سر تیتر خبرها
هفت فتوای وحشیانه (فتوای سوم)

هفت فتوای وحشیانه (فتوای سوم)

یک: ردیفی از مسئله سازان و مسئله دانانِ حوزوی را در نظر آورید که در امتدادِ قرن های قهقرایی، در خانه هایشان نشسته اند و به متکّاهای همیشگی شان تکیه داده اند و در لابلای کتاب ها و جزوه ها می خرامند تا پرسشی تازه “تولید” کنند و پشت بندش پاسخی. تا این دو تا را به خورد مردمِ منگی بدهند که تا دو روز پیش، هیچیک از انبارِ پرسش های تولید شده ی این جماعتِ حوزوی، برایشان ضرورت و موضوعیت و مطرحیت نداشته است. مردمانِ منگِ بسیاری که در اطراف خانه های مسئله سازان و مسئله دانان حوزوی پرسه می زنند، رفته رفته به آدمهای مطیع و بی اراده ای بدل می شوند که برای هر نفسی که فرو می رود و هر نفسی که بر می آید، دست بالا می برند و اجازه می گیرند که آیا: آب بخورند یا نخورند؟، حرف بزنند یا نزنند؟، اخم بکنند یا نکنند؟، دوست داشته باشند یا نه؟، با پای چپ به مستراح بروند یا با راست؟، زن بگیرند یا نه؟، زنشان جوان باشد یا جوان تر؟، ده ساله باشد یا سه ساله؟، شیرخواره چطور؟

دو: باورم بر این است که حتی فکر کردن به ازدواج با دخترکان دو ساله و سه ساله و پنج ساله و حتی هفت ساله و نه ساله، و فکر کردن به لذتِ جنسی از این نونهالان، وحشیانه و تصورناپذیر است، چه برسد به تفخیذ یا کامجویی از دختربچه های شیرخواره، که این یکی، دیوسیرتانه ترین چیزی ست که می تواند به ذهنِ یک هیولای بشری راه پیدا کند. می خواهم بگویم: در همه ی قرن هایی که بشر از غارها بیرون زده و به شهر سازی و اجتماع و مدنیت روی برده، اندیشه ی وحشیانه و دیوسرتانه ی کامجویی از نوزادان شیرخوار، تنها و تنها و تنها و تنها از موجودی به اسم ملا بر می آمده و لاغیر. نداریم در پرونده ی دیگران، که چنین وحشیانه به لذت جنسی از شیرخوارگان اندیشیده و پرداخته و پر و بالش داده باشند.

سه: نیز تجسمِ این که یک بابایی در یک گوشه از دنیا نشسته و دارد به چنین رفتار وحشیانه ای “فکر” می کند، ناممکن و ناشدنی می نُماید. داستان تفخیذ و لذت جنسی بردن از دخترانِ شیرخواره ی شوهر داده شده، نه چیزی ست که تنها جناب خمینی بدان اندیشیده باشد، نخیر، شما ردیفی از خمینی ها را در نظر آورید که در لابلای قرن ها و کتاب ها و جزوه ها، همین تفخیذ و لذت جنسی از نوزادانِ شیرخواره ی شوهر داده شده را می کاویده اند.

چهار: کار خمینی ها در درازنای تاریخِ مفتخواری، این بوده که اشکالات و شبهات و مسائلی را تولید کنند که تا پیش از آن اساساً برای مردم مسئله نبوده. یعنی مردم قرن های قرن، بی هیچ توجه به این چیزهایی که ملاها آن را “مسئله” می نامند، به زندگی خود مشغول بوده اند، بی آنکه با مشکلی مواجه بوده باشند. اما کارخانه ی تولید شبهات و مسائل، و محصولاتِ تولید شده اش، نباید بی مشتری می ماند. باید مردم را گرسنه ی بلعیدنِ تولیدات این کارخانه کرد. برای این کار، هم ترس از چماق و ضرب و زور لازم است و هم ترس از آتش جهنم. تا موریانه های گناه، دم به دم روانِ مردمِ بی نوا را بجوند و آرامشان نگذارند و وقت و بی وقت، گناهکاران را به دمِ درِ خانه های مسئله سازان بکشانند و تلکه اشان کنند! فرهنگ مفتخواری بقدر عمرِ بشر، عمر دارد. از همان دوران غارنشینی شاید.

پنج: حاج آقا، آخه مردم قرن های قرن با هر دو پا به مستراح می رفته اند و رو به هر طرف خود را تخلیه می کرده اند. اصلاً در آن فشار متصل به انفجار، کسی به قبله نمی اندیشده که شما کاسه ی مستراح را جابجا می کنی! این چه مسئله ای ست که در معماری خانه ها نیز دخالت می کند؟ که حاج آقای مسئله ساز برمی خروشد: مردم غلط می کرده اند که با هر دو پا داخل مستراح می شده اند. مردم غلط می کرده اند که خود را رو به هر طرف تخلیه می کرده اند. کفر و بی ایمانی از همین چیزهای جزیی بر می خیزد و یک نفر را جهنمی می کند! خب شما می فرمایید مردم چه باید بکنند و با چه اسلوبی به مستراح بروند و با چه آدابی خود را از فشار ادرار و مدفوع خلاص کنند و با چه آدابی و وردی از مستراح خارج شوند؟ حاج آقای مسئله ساز ریشی می خاراند و می گوید: این شد سئوال. و اما جواب: مردم، با پای چپ به داخل مستراح می روند و رو به سمتی عمود بر قبله کارشان را می کنند و با پای راست از مستراح خارج می شوند. و ادامه می دهد: اگر لازم باشد و هزینه اش تأمین شود، وِردِ هنگام تخلیه ی ادرار را جدا و وِردِ تخلیه ی مدفوع را نیز جدا تولید می کنیم. حاج آقا مردم برای چه باید حتی در مستراح هم محصولات تولیدی شما را مصرف کنند؟ برای چه اش به شما مربوط نیست. مگر بچشم کور خود نمی بینید که ما دستی به آسمان داریم و از آسمان مایه می گیریم؟

شش: بله، اینگونه است که ذهنِ مردم منگ، در حوالی همان مسائل و شبهاتِ تولیدیِ حوزویان نظم می گیرد و از آنان مردمی خمیر و خاموش و مطیع و احمق می پرورد. البته نقشِ تبَرِ تکفیر و تیغِ ارتداد و زخمِ زندقه و میخِ منافق و خرجِ خارجی و لولِ لامذهب، و پشت بندش اعدام و غارتِ زن و بچه و اموال و آبروی یک نفری که از یک حاج آقای مسئله ساز پرسیده “چرا؟” در این حماقتِ تاریخی تعیین کننده بوده و هست!

هفت: گله های نسل به نسل، پشتِ در خانه ی حوزویان پرسه می زنند تا مسئله های تولید شده و پاسخ های تولید شده ی همان مسائل را مصرف کنند تا کارخانجات تولید شبهه و مسئله، چرخشان بچرخد. حضرت خمینی یکی از این کارخانه داران است. با مردمی خمیر و خاموش و منگ در اطراف کارخانه اش. چرخ کارخانه ی خمینی، می چرخد و می چرخد تا می رسد به تولید مسائل مربوط به ازدواج و دخول. صدای زمزمه ی مردمان منگ از بیرون بگوش می رسد. که همگی نجوا می کنند: بده بیاد.

هفت: حضرتش دست بقلم می برد و برای راهنماییِ گله های نسل به نسلی که پشتِ درِ خانه اش ازدحام کرده اند، می نویسد: “كسي كه زوجه اى كمتر از نه سال دارد، وطى (دخول) او براى وى جايز نيست. چه اين كه زوجه (اش) دائمی باشد، و چه منقطع”. کارگران کارخانه به حضرتش می گویند: این فتوا را بسته بندی کنیم و بدهیم بیرون؟ پاسخ می شنوند: نخیر، هنوز ناقص است. من – محمد نوری زاد – می پرسم: این دو جمله یعنی چه؟ مگر مردمِ منگِ بیرون، همسرانی هفت ساله و سه ساله دارند که نباید دخول شان بکنند؟ با کمی تأمل در همین دو جمله، می شود به یک جریانِ فکریِ وحشیانه پی برد که در معرکه ای از تاریخِ احمق پروریِ ملایان مسئله ساز دست بدست می شده است. یعنی چه زوجه ای کمتر از نه سال؟ چرا کارخانه دار، سرکیسه را نبسته تا در این دو جمله، زوجه های یک ساله و شش ماهه و یک روزه نیز در شمار دخول قرار نگیرند؟

هشت: حضرتِ خمینی در این فتوای وحشیانه، مثلاً ادای انسانها را در می آورد و از عروسانِ سه ساله و چهارساله و یک روزه دفاع می کند و غم آنان را می خورد و به شوهرانشان سفارش می کند: دخول ممنوع! شوهران پنجاه و شصت و هفتاد ساله ی این دختربچه های سه ساله و دوساله و شش ماهه که پشت کارخانه ی جناب خمینی صف کشیده اند، با این فتوایِ دخول ممنوعِ خمینی دمق می شوند. که یعنی چه؟ اگر این بچه ی سه ساله به عقد من در آمده و زوجه ی من است، چرا می فرمایی: دخول ممنوع؟ که حضرت خمینی دلداری شان می دهد که: “و اما ساير كام گيری ها، از قبيلِ لمس بشهوت، و آغوش گرفتن، و تفخيذ اشكال ندارد. هر چند (این زوجه) شيرخواره باشد”. شوهران هفتاد ساله ی شهوتی نفسی به راحت می کشند که اگر چه زوجه اشان دختر بچه ای شش ماهه است، اما می شود ازش کام گرفت به چه وسعت!

نه: در جامعه ای که یک ارزن شعور با وی باشد، تصورِ ازدواج با دختر بچه های سه چهار ساله، و تجسمِ تفخیذِ شیرخوارگان آنقدر مشمئز کننده و تهوع آور است که اگر یک بابایی در جایی که همان یک ارزن شعور با اوست، از جای بر بخیزذ و همین فکرِ مشمئز کننده را بر زبان بیاورد، حتماً وی را به زنجیر می کشند تا سرطانِ فکرِ آن دیوانه ی مالیخولیا در دورترین زوایای بی شعوریِ مردمان مخاطب نیز ریشه ندواند.

ده: یکی از وحشی های پشت درِ خانه ی خمینی، سر از میانِ گله بر می آورد و رو به پنجره ی کارخانه ی حضرتش داد می زند: حالا آمدیم و من که دختری دو ساله را به زنی گرفته ام، کارش را ساختم و دخول انجام شد. جنایت کرده ام آیا؟ خمینی بر می خیزد و پرده ی دفتر کارش را پس می زند و پنجره را می گشاید و به وحشیِ پرسشگر می گوید: جنایت چرا؟ تا من هستم مگر اجازه می دهم اینجور جرمها نصیب شما شود؟ و از وحشی می پرسد: عقدش که کرده ای؟ وحشی پاسخ می دهد: بله، غریبه که نبوده، زنم بوده. خود شما خطبه ی عقد دائمش را خواندید. خمینی به وحشی دلداری می دهد که: اصلاً دائم چرا، فرض بر این بگیریم که: دو شبه عقدش کرده بودم برای تو . و فرض را بر این می گذاریم که تو به سفارش کارخانه ی من عمل نکردی و نتوانستی به زوجه ی دوساله ات دخول نکنی و دخول کردی. کار بدی کرده ای آیا؟ زنت بوده یا نبوده؟ بوده! بله، زنت بوده. غمِ چه را می خوری؟ من این کارخانه را تأسیس کرده ام که غبار اندوه از جمال شما بروبم.

یازده: خمینی مرد وحشی را پیش می خواند و دستی بر پشتش می نشاند و می فرماید: افضائش که نکرده ای؟ افضاء یعنی چه؟ یعنی آلت تناسلیِ زوجه ی دو ساله ات را پاره که نکرده ای؟ وحشی می گوید: قربان جدت بروم، نخیر، سالم است. حضرتش می فرماید: خیالت راحت که جرمی مرتکب نشده ای. تنها گناه کرده ای که دخول کرده ای. گناه هم یک چیزی ست میان تو و خدایت. به کسی چه مربوط؟ زنت بوده دیگر! برو و دیگر از این کارها نکن. اخلاقاً درست نیست. خدا را خوش نمی آید.

دوازده: وحشی به خمینی می گوید: ای من بقربان جدت، همین را که گفتی، برای من بنویس. حضرتش دست بقلم می برد و می نویسد: “و اگر قبل از نه سال، او را (زوجه اش را) وطى كند (یعنی با آن دختربچه ی دو ساله عمل زناشویی کامل انجام دهد)، اگر افضاء نكرده باشد، بغير از گناه چيزى بر او نيست”. وحشی شاد و شنگول پولی می دهد و نوشته را می گیرد و همان نوشته را می کوبد توی صورتِ پدرِ زوجه اش که دختر بچه ی گریانِ دوساله ای را در آغوش دارد و بر سر او فریاد می کشد: بیا، جنایت که نکرده ام. گناه کرده ام. گناه هم، چیزی ست بین من و خدا. به تو چه مربوط؟ و (زوجه اش) دختر بچه ی دو ساله ی گریان را از آغوش مرد بیرون می کشد و بخانه می برد که گناه دیگری با وی انجام دهد. که گناه، چیزی ست میان بنده و خدا. به کسی چه مربوط؟ با خلوص اگر اشکی برای امام حسین بریزی، کوه کوه گناهت پاک می شود. هم اشک می ریزم هم پول می دهم تا کارخانه ی آقا چرخش بچرخد.

سیزده: مرد وحشیِ دیگری جمعیتِ وحشیان را می شکافد و جلو می رود و رو به خمینی می گوید: من با دخول، آلت تناسلیِ زن شش ماهه ام را پاره کرده ام. حالا چه می شود؟ باید خجالت بکشم؟ به زندان بروم؟ جنایت کرده ام؟ باید پاسخگوی مجامع جهانیِ دفاع از حقوق کودکان باشم؟ جناب خمینی پوزخندی می زند و می گوید: جنایت؟ مجامع جهانی؟ انسان؟ انسانیت؟ و ادامه می دهد: من خودم حلش می کنم. مرد وحشی از حضرتش می خواهد که تولید کارخانه اش را روی کاغذی بنویسد تا آن کاغذ را بگیرد و ببرد و بکوبد توی صورت پدر همسر شش ماهه اش که دختر بچه ی گریان و خونینی را در آغوش دارد. جناب خمینی می نویسد: ” و اگر (شوهر به همسر شش ماهه اش دخول) كرده باشد، يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد، تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود،

چهارده: داستانِ دخول و لذت جنسی از دخترکان زیر نه سال تا شیرخواره، آنقدر وحشیانه و ناجوانمردانه و هیولاگون و نفرت انگیز و مهوع است که من – محمد نوری زاد – از ادامه ی این داستان در می گذرم. این را بگویم و بگذرم: اگر یک خط، یک کلمه، محکم و تفسیرناپذیر در ممنوعیتِ مطلقِ مجامعت با دخترکان زیر نه سال، از کارخانه ی تولید مسئله ی حضرات بیرون می آمد، می توانست – بله می توانست – راه بر بسیاری از جنایت ها و نابودگری ها ببندد. من مانده ام که چرا این یک خط و یک کلمه از کارخانه ی حضرت خمینی و دیگر خمینی ها بیرون نیامد که نیامد که نیامد؟! رازش را هم شما می دانید هم من.

محمد نوری زاد
پنجم تیرماه نود و هشت – تهران

ارتباط با من:
@NoorizadMohammad1331
@MohammadNoorizad
www.instagram.com/mnourizad

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

273 نظر

 1. سلام آقای نوری زاد عزیز من هم با کاوش موافق هستم قسمت ثبت نام بزارید مانند بسیاری از سایت های دیگر و طوری باشد که کسی بدون عضویت نتواند امتیاز بدهد و کامنت ارسال کند سایت پر شده از ناشناس که من نمیدونم چرا اسمشون رو نمی نویسند آخه با یه اسم که کسی نمیتونه پیداتون کنه من حتی ایمیل خودم رو هم در سایت منتشر کردم و از هیچ ترسی هم از کسی ندارم به امید آبادی و آزادی ایران

   
 2. سلام امیر حسین (س) جان “دوست عزیز واقعا شرمنده هستم من زود قضاوت کردم درباره نویسنده ” میز گرد ” , دوست عزیزمان ” ناشناس” جان , ببخشید وقتی این نوشته شما رو خوندم گریم گرفت و از حرف بسیار شرم آوری که نسبت به ناشناس نویسنده ” میزگرد ” زدم عذر خواهی میکنم حرف های شما کاملا درست است و من کاملا موافق هستم به امید این که در فردای ایران آزاد بتوانیم در کنار یکدیگر این کشور را از نو بسازیم و به سوی آبادانی و … ببریم و کشوری بدون جهل و نادانی و خرافات داشته باشیم به امید آبادی و آزادی ایران ! ” در ” قبل از خاتمه” از دوست عزیز نویسنده ” میز گرد ” خواهش میکنم که مرا ببخشند , حرفم را پس میگیرم و از او خواهش میکنم که از این به بعد به جای زیاد نوشتن و خیلی کم فرستادن , خیلی کم بنویسند و زیاد ارسال کنند برای خشنودی دوست عزیزمان امیر حسین ( س) خان و در خاتمه به قول سارا از فرانکفورت ( کجائی سارا خانم یک گوشه چشمی هم به این سایت مرحمت کنید گهگاهی لطفا , مردیم بابا از این کامنت های مردانه , از نوع خیلی خشن آن ها , فریبا خانم جان خودمان , یه ذره لطافتی , بوی عطری , چیزی ؟ ) یک سئوالی از همون بچگیام تو ذهنمه و اون اینه که شما امیر حسین (س) آیا برای خوابیدن هم وقت دارید ؟ ما تا حالا فکر میکردیم که فقط سید جان ( ص, س , … ) است که خواب ندارد و تمام وقتش صرف نوشتن برای این سایت میشه , شما هم مشکل بیخوابی دارید ؟ مرسی

  ———————————————————–

  سلام دوست عزیز از حرفایی که زدید بهم و اصلا هم برام مهم نیست بگذریم من از شما معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه با دقت کامنت شما رو نخوندم و جواب دادم من بعضی وقت ها که حوصله نداشته باشم همه جمله رو نمیخونم و جواب میدهم و باید با دقت و قشنگ میخوندم و درباره حرف شما که گفتید من بیکارم من از صبح تا شب میرم سر کار و موقع استراحت و وقتی که چیزی به ذهنم میرسه میام اینجا و میگم و بعدش هم زمان خوابیدن و بلند شدن یه نفر موضوع شخصی است و کسی حق دخالت در آن را ندارد و من هم بیشتر کامنت هایی که ارسال کردم اگر ببینید در زمان خواب نبودند و بهتر بود اول میپرسیدید و بعد این حرف ها رو نسبت به من میزدید به امید آبادی و آزادی ایران

   
 3. ناشناس
  11:12 ب.ظ / ژوئن 30, 2019

  عقل کل امیر حسین گفت که اقای خمینی شروع کننده جنگ بود که این خلاف اشکار گزارش سازمان ملل یعنی نهادی معتبر و بی طرف جهانی است که عراق را شروع کتنده جنگ عنوان کرده و شما یک کلیپ ساخته شده توسط دشمنان جمهوری اسلامی یعنی به عکس سازمان ملل یک گزارش کاملا با طرف و مغرضانه که مملو از شعار و یکجانبه نگری و تحریف وقایع است را در رد گزارش سازمان ملل می آوری، مصاحبه نماینده عراق در سازمان ملل و دشمنی عراق با ایران قبل از انقلاب و یا اشغال کویت را هم که همه به نوعی تایید گزارش سازمان ملل هستند را به حساب زرنگی خودت فاکتور می گیری و اشاره ای نمی کنی ، لینک امیرحسین هم که اصلا ربطی به جنگ ایران و عراق ندارد ، اگر اسرائیل تاکنون از سرزمین های اشغالی اعراب خارج شد عراق هم در صورت پذیرش آتش بس توسط ایران در اوایل جنگ ، از سرزمینهای آشغال شده در روزهای اول جنگ خارج می شد ، گفته آقای خمینی در مورد جنگ هم برای حفظ روحیه و تقویت انگیزه مردم برای جنگ با با دهها حامی عراق و تکیه بر تقویت خودکفایی کشور ناشی از اجبار کمبودهای ناشی از جنگ بوده وگرنه هر کودکی مضرات جنگ را می داند چه برسد به فیلسوف و عارف و مجتهدی چون اقای خمینی ، او به عنوان یک رهبر هرگز نباید با ذکر عوارض یک جنگ دفاعی، روحیه مردم را در جهت منافع دشمن تقویت می کرد، در مور ادامه جنگ هم اکنون یعنی پس از پایان جنگ شعار و تفسیر ساده است به قولی معما چو حل گشت اسان شود ، در زمان جنگ بیشتر مردم و گروههای سیاسی کشور هم موافق ادامه جنگ تا تنبیه صدام حسین و گرفتن خسارات جنگ بودند که البته عدم توانایی صدام حسبن در بازپرداخت کمکهای کویت عامل اصلی حماقت او در حمله به کویت و نابودی حزب بع بود ه نتیجه مستقیم مقاومت مردم ایران در مقابل تجاوز او و حامیان غربی و شرقی او بوده که نشان می دهد ادامه جنگ ایران بی ثمر نبوده و الان عراق کانون نفوذ ایران شده که نشانه پیروزی ایران در ان جنگ است، کمک ۶۰ میلیاردی عربستان به ایران هم یک دروغ بی سند است

  ——————————————————————

  سلام دوست عزیز ببین شما دارید همش حرف های این آخوندی را این جا میگید ولی این رو بدون من همطور الکی به حرف رو نمیزنم و من در این باره کلی مطالعه کردم تا به این نتیجه رسیدم شما دارید دقیقا حرف های آخوند ها رو برای توجیه شروع جنگ ادامه جنگ بازتاب میدید گزارش سازمان ملل ربطی ندارد و بیشتر سند ها بعد از جتگ پیدا شدند و … من این لینک یه سایت بی طرف رو گذاشتم که برید اطلاعات و چیز هایی که میخواهید را در این سایت ببینید
  خاطره بازرگان :
  پیش خمینی رفتم و بهش گفتم این حرف ها چیه که زدی به صدام نامه داده و گفته من از اولین کسانی بودم که انقلاب شما رو تبریک گفتم و این حرف ها چیه که زدید و خمینی نسبت به من زده من حاضرم اگر مشکلی است بیام تهران و باهاش حرف بزنم و مشکلات را درست کنیم این رو که گفتم خمینی گفت که ولش کنید محلش ندید و هرچی باهاش حرف میزنم مثل بچه ها قهر میکنه و بلند میشه میره تو اتاق
  این حرف های بازگان بود البته این رو بگم ادبیاتش اینطوری نبود ها من چیزی که یادم بود رو نوشتم و خیلی خلاصه کردم و سند هایی بسیاری وجود دارد که این را ثابت می کند به امید آبادی و آزادی ایران

   
 4. کاوش
  4:07 ب.ظ / ژوئن 30, 2019

  ناشناس،

  امیر حسین یک جوان نادان و خام وکم نفس و کم حوصله و کم سواد سیاسیست مثل بسیاری از نادانان ریش سفید این سایت. امیر حسین نادن میبایست سرش را از ریش مارکس بیرون بکشد و بدنبال کپل کارداشیان در اینستاگرم بچرخد و از هورمونهای تستاسترون جوانیش بهره بکشد چون فاقد خرد سیاسیست؛ و بدنبال مهاجرت به کانادا باشد مثل بسیاری از جوانان مخالف نظام دینی و با انگیزه و جاه طلب پسا انقلاب؛

  نخست وزیر کانادا یک سیاستمدار جوان خوشتیپ و خوش برخورد و دمکرات مسلک و مردم پسند است و با امثال مموتی و شیوخ خندان و سبز تشابهی ندارد. عمل کردن به این توصیه من که قبلا نیز یکبار به وی گوشزد کردم بستگی به هوش و استعدادش دارد، اگر بنمایه‌اش را دارد. اما برای شما جوانان خام اندیش سفید مو متاسفانه زمان گذشته و امیدی به بهبود بینشی و فکری شما نیست، چونکه فاقد درک حقیقت پویش ماشین تاریخ هستید که از میدان پهلوی به خیابان جمهوری اسلامی رسیده و ماشین زمان فاقد دنده عقب گیریست.

  من چرندیات شبه سیاسی امیر حسین نفس بریده آنهم در جوانی رو به حساب خامی وی میگذارم. امیر حسین اگر هم چیزی یاد بگیرد همانند “استاد تاریخ ادیان چنککی سایت, ناصادق بیهدایت” میشود که فیلسوفش صادق هدایت ویسکی خور قرقرو بود که از جامعه و فرهنگ سنتی ایرانی با تربیت حوزوی شیخ فاضل الله نوری فرهنگ فرانسوی و تعلیم و تربیت ژان ژاک روسویی انتظار داشت نه اینکه شراب خواری و نقد دینداری رو به سبک عمر خیام فهمیده باشد.

  انتظارات خودتون رو از زندگی با میزان نبوغ و تلاش مفید و ابتکار و نو آوری در عرصه محصولات فکری و مصرفی خودتون تطبیق بدید. دستاورد‌های بیگانگان را چماق شماتت و تحقیر اقشار سنتی کشور نکنید. توی لوس انجلس با سبک و منش و روش آب‌گوشتی و همان سال‌های ۵۷ زندگی‌ کردن بعد از ۴۰ سال و سرودن و خواندن چرندیاتی از قبیل “بسکه این ملت….” فقط خرییت و نادانی‌ این اقشار مفت خور و چاکر مسلک بیگانگان را به ثبوت میرساند.

  ———————————————-

  سلام دوست عزیز شما مثل اینکه عادت دارید به بقیه یه چیزی بگید و برید مهم هم نیست واست و خوب بار ها بهت گفتم هرچی در حد خودت رو به بقیه نسبت نده و بعدش هم اگر شعور سیاسی نداری بهتر که بری بیرون بزار ببینم فرض کن یه مصاحبه داری با ینفر مثلا تو شبکه bbc میکنی اونجا هم میای در جواب حرف های طرف این چرت و پرت ها رو تحویل میدی که اینجا در جواب دوستان مثل … جواب حرف هاشون میدی ؟؟؟ و این رو یادت باشه یه حرف که میخای بزنی فکر کن و بعد بزن تو میدونی من چند تا کتاب و مقاله و … خوندم که میای این حرف ها رو به من میزنی بیشترین بدبختی های ما در تاریخ این قرن ایران شما توده ای ها بودید از اتحادتون با شوروی شیطان صفت گرفته و خراب کاری هاتون دز زمان شاه تا کمک ها و نقش هایی که در به قدرت رسیدن خمینی دجال صفت داشتید و حالا هم مثلا از کار های سال 57 که کردید پشیمن هستید درونتون پر از بغض و کینه نسبت به آمریکا و غرب است من از دوستان خواهش دارم که این سایت این توده ای ها و نگاه کنید
  https://www.tudehpartyiran.org/
  تو این سایتشون همش پر از کینه و نفرت و انتقام است من از دوستان میپرسم آیا گروهی که با بیشتر دنیا ستیز دارد میتواند ایران را از این وضعیت نجات دهد تجربه ثابت کرده کسانی که با ستیز وارد میشوند به هیچ عنوان موفق نخواهند بود و کشور را به سوی بدبختی خواهند کشاند فکر کردید ما مردم ایران کار هایی که کردید رو یادمون رفته و تازه خیلی خنده داره طلبکار ها هم هستند شما در صورت به قدرت رسیدن ایران را به همان راهی خواهید برد که آخوند ها دارن میبرن و کشور را به نابودی خواهید کشاند به امید آبادی و آزادی ایران

   
 5. حاج محسن صفایی‌فراهانی: دلیل کارآیی نداشتن مجلس، قیف تنگ شورای نگهبان است.
  مش قاسم: بر هرچه شیاد نعلت! حاجی اون طویله چه با شورای/* نگهبان چه بی شورای/* نگهبان از توش چیزی در نمیاد. از سر تا ته حکومت/* و هرچه شورا و مجمع ناکارآیی ازشون میریزه. از یه استمرار طلب اسلامی شامورتی شیاد غیر از شامورتی بازی و شیادی چیزی ازش در نمیاد.

  /*: ک

   
 6. به نظر شما پوپولیست کیست؟ کارش چیست؟ سخنانش چه تاثیری بر جامعه دارد؟ چگونه او را میتوان شناخت؟ چگونه میتوان او را رسوا کرد؟ با او چگونه باید برخورد کرد؟

   
  • از نوری زاد بپرس اگرچه در این رشته هنوز آماتور است. برای اطلاعات بیشتر و جامع تر به مموتی مراجعه کنید.

    
 7. این فهرستی از چن تا سفسطه
  البته من خودم نفهمیدم این سفسطه ها چیه
  شاید اگر سید مرتضی توضیح بدهند مشکل برطرف بشه.
  .
  سفسطه: قرآن را باید متخصصان قرآن بررسی کنند، این‌ها معنی سمبلیک دارند، منظور قرآن را باید از مفسران قرآن پرسید نباید به خود قرآن نگاه کرد!

  پاسخ: مسلمانان وقتی سوتی‌های ملکوتی و یا آیات جنایی قرآن را می‌شنوند، آنچه می‌شنوند را باور نمی‌کنند و چون دست برداشتن از خرافات و آنچه سال‌ها بدان خوش بوده‌اند را سخت و دشوار میابند، می‌گویند این‌ها این معانی را نمی‌دهند، این‌ها معانی دیگری دارند، مثلاً اگر تازینامه گفته گلابی هویج خیار، منظورش هندوانه سیب‌زمینی انگور است!

  این سفسطهٔ مسلمانان را می‌توان با آیه‌های زیر پاسخ داد، ای کاش قرآن را بخوانند!

  سوره مریم آیه ۹۸:
  این قرآن را بر زبان تو آسان کردیم تا پرهیزکاران را مژده دهی و ستیزه گران را بترسانی.

  سوره الدخان آیه ۵۸:
  ما ادای سخن خویش بر زبان تو را آسان کردیم، باشد که پند گیرند.

  سوره القمر آیه ۱۷:
  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند، آیا پند گیرنده‌ای هست؟

  سوره القمر آیه ۲۲:
  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند، آیا پند گیرنده‌ای هست؟
  * احتمالاً خط رو خط افتاده جبرئیل دوبار یک آیه را برای محمد در یک سوره نازل کرده):

  سوره القمر آیه ۳۲:
  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند، آیا پند گیرنده‌ای هست؟
  * احتمالاً حضرت محمد مشغول عمل خیر نکاح بوده و متوجهٔ پیغام خداوند نمیشده و برای همین جبرئیل ۳ بار همین آیه را نازل می‌کند تا مطمئن شود حضرت متوجه آیه شده):

  سوره القمر آیه ۴۰:
  و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند، آیا پند گیرنده‌ای هست؟
  * پروردگارا سوزنت گیر کرده!؟ فهمیدیم! چرا اینقدر تکرار میکنی؟ آیا حواس پرتی داری که ۴ بار این آیه را در همین سوره آوردی یا فکر میکنی با مشتی بقره طرفی؟):

  همانطور که دیدید پروردگار قرآن را به زبان ساده فرستاده و کلام خداوند نیازی به تفسیر ندارد! کتاب‌های تفسیر بخشی از کار و کسب دین فروشان است. مثلاً در قسمتی از سوتی‌های ملکوتی، خداوند می‌فرماید: ما ستارگان را به سمت شیاطین پرتاب می‌کنیم، واقعاً منظور همین بوده است و مفسران برای اینکه مضحک بودن و مسخره بودن این آیات را بپوشانند برای خودشان معانی و تعاریف جدیدی داده‌اند.

  مسلمان بیچاره فکر می‌کند خواندن تفسیر مشکلات قرآن را حل می‌کند در حالیکه خواندن تفاسیر و جزئیات بیشتری که در آن‌ها ارائه می‌شود باعث هرچه بیشتر عریان شدن چهرهٔ زشت و ضد بشر پدید آوردندگان این دین می‌شود.

   
 8. نوریزاد جان
  اینم
  گلچینی از برترین فحاشی های الله در قرآن

  آيه 5 سوره الجمعة
  “یهودیان مانند خری هستند که کتاب حمل می کند”

  ✅آيه 28 سوره التوبة
  “غیر یکتاپرستان نجس هستند”

  ✅آيه 55 سوره الانفال
  “دگراندیشان بدترین جنبندگان هستند”

  ✅آيه 30 سوره التوبة
  “خدا بکشد یهودیان و مسیحیان را”

  ✅آيه 161 سوره البقرة
  “لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ناباوران”

  ✅آيه 171 سوره البقرة
  “ناباوران مثل حیوانی هستند که کسی در گوش آن آواز بخواند”

  ✅آيه 22 سوره الانفال
  “بدترین حیوانات همین ناباوران هستند”

  ✅آيه 59 سوره المائدة
  “ای اهل کتاب اکثر شما فاسق هستید”

  ✅آيه 12 سوره محمد
  “ناباوران مانند چهارپایان می خورند و می خوابند”

  ✅آيه 50 سوره المدثر
  “ناباوران مانند خرهای گریزان هستند”

  ✅آيه 13 سوره القلم
  “دشمنان محمد زنازاده هستند”

  ✅آيه 67 سوره الانبياء
  “اوف بر شما و بر هر چه که غیر از الله عربستان می پرستید”

  ✅آيه 10 سوره البقرة
  “در قلبهای آنها مرضی است و الله هم بر
  مرضشان می افزاید”

  ✅آيه 13 سوره البقرة
  “غیر مسلمانان سفیه و بی_خرد هستند”

  ✅آیه 176 سوره الاعراف
  “ناباوران مانند سگی هستند که له له می زنند”

  ✅همچنین لفظ “لا یشعرون” در مورد نامسلمانان در آیه های زیر آمده است:

  النحل: ٢٦، النمل: ١٨، الأعراف: ٩٥،
  يوسف: ١٥، القصص: ٩،الأنعام: ١٢٣،
  النحل: ٤٥، العنكبوت: ٥٣، يوسف: ١٠٧،
  النمل: ٦٥، آلعمران: ٦٩، الأنعام: ٢٦،
  البقرة: ٩، الزمر: ٢٥، الزخرف: ٦٦،
  القصص: ١١، النحل: ٢١، البقرة: ١٢،
  النمل: ٥٠، المؤمنون: ٥٦، الشعراء: ٢٠٢

   
  • باز به این چرندیات که گذاشتنشان تنها به ضرر سایتت است مجال دادی نوری زاد ؟ چند صد بار این ها این جا گذاشته شده اند تا به حال ؟ هر بچه جغلی که میرسه این شر و ور ها رو از سایت های دیگه جمع میکنه و توی این سایت بی صاحب می ذاره . چرا خوابی مرد ؟

    
   • جناب ناشناس اگر چرندیات است یا مزخرفات و یا هر لجنی هست///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// که فعلا بنام همین مزخرفات دارند دمار از روزگار مردم در می آورند. شما هم اگر///نیستید باید به چنین //////////////////////////////// و هر روز آنها را در هر موقعیتی که بدست می آورید به لجن بکشید و با صدای بلند بخوانید و بنویسید. ولی از برخوردت معلومه که از دسته ///////////////////////// چون شفیعی و جاسم و گنجعلی و کاوس و ناشناآشنا…ایدوبنابراین بهتره //////////////////////////////////////

     
 9. نوریزاد عزیز

  اومدم یکم قران بخونم ثواب ببرم

  دیدم الله میگه خیلی ازانسانها و اجنه رو افریده تا جهنمشو پرکنه

  یعنی انسان اراده ای ازخودش نداره الله یکم////////////////////// دوسداره ادمهارو بخاطر پرکردن جهنمش بیافرینه

  تازه فحشم میده

  «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ»

  و در حقيقت، بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ آفريده‌ايم. [چرا كه‌] دلهايى دارند كه با آن [حقايق را] دريافت نمى‌كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى‌بينند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى‌شنوند. آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه‌ترند. [آرى،] آنها همان غافل‌ماندگانند.

  سوره الأعراف / آیه ۱۷۹

   
 10. از دوستانی که در تاریخ اسلام مظالعه دارند خواهش می کنم راجع به این نوشته اعلام نظر بکنید نکنه یکی خواسته باشه غلو کرده باشه و حق را ناحق کرده
  مخصوصن از جناب سید مرتضی که مجتهد است می خوام که اعلام نظر فرمایند.


  /// علی داماد محمد

  علی بن ابی طالب آنقدر آدم کشته است که در بین خود اعراب به “قتال العرب” یعنی “قاتل عربها” معروف است.

  چه در زمان زندگی محمد و چه پس از به قدرت رسیدنش حتی لحظه ای از جنگ و کشتار دست برنداشت.
  تصاویر علی بن ابی طالب که آخوندها تلاش دارند تا به خورد مردم بدهند:

  تصاویر واقعی از علی بن ابی طالب که در موزه های معتبر دنیا نگهداری می شوند:

  اين نقاشي منسوب به يک راهب مسيحي است
  که با روايت تاريخي طبري از شمايل وی تطابق کامل دارد
  علی پس از پیروزی بر قبیله” بنی قریظه” تعداد 900 نفر از مردان قبیله را در مقابل گو دالهایی که از پیش کنده بودند سر بریدند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088)
  پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و ” علی” و” زبیر” در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093)
  2- کشتار خاندان “ازد”:
  علی و یارانش در یک روز تعداد 2500 نفر از خاندان “ازد” را سر بریدند.بنحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد. (مروج الذهب . جلد اول . صفحه 729)
  3- کشتار خوارج :
  در نهم صفر سال 38 هجری در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونینی بین لشگریان علی و خوارج روی داد که در این جنگ در حدود 1800 نفر از خوارج بقتل رسیدند.
  4- نبرد “لیله الحریر”:
  علی در نبردی بنام “لیله الحریر” در حدود 500 تا 900 نفر را از دم تیغ گذراند. (منتهی الا مال . جلد 1. صفحه 153)
  5- کشتار” عبدالله خرمی و یارانش” :
  عبدالله خرمی و 70 تن از یارانش از بیم جان به قلعه ای پناه برد.به دستور علی قلعه به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند بطوری که بوی گوشت بریان شده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم را آزار می داد. (علی مرز نامتناهی . صفحه 199)
  6- کشتار کسانی که بعد از فوت محمد از دین اسلام برگشتند:
  آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند ” علی” و” خالد بن ولید” همه را بکشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند. (تاریخ طبری .جلد 4 . صفحات 1380.1464) (تاریخ طبری .جلد 6.صفحات 2420.2265)
  نقش علی در ترور مخالفان :
  1- ترور شاعری بنام” حویرث بن نقیذ”:
  وی شتر دختران محمد “فاطمه” و “ام کلثوم” را رم داده بود به فرمان حضرت محمد و توسط علی در جریان یک
  تو طئه به قتل رسید. (سیره ابن هشام .جلد 2. صفحه 273)
  2- سر بریدن” مغیره” :
  پیر مردی بنام “مغیره” که پس از فتح مکه از ترس محمد گریخته بود بوسیله علی دستگیر و سر بریده شد. (زنان پیغمبر . صفحه 316)
  3- علی شاهرگ مردانی را برید و بمانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند. (امام علی . عبدالفتاح . جلد 5. صفحه 27)
  4- سر بریدن “نضر” و “عتبه” :
  پس از شکست” ائیل” محمد به علی دستور داد که “نضر” پسر” حارث” را سر ببرد.همینطور در منطقه ای دیگر بنام “الظیه” از میان اسرا “عتبه” پسر” ابی معیظ ” بدستور محمد و بدست علی سر بریده شد. (منتهی الامال . جلد 1.صفحه 57)
  5- سر بریدن “عتبه” :
  مردی بنام “عتبه” که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت محمد تف کرده بود بوسیله علی سر بریده شد. (تاریخ طبری . جلد 5 .صفحه 1103)
  در زمان امام علی، مردم استخر چندین بار قیام کردند. امام علی در یکی از آن موارد «عبدالله بن عباس» را در راس لشکری به آ«جا گسیل داشت و شورش تودهها را در سیل خون فرونشاند (فارسنامه ابن بلخی،ص 136). در مورد دیگر که مردم استخر شورش کردند، امام علی «زیادبن ابیه» که از خونخواری و آدمکشی به انوشیروان دوم لقب گرفته بود به آنجا گسیل داشت تا به سرکوبی این قیام بپردازند. در مورد جنایات و کشتار مردم استخر توسط زیادبن ابیه کتابها و روایات زیادی نوشته و نقل شده است(روجوع کنید به کتاب مروج الذهب،جلد دوم ص 29).
  – در سال 39 هجری مردم فارس و کرمان نیز سر به شورش گذاشتند و حکام ستمگر امام علی را از شهر خود بیرون کردند. امام علی مجددا زیادابن ابیه را به آنجا گسیل داشت و لشکریان وی از هیچ جنایتی فروگذاری نکردند. (تاریخ طبری، جلد 6، ص 2657 و یا فارسنامه، ص 136)
  – مردم خراسان نیز در زمان امام علی برای چندین بار قیام کردند و چون چیزی نداشتند به عنوان باج و خراج بپردازند، از دین اسلام برگشته و به مقاومت سخت و جانانه ای دست زدند. امام علی «جعدبن هبیره» را بسوی خراسان فرستاد. او مردم نیشابو را محاصره کرد تا مجبور به صلح شدند. (تاریخ طبری، جلد 6، ص 2586 و فتوح البلدان ص 292)
  – در زمان امام علی مردم شهر ری نیز سر به طغیان برداشتند و از پرداخت خراج خودداری کردند. امام علی، «ابوموسی» را با لشکری زیاد به سرکوب شورش فرستاد و امور آنجا را بحال نخستین برگرداند. ابوموسی پیش از این طغیان نیز، یکبار دیگر بدستور امام علی به جنگ مردم شهر ری گسیل شده بود. (فوتوح البلدان ص 150)
  – به روزگار خلافت علی بن ابی طالب، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث

   
  • باز به این چرندیات که گذاشتنشان تنها به ضرر سایتت است مجال دادی نوری زاد ؟ چند صد بار این ها این جا گذاشته شده اند تا به حال ؟ هر بچه جغلی که میرسه این شر و ور ها رو از سایت های دیگه جمع میکنه و توی این سایت بی صاحب می ذاره . چرا خوابی مرد ؟

    
 11. محمد نوری زاد

  پنج تن از امضا کنندگان بیانیه دوم

  « نه به جمهوری اسلامی»

  بانو فرج زاده
  مهرگان
  مهدوی فر
  واحدیان
  نوری زاد

  آران و بیدگل
  منزل محمد مهدوی فر
  که از تبعید برای چند روز بخانه آمده

   
 12. محمد نوری زاد

  بیانیه ی دوم 14 کنشگر مدنی و سیاسی داخل کشور

  ای همه ی آزادگان ایران و جهان

  چهل سال است که ما ایرانیان گرفتار بدخیم ترین سرطان تاریخیم. سرطانی که از همان چهل سال پیش، بجان مردم ایران خزیده و دارایی های پولی و شعوری و آبرومندی شان را جویده است. این مالیخولیای ضد بشر، برای گسترش حوزه ی حضورش، پیوسته پای از مرزهای ایران بدر می برد و به دیگر کشورهای منطقه سرک می کِشد و می کُشد و ویران می کند و به اسم مردم ایران، با دنیا می گلاویزد.

  از شما مردم دنیا و دولت ها و سازمان های مدنی و حقوق بشری می خواهیم که جمهوری اسلامی را، هرگز نماینده ی مردم ایران ندانید. جمهوری اسلامی، آیا نماینده ی ملتی است که در این چهل سال، حیاتِ شعوری و انسانیِ خودِ مردم ایران را انکار کرده و دارایی هایشان را مکیده است؟
  هرگز!
  جمهوری اسلامی آیا نماینده ی ملتی است که جز صلح و دوستی با مردم دنیا نمی خواهد؟
  هرگز!

  ما با صدای بلند فریاد بر می آوریم که هرگز خواستار کشتار و ویرانگری در سوریه و عراق و یمن و افغانستان نبوده و نیستیم. ویرانگری در این کشورها، در امتداد شیعه گستری شخص سیدعلی خامنه ای و رویای ابلهانه ی «هلال شیعی» ملایان و سرداران سپاه است و هیچ به ما مردم ایران مربوط نیست. ما خود اسیر این هیولای «ایرانخوار»یم.

  ما هرگز خواهان جنگ، چه در ایران و چه در هر کجای جهان نیستیم. ایرانیانِ ملازده را چاره ای نمانده جز این که به جراحی این بیماریِ بدخیم خیزش کنند. ایرانیان، نمی خواهند شاهد مرگِ تدریجیِ خویش و شاهد مرگِ غرور ملی و تاریخیِ خویش باشند.

  ما امضاء کنندگان این بیانیه، در کوران تحریم ها و تهدیدها، دو خواسته ی خویش را بر کف دست می نهیم. یکی برای ایرانیان ، و یکی برای مردمان جهان:

  از ایرانیان می خواهیم که برای مقابله با سرطانِ جمهوری اسلامی، رهایی ایران زمین را در کانونِ محوری ترین خواسته های خویش جای دهند، و با امضای «نه به جمهوری اسلامی»، به ترسیم فردایی آباد و آزاد خیزش کنند.

  ما همگی، نه با خشونت، که با همین نافرمانی های پیوسته ی مدنی، از شرّ جمهوری اسلامی خلاصی خواهیم یافت، و در یک رفراندوم سراسری، و پیش چشمِ سازمانهای بین المللی، خود برای سرنوشت خویش تصمیم خواهیم گرفت، و بهسازیِ ایران مچاله شده را بدست خوبان و خردمندان و متخصصان و وطن دوستان و نوعدوستان ایرانی خواهیم سپرد. هموطنان، دردِ مشترکِ عبور از سرطانِ جمهوری اسلامی، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.

  نیز از مردمان جهان، و از مجامع حقوق بشریِ جهان، و بویژه از همه ی دولت های جهان می خواهیم که سرانِ جمهوری اسلامی را، بویژه سیدعلی خامنه ای و سرداران سپاه و دولتمردان و نمایندگان مجلسِ وابسته به خامنه ای را هرگز نمایندگان مردم ایران ندانند، و بکلی روابط خود را با این سرانِ سرطانی قطع کنند و مردم ایران را در « عبور» حتمی از جمهوری اسلامی حمایت و همراهی کنند.

  نمایندگان واقعی مردم ایران، همه ی آنانی اند که در این سالهای وحشت، نیک‌بختی و رشد و رهایی و آزادی مردم ایران را فریاد کشیده اند. و بخاطر ابراز همین آرزوهای خوب، چه در زندان و چه در بیرون زندان، شکنجه شده و از پای درآمده اند و از بدیهی ترین حقوق خود بازداشته شده اند و اموال و آبرویشان به تاراج رفته یا بناچار از سرزمین شان دل کنده و به جایی دیگر کوچیده اند!
  بله، نمایندگان واقعی مردمان ایران، اینانند! با اینان مراوده بر پا کنید.

  امضاء کنندگان:
  —————

  1 – زرتشت احمدی
  2 – محمد رضا بیات
  3 – کمال جعفری
  4 – هاشم خواستار
  5 – محمد حسین سپهری
  6 – گوهرعشقی( مادر ستار بهشتی)
  7 – جواد لعل محمدی
  8 – حوریه فرج زاده (خواهر “شهرام فرجزاده” از کشته های عاشورای 88)
  9 – محمد کریم بیگی (پدر “مصطفی کریم بیگی” از کشته های عاشورای 88)
  10- شهین مهین فر(مادر “امیر ارشد تاجمیر” از کشته های عاشورای 88)
  11 – محمد مهدوی فر
  12- رضا مهرگان
  13- محمد نوری زاد
  14 – عباس واحدیان شاهرودی

   
  • سلام آقای نوری زاد عزیز هزاران از این امضا ها شده است ولی چه شده باید به جای این کار ها فراخوان بدید و این حکومت را سرنگون کنیم با این کار ها چیزی حل نمیشه ممنون میشم جواب بدید

   ——–

   از خود شما شروع می کنم امیر حسین گرامی
   آماده ای؟
   روز جمعه سرت را از بیخ بتراش و بیا میدان آزادی
   خبرم کن که می آیی.
   بقیه را هم خبر کن
   نگو که یک دست صدا نداره

    
 13. محمد نوری زاد

  بانو شهین مهین فر
  مادر « امیر ارشد تاجمیر»
  از کشته های عاشورای ۸۸

  بانو مهین فر
  یکی از ۱۴ تن امضاکنندگان بیانیه ی دوم
  «نه به جمهوری اسلامی»

   
 14. محمد نوری زاد

  رضا مهرگان
  و
  « نه به جمهوری اسلامی»

  جناب مهرگان از سال ۷۵ پای به زندان های جمهوری اسلامی گشوده است. وی یکی از چهارده نفری ست که بیانیه ی یکم و دوم را امضا کرده است.

  از هموطنانمان چه در داخل و چه خارج از ایران می خواهم که با نوشته ی:
  « نه به جمهوری اسلامی» عکس بگیرند و برای خبرگزاری ها و برای همدیگر بفرستند.

  ما باید از این ترس نکبت بار عبور کنیم. زندان های جمهوری اسلامی، آیا گنجایش شصت میلیون ایرانی معترض را دارند؟ ما با حضور خود در صحنه های « نه به جمهوری اسلامی»، زندان های ملایان و سرداران را پر می کنیم!

   
 15. محمد نوری زاد

  به این دو عتیقه نیک بنگرید
  این دو چه فایده ای برای ایران داشته اند؟
  اما می توان دهها آسیب و زشتکاری این دو را بر شمرد

   
 16. محمد نوری زاد

  محمد نوری زاد:

  یک عکسی هست که دو ملای زیر خاکی، دست به شانه ی همدیگر انداخته اند!؟
  جنتی و مهدوی کنی را می گویم!
  دیده اید آن عکس را؟

  می گویم:
  ذره ای از ادب، درستی، راستی، انسانیت، محبت، عاطفه، رنج، غربت، خدا، و هستی ای که در عکس این دو پسر بچهموج می خورد، در عکس آن دو ملای موذی، که از همه جای عبا و عمامه و ریش و تسبیحشان، فریبکاری و دغل و مزاحمت و مفتخواری بیرون می زند، وجود ندارد که ندارد که ندارد که ندارد…..

   
 17. آسدمرتضی
  می بینم در باره این پست نوریزاد چیزی نمی نویسی
  جواب نداره
  بد جوری زده وسط ملاجتون نه؟
  داری گیج می زنی
  هفت فتوای وحشیانه
  فتوای سوم
  تفخیذ
  آنکس که زوجه ای کمتر از نه سال دارد…..
  زوجه کمتر از نه سال؟
  کمتر از نه سال؟
  هشت سال؟
  شش سال؟
  سه سال؟
  دو سال؟
  یک سال؟
  شش ماه؟
  زیر نه سال حد یقف نداره که؟
  شش روزه؟
  شیرخواره؟

   
 18. ناشناس
  1:08 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  کاوش مراقب خودت باش. امیر حسین نام مزدک 1 و شفیعی را از لیست سیاهش خارج کرد و از آنها پوزش خواست ولی نام شما هنوز در لیست سیاه امیر حسین است. شاید بتوانی با دیپلماسی درست خودت را از این وضعیت دشوار خلاص کنی!!

  ————————————-

  سلام دوست عزیز خارج از حرف شما من وقتی گفتم کاوش مزدور به این معنی نیست که مستقیم داره مزدوری میکنه شاید اینطور باشه ولی با کار هایی که میکنه با مزدور فرقی نداره دقیقا داره همان کاری رو میکنه که حکومت آخوندی میخواد رو میکنه بر علیه آمریکا و سرمایه داری حرف میزنه و … میخواد طرفدار هر حزبی باشه برای من اصلا مهم نیست که توده ای باشه یا نه ولی بر همان اعتفادی هم که توده داره پایبند باشه کار هایی که این میکنه نشون میده فقط حرف میزنه و به همان حزب خودش هم … مارکس میگفت جامعه ای که همه با هم مساوی هستند خوب این خیلی عالی ولی مگه میشه لنین بعد از به قدرت رسیدن میخواست سیاست کمونیستی رو اجرا کنه نتونست و باعث قحطی بسیار بزرگ در شوروی شد که باعث مرگ میلیون ها انسان شد و مجبور شد که دوباره رو به سرمایه داری برگردد در زمان استالین او هم میخواست این کار رو بکنه ولی باز هم مشکل پیش آمد و تغییر نظر داد اگر این کاوش و توده ای ها میتوانند اصل حرف های مارکس که غیر ممکن است را اجرا کنند و کشور را از این وضعیتی که آخوند ها به وجود آورده اند نجات بدهند ما مشکلی نداریم و بهشون کمک هم خوهیم کرد ولی من هیچ کشوری رو ندیدم که کمونیست شده باشه و در آن دموکراسی و آزادی در آن ها باشد و اقتصاد درستی داشته باشد به امید آبادی و آزادی ایران

   
 19. این کهنه فروشان غم ایران ندارند
  این مرده پرستان غم ملت ندارند

   
 20. امیر حسین گرامی منم از اینکه بهت توهین کردم عذر می خوام. باور کن انتظار کنین برخوردی را از شما نداشتم و علت برخورد تندم هم همین بود. مسلما شناختن دوست و دشمن آنهم در فضای مچازی کار ساده نیست.باز هم دوست گرامی عذر می خوام.

