سر تیتر خبرها
فرقه ی ضالّه ی مضلّه

فرقه ی ضالّه ی مضلّه

من همچنان به شوخی بودن خبر این فتوا و سایر فتاوای منتشر شده در خبرگزاری تسنیم امید دارم. وگرنه اگر این خبر درست باشد و این فتاوا از جانب ایشان صادر شده باشند، باید نشست و خاک همه ی عالم را ذره ذره جمع کرد و یکجا بر سر افشاند و از خدای خالقِ عقل تا خود قیامت پوزشخواهی کرد.

فتاوایی که اخیراً از جناب رهبری منتشر شده، نشان می دهد که مراتب علمی ای که در میان مراجعِ ما دست بدست می شود – حتی در ابتدایی ترین وجهش – به آنچنان سکته ی دردناک مغزی ای فروشده است که بیرون خزیدن از این ورطه ی هولناک، مگر به سوختن و هدرشدن و بخاک افتادن دهها نسل ایرانی و شیعی میسر شود. من اول بار که این فتاوا را دیدم گمان بردم که مطایبه ای و طنزی صورت پذیرفته است و جماعتی از سرِ شوخی و مزاح سربسرِ حضرت ایشان گذارده اند. تحقیق که کردم دیدم نخیر، سرِ چشمه، “خبرگزاری تسنیم” است که همت کرده و به جمع آوری تازه ترین فتاوای رهبر مسلمین جهان دست برده است. و این یعنی: کمی آنسوتر، فتاوای دیگری از این دست نیز یافت می شود بیا و ببین!

در میان این فتاوای بهت انگیز و پت و پهن و کاملاً مناسب حال بشرِ هزاره ی سوم، دیدم جناب ایشان افاضه فرموده اند: “….. گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است….”

من همچنان به شوخی بودن خبر این فتوا و سایر فتاوای منتشر شده در خبرگزاری تسنیم امید دارم. وگرنه اگر این خبر درست باشد و این فتاوا از جانب ایشان صادر شده باشند، باید نشست و خاک همه ی عالم را ذره ذره جمع کرد و یکجا بر سر افشاند و از خدای خالقِ عقل تا خود قیامت پوزشخواهی کرد. درباره ی فتوای فوق بگویم: چهار ستون این فتوای معکوس، بر مفسده استوار است. یعنی مغز و متن این فتوا، هم در ادامه ی پروژه ی مستمرِ خرکردن مردم است، و هم به زیر بغل مسئولین پلید و دزد و آلوده ی دولت اسلامی داربست زدن.

باز دیدم جناب ایشان همچنان در عرصه ی افتاء بر نجس بودن و ممنوعیت معاشرت با اهالیِ فرقه های ضالّه ی مضلّه اصرار می ورزند، بد ندیدم من نیز به یک فرقه ی ضالّه ی مضلّه ی مشخص و پرآوازه اشاره کنم تا رسماً پاسخ ایشان را در این خصوص استفتاء کرده باشم. پس برای این که پرسش من در میان هیاهوهای اخیر گم نشود، به مختصری از مفصل بندی پرسش خود اشاره می کنم و چشم براه پاسخ جناب ایشان می مانم:

“…… کسب نظر محمد نوری زاد – مسلمان – شیعه ی اثنی عشری – ساکن تهران – از مرجع گرانقدر عالم تشیع جناب حضرت آیت الله العظمی جناب آقا سید علی خامنه ای دامت افاضاته درباره چگونگی معاشرت و معامله با فرقه ی ضالّه ی مضلّه ای که در زیر به مختصری از شاکله ی ضلالتش اشاره می شود …. : “

حضرت آیت الله،
یک: این فرقه، در بهمن ماه سال پنجاه و هفت تأسیس گردید و از همان بدو تأسیس به آدمکشی روی برد و در یک ماراتن بزرگ و بی حساب و کتاب، به کشتار مخالفین خود پرداخت. اگر مایل باشید شخصاً شما را بر سرِ گورهای تک نفره و دستجمعیِ این مخالفین خواهم برد تا بدانید این فرقه از همان ابتدا به نوشیدن خون حریص تر از فروبردن اکسیژن بوده و هست.

دو: این فرقه با خلق شعارهای رنگینی چون نه شرقی نه غربی، به فریبکاری بزرگی دست برد. جوری که بلافاصله هم در آغوش غرب افتاد و هم اجازه داد گاوی باشد: نه تنها برای شیرنوشی، که برای زنده خواری شرق با محوریت روسیه و چین.

سه: این فرقه از بدو پیدایش، به اموال مردم جوری نگریسته است که ما معمولاً به ارث پدری خود می نگریم. این فرقه در دزدی و مصادره و بالاکشیدن اموال مردم به خلقِ شگردهای کم نظیر تاریخی توفیق یافته است که اگر مشتاق باشید در مرقومه ای مجزا به فهرست مطولی از اموال بالاکشیده شده ی مردم اشاره خواهم کرد.

چهار: این فرقه بجای همراهی و همدلی با مجامع جهانی و طرح دعواهای خود در کانون های حقوقی بین المللی و بجای فرابردن عقلانیت بجای شعار، به جنگی هشت ساله با همسایه ی غربی خود فروشد و به وساطت عقلای جهان اعتنا نکرد و در آن هشت سال تلخ و طولانی، عظیم ترین منابع انسانی و عاطفی و پولی وحیثیتی مردم را به باد داد. بزرگان این فرقه، هرگز به جان و مال مردم بها ندادند و تلاشی نکردند که: یک روز – آری یک روز – اگر این جنگ زودتر پایان پذیرد، یک انسان کمتر به خون می غلتد، یک عاطفه کمتر خراشیده می شود، یک زندگی کمتر متلاشی می گردد، یک حیثیت کمتر خدشه برمی دارد، و یک اسکناس کمتر می سوزد.

پنج: این فرقه بنای بقای خود را بر ترسانیدن مردم نهاده است. سانسور می کند بوفور. زندانی می کند بوفور. به حریم خصوصی مردم سرفرومی کند بوفور. نمایندگان مجلس را به گله ای بُز بدل می کند بوفور. قاضیان مرعوب و مأمور تربیت و اجیر می کند بوفور.

شش: رهبر این فرقه بیست و چهار سال است که به هیچ پرسش مردم پاسخ نگفته و به این که:…..آقاجان، طبق قانون قرار بود پنج سال نه ده سال رهبر باشی نه مادام العمر، بس است دیگر تو را به جدت…..، هیچ اعتنایی نکرده است.

هفت: رهبر این فرقه تمامی سرنخ های مملکت را به اراده ی خود بند کرده است و در ازای همه ی اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است کوچکترین اعتنایی به شأن پاسخگویی نکرده و نمی کند. یعنی نمی شود به رهبراین فرقه گفت: آقاجان، مسئولی گفته اند و مسئولیتی گفته اند و قانونی و پرسشی و پاسخی. هیچ. رهبر این فرقه اما با همان اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است، یک تنه بجای هفتاد میلیون نفر سخن می گوید و یک تنه بجای همانان تصمیم می گیرد.

هشت: دستگاههای مخوف رهبر این فرقه و بازوهای نظامی اش تا توانسته اند هم آدم کشته اند و هم قاچاق کرده اند و هم مردم را زده اند و زندانی کرده اند و مالشان را بالا کشیده اند.

نه: رهبر این فرقه شخصاً دست به جیب مردم برده و پولهای آنها را برداشته و به جاهای مختلف بذل و بخشش کرده است. بویژه بخش هنگفتی از پول مردم را در قمار هسته ای باخته و بخشی دیگر را به جیب بشار اسد قاتل تپانده است تا پیش چشم اسراییلِ لمیده بر صندلیِ عقل، سوریه را شخم بزند.

ده: رهبر این فرقه وسیستم پلیسی ای که بر کل کشور مسلط کرده، زبان مردم را در یک پروژه ی ملی به لکنت انداخته و با زندانی کردن رهبران مخالفان، نه که هیچ مفری برای صلح و آشتی و همدلی و گذشت و مدارا قائل نشده بل با برکشیدن آدمهای کودن و نامتعادل، کشور را به هزارتوی فلاکت و بیماری های اخلاقی و بدهکاری و بیکاری و تحریم های بین المللی فروفرستاده و سرمایه های بی بازگشت کشور را تباه فرموده است.

یازده: سیاست های این فرقه، باعث شده که شعله ی علم و فناوری در کشور فروکشیده شود و بجای آن خرافه و رسم مداحی و رویه های مبتنی بر ریاکاری فزونی بگیرد. اجبار در مظاهر سطحی دین بصورت ملی درآمده و مردمان مجبورند به گونه ای تظاهرکنند که: مفتیان و علامگان پوک مغزاین فرقه تحکم می کنند.

دوازده: این فرقه، تنها و تنها به خود و به همفکران معدود خود بها می دهد و همه ی آنانی را که مختصر زاویه ای با رهبر این فرقه دارند یا از هستی ساقطشان کرده یا به زندانشان انداخته یا اموالشان را روفته یا خانه نشینشان کرده یا به مهاجرتی ناخواسته مجبورشان کرده است.

حضرت آیت الله،
این دوازده بند، مختصری از وجوه ضلالت این فرقه ی ضالّه ی مضلّه است. اکنون شما بفرمایید آیا ما مجاز به معاشرت و همنشینی و داد و ستد با این فرقه و رهبر آن هستیم یا نه؟

با احترام و ادب:
محمد نوری زاد

دهم مرداد سال نود و دو
تهران

—————-

آنچه که مرا به نوشتن این مطلب ترغیب کرد:

خبرگزاری تسنیم: تازه‌ترین فتواهای آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مقام معظم رهبری مرجع تقلید شیعیان جهان که حاوی موضوعاتی چون ماهواره، تجارت الکترونیکی، معامله با شرکت‌هاى صهیونیستى، بهائیت، احضار روح، زمین مصادره‌ای، اضافه‌کاری، موسیقی و… است، منتشر شد.

علی خامنه‌ای معاشرت با بهائیان را «ممنوع» و خرید کالاهای اسرائیلی٬ علنی کردن ظلم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و گوش دادن به «غنای» همسر را «حرام» اعلام کرده است.
این ممنوعیت‌ها در مجموعه فتاوایی که خبرگزاری «تسنیم» روز سه‌شنبه (هشتم امرداد) از علی خامنه‌ای منتشر کرده٬ دیده می‌شود.
این فتاوا موضوعاتی همچون استفاده از ماهواره، تجارت الکترونیکی، معامله با شرکت‌هاى اسرائیلی، بهائیان و موسیقی و… را شامل می‌شود.
منتخبی از این فتاوا:
● {باید} از هرگونه معاشرت با این «فرقه‌ ضالّه‌ مضلّه» {منظور بهائیت}، اجتناب شود.
● خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از «دولت غاصب اسرائیل» حرام است.
● پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.
● احضار روح و جنّ اگر براى غرض عقلائى بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد.
● آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه‌ کردن و لمس آن‌ها اشکال ندارد.
● واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان {برای تشریح جسد} استفاده نشود.
● پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد.
● اگر به گفته‌ طبیب حاذقِ ثقه، معالجه متوقّف بر استفاده از محرمات باشد، اشکال ندارد.
● پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است.
● عمل استمنا در مقام معالجه، در صورتى که درمان، متوقف بر آن باشد و استمنا به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد، ولى براى تشخیص قدرت بر بچه‌دار شدن استمنا جایز نیست.
● گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است.
● استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.
● تراشیدن ریش و ماشین‌ کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
● تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.
● بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.
● ترویج موسیقى و تدریس آن و تشکیل کلاس‌هاى موسیقى، هر چند موسیقى حلال باشد، با اهداف عالیه‌ نظام مقدس جمهورى اسلامى سازگار نیست و بهتر است.
● گوش‌ دادن به غناى حرام، مطلقاً حرام است حتى اگر غناى همسر باشد.
● رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است.
● ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد و به احتیاط واجب جایز نیست.
● به‌طور کلّى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس‌هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى‌شوند به‌طورى که پوشیدن آن‌ها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست.
● واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى‌کنند، اجتناب شود.
● خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست.
● دیدن فیلم‌هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه‌ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست.
● برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم‌هاى جنسى جایز نیست، حتى براى زن و شوهر.
● بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است.
● اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.
● خرید٬ نگهدارى نصب و تعمیر آنتن‌هاى ماهواره‌اى‌ جایز نیست.

Share This Post

 

درباره محمد نوری زاد

126 نظر

 1. اهای مردم (صفتی بهتون نمی دم چون ارزشش رو ندارید)
  ایمیل من n.nasim100@yahoo.com هستش
  حاظرم با تک تک شما انتی دین ها سر بهترین دین بحث کنم تا بهتون بفهمونم فرقه ی ضاله بهاییت و وهابیت اند.

  شیعه مذهب برتر

   
 2. هههههههههههههههههههههههههههههههههه
  الهی الهی الهی
  یعنی انصافا جهان بینی تون من رو کشته
  یکی مثل تو که این طوری فکر می کنی چطور به خودت جرئت می دی بیای اینترنت.
  بدبخت بی شعور این سازمان مملی که داری ازش دم می زنی زمان جنگ چه گهی داشت می خورد ها؟
  چرا طرف امریکا و غربی ها رو گرفت در حالی که بچه های ما زیر بمب های شیمیایی ذره ذره جون می دادن؟جواب بده ایمیل من
  n.nasim100@yahoo.com هستش حرف حساب داری ایمیل بده .هنر می کنی میای بین یه مشت عوضی خدانشناس وهابی و ضد دین غمپز در می کنی؟
  اخه اسلام با تو چه کرده که این طوری میگی؟
  بیا یه شرط به هر چیزی که قبول داری (البته بعید می دونم تو به یزی پای بند باشی)راجب دین مون بحث می کنیم هر کی کم اورد دیگه حق اظهار نظر درهیچ زمینه ای نداره.
  ان شاالله بهت می فهمونم دکون کی بسته میشه

   
 3. بسیار موافقم.

   
 4. نهج البلاغه حديث( ۳۶۹) “no comment”

  “بر مردم روزگاری خواهد آمد که در بين آنان از قرآن جز خطوطش و از اسلام جز نامش باقی نماند . مساجدشان از جهت بنا و ساختمان آباد اما از جهت هدايت خراب ساکنان و آبادکننده گان آن بدترين مردم روی زمينند فتنه و فساد از آنان برمیخيزد و خطاها در آنها لانه مي کند . آن کس که از فتنه ها کناره گيری کرده او را به آن بازمي گردانند و هر کسی که از آن واپس مانده به سوی آن سوقش مي دهند خداوند سبحان مي فرمايد : به ذاتم سوگند بر آنان فتنه ای برانگيزم که عاقل و بردبار در آن حيران ماند. و ما از خداوند خواستاريم که از لغزش های غفلتهای ما در گذرد(برانگيزم که عاقل و بردبار در آن حيران ماند. و ما از خداوند خواستاريم که از لغزش های غفلتهای ما در گذرد.”

  Pedro Sareban

   
 5. ادب بسیارخوب است که متاسفانه شما دوست ارجمندازآن بی بهره اید

   
 6. با درود بر نوریزاد آزاده و دیگر آزادگان از جان گذشته
  من تا چند ماه پیش خواننده هر روزه مقالات و مطالب شما بودم که این امر باعث فشار روانی بیش از حد ناشی از دردی که حکومت عدل علی به رهبری سید علی به جان من و هموطنانم و مهمتر از همه به جان وطنم انداخته اند گردید و این روزها هفته ایی یکی دو بار سری به وبسایت شما میزنم ولی باز تمام مطالب را خوانده و زجر شیرینش را هم بجان خریدارم
  این سه خط فوق را نوشتم که از شما سپاسی را به بیکرانی دریا داشته باشم

  و اما در خصوص جوابیه هایی که حضرت اقا در برابر پرسشهای مطروحه داده اند اینجانب معتقدم که اساس خط فکری و اعتقادات بنیادینش تشکیل شده از موارد ذیل الذکر
  1-ضد بشر بودن
  2-ضد علم بودن
  3-ضد هنر بودن
  4-ضد هر نوع عشق
  5-ضد اخلاق بودن
  6-ضد اگاهی بودن
  7-ضد ارتباطات انسانی و بین المللی بودن
  8-ضد تجارت سالم و آزاد جهانی بودن
  9-ضد خوشی مردم در چهار چوب کانون خانواده
  10-ضد روشنگری و افشای عوامل فاسد بودن
  11-ضد لطافت و نرمی بودن
  وبسیاری موارد دیگر که باعث رنجش جان و روان شما و خوانندگان محترمتان میگردد و بر خو نفرین خواهیم فرستاد که چرا در این عصر حکومتی را تحمل کنیم که اسکندر و. تیمور و اغا محمد خان و بسیاری دیگر را در برابر اینان آزاذه و انسان بنگریم

  /////

   
 7. سلام عرض می کنم خدمت جناب دانشمند فرهیخته محمد نوری زاد عزیز.شما دین خود را نسبت به دین کشور و مملکت و مردم ادا کردید.خدا حفظتان کند.

   
 8. ناشناس در جواب ناشناس

  اگر دین شما شیعه که ما هم بران مسلکیم این است بهایی بودن عیب و ننگ نیست بلکه صدبار بهتر است به خودت توهین کن که لایقش هستی نه این مرد ازاده که سخن حق می گوید و جانش را کف دستش گذاشته البته میدانم تو یکی از یاران گمنام امام زمانی به احتمال زیاد
  درود بر نوریزاد شجاع همین را از ما بپذیر و بر ما ببخش ای مرد شجاع

   
 9. با سپاس از بهائی تازه ایمان آورده … جناب نوریزاد که بالاخره عاقبت به خیر شدی.

   
 10. سلام بر شما وهمه آزادگان
  در قسمت سوم اشاره ای کردید به دزدی ومصادره اموال مردم توسط این فرفه که به نظر بنده بسیار مهم است .
  آنها قبل از هر چیز دلال وکاسب هستند آنهم نه از راه درست وقانون دلالی وکاسبی
  خواهش می کنم در مقاله ای به این موضوع بپردازید.

   
 11. آنچه روحانیت وخصوصا رهبر////گفت “نکن” را انجام دهیم.تا مگربدین طریق آنان میزان پایگاه مردمی خویش را دریابند! بدین جهت ما ایرانیان همگی نه تنها بهائیان را نجس نمیدانیم بلکه آنان را به سبب ظلمی که از حکومت برآنان رواداشته شده بسیار دوست می داریم.

   
 12. بعد از این مار هم از شکلکمان می ترسد
  بسکه لبخند در آئینه ی ضحاک زدیم
  ننگمان باد که از پنجره ی فروردین
  دلمان را گره بر این شب بی باک زدیم

   
 13. منبع خبرگزاری فارس
  لطفا جهت اطمینان خودتان جستجو نمائید
  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920513000360
  *سوار شدن آیت‌الله گلپایگانی بر شیر بیابانی در تاریکی شب!

  آیت‌الله آسیّد جمال‌الدّین گلپایگانی وقتی نیمه شب، با شاگردانشان از نجف به سمت کربلا می‌رفتند. شاگردان از دور تصوّر کردند که یک حیوانی جلوی ایشان آمده بود نشسته بود و ایشان سوار به آن شدند. کمی جلوتر که رفتند، متوجّه شدند شیر است، شیر بیابانی که خیلی هم خطرناک است! بعد خودشان گفتند: من اصلاً نترسیدم.

   
 14. سلام و عرض ادب خدمت دوست خوب و عزیزم نوری زاد
  سوالی داشتم
  فکر می کنید این فتاوا خیلی فاجعه هستند یا فتاوای خمینی و دیگر دوستان آخوندمان؟!!!
  یک پیشنهاد خوب:
  آقای محمد رضا عالی پیام (هالو)چند سال پیش پیشنهاد بسیار ارزشمندی کرد که: در سایتم فضایی اختصاص می دهم به به فتاوای عجیب و غریب و از تمامی دوستان و دشمنان تقاضا دارم با ذکر سند و آدرس دقیق برایم بفرستند تا انتشار دهم.(نقل به مضمون) که البته با تعطیلی سایت نامبرده و به زندان رفتن نامبرده ناکام ماند.
  مطمئنا استقبال گسترده ای خواهد شد و تا دلتون بخواد از خمینی تا خامنه ای و از گذشتگان تا آخوندهای مدرن مطالب پرباری جمع آوری خواهد شد. شاید وسیله ی برای انبساط خاطر دوستان و پاک نمودن دین خدا از این خرافات باشد. انشاءالله

   
 15. ((قابل توجه خبرگان رهبري ))

  ((قابل توجه خبرگان رهبري ))
  نمونه اي از///// رهبر جمهوري اسلامي همين احمدي نژاده بيچاره كه امروزه چوب دو سر نجسي است كه نه ميتوانند رهايش كنند ونه ميتوانند نزديكش شوند
  سانديسخورها نيز از احمدي نژاد به خار در چشم و تيغ ماهي درگلوي رهبر ياد ميكنند و اين دوره را به زمان خلافت امام اول شيعيان تشبيه ميكنند
  احمدي نژاد اگر ماهي هم بوده باشد ما نخورديمش كه الان سيخهايش در چشم وگلويمان مانده باشد رهبر كه نظراتش با احمدي نزديكتر بود الان سيخهاي اين ته مانده ماهي خوشمزه در گلويش مانده بايد بصيرت بخرج ميداد و خود را در اين گرفتاري نمي انداخت

   
 16. با سلام
  فقط میتونم بگم این همه جسارت از زبان یک انسان بیشرف که 30 سال خودش تو این سیستم ها لولیده وبلعیده بیروه میاد

   
 17. آقای نوریزاد عزیز، نمی‌دانم از کجا بگویم چون گفتنی فراوان دارم ولی‌ مجال نوشتن کمست. مشکل من شاید مشکل بسیاری از هم میهنان بهائی و احیاناً سایر هممیهنان غیر مسلمان این سرزمین عزیز ماست، ولی‌ آنچه مینویسم تجربه شخصی‌ منست به عنوان یک دگر باور بهائی:

  آنچه بعد از استقرار جمهوری اسلامی واقع شده و میشود و ظلم‌هایی‌ که بر این شهر وندان وارد آمده از اعدام و زندان حکایت مفصلیست که هنوز هم ادامهٔ دارد و آنچه بر من گذشته اخراج محترمانه از کار بعنوان بازنشستگی بعد از سالها خدمت صادقانه در منطقه بد آب و هوا ولی‌ بدون دریافت دیناری حقوق بازنشستگی وسپس مصادره خانه شخصی‌. هرچند قبل از انقلاب ظاهرا اوضاع بهتر بود اما در تمام دوران تحصیل از دبستان تا دبیرستان مورد کم لطفی‌ بعضی از آموزگاران گرامی و اذیت و آزار همکلسان قرار میگرفتیم چون خدای یکتا و خلق بیهمتا را به سان دیگر مورد پرستش قرار می‌دادیم. اکنون هم در سنّ کهولت با ضیق مالی‌ روزگار سختی را میگذرنیم در حالیکه اگر مطالبات حقه پرداخت میشد اوضاع دیگری داشتیم. آری اینست عدالت جمهوری اسلامی.

