سر تیتر خبرها
ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم ( بخش دوم) + تحلیل روز

ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم ( بخش دوم) + تحلیل روز

یک: از نخستین معرکه پردازی های آشکارِ نظام مقدس جمهوری اسلامی، ربودن و خاکمالی کردنِ شعارهای بنیادینِ مردمی بود که به گمانِ عملی شدنِ همان شعارها به این نظام و وعده های خدعه ای اش، روی خوش نشان دادند. مثل استقلال و آزادی. استقلال را از همان بدو پیدایشِ این نظام، عبا و عمامه ی روحانیان از کلیتِ کشور زدود. نگاهی به ریخت فکری و رفتاریِ این هفت آخوند: مجتبی خامنه ای، امامی کاشانی، مکارم شیرازی، ری شهری، حسن خمینی، روح الله حسینیان و قرائتی، ما را به ذاتِ استقلالی که ملایان: پُزش را می دهند، اشارت می دهد. این ملایان بخاطر نداشتن هیچ شمّی برای اداره ی کشور، همزمان از دامان فریب و زور آویختند. ریختِ دیگرِ این استقلال را باید در دائرة المعارفی به تماشا نشست که قلمه ی عبا و عمامه را به پوزخند روس ها پیوند می زند.

دو: نیز این ملایان، از آزادی گوساله ای برساختند و بمحضِ برقراری، فی الفورهمان گوساله را پیش پای خودشان ذبحش کردند. برای فردی چون خمینی، آزادیِ مردم، تیزاب کشنده ای بود که می توانست هست و نیست ملایان و باورهای متصلب شان را آب کند. پس چه شد که آزادی – بی هیچ شرمی – نخستین قربانیِ این نظام هردمبیل شد؟ خمینی می دانست: این آزادی ست که از یکسوی راه بر جولانِ خردمندی وامی گشاید و از دیگر سوی، راه تنفس بی خردی و فریب را تنگ و تنگ تر می سازد. پس اگر آزادی نباشد، بی خردی – بی تماشای هیچ رقیب – می تواند عربده سر بدهد و بر درِ خانه ها بکوبد و دست به ترسیمِ بهشت و دوزخ ببرد و جای پای خود را به نمایندگی از خدا، حتی در نگهبانی و تقسیمِ رزق و روزی مردم محکم کند. اجازه بدهید به اصل سخن بپردازم: رازش در این بود و هست که: فقه و فقاهت، به هر کجا که پای نهند، تحکم های آمیخته به هپروت را بر تختِ حتمیّت می نشانند. آزادی چه زود در قامتِ نوجوانی که روزنامه ای را بالا گرفته بود و هیچ از معنای نوشته های همان روزنامه نمی دانست، به سینه ی دیوار سپرده شد.

سه: اکنون ما بر گورستان آزادی و استقلالِ کشورمان ماتم گرفته ایم. و چاره ای نداریم جز این که: با بهم پیوستنِ همه ی داشته هایمان، این تنفسِ نیمبند ملی را مداومت بخشیم و جسم چاک چاک و زخمین و تحقیر شده ی هویت مان را سرزنده اش سازیم. نداری های ما فراوان است. اما دارایی هایمان: مردم است و انگیزه برای تغییر و دگرگونی. مردم که می گویم، منظورم آن جمعیتی است که از گردونه ی فریب ملایان بیرون زده اند و اصرار به این دارند که: بفهمند. و گرنه، آنانی که همچنان از گردونه ی فریب ملایانِ حاکم ارتزاق می کنند، کم نیستند.

چهار: استقلال و آزادی را که دفنشان کردند، ترسی بزرگ و ملی را نیز چون چتری بر گور این دو میخ زدند. اکنون ما بچشم خود می بینیم که ما را تحقیر و غارت می کنند و ما باید به این روند ناروا اعتراض کنیم، اما علاوه بر آزادی ای که برای اعتراض نداریم، می ترسیم هم. آزادی اگر بود، مثلاً در یک قلم حزب به راه می انداختیم و خواسته های مدنی مان را از بلندگوی حزب مان فریاد می کشیدیم. جناب خمینی و خامنه ای را اما با آزادی و حزب و حقوق مردم چکار؟ گلوی آزادی را که فشردند، احزاب، همه شان خفه شدند. احزاب نیز یعنی: رهبری مردم. یعنی نشاندنِ خواسته های مردم بر میز حاکمان. رهبریِ مردم؟ خواسته های مردم؟ بیخود! این خودِ ماییم که خواسته های مردم را تشخیص می دهیم و به مقداری که به صلاحشان باشد در سبد نیازمندی هایشان می اندازیم. حزب فقط حزب علی رهبر فقط سیدعلی!

پنج: پس ما نه حزب و جلودار داریم و نه آزادی و نه امکانی برای حضور جمعی در خیابانها. نداشتن پول و اختیار و حقوق مدنی و رسانه از یکسوی، و داشتن زندان و تبعید و تنگنا از دیگر سوی اما بکنار. در گام نخست باید تکلیفمان را با جلودارمان مشخص کنیم. که از یک بلندگوی بایسته ی مرکزی هدایت شویم. البته نابکاران نیز معطل نخواهند نشست. ما اما با اعتنا به همه ی آسیب ها و ترفندها، باید و حتماً به ترسیمِ خصوصیاتِ این بلندگوی مرکزی همت کنیم. این بلندگوی مرکزی ست که به ما می گوید: اکنون که مرا پذیرفته اید، این بکنید.

شش: کلمه به کلمه ای که از بلندگوی مرکزی بر می خیزد، باید دلنشین و انسانی و فراگیر باشد. که هم مسلمان و مسیحی و زرتشتی و یهودی را خوش آهنگ باشد و هم دیگرانی را که به هیچ باوری تمایل ندارند اما انسان اند. آن نغمه ای که می تواند همه ی ما را روح نوازی کند، بند بند اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است. با این گزاره که همین بند بند را باید با آب و هوای کشورمان همخوان کنیم. و به یک معنا: ایرانیزه اش سازیم.

هفت: ما را چاره ای جز این نیست که جمعی از خوبان مان را پشت میکروفنِ همان بلندگوی مرکزی بنشانیم. خوبانی که با رویی سپید از آزمون های توفانیِ این سالهای تلخ، بدر آمده اند. خوبانی چه از داخل و چه خارج. با این اعتنا که: فوران اختلاف ها و کج اندیشی ها از همین جاست که به اسم سهم خواهی، می تواند به گام های محکم مردم تردید اندازد و دسیسه های ولایی نیز بر آتشِ این تردید هیزم اندازد.

هشت: بله، جمعی چند از خوبان مان را برای این دوره ی گذار، پشت میکروفن می نشانیم و خط و نشان ها را از آنها دریافت می کنیم. این خوبان، خلاء رهبری را پر می کنند و مردم را از بلاتکلیفی بدر می برند. لایه بندیِ این خوبان، تمهیدی ست که می تواند به استمرار حضور این خوبان در عرصه ی هدایت مردم، تداوم بخشاید. این نقطه، هرگز نه جای سهم خواهی ست و نه شکاف اندازی. فرصتی ست برای هدایت ملایان و سرداران به جایگاه بایسته شان. که: بفرمایید آقایان، تا کنون هرچه بردید و خوردید و کشتید، گوارای وجود. تا برسیم به آن زمانی که برای ثبت در تاریخ، به حساب تک تک تان رسیدگی شود.

نه: خب، خلاء رهبری اگر برطرف شد، اکنون با ترس چه کنیم؟ با این همه مأمورِ کلت و قمه به دست؟ با گاز اشک آور و بازداشت و زندان و اعدام و ستاره دار شدن و بیکار شدن و پلمب شدن چه کنیم؟ تونسی ها شعاری داشتند به این شکل: از فیسبوک به خیابان، از خیابان به فیسبوک. دراین شعار تونسی ها، مأموران، در چارچوب قانون تعریف شده اند. که هم مأمورند و هم هموطن. در کشور ما اما، مأمورانِ ولایی، اجازه دارند برای بقای نظام، پستان های مادران شان را نیز از بیخ ببرند. پس ما، خیابان را به این جماعت ولایی می سپریم. این که: خیابان ها از آنِ شما. که ما را با خیابان های شما کاری نیست. اجازه می دهیم همه ی بنیه ی ضد مردمیِ دستگاه بیت رهبری و سپاه، خاک بخورد. ما با هدایت همان بلندگوی مرکزی، هروقت که لازم باشد، در خانه می مانیم و به سر کارهایمان نمی رویم و شهرها و کارخانه ها و پالایشگاهها را از کار می اندازیم. و نیز البته به پای صندوق های رأی نمی رویم. و اجازه می دهیم در خیابان های خلوت شهر و روستا، ادبِ ما پرسه بزند. بگذار بی ادبان حریم ها بدرند و ذات بی ادبانه ی خویش بر ملا کنند.
( این نوشته ادامه دارد)

محمد نوری زاد
نهم دیماه نود و شش – تهران

تصویری که برای این پست انتخاب کرده ام: در خانه ی مصطفی کریم بیگی که در عاشورای 88 بضرب تیر مستقیم برادران از پای در آمد. در این جمع من دارم می گویم: خوبیِ جمع ما به این است که در میان ما افرادی از جنس خاوری و سعید طوسی و سعید مرتضوی حضور ندارند. این افتخاری است که مدالش را باید بر سینه ی بیت رهبری نشاند و بس!

تحلیل روز – دوازدهم دیماه نود و شش

سخن من با شما

Share This Post

 

درباره محمد نوری زاد

258 نظر

 1. خطاب به خامنه ای: صدای انقلاب را شنیدی؟

  ملت قهرمان ایران! زن، مرد، پیر و جوان

  کرد، ترک، فارس، بلوچ، ترکمن،‌عرب و همه وهمه در این جنبش عظیم ملی شرکت دارند و لازم است شرکت داشته باشند، این یک انقلاب آزادی‌بخش است؛ انقلابی که کشور اشغال شده‌ی ایران توسط آخوندها را نجات خواهد داد

  در ۳۹ سال پیش آقای خمینی با ملت پیمان بست که آخوند وارد حکومت نشود اما وقتی قدرت را به دست گرفت؛علنا گفت: من خدعه کردم و تمام مسئولیت‌ها را به آخوندها واگذار کرد

  امروز تمام این فقر و فلاکت نتیجه‌ی همان خدعه‌ی ایشان است یک مرجع تقلید، یک آیت‌الله، یک روحانی باید با عملش به مردم درس صداقت بدهد، نه درس خدعه و نیرنگ

  اینک ما همه‌ی ملت ایران اراده کره‌ایم که با پشتیبانی هم، همچون سیلی خروشان، کشورمان را از خدعه‌گران اسلام‌نمای اشغال‌گر نجات دهیم

  مردم فریب دو دوزه بازی‌های بعضی‌ها را که یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ دیگر نخواهند خورد آن‌هایی که به جای همراهی با ملت، برای حاکمان خط و مشی تعیین می‌کنند تا چگونه مردم را باز بیشتر فریب بدهند، تا به خیال خام‌شان آرامش بر قرار شود!

  بنده همچون گذشته تاکید می‌کنم که تمام فقر و فلاکت مردم، نتیجه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و دیکتاتوری شخص آقای خامنه‌ای است

  آقای خامنه‌ای با این‌همه اختیاراتی که دارد، نه تنها به هیچ نهادی پاسخگو نبوده، بلکه حتی برای یک‌بار هم که شده یک مصاحبه با رسانه‌های داخلی خودش هم نکرده، رسانه‌های خارجی که جای خود دارد

  آقای خامنه‌ای!

  این صدای انقلاب مردم ایران است، اگر صدای انقلاب مردم ایران را شنیدی از ملت عذرخواهی کن و از ایران برو

  سیدهاشم خواستار
  نماینده‌ی معلمان ایران

   
 2. من مانده ام که چرا تمام ارتباط هایم در ایران قطع شده است و با هیچ کجا نمی توانم تماس مجازی داشته باشم ، اما با این سایت ، یعنی سایت آقای نوری زاد نه تنها می توانم ارتباط داشته باشم ، بلکه سرعت آنهم از قبل سریع تر گشته است .
  نگید ، نگفت ما
  ای که بگم چی بشی نوری زاد

   
 3. آقای نوریزاد،

  تغییر رژیم دیکتاتوری با مراجعه به صندوقهای رای و آنهم در خود ایران و زیر نظر آخوندا، ضعیفترین نظریه هست که این روزا شنیده‌ام. از شما بعید بود.

  ۱. ادامهٔ تظاهرات همراه با اعتصابات سراسری.

  یا:

  ۲. مسلح شدن و جنگیدن.

   
 4. شاید بشود هنرمندان، برخی نویسندگان و افراد موجه و مرجع در جامعه در داخل کشور، حداقل به سرکوب خشن اعتراضات واکنش نشان دهند. حداقل میشود در محلی به نشانه اعتراض اعتصاب غذا کرد

   
 5. دوستان و ایرانیان مبارز ، همه میدانیم که جمهوری جهل وجنون در آینده ای نزدیک به ذباله دان تاریخ خواهد پیوست ، نظرات و پیشنهادهای زیادی برای بازسازی و عوامل رزیم همیشه چه در داخل و چه در خارج مورد بحث و تبادل نظز بوده و هست ، ومن هم مایلم نظر خودم را در باره آخوندها ( بدون استثنا ، چه خوب و چه بد ، همه را شامل می شود ) بایستی خودشان و فرزندان پسرشان را چه با گناه وچه بی گناه ( از طفل شیر خواره تا نود و نه ساله ) آلت تناسلی اشان را قطع و زبانشان از بیخ بریده و دیگر کاری با او نداشته باشند و در جامعه رهایشان کنند ، البته بعضی مایلند که با آنان لواط کنند که این دیگر از سلیقه های شخصی است و نظر نمیتوانم بدهم ، تنها میتوانم بگویم ، …… خر گذاشتن ، کار درستی نیست . و اما در مورد زنها و دخترهایشان ( دختر ها تا زیر نه سال زنده بگور ، چه زیبا و چه زشت ) از نه سال تا سی سال در عشرتکده های پس از براندازی اعم از دخترانشان و زنانشان و این قوانین بایستی در مورد سران همه دولتمردان و قپه داران ولایت نیز باشد و در مورد جیره خواران حکومتی که نوری زاد هم یکی از آنها ست بعدا نظراتم را خواهم داد
  گفته باشم ها ، ای که بگم چی بشی نوری زاد

   
 6. نوری زاد اینجا که بیشتر فک و فامیلت و مزدوران و دوستان سابق تو در رژیم نظر میذارن، نظرهای واقعی رو می خوای ببینی برو اینجا عمو:

  https://www.youtube.com/watch?v=iS7JTfzAZGI

   
 7. فرزندان غیور آذربایجان , فرزندان بابک و ستار خان و باقر خان و حیدر عمو اغلو و باکری و همت همراه شوید عزیزان ! این بار بدون شما به منزل نمیرسد . ما برای آزادی , برای عدالت , برای حکومت قانون , برای کوتاه کردن دست غارتگران و جنایتکاران برخاسته ایم , یاری کنید عزیزان !

   
 8. سخنان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل!

  https://www.youtube.com/watch?v=fkG-UZ9x3qU

   
  • نیکی هیلی غلط کرد،البته از طرف شورای امنیت و دیگران هم تودهنی خورد،همانطور نماینده روسیه گفت امریکا بجای حمایت از اغتشاش یک اقلیت آشوبگر در شهرهای مختلف ایران چه خوب است در مورد سرکوب جنبش وال استریت و آن ایالت دیگر پاسخگو باشد،اگر آن سرکوب سرکوب اغتشاشگران و بهم زنندگان نظم جامعه بوده،اینجا هم همان عنوان را دارد،و اگر سرکوب وال استریت کار بدی بوده پس رطب خورده نمی تواند منع دیگران از خوردن رطب کند.
   اینهم از میهن دوستان ادعائی در این سایت،حجت آنها سخنان نماینده آمریکای سرکوبگر وال استریت و پایمال کننده حقوق سیاه پوستان است!

   —————

   یک اقلیتِ آشوبگر؟
   آنهم از زبان روسها؟
   جل الخالق!!

   .

    
   • درود دوست گرامی
    عبارت من نقل بمعنا بود و تمرکز آن روی نقض وارد کردن به امریکا در مورد سرکوب وال استریت بود که نماینده روسیه وارد کرده بود و البته تعبیر “اقلیت آشوبگر” تعبیر من بود نه تعبیر ایشان.
    با احترام

     
 9. شعار مردم در خیابانها : ما میگیم اونو نمیخایم , دژمنو هی نشون میده !

  تقدیم به همه شهیدان جنبش اعتراضی اخیر

  ای داد دژمن !

  عمامه , عبایم شده در هم
  ای وای دژمن

  شب ها نکنم خواب یکدم
  ای وای دژمن

  از راه رسیده غم و ماتم
  ای وای دژمن

  برخاسته اند تا بزنندم همه با هم
  ای وای دژمن

  با چوب و چماقم نشود کار سر هم
  ای وای دژمن

  بر سر بزنید جمله عزیزان همه با هم
  ای وای دژمن

  هرسو بکنم رو که بود گریه و ماتم
  ای وای دژمن

  دائم بدهم راه نشان و غلط از دم
  ای وای دژمن

  بر ماتم این ملت بیچاره دمادم
  ای وای دژمن

  افزودم و پیوسته طلبکار نمودم
  ای وای دژمن

  وقت است که بر پشت شتر بار گذارم
  ای وای دژمن

  تا سوی دیار دگری راه سپارم
  ای وای دژمن

   
 10. ۰

  نظر دهید
  فوری:صحبت های علی جوانمردی خبرنگارصدای آمریکا درباره (اینترنت رایگان)هدیه ترامپ به ایرانی ها

  https://www.youtube.com/embed/KU5W2MwQVBA

   
 11. خدمت سید مرتضی
  کجای کار بودیم… آهان سوال فرمودید منافع مشترک با آمریکا را دقیق ذکر کنید.
  او کی ولی قبل از این شما به یکی دو سوال من پاسخ دهید تا فضای مناسب گفت و گو فراهم شود.
  این مرگ بر آمریکای شما در چهل سال گذشته چه عایداتی برای ایران و ایرانیان داشته است؟ لطف کنید دقیق موارد را بر شمرید. به طور مثال بفرمایید چقدر در رشد اقتصادی ما اثر کرده. چه میزان نرخ تورم را کاهش داده. حال که به زعم شما خود را از یوغ امپریالیسم جهانی که لابد خون ما را می مکید رهانیدیم چه میزان بر رفاه عمومی و سطح درآمد ها افزوده شده؟ تا چه میزان خطر تهاجم اجانب را برطرف کرده؟ به عنوان نمونه چه اندازه خطر حمله عراق به ایران را کاهش داده؟ این از مثال های مادی. از نگاه معنوی چطور؟ چه اثرات معنوی بر سطح فرهنگ ما بر جای گذاشته؟ به طور مثال اختلاس و دزدی آیا کمتر شده؟ کلاهبرداری فریبکاری رشوه و….
  بفرمایید مرگ بر اسراییل گفتن های شما چطور چه سودی به حال ما ایرانیان داشته است؟ از لحاظ مادی و یا معنوی؟
  اصلا برای چه ما مرگ بر اسراییل گفتیم؟ برای کمک به فلسطینی ها بود دیگر قبول دارید؟ گور پدر منافع ایران و هر چه ایرانی است هم کرده ایران فدای فلسطین اوکی؟ این مرگ بر اسراییل چه سودی به حال فلسطینی ها داشته؟ مورد به مورد دقیق از لحاظ مادی و معنوی بیان فرمایید. با وجودی که خود فلسطینی ها بار ها و بار ها به مداخله ایران در گفت و گو های صلح بین آنان و اسراییل اعتراض کرده اند و آن را مضر به حال خود دانسته اند. با وجودی که یاسر عرفات اعلام کرد شعار های شما تا کنون یک وجب خاک فلسطین را آزاد نکرده. با وجودی که تشویق شدن فلسطینی ها و حزب الله به فشفشه پرانی به اسراییل موجب بمباران جنوب لبنان و نوار غزه شد که تا کنون هیچ یک از طرفین آماری از تلفات و خسارات این بمباران ها منتشر نکرده است.

   
  • خدمت ساسانم
   لطفا سوال را با سوال پاسخ ندهید،شما فرض را این بگیرید که من با شعار مرگ با امریکا مخالفم،مرگ بر امریکا یک شعار لفظی است،آنچه که اهمیت دارد نوع تعامل ما با امریکا ، امریکا با ما ،و امریکا با منطقه خاورمیانه که ما بخشی از آنیم،و از اینها مهمتر تاریخ تعامل امریکا با ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران است،همینطور گزاره ها و مدعیاتی که شما در نوشته خود مطرح کردید از جمله “منافع مشترک”ما و امریکا،شما وقتی چیزهایی مطرح کردید و در مورد آنها مورد سوال قرار گرفتید لطفا ژست مجری های رادیو تلویزیونی را نگیرید که با تعبیراتی مثل “کجای کار بودیم؟” ،” آهان سوال کردید”! ،اوکی! و.. می خواهند مسیر بحث را بسویی که خود میخواهند سوق دهند،شما الان در موضع پرسش نیستید،در موضع پاسخ گوئی هستید به مدعیات خود که در نوشته های ذیل همین پیج هنوز هست و از جمله به این سوال که “منافع مشترک ما و امریکا”که از نظر شما تحلیل آن “بهمین سادگی!” است چیست؟
   خوب ساسانم حالا بفرمایید “منافع مشترک ایران و امریکا” چیست؟

    
 12. سید مرتضی گرامی
  شما چند ساعت از این حال و هوای بدبینی و خوش بینی بیرون بیائید و بواقع بینی نزدیک شوید.شما در قم و بنده در تهران زندگی میکنیم. این شهر تهران الان بیشتر یک پادگان نظامی است تا یک شهر آرام.خیابانها پر از نیروی امنیتی و لباس شخصی است. ابن اقلیت چند نفرند که این اولین قدرت خاورمیانه را بوحشت انداخته اند؟
  چند نفر صدا وسیمای حکومت را قبول دارند و چند نفر کانال آمد نیوز را؟ چند نفر نوریزاد و زیبا کلام را قبول دارندو چند نفر رهبر را؟ چرا یک حکومت قوی از ترس چند اراذل و اوباش تمامی ارتباطات جهانی کشور خود را مختل کند؟
  شما اصلاً فرض کن یک نفر اعتراض دارد و بقیه خواب و خیال است. خوب آن یک نفر راست میگوید یا دروغ؟ اینکه مردم عمدتا در تأمین هزینه زندگی خود مانده اند راست است یا دروغ؟..شما انقدر دنبال تحلیل لغوی نباشید که اکثریت کیست و مردم کدامند..اینها کمک به حل مشکل نیست.
  آقای روحانی دستش درد نکند کارهای خوبی هم کرده است ولی مردم در معاش خود مانده اند.
  ایشان دیدم امروز با رئیس جمهور فرانسه تماس گرفته که این مجاهدین مردم را تحریک میکنند..یعنی ایشان معلوم نیست تحلیلش چیست؟ کسی که صبح تا شب به دولتهای منطقه فحش میدهد رهبر ایران و سپاهیان هستند. حال این کارها بد است یا خوب؟ بعد یعنی مریم رجوی نفوذش در بین مردم از رهبر فرزانه بیشتر است؟ بعد از 40 سال باید اینطوری باشد؟
  ایشان خودش اعتراف به نابسامانی و عدم شفافیت میکند و شما از بدشانسی میگویئد؟ این اختلاسهای حیرت انگیز هم به خشکسالی ربط دارد؟
  اما یک سئوال از شما میپرسم..اگر این حرفها در دوران پهلوی بود هم همین‌طور به نرمی از آن میگذشتید؟ در دوران احمدی نژاد چطور؟..شما منظورم هم لباسان شما است و قصد جسارت نیست.
  جوابش را به من ندهید و بین خود و خدا در موردش صحبت کنید.
  ا

   
  • باصفای گرامی،کوتاه بسوالات شما اشاره می کنم اما پیش از آن شما که از رئالیسم سخن می گویید روشن کنید که بر اساس میزان دموکراسی که شما به آن تعلّق دارید و بر اساس واقع گرایی باید به واقعیت اکثریت و اقلیت و خواست آنها توجه کرد یا نکرد؟ همینطور شما که فردی دموکرات هستید موضع خود را در برابر خشونت،اغتشاش و ناهنجاری روشن کنید.می گویید تهران پادگان شده است،خیر پادگان نشده است ،گروهی بالقوه یا بالفعل امنیت و نظم جامعه را بهم زده اند و نیروی نظم تلاش بر برقراری نظم می کند،همه دنیا هم همین است،وقتی در لندن خشونت و زد و خورد و زورگوئی می شود آیا پلیس لندن می رود می خوابد یا برای برقراری نظم بصحنه می آید؟باید گفت لندن پادگان شد؟! در پاریس وقتی خشونت و ترور و زد و خورد و حمله به اماکن شخصی یا عمومی شد و بیم گسترش آن بود هزاران پلیس پاریس را فراگرفتند یا نه؟باید گفت پاریس پادگان شد؟! یا باید گفت فرانسه که مهد دموکراسی است حکومتش توتالیتر است؟! در بروکسل،در شهرهای امریکا و جاهای دیگر هم همینطور،پس تلاش برای استقرار نظم در جامعه را نمی توان پادگانیزه کردن نامید.بحث وحشت هم نیست،وقتی نظم و امنیت جایی در خطر است باید در استقرار نظم کوشید.چند نفر صدا و سیما و چند نفر آمد نیوز را قبول دارند؟ من نمیدانم من آمار ندارم،شما آمار دارید؟ خوب هردو کار خودشان را می کنند ضمن اینکه مقایسه کردن یک ارگان خبری رسمی در یک کشور با یک کانال تلگرامی خاص که موسس آن و اهداف او روشن است مقایسه صحیحی نیست،این آمد نیوز را من هم اخبارش را می شنوم،واقعا غالب خبرهای آن کذب و شایعه سازی است یا غالب آن صحیح است؟من یکی دو بار هم مصاحبه های زم را با وی او ای دیده ام باید گفت فقط فرد حرّاف و بی محتوایی است همینطور روی مخالفت با حکومت ایران ادعاهایی را مطرح می کند و بمنابع نامعلوم نسبت می دهد غالبا هم تحلیل های تخیلی و نامستند هست حالا شما آمده اید یک کانال اینطوری را با یک نهاد قانونی خبری (علیرغم کاستی ها که دارد و نقدها که خود من به آن دارم) در یک کشور مقایسه می کنید.ارتباطات جهانی مختل نشده،اینترنت هست فقط یکی دو شبکه اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام که وسائل ارتباطی اینهایی بوده که نظم جامعه را بهم زده اند موقتا محدود شده،بگذارند اینها از این وسائل استفاده کنند برای حمله به اماکن عمومی و بانک ها و پایگاه های نظامی و کلانتریها؟ این معقول است؟ ضمنا من نگفتم همه معترضان اراذل و اوباشند این تعبیر شماست،مساله این است که روش طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی این نیست که نظم جامعه را مختل کنند،اتومبیل های شخصی و دولتی را واژگون کنند،و…بنابر این اصلا بحث حق طرح مطالبات نیست خواه یکنفر خواه بیشتر.چنانکه گفتم بحث اکثریت و اقلیت بحث تجریدی یا لغوی نیست،اصلا شما فرض کن که اکثریت مردم مشکل اقتصادی دارند و به آن معترضند،این گروهی که در با تکیه بر موبایلها و شبکه های اجتماعی فراخوان می دهند و شیشه می شکنند،به بانک و کلانتری و پایگاه انتظامی حمله می کنند،پرچم کشورشان را می سوزانند،ماشین آتش نشانی را بر سر مردم عادی آوار می کنند و سبب مرگ آنها می شوند از نظر شما اقلیتی هستند که چنین حقی دارند یا آشوبگرانی هستند که باید با آنها برخورد کرد؟ نیروی انتظامی وقتی مورد حمله واقع می شود و نزدیک به خلع سلاح است از نظر شما باید چه کند؟اینها چه ربطی به مطالبات سیاسی و اقتصادی یا حتی درخواست رفراندوم دارد؟من شرائط کاری روحانی را ترسیم کردم نگفتم صد در صد کار ایشان درست بوده،گفتم روال کار و حرکت دولت ایشان روی ریل و روال عقلانیت است یعنی جهت گیری درست است،گفتم باید به دولت فرصت کار داد و به او کمک کرد و حتی با دلواپسان و حسودانی که هنوز از انتخاب ایشان ناراحتند مقابله کرد،در این وضعیت باید جامعه را از هم گسیخت چون هنوز صد در صد مطلوب حاصل نشده است؟این بی انصافی است.ضمن اینکه من و شما در یک مبنا با هم مخالفیم،بحث شما اصل نظام جمهوری اسلامی است،بحث من این است که اکثریت مردم نظام را می خواهند،اینجا کاستی ها یا ضعف های دولت های مختلف مجوّز این نیست که اقلیت مخالف نظام از جمله شما شروع کنند به بهم زدن نظم جامعه،یا طرح شعارهای ساختار شکن یا اهانت به این و آن،بعد خنده دار است که آقایی بخیال خود می شود رپورتر،رپورتر چه؟ اینکه چون صد نفر جایی جمع شدند و گفتند رضا شاه کذا،پس مردم ایران این نظام را نمی خواهند،این بنظر من خودخواهی است و جرزنی است و خروج از میزان دموکراسی است،چون فلان آقا این نظام را نمی خواهد پس همه مردم نمی خواهند پس رفراندوم!
   بله می شود گفت و تعبیر کرد که من این نظام را نمی خواهم و نظرم رفراندوم است،یا آن صد نفر بگویند رضا شاه روحت شاد،پس نظام شاهنشاهی بیا! خوب این نظر شمای اقلیت است می شود اینرا به اکثریت ملت ایران تحمیل کرد؟ چون من از جمهوری اسلامی بدم میاید باید بروم پرچم ایران را آتش بزنم؟! بله پرچم نماد این نظام است نظامی که مردم به آن رای داده اند غلط می کند کسی چنین کند،پس وقتی بنا بر زور گوئی و تحمیل سلیقه شد طبعا بحث زور و تثبیت زوری نظم پیش میاید اینجا اگر یک کانال یا یک شبکه اجتماعی سبب اغواء و بهم ریختن نظم شد طبیعتا با آن مقابله می شود پس نباید وقتی نظم استقرار گفت گله کرد که بله تهران پادگان شد.در مورد بدشانسی من گفتم روحانی در شرائط ناجوری انتخاب شد در وضعیت تحریم ها و فلاکت اقتصادی و کمی درآمد نفت،حال اینکه دائم زلزله بیاید یا چیزهای دیگری که بار مالی دارد من اینرا بدشانسی تعبیر کردم،در مورد اختلاس هم خوب اختلاس یک جرم و تخلّف است،تا جایی که بوده برخورد شده و برخورد می شود،اینکه فلان شخص گریخته رفته هم باز از طریق اینترپل در حال پیگیری هستند،شما نمی شود با یک عنوان کلی اختلاس عملکرد یک دولت منتخب را ارزیابی کنید.
   من مطالب شما را جواب دادم اما متوجه نشدم مقصودتان از این حرفها چیست،من که با نقد و ایراد مخالف نیستم ،می گویم نقد و ایراد بهانه مخالفت با اصل نظام نیست.

    
  • در مورد قضیه مجاهدین خلق ،چیزی که در خبرها بود این بود :

   “حسن روحانی در تماس تلفنی خود با مکرون همچنین از او خواسته تا مانع از فعالیت «یک گروهک تروریستی» در پاریس شود. روحانی گفته است: “ما از این واقعیت که یک گروه تروریستی در فرانسه مستقر است و علیه مردم ایران عمل می‌کند و خشونت را تشویق می‌کند، انتقاد می‌کنیم و انتظار داریم دولت فرانسه علیه این گروهک تروریستی عمل کند”.
   (پایان)

   گمان نمی کنم چنین تذکّر و انتقادی ایراد و اشکالی داشته باشد ،برای اینکه وقتی برخی رهبران این گروهک در فرانسه حضور دارند و بصراحت از اغتشاش گران و بهم زنندگان نظم در ایران حمایت کردند،چنین نقد و ایرادی طبیعی هست خصوصا وقتی فرانسه بخود اجازه می دهد در مورد اوضاع داخلی ایران اظهار نظر یا دخالت کند،و این نقد و تذکر روحانی به مکرون به این معنا نیست که تظاهر کنندگان در ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق هستند،بلکه مطلب حمایت فرانسه از اینهایی است که نقد و مطالبات و اعتراض خود را از طریق بی نظمی و بهم زدن نظم و امنیت جامعه ابراز کردند.

    
 13. ما از اول گفتیم خارجی ها حغرافیای ایران را بهتر از ما میدانند. چون در بعصی از نقاط نفوذ کرده اند که ما حتی نام آنها را هم نمیدانیم. در بعضی شهر های کوچک اعتراضاتی دیده می شود که آدم باور نمیکند.

   
 14. فرمانده/* قرارگاه ثارالله سپاه/*: ناامنی‌های تهران ادامه پیدا کند کار را یکسره می‌کنیم.
  مش قاسم: بدو این کار رو بلافاصله بکن!

  /*: ک

   
 15. اخبار: حاج ابرام نبوی طنزنویس مقیم لس آنجلس آمریکا هم از دیگر چهره های مرتبط با این طیف، ضمن تقبیح تظاهرات غیرقانونی عده ای فرصت طلب، خواستار برخورد اساسی نظام با آنها شد.
  مش قاسم: دستها رو میشه!

   
 16. نوشته آقای علی اشتری:
  چرا با سرنگونی نظام مخالفم!

  تازگی خبر رسیده که گروهی گداگشنه در برخی شهرهای کوچک ایران که چه بسا کسی اسمشان را هم نشنیده سر مسایل پیش پاافتاده ای مثل گرانی تخم مرغ و غیره دست به شورش کور زده و شلوغ کرده اند. بدیهیست که من با این حرکات افراطی و هر اقدامی که به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بیانجامد مخالفم، به این دلایل:

  یک- اول اینکه اون ترامپ خبیث احتمالا خوشحال میشه، و چه دلیلی بالاتر از این؟ بدیهیست که ما باید سرنوشت خود را بر اساس زدن پوز ترامپ تنظیم کنیم. الیوم مبارزه با ترامپ در راس امور است. چه وظیفه ای بالاتر از این؟

  دو- دوم اینکه با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است حکومتی سر کار بیاید که نابودی و محو اسراییل در برنامه اش نباشد. بیگمان چنین چیزی موجب خوشحالی آن نتانیاهوی دست راستی ملعون خواهد شد. و چه ننگی بالاتر از این؟

  سه – با سرنگونی جمهوری اسلامی این خطر هست که کشتی گیران و دیگر ورزشکاران ما بخواهند با حریفان اسراییلی روبرو شوند. تصور کنید ورزشکار ایرانی با یک جهود صهیونیست کثیف دست دهد! چه خواری بالاتر از این؟

  چهار – خودخواهی هم حدی دارد. از کجا معلوم که حکومت بعدی هم به سازندگی و آبادی سوریه و یمن و لبنان و غزه به همین اندازه اهمیت بدهد؟ آیا شما چنین تضمینی می دهید؟ بر سر مردم محروم سوریه و یمن چه می‌آید؟ چه کسی برایشان سازندگی و آبادانی کند؟

  پنج- از همه بدتر، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است آن مرتیکه رضا پهلوی دوباره به ایران برگردد. یا حتی از آن بدتر، چه بسا مردم دلشان بخواهد که ایشان را شاه کنند. بعد دوباره اوضاع مملکت بشود مثل زمان شاه خائن! و چه خفتی بالاتر از این؟

  شش- با سرنگونی نظام ممکن است سپاه و بسیج از هم بپاشند و دوباره ارتشی مثل زمان شاه درست شود. بعد اگر مثلا یکی از همسایگان ایران (مثل عراق) به ایران حمله کند، به جای هشت سال دفاع مقدس، در کمتر از یک ماه و با تنها چند ده کشته جنگ را ببریم. در آن صورت صدها هزار تن از جوانان ما از فیض شهادت و جانبازی محروم می شوند. این انصاف است آیا؟ پس در باغ شهادت را نبندیم!

  هفت- با سرنگونی نظام این خطر هست که ایران تجزیه شود. چهل سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده که اقلیتهای مذهبی و قومی و زبانی (مثل کردها، آذریها، بلوچها، ترکمنها، عربها و …) هر روز بیش از پیش به هویت ایرانی و وحدت ملی علاقمند می شوند. با سرنگونی نظام چه تضمینی هست که این رویه همینجور ادامه پیدا کند؟

  هشت- این خطر هست که نشان زیبای الله از روی پرچم ایران پاک شود و آن نشان طاغوتی شیروخورشید که زمان حکومتهای ظالم و ضداسلامی همچون پهلوی و قاجار و زندیه و افشاریه و صفویه روی پرچم ایران بود جایش را بگیرد. و چه قباحتی بالاتر از این؟

  نه- با سرنگونی نظام ممکن است پول ددی و مامی به من نرسد و یا قرار دادهای شیرین و چرب و چیل پدر و مادر و بابابزرگ با سپاه و دولت به خطر بیفتد.
  ده- با سرنگونی نظام ممکن است که تعداد بیشتری از ایرانی ها بتوانند به کانادا و آمریکا بیاییند و آن وقت من دیگر نمی توانم به دختر و پسر همسایه پز بدهم.

   
 17. آقای نوریزاد ، مردم به خیابان ریختند و جان و آزادی خودرا به خطر انداختند که یا رژیم را سرنگون کنند یا اورا تسلیم خواسته هایشان . شماکه می نویسید می خواهید رژیم را سرنگون کنید چرا نرفتید ؟؟ حداقل در تظاهرات آرام روزهای اول می رفتید ، بون پرچم و حتی شعار .. نوشته اید بروم مردم را تشویق به شکستن شیشه و غیره بکنم . شما هم که حرف رژیم را می زنید که مردم را خرابکار می نامد . آیا همه ،شیشه شکستند و آتش زدند ؟؟؟ شمای مخالف که به خیابان نمی روید چطور می خواهید ابراز همدردی و همخوانی با توده عاصی بکنید ؟؟؟ حداقل مردم را تشویق به پایداری می کردید ! شما چطور می خواهید رژیم را واژگون کنید ؟؟؟ با چه طرح و ایده ای ؟؟؟با ادب ؟؟؟ با نصیحت و نرمش ؟؟؟ شما که ظاهرا مخالف چند آتشه رژیمید چرا همان حرف های گول زنک آنها را تکرار می کنید که ایران تجزیه میشود و سپاه چنین و چنان میکند .؟؟؟؟ در کدام یک از شعارها ،ندای تجزیه طلبی ایران راشنیدید ؟؟؟ آیا باید بعد ازین شمارا که حرف و عملتان یکی نیست ، مخالف واقعی رژیم بدانم ؟؟؟ بذر شک و تردید در دلم کاشته شد !

  ————–

  دوست گرامی
  شما از کجا می دانید من در میان مردم نبودم؟ حتما باید یک عکس سلفی می گرفتم تا ثابت کنم در میان مردم بوده ام؟ چرا همه چیز را در سطح می بینیم؟

  .

   
 18. خواهر مری: در بلندمدت به تلاش‌های دولت در کاهش تنش و ارتقای روابط اقتصادی با دنیا آسیب بزند که این، به طور قطع خواسته هیچ ایرانی نیست.
  ترجمه: اولا ای امت چوب لای چرخ چاپیدن ثروت ما و فرستادنش به اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و دبی و برزیل و ……. واسه ماهای از شما بهتر نزارین. دوما، من به تنهایی نماینده شما هستم و به شماها میگم خواسته شماها چی باید باشه!

   
 19. حسام‌الدین آشنا، مشاور/* رئیس؟* جمهور/*: بشینین واسه ماها طومار بنویسین که چی میخواهین؟
  ترجمه: شیره ملی به سر ملت! بزک نمیر خیار میاد………

  /*: ک

   
 20. ف. م. سخن – خبرنامه گویا

  مردم عاقل و با فرهنگ ایران

  بسیار خوشحال ام که شما مردم عزیز و نازنین ایران نشان دادید که اعتراضاتی دارید، و این اعتراضات را شجاعانه بیان می نمایید.

  بدون تردید ما جمهوری اسلامی را ساخته ایم تا مردم بتوانند از مشکلات خود سخن بگویند و در صورت لزوم به خیابان ها بیایند.

  اکنون شما چون دو روز در اجابت خواسته هایتان دیر شد ناگهان به خیابان ها ریختید و به جناح تندرو که رییسی را می خواست رییس جمهور کند، و به ما که روحانی را می خواستیم رییس جمهور کنیم نشان دادید که دو روز تاخیر هم در بر آورده کردن خواسته هایتان زیاد است و ماها باید خواسته های بر حق شما را حداکثر یک روزه بر آورده کنیم.

  خب. راه پیمایی و اعتراض دیگر بس است. الان عده ای خرابکار ضد اصلاحاتِ طرفدار خشونت، که بسیار لات و لمپن نیز می باشند و در شعارهایشان به همه فحش می دهند و امریکا هم از آن ها حمایت به عمل می آورد به صفوف شما که همواره خواهان اصلاحات بوده اید وارد شده و به نام مردم ایران شعارهای بی تربیتی می دهند.

  مراقب باشید که گول آن ها را نخورید و گول ما را بخورید! چه معنی دارد که منافقین خلق و رضا پهلوی از شما حمایت می کنند؟ چقدر زشت است که هر کس از راه می رسد یک چیزی در حمایت از حرکت اعتراضی-اقتصادی شما می گوید و چیزی نمانده که فردا اسراییل خونخوار هم به پشتیبانی از شما بر خیزد.

  شما عزیزان مواظب باشید که اولا شعار بی تربیتی ندهید و لات بازی در نیاورید و ماشین پلیس آتش نزنید و خواسته های بر حق خود را از طریق ما و دکتر محمد رضا عارف و عباس عبدی که مدت ها در زندان بوده و زجر کشیده ی بعضی آقایان می باشد به گوش مسوولان جمهوری اسلامی برسانید و بدانید که امریکای جنایتکار هواپیمای مسافربری ما را سرنگون نموده و واسه همین خیلی بد و آدمکش می باشد و ایرانیان را دوست نمی دارد و ایرانیان را فقط ما اصلاح طلبان دوست می داریم و ان شاءالله روزی خواهد رسید که میر حسین موسوی رییس جمهور و سید محمد خاتمی که الهی قربانش برویم نخست وزیر ما خواهد شد و حالا اگر نخست وزیر هم نداریم شما کلید نکنید بالاخره یک چیزی خواهد شد.

  فقط شما ساکت شوید و حرف نزنید و فریاد نزنید و خفه شوید و بگیرید بتمرگید مگر کاه و یونجه تان زیاد شده که جفتک می پرانید و بگذارید ما داریم آرام آرام، به شکل مهاتما گاندی، گاماس گاماس کارها را پیش می بریم و تا پنج دهه ی دیگر همه چیز درست و رو به راه خواهد شد و ایران مثل سوریه و لیبی کلنگی نخواهد شد.

  نشود آن طور که در لیبی شد و الان مردم می خواهند سیف الاسلام قذافی بیاید سرِ کار یا چرا راه دور برویم بشود مثل ایران خودمان که همه می گویند نور به قبر شاه ببارد و قربان صدقه ی رضا شاه می روند، شما فردا که ما به سوریه پناهنده شدیم برگردید بگویید نور به قبر اصلاح طلبان حکومتی ببارد و خدا پدر سید محمد خاتمی و آیت الله خامنه ای را بیامرزد که قدرشان را ندانستیم.

  پس حالا، تا اینان هستند قدرشان را بدانید و بنشینید در خانه هایتان تا ما کارها را در آرامش راس و ریس نماییم.

  زنده باد میر حسین
  زنده باد خاتمی شکلاتی
  زنده باد اصلاح طلبی ماندلاوار
  مرگ بر امریکا و اسراییل و اذناب آن ها

   
 21. حاج ممد فریبا: با روش‌های اصلاح‌طلبانه دنبال حل مشکلات باشید.
  مش قاسم: چی شد که اینو دوباره آوردن؟ مگه این ممنوع البیان و ممنوع التصویر نبود؟ اینو واسه شیره مالیدن به سر مردم دوباره آوردنش که دورباه با گفتار درمانی آخوندی ملت رو سر کار بزارن.

   
 22. اموال عمومی کدامند؟ مسيح علي نژاد

  484+

  رای دهید

  24-

  masih_010118.jpgاموال عمومي روح و روان ما بود كه تخريب شد. حالا مرا كه هر بار از اعتراض مسالمت آميز نوشتم متهم مي كنيد به تشويق مردم براي تخريب اموال عمومي؟ اموال عمومي خنده هاي من و مادرم بود كه در آخرين عكس يادگاري مان خشكيد. اموال عمومي پول توجيبي من بود كه نان نداشتيم بخوريم لباس كهنه ي اين و آن را مي پوشيديم ولي مقبره ها و گنبدهاي طلاي تان محاصره مان كرد خفه‌مان كرد .

  اموال عمومي دكل نفتي بود، سپرده هاي يانكي بود، سيصد هزار ملياردي بودكه اختلاس كرديد.
  اموال عمومي پول من بود كه هزينه شد تا آقازاده هاي شما براي تحصيل راهي خارج كشور شوند.
  اموال عمومي مسكن مهر بود كه آجر هاي مقوايي اش را با تُف به هم چسبانديد.
  اموال عمومي خيابان هاي پر از چاله است.
  اموال عمومي جاده هاي مرگبار است.
  اموال عمومي را شما با بالا پريدن از ديوار خانه هاي مردم و شكستنِ ماهواره هاي شان ويران كرديد.

  اموال عمومي ميلياردها تومان بود كه هزينه گشت ارشاد كرديد تا ما را با حقارت سوار ماشين گشت ارشاد كنيد و بعد توي مغزمان فرو كنيد عوضش امنيت داريد.
  اموال عمومي امنيت نداشته من بود در مهماني ها و در خيابان با هر مشتي كه توي سرم زديد تا مرا به زور روانه بهشت كنيد.
  اموال عمومي كجاست كه خواهران من سهمي از آن ندارند و براي امرارمعاش تن فروشي ميكنند؟
  اموال عمومي دو سال عمر برادرانم است كه در خدمت سربازي اجباري سر مي شود با تحقير و توسري.
  اموال عمومي شيشه هاي نوشابه بود كه يك يك در ما تن و جانِ معترضان فرو كردند.
  اموال عمومي نوابغ و شاعران و هنرمندان و داشنمدان اين مملكت بودند كه از اينجا فراري شدند
  اموال عمومي منم كه مي نويسم و اجازه انتشار دلنوشته هايم را در كشور خودم ندارم، اموال عمومي دخالت دين در خصوصي ترين انتخاب زندگي ماست.
  اموال عمومي صرف خرافه پرستي و ايجاد عذاب وجدان هاي مذهبي در دل و جان مردم شد.
  اموال عمومي توي حلق صدا و سيما و قرائي ها و هر شبكه يك آخوندِ بي سواد فرو شد تا جامعه را در فقرِ آگاهي و فقرِ فكري نگه دارند تا مبادا كه بفهمند چه بلايي به سرشان آورديد.
  اموال عمومي نفس ما ملت است در هواي آلوده ي اهواز و تهران و ايران تنگ شده.
  اموال عمومي صرف توليد ماشين ها و بنزين هاي بي كيفيت شده تا بيشتر خفه شويم.
  اموال عمومي معلم هاي و كارگرهاي حقوق نگرفته كشوراند. اموال عمومي منم كه از كشورم تبعيد شدم.
  اموال عمومي كلاس ديني و معلم پرورشي بود كه نفرت آفرين. …. ما را متهم مي كنيد به تشويق افكار عمومي براي تخريب اموال عمومي؟ مايي كه به مسالمت آميز ترين و مدني ترين شكل ممكن مدام بِه معترضان نوشتيم مراقب اموال عمومي باشيد در حالي كه اموال عمومي حق ما بود كه شما خورديد ميان مردم ميان خانواده ها جدايي انداختيد.
  اموال عمومي حق شادي هاي ما حق در آغوش كشيدن هاي يك ملت بود كه ممنوع شد.
  اموال عمومي من بودم كه تخريبم كرديد، كه تحقيرم كرديد كه خفه ام كرديد، كه مريضم كرديد، كه افسرده ترين كشور دنيايم كرديد، كه عصباني ترين ملت دنيا معرفي ام كرديد.
  اموال عمومي كتاب مدرسه و كتابي بود كه تاريخ تحريف شده به خورد ما داد از ما يك ملت مرگ بر گو بسازد.

  اموال عمومي كتاب تعليمات ديني و تعليمات اجتماعي بود كه در آن به جاي توضيح درست چگونگي روابط آدم ها در جامعه، دخالت و فضولي كردن در زندگي ديگران را ياد داد.
  اموال عمومي صرف آموزش مردم به زيستِ دوگانه داشتن و دروغ و ريا شد.

  اموال عمومي من بودم كه براي دو بي ححابي شلاق خوردم چون قانون كشورم گفت ، براي شراب خوردن در تنهايي و حريم خصوصي شلاق خوردم چون قانون كشورم به تو مجوز داد از ديوار خانه ام بالا بروي. اموال عمومي من بودم كه براي يك تجمع ساده باتوم خوردم چون قانون كشورم اجازه شليك داد به شما براي دفاع از دستاوردهاي انقلابي كه به خاطرش شيشه شكستيد، اتوبوس آتش زديديد و با وعده ي بهشت خالي تمام زندگي ما را جهنم كرديد.
  اموال عمومي جواني ما بود كه بيمه ي عمر جنتي ها شد تا مادام العمر بر صندلي قدرت بنشينند و براي ما دولت تعيين كنند مجلس تعيين كنند، حقارت تعيين كنند، خفت تعيين كنند. اموال عمومي روح و روان ما بود كه تخريب شد….امنيت عمومي كودكي و نوجواني و جواني ما بود ويرانش كرديد…شما كه مي خوانيد بنويسيد اموال عمومي چه بود و چه كساني تخريبش كردند؟

   
 23. سلام آقای نوری زاد و سلام دوستان
  تقدیم به شما

  ملاحضاتي درباره واكنش هاي اعتراضي مردم در روزهاي اخير

  حبیب الله پیمان ۱۲ دی ۱۳۹۶
  ⬅️ بي شك عوامل متعددي در بروز اعتراضات واكنشي روزهاي اخير دخیل بوده اند؛ افزایش پی درپی قیمت هارا که با انتشاراخبارمربوط به بودجه دولت شتاب بیشتری پیداکرد، مانند كبريتي بر نارضایتی های زیرخاکستر زده شد وآنهارا شعله ورساخت. بااین وجود اگر انباشت درازمدت نارضایتی ومطالبات سیاسی واقتصادی بی پاسخ وجود نمی داشت، وبا تداوم وتشدید فقر و
  فساد و تبعیض، نقض قوانین و تضییع حقوق انسانی وقانونی افراد، گروهها و اقلیت های قومی ومذهبی، خلف وعده وپشت گوش انداختن های پی درپی قول وقرارها روبه رونمی شدند، چه بسا اعتراضات درابعاد گستره کنونی امكان بروز وتداوم نمی یافتند. آگاهان بسیاری از درون وبیرون حکومت بروز واکنش های اعتراضی گستردوتر را درصورت تداوم وتشدیدتنگناهای معیشتی ، فقر وبیکاری پیش بینی می کردند. تجمعات اعتراضی متناوب معلمان و کارگران موسسات تولیدی وخدماتی برای دریافت دستمزدهای معوقه ویاافزایش حقوق، ویاآسیب دیدگان سیستم بانکی کشور، نشانه های پیشرس وقوع ناآرامی های گسترده تری بودند که هرگز توجه جدي مسئولان راجلب نکرد. بنابراین تحریکات و موج سواری وبهره برداری تبلیغاتی برخی دشمنان شاخص خارجی جمهوری اسلامی نباید نسبت به درون زابودن زمینه های اصلی نارضایتی اکثریت بزرگ مردم ومعترضین خیابانی از سیاستهاوروش مدیریت زمامداران وفساد دامنگیر بسیاری از عناصر وابسته تردیدایجاد کند.
  ⬅️ اعتراضات پراکنده کنونی ازسنخ جنبش های اجتماعی نیستند زیرا برخی از مهمترین مؤلفه های آنها ؛ فراگیری وشمول ومشارکت قشرها وطبقات اصلی جامعه، برخورداری از سازمان یافتگی ورهبری های شناخته شده سیاسی واجتماعی واهداف وبرنامه مشخص و دست یافتنی رافاقدند. کارگران، معلمان، طبقه متوسط ،روشنفکران ، احزاب سیاسی مخالف وتشکل های مستقل دانشجویی، به رغم نارضایتی از عملکرد حکومت و سهیم بودن در اغلب مطالبات معترضین، دراعتراضات جاری مشارکت فعال ندارند. صرفنظرازاعتر اض علیه گرانی،ناکارآمدی حکومت، فسادمدیران و بیکاری وفقر که فراگیر وهمگانی اند، بر سر اهداف ومطالبات سیاسی که طرح می شود توافق ووحدت نظر وجودندارد وبعضی ازآنها نظیر بازگشت سلطنت فاقد حمایت مؤثر اجتماعی اند .
  ⬅️ نارضایتی عمیق وطو لانی مدت اقتصادی وسیاسی که باتشدید نابرابری ها و تعمیق شکاف میان اقلیت فرادست وانبوه توده های فرودست، روبه گسترش است، بزرگترین منبع بالقوه تغذیه اعتراضات خیابانی محسوب می شود .بطوری که اگر با یک رشته اقدامات ریشه ای ومؤثر چاره نشوند، احتمال فعلیت یافتن پتانسیل مزبور وبروز تحول کیفی در ابعادوماهیت حرکتهای اعتراضی دوراز ذهن نمی باشد. پرهیزاز کاربرد خشونت برای متوقف کردن امواج اعتراضی کمترین واکنش خردورزانه وهمد لانه ای است که دولت تااین لحظه اتخاذکرده است. دست زدن به اقدامات مؤثر درزمینه ریشه کنی فساد، فقروبیکاری وتبعیض وبی عدالتی وایجادگشایش درفضای سیاسی واجتماعی وفرهنگی جامعه، مستلزم انجام تغییراتی ساختاری در سیاستهای داخلی، مناسبات بین المللی ونظام مدیریت کشوراست. ظاهرا درباره توسعه سیاسی حرفی نبایدزد چون اکثردولت ها دراین مورد هم ناتوان اند وهم بی ادعا. ولی در زمینه ازبین بردن فقروبیکاری ازطریق توسعه اقتصادی وایجاد اشتغال، وضع فرق دارد، هم وعده می دهند وهم خودرا صالحترازهرکس درانجام آن معرفی می کنند. درحالی که ، توسعه اقتصادی درشکل پایدار، درون زا وعادلا نه اش جز با مشاركت موثرمردم به جایی نمی رسد، وآن هم بدون وجود فضای باز سیاسی واحترام به حقوق وآزادیهای عمومی میسرنخواهد شد. ثانیا، پروژه سامان بخشی به اقتصادکشور که در فاصله بعدازجنگ با سیاست های تعدیل اقتصادی ودستورالعملهای نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول کلیدخورد، وسه دهه است که بی وقفه ادامه دارد، ماهیتا با توسعه صنعت ملی وتولیدات داخلی اشتغال زا عدالت گستر سازگاری ندارد. بی دلیل نیست که با وجود گذشت سه دهه از پایان جنگ، نه تنها دستاورد قابل توجه وماندگاری درتحقق اهداف فوق کسب نکرده اند، به گواهی داده های آماری وواقعیت های ملموس اجتماعی، میزان فساد و فقر، نرخ بیکاری وفاصله طبقاتی پیوسته سیرصعودی داشته و هنوزهم دارد. دراین مدت میلیاردها دلار درآمدارزی کشور به جای سرمایه گذاری درتقویت وتوسعه تولیدات داخلی وافزودن بر قدرت خرید مردم، توسط قشرنوکیسه وباندهای تبهکار به غارت رفته ویابه صورت وام واعتبارباشرایط سهل دراختیار وابستگان وخواص گذاشته شد تادرفعالیتهای پولساز ضد تولید وتوسعه نظیربنگاهداری وبانکداری، خرید وفروش زمین ، تراکم ومستغلات، واردات بی روی اعم از قاچاق كالا به بهای ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی، بكار گرفته شوند.
  ⬅️ خرید وفروش سکه و ارز بورس واوراق بهادار ودربهترین حالت سرمایه گذاری درسه رشته پولساز نفت ، اتوموبیل و ساختمان، وصدالبته به قیمت آلودگی وتخریب لجام گسیخته منابع ومحیط زیست طبیعی و غیرقابل زندگي شدن در کلان شهر ها .
  ⬅️ نارضایتی ها واعتراضات مردمی به دلیل وقوع انواعی از بحرانها در داخل ودر روابط بین المللی وبرهم خوردن تعادل اجتماعی وموازنه نیروها دراغلب کشورها امکان بروز دارند. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز مخالفانی درداخل و دشمنانی هم ازمیان قدرتهای متجاوز نولیبرال ویا گروههای معارض برانداز دارد که از فرصتها برای پیشبرد مقاصد خوداستفاده می کنند. اما نارضایتی ها دراصل ریشه درداخل در سیاستهای ضدتوسعه، ناعاد لانه، غیردموکراتیک وفسادآور وتبعیض آمیز دارند. اگر قرارنیست اعتراضات برحق ومسالمت آمیز به خشونت وآشوب کشیده شوند، دردرجه اول باید تنظیمات قانونی ودموکراتیک برای تضمین حق مشارکت آزاد وموثرهمه گروهها وقشرهای جامعه در فرایندهای تصمیم سازی ونظارت برقرارشوند. درثانی، تمهیدات قانونی دموکراتیک برای بیان آزاد نظریات،انتقادات واعتراضات نسبت به تصمیمات وعملکرد دستگاههای حکومتی به شیوه های مسالمت آمیز درعرصه عمومی وجامعه مدنی پیش بینی و منتقدین ومعترضين مورد حمایت قانونی قرارگیرند. ضرورتی که بدون وجود یک دستگاه قضایی مستقل وسالم و غیرقابل نفوذ تحقق پذیر نخواهدبود.
  ⬅️ وجودنارضایتی ومطالبات برزمین مانده مردم را همه مسئولین کم وبیش، ازروی صدق نیت ویا بنابه مصلحت تأیید می کنند. اما وقتی کاسه صبرمردم لبریز ومعترضین دراماکن عمومی زبان به اعتراض می گشایند وبیم بروز آشوب می رود، بابرون افکنی وبطوریکجانبه مردم ویاعوامل خارجی را محرک ومقصر می خوانند. اگرچه نمیتوان نقش تحریکات خارجی را نادیده گرفت ، بروز آشوب دراکثرموارد معلول ممنوعیت
  تشکیل وفعالیت نهادها وتشکلهای مستقل وآزاد سیاسی، اجتماعی ومدنی وگروههای مرجع مستقل از حاکمیت است که نقش انتقال نظریات ، خواسته ها وانتقادات قشرهای مختلف مردم رابه حکومت برعهده دارند، و به هنگام نیاز با ساماندهی وهدایت اعتراضات وتظاهرات وتجمعات مردمی مانع از بروز اغتشاش وآشوب وتخریب وقانون شکنی می گردند. اکثریت نیروهای اجتماعی ایران اعم از ناراضی ومخالف ومعترض، بین اعتراض مسالمت آمیز وقانونی وپایداری مدنی وآشوب وشورش فرق می گذارند. از این نکته آگاهندکه آشوب وخشونت راه به آزادی ودموکراسی وصلح وعدالت نمی برد.
  ⬅️ این دورازاعتراضات نیز سرانجام بطورموقت متوقف می گردد.مسو لان می توانند مانند موارد قبل، انگشت های خودرا به سوی دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها نشانه روند، ویا یکدیگررا به قصور وکم کاری و…متهم سازند و هریک با وعده وعید به مردم اطمینان کافی دهند که دراسرع وقت وبا فعالیت شبانه روزی به مطالبات آنان رسیدگی وهمه رابرآورده می سازند و به محض آن که آب هاازآسیاب افتاد، به روال پیشین سرگرم فعالیتها ودلمشغولیهای پیشین خودشوند. غافل ازآن که با انباشت بیشتر نارضایتی ها وخشم های فروخورده واکنش های بعدی حادتر ومخرب ترازقبل بروز خواهند کرد. مگرآن که به جای توجیه وپرده پوشی حقایق، بی درنگ برای فراهم آوردن مقدمات ایجاد یک رشته تغییرات ریشه ای دست به کارشوند.

