سر تیتر خبرها
رهبر چشم به راه شماست، داخل شوید!

رهبر چشم به راه شماست، داخل شوید!

معروفست: وقتی نادرشاه بر پسرش رضا قلی میرزا خشم گرفت و به وی گفت: “می دهم فردا صبح چشمانت را از کاسه بیرون بکشند” تا خود صبح نخوابید. قدم می زد و دست هایش را بهم می مالید و آه می کشید. اما چاره ای نبود. حرفی زده بود و “باید” پیِ انجام آن را می گرفت. چرا که اگر از کورکردن پسرش منصرف می شد، سخنش سستی می گرفت. همان فردا هیمنه اش فرو می ریخت و سرداران مرموزش زمزمه درمی پیچاندند: فرمان نادر باد هواست. نادر وقتی اراده ی کاری داشت، انجامش می داد. اکنون که گفته بود: می دهم فردا صبح چشمانت را از کاسه بیرون بکشند، باید آن چشمان پرعاطفه را بیرون می کشید.

حالا ماجرا چه بود؟ رضاقلیِ جوان و نایب السلطنه، پیش روی سرداران به پدر گستاخی کرده بود و پدر تاب فروخوردن آن گستاخی نداشت.

صبح فردا فرمان نادر به اجرا درآمد. خواجگان آمدند و در حضور سرداران، چشمان رضا قلی را از کاسه درآوردند. وقتی کار انجام گرفت و رضاقلی را کشان کشان بیرون بردند، نادر همانجا نعره ای کشید و تف به صورت سرداران خود انداخت و بر سرشان غرید: بی شرف ها، من دیشب تا خود صبح نخوابیدم تا مگر یکی از شماها بیاید و وساطت کند که من چشم این پسر را بیرون نکشم. چرا نیامدید؟ چرا نیامدید؟ چرا نیامدید؟ شماها که می دانستید نادر است و یک رضا قلی. بی حیاها گرفتید و خوابیدید و فکر فردای ایران را نکردید؟

البته سرداران بخاطر خصومتی که با نادر و رضا قلی داشتند پیشقدم نشدند. سوز نادر نیز فایده نداشت. بعد از این حادثه عمر زیادی نکرد. نوشته اند: تا همان شبی که توسط یکی ازسرداران خود در چادرش سلاخی شد، ضجه می زد و از خواب می جهید و نام رضا قلی را صدا می زد.

کاش مراجع تقلید و بزرگان دیگر ما می دانستند: “فاجعه” یعنی بر باد رفتن. و می دانستند ما به چند قدمی یک فاجعه ی ملی نزدیک شده ایم. که اگر امروز – آری همین امروز – به چاره جویی اش همت نکنیم، فردا بخاطر ظلم هایی که بر سر مردم بارانده ایم، همین مردم، ما و بانیان و همراهان فاجعه را از سوراخ های اختفا بیرون می کشند و به صورتمان تف می کنند.

نیز همین مراجع و بزرگان می دانند: رهبر ما فردی مغرور است. فردی که انقلابی بودن و مرد بودن و استقلال رأی و شجاعت و شهامت و مسلمانی و نفوذ و جذابیت را در: پای پس نکشیدن از سخن خود می داند. که اگرسخنی و شعاری سرداده “باید” بر سرِ انجام آن سخن سماجت و پافشاری کند. و کاری به عواقب هولناک آن نداشته باشد.

بارها و بارها و بارها از زبان وی سخنان آتشینی در باب انرژی هسته ای و اینجور چیزها شنیده ایم. و این که ما تا به آخر بر سر این حق مسلم ایستاده ایم. همه می دانیم: برای ایشان عقب نشینی از موضع هسته ای، ای بسا دشوارتر از جابجا کردن دماوند و زنده کردن مردگان باشد. چرا؟ چون فرهنگ شعارپراکنی، اولین خاصیتش این است که مردم را شعارخوار می کند. و اولین عارضه ی شعارخواری نیز در این است که مردم طلبکارانه بر حقانیت همان شعارها شعار می دهند.

اکنون در این مخمصه ی ملی، شعارگو اگر بخواهد پای پس بکشد، شعارخواران به طعنه می گویند: چه شد پس؟ عبور از این “چه شد پس” برای شعارگو به دشواریِ همان جابجا کردن دماوند و زنده کردن مردگان است. به همین خاطر، با غرور بر شعارهای بدون پشتوانه ی پیشین اصرار می ورزد و بر هیزم آتش آنها نیز می افزاید.

اکنون من، محمد نوری زاد، به نمایندگی از آن مردمی که پس و پشت این سماجت پوک را می بینند، با صدای بلندِ آمیخته به التماس به مراجع و سایر شخصیت های مطرح سیاسی کشورمی گویم: سخنان و میانجی گری های خصوصی و در گوشی شما با رهبر، اصلاً در اندازه ای نیست که آن غرورِ ملتهب را فروبنشاند و ما را از این فاجعه ی بزرگ و حتمی برهاند. برای چه؟ برای این که آن شعارهای حق مسلمیِ رهبر مگر در پشت درهای بسته بر زبان آورده شده؟ نخیر، بابت هر شعار هسته ای جماعتی از مردم منگ هزاران الله اکبر سرداده اند و ندانسته پای سند تباهی کشور را امضا کرده اند. این که: همگی می میریم و ذلت نمی پذیریم و از شعارهایمان عقب نشینی نمی کنیم. شما از یک کودک سیزده ساله و یک پیرزن هفتادساله ی روستایی بپرسید: حق مسلم یعنی چه که مشت هایتان را برایش گره کرده اید؟

من معتقدم: رهبر ما شب تا به صبح قدم می زند و دست بر دست می ساید تا مگر یک یا چند تن از مراجع ما آشکارا – و نه در پس درهای بسته – دست به ریش خود ببرند و عمامه از سر بگیرند و از رهبر بخواهند: به انرژی های معطل کشور بسنده کنند و دست از انرژی هسته ای بکشند. من اطمینان دارم بمحض رخ دادن این میانجیگری، رهبر عقب خواهد نشست. با این احتجاج که من روی هر که را بر زمین بیاندازم، روی بزرگان و نخبگان دینی را بر زمین نمی اندازم. بیاورید جام زهر را.

من صمیمانه به رهبرمان حق می دهم. ایشان چشم انتظار فریاد بزرگان است اما کسی از آنان نطق نمی کشد. علتش هم ترسی است که سالهای سال با ظرافت به بیوت حضرات تزریق شده و اکنون همان ترس ظریف است که نمی گذارد عمامه ای از سر برداشته شود.

پیشنهاد می کنم آقایان یک یا علی ای بگویند و آشکارا بر این سخن متحد شوند. که: آقا جان، همه ی ما برای آن حق مسلم، هم شعار داده ایم و هم هزینه کرده ایم. هزینه اش را اگرریخته ایم دور، فدای سرتان. شعاری هم اگرسرداده ایم پس می گیریم. با همان قوت وانرژی. مثلا فریاد برمی آوریم: انرژی هسته ای خسته ایم خسته ایم. شما خودت را وامدار آن شعارها مدان. جام زهر را هم شریکی سرمی کشیم. مردانه همه ی ما می آییم وسط. می گوییم همه ی ما در برآمدن این ضایعات پشت در پشت سهیم بوده ایم. همه ی ما که وسط باشیم، هم جام زهر، و هم تبعات بعدی اش سرشکن می شود میان ما که هزاران نفریم و شما که یک نفرید.

آقایان حضرات، ما در دو قدمی یک فاجعه ی ملی چشم به راه همت “آشکار” شما بزرگان دینی و سایر شخصیت های کشوری هستیم. با این اطمینان که رهبر ما شب تا به صبح قدم می زند و دست بر دست می ساید و منتظرصدای یا الله شماست. مترسید. داخل شوید. 

محمد نوری زاد

بیست و هفتم مهرماه سال نود و یک

Share This Post

 

درباره محمد نوری زاد

با کمی فاصله از تهران، در روستای یوسف آباد صیرفی شهریار به دنیا آمدم. در تهران به تحصیل ادامه دادم. ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه. انقلاب فرهنگی که دانشگاهها را به تعطیلی کشاند، ابتدا به آموزش و پرورش رفتم و سپس در سال 1359 به جهاد سازندگی پیوستم. آشنایی من با شهید آوینی از همین سال شروع شد. علاوه بر فعالیت های اصلی ام در جهاد وزارت نیرو، شدم مجری برنامه های تلویزیونی جهاد سازندگی. که به مناطق محروم کشور سفر می کردم و برنامه های تلویزیونی تهیه می کردم. طوری که شدم متخصص استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان. در تابستان سال 1361 تهران را رها کردم و با خانواده ی کوچکم کوچیدم به منطقه ی محروم بشاگرد. به کوهستانی درهم فشرده و داغ و بی آب و علف در آنسوی بندرعباس و میناب. سال 1364 به تهران بازآمدم. درحالی که مجری برنامه های روایت فتح بودم به مناطق جنگی می رفتم و از مناطق عملیاتی گزارش تهیه می کردم. بعد از جنگ به مستند سازی روی بردم. و بعد به داستانی و سینمایی. از میان مستندهای متنوع آن سالهای دور، مجموعه ی “روی خط مرز” و از سریالهای داستانی: پروانه ها می نویسند، چهل سرباز، و از فیلمهای سینمایی: انتظار، شاهزاده ی ایرانی، پرچم های قلعه ی کاوه را می شود نام برد. پانزده جلدی نیز کتاب نوشته ام. عمدتاً داستان و نقد و مقاله های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. حوادث خونین سال 88 بساط فکری مرا درهم کوفت. در آذرماه همان سال بخاطر سه نامه ی انتقادی به رهبر و یک نامه ی انتقادی به رییس قوه ی قضاییه زندانی شدم. یک سال و نیم بعد از زندان آزاد شدم. اکنون ممنوع الخروجم. و نانوشته: برکنار از فعالیت حرفه ای ام.

111 نظر

 1. انرژی هسته ای حق مردم نیست، رهبر می خواهد بمب اتمی داشته باشد، وگرنه انرژی هسته ای ارزش این همه محاصره و تحریم و به خطر افتادن منافع آقایان در داخل کشور را ندارد

   
 2. جناب استاد
  هر چند علما وظیفه دارند که آینده و عواقب یک تصمیم را به تصمیم گیرندگان گوشزد کنند و چاه های پیش رو را نشان دهند، اما اجازه دهید حکومت با رهبری آقای خامنه ای راه خودش را برود. نتیجه ای که اعمال ایشان و همراهانشان خواهد داد، همان چیزی است که مردم سال هاست منتظرش هستند. زمانی که حکومت در دست نادان قرار گیرد، چندان دوام نخواهد آورد

   
 3. جناب نوری زاد شما نوکر آمریکا واسراییل هستید وجیره خور اجنبی !!!!!!!!!!! چطور برای یک ملت آزاده نظر میدهید؟ واقعا” شرم آور است!!!!!!!!!!!!

   
 4. جناب آقای نوری زاد
  بنده از زندگی شما و مشرب شما انچنان خبری ندارم و اولین بار بود که به سایت شما امدم بدون سوء ذهنیتی
  گفتم بگذار یک مطلبی از ایشان بخوانم و بعد در مورد افکار ایشون تصمیم گیری کنم و زندگی و اگر مجاهدتی هم داشته اند کامل بخوانم
  چرا که به من و امثال من یاد داده اند که هر کس رو می توانی از روی آثار و افکارش بشناسی
  من این مطلب شما را خواندم و از روی آگاهی می گوید منطقی در هیچ جای سخنان شما نبود
  مطلب و ادعایی بود ولی دلیلی نبود
  گاه به نظر می رسد قلم از دست رها شده است
  باز به خواندن ادامه نوشتارهای شما می پردازم و باز نظر خودم را برای شما می نویسم

   
 5. محمدرضادرویش خراسانی

  خدایاخودت آقاسیدعلی راازدست این جماعت نجات بده نمی دانیم غم مولاعلی رابخوریم یاغم امام وآقاسیدعلی

   
 6. محمدرضادرویش خراسانی

  آقای نوری زاد شماوامثال شما اگردرشعب ابوطالب بودیدحتماموجب شکست پیغمبررافراهم می کردید خداباسیدعلی است حتماروزی شرمنده این اظهاراتت خواهی شد

   
 7. محمدرضادرویش خراسانی

  آقای نوری زاد شما سالها پیرواندیشه حاکمیت ولایت فقیه بوده اید آیامعنی حاکمیت فقیه این است که اوامربفرمایندمن وشمااطاعت کنیم یااینکه شماامربفرمائیدوولی فقیه مجری باشد

   
 8. سلام استاد گرامی . با تبریک عید سعید غدیر و با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی ؛

  نکته ای به نظرم رسید که مطمئنم از دید شما هم یقیناً پنهان نمانده و آن اینکه امروز ( عید غدیر ) بر خلاف معمول ۲۳ سال گذشته مسئولین کشوری و لشکری به دیدار رهبری نرفتند . علت آنهم این است که طبق سنت معمول که ابتدا رئیس جمهور در سخنانی گزارشی از اوضاع کشور بیان و سپس رهبری سخنرانی میکرد ؛ قابل پیش بینی نبودن احمدی نژاد و یا شاید هم امتناع ایشان از حضور در جلسه باعث لغو این مراسم شده است .

