سر تیتر خبرها
امروز با دسته های گل می روم، فردا عید است!

امروز با دسته های گل می روم، فردا عید است!

امروز با دسته های گل می روم سر قرار و به هر دوستی که به سمت وزارت اطلاعات می رود شاخه گلی تقدیم می کنم. من آنجا را گلباران می کنم. اگر شاخه های گلم تمام شد، بارانی از لبخند برسرشان می بارم. این در بسته را باید گشود. چه بهتر که با پرتاب شاخه های گل، و با بارشی از خنده های ناز. و این پیام که:

آهای اهل خانه،
دربگشایید،
کاروانی اینجاست.
با اشترانی بار بر دوش.
بارشان؟
گل
دیگر چه؟
لبخند.
تحویل بگیرید و رسید بدهید!

من اما رسید نمی خواهم. همین که تحویل بگیرند کفایتم می کند. برای گل و لبخند که رسید نمی گیرند.

محمد نوری زاد
بیست و هشتم دیماه نود و دوShare This Post

درباره محمد نوری زاد

28 نظر

 1. جناب بردیا سلامت
  سلام و درود

  قضیه” دین و اخلاق کاملا از یکدیگر جدا هستند‍‍”””.”” قضیه ای است کاملا کاذب شما ابتدا دلیل اثباتی خود را برای صادق بودن چنین قضیه ای ذکر بفرمایید تا من هم دلیل نفی صدق چنین قضیه ای را بیان کنم

  با تشکر و اهداء احترام
  مرتضی

   
 2. به به این کار شایسته ای است. ادامه بدید گل دادن خیلی خوبه. شاد باشید. گاندی هم شبیه همین کار رو کرد در کشور خودش نتیجه داد. هر کسی هر کاری فکر می کنه درسته بکنه مسیر خوبی طی خواهد شد

   
 3. درود بر آنیتای گرامی
  صرفا نظر شخصی من بود و بر اساس آماری که در حوزه شخصی به دست آورده ام و می تواند لزوما صحیح نباشد. مسلما اخلاق امری فرا دینی است و همینطور که گفتید دین و اخلاق کاملا از یکدیگر جدا هستند.
  با احترام

   
 4. در جواب ساسان
  علت سکوت مردم در مقابل غارتگر ها خرافات و… نیست خوشبختانه اکثر مردم اکنون به دین و مذهب باور ندارند و رويگردان شده اند. و اما مشکل نیز از همین جاست. مشکل این است که امروز مردم دیگر به هیچ ارزشی باور ندارند. اخلاق مرده است حس میهن پرستی هم که قبلاً در پیشگاه مذهب زبح شده بود. اخلاق را مذهب برای مردم نه بر اساس معیارهای جهان شمول انسانی که بر مبنای احادیث و روایات و دوزخ و بهشت تعریف کرده بود و هم از این روست که «مال کافر هست بر مسلم حلال». وقتی مذهب که مبنای همه وجوه زندگی اجتماعی بود اثرش را از دست داد نتیجه این میشود که ارزشی بالاتر از مادیت محض نباشد. لذا امروز لازم است اخلاقیات بر مبنای انسانیت باز تعریف شود. هویت ایرانی و ملی بازسازی شود طوری که شهروندان به خاطر ایران حاضر باشند از منافع خود بگذرند.