  و اما درخصوس فتوای رهبر معظم:

  ایشان فرموده اند ” آنها (بهائیان) نجس و دشمنان دین و ایمان شما هستند پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید”. در جواب ایشان باید متذکر شوم اگر ایشان به پیغمبر خود حضرت رسول اکرم اعتقاد دارند چگونه میتوانند مخلوق خدا را که بفرموده ایشان” انسان به صورت و مثال الهی خلق شده است” نجس بخوانند، مگر میشود صورت و مثال خدا نجس باشد؟ وانگهی در دیانت بهایی در مورد طهارت و پاکیزگی تاکید فراوان شده است از جمله:

  ۱- در مورد آب حمام که فرموده اند “به خزاین حمام‌های عجم داخل نشوید زیرآب آن‌ مانند خوبابه و چرکاب است” متعاقب این دستور بود که بهائیان حتی در دورافتاده‌ترین دهات ایران حمام‌های خزینه یی را تبدیل به دوش کردند.

  ۲-” کسیکه در لباسش آثار چرک مشاهده شود دعای او به سوی خدا صعود نمینماید و ملأ اعلا از او دوری خواهد نمود”

  ۳- “نظافت ظاهره هرچند امریست جسمانی و لاکن تاثیر شدید در روحانیت دارد”

  ۴-“کونو عنصر اللطافت بین البریه”

  ۵-گرفتن وضو (شستن دست و صورت) قبل از هر نماز در روز، شستن پاها هرروز، شستشوی بدن اقلا هفته‌ای یکبار،شستن دست‌ها قبل از هر غذا و نهی از فور بردن دست در غذا و تاکید فراوان در رعایت طهارت و نظافت از آموزه‌های مؤکّد این آیین است.

  حال با این توضیحات اگر کسی‌ بهائی را و اطفال نا بلاغ بهائی را نجس میداند تکلیفش با خودش و خدای اوست.

  در خاتمه باید با اطیمنان بگویم که بهائیان نه‌ تنها دشمن دین و ایمان مسلمانان عزیز نیستند بلکه احترام به حضرت رسول اکرم و ائمه اطهار در زمره‌ معتقدات ایمانی بهایان است.

   
 18. آقای خسروی فارسانی!
  حرف شما را من 100% تأیید میکنم که…بله … اساس فقاهت باید نقد شود. چقدر روشن و ساده و دانشمندانه گفته بودید. و دیگر با این فراگیری و منطق حاکم بر گفتار شما آدم چه دارد بگوید؟! من با شما هستم.

   
 19. سلام آقای دکترنوری زاد
  ازاین که سایت خود را محلی برای ازاد اندیشی قرارداده اید وحتی فحش هایی را که به خودتان می دهند سانسورنمی کنید اما بدگویی وناسزا به مسئولین را سانسورمی کنید واجازه می دهید ما اززاویه های گوناگون با مسائل روبروشویم وبه قول قرآن بهترین هایش را خودمان انتخاب کنیم ازشما تشکرمی کنم. کاش ذره ای ازشعوروفهم شما را بزرگان این قوم داشتند. که اگرداشتند اوضاع ما اینجوری اسفبارنمی شد. ممنون نوری زاد عزیز

   
 20. با سلام به جناب نوریزاد عزیز،

  درد دل ما میگوی نوریزاد، نازنین فرزند ایران زمین ، بنده مخلص آفریدگار هستی ..روزی که باور کردیم به بزرگی هستی ، روزی که فهمیدیم چه عظمتی دارد این کهکشان ، روزی که فهمیدیم چه ناتوان هستیم از درک هنر هستی….تازه میفهمیم که چقدر نمیفهمیم !!

  حاصل قرنها تلاش بشر برای درک هستی ، این است که نه تنها ما چه کوچک، چه ناتوان، چه عاجز …هستیم، بلکه زمین ( این کره خاکی) نقطه ای بیش نیست از عالم هستی که بشر تا به امروز فهمیده !!!

  منظور این که ما از درک هستی عاجزیم ، هر نسلی چیزی کشف میکند که نسل قبل از او هرگز قادر به فهم و درکش نبود……

  بشر عاجز ، ناتوان …که هنوز زرهی از هستی را درک نکرده ، و در بهترین حالت هر روز میفهمد که دیروز چقدر نفهم بوده و فردا به فهم امروز خود خواهد خندید…

  حالا برادر، ما (بشر در طول هزاران سال ) که ناتوان از شناخت هستی میباشیم چطور ادعا میکنیم که خالق این هستی را بطوره شخصی میشناسیم و از طرف او حکم بودن یا نبودن صادر میکنیم !! خنده دار نیست ؟؟

  انقدرهستی و آفریدگار هستی را کوچک میکنیم تا چیزی باشد که ما می خواهیم و میفهمیم ( یا بهتر بگویم، نمیفهمیم) ، یعنی ما خالق او میشویم و او مخلوق ما، کوچک، ناتوان…با اخلاقهای بشری !!

  آیا آفریدگار هستی غرب یا شرق، سیاه یا سفید، مرد یا زن، ایرانی یا آمریکایی ، مسلمان یا یهودی ، …….دارد ؟ یا این مرزها ساخته فکر کوتاه و عقل ناقص بشر است؟

  آفریدگار هستی موجودی را لایق هستی میداند (با آفریدن او) ، از یک درخت تا یک باکتری تا یک بشر…….ما کی هستیم که حکم به نیستی، نجستی ، برتری،…. بدهیم ؟

  نمیدانم، نمیفهمم……..

  آرزوی سلامتی ، سربلندی،…برای تو آزاده فرزند آفریدگار دارم.

  فریبرز ، کانادا

   
 21. خسروی فارسانی

  امروز محمد نوری‌زاد در وبسایت شخصی خود، نوشته‌ای را منتشر ساخته است با عنوان «فرقه ضاله مضله» (گمراه گمراه‌کننده) – که نقدی است بر فتواهای اخیر علی خامنه‌ای، از جمله در محروم کردن بهائیان از حقوق شهروندی خود و مقصود از «فرقه ضاله مضله» نیز جمهوری اسلامی است – و البته نوشتاری بسیار دقیق و درست است؛ اما می‌خواهم از نگاهی دیگر به این نوشته ایشان بپردازم. پیش از هر چیز بگویم که این نقد، هیچ چیز از احترام من به انسانیت مواج در نوشتارها و ارجمندی شخصیت آقای نوری‌زاد کم نمی‌کند؛ اما با وجود این، هیچ‌کس و هیچ‌چیز مطلق و برتر از نقد و نظارت و سنجش نیست؛ من به جرأت ادعا می‌کنم که کاملاً بر آثار و اندیشه‌های ایشان احاطه دارم و تمامی آنها و نیز نقدهای نگاشته شده بر ایشان را خوانده‌ام؛ آقای نوری‌زاد گرامی و خوانندگان پیگیر به‌خوبی می‌دانند که هیچ‌کس چون من در این سالیان به نشر نوشتارهای ایشان در وبسایت‌ها، وبلاگ‌ها و نیز کتاب «نجواهای نجیبانه» همت نداشته است؛ اما با این وجود، از همان آغاز نسبت به ایشان، رویکردی انتقادی داشته‌ام و بارها نیز نقدهایی را نوشته‌ام و ایشان نیز با بزرگواری و آزادگی پاسخ فرموده‌اند.

  آقای نوری‌زاد در نوشته خود درباره فتواهای اخیر آقای خامنه‌ای، آورده‌اند:

  «من اول بار که این فتاوا را دیدم، گمان بردم که مطایبه‌ای و طنزی صورت پذیرفته است و جماعتی از سرِ شوخی و مزاح سر به سر حضرت ایشان گذارده‌اند. تحقیق که کردم، دیدم نخیر، سرِچشمه، «خبرگزاری تسنیم» است که همت کرده و به جمع‌آوری تازه‌ترین فتاوای رهبر مسلمین جهان دست برده است…»

  و در ادامه مجدداً آورده‌اند:

  من همچنان به شوخی بودن خبر این فتوا و سایر فتاوای منتشرشده در خبرگزاری تسنیم امید دارم. وگرنه اگر این خبر درست باشد و این فتاوا از جانب ایشان صادر شده باشند، باید نشست و خاک همه عالم را ذره‌ذره جمع کرد و یک‌جا بر سر افشاند و از خدای خالق عقل تا خود قیامت پوزش‌خواهی کرد. درباره فتوای فوق بگویم: چهار ستون این فتوای معکوس، بر مفسده استوار است. یعنی مغز و متن این فتوا، هم در ادامه پروژه مستمر خر کردن مردم است، و هم به زیر بغل مسئولین پلید و دزد و آلوده دولت اسلامی داربست زدن…»

  اما با کمال تأسف باید بگویم خیر آقای نوری‌زاد؛ تعجب نفرمایید، نه مطایبه است، نه طنز است، بلکه حکومت فقه و ولایت فقیه در این دوران، طنز تلخ روزگار است؛ یقین داشته باشید که این خبر درست است؛ آری همه ما باید بنشینیم و خاک همه عالم را بر سر افشانیم؛ اما چه کنیم که به جای این کار، برخاسته‌ایم و این فقیهان ناشایست را بر سر گذارده‌ایم و بر صدر نشانده‌ایم و سرافراز کرده‌ایم؛ نه تنها چهارستون این فتاوا بر مفسده استوار هستند، که چهارستون شبه‌علمی به نام فقه و مغز و متن فقیهان بر مفسده خر کردن مردم استوار هستند؛ گفتید و گفتم که باید بنشینیم و خاک عالم را بر افشانیم، اما نه، باید برخیزیم و این خاک افسردگی و ناپاکی را از خاک ایران پاک سازیم؛ نباید بنشینیم و از خدای خالق عقل تا قیامت، پوزش‌خواهی کنیم، بلکه باید به پا خیزیم و تا توان و زمان داریم، تلاش کنیم و با علوم واقعی، انسان‌ها را به آزادی، آبادی، رفاه و آرامش برسانیم.

  آقای نوری‌زاد گرامی؛ گویا شما همچنان در جهان هنر و ادب، سیر و سیاحت می‌فرمایید؛ گویا در جهان فقه، زیست نداشته‌اید؛ اما من در جهان فقه زیسته‌ام، در دانشگاه امام صادق درس خوانده‌ام، با ریاست رئیس مجلس خبرگان رهبری، آقای محمدرضا مهدوی کنی؛ بسیار فقه و اصول خوانده‌ام؛ در دانشگاهی که برای تربیت کادر نظام جمهوری اسلامی تأسیس گردید؛ شالوده فقه، چیزی جز دکان «خرسازی» و «خرسواری» نیست؛ و فقیهان، رندانی هستند که با کمال تأسف، معتقد هستند:

  «تا خرند این قوم، رندان، خرسواری می‌کنند

  وین خران در زیر ایشان، آه و زاری می‌کنند!»

  آری، اینان معتقدند «الأنام کالأنعام» (مردمان چون چهارپایان هستند)؛ و خود را چوپان و راهبر این گله می‌دانند؛ آقای مهدوی کنی، شنبه‌ها در کلاس اخلاق، آری در کلاس اخلاق، آری در کلاس اخلاق، به ما می‌آموخت که اخلاق سیاست‌مداران، جدا از اخلاق مردم عادی است؛ گاهی اوقات، دروغ گفتن، دزدی کردن، کشتن و… برای سیاستمدار، اخلاقی است! آری اخلاقی است! آری اخلاقی است!

  آقای احمد علم‌الهدی، نماد تزویر و تظاهر جمهوری اسلامی، در خوابگاه‌ها در کلاس‌های ولایت فقیه، قدرت بی‌اخلاق را برای ما تصویر و تئوریزه می‌کرد؛ ما به چشم خود کسی را دیدیم که ما و مردم را از خوردن مرغ پرهیز می‌داد و برحذر می‌داشت، اما خود، هر شب از «کبابی آویشن» ده‌ها پرس کباب سفارش می‌داد و با اشتراک دائم، به خانه کاخ‌سان خود فرا می‌خواند.

  و نیز بالاتر از آن، من در «بنیاد حکمت اسلامی صدرا» (چهار دروغ بزرگ)، به چشم خویشتن دیدم که آقای محمد خامنه‌ای، برادر بزرگ علی خامنه‌ای، که به تازگی به حکم آقای محمود احمدی‌نژاد، ریاست «بنیاد ایران‌شناسی» را نیز عهده‌دار شده است، مخالفان اندیشه‌ای برتر از خود را موش می‌دانست و می‌خواند و خط بطلان بر نام آنها می‌کشید.

  آری، آقای نوری‌زاد، تعجب نکنید، این واقعیت فقاهت اسلام است؛ اما نمی‌دانم چرا گویا شما همچنان تلاش می‌کنید چهره رحمانی اسلام را به نمایش بگذارید و رنسانسی در جمهوری «اسلامی» ایجاد کنید؛ من به صراحت می‌گویم جمهوری اسلامی رنسانس‌پذیر نیست؛ جنازه مرده‌ای است که قابل نوزایی نیست؛ میوه گندیده‌ای است که هیچ بخشی از آن، قابل خوردن نیست؛ البته گفتم «گویا»؛ زیرا تلاش شما را بیش‌تر به جانب انسانیت می‌بینم نه در جانب دفاع از اسلام رحمانی؛ اسلامی که حاصل آن، حضور افرادی چون عبدالکریم سروش و محسن کدیور گشت؛ اسلامی که عبدالکریم سروش تلاش می‌کند با «روایت رؤیاهای رسولانه»، قرآن را بر اساس مثنوی مولوی قالب بزند و بر مردمان قالب کند و محسن کدیور تلاش می‌کند خود را مرجع تقلید آن بداند و کارخانه فتوا تأسیس کند و حکم «مجازات فاعل و مفعول را در لواط» برای مردمان مشخص سازد؛ اما همه این تلاش‌ها، مشت بر سندان کوفتن است و چنان‌چه پیش‌تر گفته‌ام:

  راه رهایی ایران و ایرانیان، سرنگونی «جمهوری اسلامی» و تشکیل حکومتی مدافع آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است. تا کنون تمام راه‌ها و تلاش‌ها برای اصلاح این رژیم، به شکست انجامیده است و از این پس نیز هر تلاشی در راستای اصلاح این نظام بی‌نظام و گندیده و تزئین و مشاطه‌گری نقش ایوان این خانه از پای‌بست ویران‌گشته، «آزموده را آزمودن» و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و «آب در هاون و مشت بر سندان کوفتن و باد درو کردن» است؛ چرا که این رژیم، از لحاظ بنیان‌های نظری، کارنامه و ظرفیت عملی و نیز ساختار قانونی، اصلاح‌پذیر نیست…

  جناب آقای نوری‌زاد گرامی؛

  اگر قصد رهایی ایران و ایرانیان را دارید، باید به مبنا و منشأ بپردازید؛ مبنا و منشأ، فقاهت است، اسلام سیاسی است، کسانی هستند که با اسم و رسم سیادت، بر مردم سیادت و سروری می‌کنند؛ در همین راستا، پیش از انتشار نوشتار شما در باب بوسه بر پای «آرتین»، کودک بهایی، نوشته‌ای برای شما ارسال کردم جهت انتشار در وبسایت شخصی‌تان، با عنوان «سیادت: نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز و غیراخلاقی»؛ که به یکی از معضلات بزرگ و تاریخی ایران می‌پرداخت؛ اما پس از مدتی و بعد از بوسه زیبای‌تان بر پای کودک بهایی، با اشاره به جنجال ایجادشده بر سر بوسیدن پای کودک بهایی، از جمله تماس پر از پرخاش همسر یکی از شهدای مشهور جنگ، گویا انتشار آن را به مصلحت ندانستید؛ که البته من شرایط ویژه شما را درک می‌کنم و کاملاً به شما حق می‌دهم که در شرایط حاضر، به هر دلیل، انتشار آن را صلاح ندانید، و از این بابت، هیچ اعتراضی نبود و نیست؛ اما سخن من، چیز دیگری است؛ سخن من این است که اگر در جستجوی رنسانس هستیم، این رنسانس از نقد مذهب شروع می‌شود، پس نباید بهراسیم، شایسته است همان‌گونه که در وبسایت خود، نیایش‌های مذهبی‌تان را انتشار می‌دهید، و هیچ ایرادی نیز بر آن نیست و من نیز در انتشار آن، با شما همراه بودم، به نقد صریح دین نیز همت گمارید که «ماهی از سر گُنده گردد، نی ز دُم»؛ اگر حق «آرتین» برای داشتن پدر و مادر گرفته می‌شود، به خاطر سیادت همان سادات است؛ پس چرا به ریشه نپردازیم و پرداختن به آن را زودهنگام بدانیم؟!

  البته من کاملاً می‌دانم که نگاه شما چگونه است و به کدامین افق انسانی نظاره می‌کنید؛ در سال ۱۳۹۰ چندین نقد با نام مستعار به شما نوشتم و شما به برخی از آنها پاسخ دادید، از جمله پاسخ متین و زیبای زیر:

  تنها چیزی که من به دنبال آنم، پرهیز از خون‌ریزی است. من نه با دستگاهی هماهنگم و نه از جایی برای نوشته‌هایم فرمان می‌گیرم. یافته‌هایم را در قالب نوشته‌هایم منتشر می‌کنم. و بابت این نوشته‌ها هزینه‌های گزافی نیز چه خود و چه خانواده‌ام پرداخته‌ایم. قصدم هرگز بر سر کار آوردن آقای خاتمی نیست. یا حتی فردی از همین قماش. بلکه تنها به این می‌‌اندیشم که دیگران حتی کمونیست‌ها در این کشور صاحب حقی هستند که نباید آن را نادیده گرفت. من روزی را آرزو می‌کنم که اگر کشور در دست بی‌دینان است، در آن کشور، انسانیت و حقوق شهروندی مردم رعایت شود. همین. هرگز برای کسی و دستگاهی و جماعتی خودم را و هویتم را هزینه نمی‌کنم. قصدم تنها و تنها جلوگیری از خون و خون‌ریزی در روزی است که باید – آری باید – قدرت به دست خود مردم بیفتد و آنان سرنوشت خود را ترسیم کنند. چه با جمهوری اسلامی و چه بدون آن.

  اما برای رسیدن به افق‌های دوردست، باید راه‌های درست را انتخاب نمود؛ باید تقدیس‌ها و مقدس‌ها را کنار گذاشت؛ و در همین راستا، می‌خواهم نقدی دیگر بر گفتارها و نوشتارهای شما داشته باشم؛ چرا همچنان علی خامنه‌ای را «رهبر» خطاب می‌کنید؛ مگر مردم ایران، گله و رمه هستند که ایشان قوچ راهبر این گله باشند؟! چرا ایشان را «حضرت آیت‌الله» خطاب می‌کنید؟! مگر ایشان با بقیه متفاوت هستند که باید محضر ایشان «حضرت» داشته باشد و «نشانه خدا» باشند؟! باید از خود شروع کنیم؛ همین ادبیات و گفتار، دیکتاتورساز است؛ استبدادپرور است؛ چنانچه پیش‌تر به شما نوشتم:

  … ارزش هر کس به کردار، گفتار و افکار اوست؛ و بر این اساس، این راهبر راه‌گم‌کرده، علی خامنه‌ای، و نظام بی‌نظام او، که ما را بدین‌جا، بدین ویرانه‌سرا رسانده، با این‌همه خطاهای مهیب و نهیب‌های بی‌شکیب، کوچک‌ترین و حقیرترین در ذهن و ضمیر مردم بزرگ ایران‌زمین شده است و «خودکرده را تدبیر نیست!»؛ «جهان با این فراخی» بر او تنگ آمده و چون تو نامه می‌خوانی، او را ننگ می‌آید و رنگ و آب روی می‌رود. آری! خامنه‌ای، فقط خامنه‌ای است و شما فقط محمد نوری‌زاد و من و همه انسان‌ها فقط یک انسان هستیم با واحد شمارش «انسان»؛ همه یکسان، همه یک انسان، بر منهج منیر آزادی و آزادگی، بی تبعیض و تصغیر و تحقیر؛ بی راهبری و راهروی؛ بی کهتری و مهتری؛ بی ولایت و قیمومت؛ با شرافت و نجابت؛ و همه آیت انسانیت؛ آیتِ الله یا شیطان بودن، و قدیس یا ابلیس بودن هر کس، بسته به درون خود اوست و مضمَر در ضمیر او…؛ که اهورایی یا اهریمنی و نورزاد یا ظلمت‌زاد بودن ما نیز برخاسته از خواسته ماست و نتیجه و نقاوه افکار، گفتار و کردار خود ماست…؛ هرچند دل و درونم گواهی می‌دهد و استواری و نجابت تو نشان از آن دارد، که با مردمت هستی و بر نهج آن مَثَل معروف: «به در می‌گویی تا دیوار بشنود!». اما دیگر به در مگو و مکوب! این در، شایسته نیست تا مخاطب خطابه‌های فخیم تو باشد. اما دل‌های خسته از دیوار دیوان، بیدار است و ندا و نجوای تو را به گوش جان نیوش می‌کند و بر دایره دیده می‌نهد و امیدوار به حرکت‌آفرین شدن این نوشتارها و گفتارهای مسکوت و مسکون بر لوح سفید کاغذ و سینه‌های دردمند است، تا شاید، و البته می‌باید و می‌آید، از طریق آگاهی، راهی به رهائی یابد.

