سر تیتر خبرها
خواهش های پنجگانه ی محمد نوری زاد از رهبر (قسمت سوم)

خواهش های پنجگانه ی محمد نوری زاد از رهبر (قسمت سوم)

خواهند دانست که پیامبرگونگی مردان بزرگ، هرگز درتصلب وتشیع ومسلمانی متوقف نیست. وخواهند فهمید که “ملت سازی” با توپ وتشروتقلب وفریب وقتل وغارت ورعب وروفتنِ اموال مردم حادث نمی شود.

یک: ازجناب خامنه ای خواهش می کنم درنخستین زمان ممکن فیلم “شکست ناپذیر” را تماشا کنند. دراین فیلم، یک مرد سیاه پوست نامسلمانِ آفریقایی درقامت امامان وپیامبران ظاهرمی شود. درقامت همه ی خوبان خدا. درقامت انسان. درقامت ادب. درقامت فهم. درقامت مردم.
تماشای این فیلم می تواند به جناب خامنه ای بفهماند که: کشتن وراندن وزندانی کردن مخالفان ازیک سوی، واخم وعصبیت وتندی وتنش وتفرقه ازدیگرسوی، بدیهی ترین بهانه ای بود که این مرد نامسلمان وسیاه آفریقایی می توانست بدان روی بَرَد وسفید پوستانِ نژاد پرست سرزمینش را ازدم تیغ بگذراند. اما اوبه سمت ” گذشت ” روی بُرد وبه سیاهان ستمدیده وزخمی وخشمگین سرزمینش فهماند که: اگرانسانی، پس ببخشای!

دو: ازجناب خامنه ای تقاضا می کنم به تماشای این فیلم بنشینند تا بدانند چگونه یک مرد سیاه نامسلمانِ آفریقایی تا بلند ترین مراتب انسانی عروج می کند. همو که دست مردمش را می گیرد وآنان را ازنکبت عصبیت های جاهلانه بیرون می کشد وبه ” تربیت ” مردمش توفیق می یابد.
اطمینان دارم جناب خامنه ای بلافاصله بعد ازتماشای این فیلم، عمامه ازسرمی گیرند وپای برهنه وآشفته موی به درِخانه ی یک یک زخم خوردگانِ ازجمهوری اسلامی خواهند شتافت وضجه کنان وصیحه کشان ازآنان طلب بخشایش خواهند کرد. اطمینان دارم جناب خامنه ای بعد ازتماشای این فیلم، مجدداً متولد خواهند شد وخدا ومردم را بجوری دیگردریافت وباورخواهند کرد.

سه: اصراروالتماس وخواهش من ازجناب خامنه ای برای تماشای این فیلم، به این دلیل است که ایشان همزمان با شناختِ آن مرد سیاهپوستِ نامسلمانِ آفریقایی، به فهم عمیقی ازرموز رهبری متبرک خواهند شد. وخصوصیات نادرست خود را دورخواهند ریخت. وخواهند دانست که پیامبرگونگی مردان بزرگ، هرگز درتصلب وتشیع ومسلمانی متوقف نیست. وخواهند فهمید که “ملت سازی” با توپ وتشروتقلب وفریب وقتل وغارت ورعب وروفتنِ اموال مردم حادث نمی شود.

چهار: ازجناب خامنه ای خواهش می کنم این فیلم را ازاین زاویه تماشا کنند که: چگونه یک سیاهپوست نامسلمان آفریقایی می تواند ازخود آقای خامنه ای، وازهزار مرجع تقلید، و ازهزارهزار شیعه ی اثنی عشری با آبروتر باشد وخوشنام تروفهیم ترومردمی تروپاک تروخواستنی تروماندگارتر؟
INVICTUS اسم اصلی این فیلم است. با کارگردانی “کلینت ایستوود” وبا بازی نرم وروان “مورگان فریمن” درنقش نلسون ماندلا. حداقل فایده ی تماشای این فیلم این است که جناب خامنه ای همزمان با تماشای این فیلم، به یک شرمساری بزرگ، بسیاربزرگ مبتلا خواهند شد. وخواهند دانست که تا چه حد ازخدا غافل بوده اند اما برای خود درآغوش خدا جای ویژه ای پرداخته بوده اند. ومهمتر: غفلت ایشان ازمردم.

پنج: التماس می کنم جناب خامنه ای این فیلم را ببینند تا بدانند مردان بزرگ ازفرصت های پدید آمده، حتی ازمسابقات ورزشی چگونه می توانند ملت های متفرق خود را بهم پیوند دهند؟ نه این که همانند خودایشان، بلافاصله بعد ازپیروزی تیم فوتبال ایران برتیم فوتبال آمریکا، شلاق ناسزا را بچرخانند وبرسرو روی رقیب بنوازند واسم این ناسزا گویی را شجاعت بگذارند وانتظارداشته باشند مردمِ دوکشور به تکاپو درافتند ومنقلب شوند و: تربیت!
اطمینان دارم ابتدایی ترین تأثیراین فیلم برجناب خامنه ای، گریبان دریدن ایشان باشد. که چه مفت سالهای رهبری خود را هدرداده اند. وبا اتخاذ مواضع نادرست، وبکارگرفتن آدمهای بی سواد ومرموز، کشور را به بن بست های داخلی وبین المللی کشانده اند وبا رواج تفرقه وتعصب وریاکاری ودروغ ودغل ودزدی مردم را ” بی تربیت ” کرده اند. سخن پایانی من این که: اگرجناب خامنه ای این فیلم را نبینند، یا اینکه نخواهند که آن را تماشا کنند، نعمت بزرگ وبی بدیلی را ازخود دریغ داشته اند. نعمت بیداری. بیداری انسانی.

محمد نوری زاد
بیست وپنجم اردیبهشت نود ودو

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

27 نظر

 1. سلام آقای نوریزاد…آیا من حقیر که یک شخص عادی وحقیرم میتوانم به رهبری نامه بنویسم

  ——————–

  سلام دوست گرامی
  چرا که نه، والبته کاری نیز به این نداشته باشید که نامه ی شما توسط ایشان خوانده می شود یا نه. مهم همان نوشتن و ارسال نامه برای ایشان است. اگرچه دبیران بیت نخوانده در گونی اش بیندازند.
  با احترام

  .

   
 2. عالی ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

   
 3. درداتو خوندم هر وقت مطلبی رو می خونم آتیش میگیرم نمیدونم چه کار کنم

   
 4. درود به اقای نوری زاد اقای نوری زاد عزیز تشکر از این که این فیلم به ما ایرانی ها و مخصوصا اقای خامنه ای معرفی کردید اگر اقای خامنه ای این فیلم ببینند و تغییر نکنند در حق خود خیانت کرده از انجایی که فیلم گاندی معرفی کردید و تغییری از اقای خامنه ای ندیدیم و باز این فیلم معرفی کردید باز هم همان خامنه ای بود و هست ولی این فیلم فقط برای اقای خامنه ای ساخته نشده است برای ایرانی ها و من مهدی هم ساخته شده است تا مهدی هم تغییر کند و ببخشد و ببخشاید اقای خامنه ای لطفا فیلم دادا و برادر کشی هم ببینید حتما پیشنهاد میکنم ببینید سکانسهای اخر فیلم واقعا دیدن دارد

   
 5. دوست عزیزاین تفکر شما بسیار محترم است و این مایه مباهات است چون ما کردها به مذهب زیاد نمی اندیشیم چون دین است که انسانیت را می آ فریندواخلاق است که انسانها را جدا می کند نه مذاهب

   
 6. جناب نوریزاد عزیز

  دکتر سروش به حق به شما لقب حر زمانه داده است. گوارای وجودتان. شما خود بهتر می دانید که هیچ خودکامه ای نمیتواند عیوب خود را ببیند. شما خود بهتر می دانید “قدرت فساد آور است و قدرت مطلقه، مطلقا فاسد می کند” ولی جدیت شما در نقد استبداد با آن قلم توانا ستودنی است.
  پایدار باشید و بدانید که نام نیک شما در تاریخ این سرزمین برجا خواهد ماند.

