سر تیتر خبرها
مشایی، مهره پنهان رهبر (بقلم محمدعلی محمدیان)

مشایی، مهره پنهان رهبر (بقلم محمدعلی محمدیان)

اشاره: این نوشته، گونه ای ازپیشگوییِ مبتنی بروقایع جاری است. گرچه صورت ظاهراین نوشته تلخ است واحتمالا کام عده ای را برمی آشوبد اما درآن نکات ارزشمند وقابل اعتنایی بکارآمده است که می تواند بعنوان دیدگاه بخشی ازمردم ما مورد اعتنا قرارگیرد. مطالعه ی این نوشته را به دوستان بیت مکرم نیز پیشنهاد می کنم. تا بدانند بخشی ازمردم درباره ی موضعگیری ها و اطوارشان چگونه می اندیشند. پیشاپیش سپاس مندی خود را ازهمه ی صاحب منصبان بخاطرمدارا وصبوری شان اعلام می دارم.

به امید روزهای خوب وسرشارازامید وعقل واعتباربرای ایران وایرانی

محمد نوری زاد    بیست وپنجم  سال نود ودو

——————————————————————– 

آیا حماسه سیاسی خواست علی خامنه ای صورت می پذیرد ؟
آری …..و
لب و جان مطلب : اسفندیار رحیم مشایی مهره پنهان علی خامنه ای است .
پیشینه ای که همه میدانند ولی لازم به یادآوری است
1- تمام انقلابها و تمام حکومت های زورگو کپی برابر با اصل هستند و اندک اختلاف آنها در روشن یا تیره بودن متن آنها میباشد . بعد از یک چهره کاریزماتیک همیشه رهبر بعدی که خود روزی مرید آن  چهره بوده است دچار مخمصه مشروعیت می شود . مشروعیت نه از باب مردم ، خیر ، از باب اینکه دوستان و همکاران و هم حزبی ها و هم مسلکان او را به دید دوست و همکار میبینند ،نه بدید رهبر و فصل الخطاب !!
– همه میدانیم که خامنه ای علاقه وافری به خواندن کتاب های تاریخی و سرگذشت شاهان و دیکتاتورها دارد و در جستجوی علل اضمحلال و بد نامی آنها می باشد . علی خامنه ای سعی میکرد که از تاریخ درس عبرت بگیرد ولی نفس  او  مانع از این کار میشد و از طرفی میخواست که خود را به همردیفان دیروز خود بقبولاند ، ودر این مسیر کارهایی انجام داد که بعضی لاجرم و بعضی گواه بر داشتن هوش معکوس او میباشد
اولین کاری که بعد رهبری کرد حلقه نزدیکان خود را از مریدان زمان ریاست جمهوری و ماقبل انتخاب کرد و برایش مهم نبود که اینان آیا لیاقت دارند یا خیر .
برایش مهم نبود که محمدی گلپایگانی و یا اعضای دفتر وبیتش از سرشناسان حوزه و دانشگاه و امثالهم باشد .
فقط یک شرط باید داشته باشند و آن مریدی ، آن هم نه به زبان بلکه با دل و جان در حد پرستش و خداوندگاری !!
( در همین جا نقبی بزنم که همیشه قدرقدرتان از همین ناحیه ضربه میخورند ، زیرا مریدانشان را برای عصا بودن می خواهند ولی پس از مدتی این عصا شروع می کند به جست وخیزومزاحمت.
مرحله بعد قوه قضاییه را در دست گرفت و نیک می دانست که یزدی عرضه یک منبر رفتن هم ندارد چه برسد به اینکه دستگاه عریض وطویل قضایی را اداره کند . پس از در اختیار گرفتن قوه قضاییه و سپاه و ارتش و… تا در نهایت دولت
حتی در زمان خود ریاست جمهوری هاشمی تحریک هایی علیه هاشمی صورت داد و بطوری که وزرا با مشورت با خامنه ای ، توسط هاشمی معرفی میشدند .
– خامنه ای نقشه های بسیاری کشیده بود که بعد هاشمی دولت را هم بدست بگیرد و کلا ملک ایران زمین را شش دانگ به نام خودش بزند .
هاشمی فهمید که خامنه ای دارد توی روی خودش میایستد و میخواهد زیر پای او را نیز خالی نماید . از طرفی هم در شهر پیچیده بود که سید احمد خمینی کشته شده است و…
لذا هاشمی پر وبال به حجاریان و سروش و … همین هایی که بعدا شدند اصلاح طلب داد .
پیروان خمینی که بعد از مرگ او دچار انزوا شده بودند ، به سرکردگی هاشمی در پس پرده و پرچم داری خاتمی و بقیه حضرات در جلوی پرده ، نگذاشتند که خامنه ای به خواسته اش که تمامیت خواهی بود برسد و از طرفی هنوز کفن خمینی نخشکیده بود و هنوز مردم دلی در گرو اصحاب خمینی داشتند ، و این شد که دوم خردادی علی رغم خواسته علی خامنه ای پدید آمد و مجبور شد 8 سال آب تلخ بخورد و مدام نقشه بکشد برای بعد از خاتمی
– نقشه ها کشیده شد،  شورای نگهبان فعال شد ، آب برای ماهیگیری گل آلود شد و… وهمه میدانیم که نظر او به نظر احمدی نژاد نزدیک شد و او برکشیده شد
2-  چرا احمدی نژاد !!؟؟؟؟
“” در یک جمله : زیرا او از اطرافیان خمینی نبود و یک عنصر دست چندم بود و خامنه ای همین را میخواست و هنوز هم میخواهد !!! “”
– در بین دولتمردان و کارگزاران رژیم  کسانی بودند که در کج دستی شهره شدند یا بصورت تابلو وار کج دستی کردند و پرونده این افراد سیاه بوده و هست ، علی خامنه ای این تیپ افراد را دور وبر خودش حفظ کرد و پست های کلیدی و حساس را به آنها داد و روی آنها برای بر آوردن امیال و اراده اش حساب باز کرد . ( ممکن است که خواننده پیش خود بگوید که مگر پرونده کدامیک از کارگزاران سیاه نمیباشد ؟ که باید یاد آور شوم که هیچ موقع شخصی با ظاهری ، دقت کنید ، ظاهری آبرومند ، مستقیم دست در جیب بیت المال نمیکند و اگر قرار است که سهمی از این سفره رنگین بردارد آن را طی یک مناقصه یا مزایده یا هر چیز دیگری که حتی بصورت سوری شکل قانونی داشته باشد ، اخذ میکند ).
این افراد لمپن با پرونده های سیاه خیلی هستند . جالب اینکه شخص خامنه ای جلوگیری کرده است از محاکمه آنها و باعث شده است که این پرونده ها در بایگانی خاک بخورند . برای نمونه از سردار جعفری فرمانده سپاه که در سال 74 فرمانده نیروی زمینی بود و پرونده دزدی آن افشا شد و بمدت 2 سال خلع لباس و درجه شده بود و مرتب در آمد و رفت به دادسرای نظامی بود و با صلاحدید خود شخص علی خامنه ای پرونده بایکوت و قرار عدم تعقیب و مختومه اعلام شد و در نهایت سردار محمد علی جعفری ، آنی میشود که مرادش خواهان آن میباشد . یا نقدی یا مرتضوی یا احمدی نزاد ….
( حتی بگمان من فیلم رشوه گیری لاریجانی از مرتضوی هم توسط یاران خامنه ای منتشر شد تا بل در این رهگذر هم از دست لاریجانی ها خلاص شود و هم آبرویی برای خود کسب نماید . کافیست یک سیرک محاکمه مرتضوی را صورت بدهد و…
در کل خامنه ای امکان ندارد که اصحاب خود را محاکمه نماید زیرا خوب میداند که دیگر کسی اوامر او را انجام نخواهد داد .)
بله علی خامنه ای میدانست که احمدی نزاد در زمان استانداری اردبیل بهمراه صادق محصولی و همچنین رحیمی و همین مشایی ، چه بخور بخوری راه انداخته بودند . خامنه ای همچنین میدانست که احمدی نژاد در زمان شهرداری دست در خزانه شهرداری دارد و حتی وقتی قالیباف پرونده احمدی نژاد را نزد وی برد که شاید عکس العملی نشان بدهد ، علی خامنه ای فرمودند که : مسکوت بماند !! همین
مشخص است که مریدانی که اینچنین باشند بهترین سرسپردگان خواهند بود .
البته با اینکه لاریجانی ها یا دیگران هم خورده اند و هم برده اند و در یک کلام چپاول کرده اند ، اما حداقل همین جواد لاریجانی بصورت سوری هم که شده ، چند تا نامه نگاری کرده با وزارت جهاد کشاورزی، و بعد زمین ها را بالا کشیده  است .
پس خامنه ای می داند و می دانست که چه افرادی در اطراف او هستند و می دانست که احمدی نژاد علاوه بر آلوده بودن ، خیلی هم پررو است.
3- در این سی و اندی سال هر کسی آمد سعی می کرد خودش را با خمینی و شعارهای خمینی معرفی کند و وفق بدهد ، خاتمی آمد همینطور ، موسوی آمد همینطور و وعده دوران طلایی را داد ، کروبی از خمینی یاد می کرد و ….
و این شده بود مایه آزار خامنه ای !!
خامنه ای به هر دشواری که بود از شر اصلاح طلبان ( همان جمارانی ها ) خلاص شد و برای انکه لفظی به جای “جماران” پیدا کند حکومت را دو دستی تقدیم کسانی کرد که بجای لفظ جماران از لفظ “جمکران” استفاده میکردند !!!
و این چند حسن داشت و هنوز نیز دارد.
الف- اول اینکه از شر جمارانی ها خلاص می شد و می شود.
ب- دوم اینکه از شر مراجع و آخوند ها  خلاص می شد ومی شود
خامنه ای نیک میداند که مردم از اینکه هر روز با چهره یک آخوند روبرو بشوند بیزارند . و از طرفی هر کس که نداند ، حداقل خود خامنه ای می داند که  هر کاری بکند ، اول باید حوزه را آرام بکند – هرچند الان روحانیت شیعه ،سنی شده است و وجوهاتش را از حکومت می گیرد در حالی که قبلا وجوهاتشان را از مردم میگرفتند و شاید به همین دلیل بود که تا حدی می توانستند روبروی حکومت ها بایستند .
خامنه ای میخواهد خودش و بدست خودش آخوند را از معادلات سیاسی حذف کند و فقط مریدانش را در چند جای خاص بکار بگمارد و میخواهد از دست معممین نعلین پوش و تمامیت خواه خلاص شود.
پس اگر کسی بتواند رابطه با امام زمان را مطرح کند ،چه بهتر ، که از شر واسطه ها خلاصی یابد !!!
فکر می کنید سی دی ظهور نزدیک است بدون اذن خامنه ای تهیه و تکثیر شد ؟؟
فکر نمی کنید چرا در آن سی دی خامنه ای به سید خراسانی تشبیه شده است ؟؟؟
چرا حوزه علمیه با آنکه مواجبشان را از علی خامنه ای می گیرند ولی سخت با آن مقابله کردند ، بطوری که حکومت مجبور شد تهیه کننده گان و مجریان آن را بازداشت کند ؟؟؟  آخوند درون حوزه خوب می دانست که علی خامنه ای دارد با شریان حیاتی آنها یعنی بریدن دست آنها ازدست مردم متدین یا بقولی مومن  بازی میکند !!!!
 ب – همه ارتباط با امام زمان را در یک نقطه خلاصه کند و آن اینکه خودش نایب و رابط امام زمان باشد.
دقت کرده اید که چقدر دروغ پردازی ها برایش ساخته شده است ؟ از ملاقات و جلسه با امام غایب در جمکران  تا ملاقات در بیابان و… مثل اینکه امام زمان اینها فقط تو جمکران و بیابانهای اطرافش پرسه میزنه و جرات آمدن به تهران و خانه علی خامنه ای را ندارد ، یا شاید هم تعمدی در لفظ جمکران می باشد که قریب به یقین چنین است.
 د- نسل مدیران درجه دو و سه تا به پایین را عوض کرد و چرخه و تعداد باصطلاح  مدیران را توسعه داد و هواداران تازه نفس و گرسنه دیگری را بر سر سفره طلبید .
کافیست نظر بیاندازید به یاران احمدی نزاد قبل انتخابات 84 و 6 ماهه اول آن با یاران او در سال های بعد.
4- و اما چند نکته دیگر که همه میدانند و کارگزاران نظام که  در این بیست و چند ساله رهبری خامنه ای ، نیک می دانند و به آن پی برده اند این است که هر کسی پیش این قاضی برود راضی برمیگردد !!!
– علی خامنه ای هیچ موقع حرف رک و صریح  نمی زند ، همیشه حرفهایش دوپهلو و یا چند پهلو میباشد . همیشه حرفهایش نیاز به تفسیر دارد .
– همیشه دوست دارد کارهایش در پشت پرده صورت بگیرد.
هرکسی پیش او می رود یک نسخه در دست دارد و برای دیگری و برای همان مورد خاص ، نسخه ای ضد نسخه اول می پیچد .
برای همین است که می بینید در این بیست و چند سال هر کسی مدعی میشود که نظر علی خامنه ای برای فلان مورد مثبت یا منفی است ، حتی در مورد استیضاح وزیر کار ، نمایندگان طاقتشان طاق شده بود و نمی دانستند که کدامین این حضرات  پیام آور علی خامنه ای است ( حداد عادل ، لاریجانی .. هر کدام مدعی بودند که نظر رهبر را کشف کرده اند !!!)
چرا ؟ چون همیشه دو پهلو صحبت میکند ، که نه سیخ بسوزد نه کباب .. و همیشه یک راه فراری برای خودش باقی می گذارد . و با تمام مسئولیتش با زیرکی خاصی که ناشی از هوش معکوسش میباشد ، از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند .
( تا آنجا که من بیاد د ارم فقط در دو یا سه  موضوع ایشان موضع رک و صریح گرفت ، یکی 29 خرداد که فرمان سرکوب داد و دیگری نسبتا صریح در مورد حمله به سفارت انگلیس و یک مورد هم در برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در22 بهمن سال 91 در  قم  و همین )
پرانتز در پرانتز میشود ولی 🙁 باور کنید که خامنه ای هم دریافته است که عناصر یا نیروهای خودسر که خودش باعث و بانی این جریان بود هم به نوعی دامن خودش را گرفته است ، لذا همانطور که میخواهد از شر جمارانی ها و روحانیت قم خلاص بشود ، میخواهد مدل عناصر خود سر خود را عوض کند و مدل آنها را با تیپ سوسولی یا فوفولی یا شاید هم کسانی که شعار اسلام ایرانی سر بدهند عوض کند !! بالاخره ایشان باور دارند که با پول همه کاری می توان انجام داد )