   
 21. شفیعی
  3:06 ق.ظ / ژوئن 29, 2019

  تو و فهم ؟ تو و درک و شعور ؟ اوقاتی که اهل فهم دود چراغ میخوردند و پیه چشم آب میکردند و با ادب و احترام از آموزگاران دانشمند میآموختند تو مست و لایعقل در استفراغ و نجاست خودت غلط میزدی و فحش میدادی و ناسزا کسب میکردی. تو بقدری جاهل و احمقی که از حد و اندازه و عمق و اوج نادانیت هم خبر نداری و چون هیچ دانش و هنر و کمالاتی نداری تا وجود بی وجودت را مطرح کنی با هر چه نیکی و پاکی و زیبایی است خصومت میورزی و به هر صاحب هنر و دانشمندی حسودی میکنی. تو چون مگس فقط با پلیدی دمخوری و بر هر نقطه کثیفی مینشینی . بخوبی مشخص است که از بیمایگی و بی شخصیتی و جهالتت در چه رنج مدامی هستی و با چه شعله های ناپیدایی میسوزی. خیال میکنی توهین به امام علی( ع ) و بزرگان و دشمنی با اهل فهم و دانش برای تو شخصیت میآورد ؟ زهی خیال باطل .
  کی شود دریا ز پوز سگ نجس ؟
  کی شود خورشید از پُف منطمس ؟
  هر که بر شمع خدا آرد پفو
  شمع کی میرد ؟ بسوزد پوز او
  ای بریده آن لب و حلق و دهان
  کو کند تف سوی ماه آسمان
  تف برویش باز گردد بی شکی
  تف سوی گردون نیابد مسلکی .
  …………………..
  شفیعی منظور از این تو همان/////////////////////////////// باید باشد؟!جون آنجه را نوشته ایی همان مناجات هایی است چه =یروان صادق و با ادب حضرتش در توصیف می گویند.از این به بعد هر چی توهین بنویسی نبویسی همه را به حساب حضرتش و همه مقدسات اسلامی ات می فرستموبنابراین هر چه می خواهد دل تنگت بگو
  .تمام مقدسات اسلامی تو //////////////////////////////// چون مهمترین رکن اسلام /////////////////

   
 22. سلام و درود شفیعی
  حالا که به صراحت اعلام کردی که جامعه ای که همه از لاییک و آییست و مذهبی و پاچه خوار توش بدون ترس و آزادانه در امنیت کامل مینویسن ایرانه لطفا شروع کنیم مواردی رو از امروز من میگم و تو توضیح بده نسبتش با این ادعات چیه.ممنون
  ۱-بگو نظرت راجع به ستار بهشتی وبلاگ نویس کارگری که به خاطر وبلاگش کشته شد چیه؟

   
 23. بخش ۱
  قضیه پهپاد فوق مدرن امریکا

  فرض اول : این پهپاد دقیقا دارای همان خصوصیات مشروحه است ؛ در این صورت دو حالت مفروض است
  حالت ۱: سپاه پاسداران دارای سیستم فرماندهی و تکنولوژی منحصر به فرد و درون زای بومی است که توانسته مدرنترین پرنده جاسوسی امریکا را صید کند بنا بر این ج -ا قدرتمند ترین نیروی نظامی وبر تر منطقه است که خواب راحت را از چشمان اسراییل و کشورهای عربی منطقه ربوده. حتی ناوگان ارسالی امریکا به منطقه در معرض خطر جدی است و رجز خوانی فرماندهان نظامی ایران مبنی بر نابودی اسراییل و فرستادن ناو امریکا به قعر دریا چندان دور از واقعیت نیست ؛ اما در این میان انچه که نصیب ملت میشود افتخار کره شمالی شدن است ؛ کشوری که قدرت موشکیش دنیا را تهدید میکند اما ملتش در اوج فلاکت زندگی میکنند

  خالت ۲- همان گونه که ارتش شاه مدرن ترین و مجهز به اخرین جنگ افزار های نوبن امریکا ولی تحت نظر و فرماندهی مستشاران امریکا و ژنرالهای عالرتبه ایرانی بدون اجازه افسران مستشاری امریکایی حق هیچ گونه تصمیم گیری را نداشتند ؛ سپاه پاسداران نیز مجهز به مدرنترین رادارها و تجهیزات موشکی ساخت کره شمالی و چین و روسیه اما زیر نظر مستشاران روسی و فرماندهی پوتین بوده و همچون ژنرالهای زمان شاه ؛ سرداران سپاه نیز تحت قیومیت افسران روسی باشند که البته شایبه این فرض را تو سری خوریهای متواتر سباه در سوریه از اسراییل و عدم حرکت متقابل ؛ تقویت میکند ؛ با این حال زدن پهپاد مدرن امریکایی در تنگه هرمز هیچ افتخاری برای سپاه پاسداران در بر نداشته و شاید از طرف افسران مافوق روسی بخاطر چکاندن بی اجازه ماشه و لو رفتن کدهای راداری مورد تنبیه نیز قرار گیرند

  فرض دوم ؛ با توجه به مراکز مونتاژ قطعات موشکی کره شمالی و وجود مستشاران و دانشمند عاریتی موشکی روسی و کره ای در ایران ؛ امریکا همان کاری را که از سال۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ با صدام حسین کرد در حال تکرار ان با ایران نیست ؟ ، در ان سالها امریکا جهت شناسایی مراکز امنیتی – استراتژیک عراق و نیز نمایاندن خصلت تهاجمی صدام به دنیا. هر از گاهی هواپیمای بدون سر نشینی را به سوی اسمان عراق روانه میکرد که در اسمان عراق منهدم و نقاره های القاید الصدام قهرمان در فضای طرفداران صدام طنین انداز میشد بطوریکه برخی روحانیون سوپر انتی امرپالیسم ایران صدام را خالد ابن ولید جهان اسلام نام نهادند و از هول اینکه افتخار نابودی امپریالیسم تنها نصیب صدام نشود پیشنهاد اتحاد و حمایت عملی از صدام را سر میدادند ؛ حال با توجه به این سابقه تاریخی ایا سقوط پهپاد امریکایی در فضای ایران تکرار همان قصه عراق صدام حسین نیست ؟

  ادامه دارد

   
 24. یادداشتهای اسدالله علم(پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————

  1-شاه: پیکار بزرگ و شدیدی که علیه ایران در آمریکا و اروپا راه انداخته اند، کار یهودی هاست

  ✍️ اسدالله علم

  «گزارش تلگرافی اردشیر[زاهدی] را که جریان کمیته فرعی سنای آمریکا را گزارش داده بود به عرض رساندم. همین طور عرض کردم که واقعاً پیکار بزرگی علیه ما در همه جای آمریکا و حتی اروپا شروع شده و نمی دانم چرا به این شدت؟!

  تعدادی روزنامه را از نظر مبارک گذراندم که اغلب بسیار بد بود. چند نمونه را این جا می گذارم…

  فرمودند: کار یهودیها باید باشد!

  عرض کردم: دلیلی ندارد!

  فرمودند: آخر نیویورک تایمز و واشینگتن پست و تایم همه وسیله یهودیها اداره می شود!

  عرض کردم: چه نفعی در این کار دارند؟ بیشتر باید کار روسها باشد و افکار ساده لوحانه خود آمریکاییهای احمق که آلت دست دوم تبلیغات شوروی قرار می گیرند!

  فرمودند: این هم ممکن است درست باشد.»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۴۳. ۲۱ شهریور ۱۳۵۵).

  ===

  2-سفیر اسراییل: کیسینجر به سعودی ها گفته به شرطی به شما موشک خواهیم فروخت که مانع افزایش قیمت نفت توسط ایران بشوید!

  ✍️ اسدالله علم

  «[اوری] لوبرانی[سفیر اسرائیل] عرض کرده بود که کیسینجر به عربستان سعودی گفته: من در صورتی از فروش موشکهای ماوریک از طرف آمریکا به شما دفاع خواهم کرد که شما با افزایش قیمت نفت مخالفت بکنید.

  شاهنشاه خندیدند! فرمودند: یعنی عربها آن قدر خرند که چندین میلیارد را با هفتصد ملیون دلار معاوضه کنند؟!

  عرض کردم: لابد از لحاظ پرستیژ، خیلی به این مسئله اهمیت می دهند. بعد هم عرض کردم: تازه این را خریدند، کی برای آنها به کار بیندازد؟ آدم تحصیلکرده ندارند!

  فرمودند: لابد خود خارجیها، به علاوه شاید یواشکی مقداری هم به مصر بدهند!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۸۳- ۲۸۲. ۱۵ مهر ۱۳۵۵).

  ===
  پی نوشت:نکات قابل توجه این فراز از یادداشتهای اسدالله علم:

  1-اینکه :در زمان شاه،تبلیغات و پیکار شدیدی علیه ایران در مطبوعات اروپا و امریکا وجود داشته است که از نظر شاه کار “یهودیها”بوده و از نظر علم کار شوروی ها و کمونیستها بوده.

  2-اینکه:از نظر شاه،روزنامه های معروف “نیویورک تایمز” و “واشنگتن پست” و “تایمز”بوسیله یهودیها (صهیونیستها) اداره می شود.

  3-اینکه:می توان گفت : این تبلیغات یهودیها در محافل و مطبوعات اروپا و امریکا،مرتبط بوده است به مساله “رقابت ها در فروش نفت و سلاح”بین کمپانی های نفتی مختلف که بسیاری از آنها در اختیار یهودیها بوده و هست.

  4-اینکه:از نکات پیش گفته،آن ابهام تاریخی روشن می شود که چرا یهودیها (اسرائیلی ها) و در عین حال خود شاه، علاقمند به همکاری با حکومت ایران و لابیگری برای او بودند،و اینکه :چنانکه عرض شد:هیچ گربه ای برای رضای خدا اقدام به موش گرفتن نمی کند! در واقع تلاش یهودیها برای همکاری با حکومت شاه،منافع گوناگون خود در مساله “قیمت نفت” و “فروش سلاح” و “واردات و صادرات دیگر” و “تثبیت موجودیت متزلزل اسرائیل”در آن دوران بوده است.

   
 25. با سلام و درود

  جناب نوریزاد گرامی، همانطور که مستحضر هستید لشکری از بزدلان و یاوه گویان قدیم و جدید هزار ماتیک با بی‌-شناسه ناشناس به سایت شما هجوم آورده و این پدیده پلید و مضر به اپیدمی تبدیل شده و ما اینجا شاهد ماراتن‌های چرند قویی و ناسزا گویی این افراد هستیم.

  من به شما یک توصیهٔ مصلحانه و مفید طبق موازین مرسوم و معقول این گونه سایت‌ها و انجمن‌های فضای مجازی دارم و آن اینست که با توجه به رشد فزاینده این گرایش مخرب در سایت شما ، با مدیریت وبلاگ یا آدمین خود تماس بگیرید و از ایشان در خواست کنید که ورود به سایت شما را منوط بر ثبت نام و کاربری حرف رمز ورود کند و از پذیرش بیش از یک شناسه مشخص و پذیرفتن کلمه ناشناس و یا هر نوع ترکیبی‌ از آن جلوگیری کند، این تغییری نه چندان دشوار اما بسیار مفید خواهد بود.

  این تغییر ساختاری سایت شما را به مانند و سبک مدیریت سایت‌های نامدار جهانی‌، اعتبار خاصی‌ میبخشد. ورود به سایت و خواندن پست شما و کامنت ها، یا حتی رتبه دهی نیز میتواند بدون ثبت نام انجام گیرد اما نکته مهم این دگرگونی اینست که بدون ثبت نام و داشتن شناسه تک و کلمه ورود به سایت افراد ناشناس قادر به کامنت گذاشتن نخواهند بود.

  این ارتقا هوشمند احتمالا به کیفیت محتوا و نوع کامنت گذاران سایت شما کمک مثبت و شایانی خواهد کرد اما متاسفانه فعلا توسط عده‌ای زیاد یا کم شمار اما چند چهره بی‌ سیرت مورد هجوم و تخریب واقع شده،

  من در سایت‌های حرفه‌ای عضو هستم که در صورت پاسخ دادن یا حتی رتبه دادن به کامنت فردی، از طریق ایمیل فرد برای وی پیغام فرستاده میشود که فلان کس در مورد کامنت شما اظهار نظر کرد یا رتبه داد. (یعنی‌ بستن راه یاوه گویی و در رفتن)

  این افراد ناشناس قریب به اتفاق افرادی بزدل نادان و پست هستند که حتی جرات انتخاب یک شناسه تک مجازی هم ندارند، اما همگی مانند تیمساران پیر و سفید موی ماتحت به مبل چسبیده یاوه سرایی میکنند و در حسرت پدر و فرزند تاج باخته و بله قربان گویی مجدد به عمو سام در ایران نشتسته، فقط قصد تخریب سایت شما را دارند.

  باور نمیکنید به پاسخ‌های این کامنت توجه بفرماید.

  ———–

  درود و سپاس کاوش گرامی
  اجازه بدهید این پیشنهاد شما را به رأی دوستان منوط کنیم.
  باشد؟
  دوستان نظر بدهند.
  سپاس

  .

   
  • جناب نوریزاد شما خود در مقام میزبان و صاحب سایت این تصمیم عاقلانه و مفید رو در جهت ارتقا کیفیت سایت خود مستقلانه بگیرید.

   چه عاملی ممکن است مانع شود از این که فقط چند نفر ناشناس هتاک و بزدل و بی‌ سیرت و وجود در پشت نقاب ناشناسان زیاد بلافاصله جواب منفی‌ به این پیشنهاد بدند!!!!

   عاقلانه بیندیشید و مهار سایت خود رو به عهده بگیرید و مانع ترویج حتاکی و بیشرمی و فحاشی و نا بخردی و دلقک بازی انتران ناشناس سایت شوید.

   دوستان گرامی فهمیده و فرهیخته حتی اگر با من در موضوعات کامنت‌هایم مخالف هستید اما موافق مکالمه مودبانه و محترمانه و بدون هتاکی و فحاشی هستید از این پیشنهاد من پشتیبانی کنید. شکی‌ نیست که فقط ناشناسان از این پیشنهاد گریزان خواهند بود.

   گرچه هستند افرادی با شناسه غیر ناشناس هم از این رویه حتاکی و فحاشی و تهمت زدن نیز پیروی میکنند.

    
   • جناب کاوش
    بی ادبی و فحاشی ارتباطی با نوشتن یا ننوشتن یک اسم الکی ندارد. نمونه اش خود حضرتعالی که ماشاالله در فراخی چاک دهن از هیچ ناشناسی کم نمیاورید . ببخشید!

     
  • جناب کاوش،بقول نقی در فیلم پایتخت:مگه میشه؟! مگه داریم؟!
   من قطع دارم با اینکه اول مخالف با این روش متمدّنانه،خود جناب مدیر سایت اند! شاید تعجب کنید،شاید هم تعجب نکنید چون شما هم تقریبا از قدماء این سایت هستی.این پیشنهاد را بنده چندین بار به ایشان ارائه کرده ام ،بنظرم برخی دوستان زخم خورده و ناراضی مثل آنارشیست و برخی دوستانی که از اینجا قهر کردند رفتند (مثل دوست مودّبی بنام منصور،و دوست خوبی بنام سید ابوالفضل و برخی دیگر که اسمشان یادم نیست الان) اینها هم بارها این تذکّر را به ایشان دادند که ناشناس نویسی یعنی “بنداز در رو”! و ناشناس نویسی یعنی “بی مسئولیتی و هرچه دل تنگت خواست بگو و برو”! و ناشناس نویسی یعنی:بهم ریختن فورم و نظم بحث،چون اگر کسی یک نام داشته باشد مثل خود من یا شما یا چند نفر مقیّد دیگر،طبیعتا یک طرز تفکر ثابتی را نمایندگی می کند هرچند یا نازی یا فاشیست و هیتلری باشد،یا یک کمونیست باشد و هرچه..در اینصورت می شود روی متد منطقی بحث کسی را بچالش کشید و بگفته های قبل او استناد کرد،و روش درست مناظره و گفتگو هم همین است:یک رنگی،صداقت و اینکه این نظر و فهم من است تاکنون…در اینصورت می شود با این شخص گفتگو کرد و اینگونه مناظره هم مفید خواهد بود وگرنه یکی یک روز با عنوان ناشناس بشود یک مذهبی دو آتشه! روز دیگر در بحث با دیگری بشود یک آتئیست،یا دین ستیز یا سکولار یا هرچه..این می شود مصداق بوقلمون صفتی و بی وزنی شخصیتی و فریب دیگران…حالا اینها البته جهات منطقی و فکری بحث است فارغ از مسائل اخلاقی.اما از بعد اخلاقی هم سایت ایشان الان سایت منحطّی است برای اینکه ممکن است کسی تحت یک نام خود را مقید باخلاق و رعایت ادب کند اما گاه برای اینکه دیگری را بچزاند،یا دلی خنک کند و عقده ای خالی،یا فحشی نثار شخصی یا فرهنگی یا محترمین کسانی کند،بشود ناشناس! طرز سانسور کردن جناب مدیر این سایت هم که معرّف حضور هست! گاهی می شود مثل نوشته های همین نوپای جدید سایت امیر حسین (معروف به بریده بریده نفس نفس!) با اینکه چند نقطه یا چنگک روی یک حرف زشت می کشند آقا! اما خوب هر خواننده کم فراستی هم می فهمد که فحاش چه گفته و احتمالا مدیر سایت هم با رندی خواسته یکجوری این فحشه بخورد طرف بره! بعد هم که طرف از جا در بره و پاسخی در شان بده،ایشان بروند بالای منبر پیامبرانه ادب کردن دیگران!
   خلاصه وقتتان را نگیرم بنده چند بار گفتم اصلا ناشناس نویسی را حذف کنید،اول مخالف اینکار خود ایشان بود! البته ما هم که مورد سوء ظن این شجاعان سایت ایشان هستیم که فلان امنیتی است و …الخ! مثل اینکه من گفتم طرف اسم و فامیل و شماره شناسنامه و آدرس محل سکونت اش را بدهد! در حالیکه مقصود من هم دقیقا همین پیشنهاد شما بود که مثلا همانطور که مزدک همیشه مزدک است (هرچند مرده شوی ترکیبش را ببرد!) یا من همیشه سید مرتضی هستم و شما همیشه کاوش،دیگران هم هریک یک شناسه مجازی (و نه حقیقی)ثابت داشته باشند.متاسفانه ایشان همیشه وعده سر خرمن می دهند! نگاه کنید الان مساله را به رای دوستان واگذار کرده است! خوب وقتی اینجا یک بقول آن رفیق ما،”هزار ماتیک”هست که با دهها اسم می نویسد،چطور می شود از او رای خواست؟! مگر اینکه هر اسم بقول شما قفل شود روی یک شخص با یک پسورد.
   حتی اینجا دیده اید که یک وقتی ملعونی بنام سید رضی بنام من مطلب نوشت و هرچه کردیم عذر هم نخواست! تا بالاخره قرار من با مدیر سایت این شد که سید مرتضایی من هستم که نوشته ام با فلان ایمیل باشد.خوب این جلو سوء استفاده را گرفت.اما این ناشناس نویسی و بوقلمون صفتی و با دهها اسم نوشتن از طرف یکی دو نفر “هزار ماتیک”!گویا بمذاق اعلیحضرت مدیر سایت سازگار تر است چون شاید سبب رونق دکان اینترنتی است اما اگر یک هزار ماتیک فقط با یک اسم بنویسد خوب اگر کامنت ها 500 تا هم باشد مثلا معلوم می شود 400تایش از همان هزار ماتیک است!
   این است که بنظرم این پیشنهاد شما بجایی نخواهد رسید و شما بعنوان نماینده یک فکر اگر مایل بنوشتن و گفتگو هستید باید مثل بنده خون دل بخورید و هزار جور نیش و کنایه و گاه فحش را بشنوید و باصطلاح فحش خورتان قرص باشد تا شرائط برای رونق کسب نوریزادیه فراهم باشد!

    
  • نظر من اینه که یه قلم گنجعلی کوتاه بیاد تعداد کامنتگذرا نصف میشه.مخصوصا اینکه جدیدا یه اخلاق بدی هم پیدا کرده یه کامنت در دفاع از خودش میزنه و بعد خودش و سایر رفقا میان زیرش سینه میزنن.به نظر من اگه پیشنهاد کاوش باشه این گنجعلی بازم واسش فرق نمیکنه چون مثل اینکه بازنشستست وقت زیاد داره پس با اسامی مختلف ورود میکنه و باز روز از نو روزی از نو.به نظر من پایبندی به اخلاق رو باید ترویج داد.

    
  • اگه در گذشته تعدادی بله قربان گوی عموسام بودند؛الآن تو و رفقات
   بله قربان گوی عمواستالین ، عمو پوتین و عمو مائو هستید.
   کاوی جون تو فرق این دوتا را بنویس!

    
  • هرآن‌کس که او شاد شد از خِرد

   جهان را به کردار بد نَسپُرَد

   #فردوسی
   جهان بدست طرفداران جنایتکارانی چون استالین ، مائو و پوتین نخواهد افتاد.

    
 26. در صورت حمله آمریکا به ایران چه خواهد شد و ایران در چه حد توان مقابله خواهد داشت
  باید بگم که تقریبا شانس ایران صفر است نیروهای هوایی و دریایی ایران در عرض یک ساعت به طور کامل نابود خواهند شد و نیروی زمینی ایران به وسیله بمب هایی که می توانند ارتباطات را به طور کامل قطع کنند کاملا فلج خواهد شد و در نهایت در یک هفته به طور کامل نابود خواهد شد و جای سوال از سید مرتضی و امثال این آخوند مفت خور است که به چه دلیلی این چرت و پرت ها رو به مردم میگن و مردم رو … فرض می کنند آیا خودشون احمق هستن فکر میکنن بقیه هم هستن که اینجور حرف های … تحویل مردم می دهند ؟؟؟

   
 27. کانال تلگرام محمد نوریزاد:

  یکی از هموطنان در اشاره به بیانیه ی نخست و بیانیه ی دوم چهارده تن از کنشگران داخلی، برای من این عکس را فرستاده و زیرش نوشته: ‍

  من صرفاً نفر پانزدهم نیستم، بلکه یک نفر از ۹۸/۲ درصد ملت ایرانم که یک صدا به جمهوری اسلامی «نه» می گویند.

  https://t.me/MohammadNoorizad

  ===

  پی نوشت:فکر می کنید این تصویر متعلّق به مزدک سابت نوریزاده؟!

  من که فکر نمی کنم مزدک چنین “وجود و امکاناتی”داشته باشه!

  تازه! قرار شده بود اگر مزدک بخواهد “وجود و امکانات”خودشو برای “پانزدهمین نفر”بودن بیانیه “14 نفرانه”اثبات کنه،شرطش اینه که بگه:آه! این منم :مزدک سایت نوریزاد و اینهم اسم واقعی ام! و اینکه از صادر کننده و نویسنده بیانیه می خوام که اسم منو بعنوان “نفر پانزدهم”این بیانیه ویرایش و منتشر کنه!

  بنابر این،اگر هم این عکس متعلّق به مزدک سایت نوریزاد باشه،کافی نیست برای اثبات “وجود و امکانات”! او،چون رفته توی کانال تلگرام نوریزاد و بعنوان “یک هموطن” خودشو “نفر پانزدهم”این بیانیه قرار داده! در حالیکه چیزی جز یک ویسکی شامپاین خور فحّاش و علّاف گوشه سایت نوریزاد نیست!

  حالا گذشته از همه اینها، اصلا،خاصیت این بیانیه 14 نفرانه و تایید شدن اون توسط چند نفر ضد انقلاب فراری چه خاصیت و نفع سیاسی در جامعه ایران داشته یا داره؟!

  و از همه همه اینها گذشته،این حرکت 14 نفرانه در شرائط فشارهای دشمنانه امریکا و تهدیدهای نظامی و اقتصادی،آدمو یاد “خیانت یهود بنی قریظه به اسلام و مسلمانان”می اندازه که با پیامبر عهدنامه امضاء کردند،بعد در شرائط فشار و هجوم سراسری دشمن در جنگ احزاب (خندق) رفتند و خائنانه به دشمنان اسلام پیوستند و البته نهایتا خوار و ناکام شدند،بنابر این،خیانت و آپورتونیزم در شرائط فشار دشمن خارجی،افتخاری نیست که دائم به اون “تفاخر”بشه!

  ————-

  حوزوی گرامی
  نوشته اید در این شرایط تهدید و فشاری که دشمنان بر کشور اعمال کرده اند. بله؟ می شود یک روز بله یک روز را برای ما مثال بیاورید که در این چهل سال نکبتی، مردم ایران در فشار و تهدید چه از جانب دیگران و چه از جانب نظام ولایی و ملایان و آیت الله ها و سرداران و اطلاعاتی ها و لاجوردی ها و خمینی ها و خلخالی ها نبوده اند؟
  یک روزش را مثال بیاورید
  باشد؟
  با احترام

  .

   
 28. ناشناس،

  امیر حسین یک جوان نادان و خام وکم نفس و کم حوصله و کم سواد سیاسیست مثل بسیاری از نادانان ریش سفید این سایت. امیر حسین نادن میبایست سرش را از ریش مارکس بیرون بکشد و بدنبال کپل کارداشیان در اینستاگرم بچرخد و از هورمونهای تستاسترون جوانیش بهره بکشد چون فاقد خرد سیاسیست؛ و بدنبال مهاجرت به کانادا باشد مثل بسیاری از جوانان مخالف نظام دینی و با انگیزه و جاه طلب پسا انقلاب؛

  نخست وزیر کانادا یک سیاستمدار جوان خوشتیپ و خوش برخورد و دمکرات مسلک و مردم پسند است و با امثال مموتی و شیوخ خندان و سبز تشابهی ندارد. عمل کردن به این توصیه من که قبلا نیز یکبار به وی گوشزد کردم بستگی به هوش و استعدادش دارد، اگر بنمایه‌اش را دارد. اما برای شما جوانان خام اندیش سفید مو متاسفانه زمان گذشته و امیدی به بهبود بینشی و فکری شما نیست، چونکه فاقد درک حقیقت پویش ماشین تاریخ هستید که از میدان پهلوی به خیابان جمهوری اسلامی رسیده و ماشین زمان فاقد دنده عقب گیریست.

  من چرندیات شبه سیاسی امیر حسین نفس بریده آنهم در جوانی رو به حساب خامی وی میگذارم. امیر حسین اگر هم چیزی یاد بگیرد همانند “استاد تاریخ ادیان چنککی سایت, ناصادق بیهدایت” میشود که فیلسوفش صادق هدایت ویسکی خور قرقرو بود که از جامعه و فرهنگ سنتی ایرانی با تربیت حوزوی شیخ فاضل الله نوری فرهنگ فرانسوی و تعلیم و تربیت ژان ژاک روسویی انتظار داشت نه اینکه شراب خواری و نقد دینداری رو به سبک عمر خیام فهمیده باشد.

  انتظارات خودتون رو از زندگی با میزان نبوغ و تلاش مفید و ابتکار و نو آوری در عرصه محصولات فکری و مصرفی خودتون تطبیق بدید. دستاورد‌های بیگانگان را چماق شماتت و تحقیر اقشار سنتی کشور نکنید. توی لوس انجلس با سبک و منش و روش آب‌گوشتی و همان سال‌های ۵۷ زندگی‌ کردن بعد از ۴۰ سال و سرودن و خواندن چرندیاتی از قبیل “بسکه این ملت….” فقط خرییت و نادانی‌ این اقشار مفت خور و چاکر مسلک بیگانگان را به ثبوت میرساند.

   
 29. سلام و درود

  تاریخچه پدید آمدن آخوند در ایران

  قسمت دوم ( پایان )

  یکی ابوالمعالی یکی عبدالکریم ویکی هم محمد علی نام داشته است.محمد علی در عراق به شغل طبابت مشغول بوده و به خاطر اطلاعاتی که در زمینه پزشکی داشته به حکیم معروف می شود و هم اکنون تمام کسانی که در عراق فامیل حکیم دارند از نوادگان این محمد علی هستند.محمد تقی هم در عراق دارای ثروت زیادی بوده و فرزند وی به نام محمد باقر در عراق تحصیل می کند.محمد تقی منشی های زیادی داشته است وی به همراه تمام منشی هایش و ابوامعالی و عبداکریم به ایران مهاجرت می کند که مصادف با پادشاهی شاه سلیمان بوده است و با توجه به قدرت
  مالی فراوانی که در اختیار داشتند مدارس متعددی در ایران به راه می اندازند و طلبه های زیادی را جذب مدارس خود می کنند و انها را اموزش می دهند.ماموریت اقای محمد تقی رواج خرافات تا سرحد افراط در بین مردم ایران بوده است زیرا دولت انگلیس تنها راه را برای سلطه بر ایرانیان ایجاد جدایی بین انها دانسته و البته خوب تشخیص داده بود و تا امروز هم از این تفرقه استفاده می کند. منشی های محمد تقی شروع می کنند به کتاب نوشتن که البته تمام کتابها به نام محمد تقی یا همان علامه مجلسی منتشر می شده است.منشی های محمد تقی به سراسر ایران می رفتند و برای او تبلیغ می کردند.

  .محمد تقی برای تمام کارها و اوقات شیعیان از بدو تولد تا لحظه مرگ دعاهای بخصوصی را ابداع می کند.هر روز هفته یک دعا هر ماه سال یک دعا تمام اداب وکارها یک دعا به نحوی که اگر انسان بخواهد به تمام این دعاها عمل کند از زندگی باز می ماند و تازه یک دهم دعاها را هم نمی تواند بخواند.از نظر علمی محمد تقی پدر گرچه علامه بزرگ است اما از فرزندش محمد باقر در نزد شیعیان کمتر است.

  محمد تقی دختر داشته که به همسری شخصی به نام محمد صالح خاتون ابادی درمی اورد از این زوج فرزندی به دنیا می اید به نام میر محمد حسین که محمد باقر یعنی همان مجلسی دوم دخترش را می دهد به میر محمد حسین.
  میر محمد حسین پس از ملاباقر مجلسی می شود ملاباشی شاه سلطان حسین.از ان روز تا کنون بیشتر امامان جمعه فرزند زادگان این میر محمد حسین هستند. میر محمد حسین باعث شکست ایران از افغانها می شود.شاه سلطان حسین یک وزیر با تدبیری به نام فتحعلی خان اعتمادالدوله. که این شخص در حقیقت اداره امور مملکت را بر عهده داشته زیرا شاه سلطان حسین شخصی نادان و خرافاتی بوده است. در شبی امدادهای غیبی(انگلستان)به میر محمد حسین ماموریتی را محول می کند و وی خود را با عجله نزد شاه سلطان حسین می رساند و وی را فریب می دهد که فتحعلی خان اعتمادالدوله قصد کودتا و براندازی حکومت او را دارد و یک سری مدارک جعلی را نیز به سلطان حسین نشان می دهد.سلطان حسین بلافاصله دستور کور کردن وزیر خود را می دهد و خود این میر محمد حسین دستور شاه را اجرا می کند و وزیر بالیاقت شاه نالایق را کور می کند.روز بعد سلطان حسین متوجه اشتباه خود می شود اما دیگر کار از کار گذشته بوده است.دختر محمد باقر مجلسی با شخصی به نام محمد اکمل ازدواج می کند که فرزند انها وحید بهبهانی نامیده می شود که این وجید بهبهانی ابداع کننده اجتهاد و تقلید در شیعه می باشد. دختر دیگر محمد تقی با شخصی از سادات ازدواج می کند که فرزند انها طباطبایی نامیده شد و نسل طباطبایی ها از انجا نشات گرفته است.

  یعنی خانواده های طباطبایی حکیم مجلسی بروجردی بحرالعلوم امام جمعه امامی الماسی و خیلی دیگر از خانواده های مذهبی همه از این جا ریشه گرفته اند.

  انچه خواندید گوشه ای از تحقیقات اقای مهدی شمشیری در رابطه با پیدایش
  اخوند در ایران بوده

   —————————————————————————————————————-

  اشاره می شود که نوشته بدون پيوند آمده بود و مطلب در اين تارنما منتشر شده است.

   

  http://www.adambarfii.com/2012/09/blog-post_9631.html

   

   

   
 30. سلام و درود

  « در اینکه در دین اسلام پدیده و صنفی بنام آخوند وجود نداشته و این صنف توسط شرکت سهامی خاص صفویان و انگلیسیها بنیان گذاری شد هیچ محقق منصف و بیطرفی شک ندارد.تأسیس این صنف بدعتی بود که برای تضعیف امپراتوری عثمانی که با اروپاییان در جنگ بود صورت گرفت و با رسمیت یافتن مذهب شیعه ارتباط عثمانیها را با پشت جبهه اش که کشورهای افغانستان و پاکستان و هند و آسیای میانه که با پول و آذوقه و اسب و اسلحه و سرباز بطور منظم عثمانیها را تقویت میکردند قطع کردند و بتدریج بقدری آنرا تضعیف کردند که در پایان جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی از هم فرو پاشید . »

  تاریخچه پیدایش آخوند در ایران
  نوشتۀ: مهدی شمشیری

  کمتر کسی را می توان سراغ داشت که در زندگی روزمره خود کلمه اخوند را به کارنبرد یا نشنود.اخوند کیست و از کجا وارد فرهنگ ما شد.یک مثال قدیمی طنز درایران وجود دارد که می گوید اگر ریش هر اخوند را بالا بزنی زیر ان نوشته شده است (ساخت انگلیس).این ضرب المثل طنز ریشه عمیقی در حقیقت دارد. دو اصل مهم در تشیع عبارتست ازاجتهاد و تقلید که تا قبل از زمان قاجار این دو اصل وجود نداشته یا خیلی کمرنگ بوده است. تا پیش از دوره قاجاریه هیچ شخصی را نمی توان یافت که خود را روحانی یا مجتهد معرفی کرده باشد و از مسلمانان بخواهد که مقلد او باشند و اوامر او را اطاعت کنند. بر طبق مدارک اولین بار در زمان صفویه سر و کله انگلیسیها در ایران پیدا شد.
  نام برادران شرلی برای همه آشناست. برادران شرلی در هنگام عزیمت به ایران مترجم در اختیار داشتند که این نشان دهنده انست که دولت انگلیس از سالها قبل کشور ایران مردم ایران و روحیات انها را می شناخته است و با قصد و نیت قبلی پا به کشور ایران گذاشته است. در هنگام عزیمت برادران شرلی به ایران یکی ازهمراهان انها به اشتباه توسط دولت شاه عباس کشته می شود. شاه عباس از شنیدن این خبر ناراحت می شود و به برادران شرلی می گوید ای کاش به جای این نوکر شما شش ایرانی کشته می شدند ولی هرگز این اتفاق نمی افتاد برادران شرلی به شاه عباس می گویند زیاد خودتان را ناراحت نکنید این نوکری که کشته شده ایرانی بوده شاه عباس از شنیدن این خبر خوشحال!میشود و می گوید خوب حالا عوض اون نوکر شما هر کدام از نوکرهای مرا خواستید بردارید.

  چند سال قبل از اعزام برادران شرلی به ایران دولت انگلیس یک هندی را در پوشش یک درویش روانه ایران می کند که نام وی مقصود علی بوده است.حدس زده می شود برادران شرلی بر اساس اطلاعات مقصود علی از جامعه ایران به کشور ایران اعزام شده باشند.درویش مقصود علی به زبان فارسی چنان تسلط داشته که حتی شعر فارسی نیز می سروده است. وی اولین ویروس شومی بود که از طرف دولت انگلیس روانه ایران شد و به طوری که در ادامه می بینیم صنعت ملا و اخوند سازی توسط وی در ایران راه انداخته شد.

  ورود مقصود علی به ایران به سال نهصد و نود هجری گزارش شده است.در این زمان در ایران خانقاه های زیادی وجود داشت و کسی که مجلس خانقاه را می گرداند به مجلس ارا معروف بود.از انجا که مقصود علی شغلش درویشی و مجلس ارایی خانقاهها بود به مجلسی معروف شد واین اقا پدر مجلسی های مشهور می باشد. مقصود علی هندی پس از امدن به ایران ساکن اصفهان می شود و با دختر یک درویش لبنانی جبل املی به نام درویش ملا محمد ازدواج می کند.
  در سال هزارودو هجری شاه عباس شروع می کند به مبارزه با صوفیان در حالی که پادشاهان صفوی خود در ابتدا از طرفداران صوفیان بودند. ما در کتاب مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران جلد سوم صفحه چهار صدوهشتادوسه می خوانیم که در دوران شاه عباس مبارزه با متصوفان برای از بین بردن نفوذ انان به اندازه ای شدید بود که در عرض سی سال تمام مهر علاقه سیصد ساله نسبت به صوفیه جای خود را کینه و انتقام و تعصب کور داد.مقصود علی هندی وقتی با برخورد شدید شاه عباس با صوفیان روبرو می شود از ایران فرار می کند. مقصود علی هندی از خود دو پسر در ایران به جا می گذارد یکی محمد تقی و دیگری محمد صادق که این محمد صادق همان علامه مجلسی اول می باشد.
  محمد صادق در هنگام فرار پدرش فردی نابالغ بوده اما بعد وقتی بزرگتر می شود به فرقه صوفیان می پیوندد و بدون ترس از شاه عباس به خانقاهها رفت و امد می کرده است. پس از مرگ شاه عباس شاه صفی جای وی را می گیرد. قابل ذکر است که بعدها وقتی علامه مجلسی دوم پسر مجلسی اول دستور کشتن صوفیان را می دهد مردم به او معترض می شوند که پدر تو نیز درویش بود پس چرا با صوفیان چنین برخوردی می کنی وی در جواب می گوید که پدر من یک درویش واقعی نبوده و برای رسوخ در صوفیان و کسب اخبار از انها به لباس درویشی در امده است. در حقیقت علامه مجلسی اول جاسوس شاه عباس بوده است. پس از روی کار امدن شاه صفی سیاست سرکوب دراویش توسط وی ادامه می یابد اما از بخت بد علامه مجلسی اول وی هیچ مدرکی در دست نداشته که ثابت کند واقعا درویش نبوده و وقتی جان خود را در خطر می بیند از ترس جان همانند پدرش به هندوستان می گریزد.این علامه مجلسی اول هم دو پسر داشته یکی عبدالله که وی را همراه با خود به هندوستان می برد و پسر دیگرش به نام عزیزالله را در ایران باقی می گذارد. پس از فرار محمد تقی پسرش عزیزالله در ایران به ثروتی بسیار زیاد دست می یابد که البته منبع و ریشه این ثروت مشخص نیست.
  یکی از نوادگان عزیزالله الماس گرانبهایی را به حرم علی تقدیم می کند که به خاطر این کار این خاندان به الماسی معروف می شوند که هم اکنون نیز خاندان الماسی در اصفهان یکی از خانواده های پولدار می باشند.بعد از مدتی محمد تقی هندی با یک ماموریت جدید همراه با شخصی به نام سید مراد هندی به عراق فرستاده می شود.این اولین برخورد ما با پیشوند سید در تاریخ است.اولین بارمقصود علی هندی با توجه به داغی بازار صوفیان خود را درویش معرفی می کند اما حال که دراویش بازار خود را از دست داده اند مراد هندی خود را سید معرفی می کند.سید مراد هندی سه پسر داشته است.

  ادامه دارد.

   
  • این اطلاعات،دقیق نیست،و ورود به جزئیات آن و تبار شناسی فقه و اجتهاد در اسلام و تاریخ فقه و فقهاء،راه و روش و کتابهای خاص خود را دارد.بله صنف از اول اسلام وجود نداشته است اما اصل اجتهاد که رجوع غیر کارشناس به کارشناس است،حتی باز می گردد به زمان رسول الله و می توان در این بحث مستوفی کرد.
   در عصر خود ائمه معصومین نیز،ائمه شاگردان خود امثال زراره و محمد بن مسلم و دیگران را اجتهاد در نصوص دینی می آموختند و این مطلب شواهد تاریخی زیادی دارد که قصد ورود به آنها را ندارم.تاریخ اجتهاد و فقاهت رایج نیز از همان اوان عصر غیبت امام عصر سلام الله علیه بوده است از زمان فقیهان برجسته ای مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و شاگردان آنها و کتابها و رسائل آنها در فقه و موضوعات خاص اجتهادی در دست است و می توان به فهرست کتب آنها مراجعه کرد.و در باب فقه و فقهاء بلحاظ تاریخی کتابهای مبسوطی پرداخته شده است.
   بنابر این،تاریخ فقه و فقاهت در شیعه را به زمان صفویه بازگرداندن کمال بی اطلاعی و دوری از انصاف است و ریشه آن نیز اغراض سیاسی است.

   همینطور تاریخ شیعه نیز باز می گردد به زمان خود رسول الله که در احادیث معتبری که در صحاح اهل سنت نیز هست،به فلاح علی و شیعیان علی اشاره فرموده است.

   مطالب نویسندگانی امثال شمشیری و دیگرانی نظیر او مبنی بر تهمت و نسبت های دروغ و خلاف تحقیق است..

   در مورد ماموریت برادران شرلی و سفرنامه آنها نیز بحث و تامل زیادی وجود دارد،ماموریت آنها ماموریتی سیاسی و متنوع بوده است و نسبت دادن مذهب شیعه یا فقاهت شیعه به برادران شرلی،ناشی از خیالبافی ها یا روایت های مخدوش و مدسوس است.

   به این دو لینک عنایت کنید:

   مأموريت برادران شرلي انگليسي در ايران عصر صفوي…

   https://rasekhoon.net/article/show/135305/

   —–
   سفرنامه برادران شرلی (کتاب)….

   …..وضعیت کتاب (سفرنامه برادران شرلی)

   اگر چه این سفرنامه چندین بار تجدید چاپ شده، اما همگی بر اولین ترجمه؛ یعنی ترجمه «آوانس» صورت گرفته و تنها در کتاب حاضر به کوشش علی دهباشی مقالاتی به انتهای اثر افزوده شده است. در طی سفرنامه ادعاهایی درباره پاره‌ای از مسائل اعتقادی، رفتاری ایرانیان مطرح می‌شود که یا از سر ناآگاهی است یا تحریف مسلم تاریخی که در پایان کتاب در مقاله‌ای به قلم دهباشی پاسخ داده شده است. فهرست مطالب کتاب در ابتدای کتاب و فهرست منابع و مآخذ سفرنامه در ضمن مقاله «هنر آوانس در ترجمه و تدوین سفرنامه برادران شرلی» آمده است. در انتهای کتاب نیز تصاویر اماکن و شخصیت‌ها دیده می‌شود…

   http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%84%DB%8C_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29

    
 31. ۹ تیر ۹۸. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز یکشنبه در یک اقدام بی‌سابقه در محل منطقه خلع سلاح شده میان دو کره با هم ملاقات کردند. در محل مرز کره شمالی و جنوبی، کیم جونگ اون از دونالد ترامپ دعوت کرد که وارد خاک کره شمالی شود و او نیز پذیرفت.
  ( رهبر ج.ا هم یک روز با یک رییس جمهور آمریکا دست خواهد٬ شاید هم با هم نشستن یک دیزی خوردن و پشتش یک قلیون هم چاق کردن ولی لازمه اش اینه که اول کشور را به کره شمالی تبدیل کنند بعد٬ زمان زیادی باقی نمونده امیدوار باشین.)

   
 32. Jm
  4:12 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  امیر خان ببم جان حداقل میذاشتی جوهر نوشته ات خشک بشه ؛ تو همین ۲۴ ساعت پیش حکم جاسوسی این بندگان خدا را صادر کردی چی شد یک روزه حکم ماسوسی صادر کرده ای ؟ مطمین باشیم که نظرت بر نمی گردد؟

  ناشناس
  1:08 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  کاوش مراقب خودت باش. امیر حسین نام مزدک 1 و شفیعی را از لیست سیاهش خارج کرد و از آنها پوزش خواست ولی نام شما هنوز در لیست سیاه امیر حسین است. شاید بتوانی با دیپلماسی درست خودت را از این وضعیت دشوار خلاص کنی!!

  ناشناس
  1:23 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  امیر حسین من واقعا بهت مشکوک شدم منطورم موضوع دانشجو بودنت و این کسی که میگویی هستی و از این حرف ها!!
  ولی عیبی نداره چون برای شاد شدن ما کامنت های بامزه میگذاری و مانند ترامپ هی تصمیم هایت را عوض میکنی که لبخندی به لب ما بیاوری اشکالی نداره ادامه بده.
  ناشناس
  12:21 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  هوشنگ امیر احمدی خودش هم جاسوس است و هم مزدور. دیده دستش رو شده داره فرافکنی میکنه. داستان دزده رو که شنیدی. آی دزد آی دزد…..

  ناشناس
  1:23 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  امیر حسین من واقعا بهت مشکوک شدم منطورم موضوع دانشجو بودنت و این کسی که میگویی هستی و از این حرف ها!!
  ولی عیبی نداره چون برای شاد شدن ما کامنت های بامزه میگذاری و مانند ترامپ هی تصمیم هایت را عوض میکنی که لبخندی به لب ما بیاوری اشکالی نداره ادامه بده.

  سیدرضی
  12:00 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  امیرحسین خیلی زیباست. ممنون
  فقط ان جمله از دشمنان جان میستانیم را تبدیل کن به: با دشمنان مدارا میکنیم. همانط.ر که حافظ گفته.سپاس/

  ————————————————————–

  دوست عزیز من چند روز پیش فکری به سرم زد که نکنه قصد این دو تخریب و … باشه و زود قضاوت کردم باید کمی صبر میکردم خیلی کم پیش اومده که در حرف هام اشتباه کنم و من آدم عجولی هستم و بی صبر برای مثال شفیعی که کامنت درباره اسطوره ها و … گذاشت زود خوندم و جواب اشتباه دادم و از ایشان و مزدک عذر خواهی کردم و درباره آقای هوشنگ امیر احمدی این دوست عزیزمون زود قضاوت کردن ایشون سال هاست که دارن بر علیه دیکتاتوری آخوندی مبارزه میکنن و آدمی بسیار دلسوز و میهن پرست هستن و من طرفدار ایشان هستم بهتره برید درباره ایشون مطالعه کنید و بعد نظر بدید و درباره سرود ملی رضی جان این سرود قبل از انقلاب است بهش میگفن شاهنشاهی و به این دلیل مسخره با سرود ننگین حکومت آخوندی جایگزینش کردن ولی کو کجا یک کلمه از شاه و حکومت پهلوی در این سرود نیست این سرود شاهنشاهی نیست و کاملا یک سرود ملی استپر از واژه ایران میهن پرستی و فرهنگ و هویت اصیل ایرانی است در حالی که وقتی بریم سرود ملی آخوند ها رو ببنیم همش درباره خودشون و اون رهبر دجال صفتشون است

  تنها یک کلمه از شاه بود که این رو اگر دقت کرده باشید جایگزین کردم

  با شه پرستی مملکت را تغیرش دادم به با میهن پرستی مملکت را

  و درباره حرف سید مرتضی میخواستم بهش بگم کر هستی فکر کنم کور هم تشریف داری جواب این که علت این که … میزارم رو بهت گفتم دیگه هم بهت نمیگم و به قصد بریده بریده و نفس نفس به نفس که میگی نیست انقدر احمق و عقب افتاده هستی که معنی این … رو نمیفهمی و اینطوری فکر میکنی
  بهتره بری روانپزشک یه فکری به حال مریضت بکنه انقدر کم آوردی که میای این چرت و پرت ها رو میگی دشمن خونی ایران و مردم و فرهنگ ایران و تازه این فتوا نسبت به فتواهای وحشایانه شما خیلی مدرن تره این اگر فقط درباره کشتن یک نفر و یک خانواده است فتواهای شما باعث کشته شدن میلیون ها نفر شده است مانند فتواهای شما هیولا صفت ها درباره بهایی ها و … امیدوارم روزی به عقل بیای و راه درست را پیدا کنی به امید آبادی و آزادی ایران

   
 33. خاله جون
  3:00 ب.ظ / ژوئن 29, 2019

  شما که این قدر گلید آقا امیر ترو خدا این مزی جونم رو ببخشید , من خودم فکر میکنم که چون جنگ نشده تا حالا اعصاب این عزیز دل خاله بهم ریخته . ببخشیدش و اصلا با مزی جون کاری نداشته باشید شما , محل سگ هم بش نذارید آدم نیست که خاک بر سر !

  —————————————————————

  سلام مزدک این کیه فقط درباره کامنت های تو نظر میده ؟؟؟

   
 34. یوشکا فیشر، وزیر خارجه اسبق آلمان / پروجکت سیندیکِیت
  ——————————————————————

  استراتژی شکست خورده دونالد ترامپ در قبال ایران، به جنگ با ایران و به آتش کشیدن خاورمیانه می انجامد.

  ——

  «در بهترین حالت (که می‌توان تصور کرد) ترامپ و مشاورانش هم نمی‌دانند که (در قبال ایران) چه می‌کنند!…

  با اینکه خروج ترامپ از برجام، عمل کردن وی به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش بود اما مشکل اینجاست که نه خود ترامپ و نه مشاورانش اتفاقات بعدی را در نظر نگرفته بودند.»

  هر درگیری نظامی با ایران نه تنها تلفات بیشتری برای آمریکا خواهد داشت بلکه نسبت به جنگ‌های عراق و افغانستان احتمال کمتری برای پیروزی دارند.

  «البته ترامپ به نوبه خود بیشتر خواستار اجتناب از جنگ است (ولی) در عین حال فشار را بر نظام ایران بیشینه می‌کند.

  مشکل اینجاست که در سپهر سیاسی خلیج فارس، مرز بین این دو مشخص نیست و تجربه ثابت کرده فشار حداکثری اغلب منجر به تقابل نظامی شده است.

  ترامپ با اینکه مدعی است تغییر نظام، یکی از گزینه‌های سیاست او در قبال ایران نیست اما مانند زمانی که جورج بوش پسر تحت تاثیر نومحافظه‌کاران به جنگ با عراق کشیده شد، رفتار می‌کند…

  موقعیت استراتژیک ایران نسبت به گذشته بسیار قوی‌تر شده است… نه تنها ایران در وضعیت درگیری نظامی تنها و منزوی نمی‌ماند بلکه حمایت‌های دیپلماتیک و تجهیزاتی نیز از روسیه و چین دریافت می‌کند.»

  سیاست غرب در قبال ایران از زمان سرنگونی رژیم شاه و انقلاب اسلامی بر پایه «توهمات» بوده است!

  «غرب به رهبری آمریکا برای تغییر رفتار و سیاست نظام ایران، برای مدت‌ها به تحریم‌های اقتصادی تکیه کرد. اما این رویکرد به همراه دیگر اشتباهات متعدد آمریکا، در واقع باعث تقویت ایران شده است.»

  ایران دارای تاریخ بیش از ۲ هزار ساله در عرصه سیاسی و فرهنگی جهان است. اما ترامپ ایران را تهدید به نابودی می کند!

  «آنها قرار نیست جایی بروند. اما تنها سوال اینجاست که این تمدن سرافراز و باستانی چه نقشی را در منطقه و جهان ایفا خواهد کرد؟»

  خروج تدریجی آمریکا از برجام، از همان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما شروع شد. «از همان زمان، عربستان سعودی و اسرائیل برای تسلط بر منطقه، جنگ‌هایی را آغاز کردند…

  در همین حال ایران موقعیت خود را تقویت کرده و حضور منطقه‌ای خود را گسترش داد…

  ترامپ با خروج بی‌دلیل از برجام، به ورطه هزارتوی ایرانی‌ها کشیده شد. به‌زودی او به نقطه‌ای می‌رسد که یا باید وجهه خود را از دست دهد یا درگیری نظامی آغاز کند».

  https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-losing-iran-strategy-by-joschka-fischer-2019-06

  ===
  پی نوشت:امیر حسین (بریده بریده!) ایده آلیست خوش خیال، بدو بیا بابا!

   
 35. دست اورد حکومت عدل علی:
  https://ir.voanews.com/a/4978090.html

   
 36. درود
  حکومت اسلامی به هر نامش چون داعش و چه درایران برمبنای قران و سنت پیامبر اند وما می دانیم که نابرابری وخشونت و کشتن جزو ذات بوده و به این خاطر همه در نهایت به یک شکل عمل می کنند.
  حکومت اسلامی ایران هیچگاه جمهوری نخواهد شد زیرا با جمهوری که مفهوم مردم یعنی برابری و اقشار مختلف فارق از اسم و رسم و کیش و دین و قوم را در بر می گیرد و با حقوق بشر همراه است که حکومت اسلامی فاقد و ضد آنهاست . کچل مودار همانقدرواقعی است که جمهوری اسلامی.
  پس بنابراین حکومتی که اعضای حکومتش دایمی و انتصابی بر اساس عقیده و نه بر اساس کارایی و فرهیختگی و کارشناسی اند نه ربطی به جمهوریت و نه حقوق بشر دارد، حکومتی استبدادی و فاشیستی است.

  مردم ایران باید به این دروغ بزرگ پایان دهندو هر چند آگاهند اجازه اینرا ندهند که جکومت اسلامی ظاهر فریبکارش را حفظ کندو این بی آبرو یی و ضد بشری را بر اندازند.

   
 37. روزی می آید سید مرتضی راستگو می شود
  روزی می آید سید مرتضی با فهم می شود
  روزی می آید سید مرتضی دیگر هیولا نیست آدم است
  روزی می آید سید مرتضی دیگر در جهل و نادانی نیست
  روزی می آید سید مرتضی …
  ……………….

  ای خدا کی این روز میاید ؟؟؟

   
 38. گنجعلی
  12:46 ق.ظ / ژوئن 29, 2019

  نوشته بالا که از من نیست ناشناس جان ! ”
  نمایشنامه ” ات را خواندم همان اول , کارت بد نیست فقط بی استعدادی . بد نگیریا منظورم این نیست که ننویسی اصلا , هر چه باشه بهتر از نوشته های فریبا خانم است کارت . پیشنهاد من به تو اینه که زیاد بنویسی ولی خیلی کم ارسال کنی .

  ———————————–

  سلام دوست عزیز ایشون خیلی هم با استعداد و شوخ طبع هستند و من از این چیز ها خیلی خوشم میاد میخواستم به ایشون بگم خیلی خنده دار بود کلی خندیدم باز هم از این میز گرد ها بنویس و بزار دوست عزیز به امید آبادی و آزادی ایران

   
  • سلام امیر حسین (س) جان “دوست عزیز واقعا شرمنده هستم من زود قضاوت کردم درباره نویسنده ” میز گرد ” , دوست عزیزمان ” ناشناس” جان , ببخشید وقتی این نوشته شما رو خوندم گریم گرفت و از حرف بسیار شرم آوری که نسبت به ناشناس نویسنده ” میزگرد ” زدم عذر خواهی میکنم حرف های شما کاملا درست است و من کاملا موافق هستم به امید این که در فردای ایران آزاد بتوانیم در کنار یکدیگر این کشور را از نو بسازیم و به سوی آبادانی و … ببریم و کشوری بدون جهل و نادانی و خرافات داشته باشیم به امید آبادی و آزادی ایران ! ” در ” قبل از خاتمه” از دوست عزیز نویسنده ” میز گرد ” خواهش میکنم که مرا ببخشند , حرفم را پس میگیرم و از او خواهش میکنم که از این به بعد به جای زیاد نوشتن و خیلی کم فرستادن , خیلی کم بنویسند و زیاد ارسال کنند برای خشنودی دوست عزیزمان امیر حسین ( س) خان و در خاتمه به قول سارا از فرانکفورت ( کجائی سارا خانم یک گوشه چشمی هم به این سایت مرحمت کنید گهگاهی لطفا , مردیم بابا از این کامنت های مردانه , از نوع خیلی خشن آن ها , فریبا خانم جان خودمان , یه ذره لطافتی , بوی عطری , چیزی ؟ ) یک سئوالی از همون بچگیام تو ذهنمه و اون اینه که شما امیر حسین (س) آیا برای خوابیدن هم وقت دارید ؟ ما تا حالا فکر میکردیم که فقط سید جان ( ص, س , … ) است که خواب ندارد و تمام وقتش صرف نوشتن برای این سایت میشه , شما هم مشکل بیخوابی دارید ؟ مرسی

    
  • دوست گرامی من نه به خاطر گنجعلی عزیز نمینویسم و نه به خاطر شما با احترام مینویسم.واقعیت اینه که این سایت روزگاری واسه خودش دانشگاهی بود.کسانی مینوشتن که حرفی واسه گفتن داشتن و برخی از همین دوستان میزگردی هم با صبر و حوصله بیشتری با هم برخورد میکردن.خسته شدم از بس به مدیر سایت تو این سالها خواستم حالی کنم که این سایت فقط واسه تو نیست که هرجور خواستی مدیریتش کنی هرچند مسولیت حقوقی این سایت با توهه ولی چون یکدندگی خصلت بارز مدیریت محترم این مکانه رسیدیم به اینجا که همچین شلم شوربایی درست شده که شما میخندی یا عده ای دیگه عصبانی میشن بدون اینکه متوجه باشن این صحنه های تکراریه که این روزا تو این سایت کسل کننده شده.تقصیر من نیست این واقعیت امروزی این فضاست.کسایی که دنبال گفتن مطلبی یا یاد گرفتن کلمه ای باشن جاشون رو به کسایی دادن که هدفشون حال دیگری رو با اظهار فضل کردن گرفتنه.مدیر این سایت هم این وسط کم تقصیر نداره.شاید همونجوری که خودش قبلا گفته هدفش اینه که به جایی برسه که فقط خودش بنویسه.به هر حال شاید طنز آخرین تلنگری باشه که بشه زد.