   
 7. استاد عزیز یک خواهش دیگه یادت رفت واون هم اینه که بگید فیلم مورد نظر را دانلود نکند. برای احترام به سازنده فیلم لطفن

   
 8. جناب نوری زاد گرامی به نظرم بعید است آقای خامنه ای با دیدن این فیلمها تغییر مثبتی کند. کسی که دچار //// خود برتر بینیی است پیش از همه به یک //// خبره نیازمند است تا دیدن فیلم . کسی که در /// مردم دخیل است، کسی که مردم کشور خودش را اسیر و تبعید می کند کسی که اقتدارش به قدرت نظامی اش است آنهم برای مردم سرزمین مادری اش گمان می کنی با دیدن فیلم حالش به شود؟!
  جناب نوری زاد عزیز تنها فرق آقای خامنه ای با یک فرد //// ایشان است. این گونه افراد در طول تاریخ بشریت پایان بس //// در انتظارشان است. نوری زاد گرامی شنیده ای که می گویند :نیکی که از حد بگذرد نادان گمان بد برد/ آری نوری زاد گرامی بگذار آقا همچنان در جاده ///خود بتازد.

   
 9. پخمه گرامی و استاد نوریزاد عزیز تفکر ناقص الخلقه این تمامیت خواهان منبعث از برداشتهای جاهلانه و بدور از اساس از اسلامی است که بعد از وفات حضرت ختمی مرتبت و توسط عبدالله ابن سبا یهودی پایه گذاری شده است ، اکنون ولایتی که از اساس وجود علمی و قرآنی ندارد به فرع به ولایت جانشینی بعنوان فقیه باستناد از همان برداشت جاهلانه نتیجهای غیر از این دیدگاه را بدنبال ندارد!!! آیا کشور های اسلامی دیگری سراغ دارید که با اقلیتهای موجود خود اینگونه رفتار نمایند!!!؟ نمی خواهم از آنها دفاع نمایم ، ولی بندرت اقلیتهای دیگر کشورها بخودی خود و بدون تحریک این نابخرادن بر آنها تنگ بگیرند، نوع این تفکر این است الا انه بکل شی محیط {فصلت 54} بدور انداخته میشود در عمل و پدید آمدن جهان را برای علی و اولاد میدانند!!! وقتی خودشون را از پایه مالک و سرور و صاحب اختیار مردم می پندارند دیگر توقعی برای مهر ورزی و عدل و داد با همه را می شود مشاهده نمود!!! نگاه این تفکر بی پایه و غیر قابل اثبات بر سروری است و مابقی را برده و بنده خود میدانند و صد افسوس که شوربختانه مردم هم البته اکثریت آب بآسیاب آنها میریزند!!! خوب حق بدهید وقتی اینها خود رامالک و صاحب اختیار شیعه ها میدانند! با اقلیتهای موجود سر سازگاری نداشته باشند!!! خیر بلکه برای در خواب نگهداشتن آن اکثریتی که بدون خواست دلیل و سند سر تعظیم برای آنها بفرود میاورند و قسمت اعظم درامد خود را نیز تقدیمشان میکنند، اجازه باز بودن فضا و ارتباط با اقلیتها بالاخص اهل تسنن را خواهند داد!!!؟ اکیدا این تصور را از خود دور کنیدلطفا ، درآمدهای هر یک از این آیات عظما بحدی قابل توجه وبالاست که مخالفان خود را برای عدم از دست دادن این درآمد وسوسه کننده تحمل نکرده واکثرا از تخلفات همدیگر حتی چشم پوشی نموده و یا سکوت اختیار مینمایند!!! اساس این مذهب بر توهمات گذاشته شده و قابل استناد و دفاع نمی باشد و نه تنها از قرآن قابل اثبات نیست، بلکه بقیه روایتشان نیز تقلبی است، پس وقتی قومی در مقابل خالق خود میایستد و اصرار بر حرف غلط خود دارد بمثابه این مثال خودمان است که: کسی که با مادر خود زنا کند با دگران چه ها کند. یا بقول فلاسفه علمی و عقلی نمی توان هیچ محاطی را بر محیطش قالب دانست ، اینان برای حفظ منافع دنیایی خود و چند روزی بر قدرت سوار بودن بر خلاف فرمایش خالق عالم متاسفانه قدرت لایزال محیط بر هستی را کنار زده و از محاط یاری می طلبند و مدد میخواهند و شفا و خانه و ادا قرض و…. موفق باشید.

   
 10. رسانه ملی ؛ تجلی اخلاق و ادب حاکمیت
  ************************************
  کثافت ، عوضی ، بی ناموس .
  اینها کلماتی است که در قسمت ماقبل آخر سریال پروانه که به تازگی از شبکه 3 سیما پخش می شد ، یک زندانی سیاسی با نهایت خشم و غضب در چهره و با فریاد ، نثار بازجوی خود که روسری همسرش را از سرش کشید می کند .
  رفتار و گفتاری که در فیلم و سریال های ساخته کشورهای به گمان ما بی دین و بی اخلاق هم بندرت دیده و شنیده می شود .
  در آن لحظه ، میلیون ها کودک و نوجوان در کنار خانواده خود این عصبانیت و خشنونت را می بینند واین کلمات را هم می شنوند .
  از صدا و سیمایی که قرار بود دانشگاه باشد و زمانی ، رفتارها و گفتارهای خیلی کم اهمیت تر و ملایم تر هم در برنامه های آن سانسور می شد .
  اما اکنون به دره ی بی ادبی ، بد اخلاقی و ابتذال سقوط کرده است .
  صدا و سیمایی که سی وچهارسال از اسلامی شدنش می گذرد و مستقیماً هم زیر نظر ولایت فقیه اداره می شود .
  کاش پسوند اسلام را از آن بر می داشتند و حداقل اسلام مظلوم و درغربت را بدنام نمی کردند .
  رفتارها و گفتارها در صدا و سیمای دولتی هر کشوری ، عصاره فرهنگ و ادب و اخلاق حاکمان و مردمان آن دیار می باشد . اما در کشور ما ، چه ؟
  در کشور ما ، طی این سالها ، اکثر باصطلاح بزرگانمان در حوزه های دینی و حکومتی ، در تریبون های مختلف آنقدر عصبیت ، بی ادبی و بداخلاقی از خود نشان داده اند که این خصایص ناپسند به بدنه جامعه مان نیز سرایت کرده و ظاهراً بصورت یک فرهنگ درآمده است و حساسیتی هم در قبال آن نشان داده نمی شود .
  آیا نشان دادن قسمتی ازموی سر یا بدن یک خانم دریک سریال خارجی بیشتر به جامعه آسیب وارد می سازد ، یا رواج این بی ادبی وبد اخلاقی ها ؟
  چرا در موضوع اول ، بلافاصله فریاد وامصیبتا و وا اسلاما از سوی مراجع و علمای همیشه خفته و خاموش ، سرداده می شود . اما نسبت به موضوع دوم ، خم هم به ابرو نمی آورند ؟
  شاید علت این باشد ، که اکثراً خود نیز با این خصیصه ها خو گرفته اند .
  چه خوب بود ، اگر گاهی اوقات ، آقایان با صرف کمی وقت و دیدن اینگونه برنامه ها ، نتیجه و بازخورد سالها موعظه و پند واندرز خود را هم می دیدند .
  راستی ، اگر فرزند خردسال شما که محکوم به دیدن اینگونه برنامه ها در کنار شماست . پس از اتمام سریال و پس از رد درخواستش برای رفتن به مسافرت ، خرید دوچرخه و … از سوی شما ، خطاب به شما با عصبانیت همین کلمات را ادا نماید . نسبت به او چه عکس العملی نشان می دهید ؟!
  یادتان باشد ، قرار بوده در کنارهم سریالی را از تلویزیون ببینید و لذت ببرید !!
  آیا اگر در این صحنه ، کلمات ملایم تری بکار گرفته می شد و یا به شکل دیگری احساسات شخص در بند ، به نمایش گذاشته می شد ، تغییری در محتوی و پیام سریال ایجاد می شد ؟
  و آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا رسانه ملی بجای پخش برنامه های شاد و آموزنده ، همیشه سعی به القاء خشونت ، عصبانیت و بداخلاقی در جامعه دارد ؟
  بله ؛ در آسایش و آرامش روحی ، عقل و فکر مردم به کار می افتد و…
  افسوس که طی این سالها ، آنقدر اذهانمان خراب شده که دیگر در حوزهای شخصی و اجتماعی ، به خوبی ها هم نمی توانیم فکر کنیم .

