سر تیتر خبرها
وحشی ها در ایران چه می کنند؟ + مصاحبه (98/1/28)+ فیلم های سفر به خوزستان

وحشی ها در ایران چه می کنند؟ + مصاحبه (98/1/28)+ فیلم های سفر به خوزستان

یک: مجلس شورای اسلامی، دستمالی است که هم باید بر قپه های روی دوش سرداران سپاه برق بیندازد و هم غبار از عمامه ی آسدعلی بروبد، وگرنه نماینده اگر نماینده بود، بر می خروشید که: ورود نظامیان دیگر کشورها، به داخل کشور، آنهم در شرایط خاص و خاص و خاص، باید با اجازه ی رسمیِ نمایندگان مجلس باشد!

دو: وحشی های عراقی و لبنانی که از دکمه های لباس شان، تا عروسک بچه هایشان، تا النگوهای همسرانشان، تا گنبدها و گلدسته ها و ضریح مطلای عتبات عالیاتشان، تا نیروگاه و استادیوم ورزشی و بیمارستان و خیابان هایشان، تا حقوق ماهیانه ی آمیخته به اضافه کارشان، و تا اتومبیل های شیک زیر پایشان از پول های دزدیده شده ی مردم ایران است، برای چه به ایران آمده اند؟ و برای چه در خوزستان پرسه می زنند؟ برای کمک به سیل زدگان؟

سه: این وحشی ها قرار است در مناطق سیل زده چه بکنند؟ غذا بپزند؟ غذا پخش کنند؟ بیل بزنند؟ پشت لودر و گریدر و بولدوزر و بیل مکانیکی بنشینند؟ مهندس اند؟ پزشک اند؟ با اطمینان می گویم: هیچکدام. اینان به ایران آمده اند تا بازوی سپاه باشند برای دریدنِ شکمِ مردم در روزهای خشم. خود آسدعلی چندی پیش، سال 98 را سالی حساس بر شمرده بود.

چهار: تحریمهای آمریکا و اروپا و سایر کشورها علیه جمهوری اسلامی و بویژه علیه سپاه و سرداران آدمکش و دزدش، در سال 98 به اوج خود خواهد رسید و بیخ گلوی مفتخواران و ایرانروبان و البته مردم ایران را بیشتر و بیشتر خواهد فشرد. خشم مردم ایران بویژه مردم خوزستان در مشت است. آمیخته به نفرتی غلیظ. نفرتی که طعمش را سرداران ایرانخوار در همین روزهای سیلزدگی با تمام وجود چشیده اند. سیل، شاید تمثیلی از خروش مردم ایران باشد. که اگر بیاید، اگر بیاید، نه عبا می شناسد نه عمامه و نه قپه های درشتِ روی دوش.

پنج: سردار حسین همدانی، برای خواباندن اعتراض های پی در پی مردم در سال 88، بنا به گفته ی خودش، بنا به گفته ی خودش، بنا به گفته ی خودش، نه مگر قمه کش ها و چاقوکش ها را سازماندهی کرد و بجان مردمِ از هر کجا بی خبر انداخت؟ وحشی های عراقی و لبنانی و افغانستانی، دقیقاً همان قمه کش ها و چاقوکش های سردار همدانی اند. در این گردونه، سردار همدانی که به دیار باقی شتافت، نقشش را به سردار آدمکشی چون سلیمانی سپرد. مهم: روفتنِ اعتراضِ مردمِ به تنگ آمده است. به هر شیوه. وگرنه آیا مردم ایران آنقدر خاک بر سر شده اند که جماعتی چون حشدالشعبی عراق و گرسنه های لبنانی به مددشان بیایند و بین شان غذا پخش کنند و احتمالاً بیلی بزنند و کیسه ی خاکی بدوش ببرند؟

شش: من بچشم خود دیده ام که مردم خوزستان بشدت از سپاه و از مسئولان نظام متنفرند و سر به تن هیچکدامشان نمی خواهند. این نفرت، در میان هموطنان عربِ خوزستانی مان که بر سرِ چاههای نفت نشسته اند و در این چهل سال، جز تبعیض و بی پناهی و سرکوب و فقر، از این نظام دژخیم چیزی ندیده و نچشیده اند، دم به دم فزونی می گیرد. در همین روزهای سیلزدگی، خروش مردم سیلزده و اعتراض های بحق شان، که چرا راه آب کرخه را به روی بستر همیشگی اش – هورالعظیم – بسته اید، یکی دو نفر از مردم معترض با شلیک برادران از پای در آمده و کشته شدند. برادران در هورالعظیم، تأسیسات نفتی دایر کرده اند. آب کرخه همیشه در هورالعظیم آرام می گرفت. این بار اما راهش را به کشت و کار و زندگی مردم بی نوای عرب خوزستان برگرداندند تا خللی بر سرمایه گذاری های خودشان داخل نشود.

هفت: این نفرت غلیظ را که در کمین فوران است، با بسیجیان و سپاهیانِ خودِ خوزستان یا سایر استانها نمی شود فرو نشاند. چرا؟ چون بسیجی و سپاهی، همین که نگاه به ریخت معترضان بیندازند، خودشان را و پدر و مادر و خواهر خودشان را در میان آنان می بینند. برای چه اینان را بزنند و بکشند؟ اینجاست که قمه کش ها و چاقوکش های عراقی و لبنانی و افغانستانی، که هیچ احساسی به مردم ایران الا به پولشان ندارند، و جز به دهان سلیمانیِ آدمکش بجایی دیگر نمی نگرند، دست به چاقوها و قمه های مدرن خود می برند. نه تنها مردم، بل کیسه های گونی هم می دانند که سیل و کمک رسانی بهانه است. حضرت آقا نگران سیل خشم مردم است که ای بسا از خوزستان پای بگیرد.

هشت: بند آوردن سیل خشم مردم ایران، راهش، گسیلِ قمه کش های عراقی و لبنانی و افغانستانی به داخل کشور نیست. با قمه و کلت کمر و شوکر و نارنجک اشک آور و زندان و اعدام و رگبار مسلسل اگر جماعتی می توانستند بر سرِ کار بمانند، اکنون، حضرت سیدعلی بر سریرِ خون نمی نشست تا دست به پولهای بی زبان مردم ببرد و به دختران تن فروش ایرانی که ناگزیر به عیاشی عرب های عراقی و دیگر کشورها تن می سپرند بگوید: تقبل الله!

نه: بند آوردنِ سیل خشم مردم خوزستان، یکی – و تنها یکی – از راه هایش به این است که: سید علی خامنه ای و سرداران همینجوری اما ایرانخوارش، در برابر خشم کف به لبِ مردم ایران و بویژه عرب های خوزستان، دو زانو و با ادب بنشینند و بگویند: ما غلط کردیم که در این چهل سال، نفت را از زیر پای شما بیرون کشیدیم و فروختیم و پولش را خرج مالیخولیایی به اسمِ شیعه گستری و خرج خزعبلی به اسم “رهبر مسلمین جهان”ی خودمان کردیم. ما غلط کردیم که نداری و حق شما را ندیدیم اما پول نفت زیر پای شما را بردیم و ریختیم به حوزه ها و بیوت مراجع پوک مغزی که از مردم ایران تنها موی بیرون زده ی دختران و بانوانشان را می بینند. ما غلط کردیم که بیکاری و بیماری و تن فروشی و اعتیاد و بداخلاقی و کینه توزی را به خانه های شما آوردیم. ما غلط کردیم که لقمه را از گلوی عرب های خودمان بیرون کشاندیم و به گلوی عرب های سوریه و لبنان و عراق و یمن فرو تپاندیم. ما غلط کردیم که گفتیم: اگر قرار باشد یا خوزستان از دست ما برود یا سوریه، شده خوزستان را از دست بدهیم، دست از سوریه نمی کشیم!

ده: این که سیدعلی خامنه ای و سرداران آدمکش و دزدش دو زانو در برابر مردم بنشینند و صورت بخاک بمالند و پوزشخواهی کنند، تنها یکی از راه های مواجهه با آتشفشانی است که صدای غرشش، کم کم به گوش می رسد. صدای غرش این آتشفشان و بیرون زدن گدازه هایش که بالا بگیرد، حشدالشعبی های عراق و حزب اللهی های لبنان و فاطمیون افغانستان و مزد بگیرانِ آدمکشی چون سلیمانی و خود سید علی خامنه ای و سرداران ایرانفروشش، در به در بدنبال سوراخی خواهند گشت که آن سوراخ، از نشستن مواد مذاب آتشفشان بر تنِ نرمشان، محافظت کند!

محمد نوری زاد
بیست و هشتم فروردین نود و هشت – تهران

ارتباط با من:
@NoorizadMohammad1331
@MohammadNoorizad
www.instagram.com/mnourizad

مصاحبه با محمد نوری زاد(98/1/28)
در باره سیل اخیر در خوزستان و ورود نیروهای حشد الشعبی به خاک ایران
برنامه تفسیر خبر با حضور بهرام مشیری
شبکه تلویزیونی ایران فردا


محمد نوری زاد: چرا نیروهای حشدالشعبی عراق وارد خوزستان شدند؟ ۲۷ فروردین 1398


در راه اهواز – چه شد که خوزستان زیر آب رفت؟ آبگرفتگی های سوسنگرد و بستان ۲۶ فروردین

چرا تالاب چند میلیون ساله ی شادگان، که بستر طبیعی رود کارون است، تهی از آب است؟

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

366 نظر

 1. ببیان دیگر از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه در باره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مى ‏شود كه انسان در آغاز خاك بوده (چون درسوره حج آيه 5 فرمود:يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة)

  یعنی:ما ابتدا در خلقت اولیه شما را از خاک آفریدیم و پس از خلقت اولیه،شما را از نطفه ای که تحولاتی دارد…

  سپس با آب آميخته شده، و به صورت گل در آمده (چون در سوره الانعام 2 فرمود: هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضى‏ أَجَلا)

  یعنی :او خدایی است که شما را از گِل یعنی خاکی که در مرحله بعد با آب ممزوج شد آفرید

  بعد به صورت” گل بدبو” (لجن) درآمد (چون در سوره الحجر- 28 فرمود: وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون)

  یعنی:یاد کن آنگاه که خدا به فرشتگان فرمود می خواهم بشری و انسانی از گل بدبو یا لجن بیافرینم‏)

  سپس حالت” چسبندگى” پيدا كرد (چون در سوره صافات- 11 فرمود: إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طينٍ لازِب‏)

  یعنی:ما آنها یعنی انسانها را از گل چسبنده آفریدیم.

  و بعدا به صورت” خشكيده” درآمد، و حالت” صلصال كالفخار” (چون در سوره الرحمان آیه 14 فرمود:خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّار)

  یعنی:آفرید انسان را از گِل خشکیده همچون سفال.

  و بالاخره آنچه در سوره علق آمد اشاره به چگونگی تداوم خلقت انسان در ارحام زنان بعد از خلقت اولیه آدم است.
  …………….
  » آیت الله مشکینی
  1.حج آیه 5.ای مردم ، اگر از برانگیخته شدن در شکّید پس ما شما را از خاک آفریدیم سپس از نطفه سپس از علقه ( لخته خون مبدّل از نطفه ) سپس از مضغه ( پاره گوشتی مبدّل از علقه ) که برخی دارای خلقت کامل و برخی غیر کامل است ، تا برای شما روشن سازیم ، و ما آنچه را بخواهیم در رحم ها تا مدت معینی برقرار می داریم ، سپس شما را در حال کودکی بیرون می آوریم ، سپس تا به کمال رشد بدنی و روحی خود برسید ، و برخی از شما قبض روح می شود و برخی از شما به پایین ترین مرحله عمر بازگردانده می شود تا عاقبت بعد از دانش چیزی نداند. و زمین را خشک و مرده می بینی ، پس چون آب را بر آن فرو فرستیم می جنبد و بالا می آید و از هر نوع بهجت انگیز می رویاند.
  2.» انعام 2 آیت الله مشکینی
  اوست که شما را از گل آفرید ، سپس مدتی مقرر داشت و مدت معیّنی هم در نزد اوست ، باز هم شما شک می کنید.
  3.آلحجر 28 » آیت الله مشکینی
  و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین من بشری را از گلی خشکیده برآمده از لجنی بدبو خواهم آفرید.
  4. » آیت الله مشکینی
  پس از اینان بپرس که آیا اینان از نظر خلقت محکمترند یا کسانی که ما آفریده ایم ؟ همانا ما اینان را از گلی چسبنده آفریده ایم .
  5. » آیت الله مشکینی
  انسان را از گل خشکیده ای مانند سفال آفرید .
  6.علق2 » آیت الله مشکینی
  انسان را از لختی خون بسته شده آفرید.
  …………………
  سید /// بفرمائید کلمه ابتدا را از کجایت درآورده ایی که در اول سوره حج آیه 5 اورده ایی و به مشتی /// بهم بافته ایی؟مگر الله نمی فهمیده که تو باید براش معنی کنی؟الله بتو ماموریتی داده؟ /// چرا می گی؟این سپس که در آیه آمده می تواند براحتی منظور از دو خلقت متفاوت تفسیر شود.مشتی /// در این آیات آمده و همه هم از تورات و داستان آدم و حوا گرفته شده.اصلا این آیات کاملا از هم جدا هستند و اب و گل و خون بسته و لجن همه منظور خلقت است نه ادامه آن که تو براحتی کلمات را عوض می کنی و کم می کنی و اضافه می کنی.میگم قرآن خودش میگوید که مبین)روشن سر راست براحتی قابل فهم )است بعد شما /////// به تفسیر و توضیح و معنی و …می پردازید؟ا// //////////////تصور کرده اید یا مردم را؟شما با مشتی حدیث و ////و داستانهای بی سند و مدرک به اسلام و قرآن /////////////////////! بقول شفی عیار (یکی از روشنفکران و برنامه سازان افغانی) شما مسلمین در کنار الله خدای دیگری بنام محمد و در کنار قرآن چندین برابر حدیث و روایت آورده اید و هم الله و هم قرآن را از ارزش انداخته اید.

   
  • خوب من این نوشته را الان دیدم

   مزدک اگر طالب فهمی و نه جدال بیهوده،تلاش کن از کسی که به لغت عربی آشناست و عمری را در اینجور مسائل تامل داشته فرا بگیری نه اینکه برای خودنمائی ملا نقطی بازی در بیاوری.

   در مورد آیه 5 سوره حج ،مقصود من ترجمه لغت به لغت نبود،من خواستم محصّل معنایی که از آیه برداشت می شود را بیان کنم و اگر هم بخواهم صرف وقت کنم و این بحث ها را توضیح دهم طولانی خواهد شد و من ارزشی برای کسی که بنای او بر انکار و جدل و خودنمائی است قائل نیستم که وقت صرف کنم.اما چون پرسیدی اجمالا می گویم نقصان درک تو ناشی غیر از انکار وحی و قرآن و خدا و بعثت،این است که با لطائف زبان عربی آشنا نیستی.وقتی قرآن در آیه 5 حج فرمود:
   يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة..

   برای دفع شک کسانی مثل تو که منکر زنده شدن دوباره و برانگیخته شدن پس از مرگ است،قرآن در این آیه و در آیات مختلف دیگری،اشاره به قدرت الهی در نحوه ایجاد ابتدایی بشر می کند،یعنی برای رفع استبعاد می گوید:بشر! یا ای مزدک! تو چطور در قدرت دوباره زنده کردن خدا انسان را در قیامت تردید می کنی در حالیکه او خدای قادری است که انسان در وهله اول از خاک آفرید،تراب یعنی خاک،این اشاره به خلقت حضرت آدم است از خاک،یعنی چه؟یعنی اینکه آدم بر خلاف ذریّه و نسلی که بعد از او از آمیزش او با حواء بوجود آمدند،آدم را از خاک و گل و لجن بدبو و گل خشک شده ای چون سفال آفرید،این توضیح من پاسخ به شبهه ابراهیم بود که گفته بود بالاخره نفهمیدیم که قرآن می گوید خدا آدم اولیه را از خاک آفرید یا از حما مسنون و تعبیرات دیگری که بود.من توضیح دادم که این تعبیرات قرآن تصادفا اشاره به مراحل مختلف خلقت تدریجی آدم اولیه از تراب یا خاک را بیان می کند و اینکه خاک بقدرت الهی بتدریج با آب مخلوط شد و به گل تبدیل شد و…پس این تعبیرات در قرآن اشاره به روند تکاملی خلقت آدم اولیه از خاک است نه اینکه دلالت بر تحیر قرآن یا تناقض در آن باشد.

   در این آیه 5 سوره حج نیز پس از اینکه اشاره می کند به خلقت آدم اولیه از “تراب”و می فرماید :يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ. آنگاه با واژه “ثمّ” که حرف عطف بمعنای “پس” و “سپس”است،اشاره می کند به این نکته که : مکانیسم ادامه خلقت انسانها در ذرّیه آدم این نبوده است که همه ما انسانها مثل آدم اولیه از “تراب”خلق شویم،لذا بعد از حرف عطف “ثمّ” فرمود:ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة..یعنی در مرحله بعد در فرزندان آدم،مکانیسم خلقت انسان دیگر آفرینش از تراب نبوده و نیست،یعنی اینکه مرد و زن آمیزش می کنند و در اثر اختلاط نطفه آنها که بعد به علقه(خون بسته) تبدیل می شود،بعد به مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده) تبدیل می شود،آنگاه روح انسانی در او دمیده می شود…

   غرضم این بود که آنچه قبل از حرف عطف “ثمّ”آمده است اشاره به اصل خلت انسان یا آدم اولیه است،از این جهت من در یک اشاره مفهومی کلمه ابتدا را بکار بردم،آنگاه قرآن بعد از کلمه “ثمّ” که برای تراخی و ترتب زمانی چیزی بر چیز دیگر است فرمود:سپس،یعنی در مرحله بعد از خلقت آدم از خاک که هم اعجاز الهی بوده است و هم در عین حال اشاره به مساله تکامل بوده است،قرآن می گوید ابناء بشر مکانیسم خلقت اشان از طریق تحقق یافتن نطفه ناشی از آمیزش زن و مرد بوده و هست …این چیزی است که ماحصل آیه شریفه است برای رفع استبعاد منکران معاد،و قرآن در این آیه اینطور احتجاج فرموده است که:آن خدائی که قادر بوده است بشر را ابتدا از تراب و خاک بیافریند،چگونه قادر نباشد بر بازگرداندن انسانها پس از مرگ…

   خوب دقت کن.این قرآن چیزی از قبیل سهل ممتنع است،بله قرآن مبین هست ولی سهل ممتنع است و شکار معانی قرآن جدای از نیازمندی به تسلط بر ظرائف لغت عربی،نیازمند تدبّر و رفع حجاب های انکار و کثافت های درونی است و تا حجاب کثافات درون هست امثال مزدک به معانی و مرادات قرآنی بار نمی یابند:
   تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز….

    
 2. معتقدی , این که آن یکی کمی بیشتر توی سر مردم زد و دزدید و این یکی کمتر در اصل موضوع تغییری نمیدهد . به نظر من ما نباید برای نشان دادن اینکه حاکمان در این نظام آخوندی چه بر سر کشور و مردم آورده اند بیاییم چهره شاه و پدرش را بزک کرده و برای نظام پادشاهی تبلیغ کنیم و به این ترتیب راه را برای افتادن دوباره در چاه دیکتاتوری پادشاهی هموار کنیم .
  ……………
  جناب ناشناس آشنا من با آنچه شما می گوئید مخالفتی ندارم ولی مشکل ما امروز شاه دوستان و سلطنت طلبان نیستند.امروز مشتی اراذل و اوباش اسلامی با کشت و کشتار مخالفان و تجاوز به ابتدایی ترین حقوق ایرانیان و پشت پا زدن به همه قوانین کشور /خود گروهی دزد و جنایتکار را بنام نمایندگان مردم انتصاب می کنند و با دزدیها و خرج از خزانه عمومی بدون اجازه مردم برای پرورش تروریست و گسترش ترور چه در داخل و چه در خارج کشور را بویرانه ایی تبدیل نموده اند.خب بفرما شما بعنوان یک ایرانی که هر روزه و همزمان با انگلها و مفتخوران اسلامی رضاشاه و محمد رضاشاه را از قبر بیرون می کشید هدفتان چیست؟ایا از قبر آنها می ترسید یا از هوادارنشان؟ اگر چنین است ضعف را در خودبیابید نه در اینکه عده ایی طرفدار سلطنت پهلویها هستند. من بعنوان یک جمهوریخوا از کارهای خوب پهلویها تعریف می کنم و از سیاستهای بدشان هم انتقاد می کنم.و مشکلی هم با سلطنت طلبان ندارم چون همان حقی را برای تبلیغ باورهایم برای خود قائلم برای آنها نیز قائلم و اصلا ترسی هم ندارم که آنها بتوانند در یک جو دمکراتیک بر من و باورهای ملیونها ایرانی که جمهوریخواهند تاثیری بگذارند. در ضمن بیشترین خدمت به پهلویها را همین اراذل و اوباش اسلامی با مخالفتهای زشت و دروغین و با اعمال زشت و بی شرمانشان به پهلویها کردند. 40 سال کشتن و روفتن و بغارت بردن و به شرافت و ناموس مردم تجاوز کردن را مردم با اندک کشتن و تجاوزات و دزدی و رشوه خواری پهلویها مقایسه می کنند.شما یک قالی یا چندین مزرعه را از پهلویها مثال می زنید ولی میلیاردها دلار ثروت این اب و خاک و ملیونها هکتار زمینهای مردم را که توسط هزار هزار فامیل آنهم عراقی و لبنانی . …بلعیده شده ناچیز می دانید. شما با چنین موضع گیریهایی در خط همین سید علاف سایت قرار می گیرید نه مبارزی که دوست و دشمن را بموقع تشخیص میدهد و با تمام قوا و همت به دشمن اصلی می پردازد.برای من پهلوی و سلطنت در ایران مرده.نگاهی به افغانستان بینداز تا منظورم را دریابی.در ضمن خود رضا پهلوی هم به برقراری دوباره سلطنت در ایران باور ندارد.ما چرا با چنین سخنان بی پایه ایی اب به اسیاب انها بریزم؟ من خواهان یک حکومتی سکولار و دمکراتیک با قوانینی بر مبنای حقوق بشر و لائیک ام.در چنین حکومتی پادشاهی بودن و یا جمهوری بودنش تاثیری در حکمرانی حکومت گران و قدرتمندان ندارد.برای مثال کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس پادشاهی اند و آمریکا جمهوری! بنابراین زیر بنای قانون اساسی مهم است نه وجود پادشاه یا رئیس جمهور! شما وقتی در قانون کشور به مطبوعات آزاد نه تنها حق دادید بلکه آنها را موظف به سرک کشیدن و کنترل قدرتمداران نمودید و اگر قدرتمندی در هر مقامی مثلا جریمه پارک کردن ماشنش را چندین سال پیش از بقدرت رسیدنش نپرداخته مجبور به ترک قدرت کردید دیگر شغل و مقام و قدرت برای جا خوش کردن و چپاول اموال مردم نمی شود.دیگه میلیاردها دلار ثروت ملی از جیب مردم به آسانی جابجا نمی شود.دیگه سیل زده را در صورت انتقاد کسی تهدید نمی کند.اگر مسئولی وظیفه اش را انجام ندهد آبرو و حیثتی برایش نمی ماند و از نظر سیاسی می میرد.

   
 3. تغییر فاحش سیاست جمهوری اسلامی؛ بوی نرمش قهرمانانه می آید
  https://news.gooya.com/2019/04/post-25529.php

   
 4. من این فیلم را دیدم دوست گرامی
  احتمال دارد اشک های حوله ای جناب خمینی واقعیت داشته باشد. همه ی آدمکش ها و دیکتاتورها، در خلوت، دل کوچک و چشم گریانی دارند. کاش این جناب خمینی، کمی از سوز مادران و پدران و همسران و فرزندان چندین هزار زندانی که با چهار خط نوشته به سینه ی دیوارشان سپرد، خبر داشت. اشک آنها کجا و اشک این یکی کجا؟ معنویتش را باش! راستی چرا جناب خمینی توانست آدم بکشد اما گاندی نه؟
  …………………
  دوست گرامی از نظر علمی این حرف آسد علی چیزی جز /// نیست//// خنزر پنزری(بقول صادق هدایت) مشکش کجابود که اشک داشته باشه؟ /// بی رحم و سفاکی که نه معنی عشق و عاطفه رو میدونست و نه بویی از انسانیت برده بود اگر هم گریه ایی در خلوت میکرده از چند قطره اشک زورکی و آنهم برای خاموش شدن طعیان احساسات درونی اش نبوده.در ضمن در این سن اکثریت پیران به خشکی چشم مبتلا هستند و اشکشان زیاد نیست! تمام این مزخرفات از همان نوع احادیث و وراجی های آخوندهای مفتخور در مورد /////////////////////////////////////////////////////////////////////// دینی شان است.اصولا همه احادیث بهمین صورت شکل گرفته اند و بخورد مردم داده شده اند.

   
 5. ناشناس آشنا
  10:26 ب.ظ / آوریل 24, 2019
  دوست گرامی من تا به حال در عمرم , مگر در بچگی , قسم نخورده ام که حالا بکلهواهم با قسم خوردن به شما اطمینان بدهم که نقل روایت درست است . باور کنید من این روایت را در منبعی که گفته ام خوانده ام . سالنامه شاهنشاهی در قطع جیبی . از دوستان شاید کسی بتواند تایید کند وجود چنین سالنامه ای را . دسترسی به آن سالنامه ها بسیار باید مشکل باشد اکنون , شاید در کتابخانه ملی بشود نسخه هایی از آن را پیدا کرد . موضوع در عین حال اهمیتی ندارد اکنون اگر کارخانه روایت سازی شاه جونی ها از کار زشتشان دست بردارند . آخر ملتی که همه چیزش بشود دروغ که شایسته ادامه حیات نیست عزیزم , همان نابود شود بهتر است .
  ………………….
  فرض کنید آنچه شما در مورد دزدی و غارتگری پهلویها می گوئید درست است که منهم مثل شما باور دارم که اختلاس و قلدری و مال دیگران را خوردن و رشوه و زورگیری در تمام رژیمهایی که در ایران روی کار آمده اند بوده و هرکس بخواهد چنین اعمال خلافی را پرده پوشی کند یا ابله است و یا نا آگاه.ولی تفاوت پهلویها و یا سایر سلسله های دیگر با اراذل و اوباش اسلامی در اینست که آنها خود را نماینده دین و خدا و …نمی دانستند تا از باور مردم خرج فساد و تباهی و دزدی و کشت و کشتار و غارت …کنند.و از طرفی خود کار میکردند.رضاشاه تمام عمرش را بکار و کوشش همچون یک ارتشی منظم پرداخت و سعی در آباد کردن کشور نمود و به ایران عشق می ورزید.حتی محمد رضاشاه هم .ولی بفرمائید آخوند برای این کشور چه نفعی دارد که باید میلیاردها دلار از خزانه ملی را حیف و میل کند؟ شاید بفرمائید که شما و شاهزاده گان و بزرگان در رزیم قبل هم کاری نمی کردند و مفت می خوردند.با شما موافقم تا حدودی ولی هموطن مگر بهمین خاطر نبود که مردم انقلاب کردند و آنها را از کشور بیرون راندند؟ آیا وضع مردم بهتر شده ؟ایا دزدیها کمتر شده؟آیا آزادی سیاسی بیشتر شده؟ بقول مردم آنها اگر دزد هم بودند دیگه بارهاشونو بسته بودند و این اواخر بیشتر بفکر طرحهای مفید در همه زمینه ها برای کشور بودند.ولی با ورود این مفتخورهای انگلی که در تمام عمر///شان کوچکترین کار مثبتی برای جامعه نکرده بودند کشور از هر لحاظ به قهقرا رفت. در داخل سرکوب و قتل و جنایت و فقر و فحشا و اعتیاد در خارج همدستی با تروریستها و آدمکشان.مثل معروفیست که می گوید بگو دوستانت کیست تا بگویم چگونه هستی؟

   
  • جناب مزدک ما باید بسیار هوشیار باشیم تا از چاه نظام آخوندی دوباره به چاه نظام شاهنشاهی نیفتیم . نظام پادشاهی در سود , دانمارک , انگلیس , نظایر این کشور ها یک چیز است و در کشور ما چیز دیگری بود و چیز دیگری میشود اگر دوباره برقرار بشود , چرا ؟ به خاطر این که بخش قدرتمند, صاحب ثروت و نفوذ بسیار سریع از شاه دیکتاتور میسازند همانطور که محمد رضا شاه در آغاز دیکتاتور نبود و دیکتاتورش کردند هم از داخل و هم از خارج تا مردم را از امور مربوط به خودشان دور کنند و کشور را آنطور بگردانند که سودشان در آن بود . رضا شاه را آوردند و از او دیکتاتوری مهیب ساختند تا مردم و کشور را غارت کنند که کردند . همین کار را هم با پسرش کردند تا کشور را غارت کنند , همین آقایانی که در حال حاضر در اروپا و امریکا و کانادا و ….با ثروت های کلان دزدیشان زندگی میکنند و صاحب شرکت های چند میلیاردی هستند . در این سرزمین جادو جنبلی ما که از در و دیوارش معجزه میبارد و همه چیز به خاطر “عنایات حضرت امام زمان” و در “سایه حمایت های” او به بهترین صورت ممکن است هم شاه از جانب خدا جیب مردم را زد ( چه فرمان یزدان , چه فرمان شاه ) و اجازه داد که دزدان خارجی هم بزنند و هم آخوندهای حکومتی دست در دست دزدان از همه جورش به نام خدا جیب مردم را خالی کرده اند . آنچه که ما دیدیم در طول زندگیمان در زمان شاه و حالا زیر سایه حکومت آخوندی این است که مردم را خفه کردند تا گرسنه نگهشان دارند و لقمه از دهانشان بگیرند . دوستان شاه جونی ما تنها حال و روز مردم را در زمان نظام آخوندی میبینند و در باره اش میگویند و کلامی حاضر نیستند که در باره فقر مردم , اختناق تحمیل شده بر مردم و غارت کشور و مردم در زمان شاه و پدرش چیزی بگویند تا بتوانند در آینده به کمک همان ها که رضا ماکسیم را رضا شاه کردند و محمد رضا شاه را پس از فرارش با کودتایی برگرداندند , شازده رضا را بر تخت بنشانند تا دو باره پس از گذشت چند سالی بشود همان آ ش و کاسه .
   ما را نه نظام آخوندی به مصلحت است و نه نظام پادشاهی جناب مزدک و میدانم که خودت هم به این معتقدی , این که آن یکی کمی بیشتر توی سر مردم زد و دزدید و این یکی کمتر در اصل موضوع تغییری نمیدهد . به نظر من ما نباید برای نشان دادن اینکه حاکمان در این نظام آخوندی چه بر سر کشور و مردم آورده اند بیاییم چهره شاه و پدرش را بزک کرده و برای نظام پادشاهی تبلیغ کنیم و به این ترتیب راه را برای افتادن دوباره در چاه دیکتاتوری پادشاهی هموار کنیم .

    
 6. بنا بر این بکارگیری امدادگران نظامی و شبه نظامی داخلی و خارجی که تحت امر مسئولین امداد و نجات ایرانی بودند کاری درست و انسانی و عملی خردمندانه بود. ملی گرایان ( ناسیونالیست ها ) خردمند و حقیقی در چنین شرایط حادی در اندیشه نجات هم میهنانشان و تبدیل دشمنان دیروز به دوستان امروز و فردا هستند و ملی گراهای احمق و مغز پوک با رجز خوانی و ابراز برتری نژادی سبب هلاکت مردم و بالا بردن میزان خسارات هموطنان در معرض خطرشان ، و تبدیل دوستان دیروز به دشمنان امروز و فردای مردم و کشورشان هستند !!!
  ……………………
  جناب شفیعی شما از یک موضوع درست برداشت بی خردانه و ایران ستیزانه و ضد ملی کرده اید آنهم بنفع مشتی اراذل و اوباشی که خود بارها بر بی خردی و ایران ستیزی آنها لاقل در حرف صحه گذاشته اید.اول از امداد گری در کشورهای متمدن بدون اینکه بدانید چگونه عمل می کنند داد سخن سرداده اید و بعد به وادی احساسات انساندوستی در افراد پرداخته و آخرش به توجیه حضور مشتی تروریست اسلامی از حشد الشعبی و زینبیون و حزب الله …بنام امدادگران خارجی رسیده اید.ببین افرادی مثل تو سردرگمندو تو نه از وطن دوستی و انساندوستی چیزی می دانی و نه از تمدن و پیشرفت و این حرفهایی که می زنی آگاهی.تمام افکار تو دور همان افکار ضد غربی و بقول چپولها ضد امپریالیستی ات با لعابی از عرفان و مزخرفات اسلامی جمع شده. مثل تو در ایران بسیارند.تو با همه سوادی و تجاربی که داری از عقب افتاده ترین باورها برخورداری. گویا انجینت در دوران قبل از سال 57 گیرپاج کرده! این گروهایی که تو امداد گر خارجی می نامی جز مشتی تروریست و آدم کش نیستند و همه بدون استثنا در کشورهای خودشان محکوم به ترور و آدم کشی و در ستیز با منافع ملی کشورشانند و همه دولت ها خواهان خلع سلاحشانند!راستی در کدام کشور بدون اطلاع مجلس و دولت چنین گروهایی را به کشور راه می دهند؟ شاید دراین مدت از بحث درباره بچه ها و خانواده ها و بازماندهگان داعش در اروپا و غرب آگاهی داری؟الان بحث بر سر اینست که آیا این کودکان را با وجودیکه پدر و مادرشان دارای تابعیت کشورهای مختلف هستند بپذیرند یا نه.و اگر بپذیرند آیا چنین پدر و یا مادری اگر زنده باشند حق نگه داری از این کودکان دارند؟آیا نباید دولت مسئولیت تربیت این فرزندان را در صورت پذیرفتن شان برای ورود به کشور در اختیار بگیرد؟حالا مشتی عقب مانده مثل تو براحتی مشتی اراذل و اوباش و تروریست را براحتی بجان مردم ایران بنام امدادگر می اندازد!خود سپاه و بسیج الان در لیست تروریست هستند چیزیکه برای اکثریت مردم ایران کاملا مشخص و روشن است.حالا بفرمائید تروریستها چه کسانی را به ایران دعوت می کنند؟مسلما عقب مانده هایی چون تو باید ایراندوستان و مخالفان اراذل و اوباش اسلامی را مغزپوک و…بنامد.من قبلا در کامنتی در همین سایت یکی از علل ورود این تروریستها به ایران را به باور خودم نوشته ام.به باور من سید علی و تیمش در پی لنگ انداختن و سرکشیدن جام زهرند و یکی از مهمترین شرط ترامپ هم بیرون کشیدن تروریستهای اسلامی از منطقه است. وارد کردن این تروریستها و پیوندشان به تروریستهای سپاهی و بسیجی در داخل چراغ سبزیست به غرب از یکطرف برای آماده گی برای سرکشیدن جام زهر و از طرفی آماده گی داخلی برای سرکوب شورشهای داخلی. برای آمریکا و ترامپ منافع آمریکا و انتخاب دوباره اش از هرچیزی مهم تراست. در ازای برآورده کردن نیاز ترامپ برای پیرورزی دوباره و منافع آمریکا در منطقه و به ذلت کشیدن تروریستهای اشغالگر در ایران قربانی کردن مردم ایران ممکنست.حالا تو بیا و مثل عقبماندها به تعریف و تمجید مشتی تروریست بپرداز تا بقول خودت به شعار انترناسیونایستیت خدشه ایی وارد نشود! گروهایی که با تحلیل مارکسیستی در سال 57 پشت عقب افتاده ترین باور و طرز تفکر ایستادند و نعلین را به کراوات و خرافات را به علم ترجیح دادند بی شرم تر و عقب افتاده تر از آنند که بتوانند برای ایران و ایرانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

   
  • با درود بر مزدک ۱ گرامی , میتوانید تروریسم را برای ما تعریف کنید و مطابق با تعریفتان از تروریسم بفرمایید چرا این گروه هایی که نامبرده اید تروریست هستند . چرا مثلا در سوریه گروهایی که از بشر اسد طرفداری کردند تروریست نامیده شده اند ولی گروه هایی که با حمایت آ مریکا و متحدینش جنگیدند تروریست نیستند ؟ با تشکر از شما .

    
 7. سلام به ناظران گرامی
  انقلاب ایران چگونه مصادره شد؟!
  خمینی قبل از تصاحب قدرت:اسرا را مورد خشونت و آزار قرار ندهید(این دل گنجشکی ایشان هوش از سر ما برده بود)!!
  …و اینک پس از بلوای 57:بیش از چهار هزار زندانی با چهارخط حضرتش بدون هیچ محاکمه ای اعدام شدند!!
  https://mejalehhafteh.com/2012/08/22/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 8. بروید و احکام داعشی را بخوانید :

  اصل
  1 ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش
  به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری
  مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و
  یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول
  ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2
  /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد

  اصل 2 ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌
  1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
  2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
  3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
  4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
  5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
  ………

  ۱-من روی تمامی بحث دارم و همه را ردکرده و ضد انسانی می دانم.
  ۲-اصولی که تعریف ناپذیرند تفسیر پذیرند پس از قاعده اصل خارج شده و جزو ابهامات و اشارات قرار می گیرند و بنابراین جایی در قوانین ندارند.
  ۳- اصولی که بر مبنای واقییعات نیستند نمی توانند جزو قوانین و حقوق بشری قرار گیرند.
  ۴-اصولی که مبنایشان ایدئولوژیک است جایی در قوانین بشری ندارند مگرحفظ زندگی و بشر و نقطه اول و آخر و مرکزیت انسان باید باشد که ما در هیچ یک ازمواد بالا آنرا مشاهده نمی کنیم. .

   
  • فریبا خانم نه در پذیرش /// اسلامی بحث است و نه در خروج از آن.ما مردم ایران بخاطر نداشتن قدرت تفکر و بکار گیری خرد خود و بی سوادی سالیان سال این حرف معروف عبید ذاکانی را …عبيد زاکاني را گفتند اسلام چه ديني است؟ فرمود: دین عجیبی است چون در آن داخل شوی سر آلتت را ببرند و چو از آن خارج شوي سر خودت را !!!… را خواندیم و خندیدیم و به شوخی از آن گذشتیم تا بعد از 1400 سال تمرین و ممارست فریب هیولاهای اسلامی را خوردیم! اکنون هیچ راهی بجز سرنگونی این اراذل و اوباش و آنهم با هزینه سنگین در پیش نداریم!

    
 9. حاجی زنگزده: رویای صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نمی‌شود.
  …..و ادامه داد ولکن، رویای نابودی آمریکا محقق می‌شود.
  مش قاسم: روز شمار نابودی اسرائیل در عرض ۲۵ سال چه قده دیگه ازش مونده؟ نکنه هرسال این ۲۵ سال تمدید میشه؟

  جفتشون شیکر زیادی میخورن.

   
 10. حاج مم جفات در نیویورک: بیایید زندانی‌ها را مبادله کنیم.
  ترجمه: ما گروگانگیریم!

   
 11. حسن/*: ما با فرد چاقوکش و فرمول چاقوکشی مذاکره نمی‌کنیم…..و ادامه داد: ما خودمون چاقوکش و فرمول چاقوکشی رو توی این مملکت راه انداختیم و رقیب نمیخواهم، امتیازش دست ماست.

  /*: ک
  ===================
  این دومی: توطئه آمریکا در قضیه نفت بی‌پاسخ نخواهد ماند.
  تعریف پاسخ: از دو حال خارج نیست، یا جام زهر یا دولا شدن قهرمانانه.
  ===============================
  حاج هاشم آقاجری: من در مجموع از انقلاب‌ها در طول تاریخ و بخصوص انقلاب‌های مدرن یک ارزیابی مثبت دارم و برای آن‌ها یک نقش مترقی تاریخی قائلم.
  مش قاسم: ای “من” حداقل یه نمونه نشون میدادی؟ دریغ! حاجی، اوضاع کوبا چیه؟ حکومت کوبا تونسته ارز خارجی خودشو از راهی غیر از فروختن تن زنان کوبایی به توریستهای اروپایی و کانادایی تامین کنه؟ نیکاراگوه چی؟ همین چند روز پیش عدد در آمد که برادر اورتگا امسال ۳۰۰ و خورده ای نفر رو توی خیابونا کشته و زندانها مملو از دانشجویان مخالف. حکومت منقلابی برادار قذافی به کجا رسید؟ حکومت منقلابی برادر بشار در چه حاله؟ روسیه شوروی به کجا رسید؟ وارثان ماءو هم زدن زیر اساس منقلابشون. برو پی کارت ای منقلابی خود-روشنفکر خوانده نادان گمراه! این جفنگیات همه از سر بیچاره گی و بی بضاعتی این احمقهاست.

   
 12. حاج مم جفات نتراشیده نخراشیده: اگر آمریکا می‌خواهد وارد تنگه هرمز شود باید با سپاه صحبت کند.
  مش قاسم: ممکنه اون سپاه/*ی های بدبخت از زبونی که آمریکاییها باهاشون صحبت کنن خوششون نیاد. از ما گفتن.

  /*: ک

   
 13. این دومی: ما آن ‌قدری که نیاز داریم و خودمان اراده می‌کنیم، می‌توانیم نفت خود را صادر کنیم.
  مش قاسم: این یارو …گ(سه نقطه از مش قاسم) گیجه گرفته. اینقده حالش خرابه که حرف نزدن هم یادش رفته.
  ۱- واسه چی تا بحال بیشتر از نیاز نفت صادر کردی و پولش کجا رفت؟ جواب: جیب پس افتاده خودش حاج مصطفی و یه مشت دزد اسلامیچی منقلابی به سیره اسلافشون در بیابانهای عربستون.
  ۲- اگه تو میتونی اراده کنی، اراده کن که آدم بشی.

   
 14. ناشناس
  1:58 ق.ظ / آوریل 24, 2019

  «نوه 3 ساله شمخانی از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز لواسان»
  ………………
  در باوری که پیروانش از بچه شیرخواره هم نمی گذرند و لاس زدن و دفع شهوت یا تفخیذ با شیرخواره را علمای اسلامی شرعی می دانند سوءاستفاده مالی از فرزند خردسال حتما هیچ مخالفتی با شرع اسلام ندارد!

   
  • مزخرف نگو مزدک! اصل آن مساله توضیح داده شد و مقایسه یک تخلّف قانونی در حیطه املاک یا تغییر کاربری ها با آن مساله قیاسی خزعبل و ناشی از درک صحیح یا غرض ورزی قیاس کننده است.

   در مورد تخلّف مورد نظر نیز من الان صبح این خبر را در رسانه های رسمی ایران دیدم:

   خبرگزاری دانشجو: تخریب ویلای داماد شمخانی در دستور کار قرار گرفت

   کمیسیون ماده صد حکم به «تخریب» اضافه طبقات و اضافه‌بنای پلاک‌ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان، متعلق به «حسن میرمحمدعلی» (داماد آقای شمخانی) داده‌است.

   به گزارش دانشجو، کمیسیون ماده صد حکم به «تخریب» اضافه طبقات و اضافه‌بنای پلاک‌ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان، متعلق به «حسن میرمحمدعلی» (داماد آقای شمخانی) داده‌است.

   خبرگزاری دانشجو: تخریب ویلای داماد شمخانی در دستور کار قرار گرفت

   پس از کش و قوس‌های فراوان درمورد اجرای حکم تخریب ویلای «شبنم نعمت‌زاده» و عدم اجرای کامل آن حکم تا حال حاضر، باید دید شهرداری و حوزه قضایی لواسان برای اجرای این حکم تخریب جدید چه اقدامی انجام خواهند داد.

   https://www.asriran.com/fa/news/664490/

   البته خیلی از موارد مطرح در شبکه های اجتماعی و رسانه های معلوم الحال ضد انقلاب،کذب و شایعات ساخته دشمنان نظام است ام تخلّف از قانون،هرجا باشد و احراز شود،با آن برخورد می شود و کسانی که با اصل نظام اسلامی مخالفند،طبیعی است که هر واقعه ای یا تخلّف فردی اشخاص را سوژه کنند.

    
 15. سلام و درود

  امداد چیست و امدادگر کیست ؟

  در جوامع متمدن مدرن که تمام کنش و واکنشهایش تبدیل به آمار و ارقام میشود و نتایجش به صورت اعداد و داده های آماری در میآید علاوه بر حوادث عادی و جاری روزانه چون تعداد تلفات و زخمیان جاده ای، احتمال وقوع حوادث غیر مترقبه نیز وجود دارد که با توجه به سیر طبیعی یا توسعه مصنوعی آن رویداد توسط اساتید و دانش آموختگان بصورت علمی آنالیز میشود. ( حادث شدن سیل و زلزله که ناشی از فعالیتهای طبیعی هستند و به فعالیتهای انسانی بستگی ندارند را باید حوادث غیر مترقبه طبیعی نامید که با مطالعه و تجزیه و تحلیل دوره های حدوث آنها در محدوده زمانی ویژه ای میشود به معدلهایی دست یافت و متناسب با آن برای رویارویی آماده شد و ابزار و امکانات را فراهم کرد . حوادث غیر مترقبه ای نیز چون آتش سوزیهای ناشی از اتصالات الکتریکی روی میدهد که منشأ انسانی دارند و به همان نسبتی که توسعه مییابند ممکنست نرخ رشد حوادث هم بالا برود، همچنین کیفیت ساخت اتصالات در نرخ رشد کمی آنها مؤثرند و ابداعات و اختراعات جدید بصورت متغیری مؤثر در ایمنی و عدم حدوث آنها دخیلند را باید حوادث غیر مترقبه مصنوعی نامید .) در جوامع متمدن امکان وقوع هر دو نوع از حوادث غیر مترقبه محاسبه و لحاظ میشود و جهت پیشگیری از تلفات و خسارات نوع طبیعی و کنترل و مهار نوع مصنوعی آنها چاره اندیشی میشود و سازمانهای خاصی تأسیس میشود و پرسنلی خاص هم آموزش داده و تربیت میشوند و ابزار لازم هم در اختیارشان قرار میگیرد و با تمرین و مانورهای منظم پیوسته آنها را آماده انجام وظایف نگه میدارند. همچنین در بودجه عمومی کشور هزینه های آنها محاسبه و لحاظ میشود . به این افراد امدادگران حرفه ای گفته میشود. اما کار امداد و نجات تنها در انحصار امدادگران حرفه ای نیست، هنگامیکه شعله های آتش به بستر کودکی شیرخوار یا کهنسالی بیمار که توان فرار از خطر ندارند نزدیک میشود هر کس که کودک و کهنسال مفروض را از خطر دور کند یا بتواند آتش را خاموش و از سرایت شعله ها به آنها پیشگیری کند کارش امدادگرانه و خودش امدادگر محسوب میشود. گاهی ویدئوهایی از زندگی جانوران تهیه و پخش میشود که مثلاً یک فیل یا یک خرس وحشی پرنده ای را که در آب افتاده است نجات میدهند! ماهیت عمل آن فیل و خرس وحشی امدادگرانه است. در سیل گسترده اخیر که بسیاری از استانهای ایران را تحت تاثیر قرار داد در درجه اول مردم عادی و معمولی که توان کمک و یاری به هموطنان و همشهریان خود را داشتند و به انحاء مختلف سبب نجاتشان شدند همه امدادگر محسوب میشوند، که گاهی با انداختن تکه ای طناب یا دراز کردن شاخه ای چوب،یا رساندن تیوبی یا تخته ای یا کول گرفتن و از مهلکه دور کردن، کاری ارزشمندتر از کل کار تیمی پزشکی کردند که اگر همان اشخاصی که توسط همان افراد غیر متخصصی که نه پزشک بودند، نه راننده لودر و گریدر بودند و نه هیچ آموزشی جهت امداد و نجات فراگرفته بودند، نجات نمییافتند و فرضاً با نیمه جانی تحویل کادر امداد پزشکی میدادند با ارزشتر است. نجات به موقع و به هنگام که ممکنست توسط افراد عادی و عامی با ابتداییترین وسایل صورت بگیرد به مراتب ارزشمندتر است از امداد و نجاتی دیر هنگام که با صرف هزینه های گزاف و بکارگیری چندین نوع ابزار و تخصص صورت میگیرد! البته نگارنده به هیچ وجه قصد کم ارزش جلوه دادن کار انسانی و ستودنی امدادگران حرفه ای و پزشکان و پرستاران و کادر درمانی شریفی که جهت نجات هموطنان و همنوعان آسیب دیده خود همه توان خود را بکار گرفتند و اغلب دو شیفت کاری تمام کار کردند و گاهی روزها و هفته ها در آماده باش و فعالیت بودند، ندارم، زیرا با همه تلاشی که مردم جهت نجات همدیگر میکردند باز هم افراد و خانواده هایی بودند که بدون کار حرفه ای امدادگران حرفه ای امکان نجاتشان نبود. در شرایط اضطراری که زندگی و مرگ و بود و نبود انسانها در دقایق و ثانیه ها رقم میخورد، این تنها تماس فیزیکی با انسانهای در معرض خطر نیست که امدادگری محسوب میشود، آنکسانی که در سیل اخیر با بیل مکانیکی و لودر و بیل دستی، یا با دست خالی گونیها را پر از خاک و شن و ماسه کردند، یا رانندگان شریفی که خاک و شن و ماسه حمل کردند تا سیل را مهار کنند و از شدت آن بکاهند نیز همه کارشان در جهت امداد و نجات بود. گرچه مردم شریف ایران هنگام حالتهای اضطراری کارنامه درخشانی دارند و با یک فراخوان به یاری همدیگر میرسند، ولی سازماندهی داوطلبان و مجهز کردن و آموزش دادنشان کاری زمانبر است و فرضاً اگر داوطلبی از اردبیل یا خراسان یا یزد و کرمان و سمنان و…. میخواست به یاری و مددکاری هموطنانش در خوزستان و لرستان برود، رسیدن و مجهز و سازماندهی شدنش در سریعترین حالت ممکن بقدری زمان میبرد که عملاً نتیجه مثبتی نداشت .انسانهای فهیم در چنین شرایطی از هر امکانی از جمله کمکهای داخلی و خارجی جهت نجات هموطنان خود استفاده میکنند . موفق ترین تیمهای امداد و نجات غیر حرفه ای نیروهای نظامی و انتظامی هستند و با آنکه اصولاً کارشان امداد و نجات نیست و جهت آن آموزش ندیده اند، اما چون بر حسب وظایف و درجات خود از مرکز واحدی دستور میگیرند و با هم هماهنگ عمل میکنند و اغلب هم ابزارهایی در اختیار دارند که هم کاربرد نظامی و هم غیر نظامی دارند، نتیجه و حاصل کار و درجه موفقیتشان بسیار بالاتر و بیشتر از سایر امدادگران غیر حرفه ایست. بنا بر این بکارگیری امدادگران نظامی و شبه نظامی داخلی و خارجی که تحت امر مسئولین امداد و نجات ایرانی بودند کاری درست و انسانی و عملی خردمندانه بود. ملی گرایان ( ناسیونالیست ها ) خردمند و حقیقی در چنین شرایط حادی در اندیشه نجات هم میهنانشان و تبدیل دشمنان دیروز به دوستان امروز و فردا هستند و ملی گراهای احمق و مغز پوک با رجز خوانی و ابراز برتری نژادی سبب هلاکت مردم و بالا بردن میزان خسارات هموطنان در معرض خطرشان ، و تبدیل دوستان دیروز به دشمنان امروز و فردای مردم و کشورشان هستند !!!

   
 16. سلام جناب نوری زاد

  خب، مثل اینکه شما به این راحتی نمیخوای بی خیال بشی:
  اینکه دائم میپرسی… چرا جناب خمینی توانست آدم بکشد اما گاندی نه؟

  جناب نوری زاد
  شما بفرمایید که:

  1- در دنیا چند نفر مانند گاندی بوده اند؟
  2- چرا 99 درصد رهبران جهان در طول تاریخ توانستند آدم بکشند، اما گاندی نتوانست؟

  خمینی کشت، چون خمینی بود
  گاندی نکشت، چون گاندی بود
  بابا… درک موضوع سخت نیست!
  خمینی هم یکی مثل هزاران حاکم و رهبر معروف جهانی که همگی کشتند… مگر خمینی معصوم بود؟… تازه اینهمه امام و پیامبر هم بودند که کشتند با توجه به اینکه عنوان معصومیت به نافشان بسته شده بود… اینهمه کشیش و اسقف و پاپ و راهب و مغ و موبد و مفتی و آیت اله و هزار کوفت و زهر مار دیگه هم بودند که آدم کشتند… اونا رو چی میگی؟

  چرا اینقدر بدنبال هیچ هستی و سوراخ سنبه ها را و نقاط کور را جستجو میکنی و تجسس؟ فکر کن فهمیدی چرا خمینی توانست بکشد و گاندی نتوانست… ( من در عجبم با اینهمه توضیح که من و دیگران دادند هنوز پاسخ خود را نگرفتی! ) بعدش چی؟… هر دو مردند و رفتند… و تو هم که از سر بیکاری و نبود سوژه، چند وقتیه که ول کن گذشته ها و تاریخ و عصر حجر نیستی!

  ممنون میشم که حداقل به 2 پرسش اصلی من پاسخ دهی…
  ( وقتی کسی شما را خطاب قرار میدهد و پرسشی میپرسد، ادب و اخلاق حکم میکند پاسخ دهی و طفره نری و به حواشی نپردازی… )

  سپاس از توجه شما

  ————

  درود دوست گرامی
  این روزها من در لابلای دوندگی ها به مناطق سیلزده و تلاش برای تأمین نیازمندی های محدود و معدودی از آنها فرصتی فراهم می آورم تا نوشته های خوب شما را بخوانم و منتشر کنم. کاش به آنسوی تأکید من در این که: چرا خمینی آدم کشت و گاندی نه، دقت می فرمودید. این پرسش، به گمان من، مثل نماز مسلمین یا مثل ذکر زیر لب یا همچون سرودی مدام، تکرار و زمزمه شود. گنده های خونین دست نظام ولایی، از خون هایی که خمینی ریخت نان می خورند. باید با تکرار این کشتار، دستها و لقمه های خونین این جماعت را به رخ کشید و لحظه ای بحال خودشان واننهادشان. دیدید آن ملا را که با چه وقاحتی اعتراض می کرد به این که: چرا اسم این خیابان را به نام شجریان کرده اند؟ و می گفت: ما این همه شهید داده ایم که…..؟ طرف بی حجاب یا بد حجاب می بیند داد می زند : ما این همه شهید دادیم که….؟ سوراخ دعای ملایان گرسنه ی تاریخی در خون شناور است. وگرنه یکی یکی یکی یکی از این ملاها بلندگو دست می گرفت و راجع به پاسخگو نبودن ملاها و بلعیدن های مدام خودشان و حواریونشان و کودک سه ساله ی شمخانی اعتراض می کرد.
  سپاس

  .

   
  • سلام به جناب آنارشیست گرامی

   همینطور که شما اشاره کردید،الان جناب نوریزاد اعتیاد پیدا کرده است به روزمرّگی-بی سوژگی و بدنبال اینها،حرفهای تکراری و بی محتوا!
   بنده چند بار ذیل همان پست،پاسخ این مغالطه را دادم و دیگر هم حاضر به مجادله و گفتگوی مستقیم با ایشان نیستم چون اساسا فقط به سخن خود می اندیشد و گویا توهم عصمت هم در مورد خویشتن خویش دارند!

   من عرض کردم:بله آیت الله خمینی آدم کشت،زیرا ایشان یک حاکم بود و حاکم باید مقیّد به اجرای قوانین باشد،و در ایران کشتن منافقان جاسوس و خائن و تروریست و محاربان مسلّح،یک الزام قانونی است،و اینرا قرآن تعبیر به “کشتن به حق”فرموده است در مقابل “کشتن به ناحق”که کشتن بیگناهان و بدون دلیل است،بنابر این آقای خمینی آدم که نه! ولی مجرمان و قاتلان و محاربان را کشت و از این جهت نه تنها شماتت و نکوهشی متوجه ایشان نیست،بلکه شایسته مدح و ستایش بر قاطعیت و شجاعت در اجرای قانون است.

   اما گاندی آدم نکشت،برای اینکه گاندی صرفا یک حقوقدان و یک استقلال خواه بود در هند و برای هند،ولی حکومت هند و اجرای قوانین هند در دست او نبود،و یک حقوق دان نهایتا این است که بلحاظ نظری و تئوریک از کنار گذاشتن حکم اعدام دفاع کند یا در مقام قانونگذاری به لزوم عم اعدام رای دهد،اما اگر گاندی حاکم آیا او هم آدم می کشت یا نمی کشت؟ این معلوم نیست،باید دید قوانین حاکم چه می گوید،و من قبلا مستندا نشان دادم که هم در گذشته و هم اکنون،در قوانین هندوستان،مجازات اعدام وجود داشته و دارد.

   بنابر این چنانکه قبلا عرض شد،اصلا این سوال که چرا خمینی آدم (مجرم) کشت و گاندی آدم (مجرم)نکشت،سوالی غلط،بی معنا و خزعبل است که ناشی از قصور فهم و بی توجهی سوال کننده به دو طرف مقایسه است.اما افسوس که همینطور که شما تعبیر کردید جناب نوریزاد سابقا انقلابی آنطرف بامی،اکنون نیز در اینطرف بام افراط،گوشش به سخن کسی بدهکار نیست و فقط پژواک هیاهویی که خود دوست دارد ایجاد کند را می شنود! و به تعبیر من،اعتیاد پیدا کرده است به سخنان تکراری و خزعبل،و نشنیدن سخن دیگران و خود معصوم پنداری در این سوی بام!

   یا علی

    
  • خوب جناب نوریزاد گرامی شما تمام اینها را که بر شمردید بار ها و بار ها با نوشته و گفته هایتان تکرار کرده اید و دیگر اکثریت مردم ایران و به گمانم مردم برخی کشور های دیگر هم اینها لحظه ای از جلوی چشمشان رد نمیشود.

   ولی داداش خوبم من به گمانم موضوع این باشد که مرغ شما یک پا دارد همانند مرغ جناب سید مرتضی.
   یکی این طرف و دیگری آن طرف. ولی با مرغ یک پا.

   ولی حالا ما بعد از ده سال آگاهی دادن و روشنگری های شما و 40 سال روشنگری قشر فرهیخته !! داخل و خارج – ” چه باید بکنیم” – که دیگر بیش از این زیان ندهیم و جلوی زیانهای بیشتر که بی شک اگر وضع به همین گونه پیش رود در انتظار ماست را بگیریم؟

   با احترام.

    
 17. نوریزاد عزیز سخنان بی تکلف و روان و دلسوزانه جنابعالی رو (با رهبر) شنیدم اما ایران ما دیگه ایران بشو نیست ولو اینکه خامنه ای بگه غلط کردم، بنظرم اگر همین امروز به فرض محال رژیم تصمیم بگیره رویه های غلط قوانین غلط رو اصلاح کنه نظام بانکداری رو اصلاح کنه بخواد برگرده درون مرزها ، روابط،خارجیش رو اصلاح بکنه ، روی فرهنگ عمومی مردم یا به قول دکتر روی ادب مردم کار کنه و خلاصه مطلب تبدیل بشه به کشوری نسبتا محترم، پیشرفته و با اعتبار بین المللی ، مرفه و با فرهنگ همه اینها حداقل بنظرم بیست سال زمان میبره شاید هم بیشتر اگر نظام هم عوض بشه، باز نظام جدید،هم خیلی کار داره و زمان زیادی لازم داره تا این گربه رو به جایگاه واقعیش برسونه ، پس حداقل جوانی ما سوخت ارزوهامون زیر خاک رفت ، ما باید تلاشمون برای نسل های اینده باشه

   
  • واسه همین دردای بی درمونه که آرزو میکنم یه شهابسبگ به بزرگی دماوند تو خلیج فارس بشیبه به خدا قسم که یه روز خوش بخودم ندیدم خیلی وقته که ا زندگی سیرم

    
 18. درود دوستان
  وقتی وکلا ناکارآمد باشند، راهی جز پنهان کاری نیست.
  ✍️سام منجزی.

  محمدرضا صباغیان روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس گفت: بازدیدی از بازار داشتم، در آنجا علاوه بر اینکه اجناس گران بود، هیچگونه نظارتی هم دیده نمی شد. در کارگاهی خانم مطلقه که سرپرست خانوار بود بیش از ۱۲ ساعت کار می کرد تا حقوقی بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دریافت کند. شرم آور است که انان می ترسیدند در مورد این ظلم صحبت کنند چرا که اخراج می شوند. ما چند میلیون حقوق می گیریم اما در زندگی خود مشکل داریم وای به حال کسانی که این حقوق را دریافت می کنند، بیمه هم ندارند. مردم ناراضی هستند و به مسئولان بد می گویند»
  اما پزشکیان نایب رئیس مجلس به نماینده بافق گفت: لزومی ندارد این مباحث از تریبون مجلس بیان شود مجلس کمیسیون دارد و می توان از طریق آن ها، طرح و راه حل بدهید. همه می گوییم وضع خراب است اما راه حل گفتن مشکلات در جلسه علنی نیست.

  در چهل سال گذشته شیوه پنهان کاری همواره در بین مقامات مرسوم بوده است و پزشکیان نیز با توصیه به طرح مشکلات در کمیسیون سعی در خفه کردن وکیل دارد تا مسئله را به آینده نامشخص حواله کند. اما براستی ریشه این معضلات در کجاست؟ کمبود منابع ؟ کمبود نیروهای متخصص؟ دشمنی معاندین و تحریم‌ها؟ یا اشکال خود مقامات ترسو و بی دانشی هستند که همواره در تشخیص اولویت‌ها اشتباه کرده اند؟
  ایران هم اکنون هفده هزار و پانصد شرکت خصوصی در امر صادرات دارد. این شرکت‌ها همگی کارگرانی دارند که دستمزدشان برمبنای همان پایه حقوق ظالمانه مجلس (۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال) پرداخت می شود با توجه به هزینه های جاری و گرانی‌های افسارگسیخته این مبلغ در حد برده داری نوین است که هیچ نقشی در توسعه جامعه نخواهد داشت. موضوع دیگر رانت خواری افرادیست که مواد اولیه واحدهای تولیدی خود را از پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و یا با ارزهای حمایتی به رایگان بدست می آورند و با مزد اندک تولید می کنند. محصولات آنها توسط دلالان صادر می شود که متاسفانه اکثر این صادرکنندگان سود حاصل از صادرات را در کشورهای اطراف سرمایه گذاری می کنند و ظلمی مضاعف به کشور روا می دارند. خطاهایی که بسیاری از آنان بدلیل بی توجه ای یا عدم نظارت صورت می گیرد که اگر برای رفع آنها کارشناسانه وقت صرف می شد و در راستای منافع ملت قوانین تصویب می کردند از این خونریزی‌های داخلی جلوگیری می شد.
  رهبری در پیام تبریک سال نو گفتند « شعار امسال رونق تولید ملی است، باید تمامی قوا و مردم برای بالا بردن رونق تولید بسیج شوند» اما وقتیکه قوانین مشکل دارند پایه حقوق کارگران عادلانه نیست، جلوی رانتخواری گرفته نمی شود و مجرمان اقتصادی به اشد مجازات نمی رسند، رونق تولید جز غارت منابع کشور و استثمار توده‌ها چه حاصلی خواهد داشت؟ وکلای مجلس باید بجای سانسور، روزها بر‌روی معضلاتی چون فقر و بیکاری و بسط عدالت اجتماعی مطالعه کنند، نسبت به پایه حقوق تعیین شده برای حقوق بگیران تجدیدنظر کنند و به وضعیت کسانی که در هفت آسمان ستاره ای ندارند رسیدگی شود وگرنه روز بروز برخیل ناراضیان افزوده می شود و باید حجم سانسورها را بالا برد. اولویت امروز کشور رفع معضلات اقتصادی و کم کردن شکاف طبقاتی است که باید فورا مورد رسیدگی قرار گیرند.

   
 19. آذرهستم از آذربایجان

  آقای نوری زاد
  درود
  فیلمی اخیرا منتشر کرده اید که در آن با رهبر سخن گفته اید. خواستم بگم:
  هیچکس نمیتونه به زیبایی این ویدیو سخنی بگوید و منظورش رو به این صورت کامل ، مفید ، زیبا ، پربها و مختصر بیان بکند هیچ کس نمیتونه و من شرط میبندم اینکار غیر ممکن است.

  در یه جایی فرمودید … نام شما ( خامنه ایی ) در کنار نام هیتلرها ، صدام ها ، چنگیزها …. گفته خواهد شد چون نابودگر هستید.

  در اینجا چه زیبا گفتید و به جای چنگیز ، مغول نگفتید.
  یادتون هست من بارها در این مورد نوشتم.
  اگر جنایتی شده چنگیز کرده نه مغول
  اگر جنایتی شده هیتلر کرده نه آلمان( منظورم نژادشان است که چه هست من نمیدانم)
  اگر جنایتی شده صدام کرده نه مردم عراق
  اگر جنایتی شده خمینی کرده نه مردم ایران
  اگر فعلا جنایتی میشود خامنه ایی میکند نه مردم ایران و من ( آذر قیمتی ) و شما (محمد نوری زاد ) یا جناب خواستار و ….. ( کنایه از من و شما و جناب خواستار کل تک تک اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و البته نه همه شان است ) اگر خامنه ایی توسط شرکایش و نوچه هایش که شاید ده میلیون میشوند جنایت میکند بقیه چه خاکی به سرشون بکنند؟ همین مردم بینوا اگه اعتراض بکنند مثل خیلی ها شکنجه ، بازجویی ، زندانی ، انفرادی ، اعدام ، خودکشاندن ، توسط پزشک احمدی ها کشته خواهند شد. و یا به مانند ستار پزشکی زیر شکنجه تلف خواهند شد و یا به مانند اون دختر کرمانشاهی که اسم زیبایش یادم رفت شکنجه خواهد شد و بعد خودکشاندن.