   
 5. ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﻴﺎﻥ

  ﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻮﺭﻳﺰاﺩ ﻋﺰﻳﺰ
  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺸﻚ و ﺧﺎﻟﻲ ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ اﺯ ﺧﺪا ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻲ ﺭا ﺁﺭﺯﻭ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼﺣﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ اﺳﺖ .
  ﻳﻚ اﻳﺪﻩ ﺑﻜﺮ ﻫﻢ ﺩاﺭﻡ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﺩاﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺁﻳﺪ
  ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﺭﻫﺒﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‘ ﻋﻆﻤﺖ اﻳﺸﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻆﻤﺖ اﻳﺮاﻥ اﻳﻦ ﺭا ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ‘
  ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻁ ﻛﻮﭼﻚ ‘ ﻣﻦ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻮﺭﻳﺰاﺩ ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻫﻢ ﺳﺮ ﻗﻠﻢ ﺭا ﻛﺞ ﻛﺮﺩﻩ و اﺯ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺡ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ‘ و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻮﻩ و ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ اﺯ اﻭﺿﺎﻉ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‘ ﺣﺎﻝ ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻂﻤﻴﻨﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻮﺭﻳﺰاﺩ و ﻣﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺩاﺩ ‘ ﻳﻚ ﺭﻓﺮاﻧﺪﻭﻡ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ‘ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺮﺟﻲ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﺩ ‘ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻝ ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩاﺧﺖ
  اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻱ ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻗﻂﻮﺭ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﻨﻢ ﺑﻴﺮاﻩ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻡ
  ﺑﺮاﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺫﻛﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ‘ اﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪاﻱ ﺭﻫﺒﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﺮاﻧﻴﻴﺎﻥ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻭ ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺭﻓﺮاﻧﺪﻭﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩاﻱ ﻣﺪاﻡ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺭﺳﻮا ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
  ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ و ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ ﺳﺮ و ﻛﺎﺭ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺩاﺷﺖ
  ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ‘ ﺣﺮﻑ و ﺣﺪﻳﺚﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻛﻪ ﺭاﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ ‘ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪاﻱ اﺯ ﺑﺮﻛﺎﺕ اﻳﻦ ﺭﻓﺮاﻧﺪﻣﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺩاﺷﺖ

   
 6. خیلی مواظب خودتان باشید شما دیگر متعلق به خودتان نیستید کاش شهامت همراهی شما را داشتیم که نداریم چون شهامت ما را کشته اند

   
 7. دوستدار نوری زاد عزیز

  جناب نوری زاد به علت تعلق خاطر نسبت به شما اغلب اوقات به یادتان هستم و از خدا می خواهم که پشت و پناهتان باشد و راهی جز رضای خدا در پیش نگیرید و ایمان دارم که چنین خواهد بود.