  ⬅️ نخستین گام ضروری دراین راستا،ایجادفضای امن وآزاد وآشتی جویانه ودعوت نمایندگان همه نیروهای اجتماعی وسیاسی وفرهنگی از اقوام ومذاهب برای شرکت دریک رشته گفت وگوی انتقادی باهدف رسیدن به اجماع روی عمده ترین ومبرم ترین مسایل مشترک وملی با پیش شرط تعهد والتزام عملی همگان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ورعایت کامل حقوق عمومی واساسی مصرح درآن است. اقدام وتعهدی که برای جلب اعتماد مردم آغاز وتداوم گفت وگو وتضمین عمل به نتایج آن ضروری بنظر می رسد.
  https://t.me/drhabibollahpeyman

   
 24. اسکرین شات از ایستاگرام جعفر پناهی

  ارسال

  دیدن نظرات

  نسخه چاپی

  جعفر پناهی٬ کارگردان مشهور سینمای ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست برای مشخص شدن میزان «پایگاه مردمی» نظام٬ اجازه برگزاری رفراندوم یا تظاهرات آزاد بدهند. پیشتر شماری از هنرمندان داخل ایران از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کرده‌اند.

  آقای پناهی با مطرح کردن این درخواست در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که «از ميدان انقلاب به طرف ميدان فردوسى مى‌رفتم. هزاران بسيجى موتورسوار، نيروى انتظامى، نيروهاى ضدشورش ……با تجهيزات كامل بين ميدان تا چهار راه وليعصر ديده مى‌شدند».

  این کارگردان مشهور سینما با طرح این پرسش که «اين لشگركشى و اين همه ترس از تظاهرات براى چيست» افزود که «آيا براى امنيت است؟ بيشتر، حس اشغال به دست نيروهاى بيگانه مي‌كردم تا امنيت».

  جعفر پناهی اضافه کرد: «اگر يک نظام سياسى، پايگاه مردمى داشته باشد، لشگركشى و كشتار نمى‌كند. ترس با لشكركشى آشكار مى‌شود كه خود به خود معنى آن فاقد پايگاه مردمى است».

  وی بدون اشاره به نام خاصی٬ خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نوشته است: «اگر معتقد به پايگاه مردمى هستيد اجازه رفراندم بدهيد…مسالمت آميز ترين راه ، رفراندم است».

  آقای پناهی اضافه کرد که «اگر رفراندم خرج دارد و بودجه‌اش را نداريد٬ بدون آنكه لشگركشى كنيد اجازه بدهيد فقط يک روز طرفداران حكومت و يک روز ديگر هم بقيه آزادانه و بدون بگير و ببند تظاهرات كنند».

  این کارگردان سینما نوشت: در صورت برگزاری تظاهرات آزاد٬ «حتى خون از دماغ كسى بيرون نخواهد آمد» و مقام‌های کشور نیز می‌توانند درباره میزان پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی٬ «قضاوت» كنند.

  وی همچنین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اطمینان داد که «ملت به نتيجه {رفراندوم}احترام خواهند گذاشت» و از آنها پرسیده که «شما چطور؟».

  در روزهای اخیر و در ادامه اعتراض‌ها در چندین شهر ایران، شماری از هنرمندان داخل کشور از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و خواستار پرهیز از سرکوب و خشونت شده‌اند. گروهی از هنرمندان ایرانی در خارج نیز حمایت خود از معترضان را ابراز کرده‌اند.

  در ایران، ترانه علیدوستی، بازیگر سینما،‌تلویزیون و تئاتر، از نیروهای امنیتی و انتظامی خواسته است از «برخورد فیزیکی» با معترضان خودداری کنند.

  مهناز افشار، بازیگر سینما و تئاتر، نیز توئیت کرده است: این صدای مردم معترض است و جواب صدای اعتراضشان باتوم و گاز اشک آور نیست.

  همچنین تهمینه میلانی، نویسنده و کارگردان به‌نام ایرانی، ضمن ابراز مخالفت با «تخریب و خشونت»٬ تاکید کرد «باور دارم بی‌شک این صحنه حاصل دخالت و نقشه دشمن نیست».

  علیرضا عصار٬ خواننده و آهنگساز نیز روز ۱۱ دی ماه در جریان کنسرتش در تهران، گفت که «خیلی از ما موافق برخی اتفاقات نیستیم؛ مانند شیشه شکستن… اما حق با مردم است… مسئولان در هر سمتی هستند دقت کنند که این مردم حقیقتا شایستگیشان بیشتر از این حرف‌هاست که در کشوری با این همه ثروت، این‌قدر سخت زندگی کنند».

  در خارج از ایران نیز گوگوش٬ فرامرز اصلانی٬ هاتف و منصور، خواننده٬ شیرین نشاط٬ کارگردان و رضا دقتی، عکاس، از اعتراض‌های در ایران حمایت کرده‌اند.

   
 25. نوری زاد با بابات می رفتی شاه رو سرنگون کنی یادت هست؟؟ کوکتل مولوتف و بمب لوله ای و دیگ های زود پز رو که یادت نرفته می انداختین داخل نفر برها و بسمت تانکها؟؟؟؟؟ اونوقت فکر می کنی از اول نسبت به شاه متمدن بودین و جنگ مسلحانه ای از اول نداشتین تا بماند که بعد به این طریق به سلاح رسیدین!! چشم بسته زیر آب میری خوب معلومه حکومت نظامی می شه؟ نکنه می ترسی شبها که برای مادران ایتام غذا می بری بی غذا بمونن و حکومت نظامی نذاره نو اون طرفها آفتابی بشی و کار خیر کنی؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

   
 26. نوری زاد!!!! هیچ میدونی شبیه شتر مرغ می مونی؟؟؟ بهت می گن بار ببر می گی مرغم میگن بپر می گی شترم!! آخه تعجب می کنم هنوز متوجه نشدن دست تو آدم با رژیم تو یه کاسه هست؟؟؟؟

   
 27. رهبر باید از پشت پرده
  بیرون آمده و پاسخ بدهد!

  پاسخگوی اصلی و مستقیم به مردمی که سر به شورش برداشته اند شخص رهبر جمهوری اسلامی است، که این روزها آفتابی نمی شود اما در پشت صحنه بی وقفه در حال جلسه و مشورت برای یافتن راه حلی برای جمع کردن شورش مردم است. وضع اقتصادی کشور حاصل همان همآهنگی و همنظری ایشان با احمدی نژاد در زمینه اقتصادی است که خود در اولین نماز جمعه پس از کودتای 88 اعلام کرد. تمام امام جمعه هائی که مردم دیگر چشم دیدن آنها را ندارند همگی برگمار شده توسط ایشان هستند. خصوصی سازی ها که کمر تولید را در مملکت شکست و واردات را بر مملکت حاکم کرد و موجب تاریخی ترین اختلاف طبقاتی در جامعه شد فرمان شخص ایشان برای تغییر جهت اصل 44 قانون اساسی بود. فرمانده گذاشت و فرمانده برداشت و سرتیپ و سرلشگر درست کرد بی آن که معیار و دلیل آن را بگوید، قوه قضائیه تابع شخص اوست، تشکیلات حکومتی حوزه علمیه قم تحت ریاست شیخ محمد یزدی زیر نظر بیت اوست، تولیت برای آستانقدس تعیین کرد بی آن که حساب و کتاب این امپراطوری اعلام شود و معیار انتخاب تولیت برای آن برکسی معلوم باشد. سرنخ دهها تشکیلات مذهبی و از جمله مداحان به بیت ایشان وصل است. انحلال احزاب را ایشان فرمان داد و منصوبان اجرا کردند، نوروز همین امسال که روزها در مشهد اقامت کرد بی آن که اعلام شود دلیل آن چه بوده، و در کشاکش تعیین کابینه دوم روحانی، خطاب به روحانی که به مشهد رفته بود تا تکلیف روشن شود گفت “نه فقط وزرا، بلکه استانداران و فرمانداران هم باید با تائید دفتر من منصوب شوند” و در پاسخ به روحانی که گفته بود “در گذشته چنین رسمی نبوده” پاسخ داد “حالا هست!”، سرپرست صدا و سیما را ایشان تعیین می کند، اعضای مجمع مصلحت برگمار شده ایشان هستند، اعضای شورای نگهبان با فرمان ایشان عضو این شورا می شوند و همین شورا تابع رهبری، صلاحیت کسانی که می توانند عضو مجلس خبرگان شوند را تعیین می کند. تمام فرماندهان سپاه استان ها زیر نظر ایشان تعیین می شوند. این غارت و اختلاس و دزدی حکومتی از یکطرف و فقر و استیصال مردم از طرف دیگر محصول بیش از 3 دهه رهبری ایشان است. دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر بیت ایشان است. روی سر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، واحد اطلاعات بیت رهبری قرار دارد، نخست وزیر و رئیس مجلس را بدستور ایشان 7 سال در خانه هایشان زندانی کرده اند و نمونه های بسیاری که مثنوی هفتاد من است. حالا چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد جز ایشان؟ شاید باز هم بر این تصور باشد که پاسخ را باید با دندان داد! اما در سال 88 این پاسخ داده شد و برآمدش جواب امروز مردم است. باز هم تکرار و تکرار و تکرار تا لحظه آغاز جنگ داخلی در ایران؟ آنها که برای ایشان دیدارهای نمایشی ترتیب دادند و گفتند اینها نمایندگان اقشار مختلف مردم فلان شهرند، امروز چرا ایشان را تشویق به رفتن به دیدار مردمی که در خیابانها هستند نمی کنند؟ آن که این روزها پشت پرده نشسته و روحانی را پیش انداخته تا پاسخ مردم را بدهد، خود باید از پرده بیرون آمده و در برابر مردم ظاهر شده و پاسخ بدهد. و اگر ظاهر نمی شود، بازگشت از مسیر 30 ساله را در عمل نشان بدهد.

  http://www.pyknet.net/1396/03dey/12/page/rahabar.php

   
 28. این قایله هیچگاه به پایان‌نمیرسد و اگر‌ به این شکل پیش برود بزودی در‌نیروهای مسلح‌شکاف ایجاد می شود و آنچه بر سوریه رفت در انتظار‌ماست. از حاکمیت فوق هوشمند اسلامی هیچ امید تصمیم عاقلانه نمی رود و اینها همان راهی را خواهند رفت که اسد رفت چرا که اسد هم با طناب اینها توی چاه رفت و آنقدر سرکوب کرد تا به این‌روز افتاد. امروز حاکمیت اگر بخواهد راه درستی در پیش بگیرد آن راه درست این این‌که ایتلافی از احزاب اصلاح طلب در خواست رفراندوم برای تغییر نظام از اسلامی به سکولار بدهند. این باعث خواهد شد که مردم دوباره به سمت اصلاح طلبان برگردند و حرکت ها را به سمت تغییری مسالمت آمیز سوق دهند . البته رفراندوم‌تنها با نظارت سازمان ملل. به این شکل اخوندها هم می توانند در قم واتیکان خودشان را داشته باشند و به مفت خوریشان ادامه بدهند در غیر این صورت بزودی نه از تاک نشان ماند ‌و نه تاک نشان

   
  • منصور گرامی،متاسفانه شما هم مثل مدیر این سایت و غالب نفرات نویسنده این سایت در ارزیابی واقعی و دقیق چرائی و چیستی و چگونگی پتانسیل حرکت های محدود خیابانی اخیر دچار اشتباه و احساسات شدید،ارزیابی هم وقتی دقیق نبود انسان دچار توهم و احساسات و منطق شعاری می شود.همین

    
   • آقا سید..من عثمان به شما توصیه میکنم یک احتمالی هرچند نیم درصد هم بدی که شما در اشتباه و توهم هستی..حالا انقدرش به جائی بر نمی خوره..حرف عثمان را گوش کن!

     
    • آقا عثمان ..من سید مرتضی به شما توصیه میکنم یک احتمالی هرچند نیم درصد هم بدی که شما در اشتباه و توهم هستی..حالا انقدرش به جائی بر نمی خوره..حرف سید مرتضی را گوش کن!

      
 29. برای جان باختگان در راه آزادی

  https://www.facebook.com/mgasgari/videos/10210710569573552/

   
 30. درود به روان شهدای روزهای اخیر که در راه مبارزه با غارت و جنایت آخوندی و فاشیسم دینی جان دادند .

   
 31. تازه ترین توئیت ترامپ/هشدار به سرکوبگران

  معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت آمریکا، افراد و نهادهایی که دست به خشونت علیه معترضان در ایران می‌زنند، از بالا تا پایین، مورد حسابرسی قرار می‌دهد.

  وی اضافه کرد:وزارت خارجه آمریکا با شرکای بین‌المللی واشنگتن، به‌طور مشخص اتحادیه اروپا در تماس هستند تا برای حمایت از مردم ایران، ائتلافی بین‌المللی تشکیل بدهند.

  در همین حال رئیس جمهور آمریکا امروز بار دیگر از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرد.

  ترامپ امروز سه شنبه در پیامی توئیتری برای ششمین بار از اغتراضات اخیر در ایران نوشت: مردم ایران بالاخره علیه حکومت فاسد و خشن در این کشور اقدام کردند.

  وی در ادامه این توئیت نوشت: تمامی پولی که رئیس جمهور اوباما احمقانه به آن ها داد برای تروریسم خرج شد و به جیب ها رفت.

  رئيس جمهور آمريکا در توئيت روز گذشته خود نیز نوشت: ملت ايران براي ساليان زياد سرکوب شده است. ايراني ها تشنه آزادي و غذا هستند.

  ترامپ نوشت: در کنار حقوق بشر، ثروت ايران نيز غارت مي شود. زمانِ تغيير فرارسيده است.

  رئیس‌جمهور آمریکا بامداد دوشنبه نیز برای چندمین بار در طی چند روز گذشته حمایت خود را از مردم معترض ایران اعلام کرد.

  وی در توئیتر نوشت: حکومت ایران به عنوان حکومتی شماره یک در حمایت از تروریسم دولتی، با سوابق متعدد نقض حقوق بشر که در هر ساعت رخ می‌دهد حالا اینترنت را تعطیل کرده تا معترضان صلح‌‌جو قادر به برقراری ارتباط نباشند. این خوب نیست

  ایوانکا ترامپ، دختر رئیس‌جمهوری آمریکا هم در حساب کاربری خود در توئیتر از مردم ایران حمایت کرد.

  او در حساب کاربری‌ایش در توئیتر نوشت: روحیه قهرمانی و شجاعت تظاهرکنندگان صلح‌جو در ایران مرا تحت تأثیر قرار داد. ما بایستی در کنار مردم ایران بایستیم که در جستجوی رهایی از ظلم هستند.

  کاخ سفید واشنگتن نیز بار دیگر بامداد دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات مردم ایران حمایت کرد.

  به گزارش هیل، در بیانیه کاخ سفید آمده است: ما از حق مردم ایران برای ابراز عقایدشان به صورت مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم. شایسته است صدای آنها شنیده شود.

  وی اضافه کرد: ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم از این حق بنیادین مبنی بر ابراز صلح‌آمیز عقاید محافظت کرده و از هر اقدامی که باعث سانسور می‌شود اجتناب کنند.

  توئیت های قبلی رئیس جمهور آمریکا

  رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه برای سومین بار در 48 ساعت اخیر رسما از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرد.

  ترامپ در توئیتی نوشت: تظاهرات بزرگی در ایران وجود دارد. مردم سرانجام دارند می‌فهمند که چطور پول و ثروتشان سرقت و صرف تروریسم می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها دیگر این موضوع را تحمل نخواهند کرد.

  رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود: آمریکا به دقت در حال نظاره کردن موارد نقض‌ حقوق بشر در ایران است.

  ترامپ پیش از این نیز گفته بود که جهان در حال نظاره کردن تظاهرات ایران است.

  رییس جمهور آمریکا روز شنبه نوشت: همه‌ دنیا اکنون می‌دانند که مردم خوب ایران خواستار تغییر هستند. آن چیزی که باعث ترس رهبران حکومت ایران می‌شود، توان نظامی وسیع آمریکا و مردم ایران است.

  رئیس جمهور آمریکا نوشت: رژیمهای سرکوبگر برای همیشه دوام نمی‌آورند و روزی می‌رسد که ایرانی‌ها با یک انتخاب روبرو می‌شوند. جهان نظاره‌ گر است.

  وزارت‌ خارجه آمریکا نیز بار دیگر حمایت خود را از مردم ایران اعلام کرد.

  سحنگوی وزارت‌ خارجه آمریکا در توئیتر نوشت:‌ وزیر خارجه تیلرسون احترام عمیق ایالات متحده نسبت به مردم ایران را مورد تأکید قرار می‌دهد. ما از تمامی کشورها می‌خواهیم تا در کنار ما قرار گرفته و خواهان احترام رژیم ایران نسبت به حقوق‌ پایه‌ ای مردم ایران باشند.

  سی ان ان روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: مواضع دولت ترامپ درباره تحولات اخير ايران در مقايسه با مواضع دولت اوباما در مقاطع مشابه، صريح تر است.

  خبرنگار این شبکه در گزارشي از فلوريدا که محل تعطيلات سال نو ترامپ است گفت: رئيس جمهور آمريکا در فلوريدا در تعصیلات بسر می برد، اما او اوضاع ايران را از نزديک دنبال مي کند. او شب گذشته سخنان بسيار تندي مطرح کرد و در پيام توئيتري خود به صورت مستقيم مطلبي در اين زمينه منتشر کرد.

  ترامپ در پيام خود افزود حکومت ايران بايد به حق مردم ازجمله حق آزادي بيان احترام بگذارد. او در پايان پيامش نوشت جهانيان نظاره گر هستند و در ادامه از هشتگ مخصوص تظاهرات ايران استفاده کرد. با اين اوصاف، مي بينيم که دولت ترامپ نسبت به مواضع دولت سابق آمريکا موضع روشن تري اتخاذ و از مردمي که در ایران به خيابانها آمده اند، صریحا حمایت کرده است.

  حمایت ترامپ لرزه بر اندام آخوندها انداخته است

  رادیو آلمان: موضع‌گیری وزارت امور خارجه و رئیس مجلس آمریکا و توئیت دونالد ترامپ درباره تظاهرات اعتراضی در ایران با واکنش تند وزارت خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد.

  سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پشتیبانی مقامات آمریکایی از تظاهرات اعتراضی مردم ایران را “سخیف، بی‌جا و مداخله‌جویانه” خواند و گفت مردم هیچ ارزشی برای ترامپ قائل نیستند.

  رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری، مردم ایران را “جان به لب رسیده” توصیف کرده بود و از اعتنراضات ضد حکومتی آنها حمایت کرد.

  ترامپ در حساب توئیتری خود نوشت: گزارش های بسیاری از تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان ایران که از فساد رژیم و به هدر دادن ثروت کشور برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به ستوه آمده اند، منتشر شده است. رژیم ایران باید حقوق مردم را محترم بشمارد، از جمله حق آنها برای بیان نظراتشان. دنیا به نظاره نشسته است.

  همزمان سناتور جمهوریخواه تد کروز در بیانیه ای اعلام کرد با مردم ایران که علیه «حکومت سرکوبگر و ظالم» تظاهرات کرده اند، اعلام همبستگی می کند.

   
 32. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در اولین واکنش به اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر “دشمنان” را مسئول این رویدادها خواند و گفت: “دشمن همواره منتظر فرصت و رخنه برای ورود و ضربه زدن به ملت ایران بوده است.”

  آقای خامنه‌ای در “دیدار هفتگی با خانواده شهدای جنگ” که امروز سه‌شنبه ۱۲ دی برگزار شد، گفت: “در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم‌پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند.”

  رهبر ایران در این جلسه بیش از این درباره وقایع اخیر اظهار نظر نکرد و گفت: “من در خصوص این قضایا حرف‌هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت.”

  او در صحبت‌های امروز خود همچنین گفت “اگر در جنگ تحمیلی پای دشمن بعثی به کشور باز می‌شد، به هیچ چیز رحم نمی‌کردند و وضعی به مراتب بدتر از وضعیت امروز لیبی و سوریه، برای ایران به وجود می‌آمد.”

  در روزهای اخیر مقام‌های ایران بارها مدعی شده‌اند که “بیگانگان و دشمنان” از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان در اعتراض‌های اخیر نقش داشته‌اند.

  در چند روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها در توییترش از اعتراض‌ها در ایران حمایت کرده و با انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی گفته که “زمان تغییر فرا رسیده است”. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل هم دست داشتن این کشور در ناآرامی‌های ایران را رد کرده و گفته که مردم ایران “گرسنه غذا و آزادی” هستند.

  تحلیل جمشید برزگر، تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران:

  با آن که آیت‌الله خامنه‌ای اصلی‌ترین مخاطب شعارهای تند معترضان در نقاط مختلف ایران بوده، اما امروز در اولین واکنش خود به اعتراضات، ترجیح داد به اشاره‌ای مختصر به این ناآرامی‌ها کفایت کند و با نادیده گرفتن دلایل آغاز اعتراضات و مطالبات مطرح شده در شعارها، وقایع روزهای اخیر را یکسره کار دشمنان خارجی نظام اسلامی بداند. به این ترتیب، آیت‌الله خامنه‌ای عملا هیچ اصالتی برای معترضان و مطالبات آنان قایل نشد. رهبر جمهوری اسلامی، در عین حال برخلاف سخنرانی‌های معمولی خود که طولانی و مفصل است، این بار نیز مانند سخنرانی‌های اولیه‌اش در ناآرامی‌های قبلی، ترجیح داد به اشاراتی کوتاه بسنده کند. به احتمال فراوان و براساس تجربه حوادث مشابه قبلی، او منتظر است آن‌گونه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی رایج است، ابتدا “غائله جمع شود” و سپس با توپی پر به میدان بیاید و سخنرانی شدیداللحنی در محکومیت اعتراضات انجام دهد.

  یعنی منتظره که یه جوری این قیام شکست بخوره و دوباره بیآد تو سیما ( که ننگ هر ایرانی است ) و بگه من که یه بدن علیلی دارم و یه دست /// و … و جیره خوران و مزدورانش هم اون پائین بزنن تو پیشونی و هی هی کنند ، سید علی ////////// ، اینبار عزم ملت برای اینکه ریشه ات را بکنند و حکومت ولایت مطلقه ات را سرنگون کنند ، جزم جزم است ، بجگ تا بجنگیم ، این همان شعاری است که چهار روز متوالی در هر کوی و برزن می شنوی .

   
 33. بازتاب سخنان خامنه ای در رسانه های خارجی

  خامنه ای منتظر است تا مسیر اعتراضات مشخص تر شود و وی بتواند تصمیم بگیرد با کدام زبان سخن بگوید.

  خامنه ای مردم ناراضی را به دشمنان خارجی نسبت داد

  رادیو بین المللی فرانسه: آیت الله علی خامنه ای پس از روزها سکوت در قبال اعتراض های خیابانی کشور علیه او و حکومتش، بار دیگر ناراضیان را به دشمنان خارجی نسبت داد و گفت : “دشمنان با ابزارهای گوناگون از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند.”

  رهبر جمهوری اسلامی ایران با این حال اضافه کرد که در خصوص رویدادها و ناآرامی های جاری کشور در فرصت دیگر سخن خواهد کرد.

  هفتم دی ماه گذشته انبوهی از مردم ناراضی در سراسر کشور علیه آیت الله خامنه ای در خیابان های کشور شعار سر می دهند و خواستار پایان یافتن حکومت مذهبی که او در رأس اش طی سه دهۀ اخیر قرار گرفته، هستند. در واکنش به این ناآرامی ها، کلیه گرایش های حکومت مذهبی گفته اند که منشا تظاهرات اعتراضی مردم دشمنان خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان هستند. آنان ناراضیان را “اغتشاشگر” می نامند و تهدید کرده اند که به شدیدترین وجه سرکوب شان خواهند کرد.
  یعنی منتظره که یه جوری این قیام شکست بخوره و دوباره بیآد تو سیما ( که ننگ هر ایرانی ) و بگه من که یه بدن علیلی دهرم و یه دست چلاغ و جیره خوران و مزدورانش هم اون پائین بزنن تو پیشونی و هی هی کنند ، سید علی کور خوندی ، اینبار عزم ملت برای ریشه کندنت و حکومت ولایت مطلقه ات جزم جزم است ، بجگ تا بجنگیم ، این همان شعاری است که چهار روز متوالی در هر کوی و برزن می شنوی .

   
 34. اعتراضات ایران؛ بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری

  بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

  آن هنگام كه حكومتگران به بن بست رسيده باشند و هيچ راه حلي برای برون رفت از بحران‌هایی که خود بدست خویش ساخته اند، نداشته باشند و مردمِ به تنگ آمده از ظلم و بیداد، ديگر حاضر نباشند همانند گذشته تن به ستم دهند، هنگام اعتراضات گسترده‌ و زیر و رو کننده اجتماعي فرا میرسد.

  چنین است که اینک، مردم به تنگ آمده از ستم و سرکوب و گرانی و فقر و بیکاری، از چهار روز پیش در ابعادی سراسری خیابانها را از آن خود کرده اند و و در صفی متحد و یکپارچه خواستهای خود را برای پایان دادن به وضعیت جهنمی موجود فریاد می کشند.

  مطالباتی که امروزه زمینه ی راهپیمائی ها و تجمعات سراسری توده های زحمتکش مردم ایران را با محوریت اعتراض به گرانی و فقر و بیکاری فراهم کرده است، سالهاست از سوی کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و همه اقشار زحمتکش جامعه فریاد زده شده است و حکومتگران بدون هيچ توجهي به آنها مشغول چپاول و غارت ثروتهای اجتماعی بوده اند.

  آن چیزی که امروز ما در خیابانهای شهرهای مختلف شاهد آنیم فوران خشم انباشته توده های مردم زحمتکش ایران از غارت و اختلاسهای میلیاردی بالاترین مقامات حکومتی و افراد و موسسه های مالی وابسته به حوزه قدرت در یک سو و فقر و سیه روزی میلیونی مردم در سوی دیگر، تا بیکاری میلیونی کارگران و جوانان، ضرب و شتم دستفروشان و کشتار کولبران، تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به کارگران و مزد بگیران زحمتکش و بر پائی بساط شلاق و زندان و دار و درفش علیه هرگونه حق طلبی و آزادیخواهی است.

  کسانیکه تا دیروز هر گونه اعتراضات کارگری و مردمی حق طلبانه را با اتهامات امنیتی و محاکمه و زندان جواب میدادند و اینک در برابر خشم توفنده میلیونی مردم ایران، اعتراضات بر حق آنان را فتنه و فتنه گری می نامند باید بدانند که دیگر زمان تغییرات بزرگ و انسانی در این مملکت فرا رسیده است و هیچ نیروی سرکوبی را یارای مقاومت در برابر حق طلبی و آزادیخواهی ما کارگران و مردم ایران نخواهد بود.

  امری که در این میان روشن است و ما همراه با توده های زحمتکش مردم ایران آنرا فریاد میزنیم این است که باید خواستهای ما مردم برای پایان دادن به فقر و سیه روزی به كرسي نشانده شود، باید بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان بر چیده شود، باید همه زندانيان سياسی آزاد و غارتگران ثروتهای اجتماعی و عاملين و آمرين سركوب و اختناق در هر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند، باید اموال به غارت رفته مردم در موسسه های مالی عودت داده شود، باید حداقل مزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی تا پنج برابر مبلغ کنونی افزایش و حقوقهاي نجومي صاحب منصبان حكومتي برچيده شود، باید برپائی تشکلهای مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب بر قرار و تضمین شود و باید هر آنچه که خواست توده های میلیونی مردم ایران است به سرعت محقق گردد.

  بدیهی است هر گونه عدم توجه نسبت به تحقق خواستهای کارگران و مردم زحمتکش ایران از طریق عوامفریبی یا دست بردن به سرکوب گسترده اعتراضات و یا تلاش برای سوار شدن به موج اعتراضات مردمی از سوی جناحهای حکومتی و اپوزوسیون رانده شده از قدرت در گذشته و حال، راه به جائی نخواهد برد و این بار، این ما کارگران و مردم ایران هستیم که با اتحاد و همبستگی و تداوم اعتراضات، سرنوشت خود را رقم خواهیم زد.

  امضا کنندگاه به ترتیب حروف الفبا

  اتحادیه آزاد کارگران ایران

  انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

  سندیکای نقاشان استان البرز

  کانون مدافعان حقوق کارگر

   
 35. چه نشسته ایم یاران
  که جوانان غرقه خونند
  این گرسنگان خسته ،از
  زور و ظلم و جورند
  می زنند فریاد مرگ
  بهتر از زندگی با ننگ
  جان بکف و در خروشند
  چه نشسته ایم و مبهوت
  فقر برخاست ز طاغوت
  کودک و زن وجوانان
  در خیابان آن سروشند
  نه ، برخوانند بی باک
  کوبند تزویر بر خاک
  مردم برحق درجوشند
  مردم اکنون بهوشند

   
 36. ….
  علاوه بر این، حسین امانت معمار برج و موزه آزادی (شهیاد) ، لیلی ایمن از بنیان‌ گذاران شورای کتاب کودک، ژینوس محمودی (نعمت) اولین زن هواشناس ایران و معاون اداره هواشناسی و نویسنده اولین اطلس دریایی ایران ، علی‌محمد خادمی نخستین ایرانی دارنده پروانه خلبانی بازرگانی، مهندس نیک خصال طراح پارک جمشیدیه، و دکتر اشراقی اولین کسی که در ایران مفهوم بهداشت پزشکی را مطرح کرد همه از اعضای جامعۀ بهائی بوده‌اند.

  حجت‌الاسلام رضوی اردکانی حق دارد افتخار كند كه اين علمای شيعه بوده‌اند كه باعث کند شدن اجرای تعاليم بهائی در ايران شده‌اند. ببینید بهائیان چه روزهای “سیاه و تاریکی” را برای آینده ایران ترسیم کرده‌اند. عبدالبهاء که بارها از بهائيان خواسته بود «درنهایت قوت در آبادی ايران ويران بكوشند» دریکی از نوشته هايش مي خوانيم :
  »امیدوارم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم گردد، عدل و انصاف به میان آید، جور و اعتساف نماند. ما خیر عموم خواهیم و ترقی جمهور«
  پیام ملکوت ، ص ۱۱۳

  »ایران مرکز انوار گردد. این خاک تابناک شود و این کشور منوّر گردد و این بی‌نام‌ونشان شهیر آفاق شود و این محروم محرم آرزو و آمال و این بی‌ بهره و نصیب فیض موفور یابد و امتیاز جوید و سرافراز گردد. «
  منتخباتی از مکاتیب عبدالبهاء ج ۲ ، ص ۱۵۲

   

 37. چند دهه قبل از آن، طاهره قره‌العین به این جرم كه بر احقاق حقوق زنان پافشاری کرده بود و برای آنان حقّ آزادی ، حقّ سخن گفتن و مشارکت در زندگی خواسته بود، از طرف علمای شيعه حكم قتلش صادرشده بود. بااین‌همه تلاشی که طاهره برای تساوی حقوق زنان داشت معلوم نیست اگر علمای شيعه حكم قتلش را صادر نکرده بودند، اکنون چه “مصیبت و فلاکتی” بر سر زنان اين كشور وارد آمده بود.
  در نظر علمای شیعه يكی ديگر از تعاليم غیرقابل ‌قبول بهائيان در حمايت از حقوق زنان، لغو حکم ازدواج موقت (صیغه) و همچنین چند همسری مردان بود. حقّ طلاق را نیز به اراده زن و مرد می‌ دانستند و تفاوتی بين آنان قائل نبودند. برای اجرای حكم تک‌ همسری و حمايت از حقوق زنان ، بهاييان تا جايی پيش رفتند كه اگر يكی از مردان بهايی به عادت قديم هوس می‌ کرد همسر دوّمی اختيار كند او را از بسياری از حقوق مؤسّسات بهايی محروم می‌ کردند. فكرش را بكنيد اگر بهاييان موفّق شده بودند در حمايت از حقوق زنان ، قانون تک‌ همسری را نه ‌فقط در جامعه بهائی بلکه در کُلّ ايران برقرار کنند چه “عواقب وحشتناكی” برای مردانی كه می‌ خواستند بيش از يك همسر اختيار كنند پیش ‌آمده بود.

  راستش را بخواهيد مقابله و مبارزه با تعلیم تک‌ همسری بهائیان، كار آسانی برای عُلمایِ اَعلام نبود زيرا چند همسری مردان سبب بسياری از مشكلات خانواده‌ها بود . به همين دليل علمای شيعه مجبور شدند برای ترساندن توده ‌های مردم از بهائیان، داستان‌ های عجیبی بسازند ازجمله اينكه در میان بهائیان محرم و نامحرم وجود ندارد و ایشان ازجمله با خواهر و برادر خود ازدواج می ‌کنند و از این قبیل. اين در حالی بود كه عبدالبهاء بارها به بهاییان توصیه کرده بود که در ازدواج « بین زوجین هرچند بُعد بیشتر سُلاله قوی‌ تر و خوش‌ سیماتر و صحت و عافیت بهتر گردد. «
  مکاتیب عبدالبهاء، جلد ٣، صص : ٣٧۰-٣٧١

  درحالی ‌که روحانیون شیعه در تلاشی بی‌ وقفه سال ‌ها کوشیده بودند به مردم بفهمانند که غیرمسلمانان نجس هستند ، بهاءالله دریکی از تعاليم خود از بهاييان خواسته بود فارغ از اعتقادات و باورهای انسان ‌ها، در كمال روح و ریحان با همه معاشرت كنند،
  »چه که معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و اتفاق سبب نظام عالم و حیات امم است«
  تجلیات، صفحه ۲۸

  وی حتی ازدواج بين افراد با پیشینه ‌های مختلف قومی و دينی را توصيه کرده بود. درنتیجه بهائیان ایران که اکثراً با پيشينه مذهبی شیعه بودند ، با یهودی و زرتشتی و مسیحی و حتی افراد بی ‌دین مثل برادر معاشرت می‌ کردند. بازهم اين شيخ فضل ‌الله نوری بود که متوجه این حرکت خطرناک بهائیان شد و اعلان کرد که این‌ ها می‌ گویند «تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده ذمّی و مُسلم خونشان متکافو باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند. «
  رسائل، اعلامیه ها …، ترکمان، ص ۲۶۱

  یکی از موارد دیگری که علمای شیعه را وارد نبردی تمام‌ عیار با بهائیان کرد ، مسئله حمام‌ های دوش در ایران بود. بهاءالله در کتاب اقدس مردم را از ورود به خزينه و حمّام‌ های عمومی منع کرده بود و دستور داده بود که برای استحمام از آب تمیز استفاده کنند. بر اساس این حکم ، اولین حمام دوش در ایران توسط یک بهایی در آباده ساخته شد و پس‌ازآن به ‌تدریج در شهرهای بزرگ و کوچک حمام‌ های دوش جایگزین حمام‌ های خزینه می‌ شد تا اینکه به‌ فرمان رضاشاه رسماً استفاده از خزینه در حمام‌ ها ممنوع اعلام شد. برای مقابله با این مُعْضَل ، علمای شیعه اعتراض خود علیه “دوش حمام” را آغاز کردند. آن‌ ها حتی حزبی به نام حزب خزینه تأسیس کردند و تنها آب خزینه را پاک و به‌اصطلاح ” کُرّ ” دانستند و هر چه غیر از آن را ناپاک و نجس اعلام کردند. آیات عظام فتوا دادند که منع خزینه “غیرشرعی” است و با آبی که از شیر آب می‌ریزد نمی ‌توان غسل کرد. چنانچه برخی مؤمنین و متدینین مسلمان تا سال‌ ها پنهانی از خزینه استفاده می‌ کردند و نقشه می ‌ریختند که چه گونه نیمه ‌شب‌ها و به ‌دور از چشم پاسبان‌ ها خود را به خزینه برسانند. رئیس‌جمهور حسن روحانی همین چند وقت پیش گفت یادش می ‌آید وقتی‌ که “می‌ خواستند حمام‌های خزانه را بردارند و دوش بگذارند چه بساطی به پا شده بود و برخی‌ها می‌ گفتند نصف دین از بین می‌رود. اگر لوله‌ کشی شود و دوش بیاید”.

  درحالی‌ که موسیقی به‌ وسیله علما، حرام و مبتذل اعلام‌ شده بود، بهاءالله نه‌ تنها موسیقی را حلال کرد بلکه آن را نردبانی برای ترقی روح انسان دانست. یک هنرمند بهایی بنام میرزا عبدالله فراهانی به تشویق عبدالبهاء، ردیف ‌های موسیقی ایرانی را ثبت کرد و امروزه از او به‌ عنوان پدر موسیقی سنتی ایران یاد می‌ شود.

  با وجود آنکه علمایی نظیر شیخ فضل‌ الله نوری، آیت‌الله خمینی، آیت‌الله بروجردی، حجت‌الاسلام فلسفی و بسیاری دیگر از علمای اعلام ، با تلاشی بی‌وقفه سعی کردند تا ایران “دچار” بهائیت نشود، بهاییان به ‌تدریج به پرجمعیت ‌ترین گروه مذهبی غیرمسلمان در ایران تبدیل شدند و با اقدامات ” مضرّ و مخرّب ” خود ، به نیروی عمده‌ای درروند اجتماعی ایران درآمدند. اقداماتی مانند راه‌ اندازی بیمارستان صحّت از اولین بیمارستان ‌های مدرن ایران ، ساختن مقبره شعرایی چون خیام و سعدی و حافظ و فردوسی، تأسیس اولین کارخانه نجاری ماشینی و مبل در ایران، و بنیان نخستین شبکه تلویزیونی در ایران توسط بهائیان انجام گرفت. شخصيت هايی چون میرزا ابراهیم‌ خان عکاس‌ باشی نخستین فیلم‌ بردار ایرانی، سید نصرالله باقراف بنیان‌ گذار گراند هتل نخستین هتل مدرن و همچنین مؤسّس گراند سینما، دکتر محمد باقر هوشیار پدر تعلیم و تربیت نوین ایران، دکتر مستقیمی پدر آناتومی و تشریح و پرفسور منوچهر حکیم کاشف عضوی به همین نام در دستگاه گوارش ، دكتر احسان یار شاطر ناشر دایرة المعارف ایرانیكا که اثری در شناساندن فرهنگ ایران به جهانیان محسوب می‌ شود، همه بهائی بودند. …

   
 38. بنا به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن ، حجّت ‌الاسلام سید ابوفاضل رضوی اردکانی امام ‌جمعه موقت شیراز، در مراسم یکمین سالگرد ارتحال آیت‌الله‌ سید محمدباقر شیرازی که در شیراز برگزار شد اظهار کردند : « در فتنه بهائیت اگر فقهای شیعه نبودند، امروز ایران دچار بهائیّت شده بود.»
  بیایید در این جمله قدری تأمل‌ کنیم ، واقعاً اگر آن‌ طور که آقای رضوی اردکانی گفته‌اند اگر علماى شيعه جلو بهائیان را نگرفته بودند و ايران “دچار” بهائیّت شده بود، اكنون کشورمان چه حال ‌و روزی داشت؟ اجازه دهید با برگشت به تاریخ ، چنین سناریوی ترسناکی را مجسّم کنیم .

  با ظهور بهائیّت در ايران ، علمای شیعه ناگهان خود را با تعاليم ” مُضرّه و مُهلکه ” آن رود ررو دیدند. مثلاً دریکی از تعالیم بهائیّان آمده بود که دين و علم دو منبع مهم دانش هستند و فقط با همکاری این دو است که تمدن بشری به ‌پیش می‌رود . در آموزه‌ای دیگر با منع تقلید ، مردم را برای یافتن حقیقت به تحقیق تشویق می‌ کردند، می‌ گفتند دوران بلوغ انسان رسیده است و هر شخص می‌ تواند خود رأساً کشف حقیقت کند و لازم نيست گوش ‌به ‌فرمان دیگری باشد. در تعلیمی دیگر می‌ گفتند آموزه‌های دينی نسبی است و احکام هيچ ديانتی تا ابد اعتبار ندارد. بهاءالله ، مؤسّس این دیانت، ضرورت تشکیل مجالس مشورت و حکومت قانون را برای ایران توصیه می‌ کرد «از برای ایران قانون و اصولی لازم و واجب … باید… مقری معین گردد و حضرات در آن مقر جمع شوند و به حبل مشورت تمسک نمایند و آنچه را سبب و علت امنیت و نعمت و ثروت و اطمینان عباد است معین فرمایند و اجرا دارند
  بهاءالله؛ مجموعه الواح به کوشش محیی الدین صبری کردی؛ قاهره؛ ۱۲۲۸ قمری؛ لوح دنیا؛ ص ۲۹۶

  در مورد حقوق زنان می‌ گفتند زن و مرد هر دو انسان‌اند و امتیازی برهم ندارند درنتیجه بايد در حقوق اجتماعی برابر باشند. در تعلیمی دیگر، علما را از مداخله در سیاست بر حذر می‌ کردند «دین را در امور سیاسی مدخلی نه بلکه تعلّق به قلوب دارد … رؤسای دین باید… ترویج حُسن اخلاق نمایند ولی در امور سیاسی مداخله ننمایند».
  عبدالبهاء، سخنرانی سوم اکتبر ۱۹۱۱ در لندن

  و هر زمان که رؤسای بهائیت سخن از دخالت علما به میان می‌آوردند، برای اينكه علمای با انصاف و واقعاً دین‌دار از بقيه جدا شوند، از صفاتی مانند «علمای بی ‌فکر»، «علمای بی ‌هوش»، «علمای بی‌انصاف» و «علمای بی ‌دین» استفاده می‌ کردند.

  اگر شما به ‌جای علمای شيعه بوديد چه‌کار می ‌کردید؟ ديانتی آمده می ‌گوید “وقتِ آزادی عقیده، توافق علم و دین ، خرد و ایمان ، آزادی زنان ، دوری و بیزاری از هر نوع تعصّب… فرا رسیده است”
  و از مباحثی مانند بی‌اعتبار دانستن دین ‌داری مبتنی بر اجبار، منع صیغه و چند همسری، نفی تفکر جنگ‌طلبی و ستایش صلح و دوستی سخن می ‌گوید. تصورش را بكنيد اگر علمای شيعه دست بكار نشده بودند و از اجرایی شدن کامل این تعاليم در ایران جلوگیری نکرده بودند، امروز کشورمان “دچار” چه “مصيبتی” شده بود.
  يكی از مهم‌ترین “ضرباتی” كه بهائيان می ‌خواستند به ايران وارد كنند اجرای قانون تساوی حقوق زن و مرد بود. چنانچه آیت‌الله خمينی با هشياری كامل به اين ترفند پی برده دریکی از سخنرانی ‌های خود آن را افشا كرد: «شما آقایان در تقویم دو سال پیش‌ازاین یا سه سال پیش‌ازاین بهایی ‌ها مراجعه کنید ؛ در آنجا می‌نویسد : تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالبهاء است، آقای شاه هم نفهمیده می‌رود بالای آنجا می‌گوید : تساوی حقوق زن و مرد. آقا این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی. تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن ، رأی عبدالبهاء است…مملکت ما، دین ما، در معرض خطر است ».

  نگرانی آیت‌الله خمينی به‌ عنوان یک مرجع بی‌ مورد نبود، زیرا بهائیان از همان ابتدا شروع به ایجاد ساختارهای لازم برای عملی کردن تساوی حقوق زن و مرد، نه‌ فقط بین بهائیان بلکه در کُلّ ایران نموده بودند. عبدالبهاء، پسر ارشد بهاءالله، در كتاب رسالهٔ مدنيه خود که شامل راهکارهای عملی برای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی ایران است، توصیه کرده بود كه در تمام شهرهای کوچک و بزرگ حتی روستاهای ایران مدارس متعددی جهت آموزش کودکان ایجاد شود.
  “اهالی ازهرجهت تشویق … بر تعلیم قرائت و کتابت اطفال شوند.» و حتّی در صورت لزوم ، حضور در این کلاسها اجباری شود. وی همچنین با مُقدّم شمردن تعلیم و تربيت دختران بر پسران ، گفته بود اگر فردی تنها استطاعت فرستادن یکی از فرزندان خود به مدرسه را دارد بهتر است دختر را بفرستد.

  بر اساس این آموزه‌ها و افکار ” مُضرّه “، بهاییان شروع به راه‌اندازی مدارس ویژه دختران تحت عنوان مدارس تربیت نمودند که تعداد آن‌ها زمانی به بیش از ۶٠ مدرسه رسید. در اعتراض به وجود این مدارس، فریاد روحانیون بلند شد “که جماعتی بابی و لامذهب می‌خواهند الف و با را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب به آن‌ها یاد بدهند ”
  شیخ فضل‌ الله نوری با شجاعت تمام “اشاعه فاحشه‌ خانه ‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان…را خلاف شرع اعلام کرد و باهم ردیف کردن مدارس دخترانه با فاحشه ‌خانه‌ ها فریاد برآورد که “آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌ کند؟
  همزمان با این اقدامات ، زنان بهائی برای اولین بار انجمن زنان به نام « ترقّی نسوان » را پایه‌ریزی کردند و در هر شهر و روستایی که بهائیان ساکن بودند چنین انجمن‌هایی را تشکیل ‌دادند و راه‌های پيشرفت تحصيلی و مادی زنان به‌منظور خدمت به ايران را موردبحث قرار می‌ دادند . …

   
 39. درودبر ملت آزاده
  مردم و کشور،به ادامه این جنبش همگانی احتیاج دارد: زیرا دیگر کارد به استخوان رسیده و می داند ، بودن این نظام ، مساوی با نابودی ملت است.
  این یک جنبش ملی است زیرا(کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، بیکاران و جوانان ) که بخش بزرگی از جامعه اند را در بر می گیرد. مردم به این نظام نه می گویند و می دانند که این نظام هیچگاه نخواهد توانست خواسته های مردم را برآورده کند.
  ادامه این جنبش با اعتصابات و پیوستن اقشار متوسط همراه خواهد بود. که عملا در حال وقوع است.

  نظام(ولایت فقیه، رهبر، دولت، سپاه ) تنها پی فرصتی برای سرکوب بیشتر مردم می گردند.نظام هیچگاه به مردم عملا پاسخگو نبوده و نخواهد بود، زیرا سیستم رانت خواری و دزدی و بهره
  برداری از بودجه مردم، جزو اصلی این سیستم است حقوق معلمان و کارگران و کارمندان برای آخوندان چون حقوق طلاب و حوزه های علمیه واریز می شود ومنابع ملی را که سپاه غصب کرده نیز در جهت شیعه گستری و تروریسم اسلامی هدر می رود.
  ادامه این روند بعد از چهل سال کشور را به فلاکت کشانده است و خزانه و ثروتهای ملی را تهی و مردم رافقیر کرده است.
  همه را ملت می داند و برای گرفتن حقش از پای نخواهد نشست.

   
 40. درود
  (» پنجمین روز؛ اعتراضات گسترده مردمی در حداقل ۲۱ شهر ایران ادامه یافت
  » بازداشت ۴ عضو شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران / لغو مرخصی زندانیان سیاسی
  » مرگ و مصدومیت ۱۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار
  » اعتصاب غذای چهار درویش گنابادی بازداشت شده
  » به‌کارگیری کودکان در کارگاه های تفکیک زباله توسط پیمانکاران شهرداری
  » یک زندانی در مشهد اعدام شد
  » بازداشت دو درویش گنابادی در سمنان و داران
  » دو کشته در دورود و بازداشت های فله ای؛ آماده سازی زندان اوین برای پذیرش تعداد زیادی از بازداشت شدگان
  » بازداشت دست‌کم ۸۰ تن از شهروندان اراک در سومین روز اعتراضات مردمی
  » رئیس سازمان زندانها؛ امکان دادن سه وعده غذای مناسب به زندانیان را نداریم
  » انتقال دو شهروند مریوانی به زندان جهت اجرای حکم
  » پنج تن از دراویش گنابادی بازداشت شدند
  » در سومین روز؛ گسترش اعتراضات خیابانی به حداقل ۲۴ شهر کشور
  » پلمب ۳ محل کسب دیگر متعلق به شهروندان بهایی در تبریز
  » نامه سرگشاده سهیل عربی؛ اتهاماتم ناروا است
  » اعتراضات خیابانی در بیش از ده شهر ایران ادامه یافت؛ بازداشت معترضان در تهران و زاهدان )هرانا

   
 41. برای ماه در بندم…
  در کنارت نیستم اما از همین فاصله دور هم میتوانم حست کنم…
  شنیده ام که می گویند ماه پشت ابر نمی ماند
  پس دیر یا زود تو و تمام ستارگانی که برای بازپسگیری روشنایی از چنگال حاکم شب، ایستادگی کرده اید و سعی در خاموش کردنتان دارند، باز میگردید، از بند زور و ظلمت رها خواهید شد… سرافراز
  آخر میدانی اگر تمام ابرهای سیاه کنار یکدیگر جمع شوند و بزرگترین سد دنیا را به وجود آورند، نمیتوانند ماه مرا با تمام ستارگانش به بند بکشند…
  گیرم که جانت را به بند کشیده اند، با قلب و روح و اندیشه ات چه میکنند؟
  دلم روشن است
  بین خودمان باشد، دارند بار سفر میبندند این ابرهای سیاه… این ننگ و تحجر و ریا…
  دلم روشن است چرا که سحر با آسمانی صاف دوباره روی خوشش را به ما نشان خواهد داد، به قول حضرت مولانا شب گریزد چونکه نور آید ز دور…

  نورتان حق است
  رو شنی بخشان سرزمین…

  11 دی ماه 1396خورشیدی

   
 42. آقا سیدمرتضی من خودم شاهد این صحنه بودم که مأموران ضد شورش می زدند و ماشین پارک شده مردم را زخمی و قور می کردند از نظر شرعی این کارشون چه حکمی داره؟

   
  • فتوا از آسید مرتضی
   الیوم هر چه برای حفظ نظام لازم باشد اوجب الواجبات است و اصولا در اینگونه مواقع گور پدر شرع مقدس(شما چقدر ساده ای البته اینو تو دل خودم گفتم)حتی اگر لازم باشد از برادران کمونیست روسی فاکت بیاوریم باکی نیست و کل شورای امنیت را برابر با اظهار نظر روسیه بدانیم به حول و قوه الهی جایز است ولو اینکه مرغ پخته هم به هجویات ما بخندد.فردا اگر شرایط نعوذ بالله تغییر کرد فتوایی به فراخور حال اعلام خواهیم نمود.