  .
  خلاصه این سخنان مافوق تصور زیباست که درسته خامنه ایی نخواهد شنید ولی نوچه هایش میشنوند وتاثیر خودش را خواهد گذاشت. این ویدیو اذهان اجاره ایی و محو شده در ولایت رو نیشکونکی میشود و حتی برای بعضی ها امکان دارد تاثیر عمیق بگذارد.

  و دیگر اینکه چون در اینجا خطاب به خامنه ایی میگی که تکلیفش امثال روشن خواهد شد این جمله عزم مردم رو جمع خواهد کرد.

   
 20. آلمان 25 سال آینده را نخواهد دید، خداحافظ دموکراسی غربی، بی ام دابلیو، بنز

   
 21. علی از استرالیا

  درود جناب نوریزاد . مناظره جنابعالی آقای مشیری و اقای چالنگی را دیدم . متنی نوشته ام که شاید زاویه ای از فاجعه شکل گیری حکومت آخوند ها را روشن کند.

  ملت ها فقط برعلیه دیکتاتورها قیام نمیکنند.
  قدرت مستعد فساد است و کاربردی ترین ابزار برای پیشگیری از فاسد شدن سیاست مداران مشروط کردن آنها به رای و نظارت جامعه و مقید کردن آنها به ضوابط قانونی همچنین محدود کردن حتی الامکان از اعمال سلیقه است. در جامعه ای که این ابزارها فراهم باشد هنگامی که جوامع از عملکرد مسئولین خود ناخشنود شوند آنها را جایگزین میکنند. همینطور که در جوامع توسعه یافته و دمکراتیک مشاهده میکنیم دولت های حاکم پس از مدتی علی رغم عشق شان به صندلی قدرت مجبور به ترک آن میشوند و جایشان با سیاستمداران منتخب جدید پر میشود. درجامعه ای که فاقد این ابزارها باشد این نارضایتی و میل به جایگزین کردن حکومت از طریق انقلاب ها رخ میدهد با این تفاوت که رهبران انقلاب انتخابی نیستند بلکه جامعه برای گذار از وضع موجود ناچار به آنها اعتماد میکند اما شوربختانه عموما به این اعتماد خیانت میشود. بدین صورت که رهبران انقلاب ها بجای اعمال اراده ملت تراوشات ذهنی خود را مستقر میکنند. همانگونه که آیت الله خمینی به ملت ایران خیانت کرد بدین شکل که پس ازسقوط شاه بجای واگذاری تصمیم گیری به مردم باورهای خودش را با ایجاد مجلس خبرگان بجای مجلس موئسسان و رفراندوم کذایی و آری یا نه به ملت خوراند . رهبر حکومت گذشته محمد رضا شاه بجای اینکه در جایگاه تعیین شده اش ایفای نقش کند مدیریت مملکت را در دست گرفت هنگامی که جامعه بهر دلیل ناراضی شد او را ساقط کرد سقوطی که نتیجه اش ویران شدن ایران شد. حال اگر طبق قانون مشروطیت قدرت در دست دولت بود و دولت توسط مجلس منتخب تعبیه می شد ملت ما بجای انقلاب البته که با رفتن به پای صندوق رای نظر خود را اعمال میکرد. ملت ها پس از مدتی حتی اگر عملکرد دولت نادرست هم نباشد جهت بهتر شدن مدیریت مملکت رای به تغییر حکومت میدهند.

   
 22. سید مرتضی
  اصل 143-
  ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را بر عهده دارد.
  اصل 144- ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامى مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند
  اصل 145-
  هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى‏ شود.
  اصل 147-
  دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى،
  آموزشى، توليدى، و جهاد سازندگى، با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده
  كند در حدّى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد.
  اصل 148-
  هر نوع بهره ‏بردارى شخصى از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد
  آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.
  …………
  سید مرتضی ، همانطور که در اصل ۱۴۳ آمده اسمی از ارتش ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور ایران برده نمی شود.
  جای ایران را نظام اسلامی گرفته است. در حالی که نظام اسلامی خود را در منطقه جغرافیایی ایران ندیده و فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران زمین می یابد.
  تمامیت ارضی نظام مفهومی اوتوپیایی با این تعریف بخود می گیرد.
  اصل۱۴۴ در تایید گفته من است و ارتشی خاص امت مسلمان شیعه است.
  اصل ۱۴۵ باید دید چه کسانی خارجیند؟ همانها که جزو امت مسلمان شیعه نیستند. چون یهودیان، زرتشتیان، ارامنه، وسنی یان و …..
  اصل ۱۴۷ و ۱۴۸ هم که تعارفات معمول نظام است.
  با این اصل های نظام تان آبروی هر چه اصل را که هیچ قانون مداری را برده اید. ازاین اصلها ی زورگویی و تبعیض معلوم است که سپاه زاییده می شود. واقعا که!!!!

   
  • آنچه که در این نوشته ارزش پاسخ گفتن دارد دو نکته است:

   1-در عبارت اصل 143: “ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را بر عهده دارد”.

   بین دو تعبیر “استقلال و تمامیت ارضی” و تعبیر “نظام جمهوری اسلامی”یک واو عطف فاصله شده است،و کلمه کشور در آخر این اصل،هم مربوط به بخش اول است و هم مربوط به بخش دوم.

   بنابر این،مفاد این اصل این می شود که :ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت کشور(بخش اول) و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی را (بخش دوم) بر عهده دارد.ضمن اینکه هر انسان عاقل و منصف و بی غرضی می فهمد که استقلال و تمامیت ارضی مربوط می شود به جغرافیای سرزمینی یک کشور،و نظام هم عبارت از سیستمی است که بانتخاب و اختیار اکثریت مردم،در این جغرافیای سرزمینی استقرار یافته است،هرچند اقلیت عبوس و غیر دموکرات،به بازی دموکراسی التزامی نداشته باشند و دائم با جرزنی نق بزنند!

   2- در عبارت اصل 145:
   “هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى‏ شود”.

   مفهوم “خارجی”در بحث های حقوق اساسی و حقوق غیر اساسی،یعنی هرکس که در تابعیت این کشور نیست،یعنی عرفا و قانونا ایرانی محسوب نمی شود،و این ربطی به مفاهیمی مثل امت و نظائر آن ندارد.

    
   • جناب سید جر نزن
    فرق در این هاست.
    اصل ۱۴۳- ارتش ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى ایران را بر عهده دارد.
    اصل 144- ارتش ايران ارتشى مردمى از اقوام و ادیان مختلف است و نگهداری و پاسداری ایر ان و ایرانی راعهده دارد.
    اینگونه ارتشی مردمی تعریف می شود .

     
 23. چرا بخشی از اپوزیسیون برانداز به قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی سکوت کرده است؟

  شاهزاده رضا پهلوی هم چنان در این مورد سکوت کرده، اما به ورود حشدالشعبی به ایران واکنش نشان داده است

  • حزب مشروطه ایران نیز، به سکوت خود در این باره ادامه می‌دهد

  امروز نما – تقرییا ۱ هفته از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا می‌گذرد……

  https://news.gooya.com/2019/04/post-25233.php

   
 24. جمهوری اسلامی در این 40 سال هر چه به پیش رفت و با سرکوب های خشن و ایستادن در مقابل خواسته های مردم و
  خلاصه بیشتر از مردم فاصله گرفتن – تحقیر مردم را در هر زمینه ای که توانست در دستور کار خود قرار داد.
  این را از این جهت میگویم که برای دوستان روشن کنم که ورود نیروهای خارجی به ایران تحت پوشش کمک به سیل زدگان
  فقط در جهت برگرداندن توجه ها از منطقه های سیل زده بوده است.

  مگر ج.ا از ما رودربایستی دارد مگر آنها از ما می ترسند که بخواهند آوردن گروه های دست ساخته خود را با بهانه ای همراه کنند که ما متوجه نشویم؟

  آنها بیشتر از نصف دریای خزر را با گفتگوها و توافق های پشت پرده دادند رفت چه شد؟
  ج.ا سالهاست که علیرغم تهیدستی و نداری بسیاری از مردم به ویژه در برخی استانها که واقعا فاجعه بار است میلیارد ها دلار خرج سوریه – یمن – لبنان – فلستین عراق برخی از کشور های آفریقایی و … میکند و آیا این همه داد و هوار و نوشته ها و گفته ها تغییری در تصمیم و اراده آنها داده است آیا همیشه با رفتار ها و گفته هایشان غیر مستقیم یا مستقیم به ما نگفته اند خفه شوید به شما مربوط نیست مال خودمان هست و هر کاری بخواهیم میکنیم؟

  سیل هایی که نیمی از کشور را ویران کرد که اگر مدیریتی خردی در این 40 سال در این حکومت بود تا این اندازه به مردم زیان و خسارت چه جانی چه مالی وارد نمیکرد و با گردش اطلاعات در شبکه های مجازی بسیاری از دزدی ها و فساد ها و کم کاری ها دلیل این فاجعه ها شناخته شد و به همین خاطر بی پروایی مردم آسیب دیده در واکنش به سران ج.ا و … اینها چگونه باید آرام می شد ؟ به باور من همانگونه که در کامنتی دیگر گفتم این رویداد تازه برای منحرف کردن نگاه ها از منطقه های سیل زده بوده و میبینید که کاملا هم موفق عمل کرده. درست در زمانی که تازه بدبختی های این دسته از هموطن های ما شروع شده دیگر تقریبا هیچ از آنها نمی شنویم و همه گفتگو ها به سوی وارد شدن نیروهای حزب الله و … شده.

  شما فقط ببینید که چند ماه پیش در ایران چه خبر بود – اعتصاب های کامیون داران مردم مالباخته گرانی های کمر شکن و … حالا دیگر هیچ سخنی در باره این موضوع ها نیست آیا مردم مالباخته به پولشان رسیدند کامیون دارن به خواسته هاشان رسیدند پیاز ارزان شد گرانی ها تمام شد؟ خودتان بهتر از من میدانید چه میگویم.
  رگ خواب ما دست ج.ا است براحتی با سناریویی توجه ها را به هر طرف بخواهد بر میگرداند.

  ج.ا رئیس قوه قضائیه را عوض میکند آشوبی در دنیای مجازی به راه میافتد و تمام موضوع های روز و بحث ها به فراموشی سپرده میشود که این قاضی تازه جنایتکاری بوده و است و قصد دارند چنین و چنان کنند- شگفتی در اینجاست که توجه نمی کنند که آیا رئیس پیشین صادق لاریجانی انسانی خردمند مهربان و قانونگرا بوده که حالا با آمدن رئیس جدید قرار است اتفاق های بدتری بیافتد؟ همینطور در باره اظهار نظر سعید قاسمی و … بسیاری دیگر.

  در این زمان 40 سال آیا هنوز متوجه نشده اید که اگر کسی – هر کسی هاشمی رفسنجانی با آن همه قدرت مثال خوبی است – سخنی بگوید که از پیش معین نشده و دلخواه ج.ا نباشد سرو کارش با اطلاعات و اوین است – آیا موضوع پروازی را به یاد می آورید؟ مثال ها بسیارند. پس چرا تا این حد مستعد افتادن در دام های گوناگون ج.ا هستید چرا پیگیر بحث و کفتگو هایی که شروع میکنید و نتیجه گیری از آنها نیستید؟

  ما باید بیشتر بحث ها و گفتگو ها را به این سو بکشانیم – “که چه باید بکنیم” – تا چه زمانی باید آگاهی دادن در باره اسلام در باره فساد ها و جنایت های ج.ا را ادامه دهیم پس چه زمان باید از این آگاهی ها استفاده کنیم و جلوی زیان های بیشتر را بگیریم؟

  من که هر چه از جناب نوریزاد تقاضا کردم که در باره این اپوزیسیون بی خرد – رفوزه 40 ساله – گفتگو هایی را شروع کنند متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. پس از دوستانی که توانایی نوشتن دارند از دوستان قدیم سایت که دیگر نمی نویسند و دوستان حال تقاضا میکنم که این کار را بکنند.

  من واقعا نمی فهمم چرا اینقدر نگران شرایط حال کشور هستم ولی متاسفانه ظاهرا دیگران اینگونه نمی اندیشند.

   
  • جناب میم نون،اشارات شما به روز مرّگی ها و بتعبیر دقیق تر من :بیکارگی های اپوزیسیون در دنیای مجازی و غفلت از واقعیت زندگی!،فی الجمله مورد تایید است.ولی فقط توجه شما را جلب می کنم به پیشنهادی که “کمینه بردیا” مدتی قبل داده بود:کمینه بردیا پیشنهاد “کمیته هایی خاص برای وحدت اپوزیسیون” را به مدیر این سایت داده بود،البته امروز دیدم کمینه کمیته ساز مورد اشاره، کمیته مورد نظرش را فراموش کرده و با منتشر کردن یک نامه بی سر و ته از یک خانم بیکاره در فضای مجازی، خطاب به پیامبر اسلام،بازگشته بود به همان مشی قدیم اهانت به دین و آیین و مقدسات مردم ایران،یعنی همان بیکارگی قبلی که داشت و نتیجه ای هم نداشت و مدتها رفت به برهوت سکوت!
   همین!

    
  • سلام بر ن.م گرامی
   حدود یک ماه از حضور تروریستهای ساخته و پرداخته حکومت دینی ایران می گذرد.نتایج حضور مثبت ایشان چه بوده است؟!جالب است در جایی خواندم آقایان فرمودند چون خوزستان نزدیک به عراق بوده از نیروهای حشدالشعبی استفاده شده است!در این مغالطه دو چیرز باید از ایشان پرسید.اول اینکه نیروهای فاطمیون و حزب الله و سایر توریستها چرا بدانجا اعزام شده اند؟!و مورد دوم اینکه چرا این نیروها به گلستان اعزام نشدند؟!واقعیت اینست که خوزستان در چند ساله گذشته با بی کفایتی آقای خمینی و خامنه ای به ویرانه ای بدل شده و مردمان این خطه از حضور دین مداران به شدت ناراضی هستند.زمانیکه که این بی کفایتی به اوج می رسد وسیل امام از مردمان می برد وحشت بر این حکومت غالب شده و به جای مجوز حضور نیروهای مردمی برای امداد ابتدا به ساکن ایشان را منع و حتی دستگیر می نمایند تا عریانی حاکم اسلامی موجب تمسخر او نگردد و سپس نیروهای مزدور وفادار خویش را ساکن می کنند تا اعتراضی بر این بی کفایتی بلند نگردد.فراموش نکنیم که خوزستان محل ثروت اصلی ایران و منبع اصلی درآمدهای شرورانه حکومت دینیست و بدین سبب مشخص است که اعتراضات در آن چه معنایی خواهد داشت.
   این شیوه در مورد حکومت اسلامی مسبوق به سابقه است و بر خلاف نظر شما چه بهانه ای بهتر از سیل که پای این مزدوران به کشور ایران باز گردد.اتفاقا برای دادن کد اشتباهی که تخصص این حکومت است راههای بهتری وجود دارد مانند توقیف فیلم رحمان 1400!!،ممنوع التصویر شدن عادل فردوسی پور،جمع کردن دکور برنامه 90و …و از قضا دلیل اصلی حضور مزدوران خارجی در کشور با بهانه سیل به اشتباه کدگذاری شده است.
   موفق باشید

    
 25. درود دوست گرامی
  شما خامنه ای را موردخطاب قرار دادید . اما، داستان این بیغوله فراتر از یک فرد است ، ولایت فقیه را باید یک جریان و دسته دید که در کارکرد دایمی خود با حکم شریعت و امت سازی و پرورش حوزوی و افرادمسلح بنام سپاه برروی یک محور می چرخند و آن حفظ آن چرا که نامش را نظام می نامند.
  ایران و ایرانی برای این گروه از ابتدا وسیله بوده و است و در خیال اتوپیایی خود نه حدودی و نه مرزی می شناسند. این گروه بخوبی می دانند که برگشتی یا بازایستادنی در کار نیست و به فجایعی که تابه حال انجام داده اند بخوبی واقفند.
  صحبت با مردگان همانقدر تاثیر دارد که با ولایت فقیه اسلامی. تنها شانسی که برای این گروه است اضمحلال درونی ولایت فقیه است که از این عده کاملا بعید است بدین خاطر برای ترسی که از مردم دارند امت تربیت شده اشان را در خاک ایران جمع کرده اند.

   
 26. گویا حضرت امام بجای اشک ریختن////////////////////

  https://news.gooya.com/2019/04/post-25463.php

  چاخان رهبری در حد بوندس لیگا!

  ——————

  من این فیلم را دیدم دوست گرامی
  احتمال دارد اشک های حوله ای جناب خمینی واقعیت داشته باشد. همه ی آدمکش ها و دیکتاتورها، در خلوت، دل کوچک و چشم گریانی دارند. کاش این جناب خمینی، کمی از سوز مادران و پدران و همسران و فرزندان چندین هزار زندانی که با چهار خط نوشته به سینه ی دیوارشان سپرد، خبر داشت. اشک آنها کجا و اشک این یکی کجا؟ معنویتش را باش! راستی چرا جناب خمینی توانست آدم بکشد اما گاندی نه؟

  .

   
 27. معاون دادستان کل کشور: “مسدود شدن صفحه شخصی بسیاری از مسئولان ما در #اینستاگرام بزرگترین بی‌احترامی به ملت ایران است”
  ……………
  اولا مردم ایران هیچ نماینده ایی در قدرت و در رژیم حرامیان اسلامی نه در مجلس و نه در سایر ارگانهای حکومتی ندارند. توهین به رژیم و مزدورانش نه تنها توهین بمردم ایران نیست بلکه دفاع از ایرانیان و حقوق مردم ایرانست. اکثریت مردم ایران هیچ نسبتی با حرامیان در قدرت ندارند و قربانی جنایات آنها هستند.هر ضربه ایی که به این مزدوران و اوباشان اسلامی بخورد خوایند اکثریت مردم ایرانست.تروریستی خواندن سپاه و سایر حرامیان اسلامی در واقعیتی است که دهه ها بر مردم ایران ثابت شده و مردم ایران با گوشت و پوست خود اثراتش را در این 40 سال حس کرده اند.

   
 28. 1- علم: آنها که ۵۰ سال بعد خاطرات مرا می خوانند، بدانند که تمامش حقیقت است و دروغی در آن وجود ندارد. چون راز غیر اخلاقی حامله کردن دوست دختر اروپایی ام را هم به شما اطلاع می دهم!

  ✍️اسدالله علم

  «روزی که وارد ژنو شدم دوست من از لندن تلفن کرد که کار فوری دارد می خواهد مرا ببیند. خیلی تعجب کردم که چه کار فوری ممکن است داشته باشد. اجازه دادم برای ۲۴ ساعت به ژنو بیاید.

  وقتی آمد، به من گفت باردار است و نظر مرا می خواهد که چه بکند؟! من خیلی فکر کردم و بالاخره به او اعلام کردم که به کلی تسلیم نظر او هستم. اگر میل دارد ادامه بدهد، اگر میل ندارد معالجه نماید.

  علت این نظر مرا پرسید. گفتم: تو همه چیز خودت را برای یک مرد نسبتا پیر به علاوه صاحب زن و بچه فدا می کنی، چه طور من می توانم نظری به تو تحمیل بکنم؟ هر چه دلت خواست، بکن، من همه مسئوولیتها و مشکلات را بر عهده می گیرم.

  به علاوه من به خدا معتقدم، چه طور می توانم در چنین زمینه تصمیم بگیرم و برای آن که او را راحت کرده باشم، در مقابل اصرار او که نظر بدهم، این شعر حافظ را ترجمه کردم، البته نه با آن نکته سنجی حافظ[بلکه] تا حدی که ممکن بود: میان عاشق و معشوق فرق بسیار است/ چو یار ناز نماید، شما نیاز کنید. بسیار خوشوقت شد قرار شد برود و با مادرش مشورت کند.

  من این مطالب خصوصی – و البته نمی دانم مخالف یا موافق اخلاق – را می نویسم برای این که خوانندگان ۵۰ سال بعد من بدانند آن چه این جا گفته ام حقیقت است نه مجاز و خودستایی و دروغگویی، زیرا که اصلا به خودپرستی و خودستایی معتقد نیستم»

  (خاطرات علم، جلد هفتم، ص ۴۵۶. ۱۳ بهمن ۱۳۴۷)

  ===

  2-شاه: من در سال ۱۹۴۹ در سفر به آمریکا با گریس کلی که بعدا برنده جایزه اسکار شد، ۶ بار به گردش رفتم!

  ✍️اسدالله علم

  «تلگرافی از پرنس و پرنسس رنیه موناکو [به مناسبت تبریک سال نو] بود. چون برف می آمد و شاهنشاه سر حال بودند، فرمودند: من ۲۳ سال پیش در آمریکا با این پرنسس (گریس کلی برنده اسکار در سال ۱۹۵۵]) آشنا شدم، تو بودی یا نبودی؟! عرض کردم :خیر، آن وقت حسب الامر فرماندار کل بلوچستان بودم»

  (خاطرات علم، جلد اول، ص ۳۳۰. ۶ بهمن ۱۳۴۸)

  «یک تلگراف از پرنس موناکو و پرنسس گریس [به مناسبت سال نوی میلادی] بود. فرمودند: این خانم را ۲۰ سال پیش در آمریکا صمیمانه ملاقات کردم! من هم البته می دانستم ،به روی خود نیاوردم. چون آن سفر در رکاب نبودم»

  (خاطرات علم، جلد دوم، ص ۱۲۵. ۵ دی ۱۳۴۹)

  «صبح شرفیاب شدم. تمام کارهای جاری بود…منجمله کارتهای کریسمسی که برای شاه از همه سران عالم و نخست وزیران و وزرای خارجه رسیده ، به عرض رساندم. کارت پرنس و پرنسس موناکو خیلی جلب نظر کرد که عکس فرزندانش را هدیه کرده بود»

  ( همان، ص ۳۶۴. ۳۰ آذر ۱۳۵۱).

  توضیح گنجی: در سال ۱۹۴۹ که شاه به آمریکا سفر کرد، این دو ۶ بار با یکدیگر بیرون رفتند. شاه ۳۰ ساله و گریس کلی ۲۰ ساله بود. شاه رابطه اش با گریس کلی را پنهان نمی کرد و سه قطعه جواهرات گران قیمت به او هدیه کرد. حتی شاه به او پیشنهاد ازدواج داده بود، اما او این پیشنهاد را رد کرد. اگر چه پرنس موناکو که بعدا همسر او شد، از رابطه این دو آگاه بود و به شاه حسادت می کرد، اما در سال ۱۹۷۱ دعوت شاه را پذیرفت و در مراسم جشن های ۲۵۰۰ ساله در تهران شرکت کرد. گریس کلی به شدت از شاه برای برگزاری جنش های ۲۵۰۰ ساله دفاع کرد.
  ===
  پی نوشت:قابل توجه کسانی که از انتشار یادداشت های اسد الله علم ترش می کنند یا او را به خیانت و دروغ متهم می کنند.

   
 29. در لابه‌لای مصوبات بودجه مجلس، ماده قانونی‌‌‌‌‌‌‌ای در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۴ وجود دارد که به وزارت نیرو اجازه داده تا برخی از مسیل‌‌‌‌‌‌‌ها را از طریق مزایده به فروش برساند! این موضوع به طور کل می‌‌‌‌‌‌‌تواند ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز بی‌‌‌‌‌‌‌رویه فعلی در حریم رودخانه‌‌‌‌‌‌‌ها را بیش از پیش افزایش دهد و در نتیجه منجر به تکرار صحنه‌‌‌‌‌‌‌های آخرالزمانی‌‌‌‌‌‌‌ای شود که در دو هفته نخست سال ۹۸ دست به دست می‌‌‌‌‌‌‌شد.

  در این مصوبه آمده است: «به وزارت نیرو اجازه داده می‌‌‌‌‌‌‌شود تا اراضی مسیل‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ یک‌‌‌‌‌‌‌هزار و هشتصد میلیارد ریال (۱۸۰ میلیارد تومان) از محل ردیف ١٣٩-٥٣٠٠٠٠ متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح‌های حفاظت و ساماندهی رودخانه‌‌‌‌‌‌‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌‌‌‌‌‌‌های مزاحم با اراضی مورد نظر وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌‌‌‌‌‌‌های همان شهر در اختیار این وزارت‌‌‌‌‌‌‌خانه قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد.»

  به عدد این قانون دقت کنید؛ ۱۸۰ میلیارد تومان. این درحالی است که در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت سیل اخیر ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به ایران خسارت زده است. علاوه براینکه خسارت‌‌‌‌‌‌‌های اکولوژیک سیل و گل به محیط زیست سه – چهار استان بحرانی، هنوز مشخص نشده است.

   
 30. نامزد یهودی ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا: اسراییل یک دولت نژاد پرست است.

  سناتور برنی سندرز، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا ، عصر روز دوشنبه در نشستی به میزبانی شبکه «سی‌ان‌ان» در شهر «منچستر» ایالت نیوهمپشایر که با شرکت حامیان حزب دموکرات انجام شد، به سوالات مختلف حاضران پاسخ داد.

  یک جوان آمریکایی در این نشست از سندرز سوال کرد: «شما یکی از منتقدان علنی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل بوده‌اید اما اسرائیل یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در جهان است. با توجه به اینکه نخست‌وزیر نتانیاهو همین اخیرا باز هم یک دور دیگر در انتخابات پیروز شد، علیرغم این انتقادات شما چطور می‌خواهید برای حفظ روابطمان برنامه‌ریزی کنید؟»

  برنی سندرز گفت: «آنچه که بارها و بارها گفته‌ام را تکرار می‌کنم، من زمانی که جوان و تقریبا همسن تو بودم، چند ماهی در اسرائیل گذراندم و برای مدتی در یک مزرعه کار کردم. من در اسرائیل اقوامی دارم. من ضد اسرائیل نیستم اما واقعیت این است که نتانیاهو یک سیاستمدار دست راستی است و با مردم فلسطین رفتار به شدت غیرمنصفانه‌ای می‌کند. ایالات متحده میلیاردها دلار کمک مالی به اسرائیل می‌دهد. آنچه که من بدان اعتقاد دارم، اعتقاد رادیکالی نیست. از نظر من، ایالات متحده در قبال خاورمیانه باید بر یک اساس منصفانه رفتار کند و هدف ما باید تلاش برای متحد کردن مردم (همه کشورها) باشد نه اینکه فقط از یک کشور حمایت کنیم، کشوری که اکنون تحت رهبری یک دولت دست راستی است و جرأت می‌کنم و می‌گویم که این یک دولت نژادپرست است. من ۱۰۰ درصد طرفدار اسرائیل هستم و اسرائیل از حق موجودیت برخوردار است، از حق موجودیت در صلح و امنیت برخوردار است و اینکه نباید تحت حملات تروریستی قرار گیرد، اما آمریکا به این نیاز دارد که فقط به اسرائیل نپردازد و به مردم فلسطین هم توجه کند».

  the goal must be to try to bring people together and not just support one country, which is now run by a right-wing — dare I say — racist government.

  Read more: https://forward.com/fast-forward/423046/bernie-sanders-israel-racist-netanyahu/

   
  • فراموشم شد پی نوشت کنم که این جمله سندرز که :”هدف ما باید تلاش برای متحد کردن مردم (همه کشورها) باشد نه اینکه فقط از یک کشور حمایت کنیم”.

   the goal must be to try to bring people together and not just support one country

   یکی از زیباترین جملاتی بود که تاکنون از رجال سیاسی دیده ام.اینکه تا چه حدّ این جمله صادقانه ادا شده است،وجه دیگری است،اما اصل جمله،جمله ای انسانی،زیبا و موافق با اخلاق سیاسی است،هرچند در عمل، نوعا حاکمان و سیستم سیاسی امریکای زورگو خلاف آن عمل کرده اند.

    
 31. سید مرتضی
  6:12 ب.ظ / آوریل 23, 2019
  مایک پامپئو: وقتی من ریاست سازمان «سی آی ای» را بر عهده داشتم، ما دروغ می گفتیم، فریبکاری و دزدی می کردیم. اکنون هم این رویه ادامه دارد!

  کارشناس مسیحی: این کارنامه وزیر خارجه نیست، کارنامه شیطان است!
  …………….
  خیلی جالبه که سید مرتضی براختی فراموش می کند که خضرتش پیرو آئینی است که/// اش مکارترین مکارهاست آنهم بقول قرآن! تازه سید همین مسیحی در کشوریکه پمپئو زندگی می کند و از سیاستمداران بالای آنست براحتی او را نه تنها به پرسش می گیرد بلکه با بدترین حرفها می نوازد. حالا یک تکه پا تشریف ببرید خدمت حضرت آقا رهبر مسلمین جهان و از ایشان بخاطر اینهمه جنایت و کشتار و تجاوز به آبرو و حیثیت و ناموس مردم عادی و ویرانی کشور یک توضح کوتاه بخواهید. مسیحیان لاقل چیزی در کتابشان هست راست یا دروغ که به آنها بفهماند که دروغ گفتن و قتل و جنایت و کشتار جایی در مسیحیت ندارد هر چند که در طول تاریخ و با توسل بهمان دستورات آن همه جنایت و کشتار و تجاوز نمودند/ولی شما مسلمین که در قرآن دستور کشت و کشتار و تجاوز و //// و دزدی و دروغ را تجویز می کند به چی برای راست گویی و پاکی و با شرافتی و انساندوستی و مدارا می آویزید؟ شمایی که دروغ گفتن و نا راستی و دزدی و غارت جزیی از باورهایتانست آیا حق دارید به دیگران اعتراض کنید؟تازه اعتراف پمپئو در یک جمع دانشجویی را درحقیقت نمی توان به یک شخص نسبت داد بلکه بعنوان اتفاقاتیکه در سیاست پیش می آید. ضمنا همین پمپئو در سخنرانی دیگری در دنباله نوار اعتراف می کند که همیشه کتاب مقدسش را در میز خود دارد!پس ایشان هم از باورمندان ادیان الهی هستند! بله سید اینکه مردم در کشورهای مترقی به این نتیجه رسیده اند که سیاست و دیانت نمی توانند با هم باشند یکی از دلایلش همین نا همگونی دین و سیاست است./// بعنوان یک مسلمان تازمانیکه قدرت نداشت احتیاجی شاید به دروغگویی و قتل و جنایت و پستی و پلشتی نداشت ولی بمحض گرفتن قدرت و برای حفظ قدرت دست بهر جنایتی و خیانتی و دروغی و ردالتی زد و بدتر از همه به توجیه شرعی آنها نیست پرداخت و هیچ مغایرتی با باور اسلامی اش نمی دید. سرانجام هم بعد از هزاران قتل و شکنجه و جنایت و کشتار و ویران کردن ایران مجبور به خوردن جام زهر شد ولی دریغ از یک عذرخواهی و یا اعتراف ساده! تازه بعد از آنهمه خیانت و دروغ و ویرانی و به فقر و فلاکت انداختن ایرانیان و نا آرامی منطقه با وجدان راحت به خدای خود پیوست! حالا بفرمائید شرافت پمپئو بیشتره یا ///////////////

   
 32. جناب جاسم
  آب به آسیاب استبداد را توده ای ها و روس ها و دیگر خودفروختگان از اول حکومت انجام داده و می دهند. اینان با پشتیبانی خود از حکومت استبدادی عملا در برابر مردم قرار گرفته اند. آنها چیزی جز منافع خود ندیده اند و اگر بجای حکومت دینی شاه بود نیز همین عمل را پیش می گرفتند. در هر صورت همیشه در برابر ملت قرارگرفته و می گیرند.

  اینکه جناب نوری زاد گرامی به عنوان یک فرد تلاش برای کمک به همنوع خود دارد و درد مردم را فریاد می زند و از این اوضاع در رنج است نشان انسان بودن اوست وگرنه او که از اول جزوی از این سیستم مخوف بوده چه بسا اکنون می توانست جایگاه بلندی در حکومت داشته باشد.
  اطلاع رسانی و کمک هیچ ربطی به آنچه شما می فرمایید ندارد فقط ربط به مسئولییت و نوع دوستی دارد.
  واقعییت این است که دستگاه مخوف وپلید قضا برمبنای شریعت اسلامی ضد انسانی و تبهکاراست و محکوم به نابودی.
  آب به آسیای استبداد دینی ریختن را سپاه و مزدورانش در جوامع بین الملی انجام می دهند.حکومت مبنای شریعت ضد انسانی است و چه بخواهد و نخواهد در برابر چرخ تاریخ محکوم به شکست است.

   
  • فریبای گرامی باز من نمیدانم به چه در نوشته شما باید پاسخ دهم , شما مشکل قبلی را که حل نکردید هیچ با افزودن نکات تازه گره بر گره های قبلی زده اید . دوست من به شما توصیه میکنم راه و روش دوستانمان نوریزاد و مزدک را به عنوان شیوه درست بحث با دیگران برای خودتان انتخاب نکنید . مثلا از جناب نوریزاد توضیح میخواهید در باره علت گران شدن بلیت مترو و او شروع میکند که : ” آقا مجتبی دزده , خمینی آدم کشت , خامنه ای خوبه من دوستش دارم ذاتا , روحانی روباهه , آمریکایی حرف نداره من عاشقشونم , و ,و , و . از مزدک میپرسی اگر جنگ بشود بین امریکا و ایران چه میشود فورا میگوید : ” فاطمه دختر محمد نبود , محمد عقیم بود , اصلا کسی به اسم محمد وجود نداشت و اصلا اسلام وجود ندارد و همه این ها فقط در ذهن ما وجود دارند و ,و ,و , . می بینید هرگز به سئوال کسی جواب نمیدهند بلکه به سئوالات پرسیده نشده جواب میدهند . حالا شما هم بهتر است برگردید و دومطلب اخیر من را چند بار دیگر بخوانید و اگر درست متوجه نمیشود از پدر یا مادرتان کمک بگیرید و دوباره سعی دیگری کنید تا ببینیم میتوانیم با هم بحثی کنیم که به درد کسی دیگر هم بخورد یا نه و اگر فکر میکنید دردسر دارد این کار پس شما را به خیر و ما را به سلامت دوست گرامی .

    
 33. جناب نوری زاد
  در ادامه دو نامه ای که شما به امام علی و به خداوند نوشتید، دیدم یک دختر ایرانی به پیامبر نامه نوشته بسیار خودمانی.
  بعید می دانم کسی از این نوشته خودمونی آزرده خاطر بشه مخصوصا خود پیامبر که بسیار صبور بودن

  .
  .نامه ای از یک دختر ایرانی به محمد ابن عبدالله پیامبر دین کامل اسلام.

  به نام انسان بخشنده مهربان

  میدانم زبانم را نمیفهمی و الله تو فقط عربی بلد است اما در جهنم که پر از کفار است قطعا کسی هست که زبان من را بداند و عربی هم بلد باشد تا برایت ترجمه کند

  من یک دختر ایرانیم که طبق گفته ات خواندن و نوشتن برای من کراهت دارد(رسائل الشیعه ج 20 ص 176)اما من خواندن و نوشتن را آموختم و دینت را شناختم.
  هر چه آیات کتاب آسمانیت را جست و جو کردم چیزی نیافتم که از حق وحقوق من دفاع کرده باشی تو شاید زنان سرزمینت را از زنده به گور کردن نجات دادی اما زنان سرزمین پارس را به اسارت کشاندی.
  بی شک خودت هم فکر نمیکردی دینت آنقدر گسترش یابد(92 انعام و 7 شوری)اما وقتی با وعده ی بهشت تعدادی راپیرو خود کردی به این پی بردی که دینت جهانی خواهد شد و مخصوص تمام انسانهاست(اعراف151)و مردمان زیادی را اسیر خرافات خود میکنی.
  به تو تبریک میگویم زیرا ایرانی ها را در خرافات اسیر کردی به نظر من جایزه اسکار زیرک ترین و باهوش ترین فرد را باید به تو بدهند.
  مردان و زنان سرزمین من که بی شک جامانده ی اعرابی هستند که به سرزمین من حمله کردن و تعداد زیادی هم از جهنم تو میترسند به خاطر دین تو بارها دیده ام به هموطن خود فحاشی میکنند و زنان نیز بدون خواندن تازی نامه و برخی هم که در دام تفاسیر شیخ ها در دام افتاده اندو بدون پی بردن از افکار تو از آن دفاع میکنند.
  انتظاری بیش از این نیست اینان از قادسیه خبر ندارن و به جای بابک خرمدین در عزای حسین میگریندهیچ کدام فتوح البلدان را نخوانده اندتا ببینند چگونه دینشان اسلام شده است بی شک پیروز نهاوندی و بابک خرمدین غریب این سرزمینند.
  اینان کسانی هستند که توسط مبلغان دینت و ملایان مغزشویی شده اند الگوی اینان به جای یوتاب و ارتمیس زنان تازی شده اند.اینان حتی نمیدانند چرا میگویند زنان سیده شصت سالگی یائسه میشوند
  زنان سرزمین من حتی نمیدانند چرا دختر از سن 9 سالگی به بلوغ میرسند اگرم بدانند دلایلی است کودکانه,اینان نمیدانند چرا اجازه ی ازدواج دختر با پدر است حتی معنای نکاح و خطبه عقد را نمیدانند وگرنه شرم دارن که بر زبان خود بیاورند.

  تمدن آریایی من را دین تو خراب کرد و از ایران ویرانه ای بیش نمانده است.
  اما این را بدان هنوز نوادگان بابک خرمدین و دیگر دلاوران هنوز زنده اند و اسیر خرافات نشده اند

  اگر دینت کامل است چرا حکم ارتداد و خروج از دینت را مرگ قرار دادی (بخاری ج 4/75 و مغنی 9/ 16-رسائل الشیعه ج 2 ص 324)مگر انسان اشرف مخلوقات نیست وعقل ندارد قطعا اگر دین خوبی بود از آن خارج نمیشد.

  اما من آگاهانه از دین تو خارج شدم وجهنم را به عشرتکده ی بهشت تو ترجیح میدهم.
  عده ای از مردمان سرزمینم نمیدانند ونمیخواهند که بدانند حق هم دارند جهنمی که تو وعده دادی خیلی ترسناک است.

  یک سوال مگر همه ی پیامبران از سمت یک خدا برای هدایت بشر نیامده اند پس چرا الله تو دستور داده است که از یهودیان و پیروان اهل کتاب جزیه دریافت کنی(توبه 29)مگر دین کسی را میشود خرید چرا خدای تو آنقدر علاقه به مال و ثروت دارد(آیه 41 انفال یک پنجم غنایم متعلق به خدا و رسول خداست)
  همه ی خدایان از نظر من افسانه ای هستند وبه راستی که خدای هر کس به اندازه ی خرد اوست.
  همه ی ما انسان هستیم و این خدایان و مذهب هستند که بین بشریت نفاق و تفرقه انداخته اند.

  الله تو هم خدای جالبیست انسانی که تمام اصول انسانی را رعایت کندو فقط به وجود تو اعتقاد نداشته باشد را به جهنم میبرد و اورا میسوزاند به راستی که چه خدای عادلی است.

  منتظر جوابت ای رسول خدا هستم و جواب این نامه را میتوانی توسط عفیر نازنین(خر رسول الله که با او حرف زده است اصول کافی ج 1 ص 143)برای من ارسال کنی نمیدانم چند سال نوری طول میکشد تا از آسمان هفتم به زمین برسد فقط امیدوارم الله به من عمری بیشتر از نوح بد هد تا پاسخ خود را بدانم.

  دختر ایرانی نجات یافته از خرافات
  مرجان

   
 34. مثل آخوندهای خودمون

  شبیه آخوندهای خودمونه نوری زاد عزیر

  اولین روزی که آقای راجرز می خواست به عنوان کشیش به کلیسای شهر کوچکشان برود اتفاق عجیبی افتاد؛درست جلوی در خانه اش مردی را دید که شباهت زیادی با خودش داشت.
  آقای راجرز به او سلام کرد و پرسید “تو کیستی؟ ”
  مرد همچنان که با نزاکت ایستاده بود پاسخ داد “من ابلیس هستم. ”
  آقای راجرز چند لحظه مبهوت به ابلیس خیره شد، احتمال داد به درجه ی بالایی از روحانیت رسیده که توانایی دیدن ابلیس را دارد . این احتمال با مرگ کشیش قبلی شهر در روز گذشته در او تقویت یافت؛سرشار از غرور و قدرت به سمت ابلیس حرکت کرد و گلوی او را گرفت و گفت “سال هاست دنبالت بودم تا خفه ات کنم.”
  چند لحظه که گلویش را فشار داد، ابلیس نیمه جان روی زمین افتاد و در آخرین لحظه با خنده به کشیش گفت ” اگر من بمیرم ، چطور می خواهی مردم را موعظه کنی؟ ”
  سوال ابلیس بسیار منطقی بود، طوری که آقای راجرز از کشتن او منصرف شد و او را نیمه جان رها کرد و به سمت کلیسا راه افتاد. ابلیس دوباره گفت ” لطفا مرا روی زمین رها نکن، می دانی که من از جنس خاک نیستم و اگر روی زمین باشم می میرم. ”
  آقای راجرز که به شدت نگران مردن ابلیس بود، به سوی او برگشت و پرسید “چکار می توانم برایت انجام دهم؟ ”
  ابلیس لبخندی زد و گفت ” من دیده نمی شوم، سنگین نیستم و قول می دهم که مزاحمتی برای تو نداشته باشم، فقط اجازه بده روی دوش تو سوار شوم. ”
  آقای راجرز که دوست نداشت شغل و جایگاه خود را از دست بدهد، قبول کرد که ابلیس روی دوشش سوار شود. ابلیس راست گفته بود ؛ سنگین نبود و مزاحمتی هم برای آقای راجرز ایجاد نکرد. آقای راجرز دیگر به ابلیس فکر نکرد، فقط در آستانه ی ورود به کلیسا از ابلیس پرسید ” تو که اگر روی زمین باشی می میری، پس تا حالا کجا بودی؟ ”
  ابلیس گفت “روی دوش کشیش قبلی بودم . ”
  و با هم وارد کلیسا شدند.

   
 35. نوریزاد جان
  ما بالاخره نفهمیدیم آدم از چه چیز خلق شده

  گزینه یک از گِل چسبناک؟ صافات ایه ۱۱
  گزینه دو از لجن؟ حِجر آیه ۲۶
  گزینه سه گل خشک چون سفال ؟ رحمان آیه ۱۴
  گزینه چهار آفرینش آدم از آب ؟ فرقان آیه ۵۴
  گزینه پنج خلقت از خون بسته ؟ علق آیه ۲
  /// خود درگیری مزمن دارد….

  تناقضات قرآن طبق آیات قرآن

  آیا مسلمانان باز هم ادعا میکنند قرآن از جانب خداست؟؟؟

   
  • بله درست است شما نفهمیدید،چون هم تدبّر دقیق در مجموعه آیات قرآن ندارید، هم با پیش ذهن نفی و انکار حرکت می کنید،و هم با لغت عرب آشنا نیستید.

   تصادفا اینجور آیات،نه تنها تناقض نیست بلکه دلالت بر اعجاز و انعطاف آیات مختلف وحی نسبت به یکدیگر دارد و در عین حال دلالت بر این نکته دارد که قرآن مساله تکامل و تدریجی بودن خلقت انسان اولیه را مورد تاکید قرار داده است.

   در یک جمله:اینگونه تعبیرات مختلف قرآن اشاره به مراحل مختلف خلقت انسان از خاک و تحوّلات تدریجی آن دارد.

   ببیان دیگر از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه در باره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مى ‏شود كه انسان در آغاز خاك بوده (چون درسوره حج آيه 5 فرمود:يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة)

   یعنی:ما ابتدا در خلقت اولیه شما را از خاک آفریدیم و پس از خلقت اولیه،شما را از نطفه ای که تحولاتی دارد…

   سپس با آب آميخته شده، و به صورت گل در آمده (چون در سوره الانعام 2 فرمود: هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضى‏ أَجَلا)

   یعنی :او خدایی است که شما را از گِل یعنی خاکی که در مرحله بعد با آب ممزوج شد آفرید

   بعد به صورت” گل بدبو” (لجن) درآمد (چون در سوره الحجر- 28 فرمود: وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون)

   یعنی:یاد کن آنگاه که خدا به فرشتگان فرمود می خواهم بشری و انسانی از گل بدبو یا لجن بیافرینم‏)

   سپس حالت” چسبندگى” پيدا كرد (چون در سوره صافات- 11 فرمود: إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طينٍ لازِب‏)

   یعنی:ما آنها یعنی انسانها را از گل چسبنده آفریدیم.

   و بعدا به صورت” خشكيده” درآمد، و حالت” صلصال كالفخار” (چون در سوره الرحمان آیه 14 فرمود:خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّار)

   یعنی:آفرید انسان را از گِل خشکیده همچون سفال.

   و بالاخره آنچه در سوره علق آمد اشاره به چگونگی تداوم خلقت انسان در ارحام زنان بعد از خلقت اولیه آدم است.

   بنابر این روشن شد که تناقض و تعارضی بین این تعبیرات مختلف نیست و اینکه هریک از این تعابیر اشاره به روند تکاملی خلقت اولیه انسان از خاک می کند.

    
 36. سید این را چگونه ماله کشی میکنی؟

  نوه ۳ ساله دبیر شورای عالی امنیت ملی ؛ فرد مجهول پرونده تخلف میلیاردی ساخت و سازها

  در اسناد لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام محمدطاها – میرمحمدعلی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت.
  سوال این بود این فرد چه نسبتی با سایر متخلفین موسوم به میرمحمدعلی (شاه داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی) دارد؟ همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری کاسپین نیز هست

  شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد نوه دبیر شورایعالی امنیت ملی و یک پسر بچه ۳ساله بیشتر نیست که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پولها را به نام وی انجام می‌دهند.

  این کوچکترین اختلاسگر ایرانه بزرگ بشه چی بشه

  از شیر خوارگی اختلاسگر بوده

   
 37. خبر ناگوار عدم تمدید معافیت تحریمی آمریکا برای ادامه عرضه نفت توسط ج.ا و به صفر رسیدن فروش نفت رو به اهالی غزه، جنوب لبنان، شیعیان عراق، علوی‌های سوریه و حوثی‌های یمن تسلیت عرض می‌کنم.

  پول نفت که خرج ما مردم ایران نمی‌شه که از خبر توقف معافیت‌های ادامه فروشش ناراحت بشیم!

   
 38. دوستان
  چرا می گوییم آخوندها باید از قدرت کناره گیری کنند؟

  ‏روحانی امروز گفت: «اگر ما نتوانیم از منطقه نفت صادر کنیم؛ هیچ‌ کس نخواهد توانست همین امروز وقتِ عملی کردنِ این تهدید است و اگر به فردا برسد؛ هم بیات می‌شود و هم شمشیرِ تهدیدهای آتیِ ایران را کُند می‌کند»

  البته این اولین باری نیست که روحانی گنده‌گویی می کند اما با این لحن سخن گفتن کمی مشکوک است آنهم در روزی که وزیر اقتصادش گفته است تا پایان سال تورم به شصت تا هفتاد درصد می رسد. اما براستی چه نیازی به این سخنان التهاب آفرین است؟ آنان چه هدفی را دنبال می کنند؟ آیا بهتر نیست راه کارهای دیگر را عملیاتی کنیم و سیاست خام فروشی را کنار بگذاریم.‌ ایا بهتر نیست همانند عمران خان با درایت به پتاسیل کشورهای همسایه توجه کنیم و چون او هوشمندانه سخن بگویم؟
  تهدید کردن کار نظامیان است که هم کار خود را بخوبی می دانند و هم در نهایت آنان هستند که باید در برابر گلوله‌های خصم سینه سپر کنند نه رواسای جمهوری که احمقانه کشور را بسوی جنگ می فرستند.
  قبل از انتخابات ۹۶ با یکی از مشاوران آقای خاتمی که حال شده بود مشاور روحانی و از بچه های جنگ بود ملاقات کردیم تا بخیال خود رای شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان را تغییر دهیم و از آنان بخواهیم بجای حمایت از روحانی از اسحاق جهانگیری حمایت کنند البته در آن زمان هنوز گند برادر جهانگیری علنی نشده بود. به آن دوست گفتیم روحانی مثل بسیاری از آخوندهای قدرت طلب پرونده مشکوکی دارد و دوستان عقیده دارند با لندن هماهنگ است. آن بزرگوار گفت: در انگلیسی بودن روحانی که شکی نیست با تعجب گفتم یعنی شماها هم چنین اعتقادی دارید؟ گفت: آری، گفتم پس چرا از او حمایت می کنید؟ گفت اوضاع خرابتر از آن است که فکر می کنید. شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان اکثرا با علم به این موضوع به او تمایل دارند و با نصایح امثال من و شما نظر خود را تغییر نمی دهند.
  دیگر حرفی نمانده بود اما از آن روز خر خود را از خر اصلاح طلبان باز کردیم.

   
 39. پایان معافیت خرید نفت از ایران و به صفر رسیدن فروش نفت ایران را به بشار اسد ، سید حسن نصراله و سید مرتضی ، مردم سوریه و فلسطین و لبنان و یمن تسلیت میگیم ، و تبریک به ایرانیها که حداقل نفتشون تو مملکت میمونه و ملاخور نمیشه!

   
 40. براي استاد نوريزاد و برادرمهدويفرو همه ي مبارزان راه ازادي.

  در اين جهان چند درخت است كه ميوه هايش طعم هاي گوناگون و حتي متضاد هم دارند.
  درخت ترس كه اكثر مردم از اين ميوه خوردند و مسموم شدند و همواره مي ترسند. از همه چيز ميترسند. از اينكه مريض شوند ، كارشون رو از دست بدهند وتوبيخ شوندوهر اتفاق ناخوشايند ديگر.
  درخت جهل ، البته باغبان اين درخت با زيريكي ميوه هايش را به خورد عوام الناس ميدهد. كسانيكه از اين ميوه خوردند اسباب راحتي باغبان زيرك ميشوند و همواره بر جهل خويش اصرار دارند و حق پندارند.
  درخت علم. كسانيكه ازميوه ي اين درخت خوردند همواره با ديد باز و نگاهي عالمانه به هستي و پديده هاي ان مي نگرند و در همه حال با تحليل هاي درست راه درست مي پيمايند.
  درخت شجاعت. كسانيكه از ميوه ي اين درخت خورده اند و مزه ي ان راچشيده اند نيك ميدانند كه ميوه اش چه گوارا و خوش طعم است و به همين دليل است كه داغ و درفش و زندان و تبعيد نميتواند از علاقه ي انها به اين ميوه بكاهد و انها را در وادي ترس و وحشت دراندازد. به نظرم خوش طعم ترين ميوه ها همين ميوه ي درخت شجاعت است. متاسفانه مردمان كمي از اين ميوه ميخورند.
  افراد شجاع در همه ي زمينه ها پيروز و سربلندند وبه جامعه خويش نور اميد مي تابانند.
  درود به شمايان شجاعان سرزمين كهن ، سرزمين كاوه ي اهنگر، سرزمين كوروش عدالت گستر و سرزمين رستم دلاور.

   
 41. خداوند متعال به حضرت نوح دستور می‌دهد که تا آنجا که می‌تواند مردم را به راه درست هدایت کند، اما متاسفانه مردم نمی پذیرند و نه تنها سخن حضرت نوح را نمی پذیرند بلکه باعث آزار و اذیت پیامبر خدا می‌شوند اما حضرت نوح همچنان تحمل و صبر می‌کند و هر چه تلاش می کند و مردم را به درستی و راستی هدایت می‌کند ولی باز هم مردم او را آزار و اذیت می کنند، پس از سالیان طولانی که در راه هدایت موفق نمی شود، و مردم سخنان او را نمی پذیرند، خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که کشتی بسیار بزرگی بسازد و بعد از اتمام کشتی همه ی انسانهای با ایمان و بعد حیوانات را از هر کدام یک جفت در کشتی بگذارد، تا عذاب خداوند فرا رسد، حضرت نوح شروع به ساخت کشتی می نماید، در این بین مشرکان باز هم حضرت نوح را مورد آزار و اذیت قرار میدهند، و از هر آزار و اذیتی فرو گذار نیستند، یکی از آزارهای آنان این بود که موقع ساختن کشتی در آن مدفوع می‌کردند تا پیامبر خدا را مورد اذیت قرار دهند، وقتی آزار آنها از حد گذشت به درد و بیماری مبتلا شدند که هیچ کس قادر به درمانش نبود پس به حضرت نوح مراجعه می نمایند و از بیماری خود شکوه می‌کنند، حضرت به آنها می‌فرماید اگر می‌خواهید از این بیماری رهایی یابید هر کس باید مدفوع خودش را که در کشتی انجام داده میل کند تا بسلامت از بیماری نجات یابد و در غیر این صورت از بیماری نجات نخواهد یافت، آنان برای رهایی از بیماری از تاریکی شب استفاده می‌کردند و هر شب به کشتی می‌رفتند و زیر نور ماه به جستجوی مدفوع خود مشغول می شدند تا آن را میل کنند و از بیماری سختی که به آنها عارض شده بود رهایی یابند، اما کسی نمی دانست، مدفوع خودش کدام است، و بر سر جستجو ی مدفوع خویش به نزاع با همدیگر می پرداختند ولی چون از خود را نمی یافتند همچنان بیمار بودند و این سزای کسانی بود که علاوه بر اینکه به پیامبر خدا ایمان نمی آوردند بلکه او را مورد تهدید و آزار و اذیت های فراوان قرار می دادند

   
 42. تاریخ فراموش نشده

  روند پيدايش و گسترش اسلام:

  تاریخ ها به میلادی

  570 – تولد محمد در عربستان، در قبیله عربستان
  577 – مادر محمد فوت می‌شود
  580 – عبدلمطلب پدربزرگ محمد فوت می‌شود
  583 – اولین مسافرت محمد به سوریه با اهداف تجارتی
  595 – محمد با خدیجه ازدواج می‌کند
  595 – مسافرت دوم به سوریه
  605 – حجر الاسود در کنار کعبه قرار میگیرد
  605 – دخترش فاطمه بدنیا می آید
  610 – محمد در غار حرا جبرئیل را ملاقات می‌کند
  613 – محمد ادعای پیامبری اش را بطور عمومی اعلام می‌کند
  615 – مسلمانان توسط قریش مورد آزار قرار میگیرند
  619 – با سوده و عایشه ازدواج می‌کند
  620 – نمازهای پنجگانه اجباری میشوند
  622 – محمد از مکه به مدینه مهاجرت می‌کند
  623 – جنگ ودان
  623 – جنگ صفوان
  623 – جنگ ذوالعشير
  624 – محمد و اطرافیانش آغاز به حملات پی در پی به کاروانهای تجارتی برای غارت ثروت آنها می‌کنند
  624 – زکات اجباری می‌شود
  624 – جنگ بدر
  624 – جنگ بنی سلیم
  624 – جنگ بنی قینقاع
  624 – جنگ سویق
  624 – جنگ بنی قطفان
  624 – جنگ بحران
  625 – جنگ احد
  625 – جنگ حمراء الاسد
  625 – جنگ بنی النضیر
  625 – جنگ ذات الرقاع
  626 – جنگ بدر الاخره
  626 – جنگ دومه الجندل
  626 – جنگ بنی المصطلق
  627 – جنگ خندق
  627 – جنگ بنی قریظه
  627 – جنگ بنی لحیان
  627 – جنگ غیبه
  627 – جنگ خیبر
  628 – محمد معاهده ای را با قریش امضا می‌کند
  630 – محمد مکه را فتح می‌کند
  630 – جنگ حنین.
  630 – جنگ تبوک
  632 – محمد میمیرد.

  632 – ابوبکر، پدرزن محمد، و عمر حرکتی نظامی را آغاز می‌کنند تا اسلام را در عربستان تحمیل کنند
  633 – جنگ در عمان
  633 – جنگ حضرموت.
  633 – جنگ کازیما
  633 – جنگ ولاجه
  633 – جنگ اولیس
  633 – جنگ عنبر
  634 – جنگ بصره,
  634 – جنگ دمشق
  634 – جنگ اجنادین.
  634 – مرگ ابوبکر و به خلافت رسیدن عمر

  634 – جنگ نمارق
  634 – جنگ سقطیه.
  635 – جنگ جسر.
  635 – جنگ بویب.
  635 – فتح دمشق.
  635 – جنگ فحل.
  636 – جنگ یرموک.
  636 – جنگ قادسیه.
  636 – فتح مدائن.
  637 – جنگ جلولاء.
  638 – جنگ یرموک.
  638 – مسلمانان رومی ها را شکست می‌دهند و وارد جارالسلام میشوند
  638 – فتح جزیره.
  639 – فتح خوزستان و حرکت به سوی مصر.
  641 – جنگ نهاوند
  642 – جنگ ری در ایران
  643 – فتح آذربایجان
  644 – فتح فارس
  644 – فتح خاران.
  644 – عمر کشته می‌شود، عثمان خلیفه می‌شود

  647 – فتح جزایر قبرس
  648 – حمله به بیزانسی ها
  651 – جنگ دریایی علیه بیزانسی ها
  654 – اسلام در شمال افریقا پخش می‌شود
  656 – عثمان کشته می‌شود، علی خلیفه میگردد

  658 – جنگ نهران.
  659 – فتح مصر
  661 – علی کشته می‌شود.
  662 – مصر به دست اسلامگرایان می افتد.
  666 – مسلمانان به سیسیل ایتالیا حمله می‌کنند
  677 – محاصره قسطنطنیه
  687 – جنگ کوفه
  691 – جنگ دیر الجلیغ
  700 – حملات نظامی به شمال افریقا انجام میگیرد
  702 – جنگ دیر الجمیرا
  711 – مسلمانان به جبل الطارق حمله می‌کنند
  711 – فتح اسپانیا
  713 – فتح ملتان (منطقه ای در پاکستان)
  716 – حمله به قسطنطنیه
  732 – جنگ در فرانسه.
  740 – جنگ نوبلز.
  741 – جنگ بگدورا در شمال افریقا
  744 – جنگ عین الجر
  746 – جنگ روپار ثوثا
  748 – جنگ ری.
  749 – جنگ اصفهان
  749 – جنگ نهاوند
  750 – جنگ زب
  772 – جنگ حنبی در شمال افریقا
  777 – جنگ ساراگوسا در اسپانیا

  به نام خدای بخشنده و مهربان!
  اسلام دین صلح و دوستی است!
  همه با آغوش باز اسلام را پذیرفتند

   
 43. حاجی زنگزده: امریکا نمیتونه صادرات نفت ما رو به صفر برسونه.
  …….و ادامه داد هر جور شده ۴-۵تا بشکه رو در هر حال اینور و اونور میفروشیم.

   
 44. وکیل مدافع متهمان فساد پتروشیمی: متهمان با خلاقیت و ابتکار به تکلیف شرعی خود عمل کردند.
  مش قاسم: کاملا درست میگه. از روز اول دزدی در بطن شرع اینا بوده.

   
 45. اینم دیگه هیچ از عجایب روزگار نیست. هر وقت توی یه روزنامه مجله خارجی یه چیزی نوشته شه که باب طبع منقلابیون باشه آب از لک و لوچه نحسشون راه میفته که ای امت همیشه در صحنه ببینین که خارجی ما رو تایید کردن. اگه روز بعد همون روزنامه یا مجله یه چیزی بنویسه که موافق طبع اینا نباشه همون میشه نوکر سیا و معادل اینگلیسیش اینا اینجوری دیگه، یه مشت شیاد.

   
 46. جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی

  ایرج مصداقی

  در این نوشته به معرفی دو جانی که نقش مهمی در کشتار ۶۷ در شیراز داشتند و امروز لباس وکالت به تن دارند می‌پردازم.

  حجت‌‌الاسلام محمدعلی مصیبی که امروز وکیل پایه یک دادگستری است و در “تهران-میدان هروی-خیابان شهید مصطفی وفامنش-خیابان عقیلی-پلاک۲-برج آوا-بلوک۲- طبقه اول-واحد ۱۴” دفتر دارد[3]، حاکم شرع اسبق شیراز است. او ریاست هیأت کشتار ۶۷ در این شهر را به عهده داشت.

  این هیأت از چنان درجه‌‌ای از شقاوت و قساوت برخوردار بود که حتی حکم به اعدام زندانیانی داد که بالاترین سطح همکاری را با مقامات قضایی و امنیتی داشتند و در “گلوگاه”‌ به شناسایی مبارزان و فعالان سیاسی می‌پرداختند.

  ابوالقاسم کلانتر یکی از جان‌به‌بردبردگان کشتار ۶۷ در شیراز در مورد نحوه‌ی عملکرد این هیأت که در بازداشتگاه سپاه معروف به «عملیات» تشکیل جلسه می‌داد، می‌‌گوید:‌

  «هیچ نشانی و علامتی نبود که می‌برند دار بزنند! اسم‌ها را می‌خواندند، معمول، همیشگی، گروه، گروه از زندان عادل آباد می‌بردند با مینی‌بوس، با چشمبند به بازداشتگاه سپاه، معروف به “عملیات!” آنجا یک پرسشنامه می‌گذاشتند جلوی تو که پر کنی، اسم و رسم، وابستگی گروهی، دوره زندان تو چطور بود؟ عفو خوردی پیش از این؟ مرخصی رفته‌ای؟ چه عقایدی پیدا کردی؟ به کجا رسیدی؟ با دشمن نظام چطور برخورد می‌کنی؟ آیا حاضری منافق را دار بزنی؟ بین افرادی که می‌شناسی اعم از خانواده، فامیل، بستگان کسی هست که مخالف نظام باشد؟ کیست و چطور؟ به هر روی تو در معرض یک آزمایش قرار می‌گرفتی! می‌خواستند یک ارزیابی از تو بکنند، همین بود بچه‌ها وقتی دوباره برمی‌گشتند عادل آباد اذعان داشتند که به یک شوخی بیشتر شبیه است، آزاد می‌شوند، جهت عفو این پرسشنامه‌ها را داده‌اند! … آن قدر نرم و ملایم اتفاق افتاد که کسی باور نمی‌کرد این پرسشنامه‌ها گواهی مرگ او باشند!»

  نورالله اسلامی‌نیا
  دیگر عضو این هیأت، نورالله اسلامی‌نیا دادستان انقلاب اسلامی شیراز بود که روابط بسیار نزدیکی با وزارت اطلاعات داشت.

  او نیز در حال حاضر وکیل پایه یک دادگستری است. دفترش در “خیابان کریمخان زند- خیابان سنایی- خیابان شهید خدری- پلاک ۳۴، طبقه همکف” واقع است.[7]

  اسلامی‌نیا در روستای کیان از توابع شهرکرد در استان چهارمحال بختیاری به دنیا آمد و پیش از انقلاب در حوزه‌ی علمیه قم مشغول تحصیل شد و در خرداد ۱۳۵۴ جزو طلبه‌هایی بود که در یورش مأموران ساواک به حوزه دستگیر و به اوین منتقل شد و پس از یک بازداشت کوتاه مدت آزاد گردید. همین سابقه باعث شد که در سال ۱۳۶۵ جایگزین غلامرضا رمضانی دادستان انقلاب اسلامی شیراز شود که به تهران منتقل گردید و معاونت اقتصادی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را به عهده گرفت.

  مصیبی و اسلامی‌نیا را در هیأت کشتار ۶۷ در شیراز، علاوه بر نماینده وزارت اطلاعات که هویت‌اش تاکنون مشخص نشده، اصغر، معروف به حاج مجید تراب‌پور، رئیس زندان عادل‌آباد شیراز نیز همراهی می‌کرد که خبرگزاری بین‌‌المللی قرآن از او به عنوان یکی از «پیشکسوتان انقلابی شهر شیراز» که «همچنان در میان مردم شیراز و بلکه استان فارس بسیار محبوب است» نام می‌برد.[12]

  خبرگزاری بین‌المللی قرآن همچنین در معرفی او سنگ تمام گذاشته و می‌نویسد:‌

  «مردی آرام و متین و بسیار خوشرو که با مهربانی هرچه تمام‌تر با ما برخورد کرد. در تمام طول مصاحبه لبخند از لبانش تکان نمی‌خورد و چنان با شور و شعفی از خاطراتش برای ما سخن می‌گفت که ما را به وجد می‌آورد.»[13]

  او هم‌اکنون مدیر ستاد مردمی دیه استان فارس است. در این ستاد که ریاست آن با ‌اسدالله جولایی از نزدیکان لاجوردی است جانیان جملگی جمعند.
  تراب‌پور در تیرماه ۱۳۵۲ دستگیر و کمتر از یک سال زندان بود. پس از آزادی از زندان دیگر دنبال فعالیت سیاسی نرفت تا این که در دوران انقلاب دوباره فعال شد. او از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به ریاست زندان عادل‌آباد شیراز رسید و تا سال ۶۵ در مناصب مختلف این زندان فعالیت کرد. تراب‌پور به پاس جنایات بزرگی که در این زندان انجام داد در سال ۱۳۶۵ به سمت ریاست زندان‌های سه استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

  مجید تراب‌پور در پاسخ به گزارشگر خبرگزاری بین‌المللی قرآن که می پرسد آیا در جبهه‌‌‌های جنگ هم حضور داشتید می‌گوید:‌

  «بله من در عملیات پاکسازی کردستان و همچنین فتح‌المبین حضور داشتم اما با توجه به تخصصی که در مبارزه با گروهک‌های ضد انقلابی داشتم در زندان به مبارزه خود بر علیه آنان ادامه دادم چرا که در آن زمان دشمن تلاش می‌کرد تا به وسیله تحریک گروهک‌ها ایرانی را به جان ایرانی بیندازد اما موفق نشد.»

  برادر مجید تراب‌پور، خلیل، از زندانبانی و شکنچه‌گری در زندان عادل‌آباد شیراز شروع کرد و سپس به ریاست جزیره معتادین رسید. او به خاطر فسادکاری‌اش مدتی برکنار شد و سپس دوباره به زندان عادل آباد بازگشت و مدیر داخلی آن‌جا شد.

  مجاهدین و تعدادی از شاهدان، از علی‌اصغر یزدانپاه به عنوان داماد تراب‌پور یاد می‌کنند که مسئولیت بند مخوف ۴۹ را به عهده داشت. این بند شامل انفرادی‌های زندان عادل‌آباد بود.