  آری آقای نوری‌زاد؛ استفتاء نمادین شما برای آگاهی مردم خوب است، اما باید باب فقه و فقاهت را از درگاه اجتماع بست و آن را به پستوخانه‌ها فرستاد. فقه تا بوده، همین بوده، دکانی برای تن‌پروری و حماقت‌سازی؛ دکانی که در آن، حکم «لپ‌لپ» در فتوای ولایت فقیه جمهوری اسلامی، «کش» پیدا می‌کند اما حکم دزدی‌ها و غارت‌های لبالب «کش» پیدا نمی‌کند؛ کشتارهای آشکار و خاموش، نباید «کش» پیدا کند؛ جان‌های به لب رسیده، حق حرف زدن و «کش» پیدا کردن ندارند؛ دکانی که در آن، حکم آلت و عورت مصنوعی مشخص است، اما حکم آلات واقعی جنایت و خیانت و تجاوز که بر عورت و آبرو و جان و مال و ناموس مردم وارد می‌آید، مشخص نیست؛ دکانی که در مقابل آن نباید از ظلم و جنایت و خیانت و گران‌فروشی و کم‌فروشی و غارت‌گری دکان‌دار گلایه کرد، بلکه باید بر آن چشم پوشید؛ در حکومتی که «مشاهده فیلم‌هایی که به «مقدسات» آن توهین می‌کند، حرام است…؛ بگذاریم و بگذریم…؛ آری، فقط همین چهار حکم ولی فقیه حکومت جمهوری اسلامی، که البته کاملاً برخاسته از سنت فقهی شیعه است، برای کنار گذاشتن تمامی فقه از عرصه اجتماع و سرنگون کردن تمامیت این حکومت، کفایت می‌کند:

  «اگر در خرید کالاهاى شانسى مثل لُپ‌لُپ، کالا را به‌حساب خود کالا مى‌خرد اشکال ندارد اگرچه به امید یافتن جایزه باشد.»

  «آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه‌ کردن و لمس آنها اشکال ندارد مگر آنکه به‌قصد ریبه بوده و یا موجب تحریک شهوت گردد.»

  «واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات «جمهورى اسلامى» اهانت مى‌کنند، اجتناب شود.»

  «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌‏گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.»

   
 22. آدم شو ! نمی شی که

  آدم شو که نمیشی

  با صلوات بر محمد و آل محمد .شیعه کامل ما هستیم که به وعده ی اومدن آقامون یقین داریم و یه مثقال هم از این خاک و به شما که مثلا آدمین نمی دیم .این ها اومدن کسب و کارتون به هم زدن پس بایدم ناراحت باشین ام به قول ترک ها سنگی که از پشت پرت میکنی به گورکش میخوره و پرت میشه .فقط 2تا دنیا داریم یه کم فکر کن بلکه آدم شدیم(خودمم گفتم)***رهبرم دوستت دارم***

   
 23. از خداوند مهربان به دليل افرينش انسانهاى خوب و بد متشكرم
  خوبيها در برابر بديها رنگ ميگيرند وزيباييها در مقايسه زشتيها
  ولى براى خلقت عزيزى چون شما خداى را دو بار سپاس گفتم اول بدليل جوانمردى واز خود گذشتگيتان براى ابراز مشكلات مملكت وديگر بخاطر شجاعت حر صفتانه تان كه از جمع دوستان سابقتان با اعتراض خارج شده وبرخان ساده مردمانى نشستيد كه هرگز ايثارتان را فراموش نخواهند كرد
  خداوندا از داشتن اينچنين هم وطنانى از تو سپاسگذارم
  براى ازادى واعتلاى كشورمان وهم صدايى مردممان دعا ميكنم
  خداوند مهربان نگه دارتان

   
 24. جناب اقای نوری زاد این بنده حقیر از حرکت شرافت مندانه شما نهایت تشکر را دارم . من یک شهروند بهایی هستم و از وجود انسان هایی مث شما غرور می کنم

   
 25. آقای نوری زاد عزیز
  مطالب شما کاملا مورد قبول میباشد. اما از شما ملتمسانه می خواهم که از این کشور مهاجرت کنید تا در امان بمانید/ با این سخنان پر مغز شما می ترسم که حکومت شما را سربه نیست کند/ . یادتان که هست قتل های زنجیره ای را در دوران خاتمی راه انداختند که دولت اصلاح طلب خاتمی مقصر شناخته شود الان هم که آقای روحانی کلیددار معتدل رئیس جمهور شده است ممکن است دوباره تیزی های برادران بدنام وزارت اطلاعات برای قتل عام از زیر بالش هایشان بیرون آید.

   
 26. یار عزیز و فرزانه
  با تقدیم درودی گرم و صمیمانه و آرزوی سلامتی و توانی بیکران در پیمودن مسیر بس پر خطر اما باشکوهی که در آن گام بر میدارید. اگر چه قلبآ با عموم نفوس بیدار دلی که در این چند روزه به تحسین و حمایت از شما زبان گشوده اند؛بارها تحسین نمودم و حفظ وسلامتی تان را از درگاه کبریاییش طلب نمودم اما سعی کردم وقت شریفتان را با اینگونه ابراز احساسات نگیرم .اما حال که مصمم به ارسال این شعر زیبا گردیدم شایسته است بار دیگر از اینهمه که توجه و شهامتی که در ابراز حقایق و دفاع از حقوق سایر هموطنانی که به عناوین مختلف از حقوق حقه خویش در مملکت پدری خویش محرومند؛ابرازمینمایید تقدیر و تشکر میکنم .بدون شک تاییدات الهی شما را در این مهم (که البته از هر کسی ساخته نیست) همراه خواند بود .اگر چه شاعر این ابیات را بخیال دیگر گفته اما چون با شرایط کنونی این مرز وبوم موافق بود ؛لذاحیف دانستم آنراتقدیم حضور ننمایم.پر توان ؛سالم ومسرور ودر پناه حق محفوظ باشید.جانتان خوش باد

  شعر زیبایی از کیوان شاهبداغی
  http://k1shahbodagh.blogfa.com/post/26
  >>
  >> آی مردم
  >> به گمانم که غلط آمده ایم
  >> راه را برگردیم
  >> جاده از نور خدا، خاموش است
  >> هیچکس، حوصله عشق ندارد اینجا
  >> به خدا، هیچ رسولی به چنین راه، نخوانده ست کسی!
  >> جاده بی آبادی
  >> و سراسر، همه جا، ویرانی ست
  >> تا افق، بذر عداوت کشته اند
  >> راه پر جذبه، ولی بی مقصد
  >> همه همسفران، دلگیرند
  >> و کسی را، غم این قافله، در خاطر نیست
  >> من به چشمان همه همسفران خیره شدم
  >> برق چشمان همه، خاموش است
  >> چشم و دستان همه، پر خواهش
  >> و لب، از گفتن یک خسته نباشی، محروم!
  >> و دل از عشق، تهی
  >> و سکوت، حرف لبهای همه ست
  >> خنده، این واژه دیرینه، کهن، منسوخ است
  >> چاه ها خشک، پر از یوسف بی پیراهن
  >> همه در جمع، ولی «تنهایند»
  >> آی مردم، به گمانم که غلط آمده ایم
  >> قطره ای عشق به همراه کسی نیست، در این راه دراز
  >> و سرابی در پیش، که همه قافله را، خواهد کشت
  >> جاده ای خوانده تو را رو به هبوط
  >> جاده ای رو به سقوط
  >> آسمانش دلگیر
  >> ابرها، بی باران
  >> خرمن جهل و عداوت، انبوه
  >> به مزارع، علف نفرت و غم روییده
  >> اگر این جاده درست است، چرا ناشادیم؟
  >> اگر این راه نجات است، چرا ترسانیم؟
  >> هر چه در راه جلو رفته، عقب مانده تریم
  >> هر چه در اوج، فرو مانده تریم
  >> هر چه نوشیده، عطشناک تریم
  >> هر چه بر توشه شد افزون، که حریصانه تریم
  >> آی مردم، به گمانم که غلط آمده ایم
  >> راه این قافله، بی راهه خودخواهی ها ست
  >> نه خدایی، که نمایاند راه
  >> نه رسولی، که بخواند بر عشق
  >> نه امامی، که برد قافله تا منزل نور
  >> و کسی نیست، پیامی ز محبت بدهد
  >> زنگ این قافله، زنگ دل ماست
  >> بار آن، تنهایی
  >> مقصدش، غربت دل های همه همسفران
  >> هر چه از عمر سفر می گذرد، می بینم
  >> از خدا دورتریم
  >> ره سپردیم به شب
  >> و همه همسفران، خواب به چشم
  >> دل به لالایی دزدان حقیقت دادیم
  >> همه در قافله؛ غافل ماندیم
  >> این چه راهی ست خدایا که درآن
  >> هیچ کسی، شاخه گلی به کسی هدیه نکرد
  >> و سلامی، دل ما شاد نکرد
  >> مرگ همسایه، نیاشفت دگر خواب کسی
  >> گل لبخند، به لبهای کسی باز نشد
  >> مرگ پروانه، دل شمع کسی آب نکرد
  >> دست گرمی، دست همراهی ما را نفشرد
  >> کسی از جنس دعا، حرف نزد
  >> ریه ها، پر شده از واژه ی مرگ
  >> هیچ چشمی، به سر ختم «شرافت» نگریست
  >> هیچ کس، مرگ «محبت» را جدی نگرفت
  >> کسی از کشتن احساس، خجالت نکشید
  >> سر شب، یک نفر آهسته ز من می پرسید:
  >> جاده سبز «سعادت»، ز کجا باید رفت؟
  >> من از او پرسیدم :
  >> از خدا، چند قریه دور شدیم؟
  >> من ندانسته در این راه چه پیدا کردم
  >> ولی فهمیدم، که حقیقت گم شد
  >> و نشانی هایی، که رسولان به بشر می دادند
  >> من در این جاده، نمی بینم هیچ
  >> خانه پاک خدا، آخر این جاده، نباشد هرگز
  >> آخر جاده بدان حتم که حق، با ما نیست
  >> سر آن پیچ، جدا گشت ز ما
  >> آی مردم، به خدا راه غلط آمده ایم
  >> من دلم می خواهد برگردم
  >> و به راهی بروم، که در آن راه، خدا همسفر من باشد
  >> من دلم می خواهد
  >> به سلامی، گل لبخند نشانم بر لب
  >> سبزه و نور و گل و آینه را دریابم
  >> و همه هستی را
  >> از نگاهی که خدا خالق آن است، تماشا بکنم
  >> از غم و غصه، که ره توشه این قافله شد
  >> من سیرم
  >> من دلم می خواهد، عاشق همسفرانم باشم
  >> عاشق آنانی، که به راهی بجز این راه
  >> کنون در سفرند
  >> و نخندم به غم همسفر ناشادم
  >> و بدانم که خدا، مال همه ست
  >> من دلم تنگ محبت شده است
  >> کار دل، دادن خون در رگ نیست
  >> کار دل، عشق به زیبایی هاست
  >> راه ما، راه پر از اندوه است
  >> راه را برگردیم
  >> شعله ی عشق در این جاده، دگر خاموش است
  >> جاده ای را که در آن نور خدا نیست، بدان تاریک است
  >> دل من، همره این قافله نیست
  >> من دلم، تنگ خدایم شده است
  >> آی مردم، مردم
  >> کار سختی ست، ولی برگردیم
  >> برسیم تا سر آن پیچ زمان
  >> که خدا، از دل ما بیرون رفت
  >> سر آن پیچ که حق
  >> رو به جلو رفت
  >> و ما پیچیدیم

   
 27. Salaam aziz e besyaar khoobam enshallah hamiesheh shoma v khanevadeh mohtaram besalamat bashied. Khalil vagt ast mataleb sadeghaneh shoma raa mikhniem o ashk riezaniem. Behtar Roy doorstep nazanin am, dar fekre ieen bood am k tarjomeh Duae 15 ganeh Emaam

  Salaam aziz e besyaar khoobam enshallah hamiesheh shoma v khanevadeh mohtaram besalamat bashied.
  Khalil vagt ast mataleb sadeghaneh shoma raa mikhniem o ashk riezaniem.
  Behtar Roy doorstep nazanin am, dar fekre ieen bood am k tarjomeh Duae 15 ganeh Emaam soot dar ekteyaar hamegi bogzaram k tofiegh nassiebe bandeh nashood ta ieenkeh Duahae

  zendaan e shoma ra shenidamSajjaad a.s. baa
  Agar barayat mom ken bood, lotf koniem ba sedate tan Daryafti az monajaat khamse ashre raa ba onvaan daste dua cashme omied raa az

  K mitavanad task ieen bakhsh ieen sharaet maan bashad raa dar ekteyaare hameh gozshteh v ba aan mandgartar gardieed.

  Zemnan ashaar e besyaar e zibaae agha e Kevaan shahbodagi raa k dardeleh khali az Maharashtra ra tagdieeme shoma v khanevade mohtaram mikonam.
  Saba bashied.
  Salaam aziz e besyaar khoobam enshallah hamiesheh shoma v khanevadeh mohtaram besalamat bashied.
  Khalil vagt ast mataleb sadeghaneh shoma raa mikhniem o ashk riezaniem.
  Behtar Roy doorstep nazanin am, dar fekre ieen bood am k tarjomeh Duae 15 ganeh Emaam soot dar ekteyaar hamegi bogzaram k tofiegh nassiebe bandeh nashood ta ieenkeh Duahae

  zendaan e shoma ra shenidamSajjaad a.s. baa
  Agar barayat mom ken bood, lotf koniem ba sedate tan Daryafti az monajaat khamse ashre raa ba onvaan daste dua cashme omied raa az

  K mitavanad task ieen bakhsh ieen sharaet maan bashad raa dar ekteyaare hameh gozshteh v ba aan mandgartar gardieed.

  Zemnan ashaar e besyaar e zibaae agha e Kevaan shahbodagi raa k dardeleh khali az Maharashtra ra tagdieeme shoma v khanevade mohtaram mikonam.
  Saba bashied. sayyed Mahdi shojaiee ra

  — ra

   
 28. بگذار خیلی سریع که چه عرض کنم صریح بگویم . شرمگنانه بگویم ما را به سقف این خانه ای که مدتهاست ترک برداشته امیدی نیست .
  میدانم بر من می آشوبی که چه میگویی ؟ ما با امید زنده ایم از این شرایط عبور خواهیم کرد و خود را بر بلندای قله های پیشرفت در جهان خواهیم یافت . شرمنده ام که بگویم نه نوری زاد عزیز اینان اسب قدرت را زین کرده و بر آن چسبیده اند و چهار نعل می تازند . سیمای برآشفته ی احمدی نژاد در روز تنفیذ نشانه ی کوچکی از اشتهای سیری ناپذیر رهبران ما برای باقی ماندن در قدرت است . آری سیمای احمدی نژاد را ما آن روز به گونه ای یافتیم که اگر ما نه آنانی بودیم که میشناختیمش بر مظلومیتش زار زار میگرستیم نه این که از رفتنش اشک شوق بریزیم .
  نوری زاد عزیز سقف این خانه ای که ترک برداشته را با تعویض بناهایی که فقط گوشهایشان را بیخ لب صاحبخانه آویخته اند و چشمهایشان را نیز بر لبانش دوخته اند نمیتوان ترمیم کرد .
  نوری زاد گرامی من میگویم صاحبخانه ای که همه چیز میداند و بر بناهایش امر و نهی میکند خود اگر میتواند بیاید و سقف ویران این خانه را آباد کند .
  بیاید تا بناها نیز زحمت طی مسیر تا خانه اش را همچون مایی که تا پای صندوق های رای میرویم و نشانه ای از آن نمی یابیم ، به خود ندهد .
  باور کن من بدین نیز راضی ام . باور کن رفتار اینگونه ی حکومتی که از دیوار اعتماد مردم بالا میرود برای من بسیار سنگین تر از رفتار امثال کشورهایی چون کره ی شمالی و سوریه است .

   
 29. سرور بزرگوار جناب نوری زاد عزیز.

  من به عنوان یک فرد بشر دوست محبت شما نازنین را به آن طفل بهائی تقدیر می‌کنم .‌ای کاش من آنجا بودم و خاک زیر کفش شما را میبوسیدم . انسانهای والا گوهر چون شما نازنین در ایران زیاد هستند .شاد باشید که محبت و عشق شما بخاطر آن عمل انسان دوستانه شما در قلب هزاران ایرانی‌ تاثیر گذاشته و نام شما در تاریخ ایران ثبت خواهد شد فدای تو نازنین. بیژن کتیرایی.

   
 30. درود بر شما جناب نوری زاد
  پدر بزرگوار،من تمام زندگیمو،کارمو، صدامو به خاطر عشقم به دکتر خاتمی و میر حسین عزیز از دست دادم اما با لطف شما و ادرسی که از دکتر خاتمی دادید از شهرستان رفتم خدمتشون اما همه در ها به روی من بسته بود حتی لحظه ای اجازه ورود به من ندادند
  آقای نوری زاد من از شما سوالی دارم
  ما چرا شکنجه شدیم،ما بخاطر کی همه داشته هامونو از دست دادیم
  هیچ کس به من و امثال من کار نمیده چون سابقه سیاسی داریم
  تازه فهمیدم بعد سال 57 دوباره سرمون کلاه رفته
  که تو جنگ قدرت بزرگان زندگیمونو از دست دادیم…
  جناب نوری زاد حق ما این نبود

  http://www.facebook.com/saeedaski

   
 31. درود بر جناب نوری زاد, آقای رسول بداقی برای درمان بیماری در بیمارستان سینا بستری شده اند, توصیه میکنم به ملاقاتش بروید, مطمینن از دیدار شما خرسند خواهد شد.

   
 32. جناب احمد هم مثل خیلی های دیگه جمله کیلویی “”اسلام همین است”” را بیان میکنند جناب احمد شما موظفید دلایل اسلامی فتواهای خامنه ای را دقیقا و مو به مو بیان کنید و گرنه اتهام ماستمالی که به دروغ به اقای نوریزاد نسبت دادید ( اصلا اقای نوری زاد حرفی دباره اسلام نزد)شایسته و برازنده شما و امثال شما خواهد بود

   
 33. اقاي نوري زاد بگرديد يكايك اين لحافهايي را كه برسر مسلمانان اين حاكمان مغرور در لباس پيامبر كشيده اند بالا بزنيد شايد بعد از اين تقليد هاي كور كورانه مردم از اين خودشيفتگان كم شود وانگاه دين حقيقي از لابلاي زنگارها پيدا شود وانوقت نسيم لازلي به روح تكيه اين مسلمانان سر گشته بخورد وبه خود ايند وهمه ي ماست مالي هايشان را به حساب دين رحماني نگذارند واين كه ديگر وقتي تعاليم قران هست به امام سيزدهم (خميني) اين قدر كسي را ارجاع ندهند كه امام چنين كرد امام چنان كرد در حالي كه در خانه ي هر مسلماني قران وخواهرش نهج البلاقه هست واگر كسي دنبال حق مي گردد قران اورا كفايت مي كند .مسيحيان هر چه كه هستند ديگر كتاب مشابه براي تورات شان نمي سازند ومردم را به ان طرف منحرف كنند تا مردم يادشان برود كتاب اسماني داشتندكه سخن خداي امام است .

   
 34. یک بهایی ایرانی

  http://www.youtube.com/watch?v=zmX-r10Rwqw

  دوستان گرامی لطفأ به این ویدیو توجه بفرمایید

   
 35. آقای نوریزاد , امروز شما را بخشیدم؛ با این نوشته عملا چنان مار زخم خورده ای درست کردید که تا انتقام نگیرد ول نخواهد کرد.

  موفق و پیروز باشید و زنده برای این مردم که واقعا از سادگیشان یک مشت شارلاتان سواستفاده میکنند.
  وجود ادمهای شجاعی مانند شما با این شرط که عاقلانه و محققانه رفتار کنند و نه آنطور که فرهنگ شیعه تقلید و تعطیلی مغز را میخواهد غنیمتیست
  گگ

   
 36. “پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد.”

  با خواندن فتوای فوق سوالی برایم مطرح شد که شاید یکی از خوانندگان این نظر قادر به ارائه پاسخ باشد:

  با توجه به قسمت دوم این فتوا مبنی بر اینکه نماز خواندن با پیوند اعضای حیوان اشکال دارد، ممکن است آقای خامنه ای راهی می شناسد که شخص پیوندگیرنده میتواند عضو پیوندی را قبل از نماز جدا کرده و بعد از نماز مجددا آن را متصل کند.
  از آنجایی که هر شخص عاقلی با حداقل معلومات میداند که این جابجایی موقت عضو پیوندی قبل و بعد از نماز میسر نیست، و در صورتی که این پیوند عضو برای سلامتی شخص پیوندگیرنده الزامی باشد، میتوان نتیجه گرفت که “نماز خواندن با اشکال” اشکالی ندارد. (البته فرض براین است که ایشان ترک نماز را جائز نمیداند)

  از آنجایی که “نماز خواندن با اشکال” اشکال دارد، من به این نتیجه رسیدم که ایشان اساسا در ارائه این فتوا هیچ فکر و استدلالی نکرده است.