    
 39. سلام و درود

  « ناشناس
  1:38 ق.ظ / ژوئن 29, 2019
  جناب شفیعی
  آقای زیبا کلام در گفتار قبیلی خود فرموده….. »

  جناب ناشناس بیگانه برای تخریب و و نابودی ارتش و قوای مسلح و غارت و به اسارت گرفتن مردم و استعمار کشور میآید، روسی و آمریکایی و انگلیسی هایی که کشوری را اشغال کنند هم ماهیتاً هیچ فرقی با هم ندارند و باید برای بیرون راندن آنها همه اسلحه بدست بگیرند و از کشور اخراجشان کنند . شاید منظور دکتر زیبا کلام از مقابله با مردم، در شرایطی بوده که حرکت مردم نماها چون کودتای 28 مرداد منجر به برکناری مسئولین قانونی و آسیب رساندن به مدافعین و امنیت و استقلال کشور و کمک به بیگانگان میشده و گر نه هیچ ایرانی با شرف و وجدانی نه تنها به روی هموطنان خود که از نبود آزادی و گرانی و بیکاری و گرسنگی به ستوه آمده اند اسلحه نمیکشد بلکه همراه با آنان به ستم از ناحیه هر کس که باشد اعتراض خواهد کرد. در ضمن شما که ناشناس مینویسی و در پایان با فرهنگ لمپنها سؤالت را خاتمه میدهی، بهتر است مواظب تالار عروسی وسیع و جادار و مطمئن خودت باشی که ترافیک بیش از حد آنرا غیر قابل استفاده نکند.

   
  • آن گفتار قبلی صادق زیبا کلام نیز،چنین چیزی نبود،اگر ناشناس مدعی است چنین بوده،هردو گفتار وی را با نقل عبارت و رفرنس اون نشون بده!

    
  • دنبال کپل کارداشیان رفتن بهتره یا دنبال بیضه ی پوتین ؟

    
   • البته فشردن کپل کارداشیان، منتها این دیگه از شما که پیر و از کار افتاده و بازنشسته شدید سال هاست که گذشته، پس همون ////////// ترامپ رو بچسب و خوش باش.

     
  • گفتار زیبا کلام مقید به نوع اعتراض و ماهیت مخالفین نیست , یک ماله کش برای یک سایت بس است
   نانت را به تنور //// نچسبان

    
 40. ناشناس
  1:59 ق.ظ / ژوئن 29, 2019

  مزدک جان اگر شفیعی دوست منه که اینجور چیزهایی که مورد توجه خاص توئه رو به من حواله نمیده عزیزم ! چرا عصبانی شدی دروغ گفتم ؟ اون جریان تفخیذ , اون جریان خوابیدن /// با زن مردی که در جنگ کشته شده بود , اون خوابیدن محمد با عایشه نه ساله , اون انکحت , اون سپوزیدن , اون … عزیزم همه اینها رو یک رشته بهم وصل میکنه و اون هم ناراحتی روانی توئه . ببین جانم شفیعی آن را نوشت , درست , چرا از میان آن همه که آن را خواندند فقط تو گوشات تیز شد ؟
  من همین طوری حرف نمیزنم بر عکس تو , مشکل داری اونم نه یکی , نه دوتا , برو درمان کن , برو عزیزم !
  ………………..
  جناب ناشناس این من نیستم که مشکل دارم بلکه این شما مسلمین و طرفداران /// اسلامی هستید که مشکل برای دیگران آفریده اید. موضوع تفخیذ و تجاوز به حقوق انسانها و حقارت انسانها و تجاوز به حقوق زن و ستیز با حقوق اولیه انسانها و بهره کشی جنسی از زنان و تجاوز و سوءاستفاده جنسی از کودکان و حتی شیرخوارهگان موضوعی اجتماعی و مربوط به هر انسانی است که خود را انسان می نامد.چون هیچ انسانی نمی تواند در جامعه ایی زندگی کند ولی در رابر چنین جنایاتی سکوت کند و یا با بالا انداختن شانه از مسئولیت انسانی خود تفره رود.مسلما برای شما مسلمین که انسانها را براحتی نجس و کافر …می دانید و براحتی جان از آنها می ستانید و زن و فرزندشان را به برده گی می گیرید مسئولیت در برابر دیگران بی معنی است چون خود بر طبق دین تان به چنین جنایاتی دست می زنید و مثل همان گور بگور شده با وجدانی راحت بعد از آنهمه قتل و جنایت و ویرانی و حتی جاگذاشتن نقش///////////////////// برپرچم کشور و /////////// رحمت بسر کشیدن براحتی از برابر رنج و درد و فقر و فلاکت دیگران می گذرید و خوشحالید اگر بتوانید از آنها سوءاستفاده نمائید.

   
  • خیلی وقت پیش ها زمانی که ما جوون بودیم به خاطری رفتیم تو صف بیماران یکی از بیمارستانهای دولتی , صحبت خیلی وقت پیش هاست , زمان نور به قبر باریده آخری . آنوقت ها از مطب های رنگارنگ دکتر های میلیادر امروزی خبری نبود هنوز , چند بیمارستان اینجا و چند تا آن جا و صف طویل آریایی های به هزار و یک درد مبتلای یک لا قبا , که دوا گلی , پنسیلینی , چیزی بگیرند به امید درمان دردشان پس از ساعتها نشستن در صف , در گرما و سرما . نوبتم که شد رفتم تو ,میخواهی باور کن میخواهی باور نکن اما دکتر فقط نگاهی به چشم بنده کرد و دست مبارکشان را در کشوی قبلا بیرون کشیده شده میزش کرد و نسخه از پیش نوشته شده ای را به من داد و فرمود ” روزی سه بار بمال به چشمات ” . نسخه ها را شب قبل نوشته بود بی گمان . حالا بگذریم از این که آن پماد ربطی به ناراحتی چشمی من نداشت و درست همان اثری را داشت که دعای دعانویسان برای بخت گشائی دختران حالا دیگر ترشیده . حالا برادر به نظر میرسد که تو هم به علت درگیری های فراوان بی پایانی که برای خودت دائم فراهم کرده ای شب ها نسخه هایت را مینویسی و در کشو میگذاری و صبح هم با خواندن سرسری ایرادات دیگران یکی را در میآوری و روی سایت میگذاری . من هنوز چشم درد میکنه برادر , یه بار دیگه به چشمم نگاه کن با دقت و جواب درست بده ! سئوال من اینه : ” چرا تو و چند تای دیگر حساسیت زیادی به مسائل جنسی دارید و با کمال میل و به شکل افراطی در باره اش صحبت میکنید ؟ به نظرتان اینکار درست است ؟ من به اهورمزدا سوگند ( ننوشتم الله یا خدا چون میدانم فورا دست میبری و یک نسخه از پیش نوشته شده ات را درمیآوری و میگذاری جلویم ) در تما عمرم کلمه تفخیذ را نه خوانده بودم جایی و نه شنیده بودم از کسی , در این سایت بود که من با این کلمه و محتوای آن آشنا شدم با بسط و تفصیل جنون آمیزی که جناب نوریزاد از آن داده است به کرات . آقایان محترم بین مردم این چیز ها کاملا ناشناخته اند چرا آنها را بینشان رواج میدهید ؟ اگر یک عده , و نه تمام آنها , آخوند دیوانه , همان بچه دهاتی های کودن و خرافاتی میروند در جایی و تا خرخره انباشته از خرافات و کثافات میشوند و تازه باز از میان آنها چند تایی که به مقام نره خری میرسند در آن سلسله مراتب کذایی آنقدر فرو مایه اند که در باره این چیزهای چندش آور فکر میکنند و مینویسند , این به مردم چه ربطی دارد ؟ در آن دنیای بیمار و دیوانه این چیز ها بله هست و لی نه در میان مردم . کدام کس تا به حال اینکار را کرده ؟ مگر میشود ؟ آنوقت این جناب به بن بست رسیده نوریزاد ببینید چه مدتیست که به این مسائل پرداخته , آقا جان شما دچار ناتوانی جنسی هستید که پناه میبرد به این مسائل ؟ تو مزدک هم ؟ یعنی هر کس میخواهد دینی را نقد کند فورا سر در لای پای پیامبر آن دین فرو میبرد و سرک میکشد که پیامبرش با که خوابیده و همخوابه اش چند ساله بوده؟ به من بگو چرا مسائل جنسی برایت این قدر اهمیت دارند ؟ کشور میان این همه تهدید و مشکل و جناب نوریزاد سر در لای پای دختر بچه ها و مزدک سر در لای پای پیامبران و زنانشان . به قول آن دوستمان ” یه چکمه که تا بالای زانو بیاد بالا ” لطفا !

    
   • ناشناس گرامی اگر میخواهی محمد رضا شاه را بکوبی راهی بهتر از دروغ گفتن در مورد بیمارستانها و پزشگان پیدا کن درهمان زمان که شما به بیمارستان فارابی برای چشمتان مراجعه کردید رئیس بیمارستان پروفسور شمس بود که یکی ازبهترین چشم پزشکان شناخته شده در دنیا بود وچشم پزشگان دیگر که انجا کار میکردند از شاگردان ایشان بودند وچنین نبود که نسحه از قبل نوشته داشته باشند انچه شما دیدید که از داحل کشو دراوردند سر نسخه ممهور بیمارستان فارابی بود که داروی شما را در ان نوشتند در همان زمان تعداد زیادی از مبتلایان به تراخم در همان بیمارستان معالحه شده اند شما در حدی نیستید که در مورد پزشگ ها چه در ان موقع چه خالا قضاوت دروغ کنید لطفن خد خود را بشناسید

     
  • کلمات و ترکیبات تازه به روش امورتی
   ریق رحمت ؛ علامت خرچنگ

    
   • آخر حیف نون , جیگر مامانی , اگر صاحب سایت کلماتی را هاشور میزنه لابد میفهمه چه میکنه غیر از اینه نفهم جان ؟ تو چرا میخواهی که او را دور بزنی با این شیوه مسخره ات شده ای پا انداز این مزدک/// از خودت ؟ این ////مزدک اگر میفهمید باید دست از این کار زشتش برمی داشت توی این پنج سال . توی پخمه هم باید بفهمی که نمیتوانی کار چاق کن مزدک بشوی توی این سایت . صاحب سایت میگه من نمیخواهم این کلمات در ترکیب با کلماتی دیگر که از کل جمله توهینی , چیز زشتی ادراک میشود روی سایتم باشه و توی کله پوک به زور میخواهی آن ها را روی سایت بگذاری ؟ فکر میکنی زبلی پخمه جان ؟ نوریزاد اشتباه میکند که به پا اندازی های تو برای مزدک اجازه میدهد . این معنییش این است که نمیتواند آدم مصممی باشد و راه به هر ولگردی میدهد برای دور زدنش .

     
 41. حقیقتگو
  6:48 ق.ظ / ژوئن 28, 2019

  آیا میدانستید حضرت علی علیه الاسلام عقاید وهابیت داشت با دلیلی که در نهج البلاغه است در این کلیپ ملاحظه خواهید کرد
  //////////////////////////
  این کاملا درسته.چون علی طبق آنچه روایت سنتی از اسلام نوشته مردی بشدت متعصب و //////////////////////////////// و برده آنچه از محمد آموخته و بسیار سختگیر و بی گذشت در مورد /////////// اسلامی بود.

   
 42. روزن مک مانوس/ واشنگتن پست
  ————————————-

  چرا فشار حداکثری دولت ترامپ به ایران می تواند نتیجه معکوس داشته باشد؟

  —–
  دولت دونالد ترامپ حدود یکسال پیش با هدف تحمیل تحریم‌های اقتصادی به ایران تا زمانیکه این کشور با یک توافق جدید با محدودیت‌های بیشتر موافقت کند، از برجام خارج شد و مجدداً تحریم‌هایی را علیه تهران وضع کرد.

  با اینحال، ایران تسلیم آمریکا نشد و علاوه بر ساقط کردن پهپاد واشنگتن، فعالیت‌های هسته‌ای خود را که پیش از این طبق برجام محدود شده بود نیز از سر گرفت و تأکید کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده 3.67 درصدی‌ا‌ش به زودی از سقفی که در توافق هسته‌ای تعیین شده بود، عبور خواهد کرد.

  اقدامات اخیر دولت ترامپ علیه ایران،از جمله وضع تحریم‌های جدید، حملات سایبری و تهدید ایران به استفاده از نیروی نظامی در صورت حمله ایران، نمایانگر قاطعیت واشنگتن برای آوردن ایران به میز مذاکره است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که قاطعیت بیش از حد نتیجه معکوس دارد!

  محققانی که در زمینه «درگیری‌های بین‌المللی» مطالعاتی را انجام می‌دهند، معمولاً «قاطعیت»‌ را تمایل برای جنگ تعریف می‌کنند و وقتی رقبا قاطعیت شما را برای جنگ مشاهده کنند، امتیازاتی را واگذار می‌کنند اما این در حالی است که سیگنال‌های ترامپ تاکنون نتوانسته ایران را متقاعد به واگذاری امتیاز کند.

  نشان دادن قاطعیت یک طرف به طرف مقابل زمانی مؤثر است که رقیب شما متقاعد شود که شما قصد حمله ندارید اما اگر رقبا به این باور برسند که صرفنظر از هر اقدامی که انجام می‌دهند، مورد حمله قرار خواهند گرفت، انگیزه چندان زیادی برای انجام خواسته‌های شما نخواهند داشت.

  اگر قاطعیت بالا به عنوان تمایل برای جنگ تلقی شود، ممکن است قاطعیت بیش از حد به این مفهوم برای رقبا تلقی شود که حتی در صورت پایبند بودن به خواسته‌های طرف مقابل، در هر صورت مورد حمله قرار می‌گیرند و بنابراین گاهی اوقات داشتن قاطعیت بیش از حد، طرف مقابل را برای حضور در میز مذاکره متقاعد نمی‌کند!

  ایران تا زمانیکه اطمینان حاصل نکند که هرگونه توافق با آمریکا به صلح پایدار منتهی می‌شود، حاضر به پذیرش محدودیت‌ها نخواهد بود و با توجه به اظهارات جنگ‌طلبان دولت ترامپ از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا، بعید است که ایران به چنین اطمینانی برسد.

  اگر مقامات ایرانی آن طور به این باور برسند که صرفنظر از هر اقدامی مورد حمله آمریکا قرار می‌گیرند، منطقی است که برنامه هسته‌ای خود را حفظ کنند!

  https://www.washingtonpost.com/politics/2019/06/29/why-trump-administrations-resolve-iran-could-backfire/?utm_term=.14d7e728bcd4

   
 43. ناشناس
  11:31 ق.ظ / ژوئن 27, 2019
  میزگرد دموکراسی خواهی با خبرگان ایران(میزگرد دوم)
  =====================================
  ناشناس گرامی دستت درد نکنه واقعا عالی بود.
  دقیقا وضعیت سایت را بخوبی و خیلی زیبا نمایش دادی من که کلی خندیدم.
  پس بخش اولش کجاست؟
  ممنون از شما.

  واقعا آنهایی که به این طنز امتیاز منفی دادند خوب بود مینوشتند دلیلشان و نقد شان به چی و به کجای این طنز بود که این دوستمان هم بلکه از آنها کمی می آموختند.
  درسته که در این سایت هر روز داریم کلی از مشکلات این مملکت را بطور جدی حل میکنیم و این طنز وقت گرانبهای اعضای محترم سایت را گرفته ولی خوب بعد از این همه کار جدی و طاقت فرسا کمی خنده و تفریح هم بد نیست.

   
 44. سلام و درود

  ( به امیر حسین )

  دوست گرامی جناب امیر حسین، خوشحالم که در شما چنان شرافت اخلاقی ای هست که به محض آنکه متوجه خطای خود شدی پوزش خواستی. پوزشت را میپذیرم. ظاهراً شما خیلی جوانی و چون اغلب جوانان زود قضاوت میکنی و قدری هم عجولی. زنده یاد شهید اهل قلم مرحوم علی اکبر سعیدی سیرجانی در یکی از آثارش در خصوص کار تدریس در دانشگاه توضیحاتی داده است که برای راهنمایی و موفقیت هر دانشجو و نویسنده و معلم و استادی بسیار آموزنده است. ایشان در یکجا توضیح میدهد که یک استاد خوب باید پنج و نیم روز از هفته را به مطالعه و تحقیق بپردازد تا بتواند 4 ساعت تدریس مفید و تازه داشته باشد! این سخن او ابداً گزافه گویی نیست و تازه این مقدار مطالعه جهت تدریس درسهاییست که موضوعشان از پیش معین شده و برای آموزش به تعداد معدودی دانشجو در نظر گرفته شده است. کسی که در خود توانایی نوشتن میبیند و در فضای مجازی برای هزاران یا دهها هزار نفر مینویسد باید بمراتب بیشتر از آن استاد مورد مثال مطالعه و تحقیق کند و تن بکار و زحمت و مطالعه بسیار بیشتری بدهد و لااقل یکصد صفحه کتاب خوب راجع به موضوع مورد علاقه اش یا در موردی که قصد دارد در آن خصوص بنویسد بخوبی بخواند و بخوبی بفهمد تا بتواند تنها یک صفحه قابل خواندن و حاوی اندیشه نو بنویسد. شما در مرحله ای از عمر بسر میبری که بنده و امثال بنده آن دوران را سپری کرده ایم، وقتی به شما می اندیشم گویی راجع به گذشته خودم می اندیشم زیرا در یک مرحله از عمر لااقل به اندازه شما شتابزده بودم و براحتی اجازه قضاوت در باره موضوعات و اشخاص مختلف را بخود میدادم که بعدها به من ثابت شد که آنهمه عجله و داوری تا چه حد نادرست و سست و ناحق بودند . گرچه بنده چندان قدر عمر و جوانی را ندانستم و اوقات بسیار ذیقیمتی را به هدر دادم و حرام کردم زندگی بسیار شاق و دشواری هم به من تحمیل شد که مجال مطالعه کافی و خواندن و درک آثار ارزشمند را از من گرفت. و اصولاً نه جای کافی جهت نگهداری کتابهایی که برایم بسیا ارزشمند بودند داشتم و نه پول کافی که بتوانم کلیه یا بخشی از آثار دلخواهم را بخوانم، با اینحال هنگام کوچ از شهرستان حدود 700 جلد کتابهای خوب به کتابخانه های عمومی و نزدیک 80 جلد کتابهای نفیس به دوستان و بستگان و اشخاص هدیه کردم. هنوز هم بیش از 1500 جلد در شهرستان دارم که بعضی از آنها را 23 بار خوانده ام و البته الإن بسیاری از آنها در انباری نمور طعمه موشها شده اند. و در مجموع کتابهایی که داشته و دارم بندرت کتابی یافت میشود که لااقل دو بار مطالعه اش نکرده باشم، با اینحال بر خلاف نظر و اتهام دوستانی که مرا به خود پسندی متهم میکنند، خود پسندی را اوج جهالت و حماقت و نشانه به بن بست رسیدن میدانم. هر لحظه که انسان از خودش رضایت کامل حاصل کرد در همان لحظه سقوط میکند و دچار توقف و ایستایی میشود و عمر حقیقیش به پایان میرسد . دوستانی در این وبسایت هستند که آثارشان بسیار ارزشمند و قابل استفاده و آموختن است و بنده بارها اعتراف و اذعان کرده ام که با افتخار از این عزیزان میآموزم.مجادله بیهوده با آنان جفا به او و سایر اعضاست. تنها جاهلان بی خرد بر مسائل علمی و منطقی و مسائلی که نیاز به مطالعه مستمر و پیوسته « آپدیت » شدن دارد پافشاری میکنند و خیال میکنند دانش همانست که آنها در گذشته آموخته اند و کتاب خوب یعنی همان کتابی که آنها در گذشته های دور و نزدیک خوانده اند.و البته در عصر اینتر نت و توسعه فضای مجازی بیشتر کتابها را ورق زده اند یا تعریفش را از این و آن شنیده اند. بنده چند سال از عمر و جوانیم را و کل اوقاتی را که میتوانستم به مطالعه اختصاص دهم را به خواندن تاریخ تخصیص دادم تا بلکه بتوانم روح قانونمندی آنرا درک کنم، اما بسیار کم توفیق پیدا کردم، ناگهان مقاله ای از یک اخترشناس آمریکایی بنام پروفسور « جونز » خواندم که بخوبی نشان میداد ریشه اصلی جنگهای بزرگ و تجاوزکارانه ای که موجب تغییرات بزرگ در دنیای قدیم شدند در حقیقت در لکه های خورشیدی نهفته است! به این معنا که به عنوان مثال وقوع لکه های خورشیدی پیش از حمله مغولها، مانع رسیدن نور کافی به مغولستان شد و در آنجا قحطی روی داد و سبب شد تا قبایل مختلف مغول حول محور خان بزرگ چنگیزخان ( تموچین ) متحد شده و آسیا و اروپا و بخشی از آفریقا را به خاک و خون بکشند و غارت کنند. همین مقاله کوتاه سبب شد که کل برداشتهایم از تاریخ دگرگون شود و متوجه این امر شدم که با آنکه ربط اخترشناسی با تاریخ بسیار بعید و دور از ذهن مینمود اما براستی به هم ربط دارند ! دوست عزیز حضرت مولانا میفرماید :

  آفتی نبود بتر از ناشناخت
  تو بَرِ یار و ندانی عشق باخت

  کفر جهل است و قضای کفر، علم
  هر دو کی یک باشد آخر حلم و خلم
  …….
  هیچ آفت و رنجی بدتر از نادانی نیست. در این عالم تنها یک خوب اصیل و راستین وجود دارد و آن دانش است و تنها یک بد حقیقی وجود دارد و آن جهل و نادانی است.
  وقتی که طبق فرموده و ارزیابی حضرت مولانا کفر جهل است، پس دانایی ایمانست و جاهلان کافران حقیقی و دانشمندترین انسانها با ایمانترین آنها محسوب میشوند ولو آنکه بر حسب ظاهر هیچ دینی اختیار نکرده باشند. و آموزگار مجاهد فی سبیل الله است. بسیاری از واژه هایی که از خانواده و اجتماع فرا گرفته ایم را بد فهمیده ایم و غالباً تعریف و تصورات غلطی از آنها داریم. انسان هر چه بیشتر بیاموزد فروتن تر و متواضع تر میشود و بیشتر به نادانی و کم دانی و انبوه عظیم مجهولاتی پی میبرد که حتی نامی هم از آنها نشنیده است . امیدوارم که شما بر خلاف بنده عمر و جوانی را ضایع نکنی و تعصب و شتاب و غرور جوانی شما را دچار تکبر و خود فریبی نکند و کتابهای خوب را، بخوبی بخوانی و بخوبی بفهمی تا بتوانی در آینده بخوبی بنویسی و به دیگران منتقل کنی .

  موفق باشید.

   
 45. یادداشتهای اسدالله علم(پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————

  شاه: چون اسرائیلی ها خدای لابیگری در حکومت آمریکا هستند، مجبوریم به دستورالعمل های آنها برای بهبود چهره ایران در آمریکا عمل کنیم!

  ✍️ اسدالله علم

  «صبح شرفیاب شدم و به تفصیل مذاکرات با سفیر اسرائیل را به عرض رساندم. ابتدا قسمتهای خوب را عرض کردم. آن این که یانکلوویچ که کارهای تبلیغاتی ما را در آمریکا قرار است اداره بکند و مشاور ماست(از طرف اسرائیلیها معرفی شده)، مشاور تبلیغاتی کارتر شده است.

  دیگر این که دراک هم که قرار است کارهای اجرایی ما را باز در تبلیغات اداره بکند، مشاور تبلیغاتی فورد شده است.

  شاهنشاه خندیدند! فرمودند: کار فرمانفرما را کرده اید که هر پسرش را رابط یک سفارتخانه خارجی می کرد!

  عرض کردم: این کار اسرائیلیهاست که فوق العاده قوی می باشند، حتی به غلام محرمانه می گفت تمام آنهایی که لابی گری ما را (اسرائیلیها را) در کنگره و در سنای آمریکا اداره می کنند، به ظاهر طرفدار عربها هستند!

  شاهنشاه باز هم خندیدند!

  بعد عرض کردم: استدعا دارد سه نفر روزنامه نویس و دو نفر مصاحبه کننده قوی تلویزیونی برای مصاحبه با شاهنشاه بیاید، مشروط به این که سئوالاتشان را قبلاً بدهند و اینها هم(مشاورین ما) نظر بدهند که شاهنشاه در جواب چه می فرمایند!

  از این موضوع خوششان نیامد، ولی من عرض کردم چاره نیست، چون اینها می دانند که به مذاق آمریکایی چه خوشایند است!

  البته اگر دیدیم و احساس کردیم که در جواب ما می خواهند کلاهی سرمان بگذارند، آن را حذف می کنیم!

  قبول فرمودند!

  عرض کردم: سفیر[اسرائیل] می گوید شما دو جور عمل کنید، یکی در زمینه سیاسی است و یکی درست کردن چهره. موضوع چهره را آسان می شود درست کرد و با همین وسائل ارتباط جمعی یا به اصطلاح امروز، رسانه های گروهی، می توان تا حدی عمل کرد، ولی عمل سیاسی احتیاج به لابیگری دارد و شما در این قسمت خیلی ضعیف و حتی صفر هستید و در کنگره آمریکا از ایران خبری نیست.

  سفیر شما خیال می کند با چند تا مأمور بزرگ وزارت خارجه یا خود کیسینجر ارتباط داشتن، موضوع را حل می کند، ولی این طور نیست. حتی مهمانی دادن به سناتورها یا خاوریار دادن و این حرفها موضوع را حل نمی کند. بخصوص که حالا کنگره و سنا خیلی با دولت در افتاده اند و میل دارند کشورهایی که احتیاج دارند، به خود آنها در کنگره مراجعه نمایند و شما در این قسمت هیچ ندارید.

  شاهنشاه فرمودند: یک نفر را بفرست که به اردشیر این تذکرات را بدهد. بعد فرمودند: نه، خوب است این طور بنویسی که تو کار زیادی داری و می ترسم از بس کار می کنی از بین بروی! خوب است چند عضو عالیرتبه تقاضا بکنی که بیایند با تو کار بکنند و بتوانند به خصوص در لابیگری به تو کمک کنند و این پیشنهاد به منظور اظهار نهایت مرحمت به تو می باشد!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۳۶- ۲۳۵. ۱۷ شهریور ۱۳۵۵).

  ===

  2-سفیر اسرائیل: فردا شاهنشاه در دیدار با شیمون پرز به او در مورد کمک به خرید اسلحه از آمریکا توسط شما بگوید تا دست من کاملاً باز شود!

  ✍️ اسدالله علم

  «عصر [اوری لوبرانی] سفیر اسراییل را پذیرفتم و در مورد امری که شاهنشاه فرموده بودند، مجدداً با او صحبت کردم و نقشه کشیدیم که چه جور برای تصویب خرید اسلحه، ما متّفقاً در سنای آمریکا عمل کنیم.

  او به من گفت: فردا که وزیر دفاع ما [شیمون] پرز شرفیاب می شود، خوب است که شاهنشاه اظهاری در این زمینه به او بفرمایند. آن وقت دست من خیلی قویتر می شود!…مطلب سفیر اسراییل را هم عرض کردم.»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۴۱. ۱۹ شهریور ۱۳۵۵).

  ===
  پانوشت:نکات قابل توجه در این دو فراز از یادداشتهای علم:

  1-نفوذ و لابیگری اسرائیلی ها در دستگاه مرکزی حکومت امریکا.

  2-تداوم ارتباطات پنهان و محرمانه حکومت شاه با اسرائیل.

  3-توصیه های طرفینی برای بهره گیری از قدرت نفوذ و لابیگری اسرائیلی ها در دستگاه سیاستگذاری امریکا.

  4-اینکه: در مصاحبه های شاهنشاه،گاه متن سوالات و جوابها از پیش تعیین شده و در اختیار شاهنشاه قرار داده می شده است!

  5-اینکه :از نظر اسرائیلیها،نفوذ و لابیگری حکومت شاه در امریکا بسیار ضعیف بوده است و از این جهت می بایستی حکومت شاه اینکارها را به آنان واگذار کند!

  6-اینکه:شاهنشاه برای تامین منویّات اسرائیلی ها،دستور فرمودند که اردشیر زاهدی سفیر ایران در امریکا را “دنبال نخود سیاه”بفرستند! و این بدنبال نخود سیاه فرستادن او نشانه “نهایت مرحمت” همایونی در حق او بوده است!

  7-اینکه :شاهنشاه برای خرید اسلحه از امریکا،اسرائیل را واسطه قرار می داده است!

  8-چیزی که در این فرازها تاکنون روشن نیست،این است که بمقتضای ضرب المثل معروف:”هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد!”،باید فهمید اسرائیلی ها در ازای این “خوش خدمتی ها و لابیگری های محرمانه”چه چیزی از حکومت شاه می خواسته اند؟!

  این نکته مبهمی است که باید دید در فرازهای آتی دیگر یادداشتهای علم،چگونه به این مطلب اشاره شده است.

   
  • از دیکتاتوری تا دموکراسی

   ✍جین شارپ

   سالیان سال، یکی از مهمترین نگرانی های من این بوده است که چگونه مردم می توانند جلوی به وجود آمدن دیکتاتوری ها را بگیرند و یا دیکتاتوری های موجود را از میان ببرند. این علاقه ناشی از این عقیده است که هیچ انسانی نباید تحت سلطه انسانی دیگر زندگی کند و یا توسط حکومت های دیکتاتوری، از میان برداشته شود. این عقیده با مطالعه درباره لزوم آزادی نوع بشر، با تحقیق درباره لذت حکومت های دیکتاتوری (از نظرات ارسطو گرفته تا تحلیل حکومت های تمامیت خواه) و با بررسی تاریخی حکومت های دیکتاتوری (بخصوص آلمان نازی و روسیه استالینی) در من رشد یافته است.
   دیکتاتوری دینی (مذهبی) فاجعه بارترین نوع دیکتاتوری است.

    
  • جناب سید مرتضی‌ جهت اطلاع شما و سایرین

   ۸۹ عضو کنگره و مجلس سنای ایالات متحده تابیعت مضاعف آمریکایی و اسراییلی دارند.

   اسامی آنها در لینک ذیل و تصویر ضمیمه دیده میشود. کلان بانکداران و سرمایه داران یهودی صهونیست و قدرتمندترین لابی حاکم بر واشنگتن متعلق به صهیونیست‌های اسرالیلی و آمریکایی ایپک یا AiPAC بر ساختار حکومتی ایالات متحده و بریتانیا امر میکنند، رئیس جمهور و نخست وزیران منتخب همگی از زمان تشکیل این حکومت در خاور میانه همواره پشتیبان این حکومت بودند، البته همانطور که مستحضرید این جنگ و مناقشه بین ساسانیان فارس و اعراب ساسانی با رومیان و صلیبیون اروپای شمالی‌ و میراث داران کنونی‌ آنها بر سر قبه الصخره, سابقه تاریخی طولانی دارد.

   داوودیان صهونیست خصوصاً در مورد سیاست خارجی‌ عمو سام در خاور میانه نقش اصلی‌ را در تدوین و هدایت آن بازی میکنند.

   ————————————————————————————————————–
   ۸۹ عضو کنگره و مجلس سنا تابیعت مزعف آمریکایی و اسرایلی دارند.

   Eighty nine (89) our Senators and Congress hold dual citizenship citizenship with Israel

   https://prepareforchange.net/2018/06/22/89-of-our-senators-and-congress-hold-dual-citizenship-citizenship-with-israel/

    
   • درود جناب کاوش گرامی

    و سپاس از باشتراک گذاشتن این اطلاعات،ذیل یادداشتهای علم و برداشت های ناچیز من.

    آری،همینطور است،در امریکا بلحاظ سیاسی،همه چیز روی کاکل صهیونیست ها چه در رسانه ها و چه در کمپانی ها و بنگاههای ثروتمند آنها می گذرد و بتعبیر مرحوم شیخنا الاستاد و فقیه عالیقدر مرحوم آیت الله منتظری ره “اسرائیل در واقع ایالت پنجاه و یکم عمو سام”است!

     
 46. مزدک1
  3:20 ق.ظ / ژوئن 29, 2019

  ای خاک تو سرت امیر حسین که /////! منو با یک مشت سایبری ////////////////// آخوند می آوری بدون هیچ شرمی !واقعا امل و بی شعوری!مدونی چرا من به اسلام و مقدسات اسلامی /////////////////////////////////چون کسرویها و هدایتها و هزاران ایرانی ////////////////////////////////وهر انسان ابله ای که خیال می کند نباید بخاطر مشتی بی شعور به اسلام و مقدسات اسلامی//////////////////////////////////////////// ابلهانی هستید همدست قاتلان کسروی و هزاران ایرانی شرافتمند و وطن دوست! هموطن ایرانی وطن دوست نمی تواند مسلمان باشد جون در مغایرت با باور اسلامی است. این اراذل و اوباش ایران را فقط برای تاراج اشغال کرده اند والا کل ایران و تمام مردمان ایران برای همین سید علاف و ///////////////////// و دروغگوی این سایت و همفکرانش به جس ////////////////////////////////مشتی دزد و جنایتکار مدینه نیست. بیدار شو ابله!/////////////////////////////////////////////////////////////// جهان است! اگر 80 ملیون ایرانی این اراذل و اوباش را نشناخته اند و تکلیف خو را با زادگاه و ایران خود و مسلمانی خود مشخص نکرده اند چرا من خود را در چنین حماقتی وارد کنم. من مثل کسروی و هدایت و هزاران ایرانی شرافت مند و وطن دوست می گویم//////////////////////////////////////// .من ایرانیم و هیچ احترامی برای باوری که بر ضد ایران و منافع ایرانی است نمی گذارم.

  ——————————————————————————————————

  سلام مزدک جان دوست عزیز واقعا شرمنده هستم من زود قضاوت کردم درباره شما ببخشید وقتی این نوشته شما رو خوندم گریم گرفت و از حرف بسیار شرم آوری که نسبت به شما زدم عذر خواهی میکنم حرف های شما کاملا درست است و من کاملا موافق هستم به امید این که در فردای ایران آزاد بتوانیم در کنار یکدیگر این کشور را از نو بسازیم و به سوی آبادانی و … ببریم و کشوری بدون جهل و نادانی و خرافات داشته باشیم به امید آبادی و آزادی ایران

   
  • امیر حسین جان زیاد به عر و تیز های مزدک توجه نکن چون او کارش همینه , زر و زر کردن و دائم همین شر و ور ها رو گفتن . محل نذار و حرفت را بزن .

    
 47. آقای نوری زاد عزیز مطلب من رو درباره فرح پهلوی خطاب به سید مرتضی چرا منتشر نکردید

   
 48. سلام و درود

  ( روحانیت روی پنهان سکه جامعه طبقاتی )

  ادیان و مذاهب عمری به درازای حیات فکری بشر دارند. از زمانیکه نوع انسان دچار انحراف در تغذیه شد و بر اثر قحطی یا تقلید از گوشتخواران، از گیاه و دانه خواری به گوشت خواری روی آورد در هر وعده غذایی آن مقداری از پروتئین را دریافت کرد که اگر قرار بود همان مقدار پروتین را که در یک کیلو ماهی یا گوشت قرمز دریافت میکرد از راه خوردن گیاه و میوه و غلات و بقولات دریافت کند باید در هر وعده بیش از ده کیلو آز آنها را میخورد. بدیهیست که علاوه بر اینکه معده گنجایش و توان هضم این مقدار اغذیه را ندارد، اصولاً در دورانهایی که بشر بصورت وحشی و نیمه وحشی میزیست و هنوز کشاورزی را کشف نکرده بود، یا کشت و کار در مراحل ابتدایی خود بود و مخازن مناسبی جهت انبار کردن نداشت امکان داشتن آنهمه خوردنی و تناول آن حجم از مواد غذایی را نداشت. بدرستی معلوم نیست که در ابتدا بجز قحطی چه عوامل دیگری سبب شدند تا بشر به خوردن گوشت پرنده و چرنده و مرغ و ماهی و در مواردی حتی حشرات روی بیاورد، اما به هر صورت خوردن و رسیدن مقدار کافی پروتئین به بدن انسان باعث گردید تا بشر توان بهتر اندیشیدن را پیدا کند و راجع به خود و پدیده های طبیعت تفکر کند و ضمن خلاقیت پیدا کردن جهت ساخت و تکامل ابزار و بهبود شیوه های کیفی و کمی تولید و شکار و دامپروری به سایر امور که ظاهراً ارتباط مستقیمی با زندگی او ندارد اندیشه کند ؟ بیگمان انسان میداند که خود نقشی در آفرینش زمین و آب و هوا و آفتاب و ستارگان و جانوران و وقوع فصول سال و ایجاد شبانه روز و حادث شدن زلزله و سیل و طوفان و خشکسالی ندارد، همچنین موجود قابل درک بوسیله حواس پنجگانه دیگری را هم نمیشناسد که بتواند بطور قطع و یقین و از راه تجربه و مشاهده به او اثبات شده باشد که آفرینش کار اوست. اما نیافتن و نشناختن آفریدگاری قابل درک از راه حواس سبب نمیشد که بشر دست از کنجکاوی و اندیشه بردارد. بشر هر چه بیشتر پروتئین حیوانی را مصرف میکرد مقدار بیشتری فسفر که سوخت اصلی مغز و قوه دراکه اوست به مغزش میرسید جهان پیرامون خود را بهتر از پیش میشناخت و به موازات آن، انجام کار و کسب و تجارب و ارتقاء معلومات پرسشها و مجهولات بیشتری برایش مطرح میشد که پاسخی برای آنها نداشت و اینجا بود که تخیلات خود را بکار گرفت و تلاش میکرد تا به نسبت آنچه میدانست به مجهولات خود پاسخ گوید . اصل آنچه بصورت مادی وجود داشت قابل انکار نبود، مثلاً ایجاد رعد و برق یا زلزله وجود داشت و دارد، اما چون دانش بشر به حدی تکامل پیدا نکرده بود که بطور علمی علل و دلیل آنها را تجزیه و تحلیل کند، جهت توجیه آنها به پنداشت و خرافات روی آورد و در رویارویی با پدیده های متضاد که غالباً یکی از آنها بسود او بود به خدای نیک و خدای بد یا فرشته ( رب النوع ) خوب و فرشته بد معتقد شد. بتدریج قشری با اسامی و عناوین گوناگون پدید آمدند که پرداختن به امور مجهول را به انحصار خود گرفتند و اولین هسته های جادوگران و شمن ها و رهبانان و روحانیان پدید آمدند که بر کرسی خرافات تکیه زدند و بستر جهل عمومی را زمینه مناسبی جهت کار و کاسبی بدون زحمت و کسب اعتبار اجتماعی و ترساندن توده های جاهل از خود و اعمال قدرت بر آنها یافتند. بدینسان قشر روحانیت در زمین جهالت عامه روئید و بالید و در مواردی همچون عصر فراعنه در مصر قریب به اتمام ثروت و زمینهای کشاورزی را به تملک و انحصار خود در آوردند . این بیداد گری که ستم و غصب دستگاه سلطنت را مضاعف میکرد سبب جنگ طبقاتی و وقوع انقلابات و شورشهای فراوانی میشد و هر گاه شورشیان به یک یا چند مورد پیروزی مقطعی میرسیدند سلسله های پادشاهی منقرض میشد و هیئت حاکمه سیاسی از میان میرفت و جای خود را به سلسله و مدیریت جدیدی میسپرد، اما در عمق جامعه یعنی در مالکیت روحانیان خلل و خدشه چندانی وارد نمیشد، زیرا خدای روحانیان بر خلاف پادشاهان وجودی ملموس نداشت تا بشود با کشتن یا خلع او از قدرت و مالکیت بردگان و دهگانان و تهی دستان بتوانند با آنها چون پادشاهان مغلوب رفتار کنند. روحانیت چون قارچ و انگل ابدی بشریت خود را با هر شرایطی وفق و تطبیق میداد و همیشه این پادشاهان بدون تاج و تخت در سایه، مهار اصلی قدرت را در دست داشتند و در عزل و نصب پادشاهان و انحلال و تأسیس سلسله ها نقش اصلی را به عهده داشتند. روحانیان با به کف گرفتن مدیریت فکری مردم و استحمار و تحمیق توده ها و ترساندن آنها از نیرویی ماورائی که قدرتش مافوق قدرت بشر و پادشاهان بود و مدام کوره آدمسوزی و دستگاه شکنجه موهومش در فعالیت شبانه روزی بود و بشر توان تخریب آنها را نداشت و به خدای آسمانها دسترسی نداشت، لابلای دو فک حاکمان مادی و حاکمان معنوی گیر افتاده و در رنج و عذاب دائمی و مورد استثمار و بهره کشی قرار میگرفتند .
  پیامبران و مصلحان و رهبران قیامهای اجتماعی در نخستین گام با مخالفت و دشمنی و تکفیر این قشر مواجه میشدند و این دشوارترین قسمت ایجاد اصلاحات و تحولات اجتماعی بود، زیرا شلاق و شکنجه پادشاهان و تحمیق روحانیت دست بدست هم میدادند و کاری میکردند تا توده های تحت ستم حتی بر علیه منافع خود بشدت مقاومت کنند. اگر معدود افراد آگاه و شجاعی هم در میان توده های تحت ستم وجود داشتند و دست به روشنگری و آگاهی بخشی و افشای هر دو روی سکهٔ جامعه طبقاتی، یعنی پادشاهان و روحانیت میزدند در گام نخست با انکار و خصومت و مقاومت توده های تحمیق شده روبرو میشدند و در گام بعدی با تکفیر و تحریک مؤمنین و مقلدینی مواجه میگردیدند که به مثابه بازوهای اجرایی و آلات اجرای اوامر روحانیون و فتاوی مفتیان عمل میکردند و بر علیه منافع هم طبقه های خود و حتی خودشان عمل میکردند تا در دنیای پس از مرگ از آتش جهنم و زقوم جهیم و شکنجه دوزخ نجات پیدا کنند. تمام پیامبران و مصلحان و رهبران انقلابهای اجتماعی ناچار میشدند ابتدا با روحانیت و آخوندهای سنتی مبارزه کنند و این دشمنان را مغلوب کنند.

   
  • ///خود بزرگترین چنایتکار و غارتگر و استثمارگر بوده. چنگهای //// همه برای غارت و به بنده و کنیزی درآوردن شکست خورده گان و زندگی //// هم به برده چنسی درآوردن زنان بوده. آنچه منتسب به /// است چیزی چز به برده گی و گدایی و فقر و فلاکت کشاندن باورمندانش نداشته. روحانیت هم باورمندان ///ند و بر طبق آنچه ////دستور داده عمل می کنند. این ترفند بعضی مسلمین که همه کوزه و کاسه ها را سر لاشه خوران حوزه ایی می شکنند سیاست گروهایی است که دوباره می خواهند مردم را بنوعی دیگر گرفتار خرافات اسلامی کنند.نم.نه اش مجاهدین و طرفداران شریعتی …این جماعت خود اگر قدرت را بگیرند از همین حرامیان و خود ///بدترند.

    
  • جناب شفیعی به دنیای ما لائیک ها خوش آمدی حتی اگر حواست نبودکه چی رو داری ثابت میکنی !

    
   • سلام و درود

    درست است بنده نظامی لائیک و سوسیال دمکرات را برای آینده ایران مناسب میدانم. سوسیالیسم یعنی گرایش اجتماعی. از نظر بنده مادام که عقیده ای به استقلال کشور و امنیت و آزادی و رفاه مردم آسیب نزند هیچ مهم نیست که مردم دارای چه دین و مذهبی باشند و از چه فلسفه ای پیروی میکنند. آنچه مهم است اینست که مردم ما هم چون ملل متمدن عالم اهل مطالعه و کسب آگاهی بشوند. اینطوری ممکنست بارها تغییر عقیده بدهند. این تغییر عقیده دادن و همیشه فکر را بر اساس علم و آگاهی و مطالعه به روز کردن نشانه زندگی و پویایی و تکامل اجتماعی مردم است . یک مذهبی نفهم به اندازه یک غیر مذهبی و ضد مذهبی نفهم نفرت آور و غیر قابل تحمل است و بالعکس یک مذهبی عالم چون یک لامذهب دانشمند و آگاه قابل احترام و دوست داشتنی است.

     
 49. ترامپ برای حمله به ایران نیاز به اخذ مجوز از کنگره ندارد

  بر اساس طرحی که دموکرات‌ها به مجلس سنای آمریکا عرضه کرده بودند، انجام هر عملیات نظامی علیه ایران مشروط به اخذ مجوز از کنگره می‌شد. این طرح در مجلس سنا رای نیاورد. دموکرات‌ها برای تصویب این طرح به ۶۰ رای نیاز داشتند.

  مجلس سنای آمریکا

  طرح دموکرات‌های آمریکا برای محدود کردن اختیارات ترامپ در عرصه انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران در مجلس سنای این کشور شکست خورد.

  خبرگزاری آسوشیتد پرس غروب جمعه هفتم تیر (۲۸ ژوئن) با انتشار گزارشی از واشنگتن خبر از شکست طرح حزب دموکرات در مجلس سنا داد. دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات ترامپ در رابطه با حمله نظامی به ایران طرحی را به مجلس سنا ارائه کرده بودند. بر اساس این طرح، تصمیم‌گیری درباره تامین بودجه نظامی حمله به ایران بر عهده کنگره قرار می‌گرفت.

  خبرگزاری یاد شده در گزارش خود می‌نویسد که این طرح تنها موفق به کسب ۴۰ رای در مجلس سنا شد. حال آنکه تصویب آن تنها با کسب ۶۰ رای سنا ممکن بود.

  بسیاری از سناتورهای جمهوریخواه از همراهی با طرح دموکرات‌ها به‌رغم مخالفت با جنگ علیه ایران خودداری کردند. میچ مک‌کانل، رهبر جمهوریخواهان در سنا تاکید کرد که محدود کردن اختیارات ترامپ می‌تواند از توانایی کاخ سفید برای واکنش نشان دادن به موقع به تهدیدهای نظامی در تنش بین دو کشور آمریکا و ایران بکاهد.
  میچ مک‌کانل، رئیس اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا

  میچ مک‌کانل، رئیس اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا

  مک‌کانل در انتقاد از سیاست‌ دموکرات‌ها گفت آن‌ها به جای آنکه با رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با دشمن واقعی کشور همکاری کنند، تصمیم گرفته‌اند با ترامپ دشمنی و خصومت بورزند.

  کاخ سفید و کنگره

  دونالد ترامپ اوایل هفته جاری اعلام کرده بود که برای دست زدن به عملیات نظامی علیه ایران نیازی به رای و مجوز کنگره ندارد. همین موضوع به اختلاف نظر بین نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات در کنگره دامن زده بود.

  موضوع پس از حمله ایران به پهپاد آمریکا در کنگره بحث‌انگیز شد. ترامپ دقایقی پیش از انجام یک حمله هوایی به اهدافی در خاک ایران، دستور توقف آن را داده بود.

  ترامپ به وب‌سایت “هیل” گفته است که کاخ سفید نمایندگان کنگره را در جریان برنامه‌های خود درباره ایران قرار می‌دهد. اما تاکید کرده بود که از منظر قانونی چنین الزامی وجود ندارد.

  دموکرات‌ها رای‌گیری پیرامون طرح مربوط به الزام اخذ مجوز از کنگره برای انجام عملیات نظامی را به نمایندگان جمهوریخواه در مجلس سنا تحمیل کرده بودند.

  سناتورهای دموکرات تصویب بودجه دفاعی آمریکا را منوط به پذیرش رای‌گیری بر سر این طرح کرده بودند. پس از پذیرش خواست دموکرات‌ها در ارتباط با رای‌گیری پیرامون طرح یاد شده از سوی مک‌کانل، دموکرات‌ها در رای‌گیری بر سر بودجه دفاعی مشارکت کردند. بودجه دفاعی روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن با کسب ۸۶ رای مثبت در برابر ۸ رای منفی به تصویب رسید.

  جاک شومر، سناتور دموکرات تاکید کرده بود که زمان آن فرارسیده است که تصمیم در مورد جنگ و صلح بر عهده کنگره قرار گیرد و خواستار محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در عرصه عملیات نظامی شده بود.

  پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، کاخ سفید از اختیارات بیشتری در ارتباط با تهدیدهای نظامی برخوردار شده است

  https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993

   
 50. امیر حسین
  8:22 ق.ظ / ژوئن 28, 2019

  فتوای آیت الله مدرن :

  بر هر مسلمان واجب است که خانه سید مرتضی ریاکار و تحریف کننده دین را روی سرش خراب کند ریختن خون او حلال که هیچ ثواب اخروی و دنیوی هم دارد و از خانواده اش پسرانش را کشته و زن و دخترانش را به بردگی بگیرید و دارایی هایش را بین خود تقسیم کنید باشد که خدا او را در آخرت ببخشد و مورد لطف خود قرار دهد

  ————————————————————————

  سلام سید مرتضی خیلی دوست دارم ببینم چه حالی پیدا میکنی وقتی ینفر همچین فتوای وحشیانه ای علیه تو صادر کنه که شما آخوند های … چنین فتواهای /////////////////و وحشیانه صادر کرده و می کنید

   
  • سلام بر امیر حسین (پسر خوب و ایده آلیست موسوم به “بریده بریده” “نفس نفس”!)

   حال خاصّی پیدا نمی کنم،و چون این فتوا خیلی “مدرن”هست،پیشنهاد می کنم در مورد آن از “آیت الله مدرنی”مثل آیت الله محمد نوریزاد استفتاء کنی! اما پیش از استفتاء،توصیه می کنم،بجای بریده بریده نفس نفس بودن،جای خاصی برای سوژه مورد نظر پیدا کنی،بعد که سرحال آمدی، مضمون این فتوا رو از آیت الله مدرن مورد نظر استفتاء کنی!

   بقول آیت الله مورد نظر:باشد؟!

   راستی کی بناست این “پوسته امیر حسینی بریده بریده نفس نفس”را ترک کنی؟! اگر در جواب مسامحه کنی،میگم اون روان پزشک دوباره بیادها!

    
   • سلام سید مرتضی کر هستی فکر کنم کور هم تشریف داری جواب این که علت این که .///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.. رو نمیفهمی و اینطوری فکر میکنی
    بهتره بری روانپزشک یه فکری به حال مریضت بکنه انقدر کم آوردی که میای این چرت و پرت ها رو میگی دشمن خونی ایران و مردم و فرهنگ ایران …

     
 51. آرتین ایران

  سلام بر ناظران گرامی
  هر کشوری ملیت خویش را در پرچم و سرود ملی خویش متجلی می کند.از پرچم جعلی حکومت دینی که بگذریم که هیچ نسبتی با تاریخ و ملیت این سرزمین ندارد سرود تحمیلی حکومتی حاکمان دینی ایران جای تامل دارد:
  سر زد از افق مهر خاوران
  طلوع دیده حق باوران
  بهمن فر ایمان ماست
  پیامت ای امام
  استقلال آزادی نقش جان ماست
  شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان
  پاینده مانی و جاودان
  جمهوری اسلامی ایران
  اگر در جای جای این اباطیل نامی از ملت و سرزمین ایران دیدید انتظار وطن دوستی از چنین نظامی داشته باشید.نظام دینی حاکم بر ایران دقیقا به همین دلیل است که وقتی در قدرت است مردم حقی ندارند که به کرات خود گفته اند ولی هرگاه با بحران مواجه می شوند ملت ایران ورد کلام حضرات می گردد چون حفظ نظام ولو به قیمت هر خباثتی اوجب الواجبات است(پاینده مانی و جاودان جمهوری اسلامی ایران!!!).برای برگشت عرق ملی به مردمان ایران اول از همه باید از این دو شروع کرد:
  پرچم حکومتی و سرود حکومتی
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
  • آرتین ایران

   فروغ دیده حق باوران صحیح است(احتمالا منظور از حق باوران هم خودیها و امثال سعید طوسیها و سعید مرتضویها می باشد)

    
 52. سلام دوستان من از شفیعی و مزدک به خاطر اینکه آن ها را مزدور حکومت نامیدم معذرت میخواهم و نباید زود قضاوت میکردم ولی مزدک جان دوست عزیز درخواستی ازت داشتم اینکه هرچیزی که میخای درباره دین بنویس ولی قضاوت درباره آن زود است و نگو که این دین کاملا اشتباه است فعلا زود است درباره چیزی حرف بزنیم این دقیقا همان حرفیه که سید مرتضی خیلی دلش میخواد ما بزنیم و ازش استفاده کنه و به ضرر ما است نباید کاری کنیم که دشمنان خونی کشورمان مانند این سید مرتضی خوشحال بشوند من با بیشتر حرف های شما و یا همه آن ها موافق هستم ولی فعلا باید نتیجه این که این دین درست است یا نه بزاریم برای بعد و شفیعی جان حرفایی که زدی درست و امیدوارم منظورت از ایران صلح جو و … ایران الان نباشه و ایران بعد از آزادی باشه کشور ما الان یک کشور اشغال شده است و در واقع حمله آمریکا به ایران حمله اشغالگر و جایگزین شدن آن ها با این اشغالگران است است و اگر به خواهیم مذهبی نگاه کنیم مانند جنگ بنی امیه و رومیان است و بهترین کار برای ما مردم در صورت جنگ بی طرف ماندن است در این این سال ها اگر حتی کشور در دست آمریکا بود بهتر بود تا دست این ها بعد از حمله آمریکا در نهایت کشور 5 سال در دست نیروهای آمریکایی باقی خواهد ماند ولی اگر این ها بمونند معلوم نیست یه سال دیگه و … بتونیم این ها رو بیرون کنیم تصور کن آلمان کشور های متفق بهش حمله نمیکردن و نازی ها همچنان بر این کشور حکومت میکردند من تنها در صورتی در جنگ شرکت خواهم کرد که نیروهای عربی به کمک آمریکا بیایند در این صورت به جنگ خواهم رفت و با جون و دل از کشورم دفاع خواهم کرد چون اگر این عرب ها و وهابی های وحشی به ایران بیاند به خون ما ایرانی ها تشنه هستند و حادثه 1400 سال پیش دوباره اتفاق خواهد افتاد و حمام خون به راه خواهند انداخت من گفتم بهترین کار این است که زودتر از این که اتفاقی بیافتد مردم این هارو سرنگون کنند و در این صورت کشورمان ایران نجات پیدا خواهد کرد

   
  • کاوش مراقب خودت باش. امیر حسین نام مزدک 1 و شفیعی را از لیست سیاهش خارج کرد و از آنها پوزش خواست ولی نام شما هنوز در لیست سیاه امیر حسین است. شاید بتوانی با دیپلماسی درست خودت را از این وضعیت دشوار خلاص کنی!!