   
 47. نوریزاد گرامی
  نکته اساسی همینجاست که حالا این ها رفتند و پرچم اسلام را بر فراز کاخ سفید برافراشتند. که چی بشه؟ قانون مجازات اسلامی در آمریکا اجرا بشه؟ بخش عمده بودجه آمریکا صرف تاسیس مدارس دینی بشه و آخوند های مفت خور درست بشوند؟ ارتش آمریکا رو به دریوزگی بیاندازند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقتصاد آمریکا رو قبضه کند؟ مردم آمریکا مثل ما زیر خط فقر زندگی کنند؟
  غیر از سینه زنی و حسین حسین و یا زهرا و یا علی چه در چنته دارند؟ کدام دانش؟ کدام جامعه شناسی؟ کدام اقتصاد روانشناسی سیاست روابط بین الملل؟
  آخوند مرتضی!
  آهای با تو ام!
  بیا نشون بده ببینم کتاب اقتصادتون چی توش نوشته؟ کتاب سیاست و کشور داریتون که اینقدر پز میدهید سیاست ما عین دیانت ماست توش چی نوشته؟ کجاست این کتاب؟ نویسنده اش کیست؟ کشمش و مویز رو نمیشه احتکار کرد ولی هر چیز دیگه ای رو میشه احتکار کرد. یادت میاد؟ جنتی گفت کفن می پوشم اگه مجلس قانون منع احتکار تصویب کنه….
  همین اندازه بگم بد عاقبتی در انتظارتون هست. در تواریخ خواهند نوشت و درس عبرتی خواهید شد برای هزاران سال آینده که ملت ها فریب امثال شما را نخورند.

   
 48. «نوه 3 ساله شمخانی از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز لواسان»

  یاشار سلطانی روزنامه‌نگار ایرانی، سه‌شنبه 23 آوریل با انتشار اسنادی تاکید کرد که عمده پرونده‌های ساختمانی و تخلفات جابه‌جایی پول‌ها در ساخت و سازهای غیر مجاز لواسان، به نام پسر 3 ساله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران ثبت شده است.

  به گزارش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی، یاشار سلطانی نوشته است: «در اسناد ‎لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام ‎محمدطاها_میرمحمدعلی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده 100 به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت».

  این روزنامه‌نگار افزود: «سوال این بود این فرد چه نسبتی با سایر متخلفین دارد؟ همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری ‎کاسپین نیز هست».

  یاشار سلطانی نوشت: «شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد ‎نوه دبیر شورایعالی امنیت ملی و یک پسر بچه 3 ساله بیشتر نیست که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پول‌ها را به نام وی انجام می‌دهند».
  سال گذشته پرونده ساخت و سازهای غیر مجاز در لواسان که با نام «زمین خواری» و «کوه خواری» شهرت داشت، جنجالی شد.

  منطقه لواسان از بخش‌های شهرستان شمیرانات واقع در شمال استان تهران به دلیل داشتن آب و هوای مطبوع و طبیعت بکر، بسیاری را وسوسه کرده تا با ساخت و سازهای غیرمجاز به ویلاسازی در این متطقه بپردازند.

  براساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی بسیاری از این ویلاها که به روش غیرمجاز ساخته شدند، به فلان نماینده مجلس، داماد فلان مسئول و ویلای فلان شخص معروف منتسب شده است.

  در این میان نام‌های سید حسین میرمحمد علی داماد علی شمخانی و فاطمه حسینی نماینده مجلس و دختر صفدر حسینی وزیر سابق در دولت ایران برجسته شد. حتی ویلای دختر وزیر سابق هم با حکم دادگاه تخریب شد.

  ——-

  درود گرامی
  این جماعت چون از حواریون حضرت آسدعلی اند، محدودیتی در بلعیدن هایشان نیست. طرف مگر نه این که دبیر شورایعالی امنیت ملی ست؟ می خواهید امنیت ملی بخطر بیفتد؟ با اطمینان می گویم: از آیت الله های گنده نام تا ریزه پیزه های بسیجی، اگر پول در کار نباشد، هم سید علی و هم نظام و هم کل اسلام را فدای هر چه که پولداران اراده کنند، می کنند. اینان اگر از ولایت دم می زنند، بخاطر پولهای مفت و امتیازهای مفتی ست که در این حوالی پرسه می زند.
  نمونه بیاورم؟
  با احترام

  .

   
 49. آقای نوریزاد از ادعا تا عمل :

  آنارشیست
  2:20 ق.ظ / آوریل 23, 2019
  پس کو بقیه عکسها و طرح ها.
  ای نوری زاد مدافع آقا.
  سانسورچی دیدی حالا.
  اونا که نه فحش بود نه ناسزا.

  ————-

  درود گرامی
  من نوشته ها و عکس ها و کاریکاتورهای ناسزاگون و توهین آمیز را – حتی نسبت به ترامپ و نتانیاهو و خامنه ای – منتشر نمی کنم.
  با احترام

  ( این ادعای ایشانست که حتی توهین به ترامپ و ناتانیاهو را هم بر نمیتابد! حال به عمل ایشان در عدم انتشار نوشته های ناسزاگون و توهین آمیز ایشان توجه فرمایید :

  رزمنده و جانباز جنگ هشت ساله
  11:26 ق.ظ / آوریل 19, 2019
  حیف از تف که انرا حواله بی غیرتان وطنی کنند
  حیف از سیب زمینی که این بی غیرتان بی ناموس را به ان تشبیه کنند
  حیف از قاطر و روباه و سغال و گراز و عنتر و بوزینه که این کثافت پیشگان را با صفات انها معرفی کنند
  اما چه میشود کرد………..
  شفیعی نشون دادی که بی سوادتر و احمق تر و بی غیرت تر از خودت فقط خودت هسی و بس. 300000شهید و یک میلیون معلول هزینه ای بود که در ظول هشت سال ملت ایران متحمل شد تا از ورود همین متجاوزین به نوامیس من و تو به خاک وطن جلوگیری کنه و حالا توی بی غیرت شپش نشان که به غیرتمندان لقب “سوپر …..بی خرد” میدهی و در خرد قاطر از تو پیش است و خر در مواجهه با تو افلاطون است و ان دلاک سلیمانی سرتا پا نجس و بدبوتر از خلا و شغال صفت و فاحشه مسلک و بی غیرت تر از تو اواز عر عرانه سر میدهید و چون بوزینه و عنتری که با نشان دادن سوراخ کونتش برای لوظیش خوش رقصی میکنید شما نیز همانجابتان را در معرض نمایش قرار میدهید و لابد از نوامیس خود برای استقبال از انها تدارک خواهید دید. تف بر ان غیرت نداشته تو و مثال توی بی شرف و ان شغال گراز سیرت سردار سیب زمینی صفت بی وجودت….
  گرچه حیف از تف و قاطر و سیب زمینی و …….

  ( ملاحظه فرمودید ادعا و عمل پیامبر ادب را ؟ چند درصد احتمال میدهید که نوشته اخیر را خود آقای نوریزاد نوشته است ؟ آیا از کسی که امدادگران غیر ایرانی را وحشی مینامد چنین نوشته ای بعید است ؟ )

  ———–

  چر فرمودید؟
  امدادگران غیر ایرانی؟
  امدادگران غیر ایرانی؟
  امدادگران غیر ایرانی؟

  دروغ نگوییم و دروغ ننویسیم.
  باشد؟
  وحشی های حشدالشعبی آیا امداد گران غیر ایرانی اند؟
  دروغ نگویید.
  دروغ ننویسید
  باشد؟
  سپاس

  .

   
  • #اگر_شاه_بود

   جنگ ایران با عراق در سال 1352 که فقط ۳ ساعت طول کشید

   هر بار که این قسمت را میخوانم دلم به حال جوانانی که گول خمینی را خوردند و شهید شدند میسوزد چرا که همان سال اول جنگ به نفع ایران تمام شده بود اما هشت سال برای سفت شدن پایه های انقلاب و سرگرم کردن مردم به جنگ به قیمت خون 1 میلیون جوان بیگناه شد .

   سحرگاه یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۲ است. نیروهای عراقی حمله عظیم و گسترده ای را به نیت اشغال استان خوزستان به داخل خاک ایران آغاز می کند.
   محمدرضاپهلوی، درمسکو مهمان شوروی است. ناگهان به ستاد ارتش شاهنشاهی ایران و دولت خبر میرسد ارتش عراق به قسمت‌های نواحی مرزی کشورمان در جنوب تهاجم آورده است.
   .
   در مسکو نیمه شب است. در تهران آفتاب تازه در حال طلوع است که بلافاصله جلسه ای بین بزرگان ارتش و دولت برگزار میشود. هنوز بسیاری از افسران ارشد ستاد و ژنرال های فرماندهی ستاد مشترک در خواب هستند. رئیس ستاد ارتش تیمسار ارتشبد بهرام آریاناست.
   ارتشبد آریانا: “وقت دفاع از میهن و دادن جوابی سنگین به دشمن متجاوز است. صدام باید بداند دست به عملی‌ بسیار احمقانه زده است چون ارتش ایران نمینشیند تا تماشا کند که او بیاید هر کاری دلش می‌خواهد بکند. این ایران کنونی ما، ایران ۱۳۰۰ سال پیش نیست؛ ما به اعراب باج نمی دهیم…”
   .
   واحد‌های ارتش ایران مانند سیلاب وارد عراق شده، چندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق را در هم کوبیده و هر مقاومتی را از بین میبرند… ساعت ۹ صبح است. فقط ظرف ۳ ساعت، بصره شهر دوم و استراتژیک عراق فتح می شود هدف بعدی مستقیما بغداد است
   زره پوش‌ها، تانک‌ها، کماندوها و سربازان دلیر ایرانزمین با سرعتی برق آسا و باور نکردنی در راه بغداد هستند پشتیبانی نیروی هوایی‌ شگفت آور است
   درمدّت کوتاهی نیروی دریایی‌ و تمام جان بر کفان ارتش ایران وارد عمل میشوند. با نظمی شگرف و با قدرتی چون شیر، بغداد، پایتخت دشمن تازی، را هدف دارند.
   .
   در بغداد افسانه ای وجود داشت که دیوار دفاعی هوایی‌ بغداد همان است که در مسکوی شوروی وجود دارد. اگر هر غریبه ای به هر صورت وارد آسمان بغداد شود در بیرون این دیوار نابود میگردد

   ارتشبد محمد خاتم فرمانده نیروی هوایی‌ ایران بی شک از برترین خلبانان عصر خویش است (شخصی که اجرای نمایش هوایی او و گذر از زیر پلی که شاه ایران و مهمانان خارجی او برروی آن پل نشسته بودند زبانزد تمام مردان آن دهه ها است).
   ارتشبد خاتم خود شخصاً لباس خلبانی به تن می کند. هواپیمای فانتوم او از پایگاه هوایی بوشهر غرش کنان بلند می شود، هدف: “بغداد، عراق
   فانتوم مسلح فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران، با شجاعتی بی نظیر در باند فرودگاه بغداد می‌نشیند، و دوباره اوج گرفته غرش کنان بلند می شود. (این حرکت دراصطلاح نظامی “تاچ کردن” نامیده میشود و بد‌ترین اهانت به نیروی هوایی‌ یک کشور بیگانه است.”)
   در راه بازگشت به ایرانزمین، ارتشبد خاتم دیوار صوتی را برفراز کاخ صدام حسین می شکند و وحشتی عظیم در دل او ایجاد می کند.

   یک هواپیمای جنگی عراق به ایران پناهنده شد و در یکی از فرودگاه های کشور به زمین نشست. خلبان این هواپیما از کشور ایران تقاضای پناهندگی نمود ولی هواپیمای مذکور روز اول شهریور به عراق بازپس داده شد.
   .
   شاه که خبر به گوشش رسیده، با نگرانی و عصبانیت از مسکو به ارتشبد آریانا تلفن می کند و پس از پرس و جو از اوضاع، به او می گوید: “بزودی تو را در تهران می بینم…”
   ارتشبد آریانا به شاه چنین پاسخ می دهد: “اعلیحضرت ۲۴ ساعت دیگر تشریف بیاورند بغداد با هم ناهار خواهیم خورد.
   شاه پاسخ می دهد: “دست نگهدارید، ما تجاوزگر نیستیم بغداد را اشغال نکنید، نمی خواهم جنگی شروع شود که جوانان کشورم کشته شوند.”
   .
   فردای آن روز محمدرضا پهلوی، طی بیانیه ای در تهران اعلام می کند: “پنجمین ارتش قدرتمند جهان در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد ستاد و ژنرال های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز در خواب بودند.

   مردم ایران هم خاطره ای از این جنگ بیاد ندارند چون فرمانده ای لایق مثل کوه پشت این ملت بود
   یادش گرامی و راهش، که همان میهن پرستی است، پررهرو باد…

    
  • اناری دوباره هورمونی شدی؟ این نوشته رزمنده رو باید با اب طلا نوشت واقعن. از فهم تو ادم هورمنی که غیرت میرت حالیت نیست توهینه ولی اگر غیرت داشتی این نوشه رو با طلا مینوشتی و رو دیوار اتااقت نصب میکردی تا اویزه گوشت بشه. افتاد؟

    
  • لابد طرح سه باره سؤال بی ربط فوق در قاموس آقای نوریزاد منطق و استدلال محسوب میشود و انشای توهین آمیز و انتشار فحاشی ایشان را کاملا توجیه میکند و چون همیشه حق با ایشانست!
   هر طور مینویسی و هر جور منتشر میکنی و زیر هر نام مستعاری خودت را استتار میکنی، به درگاهت شکر میکنم!
   لابد ما بندگان ناقص عقل،چشمانمان لوچ است و چپ اندر قیچی میبیند و نیکو سخن گفتن و ادب ورزیدن تو را،
   « ناسزا گون » و « توهین آمیز »
   میبینیم و میفهمیم و گرنه اینها همه مصداق ادعای شماست و ما به ذات سخن تو نزدیک نشده و پی نبرده ایم !

    
 50. افسانه , روایت و حدیث

  پس از درگذشت پیامبر اسلام میراث بران دین او که از غارت کشور های دیگر به نوایی رسیده بودند و گروه ها در میان امت واحده پدید آمده بود و رقابت بر سر بردن سهم بیشتر از غارت ها بالا گرفته بود ساختن داستان ( روایت , حدیث ) و جعل سخن از پیامبر هم شد یکی از حربه ها و هر گروهی به سود خود از ” قول “پیامبر چیزی نقل کرد . بعد ها که تعداد این نقل قولها و داستانها زیاد شدند و استناد به آنها برای از چنگ گروه های رقیب در آوردن و به جیب خود ریختن غنائم کار را به نزاع کشاند هر گروهی آمد آن افسانه هایی که بکارش میامدند را حقیقی و داستانهای دیگر را جعلی و یا ضعیف نامید و تا امروز هم هر گروهی در اسلام حدیث و روایتی که برایشان زیان آور هستند را سست مینامد . حالا شده حکایت شاه جونی های آریایی خودمان که دائما افسانه از پیامبرانشان محمد رضا و رضا ماکسیم نقل میکنند طوری که ما به زودی به رشته “حدیث شناسی پهلوی ” نیازمند میشویم تا هر کسی نیاید خوابی را که شب قبلش دیده واقعیت بپندارد و در اینستاگرامش , فیسبوکش , تلگرامش و ….. بگذارد و هالوهایی هم آن ها را درست بدانند . حکایت بالا را هم یکی در کانال تلگرامش گذاشته و منیژه خانم هم آشغالدونی بهتر از این جا پیدا نکرده که زباله دزدی کرده اش را در آن جا خالی کند . منیژه جان نخست وزیر ژاپن هیچگاه با رضا جونت دیدار نداشته بلکه آ نطور که نقل میکنند , راست یا دروغ نمیدانم , وزیر مختار ژاپن بوده که با رضا شاه دیدار داشته . در ثانی آن کانالی که میفرمایید در واقع جویی بوده برای آبیاری درختان نه آب بازی اهالی تهران در تابستانها و از همان آغاز هم در نظر بوده که درخت کاری هم بشود و به احتمال زیاد کاشتن نهال ها هم درکنار کشیدن راه همزمان انجام میشده و نیاز به رضا شاه جون شما نبوده که میخ دستش بدهید و افسانه بسازید . حالا چرا میخ از طلا ؟ و اصلا چرا میخ ؟ من فقط حدس میزنم که در اروپا , جایی رسم است که در کنار جاده جدیدی که کشیده شده به یادگار میخی بر زمین فرو میکنند و دوستان آریایی خیال پرداز و هنوز عزادار از بر باد رفتن شاهنشاهی در ایران ما هم برای گذاشتن سنگ تمام میخ طلایی دست آقا رضا داده اند . دوستان شاه جونی دست به کار شوید و حوزه علمیه خودتان را راه بیندازید تا آیت الله حدیث و روایت شناس تربیت کنید که تعداد احادیث و روایات شاهنشاهی به حد نصاب رسیده و حالا دیگر هر بی صلاحیتی , شاید هم برای بد نام کردن دین شاهنشاهی کی میداند ؟ , داستانی می بافد که حتی با عقل آدم کم عقل هم جور در نمیاید .

  اما من یک روایت در نوجوانی خواندم در سالنامه شاهنشاهی که آن زمان فکر میکنم برای ارتشی ها منتشر میشد به قرار زیر :

  در سفری , فکر میکنم به شمال , رضا شاه در یکی از قصر های دوران قاجارها فرش بزرگ بسیار نفیسی میبیند و چشمانش بی اختیار برق میزند , از آن جور برق زدنها که چشمان مرد های هیز با دیدن ” خواهرشان ” در خیابان ها میزند . فرشی نبود که بشود به سادگی , حتی به سختی گذشت از آن . این داستان را آجودانی که همراه رضا شاه بود نگه نقل کرده بود به عنوان دلسوزی “پدر ایران نوین” برای دارایی های ایران نوین . دیدار به پایان میرسد و سالی هم میگذرد از آن دیدار و دوباره پدر ایران نوین کلاه و شال میکند برای دیدار قصر و به دیدار دلبر میرود و گوشه فرش را در مقابل چشم دیگران بالا میزند و ته سیگاری را نشان میدهد و میغرد که : فلان فلان شده ها این ته سیگار را دفعه قبل من برای این گذاشتم زیر فرش تا ببینم آیا شما درست نظافت میکنید فرش را یا نه ! بقیه ماجرا را خودتان بهتر میتوانید حدس بزنید دوستان آریایی و غیر آریایی من , دلبر میرود بغل دلدار .

   
  • ناشناس اشنا این روایت شما هم جزو همان روایت های به قول اقا مرتضی ضعیف السند یست که مورد انتقاد شما قرار گرفته متاسفانه همیشه همین بوده وخواهد بود که پس از مرگ افراد به خصوص حکام روایت سازی مد روز میگردد.

    
   • دوست گرامی من تا به حال در عمرم , مگر در بچگی , قسم نخورده ام که حالا بکلهواهم با قسم خوردن به شما اطمینان بدهم که نقل روایت درست است . باور کنید من این روایت را در منبعی که گفته ام خوانده ام . سالنامه شاهنشاهی در قطع جیبی . از دوستان شاید کسی بتواند تایید کند وجود چنین سالنامه ای را . دسترسی به آن سالنامه ها بسیار باید مشکل باشد اکنون , شاید در کتابخانه ملی بشود نسخه هایی از آن را پیدا کرد . موضوع در عین حال اهمیتی ندارد اکنون اگر کارخانه روایت سازی شاه جونی ها از کار زشتشان دست بردارند . آخر ملتی که همه چیزش بشود دروغ که شایسته ادامه حیات نیست عزیزم , همان نابود شود بهتر است .

     
   • این خودش آقا مرتضی است

     
  • یکی از عجائب روزگار اینکه مریدان سینه چاک جمهوری اسلامی نه قادرند خاندان پهلوی را فراموش کنند و فقط از کارنامه مششع خودشان حرف بزنند نه حاضرند ان دو پادشاه را مانند همه سلاطین دیگر تاریخ طولانی ایران زمین بدون کینه و کوربینی و بطور منصفانه به نقد بگیرند . در همین فضای محدود یکی هر روز از فعالیتهای آلت تناسلی محمد رضا شاه مینویسد و دیگری هر از چندی داستان جدیدی از دزدیهای رضا شاه (در این دزد بازار اسلامی) به اطلاعمان میرساند . اگر یک جو انصاف و درستی در این جماعت بود لااقل گهگاهی هم چند سطری فقط از قاجارها که بلافاصله قبل از پهلویها سلطنت کردند مینوشتند مثلا از زنبارگی فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه ویا از جنایات آقا محمد خان و دزدیهای تمامی خاندانشان یا از صفوی ها که مخالفانشان را زنده زنده بخورد قزلباشها میدادند و غیره. البته دلیلش کاملا آشکار است . از ظهور فرقه آخوند شیعه در ایران تا سلطنت رضا شاه هیچ پادشاهی اردنگی به این مفتخورها نزده بود و برای خلاصی عوام از دست آنها تلاش نکرده بود .

    
 51. سلام به ناظران گرامی
  انقلاب ایران چگونه مصادره شد؟!
  خمینی در ابتدای راه:روحانیون نباید رییس جمهور شوند!!
  …و اینک 40 سال پس از بلوای 57:
  حوزویان در کجا که تکثیر نشده اند؟!!

  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 52. کرمی هستم از لرستان

  برادرم جناب نوری زاد
  دیدم یکی از کانال های خبری فیلمی از شما پخش کرده که به هجوم مردم سیلزده اشاره کرده اید و پشت بندش فیلم خانم پوری بنایی را به فیلم شما چسبانده که در آن فیلم یک پسر بچه بسته کمکی را پس می دهد که: این را بدهید به آنانی که ندارند. این فیلم را آقای جعفر پناهی ساخته. دیدم این فیلم اساسش برای خراب کردن شماست که قلم برداشتم و به همان کانال نوشتم:

  در ارتباط با این پست چند نکته قابل ذکر است:
  ابتدا تاریخ حضور این دو فرد در مناطق سیل زده است. من خود در کنار دکتر نوری زاد در همان اوایل فاجعه در مناطق سیل زده لرستان حضور داشته ام. و اظهارنظر ایشان مربوط به جمعبندی حضور و مشاهدات مستقیم ایشان از گلستان و لرستان است. یعنی روزهای بی کسی و پناهی مردم که چندین روز در مضیقه نیازهای اولیه بودند و امیدی به فردا نداشتند. همچنین اشاره ایشان به سالها تحقیر مردم و تحقیر مضاعف آنان در روزهای فاجعه بود٬ و اینکه چرا عزت آنان توسط حکومت بر فنا رفته است.
  در صورتیکه ضمن تقدیر از خانم پوری بنایی٬ ایشان روزها بعد از فاجعه که نیازهای اولیه سیل زدگان تاحدودی مرتفع شده٬ در یک روستای خاص که ماشین رو هم هست٬ سوار بر ماشین٬ اقلامی تکراری را توزیع می کنند.
  انصاف نیست آنجا که به شهادت تعداد زیادی از جوانان ساکن معمولان(عکسها و فیلمهای آن در کانال ایشان موجود است)٬ مشاهدات مستقیم نوری زاد ۶۵ را که پس از ۱۲ ساعت پیاده روی٬ کسب شده است٬ اینگونه زیر سوال برید.
  آیا شما باور ندارید اکثریت مردم ضعیف شده و به مرز گدایی رسیده اند آیا شما باور ندارید که اکثریت مردم امیدی به فردا نداشته و انتظار حریص بودن از چنین افرادی بیجا نخواهد بود. آیا می دانید در این فاجعه و امثالهم افرادی به سوءاستفاده و دزدی از کمکهای اهدائی می پردازند. این ادعاها مبتنی بر مشاهده است نه شنیداری٬ و همه این مشاهدات در جهت کمک به نیازمندان واقعی است. اگر می خواهید عمق فجایع سیل و زلزله را دریابید بایستی یک شب در چادر آنها بخوابید تا گوش و چشمتان از واقعیت پر شود.
  نیازهای انسان دارای تنوع و پویایی است٬ سیل زدگان دیروز به اقلامی خاص نیاز داشتند٬ امروز به چیزهای دیگری احتیاج دارند و فردا محتاج اموری دیگری هستند. آنچه مقدم بر همه این نیازهاست احترام است. اینکه کمک های اندک حکومت و تلاش های مردمی می باید از سر وظیفه انسانی٬ به موقع٬ متناسب و بدون چشمداشت باشد. آن آخوند و مکلای مسئول و غیرمسئول که بطور توریستی و با استفاده هواپیما٬ هلیکوپتر و ماشین٫ روزها پس از حادثه در محلی خاص در مناطق سیل زده حضور می یابد هدفش رفع مسئولیت است ولاغیر. در موارد معدودی شاهد حضور نمایشی مسئولین کت و شلواری در آسمان آن مناطق بودیم یا کسانی که چکمه پوش و بیل بدست هم بودند اما با نفرت مردم مواجه شدند. چرا حتی نمایندگان مجلس جرأت حضور عمومی در میان موکلان سیل زده اشان را ندارند. چرا نماینده ولی وقیح در لرستان مورد هجوم مردم مناطق سیل زده لرستان قرار گرفت و ناگزیر به فرار شد. دلیل این همه نفرت عمومی از خسارت ۴۰ ساله این حکومت به جان و مال مردم است.
  نوری زاد٬ جعفر پناهی و بسیاری از فعالان گمنام اگر بادست خالی اما با پای پیاده رفتند٬ رسالتشان را عملی کردند. همینکه مسئولین بی لیاقت و بی کفایت حکومت تحرکی به جسم بی خاصیتشان افتاد و یا عموم مردم و امثال خانم بنائی در جریان فاجعه قرار گرفتند٬ از صدقه سری اطلاع رسانی امثال ایشان بود.
  پس جانب انصاف نگه دارید و مطابق میل جمهوری اسلامی٬ مشکلات مردم ملازده را با این مقایسه ها به حاشیه نبرید٬ لطفاً.

   
 53. معاون دادستان کل کشور: “مسدود شدن صفحه شخصی بسیاری از مسئولان ما در #اینستاگرام بزرگترین بی‌احترامی به ملت ایران است”

  آقای نوریزاد من میگم: اما فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، توقیفِ فله‌ای مطبوعات، سانسور سیستماتیکِ کتاب و مطبوعات، احترام به ملت ایران است لابد!

   
 54. درودبردکترنوری زادعزیز اینها که میخواستند تنگه هرمز راببندند ولی خودشان بسته شدند اینان فقط زورشان به خودمان میرسد وچهارتا کشور ازخودمان بدتر که توشون تررویست بفرستن دکترجان چرا توروسیه وچین سپاه را نمیفرستن ومسئله دوم داشتم اخبار بخش دری آریانا افغانستان را گوش میکردم که به نیروهای تروریستی گروهای هراس افکن میگفت واقعا لغت به ای شایسته ای سزاوارشان نیست هرچند من به شخصه دوست دارم لغاتی همانند کافر مشرک مرتد باغی منافق مفسدفی الارض و…لغاتی بسان اینان از فرهنگ وادبیات فارسی رخت بربندند ودیگر چشممان به این کلمات ولغات زشت نیفتد به امید آنروز پاینده وبرقرارباشید.

   
 55. سید مرتضی سلام
  با این عکس، ترامپ سکته کرد و پمپئو سنگوب کرد و اسراییل ماستاشو کیسه کرد و خلاصه میخ اسلام بر کله کره زمین فرو رفت دلت خوش

   
 56. بیگانگان ناخوانده و سؤالات بی‌جواب!

  نیروهای شبه نظامی حشدالشعبی (عراقی) به بهانه کمک به مردم سیل زده وارد خاک ایران شدند! در حالی که در پادگان‌های ایران آن قدر سرباز و درجه‌دار و افسر جان بر کف وجود دارد که نیازی به کمک هیچ نیروی خارجی نیست. آوردن امکانات لجستیکی حشدالشعبی برای کمک به سیل زدگان هم مانند زیره به کرمان بردن است زیرا تمام تجهیزات آنها توسط جمهوری اسلامی تهیه و تأمین می‌شوند. علاوه بر این، مردم ایران آنقدر دلسوز و وطن‌پرست هستند که اگر دولت فراخوان می‌داد که به نیروی انسانی نیاز دارد، مردم با جان و دل برای کمک به هموطنان‌شان می‌شتافتند. حرکت خودجوش مردم در روزهای اخیر گواه این مدعاست.

  ⬅️پس موضوع چیست؟

  با سرکوب داعش عملاً نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس تحت عناوین فاطمیون (افغانستانی)، زینبیون (پاکستانی) و حشدالشعبی (عراقی) موجودیت خود را از دست داده‌اند. نخست وزیر سابق عراق از لزوم انحلال حشدالشعبی سخن گفته است. روسیه هم موافق ادامه حضور نظامی ایران در سوریه نیست. بنابراین این نیروها باید سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و به کشورشان بازگردند. در حالی که سپاه به این نیروها نیاز دارد و نمی‌خواهد آنها را به راحتی از دست بدهد. زیرا جمهوری اسلامی همچنان از خارج و داخل تهدید می‌شود پس به وجود و حضور این نیروها برای بقای خود نیاز دارد. اما مشکل اصلی محل استقرار این نیروها است.

  طبق اصل یکصد و چهل و ششم قانون اساسی “استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.” بنابراین سپاه رسماً نمی‌تواند نیروهای شبه نظامی خارجی را حتی برای مقاصد صلح‌آمیز در خاک ایران مستقر کند. پس باید بهانه‌ای برای این کار پیدا کند. شاید امدادرسانی به مناطق سیل‌زده بهانه و فرصت مناسبی برای ورود این نیروها به خاک ایران باشد. تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که کمیت و کیفیت این نیروها هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ لجستیکی هیچ سنخیتی با گروه‌های امدادرسان ندارد.

  این نیروها که بر خلاف قانون اساسی و بدون کسب مجوز از مجلس وارد خاک ایران شده‌اند برای هدف دیگری آورده شده‌اند. نجاح محمدعلی کارشناس عراقی شبکه من و تو در مصاحبه تلویزیونی با بی‌بی‌سی فارسی روایت جالبی دارد. او می‌گوید “اگر فردا خدای نخواسته علیه ایران حمله نظامی شود از طرف امریکا و از طرف کسانی که می‌خواهند دوباره رضا پهلوی را سر کار بیاورند، من و نیروهای حشدالشعبی حاضریم جانمان را فدای ایران کنیم!”

  واقعیت این است که اگر امریکا بخواهد به ایران حمله نظامی بکند هرگز اشتباهش در عراق را تکرار نمی‌کند و از نیروی پیاده نظام استفاده نخواهد کرد. بدون تردید حمله امریکا برق‌آسا، پُرحجم، تهاجمی، هوایی و عمدتاً بر روی اماکن حساس نظامی و استرتژیک ایران متمرکز خواهد بود. طبیعی است در چنین جنگی حضور نیروهای شبه نظامی بیگانه محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین حضور این نیروها در خاک ایران قانع کننده به نظر نمی‌رسد.

  شاید سخنان موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، به رمزگشایی این معما کمک کند. ایشان در نطقی اعلام کرد که: «اگر مردم انقلاب را یاری نکنند، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد». اگر این سخنان را در کنار سخنان رهبری در اواخر سال 97 بگذاریم که گفته بود : “نقشه دولت آمریکا لو رفته است و قرار بوده به وسیله تحریم‌ها و اقدامات ضدامنیتی در کشور دودستگی، اختلاف و جنگ گروه‌ها به وجود آورند و عده‌ای را به خیابان‌ها بکشانند و نام آن را هم “تابستان داغ” گذاشته بودند … اگرچه نقشه دشمن لو رفته است، اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند، زیرا آمریکا، دشمن خبیث و حیله‌گر است و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا برای سال ۹۷ جنجال کند، اما مثلاً برای سال ۹۸ نقشه‌ای بکشد”. شاید بتوان به این جمع‌بندی رسید که این نیروها بیشتر با هدف سرکوب اعتراضات داخلی سازماندهی شده باشند.

  از همین حالا مردم تیزی خنجر بیگانگان را پشت قلب خود احساس می‌کنند. نگرانی توأم با عصبانیت و تنفر مردم از حضور نیروهای بیگانه در کشور بی‌دلیل نیست. نظامی که برای سرکوب اعتراضات مردمی در سال 88 بر اساس ادعای سردار همدانی “اراذل و اوباش تهران” را به کار می‌گیرد، از بکارگیری بیگانگان برای سرکوب اعتراضات مردمی هم ابایی نخواهد داشت.
  بنابراین، اولین کاری که نمایندگان مجلس باید با قاطعیت و قید فوریت پیگیری نمایند این است که از سپاه توضیح بخواهند که ورود نیروهای بیگانه به کشور با چه مجوزی صورت گرفته است و این نیروها قرار است در ایران چه خدماتی انجام دهند و قرار است تا کِی و در کجا استقرار یابند.
  جلال پور العجل

   
 57. جناب آقای نوریزاد این جمله را به یاد دارید؟

  اگر در سوریه و عراق نجنگیم باید در ایران بجنگیم!

  امروز مفهوم این جمله کاملا مشخص شده است.
  آن نیرویی که خود را انقلابی می خواند در عراق و سوریه دست به پرورش نیرو هایی زد که به جای آنها برای روز مبادا در ایران بجنگد!
  گروهایی نظیر حشد الوحشی و هزار جور اسم اجنبی دیگر برای جنگیدن در برابر ملت ایران ساخته و تربیت شده اند چون حضرات میدانند روزی که ملت در برابر آنها قیام کند، هیچ ایرانی به روی ایرانی اسحله نخواهد کشید.
  آن زمان است که آنها توان جنگیدن در ایران را ندارد و بنابر این مشتی وحشی را پرورش داده اند که برای آنها در ایران بجنگند!
  ورود اینها از شرق و غرب کشور بر پشت وانت های داعشی چه معنایی غیر از نا امید شدن سران تروریست رژیم از مردم کشور دارد!؟
  چه کار کارستانی جوان عراقی و افغانی و پاکستانی جیره خوار رژیم میتواند انجام دهد، که جوان ایرانی نمیتواند!؟
  نه ایا ویران کردن ایران و لانه تروریست ها کردن این کشور تنها هنری است که از دست این گروههای خونخوار بر می آید و لا غیر!؟
  مردم ایران به هوش باشید!
  اساس کنترل کشور از دست این ادمکش ها در رفته است. کسری بودجه ی وحشتناک، اقتصاد منهدم شده، تحریم های بین المللی، تفرق و چند دستگی در داخل حکومت، فساد و اختلاس و چپاول و … همه دست در دست هم این رژیم را به روزهای پایان خود نزدیک کرده است.
  سیل را بهانه کرده اند و پای اجنبی را برای دفاع از خود در برابر ملت جان به لب رسیده ایران، وارد کشور کرده اند.
  مگر اینها نمی گفتند بیست میلیون بسیجی داریم، کجا هستند آن بیست میلیون که حالا نیرو کم آورده اند و از عراق و افغانستان کمک میگیرند!؟
  مردم بترستید از روزی که قاسم سلیمانی برای دفاع از انقلاب کلید انبارهای مهمات را مجددا به قول خودش به این تروریست ها بدهد!
  انوقت است که از تهران، اصفهان را به موشک ببندند و از اصفهان تهران را!!!
  اگر باور نمی کنید به شهرهای سوریه نگاه کنید و ببینید که چگونه به نام دفاع از حرم، حریم انسانیت را شکسته و به زن و کودک و پیرو جوان رحم نکرده اند.
  ملت ایران به هوش باشید!
  دشمن در دروازه های شهر است و روزی که سیلاب حرامیان به این کشور جاری شود، حال روز ما میشود حال و روز درماندگان امروز سیل در لرستان و خوزستان!
  بقلم نویسنده ای که نامش را نیافتم

   
 58. مختارسنندجی

  آقای نوری زاد عزیز

  همانطور کە قبلا هم گفتە بودم اساسا کنش سیاسی و خاصتا قلم نباید بە داوری دادگاه و محکمە سپردە شود بلکە باید بستری فراهم نمود تا موافق و مخالف در کمال امنیت و آزادی بە دیالوگ و مناظرە بپردازند. بە عنوان مثال میبایست در جواب نامە انتقادی من بە رهبر، یک قلم بە دست موافق و طرفدار رهبر، قلم بە دست میشد و در رد انتقادهای من مینوشت اما اکنون کە نامە من را بە دادگاه بردەاند تا قلم قاضی و حکم محکمە پاسخ من را بدهد همین دادگاه بە فرصتی برای بیان نظرات و از همە مهمتر فرصتی برای گشایش بیشتر حوزە عمومی تبدیل شد. ابتدا ضمن واخواهی درخواست برگزاری علنی جلسە را نمودم کە خوشبختانە مورد موافقت قرار گرفت امری کە احتمال آن را بسیار کم میپنداشتم حتی وکیل بزرگوار هم آن را غیر ممکن میدانست اما وقتی دادگاه موافقت نمود همگی متعجب و بسیار بسیار خوشحال شدیم.
  در جلسە هم بدون هیچ منع و احساس خطر و ترسی بە تمام اتهامات کاملا صریح و شفاف پاسخ دادم برای مثال قاضی پرسید: شما در آن نامە رهبری را متهم کردەاید کە بە آزادی، حقوق بشر و دموکراسی باور ندارد. درستە؟ در جواب گفتم بلە و بە صورت تشریحی دلایلم را گفتم و نوشتم. همچنین من از قاضی پرسش نمودم: آیا شما رهبر را مقدس میدانید؟ کە در پاسخ گفت: من در جایگاه قضاوت نمیتوانم بە این مسائل ورود کنم اینجا هم جای اظهار نظر شخصی من نیست. کە انصافا پاسخی بسیار هوشمندانە و حقوقی بود. میخواهم بگویم بە طور کلی فضای بسیار مناسبی برای بیان نظرات و امکان کافی برای دفاع و رد اتهامات مهیا بود. فکر کنم این اولین بار بود کە دادگاه انقلاب بە صورت علنی آن هم با موضوعیت “توهین بە رهبر” برگزار میشد کە بە جد باید آن را بە فال نیک گرفت. برگزاری علنی دادگاه فرصتی بسیار مناسب برای فعالان مدنی و قلم بە دستان است تا در حضور افکار عمومی اتهامات واهی را رد کنند نتیجە دادگاه هرچە باشد علنی بودن آن را دستاورد بسیار بزرگی برای جامعە مدنی میدانم.
  گاهی دادگاه کسی را بە اقدام تروریستی محکوم میکند برخی رسانەها او را فعال مدنی مینامند و کشف واقعیت برای افکار عمومی مقدور نیست. بهترین راهکار همان علنی بودن است تا همە شهروندان در حضور افکار عمومی فرصت دفاع داشتە باشند و امکان ابهام و شایعە بە حداقل برسد.

   
 59. جناب سید مرتضی آیا این چیزایی که ملاها مخصوصن صدیقی امام جمعه تهران میگه درسته؟ عقل کجاست؟

  صدیقی، امام جمعه موقت تهران میگه: امام زمان عج فرمودند امامزاده ها نامه های مردم را برای من میفرستند و من آنها را پاراف و امضاء میکنم!

   
 60. این عکس رو هر جای دنیا نشون هرکسی بدی و بگی ایشون تا پارسال فرمانده کل نیروهای مسلح کشورمون بوده و الان عضو تشخیص مصلحت کشور هست سریع می بندنت به تخت تا خوب بشی!

   
  • بدینش دست دکتر طاها عنبرا که خیلی از اینها رو از عمل کرده تا لاغر و فقیر و بی چیز تر نشون داده بشن، عمل کنه! باور ندارید از جواد خیابانی سئوال کنید چون این شازده رو هم همین دکتر عمل کرده و یادتون نرفته روزی که به کیروش دری وری می گفت و اظهار فضل می کرد که درسته پول نداریم اما یه دل گنده داریم و … بعد هم اشک درون چشماش حلقه زد و می دونم بیشترتون گفتید بیچاره خیابانی!! بعد هم نگفتید ببین بیچاره خیابانی از فرط بی پولی چقدر هم لاغر شده!!!!! تحقیق کنید!!! خیلی از اینها فکر می کنن هیچی از اونها رو کسی نمی دونه و سرشون رو عین کبک کردن زیر برف!!!!! البته دلتون رو هم خوش نکنین!!! اگر هم بدونین اونقدر غیرت مثل ژاپنی ها ندارند که هاراگیری و کاری روی خودشون انجام بدن!!! هم خوب تر می خوابن و هم بیشتر همه جوارح بدنشون رو از لذائذ دنیا سیراب می کنند و هم سر هر چیز دو زاری به این و اون گیر می دن!!!

    
 61. بر اساس تحلیل های بسیاری از دوستان در این سایت و برخی دیگر در مورد ورود حشدالشعبی – فاطمیون و جنبش النجبا به ایران ظاهرا ج.ا از حمله به آمریکا پشیمان شده و میخواهد ایران را تصرف کند!!

   
 62. مایک پامپئو: وقتی من ریاست سازمان «سی آی ای» را بر عهده داشتم، ما دروغ می گفتیم، فریبکاری و دزدی می کردیم. اکنون هم این رویه ادامه دارد!

  کارشناس مسیحی: این کارنامه وزیر خارجه نیست، کارنامه شیطان است!

  مایک پامپئو، وزیر خارجه کنونی آمریکا و رئیس سابق سازمان «سی آی ای» هفته گذشته در دانشگاه «ای اند ام» تگزاس سخنرانی کرد. او در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره چگونگی ایجاد موازنه میان انتقاد و امتیازدهی در ارتباط با حکومت‌هایی مانند عربستان سعودی، فعالیت دیپلماتیک را امری دشوار توصیف کرد و گفت دشواری کار فقط به وزارت خارجه مربوط نیست و هر کاری از جمله ریاست بر سازمان «سی آی ای» دشواری‌های خود را دارد. او گفت:

  «شعار [دانشگاه نظامی] “وست پوینت” (دانشگاه محل تحصیل پامپئو) چه بود؟ “دروغ نگو، فریبکاری نکن، دزدی نکن و کسانی که این کار را می‌کنند، تحمل نکن.” [اما] وقتی من رئیس سیا بودم، ما دروغ می‌گفتیم، فریبکاری می‌کردیم، دزدی می‌کردیم. ما برای این کارها یک دوره کامل آموزشی داشتیم!»

  پامپئو این فعالیت‌ها را نشانه «شکوه تجربه» آمریکا توصیف کرد و گفت برخورد و نوع ارتباط با کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی، یکسان نیست و نحوه تعامل با هر کشور متفاوت است.

  این سخنان اگرچه در رسانه‌های رسمی آمریکا بازتاب چندانی نداشته، اما در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جایگزین واکنش‌های زیادی برانگیخته است. برخی نوشته‌اند که پامپئو نشان داد که شعار «سی آی ای»، «دروغ بگو، فریبکاری کن و دزدی کن» است. سخنان پامپئو در شبکه تلویزیونی مذهبی «ترو نیوز» هم مورد بحث قرار گرفت و یکی از کارشناسان این شبکه درباره صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا گفت: «این رزومه یک وزیر خارجه نیست… به انجیل نگاه کنید، این رزومه شیطان است.» دیگر کارشناس این برنامه هم درباره اینکه پامپئو دروغگویی و فریبکاری را نشانه شکوه آمریکا خوانده، می‌گوید: «هیچ چیز باشکوهی در این مورد وجود ندارد. این شرم‌آور است.»

  https://www.youtube.com/watch?v=_sefzSi8rNE

  Lying, Cheating, & Stealing: Secretary Pompeo Discusses Faith as a CIA Director

   
  • واقعا این سخنان صداقت پمپو را نشان می دهد چون صادقانه اعتراف می کند ولی آسدعلی هر روز دروغ می گوید و تازه کلی هم طلبکار است و ادعای رهبری شیعیان جهان را نیز دارد.
   باید از سید مرتضی تشکر کرد که صداقت پمپو و تزویر و دوریی آسد علی را نشان داد.

    
 63. با سلام و درود

  جناب نوریزاد این کامنت برای هفتمین بار است که ارسال میشود.

  کیهان هفته پیش: تفـکر قارونـی و نشانه‌های آن

  تاریخ و فلسفه و ایدولوژی کیهانی نظام, ساخته و پرداخته اعراب ساسانی خیر سر شاپور ذولکتاف و خسرو پرویز و هرقل رومی، خون خواهی‌ و صلح جویی ایمانی عبدلملک مروان از مرو تا قبط الصخره (اولین جنبش اسلام)، پارسیان مجوز و سامیان موسوی و عیسویان مدیترانه و ترکان خزر و مغلان تبتی و تازیان حجاز، کرانه نشینان دجله و فرات، پانزده قرن صیقل و سنباده و ماله خورده در قم و نجف ،نقش بسته بر سینه زنی‌ اشورا ییان شیفته زینب با علم و کتل و سنج یاماها، و آش و قیمه نذری بازاریان صاحب دلار با نرخ ترجیحی, مبانی و ریشه‌هایش کدام است؟

  جهان بینی‌ وحیانی، معرفت و جامعه شناسی‌ غرق در اسطوره‌ها و افسانه‌های سامیان باستان و تاریخ رستگاری و بازگویی و تفسیر آن در قالب مفاهیم جدید اقتصاد سیاسی و توصیف نظام حکومتی طاغوت به استناد قصص القران در حکومت ولایی خلیفه الله صاحب انرژی هسته‌ای و موشک! نمونه برجسته تاریخ پریشی! بر این تاریکی‌ها پرتو افشانی میکنند.

  توصیف نظام استکبار باستان و نقش افرینان جهنمی آن؛ فرعون، قارون و هامان و افشای قارون و هامان به عنوان خواص بی‌ بصیرت – مال اندوز و فاسد؛ و چرخاندن روح شیخ کوسه مستغرق در قبر و پارس کردن به حواریون لیبرال و غرب گرا حزب کارگزارن، خواص بی‌ بصیرت بروز شده!

  کیهان: [قارون که نماد ثروت خواص و سوء استفاده از آن برای گمراهی مردم و علیه نظام سیاسی ولایی است، ازپیروان موسی‌(ع) بود که با گرایش خویش به تفکر فرعونی و عمل در راستای سیاست‌های فرعونی، موجب تفرقه در مردم و فعالیت‌های نظام سیاسی اسلامی شد]

  و کنایه به نسخه جهانی‌ آنها، نظام استکبار قرن فضا؛ عمو سام، جرج سورس و کیسینجر صهیونیست;

  حضرت موسی‌ پیامبر قوم بنی اسراییل یا امت اسلام؟ سامری مار گیر گمراه کننده امت اسلام و معاند حکومت ولایی ، “ید بیضا” را زمین گیر می‌کند؟!

  کیهان: [اینان دانش و قدرت و ثروت خویش را به جای آنکه در خدمت حضرت موسی(ع) و آیین آسمانی‌اش قرار دهند و موجبات تقویت نظام سیاسی ولایی و خداباوران را فراهم آورند، به جرگه فرعون مستکبر پیوستند و با آنکه از امت اسلام بودند، ولی در فکر و عمل در خدمت فرعون و نظام طاغوتی و استکباری فرعونی در آمدند یا در ادامه روند دولت اسلامی و نظام ولایی اختلال ایجاد کردند تا خلیفه حضرت موسی(ع) نتواند در مقام خلافت قرار گیرد و نظام سیاسی و امت اسلام را از دشمنان درونی و بیرونی محافظت کند به طوری که مردم خدا باور به جای پرستش خدای یکتا و یگانه، به فرهنگ فرعونی و طاغوتی جاهلیت بازگشتند و نظام فکری و فلسفی و سبک زندگی جاهلی را برگزیند و این گونه خلیفه حضرت موسی(ع) را در تاثیرگذاری ناکام کردند]

  ولی‌ فقیه خراسان در آینه موسی‌ عمران خلیفه الله! یا موسی‌ عمران خلیفه الله در آینه ولی‌ فقیه خراسان?

  قانون آینه‌های موازی در کار سیاسیند. تطبیق بینش و منش و گفتمان سیاسی حضرت موسی‌ با حضرت آقا!!

  کیهان:[از نظر آنان یکی از راه‌های پیشگیرى رواج آیین موسى(ع) این است که شیوه نابودی نسلی امت اسلام را از طریق کاهش جمعیت، سقط جنین، …..]

  نقد خدا بر دانش اقتصاد و ثروت و سرمایه داری لیبرالیسم و نظام سیاسی امپریالیسم!!!!

  کیهان: [قارون از ثروتمندانی بود که در یک نظام سیاسی ولایی، از ثروت خویش بدرستی بهره نگرفت، بلکه به جای آنکه آن را در خدمت نظام سیاسی ولایی قرار دهد، در خدمت سرمایه داری لیبرالی نظام سیاسی مستکبران قرار داد و در خدمت بینش و نگرش‌های جاهلیت فرعونی به کار گرفت. خدا این تفکر و بینش و نگرش وی را مورد نقد قرار داده و به اصل اساسی سنت امتحان و ابتلاء توجه می‌دهد که هر چیزی از مصیبت‌های خوب و بد در راستای آزمون الهی است که مشخص شود که آیا شخص شکرگزار نعمت است یا کفر و کفران می‌ورزد و از نعمت‌های الهی به درستی در جای حق و عدل آن استفاده می‌کند یا نمی‌کند؟ ]

  حیات خاکی آزمون الهی کنکور ورود به بهشت !!

  خواندن این مقاله برای علاقه مندان به تاریخ دین خویئ و تاریخ پریشی بسیار مفید است، خصوصا به کامنت گذار “به قلم محمد محبی” توصیه میشود که اخیرا به انقلابیون سال ۵۷ ایراد شدید در مورد “فقر فلسفه سیاسی و فقر فلسفه حقوق” آنها در استانه همه پرسی‌ نوع نظام در فروردین ۵۸ وارد کردند؛ که به نظر اینجانب نشان از فقر آگاهی‌ تاریخی ایشان دارد؛ ایشان بایستی‌ بداند که “پکیج و منوی فلسفه حقوق با طعم دلچسب سُس فرانسوی” جز اقلام واراداتی نظام شاهنشاهی برای افزایش کاربری حقوق بشری ساواک نبود. آنچه هم که انقلابیون مشروطه با خون دل در قانون اساسی‌ گنجاده بودند، مازاد بر نیاز محسوب و مهجور شده بود.

  تاریخ فلسفه حقوق نظام ولایی ریشه در جهانبینی و معرفت شناسی‌ وحیانی، خلقت الهی انسان و ریشه در ده فرمان حضرت ابراهیم دارد؛ حلول و طلوع فلسفه حق الهی و ناس در زیر بغل ارواح مقدس حضرت آدم تا خاتمت در سرزمین وحی توام با وحدانیت ایمانی-سیاسی گم شده تثلیث روحانی و مقدس ید الله و روح الله و حبیب الله و تشریع این سنّت فلسفه حقوق در فقه حاج حسن نجفی و خلاصه زرین آن در فقه جواهری، مرام نامه امام جماران و قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی با قدمتی به پهنای زمان (نه از فروردین ۹۸) در کارگاه تاریخ رستگاری و اسطوره‌ها و افسانه‌های سامیان عهد باستان سنباده و صیقل خورده. و این “سنّت فلسفه حقوق” مطابق منافع اقتصاد سیاسی طبقه بازرگان و بازاریان و رانت خواران انگلی سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی خصولتی اندرونی و بیرونی دیوان سالاریست که با تکیه به دلار‌های نفتی‌ تا کنون به حیات انگلی خود ادامه داده.

  با سپاس

   
 64. جناب جاسم:( . در کنار همه این ها بگذارید دفاع از شاه و پدرش پس از آن همه ماجرا که در دوران آن ها بر آزادیخواهان و وطندوستان و حاکمیت قانون رفت و غارتی که کشور و مردم شدند . نتیجه همه این ها همین شده است که جلوی چشممان است , سایتی که در جمع بر خلاف مصالح مردم و کشور حرکت میکند و در آن خیری در جهت کمک به مبارزه برای آزادی و مبارزه با استبداد حاکم نیست بلکه بر عکس دائم با چرندیات فراوانش آب در آسیاب استبداد می ریزد . )
  …..
  از این همه دروغ خسته نشدید؟ آب در آسیاب استبداد ریختن را سید و شما دائم انجام می دهید. شما در این کامنت خود را بی دین و بی خدا و ضد استبداد و ضد آمریکا معرفی کردید و ضمن تهمت به شاه ،همه بدبختی ها را بر سر ملت خالی کرده و بدین سان خمینی و حکومت داعشی را تطهیر کردید.
  بدین سادگی ها نیست ، تهمت زن شمایید که بی اساس مطلبی را سرهم کرده و بهم می بافید.
  خمینی و ملایان بسرعت و با شدت مخالفان را از بین برده واقدام به سرکوب ملت کردند.
  اشکال توده ای بودن همان دور بودن از توده هاست. حال بجای توده نام ملت را می برید در حالی که نه ملت و نه استبداد را تعریف کرده اید.

  از خودگذشتگی چه ربطی به کمکهای مالی و جانی به گروهکهای تروریستی در منطقه دارد.
  شمای نوعی می توانید مال و جان خو را در بست برای تروریستها هدر دهید اما نه اینکه از جیب ملت دزدیده و خرج و هزینه آمال و آرزوهای اتوپیایی خود کرده و آنوقت بگویید این ملت است که تقصیر کار است چون من توانسته ام با دروغ و فریب و سرکو ب دزدی و غارت کنم.

  جاسم عراقی شما را کشف کردم !! شما همان شتر گاو پلنگی اید که گاهی چون بوقلمون رنگ عوض کرده هم طالب خرما و هم طالب سنجدید ؟!

   
  • فریبا خانم گرامی از شما هم به خاطر این که وقت صرف کردید و مطلبم را خواندید سپاسگزارم . راستش نمیدانم به چه چیزی در مطلب شما باید جواب داد . مطلبتان را خیلی خونسرد بازنویسی کنید و کمی هم استدلال کنید مثلا وقتی میگویید من دروغ میگویم , کدام دروغ ؟ پس راستش چیست اگر دروغ است حرف من , و یا آب به آسیاب استبداد میریزم , کی و چگونه ؟ تا من جواب دهم به شما , حتما جواب میدهم فریبا خانم . برای شما هم آرزوی تندرستی میکنم .

    
 65. ادامه مبحث شیرین شاه شناسی!

  1- علم: شاه بی گناه است، دولت پدرسگ هویدا عامل نارضایتی مردم و مشکلات است! شاهنشاه هر الاغی را نخست وزیر کند، از این هویدای حقه باز بی همه چیز بهتر کار خواهد کرد که در پایتخت کشور هم آب و برق درستی نداریم!

  ✍️اسدالله علم

  «من در قلبم افسوس می خورم برای غفلتهای کوچک دولت که مردم را ناراضی می کنند. مثلا یک روز پیاز نیست، یک روز گوشت نیست، یک روز تخم مرغ نیست. چرا باید این مسائل جزئی در میسر یک پیشرفت بزرگ کلی و ملی، مردم را ناراضی نگاه دارد؟ یا مثلا رفتار مأمورین با مردم؟ واقعا گاهی همان اندازه که از صمیم قلب به شاه دعا می کنم، به دولت پدرسگ نفرین می فرستم!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۹۰. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵)

  «فکر این که در مرز تمدن بزرگ[رسیدن ایران به دروازه های تمدن بزرگ]ُ پایتخت کشور ما هنوز خاموشی برق داشته و هیچ سرویس صحیحی، نه آب، نه برق، حتی در پایتخت کشور نتوانیم به مردم بدهیم، واقعا ننگ است،واقعا ننگ است!

  به این دولت بی لیاقت نفرین و لعنت کردم و به هر حال تصمیم گرفتم ظرف امسال به هر صورتی هست کلک این دولت را بکنم! نه این که خودم رئیس دولت بشوم، فقط از جهت خدمت به شاهنشاه!

  یک همچو حقه باز بی همه چیز که همه آبروی ما را به باد داده است. از فرودگاه مهرآباد که می خواهم پرواز کنم، از خجالت خیس عرق می شوم، زیرا که اثاثیه مردم را گمرک نتوانسته تخلیه کند و در اطراف باندها هزاران تُن ماشین آلات و صندوق به صورت مفتضحی انباشته و انبار شده است.

  هر الاغی را شاهنشاه به نخست وزیری برگزیند، همین قدر که قدری حمیّت و حقیقت داشته باشد، کافی است که وضع را نجات بدهد!»

  (همان، ص ۱۷۹. ۲۰ تیر ۱۳۵۵).

  ===

  2-علم: به گور پدر دولت بی لیاقت هویدا لعنت که همه شان اعضای سازمان «سی آی ای» هستند و به سود دشمن مردم را ناراضی کرده اند! شاهنشاه باید آنها را به عنوان خائن زندانی کند. اعلیحضرت ناراحت شدند و نامه مرا پاره کردند!

  ✍️اسدالله علم

  «[در نامه ای] به عرض رساندم که گرفتاری این است که ممکن است دشمن به خطوط داخلی ما رخنه کرده باشد، یعنی این عدم رضایت بی جهت مردم که دستی دستی تراشیده ایم، جز رخنه دشمن به صفوف داخلی ما نیست. وگرنه چه طور در کشوری که پیشرفته ترین قوانین اجتماعی را دارد و تحصیل و بهداشت مجانی و حتی یک وعده غذای مجانی به محصّلین داده می شود و تحصیلات در همه ردیفها مجانی است، این همه عدم رضایت بر سر هیچ و پوچ به وجود آمده باشد؟!

  یعنی نبودن برق و ساعات ممتدّ خاموشی در پایتخت و ولایات، خوابیدن و ضرر هنگفت صنایع به علت نبودن برق، خرابی تلفن، نبودن خواربار(جز نان!)، بی اعتنایی به درخواستهای مردم، مقررات خلق الساعه، گرانی نرخها و غیره و غیره. این را یا یک گروه دشمن در داخل ما به وجود آورده اند و یا ندانم کاری و بی لیاقتی دولت[هویدا]!

  به گور پدر دولت لعنت! که من خود آنها را اعضای سیا و غیره می دانم که خود به خود در صف دشمن است.

  این همه پول هدر دادیم که با یک حرکت عربستان سعودی[یعنی ممانعت از افزایش قیمت نفت] مات شدیم و الان درد بی پولی داریم و باید کمربندها را ببندیم! اینها نفوذ دشمن در داخل صفوف ماست.

  از لحاظ غلامی و بندگی عرض می کنم که شاهنشاه این پدر سوخته ها را به عنوان خائن یا بی لیاقت به زندان بیندازد که مردم لااقل نفسی بکشند!…

  در این راهها قدری بجنبیم و قدری تغییر جهت بدهیم، چنان که در فرمایشات دیشب همایونی منعکس است، زور فلک به موی خایه شاهنشاه من نمی رسد!

  با ترس و لرز عریضه را بستم!…..ولی حدس می زدم به جای این که همه روزه یا اغلب، عریضه های مرا پس بفرستند، این عریضه را پاره خواهند فرمود. همین طور هم شده بود و [همایون] بهادری معاون دربار که کارهای جاری و این عریضه را برد، تعجب کرده بود. بسیار حیف شد که عریضه را پاره فرمودند! ناچار این خلاصه را نوشتم»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۳۸۸- ۳۸۷.۲۶ دی ۱۳۵۵).

   
 66. من باور دارم که آمدن سلامی و رئیسی و ورود تروریستهای حشد الشعبی و زنینبیون و حزب الله … آماده گی خامنه ایی و کل نظام برای تسلیم در برابر آمریکا و خوردن جام زهری دیگر است! دلیل بالا کشیدن این هیولاها در مقامهای حساس چیزی جز آماده گی برای سرکوب مردم در داخل ایران نیست. اولین قدم در راه تسلیم از یکطرف و آماده گی برای سرکوبهای داخلی از طرف دیگر هم آوردن تروریستهای خارجی در ایرانست! راستی مگر یکی و بنظر مهمترین آنها از شروط ترامپ تمام کردن دخالت حرامیان و تروریستهای اشغالگر در ایران دخالت در دیگر کشورها نیست؟ بنابراین اولین چراغ سبز هم آوردن تروریستهای اسلامی بدرون ایران و بیرون کشیدن آنها از منطقه است!

   
 67. سلام بر ناظران گرامی
  انقلاب ایران چگونه مصادره شد؟!
  خمینی قبل از تصاحب قدرت:در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد!!
  …و اینک 40 سال پس از بلوای 57:
  رتبه ایران از نظر آزادی مطبوعات: ۱۷۵ در میان ۱۷۹ کشور تا سال 2012!!!
  https://www.radiofarda.com/a/f12_iran_175th_in_world_press_freedom_index/24462786.html
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 68. آقای نوریزاد حالا که گرگان هستید.
  یکسر تا خراسان شمالی هم بیایید و وضع ملت اینجا رو به عنوان استانی محروم ببینید.
  ۳۰۰ کیلومتره.
  زیاد که نیست.
  هست؟!
  وضع جوانان بنگی و بیکاری و فقر
  وضع پایین شهرها و تن فروشی زنان شوهردار و دختربچه های ۹سال!

   
  • مرتضی جان شما خود که در آنجا هستید گزارشی تهیه کنید و در سایت بکذارید! هموطن شما با پیرمردی که قلبش هم مریضه و زیر اینهمه فشار از هر طرفه! بنظرم کمی مسئولیت از طرف ما مردم هم بد نیست!

    
 69. سلام جناب سید مرتضی
  خواهش می کنم در باره عکس زیر یک توضیح و تفسیری حواله ما بکنید
  بقول سارا از فرانکفورت: مرسی

  وضعیت کشورهایی که ایران دخالت کرده(سمت راست)
  و کشورهایی که اجازه دخالت به ایران ‌رو ندادن(سمت چپ)

   
  • سلام جناب بردیا

   اما الحواله : فکر نمی کردم اینقدر سطحی باشی رفیق!

   حالا چون پرسیدی می گویم:بنظر من فاکتور اصلی دو عکس متفاوت سمت و راست،دخالت و عدم دخالت ایران در آنها نیست،در مورد عکس سمت راست،بهتر است آنرا از امریکا و دنباله ها و گاوهای نُه من شیرده اش بپرسید!

   و در مورد عکس های سمت چپ،اگر مقصود،تعریض به کشورمان ایران است،اکیدا دچار مغلطه بزرگی شدی رفیق! شما که اهل حساب و کتاب و مطالعه اید،یک مطالعه ای کنید در مورد پیشرفت های واقعی در بحرین و کویت و امارات و عربستان،مقصودم از پیشرفت واقعی،پیشرفت در صنعت و تکنولوژی و کشاورزی و بهره برداری و بهره وری از منابع و…است،خلاصه پول نفت بی حساب را خرج کردن و شمایلی ظاهری و زرق و برق دار از هتل ها و آسایشگاه ها و مراکز تجاری بسته و وابسته به غرب و تکیه صد در صدی بر واردات متکی بر پول نفت،در جهان نوین،پیشرفت و رشد و توسعه بحساب نمی آید،حالا کویت و امارات و بحرین که شیخ نشین های کوچولوئی هستند که شاید مجموعه آنها هم باندازه یکی از استان های ایران نباشد،شما مطالعه کنید ببینید اینها (حتی عربستان که پدر بزرگ اینهاست) چه ترقی خاصی در صنعت،کشاورزی،تکنولوژی های نوین و غیره کرده اند،ضمن اینکه قیاس ایران بزرگ ما با این بافت جمعیتی متنوع و بزرگ با امثال امارات و بحرین (این یکی که قبلا یکی از شهرها یا استان های ایران هم بود و دسته گل محمد رضا شاهی آنرا به آب داد!) و کویت که پول باد آورده نفت را صرف واردات لوکسیات وارداتی از غربی می کنند و در عوض پاداش “گاو نه من شیرده بودن”و “پایگاه تسلیحاتی امریکا بودن”را دریافت می کنند،قیاسی مع الفارق مع الفارق است! منصف باش رفیق! پیشرفت های ایران در هسته ای و نانو و پزشکی و صنعت و پتروشیمی و کشاورزی و بسیاری کارهای بنیادی آنهم تحت اینهمه فشار ناجوانمردانه تحریم ها از اول انقلاب و تحمیل جنگ 8 ساله به این کشور،قابل قیاس با زرق و برق حاصل از پول نفت در مورد هتل ها و خیابانها و ماشین های لوکس خارجی در این کشورهاست؟!

   انصافتو شکر رفیق!

    
 70. با درود،
  مقاله ای تحت عنوان ” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نظام حاکم بر ملت، هر دو تروریستند؛ چه ترامپ تایید کند یا نکند!” خدمت تان تقدیم میکنم.

