سر تیتر خبرها
دومین نامه ی محمد نوری زاد به نلسون ماندلا

دومین نامه ی محمد نوری زاد به نلسون ماندلا

تا انسانیت هست شما هستید. اگرچه جسم رنجورتان را در دخمه ای به اسم زندگی جا بگذارید و با روح بزرگ و متعالی تان همسفر شوید. مهم اما این است که برخلاف همه ی تهیدستانِ بی نام و نام آور، دست شما سرشار از نیکبختی است.

سلام عالیجناب

امروز در خبرها خواندم که حال شما وخیم است. و من، بی تاب روزی هستم که شما بسلامت از بستر بیماری بربخیزید و بر شانه ی زمینی که به شما غرور می ورزد قدم بزنید. آرزوی من برای سلامتی شما از جنس آرزوی کودکانِ در راه مانده است. کودکانِ چشم براهی که منتظرند یکی بیاید و از آن ورطه ی بی کسی نجاتشان بدهد. همانها که پابپای اشتیاق، همزمان اما از غریبگان دوست نمای فریبکار بیم دارند. که مبادا سراسیمه از گرد راه برسند و ته مانده ی امیدشان را به یغما برند و در همان برهوتِ بی کسی رهایشان سازند. و شما، برای ما در راه ماندگانِ وادی حیرت، همان آشنای رهایی بخش بوده اید که بی ادعا سررسید و برای گلِ روی ما پرده از جمالِ غبارگرفته ی انسانیت برگرفت.

عالیجناب

مرگ را برای کسانی رقم زده اند که: در محدوده ی جسمانیت خود رفت و آمد می کنند. شما را اما مرگی نیست. یعنی تا انسانیت هست شما هستید. اگرچه جسم رنجورتان را در دخمه ای به اسم زندگی جا بگذارید و با روح بزرگ و متعالی تان همسفر شوید. مهم اما این است که برخلاف همه ی تهیدستانِ بی نام و نام آور، دست شما سرشار از نیکبختی است. که بیش از خودِ شما، مردمان جهان از آوازه ی “معلم”ی شما بهره برده اند.

شما دستاورد همه ی پیامبران و نیک اندیشان را در یک کلمه جای داده اید. و همان یک کلمه را با جان مخاطبان جهانی خود آمیخته اید. بله، شما معلم بزرگی برای ما بوده اید. معلمی که با ما یک سخن بیش نگفت. این که: ای همه ی انسانها، انسان باشید. و بدانید که در انسانیت، آنقدر زیبایی هست که زشتی ها را بپوشاند. دست های تهی ما شاید لایق دریافت دعا باشند. دعاهایی که بر شما می بارند و سلامتی و تندرستی شما را از خدای هستی طلب می کنند. آمین