   
 8. نظر دهندگان محترم
  واقع ما ملتی عجیب و غریب هستیم.
  1 – به نظراینجانب اخیرا رژیم ولایت مطلقه فقیه شایعه کرده است که پنهانی در حال مذاکره واگذاری سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی به تازیان شیخ نشین امارات میباشد تا نظر مردم را در این زمینه هم آماده کند و هم بسنجد البته پشت بند آن طبق معمول تکذیب هم میکند. این روش را برای اقدامات دیگر ضد ایرانی خود 35 سال است که بکار میبرد.
  2 – در سخن راندن اخیر (روز پنج شنبه قبل که مدت زمان سخن راندنشان تقریبا نصف زمان سخنرانیهای قبلی ایشان بود ولی تکرار ترساندن مردم از دشمن همچنان بپا بود، چرایش را بعدا خواهیم فهمید) آقای خامنه ای که پس از 50 روز غیبت ایراد نمود!!!چنین گفت “”دشمنان ما که البته همیشه ملت ایران را بد شناختند و نشناختند امروز اینا خیال میکنند که بخاطر فشار تحریم و محاصره اقتصادی ملت دستاشو نو بالا برده در مقابل آنها تسلیم شده ، نه اقا اشتباه میکنید، …مذاکره، ما (یعنی شخص خود آقای خامنه ای)قبلا هم اعلام کردیم قبل از این حرفها هم ما گفتیم در باره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی {{(در حین گفتن جمله – که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی – ایشان با انگشت اشاره دست چپ بسوی سینه خود اشاره میکند یعنی من خامنه ائی نظام جمهوری اسلامی میباشم)}}”” با این شیطان برای رفع شر او و برای رفع حل مشکل با او مذاکره میکنیم.””
  خوب اگر هر فردی تا کنون درک نمیکرد یا شک داشت که نظام جمهوری اسلامی یا همان رژیم ولایت مطلقه فقیه کیست حالا دیگر شخص اقای خامنه ای به صراحت حین ذکر جمله “”که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی”” و اشاره به خودش در سخنرانی پنج شنبه قبل قاعدتا میبایستی فهمیده باشد که نظام جمهوری اسلامی و یا رژیم ولایت مطلقه فقیه همان آقای علی خامنه ای میباشد. جلا الخالق، 35 سال پیش شعار میدادیم استقلا، آزادی، جمهوری اسلامی و امروز 35 سال بعد باز هم یک نفر برای کل ملت ایران تصمیم میگیرد با این فرق که فرد قبلی حداقل خود را زمینی میدانست اما ایشان خود را نماینده خالق بر روی زمین میداند. خدایا به ما ملت ایران رحم کن.
  3 – رژیم ولایت مطلقه فقیه = نظام جمهوری اسلامی = اقای علی خامنه ای از تمامی شعارهای انرژی هسته ای حق مسلم ماست و مذاکره با آمریکا هرگز تحت عنوان نرمش قهرمانانه!!! برگشت کامل نموده و دارند بنا به گفته خودشان با شیطان مذاکره میکنند. عجب!!! مذاکره با شیطان!!! یعنی حقی برای شیطان قائل شده اند!!! پس این وسط الله کجا رفته است؟ مگر آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه این نبود که از شیطان پرهیز کن چه رسد مذاکره با او.
  این وسط اکثر ما مردم ایران خاموش و ساکت نظاره گر تمامی رفتارهای ایران ویران گر رژیم ولایت مطلقه فقیه هستیم. واقعا عجب ملت عجیب و غریبی ستیم.

  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) – که پله اول پیشرفت ایران بسوب دمرکاسی و ازادی میباشد – در فرهنگمان نهادینه شود و دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  مهدی

   
 9. با درود بر نوریزاد گرامی!گاه باشد که گل با خار هم آغوش شود.لاقل در طبیعت ایندو را با هم نزاعی نیست!
  خانم آنیتای گرامی با درود من به کامنت شما در مورد مقاله بیژن رادان جواب داده ام!

   
 10. سخنی با سپاه
  توصیه من به سپاه آن است که به رسالت واقعی خود بپردازد و دنبال بد خواهان ایران زمین و مفت خوران و رانت خواران و افراد سود جو و بی تدبیر برود و نوری زاد را همراه خود بداند نه مقابل خود
  اگر نظام اسلامی کار ساز بود و بازدهی داشت و حد اقل انتظارات یک دنیای متمدن را بر آورده می کرد نوری زاد زمینه ای برای انتقاد نداشت اگر چه انتقاد لازمه هر نظام و هر حکومتی است تا بار ور تر شود
  اگر انتقادی هست باید با گفت و گو حل و فصل شود اگر کمبودی هست که هست و همه می دانیم که هست باید ریشه یابی شود آن هم با خرد و عقل و نه با پیش فرض های دینی
  شما در حوزه های موسوم به علمیه خود چه می آموزید؟ در کلاس های توجیهی چه به خوردتان می دهند؟ آیا بخشی از آموزش های حوزوی این نبود که یک طرف نقش کافر و ملحد و طرف دیگر نقش مبلغ رسالات را بر عهده گیرد و با گفت و گو و مجادله بی پرده بین این دو بر توانمندی استدلالی تان افزوده شود؟
  توان استدلالی دارید بفرمایید در به روی شما باز است
  بدانید قلم بر شمشیر پیروز است
  بدانید تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی دین اسلام در موزه ها نگه داری می شد(به تعبیر ازغدی) اکنون این دین خود را به جهانیان عرضه کرده و مدعی نجات بشریت است. پس بدانید دنیا حرکات ما را مو به مو زیر نظر دارد متفکران و اندیشمندان و روشنفکران جهان انتظار دارند جمهوری اسلامی خود را در عمل به اثبات برساند. اکنون اسلام از موزه به در آمده و طبیعی است که مورد نقد قرار می گیرد شما چاره ای به غیر از پذیرش نقد آن هم از سوی دگر اندیشان ندارید آری کار روزگار به آنجا رسیده که کفار با برپایی حکومت های عادل بر جهان حکم فرمایی می کنند چه بخواهید و چه نخواهید سر در خاک فرو بردن چاره کار نیست و شکایت از اهل دل به ظالمان بردن کاری است عبث