  در این مقاله، نگاهی به بیانیه رسمی دولت روسیه و از آنجا به بیانیه های حزب توده، راه کارگر، حزب چپ(اکثریت)، نهضت آزادی, یکی از مسئولان جبهه ملی شاخه اروپا و استمرار طلبان، در خصوص محکوم کردن “تروریست خواندن سپاه توسط دولت آمریکا”، کرده تا مشکل دیدگاهی آنان را روشن نمایم.
  “چپهای ضد امپریالیست”با نگاهی به ایدئولوژی در بایگانی تاریخ جای گرفته، استمرار طلبان و ملی مذهبی ها با نگاهی به قدرت و تعهد به باورهای سوخته و هواداران و رهبران حاکم با تکیه و حفظ قدرت؛ به حمایت از سپاه با محکوم کردن تروریست خواندن سپاه توسط دولت امریکا کردند! هر سه منافع و وجدان ملی را از یاد بردند.
  تاریخ معاصر کشورمان به ما نشان داده؛ هر کسی حقیقت و واقعیت را به هر دلیلی کتمان کند در واقع بخشی از فرهنگ استبداد را ترویج داده و ابزاری برای سرکوب ملت خواهد شد.
  آنانی که مینویسند و فریاد بر میآورند که آمریکا قصد حمله نظامی دارد و تروریست خواندن سپاه توسط ترامپ را به همین منظور معرفی میکنند، ایا اعمال تروریست و جنگ طلبانه حاکمان بر ایران را میتوانند انکار کنند؟
  “مبارزان ضد امپریالیزم”، صحنه ای را برای مبارزه شان باز پیدا کردند و استمرار طلبان نظامند روزنه ای برای چان زنی برای کسب قدرت!
  برای روشن شدن منطق و روش بیان این دو گروه، اول موضعگیری روسیه را در مورد تصمیم ترامپ مورد بررسی قرار میدهم. از این نظر این را مطرح میکنم تا مشخص شود مواضع “چپها ضد امپریالیزم” چقدر شباهت دارد با مواضع دولت روسیه، که از روی منافع خودشان به تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا نگاه میکنند، دارد.
  به باور استمرار طلبان، تروریست خواند سپاه توسط دولت امریکا، فرصتی مناسب برای چانه زنی در جهت کسب قدرت سیاسی.
  تصمیم ترامپ با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست نهادهای تروریستی، این نهاد را تروریست نکرد، بلکه اعمال و جنایات این نهاد بود که این نهاد را تروریست کرده است.
  نهادهای و فعالین سیاسی در تروریست نخواندن سپاه و حکومت، مشکلی است بر سر راه دموکراسی و استقلال سیاسی ملت. تروریست بودن سپاه را میتوان از وارد کردن نیروهای مسلح حشد الشعبی، حزب الله لبنان، فاطمیون و غیره به داخل ایران مسئله است غیر قابل کتمان. انکار این حقیقت، خدمتی است به فرهنگ استبدادی و تبدیل شدن به ابزار سرکوب مردم!

  برای خواندن مقاله لطفا به کانال مراجع کنید.
  با مهر
  اکبر کریمیان

  لینک ورود به کانال
  https://t.me/akbar_karimian

   
 71. بازگویی یک خاطره
  زمانیکه رضا شاه (پدر نوین ایران) دستور ساخت خیابان پهلوی (ولیعصر) رو داد طراحان دو سمت این خیابان ۳۳ کیلومتری کانالی بعرض تقریبا ۲ متری در دو سمت خیابان احداث کردند.
  یادم هست دوستم از قول پدربزرگش که پیمانکار اجرایی این خیابان بود، گفته بود؛ زمانیکه میخواست جاده افتتاح بشه رضا شاه چند گام برداشت و رو به پدربزرگم کرده و گفته بود این خیابان میخ طلا کم دارد من میرم هفته بعد برمیگردم.
  سوار بر ماشینش شد و رفت. او رفت و من به همرا دیگران ترس در وجودمان موج میزد و دائم با وخودمان میگفتیم *”میخ طلا چیست”*.
  با ترس و لرز و خواهش از وزیر آن دوران در خصوص میخ طلا و خواسته شاه جویا شدیم هرچند خودش هم مات شده بود.
  تا اینکه وزیر فردا از شاه پرسید و شاه گفته بود خیابانی که آفتابش بر سر عابرین آن بخورد خیابان نیست.
  *از فردا در کانال به ازای هر متر دو درخت چنار کاشته شد یعنی ۶۶ هزار اصله نهال ….*
  از این بگذریم، من که رشته تحصیلیم عمران بوده بارها بارها برام سوال بود، که چرا این نهال در داخل این کانالها کاشته شده و حالا جوابم رو دیروز دریافت کردم *«درس پس دادم پیش کسیکه بی سواد خواندیمش و مردود شدم‍♀»*
  که مشخص شد، وجود درخت در کانال جلوی آبهای خروشان شمرون که با شیب شدید در حال جریان می باشد، مانند موج شکن عمل می نماید و جلوی سیلاب رو میگیرد.
  چیزی که الان این طرح در سال 2018 توسط ژاپنی ها مجدد باز آفرینی شده.
  همه دنیا به جلو حرکت می کنن البته با بررسی تاریخ این سرزمین.

  *«یادم افتاد به سخنان نخست وزیر وقت ژاپن که بعداز دیدن رضاشاه بزرگ گفته بود در بین روسای کشورهایی که دیدم کسی که لیاقت بستن کفش رضاشاه رو هم داشته باشه ندیدم»*
  به یزدان که گر ما خرد داشتیم
  کجا این سرانجام بد داشتیم
  ما که در سایه خورشید معذب بودیم
  چشممان کور سزاوار همین شب بودیم

   
 72. من خودم آسیب دیده جنگ هستم درشیراز سال آخر در بمب باران هوایی هم منزلمون خراب شد هم من و برادرم زخمی شدیم روز اعزام نیرو به جبهه . ماواقع در حوالی مقرصاحب الزمان که محل اعزام نیرو به جبهه و آموزش بود زندگی میکردیم اولین سوال به ذهن من حقیر که خطور کرد این بود که پس هشت سال جنگ و دفاع چی بود و حالا میپرسم چرا خانواده شهدا که ثبت شده آسیبهاشون سکوت کردن امثال ما که آسیبهامون ثبت نشد زیادن و حرفمون به جایی نمیرسه چون اجتماعی متفرق هستیم ولی اون خانواده ها راحت میتونن تشکیلاتی عمل کنن

   
 73. اقای نوری زاد در این وضعیت تحریم سپاه ورفتن ان به لیست تروریست بین المللی چرا رهبریک چهره تندرو وپیشانی سوخته را به فرماندهی سپاه گمارد این اقای سلامی همیشه از نابودی ومحو اسرائیل سخن می‌گوید هر چند احتمالاخود جاسوس اسرائیل باشد

   
 74. بیگانگان ناخوانده و سؤالات بی‌جواب!

  نیروهای شبه نظامی حشدالشعبی (عراقی) به بهانه کمک به مردم سیل زده وارد خاک ایران شدند! در حالی که در پادگان‌های ایران آن قدر سرباز و درجه‌دار و افسر جان بر کف وجود دارد که نیازی به کمک هیچ نیروی خارجی نیست. آوردن امکانات لجستیکی حشدالشعبی برای کمک به سیل زدگان هم مانند زیره به کرمان بردن است زیرا تمام تجهیزات آنها توسط جمهوری اسلامی تهیه و تأمین می‌شوند. علاوه بر این، مردم ایران آنقدر دلسوز و وطن‌پرست هستند که اگر دولت فراخوان می‌داد که به نیروی انسانی نیاز دارد، مردم با جان و دل برای کمک به هموطنان‌شان می‌شتافتند. حرکت خودجوش مردم در روزهای اخیر گواه این مدعاست.

  ⬅️پس موضوع چیست؟

  با سرکوب داعش عملاً نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس تحت عناوین فاطمیون (افغانستانی)، زینبیون (پاکستانی) و حشدالشعبی (عراقی) موجودیت خود را از دست داده‌اند. نخست وزیر سابق عراق از لزوم انحلال حشدالشعبی سخن گفته است. روسیه هم موافق ادامه حضور نظامی ایران در سوریه نیست. بنابراین این نیروها باید سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و به کشورشان بازگردند. در حالی که سپاه به این نیروها نیاز دارد و نمی‌خواهد آنها را به راحتی از دست بدهد. زیرا جمهوری اسلامی همچنان از خارج و داخل تهدید می‌شود پس به وجود و حضور این نیروها برای بقای خود نیاز دارد. اما مشکل اصلی محل استقرار این نیروها است.

  طبق اصل یکصد و چهل و ششم قانون اساسی “استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.” بنابراین سپاه رسماً نمی‌تواند نیروهای شبه نظامی خارجی را حتی برای مقاصد صلح‌آمیز در خاک ایران مستقر کند. پس باید بهانه‌ای برای این کار پیدا کند. شاید امدادرسانی به مناطق سیل‌زده بهانه و فرصت مناسبی برای ورود این نیروها به خاک ایران باشد. تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که کمیت و کیفیت این نیروها هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ لجستیکی هیچ سنخیتی با گروه‌های امدادرسان ندارد.

  این نیروها که بر خلاف قانون اساسی و بدون کسب مجوز از مجلس وارد خاک ایران شده‌اند برای هدف دیگری آورده شده‌اند. نجاح محمدعلی کارشناس عراقی شبکه من و تو در مصاحبه تلویزیونی با بی‌بی‌سی فارسی روایت جالبی دارد. او می‌گوید “اگر فردا خدای نخواسته علیه ایران حمله نظامی شود از طرف امریکا و از طرف کسانی که می‌خواهند دوباره رضا پهلوی را سر کار بیاورند، من و نیروهای حشدالشعبی حاضریم جانمان را فدای ایران کنیم!”

  واقعیت این است که اگر امریکا بخواهد به ایران حمله نظامی بکند هرگز اشتباهش در عراق را تکرار نمی‌کند و از نیروی پیاده نظام استفاده نخواهد کرد. بدون تردید حمله امریکا برق‌آسا، پُرحجم، تهاجمی، هوایی و عمدتاً بر روی اماکن حساس نظامی و استرتژیک ایران متمرکز خواهد بود. طبیعی است در چنین جنگی حضور نیروهای شبه نظامی بیگانه محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین حضور این نیروها در خاک ایران قانع کننده به نظر نمی‌رسد.

  شاید سخنان موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، به رمزگشایی این معما کمک کند. ایشان در نطقی اعلام کرد که: «اگر مردم انقلاب را یاری نکنند، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد». اگر این سخنان را در کنار سخنان رهبری در اواخر سال 97 بگذاریم که گفته بود : “نقشه دولت آمریکا لو رفته است و قرار بوده به وسیله تحریم‌ها و اقدامات ضدامنیتی در کشور دودستگی، اختلاف و جنگ گروه‌ها به وجود آورند و عده‌ای را به خیابان‌ها بکشانند و نام آن را هم “تابستان داغ” گذاشته بودند … اگرچه نقشه دشمن لو رفته است، اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند، زیرا آمریکا، دشمن خبیث و حیله‌گر است و ممکن است قصد فریب داشته باشد تا برای سال ۹۷ جنجال کند، اما مثلاً برای سال ۹۸ نقشه‌ای بکشد”. شاید بتوان به این جمع‌بندی رسید که این نیروها بیشتر با هدف سرکوب اعتراضات داخلی سازماندهی شده باشند.

  از همین حالا مردم تیزی خنجر بیگانگان را پشت قلب خود احساس می‌کنند. نگرانی توأم با عصبانیت و تنفر مردم از حضور نیروهای بیگانه در کشور بی‌دلیل نیست. نظامی که برای سرکوب اعتراضات مردمی در سال 88 بر اساس ادعای سردار همدانی “اراذل و اوباش تهران” را به کار می‌گیرد، از بکارگیری بیگانگان برای سرکوب اعتراضات مردمی هم ابایی نخواهد داشت.
  بنابراین، اولین کاری که نمایندگان مجلس باید با قاطعیت و قید فوریت پیگیری نمایند این است که از سپاه توضیح بخواهند که ورود نیروهای بیگانه به کشور با چه مجوزی صورت گرفته است و این نیروها قرار است در ایران چه خدماتی انجام دهند و قرار است تا کِی و در کجا استقرار یابند

  جلال پور العجل

   
  • اینجور مطالب حدسیاتی نامستند و مخالف خوانی هایی کلیشه ای است،شاید توجه به دونکته موجب دفع اینجور توهمات و گمانه زنی های مبتنی بر مخالفت کلیشه ای باشد:

   1-هرگز آمدن هماهنگ شده برخی از اتباع همسایه برای امداد و نجات و کمک رسانی ،بمعنای احداث پایگاه نظامی که در قانون اساسی به آن اشاره شده نیست،و اساسا آمدن اتباع عراقی عضو در حشد الشعبی،در هیئت و ریخت نظامی نبوده است.

   2-کسانی که از وجود امکانات وسیع و گسترده سپاه و بسیج و ارتش سخن می گویند (و البته اصل سخن درست است) توجه نمی کنند به وسعت و گستردگی سیل اخیر و حجم و شدت آن که بتصریح کارشناسان در 50 سال اخیر بیسابقه بوده است.باید توجه کرد که ظاهرا اگر اشتباه نکنم گفتند در سیل اخیر 24 شهر و استانهایی وسیع درگیر بودند بطور گسترده در شمال و جنوب و غرب و شرق کشور،و جابجایی و نقل و انتقال همه امکانات سپاه و بسیج و ارتش امری مشکل و مستلزم صرف وقت زیادی بوده است،این اتباع عراقی نیز که آمدند بیشتر در همان محدوده سرحدات ایران و عراق در جنوب و خوزستان آمدند که سیل بخشهایی از سرحدات و مناطق مشترک دو کشور را درگیر کرده بود،و اینکار بعنوان یک حرکت انسانی و امدادگرانه نه تنها ممنوع یا مورد نکوهش نبوده بلکه امری انسانی و مورد ستایش است،بخشی از کمک های آنها نیز کمک های غیر نقدی و اقلام مورد نباز بوده است جدای از ابزارهای مورد نیاز،و نکته آخر اینکه سیل در خوزستان بخشهایی از مناطق برخی استانهای مرزی عراق را نیز درگیر کرده بود و بیم این بود که سیل از این نواحی ،آن مناطق داخلی عراق را نیز درگیر کند که این از یک جهت نیز اقدامی پیشگیرانه بوده است.در مورد اظهار نظر یک روحانی نیز عرض شدکه ابراز نظری شخصی و پیش از آمدن سیل بوده است و نه ابراز نظر رسمی دولت و حکومت ایران و اشاره شد که نیروهای انتظامی و امنیتی متنوع در ایران برای دفع حرکت های قلیلی ضد انقلاب در ایران هیچ نیازی به قدرت بیرونی ندارند.

   بنابر این در مجموع،مخالفان حجت درستی بر مخالفت خود در مورد این امداد رسانی نداشتند جز یک سلسله اوهام و ظنیات بی مبنا و تعبیراتی ناشی از بی ادبی و بی تربیتی و بی انصافی نشات گرفته از گرایشات راسیستی یا افراطیگری های ناسیونالیستی پوچ،مثل اینکه برخی -علیرغم ادعای ادب-اینگونه امدادرسانی ها و مواسات ها را به توحّش تعبیر کردند که خداوند خرد و انصافشان دهد.

    
 75. دکتر خلیلی پور

  سلام جناب نوریزاد
  نظر شما براي اين تحليل من چيست؟

  ايرانيان بهوش !

  استبداد ِآبستن از استعمار، در هنگامه ي زايش است.

  با نگاهي گذرا به چهل سال گذشته، ودرك قدرتمداران دنيا، از ايران پيش از انقلاب-با توان تأثير گذاري اش در توازن وتعادل انرژي مورد نياز صنايع كشورهاي قوي، ودرعين حال نارضايي هاي حاصل از اعمال ديكتاتوري ضد آزادي و اگاهي هاي سياسي ، روضه خوان ها با عنوان روحانيت در جدول بازي شطرنج سياسي، خانه سلطنت را كه مطلوب استعمار بود اشغال نمودند و اندكي پس از اسقراردرجايگاه اقتدار ، باتوصيه برنشانندگان استعماري شان ،عملاً وسيله سر سپردگي خودرا به ارباب ، با پوشيدن رخت استبداد آغاز نمودند.
  در اولين گام ، با نمايش هاي عوام پسندانه، از مردم دل بريد ند وآگاهان با تجربه را از دم تيغ گذراندند . ودر گامهاي بعدي بتدريج همه حزب ها وگروههاي سياسي را به لطايف الحيل وبا دست نيروي هاي باورمند در لباس سپاه وبسيج ، مسلوب الحقوق وخلع وجود نمودند.با بيداري مردم واحساس بوي الرحمن حكومت، بسياراني از وابستگان سپاه را نيابتاً وادار به اختلاس وخارج كردن سرمايه هاي ملي مردم براي ايجادبد بيني ملي نسبت به آنها وذخيره مالي خود در بانك هاي دنيا براي گذران دوران احتمالي سقوط نمود ند تا احتمال استقبال وپشتيباني مردم از اين گروه قَدَر را – كه داراي ظرفيت كودتا بودند-به ضعف بكشانند.در پرده نهايي بازي نيز با كشاندن نيروي هاي بيگانه بداخل ميهن وهمزمان كنار آمدن با ترامپ براي تروريست خواندن شان، موجب سلب اعتبار اعتماد ملي به آنها و خنثي سازي امكان اقدام شان به كودتا شدند، چرا كه دولتي كه بهرطريق بجانشيني بر خيزد، بنا بر حكم حقوق بين الملل احتياج به شناسايي دارد كه اين بايسته با تروريست ناميدن سپاه از او سلب ودر نتيجه، دوري تازه با مدتي تمديدي نصيب حكومتگران روضه خوان ميشود.
  باشرح كوتاه اين مختصر به مردم ايران فرض است كه با فشردن صفوف اعتراضي خود بيكديگر،اجازه پوست اندازي به غاصبان مال وناموس ملت را ازاين بيشتر به شكمبارگان سيري نا پذير ندهند والبته به سپاهيان نيز توصيه ميشود تا پشت مردم را خالي نگذارند.

   
 76. جناب سید مرتضی شما خبر دارین چرا سپاه این خبرو نه تکذیب کرده نه تأیید؟

  فرار یک سرتیپ سپاهی از ایران…!

  سردار سرتيپ پاسدار علي نصيري
  فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران گريخت!

  يكي از نزديكان حسین طائب،
  رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران
  بشرط ناشناس ماندن گفته است كه روز پنجشنبه ۲۲ فروردين در جلسه اي كه با حضور فرماندهان ارشد اطلاعاتي كشور برگزار گرديد، بين حسين طائب و سردار علي نصيري درگيري لفظي پيش آمد كه منجر به خروج سردار نصيري از جلسه گرديد.

  سردار نصيري تا دو روز از رفتن به سر كار امتناع مي كند تا اينكه در تحقيقات بعدي مشخص مي شود كه وي كشور را ترك كرده است. تحقيقات حفاظت اطلاعات سپاه حاكيست كه وي به سفارت آمريكا در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس رفته و درخواست پناهندگي سياسي كرده است. سردار نصيري فرماندهي سپاه حضرت سید الشهدا تهران را در كارنامه داشت. سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه از رسانه‌اي شدن اين خبر بشدت جلوگيري مي كنند.

  شبکه خبری المیادین وابسته به حزب الله لبنان
  روز شنبه ۲۴ فروردين اين خبر را بدون ذكر جزئيات
  در سايت خود درج كرد ولي بعد از نيم ساعت اين خبر از روي سايت برداشته شد.

  سازمان حفاظت سپاه پاسداران مجموعه اي است كه ماموريت حفاظت از امنيت پروازها، حفاظت از شخصيت ها و مقامات دولتي و نيز شخصيت هاي خارجي در جريان سفر به ايران را برعهده دارد.

  اقدام سردار نصيري بازتاب هاي بسيار منفي در بين مجموعه تحت فرماندهي او بوجود آورده است. روز جمعه 30 فروردين ماه خبرگزاري فارس بدون هيچگونه اشاره اي در مورد سرنوشت سردار نصيري نوشت « طي حكمي از سوي سرلشكر جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سردار سرتيپ فتح الله جميري به عنوان فرمانده سپاه حفاظت پاسداران انقلاب اسلامي منصوب شد».

  هنوز مقامات امريكايي و مقامات جمهوري اسلامي نسبت به اين اقدام سردار علي نصيري واكنشي نشان نداده اند. گفته مي شود سردار نصيري مدارك زيادي در مورد سفر فرماندهان و پرسنل اطلاعاتي و عملياتي سپاه به كشورهاي خارجي تحت پوش ديپلمات با خود همراه داشته است.
  .

   
  • آیا ماجرای فرار و پناهندگی فرمانده حفاظت سپاه صحت دارد؟

   مجازی و کانا‌ل‌ها و رسانه‌های معاند شایعاتی با عنوان فرار یک فرمانده سپاه منتشر شده سردار نصیری در واکنش به این شایعات اعلام کرد پس از مراسم تودیع ایران را ترک نکرده و موضوع خاصی نیز نبوده است….

   واکنش سردار علی نصیری به شایعه پناهندگی اش
   سردار علی نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با سایت سراج ۲۴، پیرامون شایعات منتشر شده در رسانه‌های ضدانقلاب مبنی بر خروج وی از کشور گفت: مراسم تودیع بنده در روز شنبه انجام شد و این مسئله‌ی عادی سازمانی است.

   فرمانده‌ی محترم این‌طور تصمیم گرفتند که بنده از مسئولیت فعلی تودیع و در جای دیگر بکارگیری شوم. این موضوع یک امر رایج از و در ۳۶ سال سابقه‌ی خدمت من چنین جابجایی‌های رخ داده است. برخلاف آن‌چیزی که اعلام شد بنده پس از مراسم تودیع ایران را ترک نکرده و موضوع خاصی نیز نبوده است…

   http://www.ion.ir/News/464872/

   پناهندگی سردار نصیری؛ از شایعه تا واقعیت

   https://www.farsnews.com/news/13980202001159/

   ماجرای شایعه پناهندگی فرمانده حفاظت سپاه

   http://aftabnews.ir/fa/news/585964/

    
 77. درود بر استاد عزیز جناب دکتر نوریزاد. گرامی. امروز سال روز تشکیل سپاه پاسدارن بود ودر برنامه رهیافت رادیو اقتصاد یکی از سرداران سپاه خاتم الاانبیاه دعوت شده بود کارشناس مجری این برنامه شخص بسیار فهیم دکتر امیرحسین راسخ. ازدوستان من. بود چندتا پرسش برای مطرح کردن نوشتم. برادر عزیز سپاهی. شما هموطن ماهستید. ونتیجه حکومت شما تبدیل به رانت خواری ربا خواری رشوه خواری دریافت حقوقهای نجومی وغارت این کشور شده. ایا تصمیم دارید از حکومتی دفاع کنید که هیچ دلیل منطقی ندارید ویا مردم وهموطنان خودرا قتل عام کنید. وسوال دوم. برادر عزیز سردار سپاه. زندگی مردم این کشور در حال متلاشی شدن هست وما مردم هیچ امیدی به این حکومت وآینده این کشور نداریم. هرگز نمی توانیم.متلاشی شدن خانوادهای مردم کشورمان رانظاره کنیم و بی تفاوت باقی بمانیم اگر تصمیم دارید مارو قتل عام کنید. که تنها برای گرفتن حق خود اعتراض می کنیم ما اکنون آماده ایم. گارشناس مجری برنامه اعلام کرد من تمام نوشتهای تورا به ایشان منتقل کردم. خواستم بگویم که برادر سردار عزیز ما دیگر تحمل چنین حکومتی را نداریم وهمهگی برای مردن درراه وطن و گرفتن حق مردم اماده ایم. وهیچ ترسی از مردن واعدام شدن نداریم

   
 78. برای جمهوری اسلامی برای سید مرتضی

  سخنی از امام در 54 سال پیش، خطاب به رژیم پهلوی:

  شما خیال می کنید آن دزدی که شب ها از دیوار با آن همه مخاطرات بالا می رود و یا زنی که عفت خود را می فروشد، تقصیر دارد؟؟
  وضع معیشت بد است که شب و روز این همه جنایات و مفاسد در روزنامه ها می خوانید.
  اگر راست می گویید برای بیکاران کار پیدا کنید!!
  صحیفه نور جلد ۱ صفحه ۶۵
  مورخ: ۱۳۴۳/۰۱/۲۱
  صحیفه نور امام خمینی

  سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم قم
  ( ۱۸ شهریور سال ۱۳۴۳)
  وزارت اوقاف را دست ما بدهید، آن‌وقت خودتان ببینید که دیگر این پول‌ها مثل امروز لوطی‌خور می‌شود؟ نخواهد شد.
  دست ما بدهید آن‌وقت ببینید که ما با همین اوقاف، فقرا را غنی‌ می‌کنیم یا نه؟؟
  شما عرضه‌اش را ندارید، بفرمایید جاده بسازید، کارخانه ذوب‌آهن بیاورید؛ کدام روحانی گفته نیاورید؟
  بفرمایید طیاره بـسـازید بفرمایید اتومبیل‌سازی کنید…
  شما عرضه‌اش ندارید
  اما ما برای شما هم راه خواهیم ساخت و هم کـشـتی نیز خواهـیـم خرید…
  همین رادیو را دو ساعت دست روحانیون بدهید. ببینید مردم را چطور با اسلام آشنا ‌می کنیم؟
  شما عرضه حکومت‌داری ندارید اما فقط می‌گویید روحانیون نمی‌گذارند!
  والا چون عرضه اش را ندارند می گویند روحانیون نمی گذارند…
  اگر از شما بهتر اداره نکردیم، بعد از ده- پانزده سال ما را بیرون کنید…

  صحیفه نور- جلد1- صفحه ۳۹۰ و ۳۹۱
  امام خمینی

   
 79. محمد نوری زاد

  تغییر فرمانده سپاه
  سردار سلامی جانشین سردار جعفری شد.

  رهبر در حکمی سردار حسین سلامی را با اعطاء درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه منصوب کرد.

  رهبر همچنین در حکم جداگانه‌ای سردار جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة الله منصوب کرد.

  .

  محمد نوری زاد:

  رهبر با بر گزیدن هیولای آدمخواری چون سید ابراهیم رییسی به ریاست قوه ی قضاییه، و نصب «ناگهان سرلشکر شده ای» چون سردار سلامی به فرماندهی کل سپاه، خیالات آنچنانی خودش را به نمایش گذارد تا لابد، به رونق اقتصادی اس یک تکانی بدهد!

  ما که می فهمیم فرمانده ی واقعی همین سپاه ویرانگر جناب سردار قاسم سلیمانی ست و می فهیمم که چی توی کله تون میگذره حاج آقا! با این جابجایی ها، هیچ اتفاق خاصی در تروریست بودن سپاه رخ نخواهد داد. شما بجای دفن قراضه ای به اسم سپاه، به تعویض پلاکش دخیل بسته اید!

  یادتان است همین سردار سلامی چه افاضه فرموده بود؟ برای ترساندن اسراییلی ها گفته بود: “صهیونیست ها شنا کردن یاد بگیرن که راهی جز دریا ندارند”

  ای بگم چی بشی مجتبی!

   
 80. این استمرار طلبان هیچ نیستن الا یه مشت شیاد. حاج مصطفی عمامه زاده در مقاله “حشدالشعبی و امدادرسانی؟” نوشته که مزدوران خارجی با ویزا وارد ایرانزمین شدن. …(سه نقطه از مش قاسم) …(سه نقطه از مش قاسم)! اینم شد بهانه؟ به یه همچین جفنگیاتی میگن آب تطهیر ریختن بر عمل باطل. نعلت برهرچه شیاد و حداقل هفت جد و آباد و آینده گانشان.

   
 81. دادگاه‌های نمایشی و بی دادگاه‌هایی از قرون وسطی.

  امروز دادگاه حسین فریدون، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه و به صورت غیر علنی برگزار شد. فساد برادر روحانی و دوستان او اظهرمن الشمس است اما تاکنون هرگز برای آنان مشکلی پیش نیامده است و زیرسبیلی رد شدند. فریدون اولین بار در ۵ تیرماه ۹۶ به دلیل اتهامات مالی بازداشت اما رئیس قبلی قوه قضاییه محبت کردند‌ و او را با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد نمودند. امروزهم چنین خواهد شد چون سرسوزنی اختلاف بین ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی یا دیگر مقامات نیست. همه دزد و دزدپرور.

  اما در هفته گذشته قوه قضائیه یک شاهکار دیگر نیز انجام داد. ظلمی که حتی خفتگان در گورستان را هم به اعتراض واداشت. حکم ۱۳ سال زندانی برای دکتر کمال جعفری در بی دادگاه‌های مشهد واقعا غیرمنتظره بود. جرم این جانباز ۵۳ ساله و برادر شهید نقد حکومت و اعتراض به غارتگری امثال حسین فریدون بوده است، اعتراض به نابرابری‌های موجود در جامعه، عملی که بر هر ایثارگر آزاده ای واجب است.

  بدون شک اگر قوه قضائیه این رویه غلط را ادامه دهد ‌(آزادی مجرمان و سرکوب منتقدان) به سرنوشت رژیم پهلوی دچار خواهد شد.

   
 82. محمد نوری زاد

  اشاره:
  فیلمی ست که مردم یکی یکی جلوی پای ملاهای بودایی بر زمین می خوابند تا ملاهای بودایی پای بر پشت آنان بگذارند و پله های معبد را بالا بروند. در باره ی این فیلم نوشته ام:

  در هر مذهب، خانه ی ملایان، بر بی عقلی و بی شعوری و خرافه پرستی مردمان استوار است.

  جناب خمینی و جناب خامنه ای و همه ی آیت الله ها و ملاها نیز از سفره ی همین بی شعوری مردمان ارتزاق می کنند.

  یکی پیدا شود و به ملایانی چون خمینی و خامنه ای بگوید: حاج آقاها، شما در چشم عقل و قانون و هستی، یکی هستید همانند تک تک مردم! بی هیچ تفاوتی. می تواند؟

  در نگاه خمینی و خامنه ای، مردم، گوسفندانی اند برای سفره آرایی حضرات! و فرش زیر پا. قانونی هم اگر باشد، برای قالب بندی مردم است.

  در چشم خمینی و خامنه ای و آیت الله ها و ملاها، قانون چه خزعبلی ست؟ اینان خود را فراتر از قانون می دانند!

  وگرنه جناب خمینی بابت چهار خط نامه ای که در سال ۶۷ برای کشتار چندین هزار زندانی نوشت، پاسخکی نیز بسمت پدران و مادران همان زندانیان کشته شده، پرتاب میفرمود!

  عکس زیر، بسیجیانی را نشان می دهد که رد پای جناب خامنه ای را می لیسند و صورت به خاک پایش می سایند!

   
 83. سید،
  با اینکه در رسانه ها از ارتش گفته می شود، می توانید ارتش فعلی را تعریف کنید؟ کدام ارتش؟ چه آبی ؟ چه کشکی؟ ارتش نیمه جانی که نه افسرانش در حد افسری هستند و نه تکنیک و فنش در حد امروزی . به چند پیا ده نظام که ارتش نمی توان گفت.
  سپاه ملایان تروریست کجا و ارتش فکسنی کجا؟
  یکی از بزرگترین توهین ها به ملت ایران از بین بردن ارتش توسط ملایان بوده است.ارتش رضا شاهی ارتشی متمرکز بود و رضا شاه در۱۵ دی ماه ۱۳۰۰ با ادغام ژاندارمری و گردان قزاق اعلام یک ارتش واحد کرد که پنج لشکر در شهرهای تهران ،تبریز، همدان، مشهد و آبادان بودند .

  از کارهای بزرگ رضا شاه ارتش یکپارچه و سراسری بود که برای حفاظت تمامیت ارضی ایران ایجادشده بود و افسران آن ار کارامدترین و آگاهترین ومسلط بر دانش روز بودند.

  با ازبین بردن افسران ارتش ،خمینی عملادست به نابودی ایران زد،عده ای چماق بدست و چاقوکش و دزد بنام سپاهی وسایل و امکانات ارتش را در اختیار گرفته و ارتش رادر عمل اضحلال کرده اند و برای حفظ دروغ های همیشگی مترسکی را جای آن گذاشته اند که در صورت لزوم از حمایت مردمی استفاده کنند.

  مردم باید بدانند ارتشی ایرانی وجود ندارد هر چه است سپاه است که با دروغ ارتش سعی از استفاده از ملت را دارد.
  سید ،همه می دانند که زمین خواری کاراصلی ملایان و سپاه بوده ، و این ساخت و کارها فقط توسط سپاه بوده است .یک جو معرفت هم خوب چیزی است .

  این حقیقت یابان دروغیابانی برای حفظ حکومت ملایی بیش نیستند.

   
  • کلمات و ترکیبهای تازه!

   دروغیابانی=دروغ یابانی!
   ===
   اصل 143-
   ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را بر عهده دارد.

   اصل 144-
   ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامى مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

   اصل 145-
   هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى‏ شود.

   اصل 147-
   دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى، و جهاد سازندگى، با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده كند در حدّى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد.

   اصل 148-
   هر نوع بهره ‏بردارى شخصى از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.

    
 84. پس کو بقیه عکسها و طرح ها.
  ای نوری زاد مدافع آقا.
  سانسورچی دیدی حالا.
  اونا که نه فحش بود نه ناسزا.

  ————-

  درود گرامی
  من نوشته ها و عکس ها و کاریکاتورهای ناسزاگون و توهین آمیز را – حتی نسبت به ترامپ و نتانیاهو و خامنه ای – منتشر نمی کنم.
  با احترام

  .

   
  • سلام گرامی

   جون به جونت کنن،…
   کاریکاتورهای ناسزاگون و توهین آمیز! حتی نسبت به ترامپ، نتانیاهو و خامنه ای!
   حالا هر کی ندونه فکر میکنه چه خبر بوده…
   معیاری که برای انتشار عکس و کاریکاتور گذاشتی، توی هیچ بقالی پیدا نمیشه.
   عکس نیمچه پرونو باشه اشکالی نداره…نه؟
   کاش یه توضیح کوچولو میدادی که عکس و کاریکاتور ناسزاگون دیگر چه صیغه ای ست و اینکه مگر 99 درصد عکسها و کاریکاتورهای سیاسی نیشدار نیستند…
   چفیه منقش به نشان “جمجمه اس اس نازی” بجای چهار خانه چه ناسزایی درونش است؟
   جمجمه اس اس نازی که معمم شده چه توهینی دارد؟
   اصلاً جمجمه مگر توهین و ناسزاست؟ و چرا نیروهای اس اس نشان جمجمه روی کلاه داشتند؟
   کمی فهم سیاسی خود را بالا ببر عزیز برادر!
   مگر شما ادعای هنرمند بودن نداری… شاید هم تنها هنرت حرف زدن باشد… راستی چرا از هنر طراحی و خطاطی در جهت اهداف سیاسی استفاده نمیکنی؟ همش تو عالم عشق و حال هستند این تابلو های جنابعالی!
   معلوم شد نوری زاد هم، در انتشار عکس و کاریکاتور سیاسی، خط قرمز داره… مخصوصاً آنجا که هدف آقا باشه… مگر نه اینست که روزگاری نوری زاد، چهار چشمی بدنبال مواجب آنچنانی و الطاف و عنایات ولایی بودند آشکارا… و اینک هم البته در خفا!
   نوری زاد… همچنان مشکوکی…
   راستی از شیخ علی تهرانی چه خبر؟! خیلی وقته از او گزارش تهیه نکردی… از همسرش که خواهر آقاست چطور؟… یه خبری به ما بدهی بد نمیشود… همچنین از گل پسرت اباذر یه خبری چیزی… نگران شدیم!

   سپاس

    
  • و البته برای کمک به فهم سیاسی جناب نوری زاد در مورد “لشگر جمجمه Totenkopf” یکی از لشگرهای “وافن اس اس waffen ss “… چند لینک راهنما:

   https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/totenkopf

   https://en.wikipedia.org/wiki/Totenkopf

   https://www.quora.com/Why-did-the-SS-have-skulls-on-their-caps

   و البته این جمله:

   The Skull is the reminder that you shall always be willing to put your self at stake for the life of the whole community

   این جمجمه نماد جنگیدن تا آخرین نفس و نهراسیدن از مرگ و همچنین تنفر از دشمن بود… کجاش توهین و ناسزاست؟! این نیروها متعصبانه از نظام ولایی هیتلر دفاع میکردند و برای نظام community … تا آخرین نفس و آخرین قطره خون میجنگیدند…

   حالا یکی اومده بدلیل جانفشانی ها و تعصبات کور گروه ولایی ها، با توجه به تشابه با اس اس نازی… هنرمندانه… “توتنکوف” اس اس را وصل کرده به ولایتمداران سید علی و سیعلی هم که خودش عین نظام و بالاترین مقام که گفته ” جان ناقابلی داره و بدن علیلی که” … بگذریم.

   کجاش توهین و ناسزاست؟
   این یک تعریف از وفاداری کورکورانه این گروه ولایتمداره…. افتاد؟

   یه چی بگو بگنجه!

   فهم سیاسی خود را بالا ببر نوری زاد!

   یه عکس بریده شده ضمیمه کردم که شاید سانسورش نکنی… شاید!

   و البته اگه روشن شدی… عکس ها و طرح هایی که فرستادم کامل توی سایت بزار.
   نا سلامتی این سایت یه سایت سیاسی و مخالف نظام دیکتاتوری آخوندی محسوب میشه… مگه اینطور نیست؟
   یا شایدم نوری زاد باید فقط خودش پرچمدار باشه؟!

    
 85. مناظره زیدآبادی و جلایی‌پور http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/79297/
  اگه فرصت کردید اینو بخونید. برای اونایی که فرصت ندارن: لب کلام مناظره: زیدآبادی میگه ۲۰ اندی سال سیاست بزک نمیر بهار میاد رو بازی کردن و دستتون رو شده. جلاد کردستان میگه ما بهترینیم، همینه که هست میخواهی بخواه میخواهی نخواه.

   
 86. دل و جرات این سایت خبری داخلی رو عشق است!!

  http://www.asrkhabar.com/fa/news/157347/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%83%D8%B3

  عنوان مطلب “رئیسی و همه محافظانش ” بود!!! اگه تا الان پاکش نکرده باشند!!!!

   
 87. درود دوست گرامی جناب احمد قدیمی
  من خاطرات علم را دررابطه با دوران پهلوی و شرایط ایران خواندم واینکه چاپی در داخل با غلظتی بیشتر است را مطالعه نکرده ام. کر می کنم زمانی آیندگان ! باید یک بررسی جانانه تطبیقی تاریخی انجام دهند تا سره از ناسره شناخته شود.
  در مورد اینکه چرا خاطرات علم نقل مجلس گرم کنی سید است تنها به دلیل ترسی است که حکومت ملایان از گروه منسجم و طرفداران شاهدوست دارد.
  یکبار نوشتم که این حکوم توانست تا عرصه های بین المللی با دروغ و پول رسوخ کند. بین گروههای مختلف اختلاف ایجاد کند اما نتواسته از تعداد شاه دوستان بکاهد و شاهد این است که تعدادشان روزبروز بیشترمی شود. من شخصا طرفدار جمهوری ایم چون به عقیده من دوران شاهی به پایان رسیده و تمامی شاهان بعد از ساسانی تعدادی قلدر بیش نبودند و با شاهان قبلی فرق اساسی داشته اند .

  اما این خطر را حکومت حس کرده و تا آنجا که درتوانش است با شاه دوستان مقابله می کند.مردم قبل از روشنفکران خود با دیدی تطبیقی تاریخی به این پی برده اند که این حکومت مشکل گشا نیست و سرباری بیش نیست .

   
 88. 1- الیزابت دوست دختر شاه که با او «گردش» تشریف می برند، برای شاهنشاه شعر عاشقانه گفته اند. ولی اعلیحضرت نه به شعر علاقه ای دارد و نه معنای شعر دوست دخترش را فهمید!

  ✍️اسدالله علم

  «یک ساعتی الیزابت، دوست شاهنشاه، را که وارد شده، دیدم و حرف زدیم. دختر بسیار خوبی است!»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۲۱۷. ۱۴ شهریور ۱۳۵۴)

  «به کیش رفتم. الیزابت شعری تقدیم کرده بود. به دقت خواندند. فرمودند: من که چیزی نفهمیدم. تو بخوان، ببین می فهمی؟!»

  (همان، ص ۲۵۸. ۳ مهر ۵۴)

  «بعد هم باز راجع به حافظ مدتی عرایض کردم که در هفتصد سال قبل چه اندازه از لحاظ روشن بینی جلو بوده است، من وظیفه خودم می دانم، چون شاهنشاه به شعر و شاعری چندان علاقه ندارند، از هر فرصتی گیر بیاورم توجه معظم له را به این مطلب بزرگ و یکی از ارکان کشور جلب نمایم»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۱۷۸- ۱۷۷. ۳۱ تیر ۱۳۵۴).

  ===
  2- شاه: دخترم شهناز که این همه زیاد پول ملت را می گیرد، تقصیر شوهر کونی اوست!

  «بعد راجع به والاحضرت شهناز عرایضی کردم که پول زیاد می خواهند. به شوهر ایشان خیلی فحش دادند! فرمودند: تمام تقصیر این پسره کونی است!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۴۶۰. ۱۱ خرداد ۱۳۵۶).

   
 89. چراغ به منزل روا و خانه مخروبه تاریک همسایه

  دوست گرامی جناب قدیمی محبت کردند بار دیگر و پاسخی دادند به نوشته اخیر من . ممنون از محبتتان جناب قدیمی .

  فرموده اید که : ” شما ماهیت سایت شخصی آقای نوریزاد را در نظر نمیگیرید. این یک رسانه بسیار کوچک و محدود منتقد و مخالف رژیم حاکم است بنابراین خط مشی ان و خوانندگانش باید برای همه مشخص باشد. شما نمیتوانید مثلا از یک نشریه ادبی که نقد کتاب میکند انتظار داشته باشید که فی المثل در باره باخت فلان تیم فوتبال هم قلم فرسائی کند ” .
  من با به قول شما ” رسانه بسیار کوچک و محدود منتقد و مخالف رژیم حاکم ” مشکلی ندارم و همانطور که چند بار قبلا هم نوشتم انتظار من از ابتدا این بود که این سایت بشود محلی برای رجوع همه آن ها که از استبداد حاکم رنج میبرند و بهروزی کشورشان را میخواهند . به نظر من در این سایت میبایستی خیلی استوار و بر پایه واقعیات و خیلی خونسرد و به دور از ناسزا و تندی و حدس و گمان های شخصی خطا ها ی حاکمان گفته میشد , جنایاتشان افشاء میشد و راه درست نشان داده میشد . اما در عمل این جا شد محلی برای ناسزا گفتن به کسانی که خود قربانی استبداد حاکم بوده اند و برای تغیر وضع موجود تلاش کرده اند در حد امکانات و جسارتی که دارند , دوستان و دشمنان مردم را مخلوط کردن تو گویی تنها نوریزاد است که میجنگد و عده ای از دوستانش ( بار ها خوانده ایم شر و ور های دوستان او را که مثلا ” درود بر تو ای تنها مردی که …. ” و جناب نوریزاد هم بی رودربایستی از دیگران که ” آقا ننویسید این چرندیات را ! ” همه را روی سایتش گذاشته که خود من بار ها به جای او عرق شرم از رخسار جاری کردم ) , توهین به دین و مذهب مردم , من خودم پیرو هیچ دینی نیستم جناب قدیمی و اصولا به وجود خدا باور ندارم , توهین به خود مردم وقتی راهی میرفتند که مطابق میل صاحب سایت و پیروانش در این سایت نبود, حمایت آشکار از سیاست آمریکا در قبال ایران و کشور های نظیر ایران و …… میبینید که صحبت بر سر ” یک رسانه بسیار کوچک و محدود منتقد و مخالف رژیم حاکم ” نبوده و نیست جناب قدیمی بلکه صحبت از سایتیست که صاحبش نه اعتقادی به مردم دارد و نه برای انتخاب آن ها ارزشی قائل است خود و طرفدارانش و در این سایت همه هم خود را در مرکز قرار داده اند و میخواهند جهانی را دور خودشان به گردش در آورند با آن اندوخته اندکی که فراهم کرده اند و بدتر از همه هم در اینکه کشورشان را بفروشند هیچ عیبی و اشکالی نمیبینند . حتما زمانی را که ترامپ انتخابش قطعی شده بود و شادمانی حضرات در این سایت را به یاد دارید که ” هان ! کار آخوند ها تمام شد ” حتی یکی از دوستان نوشت که ” نگران تسخیر کشور توسط آمریکایی ها نباشید چون طبق معاهدات بین الملل ژنرالی آ مریکایی حاکم ایران تعین میشود و زندگی شما را سامان میدهد ” . در کنار همه این ها بگذارید دفاع از شاه و پدرش پس از آن همه ماجرا که در دوران آن ها بر آزادیخواهان و وطندوستان و حاکمیت قانون رفت و غارتی که کشور و مردم شدند . نتیجه همه این ها همین شده است که جلوی چشممان است , سایتی که در جمع بر خلاف مصالح مردم و کشور حرکت میکند و در آن خیری در جهت کمک به مبارزه برای آزادی و مبارزه با استبداد حاکم نیست بلکه بر عکس دائم با چرندیات فراوانش آب در آسیاب استبداد می ریزد .

  موضو ع نقش شخصیت در تاریخ سازی و هدایت یک حرکت , جنبش , انقلاب یک چیز است و عملی کردن آنها چیز دیگر . خمینی حرکتی را که مردم شروع کرده بودند در مقطعی هدایت کرد ولی این مردم بودند که کارها را کردند و به سر انجام رساندند . اگر در طول رهبری رهبر کنونی هم در کشور چیزی ساخته شده و یا خراب شده او خود نساخته و هم او خود خراب نکرده بلکه همه و همه به دست مردم , در صنوف مختلف ساخته شده و با پول مردم ساخته شده . راه آهنی که به غلط میگویند رضا شاه ساخت را ا ز جمله ان لری که به بیگاری گرفته شد و آن مشهدی قنبری که استکان چایی مینوشید ساخت .

  اما این ” چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامست ” هم از آن حرفهای بی اساس و نادرست است به نظر من . اگر چراغی که ما در منزل داریم و آن تنها چراغ منزل هم هست را کس دیگر بیش از ما به آن محتاج باشد را آیا نباید به او داد ؟ واضح است که باید داد و مردم هم میدهند در عمل . بارها حتما دیده اید که کسی چیزی را میدهد به کس دیگری و او میگوید : ” خودتان چی ؟ خودتان چکار میکنید آنوقت ؟ ” و فرد بخشنده هم میگوید : ” یه کاریش میکنیم شما نگران ما نباشید !” خوب از خودگذشتی و انسانیت به همین معناست دیگر وگرنه اگر شما دوتا چراغ داشته باشید و یکی را که سالیان دراز استفاده نکرده اید را ببخشید که چندان اهمیتی ندارد جناب قدیمی . ما در گرفتاری به یاری دیگران میرویم و دیگران هم بی تردید زمان گرفتاری ما به کمک ما میایند با وجود این که در آن جا هم مثل این جا مردمان محتاج و فقیر زیادند . این جور یاری کردن ها و همبستگی ها مخصوصا حالا که باجگیران تبهکار به سرکردگی حاکمان فعلی آمریکا راه افتاده اند و از کشور های گوناگون باج طلب میکنند اهمیت زیادی دارند گذشته از جنبه انسانی آنها . با آرزوی تندرستی برای شما .

   
 90. گزارش یک جرح!
  ——————

  تنکه جوراب کردم، سیگار گیراندم و رفتم بیرون سر صحنه ی جرم. آقایان برن کنار. جناب سروان، از خودم بپرس. من شاهد عینی. آدم بیکار. ریز خونریزی را بی طرف استشهاد محلی می کنم. داشتم لایو اینستاگرامی می دادم که فحش خوارمادر آمد. آمدم لب پنجره. دو تا خرس گنده افتاده بودند به جان هم. آن یکی زنگ زد دوست و رفقاش و بیست دقیقه بعد از ردّه و قرقی و کال زرکش با وانت و موتور و خط واحد رسیدند و این بابا را یک فصل مفصّل ادب کردند دیگر گوز گوز نکند و سوار شدند رفتند. این مادر مرده هم زنگ زد پلیس 110. پیاده 10 دقیقه است. یک ساعت کشید. لعنت بر ترافیک. امضا می کنم. انگشت هم می زنم!

   
 91. کانال تلگرام محمد نوریزاد

  ببینید این آخوند شیاد (اشاره به رئیس جمهور منتخب اکثریت رای دهندگان در ایران)، باران های فراوان این روزها را با چه وقاحتی به اسم خودش سند می زند!

  https://t.me/MohammadNoorizad
  —-
  پی نوشت 1 :سایت فارسی رادیو امریکا (خوراک دهنده و خوراک گیرنده به و از محمد نوریزاد!):
  “سال ۹۸ پرباران‌ترین در نیم قرن اخیر؛ روحانی مدعی شد دولت او موجب آبگیری دریاچه ارومیه است…”

  https://ir.voanews.com/a/iran-flood/4881284.html
  —-
  پی نوشت 2 :آنچه که در سخنان کامل رئیس جمهور منتخب مردم ایران آمده بود و شیّادان خوراک دهنده و خوراک گیرنده با استفاده از تکنیک شیّادانه “تقطیع کلیپی”! آنرا برای خودنمائی تحریف کردند این بود :

  ” رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

  آب و برق بسیاری از مناطق سیل‌زده به شرایط عادی بازگشته است/ سیل اخیر دستکم 40 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف خسارت زد/ گزارش ملی سیلاب ظرف 6 ماه تهیه می‌شود

  رئیس جمهور با بیان اینکه سیل اخیر در کشور مشکلات گسترده ای برای مردم ایجاد کرد و خسارت‌های زیادی به زیربناها، اراضی کشاورزی و منازل مسکونی وارد نمود، تاکید کرد: برخی از اقداماتی که توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته شاید نظیر آن در دنیا وجود نداشته باشد به گونه‌ای که در مدت 3 هفته وضعیت آب و برق بسیاری از مناطق سیل‌زده به شرایط عادی بازگشته است.

  به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از پایگاه ریاست‌جمهوری،
  روحانی افزود:

  “جبران خسارت و تحمل آسیب دیدن و از بین رفتن لوازم منزل که گاهی حاصل تلاش یک عمر یک خانواده بوده، بسیار سخت است.

  روحانی با اشاره به اینکه در این حادثه به‌رغم مشکلات، برخی اقدامات و کارهای گذشته دولت نیز نمایان شد، افزود:

  “بخش بزرگی از این سیلاب ها از مسیر کانال‌کشی و زهکشی‌هایی که به منظور توسعه کشاورزی در دشت گرگان در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده بود، به سمت دریا هدایت شد.

  رئیس جمهور ادامه داد: این نشان می‌دهد که اقدامات عمرانی و زیربنایی نه در روز عادی، بلکه در روزهای سخت هم به کشور کمک می‌کند.

  روحانی با بیان اینکه با وجود بارندگی‌های فراوان در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی با مشکل سیل و سیلاب مواجه نبودیم، گفت:

  این بخاطر آن است که دولت با هدف احیای دریاچه ارومیه، 4 الی 5 سال است که تلاش می‌کند و توانسته 242 کیلومتر از رودخانه‌های مختلف را لایروبی کند. همچنین سدهایی که در این مناطق آماده آبگیری شده بودند، توانست 575 میلیون مترمکعب آب را در خود جای دهند.

  رئیس جمهور افزود: اگر لایروبی صورت نمی‌گرفت و آب‌هایی که در پشت سدها قرار دارند نیز آزاد می‌شد، امروز در آذربایجان شرقی و غربی هم با سیل مواجه بودیم.

  روحانی با بیان اینکه بارها این را گفته‌ایم که یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم تلاش در راستای احیاء دریاچه ارومیه است، گفت:

  احیاء دریاچه ارومیه به معنای نجات زندگی، 15 میلیون نفر جمعیت کشور است چرا که اگر این دریاچه خشک می‌شد، تمام منطقه شمال غرب کشور تحت تأثیر گرد و غبار نمکی قرار می‌گرفت و همه محصولات زراعی از بین رفته و زندگی مردم تحت تأثیر قرار می‌گرفت.

  رئیس جمهور ادامه داد: افتخار دولت یازدهم این است که در اولین جلسه دولت درباره دریاچه ارومیه تصمیم‌گیری کرد و امروز شاهد آثار مثبت آن هستیم به گونه‌ای که امسال نسبت به سال گذشته حدود 1.6 دهم به آب دریاچه ارومیه اضافه شده است….”

  http://news.moe.gov.ir/Detail?ANWID=77773
  —-
  پی نوشت 3 :
  خوانندگان خودشان قضاوت کننده که شیّاد و شیّادان چه کسی یا چه کسانی هستند!

   
 92. اخبار: چهارمین جلسه محاکمه حسین فریدون برادر حسن روحانی آغاز شد.
  مش قاسم: چیه که بیدادگاه خانم نسرین ستوده در عرض چند دقیقه راه میفته و در طول چند ثانیه حکم اجرا میشه ولکن این آقا دزده در طول چندین و چند سال تازه رسیده به چهارمین جلسه و حکم و مکمی خبری نیست؟ جواب: لابد ژن حاج حسین خوبتره دیگه! این فقط دزدی و آدمکشی کرده، خانم ستوده حرف از آزادی زده. به جکومت اسلامی آدمکشان و تروریستها و دزدهای اسلامی خوش آمدید!

   
 93. حاج عباس موسوی سخنگوی/* وزوزارت خارجهکی: با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریم های مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران اصولاً ارزش و اعتباری برای معافیت های اعطایی بر تحریم ها قائل نبوده و نیست.
  مش قاسم: با توجه به قوانین اقتصادی قیمت دلار و طلا اصولاً ارزش و اعتباری برای جفنگیات تو قائل نبوده و نیست و امروز زد بالای ۱۴۰۰۰ تومن.

  /*: ک

   
 94. حسن/*: امیدوارم فرماندۀ/* جدید سپاه/* در چارچوب قانون اساسی عمل کند.
  مش قاسم: حاجی اینا ۴۰ ساله در خارج از چارچوب قانون/* بی اساس عمل کردن و خواهند کرد. کل مجموعه حکومت/* اصلی خارج از چارچوب همین قانون/* بی اساسشون عمل میکنه. خودت هم جزوی از همینا هستی. …(سن نقطه از مش قاسم) شیاد!

   
 95. فداییان هم از سپاه/* شکستخورده حمایت کردن
  مش قاسم: تروریست با تروریست دزد با دزد – کند همجنس با همجنس آواز

   
 96. سلام به ناظران گرامی
  انقلاب ایران چگونه مصادره شد؟!
  خمینی قبل از تصاحب قدرت:نظر آیت الله طالقانی در مورد حجاب(آزادی پوشش)صحیح است!!
  …و اینک 40 سال پس از بلوای 57:
  ویدا موحد، نخستین «دختر خیابان انقلاب»، به یکسال حبس محکوم شده است!!!
  https://www.radiofarda.com/a/The-first-Revolution-Street-Girl-has-been-sentenced-to-one-year/29879981.html

  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 97. ایران دوست واقعی

  سید… ، من عین پیام را برایت مینویسم و ازت خواهش میکنم برایمان توضیح بده که ایا ساختن گنبد و بارگاه و تزئین ان با اجر طلا مهمتر است یا ساختن خانه برای زلزله زدگان و سیلزدگان و بی خانمان و…
  ناگفته نماند که من و خانواده من راضی نیستند که با پول این مملکت حتی بمقدار یک ریال در خارج از کشور خرج شود در حالی که خود ایرانیان نیازمند ان هستند .

  شهوت توسعه

  ⬅️خبر:

  «گنبد جدید حرم سیدالشهدا اوائل سال آینده به کربلا منتقل و کار نصب و مونتاژ آن در کربلا انجام میشود. مطالعات پروژه طرح ترفیع گنبد مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از سال 91 آغاز و مقرر شد گنبدی با حجم یک و نیم برابر گنبد فعلی و ارتفاع 7.5 متر بالاتر از گنبد حاضر در کرمان ساخته شود. بعد از مقاوم سازی ستون های اطراف ظریح حرم مطهر در کربلا و انجام مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و آب و خاک و لاغر و مقاوم سازی ستون ها با بهترین مصالح روز عملیاتی شد به طوری که دوام عمر سازه ها تا 400 سال تضمین می شود. گنبد جدید از 90 قطعه سگمنت فلزی تشکیل شده که خشت های طلاکاری شده روی آن ها نصب می‌شوند» (نقل از: كانال تخصصي حج و زيارت)

  ⬅️حاشیه‌ی خبر:

  «شهوت توسعه». این اسمی است که من برایش انتخاب کرده‌ام؛ برای بلایی که در این چند دهه گریبانگیر تشیع و درحقیقت متولیان این مذهب شده است.

  افزایش قدرت سیاسی و به‌تبع آن اقتصادی شیعیان (در ایران پس از انقلاب و عراق پس از صدام)، شیعه را در مسیر توسعه انداخته است. سخت‌افزار شیعیان در این سال‌ها مدام در حال توسعه بوده. هر مکان مقدس و حرم و عتبه‌ای بروید بساط ساختمان‌سازی و گچ و سیمان و تیرآهن و سنگ مهیاست و کارگران مشغول کارند. صحن‌ها ساخته می‌شود، ضریح‌ها عوض می‌شود، گنبدها مطلا می‌شوند و… کار حتی به امامزاده‌ها و قدمگاه‌های روستاهای دوردست هم کشیده.

  مسابقه‌ای درگرفته است و همه گویی جا مانده باشند و حالا باید هرجور شده جاماندگی چند قرن را تلافی کنند، در تکاپوی رسیدن به خط پایان اند. مؤسسات پژوهشی مذهبی، حوزه‌های علمیه، آستان‌های مقدس، سازمان‌های دینی، هیئات مذهبی، بیوت مراجع، همه و همه به فکر ساخت‌وسازند. مساحت حسینیه‌ها، حرم‌ها، تکایا، حوزه‌ها و مدارس علمیه در این سال‌ها چندین برابر شده.

  این وسط بازار مفصلی و ناپیداکرانه‌ای هم برای بیزینس‌من‌های مذهبی فراهم شده که قابل چشم‌پوشی نیست. عده‌ای که کاسبان این توسعه‌اند، از پیمانکاران ظاهرالصلاح متعبد و تا تکنوکرات‌های یقه‌آخوندی متنسک مقیم در بیوت که ازقضا زبان شیوخ قوم (و قم) را نیک بلدند و رگ خواب آقایان دست‌شان است.

  جالب آن‌جاست که درین توسعه‌طلبی افسارگسیخته همه‌ی جریان‌های درونی شیعه، از سنتی و سیاسی و هویتی، دست‌اندرکارند. همه ازین توسعه‌ها، ازین فربهی، ازین گسترش خشنودند و البته از مواهب آن بهره‌مند. این شاید از معدود نقاط اشتراک و تفاهم جریان‌های شیعی است.

  همه ساده‌اندیشانه گمان می‌کنند ساختمان ‌سازی (و ایضا: آیین‌سازی) اسمش توسعه است و هر توسعه‌ای هم لاجرم مثبت و به‌معنای افزایش قدرت «مذهب حقه». غافل از آن‌که ای بسا توسعه‌ای که ماحصلش تضعیف است و تخریب و نهایتاً سراشیبی انحطاط. نمونه‌های تاریخی، چه در جهان مسیحیت و چه اسلام، کم نیست. این مسیر را، دقیقاً همین مسیر متولیان تشیع در زمان ما، را قرن‌ها پیش کلیسای کاتولیک رفته است و نتایجش را هم دیده است.

  اما چه باید کرد که افراد یک‌لاقبایی مثل من هرچه فریاد بزنیم به گوش آقایان نمی‌رود. ما برای آن‌ها هیچ‌گاه به‌اندازه‌ی فلان پزشکِ متمولِ خیّر یا بهمان تاجرِ اهل وجوهات، «خودی» محسوب نمی‌شویم. حرف‌مان شنیده نمی‌شود. دلسوزی و درد پشت کلمات‌شان دیده نمی‌شود. چون به باور آن‌ها‌ ما اهلیت سخن‌گفتن درین مقولات را نداریم. چون متولیان و زعمای قوم، از امثال ما، احساس استغنا می‌کنند. چون ما همیشه متهم‌ایم. برای همین نومیدانه می‌گوییم و می‌نویسیم. بلکه گوشه‌ای در حافظه‌ی تاریخ بماند که بودند کسانی که خطر را احساس کرده بودند اما صدایشان به‌جایی نرسید.

  ✍️ محسن حسام مظاهری

  https://t.me/nonviolence

  جنبش عدم خشونت
  هدف ما روشنگری؛ آرمان ما برقراری عدالت، آزادی و ارکان چهارگانه دموکراسی؛ منش ما پرهیز از خشونت؛ آرزوی ما استقلال و پیشرفت ایران عزیز و زندگی شرافتمندانه این ملت بزرگ است
  ما بر اصلاح بنیادین قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور مصریم.
  ارتباط با من:
  @Poorolajal

   
  • جهان چون چشم و خطّ و خال و ابروست —–که هر چیزی بجای خویش نیکوست
   همه اینها در شریعت اسلام و حکم عقل،مصداق معروف یعنی عمل نیک است،و امر دایر نیست بین اینکه یا این کار را کنند یا آن کار را،هزاران کار نیک وجود دارد که همه مصداق معروف و عمل صالح است؛اینجا دو جنبه وجود دارد:یکی وظائف حکومت و دیگری اهتمام و اهمیت دادن خود مردم به کارهای نیک،بنظر من،مردم مسلمان ایران در حدّ متعارف به اعمال صالح می پردازند،هم داوطلبانه کمک به زلزله زده و سیل زده می کنند،هم شعائر دینی خویش را پاس می دارند،البته خود ائمه طاهرین ما و پیامبر اسلام،اهل دنیا و زرق و برق آن نبودند و عملا بهائی به آن نمی دانند،اما مردم مسلمان ایران و مردم شیعه ایران،احترام و پاسداشت بزرگان دین خود و امامان خود را نگه می دارند،معمولا هم اینگونه کمک ها داوطلبانه و باختیار است.حکومت نیز البته وظائفی در همه این زمینه ها دارد که با رعایت اولویت ها آنرا اجراء می کند.من فکر می کنم اینگونه فلسفه بافی های امثال شما و امر را دائر قرار دادن بین این کار و آن کار و مغالطه کردن و نق زدن،ناشی از عدم باور شماست،هیچکس شما را وادار به باور چیزی نمی کند و اساسا باور هم تحمیل پذیر نیست،اما شما که فرضا باوری به نبوت پیامبران و امامت اوصیاء و جانشینان آنها و نقش موثر آنها در تبیین و حفاظت از دین ندارید،خوب است نق نزنید و به باورهای مردم به دین و مذهب و بزرگان و اولیاء دین احترام بگذارید،وظائف متدینان ادیان در محدوده داخلی دین روشن است و تبیین شده است،شما هم بعنوان یک انسان غیر باورمند به دین یا مذهب،تلاش کنید وظیفه شخصی انسانی خود را ادا کنید و در محدوده های باورها و وظائف دینی باورمندان،ورود نکنید و نق نزنید.
   همین!

    
   • ایران دوست واقعی

    سید یک کم به خودت بیا . من میگم ساختن خانه و زندگی برای مردم ایران بهتر از ساختن و تزئین امامزاده و … !! تو میگی چرا دخالت میکنی و اعتقاد به دین نداری؟ مگر اسلام نمیگوید که حتی طلا برای مرد حرام است ؟ پس چرا گنبدش را با اجر طلا میسازند!! ایا همان پول اگر باعث شود که حتی یک زن برای سیر کردن خود و فرزندش خودفروشی نکند راضی تر است یا گنبدش با طلا ساخته شود . ایا میدانی با این پول چه خدماتی میشود برای همین مردم مسلمان ایران انجام داد .
    میدانم که شوربختانه کسی که شستشوی مغری شده نمیتواند حقیقت را دریابد

     
 98. در پاسخ به جناب امی

  با درود به جناب امی گرامی , منظور من از گفتن این که هر چه ساخته شده در این کشور به دست مردم , با پول مردم ساخته شد و انجامشان از ضروریات زمان بوده این بود که هیچ حاکمی در این مملکت خود بیل و کلنگ دست نگرفت تا راهی بسازد و یا از جیب مبارکش چیزی نداد . پیرامون دستگاه های شاهی همیشه افراد با تدبیر و آگاه بودند که ضرورت های زمان را درک کنند و اقدام کنند . حکومت مقتدر مرکزی دوران رضا شاه هم به خواست و کمک و رهبری انگیلسی ها , که نمیخواستند در نظام مشروطه آنروز که استبداد کاملا ضعیف شده بود و هر گوشه کشور خانی , راهزنی , ساز خودش را میزد کمونیستهای ایرانی فعال و سازمان یافته و مسلمانان مخالف حضور بیگانه وارد عمل شده افزونتر و توانا تر شوند و کار به بیرون راندن انگلیس بکشد , ایجاد شد و نه از روی مهر و دلسوزی انگلیس ها یا رضا شاه . انگلیس ها سالیان درازی همان ناامنی و ملوک الطوایفی را میخواستند که باشد و نگاهش هم داشتند تا قبل از پیروزی انقلاب اکتبر , والا رضا شاه که سر جوخه بی خبر از همه جایی بیش نبود که در گروه های مزدور زمانی با بلشویک ها جنگیده بود دوست من همینطور که حتما میدانید . مغز کودتا همانطور که میدانید اعجوبه ای به نام سید ضیاءالدین طباطبایی بود و رضا شاه هم مشت آهنین آن . این بحث رضا شاه و مردان بزرگ پرورش یافته زمان قاجار ها , مثل همین فروغی که شما نام برده اید و داور و ….. قبلا در این سایت شده و مطلب هم بسیار در این جا گذاشته شده و نیازی به تکرار آن ها نیست جناب امی گرامی . خلاصه کنم , هیچ حاکمی در این سر زمین خود به دست خود چیزی نساخت . من حدس میزنم که در ایران به خاطر حرمتی که شاهان پیش مردم بطور سنتی داشتند هر کار بزرگی که توسط خودشان شد را به شاهان نسبت دادند . درست این است که گفته شود در زمان پهلوی ها راه آهن , دانشگاه تهران , سد امیرکبیر , و,و و, ساخته شد و نه اینکه رضا شاه راه آهن ساخت و محمدرضا شاه اتوبان ساخت . با آرزوی سلامتی برای جناب امی گرامی .

   
 99. «ساخت‌وساز ارتش و نیروی انتظامی» عامل تشدید سیل در شیراز اعلام شد

  ۲۶/فروردین/۱۳۹۸
  رادیو فردا

  خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد که ساخت مجتمع نیروی انتظامی در بالادست «دروازه قرآن» و همچنین ساخت خاکریزی توسط ارتش، از جمله دلایل افزایش قدرت سیل در شهر شیراز بوده است.

  کمیته «حقیقت‌یاب» شورای شهر شیراز در گزارش خود درباره دلایل حادثه سیل اعلام کرده بود که در ۳۰ سال گذشته حدود ۱۳۰ هکتار «عوارض انسان ساخت» در حوضچه آبریز «دروازه قرآن» ساخته شده که باعث «جلوگیری از نفوذ آب به زمین و تشدید روان آب و سیل» شده‌اند.