    
  • امیر خان ببم جان حداقل میذاشتی جوهر نوشته ات خشک بشه ؛ تو همین ۲۴ ساعت پیش حکم جاسوسی این بندگان خدا را صادر کردی چی شد یک روزه حکم ماسوسی صادر کرده ای ؟ مطمین باشیم که نظرت بر نمی گردد؟

    
 53. ای خاک تو سرت امیر حسین که /////! منو با یک مشت سایبری ////////////////// آخوند می آوری بدون هیچ شرمی !واقعا امل و بی شعوری!مدونی چرا من به اسلام و مقدسات اسلامی /////////////////////////////////چون کسرویها و هدایتها و هزاران ایرانی ////////////////////////////////وهر انسان ابله ای که خیال می کند نباید بخاطر مشتی بی شعور به اسلام و مقدسات اسلامی//////////////////////////////////////////// ابلهانی هستید همدست قاتلان کسروی و هزاران ایرانی شرافتمند و وطن دوست! هموطن ایرانی وطن دوست نمی تواند مسلمان باشد جون در مغایرت با باور اسلامی است. این اراذل و اوباش ایران را فقط برای تاراج اشغال کرده اند والا کل ایران و تمام مردمان ایران برای همین سید علاف و ///////////////////// و دروغگوی این سایت و همفکرانش به جس ////////////////////////////////مشتی دزد و جنایتکار مدینه نیست. بیدار شو ابله!/////////////////////////////////////////////////////////////// جهان است! اگر 80 ملیون ایرانی این اراذل و اوباش را نشناخته اند و تکلیف خو را با زادگاه و ایران خود و مسلمانی خود مشخص نکرده اند چرا من خود را در چنین حماقتی وارد کنم. من مثل کسروی و هدایت و هزاران ایرانی شرافت مند و وطن دوست می گویم//////////////////////////////////////// .من ایرانیم و هیچ احترامی برای باوری که بر ضد ایران و منافع ایرانی است نمی گذارم.

   
  • شما که این قدر گلید آقا امیر ترو خدا این مزی جونم رو ببخشید , من خودم فکر میکنم که چون جنگ نشده تا حالا اعصاب این عزیز دل خاله بهم ریخته . ببخشیدش و اصلا با مزی جون کاری نداشته باشید شما , محل سگ هم بش نذارید آدم نیست که خاک بر سر !

    
 54. به نقل ا روزنامه عصر امروز چاپ لس آنجلس این شعر همون یکی دوسال اول حکومت ملاها سروده شده

  مملکت در دست مشتی خائن غارتگر است بسکه این ملت خر است
  حال روشن‌فکر بیچاره ز بد هم بد تر است بسکه این ملت خر است
  مغز ها له شد به زیر سم ملایان قم وای در عصر اتم
  صحبت عمامه و تسبیح و ریش و منبر است بس که این ملت خر است
  هر که حرفی زد ز آزادی دهانش دوختند جان ما را سوختند
  حرف حق این روز ها گویی گناه منکر است بس که این ملت خر است
  مملکت افسوس بر گشته به صد ها سال پیش حرف عمامه است و ریش
  گوز من بر ریش هرچه شیخ در هر کشوراست بس که این ملت خر است
  خاک شهر قم گمان داری که خر میپرورد تخم خر می پرورد
  زانکه هر سو شیخکی بر منبری درعرعراست بسکه این ملت خر است
  ما که میدانیم حال شیخ ها در حجره ها وای بر احوال ما
  کز تف همدرسها ماتحتشان دإیم تر است بسکه این ملت خر است شیخ ریقوئی که دائم بود د نبال لواط بافورو بساط
  با فلان پاره اش امروز یک شیر نر است بسکه این ملت خر است
  آنکه خیک گنده‌اش پر بود دائم از عرق چونکه برگشته ورق
  پیش چشم ملت اکنون بهتر از پیغمبر است چونکه این ملت خر است
  معده هر شیخکی چون پر شود از مال مفت می‌شود گردن کلفت
  چشمها انگار کورو گوشها گویی کر است بسکه این ملت خر است
  مملکت نابود شد با نقشه بیگانگان های ای دیوانگان
  کی خمینی رهبر است؟ این پیرکودن نوکر است بسکه این ملت خر است
  ریده بر این مملکت این پیر پشمالوی خوک با گروهی کله پوک
  هر یکی از دیگری ابله تر و جاکش تر است بسکه این ملت خر است
  می درد دیوانه وار این مردم بیچاره را های خر های خدا
  کشتن این خرس مردم خوار حج اکبر است بسکه این ملت خر است
  خویش را خوانده امام و مسلمین را امتش چیست دانی علت اش؟
  زانکه چون خر ملتی زین مفتخور فرمانبر است بسکه این ملت خر است
  ای خوش آنروزی که بینم جمله را بالای دار بر درختان چنار
  در چنان روزی وطن از هر بهشتی خوشتر است بسکه این ملت خر است

   
 55. با سلام

  تشریحی اجمالی‌ از ترفندی از “اقتصاد نوین” از جانب “کاوش دوستدار عمو استالین” به عوض استاد اقتصاد که بعد از ارایه چند آمار اقتصادی غیبش زد ؛

  تعریف: معاوضه قصور بدهی – بیمه در قبال قصور در پرداخت بدهی

  ترجمه انگلیسی عبارت زیر

  Credit Default Swap -CDS

  FEE یا Spread – درصد هزینه بیمه

  Hedge Fund یا صندوق شمشاد با مفهوم سپر محافظ – صندوق شرطبندی یا سرمایه گذاری

  در اقتصاد نوین سرمایه داری مالی‌ که نه در واقع در کازینو‌بازار قمار و شرطبندی جهانی‌ فرد یا نهاد یا صندوق شرطبندی – میتواند مبلغ قرضه یا وامی که حتی به خود وی تعلق ندارد را بیمه کند. چناچه خریدار بیمه خود مالک قرض یا وام یا موضوع بیمه نباشد به این بیمه ” CDS برهنه” اتلاق میشود.

  در این قمار بازی شرطبند یک بیمه با مبلغ و مدت مشخص از بیمه گذار (معمولا بانک‌هایِ سرمایه گذار) در قبال یک نرخ هزینه بیمه مطابق با خطر قصور پذیری بدهکار- میخرد. خریدار بیمه متحد میشود که هزینه بیمه را مطابق نرخ “پهنا” معمولا فصلی بپردازد تا پایان دوره قرارداد یا قصور طلبکار در باز پرداخت بدهیش؛ فروشنده بیمه متحد میشود که در قبال قصور بده کار در طی‌ دوره بیمه, مبلغ بیمه شده را به بیمه شونده یا خریدار CDS بپردازد و سند قرضه بده کار را بر حسب قیمت اسمیش بپذیرد چناچه خریدار بیمه خود بدهکار باشد، در غیر این صورت چناچه CDS برهنه باشد بیمه گذار فقط مبلغ بیمه را میپردازد و سند بدهی در کار نیست.

  برای مثال شرطبند یا گمانه زن بر روی بدهی شرکتی بنام “بنگاه خطری” که احتمال قصور در باز پرداخت بدهی خود دارد یک بیمه ۱۰ میلیون دلاری برای مدت ۲ سال با نرخ پهنا ۵% از بانک “سرمایه گذاری شرافت” میخرد. در سال اول مبلغ ۵۰۰ هزار دلار (۵% ضربدر ۱۰ میلیون دلار) به بانک بیمه گذار پرداخت می‌کند؛ در سال دوم شرکت بدهکار در پرداخت بدهی خود قصور می‌کند؛ صندوق شمشاد ۵۰۰ هزار میلیون دلار حق بیمه پرداخت کرده اما ۱۰ میلیون دلار از بانک بیمه گذار دریافت می‌کند؛ پس ۹.۵ میلیون دلار شاخ شمشاد سود میبرد و بانک و سهام داران ۹.۵ دلار میبازند. چناچه بده کار در پایان مهلت بیمه دچار قصور نشود شاخ شمشاد شاخش کج شده و مبلغ یک میلیون دلار به بانک پرداخت کرده و بانک هم یک میلیون دلار سود بابت خرید این خطر یا ریسک بدون سرمایه گذاری به جیب زده.

  حالا همین ترفند رو در ابعاد بین المللی در نظر بگیرید با پیچیدگی‌‌های نهفته‌ای که حتی کارشناسان زبده هم گیج و منگ می‌کند و مقامات قضایی و حقوقی ناتوان از درک ترفند‌های تباه کارانه و لاجرم ناتوان از پیگیری قضایی متولیان “اقتصاد نوین” عصر پسا تجدد؛

  پیش از سالهای ۲۰۰۸ و سقوط نظام بانکی، بانک‌های خصوصی یونان با توجه به بازار بساز بفروشی املاک مسکونی و تجاری در ابعاد ی که شهرک اکباتن در مقابلش کوچک نشون میدن و مشتریان پول دار سرزمین‌های سرد شمال اروپا برای خریدن ویلا با استخر یا آپارتمان در مجتمع‌های وسیع با فضا‌های رویایی با شن‌های سفید و آفتاب و استخر و سواحل مدیترانه فوج فوج به این سواحل عمدتا بواسطه ارزان بودن نسبی‌ قیمت به یونان و اسپانیا و پرتقال هجوم میبردند، وام‌های کلانی از بانک‌های اروپایی برای تامین سرمایه گذاری در این بازار عظیم چند صد بیلیون یورو یا دلاری گرفتند.

  دیری نگذشت و سقوط بازار وام‌های مسکن آمریکا موجب فرو پاشی نظام بانکی‌ آمریکا شد؛ وقتی‌ عمو سام عطسه می‌زنه اروپا سرما می‌خوره این دفعه عمو سان آنفلنزای خوکی گرفت با طب ۴۲ درجه و به حال اهتزار افتاد؛

  بانک‌های اروپایی وامها یا بدهی هاشونو نزد بانک‌های عمو سام بیمه کرده بودند؛ حالا عمو سام دراز کش شده بود؛ دولتها و متولیان بانک‌های اروپایی رو سر گهواره تمدنشون خراب شدند؛ وام‌های بانک‌های خصوصی رو سر بانک مرکزی و دولت یونان آوار کردند؛

  عمو سام با تهدید پشت صحنه دستای یونان رو پیچید که چاره ندارید؛ باید تمام داری‌های عمومی‌ و پولسازتون رو خصوصی کنید و به دست عمال یا کارگزاران ما واگذار کنید، دولتمردان و بانک داران فاسد دولت یونان هم آوار عظیم این بدهی رو سر اهالی کارگر و کارمند و حقوق بگیر و مستمری بگیر و بازنشسته خراب کرد. مشاور مالی‌ یونان نگون بخت هم بانک گرگان درنده گلدمنسکس بود.

  طنز تلخ این جادوگری در اینجاست که این وام‌ها یا بدهی‌ها در واقع وجود خارجی‌ نداشتند،(بدهی بانک‌ها بمراتب بیش تر از داریی‌های آنها یا در بهترین حالت همطراز است, یعنی‌ ورشکسته طبق تعریف قانون تجارت , به نمودار و تصویر وطنی این پدیده نگاه کنید، چون روز روشن است، بینش دقیق علم اقتصاد سیاسی برای درک این پدیده لازم است) و این وام‌ها یا بدهی‌ها با پولی‌ که وجود نداشت بیمه شده ولی‌ با خون و عرق مردم باز پرداخت می‌شه. ترفند CDF مثل این میمونه که خونه همسایه تو بیمه اتشسوزی کنی‌ بعد شبانه خون همسایتو آتیش بزنی‌.

  حالا آقایان فیلسوف و پرفسور علوم اجتماعی، و انسانی‌ از حاج میرزا فتح علی‌ آخوند زاده گرفته تا دکتر صدیقی و آرامش دوستار و داریوش آشوری و دکتر میلانی و تمام اقتصاد دانان مونوتریست چش بسته و مرعوب عمو سام مرتب چماق فرهنگ دین رو تو سر میراث داران اعراب سامی ساسانی و پیروان فقه حاج حسن و مراجع تقلید و ولایت مدارن اصولگرا و اصلاح طلب قرمز و سبز و بنفش حامی‌ و شریک خواسته یا ناخواسته بانک داران فاسد و اختلاسگر و رانتخواران رنگ وارنگ بزنند!! چه باک وقتی‌ که میراث داران هرکیلیوس، دمکرتیس، سقراط، افلاطون و ارستو و خدایان و پهلوان اسطوره‌ای آپلو و خدای خدایان زئوس نیز مرعوب و مغلوب نظام مونوتریستی عمو سام شدند.

  http://www.nurizad.info/blog/32834#comment-569595 / بدهی‌های ۵ فقره بانک وابسته به نهاد‌های نظامی

  عزت شرافت و صداقت و دانش زیاد

   
  • کاوی جون نوکرتم!

   توی یه پاراگراف از اپلو (با آلبالو پلو اشتباه نشه) و زئوس گرفته تا فیلسوف و پروفسور و هرکول و سقراط و افلاطون و ارسطو و آخوند زاده ودکتر صدیقی و میلانی و حاج حسن و سبز و بنفش و ابی و قورباغه و زالو و زالزالک و بانک داران فاسد و مونوتوریست و موتوریست و اعراب سامی و ساسانی و مامانی و چماق ضد دین همه رو باهم لوله کردی چپوندی تو فلان عمو سام. باور کن از وقتی داستان حسین کرد شبستری رو خونده بودم تا حالا اینقدر به معلوماتم اضافه نشده بود .

   بابا ایوالله …. حقا که نابغه ای . باید ۸۸ تا جایزه نوبل یکجا بهت بدن ولی حیف که اون انگلیسای خاک تو سر قدرتو رو نمیدونن و فقط سآیت نوریزاد بیچاره از اینهمه علم و کمال تو مستفیض میشه و بقیه دنیا محرومن.
   بازم از اینا بنویس عزیزم بذار دلت خنک شه و سید مرتضی هم بگه ننه الهی فدای اون سواد و کمال و ایمانت بشم.

    
   • ناشناس جون

    چه دلیلی‌ داره که با این دلقک و انتر بازی‌ها سفاهت بلیغ و شیرین عقلی خودت رو در فضای عمومی‌, گرچه مجازی, با شناسهٔ بزدلانه ناشناس پیوسته نشون بدی.

    دفعه قبل بهت که گفتم برو با حمومی محله تون اختلاط کن، تو رو چه به سقراط و افلاطون و ارسطو.

    ———–

    درود کاوش گرامی
    باور کنید گاه در اختلاط با حمامی محل، شعوری دست بدست می شود که با افلاطون ها نمی شود. مثل بسیاری از حمامی های محل که به من می گفتند: دنبال این ملاها نرو، این ها اگه یه تخته سنگ تو سرِ محل بیفته، آستین بالا نمی زنند به مردم محل کمک کنند این سنگو جابجا کنند و فقط یا علی می گویند. و من که افلاطونی بودم، رگ گردنم بر می جهید که: حرف دهنتان را بفهمید!
    با احترام

    .

     
 56. شفیعی
  4:19 ب.ظ / ژوئن 28, 2019

  سلام و درود

  آلمان نازی و ایتالیای فاشیست دست به جنگهای تجاوزکارانه و ناعادلانه زدند و میخواستند با سرنیزه سربازانش زمین همسایگان را برای خیش دهقانشان تصرف کنند تا به قیمت نابودی و از گرسنگی مردن سایر مردم برای سفره مردمشان نان فراهم کنند که خوشبختانه در مقابل اراده ملتهایی که از استقلال و آزادی و شرف خود دفاع کردند شکست خوردند و مضمحل شدند. کشور ایران نه طمعی به خاک و ثروت کسی دارد و نه قصد جنگی تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دارد .در همه فرهنگها دفاع امری مشروع است. بیشک جنگ، بویژه جنگهای مدرن تلفات، مصائب، خسارات و رنجهای بی پایانی دارد ولی در مقابل زور گوی طماع و بی منطق و بد سابقه ای که تا کنون کشورها و ملتهای زیادی را به خاک و خون و آتش کشیده جز دفاع چه کار دیگری میشود کرد ؟ قیاس ایران صلح جو و بی آزار با آلمان و ایتالیا ی متجاوز قیاسی مع الفارق و از بنیاد خطاست .

  ———————————–

  سلام دوست عزیز بله درسته اشتباه از من بود و منظور حرفتون رو درست نفهمیدم باید درست و با دقت میخواندم بسیار از شما معذرت میخواهم دوست عزیز و اگر بهتون گفتم مزدور حکومت آخوندی اشتباه بزرگی کردم و معذرت میخواهم به امید اینکه کشورمان را با دست یکدیگر بسازیم و به سوی پیشرفت و … ببریم به امید آبادی و آزادی ایران

   
  • امیر حسین من واقعا بهت مشکوک شدم منطورم موضوع دانشجو بودنت و این کسی که میگویی هستی و از این حرف ها!!
   ولی عیبی نداره چون برای شاد شدن ما کامنت های بامزه میگذاری و مانند ترامپ هی تصمیم هایت را عوض میکنی که لبخندی به لب ما بیاوری اشکالی نداره ادامه بده.

    
 57. (امیر حسین

  9:35 ق.ظ / ژوئن 27, 2019

  …..که اگر فتواهای های خمینی //////////////// نبود جنگ شروع نمیشد و عراق به ایران حمله نمیکرد و علت اصلی شروع جنگ این /////////////////////… بود ….. )
  شما که اطلاعاتتان ناقص است اینقدر اظهار فضل نکنید تا تو خالی بودنت بیشتر هویدا نشود، اولا کدام فتوای خمینی در مورد تحریک عراق بود ؟ ( حداقل این را بدان که فتوا با سخنرانی و حتی نوشته مکتوب هم فرق دارد ) ، اگه منظورت سخنان و نظرات آقای خمینی بوده ، مگه هر کس علیه کشوری حرفی زد کشور دوم مجازه با دوازده لشکر یک جنگ ویرانگر و بزرگ رو شروع کنه ؟ پس سازمان ملل و دادگاههای جهانی و قطع رابطه برا چه موقعی هستند ، صدام که با شاه پهلوی هم همیشه مشکل داشت ، مگر شاه هم فتوا داده بود علیه اش ، تو که حتما سنت جواب نمیده بدان که رادیو عراق ابتدای انقلاب چقدر فحش می داد و تروریستهای خلق عرب و قاسملو با بمب و پولهای عراقی لوله های نفت و شهرهای مرزی رو ناامن کرده بودند، کارشناسان سازمان ملل هم که قدر تو نمی دانستندکه گفتند  عراق متجاوزه ؟ صدام حسین  چرا به کویت حمله کرد پادشاه کویت هم فتوایی داد بود علیه اش؟ برا شیر فهم شدنت مصاحبه سفیر عراق در سازمان ملل در آن ایام را هم بخوان :

  خاطرات سفیر سابق عراق در سازمان ملل از روزهای آغازین جنگ تحمیلی :
  وقتی سخنم به پایان رسید، صدام گفت: ای صلاح به هوش باش، این فرصت به دست نمی‌آید مگر در هر صدسال، یک بار و ما سرهای ایرانیان را خواهیم شکست و هر یک وجب خاکی را که اشغال کرده‌اند باز پس خواهیم گرفت و شط‌العرب را باز پس می‌گیریم.

  به چشمانش نگاه می‌کردم، او افزود: صحبت از راه حل مسالمت آمیز و انسانی و حل کردن اختلافات با ایران را نمی‌خواهم. دیگر مطلقاً از زبان تو تکرار نشود خود را در سازمان ملل آماده کن گوش کن آن چه را به تو می‌گویم: سرهای ایرانی‌ها را خواهم شکست و خرمشهر و شط‌العرب را باز خواهم گرداند. سخنان صدام کاملا با فضای دیدار با دکتر یزدی تفاوت داشت.

  او در پنهان کردن تفکراتش بسیار حرفه‌ای و مسلط بود. او تصور کرد که در برابرش یک فرصت تاریخی برای ادب کردن ایران که در شرایط درگیریهای داخلی و انهدام ارتش بود، وجود دارد. پرمخاطره بودن سخن صدام رادرک کردم.

  من هم حد خود را می‌دانستم، چون با مردی سخن می‌گفتم که دو ماه پیش۵۴ نفر از فرماندهان و کادر حزب بعث را یک روز پس از ‌آغاز رئیس جمهوری‌اش، اعدام کرده بود. احساس کردم که شرایط به سمت وقوع یک فاجعه پیش می‌رود. آشکار شد که صدام می‌خواهد پیش از آنکه حکومت جدید ایران قدرت بگیرد با آن تسویه حساب تاریخی کند. همچنان که ثابت شد که جنگ با ایران در نظر صدام فرصتی بود برای معرفی عراق نیرومند به عنوان بازیگر تعیین کننده در منطقه و معرفی صدام به عنوان نیرومند‌ترین بازیگر منطقه.
  http://defamoghaddas.ir/fa/node/4628

   
  • سلام دوست عزیز از حرفایی که نسبت به من زدید و اصلا برام بهت باید بگم انقدر شست و شوی مغزی شدی که هرچی بهت گفتن باور کردی بهتره بری مطالعه کنی و بعد بیای هرچی در حد خودت به بقیه نسبت بدی من هیچ چیزی رو الکی نمیگم اسناد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد خمینی ////////////// در شروع جنگ نقش داشته است به امید آبادی و آزادی ایران

    
  • خوب دانشمند باشه.خمینی که همه میشناسیم تو شروع جنگ اصلا مقصر نبود و اصلا هم جنگ طلب نبود و شعار جنگ جنگ تا پیروزی و …نمیداد!بگو ببینم چرا تو پایان جنگ مگر به زور جام زهر پیشقدم نشد؟!یکی از دلایلش اینه که خودش و کس و کارش هیچ هزینه ای ندادن.حالا بقیشو تو بگو.منتظریم.

    
  • و تازه رفتی از سایت وابسته به حکومت آخوندی مطلب آوردی و لینک گذاشتی ؟؟؟ بهتره بری اخبار و … از منابع و سایت بی طرف دنبال کنی من بیشتر در این سایت دنبال اخبار و … میروم و کاملا بی طرف هست و می نویسد

   https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993

    
  • ناشناس به آقای امیر حسین

   کدام فتوای خمینی در مورد تحریک عراق بود ………………………………

   انسان اگر دروغ بگوید یعنی اینکه از وجدان بری است . در این کلیپ گفته های آیت الله منتظری و مصاحبه آقای یزدی وزیر امور خارجه وقت را میشنوید در باره جنگ ایران و عراق

   https://www.youtube.com/watch?v=CYSaqTi7dso

    
   • عقل کل امیر حسین گفت که اقای خمینی شروع کننده جنگ بود که این خلاف اشکار گزارش سازمان ملل یعنی نهادی معتبر و بی طرف جهانی است که عراق را شروع کتنده جنگ عنوان کرده و شما یک کلیپ ساخته شده توسط دشمنان جمهوری اسلامی یعنی به عکس سازمان ملل یک گزارش کاملا با طرف و مغرضانه که مملو از شعار و یکجانبه نگری و تحریف وقایع است را در رد گزارش سازمان ملل می آوری، مصاحبه نماینده عراق در سازمان ملل و دشمنی عراق با ایران قبل از انقلاب و یا اشغال کویت را هم که همه به نوعی تایید گزارش سازمان ملل هستند را به حساب زرنگی خودت فاکتور می گیری و اشاره ای نمی کنی ، لینک امیرحسین هم که اصلا ربطی به جنگ ایران و عراق ندارد ، اگر اسرائیل تاکنون از سرزمین های اشغالی اعراب خارج شد عراق هم در صورت پذیرش آتش بس توسط ایران در اوایل جنگ ، از سرزمینهای آشغال شده در روزهای اول جنگ خارج می شد ، گفته آقای خمینی در مورد جنگ هم برای حفظ روحیه و تقویت انگیزه مردم برای جنگ با با دهها حامی عراق و تکیه بر تقویت خودکفایی کشور ناشی از اجبار کمبودهای ناشی از جنگ بوده وگرنه هر کودکی مضرات جنگ را می داند چه برسد به فیلسوف و عارف و مجتهدی چون اقای خمینی ، او به عنوان یک رهبر هرگز نباید با ذکر عوارض یک جنگ دفاعی، روحیه مردم را در جهت منافع دشمن تقویت می کرد، در مور ادامه جنگ هم اکنون یعنی پس از پایان جنگ شعار و تفسیر ساده است به قولی معما چو حل گشت اسان شود ، در زمان جنگ بیشتر مردم و گروههای سیاسی کشور هم موافق ادامه جنگ تا تنبیه صدام حسین و گرفتن خسارات جنگ بودند که البته عدم توانایی صدام حسبن در بازپرداخت کمکهای کویت عامل اصلی حماقت او در حمله به کویت و نابودی حزب بع بود ه نتیجه مستقیم مقاومت مردم ایران در مقابل تجاوز او و حامیان غربی و شرقی او بوده که نشان می دهد ادامه جنگ ایران بی ثمر نبوده و الان عراق کانون نفوذ ایران شده که نشانه پیروزی ایران در ان جنگ است، کمک ۶۰ میلیاردی عربستان به ایران هم یک دروغ بی سند است

     
 58. درود دوست گرامی و خسته نباشید
  من به شما باور دارم و درود فراوان برای تلاشتان در جهت انسان دوستیان می فرستم و همینطور تاکیدتان بر ادب که متاسفانه در جامعه ملازده به هجویات تبدیل شده است.

  اینروزها تب جنگ بالا گرفته مگر خمینی نمی گفت که جنگ یک نعمت است.خوب این یکی رهبر مسلمین خود خوانده هم اینگونه فکر می کند. برای همین هم جنگ هیچگاه در دولت اسلامی پایان نگرفت. جنگ هشت ساله در جنگ سوریه و لبنان و …. ادامه پیداکرد.و تا اکنون هم ادامه دارد اگر این تحریمها می گذاشتند! با سرعت و حدت بیشترهم ادامه پیدا می کرد. ولی امان از این آمریکا که بد جوری شاخ و شونه می کشد .
  جنگ را خامنه ای ترجیح می دهد تا بتواند بماند این سراشیبی دیکتاتورهاست هیتلر حتی تا آخر دست از توهمش بر نداشت.
  اما طبق معمول ملت و کشور در کجا ی نظامند را باید به جنگلهای خشک شده گلستان و ملت بی اختیار و سرکوب شده در زندانها رجوع کرد.
  طبق نظریه ولایت فقیه حظ نظام اوجب واجبات است حتا با جنگ.
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 59. بهین یاران جان درود

  حالا که یکی پیدا شد ه و کوادر بیلیون همون ده با پانزده صفر جلوش را

  یاد همه دادبنده هم عرض کردم همان بلیارد خودمونه که بعد تریلیارد یا

  ده با دوازده صفر جلوش یا همون هزار ملیارد خودمونه جالب ترش هم عدد طلایی

  سکسی دسیلیون است که ده به توان 51 است و گوگولم همه میدونن ده با

  سد تاصفر جلوشه.جونم براتون بگه که از یک تا سد هم میتونم بشمارم حتا برعسکم

  بلدم یعنی از سدوچهل ونه شروع کنم به یک برسم.اگه چیزای تازه یاد گرفتم زودی میگم باشه؟

   
  • و همچنین بله منظور من از فتوا اون نبود خمینی فتوای قتل صدام رو صادر کرده بود و از شیعیان عراق خواسته بود که او را بکشند این اگر فتوا نیست پس چیه ؟؟؟ این رو خود بازرگان گفته است و از او نقل شده است اگر انقدر در سیاست ساده بین هستی بهتره که اصلا طرفش نری چون با این کار هات یک کشور رو به نابودی میکشانی به امید آبادی و آزادی ایران

    
  • هنگامی که کاوش به ناشناس اقتصاددان مقاله ای از کیهان را نشان داد و گفت اگر شما اقتصاددان هستی به من بگو در کجای این نوشته
   اشتباه بزرگی روی داده. و ایشان این کار را نکرد کاوش هم متن نوشته زیر را گداشت و در جایی به او گفت حالا یادگرفتی یک کوادریلیون یعنی چه و خلاصه چیزی به این مضمون.

   و حالا شما با روشی که بی شباهت به روش های جمهوری اسلامی نیست کامنتی میگذاری و طوری وانمود میکنی که او میخواهد دانشش را به رخ دیگران بکشد و خودش را برتر از دیگران بداند.
   زشت است برای کوبیدن کسی دست به این دروغگویی ها و انگ زدن ها زد.
   ==============================================

   بخشی از کامنت کاوش:

   با عبور از “یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومن” رقم نقدینگی از حجم اقتصاد کشور بالاتر رفت”
   اینجا منظور مقاله کیهان ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومن است.
   با عرض پوزش از توضیحات مکرر و بدیهی‌ اینجانب در مورد غلط فاحش ارقام نویسی و خواندن توسط متولیان و مدیران و گردانندگان و
   کارشناسان موسسهٔ معظم مطبوعاتی‌اطلاعاتی کیهان و سایر رسانه‌ها و خصوصا وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و
   بودجه که فقط میتواند مایه شرمندگی خیل عظیم تمامی فارغ التحصیلان رشتهای حساب داری، ریاضی، فیزیک و مهندسی‌ باشد. فارغ
   التحصیلان سایر رشتها و آقایان حوزوی در این مورد قابل چشم پوشی هستند.‌
   آنها که با ارقام نجومی سر و کار دارند خوب قطعا میدانند که رقم هزار میلیارد (9^10×1000) مساوی یک تریلیون (12^10) است؛ پس یک
   تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومن میشود یک تریلیون بعلاوه پانصد تریلیون (۵۰۱=۵۰۰+۱) تومن؛
   رقم یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) هزار میلیارد تومن نقدینگی ذکر شده بالا در واقع یک کوادریلیون (15^10) و ۵۰۰ تریلیون (12^10) تومن باید
   خوانده شود نه یک تریلیون و پانصد هزار میلیارد تومن ؛

   =======================================

    
  • بیسوااات،

   کوادر بیلیون غلط است, کوادریلیون درست است.

   در ضمن ۱۰ با ۱۵ صفر جلوش می‌شه ۱۰ کوادریلیون (یعنی‌ یک با ۱۶ صفر جلوش)، ۱۰ به قوه ۱۵ می‌شه یک کوادریلیون.

   اسم سایت جستجوگر رو Google گوگِل مینویسند و میخوانند, عدد ۱۰ به توان ۱۰۰ Googol گوگول اسمش هست.

   یوقت عدد ۱۰ به توان ۳۰۰۳ رو که بهش میلینیلیون (میلی‌-نی‌- لیون) میگند با کاسه بشقاب ملامین یا کیسه نایلون قاطی نکنی‌. ولی‌ خوب ادمیکه قاطی‌ کرده یا خود ساخته رو تدبیر نیست.

   درسی از ریاضیات پیشرفته;

   عدد گوگول پلکس یعنی‌ ۱۰ به توان گوگول؛ یعنی‌ ۱۰ به توان عددی که یکصد صفر جلوش دارد یا (۱۰ بتوان ۱۰ بتوان ۱۰۰)

   عدد گوگول پلکس پلکس یعنی‌ عدد ۱۰ به توان گوگول به توان گوگول (بپا سرت گیج نره)

   خوب حالا اینو داشته باش؛ یه ریاضی دانی‌ به اسم رونالد گراهم هم یه عدد طبیعی رو کشف کرده به اسم “عدد گراهم” که مربوط میشود به نظریه فرانک رمسی (یک ریاضی دان و فیلسوف انگلیسی‌) که در آن شرایطی رو که تحت آن میبایست نظم بوجود بیاد، عدد گراهم به عنوان حد بالای‌ عدد, ظهور پیدا می‌کند.

   این عدد از گوگول پلکس خیلی‌ خیلی‌ خیلی‌……. بزرگتره؛ گویا تا ۵۰۰ رقم شو محاسبه کردند؛ رقم اولش ۷ هست.

   خوب حال اینو داشت باش عدد TREE-۳ هم از عدد گراهام بزرگتره. وارد عرصه ریاضیات هم سطح مریم میرزا خانی شدیم. (روحش شاد)

   بیسوات تو بهتره بچسبی به همون ریاضییات هم سطح آقای دکتر نوبخت, کمیته چی‌ سابق محله ,رئیس سازمان برنامه و بودجه؛

   همین که در این سایت یاد گرفتی‌ فرقی‌ بین هزار میلیارد و تریلیون نیست و هزار تریلیون هم می‌شه یک کوادریلیون من یک مدرک کاشناسی ارشد ریاضی واست تصدیق می‌کنم.

   عزت علم و دانش و صداقت زیاد

   ——————————————–
   اسامی اعداد بزرگ
   https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_large_numbers

    
 60. بهین یاران جان درود

  سوگند به همان اللهی که (خر آزرخشی پی پیام رسانش فرستاد وبه فاصله دو

  کمان در برابرش نشست) همان براق. اگر من آنجا بودم چند تا از گاف های چندش آور

  این/// را برسرش کوفته و به اهریمن پناه می بردم .می پرسیدم اگر گناه کسی را بردیگری

  نمی نویسی فرزند حاصله از زنا را چه گناهی است ؟بقول آیت الله شکر خوار آندم که از خود

  بیخود شدی و بر دختری فرود آمدی رضایت پدر و… را داشتی که مکارم نامی به زنا زاده

  بودن فرزندت ومحروم شدن وی از آبرو وحقوق اجتماعی را تهدید نکند .کسی(نمی گویم ناکسی)

  حقیر را گبری برخواسته از گور (بیچاره نمی داند استودان چیست وزرتشتیان که درود برآنان جسد

  را بهتر میدانند که حیوانی وحشی را سیر کند تا که ملیاردها خرج گنبد وباروکنند) نامیده بود وباعث

  سرورم شد چه همین گبر ها اندیشه بد همچون {{پیر دختر غرغرو }} را گناهی بزرگ میدانند .

  خدایا بشکن این آیینه ها را//که من از دیدن آیینه سیرم***مرا روی خوشی از زندگی نیست///

  ولی از زنده ماندن ناگزیرم. اگر همچون انسان نمایانی که فقط روی ظاهری را می بینند هیچ چشمی

  هم برای دیگر زیبایی ها ندارند نبود ومعتقد به ولی فقیه مطلقه در خانه نبودندکدام دختر پیر و احتمالن

  غرغرو می شد .جالبتر آن است که شخصی کوتاه قد شکم گنده وآبله رو وبد اخم را (سخنان ابوبکردر

  توصیف ظاهر علی در اعتراض به شوهر دادن فاطمه به او) مثال مردانگی وشاه مردان آورده است .

  هم اویی که با خدعه رقیبان را کشته بود و در نبرد تن به تن با عبد ود پیرمرد ریس کل کاروان زنی

  وچاه مسموم کنی به او اعتراض می کند و پاسخش جنگ خدعه ای بزرگ است را میشنود.مانند

  شما جناب شفیعی و مرادتان که عدد کوادر ملیون را را می داند ومیدانید چگونه از آرش کمانگیر

  چند صفحه بنویسید و نامی از فردوسی که اجازه ندادبه تازی بنویسیدببردید .این شما

  وچند سطر پایین تر افاضاتتان . این آخرین جواب است چه هر چه بهم بزنند کلماتشان مشام ها را

  آزرده کند .بازهم از تمامی دوشیزگانی که پا بسن دارند ولایقی برایشان نبوده وهم چنین از تمامی

  باور مندان به گفتار وپندار ورفتارنیک این کمترین (بی سوات) عذر خواهی کرده وشرمنده ام که چنین

  چاهی را مواج کرده ام به بزرگواری خود ببخشند من هم تکرار نمی کنم با این گونه مخاطبان این سطح شعور.

   
  • بیسوات گرامی
   به موضوع خوبی اشاره کردید ،متاسفانه ما بدون توجه به اینکه به کار گیری بعضی از واژه ها و ترکیباتی که برای تحقیر دیگران استفاده میکنیم ،به مرور زمان چه اثرات مخربی بر فرهنگ جامعه برجای میگذارد ، به منظور رنگ و لعاب دادن به گفتار و نوشتار توهین امیز خود ، دمبدم با تغییر دادن بار معنایی واژه ها و تولید اصطلاحات مشمئز کننده ،به خیال خود اظهار فضل میکنیم ،بی توجه به اینکه در حال تخریب زیربنای فرهنگی جامعه و نیز ازار روحی دیگران هستیم.
   استفاد از واژه هایی چون حمال و سپور و عمله برای تحقیر دیگران ،توسط کسانی همچون دوست مورد ااشاره شما ، سبب شده که که این واژگان که علی القاعده باید ارزشهایی چون “نان از بازوی خود خوردن” و “کارشرفتمندانه” را به ذهن متبادر کند ، جایگاه خود را به نوعی فحش و توهین داده و رفته رفته سبب گردد این قشرهای زحمتکش و شرافتمند ، از معرفی شغل خود احساس حقارت نمایند و دزدان و مال مردم خوران و جلادان و متجاوزین به مال و ناموس دیگران با افتخار خود را بعنوان ایت الله و قاضی و بازجو و رییس فلان موسسه و ….معرفی نمایند.
   افرین بر شما جهت دست گذاشتن روی یکی از سیاهچاله های فرهنگی که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است ، این دوست گرامی وقتی برای تحقیر و توهین به دیگری ، از عبارت “پیر دختر” استفده میکند، دانسته یا ندانسته نه تنها ازار روحی جمعی از خواهران هم وطن را سبب میگردد بلکه تیشه ای نیز در عمل برداشه و در حال تخریب ریر بنای فرهنگی جامعه است و جالب اینکه انسوتر داد و فریاد وافرهنگا!! سر میدهد و دیگران را با چوب فرهنگ تادیب میکند.
   به امید رسیدن به جامعه ای با زیرساخت های فرهنگی قوی و استوار. سرافراز باشید.

    
 61. سلام،

  وقتی رهبرش – محمد – دختر شش ساله یا بقولی //////////////////

   
 62. مزدک 1 چته؟ چرا فکر میکنی هرکسی 100 در 100 مانند شما نمی اندیشد همراه تو نیست؟ اگر کسی در این زمان طولانی که ناشناس آشنا در اینجا کامنت میگذارد و کامنت هایش را خوانده باشد بخواهد به امثال او انگ مزدوری جمهوری اسلامی و یا طرفداری از آن را بزند یا مغرض است و یا دیوانه و بیمار. در چند کامنت اخیرش تلاش کرده برای جلوگیری از جنگ پیشنهاد هایی کند و کاملا آشکاراست پیشنهاد هایش همه به زیان جمهوری اسلامی است ولی هر بار می آیی و تهمت های بیجا میزنی که آره میخواهی سر دسته براندازان شوی؟ حالا حرف خود ما را تکرار میکنی؟ و از اینگونه حرف هایی که هیچ منطق درستی ندارد. با اینگونه حرفهایت چه میخواهی بگویی که شما خواهان جنگی یا چه؟
  فقط گیرهای بیجا میدهی. کاوش را میگویی توده ای بوده و قابل اعتماد نیست شفیعی را هم همانطور درست همان روشی را که با سید
  مرتضی داشته ای با اینها هم داری چرا؟
  او هم خواهان براندازی این رژیم سرا پا ننگ است ولی شاید نه به روش شما. شاید او در ایران زندگی میکند و نکبتی را که ما در داخل داریم
  تجربه میکنیم را بهتر از شما ها که خارج از کشور هستید درک و لمس میکند و با مشاهده تغییر رفتار و اخلاق مردم به هر خاطری که باشد می بیند اگر جنگی در بگیرد چه فاجعه هایی را دامن خواهد زد که هزار بار از وضعیت فعلی بد تر باشد.
  تلاش کن همه چیز را از دریچه باور های خودت نبینی. اگر دو نفر 60 یا 70 در سد باور هایشان مشترک است همراه هستند پس باید با مدارا و
  خویشتنداری رجوع به عقل و منطق راه زیستن در کنار هم را بیابند وگرنه اگر تمام دانش دنیا را هم داشته باشند نشان از این دارد که از بینش تهی هستند و یعنی نادان که هیچ امیدی به آنها نیست.

   
 63. سلام
  عبور OBOR – یک کمربند یک جاده یا ابتکار کمربند و جاده
  پروژه “عبور” یک استراتژی جهانی‌ توسعه است که دولت چین چند سالیست در پیش گرفته. این استراتژی جهانی‌ به عنوان بدیلی در مقابل استراتژی جهانی‌ جنگ بر علیه تروریسم ( WOT) عمو سام قد علم کرده. عادات کهنه سخت جون هستند. در گذشته نیز دولت‌ها و تاجرین چینی‌ جاده ابریشم را با کاروان‌های شتر و قاطر حامل کالاهای ساخته شده خود با عبور از بیابان‌های غرب چین و آسیای مرکزی و غربی در طی‌ قرون هموار کرده و از بین النهرین به امپراطوری فارس و سپس به امپراطوری‌های یونان و بعد‌ها روم و بیزانس و عثمانیان و ونیزیان و اروپایین میرسنداند. در حالیکه یونانیان و رومیان و ایرانیان بیشتر در فکر و در گیر جنگ و کشور گشای یا دفاع از سرحدات مرزی و یا سرگرم مناقشات مرزی بودند . میراث داران این فرهنگ‌ها هنوز کم و بیش به همان نقش تاریخی خود از عهد باستان ادامه میدند. امپراطوری عمو سام به مانند امپراطوری روم که به قرتاژ و گول و ترانسیلوانیا لشکر کشی‌ میکرد و در حوزه مدیترانه نفسکش میطلبید، و غارت میکرد و برده میگرفت با تعدیل تکتیک هاش همان استراتژی سلطه گرایانه را دنبال می‌کند، و میراث داران ساسانیان هم به دنبال تسخیر مجدد میان رودان و قبه الصخره هستند و همان استراتژی خسرو پرویز و شهربراز و عبدلملک مروان رو مجدانه دنبال میکنند و چینی‌‌ها نیز استراتژی نیکان خود را. نسخه مدرن و پیشرفته “عبور نرم ابریشمی” با هدایت و سرمایی گذاری تریلیونی دولت چین بینظیر در طول تاریخ ؛ سرمایه گذاری در ۱۵۲ کشور و سازمان بین المللی در قاره آسیا، خاور میانه، آفریقا، اروپا، و آمریکا . شعار یا هدف چینی‌‌ها این است “تلاش برای ایجاد راه‌های ارتباطی‌ و آغوش باز کردن بسوی آینده روشنتر”. یعنی‌ اینجا تضاد جهان بینی‌ و انگیزه حیاتی‌ بشر بر آماده از فلسفه ارسطویی غرب و فلسفه شرقی‌ کنفسیوس نمایان است. هدف غایی تجار و بازرگانان چینی‌ ایجاد بازار آزاد و بی‌ مرز جهانی‌ برای معاوضه کالا و تبادل و تداخل فرهنگ و تعامل صلح جویانه سیاسی و نزدیک تر شدن فرهنگ‌های جهان به همدیگر است. البته آنها در این مسیر شاید از دیگران بیشتر سود ببرند و دلیل آن صرفا نیروی عظیم و کار ازموده و قابلیت آن‌ها در تولید کالا با کمترین قیمت است نه با دغل کاری و فریب و دزدی و غارت (به سبک غایر خوان و ترکان خاتون و تیمور و چنگیز، شاپوران و خسروان، جولیس سزار،استعمار گران اروپایی و عمو سام).
  ایران با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی و ذخائر سرشار انرژی نفت و گاز میبایست تلاش کند که از این بزرگترین ابتکار اقتصادی و تجاری جهانی‌ چین با شراکت هوشمندانه با چینی‌‌ها در ساختن زیر ساختار‌های ارتباطی‌ چند وجهی وتوسه بنادر و خطوط کشتیرانی برای امر تجارت دو طرفه بهره بگیرد. خام فروشی نفت و گاز به مشتریان اسیایی و چین و دریافت یوان (ارز چین و حذف دلار یا یورو) به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت و دومین مصرف کننده جهان بعد از عمو سام بحران عمیق بیکاری و تورم و رکود اقتصاد انگلی و رانت خواری و فاسد وفاسد پرور نظام ولایی رو مشکل گشا نخواهد شد. میبایست با همت و تلاش همان ترفندی را که چینی‌‌ها در زمان آقای دن شیئا پنک همزمان با انقلاب اسلامی در مقابل عمو سام بکار بردند، بکار گرفت؛ آنها نیروی عظیم کار ارزان خود را به عمو سام نشان دادند ما نیز میبایست ذخائر عظیم نفت و گاز خود را به آنها نشان بدیم نه اینکه بار تانکر نفتکش کنیم و برای مشتی دلار یا یورو یا یوان که همش هم به داخل کشور بر نمی‌‌گرده، صادر کنیم. یعنی‌ آنها رو تشویق به سرمایه گذاری در صنایع اکتشاف، استخراج، بهره برداری، پالایش نفت و گاز و پتروشیمی، و واحد‌های تولید فراورده‌های متنوع پلیمری و مواد خام لازم برای تولید محصولات گوناگون مصرفی از پوشاک گرفتاه تا لوازم خانگی و غیرکنیم. یعنی‌ زنجیره ارزشی صنعت نفت و گاز را از بالاسرتا پأیین سر تا محصولات مصرفی نفتی‌ و پلیمری را پیاده کنیم و بر مدیریت و هدایت فناوری های این زنجیره تولید و تبدیل مسلط بشیم و بتونیم در آینده نه چندان دور این زنجیره اقتصاد رو مسخر کنیم همانطور که چینی‌‌های فقیر زمان مائو امروز با شرکت تجارتی اینترنتی علی‌ بابا به تنهایی مقابل قول‌های ای‌بی و امازون پهلو میگیره یا شرکت مخابراتی هواوی یک تنه با اپل و سیسکو رقابت می‌کنه اما عمو سام چون رقیب زبده دوست نداره مرتب موشک شو به سمتشون نشونه میگیره؛ چینی‌‌ها هم به سبک کنفسیوس بر خلاف ارسطو که اسکندرو درس میداد تو فضا ماهواره از کار افتاده خودش رو با موشک ساقط میکنه که به عمو سام بگه برو روتو کم کن. جناب سید گرامی این کار همت و تلاش فراوان و پشتوانه تاریخی و فرهنگی میخواد؛ البته کار بسیار دشوار کار نشدنی نیست، منتها با هدایت و مدیریتی قابل حصول است که با شایسته سالاری، زحمت، تلاش و استعداد، نبوغ، ابتکار ، رقابت سالم، حساب رسی‌، حساب پسده‌ای خو گرفته نه به خام فروشی، رانتخواری، فساد و سؤ مدیریت، اختلاس، دزدی، غارت، مفت خوری، تنپروری، آمده به فرار با یا بدون گذرنامه دوم و سوم بلکه با اتکا بر کارشناسان زبده در همه رشته‌های فنی‌ و بازرگانی با برنامه ریزان پولی‌ و مالی‌ و اقتصادی که فرق بین هزار میلیارد و تریلیون رو بدوند و مقیاس یک کوادریلیون رو درک کنند و بدانند چند تأ صفر داره.
  تصور کنید که اعضای تیم والیبال کشور دست چین سیاسی شده باشند!! آقا زاده هاررو به سرپرستی آقا مجتبی به میدان بفرستند، نتیجه چه خواهد شد؟ همین جوانان زبده و شایسته رو میشود برای عرصه مدیریت کلان اقتصادی و صنعتی شدن کشور نیز تربییت کرد که بتوانند قدرت‌های آسیایی و حتی بعضی‌ کشور‌های اروپایی را هم در رقابت‌های بین المللی و جهانی‌ عرصه اقتصاد و بازرگانی شکست بدند، ولی‌ نه تا زمانیکه مدیریت حاکم از جنس غایر خان و ترکان خاتونند حتی اگر مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد در رشته حقوق بین المل گرفته و توی شرکت نفت با مدیران عالی‌مشغول پرستو بازی .

   
  • ذلت جمهوری اسلامی در برابر چین؛ چینی‌ها برای سفر به ایران از گرفتن ویزا معاف شدند اما ایرانیان برای سفر به چین هم‌چنان باید ویزا دریافت کنند!

    
 64. سرود پرچم ایران

  ای پرچم خورشید ایران
  پرتو افکن به روی این جهان
  یادآور از آن روزگاری
  کآسود از برق تیغت هر کران
  در سایه‌ات جان می‌فشانیم
  از دشمنان جان می‌ستانیم
  ما وارث ملک کیانیم
  همیشه خواهیم وطن را از دل و جان

   
  • امیرحسین خیلی زیباست. ممنون
   فقط ان جمله از دشمنان جان میستانیم را تبدیل کن به: با دشمنان مدارا میکنیم. همانط.ر که حافظ گفته.سپاس/

    
 65. سرود ملی ایران

  بودیم و هستیم پیرو حق
  جز حق هرگز نخواهیم از جهان
  با میهن پرستی مملکت را
  داریم از دست دشمن در امان
  ما پیرو کردار نیکیم
  روشندل از پندار نیکیم
  رخشنده از گفتار نیکیم
  شد زین فضائل بلندآوازه ایران

   
 66. دیوید ایگناتیوس/واشنگتن پست

  ترامپ ادعا می کند که جنگ با ایران زیاد طول نخواهد کشید! او تاریخ جنگ ها در جهان را نخوانده است! از یک سو به رهبری ایران توهین کرده و آنان را تحقیر می کند، از سوی دیگر، از آنان تعریف کرده و خواهان مذاکره با آنها می شود!

  —–

  «صحبت‌های نامربوط ترامپ در روز سه‌شنبه مبنی بر نابود کردن ایران، اوضاع را در حالت متشنج نگاه داشته و این چیزی است که تهران می‌خواهد!

  ترامپ باید اوضاع را کنترل کند، تاریخ به ما می‌آموزد که جنگ‌های ویران‌کننده همگی زمانی آغاز شدند که کشورهای قدرتمند، دولت‌های به گمان خودشان ضعیف‌تر را دست کم گرفتند،یا زمانی که فکر کردند می‌توانند با قوه قهریه، دستاوردهای سیاسی داشته باشند.

  این درس روشنی است از جنگ‌های عراق و افغانستان که در آنها ایالات متحده گمان می‌کرد می‌تواند به‌سرعت پیروزی قاطعی در برابر دشمن ضعیف به‌دست بیاورد!

  ایالات متحده، خود در جریان یکی از بزرگترین قضاوت‌های نادرست تاریخ متولد شده است! ، زمانی که بریتانیا معتقد بود می‌تواند شورشی‌های ضد استعماری (در قاره جدید) را به‌سرعت شکست دهد… شاه جورج سوم و مشاورانش درباره رفتن به جنگ صحبت می‌کردند و اعتقاد داشتند که شورشی‌های آمریکایی ضعیف هستند… اما شکست در آمریکا، پایان آن امپراطوری را رقم زد.

  اگر ترامپ مقداری تاریخ بخواند، متوجه یکی دیگر از ضعف‌های مکرر در سیاست خارجی خود خواهد شد. جنگ‌های فاجعه‌بار اغلب به این دلیل شروع شدند که قدرت‌های قوی‌تر از نیاز دیگر کشورها به حفظ شأن و کرامت غفلت کردند.

  به‌نظر می‌رسد ترامپ اینگونه می‌انگارد که می‌تواند به سران کشورهای خارجی تا حد تحقیر آنها، بی‌احترامی کند و سپس با تعریف و دعوت به مذاکره، آنها را نرم کند!

  ترکیب توهین و خودشیرینی کردن، شاخصه سیاست خارجی ترامپ است اما خیلی هم خوب عمل نکرده است!

  دولت ترامپ با ایران، کره شمالی، ونزوئلا، چین و گروه‌های فلسطینی به بن بست رسیده است.

  او حتی بی‌دلیل، به متحدان (آمریکا) از جمله آلمان، فرانسه و ژاپن توهین کرده است! توهین ناحق او به ژاپن درباره سوءاستفاده از بودجه نظامی ایالات متحده، رکورد جدیدی است!

  ویژگی غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ دیگر وجود ندارد و او به یک فرد پیش‌بینی پذیر تبدیل شده است!

  دیگر کشورها با نگاهی به نطق‌های تند و تیز ترامپ می‌آموزند که چگونه بازی او را مختل کنند!

  رهبر ایران پیشنهاد ترامپ برای مذاکره را رد می‌کند، رئیس‌جمهور فرانسه تهدید می‌کند که بیانیه گروه ۲۰ را در صورت شامل نشدن تغییرات اقلیمی رد میکند، و رهبر کره شمالی نیز به سمت چین می‌رود حتی زمانی که مشغول تبادل نامه با کاخ سفید است!

  دعوت نخست‌وزیر اسراییل از مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دبیر شورای امنیت ملی روسیه برای حضور در آن کشور و صحبت درباره تنش‌های اخیر آمریکا با ایران، واکنش تل‌آویو به این تنش‌ها و درخواست کمک دیپلماتیک از دوستان خود در مسکو است…

  خطر تبدیل شدن تنش‌زایی واشنگتن با تهران به یک تقابل نظامی وجود دارد.

  کشمکش‌ها و ساقط کردن‌ها (پهپاد) مانند جنگ تمام عیار نیستند. (حتی) یک حمله از سوی ایران نیز نباید باعث واکنش متشنجی مانند تهدید به «نابود کردن» (از سوی ترامپ) شود، چیزی که جبران آن دهه‌ها طول می‌کشد.

  ترامپ با ترک توافق هسته‌ای که مفید بود و آزار دادن متحدان اروپایی با این ادعا که آمریکا باید رفتار ایران در منطقه را کنترل کند، کاری غیرعقلانی کرد… ترامپ باید درک کند که در حال ورود به عرصه‌ای است که هم از نظر سیاسی و هم نظامی خطرناک است».

  https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-says-war-with-iran-wouldnt-last-very-long-he-hasnt-read-enough-history/2019/06/27/2b2835dc-9920-11e9-830a-21b9b36b64ad_story.html?utm_term=.6f5919888026

   
 67. شفیعی
  8:05 ب.ظ / ژوئن 25, 2019
  سلام و درود

  ( نوشتاری در خصوص حضور همیشگی مش قاسم و تولید انبوه غرولندهای بی پایاش به فرعیترین فروع از حاشیه ایترین حواشی مسائل اجتماعی و سیاسی )

  کریم شیره ای دلقک دربار ناصرالدین ……………..
  ==================================
  یعنی تهوع اورتر بی جنبه تر بیسوادتر و خودشیفته تر از نویسنده این مطلب که دروغ ابلهانه او در باره بریدن و چسباندن دست درویش شپش را هم به خنده وامیدارد، در این سایت یافت شود؟ البته که نشود.