   
 11. جناب نوری زاد
  زحمات شما قابل تقدیر است
  روشنگری های شما در این دوران تاریک شما را به یک شخصیت تاریخی تبدیل کرده است
  با این حال بدون سازمان دهی و کار سیاسی که لازمه آن تشکیل گروه و حزب است پیشرفت بسیار کند خواهد بود
  می دانم خود به این امر واقفید و درک می کنم در راهی که آغاز کرده اید تنهایید
  بد نیست دنیای ایدآل مورد نظر خود را (همان که بازجوی اطلاعات پرسید) به صورت مدون در آورید و آن را مبنای کار سیاسی قرار دهید البته این کار تنها در چار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است چرا که گردنتان زیر تیغ شمشیران ولی فقیه است و باید با مدارا رفتار کنید فرد سیاسی باید بتواند با توجه به شرایط و امکانات موجود از هر فرصت برای دست یابی به اهداف ایدال خود استفاده کند
  هر از چندی فضا های بازی هر چند کوچک در کشور ایجاد می شود که باید از آن ها بیشترین استفاده را برد
  همین که وزارت اطلاعات دست از سر شما برداشته و بازجویش به خود جرات داده با شما به گفت و گوی سیاسی بنشیتد خود غنیمتی است
  زندان رفتن دردی را دوا نمی کند باید تا می توانید بیرون زندان به سر برید و به روشنگری بپردازید
  سخنان شما مورد تایید هر انسان اندیشمند و با وجدانی است
  مردم ما در یک دنیای حبابی نگه داری می شوند دنیایی که مبادله اطلاعات در آن بسیار محدود است و سطح آگاهی ها بسیار اندک خرافات همچون سم مهلکی کشور را فرا گرفته و مردم را به خواب غفلت فرو برده. نظام ارزشی آن چنان وارونه شده که انسان سر و ته مسایل را به سختی درک می کند. در هر کشور متمدن اگر ذره ای از فساد مالی و اقتصادی و نا کارآمدی سیاسی سران ایران مشاهده می شد رلرله به راه می افتاد. مردم ما را چنان در خواب خرافات فرو برده اند که دار و ندارشان را غارت می کنند و آب از آب تکان نمی خورد و هم و غمشان رفتن از این مراسم مذهبی به مراسم بعدی است. ای کاش مردم می دانستند که مستحق زندگی بسیار بهتری هستند. این مردم خبر ندارند بی تدبیری ها و حیف و میل ارقام نجومی از دارایی های ملی چه میزان بر زندگی آنان و فرزندانشان تاثیر گذار است همه را انگار برق گرفته و فلج شده اند.
  ای کاش راهی برای گسترش دامنه مخاطبان خود می یافتید. این امر بدون یاری هم فکران میسر نیست. دنیای مجازی تا حدودی سودمند است.
  اکنون که سپاه خود را در برابر شما قرار داده بد نیست خطابه های خود را متوجه سپاهیان کنید. باید از ایشان سوال کنید که مگر خواسته های من چیست که اینگونه بر من می تازید؟
  عقل حکم می کند که این شکایت ناشیانه کار سپاهیان نیست بلکه ولایت مطلقه فقیه را چاره دیگری باقی نمانده است غافل از آن که هر عملی را عکس العملی است و ولی امر با چنین حرکتی ابهت خود را به شدت خدشه دار کرده است
  وی با رویارویی با نوری زاد خود را در حد یک فرد عادی تنزل داده است.