  در همین حال خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۲۶ فروردین در گزارش خود اعلام کرد که یکی از «مهم‌ترین» این ساخت‌وسازها، مجتمع رفاهی «زمرد» متعلق به نیروی انتظامی است.

  به گفته این خبرگزاری، نیروی انتظامی در کنار دریچه آبی که برای تخلیه آب بالادست استفاده می‌شود، دو کانکس قرار داده در حالی که باید در این نقطه همواره یک بیل مکانیکی قرار داشته باشد و مانع از بستن شدن دریچه در مواقعی مانند سیل شود.

  بر اساس این گزارش، خاکریز مشهور به «خاکریز» ارتش نیز باعث انباشته شدن آب و شدت گرفتن سیل شده است.

  به گفته این خبرگزاری، در جاده بالادست «دروازه قرآن» پادگانی قرار دارد و در این مسیر خاکریزی ایجاد شده که به عنوان «میدان مشق» از آن استفاده می‌شده است.

  بر اساس این گزارش، در زمان وقوع سیل آب‌ها پشت این خاکریز جمع شده و آن را تخریب کرده که گل‌ولای این خاکریز باعث افزایش قدرت سیل شده است.

  به گفته خبرگزاری ایرنا این خاکریز را «ارتش ایجاد کرده بود که به اشتباه به سپاه پاسداران نسبت داده شد».

  بارش شدید باران در «دروازه قران» شیراز در روز دوشنبه پنجم فروردین باعث راه افتادن سیلابی سهمگین در این شهر شد و ۲۲ نفر در این حادثه کشته شدند.

  آب در این محدوده حدود ۲۰۰ خودرو را با خود برد.

  روز دوشنبه همچنین قاسم ساعدی نماینده دشت‌آزادگان در مجلس، گفت که هورالعظیم به پنج مخزن تقسیم شده و مخازن چهار و پنج آن ظرفیت انباشته شدن ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب را دارند.

  به گفته آقای ساعدی، «مقامات محلی وزارت نفت مانع از آبگیری مخازن چهار و پنج آن شده‌اند» و وزیر نفت «به تازگی دستور داده» که مسئولان وزارت نفت مانع از آبگیری این مخازن نشوند.

  درروزهای گذشته نیز برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که وزارت نفت برای جلوگیری از آسیب دیدن تأسیسات نفتی مانع ورود آب به هورالعظیم شده است؛ با این حال بیژن زنگنه، وزیر نفت، این گزارش‌ها را تکذیب کرده بود.

  در همین حال گروهی از شهروندان منطقه «عین دو» در اهواز روز ۲۳ فروردین در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت سیل‌ و هدایت نشدن آب به سمت هورالعظیم راهپیمایی کرده بودند.در همین حال طبق اعلام عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ۹۰ درصد هورالعظیم پر آب شده‌ است و بخشی از آب نیز به سوی بخش دیگری از هورالعظیم در عراق می‌رود…..

  https://www.radiofarda.com/a/iran_flood_shiraz_cause_military_construction/29882125.html

   
 100. این اسلامیچیا ۷۰ ساله که جیغ بنفش میکشن که اسراییل فلسطینیها رو از اخراج کرده. حال همینا همین کار رو دارن با هم میهنان خوزستانی ما انجام میده. دارن روستاها و مناطق کشاورزی رو از سکنه خالی میکنن به بهانه سیل. سیل رو خودشون به سمت این مناطق هدایت کردن. چرا؟ اسکان همین وحشیهایی که از عراق و سوریه و لبنان و سوریه و ….. آوردن ایران در مناطقی که خودشون سیل توش راه انداختن. چرا؟ دولت افغانستان و پاکستان فاطمیون و زینبیون رو به افغانستان و پاکستان راه نمیدن. کدوم دولتی میاد یه مشت آدمکش وحشی رو توی مملکتش راه بده؟ هیچ دولتی. آیا ما میایم مجاهدهای تروریست رو با اسلحه توی ایران راه بدیم؟ نمیدیم. دولت عراق هم دیگه نمیخواد حشد شعبی که مزدوران حکومت/* اسلامی در عراق هستن وجود داشته باشن. نمیشه هم همراه امریکاو نیروهای نظامی آمریکا بود هم با حشد شعبی حال کرد. راه چیه؟ میبریمشون ایران. کجای ایران؟ اونجایی که سیل راه انداختیم و با این بهانه ساکنان این مناطق رو بیرون کردیم. به حکومت اسلامی شیادان و وطن فروشان و دزدان و آدمکشان و شکنجهگران اسلامی مزرعه حیوانات خوش آمدید!

   
 101. ایلنا: گفتگوهای “ملی” دو جناح……
  مش قاسم: چی شد؟ اینا و گفتگوی “ملی”؟ اینا واژه “ملی” رو که میشنفیدن جیغ بنفش میکشیدن و کهیر آبی میزدن. حال چی شده که یاد گفتگوی ملی افتادن؟ خدمتتون عرض میکنم. داستان، داستان جدیدی نیست داستان قدیمی ملت رو رنگ کردن و شیره به سر ملت مالیدنه. فردا پس فردا اگه شنیدن و دیدین حاج ممد مستراح پناه با خم رنگریزش و کاسه شیره مالیش آمد جلوی دوربین و یه میکرفن هم گذاشتن جلوش و حاجی دوباره شروع به گفتار درمانی کرد هیچ تعجب زده نشین. سر و ک…(سه نقطه از مش قاسم)ن زدنهای اینا از ترسه. ترس از ما ملت ایران که برخیزیم و کاسه کوزه و خم رنگریزیشون رو بر سرشون خراب کنیم.

   
 102. خانم مریم رجوی: لیست‌گذاری تروریستی سپاه سرکوبگر پاسداران خواست دیرین و برحق مقاومت ایران، لازمه امنیت و صلح و ثبات در این منطقه از جهان

  ….خانم رجوی افزود: این اقدام که باید مدتها پیش صورت می‌گرفت اکنون بایستی با لیست‌گذاری وزارت اطلاعات فاشیسم دینی حاکم بر ایران تکمیل شود…..

  https://news.mojahedin.org/i/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

   
 103. یک فعال کارگری

  آیا سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است؟
  برای اینکه در بررسی مسائل اجتماعی به جوابی مناسب و نزدیک به حقیقت دست پیدا کنیم نمی توانیم این مسائل و مشکلات را یک جانبه و بدون ارتباطات واقعی آنها مورد تحقیق قرار دهیم. برای روشن تر شدن این منظور می توان برای مثال به مسئله اختلاس و اختلاس گران اشاره نمود. برخی از اختلاس گران به عنوان مهره های سوخته و لو رفته توسط قوه قضائیه دستگیر و محاکمه و بعضاً اعدام می گردند. که این بگیر و ببند ها نه تنها دردی از مردم درمان نمی کند بلکه روز به روز ماشاهد کسترش و اوج گیری روند اختلاس در ایران هستیم که ارقام لو رفته برخی از آنان نشانگر این است که حتی خسارتی که سیل اخیر به مردم زده است به یک دهم آن هم نمی رسد. خوب در اینجا این سوال عجیب ممکن است برای بعضی پیش بیاید که با این صحبت آیا شما مخالف محاکمه و مجازات اختلاس گران هستید؟ در جواب باید گفت که نه قوه قضائیه و نه هیچ یک از مراجع حکومت جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به هیچ یک از پرونده های جرم و جنایت را ندارند، چه خود فاقد صلاحیت و مشروعیت هستند. زیرا خود مرکز فساد و منشاء جرم و جنایت هستند. مجازات مفسد توسط مفسدی قوی تر مسلماً نمی تواند به نفع مظلوم باشد چون چه بسا فساد عمیق تری را می تواند در پی داشته باشد. همینگونه است در انتخاب بین بد و بدتر. خیلی ها نا آگاه به مسائل سیاسی جامعه انتخاب شدن روحانی را به رئیسی ترجیح دادند و لذا رفتند پای صندق های رای و به روحانی رای دادند تا بلکه از دست رئیسی متحجر خلاص شوند. ولی دیدیم که در انتها بلایی به سرشان آمد که هم رئیسی شد رئیس یکی از قوای سه گانه مملکت شد و هم روحانی بلائی را بر سرشان نازل کرد که ده تا احمدی نژاد را برای چنین خرابی لازم بود. مسلماً برای ملت ایران سپاه یک نیروی به مفهوم واقعی کلمه یک سازمان تروریستی است که با ایجاد جو رعب و وحشت و سرکوب بی دریغ مردم هر گونه ندای آزادی خواهی و حق طلبانه مردم را در گلو خفه می کند و در تداوم جمهوری وحشت اسلامی نقشی اساسی دارد. ولی از طرف دیگر باید دید جنگ طلبی مانند ترامپ، با تروریست خواندن سپاه چه نقشه و برنامه ای در سردارد. مسلماً اگر هر گونه جنگی بین ایران و هر کشور دیگری در منطقه و یا آمریکا در بگیرد باعث تحکیم قدرت جمهوری وحشت و ارعاب اسلامی خواهد بود. شاید هم ترامپ همین ها را می خواهد حدس زدنش کمی مشکل است ولی با پشتیبانی ترامپ از طالبان و داعش در منطقه بعید نیست که به دنبال همان کمر بند سبز برژنسکی باشد و اینبار بر علیه انقلاب مردم. ترامپ که خود بزرگترین حامی تروریسم در جهان است با چه هدفی سپاه پاسداران را تروریست خوانده است. مسلماً اگر سپاه و جمهوری اسلامی نبود از قرار دادهای میلیاردی اسلحه با شیخ نشینان تهی مغز هم خبری نبود. اگر جمهوری اسلامی نبود از جمهوری اسلامی افغانستان هم خبری نبود. با بر پایی یک کشور واقعاً دمکراتیک در ایران، به احتمال قریب به یقین نظم منطقه به هم خواهد ریخت. و اولین کشوری که از آن متأثر خواهد شد کشور همسایه مان افغانستان است و شاید یک واکنش زنجیره ای را در منطقه در پی خواهد داشت و آمریکا از این مسئله وحشت دارد.
  . ولی از طرف دیگر سر به آستان ساییدن جمهوری اسلامی در برابر مسکو آمریکا خوش نمی آید. پوتین حاضر است که در برابر امتیاز بزرگی که در اوکراین از آمریکا بگیرد جمهوری اسلامی را به آمریکا بفروشد ولی ترامپ همه چیز را می خواهد چون با اروپا نیز مشکل دارد. تکیه ترامپ بر بزرگترین ارتشی است که تاریخ بشر تاکنون به خود دیده است. ولی همین کارشناسان نظامی آمریکا بارها به ترامپ گوش زد کرده اند که قدرت نظامی همه چیز نیست. نتیجه اینکه با تروریست خواندن سپاه توسط ترامپ چیزی به نفع مردم ایران عوض نخواهد شد. مردم ایران خود با پوست و گوشت خویش این تروریسم را حس کرده و می کنند. ولی باید دید پدر تروریستهای دنیا چه در سر دارد؟ چین و کره شمالی به بزرگترین گورستان برای آزادی خواهان بدل شده اند حال چه شده که ترامپ متوجه شده است که سپاه یک سازمان تروریستی است ولی با رهبر کره شمالی می توان پای میز مذاکره نشست. ولی تاریخ ثابت کرده است که یک جنبش به واقع دمکراتیک مردمی می تواند تمام برنامه های مرتجعین ریز و درشت را تغییر دهد. جنبشی که اتکایش مردم زحمتکش ایران است نه قدرتهای ریز و درشتی که درست مانند رقیبشان جمهوری اسلامی تنها برای تاراج مردم برنامه دارند.

   
  • چناب فعال کارگر تروریست خواندن سپاه یکی از ابزارهایی است که هزینه در قدرت ماندن حرامیان اسلامی را بسیار بالا می برد. و همین دلیل به اضافه تحریم های سخت آنها را از پای درخواهد آورد. مسلما با تضعیف حکومت آدمخواران و ایران ستیزان اسلامی این مردمند که باید در نهایت با برخاستن آنها را از قدرت بیندازند. بنابراین اصلام مهم نیست که ترامپ چه هدفی از این کار دارد که مسلمان هدفش هر چی باشد در جهت منافع آمریکاست. ولی در مقطع کنونی چنین سیاستی بنفع مردم و منافع ملی ایرانیان است.

    
   • مثل معروف! بزک نمیر بهار میاد—کمبوزه با خیار میاد!

    رویای به صفر رساندن فروش نفت ایران رویایی است که در وضعیت چند قطبی امروزی جهان تحقق ناپذیر است،و البته در بازار نفت هم عوارض و تبعاتی بدنبال دارد،تنش و بآتش کشیده شدن منطقه نیز نه بسود امریکاست و نه بسود صاحبان منطقه یعنی کسانی که در این منطقه زندگی می کنند…

    این حرکات احمق های حاکم در دولت فعلی امریکا نیز نهایتا سودی برای آنان نخواهد داشت،البته ایذاء و اذیت برای جمهوری اسلامی و مردم عزیز ایران هست،اما چنانکه تاکنون (چهل سال) امریکا به اهداف شوم خود در ایران نرسیده،این بار نیز احمق ها و گردن کلفت های فعلی دولت امریکا بنتیجه ای نخواهند رسید…
    البته حرکات احمقانه کابینه ترامپ یک منفعت مهم داشته و دارد:اینکه خائنان و وطن فروشان و منافقانی در داخل و خارج از ایران،آن کمون “خیانت”،”نفاق”،”بی جنبگی”و “عدم درک منافع واقعی مردم ایران”،بروز کند و کسانی در داخل و فراریانی در خارج ،خود را روز بروز رسواتر کنند…

    نظام جمهوری اسلامی ایران،بعنوان یک نظام دینی و مردمی،به آن حدّ از تناوری و استحکام رسیده است که بیدی نباشد که به باد حاصل از حرکات احمقانه احمق های امریکائی بلرزد… امریکائی ها رسواتر از این هستند که خیال می کنید،در دست اندازی و طمع به منافع دیگران و دخالت های منطقه ای و غیره….الان در داخل خود امریکا،بسیاری از عاقلان و مردم آگاه آنجا با حماقت های امثال ترامپ و پومپئوی گردن کلفت و آن ابله سبیلو مخالفند و روزی آنان را بانحاء مختلف استیضاح خواهند کرد..

     
 104. خامنه ای یک قمار باز است
  جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه ایران رو گرو گذاشته بر سر میز قمار شیعه گستری
  به امید واهی تشکیل امپراطوری شیعی از آمریکای لاتین و آفریقا تا هندوچین
  البته به شرطی که برنده شود
  اگر باخت؟ چیزی خاصی نیست. ایران نابود خواهد شد. به درک. به جهنم. ارث پدرشان که نیست.
  بار دیگر سایه جنگ. بار دیگر خطر هجوم بیگانگان و بمباران ایران.
  طرف اصلن یک لحظه به این فکر نمی کنه که اگه زمینه های سیاسی فراهم شد ترامپ لحظه ای در بمباران ایران درنگ نخواهد کرد.
  خروج از سوریه عقب نشینی نبود. بخشی از برنامه حمله نظامی به ایران بود که در حال شکل گیری است. قدم بعد تروریست خواندن سپاه به خصوص نیروی قدس بود. سپاه هم اکنون در رده ملا عمر ابوبکر بغدادی و بن لادن است. هر گاه ترامپ اراده کند میتواند دستور قتل سپاهیان را صادر کند. هر جا را بخواهد میتواند بمباران کند. نیازی به جلب نظر کنگره و سنا ندارد.
  ناو های هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس و دریای سرخ بازگشتند. ناو هایی که چندی قبل منطقه را ترک کردند و باعث خوشحالی سپاهیان شدند به این خیال که آمریکا از موشک های نقطه زن سپاه به وحشت افتاده. این بار با پوشش ناو های موشک انداز ضد بالیستیک.
  قمار را خمینی چهل سال قبل کلید زد. حالا اگر مهارتی در قمار بازی داشت یک چیزی. همینجوری فحاشی کرد به دنیا و اشغال سفارت و تحریک ارتش عراق بر ضد صدام. و بازی را باخت و چه باختنی و جام زهر نوشید.
  هزینه اش را که پرداخت؟ ملت ایران. هنوز آمار درست و قابل اعتمادی از کشته ها و مجروحان هشت سال جنگ خانمانسوز منتشر نشده است.
  به حجاج گفت بروید مکه تظاهرات ضد آمریکا و ضد اسراییلی راه بیاندازید. حاجی ها را که لت و پار کردند و به زنانشان تجاوز کردند روی سرشان کولر انداختند کم مانده بود زن خمینی هم به دستشان افتد حضرت فرمودند احتمال چنین وضعی را نمی دادم.
  این است نماینده خدا روی زمین و نایب بر حق امام زمان که از عالم غیب با خبر است ولی به اندازه یک بچه مدرسه ای عقل ندارد که اگر وهابی ها را در خانه خودشان تحریک کنی ممکن است بلاها بر سرت آورند.
  همینطوری بدون لنگ خامنه ای پرید وسط سوریه. بشار اسد رو تحریک کرد به قتل عام مردم.
  نتیجه: فروپاشی ارتش سوریه و در نتیجه فراهم شدن زمینه شکل گیری داعش.
  و بعد هم با کلی منت حشد الشعبی و فاطمیون و زینبیون راه انداختند برای مقابله با داعشی که خودشون در اثر نفهمی و بی سیاستی زمینه سازش بودند. خودشون میگن دویست هزار نفرند. سر انگشتی نفری پونصد دلار خرجشون باشه میشه صد میلیون دلار در ماه. بدون عملیات البته. شنیدید میگویند ملا نصرالدین سوزن به جای حساس بدنش فرو می کرد و از درد فریاد میزد؟.
  فرمانده آمریکایی از سردار سلیمانی تمجید کرده. آورین! احمق ها نمی فهمند سلیمانی وظیفه پیاده نظام رو برای ارتش آمریکا ایفا کرد. مفت و مجانی داعش رو برای آمریکا نابود کرد. بدون این که ارتش آمریکا وادار به لشکر کشی به سوریه بشه و کشته و زخمی بده و تبلیغات منفی علیهش راه بیافته. سلیمانی هم پیاده نظام آمریکا بود و هم روسیه. خیلی خنده داره. سود اصلی رو چه کسی در سوریه میبره. آمریکا به همین اندازه خوشحاله که داعش نابود شد. روس ها هم در سوریه یکه تازی می کنند. تمام قرار داد های عمده دست روس هاست. که البته بی فایده است چرا که جیبشون خالیست. پول دست اروپایی هاست که اونها البته تحت شرایط مورد نظر خودشون وارد گود خواهند شد.
  خامنه ای تا الان بازی رو باخته ولی از رو نمیره. قمار باز معتادی است که حاضر نیست تا بیشتر ضرر نکرده دست از ادامه بازی برداره. ارث پدرش که نیست. کاش فقط همین صد میلیون و میلیارد ها بود که از دست میرفت. چه فرصت های اقتصادی برای آبادانی کشور که در این چهل سال نابود نشد.
  ملخ ها چهل سال است به ایران هجوم آورده اند ملت کجایید کشور را غارت کردند.
  وقتی می پرسی آقا جان عاقبت کار چه خواهد شد؟ این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟ می فرمایند چهل سال دیگر ایران گل و بلبل خواهد شد. من نمی فهمم یک ملت تا چه حد باید تحمیق و تحقیر شود.
  چهل سال دیگر اگر ایرانی در کار باشد در کتب تاریخ خواهیم خواند ایران چهل سال تحت سلطه یکی از پلید ترین حکومت های ضد انسانی در حال نابود شدن بود که مردم دست به یک قیام ملی زدند و همگی از ارتشی و کارگر و کارمند و روستایی و شهری و دین دار و بی دین این لکه ننگ را از دامان ایران زدودند. .

   
 105. درود
  لشکریون که البته نه لشکر بلکه گروهکهایی کوچک و تعلیم دیده حوزه ها و حکومت اسلامی اند. هدفشان فقط حفظ نظام است و بدین خاطر ضدیت با مردم دارند. این امت مسلمان همان شعبان بی مخانی اند که در حد یک حیوان درچرا و برای قربانی اندو از انسانیت فاصله گرفته اند.
  آخر منطق کجای دنیا ست که کسی خود رابرای دفاع از مردگان/دفاع از حرمین قربانی کند؟
  مگر منطق بیعقلان.
  حکومت داعشی اسلامی ایران با چندچماق بدست بوزینه بی عقل چه چیز رامی خواهد ثابت کند. که مثلا قدرتمند است؟ او که اکنون بار وپرش در دنیا کوتا شده با رو کردن این اوباشان از پستوها سعی دارد بگوید من هنوز اقتدار در ایران و در کشورهای این مترسکان را حفظ کرده ام.
  مردم ایران چون خود اجازه به توهن داده سالها و اکنون سکوت کرده اند چه بخواهند و نخواهند قربانی خواهند داد وحکومت قربانی خواهد گرفت. مردم شهری که تنها به فکرمنافع خود اند و ایران را آب برد و آنها را خواب ، هنوز به این درک نرسیده اند که منافع فردی بستگی به منافع ملی کشوری دارد و هرگاه این منافع مورددستبرد و غارت و نیستی قرار گیرند، آنها نیز منافعی نخواهند داشت.

  تفاوت ملت و حکومت امت پرور بارها بررسی شده واکنون در همه جا مطرح است وملت باید زمانی به این مسئله خاتمه دهند.بارها تکرار شد که مفهوم ملت با امت متفاوت است و هیچگاه امت نمی تواند جای ملت را بگیرد زیرا دین یکی از خواص جزیی ملت است و نه کل آن .
  نباید فراموش شود دو دستگاه همیشه در ایران بموازات هم برای سرکوب حرکت کرده اند، ۱.قوه قضا به ریاست لاری جانی های عراقی و ۲.سپاه بقیه نوکران و چاکران دو دستگاهند.
  ملت ایران برای حفظ منافع خود هم که شده باید به این معرکه گیری این حکومت داعشی بی مایه پایان دهد. جای قاتلان و شعبان بی مخان و دزدان کشورهای دیگر در ایران نیست.

   
  • کلمات و ترکیب های تازه!
   ==============
   بی مخان=بی مخ ها!

   بیعقلان=بی عقل ها!

   چند چماق بدست بوزینه بی عقل=چند چماق بدست بوزینه های بی عقل!

   توضیح:چون هر بوزینه دو دست بیشتر ندارد طبعا چند چماق نمی تواند بدست یک بوزینه باشد!

   بار و پرش=بال و پر او!

   اوباشان=اوباش!

   توضیح:اوباش کلمه ای است بصورت اسم جمع و اسم جمع قابل جمع بستن نیست.

   مترسکان=مترسک ها!

   توهن=توهین!

   لاری جانی ها=لاریجانی ها=برادران لاریجانی در حکومت ایران!

   توضیح:لطفا مودب باشید!لاریجان،ظاهرا یکی از آبادی های نزدیک شهر آمل است.و لاریجانی یعنی کسی که منسوب به آبادی لاریجان است!

   شعبان بی مخان=شعبان بی مخ ها!

   توضیح1:شعبان بی مخ،لقب شعبان جعفری،یکی از لات ها و چاقوکش های وابسته به دربار شاه سابق ایران بوده است.

   توضیح 2:وقتی سخن سنجیده و سوات (ببخشید سواد!) درستی ندارید،سعی کنید مودب باشید و اکتفاء به اهانت به مخالف نکنید!

    
 106. عکس 4 ( پرچم جدید جمهوری اسلامی )
  بر گرفته از پرچم آلمان نازی و نماد جمجمه + اس اس

   
 107. این روزها جشن تولد امام زمان است..مبارک است..با توجه به سئوالاتی که از بنده پرسیده میشود عرض میکنم گه امام زمان کسی است که قرار است این نظام فاسد را تا ابد حفظ کند…امیدوارم رفع شبهه شده باشد….

   
 108. 1- به امر شاهنشاه برای فلسفی بهایی کُش من فقط عرق و تریاک بردم! ولی خانم نه. چون خانم فقط برای شاه و ولیعهد می برم! وظیفه خانم بردن برای فلسفی به ساواک و پرویز ثابتی محوّل شد.

  ✍️ اسدالله علم

  «شب چند مجلس روضه خوانی رفتم. در یکی[محمد تقی] فلسفی روی منبر بود. این آخوند تاریخچه درازی دارد: اولا بسیار واعظ زبردستی است، ثانیا حافظه بسیار خوبی دارد، ثالثا لحن صدای او در نطق کردن واقعا گیراست، ولی افسدالناس است. مرد پلیدی است. این همه که سنگ اسلام به سینه می زند، خود فاسقترین آدمهاست! تریاک کش و عرق خور است ولی ظاهری بسیار آراسته دارد.وقتی در ۱۳ سال پیش من وزیر کشور بودم، خود را نماینده مرحوم آیت الله بروجردی در تهران جا زده بود. یعنی واقعا از طرف بروجردی، در تهران امر و نهی می کرد و آن مرد مهم هم چیزی نمی گفت.

  به هر حال در آن تاریخ، مقامات انتظامی و شاهنشاه را اغفال کرد و [پیکاری] بر علیه بهائیها راه انداخت که نزدیک بود یک غائله مملکتی بشود. در چندین شهر مردم بهائیها را کشتند. هر روز ظهر در ماه رمضان منبر می رفت و [وعظ] او از رادیو پخش می شد. آن قدر مردم را تحریک کرد، که غائله در سرتاسر کشور سرگرفت.

  به مقامات انتظامی حالی کرده بود[که از این طریق] دارد وجهه ای برای شاهنشاه درست می کند. به هر صورت من با دیوانگی مخصوص خودم جلویش را گرفتم و اجازه ندادم منبر برود، تا کشور آرام شد.

  وقتی نخست وزیر بودم، باز هم علمدار علما و فئودالها بر علیه اصلاحات شاه شد، تا غائله پانزدهم خرداد…پیش آمد. آن وقت من او را گرفتم و حبس کردم. در محبس فقط از من عرق و تریاک خواسته بود که برایش فرستادم. بعد از من آزاد شد و حالا باز منبر می رود»

  (خاطرات علم، جلد اول، ص ۱۶۲. ۷ فروردین ۱۳۴۸)

  «بعد شرفیاب شدم…زین العابدین رهنما، واسطه فلسفی واعظ شده بود.فرمودند: گُه خورده! جواب بدهید، این مردکه را مگر چند بار باید امتحان کرد؟!»

  (خاطرات علم، جلد دوم، ص ۳۰۴. ۸ مهر ۱۳۵۱).

  «عرض کردم: به سخنرانی مذهبی از مسجد ترکها در رادیو گوش می کردم.[عبدالرضا] حجازی واعظ حرف می زد، خوب هم حرف می زد. ولی در آخر مجلس به همه کس و همه چیز و حوزه علمیه دعا کرد و به شما دعا نکرد!

  جای تعجب شد. فرمودند: تحقیق کن برای چه؟! عرض کردم: رسم عجیبی است. هر کس می خواهد خود را در دل عامّه جا کند، از ما دوری می کند! معنی این کار را نمی فهمم. فلسفی پدرسوخته همین کار را می کرد، او را کنار زدیم. این آقا که با اجازه ما منبر می رود و سخنرانی او را هم رادیو دولتی پخش می کند، همین کار را می کند! فرمودند: بپرس چرا این کار را می کند؟ مدتی هم فکرکردند»

  (همان، ص ۳۲۴. ۷ آبان ۱۳۵۱).

  توضیح اکبر گنجی: قصه خانم بردن ساواک برای فلسفی و شجونی- و تهیه عکس و فیلم از این دو- را پرویز ثابتی در کتاب «در دامگه حادثه» توضیح داده است.
  ===

  2-جایگاه ویژه پادشاه مفتخور یونان نزد شهبانو!

  ✍️ اسدالله علم

  «صبح دوم فروردین در رکاب اعلیحضرتین به کیش رفتیم و بعد از ظهر ۱۴ فروردین به تهران برگشتیم…امسال پادشاه سابق یونان [کنستانتین دوم] که خیلی مورد مرحمت علیا حضرت شهبانو می باشد با ملکه یونان هم مهمان ما بودند. آن بیچاره ها مزاحم ما نبودند ولی محض خاطر آنها چند نفر آوازه خوان یونانی را علیا حضرت امر فرمودند آوردیم! خیلی باعث زحمت و نحس بودند»

  (خاطرات علم، جلد پنجم، ص ۱۹. ۱۵ فروردین ۱۳۵۴)

  «امشب تولد علیا حضرت فرح پهلوی در کاخ سعد آباد به طور خصوصی برگزار می شود. پادشاه سابق یونان، مفتخور بزرگ جهان! بر ما منّت گذاشته، جهت شرکت در این جشن تشریف آورده اند!»

  (همان، ص ۲۸۹. ۲۱ مهر ۵۴)

  «هنگام افتتاح استادیوم [فرح در شرق تهران]، تشریفات، صندلی پادشاه و ملکه یونان[ پادشاه و ملکه سابق] را قدری عقب تر از ردیف اعلیحضرت همایونی و علیا حضرت شهبانو و والاحضرت همایونی قرار داده بود! من که قبل از تشریف فرمایی به آن جا رسیدم، به رئیس تشریفات گفتم: ممکن است مورد ایراد واقع گردد.

  گفت جریان را به عرض شاهنشاه رسانده ام و تصویب فرموده اند.

  اتفاقا وقتی تشریف آوردند، علیا حضرت شهبانو شدیدا ایراد کردند! و فوری صندلیها در یک ردیف قرار گرفت و موضوع تمام شد. ولی در این ضمن علیا حضرت شهبانو مطلبی فرمودند که من بسیار ناراحت شدم و آن این بود که به شاهنشاه گفتند آخر ملک حسین هر چه دلش می خواهد می کند و ما این جا اسیر تشریفات هستیم؛ باید از او یاد بگیریم!…من می دانم که این جور ملامت ها به شاهنشاه، محال است که بخشیده شود!»

  (همان، صص ۲۹۱- ۲۹۰. ۲۲ مهر ۵۴)

  «ساعت ۷.۳۰ به فرودگاه رفتم که علیا حضرت شهبانو به اتفاق پادشاه یونان تشریف آوردند»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۵۴. ۲۹ فروردین ۱۳۵۵)

  «پادشاه سابق یونان هم دیشب در رکاب علیا حضرت شهبانو به همین منظور[گرفتن پول] آمده است!»

  (همان، ص ۵۴. ۳۰ فروردین ۵۵).

   
 109. همه با هم!
  ———-

  بدو انقلاب، امام راحل در فرازی گفت: “همه با هم، جهاد کشاورزی”. نیروهای داوطلب مردمی را در قالب گروه های جهادی بسیج می کردند و به روستاها می فرستادند به کشاورزان و باغداران در درو، خرمن و میوه چینی کمک کنند.
  من و دوستم اسم نوشتیم و در قالب دو مینی بوس به یکی از روستاهای اطراف چناران اعزام شدیم و نفری یک داس دادند دست مان گندم درو کنید.
  تا یاد بگیریم تیشه به ریشه نزنیم، نصف مزرعه را ریختیم و پاشیدیم و لگد مال کردیم و گرسنه شدیم و دراز به دراز سفره انداختیم و برای هم لقمه گرفتیم و چای هیزمی گذاشتیم و خندیدیم و یک چرت خوابیدیم و زودی راه افتادیم تاریکی نخوریم.
  مالک مزرعه یک تشکر خشک و خالی نکرد. کارد می زدی خونش در نمی آمد. کاش آفت افتاده بود.
  قصه ی حشدالشعبی و کمک های بشردوستانه و تیشه و ریشه است. همه با هم!

   
 110. با درود آقای نوریزاد من یک ایمیل مهم برایتان فرستادم به mnourizaad@gmail.com قربانت مرتضا از آمریکا

  ——-

  درود دوست گرامی
  من ایمیلی از شما دریافت نکرده ام.
  mnoorizaad@gmail.com

  .

   
 111. اقامرتضی گرامی شما در کامنت های متعدی که در جواب اعتراض به ورود شبه نظامیان عراقی وحزب اله نوشته اید استدلالتان این بود که انان برای کمک باانواع وسائل ضروری برای جلوگیری از پیشرفت خصارت های سیل امده اند در صورت درست بودن این دلایل بازهم مشگل ورود گروهی از افرادبیگانه بدون مجوز قانونی را حل نمیکند زیرا اگر یک فرد عراقی بخواهد وارد ایران شود از نظر قانون باید به سفارت یا کنسولگری ایران در عراق مراجعه و ویزای ورود در یافت کند که در موردخشدالشعبی چنین ویزائی نه فردی ونه گروهی دریافت نشده.دیگر اینکه طبق موازین بین المللی در هر حادثه ای تنها صلیب سرخ یا هلال احمر با در خواست دولت میتواند با پرچم خود وارد کشور شود .حشدالشعبی به چه مجوز با اتوموبیلهای خود با پرچم خاص همراه با پرچم عراق به کشور بی درو دروازه ایران وارد شده اند . متعاقب انان حزب اله نیز با اتو موبیلها وپرچم خاص خود بی اجازه داخل کشور شده .واقعن موجب تعجب است که شما با اینکه دو نفر از وکلای مجلس هم به ورود انان معترض شده اند نه تنها به دفاع برخاسته اید بلکه به اقای نوریزاد ودیگر معرض های این سایت انتقاد شدید همراه با پرخاش کرده اید .اقا مرتضی دفاع شما از ج.ا ایران چه درست وچه نادرست قابل توجیه است اما دفاع از هجوم بیگانه به کشور را به هیچ دلیلی نمیتوان توجیه کرد با احترام.

   
  • امی گرامی،موقع خواندن نظرات و استدلال های مخالف،دقیق به مطالب و استنادات یا لینک های ارائه شده او توجه کنید.
   بنده در چند کامنت،اشاره کردم که ورود همسایگان عراقی با هماهنگی با سفیر و سفارت ایران در عراق بوده است و کمک های کشورهای همسایه به یکدیگر نیز،منافاتی با اتخاذ روش های دیگر از جمله امداد از طریق هلال احمر ندارد.

   نیز،بموجب قانون ،اظهار نظر شخصی تک تک نمایندگان مجلس شورا،آزاد است،اما آنچه که معیار و محور برای عمل قانونی است،مصوّبات قانونی برآمده از رای همه یا اکثر نمایندگان است با طیّ سلسله مراتب تعبیه شده در قانون.

   همچنین من توضیح دادم که آمدن این افراد از اتباع کشور همسایه،نه عنوان “ایجاد پایگاه نظامی” دارد تا با اصل 146 قانون اساسی منافات داشته باشد، و نه عنوان “هجوم بیگانه به کشور” که شما مطرح کردید.

   ضمنا در نوشته شما دو غلط املائی غیر قابل تسامح وجود داشت که دوستانه به آن اشاره می کنم:

   خصارت=خسارت
   مشگل=مشکل

    
 112. الحشدالشعبی
  وارد خوزستان شد یعنی بدستور فرمانده قوا های: سپاه، ارتش و بسیج در ایران + چافوکشها ولاتها، از عراق چریکهای الحشد الشعبی و حزب اله لبنان ودیگران گروهای شیعی، بلی فرمانده واقعی همه این دستجات خامنه ایست و عکس خمینی و خامنه ای در مراکز این گروها در کشورهایشان برقزار یعنی بفرمان رهبر وارد ایران شدهاند،آورده شدهاند به عنوان کمک بسیل زدگان ولی به احتمال زیاد برای گفتن به آمریکا ما تنها نیستیم، الحشد شعبی با اینکه یک نیروی پذیرفته شده از دولت عراق است ولی اعضای آن هریک ماهانه 700 دلار حقوق دارند درحالیکه افسر ارتش عراق 500 دلار و امکانات بسیاری که دیگران از آن محرومند ، آنها فداییان رهبر و شیعه هستند ومزد بگیر.

   
 113. روزبه حاتمی در اینستاگرام خود با انتشار این عکس نوشت:

  دخترک دندان درد داشت. شهر هم نیمه ویرانه. با مادرش به درمانگاه ارتش رفتند. زمانی که دکتر داشت معاینه می کرد دخترک تعریف کرد که امروز جشن تولدش بوده و گویا کسی هم دل و دماغ برپایی جشن را نداشته.

  باقی ماجرا هم که در تصویر مشخص است. نیروهای ارتشی مستقر در #پلدختر در #سالن_تئاتر شهر برایش تولد گرفتند.

  ✅@kaleme

   
 114. جناب جاسم (قسمت اول)

  با سپاس و توجه به اینکه در پاسخ نوشته من نظراتتان را بدون توسل به توهین و تمسخر مطرح کردیدمیخواهم گفتگویمان را ادامه بدهم و چندنکته را بعرض برسانم .

  ۱ . فرموده اید “شما به من نشان دهید که در این سایت آقایان مخالف این نظام ذره ای در باره سوی دیگر قضایا , امریکا و دوستانش , شاه سابق و پدرش , در جایی سخنی گفته باشند یا در ستایش از کاری درست که پس از انقلاب در کشور شده چیزی بگویند” . دوست گرامی ، شما ماهیت سایت شخصی آقای نوریزاد را در نظر نمیگیرد. این یک رسانه بسیار کوچک و محدود منتقد و مخالف رژیم حاکم است بنابراین خط مشی ان و خوانندگانش باید برای همه مشخص باشد. شما نمیتوانید مثلا از یک نشریه ادبی که نقد کتاب میکند انتظار داشته باشید که فی المثل در باره باخت فلان تیم فوتبال هم قلم فرسائی کند. بحمدالله در این مملکت تقریبا همه رسانه هایی که براحتی در دسترس همگان میباشند و اکثرا از منابع مالی دولت تغذیه میشوند شب و روز با عکس و تفصیلات مشغول مدح و ثناگویی رژیم و تخطیه و فحاشی به همه کسانی که نامبردید هستند . با این وجود نوریزاد همه ردیه هائی را که شما و سایرین (بسیاری از آنها آلوده به زشت ترین توهینها) برایش ارسال میکنید منعکس میکند و قضاوت را به خواننده وامیگذارد. اگر شما همین ایرادی را که در اینجا مطرح کرده اید برای کیهان بفرستید و بگوئید چرا در مخالفت با حاکمیت فعلی و یا تعریف از رژیم سابق چیزی نمینویسد فکر میکنید آنرا منتشر میکنند؟

  ۲ . میگویید “من بار ها نوشته ام که در این کشور هر کاری شده با دست مردم شده و ضرورت روز بوده نه خواست زمامداران و به ابتکار و حتی اندیشه آن ها . نه رضا شاه دانشگاه ساخت و نه خمینی جایی را آباد یا خراب کرد” . بله شما بارها نوشته اید ولی تکرار این حرف از طرف شما بان حجت علمی و تاریخی نمیدهد. تمام تاریخ دنیا داستان خوب و بد رهبرانی است که تاریخ را ساخته اند . اگر مردم به دینی گرویده اند پیغمبری راهنمایشان بوده. اگر سرزمینی فتح شده فرمانده ای ان فتوحات را آفریده ، اگر کشوری ورشکسته شده بیعرضگی و ناتوانی سرانش بانی ان بوده و اگر شرکتی رشد کرده و موفق بوده همه آنرا ازتوانایی مدیریت ان موسسه میدانند. یعنی شما میفرمایید که اگر سلطنت احمد شاه ادامه پیدا کرده بود که با توجه به جوانی او میتوانست سالها ادامه یابد آیا پنجاه سال بعد من و شما در همان ایرانی زندگی میکردیم که کردیم ؟ آیا اگر انقلاب سال ۵۷ را بجای آقای خمینی بفرض آیت الله بروجردی رهبری میکرد نتیجه همان میشد که شد ؟ اگر واقع بین و با تاریخمان آشنا باشیم باید قبول کنیم که در ایران کمتر از بسیاری ممالک دیگر کاری توسط مردم انجام شده و همیشه حکام وقت بوده اند که مسیر پیشرفت یا عقب ماندگی کشور را رقم زده اند. همین مردم شاه عباس داشته اند و با فاصله ای کوتاه شاه سلطان حسین . مطمئنا میدانید که در همین قرن گذشته نه انقلاب مشروطه را “مردم” بپا کردند نه ملی شدن نفت را و نه انقلاب اسلامی را .

  ۳ . گفته اید “این خمینی نبود که در زندانها شکنجه داد و کشت بلکه این نظیر همین نوریزاد بودند که کشتند و شکنجه دادند” . آیا منظورتان اینست که نوریزادها با تصمیم و اراده شخصی خودشان شکنجه کردند و کشتند و هرگز نه خمینی با خبر شد و نه رئیس جمهورش و وزرایش و نه سپاهیانش !!؟ پس چرا وقتی منتظری با خبر شد و اعتراض کرد یکشبه از ثمره عمرو ولیعهد آقا به فردی ساده لوح و نادان تبدیل شد که لیاقت ان مقام را نداشت ؟

  اجازه بدهید در اینجا مطلب دیگری را هم مطرح کنم. همه کسانی که گذشته نوریزاد را مطرح میکنند و به تغییر مرام او (اکثرا با سخیف ترین کلمات و صفاتی که شایسته خودشان است) حمله میکنند در واقع یک حرف را میزنند . آنها به نوریزاد میگویند چرا به خطای خود اقرار میکنی. مجسم کنید چه خواهد شد اگر در ایران هم مانند ژاپن مسؤلین بابت خطاها واشتباهات خود از مردم پوزش بطلبند و حتی بخاطر زیانی که به سایرین زده اند خودکشی کنند ! سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. دیگر وزیر و وکیلی باقی نمیماند. مملکت دچار کمبود جمعیت میشود ! بله پیام آنها به نوریزاد اینست که اگر ذره ای عذاب وجدان هم داری چرا تو هم مثل گنجی و سروش و مهاجرانی و غیره ول نمیکنی بروی به شیطانهای بزرگ و کوچک پناهنده شوی و از همانجا کماکان مداحی رژیم را بکنی . هم از مزایای قانونی سکونت دربلاد کفر استفاده کنی و هم انشالله از مراحم ملوکانه برخوردار شوی و موی دماغ حضرتشان نباشی.

  ادامه دارد ….

   
 115. به جناب جاسم (قسمت دوم)

  ۴ . فرموده اید “شما وقتی مینویسید که ”این وحشی ها در مملکت ما چه میکنند ” بیشترین خدمت را به استبداد کرده اید چون امر خیری را به شکل نا مطلوبی شر معرفی کرده اید و نشان داده اید که بعضی از مخالفان حاکمان آدم های کم عقلی هستند” . دوست محترم ، اولا اگر کسی بدرست یا غلط نسبت به امری نظر منفی داشته باشد این بمعنی کم عقلی اوست ؟ ولی دقت کنید به توضیحی که امروز استاندار خوزستان در مورد حضور قوای خارجی در مملکت داده و خودتان قضاوت کنید کم عقل کیست یا چه کسی همه ملت را کم عقل میداند . ایشان فرموده اند “برادران عراقی ما ۲۰ دستگاه بیل مکانیکی و ماشین آلات دیگر مثل کمپرسی و لودرو آمبولانس آوردند و تنها علت حضور این نیروها همین بوده و دلیل دیگری در کار نیست ” . عجب؟ سپاه و ارتشی که میخواهد اسرائیل را محو کند و امریکا را فتح کند و کاخ سفید را تبدیل به حسینینه نماید محتاج بیل مکانیکی و کمپرسی برادران عراقی است . چرا بجای موشک سازی و اتمی بازی ۲۰ تا بیل مکانیکی نمیسازند یا نمیخرند ؟ ایا غیر از این است که گوینده این حرف من و شما را کم عقل فرض کرده انهم بدون کمک نوریزادو آیا از همین توضیح کودکانه بوی شر نمیاید ؟

  ۵ . قسمت دوم مطلبتان بر میگردد به امریکا و اعمالش. باور بفرمایید منهم مثل شما دل پری از امریکا و همه قلدرهای جهان دارم و با همه آنچه که شما در مورد سیاستهای امریکا میگویید موافقم . تنها من و شما و مملکت ما هم نیستیم. بشریت تا بوده گرفتار همین رفتارها بوده. اما کمی واقع بینی میتواند از اشتباهات و زیانهای جبران ناپذیری پیشگیری کند. ببینید ، در همین قرون نزدیک به ما دهها کشور و میلیونها انسان گرفتار استعمارو سلطه انگلیس و اسپانیا و فرانسه و روسیه و امریکا و غیره بوده اند. جنایاتی که آلمان و ژاپن در سرزمینهای تحت اشغالشان مرتکب شده اند شاید وحشتناکتر از رفتاربسیاری از استعمار گران بوده. در واقع ایران از این جهت بمراتب کمتر از بسیاری کشورهای دیگر صدمه دیده. ولی بجز جمهوری اسلامی بقیه این کشورها پس از گذر از ان دوران تمام تلاششان را برای بهبود روابطشان با همه جهان خصوصا “دشمنان” سابقشان بکار برده اند که از دشمنان دوست بسازند بدون توجه به خطاهای انها در سایر نقاط جهان. چرا؟ چون منافع ملی خودشان هدف بوده نه خود گنده بینی رسالت جهانی . هند پس از بیش از دو قرن تحمل استعمار انگلیس و حتی تکه پاره شدن سرزمینش توسط آنها علم دفاع از سایر مستعمرات را بدست نگرفت بلکه بدنبال مملکت سازی رفت. ویتنام در پی سالها جنگ و کشته و معلول شدن میلیونها شهروندش توسط امریکا برای دفاع از “مردم مظلوم” کوبا و نیکاراگوئه و افغانستان نیرو نفرستاد و بدنبال “مالیدن پوزه امریکا بخاک” نرفت بلکه با یافتن راههای همکاری و تجاری همه نیروی خود را در جهت بازسازی کشورش متمرکز کرد. حالا شما سوال میکنید “اول امریکا و غرب آمد و یا اول ما در کشور های دیگر به قول شما دخالت کردیم؟” . این سوال شما در واقع به عبارت خودتان شیپور را از سر گشادش زدن است. بسیاری از ما ایرانیان میگوییم یک دولت ملی و مردمی در ایران باید تمام نیروهایش را صرف بهبود اوضاع ملت و مملکت خودمان بکند نه دخالت در کشورهای دیگر .

  بله منهم با شما موافقم که “در حال حاضر کشور های زیادی هستند که مردمانشان رنج میبرند و در سختی زندگی میکنند” ولی تا زمانیکه هموطنانم رنج میبرند و در سختی زندگی میکنند نمیتوانم بفکر ان کشورها باشم. عمری بما گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامست.

   
 116. جناب سید مرتضی گرامی – سلام و ممنون از شما.

  من همیشه گمان میکنم که کسی که این عبارت “تئوری توطئه” را ساخته خودش یکی از توطئه گران بسیار زیرک و باهوش بوده چون چنان بار منفی در این عبارت وجود دارد که به هر کس و یا جریانی نسبت داده شود سریع صفت هایی مانند نادان و ساده لوح بی خبر و … به ذهن آدم خطور میکند. یکبار سرچشمه بوجود آمدن این عبارت را دنبال کردم که برمیگردد به قرن 19 میلادی ولی متاسفانه بقیه اش را فراموش کرده ام.

  من اگر توجه کرده باشید از بعضی از این رویداد ها بعنوان “امداد های غیبی” یاد کردم نه اینکه آنها مستقیما کار ج.ا بوده باشد. ولی تردید نکنید که بسیاری دیگر که برشمردم کار خود ج.ا است.

  شما گمان میکنید که برای مثال سخن های آقای سعید قاسمی همینطور اظهار نظری شخصی بوده که خوراک برای انشا نویسان داخل و خارج بوجود آورده. فقط برخورد بسیار نرم سپاه و بقیه را با ایشان ببینید و بقیه را خودتان درک خواهید کرد. یا همین مسئله ورود حشدالشعبی و … این همه جار و جنجال که براه افتاده.

  توجه کنید که در این سایت و تمام شبکه های مجازی سخن ها و اظهار نظر ها همه به طرف این دو موضوع رفته و همه فراموش کردند هفته پیش در مورد چه انشا مینوشتند و گفتگو میکردند و آیا از آن همه بحث و گفتگو نتیجه های مثبت و دلخواه گرفتند که پرونده اش بسته شد و به سوی این موضوع های جدید هجوم بردند؟

  شما در مورد اصلاح ج.ا سخن میگویید ای کاش ج.ا اصلاح پذیر بود که از بوجود آمدن بحران های بسیار بدتر از شرایط فعلی جلوگیری میکرد. برای مثال آیا شما میتوانید چند مورد فقط در مقطع دیماه 96 تا به اکنون ذکر کنید که ج.ا برای دلگرم کردن مردم به اصلاحات قدمی برداشته باشد؟ آیا ما بغیر از نشان دادن قدر قدرتی ج.ا مانند همیشه چیز دیگری دیده ایم؟

  من متاسفانه هیچ عقلانیتی در هیچکدام از طرفها نمی بینم.
  ظاهرا همه در حال مبارزه اند ولی این مبارزه ها آیا تا به حال سودی هم برای بهبود شرایطی که ایران در آن قرار دارد داشته است؟ شما دارید مبارزه میکنید چگونه با آوردن خاطرات علم – مدتهاست که دارید اینکار را میکنید – و تنها سودی که داشته گمانم این باشد که من را کلی خندانده چون نوریزاد و دیگران بار ها به شما انتقاد کرده اند که از این کار دست بکشید ولی شما با پشتکار به آن ادامه میدهید باور کنید هر بار مطلب تازه از خاطرات علم میبینم کلی میخندم.
  و آقای نوریزاد هم دارند مبارزه میکنند چگونه؟ با نوشته های تکراری. گمانم آقای نوریزاد دارند پیر میشوند که دیگر یافتن سوژه های نو برایشان تا این حد مشکل شده. دیگر نوشته های ایشان مانند سناریو های فیلم های پیش از انقلاب شده که اکثر آنها در باره دو خانواده یکی پولدار دیگری ندار- دختری از یکی از خانواده ها و پسری از آن یکی عشق و چند صحنه کاباره ای با خواننده ای با صدای زیبای خانم عهدیه و چند کتک کاری و بعد رسیدن عاشق ها به هم. حالا داستان جناب نوریزاد شده. مقایسه گاندی با خمینی – مقایسه خمینی با رضا شاه – رضا شاه کار کرد خمینی نکرد. و …

  توجه میکنید جناب مرتضی در صورت ظاهر هر دو در جهت پیشرفت اوضاع مثلا تلاش میکنید ولی به من بگویید خاطرات علم از شاه و مقایسه خمینی با گاندی بعد از 40 سال چگونه میتواند ما را از شرایط وحشتناکی که در آن هستیم رهایی بخشد؟

  هم کار شما و انکار سرسختانه بی خردی ها نا کار آمدی ها و جنایت های ج.ا هم کار آقای نوریزاد فقط تخم نفاق بیشتر میکارد و بس.

  به جناب نوریزاد پیشنهاد میکنم اگر دنبال سوژه ای نو میگردند برای مثال اگر در باره آن موضوع انشای فیلسوفانه که از دوران اول دبیرستان ما را با آن درگیر کردند ولی هنوز جوابی هم پیدا نشده بنویسند – “علم بهتر است یا ثروت؟” همان نتیجه ای را خواهند گرفت که با موضوع هایی که مدت هاست با آن ها سرگرم هستنتد.

  شاید همه اینها بر میگردد به نژاد آریایی ما و اینکه هنر نزد ایرانیان است و بس!!!

   
  • نون میم گرامی

   خوشحالم از اینکه با ارسال گزیده هایی از یادداشت های علم موجب مسرّت و خندیدن شما می شوم!

   در نوشته ای خطاب به فریبا در مورد فلسفه ارسال این گزیده ها توضیح داده ام،مراجعه کنید.فقط این توضیح را لازم می دانم که :ارسال این یادداشت های متنوع تاریخی،بمعنای مبارزه نیست،هرچند می توان از آن بعنوان حرکتی سلبی در برابر مقدّس نمائی های که در این سایت در خصوص پهلوی ها انجام می شود دانست،اما در هر حال،توجه به تاریخ- بتعبیر قرآن-موجب عبرت است.

   ایرادات شما به جناب نوریزاد را وارد می دانم و با آن موافقم.

   مقوله اصلاح،چه در فرد و چه در اجتماع،پروسه ای تدریجی است نه امری دفعی.

   تعبیر “تئوری توطئه” یا “تئوری توهم توطئه”هردو صحیح است و رواج دارد.

   ممنون از توجه شما

    
 117. سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای

  چنان قحط سالی شد اندر دمشق

  که یاران فراموش کردند عشق

  چنان آسمان بر زمین شد بخیل

  که لب تر نکردند زرع و نخیل

  بخوشید سرچشمه‌های قدیم

  نماند آب، جز آب چشم یتیم

  نبودی به جز آه بیوه زنی

  اگر برشدی دودی از روزنی

  چو درویش بی رنگ دیدم درخت

  قوی بازوان سست و درمانده سخت

  نه در کوه سبزی نه در باغ شخ

  ملخ بوستان خورده مردم ملخ

  در آن حال پیش آمدم دوستی

  از او مانده بر استخوان پوستی

  وگر چه به مکنت قوی حال بود

  خداوند جاه و زر و مال بود

  بدو گفتم: ای یار پاکیزه خوی

  چه درماندگی پیشت آمد؟ بگوی

  بغرید بر من که عقلت کجاست؟

  چو دانی و پرسی سؤالت خطاست

  نبینی که سختی به غایت رسید

  مشقت به حد نهایت رسید؟

  نه باران همی آید از آسمان

  نه بر می‌رود دود فریاد خوان

  بدو گفتم: آخر تو را باک نیست

  کشد زهر جایی که تریاک نیست

  گر از نیستی دیگری شد هلاک

  تو را هست، بط را ز طوفان چه باک؟

  نگه کرد رنجیده در من فقیه

  نگه کردن عالم اندر سفیه

  که مرد ار چه بر ساحل است، ای رفیق

  نیاساید و دوستانش غریق

  من از بینوایی نیم روی زرد

  غم بینوایان رخم زرد کرد

  نخواهد که بیند خردمند، ریش

  نه بر عضو مردم، نه بر عضو خویش

  یکی اول از تندرستان منم

  که ریشی ببینم بلرزد تنم

  منغص بود عیش آن تندرست

  که باشد به پهلوی بیمار سست

  چو بینم که درویش مسکین نخورد

  به کام اندرم لقمه زهر است و درد

  یکی را به زندان درش دوستان

  کجا ماندش عیش در بوستان؟

   
 118. این خبری بود که چند روز پیش بعضی از خبرگزاریها آنرا پخش کردند از جمله بی بی سی.
  بی بی سی: شیخ معین دقیق، نماینده حزب‌الله لبنان در قم اعلام کرد: “هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از جوانان لبنانی در مناطق سیل‌زده حضور دارند و برخی دیگر از جوانان در حال عزیمت به مناطق سیل‌زده ایران هستند.”
  به گزارش تسنیم، آقای دقیق گفت که حسن نصرالله بر حضور جوانان لبنانی در مناطق سیل زده ایران تاکید کرده است.
  وی گفت: “آقای سیدحسن نصرالله به‌صورت مکرر پیگیر وضعیت سیل‌زدگان است و از همه جوانان و حزب‌الله لبنان خواسته است که برای امدادرسانی به سیل‌زدگان با تمام توان در کنار نیروهای جهادی، هلال‌احمر و نیروهای مسلح ایران باشند.”(پایان خبر)
  این خبر با خبر ورود حشدالشعبی بسیار متفاوت بود و هست ولی ظاهرأ کمتر مورد توجّه قرار گرفت. خبر از «ورود» حشدالشعبی به ایران بود و یا است ولی خبر در مورد حزب الله حاکی از رفتنشان به مناطق سیل زده است٬ از خبر چنین استنباط میشود که این نیروی تروریستی لبنانی در ایران هستند و بعد از سیل وارد نشده اند! یکبار دیگر خبر را بخوانید٬ صحبت از «ورودشان» به ایران نیست!! اینها تحت چه پوششی در ایران هستند؟ از خبر میتوان حدس زد که حوزه یکی از مکانهایی است که این افراد از آن هستند (سخنگویشان آنجاست٬ احتمالأ همانجا هم نیرو دارند).از قرار معلوم این تروریستها اینجا لانه کرده اند. وقتی این خبرها و حرفهای افرادی مثل سعید قاسمی و بقیه را میزاری کنار نامه ظریف اوضاع خیلی خنده دار میشه. ظریف زور میزنه به همه بگه سپاه تروریست نیست ٬ از طرف دیگه قاسمی و بقیه آدمکشان سپاهی میان میگن٬ تو چی میگی دیگه!! یعنی چی که ما تروریست نیستیم! هستیم خوبش هم هستیم٬ تازه با القاعده هم رابطه داشتیم و داریم. عجب خر تو خری این مملکت امام زمانی!!!!!

   
 119. اسلام يك كتاب آشپزی است که ۱۴۰۰ سال است هركسی از آن غذا درست میكند مسموم ميشود!
  اما همیشه میگویند عيب از كتاب نيست، عيب از سرآشپزها است!

  میگوییم: القاعده…
  میگویند: اسلام نیست!

  میگوییم: طالبان…
  میگویند: اسلام نیست!

  میگوییم: بوکوحرام…
  میگویند: اسلام نیست!

  میگوییم: داعش…
  میگویند: اسلام نیست!

  میگوییم: وهابیون…
  میگویند: اسلام نیست!

  میگوییم: حزب الله…
  میگویند: اسلام نیست!

  میگوییم: جمهوری اسلامی…
  میگویند: اسلام نيست!

  میگوییم: فلان مرجع تقلید شیعه…
  میگویند: این آخوندها مسلمان نیستند و فقط اسلام را خراب میکنند!

  میگوییم: فلان قانون اسلام…
  میگویند: این قانون برای آن زمان بوده و ربطی به حال حاضر ندارد!

  میگوییم: فلان حدیث…
  میگویند: ممکن است تحریف شده باشد، مورد قبول ما نیست!

  میگوییم: فلان آیه قرآن…
  میگویند: معنیش این نیست، باید تفسیرش را بخوانید، شان نزول دارد!

  ميگوييم: فلان تفسير…
  ميگويند: تفسیر که قرآن نیست!

  میگوییم: فلان روایت تاریخی از فلان مورخ مسلمان…
  میگویند: فلان مورخ که معصوم نبوده، ما قبولش نداریم!
  ———————
  میگوییم…
  پس اسلام واقعی چیست؟!!
  کجاست؟!!
  کی قرار است اجرا شود؟!!

  میگویند…
  اسلام واقعی هنوز پیاده نشده، باید تا ظهور مهدی صبر کنید!
  ———————
  میگوییم: ظهور چه موقع است؟!!
  میگویند: شاید این جمعه بیاید…..!!!!!؟؟؟؟؟؟

   
 120. سیل آمد و ویران کرد و خشم مردم نیز اینچنین ویرانگر است، اگر مردم قدر خود را بدانند. .
  دقیقا بدلیل حفظ نظام باران بهاری سیلی بسوی خانه های مردم شد. برای حفظ امکانات برای سپاه باید مزارع و آبادی ها از بین می رفتند.مگر دسته دسته جوانان برای اهداف سپاه در عراق و سوریه قربانی نشدند ؟
  آن دروغ همچنان ادامه دارد و سید ما از تهمت می گوید، سید، حکومت اسلامی سرتاپایش یک تهمت بزرگ به ایران و ایرانی است، بدین خاطر بیان حقیقت و واقعیت برای شما صورت تهمت است.
  افرادی که در زندان بجرم توهین به نظام و یامقدساتند ، همه دلیل سرکوب شدید و ضدمردمی بودن نظام دارد. شما هر چیز را بنا به سلیقه خود تعبیر و تفسیر می کنید آنجا که نفعتان است، دم از جمهوریت وانتخاب ملت می زنید. در غیر این صورت حق انتقادمردم را توهین شماره و زبان جمهوریت را با غل و زنجیر می بندید.
  شمای نوعی که شامل تمامی دستگاه حکومتی می شود،حافظ نظامید و نه مردم پس دم از اکثریت زدن دروغی محض است حکومت و داروسته اش همه ملت نیستند و نخواهند شد.

   
  • یادش بخیر یکی از درسهای کتاب فارسی کلاسهای ابتدایی!

   آن مرد آمد!

   آن مرد در باران آمد!

   آن مرد با اسب آمد!

   ===
   کلمات و ترکیبهای تازه!

   داروسته اش=دار و دسته اش!

    
 121. آخرین دفعه که حکومتی در ایران از قوای نظامی خارجی برای استمرار ظلمش استفاده کرد ممد علی شاه/* قاجار بود. منقلابیون ۵۷ چشمتون روشن!

   
 122. دنیل دیویس، سرهنگ دوم ارتش آمریکا تا سال ۲۰۱۵ در نشنال اینترست:

  اگر قصد دارید فاجعه حمله نظامی به عراق در مورد ایران تکرار نشود، حتما باید جان بولتون را از کار برکنار کنید.

  «اگر ترامپ می‌خواهد در گودال جنگ‌های شکسته خورده [آمریکا] گرفتار نشود، او باید چندین نفر از وزرا و مشاوران خودرا برکنار کند که جان بولتون در صدر همه آنها است…. بولتون سالها در “اندیشکده های” واشنگتن کار کرده است، ولی‌ نسخه‌های او برای سیاست خارجی‌ آمریکا مصیبت کامل بوده است. از همه شناخته شده تر حمایت کامل او از هجوم [غیر قانونی] به عراق بود، ولی‌ حتی پس از آنکه روشن شد حمله به عراق فاجعه کامل بود، او هنوز می گوید آن جنگ “کاملا توجیه شده” بود. شواهد برای عدم توبه او برای چنین مواضع ویرانگری بسیار زیاد است. او پیشنهاد داد که ایران بمباران شود، و می‌خواهد رژیم‌های ایران، کره شمالی‌، لیبی‌، سوریه، کوبا و ونزوئلا را با زور تغییر دهد. همان طور که خود ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود گفت، جنگ عراق یک جنگ ۱۶ ساله است که در طول آن [دستکم] ۴۵۶۸ سرباز و افسر آمریکا کشته شده ا‌ند و ۳۲،۰۰۰ نفر مجروح شدند، که این هنوز ادامه دارد. تکرار چنین اشتباهی‌ درباره ایران فاجعه‌ای بسیار بزرگتر خواهد بود، چون ایران هم بسیار بزرگتر از عراق است، هم جمعیت آن بسیار بیشتر است، و هم توانایی آن برای پاسخ دادن به حملات آمریکا بسیار زیاد است. بولتون از اشتباهات خود نیاموخته و می‌خواهد آنها را تکرار کند».

  https://nationalinterest.org/blog/skeptics/avoid-iraq-style-disaster-under-trump-bolton-must-go-52897?fbclid=IwAR3wXJRjxNbkav7Xe9vMqIdtCcWNlNh4a_St0Cv6ndCH7HJazFf8z3U9fiM

   
 123. حاجیه ضعیفه ریحانه طباطبایی: هدف ترامپ نابودی جامعه مدنی ایران است.
  مش قاسم: حاجیه خانوم، سولاخ دعا رو گم کردی. اولا حاجی ترامپ کمتر از یک ساله که سنبه رو پر زور کرده، این جامعه مدنی که تو صحبتش رو میکنی ۴۰ ساله که حکومت/* اسلامی تحدیدش کرده. ۲- منظورت کدوم جامعه مدنی ایرانه؟ استمرار طلبان؟ اونا دستشون تا آرنج در همه جنایات حکومتی بوده. از اون گذشته اینا هر روز مشتاق یه گوشه چشمی از این دومی هستن که بدو بدو برن دستبوس. بقیه که دیگه یا زندان یا فراری یا کشته شده. ۳- اینا تخصصشون اینه که تقصیر کثافات کاریهای منقلابی شون رو گردن این و اون بندازن. دلیل: از این ستون تا اون ستون فرجه که دوباره بتونیم شیره دیگری به سر این ملت بمالیم.

   
 124. حاج مصطفی تاعمامه زاده: حشدالشعبی و امدادرسانی؟
  مش قاسم: حاجی ورداشته مقاله نوشته. ۱- حاجی! حکومت اسلامی همینه که میبینی! خودت هم بهش رای دادی و عمله ظلمش هم بودی و هستی. ۲- از نقطه نظر حکومت اسلامی ایران ملت نداره، امت داره. امت هم که در زمره چهارپایان است باید به راهی که بره که اون اولی و این دومی واسش تعیین میکنن. ۳- از جامعه مدنی که این و همپلکیهاش صحبت میکنن منظورشون همین استمرار طلبان هستن. ۴- کل این مقاله واسه شیره مالیدن به سر ملته که حواسشون رو از نقطه اصلی پرت کنن به سوی امثال حاجی و حاج ممد مستراح پناه و اینجور چیزا. اینا همشون سر و ته یه کرباسچی هستن و شریک در این منقلاب.

   
 125. آی نعمت کجائی که ببینی ناله هات شرح بدبختیای امروزه نه اون روزگار که خوشی زده بود زیر دلمونو نمیدونسیم دس خارجی تو کاره

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG8Znalt3hAhWGr6QKHT5QBHQQwqsBMAN6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkwRMAnhYPtM&usg=AOvVaw2_KSo9zb_NoePxa_uBCPrE

   
 126. آمورتی چی بلغور میکنی یارو اسمش اعلم نیس علمه اونم اسدالله خزیمیه علم بازمونده یه عرب مهاجم برو تاریخو بخون بعد افاضه کن . اوائل حکومت بنی عباس خراسونیا پی بردن این بنی با بنی قبلیش فرقی نداره واسه همین قیام کردن بنی های دوم یه سردار عرب بنام خازم ابن خزیمه رو با سپاه به خراسون فرستادن و قیامو سرکوب کردن بعدش هم این آل خزیمه موندنو مقیم شدنو زادو ولد کردن تا رسید به این مش اسدالله پس یادت باشه طرف اسمش اعلم نیس علمه

   
  • بله درست است،نام او “اسدالله عَلَم”است،نه اعلم،احتمالا وقتی مطلب را از ورد کپی می کردم این الف هم با آن همراه شده.این سهو از من بوده،اما بهرحال نیازی به اینقدر فلسفه بافی و نام مخاطب را بصورت بی ادبانه تعبیر کردن نیست،نام من سید مرتضی است،همانطور که نام او علم است،مودب باش داور.