    
 43. سلام

  بیش از یک قرن است که شیوه کشورهای استعمارگر آمریکا و روسیه و انگلیس و………عوض شده است و تا سرحد امکان از قوای نظامی استفاده نمیکنند .
  بلکه:
  در کشورهایی همچون کشور ما که عقل مردمانش در عصر حجر گیر افتاده است با شیوه های بسیار مرموز توسط عواملشان با همکاری احمقان زیرک مزاج در مدیریت و آموزش دین و عرفان و فرهنگ رخنه کرده اند، و با قدرت جادویی که در هدایتگری این علوم نهفته است اندیشه مردمان این مملکت را به ایستایی و عقب گرد هدایت کرده اند!!!!
  دیدن عکس آقای خمینی در ماه جلوه مشهود از تاثیر تبلیغ واژگونه دین و عرفان و فرهنگ دارد.
  یک جمعیت تحمیق شده همانند گله گوسفندی است که به سادگی گرگ را با سگ گله جابجا میگیرد. و هر چوپانی با هر قصد و غرضی هر طرف که خواست آنان را میتواند هدایت کند.
  مسئولان حوزه علمیه که علم را باید رواج دهند تحت مدیریت ابلهان زیرک مزاج؛ جهل و ابهام و خرافات را نه فقط تبلیغ میکنند بلکه تحکیم و تشدید مینمایند، چنانی که هر نظری بجز اباطیل خود را ضد دین محسوب کرده و صاحب نظریه را مرتد و ملحد و …….. دانسته به اشد مجازات محکوم و مجازات کرده و میکنند .
  در سایه این خفقان شدید عوامل استعمار
  فضای بسیار گسترده ای برای خود مهیا دیده و می بینند و به هر سویی بخواهند جامعه را با قدرت قانونی و فرا قانونی خود میبرند.
  کسی هم توان مقابله با این اخلالگران پنهان شده در سنگر دین و قانون را ندارد.
  تجربه نیم قرن گذشته که خود شاهد آن بوده ام ثابت کرده که هر کس قدم در راه اصلاح این روند غلط که همچون سرطان در اندیشه اقشار مختلف جامعه ریشه دوانیده بر آمد با خشن ترین شیوه عصر حجری نابود شد؛ و گروهی مزدور و احمق افسون شده در جهت تمجید از نابود کنندگان با افتخار راهپیمایی کردند.

  بله هم میهنان قرنهاست عقل جمعی ما را در کیسه ای ضخیم به نام دین و مذهب و عرفان و مقدسات و مراسم مذهبی بی مایه و مخرب فشرده و گیر انداخته اند و اجازه خروج از این وضعیت را هم نمیدهند.
  در حالی که دین اسلام علم کمال و کلام است و هدف آن ایجاد اتحاد و رهایی و آزادگی است؛ اما بنام اسلام خرافات و افسانه و افسون تبلیغ و ترویج تحکیم و تقنین میکنند و کسی هم توان مقابله با اتحاد این عوامل بیگانه با زیرکان احمق همخانه را ندارد.
  چون این کار نه فقط روحیه شجاعت و جسارت و شهادت طلبی نیاز دارد؛ بلکه صبر و استقامت و علم و آگاهی فراوان هم نیاز دارد؛ که جمع شدن همه این صفات یک جا اگر محال نباشد بسیار نادر است.

  تا درد فرهنگی این مملکت حل نشود یعنی سرطان خرافات خرافات گستر ریشه کن نشود؛ مردمان این سرزمین روی آرامش و افتخار و سعادتمندی را نخواهند دید.

  حق نگهدار ( محمدی )

   
 44. سلام آقای نوری زاد
  چند تکه از توشته هایم تقدیم به شما

  ——
  جناب روحانی رییس جمهور اسلامی
  خواهی نخواهی شما درابنده ای نه چندان دور اگر از این سرزمین بقول رضا شاه بزرگ عزیز و,زیبا با شناسنامه ای که اربابتان پوتین یا انگلیس برایتان با نام دیگری مهیامیکند درگوشه ای درغربت دلخوش نباشید که باپولهای دزدیده شده اسما زندگی وعیش ودراصل محصوربیچاره ای بیش نخواهید بود ,دیگر شغل ومقامی ودرحقیقت جز خیانت ووطنفروشی وجنایت در تاریخ وحتی میان بستگانتان جز اهانت چیزی ندارید پس بهتر نیست درروزهای پایانی قدرت پوشالی خویش چراکه جزمجیز گوی امضاکننده ترور اندیشمندان این سرزمین هیچ نبوده اید دست از جنایت علیه مملکتی که دران زاده ورشد کردید وباهزینه مردمش تحصیل کرده وبافریب مردم خوشباور ومظلومش که ۳۸ سال هرچه خیانت وجنایت بود درحقشان کردید اکنون حداقل یکبار یک کار خداپسندانه انجام دهید ونگذارید ایران چون سوریه شود بسکه مارا تحقیر کردید ودردنیا بی اعتبار ودشمن برایمان ساختید ویا مردباشید واز مردم حمایت کنید تا بخوبی این پروسه تغییر باحداقل خسارت وخونریزی تمام شود ,امید که بچنان درک انسانی رسیده باشید انشالله.

  ——–

  استاد

  تبحر نیروهای ایران وامثال سلیمانی خصوصا در حفاظت از مواضع چنانست که بعید میدانم تسخیر پادگانی به ابن سهولت انهم متعلق به سپاه میسر باشد مگر اینکه با نقشه وطرحی از قبل مهندسی شده چند جایگاه مثل کلانتری وپادگانهایی که تنها تعداد ناچیزی اسلحه سبک با تعداد معدودی فشنگ که با باروت ناچیز پرشده باشد انجا برای فریب وانجام نقشه شوم حمله وقتل گسترده وبکارگیری سلاحهای سنگین به بهانه جنگ با نفوذی ها وتکفیری وغیره راه بیندازند ,
  مردم وجوانان فهیم نباید فریب خورده وبه پادگانها وکلانتریها حمله واین مکانهارا تسخیر کنند مگر در اخرین اقدام ,بهرحال فرهیختگان وانان که تجربه خدمت دررده های فرماندهی را دارندالبته نه دارندگان درجات کیلویی که چیزی که نمیدانند فرماندهی است وانچه ندیده اند دوره های مربوطه است ,به این امرتوجه ویژه داشته وچنانچه سلاحی دست جوانان افتاد از استفاده از ان بشدت جلوگیری نمایند مگر بوقت خیلی ضروری.
  جوانان هشیار باشند ودر دام این شیاطین نیفتند وجان خویش ومردم شهرشان را بخطر نیندازند .استفاده از سلاح طرح این جانیان تشنه خون را موفق خواهد کرد .
  بسیار مراقب وهشیار باشید
  شعارتان انجام رفراندوم برای تعیین سرنوشت کشورمان باشد ولاغیر. موفق باشید
  جوانان به تذکرات فرد باسواد وکاربلد ومتبحر ومورد اعتمادتان عمل کنید وضمنا از فرمانده خودتان کاملا مراقبت کنید.
  ——-
  استاد عزیزم
  دغدغه هایتان را درک میکنم ومنهم شدیدا نگرانم که خدای نکرده هم مردم خشمگین بدام دسیسه بیفتند ودرگیر مسایلی شوند کهمملکت باشوب کشیده شود وهم وطنمان پاره پاره شود مطمنم حضرتعالی حقیررا که سرباز کوچکی دروطنم بوده ام درک میکنید باسپاس.

  ——-

  درصورت عقب نشینی حکومت وسرداران واقایان مسولین وژن خوبها (خاک بر سرت عارف دزد بی خاصیت افتابگردان)که چندروزی ….شون میلرزید وبدنبال اغل موش بودند وعیال وژنهاشونو فرستادن خارج تلافیشو سر تمام جوانان زنان ومردانیکه همه را بافیلمبرداری شناسایی کردن بسختی درمیارن وچنان بلایی سرپیر وجوان دربیاورند که تا دونسل دیگه براحتی جای نان مثل اون پوفیوز عرب بما خاکستر بدهند وامثال علم یزید که کله اش بتنهایی بس که خورده وبلعیده عین کرگدن شده هروعده دوتا گوسفند یکجا کوفت کنه وبریش ما بخنده.پس عقب نشینی غدغن.تا پیروزی که بافرار وترس این بزدلان بسیارهم نزدیکه .متحد باشیم.

  ——

  هموطنان عزیز ایرانی

  فریب تاکی؟ واقعا تا چه وقت میخواهید شاهد اینهمه ظلم,جنایت ,حبس معترضین ومنتقدین ووطندوستان باشید؟؟
  ایا میدانید چقدر دیگر از جنگلهایتان که هنوز غارت میشود باقی است؟؟!
  ایا میدانید هنوز خااکهای شیرینمان کشتی کشتی صادر میشود؟؟!
  ایا میدانید هنوز درحال حبس وشکنجه فرزندانتانند .
  مانده ام چه امتیازی گرفته اید ایا به فرزندانتان وعده استخدام دادند ایا وضع زندگیتان عالی است ایا طبق قانون اجازه تظاهرات ازاد بدون حمل سلاح میدهند,
  شماها که ازجان گذشتن جوانان وطن را که بخاطر ازادی وجلوگیری ازنابودی مملکت وفساد نهادینه شده بخیابانها ریختند وابسته به امریکا میدانید یا انگلیس ؟؟!مگر همینها سال ۵۷ وقتی مردم همه جارا باتش میکشیدند وبی بی سی شده بود مرجع کسب خبر درست بود وحرکت انقلابی؟؟؟وحال که عوامل اطلاعات سپاه ولباس شخصی های لات قمه کش بااموزشهای فراگرفته مبادرت به اتش زدن وتیراندازی وشهادت جوانان میکنند عوامل انگلیس شده اند وهرانگی که دوست دارند بجوانان وطنمان بخاطر بقای دزدان عراقی اقایان لاریجانی وامثال نقدی ها واحمدی نژادهای پوپولیست ولات که حتی حرف زدن بلد نیست وهزاران میلیارد باتیم خود به رهبر داد وخودهم چندمیلیارد دلار دزدید !!کی میخواهید از عقل وخردتان استفاده کنید چرا بانچه خسارت بمردم ومملکت اخوندا وارد کرده اند فکر نمیکنید؟؟
  هموطنان از دولت درشعارها بخواهید تا فیلم افرادی را که به ملت تیراندازی کردند وانان که اموال وماشینهای مردم را باتش کشیدند درتلویزیون باذکر نام ومشخصات نشان دهند انوقت اگر نشان ندادند که نمیدهند بفهمید که انان عوامل ومزدوران خود رژیم بودند.
  انگار از یاد برده اید که سردار همدانی که در سوریه به تیر غیب بهلاکت رسید تعداد زیادی لاتها وقمه کشان را از زندان ازاد کرد وانهارا به قمه وچاقو وشوکر وشمشیر وپنجه بکس وچاقو مسلح وبااختیار کشتن معترضین بجان ملت انداخت ,ایا اصلا فهمیدید که ان اوباش بی شرف همچون فرمانده شان چقد دختر وپسر جوان را فلج کردند چندنفر را کورکردند چند دختر را صورتش را وپستانش را بریدند ؟؟
  ایا با اندیشیدن به حال وروز دختران وطنت که ناموس تونیز هستند به طرفداری از جانیانی که خواهر تو وناموس مارا به همبستری عراقیهای عیاش درمشهد وامیدارند ایا چیزی بنام غیرت وتعصب در وجودتان باقی نمانده ؟؟ایا میدانید عراقیها همانانند که در جنگ بدختران ما تجاوز وبعد انان را زنده ازپلها اویزان واتش زدند!!!؟ایا میدانید تنها برای پایین کشیدن جنازه سوخته یک دختر وناموسمان چند تکاور داوطلب شدند ودرحالیکه دیگران میگریستند تکاوران دلاور وچون جان عزیز وغیورمان عملیات را شروع وبادادن سه شهید ودو مجروح موفق شدند جنازه خواهر خودرا پایین کشیده ودفن کنند ,حال همین اخوندهای بیشرف که بویی از وجدان وناموس نبرده وچیزی بنام وطن نمیشناسند دختران مارا باغوش همان اعراب انداخته ودختر می باید ۵% وجهی را که دریافت میکنند شخصا به داخل ضریح امام رضا ع بریزند تا وجوهات کلان وهزاران میلیاردی امام ع که منبع دخل اقای خامنه ای ودزد دیگر رییسی است متبرک شود وامام هم فیض ببرد.ننگ برما که هنوز لیاقت ازادی را پیدانکرده ایم وچه ارزان خودرا به پشیزی ووطنمان را بمفت به مشتی مفتخور که هیچ هیچ هیچ سودی جز ضرر ندارند وهیچ هنری جزخدعه ودروغ ومکر وفریب بلد نیستند بفروشیم
  فردا که بچه های ما جوانی شوند باوطنی مواجه میشوند که هیچ ندارد نه اب ونه سبزه ونه برگ سبزی وجز اوارگی وفقر وفلاکت چاره ای ,
  بازهم.فریب بخورید وخودرا بخواب غفلت بزنید که ازادی را همگان لایق داشتنش نیستند افسوس بر ان ایرانی وتف بر ان غیرت وتعصبی که به هیچ وطن وناموسش را بفروشد ننگ ابدی بر خاین بملک وملت خویش.
  درود بر جوانان غیور وفهیم که جان درراه وطن درکف گرفته وشجاعت فریادرا نشان میدهند.
  انانکه ازغیرت وتعصب ووطنورستی پویی نبرده وهنوز به رایگان به پاچه خواری چند اجنبی که حتی وطنمان را دودستی ضمن دادن حقوق حقه مان در دریای ماازندران به دستور روسهای پست وکافر وپایگاه هم تقدیم انان کردند ,
  کو چه شد شعار نه غربی نه شرقی!!!؟؟
  اخوندا اگر امریکا همچون روسها صحبتی از دموکراسی وحقوق بشرنکند مطمن باشید جلو پایشان فرش قرمز هم پهن میکنند.
  کاش حداقل کمی تاریخ ایران وعرب را پس از حمله اعراب میخواندید تا حداقل میدانستید امامان حسن وحسین وجعفر ع چه نظری نسبت بما ایرانیها داشتند وچرا ما خودرا بیهوده میزنیم و……کاش.

   
 45. سلام بر ناظران گرامی
  در اعتراضات سال ۸۸ حکومت دینی برای مظلوم نمایی شگرد جالبی را به نمایش گذاشت.در آن سال فیلمی را به کرات سیمای میلی منتشر و پخش کرد که در آن فیلم فردی در حال آتش زدن عکس آقای خمینی بود.اینان در خیال خام خویش تصور می کردند با این نمایش مضحک مردم به سان سال ۵۷ فریب فردی را خواهند خورد که نه به سخنان خویش عمل کرد و نه جز اعتقاد به پوپولیسم اعتقاد دیگری داشت.در آن فیلم که مشخص نبود چه کسی در کجا و به دستور چه کسی عکس رهبر قبلی را آتش زده بی هیچ دلیلی این امر به مخالفین نسبت داده شد.با بی توجهی عموم مردم به این خیمه شب بازیها که صرفا نمایانگر عدم محبوبیت آقای خمینی نزد عموم مردم را داشت ترفند دیگری به کار بسته شد و با ندای واسلاما از آتش سوزی و کف و سوت روز عاشورا گفته شد که البته مورد توجه برخی از آحاد مردم قرار گرفت.در این سری از اعتراضات که عکس العمل طبیعی مردم به ستوه آمده از عملکرد حوزه های اعتقادیست حکومت دینی که دیگر چیزی از عوام فریبیهای مذهبی در چنته ندارد و اصولا بزرگترین خدمات را در گریز مردم از دین از خود نشان داده است دست به دامان عرق ملی و آتش زدن پرچم ملی که البته به دست همینان بی اعتبار و تغییر یافته است شده است!گویی حضرات دین سالار فراموش کرده اند که سالیان دراز وطن دوستی را حمل بر زمین دوستی چهارپایان کرده اند و اصولا مانند بسیاری از موارد ملی سعی در مغشوش کردن آن داشته اند. این حرکت کودکانه نمایانگر این موضوع هم هست که نظام دینی دیگر برگ مذهبی در اختیار ندارد که با آن بتوان کسی را فریفت که چنینی سراسیمه به ملی گرایی مردم ایران که دیگر رنگ و لعابی برای آن نمانده است دخیل بسته است.امیدوارم حکومت دینی و طرفداران متعصب آن به جای سر فرو بردن در زیر برف و بیان مطالبی که جز ریشخند عموم ثمری دیگر ندارد راه اصلاحات واقعی را بپیمانند که اگر چنین نکنند روزی متصور است که آنروز بسیار فاجعه بار تر از دهه سیاه شصت برای ایرانیان خواهد بود با این تفاوت که به دارکشیدن حوزویان و هر چه رنگ و بوی دینی بدهد فضیلت محسوب خواهد شد که ادامه نکبت بار خشونت که در این سالها از دخمه های حوزه های اعتقادی به جامعه ایرانی سرایت کرده نه به نفع ایران و نه به صلاح ایرانیست.
  پاینده و پیروز ایران

   
 46. آقای نوری زاد دوست نداری چنین روزی را ببینی؟

  —————————–

  جناب جباری، ما هرگز مانند بازجویان ولایی با متهمین برخورد نخواهیم کرد. ما حتما حقوق مدنی مجرمان را محترم خواهیم دانست.

   
 47. سلام!
  جناب نوریزاد مطالعات 100 سال اخیر تاریخ به ما روشن کرده که بوهای خوبی به مشام نمیرسه
  سعی میکنم کلمات کلیدی رو بنویسم تا سخنم کوتاه باشه
  1 الان رهبری نداریم
  سال 57 فقط یک رهبر بود و اون خمینی بود
  شاعر و نقاش نمیتونن مارتین لوتر کینگ بشن
  شما انسان نترسی هستید به عنوان شخصی تاثیر گزار که این روز رو پیشبینی کردید چه برنامه ای دارید؟اصلا برنامه ای دارید؟
  چرا ساکتید ؟چرا رهبری رو بر عهده نمیگیرید؟به این دلیل نیست که برنامه ای ندارید؟
  اکنون مارتین لوتر کینگی در ایران داریم؟
  رهبری که شاعر نباشه رهبر باشه!
  از کلمه تنفر بیزارم
  1 انسان هست که از او نفرت دارم و آن احمدی نژاد است دلیل اصلی تنفر من ذوق چشمانش در 1شنبه بعد از انتخابات 88 در مصاحبه خبری بود و تمام جنایاتش البته
  اما منکر نمیشوم که او کاریزمای یک رهبر کامل را دارد
  پس یا رهبری به دست او میوفتد یا سپاه
  آیا گزینه ای روبروی او داریم که توانایی رهبری مردم عصبانی را بر عهده بگیرد؟
  آیا شما میتوانید آن مارتین لوتر کینگ یا ماندلا باشید؟
  اگر نه چرا شروع کردید؟
  چرا مارا به خودتان امیدوار کردید
  چرا حرکتی نمیکنید
  یک رهبر باید سیاست مدار باشد و جسور
  اگر نیستید چرا با شعر مارا امید وار کردید
  تجربه شاعران و عاشق پیشگان 57 کافی نبود؟
  از اسماعیل خویی بگیرید تا بقیه
  یک رهبر معرفی کنید که در این بازار آشفته سکان را از احمدی نژاد بگیرد
  یک رهبر با برنامه مثل احمدی نژاد

   
 48. درود آقای نوری زاد… یاد پدرتان و تمامی پدران آرمیده ماندگار.

  می دانی دوست من، همیشه احساسم این بوده که مدّت ها پیش از این، رهبرِ بسیجیان و سرداران سپاه مُرده است و طیِ این مدت کشور توسط شکمبارگان و مفسدینی چون لاریجانی ها و جنتی ها و خاتمی ها (از هر نوعش)، و نیز تندروهایی چون شریعتمداری ها و طائب ها و سلیمانی ها، و چماقدارانشان اداره می شده است. چون از آنجایی که از فحوای گفتار و سخن ها و نامه هایِ تان طی این چند سال بر می آید، برداشت من این بوده که آقای خامنه ای چگونه می تواند تا این اندازه ناتوان، بی اعتنا، بی رحم و بی وفا نسبت به شرایط کشور و مردمانش باشد؟ آن هم مردمانی که همواره با دردهایی چون نداری و زور و ستم و توسری خوردن و شلاق و زندان و تبعید و تهدید و فساد و روسپی گری و کُلیه فروشی و کودک آزاری و کودک-کاری و… رو به رو بوده اند…
  چگونه انسانی می تواند چنین رنج هایی در میان رعایا و فرمانبرداران خود ببیند و دَم برنیاورد؟
  هیچگاه باور نکرده و نخواهم کرد که “نام چنین کسی را بتوان رهبر نهاد” حال رهبر پیشکش …
  به همین سبب فکر می کنم “چوپان” مُرده است… زمان درازی هم هست که مُرده است… وگرنه اداره و مدیران کشور این چنین هردمبیل نبوده و افسارگسیخته عمل نمی کردند.
  پرسش اینجاست که به راستی تکلیف ما هشتاد میلیون مردم ایران در دوران پسا-خامنه ای و میراث ولایت مطلقه و زمامداری او و نیز تقسیم غنایم و ثروت های سرزمین مان توسط چندصد نفر از سرداران و ملّایان سیری ناپذیرش چه خواهد بود؟

   
 49. سلام آقای نوری زاد

  در جواب مطلبی که از استاد کریمی پور(با عنوان “آشوب گسترده به نفع کیست؟”) در کانال تلگرامتان گذاشته بودید میخواستم بگویم:
  جناب آقای کریمی پور همه مواردی که درباره امروز ایران و احتمالات آن شرح دادید درست؛ ولی توجه داشته باشید که این اعتراض و آشوب گسترده مردم نیست که دروازه های جهنم را بر روی ایران باز میکند، بلکه واقعیت این است کشور عزیزمان ایران بعد از انقلاب ۵۷، قریب ۴۰ سال است که پا در جهنم واقعی گذاشته(کودتا، حذف رقبا و حاکمیت فقها، جنگ ۸ ساله، کشتار زندانیان سیاسی، تحریم، بیکاری، فقر، فساد، غارت و اختلاس سازمان یافته و…)!
  با شرایط موجود میبینید که عمریست اکثر مردم در جهنمی بنام ایران در کنار هم زیست میکنند و با شرایط آن سازگاری پیدا کردند!!

  مدام ما را از دشمن بیگانه نترسانید، دشمن ملت ایران خانگیست! هم اینان هستند که کشور ایران را به ورطه نابودی کشاندند و اکنون دارند برای بردن سهم بیشتر بر سر جنازه آن با هم دعوا میکنند!
  نصیحت کردن و به سیاق زعیم فرزانه بازگو کردن توطئه دشمنان! چه مرهمی بر زخم و درد مردم جان به لب رسیده است؟!

  بله، من هم با شما هم عقیده ام شورش و آشوب کور جز ناکجا آباد راه بجایی نمیبرد، ولی شما برای عبور از این بحران و بیرون آمدن از این جهنم چه راه کاری پیشنهاد میکنید؟

  شورا و اتاق فکری تشکیل دهید و از همه دلسوزان و افراد مورد اعتماد و تاثیرگذار جامعه که به حاکمیت جهل و جور و احزاب سیاسی فاسد(اعم از اصولگرا و اصلاح طلب که بدنبال منافع حزبی، سیاسی و اقتصادی خود هستند) وابستگی ندارند، دعوت به همکاری کنید تا قدم بمیدان گذارند هم با حاکمان مستبد سخن گویند و هم خواسته اصلی و ابتدایی مردم که برگزاری رفراندوم(آری یا نه به جمهوری اسلامی) و انتخابات آزاد است را مدیریت کنند تا شاید گره ای از مشکل امروز سرزمین نابود شده ایران باز شود!!

  با سپاس- سیاوش

  —————————-

  [Forwarded from کانال رسمی محمد نوری زاد]
  آشوبِ گسترده به نفعِ كيست؟

  محمّد حسين كريمي پور

  ١- من نارضايتي مردم را درك مي كنم. اوضاعِ معيشت خلائق اصلا خوب نيست. خيلي ها در ابتدائياتشان مستاصل اند. مساله به معيشت ختم نمي شود. هر جا را مي نگري از مجلس و قوه قضاييه و ادارات تا كسب و كار و ارتباطات بين المللي و محيط زيست و بانك و صندوقها، وضع خرابست. قوانين ما، عملا راه هر گونه اصلاح اساسي در وضعِ مملكت از طريق صندوق راي را بسته است. فساد و اختلاف طبقاتي بيداد مي كند. تكبر و زياده طلبيِ اليگارشي نوكيسه و تقدّس فروشيِ قدرت طلبانِ بيمايه، تهوع آورست.

  در مملكتي كه چند ميليون نفر تحصيلات دانشگاهي دارند، تحقير مداوم ناشي از نظارتِ استصوابي، براي خيلي ها قابلِ تحمّل نيست. من يكي، چهره نوراني آقاي جنتي را مي بينم، تا چند ساعت نا آرامم. روانشناسم مي گويد تو بيماري سياسي داري نه ايرادِ رواني! دوستانه تجويز مي كند بروم بميرم! من، امّا دوست ندارم بميرم! آقاي جنتي را هم دوست ندارم. حيران و سيلانم اين وسط!

  ٢-خيلي ها كارد به استخوانشان رسيده است. مردم ريشه مشكلات را دربي كفايتي حكمراني مي بينند و حقّ هم دارند. حكمرانيِ ايراني، محتاج اصلاح جديست.

  ٣- من خوف آن دارم كه آشوب هاي خياباني همه گير شود. اولا انباشت و تراكمِ نارضايتي، ثانيا نا اميدي از راههايِ مدنيِ اصلاح ، ثالثا ناهوشمنديِ رفتارِ اجتماعيِ حاكميت ، رابعاً تعدّد دشمنانِ خنّاس و خامساً نبود احزاب و حذف رهبران مخالفين مدني ، خودِ خودِ خودِ فرمولِ باروت است!

  ٤-من شك ندارم اين يكي دو شب، افسرانِ امنيتيِ مسئولِ ميزِ ايران در كشورهاي دشمن، تا صبح كار مي كرده اند. دار و دسته مريمك هم روزهاي پر كار و پر درآمدي پيش رو دارند. هيچ يك هم دلشان براي مردم ايران، مشكلاتشان و آرزوهايشان نمي تپد.

  ٥- كشته گرفتن از جمعيت معترض اولين قدم است. يافتن مزدوري كه از پشت بامي دو خشاب بين جمعيتي در چهارراه انقلاب تهران يا خياباني در اهواز يا ميداني در سنندج خالي كند، فقط چند هزار دلار خرج دارد. قدم بعدي مي تواند ترور چند مامور پليس باشد. نمك ماجرا هم چند انفجار و اِحراقِ اماكن است. بقيه پروسه فروپاشي كشور را مي شود سپرد به طبيعتِ نا آرامِ توده هاي بشري!

  ٦- يادمان نرود كه هانتر همين چند روزِ پيش اخطار كرده اسراييل-اعراب -دولت و دو حزب ِ آمريكا، اين بار فراتر از تغيير رژيم، اصرار دارند “ايران” فروپاشد. قرار نيست ايرانيِ روي نقشه جهان، باقي بماند! هانتر بوضوح مي گويد پس از تضعيف سوريه، عراق و مصر، حالا نوبت ايران ( و نه فقط جمهوري اسلامي) است كه اخته شود. پرفسور هانتر به عنوان يك عضو رسمي “شوراي روابطِ خارجي ايالات متّحده” مي داند چه مي گويد.

  ٧- اخطارِ هانتر يعني اينكه: بليطي كه دارد كف خيابانهايِ ما صادر مي شود قرار نيست به زوريخ ، كوالالامپور يا حتي استانبول برساندمان. اين يك بليطِ يكسره به قندهار، موصل يا ديرالزور است.

  ٨- من نمي دانم حاكميت فرسوده ايراني چه وقت و چه جور سرِ عقل مي آيد. حاكميتي كه از وقايع ٨٨ هيچ درسي نياموخت، شايد هيچوقت درسش را فرا نگيرد !

  امّا از يك چيز با ذرّ ذرّه وجودم مطمئنم :
  آشوب گسترده، كليدي است كه درهاي جهنم را بر روي ملّت ايران باز مي كند!


  @MohammadNoorizad

   
 50. جناب روحانی رییس جمهور اسلامی
  خواهی نخواهی شما درابنده ای نه چندان دور اگر از این سرزمین بقول رضا شاه بزرگ عزیز و,زیبا با شناسنامه ای که اربابتان پوتین یا انگلیس برایتان با نام دیگری مهیامیکند درگوشه ای درغربت دلخوش نباشید که باپولهای دزدیده شده اسما زندگی وعیش ودراصل محصوربیچاره ای بیش نخواهید بود ,دیگر شغل ومقامی ودرحقیقت جز خیانت ووطنفروشی وجنایت در تاریخ وحتی میان بستگانتان جز اهانت چیزی ندارید پس بهتر نیست درروزهای پایانی قدرت پوشالی خویش چراکه جزمجیز گوی امضاکننده ترور اندیشمندان این سرزمین هیچ نبوده اید دست از جنایت علیه مملکتی که دران زاده ورشد کردید وباهزینه مردمش تحصیل کرده وبافریب مردم خوشباور ومظلومش که ۳۸ سال هرچه خیانت وجنایت بود درحقشان کردید اکنون حداقل یکبار یک کار خداپسندانه انجام دهید ونگذارید ایران چون سوریه شود بسکه مارا تحقیر کردید ودردنیا بی اعتبار ودشمن برایمان ساختید ویا مردباشید واز مردم حمایت کنید تا بخوبی این پروسه تغییر باحداقل خسارت وخونریزی تمام شود ,امید که بچنان درک انسانی رسیده باشید انشالله.

   
 51. اموال عمومي روح و روان ما بود كه تخريب شد. حالا مرا كه هر بار از اعتراض مسالمت آميز نوشتم متهم مي كنيد به تشويق مردم براي تخريب اموال عمومي؟ اموال عمومي خنده هاي من و مادرم بود كه در آخرين عكس يادگاري مان خشكيد. اموال عمومي پول توجيبي من بود كه نان نداشتيم بخوريم لباس كهنه ي اين و آن را مي پوشيديم ولي مقبره ها و گنبدهاي طلاي تان محاصره مان كرد خفه مان كرد .

  اموال عمومي دكل نفتي بود، سپرده هاي يانكي بود، سيصد هزار ملياردي بودكه اختلاس كرديد.
  اموال عمومي پول من بود كه هزينه شد تا آقازاده هاي شما براي تحصيل راهي خارج كشور شوند.
  اموال عمومي مسكن مهر بود كه آجر هاي مقوايي اش را با تُف به هم چسبانديد.
  اموال عمومي خيابان هاي پر از چاله است.
  اموال عمومي جاده هاي مرگبار است.
  اموال عمومي را شما با بالا پريدن از ديوار خانه هاي مردم و شكستنِ ماهواره هاي شان ويران كرديد.

  اموال عمومي ميلياردها تومان بود كه هزينه گشت ارشاد كرديد تا ما را با حقارت سوار ماشين گشت ارشاد كنيد و بعد توي مغزمان فرو كنيد عوضش امنيت داريد.
  اموال عمومي امنيت نداشته من بود در مهماني ها و در خيابان با هر مشتي كه توي سرم زديد تا مرا به زور روانه بهشت كنيد.
  اموال عمومي كجاست كه خواهران من سهمي از آن ندارند و براي امرارمعاش تن فروشي ميكنند؟
  اموال عمومي دو سال عمر برادرانم است كه در خدمت سربازي اجباري سر مي شود با تحقير و توسري.
  اموال عمومي شيشه هاي نوشابه بود كه يك يك در ما تن و جانِ معترضان فرو كردند.
  اموال عمومي نوابغ و شاعران و هنرمندان و داشنمدان اين مملكت بودند كه از اينجا فراري شدند
  اموال عمومي منم كه مي نويسم و اجازه انتشار دلنوشته هايم را در كشور خودم ندارم،
  اموال عمومي
  دخالت دين در خصوصي ترين انتخاب زندگي ماست.
  اموال عمومي صرف خرافه پرستي و ايجاد عذاب وجدان هاي مذهبي در دل و جان مردم شد.
  اموال عمومي توي حلق صدا و سيما و قرائي ها و هر شبكه يك آخوندِ بي سواد فرو شد تا جامعه را در فقرِ آگاهي و فقرِ فكري نگه دارند تا مبادا كه بفهمند چه بلايي به سرشان آورديد.
  اموال عمومي نفس ما ملت است در هواي آلوده ي اهواز و تهران و ايران تنگ شده.
  اموال عمومي صرف توليد ماشين ها و بنزين هاي بي كيفيت شده تا بيشتر خفه شويم.
  اموال عمومي معلم هاي و كارگرهاي حقوق نگرفته كشور اند. أموال عمومي منم كه از كشورم تبعيد شدم.
  اموال عمومي كلاس ديني و معلم پرورشي بود كه نفرت آفرين. …. ما را متهم مي كنيد به تشويق افكار عمومي براي تخريب اموال عمومي؟ مايي كه به مسالمت آميز ترين و مدني ترين شكل ممكن مدام بِه معترضان نوشتيم مراقب اموال عمومي باشيد در حالي كه اموال عمومي حق ما بود كه شما خورديد ميان مردم ميان خانواده ها جدايي انداختيد.
  اموال عمومي حق شادي هاي ما حق در آغوش كشيدن هاي يك ملت بود كه ممنوع شد.
  اموال عمومي من بودم كه تخريبم كرديد، كه تحقيرم كرديد كه خفه ام كرديد، كه مريضم كرديد، كه افسرده ترين كشور دنيايم كرديد، كه عصباني ترين ملت دنيا معرفي ام كرديد.
  اموال عمومي كتاب مدرسه و كتابي بود كه تاريخ تحريف شده به خورد ما داد از ما يك ملت مرگ بر گو بسازد.

  اموال عمومي كتاب تعليمات ديني و تعليمات اجتماعي بود كه در آن به جاي توضيح درست چگونگي روابط آدم ها در جامعه، دخالت و فضولي كردن در زندگي ديگران را ياد داد.
  اموال عمومي صرف آموزش مردم به زيستِ دوگانه داشتن و دروغ و ريا شد.

  اموال عمومي من بودم كه براي دو بي ححابي شلاق خوردم چون قانون كشورم گفت ، براي … در تنهايي و حريم خصوصي شلاق خوردم چون قانون كشورم به تو مجوز داد از ديوار خانه ام بالا بروي. اموال عمومي من بودم كه براي يك تجمع ساده باتوم خوردم چون قانون كشورم اجازه شليك داد به شما براي دفاع از دستاوردهاي انقلابي كه به خاطرش شيشه شكستيد، اتوبوس آتش زديديد و با وعده ي بهشت خالي تمام زندگي ما را جهنم كرديد.
  اموال عمومي جواني ما بود كه بيمه ي عمر شما شد تا مادام العمر بر صندلي قدرت بنشينند و براي ما دولت تعيين كنند مجلس تعيين كنند، حقارت تعيين كنند، خفت تعيين كنند. اموال عمومي روح و روان ما بود كه تخريب شد….امنيت عمومي كودكي و نوجواني و جواني ما بود ويرانش كرديد…شما كه مي خوانيد بنويسيد اموال عمومي چه بود و چه كساني تخريبش كردند؟

  علينژاد

   
  • خانم محترم درود بر شما
   عزیز ، هر چیز اگر جزو اموال عمومی باشد، انسان جزو اموال نیست.انسان را کسی نمی تواند صاحب شود و مالکیت بر او یعنی برده داری.
   هر فرد بطور طبیعی آزاد و فراکالایی و فرا ارزشی است و بدین خاطر نمی توان آنرا جزو اموال عمومی دانست. هر فرد متعلق به خود است و پیوند او با دیگران در دیدگاه و کردار اوست.

   اموال عمومی در ایران ، در این نظام از منقول چون وسایل نقلیه و بیمارستانها و نفت تا غیر منقول چون آزادی همه در دست سپاه و نظام اند و اموال ملی و عمومی در این نظام بی معنی است.اموال عمومی، یعنی مردم در آن اموال شریکند، حال آنکه مردم جایی در مالکیت در نظام مقدس ندارند از نفت و گاز و آهن و سرب و… تا ترن هاو اتوبوسها. وظیفه بزرگ ایرانیان این است که تمام اموال عمومی و ملی را از غاصبان پس بگیرد.

    
 52. سلام؛
  زیرکان خود به دنیا، مظاهر و لذتهای دنیا باخته و همچنین احمقان افسون مواهب بهشت و هراس از جهنم شده به بهانه تبعیت از دین؛ دشمنان دوست نمایی هستند که ناخواسته از هر جاسوس و هر بیگانه ای زیانبارتر و مخربتر، مشغول’ به گمان خود شغل شریفی هستند؛ و تصور میکنند رزق حلال برای خانواده کسب میکنند!!
  چرا؛ چون دسته اول یعنی زیرکان، بفرمایید کودن؛ از طرفی آشنایی کامل به روح و روان جمعیت دارند؛ یعنی نقاط ضعف و قوت اکثریت بدون علم و آگاهی اجتماع را میدانند، لذا بیگانه با واسطه قرار دادن انسانهای نیمه آگاه که در جمعیت هنوز به بدنامی مشهور نشده اند بعنوان نذر و صدقه و خیرات و هزار توجیه دیگر وجه یا امتیازاتی را جهت انجام عملی از پیش طراحی شده برای این زیرکان خودشیفته مهیا میکنند، و در عوض انجام دادن، کاری را از آنها طلب میکنند که در راستای تامین منافع دراز مدت خود باشد!!
  این زیرکان نادان با توان بالقوه ای که دارند، خواسته دشمن را به گونه ای عمل میکنند که در چارچوب عرف بگنجد؛ درحالی که بیگانه بدلیل نا آشنایی کامل به روحیه جامعه و حدود و ثغور آن؛ اگر اینان نبودند، اینان بهیچ وجه نمیتوانست نقشه خود را عملی کند!!
  این عزاداریهای مسخره در چارچوب دین با این واعظان و مداحان آفت شعور، بجای تبلیغ جوانمردی و نجابت و ایثار و تقوا؛ خرافات و پریشانی و توحش و افسون و افسانه تبلیغ میکنند!!
  دین اینان بر سر بنده بخورد، گناه بی دینی این اراذل و اوباش در روز قیامت به گردن بنده حقیر، اگر اینان دست از ترویج جنایت و جنون و خرافات به نام دین بردارند و بروند بدنبال کاری عام المنفعه؛ رهجویان را بیش از این گمراه و سرگردان نکنند!!
  خیر؛ اینان تا همینجا بس، چون چنان دین را به مزخرفات و خرافات آلوده کردند، که فقط مگر با آب زمزم تطهیر گردد!!
  شمایانی که خیرتان این است بنده حیران مانده ام شرتان چه میتواند باشد؟
  و اما دسته دوم:
  احمقان افسون شده بهشت و جهنم؛
  اولا، عقل افسون شده، قدرت درک و استدلال و استفهام و در نهایت استنتاج از موضوعات مختلف را کاملا از دست میدهد!
  سری که محکوم به داشتن چنین عقلی شده است؛ بسادگی از بیگانه و آشنا فریب میخورد..
  در واقع همچون الاغی میشود که افسارش کاملا بدست دیگران است؛ حالا اگر دیگری دست بر قضا انسان درستی باشد او را در جهت درست، اما اگر انسان نادرستی باشد او را چنان در بیراهه گیر میاندازد که به هیچ شکلی نمیتوان رهایش کرد..
  این عمر یکباره که همچون سفری از هیچ به هیچ است و اگر کسی از آن بهره نگیرد؛ “خسر دنیا ولاخرت” میشود!
  بنابر فرمایش قرآن:
  والعصر ان الانسان لفی خسر..
  قسم به عصر (زمان) که اگر کسی از آن استفاده نکند زیان کرده است!

  لذا؛ جهت اطلاع عرض کنم هر آنچه موجب شود آدمی معقولتر و شایسته تر و خیرتر گردد و به نیکان روزگار صرفنظر از رنگ و نژاد و کشور و قوم خدمت ارائه کند و موجبات اتحاد آدمیان روی کره خاکی را فراهم کند؛ همان دین اسلام و فرمایش قرآن است..
  هرچه بجز این شود اگر به نام دین و قرآن باشد، ظلم است که از کفر ویرانگرتر و گناهش بسیار بیشتر از کفر است!
  اگر هم بنام دین و قرآن نباشد که کفر است و از قاعده خود پیروی میکند!

  حق نگهدار

   
 53. درود بر ملت غیور ایران

  سخنی با برادران سپاه و بسیج.

  ملت ایران در مرحله جدیدی از تاریخ قرار گرفته اند و در این برهه از زمان ظلم و ستمهای فراوانی که به وسیله ملایان بر این ملت صبور وارد آمده است به ستوه آمده اند.
  تنها راه رهایی ایران از این همه ظلم را در اعتراضهای خیابانی تا سرنگونی غاصبان این مرز و بوم میدانند،همانگونه که در سال ۵۷ با این عمل به پیروزی رسیدند اینبار هم موفقیت و پیروزی با ملت ایران است.
  شما ای برادران سپاهی و بسیج مگر نه اینکه از همین مردم هستید پس تا دیر نشده با مردم ایران و برادران هم میهن خویش متحد شوید همانگونه که ارتش در انقلاب ۵۷با مردم متحد شد و نام نیک و محبوبیت برای خود به ارمغان آورد.
  ملت ایران هیچ خصومتی با شما ندارند مگر اینکه در برابر آنان قرار بگیرید.
  ما همه خون آریایی در رگهایمان جریان دارد و دارای یک فرهنگ غنی هستیم و با پشتوانه این فرهنگ به مبارزه با ظلم و بی عدالتی بپا خواسته ایم و تا رسیدن به پیروزی از تجمع و اعتراض خود عقب نخواهیم نشست.
  انتظار ما از شما برادران نظامی و انتظامی و سپاه همراهی است تا در آینده‌ای نزدیک برای جشن پیروزی با هم شادی کنیم.
  در طول تاریخ هر سازمان و یا نهادی که در برابر مردم بوده اند مورد نفرت آن ملت و جامعه جهانی واقع شده اند که شما برادران نمی خواهید اینگونه باشید.

  از طرف یک ایرانی دوستدار خاک میهن و ملتش.(خلیل)

   
 54. درود استاد نوریزاد عزیز
  میدونم که شما هم مثل همه هموطنان با تمام وجود دوست دارین این وضع به خوبی و خوشی و با کمترین هزینه و البته به نفع مردم مظلوم و بی دفاع ایران تموم شه ولی میخوام بهتون بگم مردم تمایلی به خشونت ندارن بلکه این حکومته که با دستپاچگی و عجله مثل همیشه میخواد صورت مساله رو پاک کنه و سریعتر اعتراضات و سرکوب کنه و دوباره همه چیز و به حالت قبل برگردونه ولی مطمئن باشید این بار با دفعات قبل فرق میکنه و آقایون هر چی بیشتر خشونت نشون بدن و سرکوب کنن در واقع دارن عمر نظام و کوتاه و کوتاهتر میکنن . اینا برای مردم راه دیگه ای باقی نذاشتن و ما مردم جز اعتراض در کف خیابانها و فریاد زدن حقمون و رسوندن صدامون به گوش جهانیان چاره دیگه ای نداریم.
  پس از شما خواهش میکنم به جای سرزنش مردم بابت تخریب اموال عمومی که من مطمئنم هرگز کار مردم نیست(حتی اگر باشه هم مهم نیست) بیایید و با مردم همراه بشید و ترمز تراشی نکنید چرا که این موجی که در حال شکل گیریست هرگز به عقب برنخواهد گشت چه حکومت بخواد و چه نخواد باید به خواست مردم تن بده ما هم آماده ایم تا مانند 39 سال گذشته هزینشو بدیم تا شاید حداقل فرزندامون زندگی بهتری از ما داشته باشند.
  با سپاس و به امید آزادی تمام ملتهای دیکتاتور زده جهان.
  هموطن شما از عسلویه

   
 55. درود بر دکتر نوری زاد

  استاد گرامی… روز بر شما خوش

  می‌فرمایید راهپیمایی مسالمت آمیز باشه،
  می‌فرمایید اموال عمومی تخریب نشه،

  اما دوست بزرگوار ،
  ما تا جمع میشیم با باتوم و گاز اشک‌آور به طرفمون حمله‌ور میشن ، کتک می‌خوریم و دستگیر میشیم ، تو مسیری که ما رو به طرف مینی‌بوس دستگیرشدگان میبرند ، با باتوم توی سرمان میزنند….

  بگیم دستتون درد نکنه ، بگیم ببخشید مزاحمتون شدیم ؟ بگیم ببخشید خسته شدید از بس باتوم تو سرمون زدید ؟؟؟

  البته من همیشه از رهنمودهای شما استفاده کرده‌ام و این بار هم قصد دارم شما ما رو‌ راهنمایی کنید.

  اگر هم پاسخ ندادید اشکال نداره ، چون همه میدونیم ضحاک به دنبال گرفتن نقطه ضعف از شماست.

  سپاسگزارم…
  امیر از کرمانشاه

   
 56. ایکاش سران حکومت ویکه تازان عرصه سیاست وسرمستان ریاست
  گاهی به اعمال ورفتار خود توجه میکردند وگاهی جویای حال واحوال مستمندان می شدند
  وگاهی از دلشکستگان واسیب دیدگان دلجوئی میکردند
  وگاهی ازعقل خدا داده خود کمک میگرفتند وچاره ای برای اوضاع واحوال جامعه میکردند
  وبه سرنوشت گذشتگان نگاهی میکردند وبه اخر کار دیکتاتوران
  وبه این یقین وباور میرسیدند
  که مسند وریاست همیشگی نیست
  وبا مردم خود مهربانی میکردند
  وبه عهد وپیمان خود با مردم یایبند بودند و وفادار
  امروز شاهد خشم وناراحتی ومورد اعتراض مردم واقع نمی شدند
  این مردمی که سالهای سال قدم بقدم همراه وهمیار حکومت بودند
  واز جان ومال خود گذشتند امروز سزاوار چنین وضعی نبودند که اینگونه مورد بی مهری قرار بگیرند
  وامروز جان ومال انها نیز موردحوادث ودستخوش قرار بگیرد
  واخرین امید این مردم جناب روحانی بود که به مردم قول داد
  که به داد وخواسته های انها برسد
  که نشد ونخواست وپیمان شکنی دیگر
  وتمسخر مردم بگونه ای دیگر
  بنده وقتیکه به وعده ووعید ایشان در زمان انتخاباتی می افتم بخدا سوگند به جای ایشان عرق شرم میریزم
  نمیدانم چرا ایشان خجالت نمی کشد وحدالاقل عذرخواهی هم نمی کند
  میگویند اسبی از رودخانه رد نمی شد
  تا اینکه شخص دانایی سر رسید واب را گل الود کرد وحیوان راحت عبور کرد
  وقتی علت را جویا شدند گفت حیوان نمی خواست پا روی عکس خود که در اب میدید پا بگذارد
  ولی نمیدانم چرا اقای روحانی پا روی شان وشخصیت ومنزلت خود گذاشت وبه راحتی انچه که به مردم قول داده بود بزودی زود فراموش کرد
  ایا اینهمه دروغ وفریب وحیله وتزویر وشعبده بازی برای کسب رای از این مردم انهم به این شگل جایز است
  ایا این نوع روش شرعا عرفا اخلاقا و وجدانا درست است
  گیرم که خلق را بفریبی فریفتی
  با انتقام دست الهی چه میکنی
  ولی بنده فکر میکنم هنوزهم دیر نشده
  هیچ ایرانی هم دوست ندارد انقلابی دیگر در راه باشد وشلوغی و درهم ریختگی واشوبی دیگر
  همه میدانیم مردم از این وضع وروزگار ذله شده وشدیدا ناراحت هستند
  تا جایی که حاضرند تن به گشتن بدهند
  مگر اینکه غاصبان حکومت تن به یک رفراندوم عمومی بدهند
  همانطور که در سال پنجاه وهفت بدون خوف وهراس مردم به جمهوری اسلامی اری یا خیر گفتند
  یکبار دیگر تکرار شود
  غلامرضا محمدی

   
 57. این روزها رسانه های میلی گاهی از خواسته های به حق مردم هم میگویند . به خیال این متوهمان خواسته های مردم صنفی و اقتصادیست در حالیکه قریب چهل سال است که گروه های مختلف مردم به شدت از جانب حاکمیت تحقیر میشوند. شما هیچ سازمان و اداره ای را نمی یابید که کارکنانش توسط حراست ان بخش پاییده نشود و تقریبا در تمام جاها یک اخوند بیسواد دارد حکومت میکند. ارتشی ها و نیرو های انتظامی از این که تحت نظر نهاد سیاسی ایدئو لوژی هستند سخت ازرده خاطرند و ناراضی. امامان جمعه هر شهر قدرتی به مراتب بیشتر از فرماندار دارند و خلاصه مردم احساس میکنند که هیچ شمرده میشوند و فقط در جایی که لازم است مثل انتخابات به وجودشان نیاز دارند

   
 58. اخبار: رئیس/* دولت/* برای حل مشکلات سپرده گذاران 11 هزار میلیارد تومان پرداخت.
  مش قاسم: …(سه نقطه از مش قاسم) خورد! پول مملکت رو، پول من و شما رو داده به کی؟ به جای اینکه پول رو از دزدهایی که این پول رو دزدیدن بگیره از جیب ملت پرداخت کرده؟ میدونین چرا؟ دزدا برادرش، برادر معاونش، پس انداخته خوش ژن، پس افتاده این دومی،…..خلاصه اینا. واسه اینه که میاد از جیب من و شما میزنه.

  /*: ک

   
 59. روحانی میتواند پیام بدهد و اعتراض مردم را هم تائید کند و هم بدست خارجی اشاره کند و در آخر هم نتواند توضیح دهد و یا مردم را قانع کند که با انها همدرد است. اصولا مشکل مسئولین این نظام از رهبر تا مراجع و روضه خوانها و همه و همه این است که قادر نیستند حالتی بخود بگیرند که بمعنای همدردی باشد. همدردی فقط اشک بر مصدوم و دردمند ریختن نیست بلکه مساعدت برای رفع مشکل هم است. دلیل عدم وقوع چنین امری هم این است که آن همدردی لفظی هم نمایشی است برای عبور از بحران و نه حل بحران.
  حل بحران یک گزینه استراتژیک است، یعنی جرات داشتن برای یک انتخاب. فساد و فقر بهتر است یا سعادت کشور؟ آیا اگر اطرافیان ما مملکت را ببلعند و ما با شورشها و درگیری های داخلی که معلوم نیست سر انجامش به کجا میرسد مواجه شویم بهتر است و یا منافع مردم را تامین کردن و ناراحت شدن اطرافیان و هواداران؟ اینها انتخابهای استراتژیک برای رهبری یک جامعه میباشند.
  جمهوری اسلامی بطور روشن فاقد خط تماس با مردم است و نبض مردم دستتش نیست. نمیداند کی این ضربان بالا میرود و کی پائین. نقل است معاویه در توضیح سیاستمداری خود میگفت که رابطه من با مردم مانند نخی است که هر سرش را یکی از ما گرفته.آنها شل کنند من میکشم و آنها بکشند من شل میکنم ولی بهیچوجه اجازه پاره شدن انرا نمیدهم. جمهوری اسلامی اصلا بوجود چنین ارتباطی قائل نیست. میلیارده خرج صدا و سیمائی میکند که کارش پاره کردن هر رشته ای است که برجا است.
  تنها دلخوشی این نظام و طرفدارانش تاکید بر این است که اینها اقلیت هستند و اکثریت که نیستند. ایشان توجه نمی کنند که تا سال 88 همین اقلیت هم با دعوت همین رهبر در انتخابات میآمدند و به عناصر همین نظام با افنتخار رای میدادند و با بد و خوبش هم کنار می آمدند. معترضین فعلی را هر اقلیتی هم بدانیم ریزشی هشدار دهنده از آن اکثریت اصلی میباشد.
  شعارهای این روزها چندان با شعارهای قبلی تفاوت نداشت. گرانی تخم مرغ هم بدتر از سه برابرشدن چند روزه نرخ دلار و طلا و به یک سوم رسیدن دارائی مردم در دوران احمدی نژاد نیست. هیچ اختلاس چدیدی هم بیش از آن دکل دزدی ها و میلیارد میلیارد ریال و دلار و یورو بردن هم که کار رایج دوران طلائی و ولائی احمدی نژاد بود صورت نگرفته. زندانی سیاسی هم که چیز جدیدی نیست. بودجه هم که سالها است که همین است. دخالت درسوریه ولبنان و عراق و یمن هم که جدید نیست. تازه تورم هم پائین آمده و تحریمها هم بسیار کم آزار تر شده. خوب چرا باید این اعتراض در این سطح صورت بگیرد؟ چرا باید در عرض چند روز رهبری راضی به کشته شدن تا اینجا 12 نفر و این همه خسارت باشد؟ چرا باید سراسیمه اینترنت را در یک عجز بزرگ قطع کرد و تلگرام را بست؟ مگر در سال 57 اینها بود؟ چند نوار کاست و یک رادیوی موج کوتاه هم همین کار را خیلی بهتر میکند.
  بنطر بعضی از دوستان فهیم و دلسوز، این وقایع نتیجه “نا امیدی” از آینده است. برجام عملا در زندگی مردم نتوانست خود را نشان بدهد. خود حاکمیت و رهبری بر علیه دست آوردهای آن بپا خواستند و در عمل دولت را فلج کردند. اسرائیلی ها این را میخواستند، سعودیها اینرا میخواستند و جناح جنگ طلب آمریکا هم همین را میخواست. در داخل هم رهبر و بقیه اعوان و انصارش با انها دست بیکی شدند. نتیجه این شد که آرزوهای مردم که فکر میکردند با حل مسئله هسته ای مشکل حل میشود بباد رفت. رسیدن پول بیشتر باعث بالا رفتن قیمت دلار و فلج شدن هر چه بیشتر تولید و تجارت شد. معاملات خارجی کماکان اسیر صرافی ها ماندند و هیچ مشکلی حل نشد و بدتر هم شد. شلیک هر موشک شهاب اعصاب همه را بهم ریخت. 40 سال است که یک ملت در سایه جنگ زندگی میکند. شما از نسلی که نه در امد دارد و نه آینده چه توقعی دارید؟
  مردم ایران بوضوح چه به خیابان بیایند و جه نیایند در تامین هزینه زندگی زمینگیر شده اند. مشکلات روحی و روانی و جنسی هر لحظه ابعاد بیشتری پیدا میکنند. قوام و اساس خانواده در معرض خطر جدی است. مواردی در زندگی ایرانیان دیده میشود که قبل از این در خواب هم نمیتوانستند فکرش را بکنند.
  حکومت در یک ماراتن لجبازی با ملت است. تمام کسانی که بعنوان افراد دلسوز میتوانستند مشاوران نظام باشند در زندان و حصر و در بدری اسیرند. فقط لاشخورها خبر از خوبی حال مردم میدهند.
  بی کفایتی و فساد و حالت گردن کلفتی در مقابل مردم دست بردار از سر این آقایان نیست و لذا این بحران مرتب سر بر می آورد تا کی منتهی به ان فاجعه ای بشود که نه از تاک نشان ماند و نه ناک نشان. خدا خودش بداد این مرزوبوم برسد.