پس تا اینجا شناخت هدف خامنه ای : 1- خلاص شدن از وابستگان فکری و نظری و قلبی از یاران خمینی یا همان جمارانی ها . 2- خلاص شدن از دست حوزه ها که هر روز مدرک علمی ایشان را زیر سوال می برند . 3- و برداشتن موانع در این مسیر ، هر کس یا طرز فکری که میخواهد باشد ، فرقی نمیکند ، زیرا در حکومت های ایدئولوزیک پس از مدتی خود شخص رهبر نماد آن  ایدئولوزی میشود و همه راهها به او ختم میشود . لذا برای او فرقی ندارد که طرفدارانش ریشو باشند یا بی ریش !! فقفط باید بی ریشه باشند .
سوال اساسی :
میخواهیم ببینیم که نظر خامنه ای به نظر چه کسی نزدیکتر است ؟
و آیا حماسه سیاسی مد نظر رهبر صورت میپذیرد ؟؟؟
بله حماسه سیاسی صورت می پذیرد و نظر خامنه ای همان اسفندیار رحیم مشایی است
واما ویزگیهای رحیم مشایی:
مثل تمام خطاکاران اطراف خامنه ای در پرونده های فساد مالی گسترده ای دست دارد که آخریش دست داشتن در اختلاس 3000 میلیاردی . در کردستان ، در شهرداری و در زمان ریاست سازمان گردشگری ،  همه و همه دست داشته است ، مضافا بر اینکه پرونده اخلاقی نیز در صدا و سیما داشته است .
 آقای اسفندیار مشایی که تعمداٌ از او با عبارت  چشم اسفندیار دولت احمدی نژاد نام می برند ، در زمانی که ریاست سازمان  گردشگری و صنایع دستی را بر عهده داشت یک اشتباه لپی انجام داد و مردم اسراییل را دوست خواند ( نمیخواهم بدبین باشم و دایی جان ناپلئونی ببینم و میگویم سهوی این مطلب را گفت ) .
خارج شدن این جمله از دهان اسفندیار همان و الم شنگه بپا کردن مدعیان اصول گرایی هم همان !
تیتر ها بود که علیه او زده می شد و عقده گشایی ها که علیه او عنوان می شد ، آنهم بیشتر از طرف کسانی که یک روز برای احمدی نژاد تبلیغ کرده بودند و امروز چون سفره را ازجلوی آنها جمع کرده بودند به یکباره شروع به داد و هوار وا اسلاما سر دادند . جمارانی ها هم که از قبل از سر سفره رانده شده بودند ، لذا با بقیه اصول گراهایی که بیکار شده بودند دست به یکی شدند و تا می توانستند اسفندیار رحیم مشایی را مورد لطف خود قرار دادند .
اینجا خامنه ای به کمک مشایی آمد و در خطبه نماز جمعه خواستار توقف حمله به او شد ( هر چند باز هم دو پهلو صحبت کرد )
اما نقطه آغاز مشایی از همین اشتباه لپی شروع شد  و خامنه ای تیز هوش روی او زوم کرد  و در دل خامنه ای نیز جای خود را باز کرد . درست چند هفته بعد یا  نهایتا 2 ماه بعد که هنوزقشقرق وااسلاما داغ بود و  واکنش ها به این سخن مشایی فروکش نکرده بود ، خامنه ای به کردستان رفت و هیئت دولت در کردستان در نزد خامنه ای تشکیل جلسه داد . در این جلسه مشایی مفصل در مورد سازمان گردشگری خصوصا خطه  کردستان توضیح میدهد
لطفا به چهره علی خامنه ای دقت کنید !! ببینید که چه شور و شعفی در چهره او میبینید !! طوری به او مینگرد که پنداری کشف بزرگی کرده است !!!
ممکن است بگویید پس چرا فرمان عزل مشایی از معاون ریاست جمهوری را علی خامنه ای صادر کرد ؟؟
به چند دلیل:
اول: حوزه و اطرافیان اصول گرای خامنه ای اعتراض کرده بودند و خامنه ای نمیتوانست پس از وقایع خرداد 88 با حوزه و هواداران  خود از جمله اصول گراها نیز بجنگد .
دوم : در آن دو  یا سه ماهه از 22 خرداد تا حکم معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی که توسط احمدی نژاد زده شده بود ، خامنه ای هم برای خودش با توجه به اطلاعات صحیح که بدستش میرسید ، تحلیلی داشت و واقعا درک کرده بود که جنبش سبز فراتر از میر حسین و کروبی است و قاطبه معترضین برایشان دیگر رای مهم نیست و نبوده بلکه آنها شعار های ایرانی سر می دادند  ، لذا با توجه به صحبت های قبلی مشایی می بایست او را در آب نمک بخواباند .
حتما خامنه ای می دانست که انتخابات بعدی که 92 باشد راحت نیست ، لذا فکر زمستونش را هم کرده بود .
سوم : خامنه ای در آن مقطع نیاز به جذب حداکثری و دفع حداقلی داشت لذا به درخواست پیروانش تمکین نمود تا همچنان پشتیبان ولایت فقیهی او باشند . همین ، بهمین سادگی
5- یاران دیروز خامنه ای خطر حذف را حس کرده اند.
همه آنها می دانند که از نظر خامنه ای بازنشست شده اند و فقط بدرد مشاوره زورکی میخورند.
– با خود فکر کرده اید که چرا محسن رضایی می گوید که من به خامنه ای گفته ام که دولتی تشکیل میدهم که همسو با شما ( علی خامنه ای ) باشد و این گفته و جلسه را رسانه ای می کند !!؟؟؟ چرا ماه گذشته اصرار بر این داشت که موسوی و کروبی باید محااکمه بشوند و آنها را عمله امریکا و انگلیس خواند ؟؟؟
– با خود فکر نکرده اید که چرا تعداد کاندیدا از تعداد  شرکت کننده گان دارد جلو میزند ؟؟؟
– دقت کرده اید که چرا قالیباف پس از 4 سال اکنون قضایای 88 را فتنه میداند و خواهان محاکمه سران فتنه ( موسوی و کروبی ) میشود ؟ چرا دکتر ولایتی می گوید که کاندیدای ما با نظر رهبر و … همه همین مطالب را می گویند  ؟؟!!!! چرا ابوترابی به ناگهان خواب بهجت را می بیند که باید کاندید بشی و یا  همه اصلاح طلبان، موسوی و کروبی و خاتمی را اصلاح طلب بدلی می نامند ( افاضات کواکبیان )
– با خود فکر کرده اید که چرا احمدی نژاد در پیام نوروزی و بدون سانسور می گوید که رهبر یک رای دارد و رهبر هم این گفته را تایید می کند ؟؟!! ظاهر قضیه جنگ با رهبر است ولی باطن قضیه : هنوز نظر رهبر بر احمدی نژاد استوار است.
چر ا حماسه سیاسی  روی می دهد ؟!!
(اول بگویم که این حماسه سیاسی نیست بلکه یک جهالت بزرگ سیاسی است )
خامنه ای خوب می داند که خیلی که دستگاه تیلیغاتی ایشان زور بزند 5 میلیون بیشتر رای ندارد و خوب می داند که اگر انگشت روی شخص خاصی بگذارد ، مردم عکس آن را انجام می دهند !! و از بغض معاویه به کس دیگر رای میدهند تا حب او که گمان دارد علی است .
پس چه کسی بهتر از مشایی که هم بی بته است ، هم میتواند آثار خمینی و جماران را نابود کند و هم مردم از سر لج و عناد با حضرات اصول گرا و اصلاح طلب به او رای بدهند .
 اسفندیار دولت نهم و دهم در این چند سال سکوت کرده است و مشاهده میکند که چطور تخریب کنندگان او ، وی را  به عرش برده اند و قبایی برای او دوخته اند که یک هزارم آن را در خواب هم نمیدید .
خامنه ای 12 سال ( حداقل ) زحمت کشید تا توانست رده های پایین را از آن خود کند ، رده های مدیریتی مثل بخشداری ها و ده داری و فرمانداری و..، حال چطور به یکباره قافیه را به اصلاح طلبان و باند هاشمی – جمارانی ها بسپارد ؟؟
 می بینید که هاشمی می گوید اگر رهبر ازاو بخواهد وارد بازی انتخابات می شود ، ( برعکس بقیه که کاسه گدایی قدرت در دست گرفته اند او بازی را خوانده است و می گوید اگر رهبر از او بخواهد وارد میشود ) !!! یعنی چه ؟ یعنی اینکه نظر رهبر نظر نهایی است و صندوق های رای صندوق های نمایشی است و برای او فقط تعداد شرکت کنندگان مهم است تا به نظامش مشروعیت ببخشد . و ممکن نیست که بگذارد کسی که مریدش نباشد رای بیاورد .
 مگر امکان دارد خامنه ای اجازه بدهد کسی رای بیاورد که هنوز دلش با خمینی است و اگر می بینید که همه کاندیداها می روند و ابراز محبت و مریدی نسبت به آقای خامنه ای می کنند ، میخواهند این اطمینان را به او بدهند که ما واقعا مریدت هستیم . مثل حداد عادل ، مثل قالیباف ، مثل رضایی ، یا ولایتی و…
همه می دانند که موقع سهم خواهی است و همه یک مطلب مهمتر را هم میدانند و آن چیزی نیست جز اینکه خامنه ای آنروز پس از انتخابات 88 که گفت خواص تکلیفشان را با فتنه و سران فتنه روشن و شفاف کنند برای امروز روز بود و می بینیم که بقول خودشان ساکتین فتنه ، الان بلندگو در دست ندای محاکمه سران فتنه سر می دهند.
آری مردم حماسه سیاسی حماقت خواهند آفرید
و متاسفانه باز هم بازی خواهند خورد و با دست خودشان رای به مشایی خواهند داد تا از بغض خامنه ای بدامان اسفندیار بغلطند .
خامنه ای بوسیله مشایی دوست دارد نشاط ناصادقانه به جامعه تزریق کند و راهکار او دعوای حیدری- نعمتی است تا مردم حداقل بمدت 8 سال از لج همدیگر سر صندوق های رای گیری حاضر شوند.
و در ثانی برای همیشه پرونده نیمه باز هاشمی و خاتمی و جمارانی ها را ببندد.
خواننده این متن ممکن است فکر کند که من دلم با خاتمی و هاشمی و …. باشد !!! خیر چنین نیست و بهترین عمل مردم را شرکت نکردن در این انتصابات میدانم ، چه این تحلیل درست باشد و نظر خامنه ای مشایی باشد چه  هاشمی و چه کس دیگری . فرقی نمی کند زیرا نمایش ،  نمایش انتصابات است و اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد ، شک نکنید که رای دادن را غیر شرعی می خواندند و آن را توطئه استکبار جهانی و اجازه رای دادن نمی دادند .
چند روز پیش یکی از اعضای بیت رهبر گفته بود که علی خامنه ای با شعار اسلام ایرانی مخالف نیست !! یعنی چراغ سبز ….
کات
و یک چیزی که ممکن است به موضوع ربط نداشته باشد ولی دوست دارم همینجا عنوان کنم این است که :
منتظریم که امریکا یا بالاخص اسراییل در مدت مانده به انتخابات یک تهدید جدی نظامی بکند !!!
یک تفسیری را از یک یهودی امریکایی تبار میخواندم که با دلیل و برهان میگفت که اسراییل و ایران دو روی یک سکه هستند !!
هر موقع اسراییل در مخمصه می افتد و گرفتار بحران می شود ، جمهوری اسلامی  با تهدیدات خود او را یاری می نماید و باعث می شود که مشکلات داخلی و حتی بین المللی اسراییل تحت الشعاع قرار بگیرد و بالعکس هر موقع جمهوری اسلامی  مشکل دارد اسراییل او را تهدید میکند .
و من دقت کرده ام که هر موقعی که درون ایران قرار است یک اتفاقی بیافتد ، همان موقع اسراییل برای جمهوری اسلامی شاخ و شانه کشیده است و باعث شده است که ملت متحد شوند . برای نمونه قبل انتخابات سال 89  ملت ایران از لج اسراییل پای صندوق رای رفتند ( علی ر غم همه مشکلات و معضلات ) .
 در روز اول فروردین امسال علی خامنه ای با یک مقدمه عنوان نمود که تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد !!! چرا ؟ میخواست به اسراییلی ها یاد آوری نماید که در بحبوحه انتخابات شما هم ما را یک تهدید جدی بنمایید و تا ملت همیشه در صحنه ( همیشه بازنده )  اینبار هم در صحنه مشروعیت برای نظام حاضر شوند  و یک بار دیگر شرط بندی روی الاغ مرده نمایند.
 بقول شجاعی نویسنده کتاب دموکراسی یا دموقراضه : دشمن چیز مفیدی است ، اگر ندارید برای خودتان درست کنید.
اگر این تحلیل ( مشایی مهره پنهان خامنه ای ) درست هم نباشد و همه ناشی از مغزی مالیخولیایی نشات گرفته باشد ، ولی نمیتوان نقش اسراییل در به صحنه کشاندن مردم را فراموش کرد .
 نمی توان فراموش کرد که اسراییل باعث می شود که بازی جدید خامنه ای تحقق پیدا کند !!  بازی ای است که در آن اسلام ایرانی با اسلام مثلا عربی در می افتد ( یه چیزی تو همین مایه ها ) و مردم را سر کار می گذارد و دعوای  حیدری – نعمتی شکل میگیرد . دعوایی که درست در تقابل با دعوای اسلام امریکایی و اسلام انقلابی خمینی بود و هست . و با این سناریو مطمئن باشید که حکومت علی خامنه ای حداقل بمدت 8 سال تضمین شده است و تا مردم بیایند و بفهمند که اینها بازی است یک بازی جدید دوباره طراحی میکنند .
لذا راه برون رفت و عبور از این مرحله ها و این سناریوها شرکت نکردن در نمایش انتصابات میباشد و باید برای خودمان تکرار کنیم که هر رای که در صندوق ریخته میشود ، حتی اگر فحش درون آن نوشته شود ، امضایی است برای قتل و غارت و چپاول مال و دارایی و ناموس ایران زمین.
——————–
بعد التحریر:
سلام آقای نوری زاد عزیز