    
 127. سید مرتضی
  1:12 ب.ظ / آوریل 19, 2019

  1- شاه: من از سوریه و حافظ اسد طرفداری کامل کردم و از اردن و عربستان و فرانسه هم خواستم که از او حمایت کنند.
  اسدالله اعلم
  «عرض کردم :شاهنشاه عملا چه کمکی می توانید به سوریه بفرمایید؟ فرمودند: خودم که هیچ، ولی به ملک حسین پیام فرستادم که شما دیگر حالا که وارد شدید باید تا لحظه آخر پشت سر سوریها بایستید و راه برگشت ندارید. دیروز هم وسیله [فریدون] موثقی به ملک خالد[پادشاه عربستان] پیام فرستادم که حتی الامکان از حرکت عراق به طرف سوریه و خنجر زدن از پشت به آنها جلوگیری کند»
  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۱۴۹. ۲۲ خرداد ۱۳۵۵)
  «صبح امروز عرض کردم:[فریدون] موثقی سفیر شاهنشاه در اردن که با حافظ اسد وسیله شیخ طالب و خود ملک حسین در ارتباط است، میل دارد بداند که مذاکرات شاهنشاه با ژیسکار درباره لبنان و اسد چه بوده است؟
  فرمودند: به او بگو تمام، طرفداری از نظرات اسد بود.
  عرض کردم: همچنین عرض می کند اسد که خود را در اختیار شاهنشاه قرار داده است لابد انتظار کمک از شاهنشاه دارد!
  فرمودند: کمک مادّی از قبیل اسلحه و غیره که ممکن نیست! ولی کمک سیاسی، به خصوص در قبال نظرات شدید [انور] سادات رئیس جمهور مصر بر علیه او، زیاد به عمل می آوریم»
  (همان، ص ۲۹۱- ۲۹۰. ۱۸ مهر ۵۵).
  ………………….
  سید راستی تو به چه هدفی این خاطرات را چه راست چه دروغ در این سایت می گذاری ؟ آخه بی سواد //// این گزارش که قدرت محمد رضاشاه را می رساند و بیچاره گی و خاک بر سری اراذل و اوباش اسلامی را؟ آخه بیچاره تهی مغز با گذاشتن این خاطره ایا مردم قدرت شاه را با اراذل و اوباش اسلامی امروز از جمله خودت را مقایسه نمی کنند؟ آخه بقول شیرازی ها پله تو خودت گویا از طرفداران شاه هستی و خبر نداری و یا بی شعوری و خیال می کنی برعلیه شاه می نویسی! بدبخت این کامنت تو قدرت و ابهت محمد رضاشاه و ایران آن روز را می رساند. آخه بدبخت//// این کامنت می رساند که محمد رضا شاه اصلا روسای کشورهای عربی را داخل آدم بحساب نمی آورده تا چه رسد به اینکه مثلا بخواد با آنها کل کل کند!////محمد رضاشاه در این کامنت تو وقتی با روسای عرب حرف می زند مثل یک ابر قدرت به نوچه هاش دستور میده! //////////////////// تو و خمینی و خامنه ایی و اراذل و اوباش اسلامی و//////////////////////////////////////////// اسلام و مقدسات اسلامی ات که ما را به چنین ذلتی انداخته که محتاج حشدالشعبی عراق و زینبیون پاکستان(کثیف ترین کشور دنیا) و …سایر تروریستها و شپشوهای اسلامی شده ایم./////////////////////////////////////////// مقدسات اسلامیه! این بود عزت و قدرت و آبادی و استقلال و آزادی و عزت نفس که اون گور بگور شده وعده اش را داد؟ که حشد الشعبی تروریست بدون اجازه دولت و نمایندگان مجلس و بدون اطلاع حکومت عراق وارد ایران شود و تو و امثال تو افتخار/////شونو بکنی؟ ای/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   
  • سلام

   مثبت یا منفی،من گزیده هایی از یادداشت های اسدالله عَلَم را که در حال منتشر شدن است،بازگو می کنم.در بحث تاریخ،یک بحث بحث حکایت امینانه تاریخ است و یحث دیگر تحلیل آن،که مربوط به عقلاء و خردمندان و انسان های با فرهنگ و ادب است نه مزدک سایت نوریزاد!
   .

    
 128. …من از جمهوری اسلامی ایران یعنی نظامی که اکثریت مردم هنوز خواهان آنند،…
  ………………..
  سید مرتضی تو که دروغ نمی گی ؟ ////////////////////////// دروغگو!

   
 129. نزدیک به ۸۰ درصد از ایرانیان شرکت‌کننده در یک نظرسنجی اینترنتی اعلام کرده‌اند که در یک «رفراندوم آزاد» به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند. در این نظرسنجی بیش از ۲۰۴ هزار پاسخ‌دهنده شرکت کردند که بیش از ۱۸۰ هزار پاسخ‌دهنده از داخل کشور بودند.

  این نظرسنجی توسط «گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان)» از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، واتس‌اپ و توییتر انجام شد.
  https://news.gooya.com/2019/04/post-25361.php

   
 130. مقاومت مردمی در مقابل اشغالگران: مزاحمت یکی از نفرات حشدالشعبی عراق به یک زوج جوان و واکنش شایسته آنها. اینم لینکش:
  https://negaam.news/%e2%8f%af-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8/

   
 131. هرچند تعبیر ” وحشی ها ” به نوعی یک تعبیر نژاد پرستانه و بی ادبانه است و اگر کسی چون نوری زاد پیرو مکتب گاندی! آن را ادا کند که دیگر بدتر از بد.

  آمّما … یک پرسش از کسانی که اهل منطق هستند:
  با وجود چند میلیون نفر بسیجی، سپاهی، نیروی انتظامی، حراستی، امنیتی و ارتشی … چه لزومی به وجود چند گردان از افراد حشد الشعبی و حزب اله بود؟
  با وجود هزاران کامیون، لودر، گریدر، بیل مکانیکی، بلدوزر، تراکتور، قایق موتوری، قایق پارویی، نفربر همه جا رو… و دیگر وسایل نقلیه سنگین و راه سازی و … دیگر چه نیازی به ده بیست دستگاه همراه آن گردانها بود؟

   
 132. توصیه مسئولان: از خرید و مصرف ملخ مرده جدا خودداری کنید.
  مش قاسم: پیشرفتها شده در طول سالیان حکومت/* اسلامی! هم ر…(سه نقطه از مش قاسم)د به این دنیا هم اون دنیا.

   
 133. حاج اسمال نجار، رئیس/* سازمان/* بیتدبیری بحران: ملخ‌ها می‌توانند خسارت سنگینی به باغات و زمینهای زراعی و محصولات کشاورزی وارد کنند و حتی می‌توانند از تنه درختان نیز تغذیه کنند. ملخ‌ها روزانه تا دو برابر وزن خود تغذیه می‌کنند و می‌توانند خسارت سنگینی را به مزارع و باغات کشور وارد کنند”.
  مش قاسم: از کمالات شیخ ما اینست ……… حاجی داره واسمون اظهار فضله میکنه.

   
 134. لطفاً حتماً این ویدئو را ببینید… مستند مستند…

  ( قابل توجه سید مرتضی و دیگر حامیان نظام )

  صحبت‌های خانم صباغچی ( اکرم فرجی ) همسر شهید و مادر شهیدان صباغچی در جلسه ی شورای شهر تهران:

  https://www.youtube.com/watch?v=JJdePAEFTI0

   
 135. وزوزیر/* بی اطلاعی: در یک سال گذشته «ده‌ها جاسوس» را «در مراکز حساس کشور» شناسایی و دستگیر کردیم و در طول یک سال گذشته «صدها تلاش سرویس‌های بیگانه برای جلب همکاری افرادی در داخل کشور» شناسایی و خنثی شده است ادعا کرد که «شناسایی این جاسوس‌ها… سرویس‌های بیگانه‌ای که اقدام به جذب این افراد کرده بودند را دچار سرگیجگی کرد».
  مش قاسم: میگن خدا خر رو دید و شاخش نداد (با عرض معذرت از همه خران چهار پا، در مثل مناقشه نیست) حکایت حاجی. حاجی تو باید سرگیجه میگرفتی که چی شده که اینهمه برادران اسلامی حکومت/* اسلامی میرن جاسوس میشن!! اینا امثال من و اونایی که در سلسله مراتب حکومت/*ی کاره ای نیستیم نیستن، اینا همه اونایی هستن که توی سیستم هستن، از غربال اسلامیگری رد شدن و همشون هم ریش دارن و هم پیشونی داغ شده!!!

   
 136. اسلامیچی تخمش با دروغ و تزویر کاشته شده. مثال: حاجی محسن صفایی فراهانی، این دیگه قراره از خوباشون باشه. مصاحبه کرده با خبرنگار. میگه “رشد اقتصادی ایران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۱ متوسط ۱۱/۹ درصد بوده” [مش قاسم: با قیمت متوسط نفت بشکه ای حدود یک و نیم دلار] و ادامه میده “متوسط رشد اقتصادی سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷ متاسفانه به ۲/۴ درصد تنزل پیدا کرده.”

  و اما چرا سال ۵۲ تا ۹۷و نه سال ۵۷ تا ۹۷؟ خدمتتون عرض میکنم: ۱- نرخ سال ۵۲ تا ۹۷ رو به ما میگه که بتونه یه عدد مثبتی رو در کارنامه خودش و همپلکیهای اسلامیش درج کنه. اگه سال ۵۷ تا ۹۷ رو بگه یه عدد منفی ۷-۸ درصدی در میاد [مش قاسم: با قیمت متوسط نفت بشکه ای بالای ۴۰ دلار] که بی آبرویی اقتصاد اسلامی رو که این شیادها پایه گذارش بودن نشون میده.

  ماه فشاند نور و سگ عوعو کند.

   
 137. سلام به ناظران گرامی
  انقلاب ایران چگونه مصادره شد؟!
  خمینی قبل از تصاحب قدرت:مارکسیتها هم در ابراز عقیده آزادند!!
  …و اینک پس از بلوای 57:ایران در قعر فهرست کشورهای آزاد!!!
  https://www.radiofarda.com/a/RSF-2019-World-Press-Freedom-Index/29888767.html
  به امید ایرانی آزاد و آباد

   
 138. ( ویرایش شده )

  ***یک خبر***

  آیا خبر دارید که جناب آقای نوری همدانی اخیراً با پاسپورت جعلی به بیمارستانی در آلمان رفته و زانوهای خود را پروتز کرده است. آیا میدانستید که نوری همدانی از جنتی پیرتر است و پسر نوری همدانی با نام فامیلی جعلی انوری ( محمد انوری ) بزرگترین دلال ارز ایران بوده که اخیراً با یه دختر بسیار زیبای اوکراینی ازدواج کرده و مجلل ترین و گرانترین پنت هوس برج خلیفه امارات را خریده است. همین آقای انوری فروش یکسال “پتروشیمی جی” متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شصتا) را یکجا خورد و تا کنون ۲۰ بار پرونده شکایت شصتا با یه تلفن دفتر نوری همدانی در دادگاه گم میشود .

  آنوقت ما میرویم رسالۀ نوری همدانی را میخوانیم که: برای ورود به مستراح… ابتدا پای راست یا پای چپ!؟

  ( راست و دروغش پای خودتون! برید تحقیق کنید… البته اینکه نوری همدانی از احمد جنتی بزرگتر هست کاملاً صحت داره! پس به جنتی دامت بقاء اینقدر گیر ندید!… در ضمن عمل پروتز در ایران هم انجام میشه ولی حالا چرا آلمان؟! و چرا اینهمه تلاش و حرص برای ادامه ی بقاء در این دنیای خاکی، آنهم با 94 سال سن… مگر چند نفر در ایران به این سن و سال میرسند و چند درصد از آنان برای پروتز زانو به آلمان میروند؟… یعنی این بشر! هیچ مشکل و بیماری ای نداره… فقط جلوبندی را تعویض کرده!… پس حالا حالاها هست! به کوری چشم مخالفان نظام!… )

  و سید مرتضی… اینجاست که باید با صدای بلند تکبیر بگه و خدا را شکر کنه ( شوخی )

   
 139. سید مرتضی
  سایت جناب نوری زاد پر از سایبری است. به جز چند نفر از نویسندگان قدیمی فرد جدیدی اگر هم است٬برای تهمت و خزعبل گویی است.
  خاطرات اعلم را کپی کردید که اینگون جلوه دهید شاه خطاکاربود ولایق نبود و بصورتی نیز حاکمیت مفسد اسلامی را تطهیرکنید.من چندین سال پیش خاطرات اعلم را خواندم٫ اعلم فردی نمک نشناس و دروغگوبود.
  بین دودوست رسم و رسومی بنام جوانمردی وجود دارد این جوانمردی همان مراعات کرامت انسانی است حتی اگر دوستی به دشمنی بدل شود٫ عدالت وکرامت انسانی ایجاب می کند که حق راستی و درستی نگاه داشته شود.
  من به زندگی شخصی افرادکاری نداارم هیچ کس کامل نیست و همه ی انسانها دارای خللی در رفتار بوده و هستیم و یک مسیله شخصی است..
  ولی در رابطه اجتماعی فرد قابل نقد و بررسی است.
  این خاله زنک بازی ها را باید بکناری گذاشت.اینکه رهبر مسلمین داعشی در پستو چه م کند و می خورد و می پوشدبه خودش مربوط است اما زمانی که برای جمعی روضه می خواند باید مورد نقد قرار بگیرد.
  و در مورد قوانین نیز تا اجرا نشوند مساوی با دستمالند.

   
  • شاه: ماهی هزار تا دو هزار دلار حقوق به رابط اردن و سوریه بپردازید!

   ✍️ اسدالله علم

   «کارهای جاری را به فوریّت به عرض مبارک رساندم. منجمله تلگرافی که [محمد] الخولی رئیس سازمان امنیت سوریه عرض کرده بود و از شرفیابی به پیشگاه مبارک همایونی اظهار خرسندی و افتخار زیاد کرده بود!

   فرمودند: برای شیخ طالب، همراه او، که رابط بین اردن و سوریه است ماهیانه هزار تا دو هزار دلار حقوق تعیین کن!».

   (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۲۴۲- ۲۴۱. ۲۰ شهریور ۱۳۵۵)

   ===
   پی نوشت 1: خاطرات “اسد الله علم” نه “اعلم”!

   پی نوشت 2:هرکس به حق ارسال آزاد من در این سایت و در این مورد اعتراض کند،در پاسخ به بی جنبگی و برسمیت نشناختن حق نوشتن دیگران،موردی دیگر از خاطرات علم را ذیل آن ارسال می کنم،والا روزانه فقط دو مورد آنرا ارسال می کنم،و این دیگر در عهده مدیریت این سایت است که اعتراض به ارسال های مرا انعکاس ندهد.

   پی نوشت 3:مرور بر تاریخ گذشته،چراغ راه انسان برای آینده است،تاریخ را چه تلخ چه شیرین باید مرور و ارزیابی کرد،بدون شک هم شاه ،هم علم افرادی فاسد و زنباره بوده اند،و بنظر من نکته روان شناسانه اینکه اسدالله علم اینگونه براحتی از زنبارگی خود و زنبارگی شاه و گردش های عصرانه و شبانه خود و شاه و هزینه کردن برای خانم آوردن از خارج برای خود و شاه،سخن می گوید این است که اساسا اینها اینقدر فاسد و غیر مقیّد به اخلاق فردی و خانوادگی بودند که اصلا قبحی و زشتی برای این کار نمی دیدند و آنرا جزء تفریحات سالم خویش می دانستند و خود را بواسطه تسلّط بر ایران و منابع ایران محقّ در انجام این کارها می دانستند،و در عین حال ریاکارانه همین شاه به مشهد امام رضا می رفت،و می گفت من قرآن در جیب می گذارم پس نیازی به جلیقه ضد گلوله ندارم! و در آن ماجرای از اسب افتادنش متظاهرانه گفت:حضرت عباس مرا از مرگ حتمی نجات داد! و…،بررسی و تدقیق این خاطرات و فاش کردن و شدن گوشه هایی از کثافت ها و فسادها و سوء استفاده شاه و درباریان و نوکران او،برای نشان دادن یا اثبات کردن بدی و فساد آنها نیست،اینها سندی است بر درستی حرکت انقلابی مردم ایران برهبری آیت الله روح الله خمینی در به زباله دانی تاریخ فرستادن این سلسله های فاسد و خائن و وابسته به بیگانگان.

   نکته مهمتر اینکه اکنون در وضع رسانه ای امروز مشاهده می شود برخی برای تحقیر یا براندازی جمهوری اسلامی ایران و نهضت و انقلاب شکوهمند تاریخی مردم ایران، در صدد تقدیس و تطهیر این افراد رذل و فرومایه هستند که حاضر بودند با صرف بیت المال از نواحی مختلف جهان برای خود و اطرافیان خود انواع و اقسام خانمها بیاورند و عیاشی کنند و در خلوت شاهانه به کمر قرص اعلیحضرت مباهات کنند و با هم ریسه بروند، یا با بی ناموسی و شقاوت و پست فطرتی،دختران و زنان کشور خود را برای عیاشی به فلان و فلان شاه یا امیر عرب قرار دهند!

   این است که نباید از دیدن و تامل در یادداشت هایی نظیر یادداشت های علم ترش کرد و بدون بیّنه و برهان،علم را به خیانت متهم کرد،خیانت یعنی چه؟! شما چه سندی بر خیانت علم در اختیار دارید؟! این علم بنظر من بنوعی از امثال هویداها به شاه نزدیکتر بوده است و باصطلاح یار غار او بوده است،علاوه اینکه چند بار اینجا توضیح دادم که علم پیش از انقلاب اسلامی ایران مرده است و اصل دستخط و یادداشت های او در سوئیس نگهداری می شده و همه آنها با نظارت و اشراف خانواده علم در خارج از کشور ایران بچاپ رسیده است و اختصاصی هم به مسائل زیر شلواری شاه و علم ندارد و من بتدریج هرچه از آن منتشر شود بدون سانسور ویرایشی ساده و ارسال می کنم.

   بنابر این کسانی که از این خاطرات ترش می کنند،یا اسدالله علم،یار غار ده ساله شاه را که شب و روز در آن ده سال در کنار شاه بوده،به خیانت متهم می کنند هیچ شاهد و حجت و برهانی بر ادعای خود ندارند جز هالویی خود و مقدس دانستن شاه و دربار از نقد و انتقاد و تحلیل تاریخی،و چطور شد که در این سایت می شود حتی خدا و پیامبر و امامان شیعه را نقد کرد،به دین و آیین فحاشی کرد،به این و آن تهمت زد و فحاشی کرد،و حتی با تکیه بر گرایشات راسیستی یا ناسیونالیستی افراطی،عرب ها را وحشی دانست یا عراقی های همسایه بکمک ایرانیان آمده را وحشی نامید،اما نقل چند سطر از عیاشی ها و فسادهای دربار شاه ممنوع و سبب ترش کردن امثال شما می شود؟!

   بله از نظر ما می شود تاریخ شاه و رضا شاه و شاهان دیگر را نقل و آنها را آنالیز و نقد کرد تا معلوم شود،انقلاب عظیم و عمومی اسلامی ایران که از سال 41 با اعتراضات امام خمینی سلام الله علیه کلید خورد،نه تنها شورشی کور یا امری بی دلیل نبود،بلکه ضرورتی تاریخی و انقلابی عظیم و آگاهانه بود.

    
   • سید انقلاب عظیم و شکوهمندتان که بالاترین حدفساد و کثافت را برای این مملکت ببار آورده چرا یک کلمه از آنها نمیگی ؟ اگر شاه در کنار خانم بازی صد ها خدمت هم باین ملت کرد نکبت خمینی که جز بدبختی و عقب افتادگی و دزدی و جنایت تا بحال برایمان چیزی نیاورده.

     
  • زندگی شخصی شاه چه ربطی داره به مملکتداری شاه؟ مملکتداری شاه کجا و مملکتنداری آخوندا کجا؟ خود آخوندا و سردمداران حکومتی کثیفترین زندگی شخصی رو دارن. بچه های خودشون رو میکشن و به رئیس/* جمهوری/* میرسن، صیغه دختران جوان چپ و راست، تجاوز به عنف اونایی که توی اون طویله رفتن ، اذن تفخیذ، انتظار اینکه یه جایی و یه زمانی دیگه مجبور نباشن با غلمان پنهانی حال کنن و ………………………………..

   ماه فشاند نور و سگ عوعو کند* (معذرت میخواهم از همه سگان چارپا، در مثل مناقشه نیست)
   * حرف مادر سه شهید در دقیقه ۶:۴۶ ویدئو. اینم لینکش: https://www.youtube.com/watch?v=q2NxnwS30JA

    
  • خطاهای نوشتاری بدلیل سختی کیبورد جدید است سعی می کنم بهتر شود می بخشید.درضمن سید مرتضی غلط گیری کنید از شما هم می شود آموخت و من چندسال پیش بود گفتم که حیف از وجود شما که می توانستید استاد ادبیات قابلی باشید و صد افسوس !!!

    
  • فریبا خانم گرامی
   گفته اید که خاطرات علم را خوانده اید. من نمیدانم که شما کتابهای اصلی را که ازسال ۱۹۹۲ (۲۷ سال پیش) بتدریج در امریکا منتشر شدند خوانده اید یا نسخه های چاپ شده در ایران را . رفتار غیر اخلاقی اکبر گنجی و سید مرتضای این سایت در انتخاب و انتشار تکه هایی بی سر و ته و چند سطری (با اضافه کردن تک مضرابهایی از خودشان) از بین بیش از ۲۰۰۰ صفحه فقط در مورد رابطه شخصی و خصوصی شاه و علم را بهیچوجه نمیتوان و نباید مبنای قضاوت در مورد این خاطرات دانست. بنظر من مطالب منعکس در این کتابها که بسیاری از اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه را در ان سالها در بر میگیرند از اهمیت تاریخی فراوانی برخوردارند . آقای گنجی که خودش را روشنفکر و نویسنده ای متعهد و مسئول میشناسد (اگر چه القابی چون “اکبر پونز”و “”پاسدار اسیدی” را هم یدک میکشد) در واقع با گزینش و انتشار این مطالب پیش پا افتاده از خاطرات علم ظلم بزرگی به روشنگری تاریخ معاصر ایران مینماید . حالا چرا پس از حدود سه دهه از انتشار این خاطرات به ناگهان گنجی به سراغ آنها رفته و بدنبال مغشوش کردن افکار عمومی است و افرادی هم فعالانه آنها را در ایران باز نشر میدهند سوالی است که ایشان خودش باید پاسخ دهد.

    
 140. تاریخ فراموش نشده

  تصویر اسکناس هزار تومانی که در سال ۱۳۵۶ برابر با ۱۴۲ دلار آمریکا بود

  با هر هزار تومان 142 دلار بهت میدادن!

  جالبتر اینکه در حال حاضر هم همین اسکناس که باطل شده!!! هر قطعه صد وبیست برابر ارزش خودش معامله میشود .
  صفرها را حذف نکنید .پولتان را با ارزش کنید.

   
  • کجا صدو بیست هزار تومان میفروشند من خریدارم .اگر تازده نشده باشد بیش از پانصد هزار تومان ارزش دارد.

    
 141. دو سر خلا!
  ————

  نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم. زبان حال سردار و آخوند است. سیل زده ها به او پرخاش می کنند برو گمشو و در اینستاگرام بلاکش کرده اند. چوب دو سر طلا. از دنیا رانده و از آخرت مانده. راهزن، قاچاقچی، گروگانگیر و تروریست بین المللی به شمار می رود. دو تا شیعه به یک سنّی چپانده. پایش را بگذارد ماورای بحار به جرم جنایت علیه بشریت در “مسیر سبز” هُلش می دهند. هر روزش عاشورا و هر زمینی کربلاست. بیست تا بادیگارد دارد. حشدالشعبی و فاطمیون دارد. نانش را در خون می زند. نفرین چندین و چند ملت پشت سرش است. خرج دوا دکتر می کند و شب ها خواب براندازی می بیند، جیغ می کشد.
  ایران را روفت، ایرانی را سپوخت، عقیده را شخم زد و شله ی امام حسین را از دهان انداخت. مظلوم ستّار نون بیار بی بی بود!

   
 142. آینه چون نقش تو بنمود راست ……..خود شکن آئینه شکستن خطاست (۱)

  با درود به جناب قدیمی که وقت گذاشتند و مطلب قبلی مرا خوانده و نکاتی هم در ارتباط با آن نوشت اند . دوست عزیز البته که شما ” نه حقوق بگیر صیهونیستها و امریکا و انگلیس و هیچ مملکت و دولت دیگری و نه شاه الهی ” هستید و صد البته که شما ” فقط دلتان برای وطنتان و هموطنانتان میسوزد ” . من فردی را تا به حال به حقوق بگیر بودن و … متهم نکرده ام در این سایت و اصولا به این جور انگ زدن ها اعتقاد ندارم که هیچ سودی ندارند چه مخاطب واقعا حقوق بگیر باشد و چه نباشد .

  ما غالبا به جای سرزنش گنهکار و متجاوز قربانی او را سرزنش میکنیم به این دلیل که کوبیدن بر سر قربانی ناتوان راحت تر و بی درد سر تر از مقابله با متجاوز و زورگوست . از سوی دیگر اگر ما از کسی کینه به دل بگیریم انسانیت , جوانمردی و انصاف را به کلی کنار می گذاریم و هر چه میخواهیم نثار ش میکنیم و اگر از کسی هم خوشمان بیاید همه اعمال نادرستش را چشم پوشی میکنیم و تنها در ستایشش میگوییم . شما به من نشان دهید که در این سایت آقایان مخالف این نظام ذره ای در باره سوی دیگر قضایا , امریکا و دوستانش , شاه سابق و پدرش , در جایی سخنی گفته باشند یا در ستایش از کاری درست که پس از انقلاب در کشور شده چیزی بگویند . همین چند وقت پیش بود که همین نوریزاد به گمان خودش سلاحی به دست آورده بود کاری برای قلع و قمع کردن منتقدانش در این سایت که : ” اگر میتوانید یک کار خوب که در این نظام شده را نام ببرید ” . من بار ها نوشته ام که در این کشور هر کاری شده با دست مردم شده و ضرورت روز بوده نه خواست زمامداران و به ابتکار و حتی اندیشه آن ها . نه رضا شاه دانشگاه ساخت و نه خمینی جایی را آباد یا خراب کرد . این ما مردم بودیم که کردیم . این خمینی نبود که در زندانها شکنجه داد و کشت بلکه این نظیر همین نوریزاد بودند که کشتند و شکنجه دادند همانطور که بار ها قبلا هم این را نوشته ام . نوریزاد زمانی که آن مطلب را خطاب به ایت اله مصباح در کیهان نوشت در جرم شکنجه و قتل زندانیان شریک شد و حالا نباید نعش خمینی را دراز کند و چوب بزند .

  اگر نوشتن/گفتن در باره قضاوت های نادرست دوستان آب به آسیاب به قول شما حاکمان میریزد پس دو کار میتوان کرد جناب قدیمی , یکی نادیده گرفتن شر و ور های دوستان نادان و دیگری شرکت در حماقتشان و بر انبوه شر و ور ها افزودن . قبلا هم نوشته ام که این شر و ور ها تنها سودش را استبداد میبرد و بس . مرتب نوشته اند که ” نوریزاد از خودشان است , چرا نمی گیرند او را , چرا نمی کشند او را , … ” چرا بگیرند ؟ چرا بکشند ؟ کی بهتر از او با سخن های بی اساسش میتوانسته / میتواند به استبداد حاکم خدمت کند ؟ شما وقتی مینویسید که ” این وحشی ها در مملکت ما چه میکنند ” بیشترین خدمت را به استبداد کرده اید چون امر خیری را به شکل نا مطلوبی شر معرفی کرده اید و نشان داده اید که بعضی از مخالفان حاکمان آدم های کم عقلی هستند و نمیشود با طناب آن ها به چاه رفت . حاکمان مستبد ما چقدر باید خرج کنند تا این را که جناب نوریزاد مجانی برایشان میکند بین مردم عاصی و نامید از همه چیز بکند ؟

  بر گردم به “دراز کردن بیگناه و سر زنش او ” که در باره اش کمی بالاتر اندکی نوشتم : شما جناب قدیمی به جای سر زنش من آیا بهتر نبود که به دوستانتان انتقاد میکردید ؟ من اگر بگویم ´که ای آقایان بی اساس حرف نزنید چون از اعتبار خودتان کم میشود و نشان هم دهم در چه مواردی بی اساس گفته اند آیا این در حمایت حاکمان کشور است یا در حمایت از دوستان عزیزمان ؟ آیا اگر این دوستان به جای شر و ور نوشتن مطلب درستی بر پایه واقعیات و نه خیالاتشان بنویسند بهتر نیست ؟ اگر انتقاد های من از آنها سودش را حاکمان میبرند عزیزم خوب خودشان را اصلاح کنند تا انتقاد از آنها به نفع حاکمان نباشد . ما که نمیتوانیم زبان در دهان حبس کنیم و قلم بشکنیم تا دوستان هر چرندی خواستند بگویند و بنویسند عزیز من ! با زبان بستن و قلم محبوس کردن عده ای بیسواد از خود راضی شر و ور گو میشوند همه کاره , همانطور که شدند هم . شاه زبان بست و قلم شکست و این نظام نکبتبار هم محصولش با یک مشت از خود راضی بی سواد همه کاره که نمونه بارزشان معجزه قرن بود .

  بحث در باره این که در قبل از انقلاب چه ساخته شد و مردم زندگیشان چه بود را من ضروری نمیدانم برای این لحظه , شما هم باید در سن و سال من باشید و خودتان دیده اید هر دو روی روزگار را , هم آنوقت را و هم اکنون ایران را .
  …….

   
  • جاسم گرامی در مورد اینکههر کاری در زمان رضا شاه شده مردم کرده اند توجه شما را به این مطلب جلب میکنم که در زمانی که رضا ماکسیم یارضا میر پنج خودش را به عنوان شاه عرضه کردو مجلس ان زمان ومدرس که در مجلس بود پادشاهی اورا تصویب کردند مردم ایران تقریبن خوشبینانه نود در صد بیسواد بودند خود رضا شاه هم سوادی نداشت این مردم نبودند که باعث بانی یک حکومت متمرکز وایجاد قوانین مدرن همانند دیکر کشورهای ان زمان تشکیل دادند.گروهی از تحصیل کرده ها و وطن دوستانی مانند فروغی رضا شاه را جهت اداره کشور یاری کردند. درعین حال خود رضا شاه هم مرد وطن پرستی بود .فورن جبهه نگیرید که دیکتاتور بود املاک مردم را ضبط کرد ما ل اندوز بود. بله هردو خصلت را داشت البته املاک فرودستان رانگرفت بلکه املاک تعدادی فئودالها را بنام خود ضبط کرد خلاصه اینکه در کارهای خلاف او شک وتردیدی نیست ولی انصاف بای داشت که کشور عقب مانده ای را در هر گوشه ان خانی خکومت برای خود تشکیل داده بود جمع وجور کرد وحکومت متمرکزی ایجاد کرد.واصلاحات فراوانی نیز با گوش دادن به مشاوران دلسوز کشور به انجام رسانید با احترام./

    
 143. آینه چون نقش تو بنمود راست ……..خود شکن آئینه شکستن خطاست (۲)

  و در آخر دوست من آیا این امریکا و غرب بود که راه افتادند و آمدند به آسیا , آفریقا , آمریکای لاتین , ….. برای غارت ان سرزمین ها و یا این آسیایی ها و … بودند که رفتند امریکا و غرب برای غارت ؟ این آن ها بودند که بر مردمان آن سرزمین ها دیکتاتورهای دزد و آدمکش حاکم کردند و یا بر عکس بود جریان ؟ این امریکا و غرب بود که که دائما کشور های “ن مطلوب ” , “نا فرمان” ,” غیر همراه با منافع امریکا و غرب ” و … داشت یا بر عکس ؟
  چرا عربستان که در عراق , سوریه , قطر , یمن دخالت مستقیم کرده و هزاران از مردم یمن کشته برای امریکا مطلوب است ولی ایران , سوریه , کره شمالی و ده ها کشور دیگر نامطلوبند ؟ اول امریکا و غرب آمد و یا اول ما در کشور های دیگر به قول شما دخالت کردیم ؟ این دخالت امریکا و دوستانش که سابقه اش به خیلی سال قبل از انقلاب ۵۷ مربوط میشود . چرا شما شیپور را از سر گشادش میزنید عزیز من ؟ اصلا انقلاب سال ۵۷ مگر مهمترین علتش همین دخالت آن ها در امور ما نبود ؟

  هر کشوری که مطابق خواست امریکا و دوستانش و همسو با منافع آن ها عمل نکند را آنقدر ” نمد مالی ” میکنند تا تسلیم شود ویا از هم بپاشد . مثال فراوان است و خوتان زیادش را در خاطر دارد بی گمان . در حال حاضر هم ترکیه و چین را لای نمد گذاشته اند , ببینیم چه بر سرشان میآید در آینده . اوضاع و احوال پریشان ما هم بیشترش به خاطر آن هاست عزیزم همانطور که انقلاب ۵۷ و نهضت ملی کردن نفت هم در اثر رفتار نا درست آن ها با کشورمان در طول سالهای بسیار بود و در حال حاضر کشور های زیادی هستند که مردمانشان رنج میبرند و در سختی زندگی میکنند به خاطر تنگنا هایی که امریکا برایشان ایجاد کرده و به نظر میرسد که سر انجام کار بسیار هولناک باشد برای کل بشریت . ممنون که خواندید !

   
  • سلام ودرود برجناب جاسم گرامي وانديشمند

   بدون تعارف من مسكين هروقت نگاه به اين سايت كرده ام وكامنت هاي وزين وانديشمندانه ودانشمندانه ومعقول ومفيد وسخنان مستند ايشان را دراينجا ديده ام مستفيدگشته واحسنت گفته ام هرچند مذهب اوسني ولي سني قرآني است بدون تعصب وخشك انديشي برخي ديگر.

   ودر اين كامنت هم كه خطاب به دوستمان جناب قديمي است انصافا منصفانه ويك متن پرازاطلاعاتي تاريخي معاصر مبرهن وروشني بود؛ بدون تعصب به طرفي وياتحريفي به قلم تحرير درآورده اند. لازم دانستم قدرداني وتحسين وتشكر خويش را از ايشان ابراز نمايم ،دستمريزاد.

   ما در نوشتارمان دراينجا ويادرهرجا نبايد ازخط انصاف وو واقعيت تاريخي بخاطركراهت وخصومت ازكسي ويا رژيمي چه مستبد ويامعتدل عبور كنيم ياهمه واقعيت هارا سياه ببينيم وانكاركنيم وياسفيد بپنداريم وتجليل نماييم .والسلام
   مصلح

    
   • با درود به جناب مصلح گرامی , دوست عزیز همانطور که نوشته اید ” ما در نوشتارمان دراينجا ويادرهرجا نبايد ازخط انصاف و واقعيت تاريخي بخاطركراهت وخصومت ازكسي ويا رژيمي چه مستبد ويامعتدل عبور كنيم ياهمه واقعيت هارا سياه ببينيم وانكاركنيم وياسفيد بپنداريم وتجليل نماييم ” . حرف بی اساس و از روی تنفر کور زیانش به گوینده بر میگردد و از اعتبار خود او میکاهد . دوست ما نوریزاد در جواب به یکی از نوشته های خودم که اشاره ای کرده بودم به این که دوستان از دورش پراکنده شده و میشوند نوشته بود که : ” تنهایی چیز آنچنان بدی هم نیست !” .
    چرا باید کسی که برای کار بزرگی آمده کارش بکشد به افلاس ؟ جز این بوده است که حرفهای نسنجیده و بی اساس و از روی کینه کور مرتب از جانب حضرتش صادر شد و جمع را پراکند ؟ دوستان هوادار دوستمان در این سایت هم همان اشتباه را میکنند و به نظر میرسد که اصلا هدفی ندارند در واقع اگر چه همه خود را مبارز راه امری خطیر , سر نگونی نظام حاکم , میدانند , کاری بس بزرگ که از قرار آدم های کوچکی انجامش را بر عهده گرفته اند . از شما سپاسگزارم که مطلبم را خوانده اید و خوشحالم که آن را مفید دیده اید . با آرزوی تندرستی برای شما .

     
   • آشیخ قبل از اینکه زیادی تحت تاثیر این کامنت اندیشمندانه و دانشمندانه و معقول و مفید و مستند و منصفانه و مبرهن و روشن (بابا کی میره اینهمه راه رو!) قرار بگیری جواب آقای قدیمی رو هم بخون.

     
 144. سوال : وحشی ها در ایران چه میکنند (نوریزاد)

  جواب: وحشی ها در ایران حکومت میکنند و بریش من و شما میخندند (ملت همیشه در صحنه)

   
  • حالا من نیز با این حرف موافقم که وحشی ها در دل خود این ملت شکل گرفتند و به قدرت رسیده اند اما شما ها که برای این متن نمره مثبت (عالی) قائل شده اید از روی عادتی روزمره اینگونه کرده اید که مثلاً از سر وقت گذرانی نیز که شده از روی هوا به فردی نمره ای مثبت یا منفی بدهید و مثلاً لذتی برده باشید از اینکه کاری کرده اید که روی آنانی که از زهدان خودتان به بیرون آمدند و بزرگ و قلدر و قلدرتر ترشده اند را کم کرده اید!!!! مگر روی کسی بخصوص این گروه شیعه و همسو با داعش به این آسانی ها کم می شود!!! من در سالهای بسیار جلوتر از نوریزاد آنقدر نوشته ام و نوشته ام و آدم وقت گذران مثل عده ای (!) بر دور و برم چرخیده اند که جای گفتن بر آن نمی بینم! اما دریغ از یک سر سوزن بازدهی سود آور حتی برای خود من که آخرش من را به این نتیجه رساندند که این ملت همه چیز را به مفت می خواهد کاسب شود طوری که حتی اگر توانایی انجامش را نیز داشته باشد یا بضاعتش بر انجام آن نیز کم نیاورد با منفی بافی و … سعی می کند به نتیجه نمی توانم و ندارم ندارم ها خود را سوق دهد!!! کسی چه می داند شاید از این تعداد از افراد دور و بر نیز عده زیادی اطلاعاتی بوده اند اما باید دید آیا مگر گروه کاسب نیز در این ملت که اینک اطلاق امت نه ملت بر روی آن می شود کم داشته ایم!!!! آخوندی که ملت ژاپن را کافر و سونامی سالهای پیش را نشان عذاب بر آنان می داند اینک برای تک تک این امت (!) از وازه امتحان استفاده می کند!!!!! حداقل عقل سلیم که فردی داشته باشد می داند اینان دست پرورده همین امتند(!) اگر زورتان دیگر به این فرزند قد علم کرده با حرف و گفتگو نمی رسد آیا راه دیگری جز اینکه یا دست به کشتن خود یا اینان بزنید دارید؟ کدام راه را انتخاب می کنید؟!؟!؟

    
 145. 1- شاه: من از سوریه و حافظ اسد طرفداری کامل کردم و از اردن و عربستان و فرانسه هم خواستم که از او حمایت کنند.

  ✍️ اسدالله اعلم

  «عرض کردم :شاهنشاه عملا چه کمکی می توانید به سوریه بفرمایید؟ فرمودند: خودم که هیچ، ولی به ملک حسین پیام فرستادم که شما دیگر حالا که وارد شدید باید تا لحظه آخر پشت سر سوریها بایستید و راه برگشت ندارید. دیروز هم وسیله [فریدون] موثقی به ملک خالد[پادشاه عربستان] پیام فرستادم که حتی الامکان از حرکت عراق به طرف سوریه و خنجر زدن از پشت به آنها جلوگیری کند»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۱۴۹. ۲۲ خرداد ۱۳۵۵)

  «صبح امروز عرض کردم:[فریدون] موثقی سفیر شاهنشاه در اردن که با حافظ اسد وسیله شیخ طالب و خود ملک حسین در ارتباط است، میل دارد بداند که مذاکرات شاهنشاه با ژیسکار درباره لبنان و اسد چه بوده است؟

  فرمودند: به او بگو تمام، طرفداری از نظرات اسد بود.

  عرض کردم: همچنین عرض می کند اسد که خود را در اختیار شاهنشاه قرار داده است لابد انتظار کمک از شاهنشاه دارد!

  فرمودند: کمک مادّی از قبیل اسلحه و غیره که ممکن نیست! ولی کمک سیاسی، به خصوص در قبال نظرات شدید [انور] سادات رئیس جمهور مصر بر علیه او، زیاد به عمل می آوریم»

  (همان، ص ۲۹۱- ۲۹۰. ۱۸ مهر ۵۵).

  —-
  2- شاه: مگر اخیرا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به ثریّا ندادیم؟! پس چرا بازهم ماهی ۶ الی ۷ هزار دلار درخواست کرده است؟!

  ✍️ اسدالله اعلم

  «عرض کردم: والاحضرت ثریا در عسرت است و استدعا دارد حقوقی در حدود ۶ تا ۷ هزار دلار برای ایشان تعیین شود!

  فرمودند: می خواهم بدانم این همه پول خودش را چه کرده است؟! مگر همین اواخر نبود که تو ۱۰ میلیون تومان [حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار] به ایشان رساندی؟!

  عرض کردم: چرا!

  فرمودند: پدر گردن کلفت او تمام را می خورد و به او نم پس نمی دهد! این نمی شود، همین طور بگو!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۳۰۶. ۳ آبان ۱۳۵۵).
  ===

  توضیح اکبر گنجی: پس از مرگ ثریا، مطابق حکم دادگاه شهر کلن آلمان، فقط ۴.۵ میلیون یورو از ارثیه او به امور خیریه و نهادهای غیر انتفاعی فرانسه رسید.

  ===

  پی نوشت:از باب اینکه من حتی اگر روزی پنجاه مطلب بخامه خودم بنویسم و در کنار آن دو سه نمونه خاطرات کپی پیست کنم (که در برابر بیشمار کپی پیست های همفکران و مریدان مدیر سابقا انقلابی و اکنون ضد انقلابی این سایت در اهانت به دین و آیین و توهین به این و آن و نشر اخبار دروغ،ناچیز است) صدای اعتراض مدیر این سایت بلند می شود! بنابر این با اجازه ایشان چون حق روزی دو سهمیه کپی پیست بمن دادند! هر روز دو نمونه از خاطرات علم در مورد شاه را یکجا کپی پیست می کنم!

  باشد؟!

  عصبانی نمی شوید؟!

  سپاس

   
 146. رزمنده و جانباز جنگ هشت ساله

  حیف از تف که انرا حواله بی غیرتان وطنی کنند
  حیف از سیب زمینی که این بی غیرتان بی ناموس را به ان تشبیه کنند
  حیف از قاطر و روباه و سغال و گراز و عنتر و بوزینه که این کثافت پیشگان را با صفات انها معرفی کنند
  اما چه میشود کرد………..
  شفیعی نشون دادی که بی سوادتر و احمق تر و بی غیرت تر از خودت فقط خودت هسی و بس. 300000شهید و یک میلیون معلول هزینه ای بود که در ظول هشت سال ملت ایران متحمل شد تا از ورود همین متجاوزین به نوامیس من و تو به خاک وطن جلوگیری کنه و حالا توی بی غیرت شپش نشان که به غیرتمندان لقب “سوپر …..بی خرد” میدهی و در خرد قاطر از تو پیش است و خر در مواجهه با تو افلاطون است و ان دلاک سلیمانی سرتا پا نجس و بدبوتر از خلا و شغال صفت و فاحشه مسلک و بی غیرت تر از تو اواز عر عرانه سر میدهید و چون بوزینه و عنتری که با نشان دادن سوراخ کونتش برای لوظیش خوش رقصی میکنید شما نیز همانجابتان را در معرض نمایش قرار میدهید و لابد از نوامیس خود برای استقبال از انها تدارک خواهید دید. تف بر ان غیرت نداشته تو و مثال توی بی شرف و ان شغال گراز سیرت سردار سیب زمینی صفت بی وجودت….
  گرچه حیف از تف و قاطر و سیب زمینی و …….

   
  • و سپاس از نوری زاد! بابت انتشار کامل و بدون سانسور!
   سپاس!
   باز هم سپاس!

   و تو … که با این عنوان جعلی اینگونه مینویسی… بدان که آنچه ادعا میکنی نیستی!
   و تو… تو هم نظر میدادی و مطالب را نقد میکردی … و نه اینگونه.

   حالا در پاسخ به من هم، هر چه میخواهی بگو… تا نوری زاد را داری غم نداری!

    
  • هر چه با قلم پلیدت نوشته ای حاصل ذات پلشتت است و هزاران بار بیشتر و بدتر از آنها نثار خودت باد. کشور و مردم ایران توسط حزب کثیف و نژاد پرست بعث و صدام ملعون مورد حمله قرار گرفتند و همان زمانهم شیعیان عراق و کوردهای عراق حال و روزی بهتر از مردم ایران نداشتند و تلفات و خسارات بیحسابی به آنها تحمیل شد. تفاله های حزب بعث توسط آمریکایی ها سازماندهی و مسلح شدند و آموزش دیدند تا فتنه و جنگی بزرگتر و طولانی تر به ایران و مردم منطقه تحمیل کنند. اگر ایران در طول 40 سال گذشته یک سیاستش از همه درستتر بوده باشد بی گمان سازماندهی مردم عراق و ایجاد حشدالشعبی و سرکوبی داعش بوده است. ابله نکبت جنگی که به ایران تحمیل شد نتیجه فکر نژاد پرستانی چون تو بود که خوشبختانه همه وارد جهنم شدند و شکستی ننگین خوردند. خود مردم عراق بیش از مردمان هر کشور دیگری از حاکمیت بعثی ها در رنج بودند و آسیب دیدند. جنگ حالت دائمی امور نیست و هر جنگی در نهایت به آتش بس و صلح میرسد.( کشور آلمان در جریان جنگ جهانی دوم به بیشتر همسایگانش تجاوز کرد، ولی پس از پایان جنگ با همه آنها همکاری و داد و ستدش برقرار شد ) تاریخ هر کشوری را جغرافیای همان کشور میسازد. مثلاً ایران هرگز با چین یا تونس و مراکش مشکلی نداشته و ندارد چون همسایه آنها نیست، اما تاریخش پر است از جنگ و صلح های فراوانی با روسیه و ترکیه و عراق و افغانستان. در جریان تجاوز اول آمریکا به عراق این ایرانیان بودند که فوری آذوقه و تدارکات به مردم بصره رساندند. همکاری و همیاری با همسایگان در همه کشورهای جهان امری ممدوح و متداول است، حتی با آنکه ایران خود صادر کننده نفت است، از جمهوریهای شوروی سابق برای مصرف استانهای شمالی نفت میخرد چون مثلاً هزینه حمل و نقل نفت از جنوب به خراسان شمالی بیشتر از قیمت خود نفت است، همچنین با آنکه ایران به عراق برق صادر میکرد، در بعضی نقاط از ارمنستان و جمهوری آذربایجان برق میخرید، زیرا افت ولتاژ ارسال برقش بسیار زیاد میشد و به صرفه اش بود که از خارج بخرد . وقتی از 31 استان 24 استان ایران سیل زده و مصیبت زده بودند و خطر سیل سایر استانها را هم تهدید میکرد، و تمام نیروهایی که میشد روی کمکشان حساب کرد، درگیر بودند و نمیتوانستند به موقع به داد مردم خوزستان برسند و موجودیت و نجات مردم خوزستان به ساعت و حتی دقیقه بستگی داشت بهترین کار همین بود که از کوتاهترین فاصله امدادگران کشور همسایه به دادشان برسند. ممکنست در آینده هم چون حمله آمریکا آنها نیازمند امدادگران ایرانی شوند . افراد احمق و بیسوادی چون تو دوستی و وطن پرستیشان هم نکبتبار است و بجای آنکه سبب نجات مردم سیل زده شود باعث تلفات و خسارات بیشترشان میشود.بیش از 30 سالست که از پایان جنگ میگذرد و هزاران بار ثابت شده که مردم ایران و عراق هیچ دشمنی و خصومتی با هم ندارند و این مزدوران c. I. A بودند که باعث بروز جنگ شدند. با کینه شتری و نژادپرستانه روسیاه کژ فکری چون تو باید تا چه زمانی به خصومت بیدلیل و بیحاصل ادامه داد؟

    
   • فقط جمله خودت را برایت تکرار میکنم:

    “افراد احمق و بیسوادی چون تو دوستی و وطن پرستیشان هم نکبتبار است”

    راستی نگفتی که اگر از متد اختراعی تو استفاده میکردن اصلا خرابی بار نمیومد . شاید هم برادرای عراقیت اومدن با همون متد خونه های جدید بسازن .

     
  • تو دروغ میگی که رزمنده و جانبازی، اگه نیم درصد هم راست بگی موج گرفتت و نمیفهمی داری چی میگی . آخه بی شرف فحاش سپاه قدس حالا داره کار درست رو انجام میده و نمیذاره گروه های ضد ایرانی اینقد قدرت بگیرن که پاشان به مرزهای ایران برسه و ایرانیا رو کشتار کنن و به زنان تجاوز کنن و زور بگن . اگه دست رو دست میذاشت که دوباره بعثی ها با اسمی دیگه قدرت بگیرن و به ایران تجاوز کنن خوب بود ؟ وقتی عقل و شعور نداری در اون گاله پر از گه رو ببند .

    
 147. خفت از این بالاتر؟

  حسن روحانی : ‏«اگر ‎آمریکا عقل داشت ‎تحریم را بخاطر ‎سیل ۱ سال معلق می‌کرد» /ایسنا

  – “اگر آمریکا عقل داشت ” همون موقع که از دیوار سفارتش بالا میرفتین(و کارمنداشو گروگان گرفتین) با قاطعیت برخورد میکرد و شما هم چهل سال بر ملت ظلم نمی کردین
  (البته انوقت ایرانی ها تا قرنها از کودتای آمریکا علیه حکومت دموکراتیک خمینی حرف میزدند!)

   
  • چه خفّتی؟! یک ماجرای دستگیری و افشای جاسوسان امریکائی در جاسوسخانه امریکا در چهل سال قبل چه ربطی به رفتارهای احمقانه و غیر انسانی فعلی امریکا دارد؟! آن ماجرا مربوط به 40 سال قبل و در شرائط و جوّی انقلابی بوده آنهم در مورد جاسوس های امریکائی که در قالب سفارت مشغول توطئه برای برانداختن انقلابی بودند که بر خلاف توقّع آنان در گوادلوپ،نه منجرّ به تداوم دولت دست نشانده شاه یعنی بختیار شد،و نه منجرّ به بازگشت شاه نظیر آنچه در 28 مرداد بر سر مردم ایران آوردند،چرا تامل نمی کنید به اینکه هنگام اشغال جاسوسخانه امریکا،چرا بیشمار اسناد مهم را پیش از ورود دانشجویان در دستگاههای خاص خمیر و نابود کردند،با اینهمه بیشمار اطلاعات و اسناد در مورد توطئه های معمول امریکا و دخالت های معمول او در برخی کشورها،در آنجا بدست مردم ایران افتاد..و اینها نشان می داد که مساله 40 سال قبل صرفا اشغال یک سفارتخانه معمولی که مصونیت دیپلماتیک دارد نبود،و من قبلا نقل کردم که مرحوم دکتر یزدی در مصاحبه ای یا در یادداشت های خود اظهار کرده بود که وقتی خبر ورود دانشجویان را به مرحوم امام خمینی رساندم ایشان گفتند بروید اینها را بیرون بریزید! و این پیش از واضح شدن مساله توطئه ها و جاسوسی های خطرناک امریکا در پوشش سفارت بود،از این جهت ،بعد آقای خمینی عمل اشغال جاسوسخانه و نه سفارتخانه امریکا را تایید کرد….

   گذشته از اینها،این خود امریکای زورگو و مغرور بود که ابتدا بقطع روابط سیاسی با ایران کرد تاکنون،و ایران نبود که ابتدا بقطع روابط سیاسی کرد..

   در هر حال،حالا ارتباط قطع و مبتکر آن نیز خود امریکا! اما مساله انسانی و انسان دوستانه الان چه کار به فعل و انفعالات 40 سال قبل دولتین دارد؟! بحث الان بحث ممانعت ناجوانمردانه امریکای گردن کلفت زورگوست که مانع می شود مردم از امریکا و سراسر جهان بتوانند از طریق رسمی هلال احمر به مصیبت دیدگان هموطن شما (اگر ایرانی هستید) کمک های نقدی کنند.بنابر این خفّت واقعی از آن امثال شما مدعیان ایرانیت است که در یک چنین وضعیتی،بجای اینکه جانب حقوق پایمال شده هموطنانتان توسط زورگوهای امریکائی را بگیرید،جانب گردن کلفت های امریکائی را می گیرید! حالا معلوم شد خفّت واقعا از آن چه کسی بود؟! هیچ خفّتی هم البته نه برای دولت و حکومت ایران است و نه برای مردم بزرگوار ایران،چون هم مردم ایران و مسئولان مختلف و امداد رسانان ایرانی در این قضیه خوش درخشیدند ،هم وجدان های انسانی سایر ملل (غیر از دولت خبیث فعلی امریکا).

    
   • سید بالاخره امام مخالف گرفتن سفارت مردم بود یا خوب کاری کردن تو سفارت مردم گل کوچیک بازی کردن؟!!جمع نقیضین هم مگه داریم؟!!

     
   • هر دفعه من اینجا مینویسم “وقاحت هم حدی داره” بعد میبینم برای شما یکنفر وقاحت حد و مرزی ندارد. در باره حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری که عامل بزرگترین گرفتاریها و صدمات اقتصادی و سیاسی تا همین امروز برای ایران شده معتقدی که آن ماجرا مربوط به 40 سال قبل و در شرائط و جوّی انقلابی بوده و ربطی به حالا ندارد اما آنچه که ۵۰ سال پیش زیر لحاف محمد رضا شاه اتفاق افتاده تماما بشما و به زمان حال مربوط است . رو که نیست!

     
  • حاج حسن/* سولاخ دعا رو گم کرده. هیچکی نبود بهش بگه اول بر پیش این دومی بهش بگه به جای فرستادن پول واسه سوریه و لبنان و عراق و یمن و …… پولها رو بفرسته واسه سیل زدگان؟ اینا در شیادی و شامورتی بازی ختم روزگارن. گوبلز پیش اینا لنگ منیدازه.

    
 148. گفته های سردار سعید قاسمی در یک مصاحبه اینترنتی به یک بحث جدی در باره نفوذ عوامل اسرائیل و امریکا در میان افرادی نظیر او و پاسکاری برای اسرائیل و امریکا تبدیل شده است. سردار قاسمی در آن مصاحبه گفته که در دهه 70 همراه با حسین الله کرم، تحت پوشش نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا نیروهای مسلمان را آموزش نظامی داده است. بحث درباره آموزش نظامی نیست، بلکه بر سر پوشش هلال احمر است و این درست همان سوژه ایست که امریکا برای ارائه دلیل قرار دادن سپاه در لیست تروریسم جهانی به آن نیازمند بود.
  سخنگوی سپاه روز گذشته ناچار شد بگوید گفته های سعید قاسمی نظر سپاه نیست، اما همین سعید قاسمی نقش مهمی در کودتای 88 داشت و سخنرانی های او در این ارتباط هنوز در یوتیوب قابل دسترسی است.
  از سوی دیگر گفته می شود سپاه در پی تدبیری برای قطع ارتباط خود با حسن عباسی و رحیم پورازغدی و سردار ضرغامی است.

   
 149. درود بر استاد عزیز و خستگی ناپذیر خودم و تشکر از حضور همیشگی شما در کنار مردم رنجور و شریف سیل زده غرب و شمال ایران
  مدتیست که فکری بدجور ذهن من رو درگیر کرده…. همه ما وقتی که میشنویم یک هموطن در جایی کشته شده چه داخل کشور چه خارج کشور….احساس ناراحتی و همدردی میکنیم…اما بنده نمیدونم چرا هروقت خبر بمباران پایگاههای سپاه رو در سوریه میشنوم و آمار زیاد کشته های مزدوران سپاه رو میشنوم….اصلا هیچ احساس بدی نمیکنم…حتی گاهی انگار دلم خنک بشه آروم میشم…البته دلم برای خانواده اون فریب خورده ها میسوزه اما در شکل کلی اون یعنی ضربه به سپاه خیلی موافقم…. این موضوع رو همه دوستانم هم تصدیق کردن یکی از دوستانم گفت که چنین احساسی داره و انگار یه نیروی خارجی و اشغالگر داره تلفات میده و هرچه بیشتر میزننشون و کم بشن برای ما بهتره…
  حالا شما استاد عزیزم بفرمایید نکنه عیب از ماست که قصی القلب شدیم یا انسانیتمون کم شده یا موضوع چیز دیگه ایه…..
  ضمن احترام به عزیزان و دلیران ارتشی

  لطفا موضوع رو روشن بفرمایید….

   
  • چمال گرامی سپاه و بسیج ابزار سرکوب مردم ایران برای حفظ حکومت مشتی تروریست و آدمکشان اسلامی هستند که ایران را به اشغال خود درآورده اند و مردم ما را به گروگان گرفته اند. بنابراین احساس شما نسبت به سپاه احساس تمام وطن پرستان ایرانی است! هیچ ایرانی وطن پرستی نه مسلمون می تونه باشه و نه طرفدار این جنایتکاران تروریست و اشغالگری که در مدت 40 سال ایران را بویرانه ایی تبدیل کرده اند.

    
 150. ناقلاهای سپاه

  آیا سپاه پاسداران از هلال احمر استفاده پوششی می‌کند؟

  آذر ۱۳۸۹ اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکس منتشر شد، مشخص شد که ایران در جریان جنگ سال ۱۳۷۷ حزب‌الله لبنان با اسرائیل، از طریق آمبولانس‌های #هلال‌_احمر، سلاح فرستاده است. در یک سند دیگر آمده بود که در یک هواپیمای حامل لوازم پزشکی به مقصد #لبنان، موشک نیز فرستاده شده بود.

  یک سند دیگر ویکی‌لیکس که تاریخ تنظیم آن ۲ آبان ۱۳۸۷ بود هم روایت می‌کرد که مأموران نیروی قدس سپاه پاسداران، تحت عنوان نیروی هلال احمر وارد عراق شده‌اند. بر پایه این سند که توسط دفتر آمریکایی «دیدبان ایران» مستقر در #دوبی تنظیم شده بود و مفصل‌ترین سند درباره روابط #سپاه و هلال احمر است، نیروهای #سپاه_قدس در شهرهای بصره، کربلا و نجف اقدام به ساخت درمانگاه کرده‌‌‌اند و یکی از کاربردهای این درمانگاه‌ها، پنهان کردن اسلحه بوده است. در این سند به حمل سلاح به لبنان و دیگر نقاط #خاورمیانه هم اشاره شده است.

  در همین سند، حرف‌های #سعید_قاسمی درباره حضور در بوسنی هم تأیید شده و آمده که ایران با استفاده از نیروهای هلال احمر در بوسنی، فعالیت‌های اطلاعاتی داشته است.

  این سند ویکی‌لیکس به تحولات داخلی جمعیت هلال احمر ایران هم اشاره داشت و نوشته بود پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد، سلسله تغییراتی منجر به عضویت نیروهای #وزارت_اطلاعات و سپاه در هیات مدیره هلال احمر شد. همچنین چهل نفر از اعضای وزارت اطلاعات به دفتر مرکزی جمعیت و صد نفر از وزارت اطلاعات به مراکز استانی هلال احمر منتقل شدند.

  در بخش دیگری از این گزارش به خرید ۲۰ هلی‌کوپتر روسی ام.آی.۱۷ از #روسیه اشاره شده بود. این هلیکوپترها توسط هلال احمر خریداری شدند ولی ۱۵ فروند آن در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.

   
  • 1- سپاه، اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی را رد کرد

   سردار رمضان شریف در واکنش به اظهارات سعید قاسمی در خصوص بوسنی، گفت: «اظهارات او شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست.»

   جوان آنلاین: در پی انتشار ویدیویی اینترنتی از سعید قاسمی یکی از بازنشستگان سپاه درباره استفاده از پوشش هلال احمر در جریان جنگ بوسنی و متعاقبا واکنش جمعیت هلال احمر کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه اظهار داشت: اظهارات آقای سعید قاسمی که مدتی داوطلبانه در بوسنی حضور داشته‌اند و سال‌های زیادی هم از بازنشستگی ایشان می‌گذرد، دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نیست.

   وی افزود: مواضع و کارکرد‌های سپاه در عرصه‌های مختلف تابع منطق و منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده است….
   http://www.javanonline.ir/fa/news/951816/


   2- واکنش هلال احمر به ادعاهای سعید قاسمی

   ایلنا : مدیر روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر در واکنش به ادعاهای قاسمی گفت: در حال بررسی صحت ادعاهای ایشان بوده و چنانچه سوءاستفاده صورت گرفته باشد باید پاسخگو باشند.

   اسماعیل رمضانی مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر در واکنش به ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی و ادعای سعید قاسمی مبنی بر اینکه در پوشش هلال احمر به نیروهای بوسنی آموزش نظامی ارائه شده است، گفت: این اتفاق و ادعا مربوط به ۲۰ سال پیش است و در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده که از طرف ایشان مطرح شده است.

   وی ادامه داد: این سخنان ادعایی است که از نظر ما قابل پذیرش نیست؛ چراکه ما چنین اجازه‌ای به ایشان نداده‌ایم و به هیچ‌فرد دیگری هم این اجازه را نخواهیم داد و اگر ایشان سوءاستفاده‌ای کرده‌اند، خودشان هم باید پاسخگو باشند.

   مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از سوی هلال احمر در خصوص صحبت‌‌های قاسمی شده است،‌ تصریح کرد: ما در حال بررسی هستیم و هنوز در این رابطه اقدامی نکرده‌ایم و چنانچه لازم باشد شکایت خواهیم کرد.

   رمضانی با بیان اینکه یکی از قوانین هلال احمر و صلیب سرخ این است که در هیچ جای دنیا مداخله نظامی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از این لباس برای هر کسی امکان‌پذیر است، همانطور که چندی پیش هم دیدیم که فردی با لباس هلال احمر در یک مدرسه اقدام به گرفتن تست قند خون کرده بود. لزوما اینگونه نیست که هر کسی این لباس را پوشید، مورد تایید ما باشد. لباس هلال احمر، لباس داوطلبی است و لباس کادر نظامی یا نیروی انتظامی نیست که به افراد خاصی داده شود.

   وی ادامه داد: هر کسی که داوطلب جمعیت هلال احمر باشد و صرفا یک فرم پر کند، می‌تواند از همین لباس استفاده کند؛ کما اینکه در حال حاضر بسیاری از داوطلبان ما با همین لباس در سیل امدادرسانی می‌کنند. ۸۵۰۰ نفر کادر رسمی ما هستند که هر تخلفی انجام دهند با آن‌ها برخورد می‌شود و باید درخصوص کاری که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند. ۲ میلیون نفر هم داوطلب ما هستند که این افراد طبق اعلام آمادگی که می‌شود به ما در اتفاقات مختلف به ما کمک می‌کنند….
   https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3515754-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
   ===
   پی نوشت:من در یادداشت کوتاه و مستندی در همین صفحه نشان دادم که کمک های نظامی و امدادی انسانی ایران به مظلومان مسلمان بوسنی،امری آشکار و علنی بوده است بطوریکه ایران در مورد مسائل بوسنی نماینده رسمی داشته و مقامات ایرانی بطور علنی و واضح با علی عزّت بگویچ و مقامات آن روز بوسنی مراوده داشتند و از بوسنیائی ها حمایت می کردند،بنابر این،مساله فعالیت غیر علنی نبوده که اینجور اظهار نظرات شخصی و جنجال ها ارزش خاصی داشته باشد.

   در مورد اسناد ویکی لیکس نیز باید توجه کرد که بسیاری از اسناد آن نقل قول ها و ادعاهای شخصی افراد یا تحلیل ها و حدس و گمان های آنهاست و نمی توان اسناد ویکی لیکس را وحی منزل تلقّی کرد و در مورد محتوای آنها مطلق گرایی کرد،و این رسم و سنتی است که الان همه دنیا نسبت به ویکی لیکس دارند و اینطور نیست که بطور مطلق به آن ترتیب اثر دهند..بنابر این اینجور جنجال های مخالفان انقلاب اسلامی اموری فاقد ارزش و البته طبیعت و عادت آنان است،فردی هم که چنین ادعایی کرده خودش مسئول ادعاهای خویش است و ادعای او نیز این نبوده که چنین عملی عمل سازمانی مربوط به نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده.

   البته کسانی که به چنین جنجالهای بی ارزشی دامن می زنند خوب است در مورد کمک های تسلیحاتی ابر قدرت های وقیح و مستکبر به وحشی های متجاوز صرب و کروات آنروز نیز توضیح دهند.

   ———

   سید مرتضای گرامی درود
   سااااالها پیش، بلافاصله پس از انقلاب، سپاه، در چمدان حجاج بی خبر، اسلحه و تی ان تی جاسازی کرد که لو رفت.
   یعنی می فرمایید: سپاه فعلی عاقلتر شده و آن سپاه قبلی نیست؟ یعنی می شود از یک گروه تروریستی، انتظار چیزی غیر ار ترور داشت؟ میشه یه جوری جاسازی اسلحه و تی ان تی در ساک حجاج را بشیوه ای بدیع و تازه ماله کشی بفرمایید؟
   با احترام

   .