   
 9. بعید می دانم که شما فردی مستقل باشید و در قضاوتتان تنها خدا را مد نظر داشته باشید.

   
 10. فیلم بازدید شما را از نمایشگاه اخیر دیدم.
  به سختی گریستم.
  در محلی که میبایست تضارب آرا انسان ها را به حقیقت نزدیک کند, جمعی که از خرد بی بهره اند با عدم تحمل مخالف خود نشان دادند که در این مملکت چه می گذرد.
  اینان تنها برای حفظ پایه های قدرت خود و اربابانشان با شعارهایی که از شعور بدور است دست به هر کاری می زنند.
  اینان اما زمانی که در اقلیت قرار گیرند و پشتیبانی نداشته باشند طبعا به تعویض زیر جامه نیاز خواهند داشت.

   
 11. برای امثال شما که در رفاه هستید، قیمت نان چه فرقی میکند که چند باشد. شما از بیت المال بخور برادر!

   
 12. جناب آقاي آرمان. از آقاي نوري‌زاد بايد قيمت نان را به ساعت و شايد ثانيه پرسيد، نو روزانه. يك نگاه به زندگي ايشان نشان مي‌دهد كه هيچ‌گاه افكار درست و ثابتي نداشته‌اند و بيشتر زير علم اين و آن شعار مي‌دهند. نامه‌ها و مطالب ايشان هم فاقد پشتوانه‌اي قابل اعتناست و بيشتر متكي بر احساسات لحظه‌ايست.

   
 13. عقب نشینی ارزوی هر دشمنی هستش- انتقاد های زیادی به رهبر هستش اما عقب نشینی یه حماقت هستش

   
 14. آقای نوری زاد ٰ وطن فروشی به چه قیمتی ٰ راستی قیمت نان امروز چند است .

   
 15. باور کن آقای نوری زاد که رهبر چشم دیدن مراجع را هم ندارد ، چه رسد به گوش دادن به حرف آنها . برای این که حرفی به گوش مبارک رهبر برود نیاز به کمی تا قسمتی زور دارد که دارد میرود هم ، حرفی از فاصله هزاران کیلومتر .

   
 16. جناب علی مرسی از کجا میدانید آقای نوریزاد نگفته
  گوش این آقایان دزد برای شنیدن این حرفها بتونه است و تنها راهش علنی کردن است تا مردم این مجتهدین درباری و مزدور را به مردم بیشتر بشناسانند تا مردم خود کاری کنند.

   
 17. کامنت های سایت کلمه - مشهد

  درود بر نوری زاد . همچنان بر جهل و استبداد بتاز ما پشتیبان تو هستیم

   
 18. کامنت های سایت کلمه - Ir16l

  آقای نوری زاد باتشکر از دیدگاه حضرتعالی به اطلاع می رساند که در طول تاریخ به غیر تعداد اندکی از مراجع معظم تقلید اکثرا” با استفاده از شعار تقیه در مقابل سلاطین چور یا حمایت کردند و جیره خوارشان بودند ویا با سکوت خود بر جور ستم شان صحه گذاشتند در دویست سال گذشته چند نفر از مراجع معظم تقلید که به مبازه می توان مکر

   
 19. کامنت های سایت کلمه - پسر کورش کبیر

  معنی کلمه”رهبر” از سه زاویه
  1- از دید خود رهبر: یعنی فقط اجرای امر من , اجرای دستورات مستقیم یا غیر مستقیم , بهم زدن اوضاع و مانند یک قهرمان برای پایان دادن به مناقشه ظاهری یا حتی واقعی , رهبر یعنی یک اسم بزرگ و منحصر به من
  2-از دید اطرافیان و درباریان : رهبر یعنی خدا , رهبر یعنی غیر قابل انتقاد , رهبر یعنی مرد کامل دوران و شکست نا پذیر , رهبر یعنی رهبر یعنی حقوق زیاد , رهبر یعنی سپر بلای درباریان در برابر مردم جهت انجام کارهای پرمنفعت و پولذار که دور از چشم مردم (البته که همه مردم میدانند) باشه.
  3-از دید اکثریت مردم : رهبر یعنی رهبر یعنی شاه مدرن ,رهبر یعنی بنای چند صد کیلومتری که تا شعاع چند صد کیلومتری هیچک از مردم حق ورود به آن را ندارند و حتی حق نظر دادن به آن را هم ندارند تا اطرافیان در این شعاع راحت به کارهایشان ادامه دهند ,رهبر یعنی عوض نشدنی , رهبر یعنی “””””” /////”””””””

   
 20. کامنت های سایت کلمه - سبز استوار

  نوری زاد عزیز شما در این 3 سال گذشته شاید بیش از 10 نامه سرگشاده به شخصی نوشتی که پافشاری بر راه وروش اشتباه خود زندگی بیش از 70 میلیون ایرانی را به دره فلاکت و بدبختی کشانده است. در یک کلام این شخص خود را بالاتر از زندگی 75 میلیون ایرانی می داند. او شدیدا دچار //// غرور است. گویی خصایص سه شخص //// در او یکجا جمع شده است. مردم در زیر فشار هزینه های وحشتناک زندگی در حال خرد شدن هستند. فضای یاس و نامیدی جامعه را فرا گرفته است. روز به روز بر آمار اعتیاد- خود فروشی و دزدی و بیکاری افزوده می شود و این شخص حاضر نیست از خر شیطان پایین بیاید. البته نوری جان این شخص 23 سال است ////خود را نماینده خدا در روی زمین و جانشین ولی عصر عج می خواند خوب معلوم است دچار توهم می شود

   
 21. کامنت های سایت کلمه - مشهد

  دوستانی که می گوئید اقای نوری زاد باید خطابش به مردم باشد و با مردم به گفتمان بنشیند . دوستان این نامه ها تیغ دو لبه است که هم مردم مراجع را بشناسند و هم مراجع به خودشان بیایند که اگر نیایند مردم حتما در اینده فکر اسا سی برای کشور و حکو مت مستبد و متحجر خواهند کرد این دیرو زود دارد اما سوخت سوز ندارد .در واقع این نا مه ها ی نوریزاد و زندانیان در بند و نخبگان دانشگاه و حوزه به رهبر در مردم و مسئولین حتی ان ها که در دفتر خا منه ای هستند اثر گذار و فر هنگ ساز خواهد بود شک نکنید نهضت نامه نویسی از انقلاب فرانسه اغاز شد که نویسند گان هنر مندان و شا عران و نخبگان ان کشور با این که زندانی می شدند و گاهی سر شان با گیوتین زده می شد نامه به نا پلئون می نوشتند و مشکلات را به او گوشزد می کردند و. جامعه فرانسه را به جائی رساندن که دیکتا توری ما نند نا پلئون را از بالا به زیر کشاندن و امروز فرانسه مهد ازادی بشر و انقلاب فرانسه را تجربه بشریت می دانند

   
 22. کامنت های سایت کلمه - ابوذر

  اقای نوری زاد اگرفرمایش شما را بپذیریم اما ایا این همه کشور غیر متعهدو سیاستمداران غربی که میگویند انرژی هسته ای حق همه کشورهاست انها هم دروغگو ومغرورند/واقعا چه کسی راست میگوید؟ ایا رهبر زبان شما را بریده است؟ ویا چشمهای شما را از حدقه دراورده است؟ من به رهبر انتقاد دارم اما سعی میکنم انصاف هم داشته باشم/

   
 23. کامنت های سایت کلمه - ایرانی

  بنظر من بهترین راه، همه پرسی عمومیست.انرژی هسته ای اگر مطعلق به مردم ایران است پس در این شرایط حساس مردم نیز باید سرنوشت خودشان را مشخص کنند.شرایط را برای مردم شرح دهید اگر پذیرفتند که بایستی برای داشتن انرژی هسته ای در حال حاضر چه بهایی بدهند پس تکلیف روشن است و این مسئولیت نیز از شخص رهبر به اکثریت مردم سرشکن میشود. اگر هم از حق هسته ای خود در حال حاضر گذشتند بازهم مسئولیت از شخص رهبر بین اکثریت مردم که رای داده اند سرشکن میشود.لذا دراین مرحله نه نیاز به عقب نشینی شخص رهبر هست و نه پادرمیانی بزرگان و مراجع.بلکه فقط راضی شدن به همه پرسی عمومی بهترین راه حل برای برون رفت از این مرحله هست.بگذارید مردم خودشان سرنوشت خودشان را رقم بزنند یا باانرژی هسته ای یا بدون آن

   
 24. کامنت های سایت کلمه - bizhan

  درود به شرفت آقای نوری زاد با این شجاعت داخل ایران هستی و حرف دل مردمو می زنی خدا پشت و پناهت باشه به امید آزادی ایران از چنگال شیاطین

   
 25. کامنت های سایت کلمه - شاهین

  سلام : جناب آقای نوری زاد خسته نباشید چرا بادیگر اشتباه میکنید اگرنصیحت میکنید اگر ضجه میزنید پس درست درخواست کنید بقول برادرمان واحدی چرا جام زهر این اصطلاح شاید باعث شده تا پای فشاریها بشتر شود . چرا نگوییم جام شربت شیرین ، بحلاوت رهای مردم از تنگی وعسرت ، ترا بخدا فریا بزنید این جام زهرنیست اگر رهبرانقلاب خاتمه جنگ را به جام زهرتشبیه کرد شما جانشین او بیا وجام شیرین شربتی گوارا را نوش جان کن .

   
 26. کامنت های سایت کلمه - Bahramafshar16

  با سلام
  از انجا که این انقلاب مهم را بازاریان محترم کردند ( تظاهرات چند هفته قبل نشان از ان دارد حرف حرف بازاریان خواهد بود) این ریش سفیدی از آن بازاریان و تجار بزرگ بر می آید
  یادش بخیر (قبل از انقلاب )از اول بازار تا ته بازار از شهر کوچک تا شهر بزرگ قیمتها یکی بود و اگر کسی جرات بیشتر فروختن داشت اه و واویلا میشد
  اما از برکت بعد از انقلاب راستش را بخواهید باید جستجو کرد که کدام قیمت ارزان تر و یا سلامت تر رو پیدا کنی
  متاسفانه باید گفت تا مردم هشیار نش و از دروغ گو و چابلوسی دست برندارند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هر کسی بر خر مراد سوار است همچنان می تازد
  (نمونه بارز انقلاب بازاریان عسکراولادی و وزیر شعار چابلوس و امثال انها و هزار دستان و فامیل بازان مملکتی )
  پس لطف بفرمایید مردم را از این فجایا آگاه کنیم خصوصا در شهر های کوچک و اطراف چون دولت مردان فقط از ناآگاهی انان سوء استفاده می کنند
  با تشکر

   
 27. کامنت های سایت کلمه - Ali Mesri

  آقاي نوري زاد حرفهايت كاملا درست است. اما الان كه گفته شد ديگر قابل اجرا نيست.
  به نظرم شما نخواستيد مشكلي را حل كنيد يا راه حلي را براي مسئله اي نشان دهيد بلكه ميخواستيد خودتان را نشان دهيد. و چند سال آينده همه بگويند فلاني عجب عقلي داشت آن روز اين حرف را زد.
  بياييد بجاي مطرح كردن خودمان واقعاً راهكار اجرايي بدهيم.