   
 11. « صحبت از پژمردن يك برگ نيست
  فرض كن مرگ قناري در قفس هم مرگ نيست

  آه جنگل را بيابان مي كنند
  دست خون آلود را در پيش چشم خلق پنهان مي كنند
  هيچ حيواني به حيواني نمي دارد روا
  آنچه اين نامردمان با جان انسان مي كنند

  صحبت از مرگ انسانيت است
  … »
  به برادرم كه با نام كردستان بيدار دراين صفحه بياناتي ايراد كرده اند .
  اي عزيز ! فكر مي كنيد كه آنچه برشما گذشته به دليل اين است كه شما اهل سنت هستيد و ديگران شيعه ؟ توجه كنيد كه تماميت خواهي ، كاري به سني و شيعه ندارد . من يك شيعه هستم و ناراضي چون ، همانطور كه مي بينيد حكام ، فقط كساني را مي پذيرند كه هوادارآنها باشند . سال 88 را كه به ياد داريد ؟ مگر آنها كه سركوب شدند ، كشته شدند ، به زندان رفتند ، به آنها تجاوز شد ، تبعيد گرديدند و… فقط سني بودند ؟
  آيا همه ي دگر انديشان كه مورد خشم و غضب حكومت اند سني هستند؟ مگر شيوخي مثل كروبي ، شريعتمداري ، صانعي ووو سني هستند ؟ آيا زرتشتي ها كه داراي كهن ترين دين در اين سرزمينند آزادند ؟ كليمي ها چه ؟‌ مسيحيان چه ؟ بهايي ها چه ؟
  آيا جنگ حكومت با دگر انديشان منحصر به قوم و گروه ِ خاصي است يا به غيراز پيروان ولايت با همه سرجنگ دارد ؟
  منصفانه نيست كه گروهي را بركشيم و به ديگران توجه نكنيم . شما مي دانيد و من نيز مي دانم كه گروه بسيار زيادي از ايرانيان با ولايت فقيه مشكل دارند و نمي خواهند كه مانند كودكان و معلولينِ ذهني ، ولي و قيم داشته باشند ؛ چه در بُعد دين و چه در بخش سياست اما ، هر روز و در پي هرنماز و عبادتي ، پيروان ولي فقيه آروزي مرگ آنها را مي كنند و مرگ برضد ولايت فقيه شعاري است سي و چند ساله .
  به قول مشيري « صحبت از پژمردن يك برگ نيست ». سخن برسر اين نيست كه به كرد يا لر يا فلان قوم و مذهب ودين ستم مي شود . سخن از ستمي است عام و همه گير .
  ستم را به يك قوم و يك مذهب كاهش ندهيد . فكر نكنيد و نگذاريد كه ديگران فكر كنند ستمگران با سني ها درافتاده اند . ستم كلي است . به همه افراد ملت ستم مي شود .
  اي عزيز . من نيز چون تو، تا چند سال پيش در بند قوميت و مذهب بودم و همه ي هم و غمم متوجه اين بود كه به قوم و مذهبم ستم مي كنند اما امروز ، متوجه شده ام كه بايد خود را تعريف كنم و بدانم من كيستم و چه مي خواهم .
  بنا به تعريفي كه از خود كرده ام من ، انسان ِ ايراني ِ شيعه هستم . با همين تقدم و تاخر . يعني ، درآغاز يك انسانم . اگر بخش هاي ديگر قرار باشد ، بربخش نخستين سايه افكند و بخش انسانيت مرا مخدوش كند بي ترديد آن بخش را رها يا مهارش مي كنم .
  شمايي كه ازگاندي سخن به ميان آورديد به ياد داشته باشيد كه هم او مي گويد : «‌ اگر مكتب و مرامي نتواند مرا ، يا هم نوعان مرا به تعالي برساند من آن انديشه را رها خواهم كرد. » اگر اين سخن را قبول داريد و باور مي كنيد كه مكاتب ، مذاهب و اديان براي خدمت به خلق بوجود آمده اند نه خلق براي خدمت به آنها ؛ و اگر مي پذيريد كه هرچيز زماني ارزشش معلوم مي شود كه حاصلش را نشان مي دهد و به قول زرتشت «‌ درخت را از ميوه و اديان را از پيروانش مي توان شناخت »‌ . اگر مي پذيريد كه ما نخست انسانيم و بعد شيعه وسني و ترك و كـُـرد ، در اين صورت بايد بي توجه به باورهايي كه نسل در نسل به ما تلقين كرده اند ، به دنبال اين باشيم كه كدام فكر براي بشر و بشريت مفيد تراست .
  اگر من ، و امثال من سرناسازگاري با تفكر كهنه را داريم نه به اين دليل است كه هـُر هـُري مذهب و لاابالي گشته ايم . ما مي بينيم كه اين دين و قوميت و انديشه هاي بسته و دگم سبب جنگ بي حاصل بين نيروهايي مي شود كه مي توانند متحد برعليه مستبد بپا خيزند.
  قبول داريد كه تا وقتي بين شيعه و سني و كرد و لر و عرب وعجم جنگ و تفرقه است حاكمين خوش مي خورند و خوش مي گويند ؟ نگاهي كوتاه به داستان 88 و آسودگي حاكمان از عدم حمايت تهراني ها توسط مردم غرب و شرق كشور و تمركز گروه سركوب درپايتخت بكنيد ؛ آيا جز تاييد گفتاراين ناچيز ، چيزديگري را نشان مي دهد ؟
  باور نداريد ، پيامك ها يا sms هاي زشتي را كه در غالب شوخي و مثلا طنز، بعد از 88 ، توسط مشتي مغرض براي تحقير اقوام نوشته و توسط مشتي نادان گسترش يافت را نگاه كنيد و تعداد آن را با گذشته بسنجيد .
  دوست نديده ي ناشناس . اگر اشتباه نكنم ، امروز ، دعواي شيعه و سني در اين تكه از خاك زمين كه معروف به ايران است ، بين روشنفكران كهنه شده است . همه ي ما مي دانيم كه كساني كه به مقدسات ديگران اهانت مي كنند يا احمق اند و يا آلت دست ؛ كه اگرآلت دست نيز بايد احمق باشد كه آلت دست گردد . امروز بايد عميق تر و گسترده تر به مسائل نگاه كرد . گيرم كه حكام با اهل سنت مهربان شوند ، تكليف پيروان اديان و مذاهب ديگر چه مي شود . فرض كنيم با كــُرد ها سر سازش داشته باشند ، تكليف بقيه اقوام چيست ؟ مگر قبول نداريد سخن شيخ شيراز را كه «‌ بني آدم اعضاي يكديگرند …»
  برادر نديده ام ! وقتي سيل مي آيد براي همه دردسرسازاست و طاعون ، فقير و غني و مومن و بي دين نمي شناسد . استبداد نيز از همين جنس است . مستبد جز هواخواهانش به فكر ديگري نيست و اگر هواخواهش شدي ، سني و شيعه و كرد و فارس نمي شناسد .
  پيشنهاد مي كنم ، همه يكي شويم و با يك صدا ، بي توجه به كيش و مذهب مان ، در برانداختن استحمار ، استبداد و استثمار بكوشيم . شاد و سربلند باشيد .

