سر تیتر خبرها
شیخ علی تهرانی – ترور- دختران موسوی (محمد نوری زاد)

شیخ علی تهرانی – ترور- دختران موسوی (محمد نوری زاد)

یک: شیخ علی تهرانی

هفته ی پیش رفتم به دیدن شیخ علی تهرانی. گمان من براین بود که وی سالها پیش از دنیا رفته. ویا آنجا که دخترانش گفتند: نخیر، زنده است، تصورم بدین سوی رفت که احتمالاً او را رنجورو ازپای افتاده خواهم دید. اما وقتی وی را دیدم، جانانه جا خوردم. شما شیخ علی تهرانی را جوانی چالاک وترو فرزبدانید که صورتش با عبورشتابناک زمان به کهنسالی فروشده. وگرنه اوهیچ ازیک جوان تند وتیز وپرتحرک کم ندارد. جثه ای لاغرو قدی کوتاه و عمری رفته و خاطراتی بهم پیوسته.

ازآن دیدار، تنها به یک سخن بسنده می کنم. اوگفت: قبل ازپیروزی انقلاب، روزی که خبررسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده اند ودهها نفریکجا سوخته وذغال شده اند، من و نوری همدانی وجمعی دیگردرمحفلی نشسته بودیم. زهراین خبرکه به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم گفت: این کارِ ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون بما خبررسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقلاب همراه نیست وکارکنان صنعت نفت نیزبه اعتصابیون نپیوسته اند. ما باید هم مردم را وهم کارکنان شرکت نفت را تحریک می کردیم. شیخ علی تهرانی ادامه داد: بعد ازانقلاب من دادستان بودم. برای آشکارشدن فاجعه ی سینمارکس به آبادان رفتم. آنجا بود که دانستم چندنفری را سرضرب گرفته واعدام کرده اند و پرونده ی آن فاجعه را بسته اند.

 دو: ترور

داستان ترورِمعاون پارلمانی وزیرصنعت معدن وتجارت اکنون به یک رازیا یک کلاف سردرگم می ماند که من دراین نوشته ازچند زاویه بدان می نگرم تا ای بسا به رمزگشایی داستان ترورآقای معاون مدد برساند:

الف: چندی پیش به دیدن آقای سید محمد خاتمی رفتم. آن روز، سخنی گفتم و سخنی شنیدم. اما آنچه که مورد نظرمن است این است: آقای خاتمی ازقول آقای آخوندی – وزیرمسکن و شهرسازی – برای من نقل کرد: میان کشتی های بزرگ و بین المللی ازیک طرف، واسکله ها وبنادر و دوایرگمرکی ازطرف دیگر، یک ” اپراتور”هایی بعنوان واسط فعالیت می کنند که همه ی اینها متعلق به سپاه اند. حضور سپاه در مدیریت این شرکت های اپراتوری باعث شده کشتی های باربری راه آمده را بازگردند و خسارت نیز طلب کنند. دراین مدت (دردولت جدید) هرچه به سپاه گفته شده که ای برادران، اسم سپاه و شرکت ها وتأسیسات آن درلیست تحریم شدگان بین المللی است. اسکله ای که باید با صد درصد ظرفیتش کارکند، اکنون با سیزده درصد ظرفیتش کارمی کند. شما بیایید واجازه بدهید شرکت های دیگری بجای شما بنشینند تا کارهای متوقف وکم رمق رونق بگیرد. که برادران سخت مقاومت کرده اند و سربالا انداخته اند که: نه! آقای خاتمی ادامه داد: وزارتخانه های ذیربط به دستگاه قضا شکایت می برند و شخص رییس قوه به جانبداری ازسپاه پای پیش می گذارد ورأی به تداوم حضور سپاه می دهد.

 ب: همین دوسه روزپیش – شاید چندساعت قبل از تروز آقای معاون – بطوراتفاقی ازیکی از شبکه های رادیویی خودمان شنیدم که: وزارت صنعت معدن وتجارت پروانه ی فعالیت دو شرکت را لغو کرده و به همه ی دفاترگمرکی بخشنامه کرده که ازاین پس این دوشرکت اجازه ی هیچ گونه فعالیتی ندارند. گوینده ی خبرادامه داد: چند تن ازنمایندگان مجلس به این تصمیم اعتراض کرده وخواستار فعالیت مجدد این دوشرکت شده اند. من – نوری زاد – شستم خبردارشد که این دوشرکت حتماً متعلق به سپاه اند و نمایندگان سپاهی درمجلس به اشاره ی سپاه قیام وقعود کرده اند و یک نعره ای برآورده اند که: هی؟ وگرنه صدها شرکت دراین جهنمی که سرداران برای ما آراسته اند، هم ازهستی ساقط شده اند وهم ازمدارکاری بیرونشان انداخته اند وهم هست ونیستشان را بالا کشیده ومصادره کرده اند وکسی جرأت پرسیدن یک “چرا” نداشته وندارد. اکنون چه شده که صدای این بخشنامه درنیامده بدان اعتراض می شود و خبرآن نیزازرادیوی سردارضرغامی پخش می شود؟

 نتیجه: ترورآقای معاون نمی تواند به این قضایا بی ارتباط باشد. احتمالاً آقای نعمت زاده درجلسات داخلی خودشان محکم برانحلال شرکت های مزاحم سپاه اصرار ورزیده و برادران نیزاحتمالاً خواسته اند هم به اوهم به جناب روحانی بفهمانند که: بیرون کشیدن لقمه از دهان سرداران چه عواقبی می تواند داشته باشد. راستی آقای خاتمی هم یک اشاره ای کرده بود به شروع ترورها!

 سه: دختران موسوی

دوشب پیش به دیدن دختران میرحسین عزیزوبانو رهنورد رفتم. داستان کتک خوردنشان را مفصل برایم شرح دادند. درد این که بهنگام ضرب وشتم، بانو رهنورد شاهد ماجرا بوده و مأموران، جناب میرحسین را به داخل می برند اما بدا که پدرصدای این هیاهوی وحشیانه وصدای ضربه ها و ناله های فرزندانش را می شنیده. تا این که بانو رهنورد خودش را روی دخترانش می اندازد که: اگرمی زنید مرا هم بزنید. به دختران گفتم بنا دارم سفرهایی را به استانها و شهرها و روستاهای کشورشروع کنم با عنوان “صلح ودوستی”. وبا نیت آزادی عزیزان دربندمان. ابراز نگرانی کردند. که می زنند و می کشندت. گفتم: فرض کنید درآن حال که شماها کتک می خوردید، من نیزبخاطرجانبداری ازشما وبخاطرمطرح کردن حقوق بالا کشیده شده ی مردم عزیزمان درگوشه ای ازاین مملکت داشتم کتک می خوردم. یا مثل این آقای معاون با دوتا تیرپونصد تومنی ناقابل ترتیبم داده می شد. چه باک؟ مهم آواری است که شما سه دختربرسرحاکمیت فرود آورده اید ومیزان آبروی نداشته اش را بر ترازوی افکارعمومی نهاده اید. با این تفاوت که سفرمن یک نفره وبا پرچم صلح ودوستی است. دارنده ی کدام نیمچه عقلِ سلیم با پیرمردی تنها که کوله ای ازخیرخواهی بدوش دارد درمی آویزد؟

 محمد نوری زاد

بیست ودوم آبان نود و دو – تهران

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

73 نظر

 1. آقای نوری زاد ای کاش از بی اخلاقی های آقای تهرانی نسبت به مرد اخلاق سیاست مرحوم شهید دکتر بهشتی هم می نوشتید.

   
 2. محمدرضا بزمشاهي

  واقعا توقع نميرفت بخواهيد از شيخ علي تهراني دلجوئي كنيد و او را منبع خبر بدانيد اگر فشار رواني شريعتمداري بر زندانيان اوين ناپسند و محكوم است چگونه ميتوانيد فشار رواني شيخ علي تهراني بر ايرانيان اسير در بغداد را توجيه كنيد خدا عاقبت ما را به خير كند

   
 3. علی جان:

  اسطوره علم و بردباری و تقوی خاتمی بزرگ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! این همه ویژگی را از خودت به تنهایی در خاتمی کشف کردی؟

   
 4. درود و صلوات خداوند بر موسوی و کروبی و رهنورد و سلام و صلوات خداوند بر اسطوره علم و بردباری و تقوی خاتمی بزرگ و سلام به جناب اقای مهندس نوری زاد که دل شیر دارند و متشکریم

   
 5. جناب بهروز و احمد… لطفا از کامنتهای من نمونه بیاورید !من معتقدم کسانیکه دراین سایت به نوریزاد فحاشی(نه انتقاد درست و منطقی) می کنند اگر هم بسیجی نباشند در خط بسیج و شریعتمداریها و سایر ارازل و او باش حکومتی هستند .حال به شما این موضوع بر خورده؟خب اشکال کار جناب در کجاست؟آقای شهروز خود را دکترای فلان …میداند ولی فقط یک نگاه به کامنتهایش کافیست که انسان متوجه پریشان حالی و یا بسیجی؟ بودنش بشود.ولی در مورد شما بهروز و رامین …که کامنت بر ضد من داده اید یاد شعر ایرج میزا افتادم در مورد گریه دختری هنگام ختنه پسری!اگر ریگی در کفش ندارید تو رو نه سنه؟مگر من به شما حرف زدم؟

   
 6. دوستان عزیز آقایان مزدک و شهروز
  سلام بر شما
  شما دوستان گرامی و خودم و سایر دوستان را به خویشتن داری و مهربانی سفارش می کنم . بهتر نیست که به جای خرده گرفتن از همدیگر ، با مهربانی و ادب یکدیگر را نقد کنیم ؟ بهتر نیست به یکدیگر کمک کنیم تا ایرادتمان مرتفع گردد ؟ اگر به دنبال آن هستیم که از راه خردورزی ، از راه گفتگو ، از راه هم اندیشی و … راهمان را به سوی آینده ای بهتر ، باز کنیم ، آن گاه این شیوه های توام با عصبیت و تند خویی ، مارا به سرمنزل مقصود نخواهد رسند که هیچ ، بلکه انرژی ما را نیز بیهوده ] به هدر خواهد داد . مهربان باشیم . دوست بداریم . دست در دست هم دهیم به مهر .
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

   
 7. آقای مزدک اتفاقا تنها چیزی که در کامنت های شما ملاحظه نشده هستی شماست و تنها بی منطقی و بی ادبی دیده شده, اتفاقا ذات شما که سرچشمه سنجش شماست خیلی اهمیت داره.
  شما که ادعا مثلا بر استدلال داری شما که ادعا بر ارائه دلیل داری پس چطور بی منطق و بی ادبانه به دیگران تهمت میزنی و حتا یک مورد ذکر نمیکنی؟
  آیا تصور میکنی یک عامل حکومت براحتی دم از طرفداری از نظام میزنه؟ خیر اتفاقا همین الفاظ و کلی گوییهای شما را به زبان میاره و هدفشو در زیر اونها مخفی میکنه, با اتهام و دلسرد کردن اندیشه ورزان به حذف اونها میپردازه.
  نام مزدک هم بیشتر از سرپوشی بر اغراض شما نیست.