   
 68. یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————-

  1-عَلَم: علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد استعفاء داد. اعلیحضرت فرمودند: به عنوان سفیر شاهنشاه به پاریس برود. نپذیرفت و گفت: بچه هایم باید در ایران بزرگ شوند و ایرانی کامل بار بیایند. آفرین بر این حس وطن پرستی.

  ✍️ اسدالله علم

  «امشب دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد، که از اروپا برگشته است دیدنم آمد. مدتی صحبت می کردم. از نابسامانی وضع دولت و عدم ضوابط کارها گله ها داشت، قدری به او دلداری دادم، ولی می گفت استعفاء [می دهد].»

  (خاطرات علم، جلد اول، ص ۱۳۳. ۴ اسفند ۱۳۴۷).

  «سر شب وزیر اقتصاد – دوست من عالیخانی – دیدنم آمد. خیلی از وضع مالی و اقتصادی نگرانی دارد. می خواهد استعفاء کند.»

  (همان، ص ۱۴۵. ۲۷ اسفند ۴۷).

  «بعد از ظهر عالیخانی، پس از آن که شرفیاب شده بود به پیش من آمد. به علت گرانی قیمت آهن شاهنشاه سئوالاتی فرموده بودند و او هم جواب داده بود و اتفاقاً همین مسئله مطالعه نشدن مسائل، و تصمیمات خلق الساعه وسیله مسؤولین مختلف را عرض کرده بود.

  چون شاهنشاه ناراحت شده بودند، پیش من آمده بود که استعفاء کند.

  گفتم: صبر کن، برعکس شاهنشاه خیلی هم خوشحال می شوند. ممکن است دفعتاً عصبانی بشوند، ولی بعد فکر می فرمایند خیلی هم راضی می شوند لااقل یک نفر عرض صحیح و بدون پرده پوشی می کند،…

  ولی به هر صورت، بیچاره عالیخانی را مصمم به استعفاء دیدم. می گفت با این نخست وزیر و همکارانش دیگر نمی توانم کار بکنم.»

  (همان، ص ۲۱۱. ۱۷ خرداد ۱۳۴۸).

  «عالیخانی وزیر اقتصاد، که باز هم مصمم به استعفاء است، برای مشورت نزد من آمده بود. دوست عزیز من است، چون می ترسم نخست وزیر عرایض خلافی درباره او به شاهنشاه بکند، به او مشورت دادم زودتر شرفیاب بشود و به پیشگاه شاهنشاه استعفای خودش را تقدیم کند.»

  (همان، ص ۲۱۴. ۲۲ خرداد ۴۸).

  «عالیخانی بعد از شورای اقتصاد شرفیاب شده و استدعای استعفاء کرده بود. فرموده بودند :بعد نظرم را به تو خواهم گفت. ولی او تمام مطالب و نابسامانی ها را به عرض رسانده بود.»

  (همان، ص ۲۱۶. ۲۶ خرداد ۴۸).

  «شاهنشاه با استعفای عالیخانی موافقت[کرده] و فرمودند: رئیس دانشگاه تهران یا رئیس دانشگاه پهلوی بشود یا به عنوان سفیر به پاریس برود و دفتر اقتصادی بزرگی برای اروپا نیز تأسیس کند.

  او فرانسه را رد کرد، چون می گفت: می خواهم بچه هایم ایرانی کامل بار بیایند و تا سن رشد باید در ایران باشند. آفرین بر این حس وطن پرستی.»

  (همان، ص ۲۱۷. ۱ تیر ۴۸).

  «راجع به استعفای عالیخانی پرسیدم که آیا اجازه دارد، آخر هفته نو که وزیر[بازرگانی خارجی] رومانی می آید و می رود، استعفاء کند؟
  فرمودند: “خیر، به تو خواهم گفت چه وقت”.

  باعث تعجب شد، ولی نپرسیدم چرا.»

  (همان، ص ۲۲۱- ۲۲۰. ۴ تیر ۴۸).

  «عالیخانی وزیر اقتصاد، رئیس دانشگاه تهران می شود. به جای او انصاری سفیر ما در واشنگتن خواهد آمد. وضع وزیر خارجه [اردشیر زاهدی] را هم متزلزل می بینم. فکر می کنم به واشنگتن برود.»

  (همان، ص ۲۲۳. ۲۲ تیر ۴۸).

  ===

  2-عَلَم: شاهنشاه بودجه سری مرکز مشترک با اسراییل برای کار روی رسانه های یهودی آمریکا به سود ایران را تصویب فرمودند!

  ✍️ اسدالله علم

  «صبح شرفیاب شدم….بودجه مرکز تبلیغات سرّی را که با اسرائیلیها [برای برنامه ریزی تبلیغات در آمریکا به سود رژیم شاهنشاهی!] داریم، تصویب فرمودند.»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۳۹. ۲۲ فروردین ۱۳۵۵)

  ===
  پی نوشت 1:بخش اول از این فراز یادداشتهای علم،مربوط می شود به سال 47 و 48 یعنی ده سال پیش از وقوع انقلاب عمومی مردم ایران علیه شاه و نظام شاهنشاهی،نکته مهم در این ماجرای استعفای عالیخانی (وزیر اقتصاد شاه در دولت هویدا) اشاره او به “نابسامانیهای اقتصادی”و “تصمیمات خلق الساعه مسئولان” و بطور خاص “گرانی نرخ آهن”و “عدم ضوابط در کارها” (شاید اشاره به بی نظمی دولتمردان یا مجموعه دولت یا ترجیح روابط بر ضوابط) بوده است که اسباب “نگرانی”او بعنوان یک اقتصاددان و نهایتا ترجیح استعفاء را فراهم کرده است.

  پی نوشت 2:نکته دیگری که از این فراز ظاهر می شود،نکته “کم تحمّلی” و “ناراحت شدن”شاهنشاه از نقد و انتقاد صریح از نابسامانیهای مملکت بوده است و از این جهت علم او را دلداری داده است.

  پی نوشت 3: نکته مهم بخش دوم نیز،باز اشاره به روابط پنهان حکومت شاه با اسرائیلیها است،که چنانکه قبلا اشاره شد،شاه علیرغم ارتباطات و همکاری های مختلف نظامی و تبلیغاتی و امور دیگر،بنای خویش را بر پنهان کاری در این مورد گذاشته است که ظاهرا نکته اش بیمناک بودن از اعتراضات داخلی و انزوای نزد جهان عرب بوده است که در آن زمان،رابطه با اسرائیل و رسمیت دادن به این رژیم جعلی برای آنان تابو بوده است.

   
 69. سلام سید مرتضی این عکس رو ببین و خدا وکیلی بگو کدوم یک از این همسران مسئولان حکومت آخوندی همچین کاری کردند … و ازشون این چیز ها رو در این 40 سال دیدیم بدون اینکه بری تو فکر این که الان چجوری این رو ماسمالی کنم و یه آیه و یه حدیث برم پیدا کنم بیارم کمی به سلول های مغزت فشار بیار و از روی عقل کمی فکر کن

  فرح پهلوی از جذام خانه باباباغی بازدید می‌کند

   
 70. ناشناس
  1:12 ق.ظ / ژوئن 28, 2019

  با این هوش و شم سیاسی که داری مواظب باش بشقاب پرنده ها یا اسرائیلی ها یا آمریکایی ها ندزدنت. آنوقت ما به حماقت کی بخندیم ؟

  ————————————–

  حرف هایی که زدی مهم نیست ولی این رو بدون به قول آقای هوشنگ امیر احمدی جاسوس و مزدور بین اپوزسیون زیاد شده اون کسانی که دیدید خیلی دیگه دارن … میکنن شک کنید بهشون که ممکن مزدور باشند

   
  • هوشنگ امیر احمدی خودش هم جاسوس است و هم مزدور. دیده دستش رو شده داره فرافکنی میکنه. داستان دزده رو که شنیدی. آی دزد آی دزد…..

    
 71. اکثریت در خدمت اقلیت!!!

  برای دریافت عمق فساد و ناکارآمدی در نظام اقتصادی کشور چندان نیازی به کاراگاه بودن و کشف اختلاس ها نیست، با مقایسه چند اطلاعات ساده می توان ریشه اصلی فساد را در ایران شناخت و درک کرد.
  دکتر سریع القلم در بخشی از یک یادداشت طولانی می گوید:

  یک درصد مردم امریکا یعنی ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر ۴۶درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.
  این بدان معناست که آن یک درصدِ افراد بسیار ثروتمند و متمول جامعه آمریکا، نظامی که مدعی اقتصاد بازار آزاد است، ۴۶٪ کل مالیات کشور را پرداخت می کنند، دولتی که بودجه نظامی سال گذشته آن ۵/۵ برابر کل بودجه ایران و پر در آمدترین دولت جهان است، تقریبا نیمی از مالیات این دولت را یک درصد جامعه پرداخت می کنند و ۹۹٪ باقی مردم تامین کننده نیمی دیگر از درآمدهای دولت در قالب مالیات هستند، به عبارت ساده تر در آن جا ثروتمندان به تناسب درآمدشان مالیات بیشتری به دولت پرداخت می کنند، با توجه به هزینه های دولت آمریکا می شود درک کرد که آن یک درصد مبلغ بسیار هنگفتی تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت می کنند؛ این یعنی شفافیت در نظام اقتصاد کشور آمریکا (هرچند همواره راه های دور زدن قانون وجود دارد.)
  در کنار این ما در خبرها می خوانیم ایران بزرگ ترین کشور وارد کننده پورشه در خاورمیانه است، یعنی میزان واردات این خودروی لوکس توسط ایرانیان، از شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و ترکیه که صادراتش تقریبا سه برابر ایران است، بیشتر است. یعنی می توان حدس زد که احتمالا مردم ایران و در نتیجه دولت ایران ثروتمندترین دولت خاورمیانه باید باشد. اما ما می دانیم که دولت ایران یکی از فقیرترین ها (از نظر درآمدهای مالیاتی) در جهان است.وضعیت مردم هم که معلوم است! علت العلل ورشکستگی دولت ایران در زمان تحریم ها وابستگی آن به در آمد نفتی و مشتقات آن است، وقتی صادرات نفتی تحریم شد ،دولت و حکومت جمهوری اسلامی به زانو در آمد و مجبور به چرخش قهرمانانه شد. اما چرا؟ چگونه می شود هم بزرگ ترین وارد کننده خودروهای لوکس بود و هم فقیرترین دولت را داشت؟
  ما می دانیم که بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی کشور در ایران تحت کنترل نهادها و ارگان هایی است که هیچ پاسخگویی به هیچ نهاد رسمی و مالیاتی ندارند، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، بنیاد فرمان خمینی و…‌.. که همه زیر نظر رهبر هستنداز جمله بزرگ ترین این اَبَر شرکت ها هستند که در صنایع عظیم سد سازی، راه سازی، صنایع عظیم فولاد، واردات کالا بدون نظارت دولت و … فعال هستند، طبق برخی گزارش ها ۶۰٪ اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که در سایه فعالیت می کنند و هیچ پاسخگویی مالیاتی ای ندارند.(دولت رهبر وسپاه)
  در چنین فضای غیر شفاف که نیمی از صاحبان صنایع عظیم کشور که بیش از ۶۰٪ اقتصاد کشور را در اختیار دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند، فضای فساد به سادگی فراهم است، نهادهایی که هم رسانه دارند، هم اسلحه، هم پول و هم تقدس، این نهادها و ارگان ها اجازه نخواهند داد بخش خصوصی به معنی دقیق و تام کلمه شکل بگیرد و رشد کند، در نتیجه در آمدهای دولت اندک خواهد بود و دولت ناچار می شود برای جبران کسری بودجه از خدمات عمومی خود بکاهد، و هزینه ها را افزایش دهد، بنزین را گران تر بفروشد، همین طور برق و گاز و آب. به بیان ساده تر آن یک درصد از جمعیت متمول ایران ( که برخلاف سرمایه داران آمریکا از رانت و چپاول اموال مردم بدست آورده اند.)که قرابت نزدیکی با راس حاکمیت دارند و از خودروهای لوکس و آپارتمان های گران قیمت استفاده می کنند، هزینه های خود را تحمیل به ۹۹٪ باقی جامعه می کنند.
  آن یک درصدی که در صدر مدیریت ابرشرکت های عظیم قرار دارند(رهبر و ابواب جمعی) که به واسطه تجمع پول و قدرت و اسلحه و همچنین تقدس، هیچ فرم مالیاتی را تکمیل نمی کنند، و هیچ گزارشی به هیچ نهاد دولتی نمی دهند، فی الواقع علی رغم بهره عظیمی که از اقتصاد غیر شفاف در نظام جمهوری اسلامی می برند، پرداخت های مالیاتی خود را به مردم تحمیل می کنند. درست عکس آن چیزی که در آمریکا، این شیطان بزرگ، وجود دارد.

   
 72. حاج علی لاری جانی: اینستکس تنها یک هیکل است.
  مش قاسم: حکومت/* اسلامی تنها یک هیکل است.

  /*: ک

   
 73. آهای میهنپرستای ایرون شماره پنجشنه عصر امروز چاپ لس آنجلس رو ا دس ندین که شعر ناب باعنوان بسکه این ملت خر است یه شاهکار تاریخیه اما اسم طرف رو تو شعر خودتون جابجا کنین

   
 74. فتوای آیت الله مدرن :

  بر هر مسلمانان واجب است که خانه سید مرتضی ریاکار و تحریف کننده دین را روی سرش خراب کند ریختن خون او حلال که هیچ ثواب اخروی و دنیوی هم دارد و از خانواده اش پسرانش را کشته و زن و دخترانش را به بردگی بگیرید و دارایی هایش را بین خود تقسیم کنید باشد که خدا او را در آخرت ببخشد و مورد لطف خود قرار دهد

   
 75. آیا میدانستید حضرت علی علیه الاسلام عقاید وهابیت داشت با دلیلی که در نهج البلاغه است در این کلیپ ملاحظه خواهید کرد

  https://www.youtube.com/watch?v=ckxvfqjLn8c

   
 76. عراقیچی: صبر راهبردی تهران به پایان رسیده است.
  مش قاسم: خوب حالا که چی؟ چه غلطی میتونی بکنی؟

   
 77. حاج مم جفات نتراشیده نخراشیده: ‘جنگ کوتاه’ با ایران توهم است.
  مش قاسم: متوهم چو متوهم ببیند خوشش آید. خود نادان گمراهش ۵۰ ساله که متوهمه.

   
 78. امروز تولد اسماعیل بخشی است. تولدت را تبریک میگم و بهزودی همه از غل زنجیر آزاد خواهیم شد.

   
 79. جناب نوری زاد،
  این داستان “مسئله نویسی و مسئله گویی و مسئله پرسی” سالیان سال است که در فلات ایران بوده است. سازمان‌بندی و تشکیلاتی شدن آن از یک “حسادت” آغاز شد.
  “زکریای رازی” کتابی نوشته بود به نام “من لایحضره الطبیب”، “اگر پزشک در دسترس نباشد”؛ این کتاب شاید آسان‌ترین راهنمای پزشکی بود -و هنوز هم هست- که یک پزشک توانسته درباره‌ی بیماری‌ها و درمان آنها نوشته باشد.
  یک شیخکی که دیده بود چنین کتابی هست و پرفروش هم شده است، به خودش گفت که: اه، من “فقیه” که بسیار باارزش‌تر از پزشک هستم!؟ چرا در این باره کتابی نیست!؟
  این شد که آن شیخک، “شیخ صدوق” یا همان “ابن بابویه” کتابی نوشت و نام “من لایحضره الفقیه” را بر آن گذاشت، “اگر در بارگاه فقیه نباشد”! کی!؟ همان “وحشی پشت در خانه‌ی فقیه”!
  خنده‌آورش این است که آن کتاب، شد شش کتاب با یک نام، که برای جابجایی‌ش خود نیاز به چهارپای باربرداری بود!
  داستان تازه آغاز شد بود:
  “شرح”ها نوشتند بر آن، یاوه پشت یاوه؛ تا می‌رسد به روزگار فقیه-شاه “عباس نخست” که “باب اجتهاد” باز می‌شود و روزگار “مجتهد”بازی آعاز! و کتاب “جامع عباسی” را “شیخ بهایی” به سفارش همان “صوفی-شاه” بزرگ می‌نویسد، نخستین “رساله عملیه” یا “توضیح‌المسائل” شیعه شاید!
  و این پایان داستان نبوده است: روزگار نوین “مرجع تقلید” که از “آیت‌الله(!) بروجردی” آغاز می‌شود، همراه می‌شود با چاپ و پخش “رساله عملیه” ایشان؛ همان که می‌گویند “اینشتین” بزرگ را “شیعه” کرده بود(!؟)
  این است که بر پایه‌ی (“دین هم مانند هر کالای دیگری، پیرو قانون “عرضه و تقاضا” است. تا خریدار دارد، فروخته می‌شود.”) بازار “رساله” و “توضیح‌المسائل” و “تحریرالوسیله” نویسی داغ می‌شود؛ و به این جایی می‌رسد که می‌بینیم! سازمان‌بندی و چکیده شدن نوشته‌های “ستون حمورابی” و “یاسای چنگیزی” و “هلاخا”ی شریعت یهود در یک کتاب!
  و این نیز پایان داستان نخواهد بود، داستان “عمه” و “دخترعمه” و “زَلزَلـَه” تازه آغاز شده است! آن جوانی که باید در اندیشه‌ی یافتن یک راه باشد برای رسیدن به “شتاب نور”، دم به دم به این می‌اندیشد که ای کاش “زَلزَلـَه”ای بیاید و آواری بشود و ناخودآگاه بیفتد در بالین “عمه” یا “خاله” خود تا “شاید” طفلی “حادث” بشود، و پس از آن “دخترعمه” یا “دخترخاله” را نیز از آن خود کند!

   
  • 1-باب اجتهاد،از همان عصر صادقین (امام باقر و امام صادق علیهما السلام) و از بعد از غیبت امام عصر سلام الله علیه آغاز شد،و خود ائمه علیهم السلام،در همان زمان خود شاگردان خود امثال زراره و محمد بن مسلّم و هشام بن حکم و دیگران را به اجتهاد تشویق می کردند…بنابر این،باب اجتهاد از عصر شاهان صفویه آغاز نشد،بلکه این جاهلان به تاریخ فقه و حدیث در لاک دین ستیزی خود،اینگونه جهل خود را آشکار می کنند.

   2-رساله عملیه نویسی و حاصل اجتهاد را در کتابها نوشتن نیز،از همان صدر اول غیبت امام،از امثال شیخ مفیدها و سید مرتضی ها و شیخ طوسی ها و شاگردان آنان آغاز شد و فهرست کتابهای اجتهادی و فتاوی آنان در موضوعات خاص یا ابواب مختلف فقه هست که بر کسانی که به تاریخ فقه و اجتهاد واقفند،آشکار است هرچند بر جهله دین ستیز و خودنما و دور از مطالعه مخفی باشد.

   3-مساله زلزله و عمه و دخترعمه و اینگونه مزخرفات نیز ساخته اوهام همین دین ستیزان جاهل و خودنماست.

   4-قبلا گفتم،سعی کن فقط “آدم”باشی،اکنون می گویم:بیشتر تلاش کن که “آدم مودّب”باشی که اگر باوری به یک شریعت نداری،احکام آن شریعت مورد احترام دیگران را به سخره نگیری،چون مسخره بازی کار دلقک هاست.

    
   • سردمداران حکومت اسلامی ایران؛

    بهشت را برای «عوام‌الناس» پیش فروش می‌کنند تا اموال مردم را از دست‌شان خارج کنند، اما خود اموال‌شان را در حساب‌های بانکی خارجی می‌گذرانند و با آن در کازینوها، بارها، فاحشه‌خانه‌ها و… سرمایه‌گذاری می‌کنند.

    ▪️وعده‌ی حوری بهشتی می‌دهند اما خود به محض دیدن یک پرستو، زیپ‌ها را شل می‌کنند.

     
  • تحویل بگیر نوری زاد. اینها دست پرورده های نوشته های توی روشنفکر هستند.

   ….. “دم به دم به این می‌اندیشد که ای کاش “زَلزَلـَه”ای بیاید و آواری بشود و ناخودآگاه بیفتد در بالین “عمه” یا “خاله” خود تا “شاید” طفلی “حادث” بشود، و پس از آن “دخترعمه” یا “دخترخاله” را نیز از آن خود کند!”

   پیامبر ادب!!!

    
 80. « نداریم در پرونده ی دیگران، که چنین وحشیانه به لذت جنسی از شیرخوارگان …»
  حتیٰ در پرونده حیوانات وحشی که از به اصطلاح: « قانون زور و جنگل » برخوردار و بصورت آزاد و گله وار زیست مینمایند ٬ نیز.
  یعنی کسی سراغ ندارد که گور خر ٬ گراز ٬ سگ و یا گاوی وحشی با کرّه ٬ توله ها و یا گوساله ای شیر خواره چنین مجامعتی داشته باشد.
  دل که سیاه و شیطانی شد – افکاری به مغز راه می یابد که تجلّی آنها در زبان ٬ قلم و عمل نمایان وهویدا میشود.
  از کوزه همان برون تراود که دراوست.

  ما شما را به مقام انسانیت می رسانیم
  ما شما را به مقام انسانیت می رسانیم
  ما شما را به مقام انسانیت می رسانیم

   
 81. کاش من را قلمی بود تا در رثای نوری زاد می نوشتم
  با این فتوایی که سید مرتضی برای نوری زاد صادر کرد
  کار نوری زاد تمام است

  سید مرتضی:
  بله،من بعنوان یک مسلمان ایرانی و ایرانی مسلمان، بصراحت اسم می گویم :از نظر من،محمد نوریزاد سابقا جهادی و انقلابی،اکنون یک خائن خبیث وطن فروش است

  .
  این یعنی فتوا صادر شد
  کار نوری زاد تمام شد
  .
  ای کاش ملاها را کمی خرد بود
  کاش
  ای کاش
  با دختربچه شش ساله می شود ازدواج کرد؟
  می شود؟
  ای نفرین بر شما که آبروی بشر و بشریت را برده اید
  چه خام بودیم ما
  خام بودیم
  چه خام بودیم ما

   
  • سید مرتضی بار هزارم است که چنین حرفی را به نوریزاد میزند. پیشتر ها نوری زاد چون روش پوپولیستی مبارزه را نمی دانست با بحث و گفتگو با او رد میشد ولی حالا برای جلب توجه شما تازه وارد ها مظلوم نمایی میکند گویا که این اولین بار است که مرتضی چنین حرفی زده.

    
 82. سلام آقای نوری زاد عزیز خیلی وقت بود میخواستم این رو بگم ولی گذاشتم برای بعد از سرنگونی بهتون بگم ولی گفتم الان بگم بهتره به نظر من نحوه مدریت شما اشتباه است آزادی بیان زیاد از حد خیلی هم خوب نیست و می تواند باعث شرایطی بشود که از صد تا دیکتاتوری هم بدتر باشد مانند فاصله زمانی بین سال های 1320 تا 1332 که کشور به خاطر آزادی بیان زیاد از حد در هرج و مرج کامل افتاده بود وضعیت سایت شده حمله کردن و جواب دادن و … از این جور کار ها پیشنهاد من این است که هر مطلبی را منتشر نکنید و فقط کامنت های مربوط به نوشته مطلب را منتشر کنید و قسمتی درست کنید در سایت برای کاربران که بتوانند در آن جا هر نظری که دارن بگن و … من خودم از این بعد سعی میکنم فقط مطلب مربوط به نوشته شما رو بزارم دوستانی که آگاهی دارن همه چیز رو میدونن و آدم هایی مانند سید مرتضی هرچی هم حرف بهش بزنیم باز هم حرف خودش رو میزنه و به این نتیجه رسیدم که وقت گذاشتن برای درست کردن این آدم بی فایده است و باید خودش مانند شما آقای نوری زاد یدفه یه جرقه در سرش بخوره و به عقل بیاد من رو خیلی یاد پدر بزرگ خودم میندازه مثل این بود حرفاش کاراش و … هرچی باهاش حرف میزدم باز هم حرف خودش رو میزد آخر عمری بالاخره فهمید و به آگاهی رسید ولی دیگه چه فایده ولی من از این که تونسته بودم بهش کمک کنم با فهم و … از دنیا بره و با نادانی و … نره خیلی خوشحال هستم ولی امیدوارم سید مرتضی و امثال خیلی زودتر به عقل برسند بگذریم داشتم درباره سایت میگفتم و به نظر من کاری که شما دارید میکنید رسیدن به هدف با آن بسیار سخت است ما از تمام جنایت های این فرقه تبهکار با خبر هستیم و به نظر من این چیز ها به جز اعصاب کنی و … چیزی برای ما ندارد ما باید به فکر راه و … برای عبور از حکومت آخوندی باشیم باید تمام اپوزسیون با هم متحد بشوند و در یک فراخوان هماهنگ مردم را دعوت به تظاهرات در خیابان ها بکنند و در این صورت است که حکومت شیطان صفت سرنگون خواهد شد به امید آبادی و آزادی ایران

   
  • بع , بع , بع , بع …… /////////////// جون کدوم طرف امیر خان بره ؟

    
  • تو که در حق پدر بزرگت جفا کردی. اونم آخر عمری . از 72 حوری مفت و مجانی محرومش کردی. مطمئن باش نفرین پدر بزرگت تا ابد همراهت خواهد بود امیرحسین.

    
 83. آنگاه که ناقوس جنگ نواخته شود دیگر کسی لبخند نمی‌زند

  در جنگ چه پیروز شویم و چه شکست بخوریم باید سالیان متمادی و تا چند نسل تاوان آثار و تبعات آن را پرداخت کنیم. آنان که جنگ تجربه را کرده‌اند هرگز به استقبال جنگ نمی‌روند و مغرورانه به این آتش‌بازی‌های لبخند نمی‌زنند.

  هنگامی که ناقوس شوم جنگ نواخته می‌شود و صدای انفجار و غرش موشک آرامش زندگی را به هم می‌ریزد و صدای شیون کودکان وحشت‌زده گوش‌ها را آزرده می‌سازد، دیگر کسی لبخند نمی‌زند.

  هنگامی که مارش عزا نواخته می‌شود و اجساد تکه و تکه شده کشته شدگان جنگ بر دوش بازماندگان حمل می‌شود و اشک داغداران و ماتم‌زدگان بر گونه‌ها سرازیر می‌شود، دیگر کسی لبخند نمی‌زند.

  هنگامی که سفیر گلوله‌های ضدهوایی و برق انفجارهای پیاپی آسمان شب را چونان صاعقه روشن می‌کند و چشمان آدم‌های وحشت‌زده از حدقه بیرون می‌زند، دیگر کسی لبخند نمی‌زند.

  هنگامی که تمامی زیرساخت‌های اقتصادی کشور در کسری از ثانیه دود و خاکستر می‌شود و لهیب آتش از هر سو زبانه می‌کشد و آسمان آبی از سیاهی دود و خاکستر تیره و تار می‌شود، دیگر کسی لبخند نمی‌زند.

  هنگامی که ساعت‌های متمادی آب و برق قطع می‌شود و ضروری‌ترین مایحتاج زندگی جیره‌بندی می‌شود و روند زندگی روزمره مختل بلکه فلج می‌شود، دیگر کسی لبخند نمی‌زند.

  تلخی جنگ را فقط کسانی درک می‌کنند که یا داغ عزیزی بر دل داشته باشند یا یتیمی را بزرگ کرده باشند یا کسانی که زخم‌های باقیمانده از جنگ هنوز جان و تن‌شان را می‌آزارد.

  کسانی که طعم شور خون را مزه مزه کرده‌اند، کسانی که خون همرزمانشان دست و لباسشان را رنگین نموده است، کسانی که اجساد سوخته و تکه تکه شدن همسنگرانشان را از لابلای سنگ و خاک و پاره‌های آهن گداخته بیرون کشیده‌اند هرگز به جنگ لبخند نمی‌زنند.

  کسانی که جنگ را با بند بند وجودشان تجربه کرده‌اند، کسانی که جور سال‌ها آوردگی و دربدری را بر خود همواره نموده‌اند، کسانی که مصائب جنگ هنوز هم روی شانه‌هایشان سنگینی می‌کند هرگز شادمانه به استقبال جنگ دیگری نمی‌روند.

  به این شُوهای رقت‌انگیز صدا و شیما که روحیه جنگ‌طلبی را به جامعه پمپاژ می‌کند توجه نکنید. عواقب جنگ را از لابلای صفحات تاریخ جنگ جویا شوید یا از زبان بازماندگان جنگ هشت ساله که تلخی جنگ را با پوست و گوشت و استخوان خویش لمس کرده‌اند بشنوید.

  تلخی جنگ را از زبان آن رزمنده مجروحی بشنوید که از عطش خونریزی برای جرئه آب له له می‌زد ولی سرباز دشمن بدن نیمه جانش را به رگبار بست. تلخی جنگ را از زبان اسرای جنگ و از رَد سرخ و سیاه ضربات شلاق نشسته بر تن‌شان و استخوان‌های شکسته‌شان بشنوید. تلخی جنگ را از زبان کودکان یتمی بشنوید که هرگز لبخند و نوازش پدرانه را تجربه نکردند. تلخی جنگ را از زبان همسران شهدا و مفقودین جنگ بشنوید که بر عهد خویش استوار ماندند؛ سوختند و با زمانه ساختند و در پیچ و خم زندگی گم شدند و به فراموشی سپرده شدند.

  جنگ آنقدر تلخ است که با حلاوت هیچ پیروزی شیرین نمی‌شود و آثار آن از دل و جان هرگز زدوده نمی‌شود. خدا کندو دیگر جنگی رخ ندهد.

  دکتر جلال پورالعجل ـ 3 تیر 1398

  استاد علوم پزشکی همدان، جانباز ظاهرا ۷۰ درصد وآزاده هستند.

   
  • نوری زاد یاد بگیر. اینگونه نوشتن هایی است که به درد حال و اوضاع امروز ایران و ایرانی میخورد . که تکانت دهد. نه سر کردن توی کتابهایی که بوی تعفن نوشته هایش انسان را می آزارد و واکاوی آنها هیچ ثمری برای وضع و حال مردم ندارد که هیچ و فقط به درد تفرقه اندازی بیشتر میخورد.
   گوش اگر گوش تو …

    
 84. خبرنگار ایرنا گفته حاجی طوسی که “نظرش” به “نظر” این دست کجه (منظورم فیزیکی نیست) سالیان سال نزدیک بوده پای تلیفون فحش از اون نه بدتر بهش داده. برو خدا رو شکر کن که با حاجی طوسی رو به رو نبودی، والا یه ضرب “نظرش” رو به “نظرت” نزدیک میکرد.

   
 85. میگم این دست کجه (منظورم فیزیکی نیست) بجای این همه هارت و پورت چرا نمیره حاجی ترامپ رو تحریم کنه؟ حاجی، آفتابه دستته بزا زمین و برو تو هم اونو تحریم کن. دست علی و امام زمون هم که پشتت، برو این کار رو بکن که هیچکی بهت نگه نشسته//// میکنی.

   
 86. خدا نیامرزدش اینقد کریه بودو ما نمیدونسیم

   
 87. آرتین ایران

  سلام بر ناظران گرامی
  مدتها بود که اینقدر نخندیده بودم.بعد از کلی خبر جنگ و تحریم و فقر و بیکاری که به کلی دل و دماغ از این نگارنده ربوده بود بالاخره یکی از دلقکان حاکم و ملیجکان دربار خنده را نصیب من نمود.این ژن مرغوب ما که خود تابعیت ایالات متحده آمریکا را دارد کسی نیست به جز جناب نهاوندیان یار نزدیک جناب روحانی رییس جمهور هفت رنگ ایران.اول که خبر را خواندم تصور کردم یک شوخی یا شاید یک شیطنت رسانه ای در فضای مجازیست.اما وقتی منبع خبر که خبرگزاری ایسنا بود دیدم فهمیدم که نخیر موضوع جدیست و یک دیوانه دیگر در نظام اسلامی پیدا شده که چنین مزخرفاتی را گفته است.خوب ببینیم جناب نهاوندیان ملیاردر معروف حزب موتلفه یا حزب تروریست سابق اسلامی چه فرموده اند.ایشان در حال مستی(چون بعید میدانم به غیر از این کسی در این وضعیت ایران بتواند چنین اراجیفی را بگوید!)فرموده اند هرکس در ایران ۲۰۰هزار دلار سرمایه گذاری نماید اقامت ۵ ساله و سپس شهروندی ایران را به او میدهیم!!(گویا این طفلک شرایط اقامت آمریکا را که خود گرفته جهت مزاح برای ایران هم قابل اجرا دانسته اند!)و البته در ادامه افاضات خویش نفرموده اند که از مزایای این شهروندی ایجاد حساب بین المللی جهت انتقال آسان ارز،تجارت آزاد و سهل با سایر کشورها،امکان مسافرت با پاسپورت ایرانی به تمام کشورهای دنیا بدون اخذ ویزا،ثبات اقتصادی، ثابت بودن تورم و نرخ ارز،شرایط شدیدا رقابتی بازار تجاری ایران که خود جناب نهاوندیان اصلا از رانت آن استفاده نمی کنند و بالاخره سرمایه گذاری امن و مطمئن بدون پرداخت باج سبیل حکومت بدلیل رتبه پایین این کشور در فساد اداری می باشد.فقط دو موضوع می ماند یک آن اینکه ایشان خود و فرزندانشان چرا دو تابعیتی هستند و دوم اینکه در کشوری که رهبر غاصب آن جرات خروج از ایران را ندارد دیگران برای چه باید بیایند در حالیکه حتی برادران افغان که اینک ایران را ترک کرده اند کار در ایران را به صرفه نمی دانند؟!
  https://www.isna.ir/amp/98040502818/
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 88. بهین یاران جان درود

  ((نه جنگی می شود نه مذاکره می کنیم))

  طرف ما بازرگان است و جنگ هزینه بسیار هنگفت داردسود جنگ را اروپا

  اعراب وچین ووو خواهند برد چه خود آمریکا اگر سدها بمب اتمی هم بسازیم

  خطری واقعی برایش نخواهیم بود{شو.ری وزرداخانه اش} . مذاکره نمی کنیم

  چرا که نمی توانیم همه کشور ها را بترسانیم وباج بگیریم (بستن تنگه هرمز و

  و موشک پرانی و ترس از بمب اتمی ما).پس با گرسنگی وفلاکت مردم ایران صبر

  می کنیم تا دوسال آینده ترامپ برودشاید وشایدوشاید کسی بهتر تر بیاید .

  آورده اند کی جوانی لش در رویای مردن مادر ش و زن جوان گرفتن پدر بود باشد

  به نوایی برسد.زد و پدر مرد و مادر به مردی شوهر نمود که قوت بایی* به اندازه چهل مرد

  عادی داشت (روایات متواتر و صحیح که چنین مردانی بوده اند داریم) این ناپدری را

  چهل زن میبایست پس از خواهران این جوان وخاله ها وعمه ها وحتا چون قاری مشهور

  از خود این جوان نیز به نوبت کام می گرفت .بیچاره (همی رفت وهمی گفتا دریغا) چی فکر

  می کردیم وچی شد. حال بنگرید کسی که از امکانات اندک به ریاست رسیده چون پرزیدنت های

  قبلی آمریکا دوباره انتخاب می شود یا چون خودما که هیچ ریس جمهور یک دوره ای حتا برای

  انجام امور تدارکاتی نداشته ایم باید کمربندها را برای شش سال دیگر و آن هم بشرط تند رو تر

  نبودن آن یکی وچندین شرط دیگر که همگی برخلاف رویای ماست ببندیم عیبش هم همان

  تا اون وقت کی مرده کی زنده ناقابل است .بازهم بگویید سیاست نداران ما هیچی حالیشون

  نیس فقط از گشنگی وفلک زدگی مردم مایه میذارن.(سال قبل مرغ چهار هزار تومان کیلویی

  امسال بادنجان(همان اولین صیفی شیعه شده وسید صیفی ها) هشت هزار تومان!

   
 89. تاریخچه شیر و خورشید (احمد کسروی)

  توضیح کیهان لندن: «تاریخچه شیر و خورشید» نخستین بار در سال ۱۳۰۹ منتشر شد و به قیمت هر نسخه سی شاهی به فروش می رسید. آنچه می خوانید از روی نسخه چاپ سال «۲۵۳۶» از انتشارات رشدیه تهیه و تنظیم شده است.

  این تاریخچه از این نظر اهمیت دارد که برای نخستین بار به کند و کاو در منابع تاریخی و ادبی پرداخته تا ریشه پیدایش شیر و خورشید را به مثابه نماد ملی ایرانیان که بر پرچم و سکه های آنها نقش می بست، دریابد. این نقش با بروز انقلاب اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی جای خود را به علائم و نشانه هایی بدون اصالت ملی و فرهنگی سپرد که برای پی بردن به چگونگی پیدایش آنها نیازی به کند و کاو تاریخی نیست چرا که عمرشان محدود به عمر جمهوری اسلامی است و زندگی شان نیز مانند علائم دیگر رژیم های ایدئولوژیک همراه با زندگی جمهوری اسلامی به پایان می رسد.

  شناخت تاریخی و آگاهی از علائم و نشانه ها در خیزی که نسل های جوان ایران برای بازیافتن هویت ملی خود برداشته اند، بی تردید نقشی مهم بازی می کند. احمد کسروی خود از «پیشاهنگان ایران» بود و از همین رو قربانی بنیادگرایان دینی شد. کیهان آنلاین با این هدف به انتشار چندین باره پژوهش ارزشمند وی می پردازد تا به نوبه خود گامی دیگر در روشنگری موضوعی برداشته باشد که از هر سو با تحریف های ایدئولوژیک و مغرضانه روبروست.

  در بازانتشار «تاریخچه شیر و خورشید» تصحیح کلامی صورت گرفته که همگی در [ ] آمده اند. تمامی پانویس ها در پرانتز در خود متن گنجانده شده اند تا پیگیری مطلب برای خواننده آسانتر شود. به دلیل کیفیت نامطلوب عکس سکه ها در چاپ اصلی، تلاش شد برای این انتشار از آنها تصویری شفاف و روشن به دست داده شود.

  *****

  این کتاب را به پیشاهنگان ایران تقدیم می نمایم
  (کسروی)

  اگر به خانه شیر آمده ست شیدروست
  بدانکه خانه شیداست شیر بر گردون

  به نام پاک آفریدگار
  آغاز سخن

  تا آنجا که ما می‌دانیم تا کنون کسی از ایرانیان یا از ایرانشناسان اروپا و آمریکا درباره شیر و خورشید و چگونگی پیدایش آن و اینکه از کی و چگونه نشان رسمی دولت ایران شده تحقیقی از روی دلیل و گواه ننموده [است]. من از هشت سال پیش توجه بدین موضوع داشته، از یکسوی در کتابها به جستجو پرداخته، از سوی دیگر به گرد آوردن سکه‌های کهنه که در این باره از ابزارهای کار است کوشیده‌ام و به یاری خدا به نتیجه‌های سودمندی رسیده‌ام که اینک برای آگاهی همه بر این صفحه‌ها می‌نگارم.

  شیر و خورشید را ما از کودکی دیده و هر روز چند بار تماشا می‌کنیم و از این رو شگفتی آن از دیده ما برخاسته [است]. لیکن هرگاه بیگانه هوشمندی ناگهان آن را دیده و آگاهی یابد که نشان رسمی دولت ماست در شگفت اندر فرو می‌ماند:

  آن کدام شیر است که دم برانگیخته و شمشیر به دست گرفته خورشید را بر پشت می‌کشد؟ آیا این شکل همچون شکلهای متولوجی [میتولوژی/ اسطوره شناسی] یونان در نتیجه افسانه کهنه‌ای پیدا شده؟ یا فرزانه‌ای آن را به نام رمز و برای اشاره به پاره اندرزهای اجتماعی پدید آورده [است]؟ یا چه مایه و بنیاد دیگری برای پیدایش خود دارد؟… [اینها] پرسش‌هایی است که هر بیگانه هوشمند از دیدن شیر و خورشید ما، از اندیشه خود گذرانیده و هرگاه بر یک تن ایرانی برخورد از او نیز می‌پرسد. [لیکن] او چه داند، که حقیقت کار بر خود ایرانیان هم پوشیده است.

  این عادت همه جا در مردم هست که چون پی به حقیقت چیزی نبردند دست به دامن افسانه و پندار می‌زنند. در پیش ایرانیان از این گونه موضوع‌ها فراوان است که چون راه به حقیقت آنها نیافته‌اند برای هر کدام افسانه‌ای ساخته‌اند. درباره شیر و خورشید هم این سخن بر سر زبانهاست که شیر نشان ارمنیان و خورشید نشان ایرانیان بوده [است]. شاه عباس بزرگ صفوی استقلال ارمنستان را برانداخته و به یادگار این پیروزی، خورشید را بر پشت شیر نشانده و این نقش را پدید آورده است.

  نزد هر کسی که سخن از شیر و خورشید گوییم چه دانا و چه کانا، چه مسلمان و چه ارمنی بیدرنگ این افسانه را می‌سراید، بلکه [حتی] برخی ارمنیان به دروغ نسبت این سخن را به کتابهای تاریخ ارمنستان می‌دهند با آنکه این سخن از هیچ روی با تاریخ سازش ندارد و چندین خرده بر آن می‌توان گرفت زیرا:

  نخست آنکه نشان ایران بودنِ خورشید پاک بی دلیل است و شیر هم اگر چه در ارمنستان معروف بوده و برخی پادشاهان به ویژه چند تن از حکمرانان روبنیانان فراوان او را به کار می برده‌اند با این همه چنان که خواهیم دید نشان خاص ارمنستان نبوده است.

  دوم آنکه پیدایش شیر و خورشید بی شک قرنها پیش از صفویان بوده و ما چنان که خواهیم دید سکه‌هایی در دست داریم که چندین صد سال پیش از شاه عباس زده شده[اند].

  ادامه مطلب در لینک زیر …

  https://kayhan.london/fa/1388/07/05/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c

   
 90. امام علی( ع ) به آنها اشباه الرجال ( نامردان )میگوید. به فرموده حضرت مولانا :
  مردی اگر به ریش است و ذَکَر
  هم اکنون شاه مردان بودی نره خر,,,,,
  ………………………..
  حالا فهمیدیم چرا لقب علی /// مردان است!

   
  • چرا تو همش لای پای مردا و زنا پرسه میزنی ؟ دنبال چی میگردی ؟

    
   • اینو دوست و همفکرت شفیعی برات حواله داده! من فقط به طبق انچه او گفته از یکی از صفات ///////////////////// سراغ گرفتم!

     
    • مزدک جان اگر شفیعی دوست منه که اینجور چیزهایی که مورد توجه خاص توئه رو به من حواله نمیده عزیزم ! چرا عصبانی شدی دروغ گفتم ؟ اون جریان تفخیذ , اون جریان خوابیدن /// با زن مردی که در جنگ کشته شده بود , اون خوابیدن محمد با عایشه نه ساله , اون انکحت , اون سپوزیدن , اون … عزیزم همه اینها رو یک رشته بهم وصل میکنه و اون هم ناراحتی روانی توئه . ببین جانم شفیعی آن را نوشت , درست , چرا از میان آن همه که آن را خواندند فقط تو گوشات تیز شد ؟
     من همین طوری حرف نمیزنم بر عکس تو , مشکل داری اونم نه یکی , نه دوتا , برو درمان کن , برو عزیزم !

      
  • جناب نوریزاد مگر کلمه شاه فحش است که زیر چنگک پنهانش میکنی

    
   • ماشاالله چه قدر تو زبلی جیگر مامانی !

     
   • Jm گرامی به این نوریزاد گرامی زیاد سخت نگیر که زشتخویان و بداندیشان و خونخواران و سفاکان همه در کمیند که سر از تن ایشان جدا کنند! ایشان و همراهانش در این برهه تاریخی تنها به همیاری و همراهی نیازمندند! دوست گرامی بریدن از باوری طولانی و درافتادن با مافیایی که از همان باور بی در این شرمانه تغذیه می کند ساده نیست. نوریزاد//// سید مرتضی و همفکرانش را نشانه گرفته نان مفتی که بواسته بی شعوری گروهی از ما به سید مرتضی ها می رسد! بنابراین در این مقطع زمانی نوریزاد را باید فقط حمایت کرد. دوست گرامی انتقادهایت هر چند درست را نگه دار ! مثل امیر حسن نادان و جوان بخودیها گل نزن!
    من به هر جی /////////////////////////////////////////////////////////!بگذار هر بی شعوری باور به چنین اراجیفی دارد ناراحت شود/ راستی مگر ما دراین چهل سال همچون گرگ بیزار از دست این حرامیان مسلمان آزرده نبوده ایم؟

     
  • تو و فهم ؟ تو و درک و شعور ؟ اوقاتی که اهل فهم دود چراغ میخوردند و پیه چشم آب میکردند و با ادب و احترام از آموزگاران دانشمند میآموختند تو مست و لایعقل در استفراغ و نجاست خودت غلط میزدی و فحش میدادی و ناسزا کسب میکردی. تو بقدری جاهل و احمقی که از حد و اندازه و عمق و اوج نادانیت هم خبر نداری و چون هیچ دانش و هنر و کمالاتی نداری تا وجود بی وجودت را مطرح کنی با هر چه نیکی و پاکی و زیبایی است خصومت میورزی و به هر صاحب هنر و دانشمندی حسودی میکنی. تو چون مگس فقط با پلیدی دمخوری و بر هر نقطه کثیفی مینشینی . بخوبی مشخص است که از بیمایگی و بی شخصیتی و جهالتت در چه رنج مدامی هستی و با چه شعله های ناپیدایی میسوزی. خیال میکنی توهین به امام علی( ع ) و بزرگان و دشمنی با اهل فهم و دانش برای تو شخصیت میآورد ؟ زهی خیال باطل .

   کی شود دریا ز پوز سگ نجس ؟
   کی شود خورشید از پُف منطمس ؟

   هر که بر شمع خدا آرد پفو
   شمع کی میرد ؟ بسوزد پوز او

   ای بریده آن لب و حلق و دهان
   کو کند تف سوی ماه آسمان

   تف برویش باز گردد بی شکی
   تف سوی گردون نیابد مسلکی .

    
 91. درود
  حفظ نظام ولایت فقیه اوجب واجبات است!!
  ملت ایران در دست ملایان حکومتی همان دستمالی هستند که هر زمان و برای هرکاری استفاده شده و دور انداخته می شوند. از اینکه رهبرخودخوانده ملا خامنه ای خود را ملت نسبت میدهد تا حرفهای دروغ روحانی و تمامی اوباشان حکومتی. مقصود همه ی این دودوزه بازی ها فقط کشاندن ملت به سوی مسلخ انتصابات است. در حالی که حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است و نه کشور و نه ملت.

  و اما زمانی که دستور آتش به اختیار بر علیه مخالفان به اوباشانش هیتلر داد، کسی تصور نمی کرد که کشتارهای فردی به کشتار دسته جمعی نه تنها یهودیان بلکه تمامی مخالفان و گروهها منجر شود و اعضای اس اس تمامی انجمنهای محلی و صنفی را تصاحب کرده و فعالین را نابود کنند .و هیتلر دستور جهانگشایی برای نسل برتر صادر کند تا نژاد برتر زمین را مسخر شوند. تصاحب اموال یهودیان و ضد حکومتیان و بردگی نژاد خوارترجزو قوانین شوند.
  چه شباهتای بی شماری بین هیتلر و حکومت ولایی اسلامی است.

  گویی هیتلر دوباره باحکومت ولایت زنده شده است.

   
 92. جفنگ گوی دولت/* اسلامی: اگر مراقبت نشود طبقه متوسط به دهک پایین می‌رود.
  مش قاسم: اولان، این مراقبت رو کی باید بکنه؟ تو، حسن/*، یا یه نادان پر مدعای پر حرف و بی عمل دیگه؟ دوما، حاجی دست پیش میگیره که پس نیفته. خیر سر حکومت/* اسلامی دیگه طبقه متوسطی نمونده. ثروت همشون رو چاپیدن و فرستادن لبنان و سوریه و یمن و کانادا و آمریکا و استرالیا و اسپانیا و …….. بیخود نیست اینو کردن جفنگ گوی دولت/* اسلامی، تخصصشو در دزدی و آدمکشی و شکنجهگری و شیادی و شارلاتان بازی گرفته. نمونه بارز یه اسلامیچی واقعی.

  /*: ک

   
 93. نامه ی استفان والت نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل خطاب به ترامپ:

  بین خودمان بماند، به افراد عاقلی در مورد ایران گوش ندادید! / به جای گوش دادن به بن سلمان و نتانیاهو، باید به رفیقتان پوتین توجه می کردید / وضعیت کنونی می تواند شما را درگیر جنگی کند که همیشه از آن هراس داشتید / هیچ کس نمی تواند تهران را سرزنش کند

  استفان ام والت نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در فارن پالیسی نوشت:

  “رئیس جمهور محترم، ما هنوز با یکدیگر دیدار نکرده ایم و می دانم که شما زیاد علاقه ای به خواندن روزنامه ها ندارید. به همین خاطر بعید می دانم که مرا بشناسید. اما شاید یکی از پرسنل کاخ سفید این نامه من را در اختیار شما قرار دهد”.

  به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب خطاب به ترامپ آمده است:

  “در حال حاضر به نظر می رسد که سیاست خاورمیانه ای شما به ویژه رویکردتان در قبال ایران آشفته و سردرگم است. قصد دارم در این نامه به شما کمک کنم که درک بهتری از بحران اخیر و چگونگی برطرف کردن آن پیدا کنید.

  بین خودمان بماند آقای رئیس جمهور، اما تصمیم شما برای خروج از توافق هسته ای با ایران اشتباه بود.

  هنوز این موضوع برای من معما است که آیا شما آگاهی کافی از بندها و محتوای برجام داشتید؟! زیرا در صحبت هایتان برداشت های نادرستی از این پیمان بین المللی ارائه کرده اید.

  البته شکی وجود ندارد که شما تصور می کردید بهترین تصمیم را برای کشورتان می گیرید و برجام را یک توافق افتضاح برای کشورتان توصیف کردید.

  اما من معتقدم که شما متاسفانه به افراد عاقل و صالحی گوش ندادید. شما به جای گوش دادن به شلدون ادلسون، محمد بن سلمان یا بنیامین نتانیاهو باید به نصیحت های جیمز متیس، اچ آر مک مستر، متحدان اروپایی یا حتی رفیقتان ولادمیر پوتین توجه می کردید.

  آن ها می دانستند که برجام توافق نسبتا خوبی بود و به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای دست پیدا کرده است. شما می توانستید دیگر نگرانی های خود در ارتباط با رفتار ایران را با همکاری جامعه بین المللی برطرف کنید.

  اکنون ببینید که در چه جایگاه بدی قرار گرفته اید. آمریکا از توافق هسته ای خارج شد و کشورهای دیگر را تهدید کرد که در صورت پایبندی به برجام مورد مجازات قرار خواهند گرفت. هم زمان با افزایش تنش ها در منطقه، آمریکا هیچ متحدی در بین قدرت های بزرگ ندارد! سیاست شما همچنین باعث تضعیف جایگاه میانه روهایی در ایران شده است. در عوض، شاهد قدرت گرفتن تندروها هستیم.

  دوم: کارزار فشار حداکثری شما همان نتایجی را به همراه نداشته است که مشاورانتان وعده داده بودند. در حال حاضر هدف واقعی شما از دنبال کردن این سیاست مشخص نیست. آیا شما به دنبال دست یابی به یک توافق جدید، سرنگون کردن حکومت در تهران یا حتی کنترل کردن فعالیت های منطقه ای ایران هستید؟

  به نظر نمی رسد که رویکرد شما آمریکا را به هیچ کدام از این اهداف نزدیک کرده باشد. گزارش اخیر مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک نشان می دهد که فعالیت های منطقه ای ایران کاهش پیدا نکرده اند.

  علاوه بر این، تهران به تدریج در حال خروج از توافق هسته ای و نزدیک شدن به یک بمب اتمی است. با توجه به این موضوع که آمریکا اول از این پیمان خارج شد، هیچ کس نمی تواند تهران را سرزنش کند. ظاهرا رهبران ایران به دنبال اثبات کردن این موضوع هستند که تحت فشارهای شما تسلیم نخواهند شد. وضعیت کنونی می تواند شما را درگیر جنگی کند که همیشه از آن هراس داشتید.

  آقای رئیس جمهور، شما باید درک صحیحی از دلایل بحران کنونی پیدا کنید. شاید واکنش تهران برای شما گیج کننده به نظر برسد، زیرا آمریکا کشور بسیار قدرتمندتری است و تحریم های اقتصادی بدون شک زندگی روزمره را برای ایرانی ها دشوارتر کرده اند.

  بدون شک این سوال در ذهن شما ایجاد شده است که چرا تهران با خواسته های شما، جان بولتون یا مایک پمپئو موافقت نمی کند؟ آیا تصور می کنید که آن ها افراد متعصب کله شقی هستند؟!

  نه! اجازه دهید برایتان شرح دهم. چنانچه یک کشور همچون ایران در مقابل شما تسلیم شود، شاید به این نتیجه برسید که می توانید با تهدید امتیازات بیشتری از آن ها بگیرید. به همین خاطر آن ها انگیزه ای برای تسلیم شدن در مقابل خواسته های شما ندارند.

  آن ها تلاش میکنند شما را وادار کنند که از برخی خواسته هایتان کوتاه بیایید.

  ایرانی ها اخیرا تاکید کرده اند که در صورت محترم شمرده شدن خواسته هایشان با شما مذاکره خواهند کرد. آن ها فقط به دنبال حفظ آبروی خود نیستند. آن ها به دنبال انتقال این پیام به شما هستند که در مقابل ابرقدرتی همچون آمریکا تسلیم نمی شوند و شما باید به طور منصفانه با آن ها مذاکره کنید. شاید اخیرا توجه کرده باشید که کره شمالی، مکزیک و برخی کشورهای دیگر نیز از همین استراتژی پیروی می کنند!

  به طور کلی، رویکرد شما در قبال خاورمیانه مبتنی بر این باور اشتباه است که حمایت بدون شرط از متحدان آمریکا همچون اسرائیل، عربستان، مصر و خصومت دائمی با رقبای دائمی همچون ایران می تواند به موفقیت منجر شود.