محمد نوری زاد
بیست و دوم خرداد سال نود و دو
تهران

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

23 نظر

 1. انتشار وصیت‌نامه ماندلا
  در حالی که مردم آفریق‌ای جنوبی در خارج از بیمارستان محل بستری نلسون ماندلا بر‌ای سلامتی وی دعا می‌کنند، اخیرا فاش شده است که ماندلا در وصیت‌نامه خود به نزدیکان‌اش توصیه کرده در صورت فوت شدن جسد وی را به ج‌ای دفن در پایتخت آفریق‌ای جنوبی بر فراز تپ‌‌‌های در یک روست‌ای دوردست و با سنگ قبری ساده دفن کنند.
  به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، این در حالی است که نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید آفریقای جنوبی این مساله را که در مرکز پایتخت یعنی شهر پرتوریا دفن شود، رد کرده است.
  وی در وصیت‌نامه خود که روی یک کاغذ A4 نوشته شده به خانواده خود توصیه کرده اجازه دهند دولت مراسم‌‌‌‌های کفن و دفن را برگزار کند اما وی را در شهر “کَُنو” واقع در منطقه کیپ شرقی که شهر آبا و اجدادی وی است، دفن کنند.
  یکی از نزدیکان ماندلا به روزنامه دیلی تلگراف گفت: هیچ کس دوست ندارد درباره مرگ فکر کند و ماندلا همچون اغلب مردم از نوشتن وصیت‌نامه اکراه داشت.
  وی افزود: ماندلا تصریح کرده که خوا‌‌‌هان آن است در شهر کَُنو دفن شود. وی در نهایت یک سنت‌گرا است و به همین دلیل می‌خواهد آنجا دفن شود.
  روز جمعه ماندلا بیست و یکمین روز خود را در بیمارستان قلب شهر پرتوریا گذر‌اند.
  گفته شده که ماندلا به دلیل عفونت ریه در این بیمارستان بستری شده و با دستگاه تنفس مصنوعی زنده است.
  همسر سابق ماندلا کمی پس از ملاقات با وی در بیمارستان اظ‌‌‌هار کرد: به نسبت وضعیتی که ماندلا چند روز پیش داشت اکنون بهبودی زیادی حاصل شده اما به لحاظ بالینی وی همچنان ناخوش است.
  وی همچنین نسبت به گمانه‌زنی‌‌‌‌های عمومی در خصوص سلامت ماندلا اظ‌‌‌هار نگرانی کرد.
  از سوی دیگر باراک اوباما و خانواده وی روز جمعه وارد آفریق‌ای جنوبی شدند. این دومین ایستگاه سفر باراک اوباما به قاره آفریقا است.
  امید‌‌‌ها در مورد نخستین ملاقات روس‌ای جمهور سیاه‌پوست و کشور آفریق‌ای جنوبی و آمریکا به دلیل بیماری ماندلا از بین رفته است.
  باراک اوباما در گفتگو با خبرنگاران در داخل هواپیم‌ای مسافرتی خود که از سنگال عازم ژو‌‌‌هانسبورگ بود گفت که به دنبال آن نیست که یک مهمان ناخوانده باشد.
  اوباما گفت: ما هنگامی که فرود بیاییم وضعیت را بررسی خواهیم کرد. در حال حاضر نگرانی اصلی ما سلامتی و آسایش وی و خانواد‌‌‌هاش است.

   
 2. ترجمه نامه دوم نوری زاد به ماندلا

  Your Excellency:

  Greetings

  Today I read in the news that Your Excellency is indisposed and confined to bed. I’m anxiously

  looking forward to the day when you get well and step out of your sickbed onto the land which

  is proud of you. My wish for your well-being is like the wish of children rendered helpless on

  the roadside wishing somebody came to deliver them from their helplessness. At the same time,

  they are also apprehensive of the wolves in the garb of friends lest they appear headlong from

  the dusty road and plunder the booty of their remaining hopes and leave them alone in their

  helplessness. For us who been left alone in wilderness you are a selfless liberator who came

  forward to lift the curtain off the dusty beauty of humanity for the sake of the flower of our faces.

  Your Excellency!

  You have summed up the achievements of all the prophets and great thinkers in one sentence.

  And that one sentence you have infused into the souls of your worldwide audience. For us you

  have been a great teacher. A teacher who taught us but one word. That is, O human beings, be

  human beings and learn that humanity is so beautiful as it covers up all its ugliness. Our

  empty hands are raised to gather prayers to shower upon you, and we invoke the blessings of God

  Almighty for your health and well-being.

   
 3. ترجمه نامه اول نوری زاد به ماندلا

  Message of Mohammad Nurizadeh to Nelson Mandela

  Your Excellency:

  Greetings

  Perhaps you would agree with me that happiness has been the lost property of mankind throughout history. So to reach the summit of happiness many have had to trample upon the heads of others with their feet and resorted to bloodshed and destruction. In the pursuit of greater happiness, many have landed themselves and their adherents into catastrophes. I think if happiness is taken in its many manifestations Your Excellency may be counted among the happiest persons in history. Not from the view that you were averse to the material gains of this world but from the perspective of human relations you have earned a place in the hearts of the people of the whole world. We are familiar with many persons who own legendary wealth. They enjoyed more fame and publicity than you. Camera lenses were always focused to click their images. They lived in the spaces created by themselves but occupied the lowest place in people’s esteem. But you have transcended this valley to occupy a place in the hearts of people throughout the world.

  I can say it confidently that if all men join together to search in the whole world a person who had no enmity towards anybody, who never hurt anybody, who never inflicted a loss upon his own society or the world community but rather brought happiness to all, joined the hearts together, broadened the avenues of mutual understanding, and gave a new meaning to the word humanity, certainly they will converge around your person. How fortunate we feel to be living and breathing with you in this world. We have witnessed the process that brought into being such a great and unrivalled leader as you are.