   
 37. درود برنوری زاد عزیز.باخودم فکر میکنم که این دیار واین مردم واقعا چه زشتی وظلمی کردن که مستحق داشتن چنین حاکمانی شدن حاکمانی که چهره های عبوسشون خبر میده از سردرون ازافکار قرون وسطایشون حاکمانی که باخرد عدالت فهم انسانیت بدورن حاکمانی که شبو روز خطادرخطابه مبریزن حاکمانی پرازدروغ ریا دزدی هستن اون وقت حرف ارهدایت عالممیزنن به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ام را دلم واسه مملکتم خونه واسه جون هاش خونه واسه پدرهای شرمنده خونه یعنی واقعا این حق مردم ماست حق مردم ماست این همه تحقیرفقرعقده داشتن توبازارم هرروز متکدی های بیشتری میان هرروز درامد بازاری ها کمتر میشه بیشترمردم دنبال کلاه گذاشتن سر همدیگه هستن خیانت دورویی دروغ داره هرروز توجامعه گسترش پیدا میکنه امیدوارم بیشترازاین نشه هرچتدامیدواریم عبثه…….تمام

   
 38. محسن ارضی فرد

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجب!!!!!!!!!!

   
 39. سلام.

  من فقط در باره ی این بند از فرمایش ایشان که “بر ملا کردن ظلم مسؤولین پیش مردم حرام است” چیزی بگویم؛

  انگار آخرهای سال 2011 بود که کریستیان ولف -رئیس جمهور آلمان- یک وام 500،000 یورویی از بانکی گرفته بود با بهره ای 2 درصد (یا همچو چیزی) کمتر از آنچه مردم عادی در بازپرداخت وام بایست بپردازند.
  …این وام کم بهره که توسط بانکداری که گویا از دوستان ولف بود، به او پرداخت شده بود، به وسیله ی یک روزنامه نگار فضول بی- بصیرت لو رفت و دیگر جایی در آلمان نبود که در این باره بحثی نباشد؛ در خانه و دانشکاه و محل کار و قطار و…همه جا حرف این پنهان کاری سودجویانه ی رئیس جمهور بود.
  احزاب و روزنامه ها میپرسیدند “ولف چه امتیازی به آن بانکدار داده یا میخواسته بدهد که وی حاضر به پرداخت وامی با درصدی بهره ی کمتر به او شده؟” همه میگفتند “ولف یکی است مانند همه ی مردم. چرا باید بتواند وام با بهره ی کم بگیرد در حالیکه مردم عادی چنین امکانی ندارند.”

  کوتاه سخن آنکه این “قلم به دستهای مزدور امریکا و اسرائیل” چنان جنحالی به راه انداختند که نهایتا کریستیان ولف را وادار به استعفا کردند.

  ببینید این قانون های ظالمانه در این کشورهایی که فرهنگ منحطی دارند، چه به روز مردم میآورد؟! صاف و صاف رئیس جمهور را تنها برای وامی که البته پس هم میداده منتها با درصد بهره ی کمتری، چنان زیر فشار میبرند که وادار به استعفا شود!!

  آنوقت این قلم به دستها نمی بینند که دشمن این را به حساب نظام میگذارد؟!

  این عدالت است آخر؟! این همان حقوق بشرشان است که آنهمه آن را توی سر ما میزنند؟!

  حالا چه میشد اگر این غیر خودیها سکوت میکردند و اینجور با آبروی یک بنده ی خدایی بازی نمیکردند؟! اینها چرا نمی فهمند که نباید آبروی کسی را برد؟ آبروی نظام را نباید برد؟

  آری برای همین امر معظم است که اینقدر تأکید شده که سوء استفاده ها را، حق کشی ها را، ظلمها را و …توی بوق و کرنا نکنید.

  خوب… حالا شما بگویید که آیا ایشان حق ندارند که چنین فتوای خردمندانه ی خودی پسندی بدهند؟!

   
 40. خدا نگهدارت باشه از شر این فرقه ضاله.
  نوری زاد کاش همه مثل تو در راه یکتا پرستی قدمی برمیداشتند

  یاد ابوالفضل قدیانی هم گرامی

   
 41. درود بر شما جناب نوری زاد عزیز- شما از کس یا کسانی (ملایان قشری) که نهایتا جهان بینیشان خلاصه شده در قم و مشهد چه انتظاری داری؟اااا به امید بر چیده شدن دکان دین و برقراری حکومتی که اساسش بر مبنای اعلامیه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل باشه.

   
 42. خانه از پایبست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است. آقای نوریزاد عزیز شما مثل اینکه فراموش کردید که مساله اصلی اینست که اسلام همین است که جناب رهبر میفرمایند. چرا مساله را به قول معروف ماستمالی میکنید و میخواهید از اسلام دینی فرهیخته بوجود آورید د. دوست عزیز دیگر این حنا رنگی ندارد. به امید روزی که این مساله برای شما هم روشن بشود. با احترام به شما و همه هموطنان که این مقاله شما را میخوانند.

   
 43. درود آقای نوریزاد،
  این حکومت از ابتدا دیکتاتوری بود و با کشتار به روی کار آمد. اگر به گذشته نگاه کنیم اینها شب ٢٦ بهمن ٥٧، سران ارتش را به پشت بام مدرسه ی علوی آوردند و برای آنکه از کودتای ارتش وحشت داشتند، آنها را یک جا اعدام کردند تا حکومت سابق بر نگردد! ///// هم آمد و خونهای ریخته شده بر روی برف را تماشا کرد و بعد به اتاق پایین رفته نماز می گزارد! این جماعت آخوند سیاسی برای به دست گرفتن قدرت آمد، فرصتی که سالها در پی آن بود. اگر فقط از کشتارهای اول انقلابشان لیستی تهیه کنیم متجاوز بر هزاران نفر می شود. از اعدام رییس مجلس ملی عبدالله ریاضی پدر صنعت و تکنولوژی گرفته تا اعدام های دسته جمعی و گسترده خلخالی (جلاد /////) در کردستان…مصادره و بالا کشیدن اموال هم جزوی از افتخارات انقلابی این جماعت مفت خور. از مصادره ی اموال محمد صادق فاتح (از بزرگترین و نیکوکارترین سرمایه داران قبل از انقلاب) توسط بنیاد و سپاه گرفته تا مصادره ی اموال محمدتقی برخوردار صاحب کارخانه ی قوه ی پارس و اولین تولید کننده تلویزیون در ایران…حالا هم نوبت حکومت به //// دوم افتاده…که همین روش را دنبال می کند… به نظرم تا قانون اساسی این مملکت سکولار نشود، حق و حقوق ایرانیان پایمال خواهد شد و هیچ موقع رنگ آزادی را نخواهیم دید.

   
 44. جناب نوری زاد .دلیری و دلاوری در نزد تو شرمنده اند . ای زبان گویای شرف ایران زمین . پایدار و برقرار باشی

   
 45. خطاب به کامنتر ملقب به یک شیعه

  اساساّ بحث پیرامون مطلبی که با توجه به مرقومه تان خارج از دایره ادراکتان است. امری است باطل .اما از انجائی که مایلم تا آینه ای در مقابل آینه زنگار بسته تان بگیرم تا بلکه چهره منطق خالی از علم خود را در آن ببینید و با جستجو در چرائی سئوالی که از شما خواهم پرسید حداقل به پژوهشی غیر مستقیم به باورهای تان بپردازید مجاب به نگاشتن این مطلب شدم.

  در جائی آورده اید که “حرف من اینه آقای به نظر محترم،
  اگه شما هم مثل بنده و هزاران هزار ایرانی دیگه با این حرومزاده هایی که مملکت رو دارن مثلاً اداره میکنن در حالیکه که دارن همه چی رو به گند میکشن مشکل دارید،
  دلیل نمیشه بخواید خیلی کارهای خلاف عقل و شرع انجام بدید.”

  عنایت بفرمائید تفسیری از اعمال خلاف عقل و شرع را به متخلفان از مبانی عقلی و شرعی ارائه دهید.

  مبانی دیالکتیک تفکری را که با عقل سازگاری دارد را بیان بفرمائید. و ایضاّ مشروعیت شرعی که تمام قد به دفاع از آن برامده اید.

  اگر دیدید که حوصله اش را ندارید یا اینکه متوجه شدید نوشتارتان برامده از تعصبتان بوده نه تعقلتان …باور دارم که ” بنده همان به که ز تقصیر خویش غذر به درگاه خدا آورد.”

   
 46. بعد از خواندن فتواها فقط میتوان گفت…
  این است که پیش خالق و خلق
  طلاب علوم رو سفیدند
  با این علما هنوز مردم
  از رونق ملک نا امـــیــــــدنـــــد!!!!!!!
  دوستان عزیز، هیچ جای نگرانی نیست. این فتواها مانند ده فرمان روی سنگ حّک نشده اند و با “مگر آنکه” و “بشرط آنکه” که در قانون اساسی اسلامی همه جا هست میشود کلاه شرعی سر اکثرشان گذاشته میشود. در جمهوری اسلامی شکنجه وجود ندارد مگر آنکه از لغت تعزیروحدود استفاده شود.امید هست بررسی چندی از این فتواها باعث رفع نگرانی شود.
  ● خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از «دولت غاصب اسرائیل» حرام است.مگر آنکه همچنان در جنگ ایران و عراق کالاها و اسلحه ها در کارتون هائی با مارک “مرگ بر اسرائیل” فرستاده شود.
  ● پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد.مگر آنکه امام جمعه باشد و بجای مغز گنجشگ ازمغز گوسفند استفاده شود مانعی ندارد .
  ● پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است….این یکی رو داشته باشید تا بعد.
  ● استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.مگر آنکه علم ۶متری و عکس رهبر روی علم باشد.
  ● تراشیدن ریش و ماشین‌ کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.مگر آنکه نتراشیدن ریش باعث پیدایش قارچ پوستی شده که باید به تایید آخوند محله ونه دکترمتخصص پوست باشد. وجوهات را برسان جواز ریش زنی بگیر.
  ● بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.مگر آنکه جنسی مانند کبریت و فندک به قیمت بالا فروخته شود که به حساب ریش تراشیدن گذاشته نشود.
  ● رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است. مگر آنکه برای حفظ نظام و یارگیری از دشمن باشد.
  ● خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست. مگر آنگه نوشته خود حضرات باشد وبنام رساله چاپ شده وجواب گوی تمام نیازهای مسلمین جهان ازنزدیکی با خروشترگرفته تا بچّهٔ شیرخواره وحوریان ۲۵۰متری.در ضمن رجوع شود به “این یکی رو داشته باشید تا بعد” و استمتاع بین زن و شوهر.
  ● به‌طور کلّى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس‌هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى‌شوند به‌طورى که پوشیدن آن‌ها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست. مگر آنکه کروات ساخت روسیه و چین باشد.
  خدایا چنان کن سرانجام کار..تو خشنود باشی و ما رستگار

   
 47. سلام آقای نوری زاد
  با کلیات حرفتون موافقم اما در مورد بند چهارم واقعا ظلم نکردین؟؟؟ آیا خون شهیدان را کم نشمردید؟
  آیا ما جنگ رو شروع کردیم ؟ آیا ما پشت عراق بودیم یا همین دول غربی دارای سازمان جهانی؟؟؟
  حتی اگر در مورد سال 61 بگیم میشد جنگ را تمام کرد اگر به سخنان فرمانده هان جنگ رجوع کنیم هنوز دشمن در خاک ما بود و عقب نشینی نمیکرد در اونجاها…اگر سردمدار سازمان های جهانی آمریکاست که هواپیمای مسافری ایران را منهدم کرد همون بهتر که پیشش نرفت و همکاری نکرد…شما که در زمان جنگ بودین برادر

   
 48. از زیدی چند سوال پرسیده و جواب به شرح زیر تقریر گردید
  ۱- بعد از حمله به خوابگاه دانشجویان و لت وپار کردنشان وکشتن تعدادی دانشجو ایا میتوان با رمز یا حسین یک یا دو دانشجو را از طبقات دوم و سوم ویا چهارم به پایین پرت کرد
  پاسخ- احتیاط واجب ان است که بنام یا زهرا و حتی المقدور از طبقه چهارم انجام شود
  ۲- ایا عبور ماشین پلیس از روی بدن مخالفان مجاز است.
  پاسخ- البته که مجاز است ولی احتیاط واجب ان است که بعد از عبور از روی بدن مخالف یک دنده عقب هم گرفته و دو باره عمل زیر گرفتن را تکرار کرد تا ثواب ان تکمیل گردد.
  ۳- انداختن مخالفان از روی پل چه حکمی دارد.
  پاسخ- بسیار خوب است ولی احوط ان است که با بسم الله و یا زهرا همراه باشد.

   
 49. جناب اقای خامنه ای در فتوای خودشان در باره جامعه بهائی گفته اند از این فرقه ضاله مضله با ید اجتناب نمود .خداوند کریم در قران مجید سوره حجرات ایه 6 می فرمایند:”یا ایها الذین امنواان جاء کم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.”می فرمایند ای کسانی که ایمان اورده اید اگر فاسقی هم خبری برای شما اورد پس تحقیق کنید جستجو نمایید مبادا قومی را به جهالت اسیب برسانید وبعد به انچه که عمل کرده اید پشیمان شوید.

  همچنین در سوره مبارکه زمر ایه 19 می فرمایند:”فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله واولئک هم اولواالباب.”می فرمایند بشارت بده بندگانم را ان کسانیکه قول را می شنوند وبهترین انرا انتخاب می کننداین افراد را خداوند هدایت می کند واین اشخاص صاحبان دانشند.

  جناب رهبر در این فتوا هرگز بر طبق دو ایه فوق مردم را راهنمایی نکرده اند .اگر ایشان ودیگر علمای اسلام می خواستند طبق ایات فوق از قران شیعیان را هدایت نمایند وفتوایشان مطابق قران باشد
  باید می فرمودند با بهائیان حتی اگر فکر می کنید فاسق هستند نشست وبرخواست نمایید رفت وامر کنید در افکار وعقایدشان تحقیق کنید بدقت بررسی نمایید چه میگویند مبادا به جهالت ونادانی به انها اسیبی برسانید وبعد یا در این جهان ویا در جهان اخرت بر انچه که عمل نمودید پشیمان شوید.

  بر طبق ایه دوم باید شیعیان را تشویق می فرمودند قول انها را بشنوید از انها دلیل بر ادعایشان بطلبید در حالات ورفتار وعقایدشان تحقیق نمایید وبا اسلام ودیگر ادیان مقایسه نمایید وسپس بهترین انها را تبعیت نمایید اگر دیدید بهائیت خوبست تبعیت نمایید واگر دیدید بهائیت درست نیست نپذیریدوانهارا هم راهنمایی نمایید در این صورت خداوند شمار ا هدایت می نماید ودر اینصورت شما صاحب دانش خواهید بود .

  اما چرا جناب اقای خامنه ای ویا بعضی از علمای دیگر طبق ایه قران فتوا نمی دهند ؟وفتوا بر دوری واجتناب ونجس بودن می هند ایا فکر نمی کنید این گونه فتواها نه فقط خلاف ایات صریح قران است بلکه با علم وعقل ومنطفق و فکر سلیم هم مغایرت کامل دارد ؟ایا فکر نمی کنید زمانیکه گروهی از همین جوانان اندیشمند وفرهیخته این فتواها را نادیده می گیرند ودر مورد بهائیان وعقاید انان به تحقیق وبررسی می پردازند انوقت به این نتیجه می رسند که چه دروغ بزرگی به انها گفته شده ؟

  من در همین جا از همه ملت شریف ایران واز همه هموطنان گرانقدر خود در سراسر جهان در خواست می نمایم بر طبق ایات قران با دوستان بهائی خود رفت وامد نمایند بهائیان را جستجو نمایند وانها را بیابند به سایتهای انها مراجعه نمایند کتب انها را بخوانندوبا دقت تمام از انهادلیل ومنطق بر ادعایشان بطلبند واگر انرا غلط واشتباه یافتند انوقت با سربلندی واطمینان در مقابل خدای خود بگویند من طبق ایات تو در قران عمل نمودم.

  مطلب دیگر انکه انتظار همه انستکه جناب اقای خامنه ای ودیگر مراجع رسم ادب وتربیت را در کلام خود مراعات نمایند کلام فرقه ضاله مضله نه شایسته جامعه بزرک وجهانی بهائی است ونه شایسته فردی که ادعای رهبری جامعه اسلامی دارد.شاید بسیاری از خوانندگان عزیز ندانند جامعه جهانی بهائی متشکل از میلیونها انسان با سابقه ای از 2000قوم وقبیله ونژاد از 193 کشور جهان است این افراد همگی به خدا ایمان دارندبه وحدانیت وفردانیت الهی معتقدند بهائیان به همه پیامبران و مظاهر مقدسه الهی ایمان دارند وهمه کتب مقدسه را وحی الهی واز جانب خدا می دانند به عالم بعد وبقای روح ایمان دارند وحدت ویگانگی نوع انسان را قبول دارند وبرای تحقق ان تلاش می نمایندتعصب وتبعیض را مردود می شمارند وبسیاری از عقاید مترقی دیگر.اما جالب است بدانید همه کسانی که دیانت بهائی را پذیرفته اند جز کسانی که سابقه اسلامی داشته اند یعنی کسانی که سابقا مسیحی یهودی زردشتی بودایی برهمایی یا افراد بی دین بوده اند هیچکدام نه اسلام را دین الهی می دانستند ونه حضرت محمد را پیامبر خدا ونه قران را کتاب اسمانی ونه ائمه اطهار را جانشینان برحق رسول الله اما چون به دیانت بهائی ایمان اوردندنه تنها همه این مقدسات اسلامی را قبول دارند بلکه با جدیت وکوشش تمام در تبلیغ ان می کوشند .اقای خامنه ای و کسانی که خود را علماء نام گذاشته اید ایا این افراد فرقه ضاله مضاله هستند ؟

  جناب اقای خامنه ای این مطلب مرا بیاد دو واقعه تلخ انداخت.یکی زمانی بود که وقتی در مهر سال 77 همزمان به خانه بیش از 500 بهائی از جمله خانه ما حمله شد تا موسسه علمی بهائیان را که جوانان بهائی را که اجازه ورود به دانشگاه نداشتند اموزش کتب دانشگاهی بدهد تعطیل نماید انروز حدود 200 جلد از کتب مرتبط به دیانت بهائی را واز جمله چند جلد قران ونهج البلاغه وانجیل وتورات را از قفسه های کتابخانه ما برداشتند وهمه را در گونی ریختند وصورت مجلسی تنظیم نمودند تا بر علیه من در دادگاه استفاده نمایند ونوشتند این کتب ضاله از منزل فلانی کشف شد وقران ونهج البلاغه وانجیل وتورات هم در بین ان بود.

  امر جالب دیگر اینست که بهائیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه حقوقی ندارند ولی اگر بخواهند همانند هموطنان یهودی ومسیحی وزردشتی صاحب حق شوند باید همانند پیروان این ادیان اسلا م ومقدسات انرا انکار نمایند تا برسمیت شناخته شوند وصاحب حق شوند .

  حالا شما خوانندگان عزیز قضاوت نمایید چه کسی ضاله مضله است؟

  از همه اینها گذشته اگر در ممالک اروپایی وامریکایی که اسلا م را قبول ندارند به مسلمانان بگویند فرقه ضاله مضله مسلمان بی ادبی وبی تربیتی نکرده اند ایا اگر در همین ممالک اسلامی مثل عربستان که مهد عالم اسلام واصلا شیعیان را قبول ندارند بگویند فرقه ضاله مضله شیعه درست است ؟ایا معیار ضاله ومضله بودن گروهی ما هستیم/

   
 50. با درود
  باید این فتواها رو مجامع حمایت از حقوق بشر در صحن سازمان ملل متحد عنوان کنند و رییس سازمان ملل متحد هم نظرش رو در این مورد بگه

  فکرش رو کنین چی میشه ؟!

   
 51. به ناشناس: اینکه بهائیان به چی‌ سجده میکنند به من ربطی‌ ندارد. ولی‌ یک فرق نه چندان کوچک بین بهائیان و شیعیان است. بهائیان فقط اعتقاد خودشان را تبلیغ میکنند. ولی‌ اگر من نخواهم به آنها گوش کنم کاری به کارم ندارند و ترس و وحشت در دلم نمیاندازند. مرا به خاطر ‌شیعه بودن نه مهدورالدم میدانند، نه تکفیر میکنند، نه نجس میدانند، نه اگر زورشان رسید اموالم را غارت میکنند، نه انواع و اقسام توهین‌ها و تهمتهایی که هر انسان باشرفی را شرمسار می‌کند نثارم میکنند، و خلاصه خودشان را مالک جان و مال و فکر و باور و دین و ایمان من نمی‌دانند. بله، شاید باور مذهبی‌ بهائیت روی دیگر شیعه است، ولی‌ رفتار بهائیان با شیعیان یک دنیا فرق دارد. ما باید افکار و رفتار خودمان را درست کنیم.

   
 52. ////مسعود ديپلمات

  جناب نوري زاد عزيز
  مگر من نگفتم كه بیان اين مفاسد در برابر مردم وجهى ندارد و موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود عزيز .
  بيا تا در خفا با هم صحبت كنيم عزيز من . من رجاي واثق دارم كه اين مسائل در خفا بهتر حل و فصل مي شود . چشم و گوش مردم هم باز نمي شود عزيز !

