سر تیتر خبرها
اگر تالاب شادگان احیاء شود!

اگر تالاب شادگان احیاء شود!

اگر تالاب شادگان را احیاء کنند، گردشگران از هرکجا بدینسوی شتاب می کنند. این تالاب آنقدر جاذبه دارد که بتواند با جذب گردشگران – و با بهره مندی از گشاده فکری و گشاده دستیِ مدیران فهیم و متعادل و مطمئن – بخش قابل توجهی از نیاز به نقدینگی کشور را تأمین کند.

محمد نوری زاد

دوم دیماه نود و دو

 

 Share This Post

درباره محمد نوری زاد

یک نظر

  1. چه انتظار داری؟ با کدامین شعور و فکر چنین قدمی می باید برداشته شود…. طرح فولاد شادگان را در میانه این تالاب/ باتلاق ندیده ای یا نشنیده ای؟ گوسفند چنین رفتار نمیکند که این جماعت با سرمایه های داشته و نداشته خود می کنند. با کدامین فکر با کدامین شعور…

     

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

83 queries in 1898 seconds.