  اما مشاورانتان یک واقعیت مهم را از شما پنهان کرده اند: همان طور که شما همیشه منافع ملی آمریکا را مقدم می شمرید، متحدان منطقه ای آمریکا نیز به فکر اهداف خود هستند. به همین خاطر آن ها ترجیح می دهند که آمریکا را وارد درگیری دیگری با ایران کنند. این موضوع نباید برای شما غافل گیر کننده باشد.

  من متوجهم که انچه پیشنهاد می کنم نیازمند جایگزینی برخی از مشاوران ارشد شماست……………………….

  آقای رئیس جمهور! من به شما رای ندادم و براساس عملکردتان تا به اینجا، بعید است که شما گزینه من در سال 2020 باشید. اما نمی خواهم که امریکا جایگاهش از این بیشتر افول کند و مطمئنم که شما نمی خواهید اشتباهات اسلاف خود مانند بوش را در خاورمیانه تکرار کنید. امیدوارم که توصیه های من را جدی بگیرید.

  https://www.entekhab.ir/fa/news/485690/

   
 94. نیویورک تایمز/رابرت کاپلان
  —————————–

  ایران از نظر جغرافیایی، کلید اوراسیا در قرن بیست و یکم خواهد بود. به همین دلیل، چین برنده اصلی جنگ آمریکا با ایران است و با سیاست های کوته بینانه و جنگ طلبانه ترامپ، هیچ چیز نصیب آمریکا نخواهد شد.

  —-

  با توجه به اهمیت نقش جغرافیا و موقعیت منحصربه فرد ایران در محیط جغرافیایی خلیج فارس، تنش های آمریکا با ایران در نهایت یک برنده خواهد داشت و آن هم چین است!

  در دنیای بازارهای مالی جهانی، شبکه های 5G و جنگ سایبری و جغرافیا، همچنان نقش تعیین کننده دارد.

  دو خط حمل و نقل در تنگه هرمز، نقش کلیدی در خلیج فارس دارند و تقریبا نیمی از ذخایر و ظرفیت تولیدی ثابت شده نفت در جهان را دارند.

  به همین دلیل است که به طور گسترده ای تصریح شده که حملات اخیر علیه تانکرهای نفتی در خلیج عمان با مداخله ایران بوده است.یک آبراه راهبردی درست در خارج از تنگه که اعصاب ژئوپلتیک در سراسر جهان را هدف قرار داد.

  ایرانیان درک می کنند که چرا جغرافیا در منطقه خلیج فارس بسیار گرانبهاست و اقدامات کوچک تأثیرات بزرگی دارند.

  جغرافیا – داستان مهمی در منطقه خلیج فارس – به ما می گوید: اینکه تنش های کنونی کمتر در مورد ایران و خلیج فارس نسبت به چین و اقیانوس هند است. این که آیا دولت ترامپ آن را درک می کند یا خیر. آنچه در مورد آمریکا و ایران اتفاق می افتد، در مورد چیزی بسیار پیچیده تر و بزرگتر است.

  خلیج عمان نه تنها عمان و ایران، بلکه عمان و پاکستان را نیز از یکدیگر جدا می کند. در گوشه جنوب غربی پاکستان، نزدیک مرز ایران، چین بندر کانتینری پیشرفته “گوادر” را در اختیار گرفته و پکن امیدوار است که در نهایت با جاده ها، خطوط راه آهن و خطوط لوله به غرب چین متصل شود تا از گوادر، چینی ها بر حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز نظارت کنند.

  به عبارت دیگر، چین در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارد. آنان قصد ساخت یک پایگاه نیروی دریایی در مجاورت مرز ایران را دارند.

  مهمتر از همه، خلیج عمان به بیش از یک آبراهه برای نفت تبدیل شده که آمریکا و انقلاب گاز شیل، نیاز کمتری به آن دارند.

  این یک لولاست که خاورمیانه، شبه قاره هند و شرق آسیا را با ابتکار «یک کمربند ـ یک جاده» به یکدیگر متصل می کند.

  در حالی که ایالات متحده جنگ با ایران را در نظر دارد، چین مشغول تجارت و ساخت و ساز زیربنایی در آنجاست. گوادر برای جنبه های دریایی طرح “یک کمربند ـ یک جاده” در نظر گرفته است، اما علاقه چین به ایران همزمان در مورد زمین و دریاست.

  مسیرهایی که چین در آسیای مرکزی ساخته است، چین را با ایران پیوند می دهد؛ ترکیبی بی نظیر در اوراسیا؛ جایی که ایران نقطه عطف جمعیت شناسی و جغرافیایی است.

  جنگ آمریكا با ایران این كشور را حتی بیشتر به دامان چین هدایت خواهد كرد كه تقریبا یك سوم از تجارت انرژی ایران را شامل می شود. در حالی که ارتباط انرژی چین با ایران ممکن است به دلیل تحریم های دولت ترامپ و همچنین پیچیدگی مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن کاهش یابد، چین و ایران در نهایت راهی برای همکاری و خنثی کردن تحریم های ایالات متحده پیدا خواهند کرد.

  این تنها چین نیست که مرکزی از منطقه خلیج فارس است. هندی ها و ایرانی ها نیز در حال رقابت با دو متحد یعنی چین و پاکستان در خلیج عمان هستند.

  مشخص نیست کدام تلاش ها موفقیت آمیز باشد؛ چینی ـ پاکستانی، هندی ـ ایرانی، یا هر دو ؟! در هر صورت، ایالات متحده به سادگی در این بازی جایی ندارد.

  ایران در مرکز ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم قرار دارد. این کشور در مسیرهای تجاری آسیای میانه و در نواحی هیدروکربنی اقیانوس هند جا گرفته است و خط ساحلی بیش از ۱۵۰۰ مایل از عراق تا پاکستان دارد.

  ایران کلیدی برای برنامه های چین است، همانطور که برنامه های چین برای سرنوشت اوراسیا مهم هستند.در واقع، چین یک استراتژی بزرگ دارد که تمام این جغرافیا و فرهنگ را درک می کند.

  در مقابل، ایالات متحده در حال دنبال کردن یک استراتژی کوته نظرانه جنگ به وسیله انتخاب است!

  در حالی که آمریکایی ها غرق خلیج فارس به عنوان یک منطقه کوچک و متمایز می شوند؛ چینی ها تصویر بزرگتر و جغرافیایی بیشتری را مشاهده می کنند و کل اوراسیا را در راستای پیشبرد طرح یک کمربند ـ یک جاده مورد توجه دارند.

  چشم انداز چین برای ایران به عنوان مرکزی برای طرح “یک کمربند ـ یک جاده” آن چیزی است که ایالات متحده به راحتی نمی تواند به سمت تغییر آن حرکت کند.

  یک رویکرد بهتر برای تضعیف موقعیت چین شامل مجموعه ای از فشارهای اقتصادی، حملات سایبری هدفمند و ازسرگیری مذاکرات ـ همراه با درخواست های مداوم و با صدای بلند برای افزایش آزادی ها در ایران و دیگر مشارکت کنندگان در ابتکار یک کمربند ـ یک جاده است. بدون یک ایده بزرگ، ایالات متحده قادر به رقابت با چین نخواهد بود.

  در مورد ایران، به دلیل واقعیت غیرقابل انکار جغرافیایی آن، کلید اوراسیا در قرن بیست و یکم خواهد بود؛ چیزی که برای یک استراتژی درازمدت و پایدار در نظر گرفته می شود.

  https://www.nytimes.com/2019/06/26/opinion/trump-iran-china.html

  —–
  پی نوشت1 : این مقاله تحقیق زیبا و جامعی بنظر می رسد از جغرافیای سیاسی اقتصادی خلیج فارس و موقعیت هایی که برای ایران و چین و هند و پاکستان و دیگر کشورهای همجوار،در این زمینه ها وجود دارد و البته چنانکه نویسنده تصریح کرده است،محور اساسی این مقاله اشاره دارد به زیرکی خاص چینی ها پیرامون این جغرافیای سیاسی اقتصادی…ازاین جهت،از دوست گرامی ام کاوش
  درخواست می کنم، در صورت صلاحدید، نقطه نظرات مثبت یا منفی خود در باره مسائل طرح شده در این مقاله و این موضوع حساس (جغرافیای اقتصادی سیاسی خلیج فارس) بیان کند.

  پی نوشت 2: دو روز قبل ترامپ گفته بود: پرشین گالف بما چه؟! ما خودمان شیل داریم!…کمی ناز کرده بود!

  بگمانم،این جمله درج شده در ذیل این مقاله،به بیشعوری ترامپ در این مورد اشاره می کند! و در عین حال زیرکی چینی ها!

   
  • جمله مورد نظر که تیتر این مقاله تحقیقی بود این بود:

   This Isn’t About Iran. It’s About China

   Whether or not Trump realizes it, the current standoff in the Middle East is about something much bigger than the Gulf

    
 95. ای فغان امت ما گشته سراسر ///
  دم به دم کوچه و پس کوچه پی حور و پری
  دین و ایمان خلایق همه شد یکسره///
  ترسِ از روز جزا هیچ ندارد ثمری
  بفروشد تن خود را زن همسایه من
  تا دهد نان به لب کودک خود مختصری
  اینهمه مرجع تقلید و سخن های ظریف !؟
  نمی ارزد که دگر کوی و کران گوز خری
  یک طرف کاخ شیاطین برسد تا به فلک
  یک طرف خانه ندارد بگذارد که سری
  دختر کوچک من را که بخواهد ببرد
  با دعا بر لب و قرآن به بغل شیخ نری
  چاکرم مخلصتم //// و پابوسی
  شده مرسوم به هر کوی و گذر حیله گری
  شاعران محضر گرگی همه عرعر بکنند
  بفروشند شرف را به دو مثقال زری
  نیمی از فاحشه ها گفته که شوهر دارند
  رهبرا بی خبری یا زدی خود را به کری
  کو کجا رفت کجا مهر و محبت به کجا
  پر شد هر سینه سراسر همه از کینه وری
  دین سراسر شده سرپوش جنایت همه سو
  عاشقان را بنگر بر سر دار هر گذری
  از جهنم شده بدتر وطن اسلامی
  فقر و بدبختی و ظلم و ستم و دربدری
  آن که تا فرق سرش یکسره توی لجن است
  میدهد بر سر منبر که دروس بشری
  دیدی آخر که چه آمد به جهان بر سر ما
  همه توفانی از آتش شده است هر جگری
  تا بکی خفته ای ای میهن در زنجیرم
  بزن آخر به بن و ریشه شیخان تبری

   
 96. رئیس جمهور آمریکا امروز رهبران جمهوری اسلامی را مشتی ابله نامید.

  به گزارش اسپوتنیک، ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت فاجعه باری قرار دارد. تحریم های سختی علیه آنها وجود دارد. آنها باید با این تحریم ها روزگارشان را سپری کنند. من مطمئن نیستم که رهبران این کشور در خصوص ملت شان نگران و مشوش باشند. اگر آنها نگران باشند، معامله می کنند و اگر نه یعنی فقط به خودشان فکر می کنند.

  رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: [رهبران ایران باید کارِ درست را برای مردم خود انجام دهند. مشکل این جا است که … من مطمئن نیستم رهبران [ایران] برای مردم‌شان اهمیتی قائل باشند. اگر آنها [چنین ارزشی قائل باشند] توافق خواهند کرد. اما اگر نباشند، پس فقط دارند به خودشان فکر می‌کنند و در آن صورت خودخواه و ابله هستند.

   
 97. درود گرامی
  من نیز با شما موافقم که برای پاسداری از کیان وطن، یاد آوری اسطوره های کهن و دلاوری های آنان برای صیانت از کشور
  امری مبارک است.

  ————————————————————

  سلام آقای نوری زاد عزیز من مخالف نظر شما هستم یادآوری اسطوره ها و … اشتباه بزرگی است و زیاد از حد آن کشور را به نابودی می کشاند یادمان نرود آلمان و ایتالیای فاشیست که همیشه دم از گذشته و شخصیت های پر افتخارشان میزدند ولی در آخر از بس دیوانه ای چیز ها شده بودند شکست خوردند و باعث غرور کاذب خواهد شد ما باید فقط به قدرت امروز خودمون فکر کنیم این حرف کاملا غیر عقلانی است چیزی که خیلی خنده داره اونایی که به کسانی که میرن زیارت و … میخندن و بهشون میگن مرده پرست میرن سر قبر کوروش و شروع به … می کنند خوب اگه اون مشکل داره پس این هم مشکل داره و این کار شما چه فرقی با کار این ها داره ؟؟؟ من کسی نصیحتی بهم کرد و تا به امروز توانسته ام آن را انجام بدهم بهم گفت تا میتونی از دو نفر دوری کن اول از آخوند جماعت دوم از سوسول و سعی کن آدم عادی باشی نه اون طرفی باش و نه … به امید آبادی و آزادی ایران

   
  • سلام و درود

   آلمان نازی و ایتالیای فاشیست دست به جنگهای تجاوزکارانه و ناعادلانه زدند و میخواستند با سرنیزه سربازانش زمین همسایگان را برای خیش دهقانشان تصرف کنند تا به قیمت نابودی و از گرسنگی مردن سایر مردم برای سفره مردمشان نان فراهم کنند که خوشبختانه در مقابل اراده ملتهایی که از استقلال و آزادی و شرف خود دفاع کردند شکست خوردند و مضمحل شدند. کشور ایران نه طمعی به خاک و ثروت کسی دارد و نه قصد جنگی تجاوزکارانه و توسعه طلبانه دارد .در همه فرهنگها دفاع امری مشروع است. بیشک جنگ، بویژه جنگهای مدرن تلفات، مصائب، خسارات و رنجهای بی پایانی دارد ولی در مقابل زور گوی طماع و بی منطق و بد سابقه ای که تا کنون کشورها و ملتهای زیادی را به خاک و خون و آتش کشیده جز دفاع چه کار دیگری میشود کرد ؟ قیاس ایران صلح جو و بی آزار با آلمان و ایتالیا ی متجاوز قیاسی مع الفارق و از بنیاد خطاست .

    
   • ///////////////////
    /////////
    //////////////
    ///////////
    حتماً صحبت های حجت الاسلام
    رحیم پور ازغدی رو که از خمینی
    تعریف می کرد نشنیدی . ایشون می فرمودن این پیرمرد نمیگذاشت
    دنیا یک روز آرام باشه !!!!!

     
   • شفیعی بالاخره نگفتی اسم اون جامعه که همه از لامذهب و آییست و…گرفته تا مذهبی و پاچه خوار و امثالهم توش آزادانه با امنیت کامل مینویسن و زندگی میکنن کجاست؟ممنون میشم پاسخ صریح بدی.

     
    • سلام و درود

     قبلاً پاسخت دادم، همین کشور خودمان ایرانست و از هر نحله فکری و فلسفی و دین و مذهب و لا مذهب و لا دین و ضد دین در فضای مجازی با زدن کانال و سایت و گروه در تلگرام و اینستاگرام و توییتر فعالند. البته در مطبوعات چنین آزادیی وجود ندارد و توجه دارید که اوقات مردم اهل مطالعه بیشتر صرف فضای مجازی میشود تا کتاب و نشریه. لطفاً در خصوص کانالهای مختلفی که بشدت ضد مذهبی یا آتئیست هستند قدری جستجو کنید بیشک فهرستی طولانی از آنها را مییابی که گاهی عالمانه و گاهی با توهین و فحاشی در همه اموری گفتگو و اظهار نظر میکنند. حیرت آور است که چگونه از وجود آنها اظهار بیخبری میکنید ؟

      
    • داداش شما هم که همه پاسخ هاتون رو صریح میخواین. خوب معلومه دیگه. ایران.

      
  • امیر حسین :

   …. “…..ما باید فقط به قدرت امروز خودمون فکر کنیم…..”

   کدام قدرت را میگویی؟ توانایی های مخالفان داخل و خارج رو میگی که تا یه تشر میزنند جمهوری اسلامی شروع میکنه مثل بید لرزیدن؟ از رویا بیا بیرون امیر حسین.
   تا نوری زاد ها نوشته هاشون پرداختن به این موضوع های جلف و ابلهانه است تا آپوزیسیون داخل و خارج خودشون رو با امضای بیانیه های
   هزار بار تکراری سرگرم میکنند و گویا اصلا به مخیله هاشون خطور نکرده که چهل سال گذشته و نبود یک آپوزیسیون متحد خودش ننگ بزرگی
   برای طیف مثلا اندیشمند یک کشور است و فقط دست به هر حیله و نیرنگی میزنند که یکدیگر را ضایع کنند از قدرت خبری نیست و جمهوری
   اسلامی همچنان میتازد.

    
 98. جی ام بازم کامنت بیخود گذاشتی و در رفتی؟
  حسن اعتمادی و شهرام همایون اگر سلطنت طلب نیستند چی هستند؟ هوشنگ اسدی اگر کمونیست ولایتی نیست چیست؟ هوشنگ امیر احمدی اگر مانند علیرضا نوری زاده با همه این دسته ها نیستند ( یعنی از هر طرف که باد بوزه ) چیستند؟
  و بسیاری از این نام ها نه تنها کسانی که گفتم ناریخچه های نه چندان روشنی پشت سر دارند.
  برای من آنچه اهمیت دارد گذاشتن چنین کامنت هایی مانند این دو کامنتت است که چنان محکم باور خودت را که اصلا درست نیست مینویسی که به خواننده القا کنی حرفت 100 در 100 درست است.
  بسیاری از نام ها هم بی تردید انسانهای با شرافت و محترمی هستند که درد مردم و کشور را دارند ولی شیوه نوشتنت درست نیست.

   
 99. یادداشتهای اسدالله علم(پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————-

  1-عَلَم: سفیر اسراییل گزارش هیئت کنگره آمریکا را به من داد و به طور ضمنی خبر داد که بمب اتمی ساخته ایم!

  ✍️ اسدالله علم

  «سفیر اسراییل را پذیرفتم. گزارش نمایندگان کمیته سنای آمریکا را که برای مطالعه در امر تحریم صدور اسلحه به ایران داده بودند(آن چیزی که به دست اسراییل رسیده) برایم آورد. بعد هم گفت آمریکاییها به ما می گویند شما چرا با ایران بیشتر همکاری نمی کنید و ما گفته ایم این بسته به نظر ایران است.

  هم چنین آمریکاییها گفته اند ما (اسرائیل) از نظر تربیت پرسنل بیش از آن پیش رفته ایم که آمریکاییها خیال می کردند!

  مقداری هم راجع به کنفرانس وزرای خارجه اسلامی در اسلامبول که ماه آینده تشکیل خواهد شد می گفت و استدعا داشت که مثل کنفرانس جدّه یک دفعه به صورت کنفرانس کشورهای عرب در نیاید (چون در آن جا یک دفعه تصمیماتی علیه اسراییل گرفته شد و مخصوصاً این مسئله که اسراییل یک کشور نژاد پرست است تسجیل شد).می گفت: در این زمینه مصرّاً استدعا داریم که از حالا دولت ایران این مطلب را در نظر داشته باشد…

  در آخر مطلب عجیبی عنوان کرد، به این صورت که کشور او در امر سلاح های بسیار مدرن(شاید منظور او بمب اتمی بود!) پیشرفت بسیار کرده است، به طوری که دنیا را به تعجب و تحسین وا خواهد داشت.

  چون اطلاع از این وضع در شکل تصمیم گیری سیاسی اعلیحضرت همایونی ممکن است تأثیر کلی داشته باشد، از تو هم دعوت می کنم که بیایی از نزدیک ببینی که چه داریم.

  من که در دلم خیلی نگران شدم، به سادگی گفتم امسال بسیار کار دارم، قطعاً نخواهم توانست. به علاوه هیچ معلوم نیست که مصلحت ما و شما در این باشد که احیاناً خبر سفر من به اسراییل در جایی درز کند!

  گفت: مگر نخست وزیر ما به این جا نمی آید؟! تو را هم طوری می بریم که هیچ کس نفهمد!

  گفتم: به هر حال خیلی تأمل دارد. به علاوه بسته به اجازه شاهنشاه من است. من و شما نمی توانیم تصمیم بگیریم.»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۵۹- ۵۸.اول اردیبهشت ۱۳۵۵).

  ===

  2-شاه: ارتشبد طوفانیان برای دیدار از پیشرفت های نظامی اسراییل و خرید اسلحه به آن کشور برود.

  ✍️ اسدالله علم

  «سفیر اسراییل را دیدم. اوامر شاهنشاه را به او ابلاغ کردم که اولاً ترسی از کنفرانس استانبول اعراب نداشته باشند، چون اغلب اعراب خواسته اند که آن را رنگ اسلامی بدهد.

  دیگر این که برای دیدن قدرت نظامی اسراییل، یک افسر[برود] بهتر از من است.

  ضمناً قدری راجع به روزنامه های آمریکا که به چه صورت اداره بشوند، صحبت کردیم و قرار شد اقدام کنیم.

  می گفت: برونو کرایسکی صدر اعظم اتریش که از کشورهای عربی بازدید کرده، به نماینده ما گفته است ترس اعراب از ایران بیش از اسراییل است!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۸۲. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۵).

  «عرایض [اوری] لوبرانی را عرض کردم(دیشب نوشته ام).

  فرمودند: برای ملاحظه پیشرفتهای نظامی آنها ممکن است ارتشبد [حسن] طوفانیان را بفرستم(قائم مقام وزیر جنگ در تدارکات ارتش یا همه کاره خریدهای ارتش) تا اگر وسائلی به درد ارتش ایران هم بخورد، در نظر بگیرد.»

  (همان، ص ۸۳- ۸۲. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۵).

  ===
  پی نوشت:چند نکته در این دو فراز از یادداشتهای علم،بارز است:

  1-اینکه:ارتباطات دیپلماتیک و گفتگوها با اسرائیل پیرامون همکاری های نظامی.

  2-اینکه:امریکائیها،تمایل به ارتباط و همکاری بیشتر ایران و اسرائیل داشته اند.

  3-اینکه:امریکائیها از پیشرفت های نظامی اسرائیل خشنود بوده اند.

  4-اینکه:اینگونه همکاری های پنهان حکومت شاه با اسرائیل،در دوره ای بوده است که هنوز روابط جهان عرب با اسرائیل تیره و ارتباط با اسرائیل یک تابو بوده است و اعراب در کنفرانس های خود،رژیم جعلی اسرائیل را رژیمی نژاد پرست می دانسته اند،و از این جهت از دولت ایران متوقّع بوده اند که این فضا را از بین ببرد.

  5-اینکه:در آن دوران پیش از انقلاب،اسرائیل در امر سلاح های مدرن (و محتملا بمب هسته ای) پیشرفت هایی داشته است که دنیا را متعجّب خواهد کرد!

  6-اینکه:تلاش دولتمردان اسرائیل و دولتمردان ایران،این بوده است که روابط و همکاری های خود را مخفی نگه دارند،و این ظاهرا نشان می دهد که رابطه با اسرائیل در آن دوران در جهان عرب و در داخل محافل ایران،هنوز تابو بوده است و شاه و علم در مورد فاش شدن اینگونه همکاری ها نگران بوده اند.

  7-اینکه:حکومت شاه از اسرائیل اسلحه خریداری می کرده است و رفت و آمدها بین نظامیان دو کشور وجود داشته است.

  8-اینکه:برداشت صدر اعظم اتریش این بوده است که در آن زمان نیز نوعی ایران هراسی در جهان عرب وجود داشته است،شاید منشا این ایران هراسی،ارتباطات نزدیک حکومت شاه با اسرائیل و حامی اول آن امریکا،بوده است.

   
  • (نکته ای تاریخی ذیل یادداشتهای علم پیرامون روابط خاص و محرمانه حکومت شاه با رژیم جعلی و غاصب اسرائیل)

   ——

   افشاى روابط رژيم شاه با اسرائيل‏
   ————————————-

   “…اين وضع حزب ايران؛ آن وضع مجلس ايران كه همه‏ تان بهتر از من مى‏ دانيد يا مثل من؛ آن وضع روابط با اسرائيلشان.

   هر وقت كه اينها من را، يعنى هر وقت نه، يك دفعه‏ اش را كه من را ملاقات كرد يكى از اين سران قوم، گفت: اين اسرائيل تمام شد مسأله ‏اش! اصلًا رفت! مسأله تمام شد!

   من نمى ‏دانم چه قدرتى دارند اينها به خلاف واقع گفتن- همچو قدرت دارند كه منِ متوجه را اغفال مى‏ كنند!

   گفت: اسرائيل تمام شد! بعد از آنى كه اسرائيل تمام شده، الآن كه من اينجا نشسته ‏ام براى شما صحبت مى‏ كنم، مزارع بسيار خوب ايران- بسيارى ‏اش- در دست اسرائيل است! از ايلام به من نوشته‏ اند كه مزارع خوب اينجا را داده ‏اند اسرائيل چغندر بكارند. تابلويى زدند به كنار جاده كه مزرعه نمونه ايران و اسرائيل! اين آقايانى كه اسرائيل را مى‏ گويند ما كنار زديم!

   روزنامه اسرائيل كه براى من آمده است، آورده ‏اند، نوشته بود به اينكه سفير اسرائيل در ايران! در تهران!

   آقايان مى ‏گويند كه ما كارى نداريم به اسرائيل؟!! در دو روز پيش از اين، سه روز پيش از اين، در شانزده شهريور، در تهران، دروازه دولت، يك بساطى يهوديها درست كردند: چهار صد- پانصد نفر يهودى دزد دور هم جمع شده ‏اند و خلاصه حرفشان اين بوده كه يك شعارى براى يكى داده ‏اند، يك فحشى به يكى داده‏ اند؛ آن وقت نوشته ‏اند به اينكه مجدْ (عظمت) مال يهود است! يهود برگزيده خداست! ما ملتى هستيم كه بايد حكومت كنيم! نمى‏ دانم چه بكنيم؛ كذا؛ ما با ديكتاتورى مخالفيم! ما با هيتلرى مخالفيم! ما كذا، كذا.

   اينها هم نطقهايشان بوده. آقايان هم به مرآی‏ و منظر اين دولت ما، اين جمعيت مى ‏آيند آنجا و اين حرفها را مى ‏زنند! خوب، اگر ديكتاتورى موقوف است و مخالف است كه اين … خوب جلوى اين را بگير ديگر! اين كلمه را نگذار بگويد. تمام حرف براى اينكه بگويند چه كذا، و يكى ديگر را فحش بدهند!

   عيب است از يك مملكتى اتكاى به يهود. اين حرفى كه ما مى ‏زنيم خيلى حرف بدى است؟! البته تلخ است به ذائقه ‏ها؛ تلخ است به ذائقه شما؛ لكن بدبختى يك مملكت اسلامى است؛ بدبختى يك مسلمينى است كه اتكا پيدا بكنند يا ارتباط پيدا بكنند يا پيمان ببندند با يك دولتى كه الآن دشمن اسلام است و در مقابل اسلام ايستاده است و غصب كرده است فلسطين را…”

   ( صحيفه امام، ج‏1، ص: 387)

   ===

   پی نوشت: این سخنان امام خمینی ره باز می گردد به 18 شهريور 1343

    
 100. نوری زاد نکند بیسوات خودت هستی که اینطور ناجوانمردانه ازش حمایت میکنی.
  بار پیش در مورد کاوش و بیسوات اینکار را کردی و حالا با شفیعی و بیسوات.

  کامنت بیسوات اینگونه آغاز میشود:

  …… “موجود نری کو آموخته روی دوپای راه برود و بخشی از رفتار آدمیان را تقلید کند وبحکم قوانین نامی(شفیعی) براو نهاده اند”

   
 101. ناشناس نادان خاک بر سر کسانی که نام خود را روشنفکر میگذارند و بعد از سالها خواندن ( اگر خواندنی در میان باشد) کامنت های گنجعلی و جاسم و ناشناس آشنا و … آنها را سایبری معرفی میکنند و بخاطر فدایی رضا شاه دوم نبودن و انتقاد از پهلوی ها و انتقاد از روشهای
  پوپولیستی مبارزه نوریزاد نام او را در کنار نام سید مرتضی که طرفدار جمهوری اسلامیست میگذارند. و آنچه که کاملا آشکار است پر تعداد شدن فداییان پهلوی است و نه سایبری ها این رو از تعداد امتیاز های منفی به کامنتی که کوچکترین نقدی به ساحت مقدس شاهنشاه آریامهر و رضاشاه دوم کند میشود دید.

   
  • من اهمیت نمیدهم دوست عزیز . این دوستان هر چه میخواهند در باره من بگویند . از لطف شما سپاسگزارم دوست گرامی .

    
  • ناشناس آشنا

   برای شاه جونی ها آدم ها دودسته اند , یا شاه جونی هستند مثل خودشان و یا مزدور . خود شاه جون هم همین طور بود . مردم یا با او بودند و او را می پرستیدند و یا مزدور روسیه بودند و خائن و جاسوس . همین قدر که شاه جونی ها ی سایت اندکی هم به فکر بیفتند خوب است . با درود به شما دوست گرامی .

    
   • به جان ناشناس آشنا قسم این واقعا در طول تاریخ کامنت نویسی بینظیره.یه نفر اول یه کامنت بزنه بعدش دوتاکامنت دیگه در دفاع از خودش بزنه!!ناشناس با خودت چند چندی؟جالب اینجاست که اون نفر اول اسمی از ناشناس دوم نیورده ولی ناشناس دوم اومده گفته به حرفای دیگران توجه نمیکنه و اصلا معدوم نیست این ناشناس کیه که بهش حمله شده ولی اومده از خودش دفاع کرده!خداییش گنجعلی بینظیری.بینظیر.

     
    • ناشناس جان من اون ناسناس اولی هستم که به اون ناشناس پیش از خودم که از نوع ناشناس های نادان بود که متنی مغرضانه نوشته بود اعتراض کردم. من هم خودم متوجه این طنز ناشناس به ناشناس به ناشناس شدم. ولی حالا شما این طنز را جالب تر هم کردید با گزیدن نام کاربری ناشناس. دیدید وقتی از صفحه تلویزیون فیلمبرداری میکنند آن صفحه در اندازه کوچکتر تکرار میشود تا دیگر محو شود.ولی اطمینان داشته باشید این کامنت از گنجعلی و ناشناس آشنا و جاسم نبود عزیز دل.
     بالاخره کسانی هم در این سایت هستند که باور هایشان را بر اساس منویات مزدک 1 تنظیم نمی کنند و برای خودشان اندیشه و تصمیم گیری میکنند با خواندن کامنت های کسانی که به نا حق به آنها تهمت زده می شود.

      
    • بدو بیا گنجعلی توام یه چیزی در دفاع از خودتون بگو

      
     • از ناشناس به ناشناس. این بدو بیا گنجعلی رو هم از روی دست سید مرتضی کپی کردی که برای ساسانم مینویسه بدو بیا …

       
    • ناشناس آشنا

     چرا باید من این کار احمقانه را بکنم دوست من ؟ اولا من از این که اسمم کنار نام سید مرتضی آورده شود ناراحت نمیشوم , کنار هر نام دیگری هم . سید مسئول حرفهای خودش است و من هم مسئول حرفهای خودم . ثانیا چرا من باید به این شکل از خودم ” دفاع ” کنم ؟ مگر من شرمنده ام به خاطر حرف های خود ؟ ما دوستی در این سایت داریم مهرداد نام مشهور به ” هزار ماتیک ” , کارش همین کاریه که شما عزیز میکنی . فکر نمیکنی که همان یک مهرداد کافی باشه ؟ شاید هم همان ” دکتر ” مهردادی که فکر میکنی باید به یک شکلی “مفید” باشی برای دیگران !!!!

      
 102. میزگرد دموکراسی خواهی با خبرگان ایران(میزگرد دوم)
  من مجری جی جی هستم و امروز میزبان شما دوستان در این برنامه.در ادامه برنامه قبل و درخواست مدیر برنامه برای شرکت به عنوان یکی از خبرگان،برنامه امروز رو تقدیم شما عزیزان میکنم.مهمانان من مدیر برنامه،دانشمند سکولار،مجتهد صادق الکلام لاریب فیه که ما در برنامه به اون مجتهد میگیم،ساسی مانکن،جنگی،مام میهن،اقتصاد دان بی همتا،صوفی،دلباخته و جانبو هستن.از مدیر برنامه شروع میکنم و میکروفون رو در اختیار مهمانان میذارم.آقای مدیر وضعیت ایران رو چگونه میبینین؟
  مدیر:اول-هیولاهای وحشی پوک مغز با گفتن اینکه ما دنبال مشنگها هستیم اومدن.دوم-مردم منگ و گنگ پشت در میگن ما هیولا میخوایم.سوم-هیولا میگه آفرین و دستی به پشتشون میزنه.چهارم-و این وحشیا در طی قرون هستن و خواهند بود چون آتشی پایدار چون مردم مشنگ هستن و مثل گله همه دنبال وحشی.
  مجتهد:سیلام(خنده ریز)
  مدیر:سوم)وحشیا مردم منگ رو میخوان
  مجتهد:سلاااام(هی هی هی)
  مدیر:چهارم)وحشیا هستن تا ابد
  دانشمند سکولار:مدیر عزیز این جماعت ان//////////تو فقط یه کارمفید//////
  مجتهد:لاشی باز عرق سگی و شامپاین زدی جفنگ گفتی؟
  دانشمند:مجتهد حالی میده خوردنش البته یکی دو لب ولی تو////@#$@
  صوفی:
  گشتم پی شمع و خود را دیدم
  ماه بودم و کس ندانست من چی بودم
  من گفتم و گفتم همگان کر بودن
  افسوس که در گفتم و دگران خر بودن
  مجتهد جان عرق سگی با شامپاین فرق داره.چون یکیش لوکسه و اون یکی فقط به درد من صوفی میخوره.این دانشمند//////
  مجتهد:آفرین صوفی نمیدونستم.پس میگم دانشمند عرق خور.
  جانبو:دانشمندجان اینا نمیدونن تو چی میگی ولی من از زیر نوشته های سانسور شدت عمق کلمات رو درک میکنم.
  مجتهد:باز جانبو جامپیدی؟کسی از تو نظر خواست زر زدی؟
  دانشمند:صوفی تو ///////پس باید بر//////////////علی قاتل///// یه ////////منم ////////.خوب شد؟
  صوفی:قلبم رو شکوندی.تو رو خدا به مقدسات من توهین نکن.خط قرمزت لطفا ای دانشمند بزرگ مقدسات من باشه.
  دانشمند:فرقی نداره.هر چی دینه//////////پس باید لجن/////////
  جانبو:دانشمندجان آفرین به تو.این حرفا رو کی جز تو میتونه به این روشنی بزنه.
  مجتهد:آقای مجری تو تیرداد نیستی؟
  مجری:خیر
  مجتهد:ولی تیردادی.هیچکی سر منو کلاه نمیتونه بذاره.
  مدیر:من مجری رو میشناسم خودم آوردمش و تیرداد نیست.
  مجتهد:سلام و دروووود
  اقتصاددان بی همتا:در دنیا هر چی مشکله زیر سر عموسام و رفیقاشه.عموسام یعنی مشکل و دیگر هیچ
  ساسی:خوب حالا این حل شد.تو نمیگی مجتهد زودی گیر میده؟
  اقتصاددان:من حقایق رو نمیتونم انکار کنم چون عموسام مقصره تموم.تو هم یه فکری واسه خودت کن.
  دانشمند:ساسی این بابا یه توده ای////////خودشم قبلا گفته///////از اقتصادم اندازه/////////
  اقتصاددان:مردک چنگک///////////باز خودتو//////.
  راستی جناب مدیر از مرشد دانا چه خبر؟
  مدیر:هستن.فقط از آخرین میزگرد ما دچار اغما شدن چون فحش شنیدن و جواب ندادن و واقعا عالی بود.
  اقتصاددان:بهش بگو کرتیم.فقط من و اون از اقتصاد خبر داریم.مدیر یه میزگرد سه تایی بذار حالشو ببریم.
  مدیر:اگه از اغما در اومدن حتما.
  دلباخته:مدیرجان واقعا تو چی هستی.چه حرفایی چه کلامی.من که با اون وحشی وحشی کردنت خیلی حال کردم.
  مدیر:بله و البته روزی منو خواهند کشت.
  جنگی:خیلی وقته از این حرفا میزنی ولی کو چرا نمیمیری.ها ها
  دلباخته:زبونتو عقرب نیش بزنه.
  جنگی:شوخی کردم.بادمجون بمه ها ها.همه شر و ور میگن غیر از من.این بدبختی کل ملت ایرانه که همه جفنگ میگن غیر از من.
  مجتهد:من فکر کنم این مدیر رو واسه اعتیاد بگیرن وگرنه عددی نیست داداش.
  مدیر:هفت)وحشیا اومدن.هشت)و منگها دنبالشون
  مجتهد:درووود.
  دلباخته:من کل حرفم اینه که خدا مدیر رو واسمون نگه داره.
  مام میهن:مجتهد بگو با دخترک میشه ازدواج کرد
  دانشمند:ازدواج نه مام عزیز.بگو سپوختن چون در اسلام//////و کار این مجتهد/////////نو عی جا////////
  مجتهد:من بارها به این مردک بی شرف رذل توضیح دادم که این نوعی صداقه و همه باید به اون احترام بذارن.درسته معنی دیگم داره ولی این از نفهمی این عرق خوره.
  دانشمند:این همون سپوختنه و توی مفت خور///////
  صوفی:دانشمند من با شما و اقتصاد دان موافقم و خواهش میکنم به من توهین نکنین.ضمنا من علی رغم فحشهای قبلیم به اقتصاد دان از اون تشکر میکنم که به من یاد داد.
  اقتصاددان:آفرین صوفی عزیز.من قبلا به اشتباه فکر میکردم تو خری.حالا این متنها رو بخون تا بیشتر یاد بگیری:
  ۱-hello i am professional economist
  2-there is no better than me
  ۳-…..
  صوفی:بله فدایت شوم.فقط من کلا از شعر و شاعری میفهمم.
  مام:مجتهد چی شد جواب من؟
  مجتهد:ازدواج درست است
  مام:مجتهد لعنت به تو.تف به روت.بی شرف تو دلت میاد؟
  مدیر:بله مام عزیز سخنان درستی بود
  مجتهد:سووولام(هی هی هی)
  مدیر:نه)و دزدها اومدن.ده) و منگها رفتن.
  مجتهد:مجری تو تیرداد نبودی؟!
  مجری:آقا سر جدت از ما بکش بیرون.من اصلا تیرداد رو نمیشناسم.
  مجتهد:ولی نمیتونی سر من کلاه بذاری.
  مام:لعنت به مجتهد.بی شرف.پست فطرت.کثیف
  مدیر:احسنت.
  مجتهد:مام تو هم سبیلت زده بیرون ها.فکر کردی من نمیفهمم تو کی هستی.مجری بهش بگو فهمیدم تیردادی.
  دانشمند:مدیر من رو به عنوان آخرین یار خودت بدون با تمام قوا
  مجتهد:تو فلان منم نیستی
  دانشمند:///////////
  ساسی:من کلا یک معتقد و ملتزم به دموکراسی هستم.فقط از نوعی که با رای همگان شاه باشه.
  مجتهد:شاه جونی مردم حکومت رو انتخاب کردن جونشون تا ابد باید درآد.نمیشه ۹۸ درصد یه قرن پیش یه چیزی بخوان الان بگیم نه.
  ساسی:با تمام جاده ها و مدارسی که ساخته شد و از همه مهمتر دادن شیر در مدرسه میشه فهمید که حق با منه و دموکراسی یعنی انتخاب شاه.
  دانشمند:ساسی جون به نظر من مشکل اینه که ما یاد نگرفتیم بر/////این یعنی/////////
  جانبو:وای چی گفت.دستت درد نکنه.
  مجتهد به مجری:تیرداد صدات در نمیاد.
  مجری:آقای مدیر جون بچت منو از دست این نجاط بده.
  مجتهد:نجات!!ها ها دیدی تیردادی.

   
  • عجب ساقی خوبی داری کل علی.

    
   • دوست عزیز این متنی که پیاده کردم عینا صحبتهای کابران این سایت با چاشنی طنز بود که خودتم احتمالا به نام جنگی توش هستی.حالا بگو کی ساقیش دبش بوده من که بازنقل کردم یا دوستایی که چنین فضایی رو درست کردن که امثال منم به ستوه بیایم؟!

     
    • نوشته بالا که از من نیست ناشناس جان ! ”
     نمایشنامه ” ات را خواندم همان اول , کارت بد نیست فقط بی استعدادی . بد نگیریا منظورم این نیست که ننویسی اصلا , هر چه باشه بهتر از نوشته های فریبا خانم است کارت . پیشنهاد من به تو اینه که زیاد بنویسی ولی خیلی کم ارسال کنی .

      
 103. ترامپ: در صورت حمله به ایران نیازی به نیروی زمینی نخواهد بود

  رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگویی با یک شبکه خبری آمریکا اعلام کرد که در صورت حمله به ایران از نیروی زمینی استفاده نخواهد شد. ترامپ در عین‌حال تاکید کرد که خواهان جنگ با ایران نیست.

  دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ۵ تیرماه (۲۶ ژوئن) در گفت‌وگویی با شبکه “فاکس تجاری” اعلام کرد که در حمله نظامی احتمالی به ایران، از نیروی زمینی استفاده نخواهد شد.

  رئیس جمهوری آمریکا گفت معتقد است که جنگ با ایران مشکل بزرگی برای ایالات متحده نخواهد بود، اما او خواهان جنگ با ایران نیست. ولی اگر کار به جنگ بکشد، کشورش موقعیتی “بسیار قوی” دارد، به‌طوری که چنین جنگی چندان به درازا نخواهد کشید و نیازی هم به نیروی زمینی نیست.

  روز گذشته (سه‌شنبه ۴ تیر/۲۵ ژوئن) رئیس جمهوری آمریکا در سه توئیت متوالی با لحنی تند با مقام‌های جمهوری اسلامی سخن گفت. دونالد ترامپ در یکی از این توئیت‌ها نوشت، رهبران ایران هیچ‌گاه نمی‌فهمند “مهربانی” و “دل‌سوزی” چیست. متاسفانه تنها چیزی که می‌فهمند قدرت و زور است.

  در توئیت دیگر او نوشت، مردم عالی ایران بدون هیچ دلیلی زجر می‌کشند. رهبران آن‌ها تمام پول کشور را خرج ترور می‌کنند و کمی برای چیزهای دیگر. آمریکا فراموش نکرده که ایران با بمب‌های دست‌ساز جاده‌ای دوهزار آمریکایی را کشته و زخمی کرده است. اشاره ترامپ به قتل سرباران آمریکایی در عراق است.

  رئیس جمهوری آمریکا در توئیت سوم نوشت: «بیانیه‌‌ای جاهلانه و توهین‌آمیزی که امروز ایران منتشر کرد، نشان می‌دهد که آن‌ها واقعیت را نمی‌فهمند. هر حمله‌ای از سوی ایران به اهداف آمریکایی، با نیرویی بزرگ و قوی روبه‌رو خواهد شد. قوی در برخی مناطق به معنای ویرانگر است. دیگر از جان کری و اوباما خبری نیست!»

  این توئیت ترامپ احتمالا واکنش او به سخنان دیروز حسن روحانی بود که ترامپ را به عنوان کسی که “عقلش را از دست داده” معرفی کرد و تحریم آیت‌الله خامنه‌ای و دفتر او را نشان‌دهنده “دروغ ‌بودن پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا” توصیف کرد.

  رئیس جمهوری آمریکا خواهان مذاکره بی‌قید و شرط با ایران است، اما مقام‌های ایران هر نوع مذاکره را به بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها مشروط کرده‌اند. حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه ۴ تیرماه در گفت‌وگو با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت، تا زمانی که آمریکا همه تحریم‌ها علیه ایران را لغو نکند، شرایط تغییر نخواهد کرد.

  https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-49363648

   
 104. جناب ماله کش اعظم !! شاهان صفوی که به هر شهری میرفتند مردمی را که شیعه مرتضی علی نمیشدند را شکم میدریدند ایا میشود که قزلباشان ادمخوار شان شیعه نباشند ؛ نه امورتی این تنها روضه الصفا نیست که شرح ادمخواری قزلباش را مینویسد چندین مورخ دیگر عهد صفوی نیز با اب و تاب و افتخار این ادم خواری را شرح میدهند ؛ البته از خصوصیات ماله کشان /////////////////////// یکی انست که هر سند و مدرکی را که وفق مرادشان نباشد ماله میکشند

   
  • نه جیمی!،به دو سه نکته توجه کن تا در ارزیابی دچار اشتباه نشوی:

   1- آیا من مدافع شاهان صفوی یا غیر صفوی هستم و دنبال توجیه کارهای آنها هستم؟
   قطعا اینطور نیست،ما الان در بررسی یک بحث و ادعای تاریخی هستیم،و اگر فرضا بلحاظ تاریخی و با اسناد معتبر تاریخی چنین رویکردی در باره یک شاه یا همه شاهان صفوی یا غیر صفوی ثابت شود من قطعا مخالف آن خواهم بود و آنرا محکوم خواهم کرد برای اینکه من نه بستگی به اصل پادشاهی دارم و نه بهیچیک از پادشاهان صفوی و غیر صفوی.این یک جهت.

   2-آیا اگر فرضا اینطوری که در “روضه الصفویه”نقل شده،عده ای وحشی بنام چگینی ها با مخالفان شاه چنین کرده باشند،شیعه باشند،آیا باز من با عمل آنها موافق خواهم بود؟

   بازهم قطعا اینطور نخواهد بود برای اینکه جنایت از هرکسی محکوم است خواه غیر متدین و غیر مذهبی،خواه متدین و مذهبی،خواه شیعه و خواه سنّی.

   3-آیا اگر شاهان صفوی و آن چگینی ها بر فرض که شیعه هم بوده باشند،مرتکب چنین جنایاتی شده باشند،خاستگاه چنین جنایتی،دین اسلام یا مذهب تشیع بوده است؟

   من ادعا کردم و مدعی هستم که چنین نیست و شما اگر در سرتاسر فقه اسلامی حتی اهل سنت جستجو کنید یا سرتاسر فقه شیعه در بحث های حدود و قصاص و دیات را بررسی کنید،نخواهید یافت که چنین اعمالی -برفرض وقوع-دستوری درون دینی یا درون مذهبی بوده باشد،و هیچ فقیه شیعی حکم به لزوم یا جواز قتل یک سنّی نداده و نمی دهد،و همینطور بالعکس،یعنی موارد اجرای حدود و دیات و قصاص در اسلام در فقه ما و اهل سنت مشخص شده و هیچ جا و در هیچ فقه و کتابی کسی فتوا به جواز یا لزوم “آدم خواری”! آنهم زنده زنده نداده است!

   4-مطلبی که من گفتم این بود،در برابر ادعایی که فرستنده این مطلب مطرح کرده بود،یعنی زنده زنده آدم خوردن را به چگینی های متعصب به شاه نسبت داده بود و در عین حال در پرانتز،خاستگاه این عمل را دین یا مذهب دانسته بود!
   من عبارت دقیق روضه الصفویه -نه روضه الصفا- را در این مورد نقل کردم و نشان دادم که اگر این نقل و ادعا صحیح باشد،امری بوده است مربوط به رفتار آنها با مخالفان شاه صفوی و ربطی به بنیاد مذهب شیعه یا شیعه بودن یا نبودن آن شاهان یا چگینی ها نداشته است.

   5-گذشته از همه این بحث ها،در مسائل تاریخی صرف نقل یک مطلب و ادعا در یک کتاب دلیل بر درستی نقل نیست و باید اسناد کتاب روضه الصفویه و سند مولف آن در این نقل تاریخی را بررسی کرد.

   6-محور بحث من در آن نوشته،عبارتی بود که از روضه الصفا نقل شده بود.شما می گوئی که چنین مطالبی در کتابهای دیگر تاریخی هم هست؟ من تا چیزی را بطور مستند در کتابی و رفرنس دقیقی نبینم،آنرا صرفا یک ادعا تلقّی خواهم کرد،شما اگر فارغ از اینگونه ادعاهای اینترنتی و نقل های نامستند،اینها را در کتاب یا کتابهایی دیده ای،رفرنس یا عبارت آنرا -مثل همین مورد روضه الصفویه-نقل کن تا عبارت را بررسی کنیم.

   7-خلاصه ماجرا این بود که عبارت روضه الصفویه،برخلاف ادعای ارسال کننده، این نبود که چنین جنایتی یک دستور درون دینی یا درون مذهبی بوده است بلکه مطلب این بود که حامیان شاه صفوی با مخالفان صفوی اینطور رفتار می کرده اند،یا اصلا بالاتر شما بگو،آنان بعنوان شیعه،با سنّی هایی بخاطر سنی بودن چنین کرده اند،من حرفم این است که خوب غلط کرده اند،مگر ما مدافع و توجیه کننده کار شاهان گذشته و اطرافیان او هستیم؟! بحث من انتساب و نسبت دادن این جنایات به یک مذهب فقهی کلامی یعنی شیعه است.بحث تاریخی هم البته نیازمند ارائه اسناد و جمع بندی های سندی و متنی تاریخی دارد.

   بنابر این،معلوم شد که شما باز مثل همیشه،نسنجیده و گز نکرده پاره کردی،و با خاستگاه تعصب و مخالفت سیاسی با من،باز هم جامپیدی بین یک بحث تاریخی که بتو مربوط نبود و باز هم خرابکاری کردی!

    
   • سید اگر این فصلنامه علمی در دسترست نیست میتوانم تمامی مقاله را برای درج درسایت بفرستم
    (سید مرتضی
    12:12 ق.ظ / ژوئن 27, 2019
    نیز، هیچکس از رویّه ظالمانه شاهان چه در سلسله صفویه و چه غیر آن از سلسله های دیگر دفاع نمی کند و اساسا شاهیسم و سلطنت موروثه بر خلاف منطق اسلام بوده و هست.)

    رجوع شود به:
    فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسلام سـال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 1394صفحات 5-24

    علل تعاملات سلاطین صفوی با علمای شیعه و نتایج آن

    جمشید نوروزی و شهرام رمضانی

    چکیده
    تأسیس حکومت صفویه و برخی اقدامات آن مانند اعلام تشیع اثناعشری به عنوان آیین رسمی ایران و رویارویی با حکام سنی مذهب همسایه، ………

    موسی

     
 105. سلام، حقوق یک سرباز حزب الله از حقوق یک سرباز ایرانی بیشتر است و۱۰۰ درصد بودجه حزب الله را ایران تأمین می‌کند.
  حسن نصراله در تلویزیون گفت اسلحه لباس حقوق ماهانه یعنی کل هزینه لشگر
  حزب اله لبنان را ایران میدهد.
  آیا ملت ایران از این گونه پرداخت هزینه ها مطلع است؟
  نادی

   
  • آقا جان میدانیم به همین خاطر به آرتین ایران گفتم تابعیتم را به مبلغ 2000 دلار میفروشم که برم در ارتش حسن نصرالله ثبت نام کنم.

   شما هم اگرمشتری پیدا کردی بفرست عزیز دل برادر.

    
 106. هفت مغالطه ای که مقامات ارشد حکومت اسلامی ایران سعی میکنند به عبث در ذهن مردم تزریق کنند

  1- مذاکره یعنی اعتماد به آمریکا : در عالم سیاست اعتماد معنی ندارد. مگر ما به روسیه و چین اعتماد داریم که با انها در مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی مذاکره داریم؟ آمریکا هم مانند آنها.

  2- مذاکره یعنی تسلیم به آمریکا : مگر تمام قدرتهای بزرگ و کوچک دنیا که با آمریکا مذاکره و مراوده و مبادله دارند تسلیم آمریکایند؟ چرا فکر می کنیم که ما باید متفاوت باشیم؟

  3- آمریکا در حال فروپاشی است : قدرت اصلی آمریکا نه اقتصاد آن و نه نیروی نظامی آن بلکه دانشگاههای آن است که از خاک ثروت و از آهن پاره تسلیحات و از تخیل فیلمهای هالیوودی و از آب کوکاکولا می سازد و مادامی که از 20 دانشگاه برتر دنیا 15 تای آن آمریکایی و 5 تای دیگر غربی وابسته به آمریکا هستند و حتی در 100 دانشگاه برتر حضور پرفروغی از چین و روسیه نمی بینیم ، امید به فروپاشی آمریکا توهمی بیش نیست.

  4- ما در جهان رهبر مبارزه با آمریکا هستیم : سوال خردمندانه این است که چه کسی به شما چنین رسالتی را داده است؟ چرا باید از شکم زن و بچه های کشور خود بزنی تا با کشوری بجنگی که 90 درصد امکانات رفاهی اطرافمان را اختراع کرده است؟

  5- آمریکا با دینمان سر جنگ دارد: آمریکا مانند هر کشور دیگری دنبال منافع خود است و منافع نه دین می شناسد و نه بی دینی. لذا اگر تدبیر و عقلانیت باشد می توان هم دین خود را داشت هم با آمریکا در تعامل بود. مانند بقیه جهان.

  6- با آمریکا آری ولی با ترامپ نه : حقیقت این است که این هم شعاری بیش نیست و در سه مقطع جیمی کارتر و بیل کلینتون و باراک اوباما بهترین وقت مذاکره و برقراری مناسبات بود که با لجاجت از دست دادیم.

  7- ما ضد اسرائیلیم پس ضد آمریکاییم : حقیقت اینست که کشوری که بیشترین نفع را از تنازع ایران و آمریکا می برد ، اسرائیل است.