   
 8. جناب رامین من هرچه هستم در کامنتهایم ملاحظه می شود.کسی که حرف منطقی و مستدل دارد او را چه اجتیاجی به فحاشیست؟در ثانی ما چکاری به ذات افراد داریم؟ قال و فعل افراد را دیگران می سنجند نه ذات آنها را.تو اگر نقدی بر آنچه من می نویسم داری بنویس تا من هم به اشتباه خود پی ببرم /
  اما جناب ناشناس!
  تو هر کس میخواهی باش و هر موضع گیری که دوست داری میتوانی داشته باشی ولی دیگران هم از روی نوشته شما درباره تان قضاوت می کنند.ایرانیان از گروهای رادیکال چه چپ و چه راست بزرگترین ضربه ها را خورده اند.خیال نکن که فقط گروهای حاکم دست به هر جنایتی زده اند سهم گروهای سیاسی رادیکال هم در این جنایات کم نیست.از موضع گیریهایشان در برابر رژیم پهلوی تا درست بعد از انقلاب . در حساس ترین روزهایی که افرادی مثل بختیار و بعدا بازرگان و گروهای معتقد به یک سیستم دمکراتیک و سکولار را با همین موضع گیریهای رادیکال ایزوله نمودند و باعث قدرت گرفتن ارتجاعی ترین و جنایتکارترین گروهای فرصت طلب شدند. و بر ایران آن رفته که ثمره اش بعد از 35 سال قتل و جنایت و تجاوز به ابتدایی ترین حقوق مردم است.بنابراین موضع گیریهایی مثل تو و دیگرانی که نوریزادها را طعمه راحتی برای کوبیدن می بینید جز بنفع ارازل و اوباش حاکم نیست!مقایسه نوریزاد با فردی فرصت طلب و قداره بندی قدرت طلب چون قالیباف خود ناشی از تفکر رادیکالیسم بی منطقی است که همه چیز را فقط سیاه و سفید می بیند. چشمها را باز کن جور دیگر هم میتوان دید.

   
 9. در جستجوی دانایی

  خطاب به نگار ل
  زرشک! . خودتی بابا!!! برو کشک تو بساب

   
 10. مزدک به نظر من خود شما بیشتر به بسیجی های فحاش شباهت دارید
  مطمئن هم هستم که شما بیشتر به روانکاو و روانشانس احتیاج دارید

   
 11. از نحوه خبر معلوم بود فقط من تعجب کردم چرا نگفتند کار اسراییل است

   
 12. جناب مزدک:
  ولی متاسفانه باید به شما یاداوری نمود که وضعیت شما از روانپزشک و اینها رد است.

  شاید و شاید بتوان با جادو جمبل و رقصِ جادوگران قبایل بدوی آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی مرهمی بر درد شما گذارد و تاحدودی از این وخامت نجاتتان داد, ولی تا جایی که به من و علم روانشناسی مربوط میشود هیچگونه دارو و درمانی مگر بستن شما با زنجیر در تیمارستان وجود ندارد!

  شما حتا قادر به تلفظ صحیح واژۀ روانشناسی نیستید پس لطفا این مقولات را به دارندگان علم و صلاحیت سپارید و در فکر علاجی هر چند ناممکن بر خویش افتید.
  در ضمن چرا جرات ندارید هویت و وابستگی خود را هر چند بصورت ضمنی بیان کنید و مشکل اصلیتان را با من اظهار دارید؟!!!

   
 13. عزیز دل برادر شما اشتباه نگرفته اید . این مداح خوش صدا که بنده هم گاهی اوقات از مداحی های او بهره میبردم، مدتی است که حق رایت تکثیر سی دی های خود را به یک مرکز حقوقی سپرده و هر گونه تکثیر بدون مجوز نیز جرم نلقی میشود . درست حدس زده اید و ان افراد نیز بدلیل نکثیر مداحی هایی شرکتی که اقای اقای حاج محمود با آن قرارداد دارد به دادگاه کشیده شده اند . البته جای تاسف دارد که علی رقم توصیه بزرگان دین که نباید از راه دین دنیا بدست اورد کار به جایی رسیده که مداحان نیز به ان ور دنیا پرتاب شده اند . این حقیر پس از اقدام اقا محمود فقط افسوس خوردم و بس .
  چه بگوییم که نگفتنش بهتر است و باید این افراد از پیشگاه خداوند متعال استقفار بحویند و در عین حال از مردم پوزش بطلبند برای در بند دنیا شدن و بازی با اعتقادات پاک انان .
  افسوس

   
 14. جناب شهر روز تو احتیاج به یک روان پزشک داری/مدرک ریاضیات و بند و بساطت همانقدر ارزش دارند که کامنتهات! همین!

   
 15. آقای مزدک احتمالن شما بیشتر فحاشید ولی هنوز ذات خود را بروز نداده اید. مواظب باش به دیگران توهین نکنی.

   
 16. آقای نوری زاد بازهم می فرستم خجالت نکشی ها بازهم پاکش کن

  اقای نوری زاد نیست شما خیلی تند تند منتشر می کنید حالا هم مینویسی من تند تند نظر می فرستم؟
  آن چیزی که خوبه همه بکشند توهم بکش کمرت لق نمیشه

  آقای مزدک سلام
  باور بفرمائید البته دوست دارید نفرمائید
  من هیچ کاره ام نه به حزب نه به مسلک ومرامی نه به منافق یا به قولی مجاهد نه به سلطنت طلبان نه به کمونیست ها نه به دین نه به فرد نه به گروه یا سازمانی مرتبط نیستم آیا شما کامنت هایم را خوانده اید ؟
  من ده ها بار تکرار کرده ام نه با صاحب این سایت نه با علی ومحمد وحسن وحسین ونه با شاه وخمینی وشریعتی وجلال آ احمد نه سروش کاری ندارم
  روی سخنم با یک جریان مخرب است که بیشترین بار آن خرافه است وطبیعیست هر جریان چرخاننده دارد وهنگامی که من به ان جریان که دین از عوامل اصلی آنست باخشم می تازم این جنبانندگان جریان نیز خود را زخم خورده می بینند
  همین آقای نوری زاد آزادیخواه جدید ومدافع سرسخت آزادی بیان وعقیده تنها کاری که دربرابر نوشته هایم می کند حذف آن هاست از من دیگر مطلبی منتشر نمی کند
  شما فکر می کنید ایشان با این کارش سیگنال نمی دهند که اگر قدرت داشته باشند مخالف را حذف فیزیکی خواهند کرد؟
  ایشان از نوشته من میترسند وزورشان می رسد ان را نابود می کنند واگر قدرت داشتند من مخالف را نابود نمی کردند؟
  آقای مزدک
  آقای نوری زاد بسیجی هستند آن هم از نوع قالیباف که با چماق می آیند کف خیابان تا خواهر وبرادر وهم وطنان ما را بکوبند وشما هم فریب ظاهر سازی ایشان را در این روز های عوض کردن چهره می خورید وبه من می تازید
  من در چند سایت ممنوع النوشتن هستم از جمله تا کنون یازده بار یک مطلبم توسط این آزادیخواه جدید پاک شده
  وحرف من نیشتریست برای گشودن کورک خرافات وبیرون آوردن چرک آن از بدن جامعه خرافات زده ام همین وبس

   
 17. سلام بر مرد باران بر رحمت خدا اگر قرار بود به ديار ما شوش ودزفول وشوشتر بياييد اعلام كنيد ما براي پيش واز تان بياييم . خرم شود دل غمبارمان

   
 18. آقای مزدک سلام
  باور بفرمائید البته دوست دارید نفرمائید
  من هیچ کاره ام نه به حزب نه به مسلک ومرامی نه به منافق یا به قولی مجاهد نه به سلطنت طلبان نه به کمونیست ها نه به دین نه به فرد نه به گروه یا سازمانی مرتبط نیستم آیا شما کامنت هایم را خوانده اید ؟
  من ده ها بار تکرار کرده ام نه با صاحب این سایت نه با علی ومحمد وحسن وحسین ونه با شاه وخمینی وشریعتی وجلال آ احمد نه سروش کاری ندارم
  روی سخنم با یک جریان مخرب است که بیشترین بار آن خرافه است وطبیعیست هر جریان چرخاننده دارد وهنگامی که من به ان جریان که دین از عوامل اصلی آنست باخشم می تازم این جنبانندگان جریان نیز خود را زخم خورده می بینند
  همین آقای نوری زاد آزادیخواه جدید ومدافع سرسخت آزادی بیان وعقیده تنها کاری که دربرابر نوشته هایم می کند حذف آن هاست از من دیگر مطلبی منتشر نمی کند
  شما فکر می کنید ایشان با این کارش سیگنال نمی دهند که اگر قدرت داشته باشند مخالف را حذف فیزیکی خواهند کرد؟
  ایشان از نوشته من میترسند وزورشان می رسد ان را نابود می کنند واگر قدرت داشتند من مخالف را نابود نمی کردند؟
  آقای مزدک
  آقای نوری زاد بسیجی هستند آن هم از نوع قالیباف که با چماق می آیند کف خیابان تا خواهر وبرادر وهم وطنان ما را بکوبند وشما هم فریب ظاهر سازی ایشان را در این روز های عوض کردن چهره می خورید وبه من می تازید
  من در چند سایت ممنوع النوشتن هستم از جمله تا کنون یازده بار یک مطلبم توسط این آزادیخواه جدید پاک شده
  وحرف من نیشتریست برای گشودن کورک خرافات وبیرون آوردن چرک آن از بدن جامعه خرافات زده ام همین وبس

   
 19. با درود

  هر کسی ذره‌ایی احساس آزادگی دارد لطفا موارد زیر را پیگیری کند:

  – از فاطمۀ صادقی (دختر صادق خلخالی ) سوال کند چه مشکلی با من دارد که مدام و در همه جا پا پی من میشود و با صرف پول و موارد دیگر به سانسور و حذف مطالب من میپردازد؟

  – چرا کلیۀ کامنت‌های من در سایت جرس بدست: فاطمۀ صادقی, سروش, فرزندان سروش و دیگران حذف شده, تماما علمی و با نهایت ادب و خشوع که در صورت هرگونه تردید و قول آقای نوریزاد در انتشار آنان, انتشار دهم.