   
 28. کامنت های سایت کلمه - Hossein

  آقای نوری زاد عزیز، میخواستم خدمتتون عرض کنم از این به بعد به مردم نامه بنویسید. خیلی رک به آنها بگوئید آنچه که باید بگوئید. فریاد بزنید که که کجاست آموزهای دینیتان؟ تنها راه درمان این بدبختی، قبول حس مسئولیت تک تک مردم در مقابل دینشان، فرزندانشان، شرفشان و البته خاکشان ایران است. بگوئید که در پیشگاه خداوند به خاطر دیدن این همه ظلم و جنایت و دم نزدن و سکوت مرگبارشان مجازات خواهند شد. بگوئید که به خاطر انباشت کفر، دروغ ، بهتان، ربا خواری و … هر روز بر سرمان بلا میبارد. بگوئید که سکوتشان به معنی پایمال شدن خون امام حسین در راه مبارزه با حاکم ظالم اسلامی خواهد بود.

   
 29. کامنت های سایت کلمه - احمد

  نه آقا! زبان ما نیست. حرف ما اینه! آقایون پاشید برید بیرون! دیگه شما رو نمی خواهیم. این با حرف ایشون خیلی فاصله داره

   
 30. کامنت های سایت کلمه - Danikon

  Afarin va sad afarin. man yeki ke agar 1000 dorod ham bar aghaye norizad befrestam baz ham kam ast. goftare eishan zabane tamame melate iran ast.

   
 31. کامنت های سایت کلمه - احمد

  آقای نوریزاد الان زمان نادر نیست. این آقا دورو برش زیاد آدم داره که بصورت خودجوش بفرسته خیابون شعار بدن و همه اینها رو از رهبر بخوان. تلویزیون هم با فتوشاپ و چسبوندن تظاهراتهای قبلی میگه 14 میلیون فدائی اومدن بیرون از رهبر فلان چیزو می خوان. رهبر هم چون مردمی هست حرف اینها رو زمین نمی ندازه.

  (ویرایش شده توسط سایت)

   
 32. کامنت های سایت کلمه - من

  بی انصافی است اگر در این برهه از زمان رهبری را به کودتاچیان بسپاریم و رهایش کنیم. امروز وقت عمل است تا قطار انقلاب در پرتگاه تاریخ سقوط نکند. همه با هم….

   
 33. کامنت های سایت کلمه - ali

  اصل مطلب را دو نفر از عزیزان به درستی عنوان کردند:”هیچ وقت فراموش نکنید یک شبه آیت الله و فقیه شدن و به دولت رسیدن حضرت آقا علت عمده ی بد بختی های امروز است”
  “این رهبر خود را بی نیاز از کمک و هم فکری دیگران و حتی بی نیاز از کمک خدا تصور میکند”

   
 34. کامنت های سایت کلمه - mani

  in ghanoone asasi agar rahbari ra ke mardomi ham bashad oou ra diktator mikonand

   
 35. کامنت های سایت کلمه - mani

  in ghodrat oonghadr shirineh ke baziha bekhatere az dast raftanesh geryeh mikonand

   
 36. کامنت های سایت کلمه - سیّد حسین

  برادر ارجمندم،میشه یک سری به خودت بزنی و از خود بپرسی؛ “مراجع” که دست بدامانشان شدی کدامند؟ کسانی که با کوچکترین اتفاقی، دست به صدور اعلامیه هایی میبرند همه یکجور، همه یکفرم، همه یک محتوا و البتّه همه بی محتوا .مرجعیتی که دهها سال کسب علم درگوشه حجره ها را، با مصلحت اندیشیها و ملاحظات و هر چه غیر آن بود ،درترازوی مرجعّیت یک شبه قرار داد و پس از آن هم، آماده و دست به قلم صدور اطلاعیه، کجا وزن و وقاری برایش مانده که در این برهه کمر شکن و دشمن شاد کن، فریادرسی باشد. نه برادر،جوش بیخود میزنی. این روزها “هیچکس” سر جای خودش نیست که به چنین دلسوزیهایی، دل بسوزاند .

   
 37. کامنت های سایت کلمه - مشهد

  دوست عزیز اگر مدرکی داری ارائه بده و شعار نده دوم اگر کسی از اشتباه خود بر گشت و به اشتباه خود
  اعتراف کرد ان ادم بزرگ ترین و بهترین ادم است که می شود به او تکیه کرد . و گرنه همه دیکتا تور ها ی جهان بزرگترین اشتباه شان و انحرافشان این است که به اشتباه خود یا اعتراف نمی کنند یا هنگامی که اعتراف می کنند در بد ترین شرایط ممکن قرار دارند واین کار را می کنند اگر ما بخواهیم همه گروه های سیاسی و نخبگان سیاسی و. از زمان قا جار تا اکنون را در کشور خودمان کندو کاو کنیم می بینیم که همه اشتباه داشته اند و لی کسا نی در تاریخ با نام نیک از ان ها یاد می شود که به اشتباه خودشان معترف شوند
  ما همه انسان هستیم و جایز الخطا نه نماینده خدا هستیم و نه سایه خدا و نه مبری از خطا و اشتاه
  (ویرایش شده توسط سایت)

   
 38. کامنت های سایت کلمه - عبید سن خوزانی

  آیات عظام چه با حکومت باشند، یا برحکومت، مردم آنها را دستیار و مددکار و شریک حاکمیت می دانند و خدای ناکرده اگر خشم توفنده مردم از کنترل خارج شود، متاسفانه دامان آنها را هم خواهد گرفت. از همین روی آنها به خاطر حفظ حرمت خودشان هم که شده باید دست به این کار زده و با رهبری صحبت جدی کنند و به اوهشدار دهند که در این مساله فقط منافع شما و حکومت مطرح نیست، حیثیت اسلام مطرح است، جان بسیاری از مردم در خطر است، اساس حاکمیت در خطر است، استقلال و یک پارچگی این مملکت که تنها مملکت شیعه جهان است در خطر است، خود مذهب شیعه و آیده آن در خطر است. بعلاوه مگر شعار شما تا حال آن نبود که حفظ نظام از اوجب واجبات است؟ اکنون اساس نظام در نظر خطراست. مگر نفرمودند برای حفظ نظام حتا اگر لازم باشد، نماز و روزه را هم رهبری می تواند متوقف سازد؟ بسیار خوب دست کشیدن از این خواسته، آیا از توقف نماز و روزه هم اهمیت بیشتری دارد؟ ازهمه مهمتر وقتی شیرازه کار ازهم بپاشد و مردم یا کشته شوند، یا هستی شان ازبین برود و یا با انواع مصائب و مشکلات روبرو شوند، اصلا شما فکر می کنید کسی به فکر نماز و روزه خواهد بود؟ آنقدر غرق مشکلات عدیده خواهند شد، که نماز و روزه وآداب دینی فرع بر مساله خواهد بود. غربی ها به اعتقاد من سوراخ دعا و پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار ما را خوب پیدا کرده اند و با این ترفند، یعنی شدت بخشیدن به تحریم ها و عدم خرید نفت قصد دارند نفس ما را بگیرند و می بینند که این ترفند آنها نیز، هم ازتمام کارهایی که تاحال کرده اند اثر گذارتربوده و هم از جنگ و انقلاب های رنگارنگ کم دردسر تر و کم هزینه تر است. بعلاوه اگر ما واقعا قصد داشتیم به انرژی اتمی صلح آمیز برای استفاده در راههایی غیر از ساختن سلاح اتمی دست یافیم، متاسفانه در قانع کردن جامعه جهانی با عدم موفقیت روبرو شده ایم و آنها به این نتیجه قطعی رسیده اند که هدف نهانی ما دست یابی به سلاح اتمی است. اگر ما حتا قصد ساختن سلاح اتمی را هم داریم، بهتر است به جای رسیدن به هدف خود، مملکت و ملتی را که اهتمال از بین رفتن آن میرود یا دچار هزینه های غیر قابل جبران خواهد شد اولویت داده و آنرا نجات دهیم و دست از هدف دیگر برداریم. غیر ممکن است غربی ها با اتمی شدن ما رضایت دهند. پس آدم عاقل کاری را که در دقیقه نود قرار است انجام دهد آنهم پس از تحمل هزینه های بسیار کمرشکن، بهتر است همین حالا این کار را بکند. اگر ما جام زهر را به جای هشتمین سال، چند سال زودتر میخوردیم و به جنگ خاتمه میدادیم برنده تر و سرافراز تر از جنگ بیرون می آمدیم یا بعد هشت سال یا بعد ده سال؟ جلو ضرر را هرجا بگیریم منفت است. ازما گفتن از شما؟؟؟؟ خدای داند

   
 39. کامنت های سایت کلمه - Gol-hhtyb

  نوری زاد عزیز .رهبری نیست.غاصبی بی خرد در جایگاه رهبر نشسته و از کسانی که رزقشان از همین خوان است امید واهی داری.خطای تاریخی شما این است که خامنه ای را قبول داری بعدش انتقاد می کنی و دنبال اصلاح رفتار ایشانی.

   
 40. کامنت های سایت کلمه - Armin

  خواهشا از توهمتون خارج شيد…

   
 41. کامنت های سایت کلمه - Elham

  درود بر نوریزاد، سلام بر خامنه‌ای. دوستان به کمپین “به خاطر صلح و آزادی” که آقای نوریزاد بنیانگذاری کرده است بپیوندید تا بتوانیم از انقلاب اسلامی که این روز‌ها از طرف براندازان با شورای قلّابی ملی‌ و عناصر انحرافی حلقه مشایی در خطر افتاده دفاع کنیم.

   
 42. کامنت های سایت کلمه - مشهد

  نوری زاد که نور می دهد دوست عزیز. تازه او نمی تواند فا جعه شخصی بیافریند و مشکل برای 74 ملیون انسان ببار اورد .چون پست مقام قدرت شو کت و نیروی نظامی و شعبان بی مخ ندارد مانند اقا و مزدور مانند تو ندارد .که بخواهد فا جعه بیافریند فا جعه را اگر انصاف داشته باشی و سواد و اهل مطا لعه همیشه دیکتا تور ها و زور گویان و مزدوران حلفه بگوش برای یک کشور درست می کنند

   
 43. کامنت های سایت کلمه - Tony_z_g

  دوستان عزیز در2500سال قبل مردم یونان شهردار ومقا مات قضائی را برای مدت یکسال انتخاب می کردندند ما الان یاد نگرفته ایم که چگونه با هم مراوده بکنیم لطفا وخوا هشن هرکس نظر خود را بگوید وبر دیگری خرده نگیرد واقعا آزادی را پاس بداریم درود خداوند بر نوری زاد عزیز

   
 44. کامنت های سایت کلمه - قاسم آقا

  فکر می کنم این افرادی که مورد خطاب شما هستند، عرضه و جرات و شجاعت این کارها را نداشته باشند. چطور است شما خطاب این پیام خود را تغییر داده و آنرا خطاب به ملت ایران بنویسید و ازآنها بخواهید که با حسن نیت به خیابانها آمده و رسما بخواهند که ما ازخیر انرژی اتمی حتی صلح آمیز گذشتیم و برای حفظ ملت و مملکت درخواست می کنیم که دست از این کارها برداریم. حفظ مملکت از اوجب واجبات است

   
 45. کامنت های سایت کلمه - Caffe Rend

  دوست عزیز بسیاری از آیات اعظام اصل حکومت را قبول ندارند.بعد شما توقع داری به یاری رهبری بروند.مثل اینکه از پیشینه برخورد این حکومت با مراجع خبر نداری که این گونه سخن از نامه به رهبری میزنی.اگر رهبران شما در جنبش سبز چند سالی است که در حصر به سر میبرند.بعضی از حضرات آیات بدون حتی اینکه بدانند چه اتهامی دارند و گناه آنها چه بوده دها سال در حصر خانگی بودند.(منظور بنده به هیچ وجه اقای منتظری نیست)
  وارد عمل شدن مراجع به بازی های آقایان چیزی جز کشته شدن فرزندان و حصر و زندانی شدن و خونریزی ندارد.همان طور که بعد از انقلاب شاهد آن بودیم.بنده شما را به مطالعه تاریخ بعد از انقلاب بیوت مراجع اصیل و مردمی دعوت میکنم تا به رد پای مرگ های مشکوک فرزندان آنها پی ببرید.دوست عزیز اگر مراجع تشخیص میدادند که وار عمل شدن آنها یک درصد از مشکلات مردم را کاهش میدهد وارد عمل میشدند.ولی مشکل شما اینجاست که نه خوب مراجع اصیل و سنتی را میشناسید و نه رهبری و اطرافیان او را.

