سر تیتر خبرها
مراجعِ دروغگو

مراجعِ دروغگو

نه که نظام آیت اللهی و مرجعیت و اجتهاد بر این پایه استوار بوده که هر چه آن بالایی ها می گویند، این پایینی ها بی چون و چرا بر چشم نهند، دروغ های خفته در پسِ قرونِ مراجع نیز بی حتی یک “چرا” پذیرفته می شده است. بی سوادیِ گسترده ی مردم و ذوق زدگی مراجع از همین گستردگیِ بی سوادی و بی خردیِ مخاطبانِ همینجوری، گرچه قرن ها گوسفندان پر شماری را به درِ خانه ی مراجع کشاند و یکی یکی شان را در حیاط پشتیِ خانه ی مراجع سر برید، اما خود مراجعِ دروغگو را نیز به چاله ای انداخت که در حیات خلوت خانه ی خویش حفر کرده بودند. مراجع تاریخی، و حتی مراجع فعلی، هرگز گمان نمی کردند روزگاری بر مقلدانِ غلتانده در آب و نمکِ جهالت بگذرد که همانان به مرور سر بجنبانند و با تابش آفتاب آگاهی قد بر افرازند و با تعجب به صورت مراجع بنگرند و ” نه” بگویند!

مسئله یا فتوای مسخره ی بانوان سیده – که می توانند ده سال بیش از سایرِ بانوان باردار شوند – از آن فتاوای خفته در جهالتِ مقلدان است. من شخصاً ریشه ی این دروغ بزرگ را می دانم و می دانم که چرا آیت الله ها ناگزیر تن به صدور این دروغ بزرگ ساییده اند، اما برای من، مهمتر، خیالِ راحتِ آیت الله های دروغگو از جهالتِ مستمرو جاریِ مردم بوده است. این که: آنچنان در لذتِ نتایجِ این دروغ، مست و مستغرق بوده اند که به عقل شان هم نمی رسیده که: یک زمانی، “علم ” پزشکی، طشت این رسوایی را از بام به زیر اندازد. کمی به این دروغ بزرگ بیندیشید: بانوان سیده، ده سال بیش از سایرِ بانوان می توانند باردار شوند. بانوان سیده فقط! مگر نه این که فیزیولوژیِ بدنِ یک بانو تفاوتی با دیگر بانوان ندارد؟ پس چگونه است که در گمان پروردگاریِ مراجع، بانوان سیده، بر محکماتِ نظام هستی فائق می آیند و فرصت فرزند زایی بیشتری پیدا می کنند! راستی مراجع و مسئله پردازان، چرا به برساختنِ دروغی به این بزرگی هجوم برده اند؟ اگر گفتید؟

سایت : nurizad.info
فیس بوکfacebook.com/m.nourizad
اینستاگرام: mohammadnourizad
تلگرام: telegram.me/MohammadNoorizad
ایمیل: mnourizaad@gmail.com
:

محمد نوری زاد
هشتم مرداد نود و پنج – تهران
Share This Post

 

درباره محمد نوری زاد

142 نظر

  1. من که دیگه اسلام رو قبول ندارم یعنی خیلی وقت که ترکش کردم . اگر این کارهای اخوندها نشونه اسلامه همون بهترکه بی دین باشم اخه همش دروغ اینهمه کشتار اینهمه مردم ازاری اخه این اسلامه کدوم رهبر اینقدر خون میریزه کدوم رهبر ملتش رو گرسنه نگه میداره خدا باعث بانیش لعنت کنه