امروز در خبرها داشتیم که محمود احمدی نزاد بار دیگر اخطار داد که کسی از زبان رهبر حرف نزند و خطاب به اصول گرایان و شورای نگهبان ، که اگر کاندیداها تایید صلاحیت نشوند ….
ظاهر قضیه اینچنین است که انتخابات پیش رو مثل یک کلاف سر در گم می باشد یا بقول امریکایی ها انتخابات پیچیده.
ولی هرگز اینچنین نیست و آقای خامنه ای اینطور وانمود می کند و اتفاقا سر این کلاف دست خودش می باشد و به شما قول می دهم که آقای خامنه ای کارناپخته ای انجام نداده اند که امسال را سال حماسه سیاسی نامیده اند.
این یک بازی است و سر کلاف دست خامنه ای است و شک نکنید که اطرافیان رهبر منجمله ، یزدی  خوب متوجه شده اند که هدف آنها هستند وبزودی آنها هم حذف می شوند .
و اگر وضع به همین منوال پیش برود مطمئن باشید که مجتبی خامنه ای رهبر آینده ایران است و برای همین هم جبهه پایداری تشکیل شده است که همه مرید و پیرو خامنه ای می باشند و وظیفه این گروه همان شعبان بی مخ ها هستند برای حفظ دیگران
خواستم اگر ممکن است این نکات بالا را هم به مطلب اضافه کنید وگر نه که هیچ.
متشکر از حسن توجه شما محمد علی محمدیان
.

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

67 نظر

 1. اخبار بانکداری، مشاوره و نظر مقاله از برجسته کسب و کار و امور مالی نویسندگان

  اخبار در مورد سرمایه گذاری. یافتن آخرین مقالات، فیلم ها، عکس ها و وبلاگ ها در مورد سرمایه گذاری

  http://ir.bankingn.com

   
 2. میگن در این رژیم ، همه احتمالات رو بزارین یه طرف ، اون احتمالی که وجود نداره ، اون اتفاق می افته..
  الانم همینطوری شده… واقعاً کی فکر می کرد که روحانی بشه رییس جمهور؟
  می دونید دلیلش چیه؟
  چون بر اساس عقل و منطق تصمیم گیری نمیشه و لحظه ای و آنی تصمیم گرفته میشه.. یعنی به معنای واقعی برای آینده ی یه ملت در یک لحظه تصمیم گیری می کنند.
  آیا سیاست بقیه ی کشورهای قدرتمند دنیا هم همینگونه لحظه ایست؟

   
 3. باورکن توحم زدی ودیوانه شده ای

   
 4. دیدیم که ضایع شدید خخخخخ

   
 5. سلام مرد شجاع

  مطلب جالبی بود و حتی اگر به فرض اشتباه باشد, ذهن خوانندگان را به مسائلی عمیقتر و پیچیده تر از پشت پرده ی نقشه های کثیف حکومت روشن میکند.
  دعواهای زرگری و نمایشی جزئی از روش حکومت برای فریب مردم است.
  آنچنان مردم در باتلاق گرفتاریها, بدهی ها, اقساط سنگین وام و …. گرفتارند که حوصله ی فکر کردن به واقعیت پشت پرده اعمال حکومت ندارند. فقط خدا میتواند کمکمان کند.
  فقط خدا
  به امید آزادی

   
 6. عجب تحلیل ناپخته و خامی! حالا با عدم صلاحیت مشایی بنای تحلیل از پای بست ویران شده ایشان بر چه توهماتی استوار خواهد شد؟

   
 7. سلام
  نظر من تغییر می باشد حال اگر این تغییر از طرف مشایی با حمایت خامنهای باشد بهتر است تا اینکه کسی دیگر بیایید و خامنه ای با او نباشد چه اشکال دارد که آزادی با رهبری خامنه ای باشد

   
 8. نویسنده خیلی کوته بین است وشما از ایشان کوته بین تر و بدبخت تر از همه کسانی که اینها را باور کرده و برای مزدورانی چون شما به به و چهچه می کنند.

   
 9. سلام
  هرچند مانند سال 84 معتقد به راي ندادن هستم اما معتقدم راي کساني را که اصرار به راي دادن دارند بايد به سمت مشايي هدايت کرد چون مطمئنا او همانند احمدي نژاد مملکت را ويرانتر کرده و انشاء ا… زودتر اين حکومت در اثر فشار بر اقشار ضعيف از هم خواهد پاشيد.

   
 10. بمیر بابا

   
 11. محمد علی محمدیان

  سلام آقای نوریزاد عزیز
  لازم نمیدیدم و نمی بینم که جواب منتقدان به مطلب مشایی مهره پنهان را بدهم چون به باور من هر کمس میتواند هر جور برداشت نماید ، نه فقط به این مطلب که هیچ ارزشی ندارد، بلکه حتی نسبت به کائنات .
  آقای محترمی به نام تقی رحمانی کامنتی گذاشته بودند در ذیل این نوشته و 3 مورد اشتباه یا غلط یا هر آنچه که اسمش را بگذارید بر این مطلب آورده اند
  – اول اشتباه و غلط های املایی و دستوری
  بنده هر آنچه در ذهنم است را مینویسم .سبک نوشتنم همان است که سخن میگویم . واین نوشته و تمام نوشته های من نشان شخصیت من را میدهد . بمانند شما که اگر صدایتان را نشنیده بودم همین تصوری را داشتم که صدایتان راشنیدم . انسانی با ادب و پشت هر کلمه حرفش آرامش و طمئنینه نهفته است و …
  من با ادبیات بیگانه ام و بقول ادبا بی ادب .
  – اشتباه و یا خلط دوم از نظر این آقای محترم ، تشبیه اینجانب به روحانیت شیعه که سنی شده است میباشد .
  لطفا کتاب مرجعیت و اعلمیت که بعد فوت آیه الله بروجردی چاپ شد را مطالعه بفرمایید . این کتاب سال 40 یا 41 چاپ شد و بزرگان زیادی در آن مقاله نوشتند و مرتضی مطهری 2 مقاله در این کتاب دارد .
  ایشان در یکی از این مقالات فرق روحانیت شیعه و روحانیت سنی را مطرح میکند و معایب و مزایای هر دور را بر میشمرد . از معایب روحانیت شیعه این بود که چون مواجب خود را از توده میگیرد نمیتواند جلوی بدعت ها را بگیرد و همین را حسن روحانیت سنی بر شمرد که آنها میتوانند جلوی بدعتها و تند روی های عامه مردم قد علم کنند . از معایب روحانیت سنی دوری از مردم بود و مواجب بگیری از حکومت که موجب غفلت روحانیت از مردم میشود و…. لطفا این مقالات را بخوانید و بخوانید که مطهری سال 41 پیش بینی کردند که این روحانیت ما را بقهقرا خواهند برد .
  مثال دیگر از این کتاب ،ایشان در یک مقاله دیگر میفرماید که روحانیت ما باید تخصصی شود و باید مجتهدینی در باب بیمه و بانک و مشکلات جدید پرورش دهیم و روحانیت دست بکشد از آداب طهارت و این قبیل مسائل
  پس بگویم که بنده باور دارم که روحانیت ما دیگر پشت و پناه مردم نیست و شهریه بگیر حکومت شده است .. باور ندارید بروید ببینید چند درصد طلاب شهریه بگیر خامنه ای هستند . آیا این طلبه میتواند علیه ارباب خود قد علم کند ؟ آیا روحانیت ما همانند روحانیت اهل تسنن نشده است ؟؟
  پاسخ بند 3 که فرمودند به مردم توهین کرده ام را :
  – مطلب شکیلی و بسیار پر مغزی از طرف هم میهن در ذیل پست خامنه ای با ادب میشود منتشر کردید . ادب و مطانت و صبوری و .. را از قلم این شخص به استشمام میرسد . همچنین به استشمام میرسد که ایشان درد وطن دارند و اصلا اعتقادی به هاشمی و خاتمی و کلا هیچ عامه به سری ندارند . و به استشمام میرسد که ایشان همچنین معتقد است که بساط دین باید برداشته شود . و تضادهایی را درون این نوشته دیدم که اینجا جای طرح کردن آن نیست .و عنوان مطلبشان قهرمانان نمیمیرند بود که بسیار کلام درستی است .
  آقای نوریزاد راههای فریب بسیارند وراه راست یکی بیش نیست .
  بقول انگلیسی ها : ” اگر یکبار مرافریفتی شرمت باد ، و اگر دوبار مرا فریفتی شرمم باد ”
  آقای فاتح رحمانی ،مردمی که دوست دارند فریب بخورند و منظر قهرمان و پیشوا هستند ، آیا کلمه حماقت کلمه عجیبی است ؟ مردمی که با یک منبر شور حسینی میگیرند و با یک خطابه ممکن است خون بریزند ، آیا نمیتوان گفت که این مردم عاشق این هستند که کسی از دهان آنها صحبت کند و امیال خود را به نام آنها سند بزند !!؟؟ باور ندارید که چندین سال است که رهبر و رییس جمهور همه از دهان مردم سخن میگویند ؟؟
  آقای نوریزاد بنده هنوز معتقدم که مردم ما ( و همچنین خود من ) یک حماقت زیر پوستی یا بهتر بگویم ” زیر عقلی ” با خودشان حمل میکنند . مردمی که بذات نجیب و با هوش هستند ، به یکباره کاری میکنند که اصلا انتظار آن را نداری . مردمی که با افتخار میگویند ما دقیقه نودی هستیم !!!
  حدود 5 سال پیش خاطراتی از یک سفیر انگلیسی که در ایران بود را میخواندم که ایشان در مورد مردم ایران گفتند : ایرانی را هر موقع که قاطع بگویی که او را شناختی ، همان موقع کاری و عملی انجام میدهد که مبهوت میشوی .
  حتما شنیده اید که روانشناسان میگویند جنون آنی
  من میگویم ما ایرانیان حماقت آنی داریم ، رذالت آنی داریم ، شقاوت آنی داریم
  همه اینها را در حین باهوشی و نجیبی و دل رحمی داریم
  آقای رحمانی عزیز شما بخودتان نگیرید با شما نبودم .. آقای رحمانی اگر امکان داشتم و میتوانستم و قدرت داشتم که صدا وسیما را در اختیار بگیرم ، حتما و حتما و فقط و فقط از رذالتها و حماقت و کلا بی ادبی هایمان میگفتم تا بلکه ادب از بی ادبان بیاموزیم
  لطفا اگر ممکن است این را برای آقای رحمانی ایمیل کنید و یا در ذیل کامنت ایشان بگذارید
  متشکر

   
 12. با سلام خدمت نویسنده محترم این یادداشت،آقای خامنه ای نشان داده است که کاملا مردی قدرت مدار است وبرای رسیدن به قدرت داماد وفامیل وخانواده ///// چه برسد به هاشمی وخاتمی و..،من با تحلیل فوق موافقم واینکه آقای مشایی هرچه می گوید وقدرت کارش ندارد نشان دهنده ی حمایت غیر مستقیم رهبری از ایشان است ونمی دانم آقای رهبر چگونه می خواد پاسخ بدبختیهایی که برای ملت ایران دراین همه سال به وجود آورده است بدهد،اینجا باید یاران صدیق خمینی وصاحبان انقلاب برای محافظت از انقلابی که برای رهایی وآزادی ملت بپا شد//// بپا خیزند والا نه نشانی از تاک می ماند ونه تاکستان!

   
 13. نظر آیت الله خامنه ای درباره خرافات شب اول ربیع / وظیفه آقایان علما چیست؟ چند سالی است که در پایان ماه صفر مراسمی در برخی شهرها باب شده که در ظاهر مانند بسیاری از خرافات دیگر عملی نیکو وانمود می شود، اما هنگامی که در آن اندیشیده می شود نتیجه به آنجا می رسد که با خرافه و بدعتی دیگر مواجه هستیم.