   
 12. درود استاد عزیز
  شما خودتون میدونین خیلی از مردم پیگیر مطالب و زحمتاتون هستن . کاش میشد بگین راه گشودن روشنایی به روی کسی که نمیخواد چشماشو باز کنه و از زندون تعصب بیاد بیرون ، چیه ؟

   
 13. درود بر مرد خستگی ناپذیر
  هم راستا شدن گام هایت با بزرگ مردان تاریخ – گاندی بزرگ و ماندلای قهرمان – پیروزی را دست یافتنی تر می کند. اگر آنقدر خوشبخت نبودیم که گاندی را دریابیم و پا به پای ماندلا رنج بکشیم، با اندیشه های نوریزاد خودمان احساس غرور می کنیم.

   
 14. با بیکران درودها بر بزرگمرد ایران هزاران گل تقدیم شما و خانواده گرامیتان

   
 15. با درود فراوان
  عده ای پول می گیرند که نفهمند….
  مولا علی چه کشید…. مولا چه سکوت تلخی کرد….
  چه می توان گفت با کسی که نور وجودش را با ظلمت و سیاهی مبادله کرده؟
  آنکه می گوید الله باید در پی الله قدم بگذارد… الله چیست؟کیست؟ کجاست؟
  ای کاش بدانیم آنچه غیر نیکی و محبت است از جنس خداوند نیست. نیازی به قانون های پیچیده نیست. آنکه بی مهرست خدارا نمی شناسد و آنکه مهربان است خداوند در او جریان دارد. خواه بی دین باشد و از دید خلق خدا کافر
  ای دنیای ناپایدار ببین با بندگان و مخلوقات برتر خدای بزرگ چه کرده ای که چنین شیفته ی توهم رنگ و بوی تو شده اند و همنوع خود،انسان را ، موجود لطیف و عظیم و مورد لطف و مرحمت خداوند مهربان را می آزارند ،شلاق می زنند و بر دار می کشند فقط برای تو ای دنیا ،ای زندگی زمینی، ای توهمی که روزی آه می کشیم و برخود خواهیم پیچید و بر جهل خود خواهیم گریست. ای وای که دیگر آنموقع چاره ای نیست….خداوند رحیم است اما تصویر جهالت و سیاهی خود ما ، مارا رها نخواهد کرد ….
  آقای نوری زاد، عشق را فریاد بزنید که عشق عین نور است و آنگاه که نور بیاید ظلمت نا خودآگاه خواهد رفت. وقتی خورشید بیاید شب موجودیتش را از دست خواهد داد چراکه به خودی خود موجودیتی ندارد و تنها بعلت روی برگرداندن زمین از خورشید ، شب فرا می رسد. اما خورشید هست…می تابد. عشق باید بتابد تا همه بدانند که ظلمت موجودیتی ندارد جز توهمی مبهم.
  یا علی

   
 16. علی اکبر ابراهیمی

  افـسر سلـطان گـل پیدا شد از طرف چمن
  مـقدمـش یا رب مبارک باد بر سرو و سمـن
  خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی
  تا نـشیند هر کسی اکنون به جای خویشتـن
  خاتـم جـم را بشارت ده به حسن خاتمـت
  کاسـم اعـظـم کرد از او کوتاه دست اهرمن
  تا ابد مـعـمور باد این خانـه کز خاک درش
  هر نـفـس با بوی رحـمان می‌وزد باد یمـن
  شوکـت پور پـشـنـگ و تیغ عالـمـگیر او
  در همـه شهـنامـه‌ها شد داستان انجمـن
  خـنـگ چوگانی چرخـت رام شد در زیر زین
  شـهـسوارا چون بـه میدان آمدی گویی بزن
  جویبار مـلـک را آب روان شمـشیر توسـت
  تو درخـت عدل بنشان بیخ بدخواهان بـکـن
  بـعد از این نشکفت اگر با نکهت خلق خوشـت
  خیزد از صـحرای ایذج نافـه مشـک خـتـن
  گوشـه گیران انتـظار جلوه خوش می‌کنـند
  برشـکـن طرف کـلاه و برقـع از رخ برفکـن
  مـشورت با عقل کردم گفت حافظ می بـنوش
  ساقیا می ده بـه قول مستـشار مؤ‌تـمـن
  ای صـبا بر ساقی بزم اتابـک عرضـه دار
  تا از آن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد بـه مـن