   
  • باصفای گرامی

   من سخنان آقای روحانی در جلسه دولت و بعد در بین روسای کمیسیون های مجلس را کامل دیدم،برخلاف بدبینی و تعبیرات خاص شما بنظرم روحانی اتفاقا خیلی خوب و جامع نگرانه به مسائل خرد و کلان کشور و شورش کور و مشکوک اخیر اشاره کرد،در خطاب به مردم،هم اشاره به حق انتقاد آزاد و طرح مطالبات گوناگون و حقوق شهروندی مردم داشت و هم اشاره به لزوم طرح نقد و مطالبات با روش های صحیح داشت ،و هم مساله ایجاد بلوا و فضاهای هیجانی و آشوب و بهم زدن امنیت اجتماعی را محکوم و بر حفظ امنیت مردم و لزوم مقابله قاطع با اقلیتی آشوب طلب که تلاش آنها تلاش اصلاحی نیست و با آشوب طلبی و تحریک دنبال اسقاط نظام هستند،تاکید گذاشت.در گفتگوی با روسای کمیسیون های مجلس نیز، هم اشاره بمشکلات موجود دولت و توطئه های خارجی و حسودی یا دلواپسی برخی دلواپسان داخلی کرد و به شفافیت بودجه و امکانات در آمدی کشور اشاره کرد،هم توضیح داد که با اینکه تاسیس قارچ گونه موسسات مالی و تخلّفات آنها مربوط به دولت غیر کریمه قبلی بوده ولی در عین حال دولت 11 هزار میلیارد تومان هزینه کرده و بدهکاری طلبکاران موسسات تا سقف 200 میلیون را پرداخت کرده،و هم احتمالا بجهت فشارهایی که از درون مجلس و بیرون آن بر دولت هست ،توضیحات معقولی ارائه کرد در این جهت که برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی اموری خلق الساعه نیستند و نیازمند تلاش و گذشت زمان هست مثل مساله اشتغال و مقابله با بیکاری،یا مساله آلودگی هوا یا تامین و بهسازی قضیه آب که یکی از معضلات کشور ماست،بنظرم ما باید واقع بین باشیم ،چه به روحانی رای داده باشیم و چه رای نداده باشیم،من حیث المجموع کارنامه چهار و اندی ساله دولت روحانی در پاکسازی خرابکاری های دولت ناکریمه قبلی و رئیس متخلف آن خوب بوده است،باید به شاخصه های اقتصادی بصورت مقایسه ای نگاه کرد و مساله تورم و رکود و رشد منفی و مثبت اقتصادی،و ایجاد نسبی شغل را در مقایسه با کارنامه دولت قبلی که 700 میلیارد دلار درآمد نفت را دود هوا کرد سنجید و منصف بود،برخی افراد غیر منصف برای کوبیدن دولت روحانی مثلا به فساد یا اتهام برادر روحانی اشاره می کنند،اینکه برادر روحانی متهم باشد یا واقعا فاسد باشد چه ربطی به ارزیابی کارنامه روحانی دارد؟! البته هر دولتی بطور نسبی ضعف و قوت هایی دارد و بگمان من یکی از ضعف های دولت روحانی عدم اطلاع رسانی کافی در مورد کارهای انجام شده است چه از سوی خود روحانی و چه از سوی وزرای او، وگرنه با توجه به اینکه دولت روحانی یکباره وارث وضعیت بحرانی شد که میراث ناکارآمدی و سوء مدیریت رئیس دولت قبل و مدیران او و تحریم های فلج کننده غرب و امریکا بود،تاکنون کارنامه نسبی خوبی در زمینه دیپلماسی و تامین آزادیها و حقوق شهروندی و مسائل اقتصادی داشته است و باید به او فرصت داد و همه مشکلات از جمله مساله رکود یا بیکاری را نباید بگردن او انداخت،گذشته از اینکه بتعبیر او بلایای طبیعی مثل زلزله از شمال تا جنوب کشور هم که کلی خسارت و بار مالی به دولت او تحمیل کرده است،چیزی نبوده که در اختیار او بوده باشد یا مساله کمی بارش و آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن، این است که بنظر من بر خلاف برخی بی انصافی ها و عجله برخی از دلواپسان داخلی ،یا کسانی که اصلا با اصل نظام جمهوری اسلامی همیشه کینه و مشکل دارند یا خود مردم عادی که آگاه بدقایق مسائل اقتصادی نیستند،دولت روحانی واقعا دولت مظلوم و در عین حال بدشانسی بوده است،حال شما ملاحظه کنید در یک همچو شرائط گذار از بی خردی های یک دهه که مستلزم شکیبائی و تحمّل ملی است،این وسط افراد قلیلی (که نوعا هم مطابق آمار و مشاهدات خارجی جوانان زیر 25 سال هستند) یا باشتباه تحلیلی خود یا بتحریک افراد مشکوک یا وابسته به خارج که سرنخ های آن بتدریج در حال روشن شدن هست ،شروع کنند به آشوب و بلوا و بهم زدن نظم جامعه و تمرکز این دولت بیچاره،یک افراد بی توجهی هم که نمونه های آنها را بخصوص در این سایت می بینیم روی همان اشتباهات و ارزیابی کلیشه ای اشتباه خود از بافت جامعه ایران از حرکت های محدود و شورش های کور یا خشن برخی افراد در شهرها که متاثر از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هست،بوجد و ذوق آمده و خائنانه تبدیل شدند به رپورتر و گزارشگر! و تحلیل گر از فلان شهر و فلان شهر،و شعاع شجاعت و اراده ملّی آنها هم همین بوده که: سرم را از پنجره بیرون آوردم و گفتم مرگ بر دیکتاتور، و آن صد نفر دویست نفر جوان هم که متاثر از شبکه های اجتماعی آنجا ابراز احساسات می کردند و رضا شاه روحت شاد! می گفتند برایم بوسه پرتاب کردند! بعد هم شروع به این فلسفه بافی که رضا شاه روحت شاد یعنی چه! برخی دیگر هم نهایت حمیّت و مبارزه سیاسی شان این است که بیایند در فضای این سایت و با عبوسی و ترشروئی و تظاهر به شجاعت و خلّاقیت داد لمن الملک الیوم سر دهند که :این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست و بهمین راحتی با فراخوان چند نفر در فلان شبکه و ایجاد سرو صدا و فحش و اخلال به امنیت مردم،کار این نظام تموم شد! حالا امیدواریم بعد از ساکت شدن این ماجرا ببینیم این رپورتورهای شجاع اخیرا تحلیلگر قدرت تمییز بین اکثریت و اقلیت در بافت این جامعه را دارند یا نه؟ و وراء آن ببینیم وقتی اکثریت مردم ایران را در تظاهرات پیش رو و تظاهرات 22 بهمن دیدند باز هم پنجره واقع بینی را باز می کنند و وقایع کف فلان خیابان را ریپورت می کنند یا نه؟!
   موفق باشید

    
 60. یاران جان درود

  یک سوال بسیار ساده.

  این نیروهایی که برموتور سوارند و مردم را میزند بااین همه یراق و افسار و

  زره و غیره اگر کسی یک مشت پونز یا میخ کج شده جلو راهشان

  پاشیده باشد چه جوری پنجر گیری وکتک مردم راترتیب می دهند

  که ابهت کشککی شان برباد نشود.؟؟؟همان قلعه مستحکمی است

  که با کوچک ترین بادی ضایع شود.

   
 61. “”ما (بهمین سادگی که ساسان بیاید پشت کی بورد و چیزهایی بنویسد!) با امریکا “منافع مشترک” داریم؟ لطف کنید “منافع مشترک” ما با امریکا را دقیق ذکر کنید،امریکا چون منافع مشترک با ایران داشت،زمان مرحوم مصدّق در ایران کودتا براه انداخت یا از آن پشتیبانی کرد؟! امریکا چون منافع مشترک با مردم ایران داشت ،صدام حسین را تحریک کرد به ایران حمله کند و به او کمک کرد؟!””

  دوستان عزیز بعضا تعابیری در دنیای سیاست شکل می گیرد که انسان را متحیر می کند!
  یکی از این تعابیر “ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه” است که محمد رضا شاه فقید به کار برد.
  روحت شاد ای شاه فقید. هنوز هم که هنوز است این تعبیر معتبر است!
  شاه گفت ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه دو خطر بزرگی هستند که ایران را تهدید می کنند.
  امروز هم شاهدیم با هم متحد اند و هنوز هم به کار تخریب ایران مشغول.
  البته سید مرتضی حق دارید سراسیمه شوید و نوشته من را نشانه روید و سعی در بی اعتباری اش کنید.
  مرگ بر آمریکا را از شما بگیرند چه حرفی برایتان باقی می ماند؟
  الباقی برای بعد در فرصت کافی. اگر چه می دانم بیشتر خوانندگان به ویژه جوانان حرف های من را خوب می فهمند و حنای شما برایشان رنگی ندارد لیکن چون سوال کرده اید به روی چشم پاسخ خواهم گفت. اگر چه سوال شما تنها جنبه تمسخر دارد. شاید چند نفری تحت تاثیر القایات جناب عالی قرار گیرند. برای آنان می نویسم.
  در ضمن نام بنده ساسانم است. این خواهد ماند یادگار آن زمانی که دوستان شما به نام ساسان وارد شده و مزخرفات منتشر می کردند و به توصیه روایات منقوله از پیامبر و امامان سعی در مباهته و بد نام کردن نگارنده داشتند.

   
  • ساسان یا ساسانم گرامی،من سراسیمه نشدم،چون مطالب شعاری،تخیّلی و کلیشه ای و شاه دوستانه شما خیلی مهم نیست که سبب سراسیمگی شود،من فقط اشاره به ذوق زدگی های سلطنت طلبانه ساسان یا ساسانم کردم که گویا از آشوبگری گروه قلیلی از جوانان در این روزها بوجد آمده و بر خلاف همیشه که بندرت می نوشت شروع کرده به نوشتن های متسلسل،در مورد نام هم من تعمّد خاصی ندارم بالاخره در زبان فارسی و عرف رایج ما نام ساسان داریم اما ساسانم نداریم،اگر من اشاره به نام واقعی ات کردم نباید احساس بدی داشته باشی دوست عزیز،البته برخلاف تصور و تصریحی کردی من دوستانی اینجا ندارم خودم بذوق و سلیقه و برداشت خودم تک و تنها اینجا می نویسم ،یادم هم هست که چند سال قبل شما درگیری های لفظی با برخی ناشناس ها داشتی یا کسانی بنامت ننوشتند اما اینها بمن مربوط نیست،حال اگر در پاسخ نقد مطلب مستدلی نداشتی نیازی نبود اشاره به جفنگیات شاه کنید یا در مورد ساسان یا ساسانم مته بخشخاش بگذارید.ضمنا بگویم مردم ایران گوششان بامثال شما بدهکار نیست که حالا تا اندکی جایی شلوغ شدی احساس رسالت کنی و شروع کنی به صدور مطوّلاتی در مدح شاه و شاه دوستی و نصیحت وصیت خطاب به نیروهای نظامی ایران،لطفا از این خیالات بیرون بیایید این نظام علیرغم کاستی ها و نقد و ایرادی که حتی خود ما به آن داریم نظامی تثبیت شده است و با این جرو جیرهای فاقد اهمیت و سرو صدای نوشته های شما و امثال شما متزلزل نخواهد شد پس عاقل باشید و ضمن نقد مصلحانه و دلسوزانه جهت ترمیم متدرّج امور،اگر در خارج هستید و تخصصی یا فنی در اختیار دارید بیایید در خدمت کشور و مردم خویش باشید و از خیالات و خواب های خاص در باب بازگشت شاه و شاهیسم و رضا شاه روحت شاد و از این قبیل چیزها بیرون بیایید چون آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ،حال شما هرچه در این فضای مجازی و توی این سایت تغییر لحن دهید و با همدیگر به چیزهایی فحش دهید،واقعیت تغییری نخواهد کرد.

    
 62. سردار/* سعید منتظرالمهدی سخنگوی/* نیروی انتظامی (شما بخون عمله ظلم حکومتی) در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: با تلاش مأموران نیروی انتظامی افرادی که به پرچم مقدس ایران اهانت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

  مش قاسم: اولا اونقده منتظرالمهدی بمون تا علف زیر پات سبز شه. دوما، سرتاپای این مملکت رو کثافت کاریهای تو و امثال تو گرفته که کار به اینجا رسیده. سوما، ای عمله ظلم، مردم ایران بخاطر ندانم کاریهای شبانت و تو برای گذروندن خرج روزانه زن و بچشون به فحشا تن دادن، تو ماتم یه تیکه پارچه رو گرفتی؟ بضاعت عقلت همینه؟ فکر کن، خودت رو آزاد کن، تو هم به ما بپیوند.

   
 63. محمد نوری زاد

  در پاسخ به آنانی که مرتب از من “جنب و جوش” می طلبند:

  ‌ (http://jametan.com/t/9febfc5a9992695625.png)

  محمد نوری زاد :
  هموطنانم، از همچو منی چه انتظار دارید؟
  که پرچمی بدست بگیرم و خیابان به خیابان جلوداری کنم، و مردم و بویژه جوانان را تحریک کنم به شکستن شیشه ها و آتش زدن بانک ها و تسخیر پایگاهها و کلانتری ها و مراکز صدا و سیما؟

  من در این چند روز پا به پای شما
  خون دل خورده ام و فریاد کشیده ام.
  اما چه کنم که با دو چشم خود دژخیمانی می بینم که ایرانی نیستند، اما در لباس سرداران سپاه و ملایان حکومتی، نشسته اند، و برای قدم به قدم ما و شما داستان پرداخته اند. اینان می دانند که برای در دست گرفتن ریسمانِ اختیارِ کشور، به یک “شرایطِ ویژه” نیازمندند، تا با اعلام وضعیت قرمز، با کشور همان بکنند که می خواهند!

  کشور ما به شدت مستعد تجزیه شدن است،
  و سرداران و ملاهای غیر ایرانی، مطلقا نگران تکه تکه شدنِ کشور نیستند. این ما هستیم که باید نگرانیِ نداشته ی آنان را بجان بپروریم، و در حرکتی اندیشیده شده و مطمئن، طومار این نابکاران را در هم بپیچیم.

  ما خواهان فردایی هستیم بدون ملایان، بدون سرداران. برای دستیابی به این فردا، ما باید انرژی های خود را به شایستگی در جایی خرج کنیم که خروجی اش فرو افتادن ملایان و سرداران باشد، نه کمتر از آن.

  پس، نازنینانم،
  ما در هر فریاد و هر نفرتی که ابراز می کنیم،
  به پاره های تن کشورمان نیک بنگریم که مبادا به یکسو برده شوند.

  محمد نوری زاد / یازدهم دیماه 96 / تهران

  MohammadNoorizad

   
  • یاران جان درود

   نازنین نوریزاد نوردیده

   با توجه به سن وسال شما وبهایی که پرداخته اید همین سایت و راهنمایی های

   و یاد آوری کمین کرکسان شاید نیکو ترین کاری باشد که میتوانید وباید انجام دهید.

   درمورد ترس ازپاره پاره شدن مملکت اگر به آزادی واقعی چنان برسیم که فرد فرد

   هم میهنان احساس عزت برابری واعتماد به دولتشان داشته باشند . گمان دارم

   پاره های از دست رفته چون کشورهای بحرین و آزرباییجان وافغانستان ودیگر مناطق

   با شور و افتخار به ایران بزرگ وآزاد وثروتمند بپیوندند.در غیر این صورت در زیر یوغ این

   بی خردان عقل ستیز درست ودرست تر از درست می فرماییدکه تجزیه وبدتر را.

   از یاد نبریم انقلاب فرانسه هم چندین ابن الوقت حتا امپراطور ناپلیون را تجربه کرد تا

   بدین جا رسید. بسیار محتمل است که بعد از ستون خیمه موجود چون لولهنگ دیگران

   بسیار کوچک تراست وهاشمی هم نیست جعل حدیث کند رهبری بی اختیار ویا

   سرداری که چند ماهه سرش بدار میشود ببینیم آنگاه قانونی اساسی بدون اگر مگر ها

   وساواک وساس وکک وکنه .یزدان پاک را سپاس تا جشن فیروزی در کنار شما

   باشیم وآفرین وآفرینگان (خیرات برای روان در گذشتگانی کو خوب وبا ادب زیستند)

   برای انان که شیرانه شهید شدند رابرپا داریم .چنین باد.

    
  • نوریزاد عزیز آنچه که در ارتباط با اتفاقات اخیر گفته و نوشته ای کاملا عاقلانه و مسئولانه بوده . از اینکه تعدادی از هموطنان ما بی پایه “انتقاد” کرده اند دلگیر نشو , و اصلا اهمیت نده چون آنها در واقع از روی احساسات عمل میکنند و سخن میگویند و به زودی هم شروع خواهند کرد به فحش دادن به همین مردمی که حالا ستایش میکنند . مگر تا همین یک هفته قبل مردم را به خاطر بی حالی و ترسویی و چه و چه تحقیر نمیکردند ؟

    
  • هرکسی که صدایش به جائی می رسد باید مردم را به سوی درخواست رفراندوم هدایت کند که بصورت مسالمت آمیز این خواسته را تکرار کنند. در غیر این صورت اگر این شورش های کور ادامه پیدا کند و منجر به شکاف در نیروهای مسلح شود باید منتظر سرنوشت سوریه و لیبی باشیم چون هیچ عقلانیتی از حاکمیت انتظار نمی رود.

    
  • نه آقای نوری زاد ، همینکه شما حزب با ادبان تشکیل داده اید و مشغول یارگیری بوده و نوشته های مردم را هاشور می کنید ، برای ایران و ایرانی خدماتی است که بایستی تاریخ نویسان در آینده انگشت بدهان در وصف خدمات شما برای ایرانمان بنویسند .

   —————

   بله دوست گرامی
   من فحش ها و توهین ها و بی ادبی های زننده را حذف می کنم.
   با احترام

   .

    
  • درود دوست گرامی و عزیز
   این جنبش همگانی ، سرتاسری، یکپارچگی ایران را نشان می دهد. بودن و خود این نظام باعث تجزیه ایران خواهد شد.

    
 64. تحلیلی کوتاه بر محتوای اعتراضات اخیر-با خیره شدن به شعارها که عصاره ی چلانده شده ی خواست عموم است.
  1. این اعتراضات هیچ ربطی به احمدی نژاد ندارد گرچه ظاهر امر نشان از این دارد که مردم فقیر جلودار اعتراض اند و همین ظاهر، او و تیم متوهمش را باد خواهد کرد و بر اثر درست ندیدن واقعیت از چاله به چاه خواهد افتاد اما یا آما.
  2. محتوای اعتراضات یک هسته ی ثابت دارد که آن را در یک پرسش و پاسخ کوتاه ارائه می توان کرد: چرا کشور ما فقیر است؟ چون هرچه داشتیم، خرج توهمات روحانیت شد. این پرسش و پاسخ در شعارهای متنوعی به شکل هوشمندانه ای متجلی شده است. مثلا شعار «رضا شاه روحت شاد» اشاره ای روشن به این حقیقت است که رضاشاه تنها کسی بود که به توهمات روحانیت وقعی نمی نهاد. این شعار ربطی به احیای سلطنت ندارد و ربطی به دفاع از پهلوی هم ندارد. این شعار مستقیما قلب روحانیت را هدف می گیرد که: رضاشاه شما را شناخت و ما الان می فهمیم که چقدر او دانا بود. انقلابی در حال شکل گیری است که کل روحانیت را هدف گرفته است و این انقلاب یک انقلاب فکری است نه سیاسی. البته سیاست هم به تبع این انقلاب، دچار تحول بنیادین خواهد شد اما آنچه اساسی است این است که مردم فریب های روحانیت را با جان و دل شناخته اند و از این فریبها جان شان به لب رسیده است.
  3. شعارهای «اسلام را پله کردید و مردم را ذله کردید»،«نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران»،«مرگ بر روحانی»،«آقا خدایی می کند و ملت گدایی می کند» ناظر به موضع گیری شدید و رادیکال علیه روحانیت است. حتی شعارهایی مانند«ما آریایی هستیم و عرب نمی پرستیم» ربطی به نژاد عرب ندارد و واکنشی تند به عرب گرایی افراطی روحانیت است که به جای بها دادن به شخصیت های تاریخی ایرانی، فیلیم ملیاردی در باره مختار ثقفی و شخصیت های دیگر می سازد که هیچ ربطی به ایران ندارد و در مواردی که نام ایران را به کار برده، فریبکاری محض است. مردم از فریب به ستوه آمده اند-فریبی که هدفش تحقیر فهم مردم است.
  4. این شعارها بسیار هوشمندانه و دقیق اند زیرا مرزهای خود را مشخص کرده اند. شعارها در همه ی عبارات، روحانیت و فریبکاری روحانیت را در عرصه فرهنگ، سیاست، بودجه و اقتصاد و روابط بیین الملل نشانه می رود و بیانیه ای از طرحی فکری و عمیق و بازتابی از آگاهی اجتماعی جدید نسبت به روحانیت است. این اعتراضات فراتر از سیاست اند و فراتر از خامنه ای و روحانی.
  5. حتما دستگاه ولایی اعتراضات سراسری مردم را به مشتی سلطنت طلب و غرب زده و خودفروخته تقلیل خواهد داد که با دین و انقلاب مخالف اند.(الان که این عبارات را می نویسم، درست در ساعت هشت شب نهم دی ماه سال در قم صدای بوق ممتد ماشین های مردم کل خیابان زنبیل آباد را فراگرفته است. مردمی که در کنار خود، تنها فریب روحانیت و سالوسی و ریاکاری می بینند و از آن به ستوه آمده اند اما روحانیت کور است و عیب مادرزادی خود را نمی بیند).این شعارها بیانگر آگاهی مردم نسبت به شرارت آخوندی است که رضا شاه ماهیت آنها را زودتر از همه شناخت و ما اکنون می فهمیم که او چقدر آگاه به حقیقت بود. مردم معترض معتقدند که روحانیت در همه ی عرصه ها شرارت تولید کرده است هم در سیاست خارجی و هم در قبضه همه ی عناصر قدرت و امکانات کشور و هم در فرهنگ و هم در دین. هم در هجوم رسانه ای سراسری و تحقیر همه ی مخالفان و معترضان. روحانیت با تحقیر کردن عقل سلیم مردم، خشم آنها را برانگیخته است.
  6. پایگاه شناسی مردم معترض نشان می دهد که آنها انبوه مردمان متنوعی اند که از تحقیر شدن خشمگین اند به همین دلیل گرانی و بیکاری را که واقعیت دارد و عینیتش مورد قبول همگان است، به میان آورده و انگیزه اصلی خود را از زبان گرانی و بیکاری فریاد می زنند. انگیزه اصلی آنها واکنش به انبوه انبوه تحقیری است که از صدا و سیما و از زبان هر آخوندی نثار درک و فهم و شعور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی آنها می شود.
  7. واکنش دستگاه روحانیت چه خواهد بود؟ آنها بر تحقیر بیشتر معترضان خواهند افزود. یا در زبان خواهند گفت: معترضان حق دارند نسبت به بیکاری و گرانی اعتراض کنند و همین. این واکنش روحانیت، تنها حادثه را ریشه دارتر و خشم را عمیق تر خواهد کرد. باید با صدای بلند به روحانیت گفت که: خوب است روحانیت باور کند که شعار «مرگ بر روحانی» یک شعار استعاری است و تحلیل محتوای آن نشان از یک خشم عمیق نسبت به صنفی-نه صرفا شخصی به نام حسن روحانی رئیس جمهور- دارد که عقل سلیم و شرافت ذاتی مردم را ( اعم از دانشگاهی، کارگر، مهندس، معمار، فیلم ساز، معلم، دانشجو، دانش آموز، زن و دختر و اقلیت و نژاد و ایرانیت) مدام در زبان و بیان خود تحقیر می کند.
  8. مردم به این نتیجه رسیده اند که باید کاری بکنند. آنها به نهایت غمگینی رسیده اند. غم از بازی خوردن و توهین شنیدن و تحقیر شدن نه لزوما از نداری و فقر گرچه فقر و بیکاری هم بیداد می کند. مردمی که چنین غصه دارند، باید کاری بکنند. سوگواری آنها به نهایت غمبارگی خود رسیده و اکنون وقت آن است که دست به کاری بزنند و به همین دلیل دارند کاری می کنند که روحانیت برایش باورناپذیر است. آنها فریاد می زنند زیرا بعد از تجربه یک غم سنگین، بهترین کار این است که فریاد بزنی و سپس کاری بکنی که در تصور هیچ کس نمی گنجد.
  9. یادآوری نهایی: اینکه دستگاه روحانی و جهانگیری و برادران دزدشان، دنبال مقصری به نام شکست خوردگان انتخاب می گردند، تنها یک حقه کثیف آخوندی برای نادیده گرفتن عظمت ملت ایران است. علم الهدی و رئیسی در سطحی نیستند که مردم را به شعار علیه کل دستگاه شیطانی ولایت فقیه بکشانند. آنها توان این را ندارند که یک نفر را علیه روحانی بسیج کنند مگر آن یک نفر حقوق بگیر دستگاه رضوی باشد. آری آنچه در این تظاهرات واقعیت دارد این است که: تظاهرات کنندگان مردم واقعی اند. آنها هیچ جا استخدام نیستند نه در دستگاه روحانی و نه در دستگاه خامنه ای و علم الهدی و نه در دستگاه پیزوری احمدی نژادی ها.

   
 65. صادق لاریجانی: شکستن در و پنجره بانک ها غیرقابل قبوله…. اما غارت موجودی بانک ها و چپاول مملکت و تاراج آن بدست ما و آقازاده ها و بیت رهبری نه تنها آزاد است بلکه شرعی و از اوجب واجبات است .

   
 66. علت سکوت تبریز به نظر میرسد جادوگران حاکم بر کشور توانسته اند مهمترین بال آزادیخواهی در طول تاریخ ایران یعنی آذربایجان را از سایر مردم جدا کنند. در طول سالیان اخیر به خصوص از ماجرای کاریکاتور روزنامه ایران در سال 85 و خشکیدن دریاچه ارومیه در سالهای بعد و ماجرای برنامه تلویزیونی فیتیله و فتنه های مشابه با هر ریشه و دلیلی که پیگیری انها زیاد هم پیچیده نیست مردم آذربایجان و تبریز احساس تنهاماندن و رهاشدگی توسط جادوگران حاکم و مردم سایر نقاط کشور کردند به خصوص اینکه درگیری ها و کتک خوردنها و توهین شنیدن ها و زندانهای فله ای و … نه تنها هیچ بازتابی در بین سایر مردم نداشت بلکه به نوعی با جادوگران حاکم همراهی هم میشد. این قضایا باعث گسترش نظریه ای بین مردم عادی آذربایجان و تبریز شده که حالا که درین کشور تنها هستیم بقول عامیانه اش بهتر است خرج خودمان را از سایرین جدا کنیم و این تظاهرات و درگیری های چند روزه اخیر هم دعوایی بین فارسها بوده و به ما ربطی ندارد دربین قدیمی تر ها هم این حرف زیاد شنیده میشود که در انقلاب 57 نقش اصلی را آذربایجان و ترکها ایفا کرد ولی نه تنها هیچ دستاوردی برایشان نداشت بلکه بیشتر از زمان قبل از انقلاب مورد ظلم و ستم قرار گرفتند . اینهایی که گفتم البته هیچ ربطی به ماجراهای تجزیه طلبی و پان ترکیسم و اینها ندارد چون در شهر 1/5 میلیون نفری تبریز تعداد هوادارانشان شاید به 100 نفر هم نرسد . شعارهای بازی جمعه گذشته تراکتور و پرسپولیس هم مزید بر علت شده که جو عمومی منطقه کلن عوض شود . البته به نظر میرسد چون هر دو باشگاه زیر نظر سپاه اداره میشوند این شعارها هم با چراغ سبز و هماهنگی همین جادوگران در ورزشگاه داده شده با هدف جدا کردن آذربایجان از قیام سایر مردم ایران . امروز هم کلیپ کوتاهی از حسن شریعتمداری فرزند آیت الله شریعتمداری در فضای مجازی پخش شد که ایشان درخواست پیوستن مردم آذربایجان و تبریز به قیام مردم را میکردند غافل ازینکه بیشتر کسانی که ایشان و پدرشان را میشناختند و یا حرفشان را گوش میکردند یا فوت کرده اند یا بعلت کهولت سن توان راهپیمایی اعتراضی ندارند و بیشتر جوانان ایشان را نمیشناسند . همه اینهایی که گفته شد باعث شده مردم آذربایجان خود را غریبه حس کرده و این درگیری ها را دعوای بین فارسها بدانند و تا اینها به نوعی حل نشود از تبریز و آذربایجان هیچ خبری نخواهد بود.

   
 67. مصلح آبادی اراکی

  با سلام آقای نوری زاد در سال 1388 و پس از تقلب در انتخابات و بیرون آمدن مردم از خانه به کف خیابان و کشتار مردم در کهریزک و … ، نظام مقدس و ولایی و اسلامی بخاطر دوختن ” شقیقه به گوزن ” ، آقایان کروبی و میرخسین موسوی ( رئیس جمهور اصلی ) و سرکار خانم رهنورد را در زندان و حصر کرده اند . به نظر جنابعالی این بار نظام مقدس و ولایی و اسلامی ، به کف خیابان آمدنِ مردم را چگونه و به چه بهانه ای ” شقیقه را به گوزن ” وصل میکند ؟

   
 68. دستور سرکرده دزدا و غارتگران و آدمکشان و شکنجهگران در قوه غذایه به دادنستان‌ها:‌ با اغتشاشگران برخورد کنید.
  مش قاسم: ای نادان اگه اینا دادستان بودن کار به اینجا نمیکشد. اینا همه عمله ظلم هستن که تو بتونی به اعمال ناشایستت ادامه بدی. تو …(سه نقطه از مش قاسم) میخوری دستور ظلم مضاعف میدی، ما به تو دستور توقف میدیم. خودتو به نزدیکترین پاسگاه انتظامی معرفی کن!

   
 69. با درود به جناب نوری زاد گرامی
  حوزویان جه شدند ؟ نطقشان کور شد ؟ به گمانم شیخ مرتضی قم نشین تلنگری نوش حان کرده و اگر این اوضاع ادامه داشته باشد وی باید به فکر کار دیگری باشد راستی جناب نوری زاد میدانید شعار بسیار خوبی که دانشجوهای دانشگاه تهران میدادند چه بود ؟ ما تماشاگر نمیخواهیم ! به ما ملحق شوید ! اگر به مناطقی که اعتراض های عمومی علنی انحام میشود سری بزنید محال است که یک آخوند ببینید ! البته از ترس گرفتن گریبان نامبارکشان دم به تله نمیدهند . البته امکان هدایت تخریب کننده گان اموال عمومی توسط خناسان و مزدوران رژیم هست که اگر مردم معترض هوشیار باشند رژیم دجالان طرفی نخواهد بست و مردم باید بدانند که نیرو های اطلاعاتی با لباس شخصی سایه به سایه آن ها برای شناسایی حظور دارند و باید گزک دستشان ندهند فقط اگر ممکن است اگر احیانا از افراد تخریب گر که دستگیر میشوند عکس بگیرند و به حافظه بسپارند و اگر باز هم در موارد دیگر آن ها را مشاهده کردند شک نکنند که از مزدوران رژیم هستند که مردم را به بیراهه هدایت میکنند کافی است این وضع تداوم داشته باشد فعلا که ( علم الهدا ) به شکر خوری افتاده تا نوبت هم پالکی هایش کی باشد . آینده ثابت خواهد کرد .

   
  • پسر شجاع! زیاد احساساتی نشو! تو خودت یکی از تماشاگران هستی،اگر تماشگر نبودی اینجا به ابراز شجاعت و احساسات نمی پرداختی،چون مطابق آمار معاون امنیتی وزیر کشور 90 درصد از اینهایی که این چند روز با تحریک های مختلف شبکه های اجتماعی سرو صدا و آشوب کردند جوانان زیر 25 سال بوده اند،و تو اینطور که از رژه الفاظت پیداست زیر 25 سال نیستی هرچند طرز تفکر و اطوارت از نوجوانان هم کودکانه تر است،شما هنرت همین ابراز شجاعت و هیاهو در اینجاست و گرنه یا توی خیابان بودی،یا جزء دستگیر شدگان! تو اگر موافق هیاهو و سرو صدا هستی چرا اینجایی؟! ضمنا توقع حضور از کسانی که مخالف این شورش های کور هستند هم باز ناشی از فقدان عقلانیتی است که در تو هست،من همه مردم را به یک چوب نمی رانم ،اما روزهای آینده نشان خواهد داد سرنخ های این شورش کور کجا بوده و اکثریت مردم چه می گویند،شما همین جا باش و فقط با غلط نویسی پشت کی بورد مبارزه سیاسی کن پسر شجاع تماشاگر!

   ————-

   درود دوست گرامی
   نوشته اید:
   ……روزهای آینده نشان خواهد داد سرنخ های این شورش کور کجا بوده و اکثریت مردم چه می گویند…..
   می گویم: سرنخ های این شورش، در نفرتی است که مردم از ملایان دزد و آدمکش و نالایقِ حکومتی و شخصِ ولی فقیه و سرداران سیری ناپذیر سپاه دارند. انکار چنین واقعیت آشکاری، تبر بر شاخه ی زیر پای خود کوفتن است.
   با احترام

   .

    
   • آخوند قم نشین مثلا شجاع ؟
    توکه یعنی از طرف حکومت مامور نیستی ؟ عاقلان دانند ! آخوند که هستی ! با همین لباس آخوندی بیا در میان مزدوران حکومتی که گزندی به رخسارت نرسد ببین جه فحش های آبداری همان جوانان نثارت میکنند ! اگر خیلی شجاع هستی ! اگر خیلی غیرت داری به همان خمس و زکات بسنده کن تا اموراتت بگذرد ! نه اینکه بشینی پشت رایانه و از نرم افزارت رونویسی کنی و از بیت المال به گلوی گشادت حق مردم را واریز کنی و برای اعتراض به حقشان پشت چشم نازک کنی و آمار سراپا کذب مثلا وزارت کشور را رو نویسی کنی الان زات خود را خوب نشان میدهی ببینم من اگر برم توی زندان به توی قم نشین چی میماسه ؟ اینجا فریاد میزنی که پرونده من را ندیدی ؟ و نمیدانی به چه جرمی بازداشت شدم ! فوازه چون بلند شود سرنگون خواهد شد . ما به چشمان خود حتما فلاکت شما آخوند ها را خواهیم دید . همین .

    ————-
    مهرداد گرامی
    جوری با سیدمرتضی سخن می گویی که انگار میدان جنگ است و باید هرطور شده حریف را بخاک ببری. دوست من، اینهمه هیجان و نفرت مگر راهگشاست؟ که اگر راهگشا بود از آنهمه نفرت و نوشتن های تمام نشدنی بین مذاهب مردم بی نوا راه به جایی می بردند. می دانی چه انرژی ها و سرمایه ها خرج نفرت افکنی مثلا میان شیعه و سنی شده است؟ همه اش بخاطر این است که من بهشتی ام و درست می گویم و تو جهنمی هستی و درست نمی گویی. دریغ از وقت و انرژی های هدر شده. کمی آرامتر دوست من.
    با احترام

    .

     
    • مهرداد،باز که “ذات”رو زات نوشتی! چقدر بگم دوباره مدتی برو اکابر روی دیکته و املاء کلمات کار کن؟! من که چیزی نگفتم،من گفتم با آشوب و تحریک خارجی و بهم زدن مملکت مخالفم،اما پرسیدم شما که اینقدر اولدورم بولدورم می کنی و با این حرکات مخالفی و خیلی پسر شجاعی هستی و دیگران رو تماشاگر فرض می کنی چرا خودت اینجا نشستی و تماشاگری؟! چرا در ساعاتی که دیگران توی خیابون بودند تو توی خونه گرم و روی کاناپه و پشت رایانه خونه نشینی و داری اینجا کامنت می نویسی؟! این یک سوال ساده است ،یا باید در اون تظاهرات اگر درستش میدونی باشی ،حال یا سالم بازگردی پشت رایانه! یا دستگیر بشی مثل همه اونهایی که میگی تظاهراتشون و آشوب و بلواشون و بآتش کشیدن اینور و انور و کشتن بیگناهان توسط اونها حرکت درستی بوده،چرا همه شجاعتت و اولدورم بولدورمت مربوط به این سایت و یک فضای مجازیه؟ این یک سوال ساده هست و ربطی به این نداره که من از کجا می خورم،این بشما پسر شجاع مربوط نیست ولی من بارها گفته ام که نوشتن من اینجا ذوقیه و ربطی به کار و ارتزاق من نداره،چون حرفی نداشتی باز معرکه گرفتی پسر شجاع؟!

      
 70. ایران سوریه و لیبی نخواهد شد
  مگر این که حکومت ملایان مرتکب همان خطایی شود که سران سوریه و لیبی مرتکب شدند.
  در اینجا روی سخن من با قوای مسلح است اعم از نیروی انتظامی سپاهیان بسیجیان و به خصوص ارتش ملی.
  آری خطر تبدیل شدن ایران به سوریه و لیبی وجود دارد و نباید آن را دست کم گرفت. در سوریه و لیبی چه اتفاقی رخ داد؟ بشار اسد و قذافی شروع کردند به حمله مسلحانه به تظاهر کنندگان. بعد که دیدند سلاح سبک کارگر نیست و نمی تواند سیل خروشان جمعیت را متفرق کند دست به سلاح سنگین بردند و در نهایت صفوف تظاهر کنندگان بی سلاح را بمباران هوایی کردند.
  نتیجه؟
  ارتش هر دو کشور فرو پاشید. اگر چه افسران و رتبه های بالای ارتش از قسم خورده های بشار اسد و قذافی بودند لیکن سربازان عادی حاضر به مشارکت در قتل عام مردم نشدند و از ارتش گریختند.
  نتیجه؟
  در پی فروپاشیدن ارتش و دیگر قوای مسلح نیروهای جهادی وارد میدان شدند و خلا امنیتی بوجود آمده را به سود خود پر کردند.
  باقی مانده های ارتش بعث صدام فرصت را مغتنم شمرده و سوریه را به مرکز تاخت و تاز خود تبدیل کردند. این در حالی بود که ارتش سوریه یکی از مقتدر ترین نیرو های مسلح منطقه به شمار می آمد و در صورتی که مرتکب خطای استراتژیک بمباران مردم بی سلاح نمی شد به راحتی می توانست از پس جهادیون وارداتی بر آید که سهل است اگر ساختار ارتش سوریه حفظ شده بود هیچ گروه جهادی جرات نمی کرد سوریه را جولانگاه خود کند.
  درسی که از این حوادث می آموزیم این است که تک تک اعضای قوای مسلح ایران باید بدانند و آگاه باشند هرگز از اوامر و دستورات غیر قانونی حکومت ورشکسته قرون وسطایی ولایت فقیهی پیروی نکنند.
  وظیفه قوای مسلح یکی است و آن حفظ جان و امنیت ملت ایران. حال اگر ملت ناچار شود برای احقاق حقوق پایمال شده خود به خیابان ها ریخته و خواستار برچیده شدن بساط ظلم و بی عدالتی شود قوای مسلح موظف خواهد بود امنیت معترضین و تظاهر کنندگان را تامین کند. هر کس به شما دستور داد با مردم خشونت بورزید و خدای ناکرده به سوی آنان شلیک کنید و موجب رعب و وحشت مردم شوید بدانید دشمن ایران و ایرانی است و دانسته یا ندانسته ایران را به سوریه و لیبی تبدیل می کند.
  در هیچ جای دنیای متمدن نیرو های مسلح وظیفه ندارند که سهل است اجازه ندارند به سوی مردم معترض بی سلاح تیر اندازی کنند یا آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
  تصاویری که از زد و خورد نیروی انتظامی با تظاهر کنندگان در کشور های متمدن دنیا می بینید متعلق به هنگامی است که گروه های رادیکال به این نیرو ها حمله می کنند. مادامی که تظاهر کنندگان آرام هستند و اعتراض خود را با صدای بلند ابراز می کنند کسی حق ندارد متعرض آن ها شود.
  نیرو های مسلح آگاه باشید و هشیار باشید. حکومت ها می آیند و می روند آن چه مهم است ایران عزیز ما است که موطن ما و مامن ما و خانه همه ما است و جان و زندگی ما و امنیت ما به آن بسته است.
  جاوید ایران.

   
 71. شناسایی عوامل اصلی شورش های اخیر

  با همت سربازان گمنام امام زمان عوامل و محرکین اصلی آغاز اغتشاشات اخیر که از شهر مقدس مشهد شروع شد شناسایی شدند .. .. بگفته یک مقام آگاه این دونفر به اسامی ، آیت الله پت و آیت الله مت ، با همکاری عوامل موسات و ترموستات و پروستات سعی در ایجاد انفجار داشتند که بشکه مربوطه زودتر از موقع ترکید ، حال هرسه چهار نفر وخیم و ناجور و بدبو گزارش شده.

   
 72. این آقای سید مرتضی کجا تشریف دارن ، خیلی وقت است که در /////// گیر کرده اند .
  نوبت شما هم خواهد رسید ، نگران نباشید

   
 73. https://twitter.com/VP

  (2/2)…The bold and growing resistance of the Iranian people today gives hope and faith to all who struggle for freedom and against tyranny. We must not and we will not let them down. #IranProtests

  معاون ترامپ درباره اعتراض‌ها در ایران: اشتباه شرم‌آور گذشته را تکرار نمی‌کنیم

  مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود درباره اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر ایران نوشت:

  “تا زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست و من معاون رئیس جمهور هستم، ایالات متحده اشتباه شرم‌آور گذشته‌مان را تکرار نخواهد کرد، زمانی که دیگران (دولت قبلی) کنار ایستادند و مقاومت دلیرانه مردم ایران را که علیه رژیم بی‌رحمشان می‌جنگیدند، نادیده گرفتند… مقاومت جسورانه و روزافزون امروز مردم ایران به تمام کسانی که برای آزادی و در مقابل استبداد می‌جنگند، امید و ایمان می‌دهد. ما نباید آنها را تنها بگذاریم و این کار را نخواهیم کرد.”

   
 74. دومین واکنش حسن/* به تجمع‌ها: این اقلیت کوچک به خوبی جمع می‌شود.
  مش قاسم: بزودی میفهمیم این اقلیت کوچک کیا هستن که جمع میش!

  /*: ک

   
 75. ۹۶ تکرار ۸۸ نیست، فرای آن است، حسین باقرزاده

  آن چه امروز در خیابانهای ایران می‌گذرد از جنس تظاهرات سال ۱۳۸۸ نیست. ابعادی به مراتب گسترده‌تر دارد و می‌توان آن را حتی نقطه پایان جنبش سبز (به معنای جنبشی که تحت رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار دشت) تلقی کرد.

  ۱ – انگیزه تظاهرات ۸۸ مهندسی کردن انتخابات و سر برآوردن فرد مورد تأیید خامنه‌ای از صندوق های رای بود. انگیزه تظاهرات امروز وضع نابسامان اقتصادی و سختی معیشت مردم است. در سال ۸۸ معترضان رای خود را باز می خواستند که از دید آنان مصادره شده بود. معترضان امروز حق خود از سرمایه ملی و منابع طبیعی را می‌خواهند که از سوی مقامات حکومتی دزدیده شده و به غارت رفته و یا نصیب وابستگان و متحدان رژیم در کشورهای دیگر شده است.

  ۲ – به دلیل فوق، ترکیب جمعیتی (دموگرافی) تظاهرکنندگان فرق می‌کند. در ۸۸ عمدتا طبقه متوسط شهری و تحصیل‌کرده ستون اصلی تظاهرات را تشکیل می‌داد. در سال ۹۶ اقشار مختلف اجتماعی و به خصوص آنانی که از سیاست‌های اقتصادی و مالی حکومت و فساد گسترده در همه ارکان حکومتی رنج می‌برند (از مال-باختگان گرفته تا بازنشستگان و کارگرانی که ماه‌ها مقرری یا مزد ناچیز خود را دریافت نکرده‌اند) و خیل عظیم بیکاران (از هر طبقه اجتماعی) به حرکت در آمده‌اند.

  ۳ – جنبش ۸۸ با فراخوان و رهبری اصلاح‌طلبان شکل گرفت و رهبری آن تا حد زیادی در کنترل اصلاح‌طلبان بود. جنبش ۹۶ به صورت خودجوش و بدون رهبری سرتاسری شروع شده و در کنترل هیچ نیروی سیاسی نیست.

  ۴ – جنبش ۹۶ در هیچ چارچوبی محدود نیست و شعارها غالبا ساختارشکنند و علیه کلیت نظام شکل گرفته است. جنبش ۸۸ با شعارهای اصلاح-طلبانه شروع شد و بعد گرچه در مواردی به شعارهای میهنی و ضد رژیم کشیده شد ولی عمومیت نیافت و رهبری جنبش تلاش دشت آن را در محدوده شعارهای اصلاح‌طلبانه نگاه دارد.

  ۵ – شعارهای جنبش ۹۶ «دموکراتیک‌تر» است به این معنا که از هر نوع شعار که گویای خواسته بخشی از جامعه است در آن شنیده می‌شود – از شعارهای ضد نهادها و سیاست‌ها و اشخاص حکومتی و نفی روحانیان حاکم و رژیم اسلامی گرفته تا شعارهای میهنی و یا سلطنت‌طلبانه.

  ۶ – جنبش ۸۸ تهران-محور بود و در شهرهای دیگر کشور بازتاب چندانی نداشت. اصولا سیاست در ایران تهران-محور است، تهران مرکز فعالیت‌های سیاسی است. نه فقط تظاهرات عمده سیاسی و بلکه توطئه‌ها و کودتاها در تهران شکل می‌گیرند و رسانه‌ها اخبار تهران (و نه شهرهای دیگر) را در ردیف اخبار کشوری پوشش می‌دهند. جنبش ۹۶ بر خلاف این خصیصه کلی سیاست در ایران و از جمله جنبش ۸۸، ریشه شهرستانی و سراسری در کشور دارد. این جنبش نه منحصر به پایتخت است و نه از آن‌جا آغاز شده است. جنبش در چند شهر دیگر شکل گرفت و به سرعت به غالب شهرهای کوچک و بزرگ ایران سرایت کرد و به تهران هم رسید.

  7 – جنبش ۸۸ به دلیل ان که تهران-محور و عمدتا متشکل از طبقه متوسط تحصیل‌کرده بود نتوانست اقوام غیر فارسی‌زبان را در بر بگیرد. ولی جنبش ۹۶ که شهرستانی، سرتاسری و معیشتی است به سرعت و آسانی به محدوده نواحی قومی ایران نیز سرایت کرد و عمومیت یافت.

  ۸ – از آن جا که تظاهرات ۹۶ تحت رهبری هیچ شخصیت یا جریان خاصی نیست، حکومت نمی‌تواند برای کنترل یا مقابله با آن روش فشار یا حصر و دستگیری و سرکوب رهبران را پیش بگیرد و از این طریق جنبش را فلج کند. اگر جنبش سبز با کشتار چند ده نفر در تهران و دستگیری سران و بالاخره حصر رهبرانش مهار شد، در جنبش ۹۶ چنین راهبردی موثر نیست. مقابله با این جنبش تنها با کشتار وسیع سرتاسری امکان دارد، ولی حتی قدرت چنین حربه‌ای برای خاموش کردن مردمی که از فشار معیشتی و اقتصادی به خیابان‌ها ریخته‌اند مورد تردید است، و بلکه به احتمال زیاد، روند فروپاشی نظام جمهوری اسلامی را تسریع خواهد کرد.

  تفاوت‌هایی از این قبیل، جنبش ۹۶ را کلا از جنبش سبز متمایز می‌کند و به آن خصوصیت دیگری می‌دهد. این جنبش ریشه در نارضایی مردم از سیاست‌های کل نظام به خصوص در زمینه اقتصادی دارد، مردم به جان آمده را در سراسر کشور به خیابان‌ها کشانده است، تحت کنترل هیچ نیرویی نیست، کلیت نظام را هدف گرفته است و نفرت عمومی مردم از نظام ولایت فقیه و سیاست‌های داخلی و خارجی ان را به نمایش گذاشته است. فروپاشی نظام ولایت فقیه و حکومت مذهبی آغاز شده است و هر گونه توسل رژیم به حربه سرکوب و کاربرد خشونت عریان بعید است اثری جز تسریع این روند داشته باشد.

   
 76. یاران جان درود

  خوب است هر روزه دستاورد های مردم را در مقابل تلفاتشان

  لیست کنیم .اگر هم توانستیم راهکاری پیشنهادی ارایه.

  حقیر سوخته شدن مهره های پنهان اسهال طلبان که موفق شدند

  بادوگانه گویی ومعطل وفشل کردن آمال مردم در 2 خرداد را در خاک

  دفن کنند و95 در سدآنان بازجو وشکنجه گر بوده اند مثل همین عبدی

  (عبد رهبرش) وهمپالگی هایش که این چند روزه زوزه ای کشیدند را

  یکی از بزرگ ترین آنها می دانم .((اسهال طلب /اصول گرا گور بابای

  هردو تا )) آشکار شدن دشمنان پنهان نیمی از پیروزی است چه

  از پشت خنجر نمی خوریم و پروژه دها ساله رژیم رجیم راخنثا.