  – چرا بیش از 50% مطالب و کامنت‌های من و حتا عکس من در سایت بالاترین بدستان همین افراد و یک زن دارای ثروت و نفوذ در سایت‌های مختلف بخصوص فیس‌بوک حذف شده؟ و به هیچیک از ایمیل‌های من در جویا شدن از علل این سانسور زشت از مسئولین سایت بالاترین پاسخی داده نشده, آدرس پاره‌ایی از این موارد بدینگونه است:

  https://balatarin.com/permlink/2012/4/17/2998659
  https://balatarin.com/permlink/2011/4/24/2473536
  https://balatarin.com/permlink/2011/4/19/2464930
  https://balatarin.com/permlink/2011/4/11/2452545
  https://balatarin.com/permlink/2011/4/10/2450381
  https://balatarin.com/permlink/2011/4/8/2446998
  https://balatarin.com/permlink/2011/4/1/2437428

  تعداد کامنت‌ها در این آدرسها حدود 50 عدد بوده که اکثر آنان علمی-فرهنگی-اجتماعی-روانشناسی میباشد, این مطالب حدود چند ماه پس از انتشار حذف گردیده.

  – چرا اولین کامنت من در تاریخ December 5, 2012 و با نوشتاری در نهایت ادب و اخلاق, بدست آقای نوریزاد یا احیانا کسان دیگر انتشار نیافته؟

  – چرا برخی دیگر از کامنت‌های من از جمله پاسخ به موارد خود ایشان و دو تن دیگر انتشار نیافت ولی کامنت‌های پس از آن انتشار یافت؟ البته در نهایت انتشار یافت ولی نوشدارو پس از مرگ سهراب.

  – چرا آقای نوریزاد در پیگیری من از دلیل حذف اولین کامنت و یا برخی دیگر هیچ پاسخی ندادند؟ بی شک همه میدانند که در صورت آگاهی از حذف و سانسور, افراد قادر به نوشتارهای بعدی و بخصوص با دقت و ظرافت نخواهند بود زیرا هر آیینه بیم حذف وجود دارد.

  – چرا وبلاگ تویتر مرا بهمراه عکس‌هایم ویران کردند؟ رذالت در آن حد که در پروفایل من نام کشورم را روسیه عنوان نموده‌اند, چند روز پیش پس از مشاهدۀ این ویرانه دیگر اقدام به اصلاح نخواهم نمود و تنها نام کشورم را تعویض نمودم.

  – چرا حدود پنح سال پیش نوشتن در فیس بوک را از من سلب کردند تا مجبور به خروج شوم؟

  – چرا تمامی سِرورهای آپلود عکس‌ها و فلاش‌ و موسیقی و فایل‌های من که در وبلاگ‌هایم استفاده میکردم پس از سالیان و ماه‌ها تلاش و زحمت به یکباره یا از کار میافتد و یا اکانت مرا حذف میکنند؟ آدرس برخی از این سرورها شامل اینهاست:
  http://shahruz.3owl.com/
  http://patrickaudibert.3owl.com
  http://www.fileden.com/SHAHRUZ

  آیا هیچ نظری در حذف چند سال کار و مشقت در آثار هنری شامل عکس, فلش, و انیمیشن و موسیقی دارید؟

  اکنون سه وبلاگ من با این آدرسها فاقد کلیۀ آثار هنری من میباشد:
  http://dr-shahruz.blogspot.com
  http://shahruz800.livejournal.com
  http://drshahrouz.wordpress.com

  – چرا در سایت‌های مختلف از جمله فیس‌بوک و لایوژورنال بطور مخفیانه مرتب مطالب زنی ناشناس را به من نشان میدادند و خواسته‌هایی داشتند, و به هنگام خودداری من شروع به انواع آزارها و سانسورها و سخنان زشت و حتا تهدید مینمودند؟

  – چرا پرسنل سایت گوگل مرتب به صندوق پستی من سرک میکشیدند, نامه‌های غیر رسمی میگذاردند, و برخی نامه‌ها را به دلخواه خویش حذف مینمودند, و در اعتراض‌های من هیچ پاسخی نمیدادند تا در نهایت مجبور به حذف اکانتم گشتم و صندوق پستی را به یاهو تعویض نمودم؟

  – چرا در سایت آزادگی مشکلاتی از جمله حذف آراء رای دهندگان را بر من اجرا نمودند, البته پاسخ کوتاهی دادند ولی غیر قابل قبول.
  – چرا پنج سال پیش در سایت فیس‌بوک آدرس زنی دیوانه و بی‌فرهنگ ولی ثروتمند و با نفوذ را به من نشان دادند و تقاضای رهایی یک سال کار مداومِ من را داشته و اتصال به آن آدرس را نمودند؟ چرا پس از استنکاف من پنجرۀ نوشتار را بر من قفل نمودند تا مجبور به انصراف و رهایی یک سال و نیم کار مداوم باشم؟

  – چرا حدود چند ماه پیش در یک سایت هنری ولی وابسته به آنان پس از یاری رساندن به فردی که تقاضای یک نرم‌افزار کمیاب را نموده بود, با الفاظ زشت مرا مواجه کردند و پس از چند روز مطلب مرا حذف کردند, آدرس آن چنین است:
  http://www.michelespaintshop.com
  نسخۀ بک‌آپ به همراه عکس و مدارک موجود است.

  – چرا در طی این پنج سال در اکثر سایت‌ها و بخصوص فیس‌بوک حتا یک نامۀ خصوصی من به افراد مختلف ارسال نشد؟! و گماردگانِ زن مذکور نامه‌های مرا میخواندند و گاهی با چند کلمۀ ابکی پاسخ میدادند.

  – از همه جالب‌تر و مضحک‌تر سایت لایوژورنال که مثلا روسی است یعنی بنده و بردۀ پول, بله با اخذ امکانات از فیس‌بوک با اصرار خواهان امری از من بودند و پس از استنکاف از جانب من شروع به ایجاد برخی مشکلات و حتا الفاظ زشت بر من نمودند, در حال حاضر وبلاگ مرا قفل کرده‌اند, این آدرس و پسورد بفرمایید خود امتحان کنید و از آنان پاسخ بخواهید:

  http://shahruz800.livejournal.com
  UserName: SHAHRUZ800
  Password: HsZ0UX1pJG1OD2v8rui397

  کسانی که به زبان روسی یا حتا انگلیسی مهارت دارند بی پرده از مسئولین لایوژورنال خواهان افشای نام آمر و رشوه دهنده باشند و وقت خویش را بیهوده اتلاف ننمایند, همچنین کسانی که دارای ثروت و یا امکان واگذاری امکاناتی به آنان هستند درنگ نکنند با مشخص شدن برخی نام‌ها پی به اسراری خواهید برد که حتا قابل تصور بر کسی نیست.

  اینها تنها پاره‌ایی از موارد بود, تمامی موارد با عکس, فایل و مدارک کامل است, لطفا طلب کنید تا انتشار دهم.

  در پشت داستان چند زن دارای ثروت و قدرت و نفوذ وجود دارند.

  پرسش 1: آیا رد تقاضاهای یک فرد یا افراد دیگر که در سطح علمی-فرهنگی و همچنین سن و ظاهر مطلوب شما نیستند میبایست به این بها بر شما تمام گردد؟

  پرسش 2: آیا کسانی که ادعاهایی دال بر آزادگی و مبارزه با سانسور و فساد و انحرافات داخل کشور دارند و با اخذ پول و امکانات بدترین و زشت‌ترین اعمال را بر شما به اجرا میگذارند, چه پیام و استنتاجی بر شما بدنبال خواهد داشت؟ آیا اینان که عدالت را در یک سایت نمیتوانند اجرا کنند در مورد یک کشور بزرک چه خواهند کرد؟
  من در این مورد خاص تا پاسخی از آقای نوریزاد دریافت ندارم به ایشان اتهامی نمی‌بندم و سخنان پیشینم صرفا شک و ظن با توجه به روییت مواردی از ایشان و موارد انبوه ظرف این سالیان از دیگران بوده, همچنین چنانچه آقای نوریزاد بفرمایند در مورد حذف برخی مطالب من تبانی با کسی نداشته‌اند یا کسی توصیه‌ایی به ایشان راجب من نداشته, میپذیرم, با این همه از ایشان خواهش دارم با صداقت هر موردی و از هر کسی که بوده به خوانندگان عرضه دارند و یا چنانچه قادر به افشا نیستند حداقل در این حد بگویند مواردی وجود داشته, این خواسته را از آقای مهدی خزعلی هم دارم که در مورد ایشان اطمینان کامل بر وجود مواردی هست.

  دقت داشته باشید بیشتر این موارد با عنوان “پیشگیری از خطر برای شهروز” به صاحبان سایت‌ها عنوان میشده, در حالیکه انگیزۀ آنان مسایل دیگری بوده که بخشی از این مسایل را در اینجا بازگو میکنم:

  – اخذ یا وعدۀ پول و امکانات از دو زن دارای ثروت و قدرت, نشانی‌ها و مطالب آنان منجر به احراز هویت دو تن از آنان بر من گشته, که هنوز بر من اطمینانی وجود ندارد که مطالبات خود آنان است یا برای فرد (زن) دیگری کار میکنند.