   
 14. > دوست بسیار عزیزم جناب آقای نوری­زاد
  >
  > می­دانم تا چه اندازه وقت شما ارزشمند است و از نوشتن این مطلب عذرخواهی
  > می­کنم اما لازم بود بنویسم.
  >
  > درست است که انتقال هرچه دقیق و کامل­تر نوشته­های ارائه شده به شما قابل
  > تقدیر است. اما هرآنچه از سایت شما منتشر می­شود تعهدی برای شما نیز در خود
  > دارد. در نوشتة “مشایی مهرة پنهان رهبر” به­قلم “محمد علی محمدیان” حداقل سه
  > خطا –از نظر اینجانب- برجسته است: نخست اشتباهات املایی و دستوری، دوم
  > بی­احترامی به سنی­ها (که اطمینان دارم هیچ تمایلی به آن ندارید)، و سوم
  > بی­احترامی به کلمة مردم (امیدوارم به مفهوم آن نباشد). خطای دوم در این عبارت
  > قرار دارد: “هرچند الان روحانیت شیعه، سنی شده است و وجوهاتش را از حکومت
  > می­گیرد” و خطای سوم در این عبارت: “*آری مردم حماسه سیاسی حماقت خواهند
  > آفرید*
  > *”**.*
  >
  > باز هم از اینکه وقت شما را می­گیرم عذرخواهی می­کنم.

  ——————————-

  سلام دوست من
  به نکته های خوبی اشاره فرمودید
  شاید تنهایی من باعث این خطاها شده است.
  تنهایی
  تنهایی
  تنهایی
  با احترام

   
 15. وقتی رهبر علنا برای خلاصی از اصلاح طلبان (تقریبابی خاصیت برای مردم) در سال 88 با تبانی و تقلب و کشت و کشتارو تجاوز و زندان حاضر شد یک نفر بی شخصیت دروغگو را بر مسند ریاست جمهوری بنشاند و در خفا نیز تاییدش می کرد .مطمئن باشید برای غلبه بر مبارزه منفی مردم علیه حکومت این بار نیز حاضر است مشایی را (که از یاران در آب نمک خوابیده اوست و تمام سخنان گفته شده 8سال گذشته اش نیز بفرمان خامنه ای بوده) بر مردم حاکم کند.
  چون نیک می داند که مردم به کاندیداهای مورد نظر او مانند قالیباف و رضایی و حداد عادل و ولایتی و لاریجانی و…. تحت هیچ شرایطی رای نمی دهند. بنا بر این به آنها تکلیف کرده که کاندید شوند برای حفظ ظاهر.مشایی هم تکلیف داشته که مورد نظر مردم حرف بزند. در این روزها نیز صحبت از عدم تایید و رد صلاحیت مشایی چیزی جز رد گم کردن نیست. بعد از چندی وی تایید صلاحیت شده -تا در ظاهر هم آزادی به نمایش درآید و هم به طرفداران عادی گفته شود شورای نگهبان مستقل از نظر رهبری عمل می کند! و عده ای هم خیال کنند که عجب کشور آزادی!!!- و مردم بدلیل نفرتی که از اصولگرایان و متملقان رهبری دارند ناچار به مشایی رای خواهند داد که نشان داده صحبت از ایران و مکتب ایرانی می کند!
  واقعا که سیاست نه پدر دارد ونه مادر!

   
 16. باسلام.
  عذرخواهی مرا پذیرا باشید بابت “کودکانه” خواندن این سطور.
  پر از بغض و کینه؛ ادعای بی مدعا !
  اصلا دلنشین نبود.
  واژه های “جست و خیز”، “لمپن” ، “سیرک” و … به طرز عجیبی منو یاد ادبیات نوشتاری “مجاهدین خلق” انداخت!
  احتیاط کنید مرد تنها !

  با احترام

   
 17. درود به اقای نوری زاد کسی که اینها را نوشته شاهکار بزرگی نکرده است چون 34 سال هست مردم بازی دادند و به مردم دروغ گفته اند /////این مطمنم که اگه یک روز خامنه ای بیاد مردم من معذرت میخواهم و حتی راضی هستم من را محکوم به محاکمه کنید و جرمم مشخص بشه راهی زندان شوم اقا مجتبی پسرش سر کلش پیدا میشه /////واقعا اقای خامنه ای با خود چه کردی که هیچ وقت نتوانی از مرد معذرت خواهی بکنی

   
 18. عزيز گرامي، نظري به اين تحليل بياندازيد شايد بكار آمد.
  به اعتقاد من، بيشتر از اصلاح طلبان، جناح حاكم و اصولگرايان و حاكميت مشتاق آمدن خاتمي هستند!. (البته با يك دغدغه وريسك).
  چرا كه ايجاد حماسه خواسته شده،فقط با حضور ايشان ميسر خواهد بود!. حال در مقابل اين خدمت خاتمي به اين حضرات، چه هزينه احتمالي حاكميت حاضر است به اصلاح طلبان بپردازد؟/. پاسخ روشن است هيچ!؟. وحتي شوراي نگهبان و…دم از رد صلاحيت علني خاتمي و هنوزر هم صحبت از فتنه و…ميكنند!.وحتي وحشت ودغدغه اين را هم دارند كه نكند در اين گرمي بازار خاتمي راي هم بياورد!؟؟. اينها خاتمي را بعنوان هيزم ميخواهند( چه حاميان دولت كه در مقابل كانديداي احمدي نژاد رقابتي وجود داشته باشد،كه خوشايند نظام هم هست كه يكبار ديگر ضربهاي كماري به اصلاح طلبان زده است وامتيازاتي ديگر بستانند) اينها از خاتمي فقط در حد گرم كردن تنور انتخابات ميخواهنند تا قضيه اصلاح طلبان را اينجا يكسره كنند و قطعاً كار بر موسوي وكروبي جنبش سبز هم دشوار تر وهكذا بر هاشمي رفسنجاني و…!.لذا كدام عقل سليمي ميگويد تا نشانه صداقت و پرداخت هزينه اي توسط حاكميت بصورت رسمي وعلني يان نشود، خودكشي محض سياسي و نابودي اصلاح طلبان و…بوضوح قابل پيش بيني است.از قضا بدون اين امكتياز گيري رسكي(حتي با نيت خير حد اقلي بخاطر فشار اصلاح طلبان ودلسوزان انقلاب به خاتمي كه،اگر يك گام هم به نفع اصلاح طلبان بر داريم بهتر است هيچ است واو را در معذوريت اخلاقي و… بگذارنند وبعد از انتخابات بر او سركوب بزنند،كه نگفتيم بيا؟،ويا نگفتيم نيا ؟)باز اشتباه است آمدنش.چرا؟ چون حضور خاتمي بدون امتياز گيري ،حاكميت آنرا از سر نياز و ضعف اصلاح طلبان تلقي ميكند ومطالباتش را باز جمله شرط براءـت از موسوي وكروبي و فته گران و جنبش سبز را خواستار ميشوند،كه كم وبيش ميشنويم كه توسط افراد شوراي نگهبان وائمه جمعه و…مطرح شده وميشود. آيا عقل سليم چنين حضور و صرف كردن تك خال اصلاح طلبي(خاتمي) امري معقول است؟. قطعاً اگر ذرهاي كمك به راي ونظر اصلاح طلبان وخط امام وبهبود اوضاع كشور بود،خاتمي ذره اي خود ترديد روا نميداشت. امن روند پيش رو توسط حاكميت عكس آنرا به نماش گذاشته است. وذبح كامل اصلاح طلبي را مورد نظر دارد. نيك ميدانيم كه اينها نه دغدغه مردم را دارند،ونه دين و نه خط امام را!.هنوز هم از اين دولت با اينهمه فساد مالي و ،تورم،و تنش هاي بين المللي و…دفاع ميكنند!.اينها تنور داغ براي پختن نان خودشان را ميخواهند و اعلام شكست نهايي اصلاح طلبان سر لوحه كار آنان است و…!. آيا آمدن خاتمي خود زني ونابودي اصلاح طلبان رقم نخواهد خورد!؟. لذا اين اصلاح طلبان هستند كمه بايد شرط بگذارند و تضمين رسمي علني(از صدا وسيما پخش شود) بدهند، هزينه هايي را كه در قبال اين حضور بايد پرداخت شود( آزادي آنان كه در بند هستند وحصر و دادگاهي شدن مسببين و….).تا اصلاح طلبان تصميم بگيرند،بپذيرند ويا خير. در غير اينصورت به ريسكش،( رد صلاحيت،مهندسي انتخابات وآراء ) نميارزد و كاري سياستمدارانه وعاقلانه نخواهد بود.و بايد فاتحه اصلاح طلبي را هم خواند!. واين تنها با دادن بيانيه رسمي اصلاح طلبان با امضا ء جناب خاتمي و تشكل هاي اصلاح طلبي وبصورت علني بايد به آگاهي حاكميت وملت(همزمان برسد، تا مردم از تصميم هر دو طرف مطلع گردند،كه خود يك تحول ويك شوري به اصلاح طلبان ميدهد كه منتظر پاسخ بمانند وحاميت ازر همين مطالبه طلبي دچار تشويش خاطر شده،و اصلاح طلبان نزد وجدان وجامعه و نخبگان ومردمي كه حضور اصلاح طلبان را مي طلبند موجه وقابل قبول بوده، ومهره بي بديل اصلاح طلبان( خاتمي) نيز براي آينده سوخت نخواهد شد. آن وقت دست خاتمي واصلاح طلبان نيز راي تصميم گيري باز تر و خاتمي نيز از دغدغه عواقب بعدي (مثبت ومنفي حضورش)چون به وظيفه منطقي عمل كرده مشكلي از نظر وجداني واحساس مسئوليت شرعي و پاسخگويي به مردم ودعوت كنند گانش نخواهد داشت!. بشرطي كه همه مطالبات در چند بند بطور شفاف از حاكميت ذكر و خواسته شود،و رسماً به سمع مردم هم برسد.
  (محمد بي غم)

   
 19. باسلام
  هرچه که هست حکومت در صدد آنست گه بهر طریق ممکن صرفا” برای مشروعیت نظام , مردم را پای صندوق های رای بکشاند و مردم را نیز بخوبی شناخته است اینهمه تحقیر و خواری برای مردم مخصوصا” درهشت سال گذشته بواسطه انتصاب فردی نالایق , بی شخصیت و بی ادب رقم خورده ولی باز مردم همچو کبک عمل می کنند لذا تنها راه برون از این وضعیت , بیداری و هشیاری مردم وشرکت نکردن در انتخابات است .

   
 20. البته بنده که حداقل 27 ساله جناب نوری زاد را از نزدیک می شناسم و آقازاده اش را که در قم تحصیل کرد و مدتی در خوابگاه حاج آقای طائب زندگی میکرد و بعدا یواش یواش خانوادگی از اسلام و مسلمانی به سبک امیرالمومنین فاصله گرفتند و کارش بجایی رسید که وقتی در ماه رجب 11387به دفتر سینمایی اش رفتم دیدم دختری با سر و وضع بسیار زننده به عنوان مسئول دفتر و منشی نوری زاد در حال لاس زدن با دو سه تا پسر فشن از همکارای نوری زاد …..
  تو خودحدیث مفصل بخوان از این مجمل