   
 77. توضیح: دو سه روز قبل دوست محترمی نوشته ای از محسن کدیور برای من فرستاد که محتوای آن تحلیل شعارهای اعتراضی این روزها بود و اینکه “اکثریت مردم” شعارشان این است ،من در موضع مخالف با ایشان این جملات را نوشتم
  —-
  سلام یک تعبیری داره ایشون که “اکثریت مردم”چنین میگن چنان میگن و این کلمه “مردم” را هم تکرار می کند،حضرت عباسی در این ویدئوهایی که از شهرهای مختلف ایران بوسیله موبایلها ارسال میشه،اکثریت مردم ایران دارند این شعارها رو میدن؟! فرض کنید تا حالا ده پانزده شهر حوزه اعتراضاتی بوده،مثلا در زنجان با جمعیتی که کثرت آنها را در عزاداری در آن میدان دیده اید،اینها که در زنجان بصورت دسته مثلا پنجاه شصت نفر ه جمع می شوند و این شعارها رو می دهند می شوند اکثریت مردم زنجان؟! اکثریت مردم زنجان اونهایی که در ایام عزاداری در آن میدان جمع میشوند هستند یا این پنجاه صد نفر که با فراخوان های مشکوک در شبکه های اجتماعی دور هم جمع می شوند؟ در شهرهای دیگر هم همینطور،بعد مثلا ببینید شما در مشهد یا جاهای دیگر اعتراض اولیه مردم مثلا دو سه هزار نفره چیه؟ شعار اقتصادی است و اینکه فلان موسسه پول ما را پس بدهد یا چرا اختلاس شده یا چرا دزدها ول هستند و ..بعد لابلای اینها چند نفر بیست نفر سی نفر میان شعار علیه نظام جمهوری اسلامی و اسلام و آخوند میدهند یا شعارهای پوچ آریایی و هخامنشی ،اینها میشوند اکثریت مردم ایران؟! پس چه میگوید ایشون که رفته توی امریکا نشسته از دور دستی بر آتش داره؟
  بعد هم آیا شعار نفی نظام فعلی و درخواست نظام دیگر،باید با آتش زدن بانک و اماکن عمومی و دولتی باشه؟ ایشون راضی است که عده ای به تحریک شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی و ترامپ و دیگران بیان کشور رو به آشوب بکشن و اموال عمومی رو نابود کنن؟ اینها میشن اکثریت مردم؟! بهتر است شعاری حرف نزنیم، شما خودتان توی قم هستید،خدا وکیلی اون پانصد نفر هزار نفر که پریروز توی خیابان صدوق و زنبیل آباد جمع شدند و شعارهای ساختار شکن دادند میشوند اکثریت مردم قم؟! پس اونهایی که مواقع دیگر اجتماعات بزرگ میکنند (من نه دی و فیضیه طلبگی که اجتماع خاص هست رو نمی گم ) مثلا در 22 بهمن اینها اجنّه اند؟! ایشون اشتباه میکنه،البته تظاهرات آرام و مطالبات اصلاحی مطابق قانون درسته ولی این شعارهای هیجانی رو به عنوان اکثریت مردم توجیه کردن کار درستی نیست.
  گذشته از این شما که اخبار رو می بینید،چه کسانی در خارج دارند از این حرکات محدود حمایت می کنند:مریم رجوی سرکرده منافقین،ترامپ،نمایندگان مجلس امریکا،شاهزاده رضا پهلوی،شهبانو فرح دیبا و …کسانی که از همان اول انقلاب با این انقلاب و جمهوری اسلامی مخالف بودند،خودشان آنجا نشسته اند و پاها را روی هم انداخته اند از طریق پیام رسانی در این شبکه هایی که توی جیب هر نوجوانی هست اونها رو تحریک می کنند، خوب معلومه آرزوی اینها چیه، اینها می خواهند با اسقاط این نظام برگردند و خودشون کاره ای باشند،این روشنه ،مگر شاه دوست و سلطنت طلب بعدش میایند من و شمای آخوند منتقد رو سر کار میارن؟ خیلی لطف کنند من و شما رو اعدام نکنند ،من نمی گویم هرکس بیرون میاد و شعار اعتراضی در باب مسائل اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی میدهد مزدور ا تحریک شده دشمن است،اما شما مگر فراموشتان شده که مدتی قبل یکی از مقامات رسمی عربستان گفت ما باید حکومت ایران را داخل ایران زمین گیر کنیم؟ تصور می کنید این فقط یک حرف یا شعار است؟ نه اینها راهبرد اینهاست که پول خرج کنند و افرادی را تحریک کنند و جامعه ایران را بهم بزنند و مانع کار یک دولتی بشوند که آمده با عقلانیت گندکاری تندروها رو اصلاح کند.یک عده جوان رو از طریق این شبکه های اجتماعی که تب وتاب و هیجان و سرعت لازمه آن است تحریک می کنند که بجای شعار یا تلاش سیاسی عاقلانه برای اصلاح ساختارها بروند جایی را آتش بزنند یا جایی را اشغال کنند و..
  بعد هم می گویند اینها (حکومتی ها و نیروهای امنیت)خشونت کردند یا خشونت می کنند،خودتان بگویید وقتی به اموال عمومی و اماکن عمومی حمله می کنند نیروهای انتظامی چه باید بکنند؟ در کشورهای دیگر پلیس امنیت چه میکنه؟ این خشونت ها دنبال چیست؟ تا وقتی مردم اعتراض اقتصادی داشتند و مطالبات پول شان را کردند اینها مدارا کردند وقتی شعارهای خاص بدهند فحاشی کنند اموال عمومی را بزنند و تخریب کنند پلیس چه باید کند؟ پلیس مگر برای ایجاد نظم نیست؟
  بنابر این میخواهم بگویم این مطالبی که ایشون می نویسه مثل غالب مطالبش ،فقط در فورم داشتن و نظم دادن به نوشته خوب است وگرنه محتوای بسیاری از مطالبش مخدوش است.
  ضمنا من قبلا هم گفته ام من با حرکات عاقلانه مدنی و اجتماع سیاسی بدون خشونت و شعارهای قانونی مثل رفراندوم یا اصلاحات تدریجی قانونی و ساختاری مخالف نیستم ولی اینکه با شعبده بازی شبکه های اجتماعی و هدایت عوامل خارجی و چند نفر رند ، گروهی تحریک شوند و شعارهای تند و ساختار شکن دهند و آشوب کنند و نظم جامعه را بهم بزنند جاهایی را به آتش بکشند اموالی را تخریب کنند بعد ما هم بهیجان بیاییم برای کاری که انتهای آن اصلا روش نیست، موافق نیستم ،مشکل اصلی هم این است که برخلاف گمان ایشون اینها اکثریت مردم ایران نیستند،همین تیپ آدمهایی هستند که توی سایت محمد نوریزاد می بینید.
  پوزش

   
  • جناب ملا ، چرا افرادی که در سال 57 اماکن عمومی را آتش زدند از مردم بودند و امروزی ها از عوامل بیگانه ؟؟؟؟

    
  • شیخ مرتضی قم نشین !
   واقعا که زات درونیت را نشان میدهی ! تو کی هستی که از نظر نا مبارکت اکثریت مردم هر شهری را عزاداران حسینی میدانی من بارهای بار به تو اعلام کردم که آن لباس گشادت را در بیاور و مانند یک انسان سالم با لباس شخصی به میان مردم برو وبا آن لفظ قلم معرف آخوندی که معمولا (کلمات را از مخرج ادا میکنند وتیکه های عربی می اندازند ! ) حرف نزن ببین مردم کوچه و بازار چگونه این اوضاعی که همجنسان امثال تو برای این مملکت رقم زده اند را از چشم شما میبینند و نفرین و فحش نثارتان میکنند . شما آخوند جماعت سالیان سال در گوش مردم گفتید که ربا خواری حرام است و چنین است وچنان است و تحت توجه امثال توی آخوند بهره پول از جهار درصد زمان شاه به سی و دو تا سی و چهار درصد رسید و اسم آن را کارمزد گذاشتید که پول های مردم بجای تولید به سمت ربا هدایت شود تاخلق الله را رنگ کنید چهل سال است که دست در سفره مردم کرده اید و بودجه های کلان از بیت المال که متعلق به صغیر و کبیر و لادین و متدین و بهایی و مسیحی و بدون هیچ حقی دریافت کردید و شما هم که مدعی هستی به تحقیق خارق العاده اسلامی !! مشغولی که از همان بودجه های تیتیش مامانی نوش جان میکنی که خیلی حلال است و مردم راضی هستند ! واقعا آخوند جماعت شرم ندارد که مدعی هست که خرج یومیه اش را از خمس و زکات متدینین تامین میشود ! و اینچنین حق همه را ملا خور میکند !! تو که جرئت و شهامت رویارویی با جناب نوری زاد و دوست دارانش را نداری و حتی جرئت نداری با لباس شخصی بین مردم معترض حاظر شوی از کجا دانستی که تیپ مردم معترض هوادار جناب نوری زاد است آخوند خالی بند ! اگر جرئت داری و گمان میکنی که درست میگویی به میان آن ها برو و از جناب نوری زاد سوال کن شاید اگر شانس بیاری یک درصد آن ها حتی نام نوری زاد را نمیشناسند و امکان دارد که نام علیرضا نوری زاده منتقد معروف ! به خاطرشان بیاید آخوند خیلی باشرف و خیلی باوجدان !! جرا از هم لباسانت در راس حکومت درخواست نمیکنی که به وزارت کشور دستور دهند به مردم معترض اجازه راه پیمایی و گفتن حرفشان داده شود بدون دخالت مزدوران حکومتی ! آنوقت خواهی دید که دریای مردم به راه و جنبش خواهد افتاد و به طرفه العینی لرزه به تن شما آخوند ها و مدعیان آزادی پوشالی خواهد افکند و طومارتان برچیده خواهد شد و همان قشر عزادار را هم در خلال مردم عادی خواهی دید مگر همین مردم به جان آمده نمیگویند رضا شاه خدمت گذار بود و توی قم نشین آن را به نوه اش تسری میدهی ! آخوند خان ! توکه تا به حال مدعی بودی حکومت مورد علاقه مردم است حالا که میبینی اوضاع پس است و ورق برگشته حالا طرفدار رفراندوم شدی ؟؟ واقعا که خیلی آخوند هستی ! حالا هم دیر نشده سری به وزارت کشور بزن با آن عمامه و عبا درخواست کن که به مردم اجازه بدهند که راه پیمایی رفراندم برگذار کنند ببین چگونه با توسری ! به توی آخوند برخورد میکنند حال اگر لباس شخصی بودی که دمار از روزگارت در می آورند . باش تا صبح دولتت بدمد ! همین .

    
   • پیشنهاد میکنم ،این آقا با این ادب و ادبیات! به دبیر کلّی حزب مجازی مودّبان نصب یا انتخاب شود چون اینگونه ادب و ادبیات ها خیلی سریعتر به “واژگونی” نظام منتهی خواهد شد!
    ضمنا “ذات”صحیح است نه “زات” و “حاضر” صحیح است نه “حاظر”،مراجعه دوباره به کلاس اکابر بد نیست.

     
 78. مناسبات بین الملل جای عشق و عاشقی نیست
  شنیدم برخی از اوپوزیسیون خارج ترامپ را دوست ندارند. عزیزان کسی عاشق چشم و ابروی ترامپ نیست. موضوع فرد نیست. موضوع آمریکا نیز نیست. گور پدر آمریکا.
  موضوع چیست؟ منافع ملی ما. به همین سادگی. ما با هر کشوری که مراوده داریم بر اساس منافع ملی مان است. آن ها هم بر پایه منافع ملی خود با ما تعامل می کنند. این به معنی دوستی با این و دشمنی با آن نیست. این یک معادله سیاسی است.
  در حال حاضر منافع ملی جای خود را به منافع آخوندی داده. آخوند ها تنها به فکر منافع گروهی خود اند و روابط بین الملل را بر پایه حفظ منافع خود و حفظ خود بنا نهاده اند.
  این در حالی است که باید منافع ملی بر سیاست خارجی حاکم باشد. ما با آمریکا دارای منافع مشترک فراوانیم. به همن سادگی. خیلی هم بر سرشان منت می گذاریم. خیلی هم باید از ما قدر دان باشند و قدر دانی کنند. و بهای مناسبات با ایران را بپردازند. در این که از منافع ما حمایت کنند. پیشرفت و رفاه ایران ارتباط مستقیم دارد با تحقق منافع آمریکا.
  حمایت آمریکا از آزادی خواهی ملت ایران به معنی سو استفاده از جنبش ملی ما نیست. به معنی وابستگی ما به آمریکا نیست. ما از آمریکا طلبکاریم. آن ها وظیفه دارند از ما حمایت کنند. چرا؟ خودشان بهتر از ما می دانند. بدون ایران معادلات منطقه ای آمریکا بر هم می خورد. این از بخت ما ایرانیان است. منتهی به شرطی که ما بگذاریم. شعار های تو خالی و بی سر و ته را رها کنیم. در حرف زدن هایمان بیاندیشیم.
  شطرنج بلدید؟ حقیقت امر من هم چندان وارد نیستم لیکن قاعده کلی آن را می دانم. چیست؟ هر حرکتی را باید سنجید. باید عواقب آن را سنجید. شطرنج بازانی پیروزند که چندین حرکت آینده را پیش بینی کنند. بیاندیشند حرکتی که می کنند چه عواقبی در بر دارد و برایش راه حل بیابند. حرکت های مختلف را ابتدا در ذهن ترسیم کنند بعد که مطمین شدند بهترین حرکت را یافته اند آن را انجام دهند.
  دوستان قبل از آن که حرف بزنیم بیاندیشیم. ببینیم عاقبت این حرف چیست. اگر حرف خوبی برای گفتن نداریم سکوت بهترین راه حل است. تا زمانی که پاسخ مناسب یافت شود. به تجربه به من ثابت شده بسیاری از معادلات با گذشت زمان حل می شوند و سخن گفتن زود هنگام و بی موقع در باره آن کار را خراب تر می کند.

   
  • ساسان :”گور پدر آمریکا.موضوع چیست؟ منافع ملی ما. به همین سادگی”.

   “ما با آمریکا دارای منافع مشترک فراوانیم. به همن سادگی. خیلی هم بر سرشان منت می گذاریم. خیلی هم باید از ما قدر دان باشند و قدر دانی کنند. و بهای مناسبات با ایران را بپردازند. در این که از منافع ما حمایت کنند. پیشرفت و رفاه ایران ارتباط مستقیم دارد با تحقق منافع آمریکا”.

   “حمایت آمریکا از آزادی خواهی ملت ایران به معنی سو استفاده از جنبش ملی ما نیست”.
   ———-
   گور پدر امریکا؟! اگر گور پدر امریکا پس چرا از دخالت امریکا در امور داخلی ایران حمایت می کنید؟! اگر معیار “منافع ملی”ماست،چرا منافع ملی کشور خودتان را با میل و سلیقه و اراده امریکا گره می زنید؟

   ما (بهمین سادگی که ساسان بیاید پشت کی بورد و چیزهایی بنویسد!) با امریکا “منافع مشترک” داریم؟ لطف کنید “منافع مشترک” ما با امریکا را دقیق ذکر کنید،امریکا چون منافع مشترک با ایران داشت،زمان مرحوم مصدّق در ایران کودتا براه انداخت یا از آن پشتیبانی کرد؟! امریکا چون منافع مشترک با مردم ایران داشت ،صدام حسین را تحریک کرد به ایران حمله کند و به او کمک کرد؟! البته اینها گذشته و مربوط به دول گذشته امریکاست ولی منافع عمومی امریکا را هسته مرکزی حکومت امریکا و باندهای صهیونیستی تعیین می کنند نه دولت ها،حال می رسیم به الان زمان دولت ترامپ،منافع مشترک امریکا و ایران مگر زمان اوباما اقتضاء نکرد که برجام شکل بگیرد و از نظر آنها شرّ هسته ای ایران دفع شود؟ چطور شد تا دولت اوباما کنار رفت و دولت ترامپ سر کار آمد منافع مشترک ایران و امریکا عوض شد؟! الان منافع مشترک ایران و امریکا این است که برجام باشد و ایران و امریکا بر تعهّد خود پایدار باشند یا یکطرف زیر یک قرار بین المللی تحت اشراف سازمان ملل بزند؟! الان این حکومت امریکا نیست که درحال دبّه در آوردن است؟ چطور می شود به چنین حکومتی اعتماد کرد و از منافع مشترک سخن گفت؟شما البته یا خیلی ساده اید یا خیلی رند هستید و ظواهر کلام شما نشان می دهد که شقّ دوم ارجح است چون می گویید برای اینکه “منافع مشترک”(؟)تامین شود ما باید حتما از همه اصول و شعارهای خود که از نظر شما مرجوح است دست بکشیم و مثلا از کنار ظلم اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین و حمایت امریکا از اسرائیل چشم پوشی کنیم و خیلی خوشگل مثل عربستان با امریکا رقص شمشیر کنیم! در عین حال نفت و پولمان را در اختیار امریکا بگذاریم برای خرید اسلحه امریکائی،در اینصورت هم رقص شمشیر پا می گیرد،هم تاجر ترامپ بمقاصد خود می رسد و هم منافع مشترک(؟)تامین می شود! همین جا البته معنای “گور پدر امریکا”ی شما روشن می شود،بله گور پدر امریکا- بزعم ساسان -بشرط اینکه ما راحت هرچه امریکا و عموم سام گفت را توتیای چشم کنیم!

   بعد ممکن است بگید چطور “خیلی هم بر سرشان منت می گذاریم”؟!

   یا چطور امریکا از منافع ما حمایت می کند و ما بازاء این حمایت چیست؟

   یا اینکه دربسته گفتید :”پیشرفت و رفاه ایران ارتباط مستقیم دارد با تحقق منافع آمریکا”
   یعنی چه؟ یعنی نکته مهمی که اینجا باید روشن شود این است که “منافع امریکا”چیست که پیشرفت و رفاه ایران با آن ارتباط مستقیم دارد؟ اندکی تصور نمی کنید که مشروط کردن رفاه و پیشرفت ایران و مردم ایران به منافع یک کشور اجنبی یعنی سرسپردگی؟! و اندکی تصور نمی کنید که این دم خروس با آن تعبیر “گور پدر امریکا” هماهنگ نیست؟!

   اما قضیه “حمایت امریکا از آزادیخواهی مردم ایران”،مگر همه مردم ایران چهل سال قبل شعار آزادیخواهی سر ندادند و بطور آزاد یک نظام تاسیس نکردند؟ چرا امریکا (همه دولت های آن اعم از دموکرات و جمهوری خواه) اگر حامی آزادیخواهی مردم ایران است از همان چهل سال قبل با این خواست مردم ایران تقابل دارد؟! آیا مردم ایران چهل سال قبل که انقلاب کردند و نوکر امریکا را از ایران بیرون کردند و فریاد آزادیخواهی سر دادند،آزادی خواه نبودند؟! پس این گذشته امریکا تاکنون نشان می دهد که شعار حمایت از آزادی خواهی مردم ایران شعار کاذبی است و آنچه واقعیت است این است که معیار امریکا “منافع “خود اوست نه حتی “منافع مشترک” که شما بطور مبهم از آن یاد می کنید.

   گذشته از این،مگر سرو صدا و اعتراض و بعد آشوب و تخریب اقلیتی در ایران را می توان بر همه مردم ایران تطبیق کرد؟! اگر آزادی و آزادیخواهی مردم ایران برای امریکا و ترامپ ارزش دارد بگویید چرا همین امریکا و همین ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران موش می دواندند و با اظهارات گوناگون بمردم و منتخب مردم ایران اهانت کردند؟ همین آقای ترامپ مگر در منبر سازمان ملل مردم ایران را تروریست نخواند و به منتخب مردم ایران توهین نکرد؟

   بعد گفتید “جنبش ملی”! کدام جنبش ملی؟! اگر در هر شهری بکمک شبکه های اجتماعی و گوشی های همراه ،چند نفر جمع شدند و فحاشی کردند یا اماکنی را بنام اعتراض تخریب کردند یا آتش زدند این از نظر شما جنبش ملی مردم ایران است؟! حالا بگویید خود شما الان کجایید و چه نسبتی با این جنبش ملی دارید؟! یعنی پشت کی بورد از جنبش ملی ایران حمایت می کنید؟!

   جناب ساسانم! خود شما گفتید که خوب شطرنج بلد نیستید! پیشنهاد می کنم هم مدتی با رایانه یا دوستان نزدیک در آنجا شطرنج را تمرین کنید و هم سعی کنید شطرنج سیاست را خوب بیاموزید،سیاست و شطرنج سیاست با تعبیراتی مثل “بهمین سادگی” قابل ساده سازی نیست!

    
 79. خیلی خیلی زودتر از آنچه که فکرش را میکنید فوت آقای خامنه ایی اعلام خواهد شد این نا آرامیها از عمد سازمان دهی شده تا کسانی را که میتوانند در آن روز برایشان مشکل ایجاد کنند شناسایی کنند الان در حال تکمیل لیست از شبکه های اجتماعی هستند. روز قبل از اعلام فوت ایشان یکایک این افراد را دستگیر میکنند – البته نگران جناب آقای نوری زاد نباشید خطری متوجه ایشان نیست ایشان همیشه به نظام وفادار بوده و هستند ایشان مامور هستند و معذور. شاید روزی نام خبرچین های سازمان اطلاعات در دسترس عموم قرار بگیرد دوست دارم زنده بمانم و ببنیم در برابر نام او چه نوشته اند.

   
  • خودتی !

    
  • کاش ذره‌ای اشراف داشتی چی‌ از دهان مبارک بیرون داده ای. مشغول معذوریت خود باش و با توهم دلخوش.

    
   • کاش شما هم قادر به تحلیل درست بودی و در این دام مخوف گرفتار نمیشدی کاش نوریزاد گرامی شهامت آنرا داشت که با صراحت بیشتری فریاد زند که ساده لوحان این ها همه بازی است بازی نخورید حتی اگر هم بازی نبود حماقت و دیوانگی است

     
 80. نوید گرامی
  بودم و غایب نبودم ولی ساکت بودم زیرا عمده چرندیاتم توسظ جناب نوریزاد بعلت پوچی محتوا حذف میشد و بنابراین بخود گفتم چه ایرادی دارد می مانم ولی از پوچگویی و هرزه نویسی اجتناب میکنم- پس بودم ولی لب از هزل گویی و هرزه و پوچ نویسی -بقول دوستان- بسته ام.
  راستی عکس زیر عکس خود من است که با جناب شمشیاخ بن نعرطمیخ رییس قبیله سکان المزابل اجنه گرفته ام و راننده هم جنی است بنام میمون ابن سلیط و وسیله نقلیه زیر پایمان هم همان “جنجنبانک” است که قبلا شرحش را داده ام – البته اگر شما موفق بدیدن عکس نشدید زیاد متعجب نشوید زیرا من خودم با انهمه علم و کمالات در جنشناسی و یدک کشیدن عنوان بزرگترین جنشناس قرن ، هنوز بجهت وجود اشعه های ماوراطبیعی که از بدن ان دو جن موجود در عکس ساظع میشود موفق بدیدن عکس نشده ام ولی چون دیدم تب ارسال عکس های واقعی و جعلی شدت گرفته من هم برای عقب نماندن از قافله اقدام به ارسال این عکس کردم// با احترام.

   
  • سنگینتر بودی اگر به سکوتت ادامه میدادی , اینم شد مطلب بعد از اینهمه غیبت ؟ مایه شرمساری ما شدی فقط .

    
  • سید رضی (با تشدید یا بدون تشدید) با توجه با سابقه و طرز فکرت ،اینکه “بودی و غائب نبودی” حتما قابل باور است،اما اینکه بودی و “ساکت” بودی،نه این قابل باور نیست با توجه به سابقه نوشتن با اسامی گوناگون و از آن بدتر سابقه وصف جنّی”بجای دیگران نوشتن” و در عین حال اعتراف به این عمل کردن ،بعد با وقاحت عذرخواهی نکردن.
   در مورد چرند نویسی البته کاملا حق با تست ،شما باذعان خودت خیلی خوب چرند می نویسی ،مثل همین چرندیات ذیل همین نوشته که مشت نمونه خروار است.در عین حال کسی بخلی ندارد که باشی و چرند بنویسی،شما باش و چرند بنویس،فقط با همین اسم بنویس ولی کوشش کن به دیگران کنایه و طعنه نزنی.همین

    
   • شیخ مرتضی قم نشین !!
    /// نویس تو هستی !! به آرایی که به نوشته هایت میدهند بیندیش ! رویت که که کم نمیشه !!!
    در کلام آخوندی تو طعنه فراوان است ! فقط طعنه تو نوش است و دیگران نیش ؟ دیگ به دیگ میگه رو سیاه ! سه پایه ! چی میگه ؟ همین !! دویو آندراستند ؟

     
    • مهرداد خانه نشین! تو که اینقدر انگیزه قوی داری چرا نشسته ای پشت کی بورد پسر شجاع؟! برو بیرون آرزوهایت برای واژگونی نظام رو محقّق کن،پشت کی بورد نشستن و اینها رو نوشتن که دردی رو ازت دوا نمیکنه! من که چند بار گفتم که امتیاز کیلوئی چنده؟ امتیاز منفی یا مثبت ربطی به صدق و کذب و حق و بطلان گزاره ها نداره،فقط بقول اصفهانی ها یوخده دلخوشی و احساس راحتی است برای کسانیکه دور از واقعیات خارجی جامعه ما هستند،زیاد خودتو ناراحت نکن،همینکه جزء اون 450 نفر دستگیر شده تهران نبودی نشون میده که همه هنرت از ابراز شجاعت و اولدورم بولدورم ،همین نوشته ها توی این سایته! دید یو آندرستند؟!

      
   • جناب سید مرتضی
    سلامن علیکم
    من نیازی به دروغگویی نمیبینم بنابراین اگر با عناوین و نامهای دیگر طی این مدت مطلب ارسال کرده بودم شما اطمینان داشته باش که مانند همان دفعه که خودم اذعان کردم ، خودم بیان میکردم تا دیگر نیازی به غیب گویی شما و بهتان زدنتان به دیکران پیش نیاید و شمامجبور نشوید اکنون بر طبق اموزه های شرعی خود ، دینی متعلق به بنده را بر گردن خود حمل نمایید.
    شما قبل از بیان این مطلب ایا فکر نکردید که اگر حدستان اشتباه باشد مدیون بنده میگردید؟ اکنون چگونه میخواهید دینتان را به بنده ادا کنید؟ این دنیا حساب میکنید یا میگذارید برای ان دنیا و سر پل صراط؟
    برای اینکه مجدد بحث گذشته را پیش نکشید یاداوری میکنم همانگونه که خود نیک واقفید ان فقره که بجای شما نوشتم و قبل از هرکس خودم بیان کردم برای متنبه نمودن شما از حمایت کورتان از اعدام های 68 بود و اینکه متوجه شوید در صورت اعلام اشتباه خود چگونه مورد اقبال و استقبال مردمان قرار خواهید گرفت.
    زیاده عرضی نیست/موفق باشید//

     
    • و علیک السلام یا رضیّ

     قبلا گفتم تعلیل مورد نظر در مورد بحث اعدام ها نه حسن اخلاقی داشته است و نه مجوّز افتراء بدیگران و نسبت دادن اظهارات به آنان بوده است ،شما هرگاه با عذر خواهی از بار دَین پیشین بیرون آمدید،بنده هم با یک عذرخواهی از بقول شما دَين يا اظهار یک احتمال و ظنّ قوی بیرون خواهم آمد،راست گفتن یا دروغ گفتن را هم خدای عالم سرّ و خفیّات می داند:انّه علیم بذات الصدور.
     وفّقک الله فی الدارین

      
  • نازنین شادم کردی و حیف تا چون منی همچنان از نکته بینی‌‌ها و نکته سنجی‌هایت برخوردار نباشم و به ویژه حالا که ضرورت‌های حضور فریادی دو چندان را سر می‌‌دهند.با بهترین آرزو‌ها مراتب اردادتم را تقدیمت می‌کنم دوست عزیز،

    
 81. بکی میتوان شارلاتان و فریبکار گفت؟ مسلما بکسیکه دروغ میگوید زیرا دروغ الفبای همه فساد هاست ،هر دزد،جنایت کار،مردم فریب بادروغ شروع میکند وپلکان فساد را طی میکند.

  جناب روحانی میگوید ملت این گردهمایی ها وتظاهرات را نمی پذیرد حال باید پرسید آیا اینها مردم و ملت نیستند اگر نیستند چه کسانی هستند؟ وشاید بذم آخوند ها فقط خودشان ملتند و بهمین جهت اموال کشور و مردم را غارت میکنند و غیر آخوندها برده و افراد درجه چندمند که البته این یکی مصداق دارد، و بل رییس جمهور زد بند مردم به عجز وفقر رسیده را تهدید میکند مردمی که دریافتهاند مرگ یکبار وشیون یکبار چون میخواهند این شبکه مافیای سیعی را بزیر کشند و آزادانه بزیند، واما زیبا کلام به اصطلاح اصلاح طلب از باند دیگر تایید میکند که مردم ایرانند که از ظلم و فساد رژیم آخوندی به فغان آمدهاند، این قاوانین مفسدالارض، ملحد،مرتد ویاغی وطاقی کجاست ؟اگر علم الهد عضو رژیم طغیان نموده آیا او یاغی نیست؟
  اینهم سخنان زیبا کلام:

  صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در ارزیابی‌اش از اعتراضات اخیر گفت: «در ابتدا که این تظاهرات به راه افتاد جریان‌های مخالف دولت آقای روحانی یعنی تندورها، جبهه پایداری‌ها و طرفداران احمدی‌نژاد امیدوار بودند که با شعار مرگ بر روحانی این تظاهرات گسترده شود و به زعم خودشان حرکتی را علیه دولت روحانی انجام دهند و مشکلات، مسائل، ناکامی‌ها و فشارهایی که روی مردم هست را متوجه دولت آقای روحانی کنند، اما چیزی که تندروها تصورش را نمی کردند این بود که به سرعت مردم معمولی، عادی و رهگذران هم به این اعتراضات خواهند پیوست و آن زمان دیگر شعار مرگ بر روحانی داده نخواهد شد یا افزون بر شعار مرگ بر روحانی که توسط تندروها داده می‌شود شعارهای دیگری هم داده خواهد شد.»

  بلی زیبا کلام میگوید که مردم معمولی،عادی ورهگذران گویا مردم عادی و معمولی حق و حقوقی ندارند و شهروند ایران نیستند و بدنبال برای کوچک داستند تظاهرات کلمه رهگذر ان را هم اضافه میکند، چه خوب است که اجازه دهند مردم یک گردهمایی در سراتاسر ایران داشته باشند و نظام آخوندی محبوبیت ویا تنفر مردم را محک زندو یا رفراندومی برگزار شود.

  و آقای نوریزاد شما به دم ودستگاه آقای روحانی مرجعه گنید و اجازه یک گردهمایی مسالمت آمیز را تقاضا کنید تا سخن درست و یا نادرست روحی هویدا گردد.

   
  • معلوم است که مطالب آقای روحانی را درست نخواندید،روحانی نگفت اینهایی که در حال اعتراض هستند مردم ایران نیستند،بدون شک اینها هم “جزء”مردم ایران هستند،و بر حق اعتراض و انتقاد آنها هم صحّه گذاشت،چیزی که ایشان گفت این بود که روش اعتراض این نیست که نظم جامعه را بهم بزنیم،اموال عمومی را معدوم یا تخریب کنیم،بخواهیم اماکن دولتی را تصرّف کنیم و… که اینها از ساحت مردم ایران دور است.
   سخن صادق زیبا کلام هم بجای خود درست است که دلواپسی و مخالفت با دولت و شعار علیه دولت دادن نباید منجرّ به صدمه زدن به کشور و امنیت و وحدت آن شود ،بنابر این اگر دقت کنید مغزای این سخنان باهم تعارضی ندارد.

    
 82. درود فراوان به ملت مبارز و آزاده زنان

  اینک زنان ایران
  وقت شماست دلیران
  تا کی فرو دستی؟
  تا کی اسیر دیوان؟
  تا کی تحمل و صبر؟
  تاکی تسلیم و حیران؟
  تاکی مرده زنده؟
  بی آرزو و ویران؟
  تا کی تن فروشی ؟
  تاکی فرزندانت در خاک یا اسیران؟
  تا کی دروغ و پستی؟
  تاکی نیمی زانسان؟

  اینک وقت زنان است.
  انسان آزادگان است
  ایستاده و مقاوم
  آزاده زن ایران.
  از هر قوم و تباری
  با هر زبان و ادیان
  جانش بکف و در صف
  جوید ره رهایی
  بر مردمان ایران
  اوست آزاد و بر حق ،
  نامش انسان و یکسان.
  فریاد می زند او
  آزاد باد ایران، آزادباد ایران.

   
 83. درود فراوان به ملت مبارز و آزاده

  اینک تمام ایران ،
  خود رهبری است غراّن
  خواهد فرو ریزد ولایت فقیهان
  اینک بداند هر فرد،
  خود محور است و هم گرد
  بر پا و استواراست این فرزند ایران
  اینک اوست رهبر، آزاده و پیامبر
  پیام اوست ، نه ،
  بر دزدان و پلیدان
  اینک اوبپا خاست،
  هستی است پیامش و خواست
  خواهد گشود هر بند از مردم و اسیران
  اینک روز شادی است نو-روز را نوازی است
  زین بیداری خلق
  زین یکپارچه ایران

   
 84. حل مشکلات ،تنها، بدون نظام(دولت، ولایت فقیه، سپاه﴾ امکان پذیر است.

   
 85. درود بر کنگره ملی ایرانیان و امیز عباس فخر آور ، بدون ایشان و بدون ترامپ این هرگز میسر نبود .

  بهار آزادی ایران فرا خواهد رسید ، مهم آن است که مردم ایران از خواسته های برحقشان که همانا سر نگونی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن یک حکومت دمکراتیک به معنای واقعی آن ، خواه جمهوری و خواه سلطنتی که آنرا مردم غیور ایران در فردای ایران آزاد خود انتخاب خواهند کرد کوتاه نیامده و هر روز و هر شب بر دامنه اعتراضات خویش بیفزایند و بزودی شاهد اعتصابات بزرگ در میهن ، این پاره تن باشیم ، و با فلج کردن کامل سیستم اقتصادی کشور که درآمد آن در جیب رهبری سرازیر شده است را ببندیم و اقتصاد فلج و معلول جمهوری اسلامی را که شاهرگ حیاتی این رزیم تا به دندان مسلح است از کار بیاندازیم . هموطن صبح سحر نزدیک است و این ما هستیم که بایستی برگی زرین ، دوباره در تاریخ ایران بیفزائیم و ضامن سربلندی خویش و نسل های بر نیآمده مان باشیم . هلیای کوچک شما ، در مقابل آنهمه شهامت و آزادگی ، که شما عزیزان در کوی و برزن از خود نشان می دهید ، سر تعظیم فرود میآورد و پیشانی تک تک شما را می بوسد . شاد و سربلند باشید .

   
  • هلیا خانم! شما خودت هم توی تظاهرات هستی یا از دور پیشانی تظاهر کنندگان رو می بوسی؟! ضمنا این جمله که به ترامپ نسبت داده شده منبع نداره،چنین چیزی در توئیت های ترامپ نیست،لااقل ذیل همون لینک های سایت بالاترین رو هم ببین.

    
   • سید جون چه خانمی چه شرکت در تظاهراتی ؟ این بابا همون بابک ایرانزمین , ایراندوست واقعی و غیر واقعیه , کدوم خانم ؟ طفلک دیده که اسم زنانه خوب امتیاز میگیره این اسمو انتخاب کرده . تو دیگه چرا ساده ای برادر ؟ آقای هلیا همان خانم بابک است دیگه برادر !

     
    • بله البته حدس من بیشتر اینه که این همون عقرب سایته که حالا شده هلیا،به خانم آقاش کاری ندارم ،گفتم خانم چون ظاهرا هلیا نام خانمهاست.یک قدری هم جوّ سایت عصبی شده چون ظاهرا تیر برخی به سنگ خورده!چون بیرون از فضای مجازی تیرشون به سنگ خورده و اهل مبارزه در فضای واقعی نیستند حالا اینجا برخی عقده های فرو هشته خویش را سر بنده خالی می کنند!

      
   • یاران جان درود

    شیخ مرتضای عزیز

    لطفن وخواهشمندم گفته های این چند روزه خودت را با گفته های

    ازهاری ودیگر مسولین در سال 57 و56 مقایسه کن ضرر نداره .

    اون فلان فلان شده هم می گفت نواره می گفت چن تا لات و لوطن

    می گفت خرابکارن تخریب میکنن آتیش میزنن ووووو اگه مث هم بود .

    جای آنست سیانور موج زند در دهنت

    فرصت کم است از انقلاب مشروطه (جمهوری اول ) توپ بستن مجلس 2

    ووو حتا اگه خمینی ناپلیونی بود نیمی از دنیا را هم به تصرف ایران در می آورد

    چون مردم آزادی میخواستند در جزیره ای زندانی ودق مرگ میشد.کاش وکاش

    خمینی و واضع نظریه ولایت فقیه منتظری بصورت دقیق سرنوشت انقلاب کبیر

    فرانسه رو می خوندن تا بهتر بدونن یکی از جمهوری های اول تا پنجم هستند

    وعرض خود برده وزحمت ملت میدارندوآخر سر چوب دوسر

    اگر آی کیویت اجازه داد تشابهات سخنان را در یابی وقت تنگ است. با عذر

    خواهی وبیان دروغ هایی که به مردم گفته ویا راست هایی که پنهان کرده ای

    وتبیین آن (بد نیست از همان عاشورایی که به خیل جمعیتی که نگفتی وپنهان

    کردی وحسین که پیشنهاد اعزام وجنگیدن در سر حدات فتح نشده مثل گیلان و

    مازندران و آزرباییجان وکشتن ایرانی را کو دشمن ابدی عرب است طبق گفته

    خودشان)شروع کنی وغالی گری ها را بشکافی و واقعیت را با هر زشتی ممکن

    بگویی .شاید کسانی کو در این چهل سال مرگ عزیزان یا تن فروشی ناموسشان

    وهزاران هزار بلایی راکه سرشان آورده اید ببخشایند باشد که با بار کمتری آخرین

    لحظات زندگی را سپری کنی .امشاسبمندان همراهت .

    جناب شیخ مرتضا هنوز به سوالات من (چرا قران گفته خداوند رابه ترتیبی که اونازل

    کرده در اختیار مردم نیست ومیباید باترتیب و ادیت مورد نظر عمر عثمان وسوزاندن

    دیگر نسخ وکشتن دیگر حافظانی کو ممکن است قول صحیح تر باشند خوانده شود؟

    ودیگر سولات پایه ای جواب نداده ای شما که خودت از هر کلمه ای سعی در شناسایی

    مخاطب داری(هلیا خانم از نزدیک یا دور پیشانی تظاهر کنندگان را می بوسی) من بجای

    ایشا ن بودم جواب میدادم هر پیشانی که داغ دروغ وریا در آن نباشد را از دور ونزدیک باید

    بوسید.

     
   • ای کاش به اندازه ارزنی برای تو و امثال تو می شد ارزش قائل شد تا لایق پاسخ باشی ، اما حیف از آنکه چنین نیستی و گرگی در لباس میش بیش نیستی ، در هر کجای این خاک که باشم ، قلبم برای ایرانم و ملتم می تپد و به عشق ایرانم ، این سرزمین اجدادی ام ، زندگی را می گذرانم و برای رهائی وطن این پاره تن از دست بیگانگان و متجاوزانی که نه ایرانی اند و نه بوئی از خلق وخوی انسانیت برده اند ، که تو نمونه ای از آنی ، نوشته و مینویسم .

     
  • هلیای گرامی درود
   صرف نظر از اینکه رسیور خاص مورد نیازاست برای درخواست آدرس احتیاج به ترانسپاندر میباشد که با ماهواره تماس دوطرفه برقرار شود . باز هم سپاس .

    
   • غصّه نخور مهرداد! ارباب های اونور آب اگر امواج اینترنت ماهواره ای رو براتون فرستادند،رسیور و ترانسپاندر رو هم یکجوری بهتون میرسونن! میگی نه از ساسان+م بپرس که اینروزها یا تا لنگ ظهر خوابه تا بیدارش کنن،یا اگر بیداره دوان دوان میره پای رایانه و کی برد هی تحلیل های آمریکا نوازش کن صادر میکنه!

     
 86. تحلیلی کوتاه بر محتوای اعتراضات اخیر-با خیره شدن به شعارها که بازگویی فشرده ی خواست عموم است.
  1. این اعتراضات هیچ ربطی به احمدی نژاد ندارد گرچه ظاهر امر نشان از این دارد که مردم فقیر جلودار اعتراض اند و همین ظاهر، او و تیم متوهمش را باد خواهد کرد و بر اثر درست ندیدن واقعیت از چاله به چاه خواهد افتاد اما یا آما.
  2. محتوای اعتراضات یک هسته ی ثابت دارد که آن را در یک پرسش و پاسخ کوتاه ارائه می توان کرد: چرا کشور ما فقیر است؟ چون هرچه داشتیم، خرج توهمات روحانیت شد. این پرسش و پاسخ در شعارهای متنوعی به شکل هوشمندانه ای متجلی شده است. مثلا شعار «رضا شاه روحت شاد» اشاره ای روشن به این حقیقت است که رضاشاه تنها کسی بود که به توهمات روحانیت وقعی نمی نهاد. این شعار ربطی به احیای سلطنت ندارد و ربطی به دفاع از پهلوی هم ندارد. این شعار مستقیما قلب روحانیت را هدف می گیرد که: رضاشاه شما را شناخت و ما الان می فهمیم که چقدر او دانا بود. انقلابی در حال شکل گیری است که کل روحانیت را هدف گرفته است و این انقلاب یک انقلاب فکری است نه سیاسی. البته سیاست هم به تبع این انقلاب، دچار تحول بنیادین خواهد شد اما آنچه اساسی است این است که مردم فریب های روحانیت را با جان و دل شناخته اند و از این فریبها جان شان به لب رسیده است.
  3. شعارهای «اسلام را پله کردید و مردم را ذله کردید»،«نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران»،«مرگ بر روحانی»،«آقا خدایی می کند و ملت گدایی می کند» ناظر به موضع گیری شدید و رادیکال علیه روحانیت است. حتی شعارهایی مانند«ما آریایی هستیم و عرب نمی پرستیم» ربطی به نژاد عرب ندارد و واکنشی تند به عرب گرایی افراطی روحانیت است که به جای بها دادن به شخصیت های تاریخی ایرانی، فیلیم ملیاردی در باره مختار ثقفی و شخصیت های دیگر می سازد که هیچ ربطی به ایران ندارد و در مواردی که نام ایران را به کار برده، فریبکاری محض است. مردم از فریب به ستوه آمده اند-فریبی که هدفش تحقیر فهم مردم است.
  4. این شعارها بسیار هوشمندانه و دقیق اند زیرا مرزهای خود را مشخص کرده اند. شعارها در همه ی عبارات، روحانیت و فریبکاری روحانیت را در عرصه فرهنگ، سیاست، بودجه و اقتصاد و روابط بیین الملل نشانه می رود و بیانیه ای از طرحی فکری و عمیق و بازتابی از آگاهی اجتماعی جدید نسبت به روحانیت است. این اعتراضات فراتر از سیاست اند و فراتر از خامنه ای و روحانی.
  5. حتما دستگاه ولایی اعتراضات سراسری مردم را به مشتی سلطنت طلب و غرب زده و خودفروخته تقلیل خواهد داد که با دین و انقلاب مخالف اند.(الان که این عبارات را می نویسم، درست در ساعت هشت شب نهم دی ماه سال در قم صدای بوق ممتد ماشین های مردم کل خیابان زنبیل آباد را فراگرفته است. مردمی که در کنار خود، تنها فریب روحانیت و سالوسی و ریاکاری می بینند و از آن به ستوه آمده اند اما روحانیت کور است و عیب مادرزادی خود را نمی بیند).این شعارها بیانگر آگاهی مردم نسبت به شرارت آخوندی است که رضا شاه ماهیت آنها را زودتر از همه شناخت و ما اکنون می فهمیم که او چقدر آگاه به حقیقت بود. مردم معترض معتقدند که روحانیت در همه ی عرصه ها شرارت تولید کرده است هم در سیاست خارجی و هم در قبضه همه ی عناصر قدرت و امکانات کشور و هم در فرهنگ و هم در دین. هم در هجوم رسانه ای سراسری و تحقیر همه ی مخالفان و معترضان. روحانیت با تحقیر کردن عقل سلیم مردم، خشم آنها را برانگیخته است.
  6. پایگاه شناسی مردم معترض نشان می دهد که آنها انبوه مردمان متنوعی اند که از تحقیر شدن خشمگین اند به همین دلیل گرانی و بیکاری را که واقعیت دارد و عینیتش مورد قبول همگان است، به میان آورده و انگیزه اصلی خود را از زبان گرانی و بیکاری فریاد می زنند. انگیزه اصلی آنها واکنش به انبوه انبوه تحقیری است که از صدا و سیما و از زبان هر آخوندی نثار درک و فهم و شعور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی آنها می شود.
  7. واکنش دستگاه روحانیت چه خواهد بود؟ آنها بر تحقیر بیشتر معترضان خواهند افزود. یا در زبان خواهند گفت: معترضان حق دارند نسبت به بیکاری و گرانی اعتراض کنند و همین. این واکنش روحانیت، تنها حادثه را ریشه دارتر و خشم را عمیق تر خواهد کرد. باید با صدای بلند به روحانیت گفت که: خوب است روحانیت باور کند که شعار «مرگ بر روحانی» یک شعار استعاری است و تحلیل محتوای آن نشان از یک خشم عمیق نسبت به صنفی-نه صرفا شخصی به نام حسن روحانی رئیس جمهور- دارد که عقل سلیم و شرافت ذاتی مردم را ( اعم از دانشگاهی، کارگر، مهندس، معمار، فیلم ساز، معلم، دانشجو، دانش آموز، زن و دختر و اقلیت و نژاد و ایرانیت) مدام در زبان و بیان خود تحقیر می کند.
  8. مردم به این نتیجه رسیده اند که باید کاری بکنند. آنها به نهایت غمگینی رسیده اند. غم از بازی خوردن و توهین شنیدن و تحقیر شدن نه لزوما از نداری و فقر گرچه فقر و بیکاری هم بیداد می کند. مردمی که چنین غصه دارند، باید کاری بکنند. سوگواری آنها به نهایت غمبارگی خود رسیده و اکنون وقت آن است که دست به کاری بزنند و به همین دلیل دارند کاری می کنند که روحانیت برایش باورناپذیر است. آنها فریاد می زنند زیرا بعد از تجربه یک غم سنگین، بهترین کار این است که فریاد بزنی و سپس کاری بکنی که در تصور هیچ کس نمی گنجد.
  9. یادآوری نهایی: اینکه دستگاه روحانی و جهانگیری و برادران دزدشان، دنبال مقصری به نام شکست خوردگان انتخاب می گردند، تنها یک حقه کثیف آخوندی برای نادیده گرفتن عظمت ملت ایران است. علم الهدی و رئیسی در سطحی نیستند که مردم را به شعار علیه کل دستگاه شیطانی ولایت فقیه بکشانند. آنها توان این را ندارند که یک نفر را علیه روحانی بسیج کنند مگر آن یک نفر حقوق بگیر دستگاه رضوی باشد. آری آنچه در این تظاهرات واقعیت دارد این است که: تظاهرات کنندگان مردم واقعی اند. آنها هیچ جا استخدام نیستند نه در دستگاه روحانی و نه در دستگاه خامنه ای و علم الهدی و نه در دستگاه پیزوری احمدی نژادی ها.

   
 87. گران کردن هزینه ها ومایحتاج روزانه مردم برای بودجه ؟تا حاصلش کجا برود بجیب دزدان.
  اصل و کل بودجه کشور کجا می رود؟
  حوزه های علمیه، بیت رهبری، و گویا﴿ ۸۰ درصد! ﴾مختص سپاه است؟
  پس مردم و کشور در کجای این بودجه اند؟
  در هیچ کجا.
  این نظام/ ولایت فقیه، رهبری،دولت،سپاه همه دست در بدبختی های ملت دارند.
  ۲۰ هزار طلاب به چه درد مردم و کشور خورده اند و اصلا به چه خاطر باید مردم هزینه اشان را بدهند.
  در حالی که ۷۰ درصد مدارس کشور آوارند و معلمان حقوقشان را دریافت نکرده اند، و مردم توان فرستادن فرزندانشان به مدرسه را ندارند. به چه حقی ،طلاب حقوق ماهانه می گیرند ؟

  این نظام، از پایه لانه فساد و دله دزدی است و محکوم به سرنگونی.

   
 88. ﴿روحانی: مردم علاوه بر وضعیت اقتصادی، به فساد و عدم شفافیت هم اعتراض دارند.﴾

  دولت در راس یکی از فسادها و عدم شفایت است،بار دیگر شعارها و وعده و عیدها شروع شد. نخیر،ندزدین از دست دزدان بر نمی آید.
  وعده و وعیده ،برای ماندن ولایت فقیه است.این نظام﴿دولت ،بیت ،ولایت فقیه، سپاه﴾ محکوم و ضد مردمی باید کنار رود.

   
 89. آقایان پاستوریزه! در انقلاب حلوا قسمت نمی کنند!؛ ف. م. سخن
  عده ای از آقایان اصلاح طلب، و درست تر بگویم اصلاح طلب حکومتی، در عرصه ی اینترنت دوره افتاده اند که:
  آی ملت! اینان که در خیابان شعارهای بی ادبانه می دهند و ماشین پلیس به آتش می کشند، مشتی اراذل و اوباش اند! به گوش باشید آن طور که ما می گوییم شما اعتراض کنید!

  من به این آقایان مودب و فرهیخته، صفت پاستوریزه می دهم. این ها کسانی هستند که اصولا نمی دانند حرکت اجتماعی یعنی چه و مهیب تر از آن، معنی انقلاب اجتماعی را نمی دانند.

  اشخاص همسن و سال من انقلاب سال ۵۷ را دیده اند و شخصا آن را تجربه کرده اند. انقلاب، برای دگرگونی نظم حاکم پدید می آید و به خاطر خرابی هایی که بوجود می آورد خواست هیچ عقل سلیمی نیست ولی زمانی که حکومت، تمام راه های اصلاح و تغییر را می بندد، از انقلاب، حتی از نوع خونین اش گریزی نیست.

  انقلاب به خواست من و شمای نوعی به وجود نمی آید. وقتی حکومتی، ظلم را به نهایت برساند و تمام منافذ اعتراض را ببندد، ظرف جوشان جامعه به حالت انفجار می رسد، آن گونه که حتی باز کردن منافذ تخلیه، منجر به انفجار می گردد. به عبارتی وقتی فشار از مرحله ای گذشت، حتی باز کردن سوپاپ های اطمینان مانع از انفجار اجتماعی نمی گردد.
  انقلاب بد است ولی در جایی که راهی برای حرکت به جلو نیست وقوع انقلاب ناگزیر است. ما سال ها سعی کردیم حکومت را با نوشته هایمان بر سر عقل بیاوریم. ما سال ها سعی کردیم از طریق منطق و با همان وسایلی که خودِ حکومت در اختیارمان قرار داده به او هشدار بدهیم که درجه ظلم بر روی منحنی قرمز قرار گرفته و وارد مرحله ی خطرناکی شده است. ما سال ها سعی کردیم با نوشته های خود به آقایان بگوییم تا وقتی فرصت هست اداره ی کشور را به دست دیگرانی که شایستگی اداره ی کشوری مانند ایران را دارند بدهند و خود را کنار بکشند و ایران را از خطر وقوع انقلاب نجات دهند.

  آقایان نشنیدند و نه تنها نشنیدند بلکه دلسوختگان جامعه را آدم حساب نکردند و از کنار آن ها با تبختر عبور کردند. اکنون نتیجه اش را می بینند. رویداد امسال هم آقایان را بر سر عقل نیاورد، رویدادهای مشابه دیگری در سال های بعد اتفاق خواهد افتاد و هر سال که بگذرد، آن چه «انقلاب» می نامیم صورتی خشن تر و خانمان بر انداز تر پیدا خواهد کرد.

  آقایان پاستوریزه بدانند که انقلاب به خواست کسی شروع نمی شود که به خواست کسی تمام شود. انقلاب را می توان سرکوب کرد ولی نمی توان آن را مودب و سر به زیر کرد. انقلاب انقلاب است و زیر و رو کننده ی اجتماع است. وقتی ماشین انقلاب به حرکت در می آید دیگر کسی جلودار آن نیست. انقلاب خرابی به بار می آورد، انقلاب خون و خونریزی به دنبال خود می آورد، انقلاب با هزاران خسارت راه جامعه را به جلو باز می کند. کسانی که تصور می کنند که انقلاب به شکلی پاکیزه و بر اساس اصول علمی می تواند حاکمیت را از دست عده ای در بیاورد و به دست عده ای دیگر بدهد سخت در اشتباهند. آنان معنای انقلاب را نمی دانند و جز در کتاب ها نقشی از آن ندیده اند.

   
 90. وقت آن آمد که دستی برزنم (۱)

  بلاخره آنچه که سالها زیر خاکستر بود شعله کشید .قطره , قطره جمع گردد وانگهی دریا شود . این که از سالها قبل سر انجام کار , به نظر من مخصوصا از سالهای بعد از رییس جمهور شدن خاتمی , زمانی که خامنه ای و دار و دسته اش که با دخالت در همه چیز و بکارگیری همه اهرمهای قدرت به سود دزدان و غارتگران هر امکانی را که به نوعی میتوانست کشور را از حرکت شتابان به سوی نابودی باز دارد از بین بردند و دلسوزان و دلسوختگان کشور همانهاکه ها مدام تذکر دادند را به زندان انداختند ,شکنجه کردند ,در کهریزک ها کشتند , معلوم بود بر شما عزیزان پنهان نیست . حکومت در واقع در جریان اعتراضات سالهای ۸۸ و سرکوب آن کاملا لخت در انظار ایرانیان و جهانیان ظاهر شد و اعتبار خود را هم در دخلو هم در خارج آن کاملا ازدست داد و از آن زمان بیشتر و بیشتر بر زندان و شکنجه و سرنیزه متکی شد و همه اینها تحت خواست و رهبری فاجعه بار آقای خامنه ای اتفاق افتاد و هم اوست که باید به خاطر آنهمه جنایت و خیانت خلع و محاکمه شود .

  آنطور که ازقراین برمیاید هدف ازسازماندهی تظاهرات خیابانی در مشهد تحت فشار قرار دادن دولت روحانی با هدف ترجیحا به زیر کشیدن آن بود به این خاطر که روحانی شفافیت در همه امور را میطلبد و همه افراد و موسسات را پاسخگو میخواهد . آستان قدس رضوی و بسیاری از نهاد های دیگر زیر نظر رهبری نمیخواهد زیر بار بروند به دلایلی که همگان میدانند . اما کار آنطور که پیشبینی میشد پیش نرفت .غیر از افراد به خیابان کشانده شده توسط آقایان آستان قدسی مردم به جان آمده هم به میدان آمدند و آ ن عده مامور یا فریب خورده که توسط آستان قدسی ها سازماندهی شده بودند خیلی زود در انبوه مردم معترض غرق شدند و اکنون این مردمند با گرایشهای گوناگون که به خیابانها میآیند . با گرایش های گوناگون ولی با یک خواست مشرک : ما این وضع موجود را نمیخواهیم ! این را مردم به دفعات قبلا هم بامسالمت ,با رای خود گفته بودند , از دهان دلسوزان گفته بودند , ولی حاکمان برای خواسته آنها پشیزی اهمیت و ارزش قائل نشدند تا آن ها مجبور شده اند که اینگونه وارد عمل شوند .
  در این حرکت اخیر , که به نظر من میرود که گسترده تر و گسترده تر شود و همه کشوررا شامل شود باید کاملا هوشیارانه عمل کرد تا وابستگان استبداد , آ نها که مسئول واقعی فلاکت امروز ما هستند نتوانند از این جبنش به نفع خود استفاده کنند . همه تیر ها باید به سوی خامنه ای و جبهه غارتگران روانه شود , نه کس دیگر . هدف هم در نهایت باید برچیدن بساط استبداد باشد تا بتوان همه خائنین به منافع ملی را به محاکمه کشید . بیشک استبداد به سادگی تسلیم نخواهد شد اما ما با پایداری و پایداری و پایداری میتوانیم
  به زانویش درآوریم . وظیفه مشخص است : تا حصول نتیجه به خیابان میاییم اگر شده ۳۶۵ روز و شب پی در پی !
  سخنی با نیروهای مسلح
  عزیزان شما فرزندان این مردمید که به خیابانها آمده اند . شاید بسیاری از شما آنقدر عمر نکرده اید که زمان انقلاب ۵۷ را دیده باشید . شما نباید راه اشتباه نیروهای مسلح شاه را بروید و به سر نوشت دردناک بسیاری از افراد آن دچار شوید . شما عزیزان آموزش ندیده اید که مردم خود را بکشید . همه آ ن ها که به خیابانها آمده اند بهروزی کشور خود را میخواهند , ان ها عدالت برای همه , رفاه برای همه , آزادی برای همه , زندگی با عزت برای همه و از جمله شما را میخواهند . فریب مستبد و یارانش را نخورید . هم آ ن ها هستند که کشور را به فلاکت کشانده اند و شما خود این را میدانید . وظیفه شما همانطور که گفتم دفاع از مردم خودتان است , از برادرتان , خواهرتان , پدر و مادرتان نه از مستبد . هیچ فرد باشرفی نمیاید به بهانه اینکه دستور داشتم بکشم پس کشتم , برادر و خواهر خود را بکشد . این بهانه از هیچکس قبول نخواهد شد . شما برای دفاع از میهن پرورش یافته اید , بسیاری از شما در جنگ با صدام از همین مردم دفاع کردید نه برای اینکه حالا در درون مرزها آ ن ها را بکشید و از دزدان دفاع بکنید . خیلی مواظب باشید عزیزان . بسیار اتفاق افتاده است که کار یک گروه کوچک در لحظه ای تعین کننده کشور و ملتی را از نابودی نجات داده است . اگر تو اولین کسی باشی که جان بر کف از دستور مافوقت سر پیچی کنی بی تردید ده ها و صد ها نفر دیگر هم این کار را بیدرنگ خواهند کرد و کشور نجات خواهد یافت . اگر مافوقت از تو خواست که بر روی مردمت آتش بگشایی بیدرنگ خود او را بکش و به مرد ملحق شو .
  سخنی با سرداران
  عزیزان اکثر شما انسانهای باشرفی هستید که اسیر دست عده ای دزد و فاسد که سالهاست سپاه را وسیله غارت مردم و سرکوب آ ن ها کرده اند شده اید . ما میدانیم که سپاه بار ها توسط عوامل خامنه ای پاکسازی شده است ولی آ ن ها نتوانسته اند که سپاه را ازفراوان سپاهیان باشرف بطور کل پاک کنند. این کار را شاه هم نتوانست بکند و در همان نیروهای مسلح آنزمان اکثریتشان مخالف شاه بودند . در سپاه هم همینطور است . بدنه سپاه در کل مردمیست و برای مردم خود جان میدهد نه برای دزدان . آن ها هم مثل بقیه مردم در فقر زندگی میکنند و صد بار بیش از مردم عادی تحت نظر نیروهای امنیتی و حراست و ..هستند. این را ما میدانیم ولی عزیزان چاره ای نیست , صحبت از بود و نبود ملتی و کشوریست . آقایان به اندازه کافی در خارج پول در حسابهای مختلف دارند که تا چند نسل زندگی شاهانه کنند همانطور که شاه و بازماندگانش کردند . شما میماند مثل ما و ما میخواهیم که شما با سر افراشته در چشمان ما بتوانید بنگرید .

