سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: جدید ها

عضویت در دریافت فید<

از جلو نظام!

زهرا، بیست و هفت سال بیشتر ندارد. تیزهوش و شاد و چالاک است. بسیاری از تیزهوشان و فارغ التحصیلان و پزشکانی که می توانسته اند به کشورهای دیگر بروند، رفته اند، اما وی با همه ی امتیازات و فرصت هایی که برای کوچیدن و دل کندن از کشور دارد، مانده است تا برای وطنِ دزدیده شده و لهیده شده و ... ادامه متن »

شـش آیت الله شیـعه

از میان هزاران آیت اللهی که سر برآورده اند و سر فرو برده اند، ما تنها شش آیت الله سراغ داریم که بخاطر مردم – آری بخاطر مردم – از کفّه ی قدرت و اعتبار و پول و دم و دستگاه آیت اللهی خروج کرده اند و به کفّه ی مردم کوچیده اند و در این کوچ کوبنده، آسیب ها ... ادامه متن »

تقدیم به علـی مطهری و آینده ای که چشم به راه درخشش ماست.

می گویم: علی آقا، مشکل ما حتی آقا مجتبی و اسلحه های سپاه و پول های دزدیده شده توسط سپاه نیست. آن ها را به زانو در خواهیم آورد و پول هایمان را از سرداران فربه ی سپاه پس خواهیم گرفت و بساطشان را خواهیم روفت. حتماً. مشکل ما نمایندگان رهبری در مجلس و دستگاه قضا نیز نیستند. که این ... ادامه متن »

در ستایشِ دو بانوی ایرانی

خانم شیرین عبادی را از این روی می ستایم که: با سواد و با ادب و تیز فهم و انسان دوست و وطن پرست و طرفدار حق است. و باز از این روی که: با همه ی ناسزاها و هجمه ها و تنگناهایی که دستگاههای ریز و درشت اسلامی، برای وی و برای خانواده ی وی پرداختند، خانم عبادی، از ... ادامه متن »

با روحانیان

صنف روحانیت در کشور ما یک واقعیت انکار ناپذیر است. و از آنجا که این جماعت با بخش وسیعی از مردم – چه به اشتیاق و چه به اکراه – در ارتباط اند، لاجرم سر ریزِ حُسن و قبح شان بر ملاجِ جامعه می نشیند. معتقدم: روحانیان ما بدلیلِ رفوزگیِ مفرطشان در آزمون های جور بجورِ این سی و پنج ... ادامه متن »

سخنی با سرداران سپاه

ما شماها را پیش از آنکه بقول آقای جوادی آملی: این چند تا ” تکه فلز” روی شانه هایتان بنشیند و از راه بدرتان کند، بسیار دوست می داشتیم. امان از این تکه های فلزِ روی شانه ها. این روزها اما قلب هایتان نیز کدورت پیدا کرده بد جوری. فربه شده اید آقایان. نه از چرب و شیرین دنیا صرفاً. ... ادامه متن »

راهی که رفته ایم و راهی که می روند!

می خواستم چیزی در باره ی این دو عکس بنویسم اما دیدم عکس ها خود گویا هستند و نیازی به اطاله ی کلام نیست. عکس نخست، اعدام سراسیمه ی خلخالی گون است در فرودگاه سنندج در همان ماه های ابتدایی پیروزی انقلاب، و عکس دوم به کشتار وحشیانه ی داعش در عراق مربوط است. محمد نوری زاد بیست و هشتم ... ادامه متن »

زیر باران

به یاد مردی که سکوت نکرد، و نخواست بخاطر خوشایند جماعتی، روی از مردم بگرداند و عبرت های تاریخ را انکار کند. به یاد مردی که هست، برای این که بودن را معنایی دوباره بخشاید. که: بسیاری از هست های این روزگار، جز نیست هیچ نیست. محمد نوری زاد بیست و چهارم خرداد نود و سه – تهران   ادامه متن »

فیلم کوتاه و متن: نماینده یِ نماینده یِ خدا بر زمین

این فیلم را نه یک بار که ده بار بیست بار ببینید، یا متن پیاده شده ی آن را در ادامه بخوانید و در هر بار نکته ای تازه از چند و چون نمایندگان خدا بر زمین کشف کنید. این فیلم را ببینید و به این پرسشِ بخاک افتاده پاسخ دهید که در انتهای ذهن این نمایندگان خدا آیا چیزی ... ادامه متن »

سخنی با عزیزان بسیجی ام

روی سخن من با بسیجیانی است که هنوز از مردی و مردانگی سرشارند. هنوز به رسمِ هم نامانِ دیرینِ خود، آکنده از ادب و مهر و مردم اند و آرزوهای نیک بر دل دارند. بسیجیانی که به رسمِ هم نامانِ دیرینِ خود، خود را به مردار بو گرفته ی دنیا نفروخته اند و بر نقطه ی درستی و خِرد و ... ادامه متن »

87 queries in 1467 seconds.