  Your Excellency:

  Perhaps the best part of your humanity lies in the fact that at the height of your power and popularity you transferred the rein of power to the younger generation of your country trusting the will and wisdom of your people. This was a very difficult step which you took overriding your personal inclinations. While others have remained stuck to their seats you, by treading a different path, have created a place for yourself not only in the hearts of your own people but the people of the whole world. Thus you have found an everlasting place for yourself on the stage of humanity. You reign over the hearts of the people because they see the most sublime humanity in your person.

  Political men who reach the top tend to remain at the top for the rest of their lives. To ensure that they are not toppled from the top they manage to spin lies, deceive the people, launch false propaganda, use all means of coercion and repression, and inflict death and destruction upon their people. But you entrusted this power of yours to the discretion of your people and put their happiness above everything else.

  You with all your fame and popularity could have remained in the seat of power and even could have transferred it as patrimony to your sons. You could have installed filters to weed out the opposing views, controlled the parliament, cabinet, courts, and all other instruments of the state to follow your will, and could have used the media, the intelligence and security agencies and tamed agents to silence and marginalize all the opponents. You could have ignored all the good work being done in the rest of the world. But you were more humane and more understanding than all those who want to stick to power for the whole of their life. With your inner eyes, you had visualized the fate of dictators even before the Saddams, Qaddafis, Mubaraks, and Ben Alis were toppled. You had understood very well that unprecedented popularity should not be misused to remain in power for ever. You understood very well that by arbitrary rule and false propaganda you could never win the hearts of the people.

  Please accept the good wishes and greetings of us Iranians, the Iranians who have always suffered at the hands of their kings and rulers, the Iranians whose rulers have buried all the good teachings of humanity in their religious, ethical and literary books. They are inclined in the least to follow the spirit of these teachings.

  We Iranians have learnt from our legends that once we had a king by the name of Keikhusrow who was very gentle, cultured, and very popular. Like you he also gave up power after reaching the pinnacle of fame and popularity. He taught to the coming kings that power and popularity cannot be made hereditary. So power needs to be transferred to the newcomers. Thousands of years have passed since this episode. Generation after generation of us Iranians have gone to their graves in their longing to have another Keikhusrow among us. Light has gone out of our eyes. But it was with your emergence as a leader that light has come back to our hearts. Now we see our Keikhusrowite excellence in the brilliance of your thought. You are now the Keikhusrow of us Iranians. Not only the hearts of us Iranians but of all other people have become abodes of your noble thoughts.

  May your greatness last forever!

  Mohammad Nourizad

   
 4. سلام آقا بردیا
  از مطالبتان لذت بردم و نشان از عقل نقاد شما دارد که جای بسی خوشبختی است
  و البته دو سئوال
  1- هر چند یکبار نظرات خودت رو نقد میکنی؟
  2- به نظر شما اگر روشنفکر کیه و در اصل اگر از شما یک معیار مشخص از کسی که روشنفکر است بخواهم آن معیار مشخص کدام است

   
 5. سلام آقای نوری زاد
  در این دوران جاهلیت و آبستن خبرهای بد خبر خوبی برایتان دارم!!!

  رییس جمهور آفریقای جنوبی: حال نلسون ماندلا بهتر است

  نلسون ماندلا در ماههای اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده است

  جیکوب زوما، رییس جمهوری آفریقای جنوبی می‌گوید وضعیت جسمانی نلسون ماندلا، رهبر جنبش آزادی خواهی این کشور رو به بهبود است، اما بیماری او جدی است.

  آقای زوما بعد از دیدار از نسلون ماندلا در بیمارستان، از مردم کشور خواسته که “برای سلامت او دعا کنند.”

  آقای ماندلا که ۹۴ سال سن دارد، شش روز است که به دلیل عود کردن عفونت ریوی اش در بیمارستان به سر می برد.

  همسر و دیگر اعضای خانواده نلسون ماندلا از زمانی که وی دوباره در بیمارستان بستری شده، مرتب در کنارش بوده اند.

  رهبر پیشین آفریقای جنوبی از شنبه گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است.

  این سومین بار در سال جاری میلادی است که وی به علت بیماری در بیمارستان به سر می برد.

  نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۴، بعد از سالها مبارزه علیه تبعیض نژادی، نخستین رییس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی شد.

  به دلیل فعالیت‌هایش، جایزه صلح نوبل به وی اهداء شد.