   
 53. ضمن عرض سلام خدمتِ برادر بزرگوار نوری زاد عزیز ، چند نکته ، عرض میکنم! 1) وقتی فتاوای جدید حضرت آقا را ملاحضه کردم ، عرق بر پیشانیم نشست! از مظلومیت فقه ، شهروندان و فقدان قسط و عدل! 2) هر کس اندک آشنایی با فقه و اجتهاد داشته باشد ، میداند برخی فقرات از این فتاوایِ زنجیره ای ، تا چه اندازه ، بیگانه با کتاب و سنت و وهن فقاهت است ! ملعبه قرار دادن دین برای نیل به اهدافِ نا مبارک سیاسی! 3) مطلبی از شهیدمطهری (ره) میخواندم که آیا انقلاب ما ، باید ، انقلاب اسلامی باشد ، یا ، اسلام انقلابی ؟ انقلاب اسلامی ، یعنی اینکه : هدف ارزشهای اخلاقی و اسلامی است و انقلاب وسیله ای برای نیل به آن. ! اما اسلام انقلابی : هدف انقلاب – همان حفظ نظامی که اکنون از او جب واجبات است ! – است و اسلام وسیله ای برای نیل به آن .! بعد شهید ، می فر مایند : انقلاب ما از سنخ اول است! انقلاب اسلامی! حال برخی از این فتاوی ، نیل و میل به کدام قسم است ؟ اسلام انقلابی ، ماکیاولی و اموی! هدف ، وسیله را توجیه میکند!! اطلاع مردم از ظلمها ، چون به سرنگونی ظالم می انجامد ، فتنه است ، پس در نتیجه حرام و عدم جواز!! رعایت حقوق اقلیتها ، نیز ، چون ، به رسمیت شناختنِ تکثر و حد اقلی از دموکراسی است ، پس ظلال است و حرام! بحث ما از حقانیت کلامی اقلیتها و فرقه ها نیست ، بحث از حقوق شهروندی اقلیتها است! 4) امیدوارم ، عالمان و فقیهان آگاه ، در قبالِِ وهن فقاهت و شریعت ، موضع بگیرند تا بیش از این ، دین ملعبه و ابزار برای اهداف باطل ، قرار نگیرد! هدف بعثت نبی اکرم(ص) اتمام اخلاق و رحمت بودن برای عالمیان است!!

   
 54. دوست عزیز.یک شیعه

  لا دین لمن لا ادب له.دین ندارد کسی که ادب ندارد.علی (ع)

   
 55. درود بر آزاد مرد زمانه جناب آقای نوری زاد عزیز . دوستان تا وقتی مشتری و خریدار برای این مزخرفات و مهملات وجود داشته باشد وضع همینه که هست . ما باید از خودمون و از مردمی که بجای کمی تفکر کردن و بقول احمد شاملو “با دیده شک به همه چی نگاه کنیم ” چشم به دهان آخوندهای بی سواد دوختیم ، از خودمون گله و شکایت کنیم . متاسفانه ما ملت یاد نگرفتیم فکر کنیم و همیشه دروغ جذابیت بیشتری برای ما داره . اگه میخواهیم وضع عوض بشه اول باید از خودمون شروع کنیم وگرنه عوض شدن خمینی ها و سید غلی ها تا وقتی افکار ما تو 1400 سال پیش گیر کرده باشه چه دردی رو دوا می کنه؟

   
 56. خدا رحمت کند آیت الله منتظری را که در سخنرانی 13 رجب فرمود: آقای خامنه ای! – بی رودرواسی _ حق نداری فتوا بدی.

   
 57. گرفتن 700 میلیون ازشهرام چزایری چه حکمی دارد.

   
 58. جناب آقای «یک شیعه»
  ‍‍‍پیداست که شما مطالعه ندارید وگرنه این چنین راحت به دیگران (بهائیان) توهین نمی کردید. البنه من یک شیعه زاده هستم ولی هیچ دینی ندارم و هیچ دینی را قبول ندارم ولی به هر روی به همه انسان با هر دینی احترام می گزارم. خود شما که این قدر تعصب دارید، فکر می کنید اگر به جای آن پسر بچه بودید، هم اکنون چه دینی داشتید؟ خواهش می کنم فورا آن جمله تکرار که من تحقیق می کردم و دین بر حق را انتخاب می کردم، که در اذهان همه هست، نگویید. بیایید برای یکبار هم که شده، دست کم با خودتان، روراست باشید و به خود دروغ نگویید. همانطور که شما از بد تولد شیعه بودید و هیچ وقت برای انتخاب دین و مذهب شیعه مطالعه و تحقیق نکردید، اگر جای همین کودک بهایی بودید نیز، ایچنین بودید و بطور قطع یقین امروز شما یک بهایی متعصب بودید. شاید بگویید، من کتابهای زیادی در باره ادیان خوانده ام و بهترین دین را انتخاب کردم. ولی کتابها که خواندید نوشته چه کسانب بود؟ در این کشور به شدت سانسور شده شما چگونه کتابهایی نوشته شده توسط نویسندگانی با دین دیگری خوانده اید؟ آیا تا بحال حتی یک کتاب که یک سنی(نزدیکترین مذهب به مذهب شما) نوشته است را، خوانده اید؟ به همه انسانها و عقایدشان تا زمانیکه جلوی آزادی شما را نگیرند احترام بگذارید. خو شما اعتقاد دارید که روزی از آن خداست. پس چگونه همه انسانها با هر دینی روزی دارند ولی شما حاضرید با تعصب بیجا، نان که چه عرض کنم، جان آنها را هم می خواهید بگیرید؟ یعنی شما از خدا هم بالاترید؟ امیدوارم کمکی به شما کرده باشم تا ار تعصبات بیجا که همچون زنجیری انسانها را در بند می گیرد،نجات پیدا کنید. دوستدار همه انسانها

   
 59. درود برتو

   
 60. دوست عزیز که به کار آقای نوریزاد ایراد گرفتی‌!

  شما از کجا فهمیدی که پدر و مادر آن کودک عوضی‌ بودند؟ از کجا فهمیدی که لایق محاکمه و زندان بودند؟ آیا خودت تمام مدارک جرم را دیده و مطالعه کرده ای؟ چگونه میتوانی‌ به کار دیگران بدون مطمئن بودن ایراد بگیری؟ آیا شما نباید به دلیل این تهمت زدن بدونه مدرک به دیگران از خدا بترسی؟

  نوریزاد از بنده خدا استمالت کرده. میدانی این یعنی‌ چه؟ تو از کی‌ استمالت کردی؟ آیا در تمام عمرت از یک انسان به خاطر ظلمی که به او روا داشتند دلجوی کردی؟

  آیا تا حالا با مستبدین مخالفت کردی؟ یا فقط به صورت یک شعار دهنده حضور داشتی‌؟ پس انصاف داشته باش و با همه دوست باش همه بنده خدا هستند، ممکن است روزی (خدا می‌داند) یک بی‌دین در روز محشر به تو ترجیح داده شود.

  با احترام و آرزوی شادی برای همه قلبهای مهربان

   
 61. مرحوم فروغی خود مردی خلیق وسلیم بود وچنانکه می دانیدتقریبا همه جا تقوای سیاسی را به کار میبرد وهرگز ازخیال مردم ناتوان آسوده نبود ،ازآقای حبیب یغمایی شنیدم بامرحوم فروغی مشغول تصحیح دیوان سعدی بودیم این غزل را می خواندیم:..بخت آیینه ندارم که درو می نگری..خاک بازار نیرزم که برو میگذری………..تا……..به فلک میرود آه سحر از سینه من…..تو همی برنکنی دیده زخواب سحری…..خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست…تاغمت پیش نیاید غم مردم نخوری../دراین حال فروغی زار گریست.. وگفت امروز کافی است کتاب راببندیم!…تا فردا…چه خوش گفت ابوبکر به مرد عربی که با شنیدن آهنگ قرآن به گریه افتاده بود:…ما هم چون شمایان بودیم کم کم دلهایمان سخت شد!…../آسیای هفت سنگ.استاد باستانی پاریزی ص505

   
 62. در پاسخ به استفتاء برادر نوري زاد
  اول ازهمه بايد بگوييم كه سلام يادت رفت. بگو سلام عليكم و رحمت الله و بركاته .
  و اما پاسخ به سوالات كفرگونه ي شما .
  يك . اين فرقه برخلاف نظر شما هيچ كار غيرشريعي نكرده است . گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟ اگر شما از دين و مذهب اسلام و شيعه خبرنداريد ، تقصير ديگران چيست ؟ اين فرقه همان كاري را كرده كه پيامبرعظيم الشان در صدراسلام فرمود . البته خيلي هم كمتر. يا شما تاريخ دين اسلام را نخوانده ايد كه واي به حال شما كه نخوانده ملا شده اي و يا اين كه خوانده اي و خود را به كوچه ي علي چپ مي زني كه درآنصورت هم ، واي به حال شما كه بخاطر نگهداشتن اعتقادات خود حقايق را مي پوشانيد.
  مگر نخوانده اي كه رسول الله ( ص) در طول 23 سال چند بار جنگ فرمودند ؟
  اين جنگ ها يا به گفته ي شما سُست باوران ، اين آدم كشي ها مگر براي حفظ اسلام نبود؟
  اين فرقه نيز براي حفظ اسلام از رويه رسول الله (‌ص) تبعيت مي كند و مخالفين را به درك واصل مي نمايد . تا چشم شما درآيد.
  دو . شعار ما شبيه شعار پيامبرماست . مگرنخوانده اي كه تا رسول الله (‌ص)‌ قدرت نداشت خداوند مي فرمود لا اكراه في دين .. و پس از رسيدن به قدرت خدا فرمود اي پيامبر جهاد كن با كفار و منافقين كه جايگاه آنها جهنم است … شعار بايد متناسب با زمان و مكان باشد . حضرت امام خميني متناسب با زمان و مكان فرمايش مي كردند . زير درخت سيب در نوفل لوشاتو فرمودند كه گروه هاي مخالف آزادند و در تهران فرمودند كه مخالفين بايد خفه خون بگيرند . اگرافرادي مثل تو از پيامبر و امام پيروي نمي كنند اين به خودتان مربوط است . لطفا از ديگران نخواهيد كه مثل شما ببو هاي پخمه ، يك حرف را براي ابد و درتمام شرايط بيان كنند . هرسخن جايي و هرنكته مكاني دارد . درضمن آغوش شرق بهتراست از غرب . بدرك كه كارگران ايران بخاطر سيل محصولات چيني بيكار مي شوند و ثروت شما را عزيزان روس به يغما مي برند . اصلا گورباباي ايران و هرچه ايراني است . مگر پيامبر به فكر قبيله ها بود كه اين فرقه بفكر ترك و كرد و لر و تركمن و فارس و بلوچ باشد . گور باباي همه . اصل اسلام است . اگرلازم باشد براي حفظ و گسترش اسلام دنيا را بايد به آتش كشيد . اين فرقه مثل شما بي اعتقاد نيستند . رهبران ديني در صدر اسلام براي گسترش خدا ايران و روم و مصر و بقيه را به آتش كشيدند . چرا اين فرقه از آنها پيروي نكند . فضولي موقوف .
  سه . مگر كوري و نخوانده اي كه صاحب جان و مال همه ،‌خداست ؟ يا مسلمان نيستي و يا از آن مسلمانان بي سوادي . مگر نمي داني كه خدا گفته اطاعت كنيد از خدا و رسول و جانشين هايش . اطاعت يعني چه ؟ خدا كه درآسمان است و به زمين نمي آيد . پيامبر هم كه به رحمت ايزدي پيوسته . جانشين او يعني جانشين خدا . مال خدا را جانشين خدا مي گيرد . به تو چه مربوط كه جيغ و داد مي كني ، بي آبرو.
  چهار . همراهي و همدلي با مجامع جهاني ديگر چه صيغه ايست ؟ مگر كوري و نمي بيني كه طبق فرمان خدا ، مجامع جهاني بايد سربرآستان اسلام فرو بياورند نه مسلمين با آنها همراهي نمايند . اگر قرار بود كه مسلمان با ملل ديگر همراهي و همدلي كند كه بلاد كفر را فتح نمي كرد . كفار را گردن نمي زد . زن و كودك و مال و جان آنها را برخود حلال نمي نمود . مگر نخوانده اي كه در دوران پيامبر بزرگوار و خلفاي راشدين رحمت الله عليه ، تمام غيرمسلمين يا بايد به اسلام روي مي آوردند و يا سر ، ثروت يا جزيه مي دادند ؟ اي بيسواد.
  پنج . اين فرقه كار بدي نكردند كه بنايشان را برترس و خوف گذاشتند . تو يا قرآن را نخوانده اي و الكي مي گويي كه قرآن خوانده ام . يا الله بختكي آن را تورق كرده اي و هيچ چيز از آن نمي داني و يا مغرض و دشمن اسلامي . بايد در كتاب الله چند آيه در باب خوف و ترس مردم از كارهاي غيراسلامي بيايد تا جنابعالي باوركني كه پايه دين برترساندن است ؟ يكي – دوتا- ده تا- صد تا ؛‌آخر بي انصاف اين همه آيه درباب ترساندن آمده و تو مي گويي بقا را بر ترساندن گذاشته اند ؟ اي واي از اين بيسوادي . اي واي از اين بي ايماني . اين واي از اين همه شك . پدر بيامرز ، مبناي اسلام برترس است . برخوف است . برهراس است . برشمشيراست . برشلاق است . البته ، بعضي اوقات هم بر رجا مي باشد اما نه براي مشركين و مخالفين. دين مقدس با شمشير بلاد كفر را گرفت . احكامش را با شلاق محكم مي كند . نگاه كن درهمين ماه مبارك رمضان كه انشاالله توفيق عبادتش نصيبت نشده باشد . درهمين ماه هركه در روز روشن بخورد و بياشامد ، با او چه مي كنند ؟ طبق دستور اسلام شلاقش مي زنند . با شراب خوار چه مي كنند ؟ با ديگر گناهكاراني كه آلوده ي گناهند چه ؟ نصيحت شان مي كنند؟ نوازش شان مي نمايند ؟ جايزه به آنها مي دهند ؟ توجيه شان مي كنند ؟ نه گيج علي ، شلاق شان مي زنند تا آدم شوند . سنگسارشان مي كنند . گردن شان را مي زنند .
  بايد بنا را برترس گذاشت . نكند فكر كرده اي كه جد بزرگوارت نامه اي به حضرت خليفه نوشته و ايشان را به ايران دعوت كرده تا برايش از اسلام بگويد ؟ اگر تو مسلماني ، از صدقه سر ِ شمشيري است كه گردن پدر ِ پدر سوخته تو و امثال تو را زد و ديگران را وادار به پذيرش آيين مقدس اسلامي كرد . برو بخوان تا بداني كه مبنا در اسلام ترس است و مسلمان خوب مثل تو نازك نارنجي نيست كه هي دم از صلح و صفا بزند . مسلمان يعني طالبان . يعني بن لادن . يعني عبدالملك ريگي . نه توي شاعر مسلك . درباره سانسور و حريم خصوصي و غيره هم ، رجوع كن به پس از فتح مكه و عملكرد رسول اكرم با مخالفين و معاندين تا حساب كار دستت بيايد.
  شش . رهبر اين فرفه كه بيست و چهار سال است رهبري مي كند از عمل پيامبر و خلفا و امامان شيعه پيروي مي كند . مگر پيامبر و خليفه و امام چهارسال چهار سال عوض مي شدند كه ايشان اين كار را بكنند . ديدي گفتم از شرع چيزي نمي داني ؟ اين رهبر همان كاري را مي كند كه امام ما كرد . خليفه ي ما كرد . پيامبر ما كرد . حكومت مادام العمر. حرفي داري ؟ ناراحتي ؟ دلت بسوزه .
  هفت . رهبر بايد تمام سرنخ هاي ممكت را در دست گيرد . مگر رهبران جهان اسلام از اولين تا آخرين ، همه كاره نبودند ؟ اين رهبر بعنوان يك معتقد به دين بايد از شخص پيامبر و ديگر اوليا الله پيروي كند . مگر پيامبران سه – چهار ساله مبعوث مي شدند . مگر امامان سه – چهار ساله امام مي شدند ؟ اين رهبر مثل شما بي ايمان نيست . كاري را مي كند كه رهبر دين اش كرده . ناراحتي ؟ هركاري از دستت برمي آيد بكن.
  هشت . بازوهاي نظامي براي چه ساخته مي شوند ؟ براي اين كه مخالف را در داخل و خارج سرجايش بنشانند . سعد وقاص ، حيدر كرار، خالدبن وليد و و و چكار مي كردند ؟ شربت مي فروختند ؟ كلاس رقص داير كرده بودند ؟ تمرين شعر و آواز مي دادند ؟ فلسفه تدريس مي كردند ؟ مومن مسجد نديده ، اين ها همان كاري را مي كردند كه سرداران سپاه مي كنند . بازوي نظامي يعني چماق و شمشير و شلاق جاندار . مي داني يعني چه ؟ مگر پيامبرخدا با بازوهاي نظامي اش نبود كه پدر كفار را درآورد . نكند فكر كرده اي كه از راه ديپلماسي برسران عرب ، شاه ايران ، امپراتور روم و فرعون مصر غلبه كرد؟ انگار نمي داني سيف السلام يعني چه ؟ حيدركرار يعني چه ؟ و احترام سيف السلام ها يعني چه ؟ يا مكن با فيل بانان دوستي / يا بنا كن خانه اي در خورفيل . يا مسلمان نباش . يا آيين مسلماني را بشناس.
  نه . رهبر پول مردم را برنداشته . پول مال خودش است . هرچه درزمين و آسمان است از آن خداست و رهبر هم خليفه الله . لطفا يك فرهنگ لغت از كسي بگير و آن را بخوان تا بداني كه خليفه الله يعني چه . صلاح رهبر است كه امروز با اسد دوستي كند . به من و تو چه . صلاح است با امريكا سازش كند . به من و تو چه . اولاامر مي داني يعني چه ؟ يعني نماينده خدا در روي زمين . يعني خود خدا . كاري خلاف اسلام كرده است كه اين همه سرو صدا مي كني . طبق قانون اسلام ،او اولاامر است . اطاعت كن و سروصدا راه نيداز. مبادا فكر كني تو و امثال تو از آيات عظام ،‌در باره ي اسلام بيشتر مي دانيد . اگر خلاف كرده بود آيت الله هاي عظما كه جز براي خدا و در راه خدا حرف و سخني نمي گويند اعتراض مي كردند . كارهاي رهبري برابر با اسلام ناب محمدي است . اينقدر سروصدا راه نيداز.ساكت باش.
  ده . درباره ي رهبر و فرقه پليسي و كودني روسا نگو . بياد داشت باش كه خلفاي بعد از محمد دانشمندترين افراد نبودند و درزمان خود او نيز فارغ التحصيلان آتن گروه ها را رهبري نمي كردند و كارها را رياست نمي نمودند . هرچه روساي ِ رهبر امروز بي سواد باشند ،‌مطمئنا ازعباس و ابوذر و مقداد و امثالهم باسواد ترند. از ياد نبر كه همان گونه كه ابوالحكم حاضر به همكاري با پيامبر اسلام نشد و نام ابوجهل را گرفت ، امروز نيز به تبعيت از آن بزرگوار هركس بخواهد برخلاف اسلام سخني بگويد ابوجهل اش خواهند كرد، اگر چه ابوالحكم باشد . امروز به پيروي از گذشته ، علم و سواد مطرح نيست . ايمان و يقين است كه كارآيي دارد . مگر نمي داني كه بلال حبشي چه جايگاهي در نزد رسول الله داشت ؟ ملاك ، سواد و كياست نيست . ملاك يقين است و ايمان . افرادي چون تو اگر صد تا دكترا هم داشته باشند و هزار كتاب بنويسند و هزار فيلم بسازند بازهم به پشيزي نمي ارزند چون ايمان ندارند . ايمان مي داني يعني چه ؟ ايمان يعني هرچه گفتند بگويي سمعا و طاعتا. فكر كردن و شك آوردن و چون و چرا كردن شرط ايمان نيست . ايمان يعني همه ي وجودت گوش باشد و زبان و چشم و هوش نداشته باشي . باور نداري به عزيزان صدر اسلام نگاه كن .
  يازده . علم ديگر چيست ؟ مگر در صدر اسلام كسي مدرسه ساخته يا از اصحاب مدرسه دعوت به همكاري شده كه امروز از علم و دانش حمايت شود ؟ مگر آياتي كه در باب چشم زخم و امثالهم آمده است را نخوانده اي ؟ آيا پيامبر ما در 23 سال 23 نفر را براي آموزش به شهر يا كشورهاي ديگر فرستاد و يا دردوران خلافت چهار خليفه چهار مدرسه درست شد كه اين همه دم از علم و فناوري مي زني ؟ در باب تظاهر ، مگر نه اين است كه مسلماني يعني شهادتين را به زبان گفتن ؟ به زبان گفتن يعني چه ؟ يعني تظاهر به اسلام . امروز هم ازهمين رويه استفاده مي شود . اين كه گلايه و شكايت ندارد.
  دوازه . شما در صدر اسلام چند نفر را سراغ داريد كه مسلمان نباشند اما زمام امور را در دست بگيرند ؟ معلوم است كه اين فرقه فقط به خود و همفكرانش بها مي دهد . مگر پيامبر اسلام و خلفاي راشدين از بلاد ديگر متخصص مي آوردند يا از كفار و يهود و مسيحي براي اداره ي امور استفاده مي كردند كه اين فرقه بكند . البته هركه مخالف باشد بايد از هستي ساقط شود يا گورش را گم كرده ازام القري اسلام برود . همانطور كه در صدر اسلام نيز چنين بود .
  استفتاء كننده ي محترم . اگر شما شايستگي اين را داشته باشيد كه مانند مردم صدر اسلام ،‌ به دين خدا ايمان بياوري و هر روز سوالي و پرسشي نكني و اطيعو الله و اطيعو الرسول و اوالامر منكم را بداني ؛ درآن صورت مجاز هستي با اين فرقه ي مقدسه ي اسلاميه ي قرآنيه معاشرت و داد و ستد نمايي ،‌اگر چه اين فرقه افتخار معاشرت و داد وستد را به تو نخواهد داد . دلت بسوزه . والسلام.
  الپخمه . المخلص الامام الخامنه اي

   
 63. پیشنهاد میکنم از این پس آگاهی و دانش را همان امام زمان و مسیح موعود و یا منجی بشریت یا .. معرفی نمایم و و تلاش برای آگاهی و دانش را انتظار برای مهدی ( هدایت گر) و زمان همه گیر شدن دانش و آگاهی را هم زمان آمدن امام عصر معرفی نماییم

   
 64. محمد مهدوی فر

  آقای علیقلی چرا فکر میکنی من مزاح کردم ، مگر به برکت ولایت مطلقه (ع) در طول این 35 سال ، شما در کشور ، خدای ناکرده معتاد یا قاچاقچی مشاهده کرده اید ؟ این که می گویند کشور ایران معتادترین کشور جهان است ، اینها تبلیغات استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست . اوباما خودش تریاک و شیشه مصرف میکند و با این حرف ها می خواهد اسلام ناب را تضعیف کند . آنها به کشور ما حسودی می کنند که چرا ما از نعمت ولایت فقیه برخورداریم و آنها از این نعمت سرشار و بی کران بی بهره اند .