   
 21. مشایی پیروز انتخابات ریاست جمهوری 92 ایران اسلامی !
  بیاید نکته ای را در نظر بگیریم اگر قرار بر آین باشد که رهبری فرزانه مانند 4 هشت سال گذشته روسای جمهور ویا نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی خود نتواند در اداره و یا ////// نفسی به راحتی بکشد وبا قدرت هرچه تمام تر به کار خود ادامه دهد !
  آیا این فرضیه که مشایی خیارشوری در کوزه ترشی //// نمی تواند باشد و یا بهتر بیان نماییم اینکه در یک تعقل بی تعصب نظر شما را بر این جلب می نمایم که آیا در دوران هشت ساله دولت زمینه ساز ظهور ! رئیس دولت و اطرافیانانش بقول سیاسی نویسان چه چنگ اساسی بر صورت مقام عظمای ولایت کشیده که از محبوبیت نداشته ایشان کم شده .
  شما را بر این فرض نیز رهنمون می نمایم که آیا خامنه ای //// در دوران نخست وزیری موسوی و یا دوران در زیر سایه بودن خود در زمان هاشمی رفسنجانی و یا دوران چالش های گوناگون خویش را با رئیس جمهور خاتمی و مجلس شورای اسلامی ! ( اما بی ثمر و بی نتیجه برای ملت ) را می پسندد یا . . .
  دورانی شبیه به 8 ساله گذشته را البته با چالش های اندک تر نسبت به زمان احمدی نزاد را می پسندد فقط باید فرد مورد نظر خود را که در یک ” تله تاتر ” اختلاف نظر در این چند سال به خورد مردم و آدم سیاسیان تازه کار و کارکشته بدهد تا به بیشتر مخالفان و حتی مراجع بقبولاند اختلافی شدید نظری و اساسی اش رابا نامبرده نشان دهد که او کمتر سنخیتی با جناب مشایی دارد .
  حال می رسیم به دلایل صحت فرضیه های بالا
  آیا کسی در حدود سالهای 82 -83 می توانست حدس بزند که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو کسی پیروز می شود که از مابقی نامزدان اسم و رسم کمتری داشته و نیز احتمال کمتری بر پیروز شدنش در تحلیل های سیاسی کسی می رفت . که به احتمال زیاد یکی از دلایل بزرگ عدم شرکت میرحسین موسوی در انتخابات 84 همین پلوتیک مقام عظما بود .
  آیا نمی شود سالهای فوق را بر این سالهای خفقان و حصرو زندان را با لباس انتخابات آزاد پوشاند وادعا دمکراسی اسلامی ! در ایران و درمقابل سازمانهای حقوق بشر داخلی و خارجی بر سر و سینه زد کاری که با انتخاب مرد نا متعادل دارای حلقه نور در سال 84 نمود .
  از خوانندگان عزیزدرخواست دارم که براین مطلب حساس شوند که بقول جناب مراد ویسی ( رادیو فردا ) اهمیت لازم را بگذارند که ازمهمترین اهداف خامنه ای در این چند سال آینده مسئله جانشینی خود است که او نظر بر جانشینی فرزندش ” مجتبی خامنه ای ” است مسئله ای که از بیشترین اهمیت را برای رهبری و نیز خواهان بیشترین حمایت ها از طرف تمامی مقامات از علمای قم گرفته تا مردان سیاسی دارای برش سیاسی است .
  که این مطلب سخن راهبر حقیقی جنبش همیشه سبز جناب میرحسین موسوی را بسیار آینده نگر و دوراندیش می نمایاند :
  حل و فصل تنها تفاوت حاکمیت جمهوری اسلامی /////سید علی خامنه ای در باب عدم پرسش از شخص نزدیک از نظر عقاید به ایشان به مجلس شورای اسلامی ! و احکام حکومتی مشابه ..
  بقول میرحسینمان تنها فرق این حکومت به اصطلاح اسلامی ! با سلطنت پادشاهان دوره های معاصر مورثی بودن حکومت بود و هست . گرچه این مهم نیز در حکمی انچنانی //// که کار بلدی خود را در کودتای پس از انتخابات 88 نشان داد اجرا و انجام می گردد تا تنها فرق این رجال عمامه به سر با محمد رضا شاه پهلوی ( مثلا) یا مطفرالدین شاه قاجار نیز برداشته شود
  اینجاست که باید به غیرت و همیت این ملت با تمدن آفرین گفت . و بر میرمان تاسف که بر چه امتی امید بسته بود . امتی شبه کوفی مبارک مان باد این همای اوج سعادت .

  » شورای جوانان فعال سیاسی و مدنی میرمان « میرسعید امانی

   
 22. با سلام جناب نوری زاد عزیز من نیز حدود یک هفته پیش در این باب مقاله ای نوشته ام که در وبلاگم هست منت گداشته مطالعه فرماید در صورت امکان و اگر نظر خود بگذارید بسیار بسیار مرا شرمنده کرده اید . با تشکر پیشاپیش .

   
 23. آقا ممنونم با این حرفت تأیید کردی خاتمی نقاط ضعف زیادی داره و نقاط قوت احمدی نژاد رو هم نداره و با تعریف آقا جور در نمیاد

   
 24. مطلب فوق بیشتر به داستان های تخیلی شبیه است تا تحلیل سیاسی !! زیرا مثل یک رومان خیالی توهمات نویسنده منتج به این نوشته شده و محصول واقعیات و اخبار صحیح نیست ، نویسنده در کل داستان خواسته رهبر را دقیقا مقابل امام خمینی قرار دهد و ایشان را از بین برنده میراث امام خمینی (ره) قلمداد کند ، پر واضح است تنها شخصی که همان خط اعتلای ایران اسلامی و عظمت جمهوری اسلامی را علی رغم خیانت های اصلاح طلبان پیگیری کرد کسی جز رهبر نیست و بقیه فقط لاف پیروی خط امام زدند و جیب ها آباد نمودند و این نه ادعای مردم دلداده رهبر بلکه اذعان دشمنان قسم خورده در خفا و علن نیز هست ، نویسنده داستان نویس خوبی است ولی قاضی خوبی نیست و معلوم نیست نوشته هایش برایند وجود چه مشکل روحی و یا جسمی در اوست . و شاید هم در این زمان فتنه خیز خط کش تشخیص حق از ناحق را گم کرده و با ملاکی غیر از ملاک مولایمان علی علیه السلام به جستجوی حق برخواسته است ، به امید پیروزی نور بر ظلمت

   
 25. محمد (اینجا دنیاست)

  بامداد 1392/1/31 اصفهان را لرزاند در حوالی دولت آباد چند روز قبل جنوب قبل تر شمال غربی و قبل قبل تر نمی دانم ولی این را میدانم که این زمین لرزه ها همه خشم خداست و این را میدانم که این زمین لرزه یک هشدار است از طرف خدا و بهتر بگویم این زمین لرزه که من در 15 کیلومتری محل سکونتمان حس کردم بسیار مرا به وحشت انداخت نیدانم خشم دیگر خدا کجا به انجامد در کدام شهر ولی میتوان گفت که تهران آماده باش که یک روزی زلزله به سراغت میاید و هرچه در توست نابود میکند اینها هشدار خداست برای رژیم و دولت و در آخر مردم خشم خدا نمیترسد از علی خامنه ای و دست نشاندهای آن و کاری به خوش آمدن یا نیامدن آنها ندارد همه این ها برای زیاد شدن دروغ دورویی گناه آگاهانه و هرچه میدانید و میدانیم http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=16432 این خبر را بخوانید. (اصفهان 16 گسل زلزله دارد ولی تهران 70 گسل خدا صبور است) به وقتش وارد عمل میشود.

  باتشکر

  ————————

  سلام دوست من
  هیچگاه برای کسی یا کسانی یا مردمی ویا ملتی بد مخواه. دوست خوب من، مطمئنا نتیجه ی دروغها ونفرت ها ودزدی ها وآدمکشی های ما به خود ما بازمی گردد. این یک سنت حتمی است. اما بیا من وتو سهمی درفراخوانی زلزله ونابودی مردمی که مستغرق این مفاسدند نداشته باشیم. درمیان این مردم، هستند بسیاری که درستکار ونازنین اند. برای احدی بدمخواهیم ونفرینش مکنیم. این برای تربیت روحی خودمان فایده دارد. مردمانی که کینه ها را دردل خود پاسداری می کنند، کمتربه بخشایش روی می برند.
  با احترام

  .

   
 26. با نظر نویسنده کاملا موافقم.
  خامنه ای بعد از انتخاب شدن به مقام رهبر ی، با توجه به افزايش اختيارات رهبر در بازنويسی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ (اصل ۱۱۰) برنامه های متعددی را به اجرا گذاشت که هرکدام تاثيرات جدی در ساختار سياسی کشور داشت. او به گسترش بیسابقه بيت رهبری، تضعيف موقعيت روحانيت سنتی و تقويت موقعيت سپاه در ساختار قدرت و اقتصاد، حذف و يا تضعيف رقبای سياسی ، کنترل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهای انتخاباتی (مجلس و دولت) و قبضه کردن اقتصاد ایران روی آورد و در طی دو دهه و به خصوص هشت سال گذشته موفق شد که برنامه های خود را عملی سازد.لیست زیر نمونه ایی از تصاحبات شرکت سهامی خامنه ای و سپاه است :
  – مخابرات ( ایرانسل و مبین نت و رایتل )
  – نفت و گاز و پتروشیمی
  -وزارت کشور
  -استانداریها-
  فرمانداریها و بخشداریها
  -فدراسیونهای ورزشی و حتی میدریت تیم های ورزشی
  -بانکها و موسسات مالی و اعتباری
  -فرودگاهها
  -بنادر
  -آموزش عالی و دانشگاهها و دانشگاه آزاد
  -مجلس
  -قوه قضائیه
  -وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی
  -صدا و سیما
  -وزارت ارشاد
  -وزارت نیرو
  -قرارگاه خاتم الانبیاء که همه پروژه های عمرانی دولت را بدون مناقصه تصاحب نموده
  -واردات و صادرات کالا از همه مرزهای کشور بدون پرداخت کمترین حقوق ، عوارض و مالیات
  -واردات و صادرات کالا به شکل قاچاق
  -تصاحب بودجه های کلان در قالب مسائل نظامی، دفاعی و امنیتی
  با این شرایط پدید آمده توسط شرکت سهامی خامنه ای و سپاه ، طبیعیه که هر رئیس جمهوری باید خودشو ملزم به اطاعت از اوامر رهبری ببینه تا لطمه ایی به تسلط سهامداران این شرکت سهامی بر اقتصاد و سیاست وارد نشه و آنرا تقویت و گسترش هم بده و مشایی با گذشته اطلاعاتی-سپاهی که داره بهترین گزینه برای احراز این پست است

   
 27. علی اکبر ابراهیمی

  مطمئنم آنقدر سواد و فهم و احساس مسوولیت به درد بخور دارید که بفهمید علی اکبر ابراهیمی را بر وی او ای, بی بی سی, جام جم و …. حقی است و علی اکبر ابراهیمی خواهان احقاق آن حقوق خویش است. قبل از هلاک شدن پشت میله های یو. ان. ایچ. سی. آر.

   
 28. این تحلیل یا:

  1. تلاشی برای نشان دادن این است که آلترناتیو واقعی اصلاح طلبان هستند و نه مشایی. منشا احتمالی تحلیل: اصلاح طلبان.

  2. تلاشی برای کاهش رای مشایی و از اهمیت انداختن او در انتخابات است. منشا احتمالی تحلیل: سپاه

  و محمد نوریزاد عزیز این گونه فریب می خورد!

   
 29. شايد تحليل ايشان در مورد اقاي مشايي درست نباشه ولي نظراتشون در مورد انتخابات (انتصابات) كاملا درسته
  انتخاباتي كه فقط براي مشروعيت بخشيدن به نظام ولايت فقيه برگزار ميشود و لاغير وگرنه كدوم رييس جمهور\رييس جمهوري كه نتونه وزيرشو برداره به نظر شما رييس جمهوره \رييس جمهوري كه نتونه تو مسائل مهمي مثل رابطه با امريكا نظر بده به نظر شما رييس جمهوره\رييس جمهوري كه تو مسئله هسته اي فقط بايد با نظر بيت اقا موافقت كنه به نظر شما رييس جمهوره\وقتي بيت كه اكنون تبديل شده به نهاد تصميم گيري در مورد مسئل اصلي كشور ,رييس جمهور جه نقشي ميتونه داشته باشه جز هما؟؟؟\تو كشوري كه سپاه تمام مسائل مهم (اقتصاد سياست فرهنك ورزش ووو) به انحصار خودش دراورده و هيج كس توان حرف زدن رو نداره جه انتخاباتي جه ريس جمهوري جه ؟؟؟ جه ؟؟؟
  بله دوستان اين معامله اي (قرارداد)كه بين سپاهيان و بيت بسته شده و اين انتخابات هم يكي از مفاد همين قرارداده و قرارداد فوقه كه كشورو ميجرخونه نه رييس جمهور \
  بنده با نظر اىشون مبتني بر شركت نكردن تو اين فستيوال موافقم بودم\ ولي با توجه به وقايع سال 88 وكانديدهاي مطرح شده طي اين جند روز ؟؟؟ نمدانم \ واقعا سر دو راهي مانده ام \اين امدن و نيامدنهاي اقاي خاتمي هم تصميم گيري رو سخت تر كرده \از طرفي با خودم ميگويم اگر هم فكران مصباح به اين بست هر جند نمايشي برسند وضعمان از اين هم بدتر خواهد شد \از طرفي اگر به اين فستيوال قدم گزارم و باز سناريوي 88 تكرار شود جه ؟
  برادر عزيز اقاي نوري زاد سايتهاي زيادي مانند سايت شما وجود داره كه مسائل كشورو تحليل ميكنه كه به نظر ميرسه سايت شما پربيننده تره اما جيزي كه تو تمام اين سايتها حتي تو سايت شما ديده نمشه (((راهكاره)))
  از شما و تمام كساني كه دلشون به اين سرزمين ميسوزه خواهش ميكنم راهكار بدن مثل نويسنده اين مطلب .اقاي نوري زاد با توجه به اينكه شما مدتي داخل بدنه اين نظام بوده ايد راهكارهاي شما بسيار مفيد خواهد بود.

   
 30. تو بازم /// خوردی؟؟؟

   
 31. سلام وممنون بابت این تحلیل بسیار خوب شما

   
 32. درود بر شما نوریزاد عزیز
  بنده هم از قرار گرفتن این مطلب به عنوان پست ( که به نوعی گزیده سردبیر است ) توسط شما حیرت کردم .

   
 33. کرامت وبزرگی حضرت زهرا امیدوارخدایم به حرمت همین اشکهایی که برمظلومیت علی ومصیبت زهرا ریخته میشود دردنیاوآخرت به عذابی دردناک دچارشی ان شالله عشق خامنه ای روحی فدا

   
 34. با سلام وشب بخیر
  با خودم فکر می کردم راستی چقدر ما مسلمانان در این سی سال پیچیده ومرموز شده ایم که از ریسمان سیاه وسفید می ترسیم آن صداقت ها کجا رفت؟ خدا عاقبت ما را ختم بخیر کند هدفمان چیست؟ اسلام که پیچیده نیست شیعه مذهب زلالی است ما پیرو چه ایینی هستیم آقای نوری زاد آیا همه اینها بزای حفظ نظام است؟

   
 35. هیچ گاه نمی توان احتمالاتی چون //// خامنه ای- مشائی را بطور کامل رد کرد… به هر حال احتمال احتمال است! و در عین حال نمی توان اختلافات احمدی نژاد با خامنه ای (مثلا در انتصاب وزیر اطلاعات و قهر چند روزه اش و غیره) را هم نادیده گرفت.