  ———————-

  دست وقلم نویسنده را می بوسم
  صمیمانه
  بخاطرفهمی که بصورت کلمه جاری شده
  بخاطرادبی که دراین نوشته موج می خورد
  بخاطرخیرخواهی اش
  وبخاطرافق مبارکی که ترسیم کرده
  دست مریزاد، که اگرپخمگی این است، خدایا مرا آداب پخمگی بیاموز

  .

   
 12. مطمینم این فیلم تاثیری نه بر ایشان که بر هیچ مسلمان دیگری کمترین اثری ندارد کما اینکه کشور مسلمانی نیست که حق مردم پایمال نشده باشد . ایا در کشور اسراییل جنایتکار امثال فلاحیان و اژهای میتوانند قدر بینند و بر صدر نشینند و در اخر هم کاندید ریاست جمهوری شوند ؟البته در سایه نایب امام زمان

   
 13. میهمان اهل سنت

  خدمت دوست شیعه و نادیده ام سلام و عرض ادب دارم
  دوست عزیز، اسلام دین رحمت است و محبت. یکی از بزرگان اهل سنت که در راه آرمانش ده سال را در زندان های مخوف ایران گذراند -علامه احمد مفتی زاده- پیامبر عزیز اسلام را رسول محبت می خواند و می فرماید دین اسلام فقط برای رحمت و محبت آمده است. و می فرماید برتری انسانها فقط به تقواست. چه مسلمان باشی یا نباشی. مسیحی و یهودی و بهایی و کمونیست و بودایی و . . . همگی در پیشگاه خداوند مادامی که صادق باشند و در خدمت مردم، پیش خداوند رحمان و رحیم عزیز هستند و اهل نجات. حالا طبق این فتوا من اهل سنت خودم را خاک پای بزرگان و پاکان و صادقان شیعه همچون نوری زاد و طالقانی و منتظری و بازرگان و شریعتی و . . . میدانم.

  ————————

  سلام به دوست وبرادردینی ام
  ما نیز خاک پای همه ی سنیان سرزمین خویشیم. چه حاکمیت تنگ نظر به شما اجازه احداث مسجد درتهران بدهد یا ندهد. وخاک پای همه ی خوبان سرزمین خویشیم. چه کمونیست باشند چه بهایی چه مسیحی چه یهودی چه زرتشتی وچه …. هرکه هستند. همین که انسانند وبه موازین انسانی احترام می گذارند همین ما را بس. که دین یعنی فرا بردن انسانیت. ونه فروکوفتن آن
  با احترام

  .

   
 14. ایران زمین

  کاش ایشان به تنهایی این فیلم را تماشا کنند.

   
 15. ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﻴﺎﻥ

  ﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻮﺭﻳﺰاﺩ ﻋﺰﻳﺰ
  ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻱ ﻧﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﻧﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻪ ﻋﺎﺭﻑ و ﻧﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﻳﺪﻩي ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻤﺎﻡ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ اﻭ اﻳﻦ ﺭا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺩﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎﻥ اﺻﻠﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ اﺳﺖ ﻣﻨﻆﻮﺭﻡ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﺧﺼﻮﺻﻴﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎﻝ و ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻄ ﮔﻮﺷﻪ اﻱ اﺯ ﺁﻥ ﺭا ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﻳﺴﺖ
  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺯ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺁﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ اﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻡ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺭﻭاﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ
  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻠﻲ (ﺷﺨﺼﻴﻴﺖ ﭘﺮﺩاﺯﻱ) اﺯ اﻳﺸﺎﻥ اﺭاﻳﻪ ﺩﻫﻨﺪ
  ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭا ﻫﻢ ﺑﺮاﻧﺪاﺯ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺯ ﺁﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﻱ ﺑﺒﺮﺩ
  ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻭاﺣﺪﻱ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻱ ﺩاﺷﺖ و ﺩر ﺁﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺯ اﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺳﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺭﻫﺒﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎﻥ ﺩﻣﺨﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ اﺯ اﻧﻘﻼﺏ اﻳﺸﺎﻥ ﺟﺰﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮاﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺳﻪ ﺗﺎﺭ ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻪ ﭘﻴﭗ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪﻩ و ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ ﻫﻤﻜﻴﺸﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻣﺘﺤﺠﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺳﭙﺲ ﺁﻗﺎﻱ ﻭاﺣﺪﻱ ﺩﺭ ﺟﻮاﺏ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻂﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻲ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ اﻳﺸﺎﻥ (اﺳﻢ ﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺑﺮاﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻬﺮﻭﺑﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﺗﻦ اﻳﺸﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ
  ﺑﻌﺪﻱ اﺯ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻱ اﺯ اﻳﺸﺎﻥ ﻣﻴﭙﺮﺳﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺪ ﻧﺪﻩ ﻓﻼﻧﻲ ﭼﺮا ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ اﻳﺪ.