   
 65. دوست عزیز کتب این آئین البته محترم در دسترس نیست ، از جمله دو کتاب اصلی ایقان و بیان . اگر اجازه چاپ آن را در ایران نمیدهند ، فضای مجازی که هست . به سایت آئین بهایی به همین نام مراجعه کنید ، هیچ خبری از این دو کتاب در آن سایت نیست . اگر تبلیغ هم میکنند ، بکنند . اما با ارائه منابع اصلی خود .

   
 66. باور کنیم خامنه ای رو مراجع اصیل شیعه قبول ندارند
  باور کنیم امام زمان از خامنه ای ناراضی است
  باور کنیم شیعه از//// بیزاره
  باور کنیم //// حق مردم خوزستان رو خورده کسانی که 10متر از زمینشان را بکنیم بجای آب نفت بیرون میاد،اما تا امروز که امروزه خیلی از محله های شهر های خوزستان به آثار باستانی و خرابه شبیه هستش.حمیدیه،شادگان،چمران… . کسانی که به اعتراف احمدی نژاد استانشان میتواند تمام ایران رو ساپورت کند.کسانی که در تابستان در دمای 60-65 زندگی میکنند ولی حکومت ایران به خاطر ترس از تعطیلی اداره ها میگویند دمای هوا 49 هستش.
  به سلامتی نوجوان های خوزستانی که با بیش از 50 درجه حرارت میرن در کلاسی درس یاد میگرن که حتی یک کولر ندارد.
  به سلامتی خوزستانی ها که باوجود ملکیت آب و گاز و نفت میگویند تمام گاز نفتمون باید بین ایرانی ها تقسیم شود اما هیچ یک از مسئولین فکری به حال جوون های بیکارش نمیکنه.

  //// یه روز مرگت هم میرسه

   
 67. جناب نوری زاد
  لیست فتواها جالب بود. طبق معمول بیشتر آن مربوط به پایین تنه است. من نمی دانم اینها که خود را عالم می دانند، به قول مرحوم هدایت اگر پایین تنه را از تفکراتشان حذف کنی چیزی از رساله علمیه شان باقی می ماند؟ واقعا این چه ذهنیت بیماری است که اینها دارند. یکی نیست بگوید شما عالم دینی هستید یا متخصص امور جنسی؟
  نظام مقدس هم از آن واژه های تهوع آوری است که فقط از کسانی صادر می شود که از پررویی چیزی فراتر رفته اند (فکر کنم داستان بچه پررو را همه می دانند). اینها هر چه بیشتر فاسد می شوند خود را بیشتر مقدس می کنند. دیروز اقای فیروزآبادی که رهبر را خدا کرده بود. یعنی ببینید استبداد دینی چه بر سر این مملکت آورده است.

  بردیا استقامت

   
 68. بدبخت عقده ای آقای کورزاد ملون سریال همه باهم چی شد؟

   
 69. Az manzare rahbar kharide mosstaghime kala az esraiel haram asst, amma agar hamin kalaye esraeil makhssosan nezami 5 ya 6 dasst tavassote vasseteh ha becharkhad va 10 barabare gheymat kharideh shavad halale halal mishavad.in ha baraye kalahaye esraeili lah lah mizanand va khode man beh monassebate shoghli shahed boodam keh dar zamane ayatolah khomeini che moamelate beh kolli serri va penhani baa esraeil dashtand.hich kass behtar az khode aghaye rahbar nemidanad keh che mizan doroogh beh mardom tahvil midahad.

   
 70. ……شنیدم انتظار عذر خواهی دارند…روزی به کوچه اختر خواهم رفت….وبلند فریاد خواهم زد!…ایهاالناس.!.بدانید درسرزمین من هرکس فکر کند ویا حق خود رابخواهد ویا به ظلم آشکار اعتراض کند…نانجیب است ومن ازاین بابت عذر خواهی می کنم!../فاطمه چهل امیرانی همسر حمید باکری..مقاله ازکی نانجیب شده ام؟درسایت جرس

   
 71. …..امروز بر این باورم که خون ریخته شده انسان حق وناحق ندارد….هر خونی که از فرزند انسان برزمین جاری شود{ناحق} است..حتی خون دشمنان خون قاتلان وجنایتکاران چرا که آن نیز تکمیل کننده مدار بسته وسیکل معیوب تولیدوبازتولید خشونت است/سعید شاهسوندی از اعضای سازمان مجاهدین سابق/نشریه چشم انداز ایران شماره 66

   
 72. یک ایرانیِ آواره این دنیا

  درود بر غیرت وشهامتون آقای نوری زاد، ستودنی هست این کار شما. آرزوی سلامتی وامنیت برای شما و خانوادهٔ محترم دارم.

   
 73. ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﻴﺎﻥ

  ? اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﺎﺭاﺣﺘﻢ?
  ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ! اﮔﺮ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﮔﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ.
  ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻱ اﺯ ﺑﺮﻳﺪﻥ ﺳﺮﻫﺎﻱ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺑﺸﺎﺭ اﺳﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭا ﺩﻳﺪﻡ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻗﻠﺐ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ اﺯ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺧﺪا ﺭا ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺧﺪا ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﺟﺮﻣﺶ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ. ﺩاﻣﻨﻪي اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻴﻌﻪ و ﺛﻨﻴﺴﺖ ﺭاﺳﺘﺶ ﺭا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻤﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪﻩاﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ اﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﺣﺰﺏ اﻟﻠﻪ ﮔﻴﺮ ﻋﺪﻩاﻱ اﺣﻤﻘﺘﺮ اﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ اﻓﺘﺎﺩﻩاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﻂﻖ و اﺩﻋﺎﻫﺎ ‘اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭا اﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻨﺪ .
  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ اﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺩﻭﺁﺗﺸﻪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ و دﺭ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ اﺯ ﺧﻮﺩ اﻓﺮاﻃﻲﺗﺮ و ﻗﺪﺭﺕﻃﻠﺐﺗﺮ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮﻭﺯ اﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﮕﺬاﺭﻧﺪ
  اﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ و ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﺎﺭاﺣﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩاﺧﺖ و ﻧﻆﺎﺭﻩﮔﺮ ﺑﻮﺩ.
  ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺰﺭﮒﻋﻤﺎﻣﻪﺩاﺭاﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭاﻗﻌﻲ و ﻧﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻣﻴﭙﻨﺪاﺭﻧﺪ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪاﻧد
  ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﺘﻮاﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ و ﺟﻮﺭ ﻭاﺟﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  و اﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ اﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ
  ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﻨﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻴﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و اﻳﻦ اﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﺭا ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻘﺎﻧﻴﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﭘﻨﺪاﺭﻧﺪ .
  و ﺧﺪا ﻧﻆﺎﺭﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺁﺧﺮ ﭼﻂﻮﺭ اﻣﻜﺎﻥ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻲﺧﺮﺩاﻥ ﭘﺲ اﺯ ﻫﺰاﺭ و ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺗﻜﺮاﺭ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻩاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻂﺎﻥ اﺯ ﭼﻪ ﺭاﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ
  ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻡ ﺳﻲ و ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ (ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﺎﺳﺖ ﺷﻬﺎﺩﺕ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﺎﺳﺖ) ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻠﺘﻲ ﺭا ﺑﻪ ﻋﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩاﻧﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺪﻩ اﻱ اﺯ ﺗﻬﻲﻣﻐﺰاﻥ ﺭا ﻛﻪ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﻋﺪﻩاﻱ ﻓﺮﻭ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﺭﻫﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ
  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺏ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﻣﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩاﻳﺮﻩي ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺮاﺩﺭﻛﺸﻲ ﺩﺭ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻓﺘﺎﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ اﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ و اﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻱ ﺭﻫﺒﺮ اﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ اﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﻣﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻂﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ‘ ﺗﻮﺑﻪ ﻓﻘﻄ ﺑﺮاﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺘﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
  ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪاﻱ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭاﮔﺬاﺭﻳﺪ ‘ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺟﻼﺩﻱ ﻧﺪاﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ اﻭ ﺭا ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻴﺪ
  ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺮاﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪا ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪاﻱ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاﺭ ﺑﻮﺩﻳﺪ و ﻧﻪ ﺩاﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻱ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺠﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩاﻡ ﺭﻭﺱ ﺧﺒﻴﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺎﻥ ﻣﻠﺘﻲ ﺭا ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻜﻪ ﺧﻂﺮﻧﺎﻙ ﻛﺸﺎﻧﺪﻩاﻳﺪ و اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﮒ ﺭا ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ

   
 74. درود بر شما

   
 75. با درود به نوریزاد عزیز،
  شما از فکر و اندیشه و خرد و خرد ورزی، از انسانیت و شرف و دادگری و مسولیت و پاسخگویی و…و…حرف می‌‌زنید، حال آنکه به کسی‌ تا مغز استخوانش با ابزار‌هایی‌ که همه دانند چنان نفوذ کرده اند که وی ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌‌دهد، از اینکه ایشان را دشمنان بسیار منجمله، از آن روی است که در عالم هستی‌ نظیری و بدیلی چون ایشان وجود خارجی ندارد.این برداشت ایشان کاملا درست است. ایرانیان و بسیارانی دیگر در این جهان هستی‌ هم برای ایشان بدیل و نظیری، نمی‌‌بینند. منتها با نگاه و زاویهٔ دید و برداشت و قضاوتی بر خواسته از لمس واقعیاتی دردناک، کوبنده و کاهنده بر گردهٔ خویش درست به این دلیل که ایشان بدرستی در این جهان پهناور نظیری و بدلیلی برای خود نمیشاسد. در این معادله نتیجهٔ عملی واقعیت وجودی آن کس، معادل شده با نابودی یک ملت و ملت و این نابودی را او نمی‌‌بیند مادامیکه هر لحظه تا چشم باز می‌‌کند یک خیل عظیمی‌ از انواع و اقسام دشمنان جلو چشمش رژه می‌‌روند. و آنانکه را هم که دشمن نمی‌‌بیند باید، باید و باز هم باید حضرت ایشان را کسی‌ ببینند که حتی تولدش هم سوای اولّیا و انبیا بوده است و تنها او را سزاست تا به پروردگار جهانیان هم یاد آور شود، بیاد داشته باش که ما ( مائ خدایگانی) هر که را که بخواهایم و اراده کنیم برایش مجازات دنیوی معین می‌‌کنیم ونسبت به امور اخرت آن‌ ها، شما که خدا باشید از ما تندتر نروید چون که برای امثال آقای منتظری،اول به دست ما نگاه کن که ما چه مجازتی را برایشان مقدر کرده ایم. و چندین رشته از رشته دانش‌های گسترش یافته بشری هستند که امروزه روز قادرند وجود چندین بیماری مهلک روحی‌ روانی‌ را در کسی‌ تشخیص بدهند و مداوا کنند. منتها اگر به جای چارتا دلسوز، یک لشکر متملق و چاپلوس خانه زادی و وارداتی چنین کسی‌ را محاصره و مصادره کرده باشند، آیا ایشان عمرا رنگ حتی یک پزشک حاذق را خواهند دید؟

   
 76. بابا، والا بلا، اين /// كه رهبر شده اصلا ///// نيست،. اين يك /// نفوذى است كه آ مده ما شيعيان شمشير و شهادت را ريشه كن كند. حالا نمى دانم بَكويم آ مين يا باركلا.

   
 77. زنده باد جهانی پایبند به اصول اخلاقی وانسانی

  ضمنا از فعالیتهای بشردوستانه آقای نوریزاد کمال تشکر را دارم

   
 78. زنده باد جهانی پایبند به اصول اخلاقی وانسانی

  سمت وسوی حرف من با “یک شیعه س”

  اولا باید عرض کنم بنده هیچ دینی ندارم و بینهایت از خداو پدرم سپاسگزارم بخاطر این میراث

  دوما شما نخواستی اندکی منطق لای آن لاطائلاتی که گفتی جای بدی آخه

  سوما ازدانشمندان ومتفکران واندیشمندان قدردانی میکنم که رفته رفته تو امثال تو و دین و مذهب رو از زمین حذف کرده وبه این دردورنج انسانها پایان میدن

  مسلما هرچقدرهم افراطی باشین نمیتونید جلوشونو بگیرید!زیر چرخدنده های علم ومنطق خرد خواهید شد

   
 79. با درود و احترام به شما اقای نوری زاد عزیز- اقای نوری زاد عزیز شما تنها نیستید. از کوزه همان تراوت که در اوست چه انتظاری داری اینها بیشتر از مشهد و قم را که ندیده اند. جهان بینی اینها همینه. بامید برچیده شدن دکان دین و برقراری حکومت انسانی و اخلاق مدار و این میسر نمی شود مگر با برقراری نظامی که اساس قانون اساسیش بر مبنای منشور حقوق بشر مصوبه سازمان ملل باشد.

   
 80. این منطقی‌ که آقای نوری زد در این مقاله دنبال میکنند همانی است که وقتی‌ که با کیهانی‌ها مراوده داشتند فقط جهت آن از طرفداری حکومت به مخالفت با آن تغییر کرده است

  خداوند همه ما را از تک بینی‌ و تک اندیشی‌ دور بدارت ،انشا‌الله

   
 81. در طول تاریخ، همیشه ادیان الهی بر خلاف انتظار مردم و به ظاهر بر خلاف وعده های پیش بینی شده در کتب مقدس ظهور کردند ، همانطوریکه میبینیم میلیونها کلیمی بعد از دو هزار سال هنوز منتظر ظهور مسیح به شکلی که رهبران دینی شان بهشون تلقین کردند هستند ، به همین ترتیب میلیاردها مسیحی بعد از هزار و چهارصد سال هنوز منتظر ظهور حضرت محمد هستند، مهمترین عامل این سر در گمی علما هر عصر هستند که با ترویچ اکاذیب بر علیه ظهور جدید و تعبیرهای نادرست از کتب مقدسه مردم بیگناه را از تحقیق در مورد دیانت نوظهور باز داشته اند .

  این علما و رهبران ۱۴۰۰ سال پیش یک پیغمبر را مجنون و دیوانه خواندند و حالا پیغمبر دیگر را ساخته و فرستاده اینگلیس، ای کاش مردم بجای تکرار طوطی وار گفته های علما کمی تحقیق بیطرفانه در تعالیم هر ظهور جدید میکردن تا مثل ادیان گذشته هزاران سال انتظار بیهوده نکشند .

   
 82. درود به اقای نوری زاد عزیز
  نصف حرفهایی که زدن درست متوجه نشدم کسی را نجس خواندن کاری درستی نیست همانطور که قران گفته است در امور دینی دیگران تجسس نکنید چون انها هم در دین شما تجسس میکنند ما هم بهایت و هر دین دیگری را پاک میدانیم بعد در مورد موسیقی گفتن حرام است موسیقی هم برای پاک بودن روح خوب است چون خداوند هم زمین را با موسیقی افریده است حاکمیت باید بداند که تنها چیزی که به دین و جامعه لطمه میزند یک ستم است و دو دروغ است نه پیراهن استین کوتاه
  شما با قمار مشکل دارید چرا به بازی شطرنج و پاستور کار دارید اگر اینجور است که شما میگویید تمام بازی ها حرام است و کسی نباید ورزش کند جمله خنده دار و بامزه که اگه واقعا حل بشه مشکل بیکاری و فقر و اقتصاد خراب هم حل میشود جمله این است/ آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه‌ کردن و لمس آن‌ها اشکال ندارد./انگار ما نمیفهمیم مصنوعی است یا واقعی اگه این الت و عورت را اسراییل درست کرده بود چی بازم اشکال داره بهش دست بزنیم یا نه

   
 83. خدا حفظت کند محمد نوری زاد ؛ که زبان این مردم ستمدیده و مرعوبی.

   
 84. اقای نوریزاد یادمه آبان یا اذر پارسال بود(91) یک سخنرانی از ایشان دیده بودم در برنامه ی کلام حکیمانه شبکه ی گلستان : نخبگان مواظب باشند.. مواظب این علم غربی باشند… علم غربی توسط غربی ها برای تهاجم به ملل اسلامی وارد میشود(؟!)
  نخبگان یک وقت تحت تاثیر علم غربی قرار نگیرند.

  منظور ایشون از علم غربی : علم تجربی و انسانی و طبیعی و فلسفه و تا اخر اینا هستش به نظر من…..

  چرا یک رهبر باید با آگاهی و دانش مخالف و با اینجور احکام موافق باشه؟

   
 85. بنیاد حفظ آثار امام خمینی باید فیلم هایی نظیر موارد 1.آقایان رجایی وباهنر در8شهریور ترور شده اند کابینه جدید که نخست وزیر میر حسین است نزد آقای خمینی رفته اند ایشان روی تخت نشسته وعمامه بر سر ندارد ومی گویند :آن زمان نیست که وقتی شا ه می مرد مملکت به هم بریزد چون مردم آقای رجایی را انتخاب کرده بودند وقتی ایشان را شهید کردند مردم دیگری را انتخاب می کنند او رابکشند دوباره دیگری را انتخاب میکنند شما بروید مردم رابا خود داشته باشید…..2.آقای ناطق وزیر کشور است درجمعی که نزد آقای خمینی رفته اند در صحبتها به آقای ناطق اشاره می کند و می گویند ایشان خیلی آدم بیچاره ای است چون هر کار خلافی استاندار فرماندار بخشدار انجام دهد به پای او نوشته می شود و ند خدا مسئول است /نقل به مضمون/ را منتشر کند.آقایان انصاری وسید حسن وتشکیلات عریض وطویل بنیاد بجای مقبره داری ومخارج بی حساب حرم حداقل این گونه اسناد رامنشر کنید که آقای نوری زاد شمایان را نیز جزو این فرقه به حساب نیاورد!

   
 86. بهاييت روى ديگر شيعه است هر دو به امام زمان سجده ميكنند يكى كنار چاه كوچك چمكران آن يكى زير پاى عبدالبها و باب و أدمهاى گوچك ديگر

   
 87. نظر دهندگان محترم
  اتفاقا تفکر و فرهنگ آقای خامنه ای در حد همین فتواها میباشد.خدا را شاکرم که آقای خامنه ای خود با دست خود عمق و ریشه اعتقادات و تفکر خود را بروز میدهد تا بشر امروزی پی به عمق رژیم ولایت مطلقه فقیه ببرد. اینجانب به این فکر افتادهام که فتواهای اقای خامنه ای را به زبان انگلیسی ترجمه کنم و در سایتهای اجتماعی بگذارم تا اولا دنیا بیشتر بداند چه مکافاتی 75000000 ایرانی برای خود درست کرده است و ثانیا با اسلام ولایت فقیهی بیشتر اشنا شوند. از اقای خامنه ای در خواست میکنم که تا جان در بدن دارند فتوا صادر کنند زیرا هر فتوای ایشان میخی بر تابوت رژیم ولایت مطلقه فقیه میباشد.
  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) در فرهنگمان نهادینه شود و دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  کوروش

   
 88. من این نوریزاد را خوب میشناسم.همان طور که الیاس نوشته نوری زاد با هوش است.
  اخیرا میخواسته یک کارخانه کش سازی در شهریار احداث کند و تند و تند کش بفروشد.
  از انجا که مقام عظ———مای رهبری بر سر مساله اختلاس سه هزار میلیاردی امر فرمودند که مساله را ک——–ش ندهید . بنابراین کشها پاره نمیشوند و کار نوریزاد کساد میشود.بر سر همین مساله کش دادن و کش ندادن اختلاف حاصل شده .
  رهبر:کشش نده کشش نده
  نوریزاد:کشش میدم کشش میدم
  رهبر:پاره میشه پاره میشه
  نوریزاد:تازه کارا درست میشه درست میشه

   
 89. جناب “یک شیعه ” گرامی

  خیلی ها با شیوه سخن گفتن شما روی آیین تشیع تردید میکنند

  باز ایمان خود گر ایمان شماست
  نه بدان میلستم و نه مشتهاست

  نازنین کمی لطیف تر بگو تا میل شنیدن بماند

   
 90. نوری زاد کاش همه مثل تو در راه یکتا پرستی قدمی برمیداشتند

  به یاد ابوالفضل قدیانی

   
 91. آقای نوریزاد عزیز،
  جان اون مادرت که میدونم خیلی دوستش داری،اگر چیزی از اینها میدونی،که هنوز رو نکردی،رو کن تا این جانیان هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشند. شما خود با شرکت در برنامه صدای آمریکا با نام صفحه آخر یا دیگر برنامه ها متوجه شدواید که هیچ چیزی بیشتر از افشاگری به این سیستم صدمه نمیزند. من مطمئن هستم که شما به خاطر روابطی که با عوامل این سیستم دارید، از پس این موضوع بر میایید. با تشکر از شما.و آرزوی عمری طولانی برای شما در کنار خانوادو محترمتون.