   
 46. کامنت های سایت کلمه - gh_ tak

  lما ازشعارهایمان عقب نشینی نمی کنیم. شما از یک کودک سیزده ساله و یک پیرزن هفتادساله ی روستایی بپرسید: حق مسلم یعنی چه که مشت هایتان را برایش گره کرده اید؟بخدا قسم نه یککودک سیزده ساله و نه یک پیرزن هفتادساله ی روستایی ونه من چهل و هفت ساله تحصیل کرده و اجتماعی نه از انرژی هسته ای ونه از محتوای فیلم موهن پیامبر هیچ نمی دانیم و همیشه فریب شعار و اخوش بودن خودمان را می خوریم . ما فقط وسیله ایم و بس

   
 47. کامنت های سایت کلمه - سبک بال

  سوپاپ اطمینان D:

   
 48. کامنت های سایت کلمه - raha

  من دلم برای خودم و مردمم میسوزه که باید اینهمه سختی بکشیم ، آخه من تو جنگ بدنیا اومدم و سی ساله تو جنگ روانی بزرگ شدم، اما شما هرچقدر که حرفاتون قشنگ و حسابه ولی نمیدونید که این اقایان هیچکدوم دلشون واسه امثال من نسوخته و فقط دارن بارشون رو میبندن تا زودتر قبل از شورش مردم فرار کنن.

  (ویرایش شده توسط سایت)

   
 49. کامنت های سایت کلمه - Irani

  سرنوشت ۷۰ میلیون ایرانی‌ به اندازه نظر چند تا آیت‌الله ارزش نداره؟ ۵% گرسنه، ۷۰% زیر خطه فقر . بیدار شوید رهبر که نمی‌تونه با سرنوشته یک کشور بعضی‌ کنه. حالا امدیم اصلا رهبر کاری نکرد اون وقت چی‌؟ ایشان در خراسان گفت همچی‌ خوبه ، همان روز دلار ۳۰۰ تومن گرانتر شد. واقعیت این است که یکی‌ از مشگلات کشور همین است و نبود آزادی . فساد تا کمر ایران را گرفته ، ماله کشی‌ کافیه
  (ویرایش شده توسط سایت)

   
 50. کامنت های سایت کلمه - حسین منتظر حقیقی

  با
  سلام خدمت مسؤلین محترم سایت و خوانندگان گرامی،
  سوز دل آقای نوری زاد برای کشور ، مردم ایران ، انقلاب و اسلام به روشنی از هر کلمه و هر جمله و نوشتۀ ایشان قابل حس است. حناب آقای نوری زاد ، اما ما در درون فاجعه ایم. چه فاجعه ای از این بزرگتر که بنام اسلام و انقلاب، کشور ما رکورد دار فحشای دختران بسیار حوان شده است . رکورد دار فقر و اعتیاد شده است .یأس و نا امیدی نسبت به آینده ، اکثریت حوانان ما را فرا گرفته است. به نام دین و انقلاب بیت المال راغارت و چپاول کردند. به نام دین و انقلاب ، رکوردار زندانیان سیاسی ، زندانی روزنامه نگار و زندانی وکیل دادگستری هستیم .این ها اگر فاجعه نیست ، پس چیست؟ این وقایع در کشوری بنام ایران اتفاق افتاده و هر روز بر دامنۀ آن افزوده می شود .
  جناب نوری زاد از روی دلسوزی و بنا بر مثل معروف که انسان در حال غرق شدن به هر خاک و خاشاکی چنگ می اندازد ، دست به دامن مراجع و بزرگان دین شده اند .اما کدام مراجع و کدام بزرگان؟ مگر آنچه در سرزمین ما هر روز در حال اتفاق افتادن است اتفاقات ریز و کوچکی است که قابل دیدن و شنیدن نباشد. اگر کسی نمی شنود ، کر است و اگر نمی بیند کور است . آن مرجعی که می بیند و می شنود وخود را به ندیدن و نشنیدن می زند ، نه مرجع است و نه بزرگ. اجازه ندهید بار دیگر اشتباهات تاریخی خود را تکرار کنیم. مار در آستین های خودمان پرورش ندهیم. ما در انقلاب به مراجع و بزرگانی که بسیار شناخته تر و با سابقه تر بودند چک سفید دادیم و امروز نتایج ناگوار و تلخ آنرا شاهدیم. بیائیم بر روی مردم خودمان ، با همۀ کمی ها و کاستی ها یشان ، حساب بیشتری باز کنیم.راه خروج از فاجعه را با یاری جستن از مردمی که فاجعه و فجایع را با پوست و گوشتشان لمس می کنند ، جستجو کنیم.همان هائی که علیرغم تهدید های دائمی حکومتیان و شعبان بی مخ هایشان در سر هر کوی وبرزن ، در صف نان و داخل اتوبوس از اعتراض خودداری نمی کنند . آنها را شکل دهیم و بر روی آنان سرمایه گذاری کنیم.اکثریت مراجع و بزرگان دین آنچه در فکر و توان داشتند چه با شرکت مؤثر خود و چه در حالت انفعالی ، بکار گرفتند و تهدید ها را برای کشور ایجاد کردند . فساد ها را بوجود آوردند ، فحشا ها را بوجود آوردند . بی اخلاقی ها را بوجود آوردند. قتل ها و اعدامهای هموطنان را بوجود آوردند . حقوق شهروندی شهروندان را زیر پا گذاشتند و حا لا درست است باز برای از بین بردن فجایع دست به دامن این به اصطلاح مراجع و بزرگان دین شویم؟
  من بخوبی آگاهم که هنوز بیشماری در کشور ما هستند که از تجربه ها نیاموخته اند و هنوز اگر کسی به کفش این حضرات بگوید کفشک ، خرخرۀ آنان را می جوند . اما بهتر این نیست پس از این همه تجربیات خون آلود و بسیار پر هزینه ، بر دیوار شکستۀ آنان یادگاری ننویسیم ؟ شما را به همۀ مقدساتی که باور دارید قسم ، بیائید بر روی همان هموطنانی سرمایه گزاری کنید که می دانند چه چیزی می خواهند و چه چیزی نمی خواهند. شاید این شیوۀ سرمایه گزاری کمی دیر تر ما را از درون فاجعه خارج سازد اما آنچه که به دست خواهد آمد استوار خواهد بود. سلامت باشید جناب نوری زاد.

   
 51. کامنت های سایت کلمه - Hameddelsukhteh

  اگر گفته شود (نرود میخ آ هنین درسنگ ) باید درجواب گفته شود ( اگر بینی که نا بینا وچاه است…اگر خاموش بنشینی گنا ه است) که هردو ازشیخ اجل سعدی است . اولا تا کنون نامه های زیادی به آ قا ی خامنه ای نوشته شده است که متاسفانه ایشان جوابی نداده اند واثری ازاین نامه ها در رفتار وگفتارشان مشاهده نشده است ثانیا حد اقل چیزی که میدانیم این است که ایشان به ا ینتر نت دسترسی کامل دارند بنابراین از همه آ نچه در دنیا میگذرد اطلاع دقیق دارند ثالثا میدانیم ایشان از لحاظ فکری خدای نا کرده عقب ماندگی ندارند که هیچ بیش از حد معمول هم با هوش وآ شنا به تاریخ وسر گذشت بزرگان وسران زند ه ومرده جهان دارند . حال این سئوآ ل باید مطرح شود که پس چرا چنین رفتار وکردار غریب وعجیب ودور از عقل وفهم و دور از انتظار دارند ؟ شاید ایشان هم در شرائطی نظیر آ نچه تاکنون از بزرگانی که آ مده اند ودر تلویزیون حرفها ئی زده اند ورفتاری از خود بروز داده اند که معلوم شد در زیر شکنجه های غیر انسانی وغیر قابل تحمل بوده اند ولی پس از رهائی ازشکنجه های وحشیانه وغیر قابل تحمل / شخصیت واقعی خودرا یافته ودیده ایم که چه انسانها ی شرافتمندی بوده وهستند که در شرائط ویژ ه برخلاف خو.استه ها وباور های خودچونین خرفهائی زده وچونین کردار داشته اند . بادر نظر گرفتن همه این عوامل میتوان احتمال ضعیفی ( شاید هم قوی ) داد که هشدارها وتذکرهای دلسوزان در ایشان ( مقام معظم رهبری )اثر داشته باشد وبا درایت و بیداری همه کسانی که میدانند تحریم وجنگ فقط بضرر مردم ایران است از فاجعه ای بد تر از آ نچه جریان دارد جلوگیری شود . فراموش نکنیم که اگر هرکس ذره ای ازوقوع فاجعه تحریم و جنگ تصور درستی داشته باشد از جان خود که هیچ حتی از آ بروی خویش نیز مایه خواهد گذاشت تا جلو آ ن شاید گرفته شود . در بیا نیه ای که 9 نفر از بزرگان داخل کشور منتشر کرده اند امضای کسانی چون آ قای ملکی و آ قای عمو ئی پای آ ن است که از شریفترین انسانهای جامعه واز زجر دیدگان بدست همین نظام هستند . امروز دیگر اظهر من الشمس است که اگر نزدیکان وهمراهان ومعتمدین محمد رضا شاه پهلوی ویا قذافی ویا حسنی مبازک و یاهمین امروز بشار اسد هشدار داده شده بود واینها به هشدارها واعلان خطر دوستان واقعی مردم وکشور گوش داده بودند از روزگار سیاهی مردمی که امروز شاهدش هستیم جلو گیری میشد . کمترین اثر نامه های دلسوزانه به آقای خامنه ای اتمام حجتی است که در تاریخ میماند ونیکنامی یا خدای نا کرد ه بد نامی آن برای کسانی که از ترس مرگ خود کشی میکنند ویا به نظر مردم اعتنا نمیکنند تا ابد میماند

   
 52. کامنت های سایت کلمه - S1mah

  همه ما معتقدیم که ادبیات وعملکرداقایان با مخالفانشان خیلی بد است پس مثل انها بی احترامی نمیکنیم

  اقایان همه میدانند که اطراف رهبری مشاورانی هستند که شاید نمیگذارند تمام نظرات ایشان اجرا بشه

  با عنایت به راهکار جناب نوری زاد تنها را برون رفت از این بحران ورود بقول قدیمیها ریش سفیدان میباشد

  ومن هم به عنوان یک ایرانی میگم اقای رهبر مردم گرسنه و مشگل دار شدن وادم گرسنه دین وایمان ندارد

  تر به خدا قبل از اینکه لشگر گرسنه گان راه بیفتد اقدام عاجل کنید مردان بزرگ تصمیمات بزرگ باید بگیرند

  با اقای خامنه ای سالهای 57 به بعد میشود به این مهم دست یافت
  یک یا علی

   
 53. کامنت های سایت کلمه - Davoud Farehi

  بهتراست این پیشنهادرا عملیاتی کنیم وفعلا هر چهارشتبه بعدازظهر باشرایط مندرج دربالا درمیدان ولیعصر تجمع کنیم کسانی که موافقند رای مثبت دهند

   
 54. کامنت های سایت کلمه - khosrow

  یکی‌ از مشکلات که حتما باید آنرا بیان کرد این است که خامنه‌ای هزینه اشتباهات خودش را به مردم ایران تحمیل می‌کند و حاضر نیست مسئولیت اشتباهاتش را بپذیرد. به خصوص در زمینه ی انتخابات که او با تحمیل احمدی نژاد به مردم ایران هزینه ی سنگینی‌ را متوجه ی کشور کرده است و حاضر نیست که اشتباهش را به صورت علنی بپذیرد و به استیضاح او رضایت بدهد.

   
 55. کامنت های سایت کلمه - Farzin_azimi99

  dolati ke 18miliard be torkieh
  dolat mardan va sardaran hame pool dar kharej gozashtan
  iran o irani ra be badbakhti keshandan
  moosavikojaee ke bebini tohfe rahbar che gandi zad

   
 56. کامنت های سایت کلمه - Reza 123

  باید بساط سلطانی و دستورات آنچنانیِ خارج از عقل وقانون بر چیده شود.