  اﻳﺸﺎﻥ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺛﻨﺖ ﺭا ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﺗﺎ اﺭﺑﻌﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻴﭙﻮﺷﻴﻢ
  ﺁﻗﺎﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻱ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ اﻱ ﺁﻗﺎ اﻧﻘﺪﺭ اﻭﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ
  ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺩاﺳﺘﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻭاﺣﺪﻱ ﺩﺭ ﺟﻮاﺏ ﺁﻥ ﺳﻮاﻝ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻭﻥ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻗﺪﺭﺕ اﻣﺮاﺿﻲ ﺩاﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺯ اﻭﻥ ﻣﻂﻠﻊ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺁﻗﺎﻱ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺻﺤﺒﺖ اﺯ ﺁﺯاﺩﻱ و ﺩﻣﻜﺮاﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ
  ﺑﺮﮔﺮﺩم ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﺻﻠﻲ و اﻳﻦ ﺳﻮاﻝ ﻛﻪ ﻭاﻗﻌﺎ ﺩﺭ ﺳﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﭼﻪ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ. اﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺭا اﺯ اﻭﺿﺎﻉ اﻳﺮاﻥ و ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻴﺪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺭا ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ اﮔﺮ اﺯ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ اﻭ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ اﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ اﻃﻼﻋﺎﺕ و ﺁﮔﺎﻫﻴﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻭاﻗﻌﺎ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ اﻭ ﺷﺨﺼﻲ ﺭا ﻛﻪ اﻣﺮﻭﺯ ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻳﺰﺩﻱ ﺟﺎﺩﻭ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺭﻭاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ اﺻﻠﺢ ﻣﻴﺪاﻧﺪ و ﻧﻆﺮ اﻭ ﺭا ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ اﻳﻦ ﺳﻮاﻝ ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﻗﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺂﻳﺪ ﭼﻂﻮﺭ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺭا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺯﻳﺮ و ﺑﻢ اﻭ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺵ ﺭا اﺯ ﻭﺯاﺭﺕ اﻃﻼﻋﺎﺕ اﺳﺘﻌﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﺪ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻭﻟﻲ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻆﺮﺗﺎﻥ ﺭا ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺪاﻧﻴﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ
  ﺁﺧﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻩ اﻳﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻛﻲ ﺑﮕﻪ ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﻓﺮﺯاﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺧﻼﻕ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﺰاﺭ ﺭﻣﺰ و ﺭﻭﻣﺰ ﺩﻳﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
  اﺻﻼ ﺷﺎﻳﺪ //// ﻣﮕﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﺷﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﻏﺬاﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺗﻮﻫﻢ ﺁﻭﺭ ﺭﻳﺨﺘﻪ
  اﮔﺮ ﻭاﻗﻌﺎ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻕ اﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ. ﻣﮕﻪ اﻭﻥ ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮﻡ ﻛﺸﺘﻨﺶ .اﮔﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﭼﺎﺭﺯ ﺑﺮﻭﻧﺴﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺩاﺭﻥ ﺭﻭ اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻦ
  ﺣﺎﻻ اﺯ ﺷﻮﺧﻲ ﻳﺎ ﺟﺪﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮا ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻲ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺭاﻩ ﺩاﺩﻩ
  ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺭﻫﺒﺮ و ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻨﺶ ﺩﺭ اﻭﻥ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻱ ﻭﺣﺸﺖ ﻧﺎﻛﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻱ ﺑﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻪ
  ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻫﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪاﺯﻳﺪ اﺯ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﻆﻔﺮﺩﻳﻦ ﺷﺎﻩ و و و ﺑﻌﻀﻲ اﺯ اﻭﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ اﺟﺎﺯﻩ ﻳﺎ ﻓﺘﻮاﻱ ﻣﻼﻱ ﺯﻣﺎﻧﺸﺎﻥ ﺁﺏ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺯ ﭘﺲ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﻳﺮاﻥ ﺑﺮ ﺁﻳﻨﺪ
  ﺧﺮاﻓﺎﺕ ﺩﻭاﻱ ﺩﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎﺳﺖ
  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﻜﺮﻱ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﻴﺸﺘﺎﻥ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻧﺸﺪﻩ
  ﺁﺧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ اﺳﺖ ﻧﺎﻥ اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺭا ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺪاﺭﻳﺪ
  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ اﺩﻋﺎﻱ ﺩاﺷﺘﻨﺶ ﺭا ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎ اﻓﺰﻭﺩﻩ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻛﻴﺸﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻜﺸﻴﺪﻩ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﻣﺎﺭ اﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻳﺪ
  ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺧﺪا ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ اﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺭا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮﺭﺩﻳﺪ ﺁﻗﺎیی ﻛﺮﺩﻳﺪ و ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺭا ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ اﻭ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻫﻤﻪ ﺭا ﻳﻜﺠﺎ ﺑﭙﺮﺩاﺯﻳﺪ
  ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﻗﺪﺭ ﻧﻮﺭﻳﺰاﺩ ﺭا ﻧﻤﻴﺪاﻧﻴﺪ و ﻭﺳﺎﻳﻠﺶ ﺭا ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪﺭ اﻭﻥ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺭا ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻫﺰاﺭ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺭا ﺑﺪاﻧﻴﺪ
  ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪا ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﻫﺪ

   
 16. نمیر المومنین

  یک نکته مهم به این هموطن اهل سنتمان باید بگم اینکه ایشون یک طرفه به قاضی نره وقتی طالبان در عراق و افغانستان و سوریه به یک بچه یا جوان میگویند بیا این ماشین را در بین جمعیت منغجر کن تا بزیارت رول اله بروید یا فتوای حلال بودن خودن شیعیان توسط علمای سنی را چگونه تعبیر میکنید انچه مهم است همه ما چه شیعه و چه سنی یکتا پرستیم و رسالت رسول اعظم گواهی میدهیم قران کتاب ماست و به یک قبله نماز میخوانیم ایا این برخوردهای دوگانه چه از مشتی شیعه نما که بعضا هم از مداحان بیسواد و ربا خوار و زانی صرفا برای احساسی کردن مردم بیسواد در عالم تشع میباشند مجوز اینهمه کشتار مردم بیگناه و تنفر عمومی از اسلام میشود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایا فرمایشات رسولی که هر دو مریدش هستیم و عروجش برای ما افتخار است نفرموده جان انسانها عزیز است و اگر یک نفر را بکشید مثل این است که تمام انسانها را کشته اید ایا از رسیدن خاخام های متعصب که یک شبه مسلمان شده اند و به سطح رهبری طالبان رسیدهاند و اینگونه مجوزها را صادر میکنید خبر دارید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در کشوری که یک قاضی احمق حکم میدهد تا مجرمی را با لباس زنانه در شهر بچرخانند انهم زنی که رسول اله میفرماید بهشت زیر پای مادرانتان است را ما شیعیان به پای شیعه باید بدانیم یا وضعیت اسفبار قضائی ایران که صد البته اوباش و چاقوکشهای عرق خور از بسیاری از قضات این سیتم قضائی ما با عدالت تر و اگاه ترند وقس علیهذا انچه ما باید بعنوان شیعه و سنی به ان اعتقاد داشته باشیم این است که غیر مسلمانان عملکرد مارا به پای دینمان مینویسند و بخاطر همین تر جونز بخود اجازه میدهد کتاب دینی ما را به خاطر این عملکرد اتش بزند و از هیچکدام از ما صدائی هم در نیاید

   
 17. من نمیدانم چرا این دوست عزیز اظهار میدارند” با اینهمه اینجانب بخاطر مصالح وابروی کشور و سرزمینی که عاشق ان هستم از رسانه ای کردن این موضوع پرهیز نمودم”؟! همین کار ایشان موجب خواهد بود افراد مرتکب ، مجددا و بدون واهمه از عواقب کار به تکرار آن بپردازند و من همین دوست عزیز را در ارتکاب بعدی این ظلم شریک میدانم. چرا که میتوانستند با رسوایی عوامل این کار از تکرار آن جلوگیری کنند. ظاهرا ما دقیقا متوجه معنی عمیق جمله “حق گرفتنی است نه دادنی” نشده ایم و با سکوت و سر بزیر آوری، نام فداکاری بر روی زمینه سازی ظلم های آتی میگزاریم.