   
 6. سلام
  من خود را تحریم کردم تا فقط متون شما را بخوانم و نظری ندهم چون راه بجایی نمی برد و نبرده است. اما این نوشتار چنان ناب و بی نقص بود و از ان تناقضات که موجب اختلاف و انتقاد من از شما و دیدگاههای سیا سی تان است عاری که من را ناخوداگاه وادار به شکستن خود سانسوری کرد . البته من را بر نظرم استوار که شما همان به که در عرصه پاک و انسانی هنر و اخلاق بمانید و در ورطه و گند آب سیاست ورود کنید مگر همان وحدت قلم و کلام و اندیشه را که در هنر و اخلاق دارید در سیاست هم داشته باشید . شما در اینجا همانی هستید که نوشتتان می گوید حتما برای عدم سانسور خود و احساس و تاثیری که بیواسطه از اثر ( اینجا مریضی ماندلا) گرفته اید ولی در سیاست نه.

   
 7. به خاطر ایران رای میدهیم و امام حاضر به حساب نظام واریز میکند . مصداق بارز شعار ، دزدیدن و پر دادن .

   
 8. صدام حسین بعثی هم پس از شروع جنگ با ایران برای مقابله با خمینی روی پرچم عراق الله اکبر نوشت. ////

   
 9. در پاسخ به محمد که شما را به کیش شخصیت متهم می کند باید به اطلاع ایشان برسانم که راه به خطا رفته اند. تجلیلل از شخصیتی مانند نلسون ماندلا تفاوت آشکار با آقای خامنه ای دارد. این نوشته کوتاه را در باب کیش شخصیت ببینید:

  کیش شخصیت

  آیا ما ایرانیان کیش شخصیت داریم؟ این سوالی تاریخی است که به دوران 2500 ساله پادشاهی ایران باز می گردد. دورانی که حاکمیت در دستان پادشاه بود و همیشه او را به نوعی به پرودگار جهانیان متصل می کردند تا حالتی از انسان پرستی به جای خدا پرستی رواج یابد. حتی در مذهب تشیع، که بعضی بنیان گذاراش را ایرانیان می دانند و البته بیشترین تمرکز را هم در ایران دارد، بیشترین تمسک به اشخاص مقدس است تا به خدا؛ اینهمه که مردمان از امامان و امام زادگان طلب شفا و مغفرت می کنند از خدا طلب نمی کنند.

  کودک که بودم احساس می کردم بعضی افراد از هر گونه خطا و اشتباه مصونند و آنان را پیامبرانی می دیدم که خلایق چون رمه به دنبالشان روانند. در دوران جوانی ذهن نقادم شروع به پرسشگری کرد و در اوایل میان سالی به بلاهت بسیاری پی برده ام که در کودکی پیامبران بلامنازعم بودند. از آن جمله رهبر پیشین و رهبر کنونی جمهوری اسلامی هستند که پیامبران دوران کودکیم بودند. در آن زمان من و بسیاری از همسالان من کودک بودیم و این از خصیصه کودکان است که به دنبال قهرمانند ولی پدران ما چطور؟ آنان هم کودک بودند که عقل سلیم را رها کرده و دنبال پیرمردی کینه جو به راه افتادند تا اینهمه فجایع را پس از سه دهه در این مملکت شاهد باشیم؟

  وقتی نوع نگاه مردم کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) را با نگاه مردم کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنم به راستی در می یابم که ما کودکانی هستیم که دنیا را با جهالت و کینه انباشته ایم و هر یک به دنبال چوپانی روانیم که خود ابلهی بیش نیست. هنوز هم این بلاهت به اشکال کوناگون در جریان است. اصول گرایان که علاوه بر استناد های بی ربط به سخنان آیت الله خمینی مدام به مقام معظم رهبریشان استناد می کنند و اصلاح طلبان هم که رهبر پیشین را مدام به میدان مباحثه می آورند و گمانشان این است که با استناد بر سخنانش گواه متقنی در حقانیت خود آورده اند. مجاهدین خلق با کپی برداری مهوع از جمهوری اسلامی مسعود ومریم رجوی را می پرستند و با اینهمه جنایت، که نه تنها در حق مردم کوچه و بازار که در حق خود اعضای این سازمان روا داشته اند، هنوز به گرد آنها پروانه وار می گردند. یکی از این باتلاق متعفن سر برآورد و فریاد بزند که خانمها و آقایان شما همگی انسانید با توانایی و دانش محدود و هیچکس به دلیل داشتن پست و مقام نه تنها بر دیگران برتری ندارد که باید در ازای مسئولیتش پاسخگو باشد. یاران اصلاح طلب آیت الله خمینی به جای استناد به سخنان ایشان بهتر است پاسخگوی اعدامهای سال 67 باشند. دوستان اصولگرا هم به جای اینهمه چاپلوسی ولایت فقیه، بهتر است پاسخگوی اینهمه فجایع دوران زمامداری ایشان باشند نه اینکه هرجا در ماندند، ولایت فقیه را چون چماق بر سر اصلاح طلبان بکوبند.