  به هر حال ما مردم عامی برای اثبات صحت و سقم این احتمالات لازم نیست زیاد صبر کنیم، حداکثر تا ۶۰ روز آینده نظر آقا از پرده برون خواهد افتاد و انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری به صورت یک حماسه ی تمام عیار سیاسی به وقوع خواهد پیوست!

   
 36. جناب نوری زاد با سلام
  کامنت ” قربان
  ۱۲:۱۲ بعد از ظهر / فروردین ۲۶, ۱۳۹۲

  این تحلیل به چندین دلیل اشتباهه و نویسنده آن بهتره بره سریالهای مارپل و پوآرو بنویسه:

  ۱-به قیافه و هوش این //// میخوره اهل برنامه ریزی و مدیریت باشه.” واجد توهین به همووطنان ترک است لطفا حذف یا اصلاح کنید

  ——————–

  سلام دوست من
  درست می فرمایید. غفلت من باعث این خطا شده است.
  پوزش ازهمه ی ترک زبانان. که خودم نیز ازآنانم.
  با احترام وسپاس

  .

   
 37. تحلیل بدی نیست . همه میدانیم که خامنه ای به اسلام ایرانی نزدیک تر است تا اسلام فقاهتی حوزه . ایشان بیشتر عمر خود را در جلسات شعر و شاعری گذرانده است تا جلسات بحث طلبگی . شایع است که با سه تار هم مانوس بوده اند . اسلام فقاهتی هم در این 35 سال امتحان خود را داده است .

   
 38. اصلا شبیه ادبیات نوری زاد نیست.

   
 39. سلام جناب نوری زاد و سلام بر شما جناب ساسان و جناب شهاب

  جناب شهاب فرموده اید ما مستعمره ی انگلیس حرومزاده هستیم ….. اول اینکه انگلیسیها حرامزاده نیستند اتفاقا آدمای با ادبی هم هستند … تنها مشکل انگلیسیها هوش زیادی انهاست زیادی باهوشند زیادی آینده نگر …

  جناب شهاب نظر جناب ساسان را ملاحظه کرده اید ؟؟!! وقتی ما به عنوان یک شهروند از سوی یک شهروند دیگر یک هموطن دیگر اینچنین بایستی سانسور شویم آنهم

  در فضای مجازی که ارث و میراث پدریمان نیست شما توقع از انگلیس دارید ؟؟؟؟؟؟ وقتی ما نه در دنیای واقعی حق

  اظهارنظر داریم نه در دنیای مجازی / شما جناب شهاب انتظار گلستان نداشته باشید ..

  اما شما جناب ساسان انتشار این مطلب چه ضرری داشت ؟؟؟؟؟
  به کجای این وب سایت لطمه خورد ؟؟

  و جناب شهاب // بزرگوار ما مستعمره ی

  انگلستان نیستیم بلکه ما مستعمره ی بی معرفتی خودمان هستیم .. خواهشا یقه ی دیگران رو ول کنید

  —————–

  سلام حسام گرامی
  تشکربخاطرنوشته ی کوتاه وچند جانبه ی شما
  باورکنید من اگرمطلبی را حذف می کنم صرفا بخاطراین است که: ” این” چراغ روشن بماند. همین.
  درعین حال که کلمات زشت را نیزحذف می کنم.
  وتوهین به عقاید مردم را.
  اما با همه ی وجود به نقد فهیمانه ی شمایان بها می دهم ودرانتشارآنها مجدانه فضا می پردازم.
  با احترام

  .

   
 40. بزرگترین جک، وبلاگنویسی تند و تیز شما از داخل خاک ایران است.

   
 41. اگر تحلیلتان هم درست نباشد، عقده گشایی خوبی بود. مطمئنم بعد از نوشتن این متن احساس درونی بهتری دارید

   
 42. این تحلیل بیشتر قصه بافی بود . مثل اینکه کنترل همه چیز و همه کس تو این دنیا دست خامنه ای است که این اتفاقات را به وجود بیاورد !!! مرد حسابی خود خدا با هزارتا پیامبرش نتونست انسانهای روی زمین رو کنترل کنه .تو این دنیای پیچیده و هزار مجهولی یک سری اتفاقات افتاده که همه مردم در آن اتفاقات سهیم بوده اند حالا شما برای خودت نشستی یک برداشت آبکی کردی و میگی یک نفر داره همه را بازی میده !!

   
 43. علی اکبر ابراهیمی

  ای حضرت محمد نوری زاد, ای رییس اپوزیسیون ایران, با سلام.
  لطفا شما نمایندگی های برجسته جنبش سبز ایران اندکی از حق و حقوق غصب شده اکبر را به اکبر برگردانید تا شاید خدا هم باورتان کرد, دلش برایتان سوخت و به دادتان رسید. آیا معامله بدی است؟ و یا شاید هم شما خودتان را مسخره کرده اید و از آن رو که دارد بهتان خوش میگذرد گمان کره اید که دارید خدا را دست می ندازید!؟
  احتمال دارد که اکبر در حوالی چهارم خرداد 92 از ایران برود. اما با توجه به اوضاع نامناسبی که ایران طی سالهای اخیر داشته, خیال اکبر از بابت ایران راحت نیست و این موضوع از شور و شوق زندگی اکبر و از جذابیت خارج در نظر اکبر کاسته است و چشم نداز عشق و حال, عیش و نوش و تفریح و خوشگذرانی هایی را که اکبر می توانست در خارج برای خودش متصور باشد به اخلال, ابهام, کدورت و غم و اندوه متراکم آلوده است.
  اگر دوست دارید که اکبر در ایران نپوسد و بقیه موهایش نیز به همین زودی و به همین سادگی سفید نشود لطفا کاری کنید که ظرف دو سه هفته پیش رو, کل ملت ایران از دو قطعنامه زیر مطلع شوند. یعنی در رسانه های برجسته ای که مصاحبه هایی اختصاصی با نوری زاد را منتشر می کنند و مقاله ای از اکبر را نه! منتشر فرمایید.
  در آنصورت اکبر خیالش از بابت ایران و ملت غیور و هوشمند ایران آسوده خواهد شد و رخت سیاه از تن به در کرده و رخت شادی و عشق و حال, عیش و نوش و تفریح و خوشگذرانی بر تن خواهد کرد.
  خدا همانگونه که اپوزیسیون ایران با اکبر رفتار کرده و می کند و خواهد کرد (معدل رفتار اپوزیسیون ایران با اکبر) با اپوزیسیون ایران رفتارکند.
  و اما دو قطعنامه مورد اشاره در این سند:

  اعلامیه اکبر
  ملت محترم و گرامی ایران, ای سروران اکبر,
  اطلاع داشته باشید که
  اکبر به همراه جهان اکبر خواهان تحریم و فشار جامع بر علیه ایران و همچنین خواهان حمله نظامی جامع به ایران شده است و دو مورد زیر هر یک به تنهایی می توانند تحریمها و تهدیدهای ضد ایرانی اکبر و جهان اکبر را بطور اتوماتیک رفع کنند.
  یک: بازداشت, بازجویی و مجازات دست کم پنج هزار نفر از عوامل ریز و درشت سرکوب سبزهای سال 2009 ایران و همچنین سرنگونی و انهدام رژیم حاکم بر ایران که مسوول آن سرکوبها بود.
  دو: رژیم امروزی حاکم بر ایران به نمایندگی از ایران متعهد به تامین نامحدود بودجه تاسیس ورک شاپ اکبر و اجرای طرحهایی که از ورک شاپ اکبر بیرون می آید بشود. بطوری که دیگر قدرت و پولی در ایران باقی نماند و ثروتهای ایرانی به اکبر و سازمان جهان اکبر تعلق یابد. بعبارت دیگر, رژیم استبدادی حاکم بر ایران باید در استخدام اکبر و در خدمت هدف “استثمار ایران برای اکبر و سازمان جهان اکبر” باشد.

  …………………………………………………………………………………………..

  سازمان ملل در قبال اکبر مسوول است
  با توجه به اینکه اکبر و پویش و جنبش سبز ایران در سال 2009 “اصلاحات” را خواسته بودند و لزومی برای سرکوب ایشان وجود نداشت و سرکوب شدن و آسیب و خسارت دیدن حق ایشان نبود, وضعیت زندگی اکبر باید به حالت عادی وضع زندگی اکبر برسد.ایران در اینمورد مسوول است
  و اکبر از مراجع رسمی دولت و حاکمیت سیاسی ایران و از قوه قضائیه ایران و از نیروهای مسلح ایران نیز در اینمورد کمک خواسته اما جواب منفی گرفته است.
  بدین ترتیب,
  سازمان ملل در اینمورد مسوول است
  و خودش باید بجای ایران حق اکبر را به اکبر برگرداند و اگر نمی تواند خودش بجای ایران حق اکبر را به اکبر برگرداند موظف است که ایران را تحت فشار جامع و از جمله فشار اقتصادی قرار دهد و به ایران حمله جامع نظامی کند
  تا شاید سازمان ملل از جنگ با ایران به اندازه کافی برای خود و کشورهای دهه اول قرن بیست و یکمی خودش غرامت جنگی بدست آورد و پس از آن چیزی از حق و حقوق ایرانی اکبر برای خود اکبر باقی ماند و با نام غرامت جنگی رسما به خود اکبر واگذاشته شد و ورک شاپ اکبر تاسیس گردید. که ورک شاپ اکبر اگر بر روی آوار ایران هم تاسیس شود بهتر از آن است که هرگز تاسیس نشود و مردم جهان و آیندگان از خدمات و فواید آن محروم بمانند.
  دلیل دیگر فشار اکبر بر سازمان ملل برای مجازات نظامی و امنیتی ایران آن است که اکبر قبل از ایران, قلهک نشینان, معدل جامعه هنری ایران معاصر, معدل جامعه فرهنگی ایران معاصر, معدل جامعه سیاسی ایران معاصر, معدل جامعه سرمایه داری ایران معاصر, معدل جامعه نسبتا فقیران ایران معاصر و خلاصه, معدل معدلهای ایرانی و معدل ایرانیان معاصر, نابودی و مرگ را تجربه نکند.
  در غیر اینصورت, سازمان ملل خود قبل از ایران مسوول مرگ اکبر خواهد بود و باید به همه مردم جهان و آیندگان در مورد محروم شدنشان از “نبوغ و ایده های باالقوه علی اکبر ابراهیمی جهان اکبر قبل از خنگ شدن اکبر در جریان سرکوبهای سال 2009 و از آن سال به بعد ایران” و در مورد مرگ و پایان زندگی اکبر در اثر ضعف ناشی از فرسایش و حمله های غیر مسوولانه سازمان ملل, پاسخگو باشد.

  به قلم علی اکبر ابراهیمی
  امضا: صلیب سرخ واحد جامعه بین الملل

  ————————–

  سلام جناب ابراهیمی
  من شخصا ازمطالب شما چیزی متوجه نمی شوم. یک چندباری هم ناگزیرمطالب شما را تایید کرده ام بدون اینکه ازنوشته ی شما چیزی فهمیده باشم. این اکبر اکبری که درنوشته ی شماست آیا خلاصه شده ی اسمتان علی اکبراست؟ یا اشاره به آقای هاشمی رفسنجانی؟ می شود دراندازه ی سواد ما بنویسید؟
  سپاس

  .

   
 44. این تحلیل اصلا علمی نیست ، ولی در مجموع با تجربیات سیاست ورزی غریزی و روزمره ایرانی انطباق دارد . سیاست ورزی که کلید واژه های آن عبارتند از فریب و دروغ بی پایان ، بلاهت گسترده و دامنه دار ، چپاول بیرحمانه نسل حاضر وآینده، ظلم و جهل وخرافه ریشه دار و دهها رذیلت دیگر . متاسفانه همه ما به شکل غم انگیزی ایرانی هستیم
  من با این تحلیل موافقم که اکثر معرکه گیریهای فعلی برای زمینه سازی انتقال آسان قدرت به آقازاده محترم، طراحی و اجرا می شود . زیرا قطعا وی در موقعیتی نیست که بتواند با دایناسورهای باقی مانده از میراث دهه شصت پنجه در پنجه شده وانها را رام ویا حذف نماید. لذا خنثی کردن تمام مدعیان آینده و آوردن افراد درج سه نظیر محمود و اسفندیار ضروری است.

   
 45. ذکر مصیبت ماوقع را خواندم. لطفا یکنفر راه حل ارائه بدهد! همه می دانند مشکلات از چیست. فرض کنید خود رژیم اعلام کند که فقط 5 میلیون نفر رای داده اند…آیا پس از آن اتفاقی می افتد؟ اینها که خدای پررویی هستند. چه رای بدهیم و چه ندهیم چیزی عوض نمی شود. مساله این نیست. راه حل اساسی ارائه کنید.