   
 18. نظر دهندگان محترم
  آقای خامنه ای که خود را اول یک مسلمان{*} شیعه اثنی العشری و در درجه دوم متولد شده مملکت ایران میداند، نه تنها فیلم INVICTUS بلکه خدا را هم ببیند، نمیتواند جز اینی که هست باشد. تنها و تنها راه نجات ایران وایرانی نهادینه شدن فرهنگ سکولاری (جدائی دین از دولت) در فرهنگ ایرانی و تدوین قانون اساسی جدید بر اساس قوانین بشری و زمینی بدون دخالت هیچ قانون مذهبی خواهد بود. تا دین و مذهب در فرهنگ ، صحنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت باشد، ایران و ایرانی نه تنها روی خوش نخواهد دید بلکه سقوط روز افزون در دره فلاکت و بدبختی و ناهنجاری را پیش روی خواهد داشت.
  ذیلا به تعریف مسلمان از لغت نامه دهخدا توجه فرمائید:
  {*}{مسلمان . } م ُ س َ} (ص ) متدین به دین اسلام . (ناظم الاطباء). صاحب غیاث اللغات و به تبع او صاحب آنندراج گوید: مسلمان در اصل «مسلم مان » بوده است ، یعنی مانندمسلم که در ترکیب از دو حرف میم یکی حذف شده است – انتهی . ولی این قول بر اساس نیست و نیز این که مسلمان جمع مسلم است و الف و نون آن علامت جمع فارسی نیز استوار نیست ، زیرا در این حال و نیز در فرض اول باید حرف سین کلمه ساکن بیاید و چنین نیست . گفته ٔ مرحوم داعی الاسلام در فرهنگ نظام به این شرح که : این لفظ ساخته از لفظ سلمان است به اضافه ٔ میم مفعولی عربی و به معنی سلمان داشته و مانند سلمان مثل مششدر که از اضافه ٔ میم مفعولی عربی به ششدر فارسی ساخته شده ، جهت ساختن مسلمان از سلمان دست و پا کردن ایرانیها بوده برای فضیلت خود در مقابل تعصب عربها که به ایرانیها موالی میگفتند، یعنی غلامهای آزاده کرده ، و ایرانیها هم خود را مسلمان یعنی مانند سلمان پارسی که از اصحاب بزرگ پیغمبر بود و از اهل بیت نبی شمرده شد گفتند، ولفظ مذکور در همان اوایل اسلام ساخته شد که در قدیم ترین متون ادبیات فارسی مثل ترجمه ٔ تاریخ طبری هم بسیار استعمال شده است – انتهی . نیز محل تأمل است . مسلم . (دهار) (السامی ). کلمه ٔ برساخته از اسلام ولی کلمه ای است که هم از بدو مسلمانی بزرگان علم و ادب فارسی به کار برده اند. (یادداشت مرحوم دهخدا). حنیف . مؤمن . (السامی ). این کلمه را ایرانیان از ماده ٔ «سلم » ساخته اند به معنی مسلم . (یادداشت مرحوم دهخدا). مسلمان . (به ضم اول و فتح دوم ) را بعضی جمع مسلم (به ضم اول و سکون دوم و کسر سوم ) عربی دانسته اند که با تصرف در حرکات و سکنات در فارسی بجای مفرد به کار رود و آن را به مسلمانان جمع بندند. محمد قزوینی در یادداشت های خود ج 7 ص 87 چنین آرد: «العرب تسمی العجمی اًذا أسلم المسلمانی ة و منه یقال مسلمة السواد». (العقد الفرید چ بولاق ج 3 ص 296). و به احتمال بسیار بسیار قوی بلکه بنحو قطع و یقین منشاء کلمه ٔ مسلمان همین فقره بوده است ، یعنی که کلمه کلمه ٔ تهجین ۞ بوده است که عربها بر عجمهای مسلمان اطلاق میکرده اند. سپس این وجه متدرجاً از میان رفته و نسیاً منسیاً شده و همان معنی مسلم بدون جنبه ٔ تهجین و تحقیر آن باقی مانده است – انتهی :
  سخن گوی بودی سلیمانْت ْ کرد
  نغوشاک بودی مسلمانْت ْ کرد.
  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ما ایرانیان به حد اعلا برسد تا دولتی منتخب مردم و برای مردم و پاسخگو به مردم را برپا کنیم.
  مهدی

   
 19. آقای نوریزاد عزیز. با سلام و عرض ادب. من گمان کنم که شما اون ته ته دلتون این آقا رو هنوز دوست دارید،و اگر هم دارید،که به کسی مربوط نیست، ولی همه ما کسانی که نوشته ها و گفته ها و فیلم های شما مرد محترم رو از بعد از سال ۸۸ دیدیم، به این اعتقاد داشتیم که یک نفر از این غافله سر گردنه جدا شده.

   
 20. نرود میخ آهنین درسنگ

   
 21. صرفا جهت اطلاع از ظلمی که بر اهل سنت ایران میرود!!!

  خدمت استاد ومجاهد ارجمند: راشد الغنوشی

  بسم الله الرحمن الرحیم

  « ‏ وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ ‏ »

  خدمت استاد ومجاهد ارجمند: راشد الغنوشی سلام ٌعلیکم

  بیش ازیک سال است که انقلابتان به پیروزی رسیده است؛ انقلابی که جرقه‌ای شد برای سایردول اسلامی عربی. مصرولیبی ویمن را درنوردید والحمدلله به سوریه نیز رسیده است وإن شاءالله این سنگرمنحوس بعثی نیز فتح میگردد.

  امابعد! دودلیل عمده وادارم کرد که نامه ای به خدمتتان بنویسم:

  اول – ارسال نامه هائی ازطرف اندیشمندان وسیاسیون جهان به شما، بویژه ایرانیان، که این روشنفکران ایرانی متأسفانه هیچ اشاره‌ای به تضییع حقوق مذهبی وملی اقلیت بزرگ اهل سنت ایران نداشتند.

  دوم ـ مصاحبه ی جنابعالی را که در BBC فارسی مطالعه کردم، درموردایران اشاره کرده بودید که: تا قبل ازانتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 انتخابات ایران به صورت اجماع بوده وبعدازاین تاریخ، حُجیت خود را ازدست داده وخدشه ای براوضاع ایران وارد شده است و… اولین بارکه مصاحبه ی شمارا خواندم ، دعاکردم که این اظهارنظر از روی عدم اطلاع ازاوضاع 33ساله ایران باشد ونه ازروی مصالح وبازی های سیاسی؛ واکنون نیزچنین امیدوارم.

  1- آیا میدانید که درقانون اساسی ایران فعلی، مذهب رسمی، تشیع 12امامیه است؛ واهل سنت رسمیت ندارد ؟

  2- آیامیدانید درصداوسیمای رسمی ایران وحتی شبکه های استانی مناطق اهل سنت دراین 33سال، ذکر خیری ازصحابه کرام خصوصاً خلفای راشدین نشده است؟ وبالعکس، جزفحش وناسزا واهانت به آن بزرگواران، چیز دیگری تحویل اهل سنت نداده اند؟!

  3- آیا میدانیدبیش از100نفر ازعلمای اهل سنت ایران را به شهادت رساندند؟!! در میان این شهدای گرانقدرمی توان به: دکتراحمد صیاد ـ استادبهمن شکوری ـ‌ شیخ محمد صالح ضیائی ـ شیخ عبدالوهاب خافی شیخ قدرت الله اللهیاری ـ مولوی عبدالملک ملازاده ـ مولوی یارمحمد کهرازهی ـ شیخ نورالدین غریبی ـ دکتر علی مظفریان ـ‌ دکترشیخ عبدالعزیزکاظمی ـ ناصرسبحانی ـ ملا محمد ربیعی وهمچنین علامه احمدمفتی زاده رهبراهل سنت ایران درجریان انقلاب سال 1979اشاره کرد. خودتان هم باعلامه مفتی زاده ملاقاتی داشته اید و از حالات معنوی منحصربه فرد آن دیدار، درمصاحبه ای یاد کرده اید.

