سر تیتر خبرها
قرآن نگل

قرآن نگل

این قرآن خطی که متعلق به قرنها پیش است و درمسجد روستای نگل نگهداری می شود، شده بخش اصلی هویت مردمان این روستا. در دو نوبت دزدان عتیقه این قرآن را دزدیده اند. مردم درهر دوبارانگار که عزیزترین فرزندشان را از دست داده باشند به شیون و زاری روی می برند. وآنگاه که قرآن باز می اید، انگار که متولد شده باشند سراز پای نمی شناسند. این قرآن عجبا که به رونق اقتصادی روستای نگل برکتی افشانده و مشتاقان بسیاری را از هرکجا به این سوی فرا می خواند.

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

یک نظر

  1. برخیز تا به حرمت قران دعا کنیم
    اینها تمام هستی ما را گرفته اند

     

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

77 queries in 0770 seconds.