   
 46. سلام
  اینها که نوشتهاید در خواب نازل شده یا در جای خلوت دیگری؟

   
 47. آقای نوریزاد سلام
  در تمام عمرم غیر از این اواخر هیچ موقع از خدا تقاضای عمر زیاد نطلبیدم . ولی الان به شما بگویم که قصد مردن ندارم !!!
  چند ماه پیش که اطلاعات من را خواسته بود و بعد از کلی تهدید و تعهد گرفتن نسبت به اینکه در مورد رهبر و خانواده او و همچنین سران قوا و حتی نماینده مجلس . .. ببخشید مجلس نشینان نیز حق اظهار نظر ندارم و صریح گفتند که برای ما کاری ندارد که در یک تصادف و یا یک صحنه درگیری شما کشته شوید و آب هم از آب تکان نخواهد خورد .
  لذا هینجا بگویم اینجانب محمد علی محمدیان با بیش از 94 ماه حضور در جبهه و همینطور باصطلاح 35 % جانبازی بنیاد و 58% جانبازی نیروهای مسلح و بازنشسته سپاه یغماگران انقلاب ! متاسفانه عضو این نهاد بودم و متاسفم که بجگویم که فکر میکردم اگر سپاه نباشد کشور هم نیست ولی اکنون میگویم اگر خواهان ایرانی آباد هستیم باید سپاه نابود و پودر شود . هنمچنین عضو باصطلاح خانواده شهید ( برادر متوفی ) بهیچ وجه قصد تصادف و مردن ندارم
  لطفا این را گوشه ای از آرشیوتان نگه دارید
  متشکر

   
 48. مردم فریب می خورند و به دنبال خرده ای آب و نان با رها و بارها فریب خواهند خورد
  رو شنفکران در خفا روشنفکری خواهند کرد و خواهند ترسید که نم پس دهند
  سیاست مداران منتظرند تا دلیرانی را صید وبه میدان بفرستند تا شاید با فشاری بر رقیبشان به هدف دست یابند
  از جان گذشتگان در زندانهای مخوف گرگ ها نه، لاشخوران اسیر می شوند وزجر کش خواهند شد
  مادرانی داغدار خواهند شد
  به نام حقوق بشر صداهایی به هوا خواهد رفت
  خاتمی ها خواهند ترسید نم پس دهند تا مبادا خیمه ولایت متزلزل شود
  سکوت ووحشت همه جا را فرا خواهد گرفت
  در میان بهت همگان آنچه که به نظر رهبر نزدیکتر است خوانده خواهد شد
  فشارها ی اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و…. بیشتر خواهد شد
  و…..و….و…..

  و امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا می توان تصور کرد که تمام موارد بالا هرگز اتفاق نیفتد

  اگر متحد باشیم واگر برای یک بار هم که شده بشود کلام تمام ایرانیان را یکی کرد
  تا از این مصیبت دهشت آور رهایی یابیم ////
  اجابت این آرزویم را جز از طریق انتخاب راه، آگاهانه و نه مقلدانه میسر نمی بینم
  نوری زاد ها را باید کلامشان را به دور افتاده ترین نقاط ایران برسانیم
  بسیاری از ملت هنوز درگیر نانشان هستند
  چه کنیم ؟آه خدای بزرگ!
  حرکتی عظیم //// فرار را بر قرار ترجیح خواهد داد
  اگر دست از فروش رأی خود//// برداریم و مخالفت خود را متحدانه ابراز کنیم

   
 49. تعجب میکنم از آقای دکتر نوریزاد به خاطر انتشار این مطلب به عنوان یک پست در این وبسایت!. شاید اگر در حد یک نظر در زیر مطالب، منتشر میشد جای تعجب نداشت. بر خلاف نظر نویسنده ی مطلب فوق که میفرمایند “نمیخواهم دایی جان ناپلئونی ببینم” اما من فکر میکنم این مطالب یا کاملا ساخته ی یک ذهن متوهم است و یاهدف و غرضی پشت این نوشته است. آخر چگونه میتوان قبول کرد که مشایی “مهره ی پنهان” آقای خامنه ای باشد؟ بیایید فرض کنیم آقای مشایی به هر دلیلی در این انتخابات پیروز شوند. آیا این اتفاق در دید عامه مردم به معنی موفقیت یک جریان آشکار مخالف رهبری نیست؟ آیا این اتفاق به مانند زدن تیر خلاص به همین هیمنه ی باقی مانده از شخص رهبر در بین عوام نخواهد بود؟ احمدی نژاد که با حمایت کامل رهبری به منصب ریاست جمهوری رسید، این گونه دست منعم خود را گاز گرفت و رودر رو به انتقاد پرداخت، پس وای به روزی که فرزند نا مشروع جریان انحرافی! یعنی مشایی به قدرت برسد!

  آقای نویسنده در جایی میفرمایند:

  “واما ویزگیهای رحیم مشایی:
  مثل تمام خطاکاران اطراف خامنه ای در پرونده های فساد مالی گسترده ای دست دارد که آخریش دست داشتن در اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی . در کردستان ، در شهرداری و در زمان ریاست سازمان گردشگری ، همه و همه دست داشته است ، مضافا بر اینکه پرونده اخلاقی نیز در صدا و سیما داشته است .”
  من میگویم با فرض درست بودن مطالب فوق، گرچه منبعی برای درستی آن ذکر نکرده اید و صرفا صرفا به حرف و حدیث های کوچه بازاری اشاره فرموده اید، آیا آقای خامنه ای اجازه میدهد چنین شخص فاسدی ریاست جمهور کشورش را عهده دار شود؟ که اگر شود همین آبروی نیم بند نظام به ظاهر مخالف صهیونیسم و سلطه آمریکا نیز فرو خواهد ریخت.
  در پایان اگر من هم دایی جان ناپلئونی به این نوشته نگاه کنم: رد پایی از اصولگرایان در این نوشته پیداست، “که ای مردم ای عوام، اگر میخوهید حال آقای خامنه ای را بگیرید، به نامزد پنهان در آستین ایشان که همانا آقای مشایی فاسد است رای ندهید. به ما رای بدهید که ما اصولا اصول گراییم!!!!!!””
  جناب دکتر نوریزاد، از شما عاجزانه تقاضا دارم از انتشار مطالب توهم گونه که بر مبنای حرف های بدون منبع نوشته شده اند، حداقل در سطح پست در این وبسایت خودداری کنند. به عقیده من، انتشار این نوع مطالب، کاملا با روح فعالیت های شما که همانا گسترش آگاهی و فرهنگ راستی و راستگویی است در تضاد کامل است.
  با تشکر
  ساسان

  —————–

  سلام ساسان گرامی
  اجازه بدهیم مطالبی ازاین دست که تند وتیز وبرگرفته ازذهنی چند وجهی است اجازه ی انتشاریابد. انتشاریک چنین مطلبی دریک سایت شخصی با بردی محدود بسیارمطلوبتراز حذف یا ندیده گرفته شدن آن است. احتمال محوری این مطلب، گزینه ای است درکنارسایرگزینه ها. درهمین حد قبولش فرمایید.
  سپاس

  .

   
 50. سلام استاد نوری زاد
  این مقاله یا این نوشته را بسیارمالیخولیایی یافتم. یعنی مطلبی است که ازیک ذهن معیوب بیرون زده. اما ازشما بخاطراین که آن را درسایت خود قرار داده اید تشکرمی کنم. شاید با خواندن این مطلب عده ای به عقل گرایش بیشتری پیدا کنند.
  دوستت داریم نوری زاد عزیز

   
 51. بازی بابهار
  اخیراًدررسانه هازیادصحبت ازانتخابات آتی ریاست جمهوری درایران وشعارهای سربسته آمدن بهار(؟؟)می شودکه معلوم نیست اشاره به کدام بهاردارد . بهارعربی که این روزهامی بینیم به خزان نشسته است ، نوعی کودتا دربهار ، یاکودتای جدیدانتخاباتی ، یاشایدهم اقدامات دیگری که برای دانستن آنهابایدمنتظرآینده بود .
  امایک چیزرافراموش نکنیم . صاحب این قلم درگذشته یکباردیگرنیزمتذکراین مطلب شده بودکه آنچه امروزتوسط رسانه های مخالف وموافق به دعوای خامنه ای واحمدی نژادتعبیرمی شودـ و گویی دولتیهانیزازآن بدشان نمی آید ـ جزیک ترفندرذیلانه برای ادامه وضع موجودبه هرقیمت ووسیله نیست، یعنی درواقع دنباله همان سیاست حفظ وبقای رژیم به هرقیمت وهرحیله.
  به عبارت دیگرمی خواهم بگویم این یک دعوای زرگری است که رژیم ازمدتی پیش که کارد اقتصادبه استخوان مردم رسیدشروع کرده ومتعاقب آن اپوزیسیون آبکی خارجی وهم پیمانان داخلی آنان ـ کسانی که دستی ازدوربرآتش دارند وبنابرهمان مثل معروف دورگودنشسته ومی گویندلنگش کن ـ کاملاًآنراجدی گرفته ونمایش رادامه می دهند ، دراین بین باکمال تأسف برخی روشن اندیشان مخالف داخلی وخارجی هم فریب آنرا خورده و به ترکستان می روند. رژیم درنهایت بااین ترفندوآب به آسیاب اختلاف ریختن گروههای فوق رابه اصطلاح سرکار گذاشته وبدینوسیله توجه راازشرایط کمرشکن موجود درجمهوری اسلامی به جانب دیگروموضوعات فرعی وحاشیه ای جلب می نماید . شرایطی که نیازبه باز گویی نداردوهمگان بدان واقف هستیم .
  ازآن گذشته بنده درهمان نوشته قبلی یادآوری نموده بودم که احمدی نژادوتیمش که این شعارها و مخالف خوانیهاراسرمی دهدکی هستند که درمقابل /// خدایان نفت ودلاروانرژی هسته ای ، باآن نمایشهای انتخاباتی واحکام حکومتیش قدعلم کنندومثلاًحرفی برعلیه اوبزنندیاکاری انجام دهند؟//// مرحوم داریوش فروهرراکه یک هزارم احمدی نژادهم احتمال خطرازجانبش نمی رفت باآن سبعیت ترور کردند؟ بااین وصف چه نیازی داردشاهدگربه رقصانیهای امثال احمدی نژاد.مشایی وغیرآنان باشد؟کسانی که به قول دوستان ازلجنهای ته جوی پیداشده اندورئیس ونایب رئیس پوشالی منتخب خودخامنه ای بوده اند.
  علاوه برآن تجربه سالیان گذشته ووقایع پیشین به ماثابت نموده که پایوران رژیم چون احمدی نژادومشایی ولاریجانیهاو…سراپایک کرباسندوآبشخورشان ازیک جاست . شیره مالیدن ـ به تصور خودشان ـ برسرمردم وحفظ پایه های دیکتاتوری برساخته نفت واسلحه ودلار ازخارج تقویت شده به هرقیمت . حال چطورمی شودکه گاهی به چنین ترفندهامتوسل می شوندآن داستان دیگریست . دریک کلام هروقت رژیم به تنگنای شدید ، مثلاًازنوع اقتصادیش که امروزه گریبانگیراوست ، وبه دنبال آن با تهدیدقیام توده هامواجه می شود، دست به یک سری ابتکار وترفندهایی ـ ازنوع اختلاف داشتن پایوران رژیم ـ می زند تاآب رفته رابه جوی بازگرداند/////
  فروردین 92 دکترع. خانجان

   
 52. این یه تحلیل بود ومن به نویسندش احترام میزارم ولی به نظر من این یک جنگ قدرت هست که هرکس میخواهد سهم بیشتری بردارد

   
 53. درود.تحليل جالبي بود.خيلي طولاني ولي ميشه گفت تقريبن دقيق.ولي اگه مشائي ردصلاحيت بشه تمامي اين تحليل ها نادرست بوده.

   
 54. این تحلیل به چندین دلیل اشتباهه و نویسنده آن بهتره بره سریالهای مارپل و پوآرو بنویسه:

  1-به قیافه و هوش این //// میخوره اهل برنامه ریزی و مدیریت باشه.برای دیدن هوش و مدیریت و برنامه ریزی نگاهی به برنامه های داخلی و بین المللی امیر قطر بندازید و درآمد 95 هزار دلاری سال 2012 مردمش که تقریبا 2 برابر درآمد سوئیس و نزدیک به 3 برابر اکثر کشورهای پیشرفته هست گواه این هوش مدیریتی و همچنین سیاسی هست

  2-لابد ساخت سلاح اتمی هم به رضایت اسرائیل انجام میشه و جمهوری اسلامی اتمی مورد پسند اسرائیله و این نشست ها بازیه و حزب الشیطان هم در لبنان برای مواقع اضطراری سیاسی به نفع اسرائیل جنگی به راه میندازه

  3-مطمئن باشید مردم در انتخابات شرکت نمی کنند حتی اگه امام زمان هم بیاد بگه شرکت کنید.شما نگاهی به انتخابات کم رنگ مردم در مجلس بیندازید.

  4-اگه مردم در انتخابات قبلی شرکت کردند به دلیل التهابات و خرابکاری های عظیم احمدی نژاد و سابقه خوب میر حسین بوده و نه علاقه به رهبری و نظام.

  5- مشکلات مردم اقتصادی آقای تحلیگر نه سیاسی.این تحلیل ها از نگاه شما که سیاسی به اتفاقات نگاه می کنید این شکل مضحک به خودش میگیره.کیه که ندونه که رئیس دولت مشایی بوده نه احمدی نژاد و این فاجعه های اقتصادی که به بار اومده نتیجه این جن زده است بعد اونوقت مردم میان به این جن زده رای میدن که فاجعه های اقتصادی بزرگتر به بار بیاره

  6- ////.در این قرن 21 جلوی دوربین های تلویزیونی شاعران چاپلوس و مزدبگیر رو میارن و در منقبت این بی بته و وصل کردنش به بیت پیامبر شعر میگن .حالا ببین اون پشت چه خبره.