   
 57. کامنت های سایت کلمه - Hassan125

  از اینکه انسان شجاع و با ایمانی مثل اقای نوری زاد را نگاه میکنم به خودم و دینم افتخار میکنم هر چند خودم شاید نتوانسته ام قدمی بردارم مطمئنم که این پرتاب های اقای نوری زاد که گل پرتاب میکنه بی اثر نخواهد بود بابا جان ما سابقه دو هزار و پانصد سال دیکتاتوری حکومتی در این کشور داریم و یک مردم دیکتاتور زده چطور میخواهیم همه چیز یک شبه درست بشه ؟ باید همه مان در حدی که میتوانیم قدم برداریم در خانواده در دوستان من مطمئنم که انرژی که اقای نوری زاد تولید میکنه بی اثر نخواهد بود با همه وجودم این را ایمان دارم

   
 58. کامنت های سایت کلمه - Polad

  البته اقای نوری زاد با دید عشق به سرزمین و انقلاب این موارد را بیان میکنند ولی باید دید شب بیداری رهبر برای مشکلات کشور است یا گذر از این بحران و سلاخی اندیشه و خشکاندن کامل ریشه های بجا مانده حتی امثال شما که بعد از عبور ایشان از بحران بدان به جنین نزدیکترین کسانت هم رحم نخواهد کرد برای ایشان اعلام توقف بسیار اسان است و کمترین ارزوی ایشان عبور از این بحران با این شیوه است لاکن نباید با برخورد احساسی به کسی که حتی از فساد نزدیکان خود به نیکی یاد میکند و ان را هدیه الهی میداند (بیان اقای مهدوی کنی در اینکه من چون بنده خوب خدا بودم شعبه هاروارد در ایران که برای تامین مدیران در ایران تاسیس شده به ایشان بعنوان ارث رسیده و صد البته بقیه اموال دولتی که به ثمن بخث به ایشان و خانوادهشان واگذار گردیده و یا بنیاد مستضعفان و ستاد …………)اما متاسفانه غربی های خبیث این روحیه ایشان را کاملن روانشناسی کردهاند و حضور و تدام رهبری ایشان با اینگونه تفکرات و به همت این روحیات در فکر پیاده کردن چیزی فراتر از انچه شما تصور میکنید میباشند فرمایش حق تعالی که هیچ تغییری در قومی اتفاق نمیفتد تا زمانی که مردم ان قوم روح بردگی و بندگی غیر خدا را تغییر دهند

   
 59. کامنت های سایت کلمه - Dfghfffg

  کاملاً حق مطلب رو ادا کردی و از شرمندگی معظم له در اومدی!
  قلمت استوار باد!

   
 60. کامنت های سایت کلمه - غلامی

  درود بر قلم توانمند نوریزاد. چه حکایت سودمندی را از تاریخ نقل کرده اند. کاش گوش شنوایی وجود میداشت.

   
 61. کامنت های سایت کلمه - Moh_raeis

  آقای نوریزاد بیخیال دیگه آب از سر گذشته
  سال 88 وقتی خودشو کامل خرج محمود کرد همه چیز تموم شد
  دیگه کار از نصیحت گذشته

   
 62. کامنت های سایت کلمه - mani

  in dastan intoriye ke jameaeye jahani yek nafaro andakhtand zire pa va kotakesh mizanad taraf faghat fosh mideh albatteh kotakesho mardom mikhorand fohshesho oou mideh

   
 63. کامنت های سایت کلمه - mani

  agar mollanasredin rahbare ma mishod kheyli rahat mishod bahash kenar oomad

   
 64. کامنت های سایت کلمه - mani

  akheh khordane jame zahr shahamat mikhad vali ghol midaham jame zahr nooshideh mishavad ba sarafkandehgi

   
 65. کامنت های سایت کلمه - Darbedar

  هر امیری و شاهی که در این مملکت قدرت به دست داشته بعد از مدتی‌ روانی‌ و
  خود بزرگ بین شده و این رهبر هم از این قاعده مستثنی نیست. حکومته
  دیکتاتوری و مردم بوت پرست نتیجه بهتر از این نداره.

   
 66. کامنت های سایت کلمه - Abas

  هم چوب را خورد, هم پیاز را و هم پول دادمردی خطایی کرد و محکوم به مجازات شد, به او گفتند: می توانی مجازاتت را خودت انتخاب کنی.یا باید درد خوردن چندین ضربه چوب را تحمل کنی یا خوردن مقداری معین پیاز را و یا پرداخت فلان مبلغ پول را.مرد با خود فکر کرد: خوردن پیاز از هر مجازاتی قابل تحمل تر است.این بود که پذیرفت پیاز بخورد.هنوز یک سوم مقدار تعیین شده را نخورده بود که حالش دگرگون شد و گفت: چوب بزنید! پس از اینکه چند ضربه چوب را هم خورد, طاقتش تمام شد و گفت: پول می دهم! این بود که مبلغ تعیین شده را نیز پرداخت کرد.

   
 67. کامنت های سایت کلمه - Javid

  آقای نوری زاد ، میدانم که ازنفس گرمی شمیمی گرفته ای که نوشته ها و گفتارت چنین بردل مینشیند.
  نفست گرمتر،وجودت برقرار و ازچشم ودست بدان محفوظ باد.

   
 68. کامنت های سایت کلمه - Amir

  عزیز دل برادر در کنار ایشان مشاوران دلسوز هستند ولی کو گوش شنوا ! با واسطه معتبر از یکی از مشاور سابق ایشان شنیدم که خودرای تر و مغرور تر از وی کسی را سراغ ندارد و وقتی نظر مقام عظما با مشاورانش نمی خواند در فرصت مقتضی از خجالت آن مشاور در می آید. آری اینچنین است برادر !!

   
 69. کامنت های سایت کلمه - عبید سن خوزانی

  معروف است که تا کسی خودش نخواهد نمی شود به هیچ وجه اعتیاد او را ترک داد. حال داستان مقام عظمای ماست که خود را عاقل تر از همه می پندارد و تصورش آنست که اگر همه کارها را یک تنه قبضه کند و همه کارها یکدست باشد و کسی جرات جیک زدن در مقابل اراده و فرمان و دستورات او را نداشته باشد، کارها با خوبی و خوشی پیش می رود. متاسفانه در کنار ایشان مشاوران و ندیمان دلسوز و از خود گذشته ای هم وجود ندارد که جسارت و شجاعت به خرج داده، پا روی منافع خود بگذارند و عیب ها و اشکالات را صریحا به ایشان یاد آوری کنند. ممکن است ایشان همان لحطه احساس طعم حنظل در دهان خود کنند، اما وقتی به خود آیند و کارها اصلاح شود، باید دهان آن طرف را زر بگیرد که هم مملکت را نجات داده، هم مردم را هم حاکمیت را و هم اسلام بدنام نشده است. اما متاسفانه “خاطر مبارک آسوده، مملکت امن و امانست” شیوه مرضیه همه ایرانیان بوده وهست که معتقدند هنر نزد ایرانیان و است وبس. البته هنر چاپلوسی و دروغ گویی و ماست مالی. ما متاسفانه در برابر زورمند و آدم یک دنده و لجباز کوتاه می آئیم و شروع می کنیم به بله قربان گفتن و عجز و لابه از خود نشان دادن و هرچه شما بفرمایید بهترین هاست، و در برابر پائین تر از خودمان و ضعیف تر از خودمان نیز همواره صدایمان را کلفت می کنیم و انتقام آن حقارت ها را از این بینوایان می گیریم. من از خدا تنها خواهشی که دارم آنست که به ما مردم جرات و جسارت و شجاعت آنرا بدهد که وقتی می بینیم چاهی در برابر کسی دهان گشوده فریاد زده و خطر چاه را یاد آوری کرده و از بافتن دروغ ولو مصلحت آمیز خودداری کنیم. اگر کسی جرات ندارد حرفی به عظمای کبیر بزند، همین نوشته مرا ببرد و به ایشان نشان دهد. مرگ یکبار، شیون یکبار

   
 70. کامنت های سایت کلمه - Behrooz

  Aghaye Noorizade aziz
  shayad bavar nakonid ke 8 sal mibashad ke khata be ruye khataha oghiyanusi az khata shode
  va rahbar shabahi bish nist, va agar parde kenar ravad
  be jorat 6 milyun khahand fahmid,, chegoone goole in …….. khodkhah ra khordeand
  KASI KE BE JAYE 70,000,000 TASMIM GEREFT, VA HAL KESHVAR BE GEL NESHASTE

   
 71. کامنت های سایت کلمه - محمود

  عزیز اینها همشان تابعیت دوگانه دارند، هرگاه ببینند اوضاع قمر در عقرب شده همچون خاوری جون به فریضه هجرت همت خواهند گمارد و ترویج فرهنگ ناب اسلام را در بلاد کفر ادامه خواهند داد! تازه اگر اوضاع طوری بشود و کسی به اینها بگوید بالای چشمتان ابروست باید جواب دول غربی (آمریکا، کانادا، انگلیس و … ) را بدهد که چرا با شهروندانشان بدرفتاری کرده اید.

   
 72. کامنت های سایت کلمه - نسل سوخته

  “…. من دیشب تا خود صبح نخوابیدم تا مگر یکی از شماها بیاید و وساطت کند ” ما مردم عادی سبکبالیم و چیز زیادی برای از دست دادن نداریم. اما از بزرگان و علما که در این سالها بزرگ وبزرگتر هم شده اند و در یک کلام از همه… که مخاطب پیام فوق هستند خواهش میکنیم برای نجات خود و خانواده خودشان هم که شده لا اقل تکانی به خودشان بدهند درست است که برای مردم هیچ ارزشی قائل نیستید ولی برای بقای خودتان حرکتی کنید

  (ویرایش شده توسط سایت)

   
 73. کامنت های سایت کلمه - رزمنده سابق

  خانه از پای بست ویران است آقای نوری زاد دربند نقش ایوان است؟
  (ویرایش شده توسط سایت)

   
 74. واقعا ممنون آقا شهرام که حرف حق رو شما گفتی ، رهبر را برای این میگذارند ، که صلاح مملکت را تشخیص دهد . غرور معنایی ندارد . مردم از گرسنگی دارند میمیرند از بیکاری دزدی میکنند جنایت میکنند کلاهبرداری میکنند تن فروشی میکنند . چه کسی جواب جوانی از دست رفته ما را میدهد . به خدا قسم که این جوانان مصببان این مصیبت را نخواهند بخشید .

   
 75. سلام بر نوري زاد عزيز
  هوا در كردستان ايران! بس ناجوانمردانه سرد است.
  پيامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفي(ص) در حديثي مي فرمايند: “بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغربا”
  اين روزها مسلمانان اهل سنت ايران و بويژه كردستان ايران سخت غريبند و جز خدا پناهي ندارند. پس از اينكه مامورين اطلاعات( به قول دكتر سروش سربازان بدنام امام زمان) 25 نفر از بهترين و خوشنامترين معلمان اهل سنت و از شاگردان علامه ي شهيد احمد مفتي زاده را تعليق و بعضي را تبعيد نمودند و در حمله ي بعدي 3 نفر از دانشجويان تخصص پزشكي را اخراج نمودند فقط به جرم عقيده و پايبندي به اصول اسلامي و انساني روز گذشته 8 نفر از پيروان آن بزرگمرد را بازداشت و زنداني نمودند.
  اينجاست كه معني اين جمله را ميفهمم كه كاش دشمن انسان عاقل باشد. راستش را بخواهيد در اين ايام كه از تمامي جهات كشور دچار بحران عميقي شده است و كشور در حال فروپاشي است ايجاد بحران در كردستان چه معني مي تواند داشته باشد؟
  لطفا شما تحليل بفرمائيد كه حكومت از ايجاد اين بحرانها چه سودي ميبرد؟

   
 76. افراط و تفریط
  میخام چند جمله از زندگی خودتونو براتون بگم شاید گذشته .حال وآیندتون رو بتونید تجسم کنید.
  شمانزدیک به 30 سال کارمند وزارت کشاورزی بودید و از آن وزارت خانه حقوق دریافت می‌کردید در حالی که بدون حضور در اداره مشغول پروژه های میلیونی بودید.
  برای مجری گری در برنامه روایت فتح دعوت شدید و با هفته ای یک جلسه دو ساعته با شهید سید مرتضی آوینی همکاریتونو را آغاز کردید و بعد از چند ماه همکاری، اصرار کردیدن برنامه سریال داستانی “همه با همه” را بسازد ولی شهید آوینی به شدت مخالفت کردند.
  شما با نام مستعار زنانه، در یکی از روزنامه های جناح راست مطالب تند می‌زدید و همه اصلاح طلبان را به باد انتقاد میگرفتید و جالب اینکه به قول خودتون کلی خواستگار هم پیدا کرده بودید.
  بعداز محکومیت شما به سه سال ونیم زندان، نوشته های شما آنقدر ضد انقلابی شده که با لحن بیانیه گروهک‌های تروریستی منافقین و نهضت آزادی و رسانه های بیگانه تفاوتی نمی‌کند
  من همیشه به دوستام وشاگردام گفتم هرکی یه روز افراطی گری دراورد حتما بعدا از اونور بوم میفته .مهم اینه که از روی بوم بیفتی چه اینورش چه اونورش.
  افشاگری درباره همسران صيغه اي محمد نوری زاد در یوتیوب+فیلم

  (حضرت علی (ع) چه زیبا فرمودند که جاهل را نمی‌بینی مگر در افراط یا تفریط)
  کاش به نظرم احترام بزارید وبزاریدبقیه ببینن

   
 77. راهیان گور
  این کاروان که قاصد مرگ است جای نور،
  این کاروان کور‌ ِ‌پر از راهیان گور

  این کاروان که دخترکان مرا به باد…
  این کاروان که دخترکان مرا به زور…

  بلعید مثل مار سیاهی که تاج داشت
  دزدید و برد تا ته جادره‌های دور

  از زهر جام تلخ شهادت، نصیبشان
  از افتخارهای دروغینِ بی غرور

  لعنت به دست خونی صیاد شهر باد
  بر عشقمان ببین که چه گسترده‌اند تور

  لعنت به جنگ و چنگ پر از مرگ جنگ باد
  لعنت بر این زمین پر از مینِ‌ بی‌عبور

  افتاده جان مردم من دست قاتلان
  یک مشت بی‌کفایت بی‌مغز بی‌شعور!

