سر تیتر خبرها

آرشیو نویسنده: محمد نوری زاد

Feed Subscription

سمفونی سکوت (بقلم نسل سوخته)

فریاد را همه می شنوند. هنر واقعی، شنیدن صدای سکوت است… آری، سخن از سکوت است. صدایی که جز گوشِ جان، شنونده ای ندارد، و امروز، چه کم اند این گوشها… سخن از سکوتِ نسلی است که ناباورانه تاراج سرمایه های ملی اش و به تعبیری ارثیه ی به حقش را توسط گروهی خاص که پدرانشان به اشتباه، انقلاب ارزشمندشان ... ادامه متن »

بلوغ، داشتن یا نداشتن، مسئله این است.

پیشگفتار: سه سال پیش درارتفاعات زردکوه بختیاری مشغول ساخت یک فیلم بودیم. چوپان نوجوانی که درآن حوالی گوسفند می چراند، خودش را به من رساند و بی مقدمه از من پرسید: آن چیست که هرچه می چرد، سیرنمی شود؟ من بلافاصله به گوسفندان او زل زدم. که دم دستی ترین چرندگان آن حوالی بودند. با خود گفتم اما این گوسفندان ... ادامه متن »

55 queries in 0883 seconds.