   
 17. همین الان مصاحبه شما را با بی بی سی دیدم و لذت بردم . جسارت و شجاعت شما را در آستانه شکایت سپاه از ان بزرگوار تحسین میکنم و سر تعظیم فرود میاورم . مطمئن باشید قلب بیش از 90% مردم ایران با شماست و به داشتن چنین هموطنی افتخار میکنند همانطور که از داشتن هموطنان دیگری نظیر همانان که برایتان مزاحمت میافرینند احساس شرمساری و انزجار دارند .

   
 18. پرسشگر ناشناس

  روحانی در اهواز گفته : البته غرب قدر ناشناسی می کند. غرب هر چه دارد از علمای اسلام دارد. شما حتی دانشگاه های قدیمی غرب را که نگاه می کنید حتی ساختمانش هم تقلید از حوزه های علمیه است. …..
  ما می دانیم عظمت رهبری یعنی عظمت ایران. این را همه باید درک کنند و همه باید بفهمند. ما برای اینکه به اهداف بلندمان، هم در زمینه ترویج دین، تبلیغ دین، معرفی چهره واقعی اسلام و هم در زمینه سیاست خارجی ،هم مبارزه با اسلام هراسی ، هم مبارزه با ایران هراسی موفق شویم باید متحد باشیم و دست به دست هم بدهیم. ما یک رهبر داریم، یک قانون اساسی داریم، منافع ملی مال همه ماست، مصالح ملی مال همه ماست و همه باید زیر خیمه اسلام و ولایت و قانون اساسی و منافع و مصالح کشور کنار هم قرار بگیریم با یک اتحاد و وحدت، باید به اهداف بلندمان دست بیابیم و این کار را ان شاء الله به حول و قوه الهی انجام خواهیم داد.
  ———————————————————-
  آقای نوری زاد به گفته روحانی شما هم مانند همه باید عظمت رهبری که عظمت ایران است! را باید فهمیده و باید درک کنید! راستی آیا سطر اول حرف های روحانی در مطلب مورد اشاره در مورد ساختمان حوزه های علمیه، صحت دارد؟
  منبع:مراجعه شود به سخنان رییس جمهوری درجمع علما، طلاب و فضلای استان خوزستان در اولین سفر استانی ایشان.
  با تشکر.

   
 19. خدا خيرت دهد كه بدون خشونت رفتار ميكني . نميخوام منفي باشم ولي راس آن مجموعه از راسي دستور ميگيرد كه بدون خشونت هيچ است . فكر كردي قبل انقلاب است كه در لوله تفنگ سرباز ان گل بگذاريم و كار تمام شود .
  بهر حال كار و حركت خوبي است .

   
 20. بردياى گرامى
  سپاس بسيار از شما براى نوشته تان.
  دقت، منطق و بى طرفى شما راتحسين مى كنم و با نظرات شما موافقم فقط در موردى كه گفته ايد دينداران معتدل در حوزه شخصى اخلاق گراترند، فكر مى كنم دين و اخلاق را مى توان دو دايره جداگانه دانست كه هم مى توانند با هم تقاطع داشته و سطح مشتركى داشته باشند و هم مى توانند جداگانه در زندگى انسانها حاضر باشند و ارتباطى بين اخلاق و ديندارى ويا بى اخلاقى و بى دينى نمى بينم.
  با سپاس

   
 21. عيدتان مبارك آقاى نوريزاد گرامى. پاينده باشيد.