   
 92. با سلام خدمت مجاهد نستوه حلاج زمان محمد نوریزاد
  برادر عزیزم
  شما مشکل کنونی ایران را بخوبی شناسایی کرده اید و آن را هدف قرار داده اید. مشکل امروز ما که بازدارنده ی شکوفایی و نشاط ایران و ایرانی عزیز است اصل ولایت مطلقه ی فقیه و تعبیر غلط تر از آن حکم به تقدیس و حکومت مادام العمر علی خامنه ای است. اگر شما خود را جای ایشان بگذارید و فردای روز برکناری خود را از پست صاحب اختبار مطلق جان و مال و هستی تمامیت ایران و 77 میلیون ایرانی تصور کنید و به جایگاهی فرود آیید که حسین شریعتمداری شما را نقد کند آیا حاضر خواهید شد که داوطلبانه قدرت را تحویل دهید اف به خفتگان رهبری که حق ولی نعمت خود مردم را نادیده گرفتند و ایشان را رد صلاحیت نکردند با این کار خود تیشه به ریشه ی نظام و اسلام میزنند و خائنان به ملت و خادمان به استبدادند.
  والسلام

   
 93. جناب نوریزاد درود برشما
  از سوابق گذشته شما هیچ اطلاعی ندارم .ونمیخواهم شما را بر اساس اندیشه های سی واندی سال پیش شما قضاوت کنم.
  اما دوست دارم بدانم .
  آیا دین اسلا م برای خارج کردن ما از قالب انسان آمده است .آیا اسلام آمده است تا ما را به ماشین کشتار وحبس شکنجه وتجاوز تبدیل کند . آیا دلجویی از کودک (فارغ از هر وجه دیگر)ی که بدست همکیشان من وشما مظلوم واقع شده .تاوانی به اندازه نوشته های فوق دارد . چرا دوستانی که انتقاد کرده اند فکر نمیکنند که شاید اسلام آمده است تا مارا انسان کند .نه اینکه به گرگ تبدیل کند .
  میخواهم بدانم چرا نباید فساد مسولین را مطرح کرد .چون مسول فاسد از سوی مسولی فاسد تر گماشته شده ………
  واین نشانه بی لیا قتی مسولین بالاتر است ……………
  و خیلی چرا های دیگر .
  بعنوان یک انسان کار پسندیده شما را میستایم .

   
 94. با درود
  دو نکته در این داستان هست اول اینکه حجت السلام خامنه ای مجتهد نیست که فتوا بدهد ! دوم اینکه اگر این فتوای فرمایشی بیانگر دیدگاه اسلام است ! بر خلاف میل و تصور میشه نتیجه گرفت که قوانین اسلام عقب مانده و ضد بشری است و الله مدینه همچون هیولای آدمخواری در کمین انسان است ! گناه این تصور گردن آقای خامنه ای ! اگر هم واقعا چنین است باید پناه برد به شیطان !

   
 95. سلام براستادبزرگوارم جناب نوریزاد:
  مخاطب بنده آقایاخانمی است که بنام یک شیعه کامنت گذاشته است ازنحوه جمله بندی وغلطهای املایی معلوم است که ازکدام قشروطایفه است.
  شمارا به هرچیزکه اعتقادداریدکمی هم درزندگی ازخردوعقل خود راهنمایی بخواهید.تحجرواحساسات همیشه آفت عقل مابوده وهست.

   
 96. در جواب یک شیعه: به عرض جنابعالی برسانم بر اساس روایتی که از حسین بن علی هست که میفرمایند اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید و بنده هم سعی فراوان میکنم که بر اساس همین یک روایت انسان آزاده ای باشم و انشااله شما هم حتما محرم توی همین تکیه ها ی سینه زنی از این سردار آزاده مناقبها شنیدی و فقط برای خورش قیمه خوری نرفته باشی به عرض برسانم ما ایرانیها مردمی هستیم به جای اینکه مطالعه در تاریخ و کتب معتبر کنیم چون حالشو نداریم فقط پای منبر مداحهای بی سواد و پول پرستی میریم که جز صدا قشنگ (مثل خواننده ها) چیزی برای ارایه ندارند که البته مردم هم بیشتر برای دور هم جمع شدن و غذای مفت و لذیذ خوردن میان ولی مغز مان را برای امور و حقوق انسانی خسته نمیکنیم مگر اینکه خودمان توی مشکلاتش بیفتیم اونوقت با صدای بلند عز و جز میکنیم که مگر خدا نیست مگر ما انسان نیستیم و اای ….
  ما همه انسانیم و. همه به رفاه و آسایش و حقوق حقه انسانی مثل امور پزشکی نیازمندیم و هیچ کس نمیتواند این حقوق را از ما انسانها بگیردچه شیعه اثنی عشری باشیم جه وهابی جه مسیحی چه بهای چه …. هیچ کس برتری ندارد جز به تقوی و پرهیز از تجاوز به حقوق انسانها و حیوانات و محیط زیست و این نمیشود مگر به مطالعه و تحقیق که متاسفانه مردم ما اکثرا اهل مطالعه نیستند ولی زرنگ و رند هستند متاسفانه

   
 97. بلی من کسب سیئه واحاطت به خطیئه فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون/البقره81/اگر کسی بدکردار شود وغرق گناه شود چندانکه ایمان وعمل نیکی برایش نماند اوهمیشه در آتش است/تفسیر قرآن مرحوم راشد/ صدق الله آزادی تنها بهره مندی از حقوق انسانی نیست جوهر آزادی یعنی اینکه هیچ انسانی مجبور نباشد سرنوشت خود را به دست انسان جایز الخطای دیگری واگذار کند/نلسون ماندلا

   
 98. جناب آقای نوری زاد
  من به شرافت و شجاعت ، شهامت و صداقت شما میبالم و کمال تشکر را دارم. درود بر تو ای آزادمرد.
  عبدالبهاءميفرمايند:
  اي احباي الهي از رائحه تعصب جاهلانه و عداوت و بغض عاميانه و اوهام جنسيه و وطنيه و دينيه كه بتمام مخالف دين اللّه و رضاي الهي و سبب محرومي انساني از مواهب رحماني است بيزار شويد و از اين اوهامات تجرّد يابيد و آينه دل را از زنگ اين تعصب جاهلانه پاك و مقدس كنيد تا بعالم انساني يعني عموم بشرمهربان حقيقي گرديد و بهر نفسي از هر ملّت و هر آئين و هر طائفه و هر جنس و هر ديار ادني كرهي نداشته باشيد بلكه در نهايت شفقت و دوستي باشيد شايد بعون و عنايت الهيه افق انساني از اين غيوم كثيفه يعني تعصب جاهلانه و بغض و عداوت عاميانه پاك و مقدس گردد روز بروز سبب الفت و محبت در ميان جميع ملل شويد.

   
 99. DORODE BI PAYAN BE SARVARE VA MOBAREZE AZIZ JENABE NORIZAD ; TASHBIHE BESIYAR FOQULADE KARDID HAMISHE PANDE BASHID :PAYANDE IRAN

   
 100. پس نوشت. بد نیست این را چند باره ببینید.
  http://www.youtube.com/watch?v=kcakhqDrsbY

   
 101. فرقی بین این دو فرقه در نسبت با خود حضرت مهدی (عج) نیست.

  آنان (بهائی ها) می گویند مهدی آمده و رفته و نیست پس ما اکنون هستیم

  و فرقه دیگر (مورد نظر شما در این مقاله) نیز می گوید مهدی نیامده و نیست پس ما اکنون هستیم

   
 102. با سلام
  مطمئن هستید این فتاوا از اقای خامنه ای است من فکر میکنم برای عهد حجر و دوره شلغم شاه باشد .با سپاس

   
 103. بردبار به شیعه
  تو که مسلمانی ایا قران را خوانده ای ولی انگلیسیها قران را بهتر از تو وملاها میدانند . عمر دین اسلام هزار سال است(سوره سجده ایه5) و سنت خداوند اوردن پیامبران است (سوره الاسراء ایه 77)
  امت اسلام در وسط قرار گرفته تا گواه بر مردم باشد و پیامبر گواه بر شما(بقره ایه 143)
  همانطور که خداوند به حضرت ابراهیم دربرابرقومش درجاتی داد(الانعام ایه83)
  مومنان حقیقی کسانی هستند که پروردگار به انها درجاتی اعطا میکند(سوره انفال ایه4)مثل حضرت باب
  اگر اشجار قلم شوندو دریاها مرکب شود و هفت دریای دیگر به مدد انها بیاید اب دریاها تمام میشود ولی گفتار خداوند تمام نخواهد شد(لقمان ایه27 و الکهف ایه109)
  کسانیکه بعد از امدن ان رسولان (از یک رسول بیشتر است)روی از حق بگردانند انان از فاسقان هستند(ال عمران ایه82)
  اقای شیعه به این ایه خوب فکر کن (سوره الاسراء ایه 104) به بنی اسراییل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید اما هنگامیکه وعده اخرت فرا رسد همه شما را دسته جمعی به انجا میاوریم. بنابراین یهود به سرزمین خود برگشت چه موقع وقتیکه دین جدید امد یعنی اخرت اسلام . این دو بیت شعر از مولوی است(گفت در قران خدا با عقل کل—سنت ما بود ارسال رسل)(سنت الله رازپی تبدیل نیست —زان در ارسال رسول تعطیل نیست)

   
 104. جناب نوری زاد
  با سلام

  فقیه عالیقدر آیت الله منتظری، استاد آقای خامنه ای که خود شارح نظریه ولایت فقیه بودند برداشت شاگرد خود و حکومت فعلی از آن را معادل کفر میدانستند و بر سر منبر آقای خامنه ای را رسماً از افتاء و دخالت در اموال اسلامی منع فرمودند که در نتیجه آقای خامنه ای هم ایشان را محصور و دفتر و بسیاری از اموال استاد خود را مصادره نمودند .
  آن فقید در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته اند که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود. گرچه ایشان حکم ارتداد را اصولاً مردود و آن را (نقل به مضمون) نتیجه توطئه ای بر علیه اسلام میدانستند. گویا دلیل آن هم رغبت زدایی از دیگران در مورد تحقیق وگرایش به اسلام با وجود چنین نظریه فقهی بوده است.
  ضمناً اگر آن بچه عاقل بود در یک خانواده بهایی بدنیا نمی آمد . یا در ایران بدنیا نمی آمد. یا در این زمان بدنیا نمی آمد.
  ببینید همه تقصیرها از خود بهائی ها است. یا در اوضاع و احوال رهبران جوامع اسلامی فکر میکنند و به استناد فرموده (انی بعثتُ لاتمّم مکارم الاخلاق) به اصل مسلمانی و آیین ایرانی گفتار نیک ،پندار نیک و اخلاق نیک بیشتر از بسیاری از ما بها میدهند یا از سر لجاج در بدترین زمان و مکان در یک خانواده بهایی بدنیا میآیند

   
 105. آقای نوری‌زاد،

  انسانی‌ هستید دلیر و فهمیده. انشالا خداوند به قلم شما برکت و به مخاطبین شما همّت دهد.

  //// همین بس که فتوا داده‌اند که هر گونه اعتراض به گماشته گان رژیم ش حرام است. یکی‌ نیست به این بیشعور بگوید انقلاب یعنی‌ اعتراض؛ و رهبر انقلاب یعنی رهبر اعتراض! شیعه یعنی‌ اعتراض؛ و رهبر شیعیان جهان! یعنی‌ رهبر معترضین جهان!

  جالب این جاست که این فرد قدرت یادگیری ندارد. /////را میگذاشتند آنجا، بعد از بیست چهار سال، یه چیزی یاد میگرفت! صدماتی که این //// به ایران زمین، اسلام،و به بخصوص به مذهب شیعه وارد کرده تاریخیست.

  س.

   
 106. در حکومت فعلی شکایت مسوول پیش مسوول بردن، همان حکایت شکایت دزد پیش دزد بردن است و صرفا عامل بقای حکومت دزدان است.

   
 107. جناب دکتربزرگوارپیغمبرخدامی فرماید: افضل الجهادکلمه الحق عندسلطان جائر: بزرگترین جهاداینست که کلمه حق رانزدحاکم ومسولین ظالم ومفسدفریادزد تاهمه بشنوند این فتواباسخن پیغمبرخدامغایرت دارد…..جناب دکتر حکومت ودولتی که حاضرنیستند بعداز35سال یک وزیراهل سنت انتخاب کنند وباهجمه شدید حوزه علمیه قم ومجلسیان روبرومی شود دیگرچه انتظاریست درمناطق اهل سنت بیش از90درصد اهل سنت ایران به روحانی رای دادن ..اهل سنتی که 20میلیون جمعیت هستند وحتی یک استاندارویک وزیرویک سفیرهم نشدند دیگرچه انتظاریست ..خبردارشدیم دکترروحانی می خواسته دکتربیژن ذوالفقار یک ورزشکارواقعی ودکترواقعی کردواهل سنت رابرای اولین باربه وزارت ورزش بنشاند ان هم یک وزارت خانه تخصصی نه مذهبی وفرهنگی ولی آنچنان به اوهجمه بردند که گفتند مجلسیان کمترین رای رابه اوخواهندداد درسایت عصرایران هم نوشته شده است …به هرحال خانه ازپای بست ویران است .خواهش میکنم همچنان که درباره اهل سنت ایران مقاله نوشتی ودرواقع شماسخنگوی ما وتمام ایرانیان بی پناه رابه عهده گرفتی ودرباره امیدکوکبی دانشمندسنی ایران که درزندان هست مقاله نوشتی درماه رمضان ونمازهای تراویح برایتان دعامیکنیم خداتوفیقت بدهد ای مردازاده ایران…خواهشایک مقاله ی درباره پست وزارت دکترذوالفقارنسب وهیاهوی این مجلسیان افراطی بنویسی وبه روحانی بفرمایید باقاطعیت اگرنتوانستی وزیرسنی اختیارکنی استانداربلوچستان وکردستان وگلستان وهرمزگان رااهل سنت انتخاب کن اینکه دیگرمیتوانی بهانه ی نیست تایکباربرای همیشه این طلسم جهل وتبعیض شکسته شوداگراینکارنکردی اهل سنت ازشمادلگیرخواهندشد… خواهشادرددل مارابهش برسون

   
 108. باتشکر از جناب نوریزاد . به نظر من فتوای حرام بودن علنی کردن ظلم از همه فاجعه بار تر است . باید روشنفکران و علمای دینی آنرا نقد کنند و استدلال بیاورند که این فتوا خود حرام است . واقعا فاجعه بار است این چه فتوایی است . از اسلام دیگر چه می ماند ؟ جناب نوریزاد خداوند به شما سلامتی و شادابی عنایت کند .

   
 109. تراشیدن ریش بنا بر احتیاط واجب جایز نیست . تا انجا که من از اهل علم پرسیده ام ، در جایی که مفتی به دلیل قطعی بر حرمت نرسیده فتوا به عدم جواز میدهد . بر فرض صحت پاسخی که به من داده شده ، چگونه ترشیدن ریش بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی تراشیدن قسمتی از آن بنا بر احتیاط حرام است ؟
  پوشیدن کراوات که موجب ترویج فرهنگ غربی شود جایز نیست . پوشیدن کت و شلوار و بویژه کاپشن که لباس ویژه آمریکائی های جنایتکار است و وسیله ارتش متجاوز آمریکا در جنگ جهانی دوم به ایران آمد چه حکمی دارد ؟

   
 110. جناب آقای نوریزاد:

  همانطور که پیشتر ها هم نوشته بودم این رهبر ما کارشان اشکال دارد. ////

  ایشان سی و چند سال است که دارند سخنرانیهای آنچنانی میکنند که در واقع در آن هیچ چیز خاصی نمی گویند. ولی گاهی اختیار از دست ایشان در میرود و چیزخاصی میگویند. آنگاه دیگر کافی است که ببینید چه گفته اند. بدون تعبیر تاسف بار و یا مضحک است.

  من فکر میکنم که این جملات بهترین وسیله در دست یک روانشناس میتواند باشد برای کاوش کنج روان این رهبر. معضلاتی که ایشان با خودشان دارند ایشان را در دهلیز تاریکی نشانده است که راه گریزی از آن نمانده است. از یک سو طلبه جوانی میبینیم که همه این مغالطاتی را که آخوند های پیرتر کرده اند پذیرفته است. از سوی دیگر کسی که هرروز از این و آن گزارش در باره امور مدرن دریافت میکند و از اینترنت و ماهواره و موسیقی ترس دارد. از شادی میترسد، از شهوت میترسد و از انسانها میترسد. و همه این خطر ها را میخواهد با اسلحه ای دفع کند که هزار سال است کند شده است و زنگ زده است. بسیار میتوان نوشت. من چون روانشناس نیستم بهمین مختصر بسنده میکنم.

  بر عکس فکر میکنم بهترین وسیله ای که در دست ما است همان طنز است که او از آن میترسد. من بخود اجازه دادم بهر یک از این فتواهای تاسف بار و گاهی خنده دار یکی دو کلام در انتها اضافه کنم. انشاء الله بپسندید:

  ● {باید} از هرگونه معاشرت با این «فرقه‌ ضالّه‌ مضلّه» {منظور بهائیت}، اجتناب شود. در زندان لکن میتواند باز جو اگر قبلا وضو گرفته باشد با دختر باکره بهائی معاشرت (مقصود معاملت یا معامله، همانچه در زبان عامیانه ترتیب دادن میگویند) داشته باشد چون هدف کوبیدن پرچم اسلام در زمین کفر است.
  ● خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از «دولت غاصب اسرائیل» حرام است مگر اینکه موشک ساید ویندر یا وسایل یدکی فانتوم باشد.
  ● پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست مگر اینکه برای آسانی وضوگرفتن باشد یا قبل از باتوم کوبی و امثالهم .
  ● احضار روح و جنّ اگر براى غرض عقلائى بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد بخصوص اگر بتوان بکمک آن امامزاده ای ساخت.
  ● آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه‌ کردن و لمس آن‌ها اشکال ندارد ولی استفاده از آن در موقعیکه همسر حاضر باشد اشکال فقهی دارد.
  ● واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان {برای تشریح جسد} استفاده نشود ولی اگر جسد دیگری نبود و نامسلمانی برای کشتن هم گیر نمی آمد پس از دادن حق امام اشکالی ندارد.
  ● پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد(مقصود پیوند زبان یک حیوان مثلا شتر به انسان است. چون نماز را همیشه با زبان میخوانند. با دم شتر که نمی شود نماز خواند).
  ● اگر به گفته‌ طبیب حاذقِ ثقه، معالجه متوقّف بر استفاده از محرمات باشد، اشکال ندارد. مثلا اگر پزشگ حاذق ثقه گفت شبی یک بطر شراب بخورید اشکال ندارد و لی اگر طبیب ثقه ای که به حاذق بودنش مطمئن نیستید گفت روزه نگیرید اشکال دارد.
  ● پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است. تجاوز از بالا و پائین، از زیر و رو و همه کارهائی که در کاماسوترا و دیگر متد ها نوشته اند و کار به اینجا ختم نمی شود چون استمتاع که با متع و متعه و متاع و غیره از یک ریشه بر میایند حتی فروش همسر را بعنوان متاع شامل میشود. برده داری و برده فروشی که هنوز هم حرام نیست.
  ● عمل استمنا در مقام معالجه، در صورتى که درمان، متوقف بر آن باشد و استمنا به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد، ولى براى تشخیص قدرت بر بچه‌دار شدن استمنا جایز نیست.چون کوشش برای تشخیص بچه دار شدن که معالجه بحساب نمیاید.
  ● گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است. ولی گزارش دادن از مردم به مسئولین و مراکز چه کاری کرده چه نکرده باشند از واجبات است حتی اگر باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی هم نشود. بدینترتیب همه روزنامه ها باید و تنها میتوانند همان کارهائی را بکنند که زمانی در عراق مرسوم بود: تعریف و تمجید صدام.
  ● استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند. برعکس آن استفاده از عِلم در عزاداری حرام است و عِلم را نباید جزء دین شمرد بخصوص اگرعِلم از علوم انسانی باشد.
  ● تراشیدن ریش و ماشین‌ کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی اگر بطریقی انجام شود که در دین مبین اسلام علنا بلااشکال است مانند استفاده از داروی نظافت در آنصورت حتی مستحب بل واجب هم هست.
  ● تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است. پس اگر نیمی از طول ریش را با ماشین زدید نیمه دیگر هم چاره ای ندارد جز به بادرفتن.
  ● بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است ولی اگر دو نفر ریش یکدیگر را بتراشند بلااشکال است.
  ● ترویج موسیقى و تدریس آن و تشکیل کلاس‌هاى موسیقى، هر چند موسیقى حلال باشد، با اهداف عالیه‌ نظام مقدس جمهورى اسلامى سازگار نیست و بهتر است. حالا اگر کسی بدون تدریس و ترویج و تشکیل کلاس موسیقی یعنی همینجور دیمی و خود بخود موسیقی میداند و هیچوقت هم نمی نوازد آنگاه موسیقی دانستن او با اهداف عالیه متعالیه متعالیة العالیه مستعالی نظام متناظم تنظیم التناظم جمهوریة الجماهیر اسلامی اسلام المسلمین باز هم سازگار نیست. بهتر است که او نداند که موسیقی میداند و اگر میداند بگوید که نمی داند مانند همین رهبر عظیم الشان الشئونات خودمان که میداند که تار را چه جور نمی زنند.
  ● گوش‌ دادن به غناى حرام، مطلقاً حرام است حتى اگر غناى همسر باشد. ولی اگر همسر غنا بخواند و کسی در گوشهایش را ببندد آنگاه بلا اشکال است بشرطی که نداند که چرا در گوشهایش رابسته است.
  ● رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است. ترک رقص یا ترک مجلس؟
  ● ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد و به احتیاط واجب جایز نیست. ولی اگر در آن اهداف نظام اسلامی را تایید کنند مثلا در رقص نماز و رقص جهاد و رقص پس از گرفتن خمس و ذکات اشکالی ندارد.
  ● به‌طور کلّى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس‌هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى‌شوند به‌طورى که پوشیدن آن‌ها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست. اولا ما که تا حالا ندیده و نشنیده بودیم کسی کراوات را بپوشد. ثانیا مگر یونیفورم جمهوری اسلامی یعنی همین کت و شلوارهائی که همه حزب اللهی ها میپوشند از فرهنگ منحط شرقی آمده است؟
  ● واجب است از مشاهده فیلم‌هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى‌کنند، اجتناب شود. بر عکس مشاهده فیلم هائی که به حیثیت بشر و حقوق بشر و اقوام و مذاهب دیگر اهانت میکنند واجب است.
  ● خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست. بنگرید به غزل غزلهای سلیمان از تورات و یا بنگرید به هزاران مسئله از توضیح المسائل مجتهدین که تنها به آلات تناسلی میپردازند.
  ● دیدن فیلم‌هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه‌ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست حتی فیلم های آشپزی که غداهای خوشمزه نشان میدهند و باعث تضعیف ایمان و تقویت شکمبارگی سرداران ما گشته اند.
  ● برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم‌هاى جنسى جایز نیست، حتى براى زن و شوهر ولی اگر کنیزی دارید اشکالی ندارد که او بیاید وشهوت شما را بر انگیزد در حضور همسر شما مانند خلفا و پادشاهان و خوانین و ملایان.
  ● بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است. حال اگر ملک کسی را خانه و آشیانه و همسر و دختر کسی را با زور و دوز و کلک از دستش در آوردید و مال خود کردید اشکالی ندارد. چونزور و دوز و کلک ابزار قمار نیستند.
  ● اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد. حال بیا شطرنج را هم حرام کن، بعد هم میشود نوبت فوتبال و خوردن آجیل.
  ● خرید٬ نگهدارى نصب و تعمیر آنتن‌هاى ماهواره‌اى‌ جایز نیست. جایز نیست یعنی اجازه آن نیست یعنی مجوز داده نمی شود یعنی در دین مبین نفس کشیدن هم احتیاج به مجوز دارد. حالا اگر ندادند چاره ای نداری جز خفه شدن. مگر این سران که خود همه آنتن ها را دارند چرا از فتواهای خودشان پیروی نمی کنند؟ جوابش معلوم است: مرگ خوب است ولی برای همسایه. آنتن بد است ولی برای مردم. شراب بد است ولی برای مردم. ثروت بد است ولی برای مردم. اتومبیل گرانقیمت بد است برای مردم. در صدر اسلام هم مردم اتومبیل نداشتند و پیاده میرفتند. آموزش بد است لکن برای مردم. آگاهی بد است لکن برای مردم. و مهمتر از هم آزادی بد است برای مردم. آزادی بی بند و بار لکن خوب است برای آقایان و آقازاده ها.