  – نگرانی و حسادت از شناخته شدن, برای مدتهای مدید افراد مختلف از جمله روشنفکران مذهبی اصرار فراوان در تعویض هویت من داشتند و دارند, و یکی از دلایل آنان از حذف مطالب من وادار ساختن به استفاده از هویتی دیگر است.

  – نگرانی و حسادت از الحاق من به سیستم, با توجه به اینکه ظرف پنج سال اخیر پیام‌هایی شفاهی و کتبی به طرق مختلف از داخل برای من ارسال گشته, برخی با روییت ظاهر داستان بیم و حسادت در این مورد را داشته‌اند, مطالب آنان مبنی بر هشدار و تشویق به دوری از سیستم موجود است.

  – استفاده از مطالب علمی و مکانیزم‌هایی که در سایت‌های مختلف تحت عنوان پست و کامنت تاکنون منتشر کرده‌ام, متاسفانه با سواستفاده از مظلومیت من در عدم اعتراض کار را بدانجا رسانیده‌اند که براحتی مطالب مرا حذف میکنند و از سوی دیگر استفاده‌های شایان توجهی از آنان به عمل میاوردند و با نام خویش انتشار میدهند.
  مرا هیچگونه بخلی در این جهت نیست و حتا بسیار خوشحال میشوم و اصولا دامنۀ علم و آگاهی‌های من با توجه به تحصیلات در رشته‌های پزشکی و علوم پایۀ ریاضی و مهندسی و هنر و کار عملی و تئوریک در برخی فنون و تکنولژیهای مختلف, در حدیست که پایانی بر آن مترتب نمیباشد, ولی نحوۀ کار آنان آنچنان منفعت‌جویانه و توام با اعمال زشت و حصر است که اصلا انگیزۀ مرا در تفکر و انتشار مطالب مفید کور نموده.

  مسایل و موارد زیاد است با اینحال آخرین پرسش را از کلیۀ خوانندگان به عمل میاورم:

  پس از مواجهه با آنهمه ایجاد مشکلات و سانسور و حذف و غیرو در این سالیان آیا شما دچار ناراحتی و عصباتیت نمیشدید؟ آیا توضیح و افشاء توسط صاحبان سایت‌ها و دیگر افراد که به هر نحوی در جریان قرار داشته‌اند حق شما نیست؟

  موفق باشید

   
 20. پاسخی به مزدک

  افاضات فرموده‌اید:
  «این افراد SHAHRUZ/nvfnv و چندتای دیگر که معلومه از فحاشان حرفه ای هستند بطور حتم از برادران بسیجی باشند.»

  جاهل (کسی که جهل بر افکار و قضاوت و نوشتۀ خویش دارد), من اگر وابستگی به کانون‌های قدرت داشتم اکنون با تحصیلات ریاصی و دکترای پزشکی و دیگر مدارک و مدارج و بیست سال سابقۀ کار در فقر مطلق زندگی نمیکردم!

  در کامنت بعدی مسائلی را در حد نیاز شرح میدهم.

   
 21. این یارو -خانم یا آقای نگار ل- ملت را خیلی هالو فرض کرده. قشنگ همان آموزشهای گرفته را اینجا بلغور کرده. بیچاره! کدوم آدم حسابی عقلداری است که نداند این فرمایش های تو از کجا آب میخورد؟ ولی در عین حال خیلی هم خوب شده که این خانم/آقا به این ترتیب مشت خودش را -خودشون را- واکرده و شیوه های کارشان را افشا کرده. هر چند این هم نبود باز مردم میفهمند چی به چیست. پس برای چیست که بزرگان اینقدر از روشنگری وحشت دارند و در و بوم دنیا را یسته میخواهند؟ تا مبادا کسی بویی ببرد! غافل از اینکه دیگر نمیشود چشم و گوش مردم را بست. هرچند شماها اینجور شرم آور فرار به جلو پیش بگیرید.

   
 22. با درود به اقای نوریزاد عزیز،

  این نوری همدانی فعلا چند دهه هست که در کنار آن مکارهٔ بنده پول و توجه،//// را پشت سر خود قطار کنند، رسیده اند و هم برای بقای خیمه و خرگاهی که خودشان از اجزا لاینفک آن بوده و هستند، از هیچ رذالتی در هیچ حد و مقیاسی فرو گذار نمی‌‌کنند.حالا کسی‌ بیاید در روز روشن چراغ بگیرد تا شاید یک از چند هزار در بین این قماش و قشر و لباس بیابد که بویی از آدمیت در او پیدا شود که خواندن داستان زی‌ طلبگی وی در این قحطی مطلقه بر باورمندانی واجب گردد.

   
 23. من هیچ مشکلی با شما نداشتم, لحن صحبت و حذف مطلبم باعث عصبانیتم گردید.
  لصفا با زبان خودتان در همین جا برای دیگران توضیح دهید.

  —————–

  سلام دوستان
  جناب شهروز انسان شایسته و پسندیده و دوست داشتنی است. بعضی وقتها عصبانی می شوند. به دل نگیریم.
  خوب شد؟
  با احترام

  .

   
 24. این افراد SHAHRUZ/nvfnv و چندتای دیگر که معلومه از فحاشان حرفه ای هستند بطور حتم از برادران بسیجی باشند.والا هیچ کردب که آدم سالمی باشد به فحاشی آنهم به کسی که هم از گذشته خود پوزش خواسته و هم صادقانه و بی امان برای آزادی و حقوق دیگران مبارزه می کند نمی پذدازد.بنابراین دوستان مواظب این برادران و افراطیون باشید.بگذارید هرچه میخواهند بنویسند تا مردم بهتر به ماهیتشان پی ببرند.

   
 25. باسلام . نگرانی ما از همان است که بعضی از آنها همان نیمچه عقل را هم نداشته باشند و کاری بکنند که درست میدانند و ثواب آنرا برای آن دنیایشان در نظر بگیرند . بهر صورت شما بیشتر مواظب باش. خدانگهدار دلاور .

   
 26. سلام آقا و یا خانم نگارل
  واقعا به آقای حسین شریتمداری بخاطر وجود شاگردانی امثال شما و این که خودش را با شما تکثیر کرده باید تبریک گفت درج نظر تان برای تمرین در سناریو نویسی برای کیهان بسیار زیباست حتما برای کلمه به کلمه آن اجری عظیم خواهید گرفت .

   
 27. محمّد خیلی عزیز من (و خیلی‌ها)

  دکتر “رضا حیدرپور”، همان پزشکی که گواهی داد بر وجود آثار شکنجه بر بدن “ستّار”، را در بند کرده‌اند.
  تو به احتمال زیاد این را پیش از من می‌دانی.

  من احساس خطر می‌کنم!

  بایستی با طرح قصّه‌ی او و مطالبه‌ی حقوق انسانی او و پی‌گیری امرش
  از تکرار احتمالی فاجعه‌ی پزشکان شرافتمندی هم‌چون “رامین پوراندرجانی” و “عبدارضا سودبخش” پیش‌گیری و جلوگیری کنیم …

  ای کاش من صد یک زلال روح تأثیرگذار محمّد نوریزاد را می داشتم و می‌توانستم از این بابت تأثیرگذار باشم.
  امّا خدا هر نعمتی را به هر کسی عطا نمی‌کند …

  از این روی است که منِ دست‌کوتاه، تلاش می‌کنم به درازکردن دست التماسم که …

  محمد عزیز

  رضا حیدرپور را نباید بگذاریم در گمنامی و بی‌یاوری بماند

  من هیچ او را نمی‌شناخته‌ام از پیش
  امّا نمی‌دانم چرا دلم این‌قدر شورش را می‌زند
  از وقتی خبر در بند شدنش را خوانده‌ام

  روح بلندت را نیاز است به حمایت او ویادداریش در اذهان عمومی

  سلامت باشی …
  پایدار که هستی

  ارادت

  نگران

   
 28. سلام دوستان
  حتما شما هم با افرادی که برای غلبه کلامی بر حریف به هتاکی و فحاشی روی می آورن برخورد داشته اید. اگر بخواهیم به صورت ساده این معضل اجتماعی را که به طور مثال در همین وبلاگ هم وجود دارد واکاوی کنیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  پروسه ای که در ذهن این افراد ایجاد می شود و باعث پرخاش، هتاکی و نفرت پراکنی می شود به این شکل است: آنها خود را برتر می پندارند و حریف را با القابی مانند خائن، جنایتکار، احمق و سایر صفات نفرت انگیز در ذهن مرور می کنند و شروع به حمله می کنند. این حمله که معمولا به صورت پرخاش های کلامی، دشنام و در بدترین حالت نزاع فیزیکی صورت می گیرد معمولا باعث عقب نشینی حریف شده و از این رو است که شخص متخاصم احساس پیروزی می کند. موردی که این افراد از آن نا آگاه هستند این است که عموم کسانی که از سلامت روانی برخوردارند به طور طبیعی با این افراد درگیر نمی شوند. ولی متاسفانه این امر باعث جری تر شدن آنان می گردد و این روش را ادامه می دهند. شاید بهترین روش برای برخورد با این افراد، دعوت آنها به آرامش و نشان دادن روش صحیح گفت و گو به آنان باشد. موضع گیری در مقابل آنان، راه به جایی نمی برد و بی توجهی شاید روش مناسب تری برای برخورد با اینگونه افراد باشد. متاسفانه در فضای مجازی دسترسی به این افراد وجود ندارد ولی دوستانه از آنان تقاضا می کنم که به یک روان شناس کارآزموده مراجعه کنند تا بتوانند بر گفتار خود کنترل بیشتری داشته باشند. و به ای نکته توجه نمایند که اگر سایرین هم از روش آنان برای تخریب و هتک حرمت رقیب استفاده کنند، آیا جایی برای تبادل اندیشه باقی می ماند؟
  با احترام
  بردیا استقامت