  شعر از: فاطمه شمس: جناب نوری زاد سلام . این شعر را برای رهبر بفرستیدشاید تجدید نظر کند در خودش واطرافیانش در نابود کردن سرمایه های مملکت

   
 78. سر کشیدن جام زهر یک بحث است و عواقب ان بحث دیگر . اگر با یک بار جام زهر را سر کشیدن کار درست می شود حتما باید سر کشیده شود ولی کار از این پیچی . به نظر من سر کشیدن جام از هر نوعی بد است . ولی اصلاح تصمیمات و مصالحه ، کار درستی است . تصمیمات ملی نباید جنبه قمار داشته باشد . سیاست مداران مخالف باید مقدمات اصلاح تصمیمات رقیب را بدهند .

   
 79. با سلام خدمت جناب آقای نوری زاد ، آقای نوری زاد عزیز در طی 30 که از انقلاب می گذرد آقایان به کمک شما ها پدر ما را در آوردند جوانی ما را به باد دادید ما و فرزندان ما شدیم نسل سوخته به خدا از زندگی چیزی نفهمیدیم حالا آیا به یکی از عزیزانتان توهین شده که از این ها رو برگردانده اید جواب این چندین سالی که شما به اینها کمک کردید را کی میدهد . شما و علما وقتی به قول خودتان ( آمریکایی ها با یک فیلم به پیامبر توهین کردند ) پیراهن پاره کردید آیا توهین به پیامبر مهمتر است یا اینکه دخترانمان از فقر در این مملکت دست به خود فروشی می زنند چه کسی جواب این فحشا را می دهد در محضر خدا و پیامبر چه کسی پاسخگو خواهد بود.

   
 80. آقای نوری زاد تو هم مثه بقیه ای خداییش اگه چارتا پست دهن پرکن بهت میدادنو طردت نمیکردن الان ادبیاتت جور دیگه ای بود.نگو نه.مردم خیلی زرنگ ترن.دنیاش ایجوریه دیگه.بیا یکم واقع بینانه فک کن واینقد خودتو عقل کل ندون.بزرگوار……

  ………………….

  سلام هادی گرامی
  کاملا با شما موافقم. حتی اگرمن یک شرکت یک دفتر یک کارگاه یا یک کارخانه تولید جوراب داشتم یا سربه کار ال سی بازکردن بودم نمی دانم دربرابربازجوهای فحاش وبزن بهادرچقدرمی توانستم مقاومت کنم. اما مهم حال فعلی افراد مگرنیست؟ خدا را شکر که آنچه را که شما می گویید نداریم ودرعوض زبانمان گشوده است. هروقت احساس کردید که نوشته ها وسخنان من بوی “نمک” می دهد ومن نمک گیرجماعتی شده ام که آن جماعت سربه کارخود دارد وازمردم وخواسته های مردم دوراست، می توانید یک سطل آب ناپاک به روی من بپاشید وطردم کنید. پس قرارما : دوستی تا آن زمان. موافقید/

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 81. خدا حفظتون کنه آقای نوری زاد. خدا برای ما نگهتون داره. کم اند “مرد”انی مثل شما. کم اند بندگان خالصی مثل شما. با تمام وجودم از خدا میخام حفظتون کنه.

   
 82. در آیه 187 سوره بقره خداوند حکم اولیه روزه را بخاطر آسایش مسلمانان تغییر داد و به ما آموخت بدلیل ناتوانی انسان در احرای بعضی امور حتی حکم خدا قابل تغییر است. بدون شک همانگونه که رهبر به اشتباه خود در مورد کاهش جمعیت اعتراف کردند، می توانند نظر خود را در مورد انرژی هسته ای با توجه به شرایط تغییر دهند و منتظر اطرافیان نباشند.

   
 83. به نام خدایی که همین نزدیکیست
  سلام آقای نوریزاد.اسم من وحید.متولد 26 مهر 1365 . من همه نامه ها و مطالب و فیلم های شما را دنبال میکنم.من خودم را مطعلق به جناح خاصی نمیدونم ولی از گفتمان اصلاح طلبی حمایت میکنم هر چند آن را خالی از اشتباه نمی دانم. یه سوال بزرگ برای من بوده که باید از شما میپرسیدم.من یک دوستی دارم از آنهایی که میگن ولایت مدار هستند و به ظاهر میگن از هر کس حتی مقام معظم رهبری میشود انتقاد کرد ولی در عمل انتقاد ها را وارد نمی دانند.بیشتر وقتها که همدیگر را میبینیم با هم بحث میکنیم.راسش وقتی میبینم که فقط حرف خودشو میزنه من میگم تو که از محمد نوریزاد ولایتی تر نیسی.میبینی خودشو پیدا کرده تو هم به وقتش خودتو پیبدا میکنی.
  واما سوالم این بود از شما آقای نوریزاد چی شد که به اینجا رسیدید؟
  آیا شما از ابتدا این تفکرات را داشتید یا اتفاقی شما را آگاهی داد به نادرست بودن راه گذشته؟
  چون شما را انسان صبوری میدانم یک سوال دیگر از محضرتان میپرسم.
  آقای نوریزاد نظر شما درباره عماریون چیست منظورم گروهی که خودشان را به این نامیده اند مخصوصا دکتر حسن عباسی که به نظر متخصص در همه امور هستند؟
  نمیدونم به خودتون زحمت میدهید این مطالب را بخوانید یا نه.حتی اگر مایل نباشید به سوالاتم پاسخ دهید خوشحال میشم از خواندن این مطلب توسط شما آگاه بشم.
  به امید روزی که بتونم شما را ببینم.

  ————————————-

  سلام وحید گرامی

  من تا حدودی مثل همین دوست ولایتی شما فکرمی کردم. اما بشدت معترض هم بودم. هم به جناح چپ وهم به جناح راست. با خود می گفتم : باید به نظام فرصت داد تا خودش را پیدا کند. نیامده نمی شود بردشواری ها فائق آمد. همین روحیه ی معترضانه ی من مرا کمک کرد که بعداز سال 88 ، آنجا که به چشم خود دیدم بسیجی ها چوب وچماق وشوکروزنجیروچاقووکلت به دست گرفته اند وافتاده اند بجان مردم، همه ی تردیدها را کناربگذارم

  درباره ی عماریون وآن آقا باید بگویم: ایرادی ندارد دستجاتی ازاین دست اعلام موجودیت بکنند. اما خداوکیلی آیا ازوزارت کشورمجوز رسمی دارند؟ وبرای برگزاری نشست هایشان مجوز می گیرند؟ البته که نه. اینها یک تقلای جنبی است که آدمهای متعلق به رژیم برای سرکوب معترضان مرتکب می شوند. آن آقا هم تئوریسین خشونت است. یعنی آن چماق توی دست بسیجی ها وعقل تعطیل وچشم بسته ی آنان را تئوریزه می کند

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 84. از این باصطلاح مراجع تقلید و مجلس خفتگان که همه نان خور و جیره خوار حکومت ظالم و مستبد //// هستند هیچ انتظاری نباید داشت. انشاء الله همگی با هم به جهنم خواهند رفت. آنهم در اسفل السافلین جهنم که جایگاه منافقین است و این دسته هم منافقین واقعی این زمانند.

   
 85. این ذکر قنوت نماز من از سال88 به بعد است :

  اللهم العن ///// و اعوانه و انصاره والعن الاحمدی نژاد و اعوانه و انصاره

  …………………………

  سلام دوست من
  هرگاه نفرین ها وناسزاهای ما جایش را به انتشارادب وعقل وگفتگو سپرد کم کم آثارتغییردرجامعه ی ما مشاهده خواهد شد

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 86. آقای نوری زاد

  ما می تونیم از انرژی هسته ای استفاده کنیم و در عین حال غنی سازی را تعلیق کنیم
  این دو مقوله جداست که بعضی ها نمی خواهند مردم از تفکیک آنها مطلع شوند.
  مشکل فعلی این هست که ما بدون داشتن حتی یک نیروگاه، اقدام به راه اندازی تاسیسات غنی سازی اورانیوم کردیم،
  مثل اینکه یکی قبل از خریدن اتومبیل بره پالایشگاه بزنه. خوب از ما می پرسند این اورانیوم غنی شده رو کجا می خواهید استفاده کنید؟
  از طرف دیگه ما اورانیوم خام هم تا حالا صادر نمی کردیم، که بگیم از این به بعد می خواهیم ارزش افزوده ایجاد کنیم و بجای صادرات اورانیوم خام، غنی شده اش رو به دنیا می فروشیم

   
 87. داستان جالبی بود و وصف اینروزهای ما اما نوریزاد عزیز اینکه ما از مواضع هسته ای خود واپس بکشیم هیج کدام از مردم موافق با آن نیستند اگر این را از خود مردم هم بپرسید به شما می گویند اما این داستان در مورد پافشاری ما با دشمنی و عدم رابطه با آمریکاو قدرتهای دنیا صدق می کند . بیاد داشته باشیم که مسایل هسته ای و هزاران مشکل دیگر خارجی ما مانند تحریمها و کارهای سوء فرهنگی بر علیه کشور ما و و و و که با آن روبرو هستیم هم معلول همین دشمنی با آمریکا است مگر کشور های دیگر انرژی هسته ای ندارند ؟ همین پاکستان و هند در بغل ما ،تازه فعالیت هسته ای آنها در زمینه تسلیحات هسته ای است چرا کسی کاری با آنها ندارد ؟چون آنها مساله ما با آمریکا را ندارند. و چندین کشور دیگر و مگر داشتن انرژی هسته ای چیز بدی است که ما از مواضع خود عقب نشینی کنیم در اینده ای نزدیک قدرت از آن کشور هایی خواهد بود که صاحب این فن آوری باشند . اتفاقا اشتباه شما و خیلی ها این است که ریشه مشکلات و فشارهای خارجی را در پایبندی ما بر سر مواضع هسته ای می بینید در صورتی که مساله انرژی هسته ای در کشور ما چند سالی بیشتر نیست که مطرح شده قبل از آن و در زمان جنگ که انرژی هسته ای نبود آن موقع چرا ما تحریم می شدیم و فشار بر کشور ما بود؟ ما هم اگر مثل خیلی از کشور ها، با دنیا روابط حسنه و دیپلماتیک و نه از در خصومت و دشمنی داشتیم، امروز هم انرژی هسته ای داشتیم و هم خیلی چیز های دیگر مطمئن باشید اگر ما تعلیق هم بکنیم وحتی کلا انرژی هسته ای را تعطیل بکنیم و به خصومت و ستیزه و دشمن سازی با دنیا ادامه دهیم آنها بهانه دیگری برای تحت فشار قرار دادن ما پیدا می کنند. البته این سازش با دنیا ور فع خصومتها به معنای کرنش به آمریکا و ابر قدرتها ونوکری آنها مانند کشورهایی مثل عربستان و… هم نباید باشد. ولی ما خیلی بهتر از این میتوانستیم مسایل خود با دنیا را حل نماییم .دوم این که بسیاری از مسایل و فشارها و سختیهایی که بر مردم ما تحمیل می شود (شاید 80درصد این مشکلات ) اصلا دلیل خارجی ندارد و دلیلش سوء مدیریت و ناپاکی مسئو لین است اگر آنها با مردم صادق بودند – اگر دزدی نمی کردند و میلیاردی بیت المال را بالا نمی کشیدند- اگر عدالت بر قرار میشد – اگر یک عده به مردم زور نمی گفتند و آقا بالا سر مردم نبودند و هزاران اگر دیگر و خلاصه این که رضایت مردم را کسب میکردند، کشور ما امروز وضع بهتری داشت و حتی مردم پای خصومت و دشمنی با آمریکا و ابر قدرتها هم می ایستادند مثل سالهای جنگ ولی صد افسوس که هر ظلمی بر این مردم تحمیل شد و بر گردن دشمن و آمریکا انداخته شد . در صورتی که ریشه تمام این جفاها در داخل بود.