   
 91. درود
  سر تیتر خبرهای دنیا، تظاهرات مردم بر علیه نظام است، این مقدم را گرامی می داریم.دنیا از بیداری و حرکت مردم ایران در تعجبند.
  گردبادها، خشکسالی ها، زلزله یک طرف.
  سرطانی که مردم ایران بخصوص تهرانیان دچارش هستند نیز باید یکی از دستاوردهای نظام دانست.
  خمینی بی خود اول به بهشت زهرا نرفت.
  اوضاع اقتصادی سیاسی ، اجتماعی و محیط زیستی با این نظام تغییر نخواهد کرد.
  مردم می دانند که باید حقوقشان را بگیرند و خواهند گرفت.

   
 92. درود برمهربانان و آزادگان بیدار
  مردم می دانند که نظام ولایت فقیه و کارگزارانش دولت و رهبر و سپاه هیچگاه به مردم ایران توجه نداشته و نخواهند داشت. دزدی ها و چپاول ملت ایران با دروغ این کارگزاران بوده و آنها در پی فرصتی برای درهم شکستن این ملتند. زیرا پای منافع دزدی شده خوددر میان است ، زیرا این ولایت دزدان فقها نگران خودند وحسابهایی که باید پس بدهند و مثل همیشه از درد مردم فارغند.

  نظام ولایت فقیه مشروعیت نداشته و ندارد،زیرا بر دروغ و فریب استوار بوده و است،اینک مردم ایران به نظام ولایت فقیه دزد و تروریست نه می گویند.

   
 93. این فیلم رو مگر ندیده بودید که این همه متعجب شده اید:

  https://www.youtube.com/watch?v=Bv6uh2vg6ic

   
 94. درود
  سال نو میلادی به همه شماعزیزان را شادباش می گویم.
  ایرانیان به پا خاستند و بر حق خواستار حقوقشان هستند، این بیداری نوین مبارک و فرخنده باد.

   
 95. رفراندم
  شرط اول رفراندم آزادی تشکیل احزاب است
  احزاب یک سال تمام فرصت داشته باشند نظرات خود را توضیح دهند و مردم را آگاه کنند
  مقدمه تشکیل احزاب آزادی تمامی زندانیان سیاسی است وقتی مردم زندانی اند چگونه می توانند حزب تشکیل دهند
  این تنها زمانی میسر است که قانون اساسی ولایت فقیهی ملغی شده باشد با این قانون اساسی رفراندم معنی ندارد
  در این قانون اساسی ولی فقیه و شورای نگهبان قانون را هر طور بخواهند تفسیر و تعبیر به رای می کنند و هیچ زمینه برگزاری رفراندم در آن نیست.
  رفراندم یعنی آقایان تشریف ببرند و معتمدین ملت مجلس موسسان ایجاد کنند. یعنی مجلس شورای اسلامی غیر قانونی است تمامی دوایر حکومتی غیر قانونی اند
  مجلس موسسان یک سال فرصت دارد زمینه برگزاری رفراندم را به وجود آورد. در این مدت آرامش کامل باید برقرار باشد و نیرو های مسلح و نیروی انتظامی در امور سیاسی دخالت نکنند و تنها به وظیفه اصلی خود که حفظ امنیت ملت است بپردازند.

   
  • چه شعارهای خوشگل و تیتیش مامانی ای!
   ساسان! ساسان! چقدر می خوابی؟! پاشو بابا لنگ ظهره!

    
   • شیخ مرتضی قم نشین !
    لودگی ! کار همه شما آخوند جماعت است . تو از حرص آن ارثیه ابوی مرحوم ساسان خان به خود میپیچی ودرمان هم ندارد ! لباس شخصی فراموش نشود ! پاشو بابا لنگ ظهره . دویو آندراستند ؟

     
    • جناب خان خطاب به مهرداد :ارثیه ابوی ساسان؟!
     حواست کجاست مهرداد؟ مثل اینکه قاطی کردی داداش،قضیه ارثیه ابوی و توصیه های من در باره آن دوستی بنام عباس انعامی بود! نوش جانش کی به ارثیه مرحوم بابای انعامی طمع کرد؟ حواست کجاست؟! نکنه از عوارض سنّه؟! مهرداد بالاخره نگفتی چند سالته؟ آقای نوریزاد ببین تقصیر من نیست،این مهرداد چیزهایی رو قاطی هم میکنه،گفته باشم!

      
    • حرص آن ارثیه ابوی مرحوم ساسان خان!?

      
 96. یاران جان درود ودرود بر درود

  و درود برآن جوانان غیرتمندی که نام خود را بر بالای

  بنایی که برای آزادی(جمهوری ایران )برپا خواهد شد

  با خون خود نوشتند.درود بر جوانان درودی به ویژه آن

  عزیزان جان که اولین سیبل های دوری بودند که از تفنگ های

  دور زن بلژیکی* لابد از فاصله بیش از دوکیلو متری هدف

  قرار گرفتند .روحشان در آرامش باد وشلیک کنندگان که

  خود ابلیسند روسیاه جاودان.

  از همه مزخرف تر گفته های دارو دسته (تکرار) می کنیم

  هاست که می خواهند کشتا 67 و8 سال جنگ احمقانه و

  آب وبرق مجانی وعکس درماه و در حکومت دخالت نمی کنم وبه قم

  رفته وطلبه ای ساده میشوم وو.. را تکرار وتکرار وتکرار کنند. خوب بود

  رک و پوست کنده می گفتند این ملت را چه فرض کرده ومی بینند.

  در پایان امیدوارم این چند جوان آخرین شهدای راه آزادی که با شهدای

  مشروطه آغاز شده باشند . آخوندها که هرگز هیچ کدامشان تفاوت

  خودشان با داعش را (بجز آب زیر کاه بودن) نگفته ونمیگویند چرا که میدانند

  در اصول وحتا روش ها کوچک ترین تفاوتی ندارند به این زودی ها

  هم از این لقمه چرب دست بردارنیستد.باکی نیست چه کسی کو جای

  رهبرشان خواهد نشست لولهنگش یک از سد فعلیآب برنمی دارد

  وملت هم خودشان را برای یک دوره یکی دوساله

  حکومت جهنمی نظامیان آماده می بینند.
  ==================
  * چند ماه پیش 800 قبظه دیگر تفنگ دور زن با آخرین تکنولوژی

  از بلژیک خریده تحویل گرفتند گویا تا 2500 متر برد کشنده دارد.

   
 97. خیال خام مخالفان دولت
  امکان فریاد به مردم داد

  اخبار ایران، در این روزها مثل نقل و نبات در فضای مجازی پخش است و معمولا یک خبر را همه دست به دست می کنند و باصطلاح اطلاع رسانی می کنند. کانون اصلی این اخبار هم تظاهرات و اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران است. در کنار این اخبار و اطلاع رسانی های زنجیره ای، اگر هم اظهار نظری باشد اغلب همراه است با خشم و خشونت نسبت به حکومت و جمهوری اسلامی و حتی گاه آلوده به صفات و الفاظی که ای کاش چنین نباشد و این فرهنگ جای خود را به تفسیر رویدادها و چرائی و چگونگی وقوع آنها بدهد. حتی در یک خط و یک جمله.
  آنچه تفسیر ما از رویدادهای اعتراضی روزهای اخیر در ایران می باشد، همان است که در هفته های اخیر بارها آن را با اشاره به بحران همه جانبه حاکم بر کشور تحت عنوان “زمینه های رو به رشد یک شورش کور” مطرح کردیم و حتی نوشتیم که گاه یک اشتباه، یک حادثه غیر قابل پیش بینی، یک ناسزا، یک مقاله، یک سخنرانی و هر رویداد دیگری می تواند جرقه ای به خرمن خشم مردم شود. جناح راست و مخالف دولت روحانی که بویژه در دوره دوم ریاست جمهوری وی، با وحشت گرفتن مچ دست آنها دست به یک مانور جنون آسا در خراسان زد عملا این امکان را برای مردم همان منطقه و دیگر شهرهای ایران فراهم ساخت تا مردم علیه وضع موجود مملکت به خیابان بیایند. آنها تصور کرده بودند با گسیل سازمان یافته عوامل و جیره بگیران خود در میان مردم خشمگین و ناراضی از نابرابری طبقاتی، دزدی و اختلاف حکومتی، بیکاری و فقر و دهها مشکل دیگر می توانند این خشم و تظاهرات را علیه دولت رهبری کنند. حتی شعار مرگ بر روحانی را به میان جمعیت بردند، اما این شعار زیر دهها شعار به حق مردم دفن شد. سیل به راه افتاد، در چند شهر به بانکها حمله شد، به ساختمان های قوه قضائیه و دادگستری حمله شد و…
  حالا، مانده اند که چگونه دستشان را از سفره ای که با هزار امید پهن کرده بودند بیرون کشیده و جمع کنند؟ از قدیم گفته اند عاقل را اشاره ای کافی است. یک تلنگر کوچک و فراهم شدن یک امکان کوچک برای تظاهرات و بیرون آمدن حرف دل مردم از دهانشان امروز در برابر چشم همگان است. از نفرت مردم از اسلام حکومتی تا خشم علیه فقر و نابرابر و سرکوب حکومتی. خانه از پای بست ویران است، خواجه دربند نقش ایوان است. اصلا گیریم امید مخالفان دولت تحقق یافت و روحانی اعلام استعفا کرد، گیریم به تفسیر برخی ها شورای فرماندهان سپاه قدرت اجرائی کشور را بدست گرفت، با رهبری که بیش از 3 دهه سرنخ حکومت در اختیارش بوده و سهم اصلی را در بحران کنونی کشور دارد چه می کنند؟ گرانی که با کنار رفتن روحانی و تشکیل شورای سپاه تبدیل به ارزانی نمی شود، دست واردکنندگان که به این آسانی از قدرت کوتاه نمی شود، تولید که به این سادگی ممکن نمی شود، سرمایه خارجی که روی موج بی ثباتی به ایران نمی آید، بحران که با دستگیری های سیاسی پایان نمی یابد. فنری را سه دهه فشرده اند و حالا در حال در رفتن است. مردم در انتخابات شرکت کردند به امید اصلاحات و مخالفان با کارشکنی جلوی اصلاحات را گرفتند. کم کم همین مردم می رسند به این نتیجه که گویا کار با رای دادن درست نمی شود و این درست همان پیش بینی “شورش کور” است، مگر جراحی عمیق حکومتی انجام شود و این جراحی نیزممکن نمی شود مگر ابتدا از درون بیت رهبری که کانون اصلی تولید بحران آنجاست!

  http://www.pyknet.net/1396/03dey/10/page/khial.php

   
 98. دوستان گرامی
  سیاستمداران آمریکایی متعلق به هر دو جناح جمهوری خواه و دمکرات یکی بعد از دیگری بر حق مردم ایران در ابراز عقیده تاکید می کنند و به سران جمهوری اسلامی هشدار می دهند نقض حقوق بشر در ایران را به دقت زیر نظر دارند.
  فهرست این سیاستمداران از دونالد ترامپ رییس جمهور مایک پنس و مک کین سناتور جمهوری خواه شروع شده و به هیلاری کلینتون و برنی ساندز دمکرات ادامه می یابد.
  تازه ترین موضع گیری در این بین را دریادار مایک مولان رییس ستاد ارتش آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما اتخاذ کرده است.
  وی در گفت و گو با شبکه خبری ا بی سی گفت در دوران اوباما آمریکا راجع به جنبش 88 موضع گیری نکرد لیکن این بار موضوع متفاوت است. وی که در باره چالش های امنیتی سال آینده میلادی سخن می راند افزود این بار ما نقض حقوق بشر توسط سپاه و حکومت ایران را به دقت زیر نظر داریم.
  این هشدار ها در عمل بدان معنی است که جمهوری اسلامی در صورت نقض حق اعتراض مردم با خطر تحریم های هدف مند تازه ای مواجه خواهد شد. نه تنها آمریکا بلکه تمامی دنیا اکنون با دقت تمام نظار گر تحولات ایران است و در صورتی که تخطی مشاهده شود زمینه کشیده شدن کار به سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سهل و فراهم است.

   
  • ساسانم گرامی! سلام به همه سیاستمداران امریکائی اعم از جمهوری خواه و دموکرات برسون و به اونها یادآوری کن که بقول اصفهانی ها یوخده نگران نقض حقوق بشر توسط متحد پولی و استراتژیکی خود یعنی حکومت عربستان در یمن هم باشند!

    
 99. مصلح آبادی اراکی

  با سلام آقای نوری زاد از اینکه در این پست آورده اید : ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم ، بنده ی حقیر از این واژگونی به شدت ترس و واهمه دارم . از کجا معلوم بعد از واژگونی عده ای بد و بدتر از رژیم جمهوری اسلامی کنونی بر ما و ملت ما حاکم نگردند ؟ دوستی داشتم که می گفت : بعد از چند سال از گذشت انقلاب و تعویض ” پی در پی ” مدیران دستگاهها و ادارات و هر مدیر جدیدِ اداره ، گشنه تر و حریص تر از مدیر قبلی اداره بودند و دائم مدیران جدید فقط می خواستند که از امکانات پست ها و مقام ها استفاده و سوء استفاده کنند . دوستم بر همین اساس معتقد بود در گذشت 38 سال از انقلاب فقط دعا میکرد که هیچ مدیری تعویض نگردد ، چون مدیران جدید گشنه تر و حریص تر از قبلی ها هستند . وی ادعا میکرد که اگر مدیران تعویض نگردند ، بلاخره امکانات مادی و سود جویی بالاخره مانند سدی است که ” سر ریز کرده و از مدیران ” پابرجا ” در پست های مدیریت اداره ، چیزی و چیزکی از امکانات زیادی آمده و بالاخره به دیگر کارمندان و زیر دستان خواهد رسید و زیر دستان هم ” منتفع ” از منابع ادارات خواهند شد .

   
 100. پیش بینی زلزله مهیب 8 ریشتری، جنگ جهانی سوم و … در سال 2018

  رکنا: پیشگویی های نوستراداموس مبین آنست که سال ۲۰۱۸ یکی از بدترین سال ها در تاریخ جهان خواهد بود زیرا در آن بلایای طبیعی، فروپاشی اقتصاد و آغاز جنگ جهانی سوم به وقوع خواهد پیوست.
  برخی از مهمترین پیش بینی های وی برای سال ۲۰۱۸ از این قرار است
  ۱-جنگ جهانی سوم
  به گفته وی جنگی میان دو قدرت جهانی آغاز خواهد شد و به مدت ۲۷ سال به طول می انجامد. بر این اساس برخی از مفسران پیش بینی می کنند چین، روسیه و کره شمالی علیه ایالات متحده متحد خواهند شد.
  ۲- فوران آتشفشان
  یک آتشفشان در ایتالیا موجب لرزیدن زمین هر ۵ دقیقه یکبار خواهد شد و دست کم ۶ هزار نفر کشته خواهند شد.
  در اوایل سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱.۵ میلیون نفر از ساکنان ناپولی هشدار داده شد که در منطقه پرخطر ابرآتشفشانی هستند که هر لحظه امکان دارد با فوران آن یک فاجعه جهانی رخ دهد.
  ۳- زمین لرزه هولناک
  به نظر می رسد نوستراداموس وقوع بلایای طبیعی در ایالات متحده را پیش بینی کرده است. یک زمین لرزه مناطق غربی آمریکا را خواهد لرزاند و قدرت آن به اندازه ای خواهد بود که اثر آن در سرزمین های سراسر جهان احساس خواهد شد.
  بررسی های زمین شناختی در آمریکا نشان می دهد در سال ۲۰۱۶ مجموعه ای از لرزش های متوسط در دو مسیر درخطر کالیفرنیا ثبت شده که نشان می دهد وقوع یک زلزله مهیب با قدرت ۸ ریشتر یا بیشتر در این منطقه مدت زمان زیادی است که به تعویق افتاده است. از این رو در فاصله ۶۰ مایلی ساحل اقیانوس آرام از کالیفرنیای شمالی تا ونکوور شهرهای اصلی همچون پورتلند، سیاتل و ونکوور در خطر سونامی عظیمی قرار دارند که جان میلیون ها نفر و زیرساخت های شهری را تهدید می کند.
  ۴- ستاره دنباله دار
  با مشاهده یک ستاره دنباله دار در آسمان، یک خشونت بزرگ درخواهد گرفت. تروریسم هسته ای و فجایای طبیعی سیاره ما را به ویرانی خواهد کشید.
  در حالیکه پذیرفته شده است که روزی یک ستاره دنباله دار زمین را تهدید خواهد کرد، ناسا می گوید دست کم در صد سال آینده چنین تهدیدی وجود نخواهد داشت.
  ۵- فروپاشی اقتصاد
  نوستراداموس می گوید: «ثروتمند چندین بار می میرد.» این گفته وی اینگونه تعبیر شده است که در نتیجه جنگ جهانی سوم و در اثر فجایع طبیعی بسیار، اقتصاد جهانی از هم خواهد پاشید.
  ۶- انسان ۲۰۰ ساله
  با وجود پیشگویی های متعدد نوستاراداموس که سرنوشت بدی را برای ساکنان زمین در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده است، این مورد غیرمحتمل به نظر می رسد. با این حال وی گفته است: «پیشرفت علم پزشکی به جایی خواهد رسید که طول عمر دست کم ۲۰۰ سالگی مورد انتظار خواهد بود». این گفته وی اینگونه تعبیر شده است که مثلا یک فرد ۸۰ ساله، مانند یک انسان ۵۰ ساله به نظر خواهد رسید.
  از دیگر پیش بینی هایی که برای سال ۲۰۱۸ مطرح شده، توانا شدن انسان برای تکلم با حیوانات، مردمانی که برای بچه دارشدن نیازمند مجوز یا گواهینامه خواهد بود، ناپدید شدن تفاوت های زبانی، آتش سوزی های جنگلی در اثر گرمای جهانی و پایان مالیات در غرب است.
  گفته می شود نوستراداموس غیبگوی فرانسوی که در سال ۱۵۶۶ از دنیا رفت، خیزش ناپلئون و هیتلر، واقعه ۱۱ سپتامبر و ظهور داعش ISIS را به درستی پیش بینی کرده بود و تاکنون ۵۰ درصد از پیشگویی های او به حقیقت پیوسته است.
  خوب حال کردین ؟

   
 101. BBC و VOA با شور و هلهله و تشويق تظاهرات ايران را پوشش مى دهند. اگر كشور و ملت ايران را مى شناختند در مي يافتند كه موج بى ريشه فرو مى نشيند.

  ما هم با به آتش کشیدن اموال عمومی مخالفیم زیرا از آن مردم است ولی نمیدانیم کار کیست و ممکن است کار خودی و نیروی سر رهبر باشد جهت سرکوب بپا خاسته برای تحصیل حقوقشان ولی مهاجرانی فریب کار دروف میگوید!

  بلی در بالا هم سخن مادر عروس جناب سی غطاله مهاجرانی همانکه فرزندش دکل دزد بود و خودش هم از ایران رفت در حالی که همدست رژیم بود وهنوز هم جدا نشده،او درجایی میگوید که ماشین آتش میزنند یادش رفته دوستان وهمپالکی هاش وهمان رژیمی که وزیرش بود سینما رکس را با 460 نفر سرنشین به آتش کشید یادش رفته رژیمش در جنگ و اعدام و قتلهای زنجیره ای صدها هزار نفر را کشت وبکشتن داد کویا در مکتب ایشان جرم ماشین سوزاندن بیشتر گرفتن جان جوانان وکشتن آنهاست، جناب عطا اله ریشه این موج در آدم کشیها ، دزدیها،تبعیض ها ، ورشکست اخلاقی واقتصادی یک کشور با 80 ملیون شهروند است، حیف ومیل مال بدون حساب وکتاب توسط آخونداست، تحقیر وتنبیه مدام و 40 ساله بیش از 40ملیون شهروند زن هموطن که از جمله حجاب اجباری اسلامی برای خوشامد گویی بازاریان موتلفه که از قروش پارچه سیاه چادر هرساله میلیارد ها سود میبرند، تعجب نکردم ازدروغگوییت زیرا میدانم نماز خوانی.

   
 102. سنت رایج جمهوری اسلامی تا کنون در بحرانها، به میان کشیدن پای صهیونیسم و آمریکا بوده که اخیراً گروههای تکفیری و وهابی ها را هم به لیست آن‌ها اضافه کرده است. کشته های تظاهرات هم توسط سرویسهای خارجی بقتل میرسند و نیروهای امنیتی حتی یک گلوله هم شلیک نمیکنند.در این بحران اخیر هم رهبر معظم بدون توجه به اینکه حداقل 2 مسلمان در دورود کشته شده‌اند بدیدار یک خانواده مسیحی می‌رود تا حلول سال 2018 زا تیریک بگوید و افتخار کند که این سال برای مسیحیان با قربانی شدن مسلمانان شروع شده.

  اما این انسجام درونی همه عوامل ذینفع این نظام اکنون آشکارا بهم ریخته و اولاً پرت و پلا و ضد و نقیض گویی گسترده نشان از آشفتگی در اداره امور دارد و دیگر اینکه یک عده‌ای دارند حساب خود را از دیگران جدا میکنند.

  جمهوری اسلامی دقیقاً مثل ساختمان پلاسکو است.با هیبتی رفیع و شالوده ای آماده فرورریزی و بخاکستر تبدیل شدن. فقط یک جرقه برای وقوع این ویرانی کافی است. شما فرض کنید در یکی از شهرها یکی از واحدهای ناجا از مقابل مردم عقب نشینی کند و یا یکی از این‌ها ساز دیگری کوک کند. به همین راحتی همه چیز تمام میشود.

  دشمن اصلی این نظام خود رهبری آن و روحانیون و سرداران نادان و عقلای بی خرد آن هستند که به تنهائی برای انداختن یک ته سیگار ویرانگر در این بنای فرسوده کافی هستند. در دل بحران نه از رهبر فحاش خبری است و نه از علمائی که به هر بهانه حرام و حلال میکردند و نه از رئیس جمهور نشانی دیده میشود. یعنی فرض کنید کسی در خیابان محل سکونتش سیل جاری شود ولی با خیال راحت دارد تلویزیون نگاه میکند. یا واقعاً نمی‌فهمد سیل آمده و یا نمیداند سیل چیست.

  امروز بر خلاف گفته یک مسئول نادان که کشته شدن 2 هموطن دورودی را به بیگانگان نسبت داد نماینده دورود کشته شدن آن‌ها توسط نیروهای امنیتی را تائید کرد. یک نفر مردم را عامل بیگانه میداند و دیگری از آن‌ها تعریف میکند و یکی دیگر میگوید یک جائی تعیین کنیم که مردم جمع شوند.هذیان گویی نشان روشن بی فکری و سر درگمی است.

  در این میان میشد با لغو جدول 17 و اعلام آن، تمام اعتبارات خوزههای علمیه خواهران و المصظفی و بقیه را برای بازپرداخت سپردههای بغارت رفته مردم تخصیصی داد. میشد با بخش دیگر آن بدهیهای دولت را پرداخت. میشد با تعطیلی بخش عمده سفارتخانه ها و نمایندگی های بی خاصیت که صرفاً مراکز خرید و فروش ارز و اطلاعات و ولگردی هستند بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی را باز پرداخت کرد. میشد حتی قیمت بنزین را به جای این بازی مسخره حذف 1500 تومن و تائید 1200 تومن به 900 تومن کاهش داد. میشد با اعلام اینکه مشکل ستاره دارها حل شده آبی بر آتش ریخت.میشد همین الان صادق لاریجانی را برکنار کرد و با آن 63 حساب اختلاسی دیه های بسیاری از زندانیان را پرداخت و روحیه مردم را عوض کرد. خیلی کارهای دم دستی میشد انجام داد بسیار بهتر از ملاقات خانواده ارمنی.
  اما مشکل رهبر و دیگران این است که حاضر به نرمش قهرمانانه و یا گرفتن جام زهر از دست بیگانگان هستند و لی حاضر به دمی موافقت با مردم خود نیستند که نکند پر رو شوند. این بی اعتنائی به بیماری که از سر درد فریاد میکشد و هر لحظه فریادش بیشتر می‌شود خود نوعی شکنجه مضاغف است که آخرین امید بیمار به وجدان طبیب را از بین میبرد.

  جمهوری اسلامی که امید دارد با امثال علم الهدی که فتوی آزادی زنای محصنه را داده و یا موحدی کرمانی بی عقل که یاد سانسور چین افتاده و یا با عقل نداشته امثال کوثری و شریعتمداری و جلیلی از بحران فرار کند خود دشمن خودش است و نیازی به توطئه برای سرنگونی طراحی شده ندارد.

  ما فقط کافی است که درد گرسنگی و تحقیر خود را فریاد بزنیم. همین و همین. این ساختمان پلاسکوی سیاسی سالها است که مرده است چون نه شور زندگی در آن است و نه موجب نشاط کسی است.عده ای از کاسب‌های آنهم دارند سر قفلی ها می فروشند و فرار میکنند.

  شهری که برای 10 میلیون جمعیت 2 میلیون موش دارد، نشانه تمدن ندارد بلکه نشانه ویرانی است. نظامی هم که این شهر پایتخت آن است مرده ای است رو بقبله. فقط باید آمبولانس بیاید و بگورستانش ببرد.

   
 103. با درود به جناب نوری زاد
  حالا که کمی سر وصدا خوابیده به خبری که خبرگذاری رکنا درج کرده نظری بیفکنید

  پیش بینی زلزله مهیب 8 ریشتری، جنگ جهانی سوم و … در سال 2018

  رکنا: پیشگویی های نوستراداموس مبین آنست که سال ۲۰۱۸ یکی از بدترین سال ها در تاریخ جهان خواهد بود زیرا در آن بلایای طبیعی، فروپاشی اقتصاد و آغاز جنگ جهانی سوم به وقوع خواهد پیوست.
  برخی از مهمترین پیش بینی های وی برای سال ۲۰۱۸ از این قرار است
  ۱-جنگ جهانی سوم
  به گفته وی جنگی میان دو قدرت جهانی آغاز خواهد شد و به مدت ۲۷ سال به طول می انجامد. بر این اساس برخی از مفسران پیش بینی می کنند چین، روسیه و کره شمالی علیه ایالات متحده متحد خواهند شد.
  ۲- فوران آتشفشان
  یک آتشفشان در ایتالیا موجب لرزیدن زمین هر ۵ دقیقه یکبار خواهد شد و دست کم ۶ هزار نفر کشته خواهند شد.
  در اوایل سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱.۵ میلیون نفر از ساکنان ناپولی هشدار داده شد که در منطقه پرخطر ابرآتشفشانی هستند که هر لحظه امکان دارد با فوران آن یک فاجعه جهانی رخ دهد.
  ۳- زمین لرزه هولناک
  به نظر می رسد نوستراداموس وقوع بلایای طبیعی در ایالات متحده را پیش بینی کرده است. یک زمین لرزه مناطق غربی آمریکا را خواهد لرزاند و قدرت آن به اندازه ای خواهد بود که اثر آن در سرزمین های سراسر جهان احساس خواهد شد.
  بررسی های زمین شناختی در آمریکا نشان می دهد در سال ۲۰۱۶ مجموعه ای از لرزش های متوسط در دو مسیر درخطر کالیفرنیا ثبت شده که نشان می دهد وقوع یک زلزله مهیب با قدرت ۸ ریشتر یا بیشتر در این منطقه مدت زمان زیادی است که به تعویق افتاده است. از این رو در فاصله ۶۰ مایلی ساحل اقیانوس آرام از کالیفرنیای شمالی تا ونکوور شهرهای اصلی همچون پورتلند، سیاتل و ونکوور در خطر سونامی عظیمی قرار دارند که جان میلیون ها نفر و زیرساخت های شهری را تهدید می کند.
  ۴- ستاره دنباله دار
  با مشاهده یک ستاره دنباله دار در آسمان، یک خشونت بزرگ درخواهد گرفت. تروریسم هسته ای و فجایای طبیعی سیاره ما را به ویرانی خواهد کشید.
  در حالیکه پذیرفته شده است که روزی یک ستاره دنباله دار زمین را تهدید خواهد کرد، ناسا می گوید دست کم در صد سال آینده چنین تهدیدی وجود نخواهد داشت.
  ۵- فروپاشی اقتصاد
  نوستراداموس می گوید: «ثروتمند چندین بار می میرد.» این گفته وی اینگونه تعبیر شده است که در نتیجه جنگ جهانی سوم و در اثر فجایع طبیعی بسیار، اقتصاد جهانی از هم خواهد پاشید.
  ۶- انسان ۲۰۰ ساله
  با وجود پیشگویی های متعدد نوستاراداموس که سرنوشت بدی را برای ساکنان زمین در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده است، این مورد غیرمحتمل به نظر می رسد. با این حال وی گفته است: «پیشرفت علم پزشکی به جایی خواهد رسید که طول عمر دست کم ۲۰۰ سالگی مورد انتظار خواهد بود». این گفته وی اینگونه تعبیر شده است که مثلا یک فرد ۸۰ ساله، مانند یک انسان ۵۰ ساله به نظر خواهد رسید.
  از دیگر پیش بینی هایی که برای سال ۲۰۱۸ مطرح شده، توانا شدن انسان برای تکلم با حیوانات، مردمانی که برای بچه دارشدن نیازمند مجوز یا گواهینامه خواهد بود، ناپدید شدن تفاوت های زبانی، آتش سوزی های جنگلی در اثر گرمای جهانی و پایان مالیات در غرب است.
  گفته می شود نوستراداموس غیبگوی فرانسوی که در سال ۱۵۶۶ از دنیا رفت، خیزش ناپلئون و هیتلر، واقعه ۱۱ سپتامبر و ظهور داعش ISIS را به درستی پیش بینی کرده بود و تاکنون ۵۰ درصد از پیشگویی های او به حقیقت پیوسته است.
  حال کردید یا نه ؟

   
 104. وزوزیر/* کشور:‌ اغتشاش را تحمل نمی‌کنیم.
  مش قاسم: ما هم تو هم پالکیات رو تحمل نمیکنیم.

   
 105. روزنامه جامعه فردا: پایان اعتراض‌های سیاسی با اصلاح اقتصادی و آزادی‌ اجتماعی.
  مش قاسم: اصلاح اقتصادی و آزادی‌ اجتماعی تو حکومت/* اسلامی؟

  /*: ک

   
 106. پیام نیکی هیلی؛ سی ان ان: شعار سرنگونی رهبر

  بیانیه سفیر آمریکا در سازمان ملل‌ در حمایت از اعتراضات مردم ایران

  نیکی هیلی امروز در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: در سال جدید امیدها و دعاهای ما با میلیونها نفر از مردمی است که از حکومتهای سرکوبگر بویژه در ایران بطور وحشتناکی رنج می‌برند، جایی که مردمانش مدتهاست که سرکوب شده‌اند ولی اکنون صدای خود را باز می‌ یابند. رژیم ایران توسط شهروندان خود به آزمایش کشیده می‌ شود. ما برای آزادی و حقوق‌ بشر دعا می‌ کنیم که پیروز می‌ شوند.

  سی ان ان: معترضان خواهان سرنگونی رهبر

  سی ان ان در گزارش دیگری از اعتراضات مردمی ایران گفت:‌ خواست این بار تظاهرکنندگان در ایران سرنگونی رهبر حکومت علی خامنه‌ ای است.

  گزارشگر سی ان ان گفت: آنچه ما در ساعات گذشته در فیلم های اینترنتی دیده‌ایم این است که مردم پوسترهای خامنه‌ ای را بزیر کشیده‌اند. مردم شعار سرنگونی او را می‌دهند.

  وی افزود: آنچه که تظاهرات روزهای اخیر ایران را با تظاهرات عظیم سال 2009 متمایز می‌ کند، این است که این بار مردم خواهان سرنگونی خامنه‌ ای هستند. این چیزی است که رژیم بسیار به آن توجه خواهد داشت. بیان آشکار سرنگون کردن رهبر برای رژیم حاکم تحمل پذیر نیست.

   
 107. حاج عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد سابق ایران در واکنش به اعتراضات اخیر در ایران، در صفحه توئیتر خود نوشت: BBC و VOA با شور و هلهله و تشويق تظاهرات ايران را پوشش مى‌دهند. اگر كشور و ملت ايران را مى‌شناختند در می‌يافتند كه موج بی‌ريشه فرو می‌نشيند.
  مش قاسم: به این میگن ریشه شناس. واسه همینه که رفته لندن که به ریشه آخوندا نزدیک باشه.

   
  • مش قاسم عزيز

   ايشان بي تقصيره كسيكه شير خَر خورده بأشه همينطوري حرف ميزنه أين حقيقتي است كه ونوشتم

    
  • مش قاسم

   کسیکه شیر خر خورده بهتر از این نمیشه

   وقتی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در سال ۱۳۷۵ پشت میکروفون رفت تا چند کلمه‌ای به افتخار مهمانان مراسم جایزه‌ طنز گل‌آقا بگوید، نمی‌دانست که سخنانش در باب خورد شیر خر در دوران کودکی، فراموش نخواهد شد. مهاجرانی تعریف کرد که خواهرش دچار سیاه‌سرفه شده بود و حکیم‌باشی ده، حکم به خوراندن شیر خر به طفل معصوم داد، عطا، راهی ده مجاور شد و با کاسه‌ای شیر خر و کاسه‌ای شیر بز برگشت…در راه بازگشت، کاسه شیر خر خورد و به خواهر بیمارش شیر بز نوشاند…البته خواهرش مرحوم شد. روزی که یک فال‌گیر کولی به روستا آمد، کف دست چپ عطا را دید و مژده داد که عطا وزیر خواهد شد، چون در جوانی شیر خر خورده.

   اتفاقا مهاجرانی که خواستار سه دوره‌ای شدن ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شده بود، یک سال بعد با پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد، نتیجه خوردن شیر خر را به عینه دید و به وزارت رسید. بسیاری تصور کردند که مهاجرانی، گزینه خاتمی است، اما بعدها معلوم شد که آیت‌الله خامنه‌ای مهاجرانی را به دولت تحمیل کرده است.

   آن زمان‌ها، در هفته‌نامه‌ی مهر بودم و کشیدن مهاجرانی از تفریحاتم بود. دوستانی معترض بودند که چرا وزیر ارشاد صالح و پاک خاتمی را با کارتون‌هایم مسخره می‌کنم؟ راستش را بخواهید، حرف‌های مهاجرانی را باور نمی‌کردم. توی کَتَم نمی‌رفت. مهاجرانی روزی در باب اهمیت قدرت برای دانشجویان دانشگاه هنر حرف زده بود، از شاهنامه به نقطه‌ای رسید که نشان می‌داد چقدر تشنه‌ی قدرت است و گویی فراموش کرده بود که سر کلاس است…این روایت را از چند دانشجوی کارشناسی ارشد شنیده بودم…

   مهاجرانی کسی بود که با همه در قدرت کنار می‌آمد. با میرحسین، با هاشمی، با خاتمی و نهایتا، با خامنه‌ای…این هم‌خوابگی سیاسی چندان جذاب نبود…

   روزی که احمد بورقانی از معاونت مطبوعاتی کناره‌گیری کرد، تازه خیلی‌ها فهمیدند که آدم واقعی پشت آزادی‌های مطبوعات سال ۷۶ و ۷۷ کیست. روزی که احمد زیدآبادی مجبور به کناره‌گیری از روزنامه‌ آزاد شد، بعضی تازه فهمیدند که فشار به محمد رضا یزدان‌پناه برای کنار زدن زیدآبادی از سوی مهاجرانی بوده است.

   در مقطعی، بارها مهاجرانی را دیدم. یک‌بار در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب بود. هر کاری می‌کردم، کاریکاتورش در نمی‌آمد، تا اینکه تصمیم گرفتم به روشی معکوس کار کنم و روحیاتی که از مهاجرانی دریافته بودم را اول بیاورم و بعد شبیه‌سازی کنم. درست در آمد! علی‌رضا تابش، رئیس دفتر مهاجرانی چرایی ماجرا را پرسید. گفتم رئیسش باید موجود بسیار حرام‌لقمه و رذلی باشد! چون من یک موجود پست فطرت را کشیدم و با اضافه کردن شباهت‌ها، مهاجرانی واقعی در شکل کاریکاتور بیرون آمد! تابش، تایید کرد که کاملا درست او را دیده بودم!

   آخرین بار، در دفترش در فرمانیه بود. یکی از همکارانم در روزنامه حیات نو از من خواسته بود سر در بیاورم «دوست دختر» جدید مهاجرانی در مرکز گفتگوی تمدن‌ها کیست؟ من هم راستش با وجود فضولی ذاتی‌ام، چندان دقت نکردم که از روی نگاه‌های افراد در بیابم ماجرا چیست؟ از مهاجرانی پرسیدم که آیا برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ دارد یا نه؟ جواب سربالایی داد، که البته معنی‌اش «بله» بود.

   سال ۸۲ بود که ماجرای ازدواج پنهانی او لو رفت. وقتی محسن کدیور تکذیب کرده بود، عکس مهاجرانی در کنار سفره عقد به روزنامه شرق رسید اما با لطایف‌الحیل، منتشر نشد. مهاجرانی اندکی بعد، راهی انگلستان شد.

   یکی از همکاران سابقم گفت که مهاجرانی حقوق‌بگیر دولت عربستان سعودی و بنیاد آقاخان است.

    
  • يا ” ابو دكل دزد”!

    
 108. مش قاسم
  12:03 ق.ظ / دسامبر 31, 2017

  اخبار: به گزارش ایسنا حاج عبدلرضا رحمانی فضلی، وزوزیر/* حسن/*: “در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند.” اگر مردم قصد تجمع دارند، باید درخواست دهند تا وزارت کشور و استانداری‌ها درخواست آنان را بررسی کنند.
  مش قاسم: ای نادان، ماها که توی خیابونا هستیم حرفمون اینه که ما دیگه این جفنگیات و دستوراتی که تو هم پالکیات واسه ماها سر هم کردین نمیخواهم، این قانونک هایی که سر هم کردیم نمیخواهم. این یوغ و زنجیری که شماها به اسم حکومت اسلامی به گردن ما انداختین و ما رو توی اون اسیر کردین نمیخواهم. حالا ما بیاییم و به تو تقاضای تجمعات بدیم که تو بررسی بکنی که به ما اجازه بدی یا ندی؟ ما به به تو اجازه نمیدیم که دیگه از این غلطها بکنی!

   
 109. در صورت قطع اینترنت از فایر چت استفاده کنید:

  فایرچت (به انگلیسی: FireChat) نرم‌افزار کاربردی است که توسط شرکت اوپن گاردن برای گوشی‌های هوشمند ساخته و طراحی شده است. این برنامه همتا به همتا با استفاده از شبکه بی‌سیم مش، تلفن هوشمند را قادر می‌سازد بدون اتصال به اینترنت از طریق بلوتوث، وای-فای و Multipeer Connectivity Framework گوشی اپل با دیگر تلفن‌هایی که برنامه را نصب کرده‌اند تماس داشته باشد
  از این برنامه کاربران زیادی در عراق و ایران استفاده می‌کنند. در تظاهرات دموکراسی خواهی که در مرکز هنگ کنگ در اکتبر ۲۰۱۴ برگزار گردید، بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از این نرم‌افزار در ۲۴ ساعت استفاده می‌کردند.[۵][۶][۷]

  همین‌طور در سال ۲۰۱۴ که دولت عراق به محدود کردن و فیلتر اینترنت اقدام کرد مورد توجه قرار گرفت.[۸][۵]

  همچنین فایرچت در سال ۲۰۱۵ در تظاهرات اکوادور ۲۰۱۵ توسط معترضان استفاده شد.[۹] در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ در جریان تظاهرات طرفدار استقلال به نام راه آزاد به جمهوری کاتالان، فایرچت ۱۳۱,۰۰۰ بار مورد استفاده قرار گرفت.[۱۰]
  امنیت
  از ژوئیه ۲۰۱۵، فایرچت ادعا می‌کند برای داشتن پیغام‌های خصوصی، همه پیغام‌ها رمزگذاری می‌شوند.

   
  • عزیز جان برد زیادی ندارد یعنی اینکه باید نزدیک هم بود!!

    
  • نمی دونم نظرم ارسال شد یا نه؟ ولی فایر چت برد زیادی ندارد و باید افراد در نزدیکی هم باشند! الان نمی دونم ولی حداکثر برد مورد انتظار قبلاً بیش از 50 متر نبود!

    
   • “افراد باید در نزدیکی هم باشند”
    آری و خیر.
    پیام فایر چت از این گوشی به گوشی بغلی می جهد و گوشی بعدی و بعدی و بعدی تا به مقصد برسد. میان راه قابل کشف نیست و تنها گیرنده مورد نظر قادر است پیام را بخواند. مگر این که پیام گروهی باشد و به مقصد گروهی از افراد صادر شده باشد.
    در تظاهرات هزار نفری مثلا یکی این سوی میدان آزادی یکی آن سو. اگر به تعداد کافی موبایل فایرچت مابین این دو باشد پیام به آن سوی میدان آزادی خواهد رسید.
    اگی یکی از این گروه هزار نفری با فایر چت خود به ونک رود تمام پیام های میدان آزادی را با خود به تظاهر کنندگان میدان ونک منتقل می کند. اگر یکی از این افراد با اینترنت تماس بر قرار کند به طور مثال اینترنت ماهواره ای می تواند پیام را به تمام دنیا برساند. اگر یکی با یک هات اسپات و یا فای وای تماس یابد تمامی افرادی که در محدوده هات اسپات و فای وای هستند انتقال دهنده پیام خواهند شد.

     
 110. درود
  مردم در خارج با تعجب به تظاهرات مردم چشم دوخته اند، غیر ایرانیان ، بهار عربی را مثال می زنند و از آنجایی که سپاه ،طرفداربشار اسد است و از او حمایت کرده و می کند، هنوز تظاهرات مردم برعلیه اسد و سرکوب آنان از طرف اسد را بیاد دارند.

  مردم ایرانی تبار مقیم در خارج ، ضمن خدا خدا کردن که نظام عوض بشود و نفس راحتی مردم بدبخت بکشند، امیدوارند ، وهنوز در تعجبند که ماجرا بکجا ختم می شود!

  بنابراین ، ملت باید بداند که بایدروی پای خود ایستاده تا درسی برای تمام دنیا باشد، اینک ایرانیان اند که به پا خاسته اند و نظامی مردمی می خواهند. نه بهار عربی رخ داده و نه انقلاب روسیه!

  ایرانیان یعنی( کردها و لرها، بلوچها، آذربایجان،خوزها،آبادانیها، بختیاری ها، فارسها و …دیگر اقوام )متحدا به نظامی ولایت فقیه فاسد و غارتگر نه می گویند . اکنون مردم ایران بپا خواسته اند و می دانند این نظام به فکر مردم نبوده و نخواهد بود. مشت غارتگر نظام نزد مردم باز شده و تا مسولان را تک تک به محاکمه نکشند نخواهند نشست.

   
 111. تف بر توی دو رنگ
  درون خودت را با ویدیوی تازه ات نشان دادی!
  تف بر تو که به این ملت بزرگ اینگونه توهین کردی!
  تف بر تو

   
 112. با درود به تمام مبارزان و عرض ارادت

  ای رهبران کجائید!؟
  اسماعیل وفا
  دریا به غرش آمد،با نعره های توفان
  اینک خروش ملت،در کوچه و خیابان
  اینک تمام خورشید!، اینک تمام جنگل!ا
  اینک تمام تندر، مجموع آذرخشان
  اینک تمام دریا،با موجهای چون کوه
  اینک هر آنچه ابرست، اینک هر آنچه باران
  این اوست آنکه خواند: آزادی بزنجیر
  با صد هزار فریاد، باز از گلوی ایران
  از قله های «البرز» تا« شیر کوه» و «کرکس»ا
  ازپهنه «بشاگرد»، تا ارتفاع «تفتان»ا
  از ساحل «ارس» تا، «اروند رود» و «کارون»ا
  از پهنه »خزر» تا، «ایرانخلیج» و «عمان»ا
  ا«ایرانخلیج» گویم کز فارس نیست کو هست
  میراث ترک و کرد و لرها و ترکمانان
  میراث اهل طالش میراث گیل گیلان
  یا مردم سکستان یا اهل خوبدستان
  ما گرچه فارس یا ترک،نوشیده ایم زآغاز
  شیر برادری از یک مادر و دو پستان
  این مام ماست اینک،خنجر به پشت و خونین
  در زیر تیغ و طعن دزدان و زن بمزدان
  مشتی عمامه بر سر،تخم حرام تاریخ
  پروردگان افعی درخاک کژدمستان
  پروده ی رذالت،سر تا به پا شقاوت
  زنده به قتل و داروسرکوب و بند و زندان
  آئینشان خرافات آفت ترین آفات
  چون لشکر ملخ در زیباترین گلستان
  این مام ماست اینک! رودابه ی خجسته
  چون شیر شرزه دررزم، افشانده یال و غران
  این اوست انکه خواند از نای ما نوای
  پیروز باد ملت! جاوید باد ایران!ا
  این اوست آنکه جنگد، اندر پی رهائی
  در هر سرا و خانه،درکوچه، کوی میدان
  در رشت ویزد و تبریز،در تربت و طبس تا
  قزوین و خاش و زابل، شهر ری و سراوان
  این اوست انکه خواند، یکصف شوید یکصف
  یعنی تمام ایران، در جنگ با فقیهان
  یعنی تمامت نور در جنگ با سیاهی
  یعنی تمام یزدان ضد تمام شیطان
  این ملت است ملت، این میهن است میهن
  برخاسته خروشان، آماده و بفرمان
  اما شما کجائید؟تا رهبری نمائید؟
  ای رهبران پیدا، ای رهبران پنهان

   
 113. نوری زاد در عکسی که در بالا گذاشتی خطاب به خودتون گفتی که : ….

  ببین مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید…

  من به شخصه می تونم بگم در پس هر اعتراض جدی که ردپایی از شما بی خیالان درش نبوده است بسیاری از افراد که ناخودآگاه یا خودآگاه بسمت عمله اکره های رژیم سوق داده شده اند بفکر فرو می روند… رفتارهایشان دیگر مانند روز قبل نیست… متمدانه تر رفتار می کنند… حس می کنی در ان نقطه و زمان کوتاه در یک کشور بدور از رفتارهای هنجار شکنانه قرار کرفته ای…

  اما…
  به محض فرو کش کردن اوضاع همه چیز به روال خود باز می گردد… می دانی چه می گویم…همان جماعت کوسفندی که خود نیز به ان با هزار مسامحه و ترس و لرز به آن اشاره داشتی…

  به آخوندک با سواد می گویند آیا گناه باعث زلزله است…. می گوید: بلی

  می گویند: چه گناهی؟؟

  می گوید: اینکه مردم به بدن خود ظلم می کنند و فست فود می خورند!@!! عجب جماعتی!!!!!

   
 114. درود بر شما
  در خبرها آمده بود که حاج آقا شاهرودی برای معالجات تکمیلی! به دیار کفر و به خارج رفته اند! این سفر معظم اله برایم چند سئوال بوجود آورده است؛
  1-حضرت ایشان و دیگر برادران هم کسوت! چگونه موفق به اخذ ویزا از بلاد کفر و دشمن میشوند در صورتی که شهروندان عادی موفق به گرفتن ویزا حتی پزشکی نمیشوند؟
  2-جاییکه شخص شخیص ایشان و هم کسوتیان مردم را برای شفاعت به زیارت ائمه دعوت و تبلیغ میکنند چرا خود برای شفا به ائمه و امام زاده های خودمان متوسل نشده اند ؟ مگر ایشان را طرد لعن کرده اند؟
  3-آمد و خدای ناکرده کمک کفار هم جواب نداد ‘ آنوقت پیکر مطهر ایشان را چگونه باید در جوار قبر ائمه اطهار دفن کنند ؟

   
  • جناب کریم خان !
   جهت اطلاع عرض شود که از قدیم گفتن پول بده زیر سبیل شاه نقاره بزن ! یعنی هنوز متوجه نشدی که این رئوس مملکت پولشان تحت توجهات خاصه ولی امر مسلمین جهان ! از پارو بالا میره ؟ خارجی جماعت هم که میبینه طرف هر مبلغی که اونا بخوان میپردازه چرا اجازه نده شما پول مورد نظر !! را بسلف من تضمین میکنم توی مایو کلینیک امریکا هم برات تخت رزرو کنند !! افتاد یا نیفتاد . ؟ . درضمن شما خودشو ناراحت نکن این عرب زاده گان هروقت بمیرن ! جاشون توی حرم هر امامی که بخوان محفوظه تا کور شود هر آن که نتواند دید در ضمن حضرت محمد هم تحت نظر پزشک یهودی هم بود و از طعام قوم یهود هم طناول میکرد . دیگه سوالی نیست ؟

    
  • شاهرودی به بیماری سرطان مبتلاست! قرار بر آن بود با هویت ناشناس به آمریکا برود اما پس از آن همه چیز نامشخص است! عده ای می گویند تصمیم بر اقامت این فرد در آلمان گرفته شده است!

    
  • كريم

   ايشان رفته نزد امام مهدئ كه در ولينكتون است و آنجا معالجه ميشه و هر بار كه دكتر متخصص (امام مهدئ ) أو رأي ببيند دوهزار بوند ميدهد

    
 115. سپاس استادم خود واقف برای ایرادات کوچک وبزرگم هستم اما چکنم که جگرم میسوزد وگاه لبریز از اندوهی ژرف چون کشتار پرندگان مهاجر که گویا مقامات انشهرهم سهم خودرا د ریافت میکردند یا موضوع احمدرضا جلالی پرفسوری که تارمویش به تمام ایت الله های بی خاصیت ودزد می ارزد یا ارش وگلرخ ,دکتر عزیز وسهیل عربی ونرگس وسلطانی همه بیگناه که رژیمی چنین جانی وکثیف انان.را به ناجوانمردانه ترین روش بیگناه درحبس.نگهداشته نازنین زاغری دوراز فرزند اتشم میزند میگریم ومینویسم وصدبار خلاصه اش میکنم وگاه ناگهان حین تصحیح وتخلیص سند میشود .
  استاد باورکنید تنها امیدبه دیدارشادمانه ولبخند نرگس ونازنین دخترانمان وسهیل وارشها پسرانمان مرا زنده دارد والا بیزارم از زندگی که خالی از شور وهلهله دخترکان وجیغ های بنفششان وزورازمایی پسر بچه ها ولبریز از اندوهی که درچهره های نومید دخترانمان که باید چون پروانه برقصند مگر چه از دختران فلسطینی دارند که با پول دیگران مستانه میرقصند دارند ماکه کشوری سرشار ازثروتهایی داریم که خیلی ها حسرتش را دارند استحقاق این ملت ارام وصلح طلب این نیست بخدا
  امید .ای ارزوی قلبم , شمع شبهایی را که بانور تو به نوید مژده لبخندها واشکهای شوق به پگاه پیوند میزنم خاموش مکن ,مداراکن ای شمع شب افروز,
  ای شمع شعله رقصانت را بر ظلمت اندیشه شب پرستان بتاب وبگذار دلها درتپش روشنایی ات امید وعشق را بگونه خدای زیبا وعاشق تفسیر کنند.
  ای شمع خلوت مارا که امید را چون شرابی ناب درجام سپیده سرمیکشیم تا مستانه سرود مهربانی را درگوش باد بسراییم به نور گرما بخشت مزین کن.
  ای شمع بتاب تا پروانه های زندگی خویشتن را درعشق تو بسوزانند ودرسکر سوختنش خدارا ملاقات کنند.
  ای شمع دوستت دارم
  فدایت استادم.

   
 116. هموطنان

  ارتشیان این غیور مردانی که هر کدامشان قدر یک گروهان شهامت وغیرت وفداکاری نشان دادند و تنها یک گروهان کوچک از تکاورانش مدت دوماه جلو لشکریان صدام را چنان گرفته بودند که انان فکر میکردند چند لشکر درمقابلشان قراردارد وچه شهامت ها واز جان گذشتگی ها درمیادین که نشان ندادند اما نظام هرگز ازانان تقدیر درخور نکرد ودرعوض انان را بفراموشی سپرد وهرچه امکانات توانست به سپاه اختصاص داد وتمامی منابع ودرحقیقت اقتصاد را دراختیار سرداران خاین ووطنفروش وجاسوس سپاه قرارداد.
  هموطنان ارتشیان این فرزندان پاک و باشرفتان که حتی حقوقی درحد تامین معاش دریافت نمیکردند اکنون جز ارزوی پیوستن به صفوف ملت ورهایی وطن از یوغ غاصبانه اخوندها ندارند
  باحمایت خویش از انان وتشویقشان وتقاضا به همراهی با خیل هموطنان کوتاهی نکنیم .
  غیور مردان ارتش ایران قدومتان را بااشتیاق بر چشم می نهیم ودستان مردانه تان را به گرمی میفشاریم وآغوشمان بگرمی پذیرای شما غرور افرینان وطنپرست است.
  ما به وجود شما مردان شریف که فرزندان خلف این ملتید افتخار میکنیم وقلب هایمان را مقابل حضورتان درجمع خویش فرش گام های محکم واراده پولادینتان در رهایی وطن میکنیم.
  مارا باحضورتان دلگرم تر کرده وپشتیبان ملت ووطن خویش باشید.
  فدای شما عزیزان ملت رنجدیده ایران
  ماباهم پیروز میشویم وشما همچنان بکشورمان عاشقانه خدمت خواهید کرد وهمه جا احترام ملت قلبهایتان را به تپش وامیدارد وفرزندانتان با سرفرازی درهرجمع حاضر خواهند بود. پاینده ایران

   
  • ارتشی ها /// اینکار رو ندارند! ملت باید دست بکار شن!!! چون نوری زاد سانسور می کنه ولی لازم دیدم دل رو به دریا بزنم بگم بجای به غنیمت گرفتن بی سیم و باتوم باید به فکر غنیمت گرفتن چیزای مهم تری باشید!!!!!

    
 117. استاد
  ملت کم حوصله اند تاالان تعداد زیادی دستگیر شده اند
  تجمعات بدون داشتن هدف ,بدون داشتن رهبر راه بجایی نمیبرد چون نمیداند چه باید بکند .
  دلم میسوزد که انان هم که میتوانند وباید هرچه سریع تر الترناتیو یاهمان لیدری که مردم اورا بشناسند وبه او ضمن اعتماد باورداشته باشند که از طرفداران رژیم نیست ,بمردم معرفی کنند.
  کاش اپوزیسیون خارج اگر کسی بهتر از رضا پهلوی دارند معرفی ویا فارغ از تعصبات خشک وافراطی بیهوده که بیشتر ناشی از خود خواهی وخودرا لایق لیدری دانستن میباشد,فعلن بر روی رضا که هیچ توقع وادعایی ندارند توافق کنند تا تکلیف مردم روشن شود.میترسم مردم دلسرد شوند خدا نکند.