   
 29. نظر دهندگان محترم
  مسئول بوجود آمدن حکومت استبدادی و دیکتاتور ی مردم میباشند.
  95 میلیارد دلار یکی از سرمایه های لو رفته آقای خامنه ای میباشد. ظاهرا اکثر مردم از مشکلات اقتصادی می نالند. سپاه هم که از چاه آبریزگاه عمومی و خصوصی و فاضلاب خالی کنی تا خرید و فروش نفت و قاچاق این چیز و آن چیز مشغول خدمت است. جوخه های اعدام شیخ لاریجانی (یکی از حلقه های خودی اقای خامنه ای) هم که فعال است. فرهنگ اکثر مردم هم که رو به زوال است. ایران و ایرانی هم که تحت تحریم بین المللی قرار دارد. وضعیت آب و محیط زیست مملکت هم که روبه وخامت است. آقای خامنه ای و تفاله چائی خور ایشان مانند حسین شریعتمداری (مفتخر به بازجو و شکنجه گر بودن رژیم ولایت مطلقه فقیه ) و شیخ مصباح یزدی و شیخ احمد خاتمی و شیخ احمد جنتی (اگر هنوز هوش و حواس دارد البته) و امثالهم همصدا با اسرائیل و عربستان صعودی و ترکیه و شیخ نشینهای خلیج فارس و روسیه و چین مخالف تعامل ایران با جامعه بین المللی هستند. کشاورزی و صنعت سیر روبه فلاکت را بتندی طی میکنند. و کلا ایران و ایرانی در اکثر موارد شناخت شده بشری در رطبه تحتانی چارت قرار گرفته است.
  سئوال این است که: ما ایرانیها به امید حق چه زمانی از خواب غفلتی که خود را بدان زده ایم بیدار خواهیم شد؟
  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) – که پله اول پیشرفت ایران است – در فرهنگمان نهادینه شود و دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  مهدی

   
 30. نگارل برادر گمنام امام زمان با این مزاح مسخره هم نمی توانید به روی سیاه تان رنگ بزنید.همه مردم میدانند کی آنها را می کشت و می ترسید جنازه را تحویل دهد.به قول شیرین عبادی«این چه نظام پرقدرتی است که از جنازه می ترسد؟» یک رژیم عقب افتاده با افکار پوسیده بزور اسلحه دوام نمی آورد و هر آدم کم عقلی برای بقای این فاسدان دزد جنایت کند باید پاسخگو باشد.

   
 31. مسعود ازآمریکا

  سلام خدمت استاد نوري زاد
  استاد من ساكن امريكا هستم و براي ايرانيان داخل امريكا قشر انديشمند و تحصيل كرده و به نوعي اينده سازان ايران عزيز ، امرئ ضروري هستش كه با ديدگاههاي ازادي خواهانه شما استاد گرامي اشنا بشن ، در صورت تمايل به انعكاس ديدگاههاي أزادي خواهانه شما با افتخار در خدمت شما هستم
  با تشكر
  مسعود

   
 32. سلام
  وزارت اطلاعات سپاه راه افتادن تو مدارس توسط بسیج دانش آموزی و نمایندگان تندرو که خدا میدونه حتی یک روزنامه هم در روز نمیخونن دارن ذهن بچه ها رو بقول خودشون تخریب میکنن(البته بعضی ها هم جلوشون موندن) و بر علیه دولت روحانی تو کلاس های وزارت آموزش پرورش زیر نظر دولت توهین میکنن و تازه دارن به نفع احمدی نژاد تبلیغ میکنن(به جان یدونه دخترم)که بله اینها دارن دست آوردهای نظام باطل میکنن و با آمریکا دارن صلح میکنن و دارن کشور نابود(!!!!)میکنن و ………………..وای من امروز خدایی سر درد گرفتم……حرکتی بر علیه اون ترتیب بدین و حتی تو شبکه های اجتماعی…..اگه تونستم بخشنامه تهیه کنم میفرستم…

   
 33. نوید:
  جناب نوری زاد عزیز سلام
  در مورد سفر صلح و دوستی گفتید که به راستی از زیباترین واژه‌های تمام بشریت است . خواستم هم تشکر کنم و هم اولین نفری باشم که برای شروع از شما صمیمانه دعوت کنم تا به شهر پاییزی ما ” گرگان ” تشریف بیاورید .
  با کمال و تمام آماده‌ی پذیرایی از شما تا هر مدتی که خواستید هستم .

  دوستدار شما
  نوید

  ————————

  نوری زاد:
  سلام نوید گرامی. حتما . اما آیا اجازه می دهید از استانهای محروم شروع کنم/ گرچه استان گلستان نیز درجای خود محرومیت هایی داردکه درجای خود بهت انگیزاست. با احترام

  ——————————-

  نوید:

  جناب نوری‌زاد عزیز ممنون برای پاسخ و پذیرا بودن دعوت من
  هر زمان که امکانش بود و تشریف آوردید به این دیار ، من و دوستانم تمام قد درجهت تحقق این هدف انسانی شما هستیم و ذره‌ای هم برای رساندن پیام شما به دیگران کوتاهی نمیکنیم و همانطور که فرمودید ، نقاط محروم در این استان هم زیاده بخصوص که اهالی ترکمن وسنی‌نشین دیر زمانیست که در این وادی زندگی میکنند و البته با سختی و فشار فراوان .
  این شماره تلفن منه و خوشحال میشم کمک کوچکی انجام بدم که کمترینش پذیرا بودن شماست برای هر مدت زمان امکان
  0000000000
  با سپاس

   
 34. سلام بنظرشما ایران درآینده نزدیک چگونه خواهدبود

   
 35. about an hour agoMorteza Zohoori Shoar
  درود بزرگوار.امیدوارم که حالتان خوب باشد.میدانم که این روزا درگیر سفرهایتان هستید .من از این بابت خوشحالم و منتظر می مانم که روزی روی ماه شما رو ببوسم.
  بزرگوار چندی پیش حرفهایی درباره اعتیاد در ایران زدید و به عامل اصلی آن به درستی اشاره کردید.حرفهای شما بازتابی داشت هر چند سنگین برای یه عده.
  امروز از شما بنده حقیر به عنوان عضو کوچکی از یک نهاد مدنی تحت نام جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) درخواستی دارم.
  5 شنبه این هفته رویدادی در یکی از محله های تهران(فرحزاد) روی خواهد داد و دانشجویان و مردم یک صدا بر ضد اعتیاد شعار خواهند داد و دست یاری به سوی معتادین این منطقه دراز خواهند کرد.
  من از شما خواهش میکنم این خبر را از صفحه خود به اطلاع دوستدارانت برسانید.
  این جمعیت دارای مجوز از وزارت کشور و نیروی انتظامی و دارای مقام مشورتی از سازمان ملل می باشد.برای داشتن اطلاعات بیشتر از لینک های زیر دیدن فرمایید

  https://www.facebook.com/sosapoverty
  https://www.facebook.com/events/387561064710583/

  امروز یکی از طراران بزرگ زمان ما اعتیاد است.اعتیاد به هر چیز، از مواد مخدر گرفته تا اعتیاد به بی غیرتی و خرافه پرستی و سکوت در برابر آنچه که در جامعه می گذرد.
  این ایونت
  https://www.facebook.com/events/387561064710583/
  درست شده است تا نشئگی یک جامعه را بهم بزنیم.
  جامعه ای که در نشئگی اش نمی فهمد چه بر سر فرزندانش میآید…
  جامعه ای که در بی خبری اش هر روز در گوشه گوشه این سرزمین کودکان از اعتیاد پرپر می شوند در حالی که فریاد یاری سر می دهند ولی کسی نیست که به فریادشان برسد…
  جامعه ای که در همین نشئگی، داعیه آزادگی هم سر داده است.
  جامعه ای که نمی داند وقتی می گویند «ایران رتبه نخست در مصرف مواد مخدر و محرک را دارد» یعنی چه؟
  جامعه ای که نمی داند ایران امروز خلاق ترین کشور در مصرف مواد مخدر است به طوری که کودک سه ماهه معتاد دارد!
  جامعه ای که دربرابر پدر معتادی که به فرزندش تجاوز می کند و بعد او را می کشد، بی تفاوت است… بی تفاوت… بی تفاوت…
  این ایونت درست شده است تا نشئگی یک جامعه را بهم بزنیم.

  **************************************************
  وعده ما: ساعت 16:30 پنجشنبه 23 آبان
  مکان: یکی از محله های اعتیاد زده شهر تهران (محله فرحزاد).
  آدرس: تهران، خیابان فرحزاد، خیابان امام زاده داود، روبروی کوچه رمضانی، کوچه عمویی، خانه علم فرحزاد تهران

   
 36. در سفر صلح و دوستی همراه محمد نوریزاد هستم. این سفر یک نیاز است و باید همراهش شد. شما هم می توانید همراه ما باشید. چرا که نه. امروز تکنولوژی این امکان را برایمان فراهم کرده است.مهم نیست که با من و نوریزاد چقدر تفاوت در فکر و اندیشه دارید ، اگر تنها در صلح و دوستی با هم موافقیم خیر پیش!

   
 37. گمشو حیوان رذل و دست از مردم فریبی بردار.

   
 38. دعا گوی نوریزاد

  ایکا ش یک “شیخ علی تهرانی “هم پیدا می شد و حقیقت ماجرای ترور بهشتی ودوستانش را برای ملت ساده دل برملا می کرد!!