   
 88. با نهایت احترامی که برای ایشان قائل هستم ایشان در دنیای بسته ی خود وارزش های خود ساخته ی خود زندگی می کنند.دنیایی که در آن قراراست فقط به آرزوهای ایشان جامه ی عمل پوشانده شود.در این بین آینده و آرزوهای یک ملت فدا می شود تا ابشان قهرمان دنیای موهوم خود باشند دنیایی که امتداد آن در گرو شعارهای پوشالین مردمی است که تنها مهارتشان شعار دادن است دنیایی که نشئگی آن مشاهده خیل مشتاقان وسینه چاکان است دنیایی که خماری آن توجه به قدر ومنزلت وجایگاه واقعی خود در جهان است دنیایی که مستی آن سان دیدن مدام از لشکریان صف کشیده است.دنیایی که برای دمیدن در کعب آن نیاز به نفس متملقان وچابلوسان دارد.در این دنیا هنرمند و احساس ناب او چه جایی دارد، متفکر و آزاد اندیشی چه جایگاهی دارد. نقد ومنتقد چه منزلتی دارد. همه آینان کسانی هستند که نئشگی را از سر می پرانند. همه اینان کسانی هستند که لایه ازون آن دنیای پوشالین را سوراخ می کنند.

   
 89. با درود به تمامی آزاد اندیشان . بیاد دارم داستانی را که دانش آموزی تنبل را گفتند که چرا نمیگویی (الف) ؟ گفت بدلیل آینده اش که بعد باید بگویم ( ب) سپس ( پ) سپس(ت) بعد …….. حال حکایت جمهوری اسلامی است انرژی هسته ای را بهانه کرده تا جهانیان فراموش کنند آزادی زندانیان سیاسی را . آزادی مطبوعات را . آزادی انتخابات را . آزادی حجاب زنان را.و خیلی از گرفتاریهای و ظلمهایی که بر مردم ایران میشود . پس بهوش باشید که فقط با اتحاد تمامی گروههای مخالف و اپوزیسیون می توانیم به ایرانی آزاد و سربلند امیدوار باشیم ( با آرزوی سعادت و آزادگی ایران و ایرانی )

   
 90. یک گروه موسیقایی

  ba dorod va arze khasteh nabashid
  ma aezaie bande jadide moosiqie rocke parsi “GraySlate” hastim
  avvalin albume ma ba name “hypnotisme ejtemaie” hodoode 4mahe pish upload shod
  bad az upload album b dalile inke album mohtavaie zedde rigimi darad hamantor k midanid ma
  dar iran amniate jani nadashte va majboor b tarke iran b soorate qachaq shodim va b turkie panahandeh shodim.
  az shoma delsooze mohtaram taqazaie pakhshe in khabar ra darim ta betavanim har che saritar
  khodemoon ro b yek keshvare sales beresoonim va mobarezamoon ro edameh bedim .
  tozih inke starte sheklgirie in album az sale 1388 bad az jaryane jonbeshe sabz zade shod
  amma b dalayele besyar ziad aam az khafaqane hakem, naboode emkanat, naboode fazaie lazem .
  va dalayele bishomar k az chashmane tizbine shoma makhfi nistand zabte an b takhir oftad ,
  dar edame bayad begam taktake azaie goroh estedadhaye bozorgi dar zaminehaie sheer seda va tasvir hastand.
  amma …..amma …
  ………………………………….
  asami azaie goroh
  mehrdad fathirad (mehrdad rad)
  mahdi fathirad (dariush rad)
  javid hoseini
  …………………………………………

   
 91. موره لوس که در یکی‌ از انقلابات مکزیک، برای آزادی کشورش از دست سفید پوستان آمریکائی شرکت فعالی‌ داشت می‌گوید، در یک انقلاب، انقلابیون به دو دسته تقسیم می‌شوند، آنهایی که بیل دارند (مالکین یا ژنرال ها) و آنهایی که با آن زمین را درو می‌‌کنند. مدتی زیادی از انقلاب نگذاشته بود که وعده‌های انقلابی روز به روز بیشتر میشد. کشاورزان در یافتند، بهتر است بیل دار باشند تا با بیل دیگران کار کنند و سعی‌ میکردند راه حلی را پیدا کنند تا هر چه سریعتر صاحب بیل شوند. این باعث آن شد تعداد مالکان بیل به قدری زیاد شود که بعد‌ها اصطلاحی را بوجود آورد به نام “کار به شیوه ژنرال‌های ارتش مکزیک”. در این ارتش، کسی کاری نمیکرد و همیشه آن را به دیگری محول میکرد و از زیر مسئولیت در میرفت و حاضر به جواب گویی نبود. نتیجه آن شد که انقلاب کشاورزان با شکست روبرو شد و همه دست اواردهای انقلاب یک شبه از دست رفت. مطالعات زیادی در این مورد انجام شد تا اساس و ریشه این انحراف مشخص شود و نتیجه آن لرزه به بدن انسان می‌‌اندازد و آن این است که بدون چاپلوسی، امکان این که بیل دار شوید وجود ندارد. فقط کافی‌ است به صحبت‌های آخوند‌های چاپلوس نظری بیفکنید تا به عمق فاجعه پی‌ ببرید

  من هم با شما همدلم، به نظر میرسد بیل دارن سیاسی در ایران آنقدر زیادند که شما به سختی مخاطب خود را پیدا می‌کنید

  اکونومیست ویلفردو پریتو، در سال ۱۸۸۵، نظریه ۸۰ و ۲۰ را پیشنهاد کرد و ثابت کرد که این یک نظریه عمومی‌ است و قابل وفق بر هر شرایطی. به طور مثال، در این نظریه، ۸۰ درصد مردم، ۲۰ در صد ثروت یک کشور را تولید می‌‌کنند و ۲۰ درصد ، ۸۰ در صد آن را. همچنان، ۲۰ در صد مردم ۸۰ در صد کلّ مالیات را می‌پردازند و ۸۰ در صد مردم، ۲۰ در صد آنرا. وی می‌گوید، برای آنکه، این نظریه را در بوته آزمایش بگذارید، اول باید از خود شروع کنید. آیا شما به عنوان مسئول خانواده، جزو ۸۰ در صدی هستید که ۲۰ در صد کلّ تصمیمات خانواده را می‌گیرید یا بر عکس. چنانچه این نظریه را تعمیم دهیم، آیا شما جزو ۸۰ در صدی هستید که نامه‌های شما برد ۲۰ در صدی دارد یا جزو ۲۰ در صدی هستید با برد ۸۰ در صدی. بدون شک، خودتان، جواب آن را دارید و من هم جواب آن را دارم.

  بدانید این نظریه زندگی‌ مرا دگرگون کرد و انسان دیگری با بینش دیگری از من ساخت

  با احترام

   
 92. جناب نوریزاد سلام :شما که می دانید مراجع می ترسند شاید هم حق دارند میشه این زحمت را هم خودتان قبول کنید ونامه ای را تنظیم واز بزرگان ومراجع امضا بگیرید باشد این کار علیرغم ناامیدی جواب بدهد وایران وملت مظلوم ایران از نابودی حتمی نجات یابند (ضمنا یک کار مشابه تاریخی که حتما عنایت دارید تقدیم بشما: بنظر من کار این آقا ی خودخواه در تاریخ بیشتر شبیه به کار محمد خوارزمشاه است که باعث حمله مغولها به ایران شد وآنهمه خسارت را سبب شد)

   
 93. Baradare aaziz jenabe Nurizad,
  barayae shoma ehterame kheyli ziyadi ghaelam. ghalame shiva, bayane bi taarof va dide aamighe shoma ra tahsin mikonam
  dar in ja mikhaham tavajohe shoma ro be
  commente hamvatane aazizi be name

  حسین منتظر حقیقی

  ke baraye maghaleye shoma

  درخواست محمد نوری‌زاد از مراجع: به رهبر کمک کنید تا کشور را از فاجعه برهاند

  dar site

  “Kaleme.com”

  be enteshar resideh, jalb konam. be nazare man ishoon hagh matlab ro bayan kardand. va enteghad besyar be ja , be hagh, manteghi va asasi be pishnehade shomast.
  Nurizade aaziz ma bayad bonyan va asas ro dorost konim. va elaa darmani ke faghat alaeme zaheriye bimari ra darman konad na risheye asliye bimari ra che sood?!!!

  baraye shoma va khanevadeye mohtarametoon tandorosti va shadmani ra arezoomandam.

  hamvatane shoma

  va in ham comment e darj shodeh dar site KALEME:

  سلام خدمت مسؤلین محترم سایت و خوانندگان گرامی،
  سوز دل آقای نوری زاد برای کشور ، مردم ایران ، انقلاب و اسلام به روشنی از هر کلمه و هر جمله و نوشتۀ ایشان قابل حس است. حناب آقای نوری زاد ، اما ما در درون فاجعه ایم. چه فاجعه ای از این بزرگتر که بنام اسلام و انقلاب، کشور ما رکورد دار فحشای دختران بسیار حوان شده است . رکورد دار فقر و اعتیاد شده است .یأس و نا امیدی نسبت به آینده ، اکثریت حوانان ما را فرا گرفته است. به نام دین و انقلاب بیت المال راغارت و چپاول کردند. به نام دین و انقلاب ، رکوردار زندانیان سیاسی ، زندانی روزنامه نگار و زندانی وکیل دادگستری هستیم .این ها اگر فاجعه نیست ، پس چیست؟ این وقایع در کشوری بنام ایران اتفاق افتاده و هر روز بر دامنۀ آن افزوده می شود .
  جناب نوری زاد از روی دلسوزی و بنا بر مثل معروف که انسان در حال غرق شدن به هر خاک و خاشاکی چنگ می اندازد ، دست به دامن مراجع و بزرگان دین شده اند .اما کدام مراجع و کدام بزرگان؟ مگر آنچه در سرزمین ما هر روز در حال اتفاق افتادن است اتفاقات ریز و کوچکی است که قابل دیدن و شنیدن نباشد. اگر کسی نمی شنود ، کر است و اگر نمی بیند کور است . آن مرجعی که می بیند و می شنود وخود را به ندیدن و نشنیدن می زند ، نه مرجع است و نه بزرگ. اجازه ندهید بار دیگر اشتباهات تاریخی خود را تکرار کنیم. مار در آستین های خودمان پرورش ندهیم. ما در انقلاب به مراجع و بزرگانی که بسیار شناخته تر و با سابقه تر بودند چک سفید دادیم و امروز نتایج ناگوار و تلخ آنرا شاهدیم. بیائیم بر روی مردم خودمان ، با همۀ کمی ها و کاستی ها یشان ، حساب بیشتری باز کنیم.راه خروج از فاجعه را با یاری جستن از مردمی که فاجعه و فجایع را با پوست و گوشتشان لمس می کنند ، جستجو کنیم.همان هائی که علیرغم تهدید های دائمی حکومتیان و شعبان بی مخ هایشان در سر هر کوی وبرزن ، در صف نان و داخل اتوبوس از اعتراض خودداری نمی کنند . آنها را شکل دهیم و بر روی آنان سرمایه گذاری کنیم.اکثریت مراجع و بزرگان دین آنچه در فکر و توان داشتند چه با شرکت مؤثر خود و چه در حالت انفعالی ، بکار گرفتند و تهدید ها را برای کشور ایجاد کردند . فساد ها را بوجود آوردند ، فحشا ها را بوجود آوردند . بی اخلاقی ها را بوجود آوردند. قتل ها و اعدامهای هموطنان را بوجود آوردند . حقوق شهروندی شهروندان را زیر پا گذاشتند و حا لا درست است باز برای از بین بردن فجایع دست به دامن این به اصطلاح مراجع و بزرگان دین شویم؟
  من بخوبی آگاهم که هنوز بیشماری در کشور ما هستند که از تجربه ها نیاموخته اند و هنوز اگر کسی به کفش این حضرات بگوید کفشک ، خرخرۀ آنان را می جوند . اما بهتر این نیست پس از این همه تجربیات خون آلود و بسیار پر هزینه ، بر دیوار شکستۀ آنان یادگاری ننویسیم ؟ شما را به همۀ مقدساتی که باور دارید قسم ، بیائید بر روی همان هموطنانی سرمایه گزاری کنید که می دانند چه چیزی می خواهند و چه چیزی نمی خواهند. شاید این شیوۀ سرمایه گزاری کمی دیر تر ما را از درون فاجعه خارج سازد اما آنچه که به دست خواهد آمد استوار خواهد بود. سلامت باشید جناب نوری زاد.

