سر تیتر خبرها

آرشیو نویسنده: محمد نوری زاد

Feed Subscription

ماهشهر، سپاه و پیمانهای بدون مناقصه

نوشته های امروز خود را تقدیم می کنم به : زندانیان عقیدتی اهل سنت که این روزها بیش از دو ماه است که در اعتصاب غذا بسر می برند. ——————————- داستان ماهشهر، سپاه و پیمانهای بدون مناقصه نزدیکی های ظهرمی رسم به ماهشهر. پیش ازاین ماهشهررا ندیده ام. چرخی درشهرمی زنم ودارایی های ظاهری اش را تماشا می کنم. ماهشهرشهری ... ادامه متن »

علی مطهری و تولدی دوباره

سخنان انسان گون جناب مطهری درمجلس – آنجا که ازحق گفت و ازحق دفاع کرد و هیچ نیز از واگویه کردن حق نهراسید – مرا به میلاد مکرر انسان نوید می دهد. وی به درستی براین نکته تأکید ورزید که انتقاد و اعتراض حق بدیهی مردم است و نادیده گرفتن این حق است که ما را به هزار توی نکبت ... ادامه متن »

مجموعه ی بـاران عشـق

چند ماه پیش به چند گالری سر زدم تا ببینم برای نمایش برخی از آثار هنری ام می توانند کاری بکنند. اولش کلی استقبال و بعدش تلفن می زنیم و بعدش: هیچ. چه ایرادی دارد؟ من یکی یکی آثارم را نشان شما می دهم. چه نمایشگاهی برتر و دلنشین تر ازاین؟ این تابلو یک اثر نسبتاً بزرگ چهار تکه است. ... ادامه متن »

بیا این طرفِ بازار: روزملیِ 9 دی

دیروز درامیدیه و آغاجاری بودم که دیدم بشکل افراطی 9 دی را گرامی داشته اند. به اهواز که برگشتم دیدم چه کرده این 9 دی دراهواز! افراط که می گویم، شما عقل وبایستگی را بردارید ودرکالبد نحیفِ باقی مانده، هرچه می توانید ازتراشه های پوکِ شعارهای توخالی پرکنید. راستش را بخواهید 9 دی، بیش ازآنکه دشمن را به ارتعاش اندازد، ... ادامه متن »

منصوره، جزیره ای درمیان تالابی ازخاک!

ازشادگان خارج می شوم. به جاده ای درمی افتم که گویا ازجنگ جهانی دوم به یادگارمانده. می خواهم به منصوره بروم. به یک جزیره ی ازیاد رفته. به تبعیدگاه آدمهای فراموش شده. منصوره یک روزقسمتی ازبهشت بوده. با مناظری بدیع وکم نظیر. جزیره ای بزرگ، وسط تالاب گسترده ونام آشنای شادگان. با پرنده های مهاجر، وماهیان سرزنده، ونی زاری مهیا ... ادامه متن »

در باره ی 9 دی

در باره ی 9 دی 9 دی، تمثیل بارزی است از حاکمیت شکننده و متزلزلی که به نفس تنگی افتاده و برای اکسیژن گیری، سراسیمه بر هر حبابی سر فرو می برد و بر هر حبابی خانه می سازد. 9 دی آنجا برای حاکمیت ما موجب غرور بود که همزمان و همسان به طرف مقابلِ خود نیز امکان جولان بدهد ... ادامه متن »

یک پیشنهاد برای رفع نگرانی رهبر!

این روزها یک نگرانیِ مداوم ذهن شریف رهبرما را اشغال کرده است. جوری که همین نگرانی، آرامش وخوروخواب ما را نیزمخدوش ساخته است. کدام نگرانی؟ این که: چرا مردم ما بویژه جوانان ما ازدواج نمی کنند وبلافاصله هم بچه دار نمی شوند؟ یا اگرازدواج می کنند، چرا فی الفوربه سمت وسراغ طلاق خیزبرمی دارند؟ یا اگرطلاق نمی دهند وبا هم ... ادامه متن »

قدم زدن جلوی درِ شمالی وزارت اطلاعات ( روز نهم)

  هشت وبیست دقیقه است که ازدرِشمالی بداخل می روم تا خود را به کیوسک نگهبانان برسانم. سربازِسرنگهبان خودش بیرون می آید. به اومی گویم: من محمد نوری زاد هستم… واو که تک جمله ی تکراری مرا حفظ است ادامه می دهد: با جناب وزیرقرارملاقات دارم… ومن با تبسم ادامه می دهم: به دوستان خبربده، بگوهماهنگ کنند من بروم داخل. ... ادامه متن »

قدم زدن جلوی درِ شمالی وزارت اطلاعات ( روزنهم)

هشت و بیست دقیقه است که ازدرِشمالی بداخل می روم تا خود را به کیوسک نگهبانان برسانم. سربازِسرنگهبان خودش بیرون می آید. به اومی گویم: من محمد نوری زاد هستم… واو که تک جمله ی تکراری مرا حفظ است ادامه می دهد: با جناب وزیرقرارملاقات دارم… ومن با تبسم ادامه می دهم: به دوستان خبربده، بگوهماهنگ کنند من بروم داخل. ... ادامه متن »

82 queries in 1265 seconds.