   
 39. آقای نوری زادعزیز شیخ علی تهرانی ازمیان روحانیان شاید بتوان گفت اولین فردی بودکه به ماهیت رژیم پی برد از سال 58و59 اولین مخالفتهای خود را به روند تحولات کشور نشان داد وشبنامه ها ویا نوشته های در تظاهرات بر علیه اومنتشر میشد بااین مضمون که مدتی در دیوانه خانه گذرانده وتحت درمان بوده است وتهمت جنون به او زدند ویا اینکه اوبا انتصاب خامنه ای به امام جمعه تهران حسادت داشته وخمینی خامنه ای را براو ترجیح داده فریادهای اعتراض او به جائی نمیرسید وچون از دستگاه ترور ووحشت رژیم خبر داشت ومجبور به ترک کشور شد که شاید با روشنگری مسیری را که رژیم در آن پای گذاشته افشا کند .رفتن او به عراق تاثیر سخنان افشاگرانه اورا کم اثر کرد شاید اگر به اروپا میرفت بهتر بود.من خود به گفته های او میخندیدم وبه تعبیری او راشیخ شیطان بغدادی قلمداد میکردم سوز دل او را به تمسخر میگرفتم غافل از اینکه خود در چه میدان مینی قدم میزنیم امروز سالها گذشته ونسل جدید از سوز گداز آن سالهای این مرد خبر ندارد او به رهبر انقلاب میگفت خدالعنتت کند توسر امریکا هم کلاه گذاشتی حال ما مانده ایم وعمرهای هدر رفته برای آرمانهای پوچ که اگر کسی با حرف هدایت یافت چه خوب وگرنه اورا با شمشیر آدم میکنیم نمیدانم این حق را ما از کجا آورده بودیم نمونه بارز آن را امروز در عراق سوریه ودیگر کشورهای اسلامی به شکلی نفرت انگیز شاهد هستیم

   
 40. salam baradar va rahnama nurizade aziz.besyar tajjob karardam az zende boudane sheykh ali tehrani damade rahbar chon salha pish shenide boudam az donya rafte ast yadam miyad bad az hokme emam khomeyni be aghaye khameneiebe semate emam jomeye tehran sheykh bar ashoft va eteraz kard chera shakhse bi taghvaee ro dar in jaygah gharar dadid .be har hal agar mishod ye joori be ishan dast rasi dasht pasokhe soalate besyari ra dar dorani ke dar iraq boud azash shenid.

   
 41. سلام آقای نوریزاد پیشنهادمیکنم اقدام مهمی که معاون صنعت ومعدن درانجامش ازجان شیرین خودمایه گذاشت به هرنحوی رسانه ای شود ومردم قدرشناس دررسانه های اجتماعی ازخانواذه ایشان دلجویی کنندضمنا مواظب خودتان باشیدشمادیگرمتعلق به خودتان نیستید بلکه ماهم ازشماسهم داریم باتشکرازشما سلام مرابه خانواذه محترم برسانید ارادتمندشما”ر.پ ش ک”

   
 42. سلام آقای نوری زاد
  ایول خوش ذوق
  سفر صلح ودوستی با بغل بغل شکوفه بابا چی میشه
  راستی از یکنفر پرسیدم چرا نوشته های من درسایت آقای نوری زاد منتشر نمیشه میفرستم بعد ش گفته می شود پس از بررسی منتشر می شود ولی نمی شود
  آن یکنفر گفت آقای نوری زاد شما را بند کرده
  خوب عزیز بزرگوار همین کاری که ظالمان می کنند تو به نوعی برسر من آوردی بند کردن خوب نیست
  ما را از بند آزاد کن بالاخره من از بند نجات پیدا می کنم وبعد……….

   
 43. آقا مصطفا سلام
  این موری زاد بی انصاف منو بیرون کرده وگرنه سندی تقدیم می کردم که کیف کنی
  لعن الله علی قوم ا لظالمین

   
 44. سلام اقای نوریزاد من واقعن از سفری که میروید نگرانم تا برنگردید ارامش نخواهم داشت یک هموطن

   
 45. نوري زاد عزيز
  ايام محرمه و عزاداري ها داغه داغه يكي از اين مداح ها كه اسمش محمود كريميه و توي چيذر مداحي مي كنه حالا انصافا نمي دونم خودش تو جريانه يا نه يكي به اسم اون از يك مركزي كه پايين ميدون انقلابه و اسمش پاساژ مهستانه از كساني كه سي دي هاي هيئت رزمندگان رو تو ايام محرم منتشر مي كردند شكايت كرده به دادگاه فرهنگ و رسانه كرده و اين بنده خداها الان به قيد ضمانت آزادند تا حكم كيفري اونها به جرم پخش سي دي هاي مداحي حاج محمود كريمي صادر بشه .

   
 46. سلام آقای نوری زاد عزیز

  خواهشی از شما دارم. در فضا ومحیطی که فعالیت حسین گونه وابوذر گونه خود را شروع کرده اید چشمهائی شما را دنبال میکنند
  وشاید هم که بخواهند جا پای شما بگذارند لذا انتخاب مسیر آگاهی بخش را بیشتر از طرف شما میطلبد . واما خواهش من اینستکه
  سراغ امثال آقای شیخ علی تهرانی نروید واگر هم بلحاظی رفتید آنرا بعنوان یک کار ثمر بخش در فضای مجازی مطرح نفرمائید . اول اینکه
  من به ( دشمن دشمن من دوست من است) قائل نیستم وملاک بایستی حق باشد . در ثانی ایشان که در زمانیکه فرزندان ملت در
  جنگ شهید میشدند در رادیو عراق مثلا پته اینها وعقاید اینها را آب میداد . لذا چیزی از نا گفته ندارد واگر هم از گذشته اش نادم است
  بیاید از گذشته خودش ودوران دادستانی خودش و احکامی که خودش داده صحبت کند . در ضمن واقعا شما که هفت بطن اینها را
  میشناسید چگونه به خاطرات ومستندات ایشان اعتماد میکنید که به فرزندانشان پیشنهاد انتشار داده اید و آیا واقعا مثلا خاطرات
  آقای هاشمی همه حقیقت است ویا موثر ترین اطلاعات که میتواند این مردم را آگاه کند از آن حذف شده . واما راز سرزندگی ایشان
  را نفرموده اید . عمده این قوم از زحمت کشیدن برای گذران زندگی خود وخانواده مستثنی هستند در ثانی مزاح نیست ولی اگر
  نمیدانید بدانید که تریاک آنهم نوع اعلا اش به خیلی ها و این قوم عمر طولانی و سر حالی میآورد .
  همچنان از خداوند سلامتی و تداوم و موفقیت در اهدافتان دارم

  با احترام

   
 47. اينان در حق كشته ها نيز تبعيض مى نهند.بارها فكر كرده ام كه چرا فاجعه سينما ركس،اين سند جنايت و خشونت عريان را به دست نسيان سپرده اند اما همه ساله براى كشته هاى هفت تير با بوق و كرنا و عدد دروغين ٧٢ مراسم مى گيرند.چه فرقى است ميان كشته شدن مرزبانان و اعدام فله اى زندانيان يا كشتار پناهندگان سياسي بي سلاح در اردوگاه اشرف فارغ از عقيده يا اعمال مجرمانه سران آنها .به لحاظ حق حيات چه فرقى است بين جان بسيجى و جنبش سبزى.؟اينها از خون و خشونت كسب معنويت مى كنند و در زندگى نيز افكارشان از جسمانيت و بردگى گوسفند وار فراتر نمى رود.البته از تمام گوسفندان جهان از بابت اينمثال ناشيانه پوزش مى خواهم.نوريزاد عزيز اگر مقدور بود نامه زنده ياد مصطفى رحيمى به امام خمينى را منتشر كنيد اين مرد بزرگ در سال ٥٧نهضت نامه نگارى را آغاز كرد،و آنچه را ما پس بينى مى كنيم پيش بينى كرد.ما در اين جمهورى جسمانى گرفتار قومى شده ايم كه ديگر جز با زور و ارعاب نمى تواند خود را نگه دارد .انتخاب روحانى هم به قول آقاى خاتمى دلدبستن مردمى آشتى جو و متمدن به يك روزنه بود .اكنون مى بينيم كه همين روزنه نيز براى زورپناهان قابل تحمل نيست .اينان از خشونت و جنگ و بحران و جهل كيسه مى اندوزند و كمترين اثرى اخلاق و انسانيت در آنها نيست .ياد فاجعه سينما ركس از زبان شما تأثير ديگرى دارد ور نه من با هر فرد عادى كه صحبت كرده ام گفته است:كار خودشونه مگر شاه مرض داشت كه با اين حركت ديوانه وار خود را منفور تر كند .اين فاجعه كار همون كسانيه كه در دهه اول با شعار تمامت خواهانه حزب فقط حزب الله با چماقدو تيغ موكت برى به جان جمعيت هاى دگر انديش مى افتادند و خشونت مى زاييدند و سينما و كتابفروشى آتش مى زدند و بهايي مى كشتند و بعدها كسانى را كه با قلم و كلمه حرف مى زدندى با گلوله و كارد پاسخ دادند .ازداشكالات تايپى عذر مى خوام .نوريزاد تو به خودت تعلق ندارى .بايد جانت را را تا آنجا كه ممكنه به خطر نندازى .قلبا دوستت دارم و سايت تو هر روز شعله اميد در دلم بر مى افروزد .خود خواهى مرا ببخش

   
 48. سلام استاد.
  آیا روزی را خواهم دید که کشورم از این باتلاق فلاکت و نیستی خارج شود؟ آیا به راستی می توان آن روز را دید؟
  استاد گرامی امیدوارم همیشه سلامت باشید.غبطه می خورم به این شجاعت شما…
  شما الگوی بسیاری هستید.چطور می توانم به شما در این راه مقدسی که آغازکرده اید،یاری رسانم…
  به امید روزی که ایران از چنگال این غارتگران و اشغالگران بی رحم و حیله گر خلاصی یابد…
  موفق و پاینده باشید.