  7- اگه میخواست احمدی نژاد رای بیاره نمی گفت نظرش به احمدی نژاد نزدیکتره می گفت نظرش به میرحسین نزدیکتره.پس حوادث 88 هم برنامه ریزی این ترک بوده.و این همه باج دادن به شرق و غرب عالم و گیر کردن در دهها بحران نتیجه برنامه ریزی رهبریه.
  8-…..شما ادامه بدید در رد نظر این تحلیل نویس پوآرویی

   
 55. ولی اگه همه به خاتمی رای بدیم ، باز خامنه ای//////

   
 56. بشدت معتقدم که مشایی مورد تایید بیت رهبری است و آقای خامنه ای ازایشان به لحاظ ویژگی های شخصیتی که دارد برای گرم کردن تنور انتخابات و ادای اینکه ما در کشورمان طیف های مختلف سیاسی داریم استفاده می کند. مروری به عملکرد مشایی و سخنانش نشان می دهد که همه سیاست های اقای خامنه ای را طی هشت سال گذشته مو به مو اجرا کرده است.

   
 57. با سلام

  صدها سال پیش رند شیراز فرمودند:

  ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود/تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

  و نیز:

  ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست/نان حلال(؟!) شیخ ز آب حرام ما

  مادامیکه عوام در اکثریت اند، عوامفریبی نیز وجود دارد و کارساز خواهد بود. لذا برای بیرون آمدن از چاه ویلی

  که بیش از سه دهه است که همچنان در حال فرو رفتن به اعماق بی پایان آن هستیم، هیچ راه و چاره ای جز

  نیل به دانش و آگاهی و تلاش مستمر و جدی در جهت آگاهی بخشی وجود ندارد.

   
 58. جناب نوریزاد، ما که بحمدلله مرتدیم و از این فرقه ضاله دست شستیم، شما بفرمایید این مسلمینی که زیر سایه ///// سینه زنی‌ میکنند کی‌ میخواهند بفهمند که ۱۴۰۰ سال است که برای حکومت، این کوتاه آستینان این چنین بازی‌شان داده اند؟

   
 59. سلام جناب نوری زاد و حاضرین

  نظر نویسنده ی محترم کاملا منطبق بر واقعیات است … متاسفانه این مطلبو این حقیر هم چند ماه پیش به دوستان گفتم که مشایی ریس بعدی است .. احمدی نژاد حرف مفت نمی زند .. احمدی و خامنه ای کاملا با هم یکی هستند ..اگر چه با هم اختلافاتی دارند اما قلق همدیگرو خوب بلدند ..

  خامنه ای در مشهد احمدی را تایید کرد که بله من هم یک رای دارم .. دوم اینکه ریس بعدی با نقاط قوتش از دولت قبلی بیشتر باشد .. اتفاقا این رو خاتمی هم خوب فهمیده که تصمیم اومدن نداره

   
 60. تحلیل کاملا درستی است و شک ندارم که همین اتفاقات پیش بینی شده با درصدی بالا و پایین رخ می دهد. بیچاره ملتی که عوام است و عوام فریبی ها را تشخیص نمی دهد. انتخابات 76 و 88 درستی این مقاله را اثبات می کند و آن حضور بی سابقه مردم پس از 27 سال از انقلاب 57 در نمایش ترتیب داده شده توسط خامنه ای تنها اثرش بهره برداری سیاسی ایشان بود برای بقای حاکمیت جهل و جور .و اینبار نیز با تایید مشایی در آخرین لحظات به سناریوی خود جامه عمل می پوشاند.همه این مواضع و سخنانی که در تریبون های نماز جمعه ها و مجلس و حوزه ها و …. علیه مشایی گرفته شده و گفته می شود زمینه چینی برای ایجاد تفکر تقابل مشایی با خامنه ای بین ملت است تا دوباره برای “نه بزرگ” گفتن به خامنه ای مردم به سمت صندوقها هجوم بیاورند و حماسه سیاسی مورد نظر خامنه ای را بوجود آورند. کیست که نداند و یا نفهمیده باشد که 2 خرداد 76 رای به خاتمی معنای واقعیش عدم رای به خامنه ای بود؟ و یا حضور انبوه ملت در خرداد 88 هم برای نشان دادن عدم کفایت ایشان بود؟ لیکن تمام بهره برداریش را ایشان کرد. /// کیست که نداند بکار بردن کلمه “نظام” یعنی شخص خامنه ای؟ بنابراین بهترین کاری که باید کرد آگاهی دادن به مردم است ///

   
 61. جناب محمد علی محمدیان
  با سلام
  اینجانب همیشه در سایت آقای نوری زاد با تیتر “نظر دهندگان عزیز” شروع میکنم. اما برای اولین بار بیشتر مقولات در نوشته شما همان است که اینجانب میاندیشم ولی قلم شما را نداشتم و ندارم که مانند شما تحلیل کنم. لذا تیتر نوشتار امروز خود را بنام جناب محمد علی محمدیان زدم.
  زمانیکه در تلویزیون چهره آقای خامنه ائی را هنگامیکه آقای رفسنجانی ( که فکر میکرد و میکند که خیلی زرنگ است) آن نقل قول معروف را کرد و سایرین شرکت کننده هم (نظر من بر این است که از سر هوای نفس و هیجان) تائید کردند را تماشا میکردم، در جمع خانواده ام گفتم که “””همانگونه که زن و بچه مائو را در چین بعداز مردنش به زندان انداختند ما هم باید با خانواده امام خداحافظی کنیم و فقط ایشان (آن موقع منظورم آقای خامنه ائی و هاشمی بود) از نام امام برای ایجادحکومتی جدید استفاده خواهند نمود”””،

  یادم هست که پدر خدا بیامرزم به تندی با من برخورد نمود و گفت توبه کن دیگه از این حرفها نزن. – به قول شما نقبی بزنم، یادم نیست چه مدت از این شوی تلویزیونی گذشته بود که فردی برایمان بگو مگوی همسر جناب رجائی و همسر آقای هاشمی در فرودگاه مهر آباد برایمان تعریف کرد. داستان بدین قرار بود که همسر رفسنجانی مسافر خارج بود یا از خارج بر میگشت (کدامش یادم نیست) و همسر آقای رجائی هم مسافر یکی از شهرهای داخل کشور بود. همسر آقای رجائی به تشریفات گرفته شده برای همسر رفسنجانی به او تذکر میدهد ولی همسر رفسنجانی به جای اصلاح وضعیت تشریفات گرفته شده در جواب میگوید “””” مردم ما را میپرستند “””” که همسر جناب رجائی میگوید {{پرستیدن فقط برای خداست یا جمله ائی شبیه این}} – اگر دسترسی به همسر جناب رجائی دارید میتوانید از او بپرسید – .

  جناب محمد علی محمدیان، شما بهتر از من میدانید که ما ایرانیها بیش از صد سال است که با لغت آزادی آشنائی داریم ولی اگر همین امروز در شهر تهران (نمیگویم به روستا یا شهرستان بروید) از شهروند تهرانی (با سواد ، بی سواد، متفکر، پزشک، استاد دانشگاه، فیلم نویس وووو) بپرسید مفهوم یک کشور ازاد چیست به نظر اینجانب جملاتی از این دست ” وضعیت اقتصاد خوب باشد، گرانی نباشد، به اداره جات برویم کارمان را زود انجام دهند، و وووو…..و نهایتا یک نفر باشد حکومت کند ولی خوب باشد. ” را به شما پاسخ خواهند داد. کمتر فردی را خواهید یافت که بداند که کشور دارای سیستم آزاد چه نوع کشوری است. آن دسته قلیل هم که بتوانند پاسخکی دهند افرادی هستند که به کشورهای غربی یا مشابه سفر کرده اند و عین طوطی ژاپن و فرانسه و انگلیس را مثال میزنند.

  عزیز برادر، من در یکی از نوشته های قبلی خود در همین سایت جناب نوری زاد عرض کردم،ما ایرانیها سه فاکتور دین و ملی گرائی وفرهنگ غربی را با هم در حکومت و فرهنگمان میخواهیم. اما نمی خواهیم قبول کنیم که دین هیچ سنخیتی و تجانسی با ملی گرائی و فرهنگ غربی ندارد. یا باید دین را به تنهائی انتخاب کنیم یا ملی گرائی + فرهنگ غربی یا یکی از این دو را انتخاب کنیم. حکومت سلطنتی وابسته به اجنبی پهلویها خواهان از ریشه زدن دین مردم بودندکه توسط مردم ساقط شدند، اما حکومت ولایت مطلقه فقیه (که از بطن مردم است و دست نشانده مردم ایران است و نه اجنبی ) با علم بر اینکه مردم سه فاکتور دین + ملی گرائی + فرهنگ غربی را با هم میخواهند ، ولی دین خواهی در مردم به دو فاکتور دیگر میچربد و همچنین حکومت قشری (قشر آخوند) میباشد، برعکس حکومت سلطنتی دست نشانده پهلویها دین را پایه قرار داده و بنا بر مقتضیات زمان از دو فاکتور دیگر فقط برای ادامه حکومتش استفاده میکند.

  میخواهم بگویم که اگر حکومت ولایت مطلقه فقیه این اجازه را به خود میدهد که با سر نوشت سیاسی و اجتماعی و دینی و اقتصادی و فرهنگی75000000انسان این چنین بازی کند که یک روز عکس در ماه ببیند و یک روز مرجعیت را ازکسی بگیرد و یک روز قتلهای زنجیره ائی راه بیندازد و یک روز رای اری یا نه بگیرد و یک روز رئیس جمهور بنی صدر در دامن آقای خمینی بزرگ شده باشد (گفته خود ایشان است) و یک روز او رااز کشور فراری دهند و یک روز آقای رجائی (بدون هیچ تجربه مملکت داری) رئیس جمهورش شود و یک روز آقای خامنه ائی ولی مطلقه فقیهش شود و یک روز فرد معلوم الحالی بنام احمدی نژاد نظرش به اینجانب (آقای خامنه ائی) از نظر رفیق 52 ساله به او نزدیکتر شود و یک روز آقای محمد خاتمی (سیاست باز نه سیاسی کار) رئیس شود و یک روز میر حسین موسوی و یک روز یک روز و و و یک روزهای دیگر، هیچ بعید نیست با تفکر ” حفظ نظام از اوجب واجبات است” امروز رحیم مشائی به ریاست جمهوری منتصب شود.

  لذا من فکر میکنم که ما ایرانیها تا تکلیف خود را با اینکه چه میخواهیم (دین یا دو فاکتور دیگر) روشن نکنیم این بار هم در نمایش انتخابات شرکت میکنیم و باز هم برنده حکومت کردن رژیم مطلقه ولایت فقیه بر مردم خواهد بود و بازنده حکومت برآمده مردم و برای مردم یعنی بازنده اصلی ملت خواهد بود. من فکر میکنم که آقای خامنه ائی یک تاجر یا به قول فرنگیها یک بیزنسمن است که در معاملاتش با تفکر اینکه “هدف وسیله را توجیه میکند”(منظورم این نیست که ایشان کمونیست است، حتی معتقدم که ایشان دین اسلام و مذهب شیعه را خوب میشناسد)، از هر وسیله ائی برای ماندن در قدرت و باالطبع داشتن زر و سیم استفاده میکند (دین و مذهبش هم این اجازه را به او میدهد) و طرف دیگرش ملتی هستند با خصوصیاتی که در بالا گفتم.
  نه، آقای خامنه ائی تاجر با هوش و زرنگی نیست بلکه طرف دیگر معامله یعنی ملت ایران معامله گرهای نا بلدی میباشند.
  به امید روزی که عقل و خرد و اندیشه در همه ایرانیان به حد اعلا برسد
  مهدی

   
 62. به غیر از این که فوق العاده بی‌ ادبانه و بدون نزاکت بود این متن کلا یه مشت خزعبلات بود که هر از گاهی‌ در تاکسی هم این حرفا شنیده می‌شه جدی آقای نوری زاد این چیزا چی‌ که شما اینجا باز نشر میدید متاسفم شما یک روز با شجاعت کاری شروع کردید با نامه نگاری به رهبری ولی‌ در ادامه راه اسیر حاشیه‌ها شدید و با زیاده روی راه درست گم کردید

   
 63. ومکرو ومکرالله و الله وخیرالماکرین
  انها مکر کردند خدا هم مکر کرد و خدا بهترین مکاران است

  و

  من که مغزم داره سوت میکشه البته اگه ,پهن یا گچ توش نباشه

  و

  گر بر فلکم دست بدی چون یزدان …………….. برداشتمی من این فلک را ز میان
  از نو فلکی دگر چنان ساختمی …………….. کازاده بکام دل رسیدی آسان …

   
 64. سلام بر نویسنده این متن و جناب نوریزاد
  آقا این لنگ که انداختیم جلوی پای نویسنده با اطلاعات و تحلیلگر
  آفرین
  آورین
  دست و جیغ و هورا…

   
 65. این تحلیل، تحلیلی جامع بود ولی فکر کردید که کشفیات عجیبی کرده اید؟ بنده با سی و شش سال سن هرچند آدم سیاسی نبوده ام ولی همه گفتار شما را بدون اطلاع از اتفاقات می دانستم و می دانم. کاری ندارم چه کسی می آید و کاندیدا می شود ، فقط می دانم که عوام ، عوامند…. فریب برای عوام است و بس… راستی می دانستین که همه این اتفاقات و جریانات از طرف انگلیسیهای حرام زاده رخ می دهند و پیش می روند؟ یا شما هم انکار می کنید؟!… ایران سالهاست مستعمره بریتانیای کبیر است….. ما بیچاره ها همچون رعیتان گرسنه فقط بازی می خوریم و درد می کشیم و …. بهتر است ملتی که نمب داند چه می کند در همان گل بماند و لاغیر….

   
 66. NA dost Aziz In Tor Ke Neveshteid Nist

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

83 queries in 2007 seconds.