  به القاب و عناوینی که برای مقامهای رسمی به کار می رود بنگریم؛ همان مقامهایی که جز استبداد و بلاهت چیزی به ارمغان نیاورده اند: “حضرت آیت الله العظما …”، “مقام عظمای …”، “رهبر عظیم الشان …”، “شاهنشاه آریا مهر…”، “بزرگ ارتش داران…”. جهان کنونی هر چه بیشتر به سمت حذف القاب و عناوین پیش می رود و ما هنوز در بند این بلاهتها گرفتاریم. رهبر نادانی که کشورمان را به این همه معضلات دچار ساخته است را با این القاب خودساخته یاد می کنیم. او را به امام زمان و از آن طریق به خدا متصل می کنیم تا چون گوسفند به دنبالش به راه افتیم؛ تا تفکر و تعمق در مسائل سیاسی را کنار نهیم و هر چه او گفت بی هیچ چون و چرا قبول کنیم.

  وقت آن رسیده است که برخیزیم و به خرد و اندیشه درود گوییم. گفتار و کردار حاکمان را نقد کنیم. دین و هر اندیشه زمینی یا آسمانی را به چالش بکشیم و نگذاریم عده ای سودجو و فرصت طلب به نام خدا و اسلام کیسه های خود را پرکنند و چوب حراج به ملک ایران زنند. هیچ قداستی بر جای نمانده است، رهبر، دین و خدای ابلهان را به باد انتقاد بگیریم و خدایی دیگرگونه بیافرینیم:

  من بینوا بندگكی سر به راه
  نبودم
  و راه بهشت مینوی من،
  بزرو طوع و خاكساری
  نبود:
  مرا دیگر گونه خدایی می بایست
  شایسته آفرینه ئی كه نواله ناگزیر را گردن كج نمی كند
  و خدایی دیگر گونه آفریدم (احمد شاملو)

  بردیا الف

   
 10. سلام بر همگی
  یه عده از دوستان اعتراض دارند چرا رفسنجانی و خاتمی اونها را تنها گذاشتند! واقعا این تفکر بچه گانه است که منتظریم یکی پیدا بشه مارو نجات بده واقعیت این است که ما مردم رفسنجانی و خاتمی را تنها گذاشتیم.با بضاعت فعلی بهترین کار ممکنو کردند اگر اونا به پایمردی ما ایمان داشتند مواضع محکم تری میگرفتند . الان هم دارن داد میزن میگن رای بدین بحرفشون گوش کنیم وگرنه با تفرقه شکستمون در برابر دشمن مصمم حتمیه

   
 11. نظر دهندگان محترم
  سخنی با آقای خامنه ای در خصوص بیانات امروزشان در جمع اقشار مختلف مردم!!!!
  جنا ب خامنه ای باعث تعجب نیست که بعد از 24 سال حکمرانی مطلق تحت نام ولایت مطلقه فقیه از مردمی هم که نظام شما را دوست ندارند میخواهید که به خاطر کشور به پای صندوقهای رای !!! بیایند.آقای خامنه ای کشور گرا شده اید، مثل اینکه //// فراموشی کم کم دارد به سراغتان می اید، همین چند روز پیش بود که گفتید رای مردم رای به نظام و جمهوری اسلامی است حال با چه منطقی از مردم میخواهید که به خاطر کشور به پای صندوقهای رای شما بیایند. شما 4 سال پیش مردم معترض به اعمال تقلب در انتخابات را به خاک و خون کشیدید و حالا از مردم میخواهید باز هم بیایند و با حضور خود صحه بر عملکرد های ضد ایرانی و ضداسلامی و ضد انسانی //// بگذارند. آقای خامنه ای هم اکثر مردم و هم شما خوب میدانید رای ما مردم در رژیم ولایت مطلقه فقیه//// ندارد. دلیلش این است که شما یک فرد با عقیده و تفکر نظامی، امنیتی و تمامیت خواه و طالب قدرت و////مشکوک به زمین و زمان در لباس پیامبر عزیز اسلام میباشید و به هیچ چیز در دنیا به جز ماندن در قدرت حتی به قیمت از بین بردن ایران وایرانی اندیشه ندارید. بیانات تکراری و سرشار از ضد و نقیض24 ساله اخیر شما اکثر ملت ایران را خسته کرده و دیر نخواهد بود به یاری امام زمان س////
  دعا میکنم که خداوند از عمر جباران //// بکاهد و به عمر نلسون ماندلا ییافزاید