    
 151. براي مهدوي فر نازنين(که اکنون در شهر راسک شهرستان سرباز در تبعید است)

  او در تبعيد نيست
  او در همين نزديكي در قلب ماست
  ان كسي كه حكم بر تبعيدش داد
  در فاصله ي هزاران سال نوري از مردم فهيم قرار گرفته است
  مهدوي فر در همه ي صحنه هاي مبارزات براي ازادي و نيز
  براي بيرون راندن دشمن از خاك وطن حضور دارد و شاهد است
  حكم ظالمانه عليه او براي ستمگران نفرت وبراي او محبوبيت همراه دارد
  مهدوي فر پاك است و مخلص
  پاكي و خلوص او به جانمان مي نشيند
  استوار است و راسخ
  واين برايمان اميد ايجاد ميكند
  بزودي در كنار هم جشن ازاديت را با شكوه برگزار ميكنيم.
  بخند برادر
  گره بر ابروانت برازنده ات نيست
  حتماً ازادي و شادي را در اغوش خواهي گرفت.

   
 152. جناب آقای نوری زاد
  خبر رسید که جنبش النجباء عراق هم وارد مناطق سیل‌زده ایران شد
  به موازات “حشد الشعبی”، جنبش النجباء عراق وارد خاک ایران شده تا از سرایت سیل به شهر عماره جلوگیری کند. روزنامه کیهان می‌نویسد مدافعان حرم به دعوت قاسم سلیمانی از عراق، افغانستان و پاکستان به یاری سیل‌زدگان آمده‌اند. در گزارش سرویس سیاسی کیهان آمده که مدافعان حرم، بسیجیان و رزمندگان فاطمیون در پی سخنان قاسم سلیمانی “یک اردوی جهادی” برپا کرده و عازم لرستان شدند: «بیش از ۲۰ موکب عراقی با محوریت حشدالشعبی عراق از مرزهای ایلام و خوزستان وارد کشور شده‌اند.

   
  • ابراهیم گرامی با تروریست نامیدن سپاه پاسداران نیروهای خارجی پرورش یافته سپاه قدس هم تروریست محسوب می شوند. بنابراین آوردنشان به ایران نوعی محافظت از این تروریستها هم هست!

    
   • از قیاسش خنده آمد خلق را! چقدر بدبختید امثال شما مزدک که دلت را خوش کرده ای به کارهای احمقانه احمقها در امریکا!
    آمریکا خودش ماهیتا یک حکومت تروریست پرور،بلکه تروریست است که از حکومت ها و دولت های تروریستی مثل اسرائیل حمایت می کند،یا رسوائی های منافقین خلق گیت! امریکائی ها در پالوده خوردن احمقهای امریکائی مثل بولتون و پومپئوی گردن کلفت با تروریست های منافق فراری از ایران که تو خودت هم قبلا تظاهر بمخالفت با آنها کرده ای! واقعا شرم آور نیست که وزیر خارجه یک کشور ابر قدرت،یا مشاور امنیتی رئیس جمهور یک ابر قدرت،برود رسما در میتینگ های منافقان تروریست شرکت کند،با آنها عکس بیندازد و پالوده بخورد و برای آنها نطق کند،و بعد زشت ترو عجیبتر اینکه همان ادعاهای گزاف و دروغ منافقانه که از حنجره منافقان فراری بیرون می آید را صدای مردم ایران بپندارد و آنها را در بیانیه ها و مصاحبه های رسمی خود تکرار کند و در مورد حرکت های عظیم مردمی مثل 22 بهمن ها و نظائر آن و انتخابات های با درصدهای فوق العاده در ایران خود را بکوری بزند؟! اینها واقعا ضعف و خفّت برای حکومتی مثل امریکا که مدعی ابر قدرتی هست نیست؟!

    نیز،برای توئی که ادعای ایرانی و ایرانیت می کنی شرم آور و خجالت آور نیست که قلم و زبانت بشود همان قلم و زبان حکومت گردن کلفت و زورگوی امریکا؟! اندکی خجالت بکش مردک! غلط کرد امریکا با توی تایید کننده او،نه حشد الشعبی یعنی بسیج مردمی عراق دفع کننده داعش،تروریست است و نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان یک نهاد رسمی نظامی در ایران.اینها هم نشانه ضعف امریکاست،هم نشانه ضعف امثال بیوطنان فراری و بی غیرتی مثل تو!

     
 153. بازنشر اظهارات احمد خرم وزير سابق راه از خيانت هاي سپاه در حق كشور

  سپاه از ما دو هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه امام را خواست تا پایگاهی نظامی افتتاح کنند، یعنی می‌خواستند دقیقاً اتفاقی که در فرودگاه مهرآباد رخ داد تکرار شود در حالی که فرودگاهی مثل فرودگاه امام که بین المللی است در اختیار دولت و گمرک قرار دارد و فرودگاه نظامی نیست و من با این در خواست مخالفت کردم.

  طبق فرمان رهبری این فرودگاه غیرنظامی بود ولی سپاه اعتنا‌ نمی‌کرد. از همان زمان هم مخالفت نیروهای نظامی با فرودگاه امام آغاز شد و کارشکنی‌ها بالا گرفت .

  درست روز افتتاح فرودگاه اولین هواپیما از امارات عازم فرودگاه بود که ناگهان سپاه با تانک و نفربر زرهی و جنگنده میگ و سوخو کل فرودگاه را محاصره کرد وتانکها روی باند فرود قرار گرفتند تا مانع فرود هواپیمای اماراتی شوند. اما هواپیما بر زمین نشست.

  وزیر عمان را روی زمین کشان کشان بردند یکی از مسافران دیپلماتیک یعنی وزیر فرهنگ و هنر عمان با برخورد ناخوشایند و بسیار بدی از سوی نیروهای سپاهی مواجه شد یعنی یقه او را گرفتند و روی زمین کشاندند . من قریب 15 دقیقه از وزیر فرهنگ عمان بابت این اتفاق عذرخواهی می‌کردم.

  در همان زمان وزارت راه و ترابری قراردادی با شرکت «تاو» ترکیه منعقد کرده بود. ما در آن زمان قراردادی طلایی به ارزش 200 میلیون دلار برای فاز دوم فرودگاه با این شرکت ترک بسته بودیم. قرار بود فرودگاه با استانداردهای اروپا و با الگو برداری از فرودگاه فرانکفورت ساخته شود شرکت ترکیه‌ای هم اصطلاحاً «کننده» بود، ولی سپاه با تصاحب فرودگاه و با کمک مجلس اصولگرا این قرارداد را فسخ کرد.

  بعد از 8 سال (سال 91) قرارگاه خاتم هزینه ساخت فاز دوم این فرودگاه را 6 هزار میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار برآورد کرد و خودش شد مجری طرح.

   
 154. آقای نوری زاد درود بر شما
  داشتم به این فکر می کردم که از زبان هرکس و با هر انگیزه ای ادا شود در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی کند. سپاه پاسداران یک نیروی تروری ست است .سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان “تروریستی” شناخته شد. قابل تصور است اگر به جای دولت ترامپ، در آمریکا دولت دیگری برسر قدرت بود، مساله بدینجا منتهی نمی شد که بازوی نظامی نظام حاکم بر ایران به عنوان تروریست شناخته شود اما بررسی موضوع و تعیین سیاست از زاویه نگاه و انگیزه دولت ترامپ در اتخاذ این تصمیم ره به ناکجا آباد و بیراهه می برد. حقیقت آشکار و غیرقابل انکار این واقعیت است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوی مسلح، پایه اصلی قدرت و مهمترین اهرم پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی، دهه هاست هم در داخل و هم در خارج از کشور عملکردی تروریستی داشته است و افشای این واقعیت در چند دهه گذشته یکی ازمضامین اصلی روشنگری های نیروهای دموکرات و آزادی خواه اپوزیسیون را شکل داده است.
  در ساختار جمهوری اسلامی و فرهنگ مبتنی بر ترور حاکم برآن تحت عنوان “النصر بالرعب”، سپاه پاسداران در تمام چهار دهه گذشته، ارگان اصلی سرکوب جنبش های مطالباتی، دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه مردم ایران بوده است. سازمان اطلاعات سپاه، پیشاپیش و در کنار نیروهای وزارت اطلاعات رژیم، ترور و کشتار مخالفین سیاسی در داخل و خارج را سازمان داده وبه اجرا در اورده است. سپاه با رانت خواری وشیوه های مافیایی برتمام عرصه های حیات اقتصادی کشور چنگ انداخته است. در راستای اهداف نظام برای صدور انقلاب اسلامی، آمریکا ستیزی ایدئولوژیک و دشمنی با اسرائیل و با هدف تشکیل هلال شیعی، سپاه پاسداران و شاخه قدس آن، مجری اصلی این سیاست های ماجرا جویانه و توسعه طلبانه بوده و با اتکا به شناخته شده ترین شیوه های تروریستی و ایجاد و تقویت جریان های ارتجاعی و تروریستی در منطقه آن ها را پیش برده است. این اقدامات تاکنون صدمات جبران ناپذیری به منافع ملی ما وارد و هزینه های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. بر این واقعیت که سپاه پاسداران به معنای واقعی یک نیروی تروریست است، با این بهانه که از سوی این یا آن نیرو و با این یا آن انگیزه بیان شده است نباید سرپوش گذاشت.
  در شرایطی که مردم بخش وسیعی از کشور به بلای سیل گرفتار آمده اند و حکومتیان راه کمک رسانی از طریق سازمان های مدنی و ابتکارات مردمی و نیز سازمان های تخصصی مدد رسان بین المللی را سد کرده اند، سپاه پاسدارن در اجرای منویات رژیم، خیانت دیگری مرتکب شده و پای حشدالشعبی سازمان دست نشانده اش در عراق را به بهانه کمک رسانی به سیل زدگان به طور رسمی به کشور باز کرده است. بسیار محتمل است که این اقدام برای عادی کردن حضور این نیروی ایدئولوژیک و ارتجاعی در سرکوب جنبش های احتمالی مردم ایران درآینده صورت گرفته باشد.
  قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت آمریکا طبعا تنش بین دولت های ایران و آمریکا و خطر بروز تصادم های نظامی را افزایش خواهد داد. اما باید توجه داشت که این وضعیت در درجه نخست ثمره و نتیجه سیاست ها و رویکردهای دخالت گرانه، ایدئولژیک، ماجراجویانه و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است که هیچ قرابتی با منافع ملی مردم ما ندارد. مردم ما بارها در برآمدهای سیاسی خود خواستار رها کردن سوریه و غزه و لبنان و سیاست های مخرب و دخالت گرانه در منطقه شده اند. تجربه نشان داده است که این رویکردها و سیاست ها با ماهیت جمهوری اسلامی عجین شده و تا این نظام پابرجاست، فقر و فلاکت و نکبت روز افزون و انزوای بین المللی و سایه شوم جنگ از سر کشور ما رخت برنخواهد بست. به باور ما، راه حل پایان دادن به تنش ها و آتش افروزی‌‌های رژیم ایران در منطقه و جهان، گذر از این نظام و برپایی یک نطام دموکرانیک و سکولار و متکی برحقوق بشر و ارزش های انسانی است که تنها از راه ایجاد یک اتحاد گسترده از نیروهای اجتماعی و سیاسی و جنبش های مدنی محقق خواهد شد: اتحاد برای دموکراسی در ایران

   
 155. سید مرتضی
  با همه کپی کردنهایت و حرفهای صد من یک غاز ت فکر نکنم با سوادتر از شما یکی درمیان علمای عظما پیدا شود.
  فقط من از این نعجب می کنم که چرا حفظ حکومت
  دینی دنیوی خاص خودتان را اینقدر دفاع کرده و خلل آنرا نمی بینید شما قدرت نقد دارید و دایم این و آنرا نقد می کنید. پس نگاهی فراختر چرا نمی اندازید و همراهان حوزوی خود را نمی بینید .اعمال حکومتیان را نمی بینید.
  امکان ندارد که کسی با دیدن نصف و نیم ماجرابتواندصحیح و درست نقد کند٬ مجتهد بودنتان به غلظت دین داری یا طرفداری از دین(که قابل بحث است )تان افزوده است.اما مگر نه اینکه استدلال هر چیزبر مبنای اگر و چون چرا نیست و فقط بر واقعییات است. بدین خاطر که شما اغلب واقعییات را ندیده٬ کنارزده ویا نیمه می بیندهیچگاه نمی توانید به حقیقت برسید.زیرا حقیقت با راستی و درستی و تمامیت همراه است . حقیقت دو پا دارد وروی یک پا لنگ است٬ و دوپایش نیز واقعیت اند.

  من فقط در مورد شما و امثالهم چیزی بجز منافع شخصی نمی بینم.

   
  • کلمات و ترکیب های تازه!

   کپی کردنهایت= کپی کردن هایت

   یک غاز ت =یک غازت

   علمای عظما=علمای عظام.توضیح:عظام جمع عظیم یعنی بزرگ

   دایم=دائم

   پس نگاهی فراختر چرا نمی اندازید=پس چرا نگاهی فراختر نمی اندازید؟

   اما مگر نه اینکه استدلال هر چیزبر مبنای اگر و چون چرا نیست=اما مگر نه اینکه استدلال بر هر چیز باید بر مبنای چون و چرای در آن باشد؟

   واقعییات=واقعیّات

   بدین خاطر که شما اغلب واقعییات را ندیده٬ کنارزده ویا نیمه می بیندهیچگاه نمی توانید به حقیقت برسید=شما بدین خاطر که اغلب واقعیّات را نمی بینید،یا آنرا کنار می زنید،یا آنرا نیمه کاره می بینید،نمی توانید حقیقت را در یابید!

   حقیقت دو پا دارد وروی یک پا لنگ است=اگر بخواهیم مقوله”حقیقت”را به یک انسان تشبیه کنیم که کمال او به داشتن دو پا برای درست راه رفتن است،حقیقت هم باید بر دو پا یا ستون استوار باشد و گرنه استوار بودن آن بر یک پا موجب لنگی و اختلال است،و آن دو پای حقیقت چیزی جز واقعیّات نیستند.

   من فقط در مورد شما و امثالهم چیزی بجز منافع شخصی نمی بینم=من رویکردهای شما و امثال شما را چیزی جز دنباله روی از منافع شخصی نمی بینم
   —-

   پی نوشت:مقصود من اینجا -باصطلاح-ملّا نقطی نیست،مقصودم این است که چه خوب است جدای از لزوم مراعات ادب و اخلاق و پرهیز از اتهام زدن و وحشیگری های لفظی،مراعات ادب زبان پارسی -یعنی زبان مادری مان اگر ایرانی هستیم-را فراموش نکنیم.

   امروز صبح یکی از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی،گفتگویی را منتشر می کرد که با یک استاد زبان فارسی در لندن انجام شده بود (ظاهرا نام آن استاد دکتر نهاوندی بود)،کلاس های دانشجویی و نحوه تدریس او را نشان می داد و در باره کتابی از او توضیح می داد.این استاد زبان فارسی در یکی از کالج های لندن،توصیه یا ایراد خوبی داشت در مورد وضع کاربرد لغات و دستور زبان فارسی در رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی و بطور کلی در فضای شبکه اینترنت،می گفت :مثلا اگر ما در مقام نوشتن کلمه “بشوید”-اینطور که در محاورات عامیانه تعبیر می کنیم- بنویسیم: “بشید”،هیچ استبعادی نکنید که مدتی بعد اصلا استعمال و کاربرد کلمه صحیح “بشوید”را فراموش کنیم و همین موجب متروک شدن یک لغت صحیح زبان پارسی شود،البته این کلمه صرفا یک مثال بود.و این سخن او سخن تحقیقی و درستی بود و مع الاسف یکی از آفت هایی که الان در شبکه های اجتماعی (آفت ها البته زیاد است:تهمت-نسبت دروغ-تقطیع عبارات یا اصوات یا تصاویر-جنجال بیهوده-تفرقه افکنی-ایجاد عداوت-انحطاط های اخلاقی-بهم ریختگی های خانوادگی-و….) هست،همین بهم ریختن وضع لغت و دستور زبان فارسی است،این است که چه خوب است ما جدای از صرف وقت و اندیشیدن در محتوا،اندکی از وقت خویش را نیز صرف تصحیح قالب های محتواهایی که در نظر داریم کنیم.

   من به محتوای این نوشته غرض آلود نمی پردازم چون قبلا کامنت گذار فریبا( گاهی هم انسان!) را آزموده ام.فقط اجمالا می گویم،بله من نیز ممکن است نقد به افکار یا آراء یا تعابیر یا مدیریت های داخل نظام جمهوری اسلامی که به آن-مثل مردم دیگر-رای داده ام و به آن باور دارم و بهم زدن آنرا (براندازی) بصلاح جامعه فعلی ایران نمیدانم،داشته باشم،اما در این سایت،غالبا یا همیشه مواجهم با اشخاصی و نوشته هایی که (غیر از اهانت ها یا افتراء ها به دین اسلام و مذهب تشیّع) چیزی جز براندازی این نظام در اذهان آنها نیست،و من چون -با تحلیل و اعتقاد-با این روش مخالفم،به اغلاط،دروغ ها،مغالطه ها و عوامفریبی های شما و امثال آنها می پردازم و این اولویت من است.

   نیز،بر خلاف تهمت درج شده در آخر این نوشته،مساله دفاع من از جمهوری اسلامی ایران یعنی نظامی که اکثریت مردم هنوز خواهان آنند،مساله منافع شخصی نیست،مساله رای خودم و باور خودم،و رای اکثر مردم بر اساس باور اسلامی آنهاست.از این گذشته،اگر بنا بر تهمت زدن بدون دلیل باشد،چرا نگوییم انگیزه آنان که دنبال براندازی هستند،نیز “منافع شخصی”است؟!

    
   • من کی بورد جدیدی استفاده می کنم که کار با آن سخت است. امیدوارم ببخشید. و اما در آخر مغلطه فرمودید.[نیز،بر خلاف تهمت درج شده در آخر این نوشته،مساله دفاع من از جمهوری اسلامی ایران یعنی نظامی که اکثریت مردم هنوز خواهان آنند،مساله منافع شخصی نیست،مساله رای خودم و باور خودم،و رای اکثر مردم بر اساس باور اسلامی آنهاست.از این گذشته،اگر بنا بر تهمت زدن بدون دلیل باشد،چرا نگوییم انگیزه آنان که دنبال براندازی هستند،نیز “منافع شخصی”است؟!

    من اینگونه بیان می کنم که منافع ملت و حاکمیت دو چیز مختلفند. مسلم است که هر دو بدنبال منافع خاص خودند . روابط اجتماعی همین بده بستان هاست٬ولی حاکمیتی که جنگ و تحریمها و فقر و بیچارگی رابه مردم تحمیل کرده است٬ چگونه می تواند نماینده مردم باشد. نه جانم این حاکمیت سالهاست که حقانیت خود را از دست داده است.
    دزد و غارت شده در یک موازی نیستند. وظیفه غارت شده اعتراض و دادخواهی است.وفعلا دزدانند که بر سرکارند.

     
 156. بهین یاران جان درود

  سرورم جناب نوری زاد و یاران

  فرمودند :گفت شخصی خوب ورد آورده ای ** لیک سوراخ دعا گم کرده ای

  شاید بی قانونی از قانون بد بسیار بهتر باشد چه بی قانونی خودش قانونی است

  مثل قانون جنگل .آورده اند کی در زمان عباس شاه که شکم ها می درید و گروه

  چگینیانش گنهکاران را (بزعم مکتب صفویه) زنده زنده می خوردند اگر تن به شیعه گری

  نمی دادند را خبر رسید چه نشسته ای که بیش از ده تن از شیعیانت در یک شب

  زنی را به نوبت نکاح می کنند چه نکاحی .برآشفت و احضار کرد و دید کی همه خبره

  فقه اند و اشاره به آن دارند که اگر کسی زنی را نکاح کند و تصرف نکند زن هیچ عده ای

  ندارد و می تواند به نکاح دیگری در آید .ما چند نفر نیز یک در میان این زن را نکاح وطلاق

  میدادیم بدون تصرف ویک در میان نکاح می کردیم با تصرف.چون قانون گذاراز شوی قبل

  نه شوهای قبل نام برده پس کاری است مطابق شرع و فقه واجرالهی. شاه عباس که آس

  خویش سوخته دید هیچ نگفت .

  در مجلس موسسان ما آخوندکی استدلال کرد که اگر با یکی دو سیلی متهم

  اقرار می کند و جان هایی ممکن است برهند چرا قانون نمی کنید تا مامورین خفیه

  امام زمانی کارشان راحت تر شود؟ زیرکی گفت سالی یکی دو سیلی ماهی یکی دو

  ثانیه ای یکی دو یامیکرو ثانیه ای یکی دو سیلی مد نظر شماست اجرا کنندگان

  غیر خفیه در کرور ضرب نمایند برسد به بکلی خفیگان .بهر روی لپ کلام آین است .

  {{اگر دموکراسی طلبی میباید به ازای هر لیچار و نکوهش علم یک کار یا قول

  نیک نیز آورده شود واگر قانون ده کرور کارکتر مجری است تعداد دفعات استفاده

  از آن (در اینجا سوع استفاده ) مشخص باشد .مثال های زیر

  1- کسی میتواند مخترع باشد که تا لبه علمی جلو رفته و آنگاه کار عملی و مفید او

  می تواند اختراع باشد وگرنه هر روز با عده ای مخترع چرخ همانگونه که می بینید

  مواجه خواهیم بود. بگذریم از اسامی دهن پرکنی چون روانشناسی فرد در جوامع

  پسا مدرن و پسا لنینی استالینی بخش اول از هزار وووو بخش .

  2- دیگری کتابی مجعول ومجهول(همه ذینفعان در سرای باقیند) را که نقل قولی از

  یکی از اولین سربازان امام زمان است که یا بریده یا چون خیل دوستانش ادای

  بریده شده ها را ارایه می دهدو در آینده مقامات با گل وگردن بند گلی در فرودگاه

  استقبالش خواهند کرد است توسط صید حقوق بگیری (هرگز تکذیب مزدوری نکرده) و

  دست کم دو دانگ سایت را اشغال و آشغال نموده التماسات شما را هم پاسخی

  نگفت چه هم او وهم شما و ما میدانیم که با اندک حرکتی هوار و داد بر آورد کی

  نه مسلمانی نی دموکراسی است نه….

  3- کسی که در سه جمله کوتاه چون سعدی خکایتی را گوید سزاوار نوشتن است

  نه چون من و اینان دراز گو که حرمت وقت دیگران وقلم را نیاموخته ایم .

  موفق وفیروز باشید .بدنیست گزیده گویان را نواختن و دراز نویسان را ندیدن و نخواندن .

   
 157. آقای نوریزاد شما بعنوان یک مذهبی تازه به دوران رسیده در سفر خود به خوزستان چه کار خاصی انجام دادید؟ همه اش عکس گرفتید و قر زدید!!! خود جنابعالی هم معترفید اشتباهات زیادی در گذشته داشته اید!!! اما بهتر نبود به این اشتباهات نیز اشاره می کردید تا رژیم که خودش دست درازی بر روی کثافت کاریها از زنان همین جوری تا به اصطلاح صیغه ای و … دارد وارد عمل نمی شد تا بخواهد دست جنابعالی را رو کند!!! من که به شخصه در میان قشر پاکدامنان (!) افراد سالمی بخصوص در میان قشر مذهبی تازه به دوران رسیده ندیده ام!! بالای شهر و پایین شهر را در این تازه به دوران رسیدگی لحاظ نکنید شاید یکی از اینها تا 10 یا 20 سال پیش دست گدایی جلوی آخوندها دراز می کرده و توی یه بیغلوله زندگی می کرده والان صاحب یه خونه توی مثلاً شهر ری باشه یا یکی ممکنه از برکت چاکری و نوکری تونسته باشه خودش را از دروازه دولاب (که در سایت شما خیلی مورد علاقه در مخاطب قرار دادن است) به فرمانیه و … رسونده باشه!!! خب اینجا یکی مثل نوری زاد (نه یکی بلکه بیشتر) می آد دهن همه رو آسفالت می کنه بعد می آد می گه من اشتباه کردم بدون ذکر اشتباهاتش!!! (تازه اگر بیاد بگه من اشتباه کردم!!!) بی تعارف بگم و امیدوارم برخوردنی در کار نباشه اما در میان این قشر مذهبی که از نون چاکری و نوکری معتقده کسی هم اگر حرف بزنه هیچکس حرفش رو باور نمی کنه چون مثل طلا پاکه من که هرزه تر، دزدتر، بی شعورتر، پر مدعا تر و در کم و بیش موارد مفنگی تر تاکنون ندیده ام!! دقت کنید در زمان شاه نیز اگر این گروه تازه به دوران رسیده می توانستند وجود داشته باشند پی می بردی که حتی شاه مملکت نیز از چنین ادا و اصولی در ناز نازی بودن پیروی نمی کند، گویی که این قشر تازه به دوران رسیده از ابتدا در پر قو خوابانده شده بوده اند!!! (البته فرزندانشان را شاید!!!!!) … پول بدون تربیتِ قبلی شخصیت نمی آفریند!!! باید بجایی برسیم که یک فرد مذهبی نیز مانند غیر مذهبیون حس کند حاشیه امن در دور و بر خود آنقدر ندارد که براحتی در کوچه و خیابان و … به این و اون بگوید هیچ گهی نمی توانی بخوری!!! بقول شما برای همگی این افراد: باشد؟!؟!؟!

   
 158. میگم سید حالا که حشد شعبی و تروریستهای لبنانی را به ایران اورده اید خب /////////////////////////////////////////////براشون بفرستید چون بالاخره شیعه هستند و در ولایت غربت بدون مشکلات جنسی آزارشان می دهد و شاید به حرام بیفتند!

   
  • خاله جون من که از فرصت فوری استفاده کردم و خودم رو رسوندم اون جا برای کمک به اونا همانطور که خودت گفته ای . خب بنده خدا ها به ما کمک میکنند و //////هم باید یه جوری به اونا کمک کنیم دیگه .//////هم چند روز دیگه میاد نگران نباش تو . مواظب خودت باش عزیزم .

    
   • مردک ////////////////////////////////////// زودی خودتو رسوندی که به اعضای حشد الشعبی/////////////////؟ مگر/////////////////////خامنه ایی و آسید مرتضی و ملیونها اراذل و اوباش اسلامی مسلمان مردن که بگذارند تو همچو غلطی بکنی؟ اونها برادران دینی خود را دعوت کرده اند و خودشون هم از پس خواسته هایشون بر می ایند/////////////////////////////////////////////برادران عراقی و لبنانی می اندازند و هیچ احتیاجی به////////////////////////////// مثل تو ندارند. برو الله روزیتو جای دیگری برسونه!

     
  • مزدک گرامی این وحوش را اورده اند که ماندگار شوند و عنقریب که خانواده انها نیز چون ملخ به ایران سرازیر خواهند ؛ اخر این تحفه های پروار شده اخور ولایت فقیه را نه افغانستان قبول میکند و نه عراق ؛ این جانوران به بند ریش اخوندیسم بسته خواهند شد و طولی نخواهد کشید که در نقطه ای دنج و خوش اب و هوا شهرکی بنام شهرک مدافعان حرم با تمام امکانت رفاهی – مفت خوری بنا خواهد شد و انگاه از امتزاج خونی اخوند و مدافعان حرم نسلی در این سر زمین پا میگیرد که برای بقا ولایت مطلقه فقیه زنده زنده ادم میخورند ؛ چشممان کور خودمان خواسته ایم !!

    
 159. آقای جاسم در پست قبلی مطلب مفصلی در رد آنچه که نوریزاد و سایرین در باره فاجعه سیل و ورد شبه نظامیان خارجی به وطنمان میگویند نوشته و در پایان اضافه کرده “این ها همه که من میگویم در حمایت از حاکمیت و نظام حاکم نیست” .

  چرا دوست محترم . صادق باشید و قبول کنید که همه مطالبی که شما در این سایت مینویسید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در حمایت از حکومت است. بعد از یک عمر که دخالتهای نظامی امریکا در ویتنام و باقی ممالک را خطا و جرم میدانستیم و گویا بهمین دلیل انقلاب کردیم تا دست امریکا را از کشورمان کوتاه کنیم حالا شما باستناد همان رفتار”آمریکای جهانخوار” دخالتهای زیانبار جمهوری اسلامی در سایر کشورها را تطهیر میکنید! جالب آنکه توجهی هم ندارید باینکه امریکا بخاطر منافع خود و ملتش این دخالتها را میکند ولی ما بر ضد منافع ملی مان و با رویای “امت اسلامی” وارد این معرکه شده ایم و دارو ندارمان را به فنا داده ایم و تنها چیزی که عایدمان شده یک مشت مزدور اجنبی است که امروز سرداران سپاه با افتخار آنها را وارد کشورمان کرده اند و بگفته بعضی از دوستان ما باید قدمشان را بر چشم بگذاریم.

  به نوریزاد نهیب زده اید که چرا از فقر در دهات میگوید و فرموده اید در لباس سپاهی دانش بدتر ازآنرا هم (لابد نیم قرن پیش) دیده اید. منهم هملباس و همردیف شما بودم وهرگز فراموش نمیکنم جوانان کم سن و سالی را که دور از خانه و خانواده و بدون هیچ چشمداشتی در سخت ترین شرایط با خلوص نیت در خدمت روستائیان بودند برای بهبود زندگی آنها و فرزندانشان . سپاهیانی که ماموریتشان کمک و همراهی و ایجاد یگانگی بود نه تفرقه و سرکوبی و اختلاس . سپاهیانی که با دستان خودشان اتاقکی بعنوان مدرسه میساختند در حالیکه کمی دورتر ملای ده تخم نفاق میپاشد و به اهالی میگفت دخترانتان را به مدرسه نفرستید که سپاهی بانها تجاوز نکند. حتما شما هم همین ماجراها را شنیده و دیده بودید. ولی همه اینها صحبت نیم قرن پیش است و ما گرفتار امروز.

  شما معتقدید که چون در ان زمان دهات محروم و فقیر داشتیم پس گله از وضع کنونی روستائیان بهانه گیریست و بی انصافی. نمیدانم شما هم مثل من قبل یا بعد از خدمت نظامتان گوشه ای دیگر از دنیای آنزمان را دیده بودید یا خیر . ولی ایکاش چین بی نفت و گاز را در ان سالها دیده بودید تا در مقایسه با امروز ان درک کنید که یک دولت وطنپرست (حتی دیکتاتور) در چهار دهه گذشته چگونه عمل کرده و چه پیسرفتهایی آفریده تنها با برنامه ریزی و مدیریت درست و تعامل و سازش با دنیا ، حتی ممالکی که تماما در جبهه مقابل ایدولوژی و مرام سیاسی ان بوده اند. راه دور نرویم ، کاش از کسانیکه ترکیه بی نفت و گاز را در ان سالها دیده بودند و امروز هم میبینند بپرسید “دهاتیکه تبدیل به شهرهای مدرن شده اند” یعنی چه و کجا هستند . ایکاش امارات و قطر و بحرین و عربستان اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی را دیده بودید تا بدانید آنها در اینمدت با پول نفتشان چه کرده اند . و بالاخره ایکاش منصفانه از خودتان سوال کنید که پول نفتی که بجیب دولت احمدی نژاد سرازیر شد که بیش از کل درآمد نفتی ایران از زمان اولین کشف نفت درایران تا موقع انقلاب بود بکجا رفت .

  نگویید جنگ و تحریم داشتیم . داستان آنرا که سر بدیوار میکوفت و میگفت “اخ دردم آمد” تکرار نکنید . وقتی بخاطر کینه شخصی ارتش یک کشور دیگر را به شورش علیه دولتش تشویق میکنید اگر رئیس ان دولت مثل خودتان قلدر و بی منطق باشد همان ارتش را بجنگ شما میفرستد . وقتی دیپلماتهای یک مملکت دیگر را (که حتی در زمان جنگ بین دو کشورباید امکان خروجشان بسلامت تامین شود) بر خلاف همه قوانین بین المللی یکسال و اندی گروگان میگیرید و زندانی میکنید و با افتخار آنرا انقلاب دوم مینامید و وقتی هر روز پرچم این و ان را آتش میزنید و حتی رسما میگویید بدنبال محو کردن دیگران از صفحه زمین هستید طبعا تحریم هم میشوید و کسی هم بدادتان نمیرسد . بله دوست گرامی ، خود کرده را تدبیر نیست ولی دود این نوع رفتار و عملکرد به چشم همان هموطنانی میرود که شما ادعا میکنید برایشان “شهرهای مدرن” ساخته اید.

  جناب جاسم و همه آنهائیکه بزودی در اینجا شعار خواهند نوشت ، باور کنید من نه حقوق بگیر صیهونیستها و امریکا و انگلیس و هیچ مملکت و دولت دیگری هستم و نه شاه الهی . فقط دلم برای وطنم و هموطنانم میسوزد و از اینکه کسانی مظلومیت و درماندگی آنها را درک نمی کنند در عذابم .

   
 160. باید به سردار گفت اگر حشدالشعبی جرات پیدا کرد یک گلوله به سمت مردم شلیک کند ان موقع باید سردار ببیند که چه بلایی سر این مزدوران و مزدوران داخلی خواهد امد
  اگر قراره که این کثافتها برای کشتن مردم خودشون متوسل به مزدوران عراقی که یک روز جوان‌های ایران را به خاک و خون کشیده و به نوامیس مردم تجاوز کردند اگر اینها را برای کشتن مردم اورده باید این را بداند که مردم هم مانند خودشان رفتار خواهند کرد و دیگر هیچ جا در ایران برای مزدوران داخل امن نخواهد بود و باید تف انداخت تو صورت این خیانتکار ها که چهره واقعی خود را نشان دادند
  و مسئله دیگر اینکه باید به امیران ارتش گفت شما یکبار به شاهنشاه خیانت کردید و الان با سکوت خود در برابر ورود دشمن اینبار به ملت خیانت میکنید شرم برشما ننگ برشما که اینقدر خوار و ذلیل شدةاید مردم همیشه فکر میکردن اگر دشمنی به این اب و خاک بخواهد تجاوز کند دلگرم ارتش بودند ولی مشخص شد که فقط نگهبان سران حکومت هستند نه مردم خدایا این مردم فقط امیدشان در برابر این همه خیانت تو هستی این بچةهای بی گناه را از دست این شیاطین در امان نگهدار

   
  • نوریزاد گرامی ارتش نوکر بادمجون(بخوان مردم )نیست عزیز بلکه نوکر اربابه! در آن زمان نوکر اعلیحضرت بودند الان هم نوکر ///// بنام ولایت وقیح هستند! دوست ارجمند در یک سیستم مخرب و تبه کار و مزدور پرور همه چیز قابل خرید و فروش است و نرخی دارد ارتش و سران ارتش هم. سیستم فاسد همه را به فساد و تباهی می کشد بخصوص نیروهای سازمان یافته را! بنابراین امید به ارتش و سپاه و … امید واهی است.

    
 161. آقای نوریزاد نمیدونم این کامنتها رو میخونی یا نه ؟
  اولا” اگر برای حکومت فرصت مناسبی بوده که از سیل بهانه بسازه برای عادی سازی حضور نیروهای خارجی همپیمانش برای مردم و ملت ایران هم فرصته با انها در بیفتن چون اگر در نیوفتن یک پیام داره ترسیدن دو تحمل میکنن هر وقت بیایین اینا به ایران.
  دوما” اگر درگیر بشن و بکشن یا کشته بشن در برابر نیروی خارجی کشته شدن و در هر صورت بازنده حکومت است و غرور ملی جریحه دار میشه اگر انها کسی رو بکشند یا دستگیر کنند و این نیروها و خشمها وقتی جمع بشه نتیجش قیام سراسری خواهد بود.

   
 162. سلام خانواده شهدا جانبازان اسرآء حالادیدید که شهید وشهادت کشک بود بهشت کجاست چی شد مگه برای من وامثال من که ناموس میگفتید نرفتید جنگ حالآچی عراقی های حروم زاده باخاک نجس ان امده اند کشورم شما دیگه ان بسیج نیستید اگر فردا سران حکومت اعلام کنند اسرایئل دوست ما است شما لبیک میگید دقیقا مثل انگلیس که تو نمازجمعه ها دیگه خبری از مرگ بر انگلیس نیست پس مرگ بر عراق مرگ بر لبنان مرگ بر سوریه مرگ بر فلسطین و مرگ بر روسیه راستی اقای سلیمانی شما ازاینکه باسپاه قدس امنیت عراق رو تآمین میکنید جای تشکر داره تآمین امنیت ایران هم افتاد به حشدالشعبی چه تفاهم نامه خوبی

   
  • میخوای حرف بزنی… حرف بزن.
   زر نزن!
   نمک نشناس! … اگه اون نشان مردانه را ////////////// برو با این حرام زاده ها بجنگ!
   یعنی بفهم… الاغ!

   شهید و شهادت در تمام دنیا و تمام فرهنگ ها با عناوین مختلف وجود داره و برای آنها که در راه وطن و برای مردم جنگیدند و شهدای گمنام ، بناهای یادبود میسازند و تقدیر میکنند آنهم پس از ده ها و صدها سال… ولی توی بی همه چیز میای اینجا و …

   میخوای اعتراض کنی… مثل آدم اعتراض کن و بی غیرتی های خودت و خانوادت را که حتماً از ترس جونتون در زمان جنگ از این شهر به اون شهر و از یه منطقه به منطقه دیگه کوچ میکردین… یا توی اون دوران شروع به احتکار و دزدی میکردین … اینجا اینجوری مطرح نکن.

   شهید و شهادت کشک نبود… این وجود بی وجود تو و امثال توست که کمتر از کشکه!
   کسی که نه وطن داره و نه غیرت و نه شجاعت و نه به اندازه یک ارزن شرافت!

   بی شرف!

    
 163. آوردن این تروریست ها و بقیه تروریست ها که بعدا خواهند آمد به این دلیل است که اول صدای آزادی‌خواهان را در ایران خاموش کنند.دوم اینکه با مواضع آمریکا با آموزش این تروریست‌ها مقابله کند وزهر چشمی از آمریکا بگیرد.فقط خدا رحم کند با آمریکا درگیر نشویم.خدایا لعنت کن قاسم سلیمانی را محمدعلی جعفری وتمام سرداران وخایمال هایش.به خدای بزرگ قسم اگر هشت شعبی خونی از دماغ هموطنان ماخوزستانی ها بریزد وبه یک ایرانی دست درازی بکنند فاتحشون خواندس.هشت شعبی دیگه چه عددی عراقی‌های کثیف.زنده باد ایران وایرانی زنده باد آزادی

   
 164. Get to know the only true sovereign God of heaven and earth Jesus that is the only way there land will be healed: in the end all knees will be bent and every mouth will confidence that Jesus is Lord. It has been written and none of his words would go void

  Do you remember mr when peopledisrespact the nature someone years another I went to my mother land ifound oh God reallydarty every wherefullof dart and than people startclealing but it was toolatewhere the treegone whybuilt houses in mountain know the nature stared take action the nature telling change your self to love nature and the nature will love you and you too can have better lifes today time to learners thing from nature I hope our people do take the nature in positive God bless Iran and irani

  ———————–

  درود دوست گرامی
  فارسی بنویسید لطفا
  سپاس

  .

   
  • برو گور پدر///////////////////////////////////////////////////////////////////حالا گویا بوی کباب به مشام ات رسیده .همین شمای مزدور نبودید که به تایلندی بدبخت وقتی سیل زندگیشو نابود کرده بود می گفتی بیا و مسیحی بشو تا همه چیز بهت بدیم ؟ برو شما دینداران همه مشتی اراذل و اوباش و تهوع آورید. مردم ایران بالاخره از شر حرامیان //////////////// نجات خواهند یافت و امیدوارم که از این 40 سال درسی بگیرند تا شاید هیچوقت بطرف مزخرفات دینی کشیده نشوند.

    
 165. نوری زادبهتر خفه خون بگیری مرتیکه اشغال پسمونده تفاله انقلاب اسلامی

   
  • خاک بر سرت دکتر رضوی! نوری زاد اگر پس مونده یا تفاله انقلاب اسلامی است تو خود لجن اسلامی!

    
 166. طلبه ای در مراغه داخل رودخانه سیلابی افتاده و غرق شده است. خدا بیامرزد همه رفتگان را. به نظرم سیل این بینوا را اشتباهی قبض روح کرده باشد. حدسم این است که سیلاب دنبال آن سید می گشته که تربت را به داخل کارون انداخت. احتمالا به جای آن سید مسند نشین یک طلبه بینوا در مراغه هدف تیر بلا قرار گرفته است.

   
 167. وحشي تويي نوری زاد كه همه رو مثل خودت ميبيني تو با جمهوری اسلامی مشکل داری به خودشون هر چی میخوای بگو ولی حق نداری به مردم کشورهای دیگه بگی وحشی مثلا ادای روشنفکرا رو در میاری ولی رفتارت مثل عربای جاهلیت که هیچ کس رو جز خودشون آدم نمیدونن نژادپرست کثیف

   
  • اسمیت، کثافت و وحشی تو و سایر برادران اسلامی سایبریت هستند! در ضمن تو نه از مردمی و نه بویی از مردمیت و انسانیت برده ایی.تو مزدوری و ///!

    
 168. آقا نوریزاد
  حکومتی در طول تاریخ خونریزتر وفاسدتر از جمهوری اسلامی نبوده و اگر عمر نکبت بارشان هرچه زودتر به پایان نرسد، باید لنگ به کمر بسته و دنبال نان خشک دوید آنطور که مشاور منقلی عظما گفت. هم میهنان به خود بیاییم.

   
 169. هیچ اختلاف مبنایی بین جمهوری اسلامی، و سایر گروه‌های اسلام سیاسی در جهان اسلام، اعم از داعش و القاعده، و … وجود ندارد. متدولوژی فقهی و الهیاتی همه این نحله‌ها یکی است. و متعلق به یکی و دو قرن اخیر، و نتیجه بحران‌های قبل و بعد فروپاشی عثمانی است. تمام متون دین اسلام از آغاز تاکنون را شخم بزنید، حتی یک سطر مطلب مرتبط با حقوق اساسی و فلسفه حقوق اساسی (ماده خام اولیه برای تشکیل دولت State و حکومت Government) در آنها پیدا نمی‌کنید. تمام گزاره‌های مرتبط با حقوق در کتاب و سنت، مندرج در تحت «حقوق خصوصی» هستند و اندکی هم حقوق جزا. فکر تشکیل «حکومت اسلامی»، یک بدعتی التقاطی است که در حدود یک قرن پیش، وارد دنیای اهل سنت و بعد وارد دنیای تشیع شد. نتیجه این بدعت در دنیای اهل سنت، القاعده و طالبان و داعش و بوکوحرام و …، و در دنیای تشیع هم جمهوری اسلامی و شرکاء شد.
  محمد محبی

   
 170. جناب نوریزاد عزیز درود بر شما و ممنون از زحماتی که برای دفاع از آزادی متحمل میشوید. با کمال معذرت میخواستم انتقادی از شما بکنم امیدوارم باعث ناراحتی نشود. بنظر من در این موقعیتی که هستیم اگر ما مخالف سانسور و فیلتر و هر آنچه سلب آزادی میشود هستیم نباید از بسته شدن صفحات اینستاگرام هر کسی خوشحال بشویم هر چند که بقول شما دلمان خنک میشود و اصولا فرق ما با آنها همین است و بر عکس آنها آزادی را برای همه نه فقط برای خودمان میخواهیم. سانسور و فیلتر و … نشان ضعف انجام دهنده آنهاست و ما ضعیف نیستیم . با سپاس

   
 171. اخبار: هجوم ملخ‌های به استان‌های جنوبی ایران.
  مش قاسم: حال آخوندا میتونن با سفر به استان‌های جنوبی رژیم غذایی خود را با اعقاب و انصارشون در ////// و ماقبلش هماهنگ کنن و شر ملخها رو از سر کشاورزان کم کنن.

   
 172. اخبار: حزب ایران، از احزاب عضو جبهه ملی ایران در داخل کشور اعلام کرد که سیدحسن امین، فردی که خود را دبیرکل این حزب می‌نامید، اخراج کرده است. سیدحسن امین اخیرا با صدور بیانیه‌ای، تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت آمریکا را محکوم کرده بود.

  او همچنین، استاد راهنمای حسن روحانی در دانشگاه گلاسگو اسکاتلند بوده که بر اساس گزارش‌ها در ترتیب دادن مدرک دکترای جعلی او نقش اساسی داشته است.

  مش قاسم: این جبهه ملی سالیان دراز میدونسته حاج سیدحسن استاد/* راهنمای حسن/* روحانی در دانشگاه گلاسگو بوده و مدرک جعلی واسش درست کرده ولی هنوز جزو جبهه ملی نگرش داشتن؟ این احمقهای پرمدعا عرضه اینکه خودشون رو بگردونن ندارن، ادعا دارن میتونن یا میتونستن مملکت رو بگردونن؟ خرتر از نسل منقلاب در تاریخ این مملکت وجود نداشته.

  /*: ک

   
 173. با سلام و درودهاي گرم و پرمهر
  یک گفتگو در دو قسمت با جناب نوری زاد بزرگوار تقدیم به همه خوبان

  1/ محمد نوري زاد از ويرانگري سيل و ” حشد الشعبي” مي گويد – قسمت اول

  http://radio-neda.blogspot.com/2019/04/blog-post_17.html

  2/ محمد نوري زاد از ”خفت و خيانت بسيار بزرگ” بيت رهبري و قاسم سليماني مي گويد – قسمت دوم

  http://radio-neda.blogspot.com/2019/04/blog-post_18.html

   
 174. دستها یکی یکی داره رو میشه. حاج یوسف اشکم باری ملی مذهبی (شما بخون نه این و نه اون) هم به دفاع از سپاه/* شکستخورده آمد.

  حاجی در مقالاتش همیشه نقل قول از یکی میکنه که کلمات قصاری ازش در کتابی که بهش منصوب شده و اینا همشون هی میگن حکومت/*شون بر پایه حرفها و نامه های اون بنا شده.

  دو مورد:
  ////////////
  ////////////////
  /////////////
  علاوه بر اون، ما توی مملکتی زندگی میکنیم که یه مشت مذهبی ۴۰ ساله انواع و اقسام دروغها رو به ما قالب میکنن در حالی که هم صدا و هم تصویر حرفهای گذشتشون موجوده، اینا که امروزه اینقده وقیح هستن میخواهین دروغهای ۱۴۰۰ ساله رو به ما قالب نکن؟

   
  • ترجمه //////////ها: حاجی اشکم باری همیشه در جفنگیاتی که مینویسه نقل قول از یه کتابی و یکی میکنه که زبونش عربیه. اکثر قریب به اتفاق ملت ایران این زبون رو نمیفهمن. ما کسانی از قبیل حافظ، سعدی، فردوسی، ناصر خسرو، و دهها نفر دیگر داریم که به زبون سلیس فارسی خیلی بهتر و بیشتر گفتن و نوشتن. حاجی هنوز خیال میکنه هرانچه که در ۱۴۰۰ سال پیش یا ۳۰۰ و اندی سال بعد گفته شده امروزه باید پیاده بشه. همیشه نقل قول از یکی میکنه که حرفهایی رو زده و اعمالی انجام داده که با این حرفها و اعمالی که اینا ازش نقل میکنن همخوانی نداره. به این میگن شیره مالی به سر ملت.

    
 175. شاه: من می گویم تورّم ایران در سال گذشته ۲۵ درصد نبوده، صفر بوده است. پس حقیقت این است که من می گویم!

  ✍️ اسدالله اعلم

  «مصاحبه شاهنشاه را با الاهرام که به زودی منتشر خواهد شد، تقدیم کردم.

  ملاحظه کرده و فرمودند: یک اشتباه کرده، انفلاسیون پارسال ما صفر بوده است[عالیخانی: تورم واقعی قیمت ها در سال ۱۳۵۴ در حدود ۲۵ درصد تخمین زده می شد].

  عرض کردم: امر می فرمایید، تصحیح می کنم، ولی آیا واقعا این طور بوده؟!

  فرمودند: قطعا!

  من دیگر جسارتی نکردم، ولی شاهنشاه از قیافه نامطمئن من احساس فرمودند که مورد قبول من نیست!»

  (خاطرات علم، جلد ششم، ص ۱۴۳. ۱۸ خرداد ۱۳۵۵).

   
  • تاریخ فراموش نشده

   اخه سید … ! خودت فکر کن ببین سال 54 هویدا نخست وزریر بود و خودت بهتر میدانی که وقتی محاکمه شد ازش پرسیدند که برای این مملکت در این 13 سال چه کردی؟ کبریتش را نشان داد و گفت در این 13 سال قیمتش همان 2 ریال مانده !!! چگونه میشود تورم در یکسال 25 درصد باشد ولی قیمتها ثابت بماند ؟ اینجاست که با پوزش باید بگوییم یا نادانی یا مزدور(برای اینکه استاد نوریزاد اگر حاشوری کند این هم بنویسم …یا … است ) البته اقای اکبر … تکلیف خودش را با مزدوری اش ثابت کرده و نادان نیست.

    
 176. با اجازه مبصر سایت جناب کاوه آهنگر.

  جمهوری اسلامی ماهیگیر توانایی است با 40 سال تجربه.
  هرگاه در جایی احساس خطر کند برای تغییر جهت توجه به رویداد هایی که برایش خوشایند نیست سریع سناریویی آماده می کنند و آنرا به صورت طعمه ای سر قلاب ماهیگیری خود می گذارند و به طرف دریای مبارزان اینترنتی و شبکه های اجتماعی می اندازند.
  در طول این 40 سال در این بازی همواره پیروز بوده اند. آنها روحیه مخالفان خود را به خوبی می شناسند.
  کافیست به دو سه ماه گذشته نگاهی بکنید. اعتراض ها و اعتصاب های بسیار از طرف قشرهای گوناگون مردم برپا شد و نفس ج.ا را گرفته بود. ولی زمانی که با دقت به رویدادهای گذشته نگاه کنید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بیشترین و
  سخت ترین ضربه را به ج.ا زد. اسماعیل بخشی با وجود جوان بودن بسیار خردمندانه و پخته عمل کرد و راه هر نوع انگ زدن را از آنها گرفت. ولی ج.ا بیدی نیست که با این بادها بلرزد. و چون سال هاست که دیگر آن حفظ آبروی ظاهری را هم که میکرد – شاید بعد از سال 88 – دیگر رها کرده بخشی و سپیده خانم را دستگیر کردند.
  واکنش ها به عمل ج.ا بسیار سنگین بود پس آنها طعمه ای دیگر یافتند – ظریف استعفا داد – حواس ها به طرف موضوع ظریف رفت ولی کوتاه بود و طعمه به اندازه کافی لذتبخش نبود. و البته امدادهای غیبی که بار ها در این 40 سال به داد ج.ا رسیده را هم نباید فراموش کرد. و این یکی امدادی بود که مقاله فیلسوفانه سروش نشر پیدا کرد. بعد دیگر تا یکی دو هفته همه توجه ها به با سوادترین رهبر در تاریخ ایران جلب شد. حداقل سی مقاله در این رابطه بوسیله انشا نویسان در بیشتر سایت های اینترنتی انتشار یافت.
  بعد از آن موضوع طعمه شد افزایش حکم زندان خانم نسرین ستوده. این طعمه ظاهرا بسیار لذیذ بود . اروپا و آمریکا که خود ماهیگیرانی بسیار توانا تر از ج.ا هستند از این موضوع ذر جهت منافع سیاسی خود برای چانه زنی های بعد نهایت استفاده را کردند. ولی انشا نویسان و مبارزان خودمان که دیگر سنگ تمام گذاشتند.

  همه آنها بطور تلویحی تایید کردند که ج.ا حداقل تا 32 سال دیگر بر قرار است. و نشان دادند که خانم ستوده خونشان رنگین تر از بقیه زندانیان سیاسی که بطور دائم در پشت پرده حکم های زندانشان تغییر پیدا میکند و شرایطشان بد تر می شود است. این موضوع ثابت کرد که خانم ستوذه را به ناحق زندانی کرده اند و دیگران با رعایت قانون حکم های زندانشان را داده اند.

  درست در همین زمان دو برادر در رشت بعد از چندین ماه بازداشت موقت ( واقعا آدم گریه اش میگیرد – بازداشت موقت ) به جرم نوهین به رهبری یکی به 3 سال و دیگری به 5 سال حبس محکوم شدند و آب از آب تکان نخورد.

  در حدود سه ماه پیش آقای رضا خندان همسر خانم ستوده در یادداشت کوتاهی در جایی نوشته بودند که زندانی که ایشان را به آنجا بردند مثلا زندان عمومی بوده که دارای 5 بند بوده و بندی که ایشان در آن بوده اند حدود 300 نفر در انجا
  بودند به عنوان زندانی عادی. ایشان پس از چند روز جستجو فهمیده اند که حدود 70 نفر از این زندانیان زندانی سیاسی بوده اند بدون اینکه کسی نام و نشانی از آنها داشته باشد. و این بند کوچکترین بند این زندان بوده است. و اینگونه است که ج.ا زندانی سیاسی ندارد. خانم ستوده را هم در داخل هم در خارج می شناسند انشا نویسان بجای افتادن در دام سناریو های
  ج.ا بهتر است انشا هایشان در خدمت آن شمار از ناشناسان زندانی باشد که هم خود و هم خانواده هایشان تنهای تنها هستند.

  و بعد امداد غیبی دیگر – این سیل های ویرانگر از راه رسید. در وحله اول برای ج.ا از این جهت که دیگر کسی صحبت از پیاز کیلویی ده یازده هزار تومان و این گرانی های کمر شکن نمی کند و همه توجه ها به طرف مردم سیل زده رفته خوب بود
  ولی چون بی کفایتی و نا کارآمدی های چهل ساله آنها بخشی از خودش را در این رویداد نشان داد و صدای همه در آمد به نوعی باید توجه از این بخش هم به جایی دیگر معطوف شود پس چکار کنیم حتما در پشت پرده شور کردند و یکی گفت چند
  وقت پیش نادانی گفته اگر مردم خودشان را اصلاح نکنند لشکر فاطمیون و … برای سرکوب به ایران می آیند. همه کف و سوت اهان خودش است هم هشدار به ضد انقلاب و هم حمله انشا نویسان مبارز اینترنتی به ورود حشدالشعبی و فراموش کردن مناطق سیل زده و …
  همینطور هم شده. خلاصه هیچکس نپرسید چرا در این شرایط باید حکم زندان خانم ستوده به یکباره به 32 سال تغییر یابد وهیچکس نگفت که پس چه بر سر اسماعیل بخشی ها آمد … به زودی این حمایت از سیل زدگان بیچاره هم فراموش میشود و این هموطنان داغدیده و مصیبت زده هم مانند هموطن های سر پل زهاب و …. بدست فراموشی سپرده خواهد شد.

  اگر میخواهید از این بلاهای خانمان سوز جلوگیری کنید و یا از شدت خرابی ها که به خاطر بی لیاقتی ها و دزدی ها و … به وجود می آیند کم کنید باید طرحی نو دراندازید.

  ج.ا دارد کج دار و مریز می کند تا زمان انتخابات آمریکا.
  فراموش نکنید که برگ برنده دست ج.ا اسلامی است. موضوع جام زهر و نرمش قهرمانانه را که فراموش نکرده اید. برای ج.ا وقتی که دیگر چاره ای ندارد چشمکی به آمریکا و اروپا کافیست که تمام این شرایط تغییر کند. خواهید دید که این اروپای بی وجدان و این ترامپ مکار چگونه ج.ا را زیر بال و پر خود میگیرند. برای آمریکا و اروپا ج.ا حکم منافع ملی را دارد. با وجود ج.ا
  است که کار فروش اسلحه و پناه بردن کشور های منطقه به دامان آمریکا و اروپا با دادن پول های هنگفت تحت سرمایه گذاری و خرید و …. صورت میگیرد. گاهی شیطنت هایی میکند با یه پس گردنی آرام میشود. آنها اصلا به مردم ایران و آینده آنها کاری ندارند گول حرفهای ریاکارانه شان را نباید خورد.

  تا اپوزیسیون متحدی وجود نداشته باشد مانند 40 سال گذشته هیچکاری از پیش نخواهد رفت. مردم سرگردان هستند و نمی دانند چه کنند.به موضوع های اینترنت در 5 یا 10 یا 15 سال گذشته سایت های فارسی زبان مراجعه کنید ببینید چه چیزی تغییر کرده.
  راه انداختن انقلابی کور ساده ترین راه است ولی کنترل و پایانش دیگر دست کسی نخواهد بود.

  آقای نوریزاد و دیگرانی که تریبونی و پیروانی دارند باید این کار را انجام دهند. به خدا قسم این بزرگترین ننگ برای کشوری است که تمام روشنفکران و خردمندانش بعد از 40 سال توانایی داشتن یک اپوزیسیون منسجم را ندارد.

  از این دوران که به خاطر تحریم ها و در نتیجه فشار به مردم به وجود آمده که باعث شده تا اندازه ای ترس ها بریزد استفاده درست کنید.

   
  • خوشامدی دوباره به میم.نون! که مودبانه می نویسد و ملایم. ظاهرا باز از غور در علوم ریاضی و فیزیک و رایانه ای احساس خستگی کردید! من که گفته بودم :هر نوع تلاش علمی در هر رشته ای منافاتی با نوشتن و فعالیت سیاسی در این سایت یا سایت های دیگر ندارد! بهر حال من که مثل مبصر کلاس-بتعبیر شما-کاوه آهنگر از ننوشتن شما یا امثال شما شاد نمی شوم و اینجا در این مورد هم بنای جدل در مفردات فاکت هایی که به آنها اشاره کرده ای و برداشت هایی داشته اید ندارم،اما بنظرم تنها اشکال اساسی و محتوائی این نوشته این است که شما باصطلاح، وقوع هر ابر و باد و مه و خورشید و فلک را بر اساس تئوری توهم توطئه به جمهوری اسلامی نسبت می دهید تا به آن گزاره دلخواه برسید که :”اپوزیسیون باید متحد شوند”.و این رویکرد اشتباهی است و نمی شود همه رخدادهای ریز و درشت و در اختیار یا عدم اختیار جمهوری اسلامی را به جمهوری اسلامی نسبت داد! دقت کردید؟ شما که اهل ریاضیات و دقتید اینطور که می گوئید.بله البته جمهوری اسلامی سیاست هایی کلی دارد و راهبردها و استراتژی های مختلف در ادوار مختلف در جهت حفظ و پیشبرد و رشد نظام،اما مجملا نمی شود هر “ابر و باد و مه و خورشید و فلک در اختیار یا عدم اختیار جمهوری اسلامی”را به او نسبت داد،از باب مثال:اینکه عبد الکریم سروش در فلان سخنرانی باختیار خود چیزی گفته،اینکه فلان فعال مدنی تخلف قانونی کرده و با او برخورد شده وووو هیچ ربطی به راهبردها و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ندارد،چیزی که هست و همیشه هم گفته و می گویم این است که از نظر من :متحد شدن اپوزیسیون برای براندازی جمهوری اسلامی نیز چیزی جز یک کشک سابی یا کشک سایی نیست و همه مخالفان جمهوری اسلامی اشتباه می کنند در این جهت و نمی فهمند که درخت جمهوری اسلامی اکنون درختی تناور است و نظامی است که مورد خواست اکثر مردم ایران است،اگر کسی واقعا ایرانی است و به رشد و شکوفائی کشورش فکر می کند بنظر من تنها و تنها باید به اصلاح کشور خود بیندیشد،و انتقادها حتی از نوع بیرحمانه آن باید در این جهت باشد یعنی: اصلاح قوانین،اصلاح مدیریت ها،مشارکت در انتخابات ها و نقدهای محتوائی بمدد رسانه های نوین…وگرنه فکر براندازی و روش های خزعبلانه ای مثل روش مدیریت این سایت چیزی جز خستگی،کشک سابی ،سر کار گذاشتن خود و دیگران نیست!
   همین!

    
 177. حکومت ملایان از ابتدا که خمینی شعار امت مسلمان را سر داد سعی به صدور اسلام شیعی داشته. با ادامه جنگ هشت ساله در سوریه ولبنان و لیبی و آمریکارجنوبی و هر کجا که توانست پایگاهی برای صدور اسلام شیعی ایجاد کند که بی شرمانه ترینش را ما در بعد از ۸۸ شاهدیم٬صدور انقلاب از یک طرف ایجاد پایگاههای در خارج ایران و رسوخ در مجامع بلندپایه ببن اامللی از طریق دست نشاندهایشان و از طرفی حالت تهاجمی چون پایگاه اتمی و اسلحه سازی و شرکت مستقیم و جنگ افروزی منتطقه بوده است.
  تمامی این ارگانها بدون افراد وابسته وتربیت شده در حوزه ها امکان پذیر نبوده و نیست.
  اولین پایگاه تروریست سازی حوزه های علیمه اندکه شرکت فعال در صدور انقلاب اسلامی شیعی دارند و از کشورهها ی فقیر به خرج و هزینه ملت ایران تربیت شده و برای صدور اسلام راهی کشورهای دیگر می شوند.
  هیچ اختلافی عمیق در حکومت وجود نداردهمه بچه گول می زنند.اختلاف اصلی بین مردم و حکومت است که حوزویان بادروغ سعی در پوشاندن آن دارند.سپاه پاسداران و بسیجیان و فاطمیون و دیگر داعشی ها همه تربیت شده حوزه هایند.بزرگترین خطر خود روحانیون هستند که برای ماندن دست به هر جنایت زده و می زنند.

   
 178. سلام و درود

  هر نیروی نظامی، خواه تدافعی و خواه تهاجمی علاوه بر سلاح و مهمات جنگی دارای امکاناتیست که کاربردی دوگانه دارند و میتواند کاربرد عمومی و عمرانی و لجستیکی هم داشته باشد. وسایلی چون امکانات بیمارستانی،اسکان موقت، بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل، انواع تریلر و کامیون و اتوبوس و وسایل نقلیه و حتی گاهی دینامیت، هم کاربرد نظامی دارند و هم غیر نظامی . انواع وسایل پرنده بجز هواپیماهای مسافربری فقط در اختیار نیروهای نظامی قرار دارند و در میان آنها انواعی از هلیکوپتر که در خدمت اهداف نظامیند صرفاً جهت ترابری هوایی و امداد و نجات طراحی شده اند. دوستانی که با بدبینی به ورود نیروهای حشدالشعبی و فاطمیون و زینبیون و نجباء به مناطق سیل زده معترضند و بعضی پا را فراتر گذاشته و از آنها به عنوان نیروهای متجاوز خارجی جهت سرکوب شورش مردم ایران نام برده اند، از خود نمیپرسند که در کجا چنان شورشهای گسترده ای اتفاق افتاده که نیروی انتظامی قادر به مهار آنها نبوده و به آوردن نیروهای خارجی نیازمند شده است ؟ آیا اصولاً برای مردم آسیب دیده و عزادار که از فرق سر تا نوک پا نیازمندند و تا خرخره به گِل نشسته اند رمقی باقی مانده که بتوانند چنان در ابعادی گسترده شورشی بپا کنند که نیروهای انتظامی و ضد شورش موجود کشور قادر به مهار آنها نباشند ؟ بجز اعتراضات کم رنگ و پراکنده ای که اغلب از سر عصبانیت و اعتراض به کُند و ناکافی بودن نیازمندیها گاهی روی داده، چرا جمعیت و اعمال شورشگران به چشم حلال زاده ها نمیآیند ؟ در ایران مصیبت بسیار عظیمی روی داده و از 31 استان کشور 24 استان یعنی بیش از 80 درصد کل کشور دچار صدمات و خسارات وسیع جانی و مالی شده اند، در مواجهه با چنین ابعاد عظیمی از فاجعه، نه تنها ایران، بلکه هیچ کشوری نمیتواند خدمات اورژانسی کافی و راضی کننده ای ارائه دهد. آسیب دیدگان به همه چیز نیازمندند و برآوردن اینهمه نیازهای متنوع در چنین ابعادی ابداً کار آسانی نیست. در چنین شرایطی کلیه کشورهای مستقل عضو سازمان ملل متحد، بنا به قواعد و کنوانسیونهایی که بر سر آنها توافق کرده اند و مفاد و محتوای آنها به تأیید و امضای نمایندگان ملل مختلف در آمده قانوناً موظفند که با تمام امکاناتی که دارند به یاری مصیبت دیدگان بشتابند. اما تنها کشور قلدر و قانون شکنی که حتی برای تعهدات و توافقات امضاء شده خود که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رسیده حرمت و اعتباری قائل نیست و یگانه ابرقدرت بی رقیب و پر نفوذ عالم محسوب میشود، بطور غیرقانونی و نادیده گرفتن توافقات و تعهدات بین‌المللی و توافقات قبلی با خودش، با زورگویی و اعمال تحریمهای ظالمانه و مسدود کردن راههای کمک توسط سایر کشورهای مستقل و خیرخواهان جهان ، نه تنها خود هیچ کمکی نمیکند بلکه مانع امداد رسانی سایر کشورها و حتی ایرانیانیهای مهاجر مقیم سایر کشورها نیز میشود، در عین حال با ریاکاری و تبلیغات کذب و ریختن اشک تمساح خود را دوست مردم ایران مینامد!! ظاهراً مردم مصیبت زده را به حال خود رها کردن تا گرسنه و تشنه و مجروح در زیر گل و لای سیل، زنده، زنده دفن شوند در منطق آمریکایی ها دلسوزی و کمک و نشانه دوستی محسوب میشود؟!! به یاری گرفتن بخشی از نیروها و امکانات و افراد حشدالشعبی که همراه و همپیمان ایران هستند و نیروهای فاطمیون و زینبیون که اساساً توسط ایران تأسیس و همگی تحت فرمان و مدیریت سپاه پاسدارانند، برای امداد رسانی به سیل زدگان و بازماندگان سیل وسیع اخیر و بازسازی سیل بندها و منحرف کردن مسیلهایی که سبب سرازیر شدن سیل به خانه و مزرعه مردم میشد بسوی نقاط خاصی، تا در صورت ادامه بارش، مصیبت تکرار نشود، در تبلیغات زهرآگین آمریکایی ها و غرغر کردنهای ناآگاهانه ناسیونالیستهای سوپر وطن پرست بی خرد فضای مجازی دخالت خارجی و اشغالگری نظامی قلمداد میشود !! کار امداد و نجات عملی انسانی و در تمام کشورها امری متداول و ستودنیست. این چه منطقی است که جمع کردن اعانه و هزینه کردن آن تنها توسط یک نفر ( آقای نوریزاد ) بزرگنمایی و انگرادیسمان میشود و مورد تأیید و ستایش قرار میگیرد، اما امداد گری صدها هزار نفر که شبانه روز در حال کار و تلاشند و همزمان باید صدها کار مختلف اعم از بازسازی سیل بندها و منحرف کردن مسیر جریان سیلهای احتمالی آتی، و تغذیه و تداوی میلیونها نفر و تفحص جهت یافتن افراد مفقود و بازسازی خطوط مواصلاتی و روفتن و پاکسازی جاده های پوشیده با گل و ترمیم خطوط راه آهن و آبرسانی و برق رسانی و گاز رسانی و بازسازی نهادها و سازمانهای اجتماعی در کشوری محاصره شده و مورد تحریم ناجوانمردانه، غیرقانونی و غیرانسانی و قلدرمآبانه قرار گرفته، بطوریکه کلیه راههای کمک رسانی، حتی حساب سازمان هلال احمرش هم با نفوذ ظالمانه و خصومت آمیز آمریکا مسدود شده و امکان دریافت کمک نقدی هم از او سلب شده است، نادیده گرفته میشود و توسط « میهن پرستان!! » که از نژاد خالص آریایی اند ! کمک دوستانهم عملی مذموم و چیزی شبیه به تجاوز نظامی و اشغالگری کشور ارزیابی میشود ؟

   
  • آقا اینقدر مزخرف نگو. اولا مگر تمام امکانات خود سپاه و ارتش ایران بکار گرفته شده و کم آورده اند که بناچار دست بدامن مزدورهای خارجی شده اند. ثانیا اگر عراق و لبنان و غیره بخواهند کمک کنند طبق همان توافقات بین الملی که گفتی (و گویا هیچ اطلاعی هم از آنها نداری) کمک هایشان باید از طریق هلال احمر و صلیب سرخ باشد نه توسط گروههای شبه نظامی که بگفته خودت نانخور سپاه ایران هستند . پس باعتراف خودت اینها مامورین خارجی سپاه هستند نه امدادگر عراقی و لبنانی وغیره. کمی غیرت داشته باش.