   
 118. ” سخت باور میکنم ”

  من الان میدان انقلاب هستم، با مشاهداتی که داشتم سخت باور میکنم این تجمعات که به زعم مردم و تظاهر کنندگان واقعیست؟! واقعی باشد.
  ما همه خیزش مردمی 88 را یادمان نرفته، چگونه مردم را به خاک و خوش کشیدند، حرکت میلیونی مردم را سرکوب کردند، آنهم در کوتاهترین زمان، اما امروز شاهد همراهی برخی افراد امنیتی و انتظامی با مردم بودم، و جمعیتی که اگر همه جمع شوند به 1000 نفر هم نمیرسند، از کتک و یورش وحشیانه خبری نیست، فرماندهان پشت بیسیم ها دائم از آرام برخورد کردن با مردم میگویند! چگونه است حکومت اجازه میدهد حتی به بالاترین مقام کشور بی حرمتی شود؟! احتمالاٌ فایده اش بیش از ضررش میتواند باشد، بهر حال مردمی که از گرانی و نابسامانی اقتصادی و رانت و اختلاس خونشان بجوش آمده دیگر برایشان فرقی نمیکند، این تجمعات جعلی است یا واقعی، موقعیتی پیدا کرده اند و دارند نظر واقعی خودشان را به حاکمان میرسانند، اگر جعلی هم باشد که بخواهند دولت روحانی را ساقط کنند، باید اینرا بدانند خواسته واقعی مردم چیست و بدان بها دهند،
  تا دیر نشده صدای مردم را بشنوید.

   
 119. یه فیلمی بودکه یه جادوگرخیلی بزرگ وبدی یه شاگردی روتربیت میکنه که وقتی بزرگ میشه مخالف رفتارها و کارهای بدجادوگربزرگ میشه ولی قدرت وتوانایی اینکه درمقابل اون مقاومت کنه نداشته تااینکه مردمیکه ازظلم اون جادوگرخسته شده بودندمیان پیشش وازش کمک میخان واون ازهمه مردم میخادکه بااون همراه شن چون تنهایی نمیتونه اینکاروبکنه ووقتی همه باهم پیش جادوگرمیرن وشاگردبه استاد جادوگرش میگه ازکارهای بدخودت دست بردارجادوگربزرگ میگه من قدرتمندم وازشماهیچ کاری برنمیادوشاگردبرای آخرین بارازش میخادولی وقتی جادوگرقبول نمیکنه شاگردبرمیگرده وبه مردم میگه برگردیدودیگه به جادوگرفکر نکنیدواین تنهاراه نابودشدن جادوگره ووقتی مردم اینکارومیکنن جادوگرازبین میره …!!!بله تمام ظالمین وزورگوهاو دیکتاتورهابشدت نیازمندتوجه زیردستان وکسانیکه به اونهاحکومت میکننددارندو بی توجهی اونهاروازبین میبره وقتی میگن دررای گیری شرکت نکنین چی میشه چیزی عوض نمیشه بایدخودشون رودرجایگاه بزرگان بزارن تابفهمن که چقدربه توجه ونگاه مردم وابسته هستن برای همینه که رای دادن مردم براشون مهمه تابه هرطریقی حتی اینکه مخالف اونهاهم باشن بیان ورای بدن تاهنوز امیدبه این داشته باشن که مردم هنوز به حرف اونهاتوجه میکنن وهنوزمیتونن کاری کنن که مردم روواداربه این کنن که بیان ودراونچه که اونهامیخان شرکت کنن

  هرصدای اعتراضی بدون هدف محکوم به خاموشی است بدون رهبرهم میشود اعتراض کردولی بی هدف هرگز اول بایدبدانیم هدف ماازبرپایی اعتراضات چیست وبعداگراعتراضات نتیجه دادباید خواهان چه چیزهایی باشیم وهدف دوم ماهم همین باشد.درصورتی این اعتراضات نتیجه خواهددادکه همگی برای یک هدف مشترک همدل وهمسو شویم مثلاهدف اول براندازی حکومت بسیارخوب درصورتیکه این حکومت برانداخته شودخواستارچه نوع حکومتی هستید۱-حکومت دینی که تمام ادیان درآن بایک چشم دیده شوند۲-حکومتی که برپایه دین نباشدوجمهوری دموکراتیک باشد۳-حکومتی که جمهوری باشدولی دین هم درآن نقش کمرنگی بازی کند۴-حکومت لائیک برپایه جمهوری دموکراتیک یانه فقط کمی اصلاحات درهمین حکومت وادامه همین حکومت جمهوری اسلامی فقط بااصلاحاتی که دزدی وتورم وگرانی وبیکاری درآن ازبین برود.اگرابتدامشخص شودکه مردم خواستارچه چیزی هستندخیلی سریعتر اعتراضات سمت وسوخواهد گرفت وسریعتربه آنچه که میخواهدمیرسند واین درصورتی است که هدف مشخص وهمه خواهان یک هدف ازقبل تعین شده وخواسته همه یکی باشد. درضمن برای رسیدن به آن هدف نیزهمه مردم درهرجایی روستایی وشهری وشهرستانی وشیعه وسنی ومسیحی.کردوترک ولروفارس همه دست دردست هم به خیابانهاآمده وخواستارتمامی آنچه که میخواهندشوندوتاآخربایستند اگرچنین باشداعتراضات نتیجه خواهدداد واگرنه ازهمین حالافاتحه آن رابایدخواند

   
 120. استاد عزیز خیلی براتون احترام قائل هستم و دوستتان دارم ولی یک نکته مردم باید از خودشون دفاع کنند. رژیم همه امکانات را دارد و اگه ماشینهای انتظامی را در دفاع از خود آتش نزنند خوب همون ماشینها از روی آنها رد می شود. در ضمن بانگی را که جوانان آتش زدند متعلق به سپاه پاسداران بود. خوب یک نمونه چندین نفر شهید کردند. اونجا اروپاست نیست که بیایند و عذرخواهی کنند و استفا دهند. اینها تا دندان مسلح هستند و مردم دست خالی. این رژیم متوسل شدن به زور و خشم را به مردم تحمیل کرده. ایکاش میشد با چند تا تظاهرات رژیم را سرنگون کرد و باید توجه داشت که مسئله بود و نبود این رژیم است و اگه ترس نداشت ابایی نداشت که همه را هم بکشد ولی دوران دیگه دوران ۸۸ نیست و می دونه با کشتن آتش خشم مردم بیشتر زبانه خواهد کشید. سپاه و بسیج داوطلبانه سلاحشان را زمین نخواهند گذاشت. در نهایت این درگیری به مبارزه مسلحانه خواهد کشید برای دفاع و حلوگیری از کشته نشدن بیشتر هموطنان. ما تجربه ۸۸ را داریم دیدیم کشتند. زندانی کردند و باز هم سالها اختناق و بگیر به بند. ولی اینبار نباید گذاشت اون تجربه تکرار شود. مقاومت با تمام قوا. حق مشروع مردم است. به امید دیدار استاد عزیز

   
 121. استاد
  هموطنان تهرانی خصوصا باید بشدت مراقب حمله اراذل واوباشی که مسلح به انواع سلاحهای سرد وکشنده هستند به دانشجویان درساعات شب باشند ,بعید نیست که بازهم این اتفاق بیفتد .
  استاد مردم با توجه به تعداد این اوباش که کمتراز یک ملیون نیستند واز حمایت نیروی انتظامی وسپاه برخوردارند وبسیج هم همراهشان است می طلبد که مردم خصوصا جوانان اقلامی جهت مقابله همراه داشته باشند . خداکند جوانان بسیجی ونیروها که فرزندان ملتند بمردم بپیوندند ,بدبخت ها باهزار بیچارگی هنوز استخدام رسمی نشده مجبورن به هموطنان وبرادران خودشان اسیب برسانند وامثال اقا وسردارانش بمحض احساس خطرفرار میکنند وهمین احمق ها محاکمه خواهند شد .
  کاش مادران وپدران ومنسوبین نزدیک انان به عزیزانشان یاداوری کنند که از هرگونه خشونت وایراد صدمه بپرهیزند. انشالله

   
 122. مریم 38 ساله
  جوانی ام رو به پایان است و من نفهمیدم جوانی کردن یعنی چه!
  بعنوان یک زن در آرزوی آزادی های کوچک و فردی مانده ام. آزادی در انتخاب پوشش، لمس کردن گرمای آفتاب بر تنم، پیچیدن باد در موهایم. دلم میخواست با تمام احساس برای مردم سرزمینم بخوانم، آوازی از عشق و دوست داشتن، اما محروم شده ام از خواندن. دوست دارم در کوچه پس کوچه های شهرم رکاب بزنم اما …
  چه چیزهای ساده ای از من دریغ شده است!
  کیست که به آزادی نه بگوید و به جهل و تحجر آری؟
  کاش ما هم حق انتخاب میداشتیم.
  با تمام وجود نه میگویم به جمهوری اسلامی. اما… نه ی من یک رأی حساب میشود یا نصف رأی؟
  آه آه آه

   
 123. درودبرشما،استادچراسکوت کرده ایدهرچندکه ازماگذشت لحظاتی روکه میتونستیم جوانی کنیم ولذت ببریم ولی الان جوانان خام به خیابونااومدن فقط وفقط برای انتقام گرفتن شخصی هیچ گزینه سیاسی ندارن فقط شوروشوق جوانیه بیرون ریختن هیجانات سرکوب شده،ولی امروزروزسکوت شمانیست سپاه دربالانشسته ونظاره گرتمام وقایع هست،دارن بااحساسات ارتشی هابازی میکنن وببین کدومشون زدنظام هستندیاقصدکودتادارن ،شایدمردم 57انگیزه ورهبری داشتندولی الان چی باچه انگیزه ایی بیرون اومدن غیرازگرسنگی چیزدیگری نیست واین قیام شکست خواهدخوردچون اپوزیسیون ندارداینباراگه اینجوری بخوادانقلابی صورت بگیره قربون همون انقلاب 57اقلامردم اگاهیشون نسبت به عملی که انجام میدن بالاتربوداماالان ؟احتیاج به راهنماورهبری دارن واین وظیفه به گردن امثال شماست که مواظب باشیدازچاله به چاه نیوفتیم،والامردم ماهنوزهمون مردم دوره قاجارهستندباکوچکترین واکنشی احساسی میشن مردم ماازروی عقل تصمیم نمیگیرن نمونش همین واژگون کردن ماشین راهنمایی رانندگی حمله به اماکن عمومی که تمام اینهازیرسرخوداطلاعات هست،حالا فرداهم رهبریه سخنرانی میکنه ودوباره میگه بذاریدعکسهای منوپاره کنندوجماعت داعش صفت ایرانی گریه،فردای انروز حمله ماموران به مردم به اسم اغتشاشگر مردم روسرکوب میکنن استادامروزسکوت نکنیدکمک کنیدمردم کنیدلطفا

   
 124. جناب نوریزاد درود.
  دراینروزهای حساس ایا زمان ان نرسیده که درجمع معترضین حاضرشده وباگفتمان خردمندانه بامعترضین بخصوص جوانان که سرشارازشوروهیجان میباشندمانع ازانحراف اعتراضات به نفع حکومت باشیدوبادادخواهی ازحکومت خواسته های برحق جامعه راقاطعانه اماباارامش طلب کنیدونگذاریدکه حکومت به اهداف خودکه همان شورش کوروتخریب اموال واتش زدن انهاست برسدوباصدای رسابه نیروهای امنیتی وحکومت وجهانیان بگویید که خواهان عدالت وقوانین انسانی هستیم قوانینی فرای دین وقوم ونژاد ومبتنی برازادی.عدالت.عقل ومنطق وعلم باشدنه قوانینی من دراوردی که تحت لوای ان شخصی خودراولی فقیه ونماینده خدابرروی زمین بداندودههاسال روی صندلی بنشیندوهرچندهفته یکباربرای مردم روضه بخواندودرسایه وی به جان ومال وناموس مردم تعرض وتجاوزگردد. بدانیدتاریخ نظاره گرماست منتظرپاسخ شما هستم

   
 125. سلام آقاي نوريزاد عزيز
  من تو بين مردم زياد هستم تمام خريد ها و هزينه هاي منزل بر عهده من هست وقتي خريد ميكنم ميبينم هر سال سفره ما كوچك و كوچك تر ميشه سال ٨٧ با ٥٠٠٠٠ تومان يه طبقه از فريزر من پر از مرغ ميشد با ١٠٠٠٠٠ تومان هم يه طبقه از فريزر پر از گوشت ميشد ولي الان با ٥٠٠٠٠ تومان دوتا مرغ متوسط ميتوني بخري با ١٠٠٠٠٠ تومان هم دو كيلو گوشت ميتوني بخري برنج كيلويي ٥٠٠٠ تومان سال ٨٧ هم امسال من كيلويي ١٣٥٠٠ تومان خريدم يعني فاجعه با توجه به اينكه من هميشه شاگرد داشتم( دبير رياضي هستم البته خصوصي درس ميدهم) ولي نزديك دو سال هست كه تقريباًبيكار هستم چون مردم توانايي ندارند دبير براي بچه ها بگيرند اين يه حساب سرانگشتي از وضعيت بد اقتصادي مردم هست اختلاس ها دزدي ها رشوه ها فقر فحشا اختلاف طبقاتي بين مردم بيكاري جوانان اين همه علت هاي مهم كافيه كه مردم روخشمگين كنه ببينيد مثل سال ٨٨ نيست كه مردم بگويند پيام ما روشنه حصر بايد بشكنه مردم با اصل نظام مشگل دارند تمامي فيلم ها عكس خامنه اي را آتش زدند تازه ازلاريجاني ها نگفتم كه چقدر پليد و پست هستندباور كنيد خسته شديم خدا ريشه اينا رو از بيخ و بن بزنه ببخشيد اگر شما رو ناراحت كردم

   
 126. درود استاد عزیز. استاد اخرین صحبتهای شمارو گوش کردم وهر بار بیشتر بمن ثابت میشه که شما انسانی فوق العاده با تجربه هستید .ارامش شما در قبال این شلوغیهاو… نشان از شناخت شما نسبت ب اتشی هست که چهل ساله در وجود یکایک این مردم قرار داره .و این یک مزیت برای افرادی مثل منه که چنین استادی و راه بری دارم.بدرستی بیاد دارم انقلاب و کودتای 57 رو در همون زمان هم خیلی از بزرگانی بودند که نظرات روشن بینانه ای داشتن نسبت ب اخوند و افرادیکه به پیش افتاده بودن ب عنوان پیش قراول ،اونها از اتشی که در وجود جوانهای اون زمان داشتن برای بازی بزرگ براندازی پادشاه سرازپا نمیشناختن ،وهمون موقع هم گوششان بدهکار هیچ گونه راهبری غیراز انچه که فقط بتوانند اتش درون خودشان را فرو نشانند نداشتن.در اون زمان مردمیکه براه افتاده بودندو نه اسمی از خمینی شنیده بودن ونه انچه که بعنوان ظلم محمدرضا شعار شده بود شناختی نداشتن .ی جورایی مثل ادمهای مسخ شده یا بقول امروزیها مثل زامبیها اعتماد کردن ب اون جمعیتی که مثل خودشون بودن باکمترین علم اگاهی ب تاریخ وسیاست همراه شدن ،وانقدر ادامه دادن که گروهیکه قراربود ب نتیجه برسن رسیدن و از مردم در صحنه که چیزی نبودن جز سیاهی لشکر استفاده جانانه چهل ساله کردن. استاد من فقط نظرم رو میگم واصلا با نظر شما مخالفتی ندارم کمااینکه با قسمتهای زیادی از صحبتهای شما موافق هم هستم مبنی براینکه این اعتراضات بایستی با ادب باشد وبگذاریم دنیا ببیند ادب ایرانی را وگذشته از این بقول فرمایش شما شاید تنها راه رسیدن ب مقصود با موفقییت وباکمترین خونو خونریزی.بنظرم این خمیر اب زیادی میخواهد .فشارها دراین نزدیک ب نیم قرن بلایی سر مردم اورده که انان را کم تحمل کرده یعنی از تحمل چیزی باقی نمانده ، این مردمی که اعتراضات را شروع کرده اند مثل منو امثال من اجاره نشینو بدهکار و مدیون و….هستند وسالهاست که از ذخیره ادبو تحمل چشم پوشی تحقیرو …خرج کرده اند،ودیگر ظرفیتی باقی نبوده که اینگونه ب خیابان امده اند.باز بقول قدیمیها ن بباره ن بداره چندتا از این شبکهای خارج از کشور که دارن میبینن حرکت مردمی رو جوری حرف میزنن که انگار کار تمامه و تازه دارن از افرادیکه در کشور مانده اند و ب مبارزه ادامه میدهند و از جانو مالشان گذشته اند ،انتقاد میکنند.بطور مثال همین صحبت اخیر شما که میگویند اقای نوریزاد مردم را ب ارامش تشویق میکنند چون قصد ونیت اصلی این افراد حفظ اصل نظام است. من همچنان از صحبتهای شما استفاده میکنم و ایمان دارم که شما بسیار مراقبید که این اتش درونمان فقط یک محرک قویست و اگر بدرستی کنترل نشود میتواند ابتدا موجب سوختن خودمان شود. قطعا صحبتهای من طولانی شد از این بابت عذرخواهی میکنم وهمواره برای بچهای تو خیابون ومعترضین وشما ارزوی سلامتی و موفقیت را دارم .بهروز

   
 127. جناب نوریزاد عزیز.
  پس از پیشنهاد شما بااین عنوان ک تاکید مردم جهت احقاق حقوق حقه خود فقط برگزاری( رفراندوم ) باشد ،بنده باعنوان کمترین وکوچکترین عضو این جامعه موضوع برایم قابل هضم نیست ک آیا اندیشه رفراندوم کهیربجان حاکمان نخواهدزد ،آیا حضراتی ک خود داعیه حکومت ومدیریت جهانی را دارند اجازه خواهند داد ک با نظارت مجامع حقوق بشری وبین المللی این اتفاق میمون شکل بگیرد،بنده امروز فکر میکنم ک وقت یکپارچگی وهمبستگی ملت زجرکشیده ایران است ودرنهایت ادب ومتانت فریادشان را بر سر حاکمانی آوار کنندک نزدیک ب چهل سالست پوست ازتنشان بدر آورده اند، نبایددرزمینی بازی کنیم وبرسرسفره ای بنشینیم ک حضرات از قبل تدارکش را دیده اند ،آگاهی ،ادب وخرد جمعی ایران وایرانی را از این قطار وحشت ب ایستگاه آرامش خواهد رساند. با امید ب فردا آزادی وسپاس

   
 128. با سلام اقاي نوري زاد

  حوادثى را(طغيان مردم جان به لب رسيده) كه همه، از جمله حكومت پيش بينى ميكردند، در چند روز گذشته بوقوع پيوست.
  نارضيتى هاى انباشته و پاسخ نيافته مردم، در كنار فقر و تنگدستى روز افزون، سرانجام جرقّه اى شد كه اين فشار متراكم را به انفجار كشاند. جوانانى كه تمام راهها را بر خود بسته و اينده روشنى را در مقابل نمى بينند در صف اول اين سيل خروشان گام برميدارند.
  اين خيزش بزرگ و بر حقّ مردم، اگر با داريت و ارامش توأم نباشد لقمه لذيذى خواهد بود براى گرگانى كه دريدنِ يكپارچگى ايران، ارزوى ديرينشان است.
  در اين ميان از معدود كسانى كه مردم را به ارامش، أدب و خردمندى دعوت كرده است، محمد نوري زاد است! و اين نكته را سردمداران اسلامى ما بهتر از هر كسي ميدانند. انها ميدانند كه در فرداي بتاريخ پيوستن جمهوري اسلامي، كسانى چون نوري زاد خواهند بود كه از تكرار فاجعه انچه بر پشت بام مدرسه رفاه گذشت، جلوگيري خواهند كرد. رهبران و مسئولان حكومتي ما، بى كفايت، دزد و ادم كش هستند، ولى ابله نيستند!
  اميدوارم هموطنان منفعل و پشت گود نشين ما فهميده باشند كه چرا حكومت “سرِ نورى زاد را زير اب نميكند” !!

   
 129. توئیت تازه رئیس جمهور آمریکا؛ هشدار به رهبر

  رئیس‌جمهور آمریکا امروز برای سومین بار در 48 ساعت اخیر رسما از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرد.

  ترامپ روز یکشنبه در توئیتی نوشت: تظاهرات بزرگی در ایران وجود دارد. مردم سرانجام دارند می‌فهمند که چطور پول و ثروتشان سرقت و صرف تروریسم می‌شود. به نظر می‌رسد که آنها دیگر این موضوع را تحمل نخواهند کرد.

  رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود: آمریکا به دقت در حال نظاره کردن موارد نقض‌ حقوق بشر در ایران است.

  ترامپ پیش از این نیز گفته بود که جهان در حال نظاره کردن تظاهرات ایران است.

  رییس جمهور آمریکا روز شنبه نوشت: همه‌ دنیا اکنون می‌دانند که مردم خوب ایران خواستار تغییر هستند. آن چیزی که باعث ترس رهبران حکومت ایران می‌شود، توان نظامی وسیع آمریکا و مردم ایران است.

  رئیس جمهور آمریکا نوشت: رژیمهای سرکوبگر برای همیشه دوام نمی‌آورند و روزی می‌رسد که ایرانی‌ها با یک انتخاب روبرو می‌شوند. جهان نظاره‌ گر است.

  وزارت‌ خارجه آمریکا نیز امروز بار دیگر حمایت خود را از مردم ایران اعلام کرد.

  سحنگوی وزارت‌ خارجه آمریکا در توئیتر نوشت:‌ وزیر خارجه تیلرسون احترام عمیق ایالات متحده نسبت به مردم ایران را مورد تأکید قرار می‌دهد. ما از تمامی کشورها می‌خواهیم تا در کنار ما قرار گرفته و خواهان احترام رژیم ایران نسبت به حقوق‌ پایه‌ ای مردم ایران باشند.

  سی ان ان روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: مواضع دولت ترامپ درباره تحولات اخير ايران در مقايسه با مواضع دولت اوباما در مقاطع مشابه، صريح تر است.

  خبرنگار این شبکه در گزارشي از فلوريدا که محل تعطيلات سال نو ترامپ است گفت: رئيس جمهور آمريکا در فلوريدا در تعصیلات بسر می برد، اما او اوضاع ايران را از نزديک دنبال مي کند. او شب گذشته سخنان بسيار تندي مطرح کرد و در پيام توئيتري خود به صورت مستقيم مطلبي در اين زمينه منتشر کرد.

  ترامپ در پيام خود افزود حکومت ايران بايد به حق مردم ازجمله حق آزادي بيان احترام بگذارد. او در پايان پيامش نوشت جهانيان نظاره گر هستند و در ادامه از هشتگ مخصوص تظاهرات ايران استفاده کرد. با اين اوصاف، مي بينيم که دولت ترامپ نسبت به مواضع دولت سابق آمريکا موضع روشن تري اتخاذ و از مردمي که در ایران به خيابانها آمده اند، صریحا حمایت کرده است.

   
 130. پیشننهاد: ایجاد جمهوری ایرانی با ریاست جمهوری بانو فرح دیبا

  این جمهوری بانوان برای دوران گذار به ازدی وجمهوری ایران بهترین وپر طراوترین است

  بهترین گزینه که تمامی مشاغل دولت به مدت پنچ سال دراختیار بانوان باشد

  فرح دیبا این دوران را تصدی مینماید .تمامی دولت زنان را برای برگزاری وپایه گذاری حکومت نوین را در اختیاراو قرار دهیم

   
  • آخه ما گفتیم همه یه جورایی شاد می زنن و تاب دارن اما شما دیگه چرا؟؟؟؟؟ بانو فرح دیبا؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟! ما دنبال یه رضا شاه واقعی می گردیم شما می گی فرح دیبا؟! تصور من این است که تنها فردی که در طول تاریخ توانست آخوند جماعت را از مادرشون هم بهتر بشناسد همین رضا شاه فقید بود!

    
 131. سایت سردار/*شکست خورده: حرف گرانی و تورمی آدرس انحرافی است.
  مش قاسم: بعله سردار/* شکست خورده! حرف و آدرس درست سر تا پای حکومت/* اسلامیه.

  /*: ک

   
 132. آقای نوریزاد گرامی…پیام ویدئوئی چند ساعت پیش شما را شنیدم. در آن پیام، شما از مردم معترض دعوت کرده اید تا گرفتار سیاسی بازیهای نیروهای داخل نظام نشده و با شعار واحدی خواهان انجام رفراندوم “جمهوری اسلامی: آری یا نه” بشوند. بنظر میرسد این فراخوان شما دارای نقص عمده ای است. نخست آنکه هنوز آمارقابل اعتمادی دردست نیست تا برمبنای آن بتوان نتیجه گرفت که پس از اتمام رفراندوم موردنظر شما مردم به ادامۀ حاکمیت جمهوری اسلامی “نه” خواهند گفت. زیرا شما هنوز آمارمتقنی در اختیار ندارید تا براساس آن تصمیم فطعی بگیرید که ساکنان روستاها که جمعیت عمدۀ کشور را تشکیل میدهند، در جبهۀ مخالفان این حکومت قراردارند. چنین اشتباهی در ارزیابی آرای مردم در رفراندوم فلسطین منجر به بر هم خوردن وحدت و دو تکه شدن مردم و رهبری آن (سازمان آزادیبخش و حماس) شد. دوم آنکه اگر بخواهید مطابق قانون اساسی کنونی حکومت اسلامی عمل کنید، بایسته است تا نظر مساعد جناب خامنه ای را پیش از هرکاری بدست آورید. شک نیست که نامبرده به برگزاری چنین رفراندومی رضایت نخواهد داد. سوم آنکه شما در پیام ویدئوئی پیش گفته خاطرنشان کرده اید که اگر مردم به ماندگاری حکومت اسلامی حاضر رأی دادند، شما نیز تابع رأی مردم خواهید بود. با توجه به اینکه شما در مقام خط دهنده و تعیین کنندۀ مشی مبارزه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی اقدام به پخش ویدئوی بالا کرده اید، چنین متابعتی از رأی مردم حاکی ازاین واقعیت است که شما در نقش رهبری مبارزات مردم ایران نمیتوانید به انجام وظیفه بپردازید. زیرا مردم به رهبر یا رهبرانی نیاز دارند تا تنها بر تحقق یک هدف متمرکز شوند و نه اینکه با راهبرد متناقض “اما و اگر” هم در جهت تحکیم حکومت اسلامی و هم در جهت مخالف حکومت اسلامی، مشی سیاسی اتخاذ کنند.
  بر اساس استدلال فوق الذکر، مخالف خط مشی تعیین شده از جانب شما هستم. بخصوص اینکه خط مشی پیشنهادی شما براین پیش فرض متکیست که ممکنست اعتراضهای مردمی با هدایت و مقدمه چینی مخالفان روحانی در حکومت بوجودآمده باشند. اما چنین شک وتردیدی اگر هم درست بوده باشد، نباید پتانسیل تبدیل این اعتراضها به تحقق خواستهای مردمی را مورد توجه قرار ندهد.

   
 133. ایران دوست واقعی

  استاد گرامی بادرود ، امروز از یکی از دوستان که در فرودگاه خدمت میکند با اطلاع کافی گفت که مقدار زیادی طلا و ارز با هواپیما به روسیه فرستاده شده . چگونه میتوان جلوگیری کرد؟ ایا وقتی که رژیم سرنگون شد میتوان ان ها را پس گرفت؟ ایا وقتی ملت پیروز شد اقای پوتین اجازه به خامنه ای و اقا مجتبی و … میدهد که به انجا پناهنده شوند ؟ ویا این ثروت را مانند ترکیه میخورد و به ریش اخوندها میخندد!!!

   
 134. سلام بر ناظران گرامی
  مدتها پیش مطلبی در این سایت به نگارش درآورردم تحت عنوان حکومتی که راه اصلاح را نپیماید راه اضمحلال را بر می گزیند و شوربختانه این لجاجت کور در پیمودن راه اشتباه هزینه ای سنگین را بر ایرانیان تحمیل خواهد کرد.با حضور و زندگی در بین مردم نیک این را می دانم که نفرت و انزجار از حکومت دینی و دین گریزی که ناشی از عملکرد ناصواب حوزویان است روز به روز در جامعه ایران به طرز چشمگیری رو به افزایش می گذارد.شورش اخیر مردم ایران نشان از نتیجه این اقدامات دارد.با سرکوب مجدد این خیزش که محتمل است شاید ظاهرا حکومت و طرفداران متعصب آن چندصباحی دیگر نفسی به راحتی بکشند ولی تاریخ به ما آموخته است که این ره که ایشان می روند رو به ترکستان دارد و پایان آن جز چند شقه شدن جامعه ایرانی و به ورطه نابودی کشیده شدن ایران ثمری دیگر نخواهد داشت .با ابراز توهماتی نظیر حمایت 98 درصدی مردم و تظاهرات ملیونی 22 بهمن یا توسل به حضور مردم در انتخابات نمایشی که این مردم چاره دیگری جز حضور در آن ندارند اصل موضوع تغییری نخواهد کرد.ما امروز با جامعه ای روبرو هستیم از هم گسیخته و بی هدف که از عملکرد حاکمان دینی خویش به ستوه آمده است و به دنبال خلاصی از این بیگانگان است لیک چون هدف خویش را به درستی نمی شناسد هر آینه ممکن است به دام شیادانی دگر با رنگ و لعابی دیگر در افتد.اگر متعصبین مذهبی حاکم این راه را همچنان ادامه دهند که عملکرد ایشان نشان می دهد سفیه تر از آنند که سر عقل بیایند آینده خوبی در انتظار ایران و ایرانی نخواهد بود.باعث شرم است که کشوری چون عربستان راه اصلاحات واقعی را برگزیده و ما هنوز اندر خم قال الصادق و الباقر مانده ایم.آقایان اگر اندکی خرد در شما مانده است به جای لجاجتهای کودکانه و دهن کجیهای ابلهانه به خواست به حق مردم اندکی توجه کنید.ماجراجوییها و ایجاد آشوب در سوریه و یمن و لبنان و بحرین خواست مردم ایران نیست.اندکی به شعارهای آنان گوش فرا دهید به سادگی این را خواهید فهمید.
  به امید حاکمیت خرد در ایران

   
 135. درود دوست گرامی و عزیز
  وعده رفراندم در این زمان یعنی سرکوب شدید و مجدد مردم. رفراندم هیچ نتیجه ای نخواهد داد، جز قتل و غارت بیشتر مردم. مردم باید بدانند، تنها راه سرنگونی این نظام کنار گذاشتن ولایت فقیه و دین از حکومت است.

   
 136. درود بر مردم عزیز
  تظاهرات حق مسلم مردم است و احتیاجی به اجازه از طرف نظامی غاصب ندارد.این نظام هیچگاه قادر نخواهد بود ایران را آباد کند، . نظام(رهبر و ولایت فقیه و دولت و سپاه) در نزد مردم واژگون شده است، این نظام که (رهبر و ولایت فقیه و دولت و سپاه) در بیچارگی کشور سهم بزرگی داشته اند، در مقابل مردم ایستاده اند.
  تمام این دعواها ی حکومتی را باید دعوای خانوادگی پنداشت که ایران را ارث خود دانسته و بر سر آن با هم اختلاف دارند، نه این نظام مردمی است و نه نمایندگانش انتخاب مردم.اینها منتصب شده اند که در مواقع خاص برای نظام برضد مردم بایستاند، بیخود تا کنون اجیر نشده اند و گردن کلفت نکرده اند.

  سپاه و طلاب تربیت شده باید بدانند، هر گاه دستشان به خون ملت آغشته شود فرقی با داعش نخواهند داشت. تربیت شما در جهت حفظ عده ای غاصب ظالم بوده تا آنها بمانند.

  اما، نقش روسیه را نیز نباید ندیده گرفت، بیشترین سود از این نظام را آنها داشته اند، دولت روسیه باید نیروهایش را از ایران خارج کند و خود را بیطرف اعلام کند.

   
 137. عليرضا شاكر: در كل وضعيت فعلي كشور ، نشانگر يك موضوع است؛ اوضاع اقتصاد كشور بسيار شكننده شده است. بنابراين شايسته است به جاي اينكه اقتصاد كشور را گل و بلبل نشان دهيم، بياييم و روراست و با صداقت گلوگاه‌هاي وضعيت فعلي اقتصاد را به مردم نشان داده و از آن‌ها بخواهيم كه براي حل بحران كمك حال باشند. هيچ منشی مانند صداقت با خود و مردم نمي تواند اقتصاد بيمار كشور را تسكين بخشد و به عبور از اين بحران بزرگ كمك كند.

  مش قاسم: ایشان لابد به بشقاب پرنده هم اعتقاد داره. ۱ – …. بياييم و روراست و با صداقت گلوگاه‌هاي وضعيت فعلي اقتصاد را به مردم نشان داده و با صداقت و …….؟ یعنی اینا بیان بگن توی این ۴۰ سال پول کجا رفته؟ آبروی این ملک و ملت کجا خرج شده و برای چی، کی خورده و کی برده و با کمک کی و مقدارش چه قده بوده؟ ۲ – از آن‌ها (مردم) بخواهيم كه براي حل بحران كمك حال باشند. مردمی که نه پول دارن، نه کار و در طول ۴۰ سال هیچی غیر از دروغ که کمه، هزار روغ چیزی از این جماعت شیاد نشنیدن بیان به اینا کمک کنن که ۴۰ سال دیگه هم بهشون دروغ بگن و بگیرن و ببندن و شکنجهشون کنن؟؟؟ ۳ – …. به عبور از اين بحران بزرگ كمك كند. حتما! این ملت فکر و ذکرشو بزاره که حکومت اسلامی از بحران عبور کنه که دوباره همین آش بشه و همین کاسه؟

  /*: ک

   
 138. این دومی: اگر روحانیت در میدان مبارزه نبود، انقلاب اسلامی بوقوع نمی‌پیوست.
  مش قاسم: اگر روحانیت (شما بخون مشتی دستار بسر مفتخور) نبود وضیت این مملکت به این خرابی نبود!

   
 139. روزینامه قانون: روحانی کجاست؟در حالیکه بخش قابل توجهی از مردم (شما بخون عمله های ظلم حکومتی) نسبت به گسترش ناآرامی ها نگرانی دارند و انتظار می رود دولتمردان و در راس آنها رئیس جمهوری وارد عمل شده و با مردم صحبت کنند؛ هنوز از آقای روحانی خبری نیست و وی با مردم صحبتی نکرده و دستور خاصی نداده است.
  مش قاسم: ۱ – حسن/* کجاست؟ زیر عبای این دومی. ۲- انتظار از حسن/*؟ ۴ سال انتظارشو کشیدیم خبری نشد. ۳ – با مردم صحبتی نکرده و دستور خاصی نداده است؟ اولا، حسن/* کاره ای نیست، دستورات از سوراخی که این دومی توش قایم شده صادر میشه. دوما، انگار یه عده منتظرن دستور قلع قمع صادر بشه بیوفتن به جون ملت و ازکشته ها پشته ها بسازند؟ کد داده؟ سوما، نه حسن/* نه شبانش دیگه حرفی واسه گفتن ندارن.

  /*: ک

   
 140. نیرو های مسلح به خیابان ها نیایید

  برای جلوگیری از هرج و مرج , جنگ داخلی و متلاشی شدن کشور , سپاه و بسیج به خیابانها نیایند و اعلام بیطرفی کنند . اگر سپاه به خیابانها بیاید به سرعت متلاشی خواهد شد . پاسداران باشرف از دستورات مافوق خود که میخواهند شما را در مقابل مردم قرار دهند سرپیچی کنید و اگر اصرار کردند آن ها را محو کنید . هدف خامنه ای است و وابستگان فاسد و جنایتکار او در مرحله فعلی . همه با یک صدا و به یک سو . مرگ بر دیکتاتور !

   
 141. نوری زاد جمعی از خوبان یعنی چه؟ یعنی تو؟ یعنی … می دونی این جمعی از خوبان اگر حتی یک درصد وصل به جماعت آخوند باشند کار تمام است؟؟؟؟؟ رضا شاه این را می دانست اما پسرش آنقدر سر بهوایی نمود که تصور نمود به این طریق خواهد توانست در دل عمامه دوستان نیز جا باز کند !!! بعد اعتصاب یعنی چه؟ یعنی اینکه کشک!!!! اولاً آن عده ای که حاضرند به خیابانها بریزند بیش از بسط نشینان و اعتصاب کننده های همین جوری هست!!! یادت هست یا نه حتی جماعت خودتون برای موسوی که وصل به همین آخوندها بود و دوستش داشتین تنها یه روز سر کار نرفتید!!! تنها یه روز!! این انرژی با بسط نشینی و اعتصاب تا تبدیل به خوشه هایی از خشم جدی نشود تخلیه نمی شود!! حالا بشین خونت و یه قند بنداز بالا و چاییت رو هورت بکش که مبادا بیایی بیرون اوووووووف بشی!!!! و چند نقاشی هم بکش که خرج اعتصابت در بیاد!!!!! هر چند یادم نبود مدتهاست بازنشسته هم شدی!!!!

   
 142. یاران جان درود

  حکمن شومام شنفتین اعجاز فلون نوشته وبهمان

  دس خطو که مثلن تعدادنونای متن رو بشمری وبعد

  عدد بدس اومده روببری تو ابجد ووووخلاصه میشه

  یک چیز خیلی خیلی مهم.رو همین اصلم قدیمیا میگفتن

  یه صفه ی فلان کتاب رسیده اونور آبا درس حسابی که خوندن

  همه صنعت وفهم واین چیزا روملتفت شدن.منم اولش

  هیچ جوری تو کتم نمی رفت تا سند نشون دادن .اینم سند

  {مش ممد با کبلایی حسن میون بر از جاده می رفتن ده

  کلی مایه پیدا میکنن .قرار نصف نصف میذارن وبا همون یه

  نمه سواد کبلایی پشت قوطی سیگار هما مینویسه(نیم سی تو

  نیم سی مه = ای حالی بکونیم)}.قوطی سیگارو آب میبره آلمان

  آلبرت نامی پیداش میکنه چون فک کرده معادله اس نیم ونیم

  روجمع ودوتا سی رم ضرب کرده ومن وتو را همون ما یا ام میگیره یهو

  می بینه شد ام ضرب در سی ضرب در سی ضرب دریک مساوی

  ای حالی بکونیم .ای همان E است بااشاره به حال کردن که اونم

  صرف انرژیه پس شد mc*c=E قسم میخورن سر ماه نشده جایزه

  نوبل گرفت.حالا شومام برا این اعجاز معجازها یه زره وقت بذار ی بد نیس.

   
 143. حاج عبدالله رمضوان‌زاده، دبیر و سخنگوی دولت اصلاحات نیز در گفت‌وگویی گفته که “عبور از روحانی معنا ندارد.”
  مش قاسم: به این میگن حرف حساب! درسته، عبور از حسن/* معنا نداره، عبور از حکومت/* اسلامی معنا داره. حسن/* کسی نیست غیر از یه آخوند شیاد دیگه مثل بقیشون.

  /*: ک

   
 144. خامنه ای مست از قدرت بجای فهم‌صحیح از انتخاب معنادار مردم مست تر‌از پیش شد و با تحقیر هشتاد میلیون ایرانی‌ به خواسته های آنها دهن‌کجی کرد. آیا بگویم‌نوش جانت خامنه ای برخوردار آشی که برای خودت و خودی هایت پختی؟ حالا کجا میروی؟ همه آنچه خوردی و همه آنچه را لاریجانی ها خوردند کجا خواهید برد؟ کجای این عالم به شما پناه خواهند داد ؟ هم سلطنتت را بر باد دادی هم کل‌کشور‌را. فرداست‌که از همه مرزها عرب و افغان خواهند ریخت و‌غارت خواهند کرد.

   
 145. یاران جان درود

  چند خبر مرموز و ارتباط آن ها با یکدگر.

  1-ناگهان صید نصرالزالو اعلام می کند تمامی هزینه های ما را جمهوری اسلامی

  می پردازد سلاح دستمزد اردوناس مهمات حتا معونات( شما بخوانید تنبان وزیر

  تنبانی وحمام وآرایشگاه فاطی).واین در حالی اعلام می شود که دجمن درپی

  تحریم و.. های جدید است .چرا سند رسمی هم داده می شود ؟

  2-ریاست بانک ملی که دستگیر شده بود را شبانه از اوین به خانه اش وفردودگاه

  می برند تابه کانادا با خانوده پرواز اختصاثی نماید.چرا؟

  3-پس از آتش تهیه روزنامه کیهان امام جمعه ها و جراید به اف .آ .تی .اف (قوانین

  ضد پول شویی )حمله کرده و امضا کنندگان را خاین به وطن و اسلام می نامند .

  این در حالیست که تا این زمان هیچ اعتراضی نبوده وقانون از کجا آورده ای هم در

  قوانین رژیم سابق بوده وهم در این رژیم مصوب شده است. چنان عجله ای هم

  داشتند که جنتی فرصت یاد گیری نام این قرداد را نتوانست بعد از سه چهار

  غلط گفتن صحیح را در خطبه ها نماز بگوید.چرا ؟

  مطلب بسیار ساده است با رد گیری فیزیکی و مالی دجمن توانسته بود

  چند نفر روسای باندی را باکلی کوکایین دستگیر نماید و شریک وسرمایه گذار این

  باند را هم از روش ردیابی بانکی واقرار صریح متهمان (جهت استفاده از کمترین

  مجازات این جرم ) شناسایی نماید .همان حزب غالبون ودر پی آنست که عوامل

  وکارفرمای آمیا را با سند ومدرک نشان دهد.جناب آقای خاوری از اوین بیرون وعازم

  می شود تا با نقش فراری مقداری سند ومدرک رو کند که شاید این مسیر را تغییر

  دهد که با تمسخر احتمالن مواجه میشود .

  چرا به صورت رسمی وابلاغ شده در خواست دستگیری این خاورک را نداده یا اگر

  نوشته اند بدست اینتر پول نرسیده .فکر بد نکنید لابدتی پاکس یا پست خونه

  یک کشوری اشتباهی جای دیگر برده اند. .”اف .آ. تی . اف هم همه رازهای مارا

  به دجمن میدهد ” جنتی کیهان وطن فروش امروز

  چرات اعتراض حالا؟

   
 146. جناب نوریزاد عزیز
  با کمال احترام اجازه میخواهم کمی با شما در مورد این دو مطلب اخیرتان مناقشه کنم. البته بنده هم با همه این دلایل شما که جمهوری اسلامی نظام مناسب این مردم نیست به تمام و کمال موافقم.با جایگزین شدن ان با یک نظام جمهوری غیر مذهبی هم موافقم. اما مشکل من در واژه “سرنگونی” است.
  واژگان در اذهان مردم میتوانند معانی چندی داشته باشند و این تفاوت هم بسته به این است که درک و تصورشان از آن چیست. واژه سرنگونی در ذات خویش مفهوم خشونت و آشوب را به همراه دارد. واژگونی یک نظام هم یعنی نابودی تمام ارکان کلیدی آن. ما در انقلاب 57 دقیقا بدنبال واژگونی رفتیم که به رهبری آقای خمینی و خواست روحانیون راست و چپ های افراطی و روشنفکران ساده اندیش شده بود هدف ما. وقتی امیران ارتش اعدام شدند،وقتی خیلی اتفاقات دیگر هم افتاد ما هنوز گرم واژگونی بودیم. اما نصیب ما از این واژگونی بجز مصیبت نبود. ما بدنبال اصلاح نرفتیم و به همین دلیل به این روزگار گرفتار شدیم.
  آنچه که امروز در خیابانها و تظاهرات می بینیم یک تلاش کور برای “واژگونی” است و هیچ کس هم نمیداند که جایگزین چیست؟ شاید اگر بپرسید قرار است چه بشود هم نتوانند جوابی بدهند. “واژگونی” یک ایدئو لوژی راهنما نیست. یک مسیر روشن نیست. یک دعوت بشورش خشونت بار است هر چند بگوییم میخواهیم با ادب همراه باشد. واژگونی به مفهوم تخریب است و ادب به معنای سازندگی.
  بنظر بنده شما در مقام یک مصلح اجتماعی و با تجربه سال 57 بهتر است اولا به یک نظام جایگزین روشن دعوت کنید و دیکر آنکه موضوع خشونت تکلیفش روشن شود. تخریب دارائی های ملی فقط به فقر بیشتر مردم منجر میشود. آتش زدن ساختمانها و خودروهای دولتی اول این غول رها شده از چراغ جادو دیکتاتوری است. البته من نمیگویم که این امور بدعوت و یا ابتکار شما است. هرگز. و از شما و سایرین هم تشکر میکنم که در پیامهای خود بر آن تاکید کرده اید.
  ما در وحشیگری این حاکمیت تردید نداریم ولی همانطور که شما هم فرمودید دوست نداریم مردم ما متهم به خشونت شوند تا از آن برای توجیه ستمکاری حکومت استفاده شود. بنظر حقیربهتر است بجای واژگونی، موضوع رفراندوم که شما هم بر آن تاکید دارید خواست عمومی شود.

   
  • ممنون یاران گرامی،بله بالاخره تقریبا شما به مغزای مطلبی که من در پست قبل اشاره کردم و بوسیله آن این عنوان و نوشته جناب نوریزاد را نقد کردم رسیدید و آنرا تبیین دیگری کردید ،از این جهت که واژه سرنگونی یا واژگونی را شکافتید و به تقابل مفهومی آن با واژه ادب که مقوله ای اخلاقی است اشاره کردید،البته تفاوت نقد شما با نقد من در این بود که شما با ریشه یابی قبح مفهومی واژه “سرنگونی”یا “واژگونی” در ادبیات و عرف سیاسی، آنرا در تقابل و تضاد با مقوله ادب دانستید، در حالیکه بنده اشاره کردم به بار سیاسی این واژه (صرفنظر از قبح یا عدم قبح عرفی آن) و اینکه این واژه واژه ای سیاسی است و دارای مفهومی سیاسی و تعریف و راهکارهای مربوط به خود و تقابل آن با مقوله ادب که مقوله ای اخلاقی است،مع الاسف برخی مخالفان کلیشه ای، این نقد مرا حمل بر این کردند که من گفته ام سیاست ورزی نیازمند ادب و ادب ورزی نیست.
   بنظرم نتیجه تحلیلی نقد شما به ایشان که الان مشاهده می شود متمرکز شده اند بر مساله رفراندوم،این می شود که از نظر شما لازم است ایشان در مورد برخی از مفاهیم داخلی دو نوشته خود تجدید نظر کنند و عنوان این سلسله نوشته ها را به اینصورت اصلاح کنند که : “ما باید در مورد بقاء یا عدم بقاء جمهوری اسلامی رفراندوم کنیم” نه اینکه :”ما باید بطور فردی و جمعی مودّب باشیم تا جمهوری اسلامی بطور اتوماتیک واژگون شود”.
   در اینصورت ایشان از پارادوکس خلط بین مفاهیم اخلاقی و مفاهیم سیاسی رسته،و نیازی به این نخواهند داشت که علیرغم کاربرد واژه سرنگونی یا واژگونی (که روی تحلیل شما بجهت بار منفی و روی تحلیل من بجهت بار سیاسی مشخص ربطی به مقوله ادب و ادب ورزی ندارد ) در دو نوشته خود ، دائم تظاهرات کنندگان این روزها را که معلوم نیست تا چه حدّ گوششان به ایشان است توصیه به دوری از خشم و خشونت کنند.

    
 147. رضا علامه‌زاده: بى‌اعتبار کردن اعتراضات مردمى، تاکتيک تازه‌ى مدافعان پنهان جمهورى جهالت اسلامى. آگاه باشیم!

   
 148. به نظر من این تجمعات را با تدارکاتی که خواهند دید با تجمعات گروه دیگری خنثی خواهند کرد. این حرف من ممکن است طنز به نظر برسد اما با چنین روشهای مضحکی رژیم جمهوری اسلامی تاکنون سرپا مانده است:
  1- حضرت آغا مجدداً چون یک هنرپیشه ظاهر شده و اشک تمساح می ریزد و با جملاتی مانند این تن ناقص و … حس ترحم بر خود جلب می کند و …
  2- تدارک چند میلیونی ساندیس، موز، پرتقال، خیار، چلوکباب که منجر به هجوم بیش از پیش ملت گرسنه خواهد شد و …
  3- ارعاب و تهدید و گاه وعده اضافه حقوق و مانند آن که منجر به سوق خودجوش ملت همیشه در صحنه در حمایت از حضرت آغا خواهد گردید!
  بقول آنارشیست که نبودنش عین رحمت است: گفته باشم!!!
  جمله معترضه: آنارشیست فرد سریش و چسبنده ای است بعید می دان از اینجا به آسانی کوچ کند!!! گفته باشم!!! منتظر حضور او با اسم جدیدی باشید!!!!

   
 149. مدیریت ولائی درسی برای جهان!

  ما الان2 میلیون تا موش داریم که همه شون آماده اند شما رابخورند..موش بخورتتون ای امت!!

  ما الان هزارتا مدیر بی انگیزه آویزون داریم..گفتم بدونید که جریان چیه!! ..شما باید به این‌ها انگیزه بدید!!..دست من چیزی نیست!!

  آقا امکانات دستت بوده!..بیا جواب بده چیکار کردی!..بجای این شلوغ بازیها برو مجمع تشخیص مصلحت تا توی منحرف بگی مصلحت امت در صحنه چیه!!

  ما الان آماده ایم چشم امریکا را دربیاریم..فقط امیدواریم بمب و موشک نزنن که نامردیه!!..ماالان توالت نداریم!!برای کانکس و آب و برق هم مشکل داریم..اینا درست شد بعدش یه جنگ خوب راه میاندازم بسلامتی آقا!

  من میدانم تورم و بیکاری و بدبختی و رکود وفحشا و اعتیاد و دزدی و هیزی و جاسوسی و خالی بندی است!!..من مطلع هستم که تو این هم رکورد زده ایم!..ولی میدانم به لطف حق همین مسئولین که این گند را زده‌اند میتوانند درستش کنند!!.ببینید چیزی دست من نیست!!

   
 150. محمدتقی رهبر ؛ امام جمعه موقت اصفهان و نماینده سابق اصفهان در مجلس آخوندی
  چه شیادی !
  بعد از 40 سال هنوز از مستضعف و پا برهنه میگوید، شما که میخواستید ایران را بهشت کنید وریشه استضعاف را برکنید، گویا فقط میخواستید خود که مستضعف بودید و اهل کار هم نبودید نجات بدهید و بمقام و ثروت باد آورده برسید، اکنون اکثریت ملت فقیر شده.

   
 151. سپاه و ارتش در بزنگاه تاریخ باید راه خود را انتخاب کنند در کنار مردم قرار گیرند و آخوند وآقازاده ها را کنار بزنند و یا سرنوشت آخوند ها را با خود تقسیم کنند، بس است جنایت و سرقت مستعضعفین،تا خیر درتصمیم قاطع نابودی همه شما + ایران است، بپاخیزید و مردم را از شر مافیای آخوندی نجات دهید و مردم از شما حمایت خواهند کرد، مشکل مهم ایران ومردم قدرت بی حساب وکتاب آخونداست، باید برتری وتبعیض آنها را شکست، آنها باید برابر دیگران شوند و عمامه سیاه هم باید برابر عمامه سفید شود،تمایز باید برفتار،تحصیل ، کاردانی، صداقت،ذزست وفهم باشد نه به لباس و ریش و پینه بر پیشانی و فریبکازی و آفتابه دست گرفتن، درود برمردم بستوه آمد از مافیای آخوندی.

   
  • سپاه و ارتش؟!؟!؟!؟!؟!؟ من هر چی می نویسم این نوری زاد سانسورش می کنه! بازم می گم سپاه که خودش طفیلی هستش و ارتش هم که /// نداره(خودم /// گذاشتم) می مونه ملت!!! خودت باید بفکر خودت باشی و یه جورایی خیالبافی کردن بس نیست؟!؟!؟

    
 152. کشته شدن ۳ جوان در اثر تیراندازی سپاه و بسیج در لرستان

  آقای نوری زاد این کشته شدگان هیچ فرقی با ستار بهشتی و یا ندا آقا سلطان ندارند . همگی در راه آزادی وطن و بازپس گیری آن از جلادان بیت رهبری و آخوندیسم ، خون پاکشان خاک وطن را گلگون کرده است ، آیا باز هم در خانه بنشینیم و با ادب در فکر حزب با ادبان باشیم ؟
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=oLPOOTConfg

   
 153. اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا

   
 154. جناب نوریزاد عزیز،این جمله شما شد خنجری که مسیر آن معلوم نیست.لطفا توضیح بفرمایید منظور خودتان از این جمله را:
  ” پس ما، خیابان را به این جماعت ولایی می سپریم. این که: خیابان ها از آنِ شما. که ما را با خیابان های شما کاری نیست.”

  هیچ بوی خوبی‌ از این جمله شما به مشام نمی‌‌رسد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   
 155. این نوشته در سایت بالاترین بود ،
  آقای نوری زاد ، حال که مردم در تمام شهرهای ایران بیرون ریخته و فریاد حق طلبی خویش را بر سر دولت و اللخصوص رهبر سر داده اند ، آیا بهتر نیست که مریدانتان را به یاری آنها گسیل دارید ، مگر نه اینکه بر سر مزار ستار بهشتی فریاد دادخواهی شما در تمامی رسانه های خارج از کشور انعکاس یافت ، این مردمی که در تمامی شهر ها به پا خواسته اند فریاد دادخواهی همان ستار بهشتی ها و ندا آقا سلطان ها و …هزاران هزار دیگر را سر داده اند .غیر از این است آیا ؟

  آقای محمد نوریزاد! اگر مردم ایران در خانه بنشینند کسی حق‌شان را دودستی تقدیم‌شان نمی‌کند

  آقای نوریزاد! آدم با خواندن نوشته های شما، انسانی را می‌بیند با چهره یک مدافع حق و حقوق انسانی. اما در نوشته تازه‌تان مردم را به سکوت و خانه نشینی دعوت کرده‌اید. حالا که شرایط فراهم شده که مردم فریادهایی را که توی گلویشان گیر کرده، سر بدهند، این توصیه ناامید کننده است. ما که از شما آموزش ساخت کوکتل مولوتف را نخواسته‌ایم بیایید نشان دهید که با مردم هستید حتی اگر شده با سکوت

   
 156. بارگیری محموله‌های شمش طلا و پالت‌های دلار و یورو برای خروج از کشور

  آمدنیوز: از ساعتی قبل سه فروند هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران در حال بارگیری محموله‌های شمش طلا و پالت‌های دلار و یورو برای خروج از کشور هستند

   
  • احتمال زیاد این خبر دروغ است ..در بازار گفته شده با این شایعات میخواهند نرخ ارز آزاد را بالا ببرند و سود کلانی به جیب بزنند..لطفا مراقب باشیم بیخودی شایعه سازی نکنیم..متاسفانه ثصا وسیمای خائن در همه این کثافتکاریها دست دارد..کافی بود با یک گزارش خبری به آن میپرداخت..