  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) در فرهنگمان نهادینه شود و دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  کوروش

   
 12. با سلام بر آقای نوریزاد و آرزوی شفای عاجل برای آقای ماندلا
  این نامه شما به نمایندگی از طرف همه کسانی است که در مورد این مفاهیم اینگونه می اندیشند. خدا خیرتان بدهد. فرق آقای ماندلا با دیگران و بخصوص آنانیکه ما به ایشان مبتلا شده ایم فقط در یک چیز است و آن وفای به عهد و پایداری بر سر وعده ای است که داده اند. ایشان بسیار فرق دارد با کسی که هنوز پایش به قدرت نرسیده حجت شرعی دارد که زیر قول خود بزند . این که می گویم حجت شرعی بی مورد عرض نمی کنم. امروز مقاله حکیمانه ای دیدم از مخقق محترم آقای سروش محلاتی که لینک آنرا پائین این نوشته می گذارم تا ببینید آنهم در نهایت نا باوری که زدن زیر قول و پیمان حجت شرعی دارد در فقه اما میّه. حال جنابعالی بفر مائید ما از قومی که بر خلاف نص صریح قرآن و رسول و علی(ع) و عقل و منطق و انسانیت به این جمع بندی رسیده اند که می توانند جهت رضای خدا پیمان شکنی کنند چه می توانیم بگوییم؟ آیا می توانیم به آقای ماندلا بگوییم که ما پیرو ولایت این حضرات هستیم؟ اصلا آقای نوریزاد من تازه متوجه شدم این مطالعات و زحمات عمیق دوستان در حوزه ها شاید بخشی هم برای درک این نوع مقررات باشد تا بتوانند بنام خدا هر کاری بکنند. اینکه امروز می بینیم علمای بزرگ ما بدون هیچ شرمی دروغ می گویند و خلاف می کنند و مفتخر به رضایت باری تعالی هم هستند از همین مقوله است. یعنی: انجمن اسلامی پیمان شکنان.
  نویسنده محترم در آن مقاله بدرستی صحت وعد های داده شده را زیر سئوال میبرد چه آنکه بر اساس این فتاوا هیچ یک از آقایان مقید به انجام آنها نیستند. انتخابات بدرستی علاوه بر ساز و کار قانونی در کشوری مثل ما ساز و کار فقهی خود را نیز می طلبد تا بتوان در مقابل فریب و نیرنگ تمامی منافذ حرف مفت زنی را بست..به امید آن روز.
  http://www.soroosh-mahallati.com/modules.php?name=News&file=article&sid=108

   
 13. جناب دکتر نوری زاد
  سلام
  یک پیشنهاد
  چطور است اگر از همه آنهایی که در میان نامزدها فرد قابل اعتمادی برای رأی دادن سراغ ندارند دعوت کنیم تا در انتخابات نام جناب آقای ماندلا را بخاطر صلح روی برگه خود بنویسند ؟ حد اقل نفع گفتگو در این باره برای کشور ( و ضرر آن از دید جنگ طلبان داخلی و خارجی) قدمی در راه جلوگیری از تهاجم بیگانگان است. همین امروزشیخ نشین کویت حرکات تحریک آمیز و مشکوکی را شروع کرده است.