   
 107. دوستان من به سه نفر شک دارم که فکر کنم جاسوس وزارت اطلاعات باشند و حرف هایی که میزنند باعث اختلاف بین ما دارد می شود

  1- کاوش که با حرف هایش میتوان فهمید توده ای است و به شدت علیه سرمایه داری و آمریکا حرف میزند و سعی دارد سایت را به سوی مطالب بیهوده برود و از مسیر اصلی منحرف کند و حرف هایش بیشتر باعث اختلاف و … می شوند

  2- شفیعی که حرف همه رو بد میدونه و فقط خودش رو خوب میدونه و حرف هایش مانند کاوش است و سعی دارد اتحاد را به هم بزند

  3- مزدک که کاملا با دین مخالف است و به شدت به آن حمله می کند شاید درست بگوید ولی مردم ایران وقتی حرف های ایشان را میخوانند نسبت به ما مخالفان حکومت شیطان صفت بد بین می شوند و … مردم ایران با خودشون میگند این ها دشمن دین هستند و آن ها ریاکاران دین و پس بهتر که بی طرف بمانیم و صبر کنیم ببینیم در آینده چه می شود از مزدک تقاضا دارم که اگر اینطوری نیست متعادل نسبت به دین حرف بزند ما هنوز نمی توانیم و زود است که درباره چیزی انقدر زود قضاوت کنیم و …

  این سه نفر اگر جاسوس نیستند و قصد تخریب ندارند باید درباره کار هایشان توضبح بدهند و بگویند به چه دلیلی این کار ها رو می کنند

   
 108. سلام آقای نوری زاد عزیز چرا مطلب من درباره دزدی های خامنه ای رو منتشر نکردید ؟؟؟

   
 109. نوریزاد عزیز
  من سه بار این مطلب فتوای سوم را خوانده ام و هر بار در آینه به صورت خودم تف کرده ام که چرا از این کنج و زاویه به خمینی و ملاها نگاه نکرده بودم. من فهمیدم که شما با این سلسله مطلب می خواهید ذات (بقول خودتان)هیولاها را برای ما آشکار کنید. ای نفرین بر من که دختر و عروسم و پسر هفده ساله ام در راه همین مسئله ساز حوزوی از دست رفتند. اگر چه بنیاد شهید آنها را شهید دانسته اما شهید در راه چه؟ و در راه که؟ اگر بچه ی من که هفده سال داشت و به جبهه می رفت با این فتوای خمینی آشنا بود آیا آنجور دلشیفته ی خمینی می شد
  ای ننگ بر آیت الله هایی که به ازدواج دختر بچه ها فتوا داده اند و بقول خودشان اجازه صادر فرموده اند
  ای ننگ و لعنت و نفرین بر ملاهایی که فتوای تفخید را می بینند و از خجالت آب نمی شوند و این لکه ننگ را از صورت خودشان و حوزه ها پاک کنند

   
  • سلام مادر گرامی شهیدان مانند پسر شما برای حفظ این خاک و سرزمین به جبهه رفتند و نه برای حفظ حکومت آخوندی روی این حساب کنید و فکرتان را آزاد کنید بگذریم که اگر فتواهای های خمینی //////////////// نبود جنگ شروع نمیشد و عراق به ایران حمله نمیکرد و علت اصلی شروع جنگ این /////////////////////… بود این همین استاد حوزوی جنگ که شروع بشه من بهتون قول میدم این و امثال این فرار میکنن میرن و ما میمونیم و دشمنانی که این ها برایمان درست کردند خدا به داد ما ملت ایران برسد …

    
  • مادر گرامی مرا در غم از دست دادن عزیزانتان شریک بدونید . اگر میشود تعریف کنید که برای دختر و عروستون چه اتفاقی افتاد . چه طور شهید شدند اون ها ؟

    
 110. #بیانیه_حمایتی

  ما امضاء‌کنندگان زیر به‌عنوان جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی داخل کشور، ضمن تقدیر از بیانیه ۱۴ نفره و آگاهی از صدق دل آنان، که جمعی از فرزندان فداکار وطن هستند و کسوت اکثر آنان معلمی‌است و پایگاه آنان قلوب ملت زجر‌‌کشیده ایران بوده و با توجه به احراز استقلال و عدم وابستگی آنها به هیچ جریان داخلی و خارجی و فراجناحی بودن بیانیه، حمایت همه‌جانبه خود را برای این مطالبه ملی.میهنی، اعلام داشته و از کلیه فعالان مدنی و سیاسی ایران انتظار داریم با انتشار بیانیه‌های مشابه همراهی و حمایت خود را در مسیر وفاق و میثاق ملی اعلام فرمایند و فرزندان صالح وطن را تنها نگذارند.
  امید آن‌که با اتحاد وانسجام همه مردم و مبارزان راه آزادی بزودی شاهد ایران آزاد و دموکراتیک و سکولار باشیم…

  (اسامی لیست شماره یک):

  بهرام چوبینه (نویسنده)_ ولی‌الله محمدی (دین‌پژوه و شاعر و…)_ بهزاد همایونی (جانباز‌آزاده و قرآن پژوه و…)_ مسعود اخترانی تهرانی (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی)_ سیدمهدی موسوی (شاعر)_ یاور ذاتی (عضو کانون صنفی معلمان ایران)_ عباس اکرمی_ پوران ناظمی (نویسنده)_ غلامحسین مکی (وکیل)_ ناصر کاظمی (ایثارگر و برادر دو شهید)_ رضا علیجانی (معلم)_ شهلا جهان‌بین_ پری‌سیما نیلسون_ رضا حامی_ علیرضا قاسمی_ عبدالرضا طهماسبی_ حمید میرزایی_ حمید قائنی‌نژاد (زندانی سیاسی)_ صادق جعفری‌یزدی_ محمدهادی پریازانی_ محمدرضا ابراهیمی_ رحیم کلانتری_ سکینه اسودی قوشچه (شاعر)_ زهرا فراهانی (شاعر)_ محبوبه رستمی_ غزل سعادت_ مجید رحیم‌پور_ احسان صدیق_ غلامرضا محمدی_ مجید صفری_ امیر عاملی (شاعر)_ مصطفی دهباشی‌زاده (جانباز و برادر شهید، یزد)_ جواد سرگی_ ولی‌الله دهقانی_ داود طاهری_ علی ایزدی_ یاور محمودی_ رضا امیدوار_ محسن آقاجانی_ حسین خندان_ عبدالکریم طرزی_ نوید ظریف_ عبدالرسول مرتضوی (جانباز دلاور وطن، مبارز شجاع، تهران) _ علی قلی‌لو (زندانی سیاسی، مشهد)_ غلامحسین بروجردی (جانباز وطن و شورای ایرانیاران)_ مرتضی قاسمی (جانباز)_ مریم هاشمی_ مهدی صفریان_ قاسم نوکاریزی_ جواد حقیقی_ علی حاتم‌زاده_ سعید توپ‌ریز_ حسن علیجانی_ کامران صارمی_ حمید خوبرو خوانسار_ فهیمه عرب بافرانی_ عبدالله ناصری (خورستان)_ کوروش نصیری_ فاطمه سرلک (تهران)_ مهدی دربهانی_ رضا دهقان (افسر بازنشسته ارتش)_ علیرضا کاری (روزنانه‌نگار)_ اصغر جوادی پورامین‌جان_ حسین حیدری_ نیما زینی_ ریحانه کفشکنان (مددکار اجتماعی)_ علی رحیمی داربید (معلم و فعال مدنی‌اجتماعی)_ هوشنگ کوشکی (معلم)_ اعظم دیده‌بان (فرهنگی بازنشسته)_ احمد نورمحمدی آبادچی (رزمنده جانباز و فعال مدنی)_ رضا همایون_ فریده نجاری_ علی زارعی (مشهد)_ معصومه واحدیان شاهرودی_ رضا شاه‌مرادی_ مجید ابراهیمی_ علی سهرابی (شیراز)_ سعید دهقان_ علی مهری_ پریوش اسماعیلی (تهران)_ هاشم رحمانی_ عباس کهنه‌گی_ نیلوفر دلنواز_ احد قربانی دهناری_ مشکات نجفی_ بهرام کوهستانی_ فیروزه فولادی_ فرشته ایرانی_ محبوبه رستمی (بازنشسته تامین اجتماعی)_ رضا یزدان‌پناه (شاعر و نویسنده)_ فاطمه سپهری (همسر شهید)_ شهلا انتصاری (فعال حقوق زنان، گیلان)_ عباس تجدد_ سهیلا اسماعیلی_ محمدهادی پریازانی_ مهدی براتیان_ صادق عدالتی_ مسعود امام‌دوست (رشت)_ نرگس امیربیگی_ مجید ابراهیمی_ علی دسینه…

  (الباقی اسامی در لیستهای بعدی)

   
 111. – ظریف واشینگتن را به بیگانگی با اسلام و «روابط بین مرجعیت و پیروان‌شان» متهم کرده و گفته است اقدامات دولت آمریکا می‌تواند «بسیاری از مردم آمریکا را به لحاظ اجرای وظایف دینی‌شان در مضیقه» قرار دهد.
  – روحانی: «رئیس‌جمهور آمریکا با اعتقاد مسلمان‌ها، مسأله مرجعیت و ولایت و رهبری که رهبر معنوی، فقهی و فتوایی مردم است، آشنا نیست».
  (( به بیان ساده دولت آمریکا با تحریم خامنه ای مسلمانان آمریکا را از «فتوا» محروم کرده است٬ فتوای تفخیذ٬ فتوای تجاوز به کودکان٬ فتوای مستراح رفتن٬ …بقول جوانان جهالت در حدّ جام جهانی.البته نگرانیشان از کوتاه شدن دستشان برای رساندن پول به دست مزدورانیست که در خارج استخدام کرده اند ))

   
 112. سید مرتضی
  12:22 ب.ظ / ژوئن 26, 2019

  شفیعی به مش قاسم ایراد گرفته بود که “پیر دختر عقده ای غرغرو است”!

  در پاسخ به نوشته شفیعی،بی سوات (همان نویسنده عهد قجری سایت!) پاسخ داده است که من(مش قاسم) دختر نیستم! و…الخ

  پس معلوم شد که این بیسوات عهد قجری که دختر هم نیست،همان “مش قاسم پیر دختر غرغروی سایت”بوده است که در دو مدل ایفای نقش می کرده است! یعنی در مدل مش قاسمی آمده پاسخ ایراد به مش قاسم را بدهد آمّا! فراموش نموده که آی دی مدل “بیسوات”را در این نوشته از کادر مرورگر خود حذف کند! البته ممکن است این بیسوات=مش قاسم، مدل های دیگری هم در این سایت داشته باشد با ماتیک های دیگری! نمیدانم این تعبیر “هزار ماتیک”را کدامیک از دوستان مطرح کرده بود در مورد کسی،اما تعبیر قشنگی بود! حال اگر این مش قاسم=بی سوات،آن هزار ماتیک مورد نظر هم نباشد اما تا اینجا دو ماتیکش فاش شده است!

  بارک الله شفیعی! عجب تمثیلی و عجب فائده ای!

  ———————————————————————————————

  سلام سید مرتضی میدونی خیلی /// و … هستی که اینطوری منطور بی سوات رو میفهمی بار ها بهت گفتم اول فکر کن بعد حرف بزن البته خوب معلومه منظورت از این کار ها چیه من از شفیعی درخواستی دارم اینکه به بقیه هم حق بده و وقتی میای درباره مش قاسم اینطوری حرف میزنی یعنی من به عقاید دگران احترام نمیزارم و انقدر … هستم که نمیفهمم که این کار ها به جز به هم زدن اتحاد چیزی نداره سید مرتضی تو دادگاه محاکمت مبینمت

   
 113. نقل از شوپنهاور توسط “نیل دگراس تایسون” – اخترفیزیکدان آمریکایی و مروج علم

  “هر حقیقت بزرگ علمی از سه مرحله می گذره:

  اول، مردم انکارش می کنن.
  دوم، میگن با کتاب مقدس در تضاده.
  سوم، میگن ما از همون اول اینو می دونستیم [تو کتاب مقدس بوده].”

   
 114. سلام و درود

  اشخاص میهن و مردم دوست در شرایطی که میهن گرامی را در خطر میبینند با طرح اسطوره ها و یاد آوری دلیرانی که با نثار خون و برخی کردن جان خود از استقلال و تمامیت ارضی کشور و شرافت و امنیت مردمشان دفاع کردند و مایه سرافرازی و افتخار نسلهای بیشماری از ایرانیان شدند و احیا و دمیدن روحیه سلحشوری و دلاوری و حماسی، جان و روان مردم خود را برای دفاع جانانه از میهن آماده و گرم میکنند تا همهٔ میهن دوستان راستین چون مشتی فولادین و سدی خارائین پوزه پلید گرگ خونخوار امپریالیسم را خورد کنند. ولی افراد خائن و جبونی که آماده خود فروشی و وطن فروشی هستند،چون هر بیشرافت جبونی فرصت را برای غُر، غُر کردن و هرزگی و بیمایگی خود غنیمت میشمارند و هر چیز ریز و درشتی را بهانه میکنند تا جانب دشمن بد سابقه و آدمیخوار و جهانخوار را بگیرند. اُف بر آنان و مرام و مسلک ناپاکشان باد. جناب کاوش با نقل بخشی از شعر حماسی آرش کمانگیر اثر زنده یاد سیاوش کسرایی نخستین قدم را در این وبسایت جهت بر انگیختن و زنده کردن روح حماسی ایرانیان بر داشت و نشان داد که انسانهای شرافتمند و میهن و مردم دوست علیرغم همه نقد و انتقادهایشان به بیدادگری و ستم به مردم، در بزنگاههایی که میهن و مردم را درخطر تجاوز بیگانگان میبینند چگونه می اندیشند و چکار میکنند؟ احتراماً این بنده سالها پیش نقد بسیار کوتاهی بر شعر حماسی آرش کمانگیر نوشته ام که همان زمان در کانال استاد نوریزاد منتشر شد. بار دیگر جسارت ورزیده و بنا به ضرورت آنرا در اینجا تقدیم همهٔ میهن و مردم دوستانی میکنم که با شرافت ذاتی خود در هیچ شرایطی و با هیچ بهایی دست از عهد و میثاق انسانی و انقلابی خود با مردم بر نمیدارند و محال است که قدمی یا قلمی بسود متجاوزان و زورگویان فریبکار و آدمیخوار بردارند . درود بر آنان باد.

  « کاوش

  5:02 ب.ظ / ژوئن 26, 2019

  پژواک ارواح تاریخ بود.

  ………………………

  منم آرش،

  چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن،

  منم آرش، سپاهی مرد آزاده،

  به تنها تیر ترکش آزمون تلختان،

  را اینک آماده،

  مجوییدم نسب،

  فرزند رنج و کار،

  گریزان چون شهاب از شب،

  چون صبح آماده دیدار

  ================

  آرش کمانگیر اثرجاودانهٔ زنده یاد سیاوش کسرایی با بهترین اشعار حماسی زبان و ادب پارسی و حتی حماسیترین ابیات حکیم طوس برابری میکند، این اثر سبکی سمبلیک دارد و اشخاص و اشیاﺀ و پدیده ها و هر آنچه در این شعر دخیلند در وراﺀ اسامی ظاهری خود، معانی دیگری را نمایندگی میکنند .چنان زیبایی این اثر بی بدیل روح را تسخیر میکند و در سر پنجه های نیرومند خود میگیرد که به شرط درک و فهم آن حتی بهترین اشعار حکیم طوس هم تا این حد نافذ و مؤثر و نیرومند نیست. مسافر ،سمبل انقلابی ( میهن و مردم دوست) ره گم کرده ایست که در کوران پیکار گرفتار طوفانِ خشم و برف و سوز حوادث میدان مبارزه شده ،که در اوج ناامیدی از دور شعله ای آتش میبیند،آتش سمبل زندگیست! پیرمردی کهنسال با موهای سپید نقره گون بنام عمو نوروز سمبل تاریخ است ،کودکانی که گرداگرد عمو نوروز جمع شده اند سمبل مردمند که از گزند « کولاک دل آشفته دمسرد» و یأس و نومیدی شکست ،به تاریخ پناه آورده اند و پیرامون عمو نوروز حلقه زده اند و در کنار شعله آتشِ زندگی، گوش به عمو نوروز سپرده اند تا عمو نوروز ( تاریخ ) یکی از بهترین خاطرات خود را، یعنی خاطرهٔ آرش کمانگیر را ،برای کودکانی که سمبل مردمند بازگو کند،جنگل سمبل اجتماع است،اشکال مختلف چوب این جنگل، مردمان و تیپ های گوناگون اجتماعند که سوخت شعله های زندگی را با سوزاندن و قربانی کردن شاخه ها و تنه ها و کُنده های خود،تأمین میکنند!کُنده ها یعنی بهترین فرزندان پر مایه مردم که نسبت به سایر قسمتهای درخت انرژی و توان بیشتری برای ادامه ی آتش زندگی دارند تا کورهٔ زندگی مردمان همچنان گدازان و شعله ور و فروزان بماند و نور و گرما و زندگی ببخشند، آخرین تیر ترکش سمبل آخرین ذخیره های دفاعی یک ملت و یک کشور است که مردم در فرجامین روز جنگ در کف عزیزترین و نیرومندترین پهلوان خود قرار میدهند و او را به پیکار اشغالگرانی میفرستند که قصد دارند صلحی ناگوار و دون شأن ایرانیان به آنان تحمیل کنند . مردم از طرفی نمیخواهند بهترین فرزند خود را از دست بدهند و از جهتی دیگر چاره ای جز فدا کردن او ندارند. آرش این حس ملی را بخوبی در مییابد و میگوید :

  هزاران چشم گویا و لب خاموش
  مرا پیک امید خویش میداند
  هزاران دست لرزان و دل پر جوش
  گهی میگیردم، گه پیش میراند
  پیش میآیم، پیش میآیم
  دل و جان را به زیورهای انسانی میآرایم
  به نیروئی که دارد زندگی در چشم و در لبخند
  نقاب از چهره ترس آفرین مرگ خواهم کند….

  آرش با عشقی که به ایران دارد و مهری که از مردمش در جانش میجوشد، مصمم میشود تا جسم و جان خود را، چون دو پر همراه تیر کند تا مرزهای کشور ایران فراختر و گسترده تر گردد ! در این اثر بی بدیل افسانه و تاریخ و حماسه و شعر و ادبیات و مذهب و فیزیک و انقلاب و امید،به عالیترین شکل ممکن در هم تنیده شده اند و اثری ماندگار پدید آورده اند . در پایان، و در آنجا که جویندگان پیکر آرش، بر قلهٔ البرز کوه، تنها کمان و ترکشی خالی را مییابند، اثری از جسم آرش نیست گویی که آرش پس از انداختن تیر، چیزی ازپیکرش باقی نمانده و تمام جسم او به انرژی تبدیل و تیر را همراهی کرده است. این فراز از منظومه آرش کمانگیر مفهومی کنایی، از این اصل فیزیکی داردکه گویی تمام جرم آرش،همچون جان آرش، تبدیل به انرژی شده و آن پهلوان کهنسال و فرزند راستین ایران زمین، جسم و جان خود را همراه تیر کرده است.

  « در این میدان،
  بر این پیکان هستی سوز،سامان ساز
  پری از جان بباید،
  تا فرو ننشیند از پرواز
  آری،آری جان خود در تیرکرد آرش
  کار صدها،صد هزاران تیغه ی شمشیر کرد،آرش!

  ———-

  درود گرامی
  من نیز با شما موافقم که برای پاسداری از کیان وطن، یاد آوری اسطوره های کهن و دلاوری های آنان برای صیانت از کشور امری مبارک است. امروز اما گیر و گرفتاری ما با ملایانی ست که وطن شان نه ایران که تعصبات مذهبی ست. مثلا یک نگاهی به ریخت شیخ مصطفی پورمحمدی و سیدعلی خامنه ای و خمینی بیندازید و به این پرسش پاسخ بدهید که: اینان به کدامین سو دل می تپانند؟ ایران یا تعصبات غلیظ مذهبی؟

  با احترام

  .

   
  • گرفتید جناب شفیعی؟! یاد وری اسطوره های کهن و دلاوری های آنان،امری مبارک است،اما نه الان! یعنی چه؟! یعنی اینکه چون ایشون الان دچار یک عارضه خاص ضدّ آخوندی هستند و مثلا از “ریخت”فلان آخوند بدشان می آید،طبعا باید مصالح عمومی کشور بزرگ ایران و مردم بزرگ ایران را فراموش کرد و قهرا باید از “ریخت ترامپ و اوباش دور و بر او”احساس خوشی و استقبال کرد!

   این همان مریضی درونی و مشکلات روحی روانی شخصی است که من همیشه بدان اشاره کرده ام،که در سپهر سیاست می توان از آن به “ترامپیسم”،”خیانت”و
   “خود محوری” و “سطحی نگری و ترجیح منافع و اغراض شخصی بر منافع و مصالح عمومی جامعه ایران”،تعبیر کرد.

   بقول معروف یا حدیث معروف:هنگام حوادث بزرگ،جوهره انسانها آشکار می شود،در یک همچو برهه هایی است که مثلا یک ایرانی مسلمان یا مسلمان ایرانی مثل صادق زیبا کلام استاد سیاست و تئوری های سیاسی پیدا می شود که علیرغم انتقادهای خرد و کلان به ساختار یا اشخاص یا مدیریت ها یا قوانین،وقتی پای “مصالح عامه مردم ایران و کشور ایران”بمیان می آید و احتمال تجاوز و تعرّض و تسلّط اجنبی بر این مرز و بوم و ویرانی و نابودی مردم ایران و ساختارهای گوناگون ایران پیش می آید،مرد و مردانه و وفادارانه،می گوید:اگر بحث تجاوز به خاک کشورم پیش بیاید،همه تئوری های سیاسی را دور ریخته و سلاح بدست گرفته و از کشورم و مردم ام دفاع خواهم کرد…از اینطرف نیز افراد کوته فکر و حقیر و زبون و گرفتار هواهای شخصی و اغراض شخصی سیاسی،آن کمون درون خویش را آشکار می کنند:که بله یاد وری اسطوره های کهن و دلاوری ها از صیانت کشور ایران،امری مبارک است برحسب کبرای کلی…امّا امّا امّا امروز روز چنین رویکردی نیست! یعنی اینکه امروز باید روز و شب ست بدعا برداشت برای حمله نظامی قدرت های زورگو به کشورم،و یعنی اینکه امروز باید موضع ترامپ و گردن کلفت های اطراف او را پاس داشت،و یعنی اینکه چون من شخصی آنقدر کوته فکر و احمقم که نمی توانم حس حقد و کینه های شخصی را از منافع و مصالح عمومی و ملی جدا کنم،بنابر این،نه تنها نباید مثل صادق زیبا کلام،در برابر اجنبی سلاح برگیرم،بلکه باید به اجنبی خوش آمد بگویم و روز و شب،خائنانه موضع سیاسی کشور متبوع خویش و مسئولان کشور خویش را تضعیف کنم،و روز و شب،دنبال اثبات حقانیت موضع اجنبی باشم و تئوریزه کردن آمدن و حرکت نظامی قدرت های ظالم و تسلط آنان بر ایران….من بدون رودربایستی از صاحبان چنین انظاری به “احمق های سیاسی” و “خائنان وطن فروش” و “خودنمایانی که محور همه ارزیابی های خزعبل آنان مسائل شخصی و کینه های شخصی است”، و “کودک صفتانی که قدرت تشخیص شرائط و مصالح ملی را ندارند”تعبیر می کنم…بله،من بعنوان یک مسلمان ایرانی و ایرانی مسلمان، بصراحت اسم می گویم :از نظر من،محمد نوریزاد سابقا جهادی و انقلابی،اکنون یک خائن خبیث وطن فروش است.و این را می توان در اینگونه فلتات و جملاتی نظیر جملات فوق نشان داد.و البته اینطور افراد حقیر و زبون که بر خلاف تظاهر به ایرانیت،ذرّه ای عرق ملی ندارند،در برابر عظمت مردم ایران و نسل فعلی ایرانیان،هیچ اند و اهمیتی ندارند و مثل خاشاکی هستند که می خواهند بر خلاف جریان خروشان حرکت مردم ایران حرکت کنند و البته فقط خود را مفتضح می کنند و دست و پایشان خواهد شکست…

   ———

   سرانجام فتوا صادر شد!

   .

    
   • جناب سید مرتضی
    سلام
    سزای یک خائن خبیث و وطن فروش چیست ؟ آیا محدورالدم است ؟
    لطفا” صریح جواب بدهید که در تاریخ ماندگار شود .

     
    • سلام جناب ناشناس

     البته کلمه “محدور الدم”را اصلاح کنید به “مهدور الدم”که اصطلاحی است در فقه برای برخی جرائم خاصّ.
     اما در مورد تعبیری که اینجا کردم،من همینطور که نوشتم،بعنوان یک ایرانی مسلمان یا مسلمان ایرانی و بعنوان یک خواننده مطالب مدیر این سایت و با توجه به مطلبی که اظهار کرده بود،ایشان را به خیانت و خباثت و وطن فروشی موسوم کردم،نه بعنوان یک قاضی محکمه،یا یک فتوا دهنده.

     ببینید،این تعبیرات در همین فضاهای سیاسی که اینجا ردّ و بدل می شود مطرح شده است و من در مورد وجه آن در نوشته بالا،توضیحاتی دادم که تکرار نمی کنم.این مفاهیم البته بصورت ارتکاب مصداقی و اثبات آن در دادگاه،تحت برخی عناوین مجرمانه قرار دارند،مثل اینکه کسی اطلاعات به دشمن دهد یا جاسوسی کند و چیزهایی از این قبیل که می تواند مصداق برخی عناوین مجرمانه باشد.اما مقصود من در اینجا چنین چیزهایی نبوده و نیست،بحث من در حیطه های مربوط به اظهار نظرات بی فکرانه یا قلم چرخاندن های بیفکرانه است که متاسفانه این دوست ما به آن مبتلاست..من حرفم این است که چطور یک فرد ایرانی،هرچند با یک نظام یا سیستم حاکم یا با بقول خودش با ریخت این فرد یا آن فرد مخالف است،بخود اجازه دهد،وقیحانه،در شرائط فشار فعلی دشمن و خطرات جنگ و نابود شدن زیر ساخت های کشورش،اینگونه غیر مسئولانه و خودنمایانه چیزهایی را اظهار کند و به لوازم آن نیندیشد.من بحثم اصلا نقد کلیت جمهوری اسلامی و نقد رهبر آن یا نقد ارکان دیگر این نظام نیست،بحثم یک ترامپیسم احمقانه و بی توجهی بمصالح عموم مردم ایران و کشور ایران است…ما بحث ها مربوط به نقد نظام را می توانیم در هر دسته و گروه و چپ و راست و میانه و اصلا مخالف اصل جمهوری اسلامی را می توانیم در شرائط عادی داشته باشیم،اما اینکه بخاطر نفرت از ریخت این و آن یا نفرت از اصل جمهوری اسلامی،کسی از حماسه گرائی در دفاع از کشور ایران عدول کند،بنظر من ،هم نشانه حماقت اوست و هم نشانه ضعف او،برای اینکه اگر کسی خود را برانداز نظام جمهوری اسلامی می داند،نباید بی عرضگی،ضعف و جبن خود در قیام مسلحانه را با تکیه بر تسلط نظامی اجانب به کشورش رفو کند،که اگر چنین کند من از آن در فضای بحث و گفتگوی سیاسی به خیانت ،وطن فروشی و خباثت یاد می کنم هرچند مخاطب من برادر نَسَبی من باشد.

     سپاس از توجه شما

      
     • سید خودت حروف متن ات را سیاه کردی یا نوریزاد؟

       
     • نه،مدیر سایت فقط میتواند چنین کاری انجام دهد،چون شما با هر سایز از هر فونتی که بنویسید و در کادر سایت ایشان ارسال کنید،بطور خودکار و از نظر فنی،سایت جوری تنظیم شده که با فونت خاصی مطلب درج میشه،اما ظاهرا مدیر سایت می تونه موقع درج مطلب بخشی یا همه یک نوشته رو با سایز خاصی درج کنه یا بقول شما سیاهترش کنه،بخاطر همین هم هست که ایشون پانوشت های خودشونو با سایز بزرگتر یا سیاهتر درج می کنند که فرمایشات حکیمانه،پیامبرانه و غیر قابل خدشه خودشونو از مطالب کامنت گذاران متمایز کنند.اینجا منتها ایشون -بقول دوستی-خواستند مظلوم نمائی بفرمایند و مرا که منتقد ایشون هستم،مفتی به قتل یا قاضی حکم معرفی کنند و از این جهت خودشونو خیلی مهم جلوه دهند! بالاخره ایشون ایشونند دیگه! وقتی ریش و قیچی دست ایشونه،استحکام مطالب خودشونو متوقف بر پررنگ کردن فونت یک مطلب بی قواره یا بی محتوا قرار می دهند،یا در مواردی برای مظلوم نمائی که :ببینید این آخونده چه جور ظالمه و من مظلومم،بخشی از نوشته منو به سیاه تر شدن مفتخر فرمودند! البته همین ایشون که اینجا مظلوم نمائی فرمودند و یک طلبه منتقد موافق با جمهوری اسلامی و یک دوست مجازی چند ساله اینترنتی رو که صریح مطالبشو میگه و چاپلوسی ایشونو نمی کنه،مفتی به قتل معرفی کردند،خودشون بارها در نوشته هاشون،اینو و اونو تهدید می کنند به اینکه :داریم براتون! داریم براشون! مواظب آتش بی اختیارهایی که هر آخوند رو به بالای تیر چراغ خواهند فرستاد باشید! و از اینجور تعبیرهای 14 نفرانه!
      بنابر این خلاصه بگم:نه،بولد کردن اون بخش کار من نبود،کار مدیر مظلوم سایت بود که شب و روز در حال سنگ و کلوخ انداختن و اهانت به بزرگان ما از روحانیت است و در عین حال خیلی هم مظلومند! از این جهت باید برای ایشان یک “آخی”بلند کشید!

       
   • سید////بی وجدان . شرم نمیکنی که وارد خانه یکنفر شده ای و بعد از ماهها فحاشی و توهین به او حالا علنا برایش قداره میکشی؟ تو کی هستی که نوریزاد را خائن و وطنفروش مینامی ؟ وطن تو کجاست؟ ما ایرانیها که تو و هملباسانت را ایرانی نمیدانیم .
    از صبر و تحمل نوریزاد در عجبم که هنوز به موجودی چون تو اجازه ورود به خانه اش را میدهد.

     
   • سیدجان میشه بگی زمان جنگ که امثال ما کشته و مجروح میشدن تو و دوستات کجا بودین که الان دم از دفاع و مبارزه میزنین؟درسته میگن شماها از خدمت معافین؟

     
   • سلام و درود

    دکتر زیبا کلام همان کاری را میکند که از هر ایرانی میهن دوستی انتظار میرود. بنده هم به نزدیکترین پایگاه بسیج به محل زندگیم میروم و نام نویسی میکنم و هر خدمتی بتوانم در دفاع از کیان کشور انجام میدهم . برای دفاع از میهن باید زبان بست وبازو گشاد.

     
    • جناب شفیعی
     آقای زیبا کلام در گفتار قبیلی خود فرموده بودند اگر مردم بر علیه نظام جمهوری اسلامی قیام
     کنند و بخواهند آن را سرنگون کنند من اسلحه بدست میگیرم و از نظام جمهوری اسلامی
     دفاع میکنم (یعنی به روی مردم اسلحه می کشم ).
     در گفتار دیگری ایشان فرموده اند در مقابل حمله خارجی اسلحه بدست میگیرم و میجنگم .
     شما موافق کدام هستید گفتار اول ایشان یا دومی ویا هر دو .
     ضمنا” سپاسگزار خواهیم شد بفرمائید اگر کشور متجاوز روسیه باشد شما چه میکنید ؟
     دفاع میکنید یا توی /// تون عروسی میشه . ؟

      
    • شفیعی ، تو و نازیبا کلام
     جنگ ایران و عراق کجا
     بودید که وارد گود نشدید
     تا آن جنگ ایران ویران کن
     هشت سال طول نکشه!!!!!!!!! واقعاً یا خیلی
     هالویی یا اینکه……! تو
     فک کردی یه قبضه کلاش
     میگیری دستت و با اون
     استاد احمق دانشگاه تو
     یه سنگر دو نفره موضع
     میگیرید وپدر آمریکا رو
     در میارید!!!! واقعاً تو این
     مملکت یه تعدادی روی
     سعید الصحاف رو سفید
     کردید!!

      
   • سيد مرتضی
    فراموش کردی؟؟؟ با این فتوا بعد از مرگت لعنت ابدی برای خود و آیندگانت صادر کرده ای؟
    موسی

     
  • آنابولیک اگه میهن پرستی چطور برای آزادی میهنت از دست
   اجانب هیچ گونه تلاشی نمی کنی!!

    
   • سلام و درود

    غیر آنابولیک گرامی، پرستش تنها مختص خداوند است. من مبتلا به مرض خاک و خون پرستی نیستم. میهن و مردم دوستم و برای خود نهایت سعادتمندی و عاقبت بخیری میدانم که در دفاع از میهن و مردم ایران جانم را بدهم. بفرما جنابعالی چه کاری کرده اید تا از شما یاد بگیرم که چکار باید کرد و مشخصاً چه پیشنهادی دارید ؟

     
 115. غرق در رویا،

  رویای رسیدن به حق حیات

  رویای رسیدن به ال‌نورته El Norte (به شمال)

  به سرزمین موعد، اورشلیم جدید،

  به سرزمین رود‌های روان شیر و عسل،

  به سرزمین عمو سام, به رویای آمریکایی

  ?Daddy are we there yet

  فرزندم کمی‌ دیگر صبر کن،

  تا مقصد چیزی نمانده

  اسکار البرتو مارتینز و دختر کوچک ۲ ساله‌اش انجی والرا به زهرا و پسرانش علی‌ و عباس ملحق شدند، با یک تفاوت کوچیک؛ انجی دستای کوچیکش دور گردن باباش بود وقتی‌ خفه شد؛ بچه‌های زهرا دست‌های مادرشون دوره گردنشون بود وقتی‌ خفه شدند.

   
  • کاوش ، از اینهمه وقاحت و بی شرمی در تحریف واقعیات و بر انگیختن احساسات مذهبی مردم دست بردار! غرق شدن یک مهاجر مکزیکی غیر مسلمان و کودکش چه ربطی به زهرا و عبا س و علی دارد ؟؟ مثل مداح ها و آخوندهای تعزیه گردان ، روضه مزخرف ریاکارانه ای خواندی . عجیب است که هیچکس هم دراین سایت به این همه وقاحت در چسباندن این ماجرا به زهرا و فرزندانش چیزی به شما نگفت !!! هزاران کودک ایرانی که پدران و مادرانشان در زندانهای آخوندی هستند، حسرت آغوش پدر و مادر می کشند ، هزاران کودک ایرانی شب را گرسنه و یا با لقمه نانی شب را به صبح می رسانند و یا با سؤتغذیه در معرض خطر مرگ زود رس هستند . صدها افغانی در راه مهاجرت به ایران مورد ضرب و شتم ماموران ایرانی قرار می گیرند اما شما بجای نگرانی برای سرنوشت مرد و زن و کودک ایرانی ، یا یک متن آبکی بظاهر سوزناک این عکس را به ماجرائی مبهم در 1400 سال پیش که اصلا به ما ایرانی ها مربوط نیست چسبانده اید تا خشم مردم را برعلیه آمریکا که دل و دماغ شمارا سوزانده برانگیزید . شماها در شارلاتانیسم و فریب و دستکاری احساسات مردم شیطان را درس می دهید . خجالت بکش و روضه خوانی را دراین سایت تمام کن ! ا شما تازی پرست ها به جای ترحم بر هموطنان خود برای مردگان 1400 سال قبل دل می سوزانید . واقعا حال آدم از شما اجنبی ها که ایران را اشغال کرده اید بهم میخورد . ضمنا این را بفهم هر که پا در راه مهاجرت غیر قانونی می گذارد ، خطرات بسیاری او را تهدید می کند ، دیگر اینکه مهاجران ، قربانی سیستم های حکومتی خود هستند و در مرگ این مرد و این کودک، دولت مکزیک مقصر است که نمی تواند شکم مردمش را سیر بکند ؛ نه آمریکا …ضمنا نفهمیدم که چطور عباس و علی مسلمان به والری و آلبرتوی غیر مسلمان ملحق میشوند ؟؟ مگر آن دنیا کفار که به محمد و قرآن اعتقاد ندارند ، جایشان در کنار زهرای شماست ؟؟؟؟ ؟؟ حقه باز !!

    
   • جناب ناشناس احتملا خودت خیلی عقده‌ای پست و بیشرف باشی‌ اما قطعا خیلی‌ خیلی‌ خیلی‌ خنگ و نادان بی‌ اطلاع از محتوای کامنت‌های من هستی‌. من که فکر نمیکنم اهل شرم کردن باشی‌ از قضاوت عجولانه و سفیحانه‌ات.
    ———————————————————————————————–

    کاوش
    12:48 ق.ظ / فوریه 13, 2019
    فرزندان دلیر فقر در جشن بلوغ انقلاب مستضعفین میهمانان ناخوانده بهشت شدند

    “ممد نبودی ببینی‌” که یک شیر زن کرد برای عبور از خط فقر مطلق از خودش چنان دل و جیگری نشون داد که دل و جیگر تموم خط شکنان جبهه حق علیه باطل در مقابلش ذوب و محو میشند؛

    میگم این “پر ازغندی” نظریه پرداز انقلاب ناب محمدی، نمیدونه که فراتر از آشوراییان بی‌ سلاح یه جبهه دیگر هم هست که اون آخرین خطه رهایی از زنجیر اسارت نفس و نفس کشیدنه.

    و اونم وقتیی که خدا به مخلوقات غیر افسانه ایش اعتنا نمیکنه و فرصت نداره که ملایک رو با سینی پر از غذای بهشتی‌ روانه خونه زهرا و بچه هاش علی‌ و عباس بکنه که روزه دار بودند؛

    ناچار زهرا تصمیم میگره مهمون ناخوانده شند و با بچه‌ها خودشون برند بهشت، منتها من موندم بزرگ ارو اول روانه کرد یا کوچولو ارو.

    پس از من شاعری آید
    که اشکی را که من در چشم رنج افروختم
    خواهد سترد

     
    • کاوش اول اینکه خیلی بی ادبی ، دوم اینکه سفیه و خنگ خودت هستی که درست نمی نویسی موضو ع زهرا و عباس و علی چه بوده . اشکال از مبهم نویسی خودت است ، هنوز هم درست توضیح نمی دهی ماجرا چیست ؟ بعلاوه هنوز هم معتقدم این داستان والری و آلبرتو چه ربطی به ماجرائی که نوشته ای دارد .؟؟ برو اول درست نوشتن را یاد بگیر و برای خواننده درست توضیح بده و مطالب را منطقی به هم ربط بده بعد لات بازی در بیاور . پست و بی شرف هم خودتی . فکر می کنی وقتی چندتا جمله سوزناک مبهم و دوتا ماجرای بی ربط را به یکدیگر با اشک و آه سر هم بکنی ، دستی به قلم داری و خیلی با احساسی . ؟؟؟؟ همین مطلب دومت را خودت چند بار بخوان ببین واقعا چقدر روشن ، منظورت را بیان کرده ای !!!!!!!!!!!

      
     • ناشناس

      ثابت کردی که خیلی‌ خیلی‌ نادان و پرو وقیح و پست ///////////////////
      //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       
 116. من یک سلطنت طلب بودم اما بعد خب تصمیم گرفتم ایدئولوژی های دیگر رو هم امتحان کنم ودر ته هیچکدوم هیچ چیز بدرد بخوری ندیدم و مجدداً خب همچنان سلطنت طلبم! ضمناً در این وب سایت جنابعالی که هی فیلتر و بعد مجدداً از فیلترینگ خارج میشه دیدم بهتره بگم بهتره منصفانه تر حرف بزنیم! موضوع پدوفیلی که بعد انقلاب به وضوح شاهد اون بودیم موضوع جدیدی نیست و عجیب اینکه جنابعالی شاید از برکت جمهوری اسلامی و پول باد آورده بچه هات رو مدارسی می فرستادی که این موضوعات درش دیده نشده اند که باید بگم با ظهور طوسی ها چشم انداز این موضوع در مدارس شما تافته های جدا بافته لوس و ننر رو هم دیگه نمی شه نادیده گرفت! پس یه کم دیر اما از حالا به بعد به وضوح و علنی تر می تونین شاهدش باشید!

  اما حالا چرا گفتم منصفانه باید حرف زد چون تکرار یه موضوع مساله رو لوث می کنه! هزار بار این موضوع رو نوشتی و گفتی و تکرار یه چیز مساله رو از صداقت فردی دور می کنه!!! ضمناً پدوفیلی تنها مربوط به دخترا نیست و طوسی جان جنس مذکر شما را نیز بی بهره نگذاشت تا در آینده چه بیشتر زاید این زمانه برایتان!!! مورد دیگری که نباید از انصاف دور شد اینه که “افضا” یه موضوع دینی و اسلامیه اما در همین جمهوری اسلامی سایتهای زیادی رو پیدا می کنی که در زمینه دینی به این موضوع پرداخته اند اما فیلتر شده اند!! یعنی اینکه خود جمهوری اسلامی نیز از این موضوع شرمنده است!!!!!!

  یه نکته دیگه که گفتم نباید از انصاف دور شد اینه که در همان دوره خمینی هم آمده بودند گفته بودند که اگر فرضاً فردی مرتکب چنین کاری شد تنها حرمت ابدیِ آمیزش با زن بر شوهر نیست که جنابعالی گفتی بلکه موارد زیر را نیز شامل میشه:
  1- ثبوت دیه در افضاء خردسال
  2- وجوب انفاق در افضاء خردسال
  3-حرمت ابدیِ آمیزش با زن بر شوهر

  لب کلام اینکه اگر صادقانه بنویسی به دل فرد به فرد افراد می تونه بشینه اما نکته مهم اینه که این مساله ریشه در همون دینی داره که تو بهش معتقدی!!! پیشنهاد می کنم کتاب بیشتری بخونی!!!

  ———-

  درود دوست گرامی
  سخن مرا اینگونه بدانید که:
  برای تیپ ملایانی چون خمینی، همین که فتوا می دهند: ” کسی که زوجه ای کمتر از نه سال دارد….” فاجعه رخ داده است. یعنی این جماعت پذیرفته اند که یک عده زوجه ی بالای نه سال دارند و عده ای زوجه ی کمتر از نه سال. خمینی اگر ذره ای ذره ای ذره ای ذره ای عقل و عاطفه داشت، باید می نوشت: داشتن زوجه ی کمتر از نه سال حرام مطلق است! و تمام شد و رفت. و از این زاویه به نوشته ی من بنگرید که: مردم ایران در کنار این فاجعه، از ماه آسمان تمنای وصال می کردند. و جوانان ما به شوق این فاجعه پای بر میدان مین می نهادند.
  با احترام

  .

   
 117. سلام
  کنگره آمریکا در حالی بررسی «تدبیر» یا «اقدامی» جدیدی است که از راه آن بتواند میلیون‌ها دلار از اموال بلوکه شده ایران را به عنوان جبران خسارت سرنگونی پهپاد آمریکایی مصادره کند.
  پنجشنبه 20 ژوئن، پدافند هوایی ایران، یک پهپاد آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد. مقام‌های ایرانی می‌گویند این پهپاد هنگام سرنگونی در حریم هوایی بین‌المللی در حال پرواز بود.

  هزینه این پهپاد 120 میلیون تا 220 میلیون دلار برآورد می‌شود
  =======
  تبريك به مقام عظماي ولايت كه 200 میلیون دلار از ثروت ايران را تقديم امريكا كرد
  خسارت سوريه و يمن ووووو بماند ببراي نسلهاي بعدي

   
 118. جناب نوریزاد عزیز
  با خواندن این نوشته شما خیلی گریه کردم. خودم را گذاشتم جای دختربچه هایی که دز طول تاریخ زجر کشیدند و نابود شدند و هیچ سنگ صبوری و گوش شنوایی نداشتند. نابود شدند و در زیر چرخ این کارخانه های تولید مسئله له شدند و در خانه های قلدرها دست بدست شدند. دختر بچه هایی که هیچی از زندگی زناشویی نمی دانستند و چون تر و تازه بودند برای مردان سن بالا جذابیت داشتند. ای نفرین بر کارخانه داران مسئله ساز ای لعنت بر آیت اللهی که یک دختربچه سه ساله را زوجه می نامد. ای چرک در گلوی آیت اللهی که حکم به تفخید و کامجویی از دختر شیرخواره می دهد

   
 119. ناشناس آشنا
  10:41 ب.ظ / ژوئن 24, 2019

  دریغ است ایران که ویران شود
  فرصت تاریخی
  جنگ با هست و نیست همه ما سر و کار دارد , صحبت بر سر آواره شدن , کشته شدن , مجروح شدن میلیونها نفر و ویرانی کشور است هم میهنان . تنها کسانی که در طول این چهل سال کشور را غارت کرده اند از جنگ سود می برند . عده ای از آنها جنگ برایشان موهبتی است تا غارت هایشان را که در کشورهای دیگر و یا داخل انبار کرده اند از حسابرسی آتی مردم دور نگهدارند .
  ………………..
  حروم لقمه هایی/////////////////////////////////////////////////////////////سرنوشت ایرانیان را به اینجا کشانده اید هنوز هم آنچنان از استبداد حرف می زنید گویا استبداد چیزی در آسمان است و نه اینکه حی و حاضر به آدمکشی و جنایت و غارت در این 40 و اندی سال مشغول بوده جلو چشمان توی /////////////////////////////////////////////////////////// مشکل شما اراذل و اوباش اسلامی حاکم نیست چون خود از همین حرامیان//////////////////////////////////////////////////////////

   
  • مزی جونم از همون بچگیش نمیفهمید چی میگه , من از همه کسایی که این هاشورا رو میبینن عذر می خوام ! از همون بچگیاش مرتب باید ما به بزرگتر ها که این بچه جلوشون حرفای بد میزد بگیم ترو خدا ببخشیدش , نمیفهمه چی میگه , غلط کرد , از اونا خورد , تنبیهش میکنیم شما که رفتین و حالا هم آقا نوریزاد بیچاره هی باید با هاشور زدناش به همه همون ها رو بگه باز که ” ببخشیدش غلط کرد , نمیفهمه چی میگه , از اونا خورد ! ” منم غیر از این چی میتونم بگم که شرمنده همه تونم , ببخشیدش , از همونا خورد , غلط کرد , نفهمیده باز !

    
 120. افکار عمومی را برای آغاز جنگ آماده میکنند !

  ترامپ: جنگ احتمالی با ایران کوتاه خواهد بود و سرباز در ایران پیاده نخواهد شد

  دونالد ترامپ گفته امیدوار است جنگی با ایران درنگیرد اما درگیری احتمالی به گفته او کوتاه خواهد بود
  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته امیدوار است با ایران جنگ درنگیرد اما در چنین صورتی ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی در ایران پیاده نخواهد کرد.

  آقای ترامپ گفته است نبرد احتمالی با ایران، “طولانی نخواهد بود”. او ابراز امیدواری کرده که چنین جنگی هرگز درنگیرد اما گفته در صورت بروز اتفاقی، آمریکا “در موضعی بسیار قوی” قرار دارد.

   
 121. بهین یاران جان درود

  موجود نری کو آموخته روی دوپای راه برود و بخشی از رفتار آدمیان را

  تقلید کند وبحکم قوانین نامی(شفیعی) براو نهاده اند .در کامنتی به

  طناز دلنوازمان (مش قاسم) به تقلید از منتقدان گفتند “”مثل پیر دختران

  غرغرو…””گمان دارم مقصودی که عقلش بدان قد نداده بانوانی است که

  بسیاری از مردانی!!!! چون وی را در شان خود ندانسته به ویژه که با مرام

  و مسلک اخباری گری ایشان(*)کو خود را خدای روی زمین و ولی مطلقه خانواده

  میدانند و هیچ موجود باشعوری نمی تواند با آن موافق باشدجواب رد داده اند.

  توصیه می کنم بجای مولوی خوانی وغرق شدن در سودا وبلغم وصفرا ووو به

  تقلید از مردمان امروزه بپردازی که به حقوق بشر واحترام به همگان و روش نقد

  بدون غرض ومرض بپردازی.خدا را چه دیدی شاید تقلید گر خوبی از ادب وانسانیت

  شده وخروجی مغزی که سالیانی دراز درگیر بلغم بوده وخود مخ بلغمی بزرگ شده

  التیام یابد و فحاشی های مشمیز کننده از آن ترشح نکند ./ ب

   
  • بی سواد گرامی از یک تواب توده ایی درویش شده چه انتظاری دارید؟ این جماعت///////////////////////////////

    
  • بد سواتِ بیسوات( مش قاسم ) تو با این سبک نگارش انگار از توی قبر گبری در آمده ای، اگر مردی چرا در هر دو چهره ات اثری از مردانگی در کلامت نیست ؟ تمام ویژگیهایی که از تو در نوشتارت تجلی پیدا کرده گویای آنست که اگر به ظاهر هم مرد باشی فاقد صفات مردانه ای و از آن تیپ مردنمایان مخنثی هستی که امام علی( ع ) به آنها اشباه الرجال ( نامردان )میگوید. به فرموده حضرت مولانا :

   مردی اگر به ریش است و ذَکَر
   هم اکنون شاه مردان بودی نره خر

   ——–

   درود شفیعی گرامی
   اکنون با نگارش و انتشار این نوشته ی کوتاه تان راضی هستید؟
   بله؟
   نمی شد مخاطب تان را اینگونه توصیف نمی کردید؟ و بی جهت پای امام علی و مولانا و قبر گبری( زرتشتی) را وسط نمی کشاندید؟
   .

    
   • ادبیات یه درویش آنابولیک ////
    را ببینید. بیسوات با نوشته هاش
    نشون داده آدم با سواد و ادیشمنید ی
    است؛ ولی تو دیدگاه مذهبیتو اینجا
    ا/// کردی. در نوشته ی کوتاهت
    جنس مونث را پست نشون دادی
    یعنی اینکه مثلا مریم میرزا خانی زنه
    وتو مثلا با این دیدگاه قرون وسطایت
    مردی!! این کلمه گبر رو که بکار بردی
    اعراب متجاوز بادیه نشین برای آبا
    واجداد تو که زردشتی بودند جهت
    تحقیرشون اعمال کردند .تو متجاوزین
    خواهر ومادر اجدادت رو پرستش می کنی . نبینم دفعه ای دیگه به این
    مرد بزرگ توهین کنی.

     
   • جناب نوریزاد، اینا بضاعت عقلشون بیش از این نیست. خیال میکنن چون مسلم هستن از بقیه بهترن.

     
    • مش قاسم گرامی ، شفیعی و سید مرتضی و اخیرا کاوش با بی احترامی و تحقیر شما و مزدک و بیسوات ، می خواهند دهن مخالفان رژیم و اسلام را ببندند و سایت را منحصر به خود و طرفداران رژیم بکنند.شما اهمیت ندهید و کار خودتان را بکنید . اتفاقا خوشحال باشید که دارند از دست شما و بقیه می سوزند .

      
  • بیسوات ومشقاسم گرامی لطف کنید جواب منتقدانتان را ندهید هم شما ارام باشید هم ما از خواندن لغات سخیف و زننده راحت شویم با احترام.

    
 122. ترامپ و ادامه هذیان های بعد از سیلی!
  ——————————————-

  ترامپ: با ایران جنگ زمینی نخواهیم داشت. جنگ هوایی و دریایی خواهیم داشت که زیاد هم طول نمی کشد. چون سریع کار ایران را یکسره خواهیم کرد!

  دونالد ترامپ در مصاحبه تلفنی با بخش تجاری شبکه «فاکس نیوز» در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال جنگ با ایران، گفت:

  «امیدوارم که اینطور نشود. اما ما در موضع بسیار قدرتمندی قرار داریم. اگر اتفاقی بیافتد، ما در موضع بسیار قدرتمندی قرار خواهیم داشت و می‌توانم به شما بگویم که این [درگیری] خیلی زیاد هم طول نخواهد کشید! بحث من اعزام نیروی زمینی یا اعزام یک میلیون سرباز نیست. فقط می‌گویم اگر اتفاقی بیافتد، خیلی طول نخواهد کشید!»

  وی سپس به حادثه هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز این کشور در ایران پرداخت و گفت:

  «من با آن‌ها خیلی خوب بوده‌ام! آن‌ها پهپاد ما را ساقط کردند، اما تصمیم گرفتم کاری نکنم و تصمیم گرفتم آن همه ایرانی را نکشم! من ایرانی‌های زیادی را می‌شناسم و ایرانی‌ها را خیلی دوست دارم و این مسئله در آن تصمیم مؤثر بود. آن‌ها انسان هستند و من نمی‌خواستم ۱۵۰ انسان را بکشم! آن‌ها یک هواپیمای بدون سرنشین را هدف قرار دادند.»

  ترامپ با بیان اینکه تحریم‌ها فشار زیادی به ایران اعمال کرده، گفت اگر اقدامات دولت او نبود، اکنون «ایران کل خاورمیانه را گرفته بود! عربستان سعودی را گرفته بود!»

  ترامپ گفت که «رهبری ایران باهوش نیست!».

  https://www.realclearpolitics.com/video/2019/06/26/trump_talks_google_bias_mueller_testimony_dem_debate_border_crisis_china_trade_in_interview_with_maria_bartiromo.html

  ===
  پی نوشت 1: زرشک!

  پی نوشت 2 : تصادفا رهبر ایران با هوش بود که فریب ترا نخورد،و طوری از او سیلی خوردی که هنوز در حال هذیان و تناقض گوئی هستی!

   
 123. این دست کجه (منظورم فیزیکی نیست): آمریکایی‌ها می‌ترسند جلو بیایند بنابراین می‌خواهند مذاکره کنند.
  مش قاسم: به این میگن سر و …(سه نقطه از مش قاسم)ون زدن برای آغاز مذاکره برای جون بدر بردن.

   
  • آگهی خرید :
   به یک جفت چکمه که تا بالای زانو را بپوشاند برای استفاده در دکان نوریزاد نیازمندیم .

    
 124. اخبار:
  دکتر علیمحمدی فرمانده/* پایگاه بسیج پایگاه ۹: هر چقدر که برجام ظهور امام زمان (عج) را به تعویق انداخت، تدبیر شگفت انگیز و حماسی اخیر امام خامنه‌ای در مواجهه با امان نامه آمریکا شمارش معکوس ظهور را به صدا درآورده است.
  مش قاسم: ۱- بعله دیگه، یه همچین احمقهایی بر ما حکومت میکنن. ۲- وقتی زندانبانان مدرک بالاتر از لیسانس دارن فرمانده/* پایگاه بسیج پایگاه ۹ هم مدرک دکتری بهش میدن. به حکومت اسلامی احمقها و نادانان اسلامی خوش آمدید.

  /*: ک

   
 125. اخبار:
  حاج محمود صادقی: هجمه‌های اخیر به زنگنه بودار است.
  ترجمه: من بوکشم!

   
 126. اخبار: زنان مجرم و کلاهبردار هنگام اختلاس و سرقت و … نه دین دارند و نه ایمان ولی در زندان اسلامی چادری میشن.
  مش قاسم: بازم بگین در مملکت اسلامی تبعیض جنسی اسلامی وجود نداره. مردان با دین و ایمان اول دزد و کلاهبردار و سارق و جنایتکار و شکنجهگر هستن بعد میشن مقام رهبر/*ی و رئیس/* جمهور/*ی وزوزیر/* و ول-وکیل/* شهردار/* و قاضی/* و …………. بعد هم زن و پس افتادهاشون رو میفرستن کانادا و استرالیا و اتریش و اینگیلیس و اسپانیا و برزیل و ونزوئلا ……. تا خودشون هم برن.

  /*: ک

   
 127. اخبار: 80 در صد زندانبانان مدرک تحصیلی بالای لیسانس دارند.
  مش قاسم: همینطور هم وزوزیر/*ان و ول-وکیل/*ان و کلیه سردمداران حکومت/* اسلامی.

