سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: در آیینه دیگران

عضویت در دریافت فید<

فرصت طلبی دزدان بی هنر

رضا رئیسی چرا این نگارنده دلسوز در برابر فقر و تنگدستی و تن فروشی زنان و اعتیاد بیش از حد جوانان این مرز و بوم که روز به روز مردم جامعه را به روز سیاه می نشاند، ادای تکلیف نمی کند و چنین نامه هایی را به مسئولان نمی نویسد؟ ادامه متن »

نامه های تو، روایت فتح اند

تقدیم یه شهید زنده مان محمد نوری زاد م. کوراوند تو را از روایت فتح می شناسم. برنامه ای که سالها ارزشی ترین تولید صدا وسیما بود .همان صداوسیمایی که اکنون خیلی دوست دارد اعترافاتت را پخش کند تا توبه یک یار فریب خورده دیگر را به نمایش بگذارد. آن زمان خیلی اوقات برنامه ات را به اجبار می دیدم (چون ... ادامه متن »

برای محمد نوری‌زاد

یادداشتی از سیدعلیرضابهشتی شیرازی مردم دوست داشتند به امانتداری متصدیان اعتماد کنند و نظر خود را با مسالمت و دوستی در یک انتخابات به کرسی بنشانند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند با راهپیمایی سکوت اعتراض خود را نسبت به آنچه در انتخابات دیده بودند بیان کنند. این فرصت از آنها گرفته شد.آنها دوست داشتند با قلم ... ادامه متن »

59 queries in 0777 seconds.