   
 14. درود بر شما و درود بی پایان بر نلسون ماندلا مظهر انسانیت و آزادگی
  نلسون ماندلا انسان بزرگی است که ندای آزادگی و انسانیت سر داد شاید اگر مسلمان بود و ندای اسلامیت سر میداد
  می رسید به داستان کشور ما ! چرا که رهبران دینی مدعی آزادی بر خلاف تصور عام مسیر چاله به چاه را طی میکنند !
  اگر قبل از مسلمان بودن انسان باشیم قطعا انسانیت بر ما قالب میشود و اگر حقیقتی در دین باشد باید انسانیت را تکمیل کند نه تخریب !

   
 15. درود به اقای نوری زاد عزیز
  خواستم منهم در این دعا شریک باشم و برای عالیجناب نلسون ماندلا عزیز دعا کنم خوب و سلامت باشد و مریضی از این مرد بزرگ که انسانیت را به تمام دنیا فهماند دعایی برای سلامتیش کنم نلسون ماندلا عزیز امیدوارم این پیام به گوش شما برسانند که شما هم برای ایران ما دعا کنید دعا کنید که خدا عقلی به حاکمان کشور ما بدهد تا از این بند دیکتاتوری ازاد شوند تا ما هم بتوانیم بعد از ازادی زندانیان سیاسیمان و حسر سه تن از یاران سبزمان به تمام کشورهای جهان نشان دهیم ما هم انسان هستیم دعا کنید دعا کنید دعا کنید عالیجناب سلامت و پیروز باشید

   
 16. محمد نوری زاد

  ییییییسلام جناب نوریزاد امیدوارم حالتان خوب باشد

  شرکت در انتخابات یک حق است نه یک وظیفه که بخواهیم انرا به جای اوریم

  اگر با شرکت ما مشکلات حل میشود ما شرکت میکنیم حماسه سیاسی رهبر هم به
  وقوع بپیوندد به جهنم

  به خانه ای دزد زد و تمام وسایل صاحب خانه را برد .صاحب خانه تصمیم گرفت
  کاری انجام دهد که خسارات را جبران کند خانه ی خود را به اتش کشید
  …همسایگان جمع شدند و دلیل کارش را پرسیدن صاحب خانه گفت خواستم با اتش
  زدن خانه حرص دزد را در بیاورم

  جناب نوریزاد مثالم روشن بود و دبیرتوانمندی مثل شما منظورم را میفهمد

  به امید انکه بنفش هم سبز و خون نشود

   
 17. سلام جناب نوریزاد امیدوارم حالتان خوب باشد

  شرکت در انتخابات یک حق است نه یک وظیفه که بخواهیم انرا به جای اوریم

  اگر با شرکت ما مشکلات حل میشود ما شرکت میکنیم حماسه سیاسی رهبر هم به
  وقوع بپیوندد به جهنم

  به خانه ای دزد زد و تمام وسایل صاحب خانه را برد .صاحب خانه تصمیم گرفت
  کاری انجام دهد که خسارات را جبران کند خانه ی خود را به اتش کشید
  …همسایگان جمع شدند و دلیل کارش را پرسیدن صاحب خانه گفت خواستم با اتش
  زدن خانه حرص دزد را در بیاورم