   
 49. آقای مصطفی اگر nvfnv از معتبرترین کتب شیعی هم برای شما سند و مدرک بیاورد، مانند قبل باز با یکی دو استدلال کیلویی همه را به یکجا نامعتبر میخوانید. این اسناد و مدارک برای شما جزم اندیشان هیچ فایده ای ندارد

   
 50. جناب نوری زاد عزیز

  چند نظر اخیر من همگی در انتظار بررسی مانده اند! نمیدانم مشکلی پیش آمده است؟

  با سپاس
  بردیا استقامت

   
 51. ذکرمطالب این چنین مانند افشای جنایت های حرامیان وظلمه واقعه عاشورا توسط زینب قهرمان درمسجد شام می باشد وبه قول شریعتی /پیام/….. بنابرین بزرگترین کار را فردی صادق مانند تو درین روزگار پراز ظلمت انجام میدهد!…

   
 52. جناب نوری زاد
  نوشته بسیار شوک اوری بود خصوصا خاطره شیخ علی تهرانی از جریان سینما رکس ابادان یعنی اقایان مانند کمونیست ها از هر وسیله ای حتی جزغاله کردن مردم بی گناه برای رسیدن به قدرت فرو گذار نکرده اند البته نمونه حی و حاضرش سوریه و اوضاع فاجعه بار مردم مظلوم انجا خود باز نشانی از همان قصه است گویا

   
 53. سلام آقای نوری زاد
  من هم با شما موافقم لعنت به این عمل کثیف لعنت به خود زنی لعنت به سیاست کثیف
  چقدر هم زیاد است این کار پست
  دایی من یکی از سران ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی بود شما اورا خوب می شناسید چون او هم در اوین زندانی بود دو سال پیش عید نوروز رفته بودیم تهران پیش داییم او و بابام داشتن با هم حرف می زدن و من میشنیدم داییم می گفت ندا آقاسلطان و خواهرزاده میرحسینو خودمون کشتیم میگفت خیلی لباس شخصی ها که مردم رو کتک می زدن بچه های ستاد خودمون بودن می گفت بچه های سپاه و نیرو انتظامی که میشناختیم شون می رفتیم در خونه شون و بهشون می گفتیم موقع سرکوب مردم باتون هاشونو توی پای مردم نزنن توی سر مردم بزنن و خیلی چیزای دیگه حالم ازش به هم خورد
  همه جا همین جوره آمریکاییها برجای دوقولوشونو می ترکونن میندازن گردن افغانستان یهودیا مخالفای یهودیشونو میکشن اسمشو می ذارن هولوگاست از فلسطینیا انتقام می گیرن
  نوری زاد توی این سفرت خیلی مراقب رفقای دایی من باش. سوژه ی خوبی هستی برای بدنام کردن مخالفاشون راستی یادم اومد داداشم یه دوستی داشت توی اهواز میگفت چند سال پیش وهابیا شورش کردن سپاه و بسیج ریختن کنترل شون کنن جنگ مسلحانه شد می گفت خودم دیدم یه نفر بالای پشت بون خونه شون یه کلاش گرفته بود دستش چندتا تیر طرف بسیجیا می زد چندتا تیر طرف وهابیا یکی از اینا می کشت یکی از اونا
  خلاصه این سیاست پدر مادر نداره. یه وقت دیدی هوات کردن نوری زاد
  وقتی به یه دختر جوان رحم نمی کنن به توی پیرمرد رحم کنن

   
 54. محمد نوری زاد

  ببببب

   
 55. سلام
  مرد بزرگ
  من هم اگر بخواهم می تونم در سفر صلح و دوستی همراه شما باشم ؟

  ——————

  سلام آقا مهدی گرامی. این سفر اگر به تنهایی انجام گیرد شاید کم خطرتر و کم حاشیه تر باشد. گرچه من قلبا دوست دارم درکنار شما عزیزان باشم. روی گل شما را می بوسم

   
 56. آقای نوریزاد گرامی
  هر ایرانی که ذره‌ای از انسانیت بویی برده باشد شما را قلبا دوست دارد. شما را به خدا مواظب خودتان باشید. به هر شهر و دیاری می‌‌روید مرا هم یاد کنید. آرزو داشتم در این روز‌های سخت در کنار هموطنانم باشم ولی‌ اجبارا راهی‌ دیار غربت شدم، مرا به یاد بیاورید زمانی‌ که دست آن رادمرد کرد را در دست می‌‌فشارید، مرا به یاد بیاورید زمانی‌ که در مقابل آن هموطن عرب زبان، به استواری او در میهن دوستیش کرنش می‌‌کنید، مرا به یاد آورید وقتی‌ دست هموطن بلوچی را در دست گرفته اید و با او از بیدادی که بر او رفته صحبت می‌‌کنید. اشگ چشمم اجازه نمی‌‌دهد بیش از این بنویسم. چون نمی‌‌دانم چطور می‌‌توانم ویدئو سخنرانی آرتین کوچولو را برایتان ایمیل کنم از یکی‌ از دوستان فیسبوکم خواهش می‌‌کنم زحمت این کار را بکشد

   
 57. سلام آقای دکتر
  چند شب پیش متن نوشته شما (من برای تو عزاداری نمی کنم یا حسین) را مکتوب کردم و بدون واهمه از عواقبش به سخنران هیئتی دادم که شناختی از او نداشتم، گویا شما را نمی شناخت فردای آن روز از ابتدا بهائیت را کوبید به گمان برای شناخت شما تحقیق کرده بود و فعالیت های زیبای شما را دیده یا شنیده بود.

  این سخنران خود از حکومت دل خوشی ندارد، میگفت: نوری زاد با خامنه ای دوست بوده حتما سر پول و مقام دعواشان شده.
  (البته من دیگر در آن مجالس شرکت نمی کنم)

  خلاصه اینکه استاد محترم شما راه سختی پیش رو دارید و در این راه خطرهای بسیار، هم از جبهه رو به رو تیر میخورید و هم از جبهه پشت سر. برای شما آرزوی پیرروزی میکنم.

   
 58. سلام
  آقای نوری زاد خواهشن به شهر کرمانشاه بیاید چون شهر اصلاح طلب کرمانشاه ،بعد از سفر رهبری تند روها فعالیتشونو بیشتر کرده اند و امکان قدرت گرفتن تند روها زیاد شده و من شخصا به عنوان یک ایرانی از این جریان هراس دارم.
  شاید سفر شما تلنگری باشد بر پیکر جامعه اصلاح طلب کرمانشاه و سنگین تر شدن کفه آزادی خواهان کرمانشاه
  با تشکر از اینکه اولین شهر را برای سفر خود کردستان انتخاب کرده اید
  به امید دیدار شما در شهر کرمانشاه

   
 59. سید ابوالفضل

  سلام آقای نوریزاد عزیز
  سلام بر شما
  سوالی داشتم . آیا این علی تهرانی همان است که می گویند شوهر خواهر رهبر است و چند سالی در عراق بود و در آن جا با جمهوری اسلامی مخالفت می کرد ؟سپاسگزار می شوم که پاسخ دهید .
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

  ———————-

  سلام آقا سید گرامی
  بله ایشان هموست.
  .

   
 60. سید ابوالفضل

  سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
  **************************
  آقا یا خانم “ناشناس ” گرامی
  سلام بر شما
  در کامنت روز بیستم آبان ماه خودتان مثل دفعات قبل مرا مورد عنایت قرارداده اید و هرچه از گل و گلاب که دم دستتان بوده ، برمن افشانده اید . و خیلی هم حیف و حسرت کشیده اید که ” حیف که مریم نیست تا یکی ات را ده تا جواب دهد تا شاید دست ازاین آپارتاید بازی برداری” . و خطاب به من نوشته اید که : ” آقای ابوالفضل شما که عادت کرده ای با این و آن سرشاخ شوی و دائم سخن از استدلال بگویی ممکن است بفرمایید به چه استدلالی خود را برتر از دیگران می دانی و از کلمه ی سید برای خود استفاده می کنی؟”
  البته به این اندازه هم بسنده نکرده و در ادامه آورده اید که : ” شما زورمی زنید تا هرجور شده این دین و مذهب را پایدارنگهداری تا درکنارآن بتوانی سید و سادات و آقا و سرور بمانی وگرنه خوب می دانی که این فرهنگ به هرکجا پاگذاشته جز خرابی چیزی ببار نیاورده است .شما مثل کسانی می مانید که برای ماندن درجاه و مقام کاذبشان حاضرند یک ملت را قربانی کنند اما از شان آنها کاسته نشود.”
  “ناشناس” گرامی !
  من نه کسی هستم و نه جاه و مقامی دارم . سید هستم . اما مفهوم سید بودن من آن طور که شما تعبیر کرده ای ، برتری و آن هم “آقا”یی نیست . من معلمی هستم که ریاضیات می آموزد و زمان مازادش را در شرکتی کار می کند . اگر این مرتبت را نیز ( که من از نظر معنوی برای آن ارزش بسیار قائلم ) از من دریغ کنند ، نه که مهم نباشد ، اما دنیا برایم به آخر نمی رسد . شاید بتوانم با اتوموبیلی که دارم ، اموراتم را بگذرانم . اما برای نگه داری این اندک نیز دریوزگی نخواهم کرد . هرگز هم به دنبال این نیستم که شما را متقاعد کنم که از عقاید خودتان دست بردارید و مثل من فکر کنید . “لکم دینکم ولی دین ” .
  دوست نازنینم !
  جاه ومقامی که ندارم هیچ، هیچ هم نیستم . ” آقا” ، “برتر” ؟!!! تو بگو خاکسار . تو بگو خاک نشین . به گفته ی حافظ : ” سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم” . بااین حال دلی مهربان دارم . دیگران را بسیار دوست می دارم . از جمله شما را . شما دوست ندیده و “ناشناس” را . و نیز به “گفتگو” اعتقاد دارم . به همین دلیل و گاهی بدون هیچ دلیلی ، فکر می کنم که تجربیاتی دارم که می توانم آن را در اختیار دیگرانی بگذارم که دوستشان دارم . از همین دیدگاه ، گاهی نظرات دوستانم را نقد می کنم . نه ! هرگز به قول شما با کسی “سرشاخ” نمی شوم . ولی اگر به نظرم برسد که یکی از دوستانم در نظر یا عمل اشتباه می کند (یا حداقل استنباط من این طور است ) ، نظرم را می گویم . اطمینان دارم که چون از چنین دیدگاهی نقد می کنم ، حرفم سرانجام تاثیر خودش را خواهد داشت ( هرچند که مخاطب به ظاهر بر آشوبد و مقاومت کند ) . با این حال اگر بدانم که این دوست علاقه ای به شنیدن نظر من ندارد ، قطعا مزاحم او نخواهم شد .
  همین طور شما دوست نازنینم . نیازی به عصبانیت نیست . حتی نیازی به حضور سرکار مریم خانم نیست تا به قول شما یکی را ده تا جواب دهد .(من در مورد ایشان چنین گمانی ندارم ) . اگر نوشته هایم شما را ناراحت و عصبانی می کند ، و شما مایل به شنیدنش نیستی ،بگو . در آن صورت ، قول می دهم حتی یک کلمه هم ، برای شما ننویسم . ولی اگر شما هم مثل من فکر می کنی که می شود علی رغم اختلاف عقیده همد یگر را تحمل کرد و حتی علاوه بر آن بر این باوری که می شود باوجود اختلاف نظر ، یکدیگر را دوست داشت ،باز هم بگو تا در مورد نوشته های شما با هم حرف بزنیم . اگر برنمی آشوبی ، می گویم که ، من معتقدم که برخی از دیدگاه های شما ، مشحون از اشتباه است . اگر شرطم را بپذیری درمورد آن ها ، با تو خواهم گفت . در غیر این صورت “تورا بخیر و مرا بسلامت” .
  ارادتمند
  سید ابوالفضل