    
  • شفیعی تو و امثال تو از ////////////////////// پست ترید! نیروی حشد شعبی یک نیروی تروریستی شناخته شده در خود عراق است. بعد تو حاضری //////////////////////////آنهارا بنمایی؟آخه ///////////////////////// یک گروه تروریستی چکاری در ایران جز سرکوب می تواند انجام دهد؟مگر ما ارتش و اینهمه مفتخور سپاهی و بسیجی نداریم؟خب بفرضی که کمک هم بخواهیم باید از کشورهایی طلب کمک کنیم که هم توانایی و امکانات دارند و هم مشکلی با ما ندارند.اصلا چرا ما از سازمان ملل تقاضای کمک نکنم؟تو و افرادی مثل تو خیال می کنید خیلی درک درستی دارید؟ولی من در /////////////////////////////شماها بنفع اراذل و اوباش اسلامی هیچ شکی ندارم/////////////////////////////////// دین و مقدساتت! بفرما ////////////////////////////////////////////////حشد شعبی و لبنانی!

    
   • “حشد الشعبی للعراق”یعنی بسیج مردمی عراق،بدنبال فتوای تاریخی حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله برای دفع شرّ داعش در عراق بوجود آمد،و هیچ نهاد رسمی بین المللی تاکنون این گروه که اکنون بخشی از نیروهای رسمی نظامی حکومت عراق هستند،را نیروی تروریستی بحساب نیاورده است،مگر اینکه معیار شما و امثال شما فروتنان پشت کرده بمردم ایران، دولت گردن کلفت، زورگو،و تحریم پیشه فعلی امریکا باشد که گردانندگان آنرا گروهی از حمقاء و تندروهای حزب جمهوری خواه آنجا تشکیل می دهند در حالیکه خود آنها یا مستقیم یا غیر مستقیم،به بهانه زور مدارانه منافع خود، در مناطقی بسیار دور از کشور خود دخالت دارند و آتش بیار معرکه هایی مثل یمن و سوریه و ونزوئلا و جاهای دیگر هستند ،و از جمله تروریست های جانی منافق خلق ایران را پناه می دهند و بیشرمانه با آنها در میتینگ های مختلف پالوده می خورند! و سخنان آنها را سخنان اکثریت مردم ایران می پندارند! در حالیکه این روسیاه های تروریست و فراری از وطن و مردم و قاتل سیزده هزار نفر از مردم بیگناه ایران،مورد تنفّر دیرین مردم ایران هستند.

    بنابر این معیار در تروریست دانستن این فرد و آن فرد ،یا این گروه و آن گروه،دولت طاغی و گردن کلفت و زور گوی فعلی امریکا نیست،بلکه در واقع ماجرا خود آنان ماهیتا تروریست و تروریست پرورند و با وقاحت و بیشرمی از تروریسم های دولتی در نواحی مختلف دنیا،و بطور مشخص از تروریزم دولتی اسرائیل غاصب حمایت می کنند…

    شما هم مزدک!مچ ات در این سایت باز است! و بارها نشان داده ای که اربابانت همین امریکائی ها هستند،از این جهت از تحریم های دولت وقیح و زورگوی فعلی امریکا که بطور قهری موجب رنج مردم عزیز ایران اسلامی است بارها حمایت کرده ای و خوش خوشانت شده است!

     
  • رزمنده و جانباز جنگ هشت ساله

   شفیعی نشون دادی که بی سوادتر و /////////// تر و ///////// تر از خودت فقط خودت هسی و بس. 300000شهید و یک میلیون معلول هزینه ای بود که در ظول هشت سال ملت ایران متحمل شد تا از ورود همین متجاوزین به نوامیس من و تو به خاک وطن جلوگیری کنه و حالا توی بی غیرت شپش نشان که به غیرتمندان لقب “سوپر …..بی خرد” میدهی و در خرد ////// از تو پیش است و ////در مواجهه با تو افلاطون است و ان دلاک سلیمانی سرتا پا نجس و بدبوتر از خلا و //// صفت و //////مسلک و بی غیرت تر از تو اواز ///////////سر میدهید و چون/////////////////که با نشان دادن //// //////// برای لوظیش خوش رقصی میکنید شما نیز //////////// را در معرض نمایش قرار میدهید و لابد از //////////// خود برای استقبال از انها تدارک خواهید دید. ////بر ان غیرت نداشته تو و مثال توی بی شرف و ان شغال گراز سیرت سردار سیب زمینی صفت بی وجودت .

    
 179. این عکس برای جاسم

  زیر مطلب فرستاده شده توسط شاهد

   
  • ایّوب آل ربیع یا ایّوب فالح حسن ربیعی شُهره به ابوعزرائیل رزمنده و از فرماندهانِ نبردهای بسیج مردمی عراق در عراق و سوریه است که با نیروهای داعش می‌جنگد. او در فرایندِ آزادسازیِ مناطقِ مختلفی در استان صلاح‌الدین عراق نقش داشته‌است و ادعا می‌شود در دفاع از حرم زینب کبری در سوریه، جنگیده‌است.
   ویکی‌پدیا

   تاریخ تولد: ۱۹۷۸ (سن ۴۱ سال)، بغداد، عراق
   خدمت/شاخه: بسیج مردمی عراق
   واحد: کتائب امام علی
   جنگ‌ها و مبارزه‌ها: جنگ داخلی در عراق، Salahuddin campaign، نبرد دوم تکریت، Battle of Baiji (2014–15)، نبرد موصل
   ….
   https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84

    
  • ابو عزراییل یا خود غزراییل؟

   فکر نکنم قصاب باشد ودر کشتارگاه مشغول باشد زیرا چاقو یا قمه او به اینکار نیاید ،او گوید من برحقم وبا این وسیله هم دینان خود را بعنوان سنی کافر گردن میزده ومیزند و آنها هم گردن اینها یعنی شیعیان هم دین خود را میزنند و گویند کافرند و هردو دسته آدمکش جانی و وحشی هستند، آنکس که میکشد ، اعدام و نیز شکنجه میکند وحشیست حال میخواهد بنی آدم، عزراییل، میکاییل وجبرییل باشد ، رهبر باشد یا رییس جمهور و سپاهی یا ارتشی.

    
 180. چه خوب است مادران و پدران و خانواده هائی که عزیزی را در جنگ ایران و عراق از دست داده اند ، بعنوان اعتراض به حضور نیروهای بیگانه عراق در خاک ایران و پایمال شدن خون فرزندان و بستگانشان ، به خیابانها بیایند .

   
 181. با سلام و درود،

  جناب نوریزاد در تعجبم از این که کامنت اخیر اینجانب را که نقدیست بر مقاله‌ای از کیهان هفته پیش با عنوان “تفکر قارونی و نشانه‌های آن” علی رغم ۵ بار ارسال (۴ بار ارسال در پست قبلی و یک بار – دیشب – در این پست اخیر) درج نکردید؟

  آیا به نظر شما تمام کامنت میبایست بدون کوچترین توضیحی از جانب شما سانسور میشد؟ بعید است که اشکال فنی‌ در ارسال کامنت موجب این امر شده باشد زیرا که سایر کامنت‌های اینجابب را محبت نموده درج کردید.

  صمیمانه قبلا از توضیح شما سپاس گذارم.

  ———–

  درود گرامی
  من نوشته ای نه از شما نه از دیگری را حذف نکرده ام و نمی کنم مگر ناسزایی در آن باشد.
  احتمالا یا ارسال نشده یا هنوز ندیده امش
  سپاس

  .

   
 182. ادامه متن جاسم :

  ۷- وارد کردن نوریزاد و مزدک در مطلب قبلی من به علت مشترک بودن شما سه نفر در یک چیز بود و آن شر و ور سر هم کردن در این مورد خاص سیل و …. شر و ور جناب آرتین به معنی سخن بی پایه و اساس است همان کاری که جناب آرتین کرده با تروریست خواندن گره الشعبی و این که آمده اند برای سرکوب . جناب نوریزاد هم , که خدا عمرش دهد زیاد تا ما هم عذاب بکشیم زیاد , از جمله شر و ور گویان است و جناب مزدک هم که معرف حضور همه هست . از فحش هایش که بگذریم میماند تعدای حرف از دیگران شنیده شده و خود بررسی نکرده که غالبا شر و ورند . اما در مطلب قبلی من از او به عنوان آدم بی خرد و در این حال صادق نام بردم . بی خردش به این خاطر که مردم را سزاوار مرگ دانسته بود به خاطر این که در ویدئو کلیپی دیده بود که مردی فریاد میزند ” یا اباالفضل ” وقتی سیل میخروشد و میروبد هر چه را که در آن امیدی بود برای ادامه زندگی , در آن ناامیدی گسترده شده در همه جا . البته این را هم بگویم که این جناب مزدک فراوان گفته که ما را کاملا نا امید کرده که شاید اندک خردی در او باشد که ما هنوز کشف نکرده ایم مانند , “دم ترامپ گرم ” یا “هر چه مسلمان هست را به دریا بریزید” , یا “مسلمان شعور ندارد “یا “محمد که اصلا وجود نداشت بچه دار نمیشد” و , و , و , ….. ممنون که خواندید

   
 183. جاسم
  9:43 ب.ظ / آوریل 16, 2019

  کینه کور , چشم کور (۱)

  …. آن چیزی که من انتقاد میکنم از آن سخن گفتن بر اساس کینه کور لانه کرده در دل اوست , که به نوبه خود چشمانش را کور کرده است . مرادم از کینه کور آن نفرت از حاکمان فعلی ایران است که مانع میشود تا خیلی خونسرد قضایا را همانطور که هستند ببینیم و در مورد اتفاقات بر پایه شوهد واقعی نظر بدهیم .

  ۱- جریانی آمریکا ساخته در افغانستان در جریان گسترش و دگرگون شدنش میشود گروهی بسیار بزرگ متشکل از جهادی ها از کشور های گوناگون با تجربه بسیار و کاملا مسلح , با پول عربستان و پشتیبانی همه جانبه و هدایت آمریکا با نام شناخته شده داعش در سوریه و عراق و به سرعت باور نکردنی رشد میکند و مسلط بر قسمت اعظم خاک در این دو کشور میشود و میشود تهدیدی مستقیم برای ایران . اگر یادتان باشد این جریان تا حدود چهل کیلومتری بغداد هم آمدبا تجهیزات فراوان و حمایت فراوان عربستان و آمریکا . به نظر من هدف ورود به ایران بود پس از تمام کردن کار عراق . همانطور که میدانید دورتر ها این خود سپاهیان آمریکایی و متحدانش بودند که مستقیما در کشور های نا مطلوب از نظر آن ها میجنگیدند مثل کره و ویتنام . حالا همانطور که میدانید همین کار با تشکیل گروهای مزدور صورت میگیرد که افرادش از نقاط مختلف جهان گرد آوری میشوند و مجهز میشوند با سلاح و آموزش و پول و کمک های اطلاعاتی و غیره . چیزی که عراق را نجات داد از جمله همین سازماندادن جوانان عراقی در گره هایی مثل حشد الشعبی بود که از جمله با کمک ایران صورت گرفت . بدون کمک این گروه و کمک های ایران معلوم نیست که امروز عراق و ایران چه حال و روزی داشت . خوب آقایانی که کینه کورتان کرده است داعش گروه تروریستی بود یا حشد الشعبی ؟ جناب آرتین که بر افروخته شدی از این که من ترا نادان خواندم آیا نادان نیستی که گروهی که کشورش را نجات داد تروریستی میخوانی ؟ چه تروری و در کجا کرد این گروه ؟

  ۲- سیلی آمد و شد بلای جان و مال کمتر داشته بسیاری از هموطنانمان . آن مختصری هم که بینوایان داشتند را هم آب برد . در نواحی مرزی با عراق سیل شهر هایی در آن طرف مرز , درون عراق , را هم تهدید میکرد . ایران توسط سردار قاسم سلیمانی که اعتباری در عراق بین گروه هایی دارد , از گروه نامبرد تقاضای کمک میکند و آن ها هم اجابت میکنند تقاضای او را و با تجهیزات به کمک میایند , کمک به خودشان و کشور دوست . این اشکالی دارد جناب آرتین ؟ آیا با تروریست خواندن گروهی میتوان کمک آن ها انکار کرد و بدتر از آن به آن ها تهمت زد که برای سرکوب مردم آمده اند و بعد دروغ گفت که از لبنان در جریان کودتا و سرکوب سال ۸۸ به کمک استبداد سید علی آمدند ؟ همانطور که آمدن اسرائیلی ها در جریان انقلاب سال ۵۷ برای سرکوب مردم و شلیک کردن از هوا به مردم با هلیکوپتر دروغ…. بود همینطور هم این که تو میگویی دروغ است و ساخته تخیلاتت جناب آرتین .

  ۳- مسلمانان هم مثل کمونیست ها به انترناسیونالیسم معتقدند , لااقل شیعان آن ها . معنی این انترناسیونالیسم خیلی ساده بگویم همبستگی همه کسانیست که معتقد به آن ایدئولو ژی هستند . همانطور که مدافعان سیستم سرمایه داری در اتحادی جهانی هستند همانطور هم طرفداران نظام اسلامی و کمونیستی در چنین اتحادی هستند . همانطور که کمونیستها از ده ها کشور گوناگون در اسپانیا علیه فاشیسم جنگیدند همانطور هم شیعیان ایران در سوریه , عراق و هر جای دیگر که صلاح ببینند در کنار شیعیان دیگر اگر لازم باشد میجنگند . این امر غریبی نیست جناب آرتین . مطمئن باشید که اگر نظام کنونی ایران در خطر سقوط قرار گیرد از ده ها کشور جنگجو به کمک پاسداران و بسیجی ها خواهند آمد . در این من هیچ شک ندارم .
  همانطور که سربازان آمریکایی به کمک نیروهای مخالف کمونیستها در کره رفتند و در ویتنام رفتند و در حال حاضر هم میخواهند در ونزوئلا بروند اگر شرایط جور شود . پس این شرکت / دخالت امر تازه ای نیست و تنها به ایران و سوریه و ویتنام و کره و لیبی و افغانستان و عراق و … محدود نمیشود .
  4- در حال حاضر این گروه حشد الشعبی برای کمک به ما و خود عراقی ها وارد ایران شده و هیچ قصد سرکوبی هم ندارد و هیچ چیزی دلالت بر این امر نمیکند که جناب آرتین با قاطعیت میفرماید که برای سرکوب آمده اند . مگر کنترل از دست حاکمان در آمده که به چنین کمکی نیاز باشد ؟ اعتراض های این جا و آن جا که اسمش شورش و قیام نیست جناب آرتین .از این گذشته مردم ما این قدر از این بلایا و بدتر از این ها را دیده ا ند و چنان پخته شده اند در کوره حوادث که نمی آیند فورا مثل این جناب نوریزاد سیل و ویرانی را بهانه کنند برای دراز کردن آخوند ها بلکه تا میتوانند به هم کمک میکنند .

  ۵- جناب نوریزاد را که میشناسید همه که منتظر است که اتفاقی جایی بیفتد تا شروع کند به زدن حرفهای صد بار گفته شده اش را . در یکی از این فیلم هایش دهی را نشان میدهد و مینالد : ” فقر , فقر , در این چهل سال ……. ” . من در دوران سربازی افسر سپاهی بودم و کارم سر کشی به سپاهیان دانش بود و صد ها ده در آذربایجان که از جمله آبادترین و پرنعمترین استان های ماست را دیدم . من اگر بگویم که آن دهی که جناب نوریزاد در فیلمش نشان میدهد در قیاس با همه آن دهاتی که من دیدم شهر مدرنی است باور نمیکنید حتما. بله این ده در مقابل دهاتی که من دیدم شهر مدرنی است ! فقر را باید جناب نوریزاد در آنوقت و در آن دهات میدید اگر چه ایشان از دهات شهریار است و حتما فقر حاکم در آن نواحی را به چشم مبارکشان دیده است قبل از انقلاب . شهریار حالا کجا , شهریار آن وقت کجا . انصاف هم چیز خوبیست آقای نوریزاد ….

  ۶- …. این ها را میگویم تا کمک کنم عده ای از دوستان را که “کینه کور ” نباشند و از هر چیزی بدون پایه و اساس استفاده نکنند فقط برای خالی کردن حرص خود و عصبانی کردن دیگران که مخالف آن ها فکر میکنند در برخی از مسائل چون این عمل از اعتبار خودشان میکاهد .

  ۷-

   
 184. کانال تلگرام محمد نوریزاد متمدّن! (غیر وحشی)

  “وحشی های عراقی و لبنانی! که از دکمه های لباس شان، تا عروسک بچه هایشان،تا النگوهای همسرانشان، تا گنبدها و گلدسته ها و ضریح مطلای عتبات عالیاتشان،تا نیروگاه و استادیوم ورزشی و بیمارستان و خیابان هایشان، تا حقوق ماهیانه ی آمیخته به اضافه کارشان، و تا اتومبیل های شیک زیر پایشان از پول های دزدیده شده ی مردم ایران است، برای چه به ایران آمده اند؟ و برای چه در خوزستان پرسه می زنند؟ برای کمک به سیل زدگان؟

  این وحشی ها قرار است در مناطق سیل زده چه بکنند؟ غذا بپزند؟ غذا پخش کنند؟ بیل بزنند؟ پشت لودر و گریدر و بولدوزر و بیل مکانیکی بنشینند؟ مهندس اند؟ پزشک اند؟ با اطمینان می گویم: هیچکدام. اینان به ایران آمده اند تا بازوی سپاه باشند برای دریدنِ شکمِ مردم در روزهای خشم. خود آسدعلی چندی پیش، سال 98 را سالی حساس بر شمرده بود”.
  (پایان نقل قول)

  پی نوشت1 :این ادب و ادبیات یک فرد ظاهر مسلمان مدّعی عقلانیت و ادب و میهن دوستی و انسان دوستی و تمدّن (کیلوئی چند؟!) است!

  پی نوشت 2 :

  به همراه کارواني از کمک هاي اهدايي مردم عراق؛

  بازديد نائب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق از مناطق سیل زده در خوزستان

  به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از العالم، نائب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق که به همراه کاروانی از کمکهای اهدایی عراقی ها به سیل زدگان در استان خوزستان به این استان آمده است، از مناطق سیل زده بازدید کرد. کاروانی از کمکهای اهدایی جنبش النجباء عراق و برخی گروههای وابسته به بسیج مردمی این کشور به سیل زدگان، امروز وارد استان خوزستان عراق شد. این کاروان شامل دهها دستگاه خودروی حامل کمکهای امدادی مانند چادر، پتو و وسایل دیگر است.

  محمد حسن الشبری خبرنگار العالم در گزارشی از اهواز گفت: این کاروان با شعار « ما زیر آتش بودیم، شما به ما کمک کردید. الان شما زیر آب هستید، نوبت کمک ما به شماست» راه اندازی شده است. جنبش النجباء 55 دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل 100 تن کمک به خصوص کالاهای اساسی را برای مناطق سیل زده در استان خوزستان فرستاده است تا به سیل زدگان داده شود.

  سید عباس موسوی نماینده دبیر کل جنبش النجباء گفت: کمکهای اهدایی ما واقعاً ناچیز است و از باب اعلام سپاسگزاری عملی به خاطر تلاشها، سخاوت و حمایتهای نظام جمهوری اسلامی و ملت دلاور ایران است. این کمکها در مقابل حمایتهای ملت ایران و دولت ایران بسیار ناچیز است.

  یک عراقی گفت: خدا را به خاطر این برادری، همبستگی و اتحاد سپاسگزاریم و امیدواریم مهربانی بین ملتهای عراق و ایران بیشتر شود. یک عراقی دیگر گفت: این کمکها نشانه اهتمام عراقی ها به برادرانشان در خوزستان است.

  کمکهای بشردوستانه و امدادی جنبش النجباء و شمار دیگری از گروههای بسیج مردمی عراق، شامل محموله های غذایی، پزشکی و امدادی است.

  داوطلبان این جنبش و گروههای اعزامی قرار است علاوه بر میزبانی از سیل زدگان و دادن کمکهای نقدی و فرستادن کمکهای اولیه از جمله غذا و لباس برای آنان، به ایجاد خاکریز و سیل بند و حفر کانال اقدام کنند.

  نصر الشمری رئیس شورای اجرایی جنبش النجباء گفت: آمده ایم تا به خوبی ها پاسخ دهیم. برای وفاداری به خون شهدا آمده ایم. برای یک هدف اساسی آمده ایم تا به جهانیان بگوییم محاصره ظالمانه قدرتهای مستکبر جهانی و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث نمی شود که بین ملت عراق و ملت ایران فاصله ایجاد شود.

  در حال حاضر این کاروان شامل بیش از 55 خودرو است و کمکها ادامه خواهد یافت و شامل مواد غذایی، لباس و پتو است. این مقدار در حق ملت ایران و براداران ایرانی اندک است اما در حد وسعمان این کار را کرده ایم و در آینده نیز ان شاء الله در خدمت آنان خواهیم بود.

  الشمری افزود: کمکهای عراق برای نشان دادن همبستگی و برادری بین ملتهای عراق و ایران است و دلیلی بر روابط حسنه بین دو ملت و دو کشور است.

  فاطمه بویرده خبرنگار العالم در آبادان نیز در گفتگو با این شبکه گفت امروز شماری از خودروهای حامل مواد غذایی و امدادی از گذرگاه شلمچه وارد ایران شدند. شمار زیادی از مردم عراق و صاحبان موکبهای عراقی، این کاروان را همراهی می کنند.
  این صحنه یادآور حماسه سالانه اربعین امام حسین علیه السلام است. شماری از نیروهای بسیج مردمی عراق که به نمایندگی از جهان جنگیدند و تروریسم را عقب راندند از طریق شلمچه وارد ایران شده اند تا به سیل زدگان خدمات رسانی کنند.

  مهندس ابو مهدی نائب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق این عده را همراهی می کند. وی از طریق هوایی از مناطق سیل زده دیدن کرد.

  این کاروان حامل 100 دستگاه کامیون حامل مواد غذایی، 30 دستگاه آمبولانس، 35 دستگاه وانت و 15 دستگاه خودروی مجهز به دستگاههای مخابراتی است.

  http://www.iribnews.ir/fa/news/2401367/

  ===
  پی نوشت 3 : خداوند عقل و تمدّن و انصافتان دهد!

   
 185. کانال تلگرام محمد نوریزاد خیلی متمدّن! (غیر وحشی)

  یک هموطن:

  اولین فضایی که داره کم کم‌ از وجود جمهوری اسلامی پاک میشه اینستاگرام‌ است. حتی فضای مجازی، بدون وجود اینها بسیار زیباتر و عادلانه تر شده.

  بزودی ایران و جهان را از جمهوری اسلامی و مقاماتش پاک خواهیم کرد.
  ا
  آقایون، حالا می‌فهمید وقتی ۸۰میلیون ایرانی را بخاطر سیاست‌های کثیفتان در انواع برنامه‌های مجازی چون تلگرام و توییتر و فیسبوک و یوتیوب و …. فیلتر می‌کنید چه مزه‌ای دارد. بچشید نوش جانتان!

  ===
  پی نوشت: اینجور رویاها و دلخوشی های لحظه ای مربوط به همین فضاهای مجازی و خواب و خیال های مجازی خیالبافان و رویا پردازان (نه رئالیست های واقع بین و واقع گرا) فضای مجازیه که کیفشون با اینجور چیزها کوکه! اگر به اینجور رویاها در فضای مجازی خوشید خوش باشید!

   
 186. دست‌کم ۲۳ تن در کپنهاگ دانمارک در ارتباط با آشوب‌های همراه با خشونت در پی اقدام یک فعال سیاسی مخالف مسلمانان، بازداشت شدند.
  راموس پالودن بنیانگذار حزب راست افراطی «هارد لاین» که مخالف مهاجران است، روز یکشنبه در یک محله مهاجرنشین، یک جلد قرآن را چندین بار به هوا پرتاب کرد و چند بار هم این کتاب «مقدس» مسلمانان را به سمت فردی که مقابل او قرار داشت انداخت.
  او در ویدئویی که از این صحنه منتشر شد توسط پلیس اسکورت و در محوطه‌ای باز که دور تا دور آن حفاظ کشیده شده، منتقل می‌شود. در این محوطه، او قرآنی را که در دست داشت به هوا پرتاب می‌کند که به یکباره تعدادی به سمت او می‌دوند که در این حین پلیس وارد عمل می‌شود و این افراد را بازداشت می‌کند.
  ویدئوی منتشر شده از اسکورت و اقدام راموس پالودن در منطقه‌ای مهاجرنشین کپنهاگ:

  https://news.gooya.com/2019/04/post-25287.php

  پرتاب قرآن توسط یک چهره سیاسی در دانمارک به آشوب انجامید + ویدئو
  ………..

  دمش گرم که براستی دین اسلام را/////////////////////////////////////////////////////

   
 187. سلام برناظران گرامی
  دلیل دیگری برای حضور مزدوران حشدالشعبی.وقتی از حضور نیروهای ملی در مناطق سیل زده جلوگیری شده و اقدام آنها سیاه نمایی قلمداد می گردد حضور مزدوران بیگانه چه معنایی جز سرپوش گذاردن و احتمالا خفه کرده اعتراضات مردم مصیبت زده منطقه می تواند داشته باشد؟!!
  https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48335964
  به امید حاکمیت خرد

   
 188. داور رهگذر سابق

  سلام به داش محمد و سلام به همه همرزماش
  مدتیه که یه دزد حوزوی اسم رهگذرو ا ما دزدیده و هی چرند میبافه این بیمار روانی علیرغم اعتراض همرزما ول کن معامله نیس گویا معتاد معاملس اونم ا جنس حوزویش ما هم ا امرو اسم داورو بخودمون دادیمو زیر عنوان داور نظراتمونو ابراز میکنیم.
  دعاگوی همه میهنپرستای ایرون
  داور

   
 189. جناب نوریزاد
  اکنون مردم سیل‌زده ایران بالاترین فرماندهان سپاه را با خفت و خواری از خود می‌رانند،

  مهم‌ترین مقامات سیاسی نظام را با تحقیر از منطقه خود اخراج می‌کنند.

  سردادن شعارهایی مانند مرگ بر روحانی و مرگ بر خامنه‌ای اکنون رایج‌ترین شعار مردم به‌ویژه در مناطق سیل‌زده شده است.

  این سیل، تنها یک سیلاب نبود بلکه یک‌ سونامی سیاسی اجتماعی است که تازه آغاز شده است.

  سیل ۹۸ کاسه صبر سالیان مردم را لبریز کرد، آتشفشان خشمشان را فعال کرد و لهیب نفرت آنان از پاسداران را فروزان‌تر از هر زمان دیگر به نمایش گذاشت.

  تا پیش از این سیل، توده‌های عادی مردم به هرحال به‌علت مسلح بودن پاسداران از درگیر شدن مستقیم با آنها استقبال نمی‌کردند. یا حداقل در این کار پیشقدم نمی‌شدند.

  بسیاری از توده‌های مردم نیز که درجه شقاوت پاسداران را می‌دانستند، از درگیر شدن با پاسداران وحشی خامنه‌ای کناره می‌گرفتند و حداکثر در لفافه شعارهایشان چیزی هم به آنها می‌گفتند در حالی‌که:

  همگان می‌دانستند و می‌دانند که فرضا سپرده‌هایشان را در همین مؤسسه‌های ثامن و کاسپین و…. متعلق به پاسداران بالا کشیده‌اند.
  تمامی کارگران معترضی که دستمزدهایشان عقب‌افتاده و پرداخت نشده می‌دانند که صاحب‌کار اصلی آنها در این پالایشگاه یا آن کارخانه و واحد بزرگ صنعتی یا پتروشیمی، همین پاسداران هستند.
  همه کشاورزانی که به‌رغم پرداخت حقآبه، باز هم آب مزارعشان قطع شده و به بی‌آبی معترض‌اند نیز می‌دانند که صاحب تمامی سدهای «بالا دست» و دریافت کننده وجوه نقد موسوم به حقآبه، همین پاسداران هستند.
  همان‌طور که تمامی معلمان و بازنشستگان و کادرهای درمانی و… (که پیوسته در حال اعتصاب و اعتراض و تحصن هستند) می‌دانستند و می‌دانند آن‌کسانی که از احقاق حقوقشان جلوگیری کرده و می‌کنند همین پاسداران این نظام ظالمانه آخوندی هستند و بس!
  اما با این‌ همه هر گروه و دسته و طبقه و قشری هر یک به نوعی (اما همگی به علتی واحد یعنی تن‌ زدن از درگیری با عنصر مسلح وحشی و جراری به اسم پاسداران) درگیر حساب و کتاب‌های خود شده و نهایتاً هم خشم خود را حواله روحانی و حتی خامنه‌ای می‌کردند! اما اکنون این سیل آمد و آن حساب‌ و کتاب‌های قبلی را هم همراه با خانه و زندگی مردم برد و تاریخی را ورق زد.

  اکنون مردم در بسیاری مناطق ایران، رو در روی پاسداران می‌ایستند و به آنان آنچه را که شایسته این پاسداران ظلم و ستم و استثمار است می‌ گویند و بعد هم با کینه و نفرتی انباشته شده از ستم سالیان، پاسداران را از خود و شهر و محله و روستای خود با فضاحت تمام می‌رانند.

   
 190. در جریان جنگ بوسنی، ایران از طریق سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در جنگ مشارکت داشت. احمد جنتی، به نمایندگی از آیت‌الله خامنه‌ای، فعالیت‌های مربوط به حضور ایران را پیگیری می‌کرد. محمدرضا نقدی معاون فرهنگی فعلی سپاه، احمد وحیدی وزیر پیشین دفاع، نادر طالب‌زاده و سعید قاسمی، دو نفر از چهره‌های مشهوری بودند که با احمد جنتی در این زمینه همکاری می‌کردند. روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی که خرداد ۱۳۷۳ منتشر کرده، تعداد نیروهای سپاه در بوسنی را سه تا چهار هزار نفر برآورد کرده بود. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان نخستین بار ۴ خرداد ۱۳۹۲ فاش کرد که حزب‌الله لبنان در این جنگ حضور داشته و برخی از نیروهایش نیز کشته شده‌اند.

  روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی مفصل پیرامون حضور سپاه در بوسنی که ۱۶بهمن ۱۳۹۴ منتشر کرده، نوشته که ۲۰ آبان ۱۳۷۱ وقتی یک هواپیمای ایرانی به طور سرزده، در فرودگاه زاگرب بازرسی شده، مقدار زیادی اسلحه در آن کشف شده که قرار بود به بوسنی فرستاده شوند.

   
  • کمک های مالی و نظامی و انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم مسلمان مظلوم بوسنی هرزگوین امر پنهانی نبوده است،و این اساسا یکی از افتخارات نظام اسلامی ایران بوده و هست،ما هیچ رودربایستی در باره حمایت و کمک به مظلومان و خصوصا مسلمانان در سرتاسر جهان نداشته و نداریم.امری که شما باید به آن توجه کنید این است که اساسا ماهیت این ظلم و کشتار و نسل کشی و بالاخره جنگی که آنجا بعد از فروپاشی یوگسلاوی سابق صورت گرفت چه بود،من لینک هایی را در این زمینه برای شما ارسال می کنم اما اجمالا بدانید آنجا در بوسنی هرزگوین،این صرب ها و کروات ها بودند که با حمایت ابرقدرتهای نامرد و وحشی،بوسنی را مورد هجوم و غارت و کشتار و نسل کشی قرار دادند ،خصوصا صربها و آن فرد خبیث که بعدها در دادگاههای بین المللی جنایتکار جنگی معرفی شد (میلوسوویچ ظاهرا)،که قصد ضمیمه کردن بوسنی به صربستان را داشتند.و جمهوری اسلامی ایران برابر با وظیفه شرعی اسلامی و آنچه که در قانون اساسی آن آمده است یعنی حمایت از مظلومان جهان خصوصا اگر مسلمان هم باشند،از هیچ کمک نظامی و مالی و معنوی از مظلومان بوسنی فروگذار نکرد و این از افتخارات جمهوری اسلامی است و روسیاهی از آن ابرقدرتهایی است که بیشرمانه از متجاوزان به جان و مال نوامیس مسلمانان حمایت کردند،بنابر این کمک های جمهوری اسلامی ایران اولا امر ظاهر و آشکاری بوده است و ثانیا هیچ ارتباط مفهومی و مصداقی با ترور و تروریزم نداشته است.
   نیز،این کمک های اسلامی و انسان دوستانه ایران به مسلمانان مظلوم بوسنی با اینکه عموما هم سنّی مذهب بودند،یکی از نشانه های قاطع بر پوک و مزخرف بودن تعبیر خزعبل “شیعه گستری” برخی نویسندگان بی توجه و ناآگاه از قواعد اسلام و نسبت دادن آن به سیاست های جمهوری اسلامی ایران است.

   به این عنوان ها و لینک ها مراجعه ای بکنید:

   جنگ بوسنی
   از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
   https://fa.wikipedia.org/wiki/

   چرا ایران در جنگ بوسنی شرکت داشت؟
   https://www.mashreghnews.ir/news/751145/

   کمک‌های ایران به بوسنی و هرزگووین
   https://fa.wikipedia.org/wiki/

    
   • ما زیر بار حرف زور نمی ریم مگر اینکه زورش زیاد باشه
    ما به همه مظلومان بخصوص اگر مسلمان باشند کمک می کنیم به شرط اینکه در چین و روسیه نباشند قانون اساسی را هم در اصلاحیه بعدی درست می کنیم

     
 191. وجود نيروهاى نظامى وامنيتى همراه با وسائل جنگى گوياى امر ديگرى غير از سيل است. كمك كردن به سيل زدگان احتياج به ادوات جنگی ندارد

   
  • اگر از خدا و خلق اش شرم نمی کنید،لااقل از وجدان خود -اگر آنرا تحت هوی و هوس دفن نکرده باشید-شرم کنید،این تصاویر و این آرم مربوط به نیروهای امدادی حشد الشعبی عراق است؟! و این تصاویر مربوط به حضور امدادی آنان در مناطق سیل زده خوزستان ایران است؟! در مخالفت اتان انسان و آزاده باشید،این آرم آرم رسمی حزب الله لبنان است و این تصویر مربوط به رژه های رسمی آنان در لبنان.شما یک لینک خبری از خبرگزاری های رسمی نقل کنید که این تصاویر را مربوط به حضور امدادی حشد الشعبی عراق یا حزب الله لبنان در امر امدادرسانی سیل ایران دانسته و منتشر کرده باشد.شرم کنید.

    
 192. تقدیم به نوری زاد گرامی
  بقلم خودم
  سوریه ای شدن ایران با چراغ خاموش…

  ورود نیروهای حشدالشعبی عراق به خاک ایران را، نه مقامات رسمی، بلکه رسانه‌ها منتشر کردند. هدف آن نیز که در ابتدا جلوگیری از ورود سیل به عراق عنوان شده بود، از جانب روزنامه کیهان تکمیل شد: شبه‌نظامیان منطقه، از حشدالشعبی عراق گرفته تا فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان، به درخواست و دعوت سردار قاسم سلیمانی و با هدف کمک‌رسانی وارد خاک ایران شده‌اند.

  تا همین جای مساله، سکوت و ای بسا بی‌خبری کامل مسوولان دولتی از ورود نیروهای شبه‌نظامی منطقه به خاک کشور به اندازه کافی جای حیرت دارد. درست به مانند تاسیس پایگاه نظامی روس‌ها در فرودگاه همدان، این بار هم نه مجلس و نه دولت هیچ نشانی از اطلاع خود بروز نداده‌اند و معلوم نیست چنین تصمیم عجیبی کجا گرفته شده است. در فهرست استقبال کنندگان از نیروهای عراقی نیز هیچ مقام دولتی، نماینده‌ای از وزارت خارجه و یا حتی مجلس به چشم نمی‌خورد. رسانه‌ها فهرست استقبال کنندگان را بدین شرح ذکر کرده‌اند: امام جمعه مهران، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام، فرمانده سپاه ناحیه مهران، فرمانده هنگ مرزی مهران و فرماندار شهرستان مهران.

  این اتفاقات، وقتی در کنار مصاحبه نگران کننده دو ماه پیش رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران قرار گرفت، نگرانی‌ها را دو چندان کرد. حجت الاسلام «موسی غضنفرآبادی» اسفندماه گذشته گفته بود: «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد»! بجز حوثی‌های یمن، این دقیقا همان ترکیب نیروهایی است که امروز به اسم امدادرسانی وارد خاک کشور شده‌اند. نگرانی ما اما از یک روند کلان‌تر جایگزینی «امت» به جای «ملت» است.

  از زمان ورود نیروهای نظامی ایران به خاک سوریه، (که آن هم معلوم نشد در کدام نهاد به تصویب رسیده است) شاه‌بیت تبلیغات حمایتی، بر کلیدواژه «امنیت ملی» بنا شده بود. شعار «اگر آنجا نجنگیم، باید اینجا بجنگیم» مدعی بود که حدود ۲۰۰۰ کیلومتر پیشروی نیروهای نظامی ایران فراتر از مرزهای کشور، صرفا با هدف دور نگه داشتن تهدیدات خارجی از خاک وطن است. استدلالی که فارغ از صحت و استواری‌اش، احساسات ملی‌گرایانه بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌داد. ادعای دستگاه نظامی، محوریت یافتن مفهوم وطن و ملیت در سیاست منطقه‌ای کشور بود. ادعایی که هرچند با سابقه ضدملی‌گرایانه نظام سازگاری نداشت، اما دست‌کم شواهدی به سود خود جلب کرده بود؛ مساله اخیر اما می‌تواند مصداق بیرون افتادن دم خروس و رسوایی یک سیاست فریب به حساب آید.

  رویای جایگزینی «امت واحده»، به جای «ملت ایران»، رویایی که زیر پوشش شعار «هلال شیعی» مرزهای‌اش تا مدیترانه نیز گسترش می‌یافت، سیاستی است که با ذات و گرایش نهادهای پادگانی کشور سازگاری و تطابق کامل دارد. در این سیاست، نه تنها مرزهای هیچ یک از کشورهای منطقه (از جمله خود ایران) هیچ اهمیتی ندارد، بلکه با مصادیق فراوان می‌توان دریافت که در دل این سیاست، «ایرانی» بودن ملاک «خودی» بودن به حساب نمی‌آید، بلکه تنها ملاک محوری، همراهی با هسته ایدئولوژیک تشکیل شده برای این «امت واحده» است.

  به یاد داریم که از سال‌ها پیش، نیروهای بسیج با شعار «نواده روح‌الله، سیدحسن نصرالله» صراحتا نشان می‌دادند که نصرالله لبنانی را به سیدحسن خمینی ایرانی ترجیح می‌دهند؛ این مساله اما در ماجرای اخیر گستردگی خیره کننده‌ای به خود گرفت. انبوه تبلیغات و تصاویر منتشر شده، (معمولا با هشتگ «اول بیل بزن، بعدا حرف بزن») حملات تندی را متوجه منتقدان ایرانی کرده بود و آشکارا بیان می‌داشت که از نظر گردانندگان این سناریو، حشد عراقی، یا فاطمیون افغان و زینبیون پاکستانی، نه تنها به مراتب خودی‌تر از ایرانیان منتقد (تا سرحد صادق زیباکلام و پرویز پرستویی) هستند، بلکه حتی برای این گروه‌های غیرایرانی، حق و حقوق بیشتری برای تصمیم‌گیری در امور داخلی ایران قايل هستند! حقی که توجیه تبلیغاتی آن فعلا بیل زدن عنوان شده اما هر ناظر خردمندی می‌داند که این حق صرفا همراستایی با هسته ایدئولوژیک و نظامی حاکم است.

  بدین ترتیب، پیش چشم خود می‌بینیم که مرزهای کشور ما چطور معنای خود را از دست داده‌اند و حتی هویت و حقوق شهروندی و ملی ایرانیان چطور آشکارا انکار شده و مورد استهزا قرار می‌گیرد. فاجعه‌بارتر از همه و حتی رقت‌انگیز اینکه، بخشی از نیروهای داخلی که برای سال‌ها تمام اقدامات محافظه‌کارانه خود را زیر پوشش نگرانی از بابت «سوریه‌ای شدن ایران» توجیه می‌کردند، امروز به عروسک خیمه‌شب‌بازی و توجیه‌گر این صحنه وحشت‌آور بدل شده‌اند و به جای انتقاد از این موج ویرانگر ملیت، خودشان هم زیر بیرق سپاه سینه می‌زنند…

   
  • نیروهای حشدالشعبی عراق برای امدادرسانی وارد ایران شدند:

   http://www.bbc.com/persian/47919468
   ===
   کاروان کمک‌رسانی حشد الشعبی وارد ایران شد

   FacebookTwitterBalatarinFlipboardPrintEmailShare

   کاروان موسوم به جنبش نجباء، عضو حشد الشعبی یا بسیج مردمی عراق برای کمک به ایران در مهار سیلاب و کمک به سیل‌زدگان ایرانی، با بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین از مرز مهران وارد خاک این کشور شد. این خبر از سوی سفیر ایران در عراق تایید شده است….

   https://www.radiozamaneh.com/441273
   ===
   سفیر ایران در عراق خبر داد:
   ورود داوطلبانه حشدالشعبی برای کمک به سیل‌زدگان

   دنیای‌اقتصاد : سفیر ایران در عراق از حضور اعضای حشدالشعبی، موکب‌ها و اقشار عراقی در ایران برای کمک به سیل‌زدگان خبرداد. ایرج مسجدی گفت که طی دو روز گذشته صدها نفر از سران عشایر و نخبگان عراقی از جمله اعضای حشد الشعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگری‌های کشورمان در دیگر شهرهای عراق، با اخذ ویزا برای کمک به سیل‌زدگان عازم استان‌های لرستان و خوزستان شده‌اند….

   https://donya-e-eqtesad.com/

   ===
   کمک حشدالشعبی عراق به سیل‌زدگان ایران
   در تصویر یکی از کامیون های حامل کمک های حشدالعشبی عراق به مردم استان های سیل زده ایران را مشاهده خواهید کرد.

   http://www.rajanews.com/news/314108/

   ===
   جنبش النجباء عراق هم وارد مناطق سیل‌زده ایران شد

   به موازات “حشد الشعبی”، جنبش النجباء عراق وارد خاک ایران شده تا از سرایت سیل به شهر عماره جلوگیری کند. روزنامه کیهان می‌نویسد مدافعان حرم به دعوت قاسم سلیمانی از عراق، افغانستان و پاکستان به یاری سیل‌زدگان آمده‌اند….

   حشد الشعبی عراق نیز با تجهیزاتی کامل شامل لودر، گریدر و ماشین‌های راهسازی وارد ایران شده است. حشد الشعبی در اطلاعیه‌ای توضیح داده که که واحد مهندسی و لجستیکی این سازمان برای انحراف مسیر سیل و “حمایت از مناطق عراق” از جمله شهر عماره وارد ایران شده و این کار با هماهنگی تهران و بغداد صورت گرفته است…

   https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48316348

   ===

   به گزارش مشرق، کاروان جنبش النجباء عراق برای کمک به ایران جهت مهار سیلاب و کمک به سیل زدگان ایرانی وارد ایران شد.

   کاروان کمک‌های عمرانی و رفاهی مقاومت اسلامی نُجَباء با بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین از مرز مهران وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند…

   https://www.mashreghnews.ir/news/950346/

    
   • سید یک توضیحی بده که چرا با اسلحه امده اند . مگر میخواهند با سیل مبارزه کنند ؟ اگر با سیل هم بخواهند مبارزه کنند با لوازم مخصوص اینکار میکنند مانند بیل مکانیکی و … !! تا انجا که من میدانم فقط برای مبارزه با انسان و یا شکار ، از اسلحه استفاده میشود .

     
    • سلام.ایرانی! تو که مخالف من هستی لااقل لینک هایی را که در این بحث ها باشتراک می گذارم را باز کن و در مورد صحت یا سقم یا نحوه استدلال به آنها بیندیش اگر طالب فیضی!

     در این صفحه و صفحه قبل چند بار لینک ها و گزارش هایی را گذاشتم-هم از رسانه های خارجی مورد قبولت و هم از رسانه های رسمی داخلی-که حاوی تصاویر متعدد و گزارش های مختلفی بود در مورد محتوای حرکت آنها و کمک های غیر نقدی آنها و همین ابزارها از جمله صدها کامیون و دهها بیل مکانیکی و این امور که همراه آوردند،اینها هست،منتها غوغاسالارانی مثلا شما مایلید بگویید بیل ها و لودرها و بیل مکانیکی ها را لابد آورده اند برای کوبیدن بر سر مردم سیل زده ایران؟! من که در این تصاویر رسمی و متعدد اسلحه ای بعنوان واحد نظامی ندیدم،اما بطور معمول یک گروهی که ممکن است در خطر حمله از سوی داعش و اینهایی که در سوراخ مخفی شده اند باشد مقداری سلاح برای محافظت خود همراه داشته باشند و این در عبور از مرزها امری طبیعی است.حالا لطفا قول بده این لینک هایی که می گذارم را باز کنی و مزخرفات تحریف شده یوتیوبی و ماهواره های معلوم الحال را کنار بگذاری:
     توضیحات یکی از فرماندهان الحشد الشعبی در مورد حضور این سازمان در خوزستان…
     http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1982809/

     الحسین یجمعنا؛
     نیروهای بسیج مردمی عراق در حال کمک رسانی در سیل خوزستان هستند..
     https://www.mehrnews.com/news/4589283/

     حشد الشعبی در نواحی سیل زده چه می کند؟…
     http://www.irna.ir/fa/News/83280665

     مهره‌های «خودتحریمی» بر آتش همسایه‌ستیزی می‌دمند / سیل حملات به حشد الشعبی و نجباء از کجا به راه افتاد؟ +تصاویر
     https://www.mashreghnews.ir/news/951539/

     حشد الشعبی در ایران چه می‌کند؟
     http://aftabnews.ir/fa/news/585119/

     بدرود

      
     • دوست گرامی اینها را دیدم که از شما سپاسگزاری میکنم اما ممکن است بگویی مگر ار نشریه های ایران میتوان غیر از این هم نوشت؟ کلیپ و فیلمهایی که توسط مردم در فضای مجازی وجود دارد هم را ببین .

       
 193. رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی، جمع تروریستها را تکمیل کرد؛ مردم ایران بی‌تفاوت نمانند، شاید فردا دیر باشد

  نماینده گروه تروریستی حزب‌الله لبنان در ایران خبر داده است که شماری از نیروهای این گروه تروریستی وابسته به سپاه، به فرمان حسن نصرالله سرکرده حزب الله، “برای کمک به سیل‌زدگان ایرانی”، در مناطق سیل‌زده حضور یافته اند.
  البته هر عقل سلیمی می‌داند که “کمک به سیل زدگان” بهانه ای کودکانه است. رژیم از ترس روهای سخت، آنها را به ایران آورده است.
  پس از تروریستهای حشدالشعبی و فاطمیون افعانستان، حزب الله لبنان نیز وارد ایران شد تا در ماه‌های سخت آینده، به کمک رژیم درمانده و مفلوک و رو به زوال ایران بشتابند!

  آخوند موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اسفندماه پارسال گفته بود که «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد».
  حال به نظر می آید مردم قصد یاری کردن آخوندها را ندارند، چرا که رژیم تروریستهای خارجی را برای یاری رسانی به انقلاب رو به مرگشان آورده است.

   
  • موسی غضنفر آبادی که این اظهار نظر شخصی را پیش از وقوع سیل در ایران بیان کرده بود،لابدّ علم غیب داشت که بناست سیل سهمگینی در ایران واقع شود تا بدنبال آن این نیروها برای امداد به مردم ایران به اینجا بیایند!
   خدا عقلتان دهد!

   اولا:نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ایران اینقدر اقتدار دارند که در برابر اقلیتی ضد انقلاب -مثل شما-در فرض قانون شکنی و هرج و مرج بایستندو نیازی به نیروهای دیگری نداشته باشند.

   ثانیا:این آقا نظر و استنباط شخصی خودش را بیان کرده،و یک اظهار نظر شخصی را،نه باید موضع رسمی حکومت و دولت ایران دانست،و نه اینکه حضور امدادی گروهی مسلمان در امر سیل را خزعبلانه ربطی به اینگونه موضوعات داد.

   حقیقتا انسان وقتی به این سایت و نوشته های هیاهویی و خزعبل مدیر آن که چند نفر را سر کار گذاشته! و غالب کامنت نویسان آن نگاه می کند دچار تحیّر می شود از اینهمه خیال پردازی،رویا پردازی و دوری از واقعیت های عینی جامعه،و در عین حال اینقدر دروغ پردازی و حقّه بازی و تحریف واقعیات برای سرگرمی و خالی نبودن عریضه!

    
   • آخه مرد ناحسابی تو روزی ۲۴ ساعت توی این سایتی که مدیرش خزعبل مینویسه و بقیه هم دروغ پرداز و حقه باز هستند چکار میکنی. بگو یه ماموریت دیگه بهت بدن که هم تو راحت بشی هم ما از شرت خلاص بشیم.

     
 194. آقای خامنه ای! این روابط انسانی تحت حکومت شما رخ داده است

  جناب آقای خامنه‌ای! رهبر حکومت ایران!

  جمله زیبای شما را درباره جان بولتون خواندم و بر این شعور و بصیرت، آفرین فرستادم. فرموده‌اید: «جان بولتون فهمی از روابط انسانی ندارد.» و ای کاش بقیه سیاستمداران جهان با شما و مسئولان جمهوری اسلامی آشنا می‌شدند تا از روابط انسانی فهمی پیدا کنند.

  ای کاش می‌شد سیره حضرتعالی در حکومت را بقیه جهانیان بیاموزند تا فهم عمیق شما را از روابط انسانی بفهمند. یادم هست که زمانی پس از اینکه یک روز در حکومت پهلوی زندان انفرادی بودید، گفته بودید «یک ماه زندان انفرادی برابر یک سال زندان و یک روز بازجویی مساوی با گذران یک سال انفرادی است.» من این مفهوم مورد نظر شما را زمانی فهمیدم که دو ماه و نیم در انفرادی اوین کم کم شروع کرده بودم به حرف زدن باخودم و احساس می‌کردم دارم دیوانه می‌شوم. کوشش می‌کردم لباس‌هایم را هر روز بشویم که خسته بشوم و مجبور نباشم فکر کنم. من خوشبخت ترین زندانیان بودم. آقای دال.الف که جرمش ساختن برج بود، به مدت یک سال کامل در زندان انفرادی بود. تمام بازجویی‌هایش در انفرادی صورت گرفت و از شخص آقای محسنی اژه‌ای در داخل زندان انفرادی کتک خورد. آقای بولتون از این چیزها خبر ندارد. ولی مطمئنم شما خبر دارید. آقای دال.الف برادر آن یکی دال.الف در زندان اوین در تمام دوره بازجویی، صدور حکم بدون هیچ وکیلی، در انفرادی کتک خورد که به حکمش اعتراض نکند، بعد از تمام شدن دادگاهش و اعلام ۲۳ سال زندان برای اولین روز از انفرادی بیرون آمد. آقای دال.الف تعریف می‌کرد که بعد از شش ماه به همسرش اجازه دادند که در همان محل زندان نیم ساعتی شوهرش را ببیند. زن آرایش کرده بود و لباس خوب پوشیده بود که به شوهرش رو حیه بدهد. پس از پایان ملاقات، یک ساعت زندانی را کتک زدند که حتما همسرت می‌خواسته بگوید ما هنوز داریم مثل آدم زندگی می‌کنیم. روابط انسانی چنین چیزی است. کاش آقای بولتون این میزان روابط انسانی را درک می‌کرد.

  آقای خامنه‌ای!

  شما فهم خوبی از روابط انسانی دارید، نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، که مادر کودکی است که در زندان ماهها کودکش را به جرمی که نکرده، ندیده است، گواه فهم انسانی شماست. هاله سحابی که به‌خاطر اینکه اجازه نداشت در تشییع جنازه پدرش شرکت کند، نشانه فهم انسانی شماست. سیامک پورزند که در سن هشتاد سالگی با دستبند و پابند زندانی بود و تا آخر عمر فقط یک بار توانست یکی از دخترهایش را ببیند، نشانه از فهم انسانی شماست، آنقدر فهم انسانی بالایی داشتید که سرانجام پورزند هشتاد ساله چنان از زندگی عاصی شد که خودش را از طبقه چهارم ساختمان پایین انداخت تا به این فهم انسانی شما شهادت بدهد. هدی صابر در اعتراض به مرگ هاله سحابی اعتصاب غذا کرد و چند روز بعد در زندان جان باخت. زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی بدون هیچ جرمی در جریان بازجویی توسط سعید مرتضوی با اصابت شیئی سخت کشته شد تا به فهم انسانی شما شهادت بدهد.

  آقای خامنه‌ای!

  در تمام سال‌های رژیم شاه شما وقتی زندانی می‌شدید هیچکس با خانواده شما کاری نداشت. ولی فهم روابط انسانی در حکومت شما آنقدر عمیق است که حداقل ده‌ها مورد زندانیان وادار شده‌اند به‌خاطر دخالت بازجویان از همسر خودشان جدا شوند. هزاران کودک و همسر سالها پدرشان را ندیدند. دهها دانشمند دو تابعیتی که برای دیدن مادربزرگ و پدر بزرگ بعد از سالها به ایران آمدند، زندانی شدند. احمدرضا جلالی به اتهام بیهوده در زندان به زور وادار به اعتراف به کار نکرده شد، سیامک نمازی به همین شرح. دامنه فهم روابط انسانی شما آنقدر عمیق است که سعیدی سیرجانی نویسنده بزرگ و پژوهشگر ادیب کشور وادار شد در اعترافات خود به انحراف جنسی اعتراف کند و در سلول انفرادی با تزریق دارو کشته شد. همین پارسال کاوس امامی در زندان خودکشی شد. فرموده‌اید که یک روز انفرادی معادل یک ماه زندان است، یک بار کشته شدن در انفرادی معادل چیست؟

  آقای خامنه‌ای!

  در حکومت شما بازجویان نورچشمی شما، همسر مامور اطلاعاتی نورچشم شما را کتک زدند، فیلمش را همه دیدند، به او تهمت ارتباط جنسی با دو مامور اطلاعاتی را زدند، او را به جایی رساندند که گفت به همه چیز اعتراف می‌کند و بعد سیستم خود شما اعلام کرد که این بازجویی‌ها دروغ بوده. آقای محترم! فهم روابط انسانی اینطوری است؟ وقتی برای بار دوم قرار بود زندان بروم، قاضی مرتضوی می‌خواست تمام خانه خودم را بازرسی کند، بعد از بازرسی مرا تحت فشار قرارداد که آلبوم‌های عکس خانوادگی ام را هم به آنها بدهم، گفتم چیزی ندارم. مرتضوی می‌دانست مادر من ناراحتی قلبی دارد، مرا تهدید کرد که خانه مادرم را بازرسی می‌کند در حالی که من اصلا در خانه مادرم هیچ چیزی نداشتم. سر آخر رضایت داد که خانه خواهرم را بازرسی کند. فهم عمیق روابط انسانی را

  ابراهیم نبوی

   
 195. امثال سعید قاسمی‌ها تا کی باید خیانت کنند؟

  سعید قاسمی دو روز پیس در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی “آپارات”، اطلاعاتی درباره حضور نیروهای ایرانی در بوسنی بیان کرد که می‌تواند جمهوری اسلامی را به یک مخمصه جدی بیندازد. این سردار نادان گفت: نیروهای ایرانی در پوشش هلال احمر فعالیت‌های پنهانی در بوسنی انجام می‌دادند سخنانی که یکباره تمام خبرگزاری‌های بین المللی بطور گسترده آنرا پوشش دادند.
  قاسمی گفت: «در بوسنی در قلب اروپا اتفاقاتی افتاد. با القاعده‌ای‌ها با هم بودیم. از ما ایده می گرفتند. مجاهدین از سرتاسر دنیا آمدند و یک اتفاق جدید رقم خورد و یگان‌های جهادی مسلمان متشکل شدند. کریستین امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان متوجه شد که ما در پوشش هلال احمر، به مجاهدان آموزش نظامی می دهیم، این خانم همولایتی بی‌شرف که جاسوس سی‌ان‌ان بود ما را افشا کرد.» این سخنان بی‌پرده، با واکنش هلال احمر در شبکه توئیتر روبرو شد و نوشت: «هلال احمر هیچ‌گاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی نمی‌دهد. طبق کنوانسیون چهارگانه ژنو در مخاصمات مسلحانه بی‌طرفیم چون کار مهم حمایت از انسانیت و کمک به غیرنظامی‌ها را داریم. اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال احمر ایران استفاده کرده، قطعا بدون هماهنگی بوده است.» هلال احمر می‌گوید از سعید قاسمی که در زمان جنگ بوسنی، از پوشش این نهاد برای اهداف نظامی استفاده کرده، شکایت کرده و حق پیگیری تا زمان رسیدن به نتیجه را برای خود محفوظ می‌داند. فیلم اقاریر غیرقابل انکار سعیدی قاسمی در حالی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در جریان سیل اخیر ایران، آمریکا حساب‌های هلال احمر ایران را بست است و در هفته پیش سپاه را در لیست نیروهای تروریستی قرار داده است. اقدامی که با واکنش تند وزیر خارجه و مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد اما سخنان سعید قاسمی معادلات را بسود آمریکا برهم خواهد زد.

  خیلی‌ها قبلا اعتقاد داشتند سعیدقاسمی یک احمق است اما با توجه به اینکه امریکا از ارسال کمک های ایرانیان خارج از کشور به سیلزدگان از طریق هلال احمر جلوگیری کرده بود اما سندی نداشت، اینگونه افشاگری قاسمی در این زمانی خاص باید بدرستی مورد توجه قرار گیرد تا احمق بودن یا جاسوس بودن وی بدرستی مشخص شود.

   
  • سلام بر سام گرامی
   این سردار چندان نادان هم نیست و به خوبی از عواقب این اظهارات خویش آگاه بود.از سویی دیگر چرا سازندگان برنامه به سراغ او رفتند و بعدا اجازه پخش در فضای مجازی داده شده است؟!!اینگونه اقدامات را باید در چهارچوب باندهای مختلف قدرت در نیروی تروریستی سپاه جستجو کرد که برخی از آنها حتی وظیفه تهیه خوراک برای اسراییل را بر عهده دارند.
   موفق باشد

    
 196. حوثی های یمن، در حال اعلام آمادگی برای یاری به جمهوری اسلامی!

   
 197. سلام اقای نوریزاد. در تاییدیه نوشتار امروز شما حشد الشیبی عراق با امر به معروف از خیابانهای خوزستان شروع کردند و کم کم با چراغ سبز حکومت و قاسم سلیمانی دستگیری و مراکز بازداشت جداگانه هم برپا خواهند کرد.

   
  • میگم این بردیا نق زن! هنوز تلفّظ درست “حشد الشعبی”رو بلد نیست و اونو اینجوری می نویسه:”حشد الشیبی”! بعد شروع کرده به این تحلیل عمیق و موشکافانه! البته در این تحقیق اقتدا کرده به مراد و تحلیل گر عمیق سیاسی جناب نوریزاد سابقا انقلابی آنطرف بامی و حالا اینطرف بامی!

   “حشد الشعبی للعراق”یعنی بسیج مردمی عراقی ها.این گروه هم وقتی بوجود آمد که داعش دست ساز امریکای گردن کلفت و زورگو به نزدیکی های بغداد رسیده بود و مرجع عالیقدر شیعه آیت الله سیستانی با نوشتن دو سطر برای مقابله با تروریزم داعش،سبب بوجود آمدن این گروه مردمی شد.
   میگم بردیا! اگه کمی مطالعه داشته باشی بد نیست ها!

    
 198. آخرين مار هاى سمى رژيم❗️
  اكبر گنجى كه سالها پيش اعتراف كرد “ما در باره شاه بمردم دروغ گفتيم” ، امروز نیز دروغ مى گويد و به آن فقید اهانت می کند ، اهانتی که دستمايه كتاب خاطرات علم بوده كه عوامل رژيم آنرا دستكارى و چاپ كرده اند. او كه روزى وانمود مى كرد مخالف رژيم است ، امروز در ماندگاری آن و اصلاح طلبانی چون حجاریان و همپالکی های خود تلاش می کند!
  ‌ ایرانیان وطن پرست به زندانیان سیاسی همسو با گنجى كه با اصلاح طلبان و جریان سومی ها همراهند و به روحانی رای داده اند تردید داشته و آن ها را باور ندارند.

   
  • اگر آلت تناسلی اعلیحضرت شب قبل خوب کار کرده باشد، کلیه کارها را تصویب می کنند. اگر مشکلی پیش آمده باشد، با عصبانیت همه را رد می فرمایند!

   ✍️ اسدالله اعلم

   «خوشبختانه امروز شاهنشاه خیلی خوشحال و سرحال بودند. علت را بعد فهمیدم، یعنی در آخر شرفیابی فهمیدم و آن این بود که دیشب شاهنشاه خیال کرده بودند مرض تناسلی گرفته اند. تمام شب ناراحت بودند و نخوابیدند. یعنی فرمودند، تا صبح بیدار بودم ولی صبح معلوم شد الحمدالله چیزی نیست و خبری نیست!.

   این چندمین بار است که شاهنشاه بی جهت خودشان را ناراحت می کنند…به هر صورت امروز شاهنشاه خیلی سرحال بودند. عرایض من اغلب قبول شد!

   این یکی از معایب بسیار بزرگ حکومت فردی ست. من چه می دانم که روز قبل آیا مزاج شاه عمل نکرده بود یا احیانا با ملکه دعوا کرده بودند که همه کارم در نتیجه معوق ماند؟! گو این که کاری هم نداریم! درست است که این پادشاه عاقل و متین و دوراندیش و بزرگوار است، ولی حرف بر سر سیستم است. بدبختانه یا خوشبختانه در ایران هم به این زودیها غیر از سیستم فعلی عملی نیست و من یکی از طرفداران جدی آن هستم»

   (خاطرات علم، جلد هفتم، ص ۴۲۷- ۴۲۶. ۱۳ آذر ۱۳۴۷)

   ===
   پی نوشت:خاطرات علم ده سال بعد از مرگ او یعنی ده سال بعد از انقلاب،در خارج از کشور،به ویراستاری یکی از دوستان نزدیک او (عالیخانی) و تحت اشراف همسر و دختر علم منتشر شده و ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد،علم این یادداشت ها را به جای امنی در سوئیس می فرستاده و در وصیت خود به نزدیکانش توصیه کرده که این یادداشت ها را وقتی منتشر کنند که او و شاه زنده نباشند:

   نگاهی به یادداشت‌های تازه‌یافته اسدالله عَلَم
   مسعود بهنود روزنامه‌نگار

   http://www.bbc.com/persian/arts/2014/02/140214_l41_book_alam_memoir
   ===
   اسدالله علم که بود؟

   به گزارش ایسنا، «تاریخ ایرانی» نوشت:…

   https://www.isna.ir/news/96042816756/
   ===

   ———-

   درود گرامی
   در کپی پیست هایتان
   اندازه نگه دارید!
   باشد؟
   سپاس

   .

    
   • سید از آلت تناسلی اعلیحضرت دست نمیکشی اما دیگه از پوپوسیل نمینویسی. مثل اینکه از پوپو سیر شدی اما طبق عادت حوزوی از اون یکی سیر نمیشی.

     
    • ناشناس جان فکر می کنم در مورد لغت پوپو که درستش رو یادت دادم،حتما مز مزه کردی چطور اونو بکار ببری،حالا در مورد لغت اخیر الذکر هم اختیار با خودته،اما فکر کنم هزینه سفرت سنگین میشه ،اما بهر حال اگر موفق هم نشدی از قدیم گفته اند:وصف العیش نصف العیش!
     .