   
 22. سید ابوالفضل

  ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله
  روزهای قبل از بهمن سال 57 رژیم شاه نظامیان را به خیابان ها گسیل کرده بود . آن ها بعضا با هیبتی خوفناک در معابر و چهارراه ها مستقر می شدند تا موجبات ترس و وحشت آن ها را فراهم کنند وحرکت های احتمالی مردم را سرکوب نمایند . در روزها و هفته های پایانی قبل از بهمن 57 مردم به سمت آن ها می رفتند و با دادن شاخه های گل به آن ها یادآوری می کردند که بین آن ها و مردم فاصله ای نیست . آن ها از مردم هستند . آن ها نیز اغلب گل ها را در لوله ی تفنگ خود جای می دادند .در تظاهرات خیابانی نیز هنگامی که مردم از کنار نیروهای نظامی رد می شدند شعار می دادند : ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله”.
  نیروهای “شریف”ی نیز که اکنون در هر دستگاه دولتی مشغول کار هستند ، جزئی از مردمند . هم چنین است نیروهای ” خوفیه ” . ما به آن ها گل می دهیم . آن ها به ما چه خواهند داد آیا ؟
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

   
 23. سخت منتظرم ماجرای امروز رو بشنوم…
  خوش به حال همهء اونهایی که الآن دارن از شما لبخند و گل می گیرند.
  ***

  «با یک سبد لبخند می آیم به دیدارت
  دستم پر از بابونه و آویشن است ای دوست»
  سهیل محمودی

   
 24. جا مانده از قافله

  سلام و درود
  وقتی مباحثه آن برادر معذور (افسر ارشد) را خواندم دیدم من برادر شهیدی “دارم” که در عملیات بیت المقدس و در شلمچه با دستانی قلم شده و سینه ای شکافته به منزل برگشت او با 22 سال سن در ابتدای پیروزی انقلاب بنیان گذار سپاه در شهر و پایه گذار دادگاه انقلاب و جهاد در استان بود و ازجمله بقولی قاتح لانه جاسوسی آمریکا، حال سئوال من از این مقدمه چینی این است: او که با سن کم حاشیه نویس کتب منافقین _(مجاهدین) و شهید مطهری و شریعتی بود با آن همه شعور و فهم، اکنون می بینیم افسار دست کسانی است که از ذره ای فهم و انصاف بوئئ نبردند و توجیه گری بیش نیستند، آهای برادر ارشد آیا در این سالها ظلمی ندیدی تا فریادی را برآری پس آن لب تشنه حسین بدرد چه روزی می خورد ؟ مذدور کیست !!؟

   
 25. salam bar shoma
  salam bar imanetan
  salam bar estegamate akhlagyetan

   
 26. سلام بر شما جناب آقای نوری زاد
  امیدوارم در کمال سلامت و تندرستی و با همان لبان خندان، بتوانید حقوق از دست رفته خود را باز یابید.

   
 27. شعری ازاستادشهریاربه مناسبت این عید،تقدیم به استاددانایی نوری زاد:
  تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
  روزی سراغ وقت من آئی که نیستم

  در آستان مرگ که زندان زندگیست
  تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم

  پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل
  یک روز خنده کردم و عمری گریستم

  طی شد دو بیست سالم و انگار کن دویست
  چون بخت و کام نیست چه سود از دویستم

  گوهرشناس نیست در این شهر شهریار
  من در صف خزف چه بگویم که چیستم

   
 28. رو سینه رو چون سینه ها هفت اب شو از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
  حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو

   

جا مانده از قافله ارسال پاسخ به لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

77 queries in 0862 seconds.