  /*:ک

   
 128. چی شد در طول کمتر از ۲۴ ساعت سردارا/*ان شکست خورده که عربده میکشیدن که پوزه آمریکا رو به خاک مالیدن یه هویی رفتن به سمت اینکه ای داد و بیداد دیپلوماسی با اعمال آمریکا خوابید؟

  /*: ک

   
 129. موسی
  بنظرم شاخه ای گم شده تکامل مابین گیاهان و جانوران همین خمینی و خمینی ها و خامنه ای وخامنه ای ها و….. باشند که هنوز تحقیقاتی در موردشان نشده؟

  شاه عباس صفوی در دربارش مومنینی تربیت کرده بود که انسان را در حالی که زنده بود ، می خوردند
  زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی یکی از معدود نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود که در زمینهء قتل ها و آدمکشی ها و آدمخوری هایی که در طول تاریخ کشورمان توسط مردم ایران و سلسله های حکومتی در ایران به دلایل مذهبی و با انگیزه های دینی انجام شده اند ، دست به تحقیقات فراوانی زد و حقایق هولناکی را در این زمینه کشف کرد و افاشا نمود . سعیدی سیرجانی شرح داد که چگونه حکومت هایی با نام دین و در لوای دین مخالفین —– خود را می کشتند و به چه سان جماعتی که خود را مومن و مسلمان و بسیار معتقد به اصول دینی و مقید به فرایض مذهبی می دانستند ، نقش جلادها و آدمکشان آن حکومتهای ریاکار و جنایت پیشه را ایفا می کردند تا لابد خداوند خود را و لابدتر از آن ، حکومت و مقامات عالی آن و خداوندگاران خود را خشنود کنند . سعید سیرجانی از جمله در مقدمهء کتاب شگفت انگیز و بی نظیر وقایع اتفاقیه که تدوینش کرده است ، می نویسد
  شاه عباس صفوی یک دسته جلاد داشت به نام چیگیین ها یا کسانی که گوشت را خام می خورند . کار چیگیین ها این بود که مقصران را به امر شاه ، زنده زنده می خوردند . ( یعنی روی سرش می ریختند و هر یک با دندان تکه ای از بدن آن نگون بخت را در حالی که از درد به خود می پیچید ، می کندند و می خوردند ) . به روایت موئلف روضه الصفویه ، مورخ رسمی دربار صفوی ، آن فرقه ( یعنی آدمخوران مذهبی صفوی ) آلت سیاست و غضب حکومت بودند ، که گناهکاران واجب التغدیر را از یکدیگر می ربودند و انف و اذن ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می فرمودند و همچنین بقیهء اعضای بدن ایشان را به دندان افصال داده ( یعنی می کندند ) و می خوردند .. ( زندگانی شاه عباس اول تالیف نصرالله فلسفی ، جلد دوم ، صفحهء ۱۲۵ ) . برای آنهاییکه فرصت مراجعه به این ماخد را را ندارند ، نقل همین چند سطر از همان کتاب شاید تامل برانگیز باشد : شاه اسماعیل اول پس از آنکه بر شیبک خان ازبک غلبه کرد و او را کشت ( جنازه اش را به میان مومنین و متدینین صوفی انداخت ) و به صوفیان گفت هر که سر مرا دوست دارد از گوشت این دشمن بخورد ( تازه این صوفیان جزو علمای دینی دربار بودند ونه آن آدمخوران رسمی که چیگیین ها باشند!) . خواجه محمود ساغرچی که در آن معرکه حاضر بوده گفته است که پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان برای خوردن جسد شیبک خان به جایی رسید که جمعی تیغ کشیدند و (برای خوردن آن جسد) به جان یکدیگر افتادند و آن مردهء به خاک و خون آغشته را مانند لاشه خواران از دست یکدیگر می ربودند و می خوردند ( نقل از روضه الصفویه ) . پدر بزرگوار شاه عباس کبیر هم جمعی از ریش سفیدان و صوفیان طوایف را در مجلسی جمع نموده بعد از ذکر و ذاکری که در میانهء صوفیان معمول است ، به ایشان خطاب کرد : هر کس خلاف اراده و سخن مرشد عمل نماید تنبیه او چیست؟ آن جماعت (مومن و متدین و متعبد) گفتند که : گوشت بدن او او را خام خواهیم خورد .. و بر این نیت الله الله کشیدند ( نقل از خلاصه التواریخ) ء

  موسی

   
  • البته گویا داروین سران اولیه //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// تا انسانهای کنونی و بهمین دلیل این درنده خویی و عقب افتاده گی اسلامیان کلا از همینجا سرچشمه گرفته شده.

    
  • دو عبارت یا گزاره کذب در این گزارش شما بود:

   1-” سعیدی سیرجانی شرح داد که چگونه حکومت هایی با نام دین و در لوای دین مخالفین —– خود را می کشتند و به چه سان جماعتی که خود را مومن ومسلمان و بسیار معتقد به اصول دینی و مقید به فرایض مذهبی می دانستند …”

   2-“…آن فرقه ( یعنی آدمخوران مذهبی صفوی )…”

   (پایان نقل قول)
   ——-
   اگر فرض کنیم که این روایت تاریخی که گروهی در زمان برخی شاهان صفوی،مخالفان شاه را زنده زنده بدندان می کشیدند،روایت درستی بوده باشد از جهت سند تاریخی و گزافه ای در آن نبوده باشد،اما در اصل منبع تاریخی (روضه الصفاء) این نیست که “چگینی ها” چنین کاری را بعنوان دین انجام می دادند،و این دو تعبیر که یکی به سعیدی سیرجانی نسبت داده شد و جمله ای که بین پرانتز قرار داده شد که آدمخوران مذهبی،یا کسانی که بعنوان دین چنین می کردند،تعبیری دروغ و ناروا و افتراء است.

   آنچه که در روضه الصفاء هست که عبارت آن بعینه نقل می شود،این است که این جلّادان مخالفان شاه را زنده زنده قطعه قطعه می کردند،نه اینکه بامر دین یا مذهب یا بانگیزه دین و مذهب چنین می کردند،و تفاوت بین ایندو بسیار است.

   علاوه اینکه،در هیچیک از حدود شرعیه رایج بین مذاهب اسلامی و فرقه های شیعه،چنین دستوری وجود نداشته و ندارد که کسی را بر فرض که جرم او اعدام باشد،زنده زنده مثله کنند و از او سلب حیات کنند.

   نیز، هیچکس از رویّه ظالمانه شاهان چه در سلسله صفویه و چه غیر آن از سلسله های دیگر دفاع نمی کند و اساسا شاهیسم و سلطنت موروثه بر خلاف منطق اسلام بوده و هست.بنابر این،معلوم شد که چنین پرانتزهایی و آنچه که به سعیدی سیرجانی منسوب است که خاستگاه چنین وحشی گری هایی (اگر نقل صحیح باشد) دین بوده است،شیطنت دین ستیزانی است که با دستکاری در متون تاریخی معتبر یا غیر معتبر،دنبال اهداف دین ستیزانه خویش هستند.

   ——-
   عبارت “روضه الصفویه”اینطور است :

   “…شيخ احمد آقاى موصوف به صفات كذا، پيوسته در كرياس گردون اساس، با پانصد نفر از متعلّقان، ملبّس به لباسى مخصوص، كه مختار آن جماعت بود، اقامت داشتند و همواره منتظر آن بودند كه واجب السياست يا واجب القتلى را از مخاصمان و معاندان دولت روز افزون به انواع عقوبت معذّب دارند. لباس مخصوص و مختار شيخ احمد آقاى مير غضب و متابعانش بر آن نهج بود كه تاجهاى عظيم ضخيم، معمّم به عمامه ‏هاى سرخ بر سر مى ‏گذاشتند و اطراف آن را به انواع پر كلنگ و عقاب آراسته اكثر لباس و اثواب سرخ پوشيدندى و به حلق محاسن و اطلاق مشارب اقدام مى ‏نمودند.

   زمره ‏اى ديگر از اين قبيل كه در فرمان ملك بيگ اصفهانى جارچى باشى بسر مى ‏بردند مسمّى به “چيگ يين”، يعنى گوشت خام خور، بودند. آن فرقه نيز آلت سياست و غضب بودند كه گناهكاران را از يكديگر مى‏ ربودند و بينى و گوش ايشان را به دندان قطع نموده بلع مى‏ فرمودند. همچنين بقيّه اعضاى ايشان به دندان انفصال داده مى‏ خوردند تا حيات از آن گروه مسلوب مى‏ گشت. اين جماعت نيز لباسى مخصوص داشتند. جهت امتياز بدان طريق كه تاجهاى بى‏ عمامه ضخيم طويل به قدر يك ذرع بر سر مى‏ گذاشتند و اطراف آن را با تاغهاى پر كلنگ و بوم مى ‏آراستند…”

   (روضة الصفويه، ص: 725)

    
   • (سید مرتضی
    12:12 ق.ظ / ژوئن 27, 2019
    نیز، هیچکس از رویّه ظالمانه شاهان چه در سلسله صفویه و چه غیر آن از سلسله های دیگر دفاع نمی کند و اساسا شاهیسم و سلطنت موروثه بر خلاف منطق اسلام بوده و هست.)

    رجوع شود به:
    فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسلام سـال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 1394صفحات 5-24

    علل تعاملات سلاطین صفوی با علمای شیعه و نتایج آن

    جمشید نوروزی و شهرام رمضانی

    چکیده
    تأسیس حکومت صفویه و برخی اقدامات آن مانند اعلام تشیع اثناعشری به عنوان آیین رسمی ایران و رویارویی با حکام سنی مذهب همسایه، ………

    موسی

     
 130. خامنه ای و بستگان دزدش، چگونه کشورمان را غارت و آنرا ویران کردند
  نویسنده : احمد دولتخواه

  پیش گفتار:

  اگر دزدی وارد خانه ما شده و بخواهد اسباب اثاثیه و پول و جواهرات مارا به سرقت برد چه واکنشی نشان می دهیم؟. آیا با او بر سر جنگ و نزاع در نمی آییم و در صورت امکان به پلیس اطلاع نمی دهیم؟!. اگر میهمانی بر ما وارد شده و با وجود عزت و اکرام ما به مال و اموالمان دست درازی کند باز چه واکنشی نشان می دهیم؟. آیا در کناری ایستاده و با به به و چهچه مقدم نامبارک او را گرامی می داریم و شاید هم در جمع آوری پول و جواهرات به او کمک می کنیم؟!.

  آیا اگر در هرمورد گفته شده سکوت اختیار کنیم و حتی هنرنمایی دزد را ستایش نماییم ما را چه گونه آدمهایی می توان تصور کرد؟. مهربان و با گذشت، ترسو و بزدل، و یا بی خرد و بی اندیشه؟!. در هریک از حالات بالا که امکان به حقیقت پیوستن آن ناچیز و اندک است می توان ما را صاحبخانه ای ترسو، بی فکر، و بی تفاوت دانست که اندکی ویژگی انسانیت و شجاعت در ما وجود ندارد.

  دزد در خانه و ما همچنان بی خبریم

  نزدیک به ۳۸ سال پیش وبا و طاعونی سرتاسر مملکت ما را فراگرفت که دامان بسیاری از مردم به ویژَه زنان، جوانان، و کودکان مارا در بلا و مصیبتی ناگفتنی به آتش کشید، نسلی را سوزاند و خاکستر کرد. در کنار این مصیبت های همگانی، دزدان و لاشخورانی به نام آخوند که ظاهراً ایرانی بودند و خود را به مردم می چسباندند و ابراز هم دردی می کردند طاعون وار مملکتمان را ویران، و آنچه از ثروت های ملی و مردمی بود به چپاول و غارت بردند. در همه این حال، ملت ضربه خورده و خسارت دیده گوسفند وار به تماشای فروکش و تاراج مملکت پرداخته و کمترین واکنشی نشان نداده است. به راستی، ننگ و نفرین بر ما باد.

  همانگونه که ما نیاکانمان را سرزنش و نفرین می کنیم که دروازه های کشور را به روی تازیان جنایتکار بیابانگرد گشودند و در برابر آن وحشی های غیر انسان خونخوار از خود مقاومت و ایستادگی بهتری نشان ندادند، بی گمان نسل های آینده نیز بر ما انسان های بی بخار و بی تفاوت نفرین خواهند فرستاد که چگونه شاهد و ناظر فروپاشی و غارتگری کشور بوده و همچنان ساکت مانده ایم.

  خامنه ای و خانواده اش /// قرن

  شاید در تاریخ گذشته تا کنون ایران ما کمتر کسی مانند علی خامنه ای و خانواده اش را سراغ دا شته باشیم که این چنین ///////////////////////////////////تیشه به ریشه کشور زده باشند باشند. به راستی خامنه ای و بستگان چپاولگرش در ایران، نمونه و مظهر شقاوت، بی رحمی، بی وجدانی،///، و سبعیت و ضد انسان و انسانیت به شمار می آیند.

  این فامیل ////////////////////////////////////// روی چنگیز، هیتلر، استالین، پینوشه و دیگر جلادان تاریخ را سپید کرده و هرکدام از اعض‍اء این خانواده، درنده خوی جلاد و ستمگری بیرحم و خون آشام به شمار می آید. به راستی تحمل و پذیرفتن جنایت های بیشمار، و دزدی های کلان و مملکت به باد ده این گروه، از سوی ملت به خواب رفته و بی خیال موجب تأسف، شرم و نگرانی است. نگرانی از آن جهت که تا چه اندازه ملت ما به پوچی گرائیده و اینهمه جنایت و غارتگری را نادیده می گیرد!.

  /// های کم سابقه خانواده خامنه ای

  در مورد ///های کلان خامنه ای،آخوندک ۵ تومانی مشهدی و بستگان غارتگرش ما در گذشته مقاله های گوناگونی نوشته و امیدوار بودیم ملت به خواب رفته و بی خیال ما اندکی به غیرت آیند و شر این ////////////////// ضد انسان را از سر مردم ما و نسل های آینده کوتاه کنند. در این مقاله ما دیگر وارد جزئیات غارتگری و دزدی های ///////////////// خانواده اش نشده، بلکه با افزودن چند ویدیو بدان، توجه خوانندگان خودرابه ارقام زیادی از چپاولگری این قوم وحشی جلب می کنیم
  از آنچه گذشت:

  اگر دزدی وارد خانه ما شده و بخواهد اسباب اثاثیه و پول و جواهرات مارا به سرقت برد چه واکنشی نشان می دهیم؟. آیا با او بر سر جنگ و نزاع در نمی آییم و در صورت امکان به پلیس اطلاع نمی دهیم؟!. حال، دزدخانگی ما علی خامنه ای و خانواده چپاولگر و جنایتکارش است. آیا نباید جلو این دزدهای خانگی را بگیریم، و مانع فروکش و ویرانی کشور شویم؟!.

  نزدیک به ۳۸ سال پیش وبا و طاعونی از سوی آخوندهای بی شرافت و بی فرهنگ سرتاسر مملکت ما را فراگرفت که دامان بسیاری از مردم به ویژَه زنان، جوانان، و کودکان مارا در بلا و مصیبتی ناگفتنی به آتش کشید، نسلی را سوزاند و خاکستر کرد.خامنه ای و فامیل جنایتکارش که روی چنگیز، هیتلر، استالین، پینوشه و دیگر جلادان تاریخ را سپید کرده و هرکدام از اعض‍اء این خانواده، درنده خوی جلاد و ستمگری بیرحم و خون آشام به شمار می آید

   
 131. برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، گفته است که کشورش تحت هیچ شرایطی اجازه استفاده از پایگاه‌های عراق را برای حمله نظامی به ایران نخواهد داد.

  آقای صالح در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت “ما نمی‌خواهیم سرزمینمان تبدیل به جبهه‌ای برای اقدام خصمانه علیه هیچ یک از همسایگانمان از جمله ایران شود.”
  http://www.bbc.com/persian/iran-48771499

   
 132. بیش از ۱۰۰ فعال مدنی ایرانی درباره پیامدهای درگیری نظامی ایران و آمریکا هشدار دادند
  در پی افزایش تنش بین ایران و ایالات متحده و بالارفتن احتمال رویارویی نظامی دو کشور، ۱۱۶فعال مدنی در داخل و خارج از ایران، در نامه‌ای نسبت به تبعات درگیری نظامی احتمالی میان ایران و آمریکا هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه از فعالین، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران هستند. در بخشی از این نامه آمده: “تاثیر هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، همانگونه که در کشورهای همسایه ایران دیده‌ایم، ویرانگر خواهد بود. این امر احتمالاً به بحران‌های فزاینده انسانی و حقوق بشری منجر خواهد شد و تنها باعث بی ثباتی منطقه‌ای می‌شود که هم اکنون نیز دچار مشکلات متعددی است.” امضاکنندگان این نامه از دبیر کل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای منطقه که در گذشته برای برقراری صلح تلاش کرده‌اند، خواسته‌اند با میانجیگری، از وقوع جنگ و فجایع حقوق بشری چشمگیر احتمالی جلوگیری کنند. افرادی نظیر محمد اولیایی فرد، مسعود باستانی، پرستو دوکوهکی، عیس سحرخیز و مهرانگیرکاز از امضاکنندگان این نامه هستند.
  http://www.bbc.com/persian/live/48769708

   
 133. کاوش 6 ضد کاوش 0
  =================
  فقر فقط در توئیتر بیل گیتس کاهش یافته است، نه در جهان

  بیل گیتس اینفوگرافیکی را منتشر کرده است که می‌گوید طی ۲۰۰سال گذشته فقر کاهش یافته است. واقعیت دارد؟

  جیسون هیکل
  ترجمۀ: نجمه رمضانی مرجع: Guardian
  میلیاردرهایی که هر سال در اجلاس داووس دور هم جمع می‌شوند، جدیداً داستان تازه‌ای دربارۀ خدماتشان به بشریت تعریف می‌کنند. این روایت با نمودارها و اینفوگرافیک‌هایی ارائه می‌شود که نشان می‌دهند، طی ۲۰۰سال گذشته، فقر کاهش یافته و کیفیت زندگی در اثر گسترش تجارت و سرمایه‌داری افزایش پیدا کرده است. اما انسان‌شناسی کارکشته، معتقد است این نمودارها چیز دیگری را نشان می‌دهند: اینکه چطور انسان‌ها در دام دنیایی افتاده‌اند که در آن همه چیز را باید با «پول» خرید.
  جیسون هیکل، گاردین — هفتۀ گذشته، وقتی رهبران جهان و سرآمدان تجارت برای شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد وارد داووس می‌شدند، بیل گیتس برای ۴۶ میلیون دنبال‌کنندۀ خود در توئیتر یک اینفوگرافیک ارسال کرد که نشان می‌داد جهان روز به روز بهتر و بهتر شده است. او نوشت: «این یکی از اینفوگرافیک‌های مورد علاقۀ من است. بسیاری از مردم از این نکته غافلند که زندگی در دو قرن گذشته چقدر پیشرفت کرده است».

  تاکنون از میان این شش اینفوگرافیک- که مکس روزر در نشریۀ آنلاین اور ورلد این دیتا۱ آن‌ها را تهیه کرده است- اینفوگرافیکِ اول بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این اینفوگرافیک نشان می‌دهد نسبت افرادی که در فقر زندگی می‌کنند از ۹۴٪ در ۱۸۲۰ به ۱۰٪ در دنیای امروز کاهش یافته است. این ادعا ساده و قانع‌کننده است. فقط هم گیتس را مجذوب خود نکرده است. سال گذشته این عدد و رقم‌ها را همه تکرار می‌کردند، از استیون پینکر تا نیک کریستوف۲ و بسیاری دیگر از اعضای داووس هم دربارۀ این موضوع به بحث نشستند که توسعۀ سرمایه‌داریِ بازار آزاد برای همه فوق‌العاده ثمربخش بوده است. پینکر و گیتس پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته‌اند ما نباید به افزایش نابرابری اعتراض کنیم زیرا همان نیروهایی که چنین ثروت عظیمی را به ثروتمندان می‌دهد، در برابر چشمانمان فقر را از بنیان ویران می‌کنند.

  چنین روایتی نیرومند است و البته کاملاً هم اشتباه.

  این اینفوگرافیک چند اشکال دارد. اول آنکه، داده‌های واقعی دربارۀ‌ فقر تنها از سال ۱۹۸۱ به بعد گردآوری شده‌اند. آمارهای پیش از این تاریخ کاملاً سردستی است و عقب‌رفتن تا سال ۱۸۲۰ کاری بی‌معنا است. روزر به مجموعه داده‌هایی استناد می‌کند که اصلاً برای توصیف فقر گردآوری نشده بودند، بلکه موضوع آن‌ها نابرابری در توزیع GDP (تولید ناخالص داخلی) جهان بود و تعداد محدودی از کشورها را در بر می‌گرفت. پژوهشی واقعی برای تقویت ادعاهای مربوط به فقر بلندمدت در دست نیست.
  پینکر و گیتس گفته‌اند ما نباید به افزایش نابرابری اعتراض کنیم، زیرا همان نیروهایی که چنین ثروت عظیمی را به ثروتمندان می‌دهد، در برابر چشمانمان فقر را از بنیان ویران می‌کنند
  این‌جور ادعاها، کارِ علم نیست، کار رسانه‌های اجتماعی است.

  در واقع ارقام روزر نشان می‌دهد که امروز جهان از وضعیتی که در آن بشر غالباً نیازی به پول نداشت به وضعیتی رسیده که در آن بیشتر افراد برای ادامۀ‌ حیات با مقادیر واقعاً کمِ پول با مشکلاتی عدیده دست به گریبانند. گرافِ روزر این واقعیت را کاهش فقر به حساب می‌آورد، اما در واقع آنچه اتفاق افتاده روند تصرفی است که طی جنبش‌های حصارکشی اراضی در اروپا و استعمارگری جنوب جهان، مردم را به زور وارد نظام کار سرمایه‌داری کرده است.

  پیش از دوران استعمار، بیشتر مردم در اقتصادهای زیست‌پایه‌ای زندگی می‌کردند و از دسترسی به منابع مشترک فراوان برخوردار بودند- زمین کشاورزی، آب، جنگل، دام و نظام‌های مستحکم مشارکت و رابطۀ متقابل. اگر هم پولی داشتند، بسیار کم بود اما آن زمان برای خوب زندگی کردن به پول نیاز نداشتند، پس معنی ندارد مدعی شویم آن‌ها با فقر دست به گریبان بودند. این نوع زندگی را استعمارگران به شدت در هم کوبیدند، آن‌ها افراد را به زور از زمین‌های کشاورزی بیرون کردند و به کشتزارها، کارخانه‌ها و معادنی راندند که مالکیت آن‌ها را اروپاییان در دست داشتند؛ در آنجا برای کاری که ابتدا هرگز مایل به انجام آن نبودند، حقوقی اندک به آن‌ها می‌دادند.

  به بیان دیگر، گراف روزر زندگیِ پرولتاریاییِ تحمیلی را نمایش می‌دهد. معلوم نیست این گراف پیشرفت زندگی مردم را نشان بدهد زیرا می‌دانیم در بیشتر موارد، حقوق جدید این افراد در حدی نبود که از دست دادن زمین و منابعشان را جبران کند، زمین و منابعی که استعمارگران تصاحب کردند. اینفورگرافیکِ مورد علاقۀ گیتس خشونت استعمارگر را از او می‌گیرد و آن را در داستان شاد پیشرفت کادوپیچ می‌کند.

  اما این یگانه اشتباهی نیست که اینجا رخ داده است. الگویی که این گراف دنبال می‌کند بر پایۀ خط فقر ۱.۹۰ دلار (۱.۴۴ فرانک) در روز است، که یعنی معادل آنچه در ۲۰۱۱ می‌شد با ۱.۹۰ دلار خریداری کرد. با هر معیاری که در نظر بگیریم، این مبلغ فاجعه‌آمیز و بسیار پایین است و الان شواهد بسیاری در دست داریم که حتی مردمی که با مبالغی بالاتر از این خط زندگی می‌کنند، سطح وحشتناکی از سوءتغذیه و مرگ‌و‌میر را نشان می‌دهند. درآمد ۲ دلار در روز نشان نمی‌دهد که فرد به یکباره از فقر شدید نجات یافته است. حتی از نمای دور هم این چنین نیست.

  سالهاست پژوهشگران به دنبال خط فقری منطقی‌تر هستند. غالب آن‌ها معتقدند مردم روزانه دست‌کم ۷.۴۰ دلار نیاز دارند تا بتوانند از مواد غذایی ابتدایی و امید به زندگی معمولی برخوردار باشند و به علاوه شانسی نیمه‌معقول داشته باشند برای اینکه فرزندانشان به پنج‌سالگی برسند. بسیاری از پژوهشگران، ‌از جمله اقتصاددانی به نام هاروارد لنت پریچت تأکید دارند که خط فقر باید از این هم بالاتر باشد، یعنی ۱۰ تا ۱۵ دلار در روز.

   
 134. آقای نوریزاد و تصویر خمینی درین پنجره
  عکسی از خمینی که بمعرض دید ورودکنندگان در پنجره خود گذاشتید بیان کننده خیلی چیزهاست، خمینی///////////////////////////// در وضعیت دگرگونی مشاهده میشود که در روزهای پایان زندگیش در /// زاییده شده از افکار ، رفتار ،فریبکاری وجنایاتش بوده ، معتقدم و معتقدیم که بهشت و جهنم بعد از مرگ دروغی بزرگ هست ولی در گذر زنگی برپاست، او درین حالت فشار ظلم ستمی که بر مردم روا داشت با کم طاقتی مجبور به پذیرش هست.

  ماه های آخرش در//////////////////پرت و پلا گویی سبقت از محمود افغان ربوده بود و به //////////////////////////////// رسیده بود زیرا رهبریت و ولی فقیه بودن را میپرستید ولی عمر حکومتش کوتاه بود و از مرگ وحشت داشت چون با مال مفت در درازای عمر پرورش یافته بود ،کارگر از مرگ نمیترسد چون از زجر کار ومشقت زندگی رها میشود.

  این عکس در ظاهر کودکی یا خانمی را بنمایش گذاشته که با پشت چنگالی بدهان خمینی نزدیک شده که حاوی و حامل هیچ نیست آیا سر بسر خمینی گذاشته و تصور میکند که پیر و فرتوتست و بیحرکت و بی خطر، ولی خمینی طبق معمول خندان وبشاش نیست بلکه در حالت ضعف و فتورست، و میتوان گفت خانمی هست زیرا موهای زیاد بر آمده در پشت دارد هرچند رنگهای لباس کودکانه هست، همانکه گفتند که لحظه آخر گفته چراغ ها را خاموش کنید تا باخدای خودم نجوا کنم هم دروغی بیش نبود او از روزها ی قبل از مرگ 10 سال دیرشده اش کلام نداشت و عیر از آن چه میخواست با خدایش بگوید؟ بگوید مردمی را که آرام میزیستند با فریب حکومت اسلامی را بهشان باطوم وار جا کردم صد ها هزار کشته وزخمی در جنگ ودر بیدادگاهای اسلامی برایشان تولید کردم دست سارقان کشوری و بینالمللی را برای تاراج وغارت سرمایه های مستضعقین باز گذاشتم، رهبریت تروریست جهانی را بعهده گرفتم، دشمنی را بین دین ها و قوم ها از نو بنیاد نهادم، در زندانهای حکومت امام زمان علیه دختران جوان اجازه تجاوز دادم پیش از اعدام، آیا در نجوایت باخدایت اینها را گفتی یا اگر واقعا به اله اعتقاد داری به او هم دروغ گفتی.

  تنها خمینی نبود در کنار او توده ایها ، تئوری وآثار علی شریعتی که آخوند ها هم اورا قبول نداشتند و اغلب نوشتارش تخیلی بود واز همه بدتر و حقه بازتر ملی مذهبی ها که نه ملی هستند نه مذهبی و هم از آخر میخورند هم از توبره.

  ————-

  درود شاهد گرامی
  در باره ی این عکس اشتباه می کنید. نوه ی جناب خمینی ست به نام علی. این علی، اکنون ملایی ست با نام علی خمینی که از حواریون بیت رهبری ست. در این عکس کودک خردسال با چنگال تکه هندوانه ای را در دهان پدر بزرگش گذارده و دارد چنگال را پس می کشد. عکاس در حین پس کشیدن چنگال عکس را گرفته. این عکس، در نوع خود بسیار عاطفی به نظر می رسد. اما عاطفه در جناب خمینی مرده بود. از همان هیچی که در داخل هواپیما ابراز فرمود تا هشت سال جنگ ابلهانه و چندصد هزار کشته و مجروح و اسیر و ویرانی و… بعدش هم حکم به اعدام چندین هزار زندانی در چهار خط نوشته. گور پدر عدل و انصاف و دادگاه و وکیل و تحقیق و … طرف بیخودی نیست که می گوید: من انقلابی ام دیپلمات نیستم. در رفتار انقلابی، چندان به شعور احتیاجی نیست.

  با احترام

  .

   
 135. نوری زاد شاهکار کردی این بار . ول کن کار های دیگه رو و داستانهای پورنو بنویس , محشری برای این کار . میلیاردر میشی قول میدم . من که حاااال کردم !!! حااااال کردم !!!!!!

   
 136. پژواک ارواح تاریخ

  عمو سام و شرکا، میراث داران کنستانتین و هرقل و صلیبیون صهونیست اونجلیک برای منافع جهان خوارانه خود و حمایت از حکومت‌های دست نشانده محلی – سامیان داوودی وتازیان اموی سلفی – سخت با میراث داران پیشدادیان، و پارسیان و فارسان و اعراب و ترکان میان رودان هخامنشی و اشکانی و ساسانی شاخ در شاخ شدند.

  عمو سام از اینکه قوش و گوش بلند پرواز و تیز پروازش بر فراز آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز با تیر و کمان آرش
  در آب سرنگون شده سخت بر آشفته.

  از زمان شاه عباس و اشغال جزیره هرمز و قشم و بندر گمبرون (عباس) توسط پرتقالی‌ها بیش از ۴۰۰ سال است که می‌گذرد. هزمونی جهانی‌ صلیبیون و خصوصا هزمونی آن‌ها در خاور میانه با چالش شدید و مقاومت جبهه مقاومت به رهبری اردشیر بابکان و تنسیر و عبد المک مروان زمان, میراث داران فارسان و اعراب ساسانی مواجه شده.

  ارواح افسانه‌ها و اسطوره‌ها و تاریخ سلحشوری جنگاوران -خواه رستگاری و خواه تحقیقی – در روح حیات حقیقی ساکنین کره خاکی همچنان از عصر تیر و کمان باستان تا عصر موشک کروز دورزن پسا تجدد میدمد.

  هگل جغد خردمند مینروا یا آتینا هم تصور میکرد روح جهان را در قامت ناپلئون کوتوله جنگاور مشاهده کرده بود.

  منم آرش،

  چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن،

  منم آرش، سپاهی مرد آزاده،

  به تنها تیر ترکش آزمون تلختان،

  را اینک آماده،

  مجوییدم نسب،

  فرزند رنج و کار،

  گریزان چون شهاب از شب،

  چون صبح آماده دیدار

  ================

  ترجمه مضمون ادبی‌ به ادبیات رایج انگلیسی – در یک سایت وزین حرفه ای;

  مکالمه بین خلبان رو- زمین پهباد عمو سام و کماندار سپاهی پشت سامانه تیر آرش

  My name is RQ-4 Global Hawk made by Northrop Grumman

  I’m a bad ass madafaka, I’m worth a quarter of a billion bucks

  I’m the Lord of the Skies, no one escapes my fifth dimension eyes

  I’m comin’ to get ya and lay down the law

  Shut up, creep you’re goin’ down. – (آرش)

  ?Who the hell is that

  I’m a two thousand five hundred dollar hashtag#Iranian missile sayin’ bye bye baby – (آرش)

  “Ooooooh shiiiiiiiit…” Boom.

   
  • بهین یاران جان درود

   یکی برا این آقاهه چن تا هواپیمای اسباب بازی وعروسک تیروکمان دار

   تهیه کنه تا هی بازی کنه ودس از سر هرقل وکنستانتین و میان رودان (با اون سرزمینی

   که یک رودش عسله ویکی شیر فرق داره گویا عراق خودمونه) حقیر سراپا تقصیر برات

   میدم ارواح پیشدادیان وتازیان ملخ وسوسمارخوار بعنوان آفرینگان قبول کنند واین باباهم

   کوادر کوادر ساعت برا خودش بازی کنه وبچه خوبی بشه به هیچکی هم نگه کافر زودیم

   یاد بگیره فحش به بزرگان بی ادبی گوینده وخلاف نظرشون کوچکی وحقیریش را می رساند

   اگه قبول نداری از صید مرتضا و بلغمیان دوستت بپرس.

    
   • بی‌ عقل: جایز تر از بیسوات

    آدرس روانپزشکتو بده تا این نوشتتو براش ارسال کنیم تا دوز رادیو دارو ها تو زیاد تر کنه.

    چه اجباری داری مدام در این سایت تلو تلو خوران سرگیجی خودت رو به نمایش بگذاری و اظهار فضولات کنی‌؟

    کلماتتو هر جوری کنار هم بچینند معنی‌ نمیده؛

    به زبان انگلیسی رایج به یه همچین کسی‌ میگند:

    You don’t F-ing make any sense

     
 137. پرسش از سایبر یهای نظام بخصوص آخوند مرتضی.

  یک خودنویس پارکر جایزه داده می شود
  به کسی که پاسخ پرسش را درست
  ارائه نماید.

  برابر تحقیقاتی که به عمل آمده خمینی
  چه قبل از تبعید ،زمانی که در قم ساکن
  بوده ؛
  و چه در طول زمانی که رهبر مسلمین
  جهان بود؛ در طول عمرش ،
  هیچ موقع به زیارت امام هشتم نرفته

  است. چرا !!!؟

   
 138. نوری زاد به کجا رسیدی؟ یک بار گفتم طلب شهرت زیاد نکبت های فراوانی هم به همراهش می آید.
  عجب داستان سکسی ای نوشتی اینبار. این در نتیجه نوشتن اینگونه مقاله های تکراری بی ثمری است که در طی این چند سال اخیر به آن پرداخته ای. اگر برای مجله هایی مانند پلی بوی بفرستی و تقاضای کار نویسنذگی کنی رو دست میبرنت و چه بسا بتوانی سردبیر آنها هم بشوی.

  اگر زنده یاد احمد کسروی سرش را به خاطر آگاهی دادن به مردم در باره اسلام به باد داد به آن باور داشت او بخاطر شهرت و به به چه چه مردم و سرمست شدن از لذت شهرت این کار را نکرد. او به این نمی اندیشید که نامی از خود بجا گذارد . شما نمیتوانی مانند احمد کسروی شوی که تمام کوششت بر این است که در آینده بگویند نوری زاد اسلام را در ایران برانداخت ریا کاری و فقط ایجاد تفرقه در تک تک کلمه هایی که بکار میبری موج میزند.
  ملتی شده ایم بی اخلاق و وحشی و پر از نفرت و تو و امثال تو مانند مسیح علینژاد و سالومه سیبد نیا و … بجای پیدا کردن راه نجاتی برای گذر از این همه نکبت و هیولایی مانند جمهوری اسلامی و کشوری که با این مشکلات ریز و درشت و بدتر از همه جنگ خانمان برانداز روبروست آتش بیار های معرکه شدید. فقط بخاطر اینکه عده ای تازه به سایت و کانال های تلگرام و … هجوم آورده اند و این مزخرفات هزار بار تکراری ات را ندیده اند سر از پا نمی شناسی و باز همان گفته های هزار بار تکراری ات میگذاری.
  بیانیه ای که موضوعش بار ها در سایت خودت تکرار شده مینویسید و مریدانت هم اینجا برایت بزرگنمایی میکنند فقط برای اینکه بگویید هنوز هستید.
  لعنت به نادانی لعنت به بی خردی لعنت به شهوت شهرت لعنت به قدرت طلبی و لعنت به ریاکاری و نادرستی.

   
 139. مصاحبه «ان بی سی» با دونالد ترامپ (بقول علی1 حتما بخوانیدش!)

  دونالد ترامپ: جان بولتون می‌خواهد با تمام دنیا بجنگد؛ من دنبال جنگ نیستم. قصد من این است که پس از إتمام محدودیت های زمانی توافق هسته ای راه ایران برای تولید سلاح هسته ای باز نشود. ایران موشک های بالستیک هم نداشته باشد. ما از اسراییل و عربستان سعودی حمایت و حفاظت می کنیم. سعودی ها سالانه میلیاردها دلار اسلحه از آمریکا خریداری می کنند. ایران را با تحریم های فلج کننده به کشوری ورشکسته تبدیل کرده ام. اگر آمریکا با ایران وارد جنگ شود، ایران را چنان نابود می کنم که هرگز مشابه آن را هیچ کس ندیده باشد!

  پرسش: آیا ایران به دنبال تحریک شماست؟،

  ترامپ: «نه، فکر نمی‌کنم اینطور باشد.» تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران موجب افزایش شدید تورم و وضعیت بد اقتصادی شده.

  پرسش: تصور می‌کنید پیام اقدامات ایران چه باشد؟

  ترامپ: «فکر می‌کنم آن‌ها می‌خواهند مذاکره کنند! و فکر می‌کنم که می‌خواهند توافق کنند. توافق من، هسته‌ای است. ببین، آن‌ها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. بحث تنگه‌ها نیست. می‌دانی که چین ۹۱ درصد از نفتش را از تنگه‌ها می‌گیرد؟ ما اصلا نیازی به تنگه‌ها نداریم. چون، چون از وقتی که من آمده‌ام، ما تولیدکننده شماره یک انرژی در جهان هستیم. خوب؟! آن‌ هم با فاصله زیاد.»

  پرسش: در مورد سفر «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن به تهران

  ترامپ: ایرانی‌ها بودند که می‌خواستند با آمریکا مذاکره کنند و ژاپن را برای این کار واسطه کردند! پیام مکتوبی برای ایران نداشتم و صرفا به آبه گفتم که این پیام را به تهران برساند که ایران سلاح اتمی نخواهد داشت و من آماده هستم که با ایران مذاکره و توافق کنم.

  پرسش :شرایط یک توافق هسته‌ای و تفاوت آن با برجام چست؟

  ترامپ: «بگذار توضیح دهم. شماره یک، اینکه باید از اماکن آن‌ها بازدید کنیم! ما اجازه بازدید یا بازرسی از بعضی از مهمترین اماکن آن‌ها را نداریم! خوب؟!

  شماره دو، مدت زمان [محدودیت‌های برجام] به اندازه کافی طولانی نبود. فقط چند سال دیگر باقی مانده… بعد از فقط چند سال، آن‌ها مسیری باز به سوی تسلیحات اتمی خواهند داشت. نمی‌توانید این کار را کنید. پس من می‌خواهم از تمام اماکن بازرسی کنیم. آن‌ها نمی‌توانند موشک بالستیک داشته باشند! این اصلا در این توافق پوشش داده نشده است! می‌دانید که این توافق حتی در کنگره تصویب نشده است. خیلی‌ها نمی‌دانند. این توافقی است که حتی نتوانسته از کنگره عبور کند.» «فکر می‌کنم آن‌ها این توافق را نقض کرده‌اند! چون فکر می‌کنم در برخی نقاطی که ما اجازه بازرسی از آن‌ها را نداریم، دارند کارهایی می‌کنند! و فکر می‌کنم سال‌هاست که این کار را می‌کنند!»

  پرسش: اما اروپایی‌ها معتقدند ایران به برجام پایبند بوده است.

  ترامپ: «خوب، من به اروپایی‌ها اهمیتی نمی‌دهم! اروپایی‌ها می‌روند و کلی پول درمی‌آورند! اروپایی‌ها خوبند، اما می‌روند و کلی پول در می‌آورند. فرانسه به ایران خودرو می‌فروشد. کارهای دیگر می‌کنند. بگذار به تو بگویم! ما با اروپایی‌ها خیلی خوب هستیم. هوای آن‌ها را داریم. ما پول هنگفتی برای ناتو خرج می‌کنیم، بیشتر از سهم خود.»

  پرسش: آیا توافق مد نظر شما به صورت دوجانبه است یا با مشارکت دیگر کشورها از جمله اروپایی‌ها، روسیه و چین؟

  ترامپ: «برایم مهم نیست چه جور توافقی باشد. می‌تواند جداگانه باشد، یا کلی… برایم مهم نیست. این چیزی است که می‌خواهیم، هرچیزی که نتیجه بدهد. آن‌ها نمی‌توانند تسلیحات هسته‌ای داشته باشند. بحث تنگه نیست. می‌دانی؟! خیلی‌ها این را اشتباه پوشش دادند… نمی‌توانند تسلیحات هسته‌ای داشته باشند. از آن استفاده می‌کنند. تسلیحات هسته‌ای نخواهند داشت.» ادعای خبرگزاری «رویترز» مبنی بر ارسال پیام تهدیدآمیز به ایران را رد می کنم. این یک «خبر جعلی» است.

  پرسش: پیام شما برای ایران چیست؟

  ترامپ: «من به دنبال جنگ نیستم، اما اگر [جنگی] باشد، نابودی‌ای خواهد بود که قبلا نظیرش را ندیده‌اید. اما من به دنبال این کار نیستم! اما نمی‌توانید سلاح هسته‌ای داشته باشید. می‌خواهید حرف بزنیم؟! خوبه. در غیر این صورت، در سه سال آینده اقتصاد ورشکسته‌ای خواهید داشت!»

  پرسش: آیا برای گفت‌وگو با ایران پیش شرطی دارید؟

  ترامپ: «تا جایی که به من مربوط است، نه!»

  پرسش: آیا گروهی از مشاوران از شما می‌خواهند تا را وارد جنگ با ایران شوید؟

  ترامپ: «من دو گروه آدم دارم. آره، جان بولتون قطعا یک شاهین (لقب جنگ‌طلب‌ها) است! اگر با او بود، در آن واحد با کل دنیا می‌جنگید! خوب؟! اما مهم نیست، چون من دو طرف را دارم. می‌دانی؟! من سال‌ها و سال‌ها مخالف رفتن به عراق بودم. قبل از آنکه اتفاق بیافتد، من مخالف این کار بودم… من کاملا مخالف بودم، زمانی که یک شهروند عادی بودم. [حمله به عراق] هیچ وقت به نظرم منطقی نمی‌رسید. من مخالف رفتن به خاورمیانه بودم!… ما تا الان ۷ تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کرده‌ایم!»

  پرسش: تفاوت میان موضع شما پیش از انتخابات و پس از ورود به کاخ سفید در قبال آنچه «رقابت نیابتی عربستان سعودی و ایران» است، چیست؟

  ترامپ : «به خاطر تسلیحات هسته‌ای. هیچ ربطی به نفت ندارد… این تمام چیزی است که من به آن اهمیت می‌دهم.» محافظت از اسراییل و همچنین روابط اقتصادی نزدیک میان واشنگتن و ریاض از دیگر دلایل اهمیت خاورمیانه برای آمریکا است. عربستان سعودی میلیون‌ها دلار سلاح از ایالات متحده می‌خرد و از این منظر حفظ روابط با این کشور حائز اهمیت است!

  https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/president-trump-s-full-unedited-interview-with-meet-the-press-62516805740

   
 140. ناشناس
  9:48 ب.ظ / ژوئن 24, 2019
  بیانیه 14 تن به نیت 14 معصوم. حتما موفق میشه.
  چرا اسم مزدک 1 نیست؟ اعلام آمادگی کرد.
  اگر این جواب نداد بعدی را به نیت 124000 پیغمبر بنویسید حتما درست میشه.!!

  ۳ رای

  پاسخ
  Jm
  10:07 ق.ظ / ژوئن 25, 2019
  خوشبختانه در میان این ۱۹۰ انسان ازاد اندیش سکولار ازادی خواه هبچ سلطنت طلب و استمرار طلب اصلاحات چی وجود ندارد و نیز کمونیست های پشیمان ولایت مدار از طیف فرخ نگهدار نیز در میان این اسامی جای ندارند ؛ درود بر این ۱۴ سربدار ستم ستیز وطن پرست ایران دوست

  ===========================================================================

  جی ام فقط چند تا از اسم ها رو میذارم از همه طیف هایی که نام بردی تا مثل سید مرتضی کامنت بیخود نذاری و در بری بگی کسی حواسش نیست.

  حسن اعتمادی منصوراسانلو هوشنگ امیراحمدی اقبال اقبالی ناصرکاخساز کریم قصیم ناصرمستشار علی میرفطروس اسفندیارمنفرد زاده
  شهرام همایون نوشابه امیری هوشنگ اسدی محسن سازگارا عطا هودشتیان عبدالله مهتدی

   
  • اینها نه سلطنت طلبند و نه اصلاحات چی درون نظام و نه از باند فرخ نگهدار کمونیست قبلی و ولایتمدار فعلی درضمن اسم واقعی مزدک هم در این ۱۹۰ نفر هست

    
 141. یادداشتهای اسدالله علم (پهلوی شناسی و عبرت)
  ——————————————————–

  1-عَلَم: شاهنشاه قطعاً در فکر ساختن بمب اتمی هستند.

  ✍️ اسدالله علم

  «گزارش کارهای اتمی و قراردادهای با فرانسه و آلمان را که از طرف [اکبر] اعتماد رئیس [سازمان] انرژی اتمی رسیده بود، عرض کردم. ماشاء الله شاهنشاه چه وسعت نظری برای ایران دارد و من مطمئن هستم که قطعاً در فکر تهیه بمب اتمی هم هست!(گو این که دائماً این مطالب را تکذیب می فرمایند!).»

  ( خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۳۶۰. ۸ آذر ۱۳۵۴).

  ===

  2-شاه: تصویری که با کمک اسراییل باید از ایران در دنیا ساخته شود این است: تا سال ۱۳۶۴ ایران کشوری قدرتمند نظیر فرانسه و آلمان خواهد شد، با ۵۰ ملیون جمعیت با سواد و متمتّع!

  ✍️ اسدالله علم

  «اجازه خواستم منوچهر گودرزی بیاید، تفصیل مذاکرات با یهودیها را به عرض برساند. او آمد و با او نیم ساعت شرفیاب بودیم.

  چند اصل را تصویب فرمودند که اولاً اصل موضوع نمی تواند محرمانه بماند. بنابر این مرکز ما در آمریکا، مرکز پژوهش مطبوعاتی خواهد بود و [به همین نحو] اعلان می شود. فقط تماس با اسراییل محرمانه خواهد ماند!

  بعد هم اصل کلی سیاسی ما همان ۱۷ ماده انقلاب[شاه] است و حسن همجواری با همگان.

  در[باره] این که چه تصویری از ایران می خواهیم در خارج منعکس شود، فرمودند: همین که هستیم! به علاوه این که باید دنیا بداند تا ۱۰ سال دیگر ما نظیر فرانسه و آلمان هستیم! با یک جمعیت ۵۰ ملیون نفری با سواد و متمتّع و قدرتمند. این را کم کم دنیا احساس بکند.»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۳۹۷. ۳۰ دی ۱۳۵۴)

  ===

  3-شاه: آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت و یهودی ها به دلایل دیگر، چهره رژیم ما را خراب می کنند.

  ✍️ اسدالله علم

  «به عرض رساندم که از مطالعات اخیر به این نتیجه می رسم که وجهه ما در دنیا دارد خراب می شود. برای چه، نمی دانم.

  ولی غلام اولاً که به خوب و بد[وجهه] اهمیت نمی دهم. انسان باید در داخله محکم و استوار باشد. این مطالب وَق وَق زیادی است!

  ثانیاً :هر چه بیشتر نوشته شود( چه خوب و چه بد) دلیل بر اهمیت و عظمت کشور و شاهنشاه ماست!

  فرمودند: همین طور است، ولی فکر می کنم یک قسمت این بدی مربوط به نفت و کارهای اوپک و آمریکاییها و قسمت دیگر مربوط به جهودهاست.

  عرض کردم: در مورد جهودها که حالا غلام [با کمک دولت اسراییل] وارد عمل می شوم، ببینیم چه نتیجه می گیریم. فقط از دیروز که امر فرموده اید، در فکر این هستم که این کارِ این قدر حسّاس را در دربار به دست کی بسپارم؟ هنوز فکرم به جایی نرسیده، شاید کسی را از خارج بیاورم که هم وطن پرست بوده، مربوط به [سازمان] سیا و کوفت و زهرمار نباشد. البته در دربار از این معایب کمتر هست!»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۲۶۷. ۱۰ مهر ۱۳۵۴).

  ===

  پی نوشت1:از فرازهای دیگر یادداشتهای علم -که در پست قبل- نقل شد نیز،تمایل شاه به رسیدن ایران به بمب هسته ای ظاهر بود،این نکته هم در عبارتهای علم بود،هم علینقی عالیخانی (وزیر اقتصاد شاهو مصحّح یادداشتهای علم که دیروز از دنیا رفت) به آن تصریح کرده بود،هم عباس میلانی در کتاب “نگاهی به شاه”خود با قرائنی تصریح به آن کرده بود.

  پی نوشت 2:فراز دوم این بخش از یادداشتهای علم نیز بخوبی پرده از روابط و همکاری های حکومت شاه با اسرائیل بر می دارد و اینکه:شاه همکاری با اسرائیل را بنیانی برای پیشرفت ایران و بقول خودش تا ده سال آینده “نظیر آلمان و فرانسه شدن ایران”می دانسته است.

  پی نوشت 3:اینطور که از این فراز و فرازهای نقل شده قبلی بر می آید،بنای شاه بر رابطه و همکاری با رژیم جعلی اسرائیل بوده است،اما در عین حال تاکید بر مخفی و محرمانه بودن این رابطه داشته است! بنظر می رسد،جهت اصلی این تاکید،اندیشناک بودن شاه از مخالفت مخالفان اسرائیل در ایران،و همینطور در محافل و کشورهای عربی آنموقع بوده است،برای اینکه در ایران پیش از انقلاب اسلامی،حتی برسمیت شناختن رژیم مجعول اسرائیل یک “تابو”برای عموم اعراب بود تا چه رسد به همکاری و رابطه!

  پی نوشت 4:در فراز سوم،شاه و علم در اندیشه انتخاب فردی برای پیشبرد روابط و همکاری ها با اسرائیل بوده اند،علم در اینجا ،ضمن کنایه و اشاره به اینکه در دربار شاهنشاه،افراد وابسته به سیا و بقول او کوفت و زهر مار! هم حضور داشته اند ولی البته بقول او کمتر!،می گوید در اندیشه ام که فردی که انتخاب می شود وابسته به سیا و کوفت و زهرمار (کوفت را می شود به شوروی کمونیستی و زهر مار را می شود به اینتلیجنت سرویس انگلیس تاویل کرد!) نباشد! اما می توان ظن قوی داشت که فرد منتخب علم حتما فردی وابسته به “زهر مار”بوده است! چرا که قبلا از ثابتی و هویدا و دیگرانی نقل شد که گفته بودند،خود اسدالله علم را همان “زهرمارها”یعنی انگلیسی ها بیخ گوش شاهنشاه قرار داده بودند!

   
 142. چقدر خواندن این متن سخت است و باور نکردنی! ولی یک واقعیت تلخ تلخ تلخ. من در موقع خواند بجای کلمه «مرد وحشی» کلمه «مومن» گذاشتم چون وحشی بقول معروف تکلیف ندارد و از بابت خلق و خوی وحشیگری عملی زشت را انجام میدهد ولی این مومنین با آگاهی و به رسم سنتشان و با اجازه بزرگان دینشان (همان آیات الله در زمین) اینکار را میکنند٬ بهمان دلیلی که نوریزاد در پایان بند چهارده اشاره کرده. یقینأ کسانی که سالها با این مطالب سر و کار دارند و به اینگونه مسایل میاندیشند به لحاظ روانی انسانهای سالمی نیستند و حتمأ حتمأ بیمارند. در مغز این بیماران روانی چه میگذرد؟!!!!!

   
 143. در دهه ۱۹۳۰ استالین تصفیه کبیر را آغاز کرد که به کمپینی از سرکوب سیاسی، دستگیری و قتل مخالفان معروف است. این کشتار و سرکوب مخالفان درسال ۱۹۳۷ به اوج خود رسید. این عمو استالین
  آنچنان آدم بدی هم نبوده ؛ چرا برخی به
  کاوش طعن و کنایه می زنند.در ایران
  بسیاری از گذشته تا به حال به ایشون
  اقتدا کردند؛ از جمله من از نظر سبیل
  به ایشون اقتدا می کنم. یه آقایی هم
  که رهبر مسلمین جهان است در مواردی
  از جمله پیپ ( الآن که یه چیز
  ناب دیگه ای استفاده میکنن) وسرکوب
  و کشتار از ایشون تقلید می کنند. واین
  ایرادی هم ندارد چرا که اساساً ما ایرانی ها خونمون به استالین جوش می خوره.
  به این دلیل که ایشون گرجی تبار و گرجستان هم قبل از اسلام مدت هایی
  تحت سیطره حکومت ایران بوده در
  نتیجه در اثر ازدواج هایی که بین
  ایرانیان و گرجی ها صورت گرفته
  با هم فامیل شدیم .دلیل دیگرش
  هم اینه که پوتین که از اعقاب
  ایشون هست همسایه ماست ، ولی
  عموسام آن طرف کره خاکی است
  وهیچ سنخیتی با ما ندارد؛ از قدیم
  گفتن چراغی که به همسایه رواست
  به کسی که دورتره حرامه .
  در مجموع مردم ایران تقلید جز ذاتشون
  شده و به این راحتی هم قابل جدا شدنی
  نیست.
  مولوی :

  خلق را تقلیدشان بر باد داد
  ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

   
 144. درود بر استاد بزرگوار جناب آقای
  نوری زاد.

  اخیراً سایبری های نظام (به قول آغااااا شون افسران جنگ نرم ) در سایت پر تعداد شده اند. احتمالاً قصدشان در وهله
  اول به قول خودشون هدایت چهل و چهار هزار نفر اعضای کانال جنابعالی
  ودر غیر این صورت حک گوشی یا لپ
  تاپ آنان ویا شناسایی و……….برابر اطلاعات بدست آمده این سایبر یها
  سال های گذشته ساعتی هفت هزار
  تومان می گرفتند ولی در حال حاضر
  با این تورم و گرانی نمی دانم ساعتی
  چند می گیرن!
  آخوند مرتضی ، گنجعلی ، جاسم
  و………….

   
  • ناشناس گرامی الان بر اساس طول نوشته و نیز استفاده از فحش های چارواداری به این اقایان مواجب میدهند مخصوصا نوشته های امورتی را در اخر هر ماه متر میکنند و بر اساس طول متراژ و نیز تعداد فحشها ؛ حق ایشان پرداخت میشود ضمنا مالیات کسر نمیکنند و حق بیمه تامین اجتماعی نیز از طرف کار فرما پرداخت میشود و به این خاطر بود که امورتی به حقوق بازنشستگی نوریزاد گیر داده بود ؛ فکر میکرد حق بازنشستگی نوریزاد را هم کار فرما پرداخت میکرده

    

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

80 queries in 1845 seconds.