  جناب نوریزاد مثالم روشن بود و دبیرتوانمندی مثل شما منظورم را میفهمد

  به امید انکه بنفش هم سبز و خون نشود

   
 18. با آرزوی روزی که جهانیان به یک ایرانی افتخار کنند

   
 19. سلام آقای نوریزاد عزیز

  اینروزا بازار نامه نوشتن خیلی داغه!!منم تصمیم گرفتم یک نامه بنویسم.خیلی شرمندم دست به قلم خوبی ندارم اما امیدوارم به بزرگواری خودتون ببخشین.
  امروز وقتی آقای احمدی نژاد و تو تلویزیون دیدم یک حس خشم همراه ترحم به سراغم اومد!!! یاد 4سال پیش افتادم موقعی که منو هم سن وسالام تو خیابون بصورت مودبانه دنبال حق قانونی خودمون بودیم اما ایشون با وقاحت تمام پشت تریبون رفتن و مارو خسو خاشاک نامیدن!!!سعی کردیم به دل نگیریم چون با اخلاق وروحیات دیکتاتوری ایشون آشنابودیم!!بعد این قضیه بود که حس نفرت نسبت به رهبر و نظام تو وجود من و هم سن و سالام ریشه کرد.
  رهبر برای من که تو یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودم در حکم یک پدر معنوی بود و انتظار داشتم از ما به عنوان فرزندانش دفاع کنه اما نه تنها سکوت کردن بلکه خودشون ونظرشونو خیلی نزدیک به آقای احمدی نژاد دونستند.
  و اما شما آقای احمدی نژاد اینروزا چرا ساکتین ؟!!!! چی شد اونهمه قلدر بازی؟!!!کجا هستن اون آدمایی که شما رو معجزه ی هزاره ی سوم نامیدن؟!!!
  بله آقای رییس جمهور شما فقط یک بازیچه بودین در دست یک عده آدم ….و حالا کس دیگه ای قرار جای شمارو بگیره تا این بازی کثیف به سرانجام برسه!
  دلم برات میسوزه میدونم که خودتم به این نتیجه رسیدی که هیچی نبودی الا یک عروسک!!اما حیف که دیر فهمیدی!
  وقتی گفتی خس و خاشاک خیلی از دوستام گریه کردن خیلیا بخاطر برد ناعادلانه شما در این بازی سیاسی کشته شدن اما فکر نکنین مسیيولیت شما تموم شده اگه اونروز در مقابل مردم پاسخگو بودین الان باید خودتو واسه پاسخگویی در مقابل پیشگاه خدا آماده کنین!!
  واما سخن پایانی

  آقای نوریزاد من شمارو خیلی دوست دارم بخاطر عقایدتون وخوشحالم از اینکه محلی پیدا کردیم تا آزادانه نظراتمونو بیان کنیم.به امید ایران آزاد وآباد

  ——————–
  سلام بانوی خوب
  کی گفته شما قلم گوارایی ندارید؟
  شما درهمین چند خط به دنیایی ازاحساس وفهم دست برده اید
  من بازهم چشم براه نوشته های خوب شما هستم
  بااجازه این نوشته را دربخش دیدگاههای یکی ازمطالب سایت منتشرمی کنم
  بگردید وپیدا یش کنید
  با احترام

   
 20. نوریزاد جان، با همین گنده گویی ها و تجلیل و تحسین ها رهبر معظم را می ستودی. یادت هست؟

  باطنا هیچ تفاوتی نکرده ای، ای عزیز.

  و تا وقتی تو و من و ما ایرانیان و بلکه ما انسانها درونا فرق نکنیم با گذشته مان، همین آش و کاسه ای که در مملکتمان داریم را داریم و داریم و داریم.

   
 21. …..اگرروزی بامرگ روبرو شوم مرگ من مهم نیست مهم این است که زندگی یا مرگ من چه تاثیری در وضع دیگران داشته باشد!…../نقل از کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر ارزنده معلم روستا صمد بهرنگی/…..برادر جناب نوری زاد ماندلا 94 سال سن دارد مهم ان است که مبنایی که درکشورش گذاشته روبه رشد وترقی است.ومیشود گفت شاید یک نفر ازاو آزار ندیده…….ولی آیاحاکمین جور هم ؟………..که بایدشعر سعدی رابرای انها خواند /ای زبر دست زیردست آزار….گرم تاکی بماند این بازارـ به چه کار آیدت جهانداری! ..مرگ بهتر که مردم آزاری….

   
 22. فواد کردستانی

  بله مرگ برای کسانی که تمام عمر خود را در راه خدمت به انسان ها باخته اند وجود ندارد.اینان همان شاگردان واقعی مکتب محمدی-صلوات الله و سلامه علیه و آله و صحبه المخلصین و جمیع احبابه-هستند که دستاوردشان صلح و صفا و و محبت و ارامش برای انسان ها بوده است . امیدوارم در زندگانی دنیایی چنان لیاقتی را پیدا کنیم که در روز فصل همراه و هم صحبتشان باشیم.امین

   
 23. سلام بر استاد گرانقدر ما
  می خواستم اگر دلیل شخصی ندارد لطفا بگویید چرا ما را به رای دادن دعوت می کنید….
  اما شخصا رای نمیدهید؟
  ارادتمند شما

  —————–

  علیرضای خوب
  چشمان دوستان زندانی ام که شکنجه دیدند وبی دلیل یک سال وپنج سال درزندان مانده اند آرامم نمی گذارد. وچشمان میرحسین وهمسرش وآقای کروبی. وخسارت های پادرهوا مانده ی احمدی نژاد که رهبرباید پاسخگوباشد ونیست. اینها به درون بیچاره ی من مربوط است. شماها بروید رای بدهید.

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

78 queries in 0849 seconds.