   
 61. با سلام ، خدا قوت و آرزوي سلامتي و موفقيت روزافزون براي شما و خانواده‌ي محترمتان و رهايي مردم اين سرزمين از ناداني، ستم و بداخلاقي؛
  چند سال پيش آقاي تهراني ظاهرن در مصاحبه‌اي گفته بود از بين مدرسان حوزه، يكي از 4 نفري كه نقشه آتش سوزي سينما ركس را كشيدند، آقاي منتظري بود و حالا از آقاي نوري همداني نام مي‌برد. مي‌خواستم ببينم ايشان درباره‌ي اين موضوع چيزي به شما نگفتند و شما آيا خبري درباره‌ي درستي اين موضوع داريد؟
  (البته در سايت آقاي منتظري در پاسخ به پرسشي در اين باره، اين مطلب تكذيب شده و گفته شده كه ايشان آن زمان در زندان بوده‌اند).

  ——————–

  سلام ساقی گرامی
  ایشان بطور مفصل خاطرات خود را نوشته و نسخه ای از آن را به کتابخانه ی مجلس سپرده. اما آیا این خاطرات امکان انتشار خواهند داشت؟ من فرزندان ایشان را ترغیب کردم که سایتی راه اندازی کنند و این خاطرات را درآنجا منتشرکنند.
  با احترام

  .

   
 62. سلام بر نوری زاد عزیز
  ممنون می شم اگه نظر شریف خود را در باره این موارد، بفرمایید.
  1- بیژن ابراهیمی
  2- توحش از نوع انگلیسی
  3- حقوق بشر
  4- سکوت مسئولین در قبال یک جنایت
  منتظر هستم
  با تشکر فراوان

  ——————–

  سلام آقا مصطفای گرامی
  آقای بیژن ابراهیمی را نمی شناسم.
  انگلستان در پنج قرن اخیربه کشورهای فراوانی بلا باریده است. بله، اما نقش همین انگلستان در تحول نوع نگاه تمدنهای بومی و طایفه گون انکار ناپذیراست.
  حقوق بشر بگمان من اکنون چراغی است که درتاریکی حائل برجهان می شود در اطرافش مجتمع شد.
  سکوت مسئولینی که یک جنایت را بچشم دیده یا از آن مطلع می شود خود یک فاجعه است. این سکوتها هم آنان را در آن فاجعه ها سهیم می کند و هم جنایتکاران را جری تر می سازد.
  با احترام

  .

   
 63. سلام nvfnv گرامی
  شما در کامنتی به تاریخ (۳:۵۰ بعد از ظهر / آبان ۱۷, ۱۳۹۲) روایانی را ذکر فرمودید
  در (۱۲:۰۱ قبل از ظهر / آبان ۱۸, ۱۳۹۲) از شما خواستم منبع این احادیث را بفرمایید ولی تا کنون پاسخی نیافتم
  لطفا یا منبع ذکر بفرمایید یا اعتراف بفرمایید که اشتباه کردید
  با تشکر فراوان

  ———————-

  سلام مصطفای گرامی

  اگر ایشان سند بفرستند شما آیا آرام می گیرید؟ وقتی همین اکنون صداوسیمای خودمان غلیظ ترین دروغ ها را بخورد مردم می دهد و حکومت رسما دروغ می گوید چه اطمینانی است به احادیث آمده از قرنها پیش؟ پیشنهاد می کنم این دور باطل را رها کنیم و به اصل ادیان آسمانی و مکاتب بشری عنایت کنیم. این که آهای انسان، بیا و انسان باش!

  .

   
 64. سلام

  خیلی جالب بود لطفاً اگر برایتان مقدور است مفصلاً در مورد ستاد اجرای فرمان امام و نهاد های وابسته به رهبری مقاله ای بنویسید و ما رو از حقایق پشت پرده این نهاد ها آگاه سازید

  شاد و سلامت باشید.

   
 65. میتونیم همراهت باشیم محمد عزیز؟
  لااقل قسمتی ازین راه رو

   
 66. بنظر من نیز ترور آن آقای معاون با فسادهای مالی دوران احمدی نژاد بی ارتباط نیست. در دوره احمدی نژاد چه بسیار معادن کشور که به ثمن بخس و بدون تشریفات لازم بین گروه خود آقای احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و بسیج و بیت رهبر تقسیم شد. آن سخنرانی معروف احمدی نژاد که میگفت که یکی از رمال هایش با نگاه کردن به علف هرز معدن کشف میکند که یادمان نرفته است. جمع کردن بساط چنان فساد گسترده ای بخصوص که نیروهای نظامی و امنیتی دخیل آن هستند نیازمند اولا تشکیل ستاد مردمی برای جمع آوری اخباربصورت ناشناس از خود کارمندان و کارشناسان سازمان و وزارتخانه های مختلف . دوما استخدام حسابرسان خبره که بی نظمی های مالی صورت مالی سازمانها و نهادها را با برنامه های کامپیوتری کشف کنند. ثالثا فعال کردن مطبوعات در این زمینه و دادن آزادی به آنها و رابعا و از همه مهمتر تشکیل ستاد ضربتی و دستگیری یکباره همه افراد دخیل در مافیاهای نظامی مالی و بازجویی همزمان آنهاست همانگونه که سیستم قضایی آمریکا در مواجهه با خلافکاران شهر شیکاگو در قرن گذشته عمل کرده است. بنظر من بزرگترین خطای آقای روحانی چشم پوشی از این امر مهم و پشت گوش انداختن نسبت به آن از ترس دخالت بیت رهبری است در صورتیکه جلوگیری از تضییغ بیت المال از اصول اولیه اسلامی است و در صورت افشای گسترده موارد فساد مالی و کشیده شدن آن به افکار عمومی در جو کنونی که فشارهای اقتصادی کمر مردم را خم کرده است ، مطمئنا رهبر معظم انقلاب هم از تسویه دزدان از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حمایت خواهند کرد.

   
 67. ببخشید جناب نوری زاد

  خواستم بگویم که اگر از سیم کارتهایی که به اینترنت متصل می شوند (از طریق شبکه 3G) استفاده کنید، می توانید در هر منطقه ای که موبایل آنتن می دهد از طریق یک موبایل هوشمند و یا تبلتهایی که قابلیت نصب سیم کارت دارند مانند آی پد یا تبلت سامسونگ، به اینترنت متصل شوید و وبسایتتان را به روز کنید. به این وسیله، همگی خوانندگانتان از سلامتیتان آگاه می شوند و می توانید اخبار و اطلاعات سفر را هم به تمام دنیا مخابره کنید. ضمنا از GPS آن هم می توانید برای راه یابی استفاده نمایید. استفاده از آن هم خیلی ساده است کافی است یک ساعت وقت بگذارید تا کاملا با اپلیکیشن های مربوطه آشنا شوید.

  پیروز و موفق باشید
  بردیا استقامت

   
 68. جناب نوری زاد عزیز
  به گمانم شما پربارترین دوران بازنشستگی را در میان هم ردیفان خود دارید. ما حقیقتا به این سفرهای شما خیلی دل بسته ایم و امید داریم که منشا خیر و برکت برای مردم شود. این عکسی که گرفته اید هم غوغا است. این لبخند را فراموش نکنید که معجزه می کند. دعای خیر ما بدرقه راهتان باد.

  در مورد شیخ علی تهرانی اطلاعات چندانی ندارم ولی می خواستم بگویم که لزوما دشمن دشمن شما دوست شما نیست (مانند مسعود رجوی به طور مثال که من شخصا ترجیح می دهم با کسی مانند ایت الله خامنه ای طرف باشم تا مسعود رجوی که اعضای سازمان خودش هم رحم نمی کند). تا آنجا که خبر دارم شیخ علی تهرانی در زمان جنگ با دم و دستگاه صدام همکاری می کرد. بعد از سرنگونی صدام هم با رانت قوم و خویشی با اقای خامنه ای از مجازات معاف شد و سکوت اختیار کرد. قاعدتا اینطور آدمها چندان قابل اعتماد نیستند. اگر در مورد ایشان اشتباه می کنم، لطفا اطلاع رسانی کنید.

  ضمنا اشتباه نگارشی شصت را هم لطفا تصحیح بفرمایید “شستم خبردار شد”

  منتظر خبرهای خوشی از سفرتان هستیم
  بدرود
  بردیا استقامت

   
 69. نوریزاد عزیز درود بر شرفت
  سفر صلح و دوستیت بي خطر. حق پشت و پناهت. امیدوارم ارمغان سفرت مرهمی باشد بر دلهای مجروح و ستمدیده. خیر پيش.
  مواظب خودت باش بزرگوار. راهیست پر خطر. دیو و دد سیاه و سپید. در کمینند. دعای خیر ما بدرقه راهت.

   
 70. نام بردن از نوری همدانی در رابطه با واقعه ای که چند و چون آن برای همه روشن شده است چرا ، جز اسباب دردسر برای این پیرمرد چه نتیجه ای دارد . بگذارید نانی بخورد در حد مرجعیت خویش .
  مگر شیخ علی در حصر نیست ، چگونه به او دسترسی پیدا کردید ؟ گمان نمیکنم ازاد باشد و حرف نزند .
  دستت درد نکند با نوری که بر واقعه ترور افکندی .
  خدا نگهدارت .

   
 71. پیغام آشنا نفس روح پرورست

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

77 queries in 1043 seconds.