    
 157. سلام داش محمد، پیر ما مرشد زورخونه بود. ا همون اوائل آشوبا میگفت اینا فتنه آخرالزمونه. بهش گفتن تو ساواکی هسی به شوخی میگفت انشا الله.شونزه سالم بود .قتل عام مردمو بدس این تازه بدوران رسیده هامیدیدم و هاج واج مونده بودم که ما چی فکرم میکردیمو چی شد. او دیده بود که ما پای منبر آخوندای به اصطلاح انقلابی میریم میگفت بیراهه رفتین. یه رو کتابی ا مهدی بازرگان دسم دید گفت فرزند نخون این کتاب بوی کفر میده. راس میگفت طولی نکشید که وطن غرق کفر شد اونم زیر بیرق سیک نشون اسلام .نور به قبرش بباره یه دنیا نجابتو پاکی بود. با دل شکسه ادنیا رفت اما پیشبینی اش درس ا آب درومد. میگفت عمر این فتنه چل ساله. میگفتیم مرشد مگه تشکیلاتشونو نمیبینی همه راهها رو بستن جواب میداد خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه بر تن درد. عکس رضا شاه تو کلبه فقیرونه و کارگاه فقیرونه ترش بود. یادش بخیر وقتی میخوند مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگیری مردی
  ای خدا اون روزو برسون که باز مث قدیما بریم زورخونه با دل شاد میل بگیریم و دس همدیگه رو برادرونه و درویشونه بوس کنیم

   
 158. نوری زاد واسه همینه تو خیابون دیده نشدی؟!؟!؟!؟!؟!؟

   
 159. «۱.۵۴ ب.ظ / دسامبر ۲۹, ۲۰۱۷سید مرتضی خطاب به جناب نوری زاد ;نکته دیگر اینکه لطفا بدون لفّاظی و تعابیر ادبی بمن بگوییدشما حکم محارب در اسلام را که فتوای اجماعی علمای اسلامی و نه فقط فقیهان شیعه است را قبول دارید یا مقام آیت اللهی شما اقتضای دیگری دارد؟
  کسی مصداق محارب و مفسد فی الارض است فرقی نمی کند یکنفر یا دو نفر یا صد نفر یا هزار نفر،معیار مشخص است و استبعاد به تکثیر محکوم شدگان ربطی به حقانیت اصل حکم ندارد. و بالاخره بنظر می رسد که شما یا باور به احکام اسلامی و فلسفه و مصالح آن ندارید،پس اشکال شما اشکال مبنائی است،یا اینکه باور به حکم محارب در اسلام دارید. »

  چه کسی محارب و مفسد فی الارض است؟
  آخر این چه گفتاری است؟ این هم دین شد؟
  من به شما می گویم;
  هیچکس محارب و مفسد فی الارض نیست. همه ی انسانها برگزیدگانند، از زمانی که بدنیا می آیند، حتی اگر با خدا در جنگ باشند﴿که بی معنی است﴾.
  بدین خاطر هر انسانی شایستگی یک زندگی موفق و راحت و شادمان را داردو باید داشته باشد. این خزعبلات تنها بدرد عده ای بی عقل و دزد و قاتل می خورد. سید بس کن با این سوالاتت ؟ این دام بر دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه.
  به اسم محارب و مفسد فی الارض مخالفان را سرکوب کردن ، شیوه داعشی است. مگر مردم بیعقلند ، چه چیز از جناب نوری زاد مایلی بشنوی؟

  دوران کلی گویی و تهمتهای کیلویی گذشته، با بی رحمی هنوز از جانور خواندن مظلومان کشته شده ، دفاع می کنید، وخودت را روحانی می نامی؟

   
 160. خامنه ای خامنه ای ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما می چکد از چنگ تو

  https://www.youtube.com/watch?v=Q0gkaShzotI&feature=youtu.be

   
 161. درود بر دوست گرامی و عزیزجناب نوری زاده و دوستان گرامی و همراه و همدمتان
  نظام(رهبر،دولت، بیت ولایت فقیه، سپاه) در ترس است، دو راه در مقابل آنان است;
  ۱-کنار بروندکه این کار را نخواهند کرد، سایه شوم دزدان بر مردم تنها دزدی ها نبوده بلکه کشتارها و قتلها نیز بوده است و طلبه تربیت کردن نظام نیز همان لات و داعش پروری بوده آنها حاضرند دست به هر جنایتی بزنند.

  ۲- در مقابل و ضدمردم قرارگیرند.البته با وعده سعی در خاموشی مردم دارند، اما، این مردم دیگر این نظام را خواهان نیستند،این نظام در اذهان و زندگی مردم مدتهاست واژگون شده و هیچگاه ترمیم نخواهد شد. ۴۰ سال با پنبه سر مردم را بریدند و ایران را به یک کشور تروریست وعقب مانده تبدیل کردند و مردم بخوبی می دانند که ادامه این راه ایران ، یمن و سوریه دوم خواهد بود.

  مردم تهران،قم، مشهد و… زلزله کرمانشاه را دیدند و موشها وگردبادها و یمن وخشکسالی و آلودگی هوا را هر روز میبینند و حس می کنند، آنان بدان واقف شده اند که ادامه حاکمیت این نظام ،مساوی با خودکشی همگانی است. این مردم تا گرفتن حقشان از پای نخواهند نشست.

  این مردم ، غارت شده چیزی برای از دست دادن ندارند ،و دیگر حاضر به مرگ تدریجی و حقارتی که از نظام آخوندی برسرشان آمده نیز نیستند. تنها یک حکومت، ایران جمهوری با تفکیک دین از سیاست و حکومت و تفکیک قوا خواهد توانست دوباره ایران را بسازد.
  به امید ایرانی آزاد و آبادو مردمانی شادان و خندان

   
 162. دوستان گرامی
  در نوشته هایم برای توصیف عقب ماندگی ایران در دوران گذشته از کلمه روستایی زیاد استفاده کرده ام . برای جلوگیری از سو تفاهم ضروری می دانم توضیحی در این باره ارایه کنم. کلمه روستایی که من به کار می برم ارتباطی با روستایی بودن و روستاییان و روستانشینی ندارد بلکه اصطلاحی است در اقتصاد برای توضیح وضعیت اقتصادی یک کشور.
  پیش از انقلاب صنعتی اقتصاد دنیا متکی بر اقتصاد تک محصولی کشاورزی بود که روستاییان با زحمت و مرارت به دست می آوردند. پس از انقلاب صنعتی رفته رفته تولیدات صنعتی سهم عمده تری در چرخه تولید به دست گرفت و از لحاظ ارزش اقتصادی چندین برابر تولیدات کشاورزی شد و به رشد ثروت انجامید.
  بنا بر این سخن من متوجه دورانی است که اقتصاد ایران چیزی جز تولیدات کشاورزی که از دسترنج روستاییان و با ابزار قرون وسطایی به دست می آمد نداشت. این امر از دوران محمد رضا شاه پهلوی دگرگون شد و ایران به یک کشور در حال توسعه تبدیل گردید.
  در تمامی کشور های توسعه یافته روستاییان نقش عمده و با اهمیتی در اقتصاد ایفا می کنند. کشاورزی صنعتی شده و تولیداتش به چندین برابر افزایش یافته است. به طور مثال آلمان سالانه بالغ بر پنجاه میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد. حال تصور کنیداگر کشاورزی ما نیز زمانی از همان علم و فن آوری که در دنیای پیشرفته متداول است بهره مند بود تولیدات و صادرات کشاورزی ایران که چهار برابر آلمان وسعت دارد در چه وضعی بود و روستاییان ما چقدر ثروتمند و مرفه بودند.

   
 163. در اینکه انواع و اقسام آدمها با هدفهای خاص خود به خیابانها سرازیر شده اند کسی شکی ندارد . از ” ما آریایی هستیم , عرب نمیپرستیم” بگیر تا ” مرگ بر روحانی تا ” نه غزه , نه لبنان , جانم فدای ایران ” تا “مرگ بر دیکتاتور ( خامنه ای ) , تا ” مرگ بر گرانی ” و, و , و . وظیفه ما چیست حالا ؟ پاسخ : شرکت در تجمعات با هدف رادیکال کردن آ ن . یعنی چه این ؟ یعنی اینکه نباید گذاشت که مقصرین اصلی فلاکت ما اعتراضات را به مسیری که خود میخواهند بکشانند (مثلا سرنگونی دولت بیچاره روحانی و کودتای سپاه ) همان مسیری که به ادامه استبداد خا منه ای و سپاه و ادامه فلاکت کشور ختم میشود . شعار اصلی در حال حاضر یکیست و بس : مرگ بر استبداد و نه چیز دیگر . شرکت فعال با شعار مرگ بر دیکتاتور .

   
 164. گور پدر آمریکا
  شعار مرگ بر آمریکا را از خامنه ای بگیرید آیا حرفی برای گفتن دارد؟
  مردم ساده لوح ایران! تا کی می خواهید فریب این شعار توخالی را بخورید؟ پاچه خواران خامنه ای و جنتی! مملکت از دست رفت مشتی دزد و خاین کشور را تاراج می کنند شما شعار مرگ بر آمریکا سر می دهید؟ خیلی شجاعید؟
  اگر شجاعید فریاد بزنید مرگ بر خاینین مرگ بر کسانی که کشور را به ورطه نابودی کشانده اند مرگ بر آنانی که ثروتمند ترین کشور دنیا را عقب مانده ترین کشور دنیا کرده اند.
  مرگ بر توده ای ها و چپی های خاینی که این شعار پوپولیستی احمقانه را در دهان شما ساده لوحان انداختند.
  دنیا به شعار های ساده لوحانه و احمقانه شما می خندد.
  مرگ بر آمریکای شما شد جنگ هشت ساله که معلوم نیست چند نسل ما را سوزاند و خواهد سوزاند. مرگ بر آمریکای شما شد از دست رفتن منابع سرشار دریای خزر. جمهوری آذربایجان دارد نفت ما را میلیون میلیون بشکه می دزدد شما را با شعار مرگ بر آمریکا سر گرم کرده اند. عرب ها دارند گاز پارس جنوبی را میلیون میلیون متر مکعب می ربایند شما فریاد می زنید مرگ بر آمریکا افغانستان حق آبه ما را خورده شما فریاد می زنید مرگ بر آمریکا. چاه های نفت ما در اثر استخراج بی رویه و خارج از اصول فنی ریزش می کند و نابود می شود شما فریاد می زنید مرگ بر آمریکا دنیا از ایران و ایرانی منزجر است و از آتش افروزی و ماجراجویی های احمقانه اش به ستوه آمده آبرویش همه جا رفته شما فریاد می زنید مرگ بر آمریکا چینی ها ثروت ما را تاراج می کنند با صادرات آشغال هایشان روس ها ما را تاراج می کنند در دریای خزر در وعده های تو خالی نیروگاه هسته ای میلیارد ها میلیارد زیان وارد می کنند ترکیه دار و ندار ما را می گیرد برای تامین کالا های مورد نیازمان خودش سال به سال ثروتمند تر می شود و ما فقیر تر شما مردم ساده لوح فریاد می زنید مرگ بر آمریکا.
  البته چین و روسیه که دو تهدید عمده استراتژیک برای آمریکا هستند از شعار های مرگ بر آمریکای شما خرسنداند. چه می گویم. با مشتی مردم ساده لوح فریب خورده صحبت از استراتژی می کنم. بعید می دانم شما بفهمید من چه می گویم. چین در حال توسعه نفوذ خود در اقیانوس آرام است. روس ها کریم را اشغال کرده اند و شرق اوکرایین را به آشوب کشانده اند و برای ناتو شاخ و شانه می کشند. البته روس ها احمقند چرا که تیشه به ریشه خود می زنند ولی مرا با حماقت روس ها کاری نیست. ما چرا باید در زمین روس ها و چینی ها بازی کنیم؟ خاورمیانه دارد می سوزد در آتش جهل و نادانی خامنه ای و پاچه خوارانش سودش به جیب من و شما می رود؟ روس ها و چینی ها سود می برند از این که آمریکا بخشی از توجه اش از اقیانوس آرام و اوکرایین به خاورمیانه و ایران معطوف می شود.
  مردم نادان و ساده لوح چرا تاریخ نمی خوانید؟ آمریکا با ما چه کرده که باید از ما فحش بشنود؟ اگر آمریکا نبود ایران را انگلیس و روس تقسیم کرده بود. اگر اولتیماتوم آمریکا نبود آذربایجان ما در اشغال روس ها باقی می ماند. پهلوی با ظرافت کامل از رقابت آمریکا و شوروی بهره برد و با کمک مستشاران آمریکایی ایران را که یک کشور عقب مانده روستایی گرسنه بود به نگین خاورمیانه تبدیل کرد.
  اگر می فهمیدید ژیوپولیتیکس چیست می فهمیدید ایران و آمریکا دو متحد استراتژیک هستند بنا بر قواعد ژیوپولیتیکس. دو کشوری هستند که در خاورمیانه منافع مشترک بسیاری دارند. آن هایی که مرگ بر آمریکا در دهان شما انداخته اند بزرگترین خیانتکاران به تاریخ ایران زمین اند.
  بروید فریاد مرگ بر این و مرگ بر آن سر دهید. ولی بدانید تاریخ در باره شما قضاوت کرده و خواهد کرد. بدانید شما مردمی نادان و ابله و فریب خورده بیش نیستید که به وطن خود خیانت می ورزید و در برابر فرزندانتان و نسل های آینده خجالت زده خواهید بود. مرگ بر آمریکا تف سر بالایی بیش نیست. خود دانید. آش شوری که پخته اید را خودتان خواهید خورد و با کمال تاسف دیگر هموطنانتان به ویژه نسل های جوان باید در آتش حماقت های شما بسوزند.

   
 165. سلام بر ناظران گرامی
  حکمت:
  سرچشمه همه عیبهای آدمی دو چیز است:
  یکی بیکاری و دیگری اعتقاد به خرافات
  و دو فضیلت بیشتر نداریم:
  یکی کار و دیگری خرد
  لئو تولستوی

   
 166. سپاس استادم خود واقف برای ایرادات کوچک وبزرگم هستم اما چکنم که جگرم میسوزد وگاه لبریز از اندوهی ژرف چون کشتار پرندگان مهاجر که گویا مقامات انشهرهم سهم خودرا د ریافت میکردند یا موضوع احمدرضا جلالی پرفسوری که تارمویش به تمام ایت الله های بی خاصیت ودزد می ارزد یا ارش وگلرخ ,دکتر عزیز وسهیل عربی ونرگس وسلطانی همه بیگناه که رژیمی چنین جانی وکثیف انان.را به ناجوانمردانه ترین روش بیگناه درحبس.نگهداشته نازنین زاغری دوراز فرزند اتشم میزند میگریم ومینویسم وصدبار خلاصه اش میکنم وگاه ناگهان حین تصحیح وتخلیص سند میشود .
  استاد باورکنید تنها امیدبه دیدارشادمانه ولبخند نرگس ونازنین دخترانمان وسهیل وارشها پسرانمان مرا زنده دارد والا بیزارم از زندگی که خالی از شور وهلهله دخترکان وجیغ های بنفششان وزورازمایی پسر بچه ها ولبریز از اندوهی که درچهره های نومید دخترانمان که باید چون پروانه برقصند مگر چه از دختران فلسطینی دارند که با پول دیگران مستانه میرقصند دارند ماکه کشوری سرشار ازثروتهایی داریم که خیلی ها حسرتش را دارند استحقاق این ملت ارام وصلح طلب این نیست بخدا
  امید .ای ارزوی قلبم , شمع شبهایی را که بانور تو به نوید مژده لبخندها واشکهای شوق به پگاه پیوند میزنم خاموش مکن ,مداراکن ای شمع شب افروز,
  ای شمع شعله رقصانت را بر ظلمت اندیشه شب پرستان بتاب وبگذار دلها درتپش روشنایی ات امید وعشق را بگونه خدای زیبا وعاشق تفسیر کنند.
  ای شمع خلوت مارا که امید را چون شرابی ناب درجام سپیده سرمیکشیم تا مستانه سرود مهربانی را درگوش باد بسراییم به نور گرما بخشت مزین کن.
  ای شمع بتاب تا پروانه های زندگی خویشتن را درعشق تو بسوزانند ودرسکر سوختنش خدارا ملاقات کنند.
  ای شمع دوستت دارم
  فدایت استادم.

   
 167. درود جناب نوریزادگرامی. دولت بهار،رییس جمهورپیشین،القاب شخصی است که هشت سال ویرانه روی ویران سرای وطن گذاشت (دکترمحموداحمدی نژاد) کسیکه درهنگامه پس ازانتصابش مردم را خس وخاشاک نامید حال دوره افتاده وباسپرقراردادن همین مردم به جنگ لاریجانی ها وبلکه قدرت رفته . واشکافی این مسائل وصدها ازاین قبیل شرط لازم رسیدن به دموکراسی ست ،جناب نوری زاد عزیز نشان دادن تجلی خداوند، متبلورشده دربال وپرزیبای یک پرنده یا یک مرغ خوشخوان درد ما نیست ،هرچندآن هم لازمه زندگی زیباست، امروزاما درد درآنست که عده ای لمپن باادبیات چاله میدانی سعی برفریب مردم دارند. تاکی باید تنمان زیرشلاق ندانستن ها سیاه ونیلی گردد .زمزمه شما به از فریاد ماست. ازخدای بزرگ آرزوی روزای خوب وحال خوش برای وطنم ومردمانش دارم. سپاس

   
 168. متشکر زنده باشی جناب نوریزاد باید ازاین شخص،علاالدین به شدت هراس داشت فرزندان ما چون نمیخواهند برده ایشان باشند اواره در تهرانند.

  سخنی با نمایندگان مردم در مجلس:
  بیایید مانند نماینده بروجرد اقای علاالدین بروجردی باشید.
  ایشان بعداز فاجعه ای که برای دیپلماتهای ایران در زمان هجوم طالبان به سفارت ایران افرید،از همه جا مانده ورانده خودرا به دروغ نوه ایت الله بروجردی در بروجرد معرفی میکند مردم این شهر که ارادتی به حضرت ا….بروجردی دارند گرد وی جمع میشوند ایشان چون در هیچ جای دیگر کشور وجهه ای ندارد در بروجرد کاندید مجلس میشود ومردم به وی رای میدهند ،واما غافل از انچه در مغز ایشان برای ثروت اندوزی میگذرد هستند،وی ارام ،ارام وباحمایت گسترده سرمایه داران انگونه جلو میرود که دراین شهر یک امپراتوری ایجاد میکند به گونه ای که هیچ مسئولی بدون اجازه وی منصوب نمیشود کوچکترین شغل باید ازدم تیغ وی بگذرد وی دردفتر خود دم ودستگاهی راه انداخته که افراد جویای کار باید به این دفتر مراجعه وفرم مربوطه را پر کنند ،اما کسانی پذیرفته میشوند که جز وسرباز امپراطوری ایشان باشند درغیر اینصورت یا باید جلای شهر کنند یا بمانند وبسوزنداگر کسی دنبال موصوع باشد وروی کارخانه سلیس بین بروجرو،نهاوند زوم کند رد پای ویرا انجا بخوبی میبینید،اوخودرا نماینده مادام العمر میداند ومیگوید بعداز من پسرم نماینده بروجرد خواهد بود،اوشاید تنها نماینده ایست که دردفتر مجلس پاسخگوی کسی نبست اگر باوی کار داشتی تنها از طریق دفتر واطرافیانش میتوانی درخواستت را ارائه دهی،این عمروعاص به گفته مردم شخصی مرموز است شما هیچگاه در مجلس وی را در سخنرانی ورای گیریها در مواردی که مشخص میکند ایشان چه موضعی دارند رانخواهید یافت دردوران مرحوم هاشمی وی بنرهایی در سطح شهر نصب وحمایت خودرا از ایشان اعلام داشت بعدا به محض اینکه هاشمی مورد غضب قرار گرفت اینبار بانصب بنر علیه ایشان شدندنفاق،حیله گری،ثروت اندوزی، رفتار پوپولیستی،تکبر،ووو…ازصفات بارز ایشان میباشد.شما کافیست ایام محرم بخصوص روز عاشورادر بروجرد باشید تا برایتان مشخص شود که دردل وفکر وی چه میگذرد درروز عاشورا سرتاپای خود راگل میگیرد ودر جایی میایستد که مردم اوراببینند. متشکر واین موضوع وشناساندن چهره مرموز علاالدین بروجردی ادامه دارد

   
 169. سلام بر شما

  اگر اسمش را علم و تخصص بگذاریم این علم و تخصص آخوندا در عصر حاضر به هیچ دردی نخورده و نمی خورد،اینها فقط مصرف کننده هستند اگر مردم اتحاد همدلی خود را حفظ کنند بزودی بساط اینها را جمع خواهند نمود، فقط باید حواسشان باشد که دوباره از راه دین و مذهب من در اوردی اینها فریب نخورند مرگ یک بار شیون هم یک بار، کشور ایران باید توسط خود ایرانی های اصیل و نجیب اداره شود. در این 39 سال کشور را در همه ابعاد نابود کردند و با چالش ها و ابر چالش های عظیمی مواجه نموده اند.

   
 170. سلام آقای نوری زاد
  تظاهرات مشهد و چند شهر دیگر چگونه شکل گرفت ، اتفاقی خود جوش بود , و یا توری بود که پهن کنندگان تور خود در آن افتادند هنوز مشخص نیست و باید منتظر شد تا داده های کامل تری بدست آید ، البته از هم اکنون معلوم است روایت حکومت با موج بدبینی و عدم اعتماد مردم روبرو خواهد شد ، ولی در این تظاهرات نکاتی مطرح می شود که نادیده گرفتن آن به مرز ناممکن رسیده است و باید نسبت بر آنها راه به خود آگاهی کشید
  1-مردم از شیوه حکومت داری در کشور ناراضی اند و انتخابات بعنوان سوپات اعتماد و محل تخلیه این نارضایتی ها کارکرد خود را از دست داده است و عملکرد دولت روحانی و شهرداری ها آخرین رمق این کارکرد را از آن گرفت
  2-جان مرکزی نارضایتی غارت فعال است که دیگر امر پنهانی نیست و حتی در سطح بالای نظام با اصطلاح کوه خواری ، زمین خواری و مال مردم خواری از آن یاد می شود ، حقوق و املاک نجومی پدیده های دیگری بود که به راحتی اعتماد عمومی را فروریخت ، کار به جایی رسیده است که مردم همه مدیران را دزد می دانند و استثنایی هم قایل نیستند و متاسفانه مبارزه با فسادد هم به شدت آلوده مبارزات جناحی و باندی شده است و همه امیدها برای حل آنها نقش بر آب شده اند. وقتی در شعار مردم شنیده می شود یک اختلاس حل بشه مشکل ما حل می شه . می توان عمق باورهای مردم را دانست
  3- گسترش فقر و فلاکت عمومی از طریق فشار کلان سرمایه دارها برای سقوط ارزش پول ملی و رسیدن نرخ یورو و دلار به مرزهای باور نکردنی همراه با آمار سازی دروغ از نرخ تورم و متناسب با این دروغ کاهش و سرکوب دستمزد هیچ امید و مفری برای اکثریت جامعه باقی نگذاشته است
  4-زلزله تنها حسی که مردم را سرپا نگاه می داشت یعنی حس امنیت را از آنها گرفت و آنها دانستند ناکارآمدی و انحطاط مدیریتی جایی برای احساس امنیت حتی در چارچوب خانه ها باقی نگذاشته است ، آلوده گی هوا و خشکسالی بیم و ناامیدی را در جانها می ریزد و حس ناامنی را جایگزین حس امنیت می کند
  5-دستگاه تبلیغاتی نظام و رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون ، خبرگزاری ها و روزنامه های چه خصوصی و چه عمومی همه اعتبارشان را از دست داده اند و مردم هر آنچه آنها بنویسند دروغ می پندارند و هیچ نظامی نمی تواند بدون رسانه های مورد اعتماد مردم کشور را در بحرانها اداره کند ، وقتی خبرگزاری فارسی فحشا و بی حجابی را عامل زلزله می داند ولی اشاره یی به فساد ساختاری و غارتهای بزرگ نمی کند افراد غیر حرفه و ناکاربلد زمام امور را بر عهده گرفته اند و بجای اقناع مردم با زبان علم مجیز صاحبات قدرت را بگویند معلوم است مخاطبان اهمیتی برای حرفهای احتمالی درست شان قائل نمی شوند
  6- هراس زده گی و انفعال وزارت ارشاد از فشار افراطی ها و بستن همه روزنه ها برای هنرمندان ، صاحبان اندیشه و روزنامه نگار مستقل نارضایتی گسترده یی در بین نخبگان ایجاد کرده است ، کسانی که در بین مردم اعتباری دارند اگر علیه وضعیت نشورند کمکی هم برای آرام کردن وضعیت نمی کنند
  6- مهمترین نکته حاکمیت بجای حل مشکلات یاد شده به سرکوب و اسفاده ااز زبان تهدید استفاده پناه می برد، از سال 88بر کلمه فتنه تاکید می گذارد و روز به روز خود قربانی این واژه گذاری می شود . یک لحظه ناکامی اش را در این فرایند درنگ نمی کند و بیشتر بر راه غلط اش پا می فشارد . حرکات تقدس زدای احمدی نژاد حاصل همین راهبرد غلط است
  7- در این شرایط چه باید کرد ، نه می شود از مردم خواست که ار خواسته هایشان دست بر دارند و نه می توان حاکمیت را سر عقل آورد . آنهم وقتی خاتمی در برابر منتقدان از واژه دسیسه استفاده می کند و محسن هاشمی رئیس شورای اصلاح طلب با زبان افراطی ها حرف می زند ، برای یافتن پاسخ این پرسش امروز به قدر کافی دیر است چه برسد به فردا
  بیت رهبری از خانه عنکبوت سست‌تر است…

  ” همه‌ی حیوانات برابرند بعضی برابرترند ” اگر یه قانونی تو این مملکت وجود داره باید برای همه باشه و کسی نتونه با پول، پارتی و سیاست کثیف از اون در بره. . . . . .
  کتاب قلعه حیوانات

  ما یک عذرخواهی به خمینی بدهکاریم
  اقای خمینی تقصیر تو نبود، تقصیر از ما بود که نفهمیدیم چرا یه روز رفتی تبعید، ولی ۱۵ سال بعدش صحیح و سالم و با درجه امامت برگشتی سر جات .
  تقصیر از ما بود که وقتی رو فضای ایران ازت پرسیدند بعد از ۱۵ سال برگشت به وطن چه احساسی داری و گفتی هیچ ما متوجه نشدیم منظورت چیه
  اصلا تقصیر از ما بود که وقتی دربست و با هواپیمای اختصاصی فرانسه آوردنت تهران و ماموران اطلاعاتی دولت فرانسه دستت رو گرفتند که نکنه از پله ها بیفتی سقط بشی دوزاریمان نیفتاد
  تقصیر از ما بود که وقتی با شورلت آمریکایی سفارتخانه شیطان بزرگ! با اون شماره خارجی اش بردنت بهشت زهرا نفهمیدیم جریان چیه
  تقصیر ما بود که وقتی گفتند عکست افتاده تو ماه اولش خندیدیم ولی دو دقیقه بعدش از لای پرده نگاه کردیم ببینیم ایا واقعا این اتفاق افتاده یا نه
  آی لعنت به شعور کم ما که نخواستیم بفهمیم
  تقصیر ما بود که جلوی اعدام های بیهوده و مصادره اموال ادمهای بیگناه و زحمتکش رو نگرفتیم.
  تقصیر ما بود که وقتی گفتی میخواهیم اسلام رو به کشور های مسلمان صادر کنیم نفهمیدیم جریان چیه و برای چی قراره ما زیره به کرمان ببریم.
  تقصیر ما بود که در مورد گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا سکوت کردیم.
  اصلا تقصیر ما بود که نفهمیدیم چرا گروگانها را ۴۴۴ روز به اسارت گرفتی و چرا درست روزی که ریگان برای ریاست جمهوری آمریکا قسم میخورد آزادشان کردی تا هم تو عزیز بشی و هم اون بابا
  برنامه چی بود؟
  تقصیر از ما بود که وقتی روز اول گفتی اب و برق رو مجانی میکنیم ولی روز دوم گفتی اقتصاد مال خره نتونستیم دو دو تارو بگذاریم کنار هم و متوجه بشیم که ما حساب کتابمان از تو هم خرابتره.
  تقصیر ما بود که وقتی بعد از یه میلیون کشته تو جنگ هنوزم حاضر نبودی از کشتارهای بی مورد جلوگیری کنی، نفهمیدیم که اصلا این خصومت شخصیه و به ما ربطی نداره! تقصیر ما بود که نفهمیدیم مملکت رو دو دستی دادیم دست یه خارجی هندی که جان ما هیچ ارزشی براش نداره
  تقصیر ما بود که با همون اولین دستگیری و کتک زدن خواهر و مادرمون به خاطر حجاب اجباری نریختیم تو خیابون حقمون رو بگیریم!!
  تقصیر ما بود وقتی روزنامه ها رو تعطیل کردی و سیاسی هارو انداختی زندان و یا اعدام کردی نفهمیدیم که تو آمده ای که صداها رو خفه کنی!
  تقصیر ما بود که کور رنگ بودیم و نفهمیدیم چرا مملکت در عرض چند ماه سیاه پوش شد
  آره گور به گور شده ، مقصر اصلی ما بودیم که نفهمیدیم چطور سی و چند سال تو و حکومت پوشالی و جیمی کارتری تو هر کاری توی خاورمیانه و دنیا خواست کرد…….
  ولی اینک زمان نابودی اندیشه ارتجاعی تو و نوچه هایت و دیگر دشمنان ایران رسیده است..
  زنده باد ازادی پاینده باد ایران زنده باد ایرانی

   
 171. سلام آقای نوری زاد
  قیامی که مردم ایران بپا می کنن در این ماه دی باید انتظار حوادث تلخی بود
  حوادثی مثل کودتای سپاه ,,
  قدرت گرقتن گروهای احمدی نژاد که اگه به سخنرانی او دقت کنیم در این مدت فقط می گوید آنهای که قدرت را غصب کردند به( زودی) محاکمه خواهند شد یا اعلام مرگ خامنه ای تاطرفداران خودشان را به صحنه بیاورن تا جلوی این حوادث رابگیرن
  تقاضایم این هست که باید ازین فرصت پدید امده بهترین استفاده را برد. وآگاهی وبیداری بیشتری به هم وطتنان داد تا دوباره وطنمان مثل کشور مصر اسیر ادمهای فرصت طلب نشود هرچند این راه ,راه سخت وپر پیچ و خمی است ولی اطلاع رسانی بهترین بیداری است
  به امید روز سربلندی میهن
  (سپاس)
  مازندرانی

   
 172. شورش کور مردم ایران؛ سرانجام ادامه وضع موجود است…

  ارائه بودجه امسال با حاشیه‌های فراوان توأم شد؛ تدبیر حسن روحانی در هماهنگ کردن کابینه با شخص رهبر، مؤثر بودن خود را نشان داد و مانع از آن شد که رهبر بتواند ضمن اینکه در همه امور دخالت می‌کند نقش رهبر غیرپاسخگو و اپوزیسیون را نیز برعهده بگیرد و طلبکار دولت و ملت شود.
  آقای خامنه‌ای در واقع مؤثرترین حربه خود را با این تدبیر روحانی از دست داد و این سیاست در جریان تنظیم ردیف بودجه سال ۹۷ نیز خود را بخوبی نشان داد..
  مهم‌ترین موفقیت روحانی در تنظیم و ارائه بودجه به مجلس، شفافیت سازی ردیف بودجه و بیرون آوردن آن از زیر چتر محرمانه بودن این ردیف است. برای نخستین بار، خلاف سخنرانی‌های خوشبینانه و بقول عامه مردم “خالی بندی” رهبر در باره پیشرفت‌ها و کوچک بودن بحران کنونی و توان کنترل آن، معلوم شد که خزانه کشور خالی است و دولت در تأمین هزینه‌های خود ناتوان است. در همان حال، روحانی توانست با این بودجه به مردم نشان بدهد که بسیاری از نهادهای مذهبی و نهادهای وابسته به حوزه علمیه و روحانیان و مراجع که همگی چون حلقه‌های زنجیر به بیت رهبری وصل هستند بخش مهمی از بودجه ملی را در جیب خود می‌گذارند.
  اینکه بودجه سپاه و بسیج چندین بار بیش از بودجه ارتش است یا بسیاری از مؤسسات خصوصی و حتی اشخاص از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور برای خود ردیف بودجه دارند این بار بیش از هر زمان دیگر نزد مردم فاش شد. نه تنها فاش شد، بلکه همانگونه که خود روحانی در سخنرانی بسیار مهمش در همایش “حقوق شهروندی” گفت، مردم روی شبکه‌های اجتماعی عملاً وارد میدان بحث درباره بودجه شدند و منتظر بشین و بلندشوی نمایندگان مجلس نشدند..
  برای اولین بار مردم آگاه شدند که بنیاد حداد عادل و خواهران حوزه علمیه و مؤسسه مصباح‌یزدی و تبیان و راسخون و انواع و اقسام مؤسسات مذهبی زیر چتر بیت رهبری که وظیفه‌شان ریخت و پاش و فساد و جمع کردن حامی برای این نهادها و حکومت و برپائی هر چند وقت یکبار سمینارهای به اصطلاح جهانی برای اسلام است در معرض افکار عمومی قرار گرفت.
  فراتر از آن معلوم شد که حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی که در گذشته و تمام تاریخ روحانیت شیعه روی پای خود ایستاده بودند، اکنون تا آخرین ریال وابسته به بودجه دولتی شده‌اند و بقول یکی از روحانیان «مردم خمس و زکات هم به مراجع مذهبی نمی‌دهند که با آن بتوانند حوزه و طلبه‌های خود را اداره کنند.»
  در روزهای اخیر، هم روحانیان و هم برخی رسانه‌ها و مطبوعات مانند روزنامه جمهوری اسلامی بارها هشدار داده‌اند که روحانیت ایران امروز در بدترین و بی‌پایگاه‌ترین شرایط خود در تاریخ روحانیت شیعه قرار گرفته است.
  در چنین شرایطی حضور واحدهای سپاه در خیابان‌ها، چه وظیفه‌ای جز کنترل واکنش مردم به این وضع آشفته می‌تواند داشته باشند. در حقیقت حکومت خواسته پیشدستی کرده و جلوتر از مردم نیروی نظامی به خیابانها بکشاند تا مردم بترسند و به خیابان نیایند. در حالیکه نطفه‌های خشم و شورش کور در جای جای مملکت بسته شده و هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در کدام لحظه و بر اثر کدام حادثه این دمل چرکین منفجر خواهد شد. با زلزله؟ با مرگ افراد جمهوری اسلامی؟ با آزادی موسوی و کروبی؟ با کودتا علیه روحانی؟
  اینها تماماً حوادث فرضی است زیرا در هیچ کشور جهان تا کنون حکومت‌ها نتوانسته‌اند انفجار کور را پیش‌بینی کنند که بر اثر و بر اساس کدام رویداد روی می‌دهد، در حالیکه زمینه‌های آن روز به روز بیشتر می‌شود…

  ▶️

   
  • سلام بر دوست گرامی
   واقعا شعده بازان قهاری هستند اصلاح طلبان و طرفداران آنها!چگونه می شود بی عرضگی و زد و بند پشت پرده روحانی با رهبری و مانند همیشه خیانت به رای دهندگان را توصیف به رو کردن دست خامنه ای و پاسخگو کردن او مربوط دانست تنها شعبده ایست که از دست اینان بر می آید.شاید بهترین شعاری که من امروز شنیدم و نشان از بلوغ ایرانیان بود شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود.به راستی چنین است.با ژستهای اصلاح طلبانه مشتی مفت خواره نمی توان یک حکومت دینی توتالیته اصلاح ناپذیر را اصلاح کرد.
   موفق باشید

    
  • شورش کور مردم ایران؛
   ……………….
   جنبش مردم حسین گرامی کور نیست و بسیار هم بموقع و واقعگرایانه است ولی متاسفانه افرادبکه هنوز به بد و بد تر درون رزیم دلبسته اند در دایره ایی از جهل و بی تدبیری و بی اراده گی آنجنان گرفتارند که نمی توانند مردم و درد مردم را درک کنند.

    
 173. هموطن عزیز ایرانی

  برادران,خواهران.,جوانان وطن,
  یکی ازبستگان که درسپاه مشهد خدمت میکرد اعتراف کرد که درتمام تظاهرات بعد انقلاب خصوصا اعتراضات دانشجویی ما خود بالباس شخصی میان دانشجویان رفته وشعارهای خواسته دانشجویان را به شعارهای مخالفت بانظام تغییر میدادیم وتعدادی هم عکسهای امام را اتش زده وپاره کرده واتش میزدیم وسپس به تعدادی مغازه حمله وسعی میکردیم انهارا تحریک به شکستن شیشه مغازه ها واماکنی چون بانکها وادارت کنیم وبمحض موفق شدن در هدف وصدور دستور از بالا بمحل معینی مراجعه ولباس نظامی پوشیده وبه تجهیزات چون باتوم واسلحه مجهز شده وبمحل برگشته وباتمام قوا وبدون ترحم به شدیدترین وجه انان را سرکوب وتعدادی راهم دستگیر میکردیم ,درواقعه خیزش سال ۷۳ درمشهد که خیزشی خودجوش ناشی ازتخریب خانه مستمندان وکارگران بود وخیلی سریع به جمعیتی ملیونی وخشمگین تبدیل شد که بقصد تسخیر پادگان وتلویزیون حرکت کردند درمسیر باتلاش پرسنل سپاه واطلاعات درصفوف مقدم نفوذ کردیم وجمعیت را بسوی شکستن شیشه مغازه ها وبانکها سوق دادیم که توانستیم جلو حرکتشان را گرفته وسپس سرکوبشان کنیم.
  اکنون نیز هشیار باشید که خیزشها وحرکت هایتان را عناصر زیرک اطلاعات وسپاه که به تعداد کافی میان شما حضور خواهند یافت به بی راهه نکشند.
  هم اکنون انان شعارهارا مدیریت میکنند نشانه اش شعار مرگ بر روحانی است که شعاری بسیار خطرناک برای خیزش وقیام مردم وایده ال برای نظام است تا به بهانه عدم شایستگی رییس جمهور چنین وانمود کند که گناه فقر وبدبختی برعهده دولت وشخص روحانیست وبا ترتیب دادن واجرای توطیه ودسیسه ای اوج پستی خودرا با دستگیری روحانی واعضا دولتش ودرکنار انان احمدی نژاد وتعدادی از بهترین فرزندان ملت را که منتقد ومخالف نظام هستند دستگیر ومردم را بشدت سرکوب کنند لذا دقت کنید هرگز فریب شعارهارا نخورید کاری بدولت نداشته باشید
  .شعارتان باید از روحانی برگزاری انتخابات بصورت رفراندم باشد .
  باید فقط بر برگزاری رفراندم تاکید کنید واز دولت همین را درشعارهایتان بخواهید وباوعده ووعید هیچ مقامی حتی رهبر وروسای جمهور ودیگر مسولین فریب نخورید ومیدان را خالی نکنید.
  یقین بدانید انکه شعار هایی علیه روسای بانکها ویا ادارات ویا ریس جمهور واعضا دولتش میدهد شک نکنید از عوامل اطلاعات وسپاه هستند وقصدشان به انحراف کشانیدن قیام وخیزش مردانه شیر زنان وغیور مردان به ستوه امده است.
  هموطن تا مشخص شدن لیدر یعنی فردی که رهبری را بعهده گیرد تنها هدفتان حفظ وحدت وهمبستگی وباهم بودن وجلوگیری از دستگیری با محاصره ماموران ویکصدایی فقط باخواست برگزاری انتخابات ویا رفراندوم تغییر نظام باشد ,
  هوشیار باشیم ودیگر اجازه ندهیم بازهم فریب بخوریم ,
  از واردکردن وایجاد کوچکترین خسارت به اموال عمومی واداری وشخصی وضرر وزیان به اموال هموطنان جدا خودداری کنید
  نهایت تلاش را بعمل اورید که به پرسنل خصوصا نیروهای انتظامی صدمه نزنید ,بلکه بامحبت بانها اجازه دهید بسوی شما جذب شوند انها فرزندان شمایند.
  موفق باشید ,از فکرتان بیش از نیروی جسمتان استفاده کنید. بامید پیروزی.

   
  • خطاب به هموطن: مساله سر این است که ما با افراد عادی و بی گناه که حالا ممکن است مغازه دار یا در حال عبور و مرور باشند کاری نداریم و اینکه از رژیم در صدد نفوذ هستند تجربه جدیدی برای ما نبوده و نیست مثلاً همین شما که این را نوشتی یه جورایی بوی نفوذ می دهی!!!!! محافظ محمود عنتری را شاید تو بیاد داشته باشی که در میان جمعیت آمد و پاسداری را که قصد لخت کردنش را داشتند از میان جمعیت با چنین حرفهایی نجات داد و عجب از این ملت ساده!!!!!!

    
  • نشانه اش شعار مرگ بر روحانی…

   ……………….
   هموطن گرامی سید مرتضی هم روحانیست بقیه آخوندها و آخوندزادها و ////////////////////// هم روحانی هستند.اتفاقا این شعاری ساختاریست.در ثانی حسن کلید گرچه روحانیست ولی سوپاپ رزیم اسلامی است.پس زیاد نگران نباشید. مردم بخوبی شعارها را انتخاب کرده اند و بسیاری را بخوبی صیقل داده اند.بجز معدودی از شعارهای اسلامی خبری نیست و خواسته ها بدون استثنا مردمی و در رابطه با حقوق مردم و در مقابله با رژیم دستار بسران دزد و قاتل و آدمکش است. شکی نیست که سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگر از هر فرصتی برای سرکوب و به بیراهه بردن مبارزات و مشوش کردن اذهان و نا امید کردن و دودل کردن ایرانیان استفاده خواهند کرد ولی مردم بخوبی و با هوشیاری دست آنها را خوانده اند و درست تمام سمبلهای رزیم را هدف گرفته اند.

    
 174. درود بر جناب نوری زاد

  همچنانکه فرمودید به کمتر از رفراندم راضی نمیشویم. نوع حکومت باید در یک رفراندم عمومی و با نظارت رسانه ها و نهادهای بین المللی توسط مردم انتخاب شود.

  عده ای سعی دارند شعارهای مردم را به سمت مرگ بر این و مرگ بر آن هدایت کنند. یکی از عوامل بدبختی ما همین شعارهای مرگی است که برای دیگران میخواهیم. کسی که شعار مرگ ورد زبانش است طبیعتا زندگی برایش اهمیت ندارد، حتی زندگی خودش. این منجلابی که در آن هستیم به خاطر مرگ خواهی برای دیگران است که نهایتا دامن خودمان را هم گرفته است.

  پیشنهاد میشود مردم در مقابل شعارهای مرگ که بر علیه هر کسی داده میشود بگویند:

  • ما زندگی میخواهیم- شعارِ مرگ نمیدیم

  و در ادامه میتوان گفت:

  • شعار مرگ فقط یکی- مرگ بر دیکتاتور

  شعارهای زیر نیز پیشنهاد میشود:

  • ایرانِ آباد میخوایم- ملتِ آزاد میخوایم

  • جمهوری اسلامی- نمیخوایم، نمیخوایم

  • خواسته ما روشنه- رفراندم، رفراندم

   
 175. سلام جناب نوریزاد
  چراباورنمیکنی شروع وهدایت این اعتراضات دست سپاهه؟
  موج” پشیمانم “رفت
  موج تظاهرات سازماندهی شده اومده
  چندسال پیش برای تورم شصت درصد و یک‌شبه چهار برابر شدن بنزین و سه برابر شدن دلار و پراید ۷ تومنی یهو شد ۲۱ تومن و … تظاهراتی نبود،
  اماتا پول بودجه نهادهای خاص فرهنگی و شخصیت‌ها و … اومد وسط یهو موج پشیمانم و تظاهرات علیه روحانی راه افتاد
  خواهشاهوشیارباش توزمین سپاه بازی نکنی
  من هم امیدوارم این اعتراضات که منجربه جسورشدن وشجاعت آنهامیشه شروع خوبی باشه امااگرنتوانیم کنترل و هدایتش کنیم مردم سرخورده وترسیده ونابودمیشند
  فرض کنیداین جریان به پیروزی رسید(که نمیرسد)
  چرا؟ چون ماشیعیان وبخصوص ایرانیها نیازمند لیدر هستیم همیشه منتظرمنجی بوده وهستیم
  پیروزی باکدام رهبری؟باکدام اتاق فکر؟ آیامیدانی برای این پیروزی اتاق فکر تشکیل داده اندتا مسیر رابه طرف اهداف خودسوق دهند؟
  بافرض پیروزی(که من امیدوارم به سرانجام نیک برسد)
  کدام برنامه وتوسط چه کسی آن برنامه تدوین وطراحی شده که بعدازپیروزی براساس آن نقشه راه حاکمیت بعدی کشور را اداره کند
  من بعنوان کسی که ازسال53درجریان اکثروقایع پیش وپس انقلاب بوده وباتوجه به رشته تحصیلی(جامعه شناسی) اعلام میکنم آخوندها ازنظر اقتصادی(منظورم مدیریت اقتصادیست نه اختلاس) کود تومغزشان نیست اما ازنظر روانشناسی اجتماعی فوق تخصص فریب مردمند چراکه تعلقات مذهبی مردم ، ساخته وزاییده خودشان هست ومیتوانند مردم رابازی بدهند
  اما اما
  باطیفی ازجوانان به صحنه آمده سروکارداریم که آن تعلقات مذهبی ما راندارند مثل من وشمافکرنمیکنند
  پرانرژی، جسور، ودردمند وخسته ازطبعات جنگ وانقلاب وغیرقابل کنترل.
  نتیجه چاقو بدست زنگی مست دادنست
  چراکه اگرآنهاهدایت نشوندواگرمابرای آینده بعدازپیروزی برنامه ای نداشته باشیم موج سوارانی هستند که نتیجه این پیروزی (اگربتوانیم نام انقلاب رابرای این پیروزی انتخاب کنیم)آنها رامصاده خواهندکرد
  نجف آباد/محمدرضاشفیعی

   
  • شفیعی گرامی این نوشته شما نشانه عقب بودن از تودهاست و علتش هم ایدئولوژی زده گیست!

    
  • مرد چرا بجای چرت و پرت بنفع جنایتکاران حاکم نوشتن تو که خود را عقل کل میدانی و ملیونها ایرانی را نادان مدرک رو نمی کنی؟ سپاه و بسیج گه گیجه گرفته اند و حاکمیت نیز بعد توی توده ایی کاسه از اش داغتر شده و جنبش مردم را سازماندهی از طرف سپاه میدانی؟

    
 176. سلام جناب نوریزاد.
  چنتا سوال ذهن من و خیلیارو درگیر کرده
  به نظرشما این تظاهرات سازماندهی شده نیست که سپاه خودش راه انداخته که به دست خودمردم و به هزینه مردم علیه دولت کودتا بکنه و روحانی و چنتا دیگه مثل صادق لاری جانی, توسط رهبر برکنار بشن و مردمو با همین برکناریا آروم کنه وجایگاه رهبرو محکم کنه ,اگرهم ملت آروم نشن سپاه که بیاد تو میدون چنتارو بکشه ملت میترسن و هم دولت لغو میشه هم تو این غوغا که بپا شده جانشین رهبر تعیین میشه,مثلا این سفر شاهرودی خیلی مشکوکه. یا تو تظاهرات هایی که شده اکثر شعارها به سمت و سوی روحانی و دولته و دارن وانمود میکنن که فقط برای گرانی و اوضاع اقتصادیه درصورتی که ملت مشکلشون با کل حکومت و رژیمه و با اصل نظامه ولی کسی به اصل موضوع که حکومته توجه نمیکنه سمت و سوی شعارها مشکوکه.احتمالا حکومت راضی شده که ریسک به این سنگینی رو بکنه که یا برده یا باخت که تدابیرشدیدی پشت پرده داره که ببره و فکر این شورش مردمی هم کرده که چجوری ازریشه سرکوب کنه.البته اینا احتمالاته که باید توسط,افرادی مثل شما تجزیه و تحلیل بشه و اطلاع رسانی بشه که مردم ازحکومت رودست نخورند.به نظرمن تنها استراتژی که میتونه کارساز باشه هدایت این حرکت برعلیه کل حکومته و فقط رفراندوم
  من و خیلیا تو این شرایط خیلی به راهنماییهای شما نیازداریم
  آیا این اتفاقات همون کودتای سپاه که قراربود اتفاق بیفته نیست ؟

  —————

  تنها می گویم: مراقب باشیم بازی نخوریم و بازی ندهندمان

  .

   
 177. بادرود
  آقای نوریزاد خمینی یک آدم بسیار/////// ومتحجر وخام بود،ازسیاست واخلاق وانسانیت اندازه یک کودک شش ساله دانش وآگاهی نداشت،توضیح المسایل اوراکه مطالعه می نمایی احساس شرم میکنی همش نوشته اگردرفلان مورد تاختنه گاه واردنشوداشکال ندارداگربیشترازختنه گاه واردشوداشکال دارد،همش بحث ختنه گاه وسکس وآلت تناسلی است،این همان کسی است که متمدن ترین ملت اوراآوردبالای سرخودگذاشت وبه پادشاه متمدن ودانای خودپشت کرد

   
 178. استاد عزیز چقدر این یکی دو روز دلتنگ شده بودم که نتوانستم برای شما پیامی بگذارم. سیر تحولات چقدر سریع پیش میرود دیگه موقش بود. امیدوارم کمتر به کسی آسیبی برسد.ولی جه میشود کرد بهای رسیدن به آزادی سنگین است و مسولیت و وظیفه همه مشتاقان آزادی را صد برابر میکند. استاد عزیز حماسه آه را گوش دادم چنان با احساس بیان کردید و چنان در من تاثیر گذاشت که شب تا صبح احساس می کردم تب دارم و همینطور از خواب می پریدم. چرا که در تک تک کلمات ان لحضاتی را تداعی می کرد که من هم در زندگی داشته‌ام و چه خوب بیان کردید . گاهی در سرفصلهای گوناگون که نامیدی و افسردگی بر من غلبه میکرد ندایی از درون بعد از کلنجار فراوان بالاخره باعث میشد که من بر یاس و ناامیدی غلبه کنم. عشق به ایران یا به قول شما مام وطن و فرداهای روشن دو عاملی بود که دوبار ه امید را مجددا در من زنده می کرد. راستش یک بار بعد از انتخاب مجدد روحانی و انتخاب مجدد خاتمی دچار این حال شدم. خودم را تنها احساس می کردم و برایم خیلی سخت بود فضایی را تحمل کنم که این باور را میخواست تحمیل کند که مردم ما انتخابی بهتر از این گزینه ندارند و وسایل ارتباط جمعی غربی البته جهت منافعشان آن را در بوق و کرنا تبلیغ می کردند. یک بار دیگه از شما بخاطر چنین سروده ای تشکر می کنم. مملو از احساس و در عین حال آموزشی بود برای غلبه و فائق آمدن با مشکلات. به امید دیدار شما استاد عزیز

   
 179. سلام جناب نوري زاد

  در يه گروه اخوندي بودم كه باهاشون بحث داشتم كه مردم به خيابان ها ريختن و فرياد ازادي خواهي سر ميدن بهتره شما هم با مردم باشيد

  ببينيد مدير كروه كه خودش اخوند هست و خيلي هم برا اخوندايي ديكه قابل احترامه جواب جي دادن

  جواب اخوند

  سلام علیکم
  لطفا دست از این دلیلهای آبکی
  بردارید
  زوزه کشیدن چند بی ادب و بی محاکمه
  حمله و تمسخر یک عابر
  سند میشود؟

  خطبه عقد همین آخوند باعث شده
  شما الان حلال زاده باشی
  و فردا که جنازه ات روی زمین هست
  همین آخوند برشما نماز میخواند!
  هرچند غیر آخوند هم میتواند عقد و نماز میت بخواند
  ولی در اثر زحمت همین جماعت مبلغ
  دین که صدها سال زحمت کشیدند
  و احکام را به دست ما رساندند
  ما الان دیندار هستیم

  پس حمال مفت دشمن نشو
  و همه را با یک چوب نران

  ِخوب و بد در همه صنفی هست

  ولی شما اگر به پیامهای خودت تا حالا دقت کنی کاملا همان حرفی را میزنی
  که استکبار پلید میپسندد
  و خواهان نابودی ماست

  بنابراین اگر در خارج کشور سکونت نداری و مزدور نیستی
  کمی روی نظرات ما تفکر بفرما!

  یاران ولایت مانند شهید حججی ها هستند که حاضرند در راه ولایت
  سر بدهند

  و فحاشان بی ادب و ضعیف الایمان
  با یک تکبیر نورانی آنان
  مانند روباه فرار میکنند
  مانند فرارشان در فتنه های داخل و خارج!

  پس اگر واقعا دلسوز مردمی
  بجای حمله به جان برکفان ولایت
  بر فریبکاران دروغگو و دزد حمله کن!

  —————-

  درود دوست گرامی
  عجب حکایتی شده این خطبه عقدی که آخوندها می خوانند تا ماها و فرزندان ما حلال زاده شوند. ببین چه جایگاهی برای خود پرداخته اند و دیگران را به تمکین این مکان فرا می خوانند.
  ای بگم چی بشی سعید طوسی!

  .

   
  • سلام بر نوریزاد گرامی

   سالها پیش روزی در یزد در محلی به همراه دوستان جمع بودیم.پیرمردی یزدی پیش ما آمد و دقایقی نشست.یکی از دوستان از سر مزاح از او پرسید حاجی به نظر شما آیا آخوند به دردی می خوره؟او پاسخ داد چرا به درد نمی خورد.اگر مرده ای نیاز به کفن و دفن داشته باشد یا اگر ازدواجی باشد چه کسی خطبه عقد بخواند؟!آن روز این سخن پیرمرد را شنیدیم و گذشتیم.اما امروز که می اندیشم می بینم حق با اوست.واقعا آخوند به درد اینگونه مسایل می خورد و نمی شود گفت به هیچ دردی نمی خورد اشتباه از مردمیست که حساس ترین امور زندگی خویش را به دست ایشان سپرده اند بدون اینکه تخصصی در آن داشته باشند.نتیجه هم همین است که می بینیم.
   موفق باشید

    
  • اعتقادات و حرفهایی که این آخوند زده کپی همون چیزایی بود که آخوند منتظری ۴۰-۵۰ سال پیش میگفت. نباید بگذاریم این دفعه شیره سرمون بمالن.

    

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

85 queries in 1745 seconds.