  4- آیا میدانید درمیان 192کشورجهان، تنها پایتختی که درآن مسلمانان اهل سنت ـ باوجود جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر ـ مسجد ندارند، پایتخت ایران ( تهران ) است؟!! درتمام شهرهای اهل سنت غرب کشور حسینیه ساختند ودربعضی ازشهرها حتی یک نفر اهل تشیع زندگی نمی کند، چرا درتهران اجازه‌ی ساخت مسجدی را نمی دهند؟! دو سه سال پیش مطلب مضحک نماینده‌‌ی ولی فقیه را در سیستان وبلوچستان خواندم که گفته بود تأسیس مسجد اهل سنت درتهران باعث تفرقه می شود! اما نگفته بود که چرا تأسیس حسینیه درروستاها وشهرهای مناطق اهل سنت موجب تفرقه نیست؟!

  5- آیا میدانید35درصد ازجمعیت ایران که اهل سنت هستند، بیش از 2 برابر کشورتونس می باشند؟ واین در حالی است که حتی یک نفراز اهل سنت، در پستهای قوه‌ی مجریه وقضائیه همچون وزیر و معاونین وزیر ونیزقضات عالی رتبه ودادستان،- حتی درمناطق اهل سنت – وجود ندارد!؟ در مورد نمایندگان فرمایشی پارلمان موسوم به “مجلس شورای اسلامی” علاوه بر تابع محض ولی فقیه، نمایندگان مناطق اهل سنت هم باید به محض کاندیدا شدن التزام عملی خودرا به ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند، صرف نظر از تقلبهای فراوان انتخاباتی که جزء سنت جاری نظام است .

  لازم به یادآوریست که در مطبوعات ورسانه های ایران از شما نقل قول می گردد که : آقای غنوشی ایران را نمونه ی دمکراسی والگوی خوبی برای جهان اسلام معرفی می کند و…! شمانیزقضاوت اهل سنت رنج کشیده را در مورد خود حدس بزنید.!

  6- آیا میدانید التزام عملی به ولایت مطلقه ی فقیه، جزء شروط استخدامی دربخشهای دولتی ورکن اصلی در پذیرش تمام نمایندگی های شوراهای شهرومجلس و… است؟!

  7- آیا می دانید مطابق ماده 233 ازقانون آئین دادرسی مدنی به استناد نظر آقای خمینی درکتاب تحریرالوسیله: شهادت ـ گواهی دادن درمحاکم ـ اهل تسنن به عنوان مسلمان غیرمؤمن پذیرفتنی نیست؟

  8- آیا میدانید درمراسمهای سالیانه «عید غدیرخم » و « شهادت فاطمه » – که امیرالمؤمنین حضرت عمربن خطاب ـ رض – راقاتل حضرت فاطمه معرفی می کنند وافسانه ها ساخته اند!- چه توهینهایی – که درشأن این قوم وفرهنگش درشبکه های تلویزیونی از زبان سران حکومت ورهبران مذهبیشان – به نسبت فاروق اعظم نمیشود که باهزینه های سرسام آوربرگزارو آشکارا و بی شرمانه، بزرگان اسلام را لعن ونفرین می کنند؟!

  9- آیا می دانید ،کتاب اسرارآل محمد، تألیف سلیم بن قیس هلالی، بیش از20 بارتجدیدچاپ شده ودرصورت اعتراض اهل سنت، فوراً متهم به تفرقه افکنی و وابستگی به خارج می شوند؟ ـ کتابی که صراحتاً به خلفای راشدین ومقدسات بیش ازیک میلیارد نفرمسلمان توهین می کند.

  10- آیا میدانید اهل سنت چنانچه کتابی چاپ کنند، جدا ازمشکلات وفیلترینگ شدید مطالب، باید روی جلد آن قیدگردد « ویژه ی اهل سنت » که مبادا شیعیان آن را مطالعه کنند؟!

  11- آیا دستور منع به کاربردن عنوان ” امیرالمؤمنین ” برای حضرات عمرو عثمان ـ رض ـ توسط ناشران ونویسندگان اهل سنت، را شنیده اید؟ ویا اینکه نامگذاری فرزندان اهل سنت به نامهای مبارک ابوبکر وعمر وعایشه بدون مانع ومشکل نیست؟

  12- آیا میدانید بغض وکینه ازمجاهد بزرگ وقهرمان جنگهای صلیبی « صلاح الدین ایوبی » را برسرما خالی می کنند؟ سال 1980که به کردستان، حمله ور وحدود 10 هزار نفر را قتل عام کردند؛ همسرلبنانی الاصل چمران مُکرر می گفت: انتقام فاطمیان مصر را ازکردها بگیرید.

  13- آیا میدانید 3 سال قبل عده ای ازمسلمانان اهل سنت غرب ایران پشت شیشه اتومبیلهایشان نوشته بودند “فقط یا الله” مأمورا ن به زورآن جمله مبارک را حذف ودر مقابل عده ای از شیعیان خود را آوردند وجمله ی ” ما منتظر منتقم فاطمه هستیم” که مهدی بیاید واز حضرت عمر – رض – انتقام فاطمه را بستاند، را روی اتومبیلها نوشتند وهنوز هم جز تشویق ازطرف حاکمیت، کسی مزاحمشان نیست !

  کدام رهبرسیاسی وحکومتی وحتی رهبردینی کشورهای اسلامی، ندای مظلومیت اهل سنت ایران راشنیده ویا انعکاس داده اند؟!!

  آقای غنوشی! درجهان معاصر2تن ازرهبران مشهور سیاسی، وجود داشته اندکه با عملکرد خود به سیاسیون جهان درس محبت وحُرّیت وصداقت وشهامت دادند وآنها کسانی جزمهاتماگاندی ونلسون ماندلا نیستند. دومرد محبوب که تمام تبعیضهای قومی ونژادی ودینی ومذهبی و…را کنارزدند و انسانیت یادگارپیامبران ـ ع ـ را گرچه درمقیاسی ضعیف ، به نمایش گذاشتند.

  گاندی ازحدیث مبارک ” الناسُ سواسیّة کأسنان المشط …….” استفاده وبرای برقراری مساوات درهندوستان تلاش نمود. ماندلا از: ” إذهبوا أنتم الطلقاء” چنان بهره بردکه دیگرکسی به فکر احیاء آپارتاید نخواهد بود.

  اما متاسفانه ما درمیان مسلمانان حاضر، چنین الگوهای به قدرت رسیده نداریم و مورد استنادمان آن رهبران بزرگ است.

  استادغنوشی! طبق اصل ” تعرف الاشجار بثمراتها” قطعاً خیروبرکت هرنظام وحکومتی در مرحله ی اول به ملتش باز می گردد، وشما دستآورد این تفکر خرافی وارتجاعی ومیزان موفقیتش را در ایران بجویید،نه اینکه آماری به شما داده شود که آنقدر شرکت کننده در انتخابات داشته ایم و … بسیاری که به خاطر مُهر شناسنامه ویا تهدید به قطع مستمریهایشان رفتند ورأی دادند، اما شما ازپایتخت نشینان 12میلیون نفری سرکوب شده ی3سال قبل بپرسید- باتوجه به آمارمبالغه آمیز خود حکومت بازهم بسیارکمتر از 50درصد درانتخابات مجلس شرکت کردند – .

  از مردم مشهدی جویا شوید – که به اعتراف خود حکومت – بیش از 240 کلیسای خانه ای کشف کرده اند.

  ازدانشجویانی سؤال کنید که برای تغییر مذهب خود به مسیحیت وزرتشت، گوی سبقت را ازهم می ربایند.