   
 111. اقای نوریزاد!
  شما یکجور نوشته اید انگار از دست ودهان فرشته سیرتی چنین دیو گونه فتوا ها در امده است؟ پاسخ این پرسش چیست؟
  یک نگاهی به فتوی های امامان دیگر بیاندازید! به همان خدایی که شما ایمان دارید چند ادم حسابی پیدا می کنید دو حرف حساب نوشته باشند. انکه هم که نوشته شاید ده درصد نوشته هایش حرف حساب و بقیه از همان پرت و پلا هاست. خب شما از خامنه ای یا بقیه چه انتظاری دارید؟ ایا انتظار دارید دست به قلم نبر و یا هیچ کاری نکنند. خب بلانسبت انسان که مجسمه نیست بالاخره حرف میزند یا می نویسد. ایا شما دنبال مجسمه ی خامنه ای هستید. نه بطور مسلم. کار ما به جایی رسیده که کشوری باید سرگرم چنین چیزهایی گردد. همه میگویند نه اشکال حکومت ایران و کشور از دین اسلام نیست. راستش من مانده ام بدانم این مشکلات از کدام سیاره امده اند؟ کشور در حال بیابان شدن است ولی اقایان سر پابر جا ماندن حکومت دینی دعوا بر چگونگی پابرجاییش دارند. در هم یک نکته مشترک است و ان دینیت حکومت است. یک ی میگوید انطور تختش کن انیکی می گوید انطور دیگر. مومنانی مانند شما چنان در دایره ی ایمان خود گرفتارند که اصلن توانایی مشکل ذات این حکومت را در نمی یابند. ما دچار بدیهی ترین مشلات هستیم یا هنی جهالت دینی حاکم بر کشور. این جهالت میتواند خوشنما باشد یا اینگونه. پایدار باشید

   
 112. Mr. Noori Zad.I admire your courage,you are the only voice,the rest of us? A very sad story.Yes dear ,the world is laughing at us.We walked on the moon half a century ago. In 2013 this is my homeland message to the world.I am ashamed,I am really ashamed

   
 113. یک هموطن بهایی شما

  جناب نوری زاد عزیز سلام وعرض ادب
  وقتی بخشی از این فتواها را خوانم در ابتدا
  کمی متاثر ونارا حت شدم ،اما بعد به خودم
  گفتم تواز تبار همان اجدادی هستی که همیشه
  به انصاف وبزرگی وپاکی وصداقت معروف بوده اند
  لااقل پدر بزرگ هایم از علمای فاضل وسرشناس بودند که به انسانیت وحق پرستی واصول دینی
  معتقد وراسخ بودندوکمی آرامتر شدم زمانی که
  به یاد آوردم که پدرم درزندان معروف به حافظ
  قرآن به زندانیان درس آزادگی می اموخت ویا
  از قران برای ما می خواند بعد چگونه میشود
  افرادی را که به خدا وکتاب های آسمانی او ایمان
  دارند وپاکی وصداقت سرلوحه کار وزندگیشان
  است بی خدا ،بی کتاب ، وحتی نجس دانست ؟
  جواب این همه بی انصافی را چگونه خواهند
  داد؟من که جز چشم پاکی ،راستگویی ، صداقت
  وایمان به خدای واحد وایمان به آخرت ، از کودکی چیز دیکری نیاموخته ام ، چگونه میتوانم نجس باشم؟
  سالها رنح وعذاب ما به این دلیل است که با چشم خود نمی بینیم وبا گوش خود نمی شنویم
  تعصب جاهلیه سایه سنگینی بین ما ومردم افکنده ،وبعد خدارا شکر کردم که انسانهای
  شریف وصدیق هم هستند که باور نکنند اما باهمه این بی انصافی در حق بهاییان که از
  حقوق شهروندی هم محرومشان می کنند باز میتوانم فقط برایشان دعا کنم واز همان خدا
  وپیغمبری که می پرستند قدری انصاف وبصیرت
  واگاهی طلب کنم ،به امید روزی که همه را به یک چشم ببینیم وبا عدالت وانصاف قضاوت
  کنیم از شما هم ممنون وسپاسگذارم
  عمرتان طولانی وسلامتتان پایدار
  ———–

  سلام دوست هموطن ما
  روزهای خوب درپیش است
  حتما
  روزهای آرامش وامنیت ورفاه ورشد
  برای همه
  همه ی ایرانیان
  بدون استثناء

  با احترام

  .

   
 114. جناب مهدوی‌فر اگر مزاح کردی ، خب وگرنه باید بدانید و بدانیم که اعتیاد و فساد ریشه‌کن که نشده ، شعبات فراوانی یافته و تا بارگاه آقا! هم نفوذ کرده‌است و تقریبا امت اسلامی از جدیدترین مواد برای بجا آوردن امر مهم! اعتیاد استفاده میکنند و تقریبا موش آزمایشگاهی آزمایشگاههای پلید تولید مواد مخدر هستند و نیز در امر مقدس! فساد فی‌الارض(اعم از فساد جنسی ، اخلاقی ، دینی ، فرهنگی ، اقتصادی و غیره) ، جدیدترین روشها توسط مفسدین داخلی ، ابداع و پس از طی مراحل حکومتی به جهان صادر میشود!!!!!؟؟؟؟

   
 115. “”پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست””
  اقای خامنه ای شما موظفید دلایل اسلامی این فتاوا را اعلام کنید به شما هم ربطی ندارد که من ان دلایل را می فهمم یا نه باید دقیقا بگویید از کدام کتاب از کدام صفحه از کدام ایه و ….. در این دوره اگر بگویی الان روز است دلیل میخواهند انوقت امده ای این همه حکم دادی دلیلش را هم نگفته ای

   
 116. از مقام معظم رهبری بخاطر فتاوای ارزشمندشان متشکرم بسیاری از مشکلات با عمل به این فتاوای معظم له حل خواهد شد. مثلن ریش خود را در ارایشگاه خواهیم تراشید وپولی پرداخت نخواهیم کرد چون گرفتن پول از طرف ارایشگر حرام است. در نتیجه پول در جیب ما خواهدماند. ووضعیت اقتصادی ما بهتر خواهد شد. اجناس اسرائیلی نخواهیم خرید وجنس برادران چینی لامذهب را خواهیم خرید. که انها پولدارتر شوند ومسلمانان بیشتری را در چین زندانی کنند.

   
 117. نام؟ کافیه "یک شیعه" اسم و رسممونم بدونه با یه بمب خلاصمون کنه!

  عزیز برادر ادب می دونی چیه؟
  این همه قرآن و نهج البلاغه و روایت و حدیث و … خوندی و شنیدی تاثیری روت نداشته؟
  فقط بلدی در چاه رو وا کنی بریزی بیرون؟
  اینه مرام شیعه آقا/خانم “یک شیعه”؟

   
 118. سلام جناب نوری زاد
  خداییش کار خیلی سختی رو در پیش گرفتید امیدوارم که موفق بشوید
  این افرادیکه کامنت میگذارند بعضی هاشون اصلا تو قرن حاضر زندگی نمی کنند با این همه وسایل ارتباطی موجود هنوز مغزشون مثل دوره مغولها کار میکنه
  به هر حال به شما خدا قوت می گوییم زیرا بدون اگاهی این گروه که بنظرم تعدادشون کم هم نیست راه بجایی نمی بریم
  فرض کنید فردا اقا دستور انتخابات واقعی صادر کنند فکر می کنید این جماعت چه کسی رو انتخاب می کنند؟
  یارو توی قرن بیست و یکم معنی حقوق انسان رو نمی فهمه بقیه مسایل وکی می خواهد به اینجور ادمها بفهماند
  بازم تکرار می کنم خداییش کار خیلی سختی رو در پیش گرفتید

   
 119. یک شیعه دیگر

  اگر یک شیعه حق دارد افکارش را ترویج و تبلیغ کند چرا یک بهایی این حق را نداشته باشد؟ مگر نه این است که خداوند در قرآن می فرماید:
  فبشّر عبادالذین‌ یستمعون‌ القول‌ فیتبعون‌ احسنه‌

   
 120. ایرانی مسلمان

  با سلام خدمت دوستی با نام شیعه که منت گذاشتن ووقت گذاشتن وان متن سراسر توهین وافترا را نوشتند وتوقع داشتن که دیگران نیز این متن را بخوانند
  اولا بارها وبارها اقای نوری زاد ودیگر کاربران نوشته اند (که شما نخواندیدولی انتظار دارید دیگران مطلب شما را بخوانند)این عمل انسان دوستانه هیچ دلیل بر رد یا قبول اعتقاد بهائیان نیست
  براستی چه مطلب جدید در متن شما هست که انتظار دارید مطالعه شود ؟
  تمام دروغ های تکرار شده علیه بهائیان را برداشتید وبدون کوچکترین تحقیق تکرار کردید ؟
  دوست گرامی ایا به نشریات مخالف شیعیان ومسلمانان مراجعه کرده اید تا متوجه بشوید تهمت زدن به مقدسات کار ساده ای است ؟
  ایا انچه دروغ راجع به شیعیان وعلیه جامعه ایران وعلیه دگراندیشان ایران نوشته می شود صحیح است ؟اگر صحیح نیست با کدام تحقیقی مطالب علیه بهائیان را درست دانسته اید ؟
  دوست عزیز اگر شخصی غیر شیعه مطلبی علیه شیعیان را مطالعه کرد باید انرا تکرار کند ویا باید با یک شیعه واقعی نشسته وگفتگو اغاز کند ؟
  شما ایا بایک بهائی مطلع صحبت کرده اید تا پاسخ این تهمتها را بشنوید ؟
  ایا یک کتاب بهائیان را از سایت بهائیان مطالعه کرده اید تا متوجه مطلب بشوید ؟
  ایا به دادگاه مراجعه کرده اید تا از نزدیک پرونده مادر وپدر این کودک را مطالعه کنید تا متوجه بشوید هیچ مدرک قانونی ومحکمه پسند در زندانی کردن انها وجود ندارد ؟
  حال از شما خواهش می کنم قبل از نگارش هر متن ومطلب تحقیق بفر مائید وبه وظیفه شیعه بودن خود عمل کنید حد اقل تا قبل از پایان این ماه مبارک تحقیق جامع خود را اغاز بفر مائید وبه تکرار توهین واتهامات بی اساس نپردازید ممنون وموفق باشید

   
 121. ظلم اگر ظلم است حتما باید تضعیف شود ، انتقاد به ظلم که در شریعت از آن به نهی از منکر یاد میشود از واجبات عقلی و شرعی است ، در فلسفه حکومت داری مدرن امروز نیز افشای ظلم و خیانت توسط رسانه ها از قویترین عوامل بازدارنده از تکرار آن است ، دولتی اگر ظلم کند همان بهتر که تضعیف شود ، اینکه ایشان میگوید فقط به دستگاههای نظارتی اعلام شود ، از کجا که دستگاههای نظارتی به آن ظلمها رسیدگی کنند؟ از کجا معلوم که ظلمها در بروکراسی های اداری مدفون نشود؟
  در سیره علوی نیز چنین بوده است ، خود امیرالمونین بنحو علنی از کارگزاران خاطی خویش انتقاد میکرد ، به آنها نامه می نوشت و آنان را علنی توبیخ میکرد ، این نشان میدهد که کلیت حکومت اسلامی مهم است ، نه افراد ، حتی اگر حاکم خود نیز خطا و بی عدالتی کند باید علنا به او هشدار داد و نهی از منکر کرد
  زیرا نظام اسلامی یا غیر اسلامی معادل افراد نیست
  اینطور پرده پوشی ها باعث تقویت نظام نیست ، بله در امور فردی و شخصی آحاد جامعه پرده پوشی خوب است ، لکن در مورد مسائلی که به کلیت جامعه و نحوه اداره جامعه مربوط میشود ، مسامحه و پرده پوشی باعث گسترش فساد به همه ارکان حکومت است ، بنابر این نباید با اینطور فتواها حاشیه امن برای خاطیان حکومتی ایجاد کرد

   
 122. محمد مهدوی فر

  دوست عزیزم، جناب آقای نوری زاد، با وجود همه ی این ناملایمات و سختی ها که در این مدت 35 سال به خاطر خدا متحمل شدیم در عوض هم اکنون دلخوشیم که به یمن رهبری های آسمانی آن پیر سفر کرده و رهبری های داهیانه ی مقام معظم رهبری بحمد الله، ریشه ی اعتیاد و فساد در کشور برچیده شد. به نظر شما تمام این هزینه هایی که کردیم ارزش این معجزه ی الهی را نداشت؟

   
 123. دوست عزیز اقای نوریزاد سوال اول من این است که ایشان کی به حد مرجعیت رسیده مگر با قدرت قهریه کسی میتواند به حد مرجعیت برسد این موارد اعلامی ایشان هم بیشتر به دستورات ملوکانه همانند شاه مرحوم شبیه است البته در پس دستورات محمد رضا پهلوی عقلانیت و ارامش و صبر به چشم میخورد ولی در پس این فرمایشات ملوکانه چیزی جز عصبیت – تحجر – حسد و تشنگی وافر به خون انسانها و صد البته تحمیق دوصد باره انسانها و احساس حاکمیت بر مشتی جاهل و نادان و ابله به چشم نمیخورد و البته این شاید ناشی از وجود متملقین فاسد و جنایتکار و ضد بشری هست که ایشان را احاطه کرده از همه مهمتر سوء مدیریت وافر ایشان در این منصب خود از موارد اظهر من الشمس است کسی که حاکمیت تفکر 25 ساله اش جز ///////// که این هم باز نشان از عدم کفایت ایشان در این سمت میباشد اصل ولایت فقیه در صورت وجود فقیه ای عادل و شجاع و عالم به امور زمانه و دارای کفایت اداره جهان اسلام از سقوط وحشتناک این سالها کشور و بازی وحشتناک سازمانهای جاسوسی چون موساد و ام ای شش و ک گ ب در اداره ایران در دوران مدیریت ایشان بر ایران که در حال توسعه به کل جهان اسلام بواسطه تفکرات متوهمانه ایشان که نمونه بارز ان ایجاد جریان بی ریشه القاعده و وهابی های تندرو بدست موساد و سیا و ام ای شش با چهره قرار دادن شیعه و سنی در مقابل هم انگونه که جهان اسلام رفته رفته در اتش و جنگ و برادر کشی فرو میرود و برنده این بازی شروع شده بواسطه توهمات و جهالت ایشان در شروع این بازی میباشد

   
 124. سلام نوری زاد گرامی؛ دستت را ازدور میفشارم؛به یاد اون روزهایی که در کنار هم سر درس ًامواج و میدانهاً مهندس جوان و ً میکرویو ًدکتر حجت مینشستیم ، درس ًماشین های الکتریکی ً مهندس انصاری را میگذراندیم٬ فتانه هرمزی ،مسعود ، مرید یان ؛ خسرو مدرسه ، علی زیلوچیان ،غلامعلی خشویُی ٬ شما آنموقع خیلی درسخوان بودی . باور نمیکردم روزی اینطور از همه منافع خود بگذری و تبد یل به قهرمان ً علم و صنعت ًبشوی نامت در کنارً منیری جاویدها ً و ً سنجری ها ً و یثربی ها ً و ً سعید قهرمانی ها ً وً هزارخانی ها ً قرار بگیرد . دوست داشتی هستی ، قربانت ، الیا س

   
 125. فتاوی حضرت آیت الله خامنه ای قبله عالم مسلمین جهان اساسا سر و کار با اجسام و ابزارآلات مادی دارند و همگی نوعا بر اساس احتیاط احوط و بر مبنای جایز نیست است یعنی به عبارت فارسی تر هیچکدام حرام شرعی نیستند

  بنا براین در پاسخ به سوالهای 12 گانه حضرت عالی هم احتیاط احوط این است که شما با جانیان و قاتلان بالفطره و دزدان مال و ناموس مردم معاشر و دمخور نشوید ولی خوب اگر هم شدید – فدای سرتان که شدید باهاشون حال کنید درست که جایز نیست ولی اصلا تصور نکنید که حرام است

  مثلا به عنوان مثال میتوانید سری به محل کار سابقتان روزنامه کیهان بزنید و با یار غارتان حاج حسین شربتمداری عرق و مشروب بخورید – پای منقل بروید و فیلم ////نگاه کنید و سفارش دهید چند تا ////از دبی برایتان بیاورند و بعد با هم مقاله بنویسید برای کیهان جهت دفاع از کیان ولایت و امام خامنه ای- چون همه ی این کارها در جهت تقویت نظام مقدس اسلامی است اقوی و احوط بر حلال بودن انهاست گویی که احتیاط احوط در ترک ///// است

   
 126. امیدوارم همونطور که وقت گذاشتم این متنو بنویسم،شمام وقت بذارید و بخونیدش:

  سلام
  جناب آقای نوری زاد،
  شما که بلدی قرآن سربگیری و برای کسی که خودش رو سوزونده گریه کنی…
  شما که فکر میکنی بوسیدن پای یه بچه بهایی خیلی کار خوبیه…
  شما که حس می کنی کسی هستی.بله با شما هستم،خودشما.

  باید به حضورتون برسونم بد نیست بدونی که امام زمانی وجود دارند.که عموماً ایشون رو مهدی می نامند.(درود خدا بر او و خاندا پاکش)
  یه (…) به نام میرزا علی محمد شیرازی با حمایت انگلیس فرقه بابیه رو ساخت و یه جورایی بهاییت رو هم پایه گذاری کرد.غلط بزرگی که اون مردک شیرازی انجام داد این بود که ابتدا خودش رو نائب امام زمان و بعد خود امام زمان(قائم موعود)معرفی کرد!
  من نمیدونم واقعن چه صفتی در خور اون مردک هست.شما خودتون پرانتزو پر کنید

  بگذریم…
  حرف من اینه آقای به نظر محترم،
  اگه شما هم مثل بنده و هزاران هزار ایرانی دیگه با این حرومزاده هایی که مملکت رو دارن مثلاً اداره میکنن در حالیکه که دارن همه چی رو به گند میکشن مشکل دارید،
  دلیل نمیشه بخواید خیلی کارهای خلاف عقل و شرع انجام بدید.

  نمیگم باید یکی میزدی تو گوش اون بچه که چرا تو بهایی هستی؟!!
  اما این هم که بخواید پاهای اون رو ببوسید…بنظر من یه کم دور از عقله.ینی راهای بهتری هست

  میشد با مهربانی از اون کوچولو دلجویی کرد.باهاش صمیمی شد.براش هدیه خرید.مثل پدر و مادر عوضی اون کوچولو…
  همونا که گرگی در لباس میش بودند.بله!
  به خانواده های مستضعف فیزیک و شیمی و روانشناسی درس میدادن؟؟آخی…چه آدمای خوبی…!!!!!

  شما که خیلی دم از بهاییت میزنید حتمن میدونید که اونا تدریس میکردن،اما هدفشون تبلیغ بوده.تبلیغ اون مرک پست،معروف به عبدالبها

  بله آقای نوریزاد،
  برو از خدا بترس…

  با آرزوی هدایت و موفقیت برای جنابعالی

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

77 queries in 1251 seconds.