  تنفرازدین ومذهب به اوج رسیده است، واینجاست که یاد سخنان مرحوم علامه مفتی زاده می افتیم که به سران حاکمیت ایرا ن گفت : آقایان با این عملکردتان مدتی به اسلام ضربه می زنید، اما سرانجام کاری می کنید که دیگرتشیع، تاقیامت قدعلم نکند .

  آیا شما به یاد اواخر حکومت دهه ی 80 شوروی نمی افتید آن هنگام که مشغول تبلیغ کمونیسم در ممالک دیگر بود، مردم مسکو وسایر شهرها کمونیسم را استفراغ می کردند؟!

  الله تعالی پشتیـبان مابوده وهست؛ اماشماهم اقدام بخیری کنید و وسیله ای باشید برای کاری مبارک ونیکو،نه اینکه فریبِ تزویرونفاق، وندای دروغین وحدت را بخورید! و انتظار داریم در اظهار نظرهایتان از روی علم کافی رأی خود را اعلام کنید. وکردار شما نمونه ای باشد برای رعایت تقوای سیاسی سایر حاکمان مسلمان، وعملاً ثابت کنید که ” حق ” بسیار والاتر ومهمتر است از بازیهای سیاسی دنیوی، تا درنتیجه، بشریت از تفکرهای فاشیستی وانحصارگر به ویژه در ممالک اسلامی نجات یابد . آمین والسلام علی من التبع الهدی -آرزومند سعادت واقدام جدی شما –

  یکی از مسلمانان اهل سنت ایران

  4 جمادی الثانی 1433 ( 91/02/12 )

  نوشته شده توسط کردستان بیدار

   
 22. اس تاد فرزانه وانديشمند جناب اقاي نوري زاد خداوند را گواه ميگيرم كه عرايضم در اين مختصر دفاعي از ايشان نيست و نه تنها از اين حكومت متنفع نشده ام كه بخواهم مدافعش باشم بلكه بيشترين مصيبت ها را هم از عوامل ومجريان ان كشيده ام وحد اقلش هم اين بوده كه جوانم را نه بدليل سياسي و دزدي وكلاه برداري بلكه يك پرونده بي سر وته اثبات نشده به زندان بردند ودوروز بعد در حالت كما به بيمارستان منتقل و پس از يكصد روز در حالت بيهوشي وكماي مطلق وپرداخت هزينه هاي سر سام اور اطاق اي سي يو سر انجام نتوانست لب به سخن بگشايد وراز را بر ملا كند كه چه بروزش در اوردند و مراجعات اينجانب به مراجع قضايي هم بيفايده بود و به راحتي نوشيدن يك جرعه اب گوارا جوان سي ساله ام را زير خاك كردند با اينهمه اينجانب بخاطر مصالح وابروي كشور و سرزميني كه عاشق ان هستم از رسانه اي كردن اين موضوع پرهيز نمودم اما مقصر اين ماجرا ومشابه انرا كه بر ديگران رفته وميرود ايشان نميدانم چون در دايره بسته ماموران امنيتي همه اطلاعات روزانه را معكوس به ايشان گزارش ميدهند انجنانكه همين كار را با شاه سابق كردند وزماني متوجه دروغ اطرافيانش شد كه كار از كار گذشته بود همواره معروض داشته ام ما هم مقصريم نميتوانيم از خود سلب مسيئوليت كنيم گناه را به گردن يك نفر انداختن چاره كار و گره گشاي مشگلات نخواهد بود جاويد باد سرزمين پر افتخار ايران

  —————-

  سلام جناب اسد گرامی
  ای من فدای بزرگی وبزرگواری وادب بزرگمردی چون شما. بخدا قسم مسئولین ما بخاطر مردمانی چون شما به هفت آسمان باید پاسخگوباشند چه برسد به مردمی که هیچگاه پاسخگویشان نبوده اند. یک رهبراگراز فجایع اطراف خود خبرنداشته باشد که رهبرنیست. واگر خبردارد وکتمان می کند واویلا. ما عزیزم، به هردوی این جوانب گرفتاریم.
  با احترام

  .

   
 23. سلام براستادبزرگوارم جناب نوریزاد:
  واقعیتهای موجوددرجامعه مضمحل مابهترهرفیلمی میتواند چشم وگوش این بندگان خدارابازکند.مگررهبرماازاتفاقات روزمره کشورکه گاه ازنظروحشتناکی مورابرتن انسان سیخ میکندخبرندارد،مگر نه اینست که مابه درجه ای-ازخشونت رسیده ایم که حتی ازبردن کودکان به تماشای مراسم اعدام ابایی نداریم؟ماازنظرخشونت به درجه ای افتاده ایم که گذشت واغماض رابه دیده ترسویی وعدم جرات می انگاریم،اینها همه ارمغان حکومتی است که آمده بود که رافت اسلامی راجایگزین وحشت طاغوت نماید.بله رهبرماتمامی این واقعیتهارا میبیند امادرحلقه ای ازیاران محصوراست که اجازه هرگونه واکنشی راازوی گرفته اند.

   
 24. ///// و شرم و حیا و عبرت گیری و … ؟!

   
 25. در ستایش شخصیت بزرگی چون ماندلا همین بس که در زمان ریاست جمهوریش هرگاه که به خارج از کشور میرفت رهبر حزب مخالف دولت (اپوزیسیون ) را به جانشینی خود مینشاند به عنوان کفیل رییس جمهور!
  حالا به نظر شما رهبر که هیچ آیا یک مسوول جزء این مملکت توان درک چنین مساله ای را دارد!

   
 26. سلام خدمت عزیز خداوند و خلق نوری زاد
  به جمله تاریخی علامه احمد مفتی زاده توجه کنید که فرمودند :
  آقایان با این رویکردتان مدتی به اسلام ضربه میزنید اما بعد تشیع را چنان میکنید که تا قیامت قد علم نخواهد کرد. بخاطر مذهب خودتان هم شده از این جور و نفاق و ستم دست بردارید .
  گفتند : آزادی و کشتن مفتی زاده به مصلحت نیست. //// گفت : مفتی زاده باید مصاحبه کند و اظهارنماید که غلط کردم ، چه قاطعانه علامه مفتی زاده فرمودند: زبانم به غلط کردید عادت نموده نه غلط کردم.
  چرا که آنها معتقد بودند شکست مفتی زاده یعنی شکست اهل سنت ؛وآخرالامرباسپری کردن ده سال زندان ( 61 تا 71 ) وتحمل وحشیانه ترین شکنجه ها ،و به حق چقدربرازنده ی اوست لقبی که زندانیان به او داده بودند « قهرمان پولادین زندانهای ایران» که 6 سال درانفرادی و8 ماه درکمیته مخوفِ مشترک وبقیه رادربندهای عمومی گذراند

   
 27. نوریزاد جان, اشتباه شما این است که فکر می کنید این فیلم است که می تواند انقلاب در فرد ایجاد کند. خیر! دوست عزیز.
  وقتی قلب انسان سفت و سخت شده باشد, دیگر صدها کتاب و فیلم انسان را تکانی هم نمی دهد.
  اگر این فیلم روی شما تاثیر گذاشته, فکر نکنید که قطعا روی فرد دیگری همچون خامنه ای هم تاثیر خواهد گذاشت. چرا که قلب ها همیشه به یک میزان تاثیرپذیر نیستند.
  خداوند به ایشان رحم کند و قلبشان را رقیق.
  یا محول الحول و الاحوال…

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

78 queries in 1112 seconds.