   
 94. سلام جناب نوری زاد .

  گفتگوی تلفنی دیشب شما با voa را که شنیدم در تکمله مثالی که از داستان نادر شاه ذکر کردید یاد ضرب المثلی از ترکها افتادم که میگن : ( خر خسته به چاشی بنده ) همینکه از هر جهت صدای چاشی بشنود دیگر حرکت نمیکند …… . واقعا مصداق شرایط امروز حاکمیت ماست و شما به درستی برای توصیف این وضعیت از حکایت نادر شاه وام خوب و پر بهره ای گرفتید .

  پیشنهادی دارم و ان اینکه مطلب پیش رو را دستمایه یاداشتی خطاب به رهبری قرار داده و با قلم شیوای آمیخته به استدلالات محکم خود به ایشان بفرمائید :

  ویژگی یک فرمانده جنگی خوب این است که چهار جا حمله کند ، یک جا هم که دید زور حریف بیشتر است و احتمال شکست می رود عقب نشینی کند . در واقع عقب نشینی هم از لوازم و تاکتیکهای جنگی است که یک فرمانده خوب و کار کشته باید در مواقع لزوم از ان استفاده کند .

  ور نه از نظر عقلانی در تدبیر فرماندهی که فقط اعتقادش به حمله است و عقب نشینی را ننگ میداند باید که شک کرد . چنین فرماندهی نه تنها پیروز میدان نبرد نیست بلکه بر باد دهنده ی همه داشته های مادی ، انسانی و معنوی است .

  باز هم جسارت و توانمندی شما را در ارائه مطالب مفید و ارزنده ارج می نهم . با احترام

   
 95. سیدی خسته از نامردی سیدان روزگار

  جناب نوری زاد شما چرا اینقدر ضجه میزنید بگذارید حتی با نابود شدن ایران نابودی این قوم //// که بوئی از اسلام نبرده و مدام تیشه به ریشه ان میزند رقم بخورد .بخدا قسم در مدت کمی ایران را بهتر و پیشرفته تر خواهیم ساخت زمانی که تیغ بیشرمی بنام //// بالای سرمان نباشد .

   
 96. سلام
  من بسیار امیدوارم
  شما میتوانید آقای نوریزاد، شما موفق میشوید.
  شمار مردمی که مثل من امیدوارند بیشمارند، شما موفق میشوید، آرزوی سلامتی شما رو برای دیدن این روز بزرگ از خدا میخواهم.

   
 97. ای خاک بر سرت،حیف این اسمی که داری

   
 98. اولا که تو نگران مشکلات معیشتی مردم ما نباش چون که تو که مشکلی نداری و جیره خوار ارباب های صهیونیستیت هستی هنوز مردم فیلم حضورت تو مراسم پادشاه عریستان رو فرامش نکردن ثانیا مردم ما از اول انقلاب گوششون از این آیه یاس خونی ها پر شده

   
 99. ای کاش به این نکات ارزشمند توجه میشد
  یاد سخن امام افتادم : ای علمای اسلام من اعلام خطر میکنم

   
 100. خاک بردهان تو که روزی از شهادت و عدالت و علی می گفتی و امروز به خاطر یک سردی و گرمی حاضری ناموس خود را هم تقدیم اجانب کنی البته خیلی وقت است که مشخص شده تو نفوذی حرامزادگان انگلیسی بودی ومن متحرم که شیطان چقدر خوب می تواند نقش منافق را در کسی راهبری کند .حاضرم قسم بخورم و آن دنیا هم جوابش را می دهم که نسل تو به تخم و ترکه یهودیان مسلمان شده می رسدوخدا را شکر که امام زمان ما شجره خبیث شما را در هر لباسی شناسایی می کند و روزی انتقام سقیفه را از اربابان تو خواهد گرفت .فکرمی کنی من و امثال من مرده اند که مخنثانی مثل تو پیشنهاد جام زهر به رهبرکنند؟

   
 101. تلاشتان قابل درک است اما من معتقدم ارتش به جای آنکه روزی بیدار شود و خود را در عمل انجام شده ببیند و مجبور به رویارویی با ارتش ابرقدرتها شود که البته متحمل شکست خفت باری خواهد شد، همت و غیرت و شجاعت به خرج دهد و پایانی در خور شان خود و این ملت به این حکومت فاسد دهد.بدون هرج و مرج،بدون خون ریزی زیاد،بدون روبرو شدن با خشم و عقده فرو خورده ملت که در صورت رها شدن خیلی چیزها را خواهد سوزاند. چه بسا این کار ارتش به نفع همان مراجع بی خاصیت هم باشد چرا که شاید از گزند انتقام شدید مردم تا حدودی در امان باشند.امیدوارم ملتفت باشید وقتی سدی به هر دلیلی شکست آب هر چه را که در مسیرش باشد با خود خواهد برد.

   
 102. یه چیزی که خیلی جالبه این هست که بخشی از حکومت (امثال بازتاب- انتخاب- محسن رضایی و …) می خواهند همه تقصیرها را گردن احمدی نژادد بیندازند و خامنه ای را بی اطلاع از وضعیت جامعه می دانند در حالی که بعد از خطبه معروف 30 تیر 88 و اصل 110 قانون اساسی و صحبت های وی در خراسان شمالی معلوم هست همه چیز در اختیار وی می باشد.

   
 103. درود بر شما اما {………………………………………………..

   
 104. اب در هاون می کوبید . اب در هاون می کوبید . احمق ها کاملا به خود یقین دارند این مشکل دنیای ماست . اب در هاون می کوبید . این ویرانی را ارزان بدست نیاورده ایم . هزینه اگاهی مردمان بیش از اینهاست . مزرعه فاسد و مملو از کرم و حشرات تنها با اتش تطهیر می شود . بعد از غارت و ویرانی نوبت اتش است تا پاک شود از الودگی و کرم و فساد . امیدوارم با کبریت ایرانی اتش بگیرد .

   
 105. با سلام و درود بر آقای نوری زاد عزیز
  حال که مجالی فراهم کرده اید و میدانم که رهبری محترم هم قطعا از این مطالب مستحضر میگردند باور بفرمائید برای رضای خدا و کمک به ایشان و همه ما این پیشنهاد را تقدیم میکنم:
  1- اولا عرض میکنم که اصلا لازم نیست از موضوع اینکه انرژی هسته ای حق مسلم ما است صرفنظر فرمائید. این حق همه جا مورد تائید قرار گرفته است و شما از بابت آن نگران نباشید.دلیلش هم اینکه روسها نیروگاه بوشهر را ساختند و سوخت آنرا هم بفرستاده اند و هیچ مشکل تحریمی هم نیست پس از این بابت نگران نباشید.
  2- شما بفرمائید که وزیر خارجه شما به استناد به مصوبات و توافقات قبلی از جمله توافقنامه پاریس که در آن تمام حقوق هسته ای ما تائید شده و حتّی غنی سازی اورانیوم هم به عنوان حق ما مورد تاکید قرار گرفته نامه ای به سازمان ملل بفرستد و اعلام کند که با توجه به این توافقات ایران دوباره فعالیتهای غنی سازی را تعلیق میکند تا با رفع ابهامات، آندسته از فعلیتها که مغایرتی با مقررات بین المللی ندارد ادامه یابند.
  3- این کار را نه از طریق مخفی بلکه آشکار اعلام کنید تا آنها هم مجبور باشند آشکار جواب بدهند. این کاری است که در بحران موشکی خروشچف کرد و آمریکا را مجبور به دادن پاسخ آشکار کرد و جنگ طلبها را منزوی کرد.
  4- شما با این کار جبهه متحد 5+1 را در هم میشکنید.اطمینان به مردم باز میگردد.اسرائیل خلع سلاح میشود..آقا جان از هیچکس نترسید..بالاخره اشتباهی کردهاید.نباید که بدترش کرد.باور کنید تاریخ از شما خوب یاد خواهد کرد.فردا میگویند همین آقا که این بساط را علم کرد خودش انقدر مردانگی داشت که جمعش بکند.
  5- آقا جان..مشکل اقتصادی امروز این است که مردم به عملکرد خردمندانه حاکمیت اعتقادی ندارند و ترسیده اند.زمان جنگ یادتان است؟ یادتان است نفت 5 دلاری میفروختیم وکشتی ها را میزدند و بمباران شیمیائی و میکروبی هم میشدیم؟ هیچ از خود پرسیده اید چرا آنروزها این بساط نبود؟..مردم آنروز اطمینان به حکومت داشتند و امروز ندارند..نمی خواهم بیشتر بگویم که باعث اوقات تلخی تان بشود.
  6- آقا جان باور کنید برای هر چیزی پایانی است..مگر قرار است شما این بحران را تا ابد ادامه دهید؟..بالاخره یابد هدفی باشد؟..شما با این کار آنها را مجبور میکنید که تحریمها را بردارند..آنها را در موضع دفاعی بگذارید..من میفهمم مشکل شما چیست..اگر انروزها آقای هاشمی به امام گفت که من مسئولیت را میپذیرم امروز کسی مثل او با شما نیست..خوب چاره ای نیست..کار را بدهید به ایشان بعد هم مثل قبل بگوئید اوسازش کرد و بعدا که اوضاع خوب شد بدهید دوباره حسابش ر ا برسید..فقط بخاطر خدا ما را از این چاهی که در آن انداخته ای دربیاور….

   
 106. این یکی ازبهترین نوشته های آقای نوری زاد است که من تا حالا خوانده ام. هم ادب هم خیرخواهی هم ایران دوستی هم پیشنهاد برای خروج ازبن بست اتمی دراین نوشته موج می زند

   
 107. من هم دیشب نخوابیدم همراه دیگرانی که قصه پر غصه رضا قلی میرزا را یاد آوریشان کردی . فریاد نادر در گوشم طنین انداز بود از دوردست تاریخ ، بی حیاها ، بی حیاها ، بی حیاها….

   
 108. خدمت برادر عزیز جناب نوری زاد، به مدد تکنولوژی، نوشته شما را در چند هزار کیلومتری وطن در. نیمکره جنوبی و در وقت نهار خواندم و لذت بردم. اما نتوانستم خودم را قانع کنم که قبلا از نوشتن این نکته به میز کار برگردم…هر چه باداباد!
  خلاصه کنم که کوچکترین مخالفتی با این نوشته ندارم و به ظرافت نگاه و شجاعت کلامتان آفرین میگویم اما…
  اما شما که سعی دارید دیگران را به پادرمیانی و رهبر را به تساهل و تسامح دعوت کنید باید توجه مضاعفی به این امر معطوف کنید که بزرگی این تصمیم بیش از حد جلوه نکند. تعجب من از این است که جنابعالی بازگشت از این تصمیم را معادل انصراف از داشتن انرژی هسته‌ای فرض کرده اید. حتما بهتر از بنده میدانید که بحث فقط تولید سوخت است وگرنه هیچکس چه در داخل و چه در خارج انتظار ندارد که دولت ایران از تولید انرژی هسته ای خودداری کند. به نظر من این بدین معنی است که بزرگی این تصمیم از بعد تبعات ملی بسیار کمتر از آن چیزی است که از نوشته جنابعالی برداشت میگردد. با آرزوی توفیق و سلامتی برای جنابعالی، التماس دعا

   
 109. سلام جناب نوریزاد
  حرف های شما درست اما من معتقدم رهبر منتظر امدن بزرگان به صحنه نیست… میپرسید چگونه؟ خوب ما عادت کردیم اگر رهبر چنین چیزی بخواهد فردا علمایی چون علم الهدی و مصباح و جنتی و دیگر مذدوران خود را به صف میکند تا قضیه را طوری ماست مالی کنند.
  در کل ما رهبر با بصیرتی داریم! شک دارید؟ دلیلش را میگویم! رهبر ما بصیرت دارد اما نه در خدمت به مردم ایشان بصیرتی دارند برای سرکوب مخالفان و همچنین گمراه کردن مردم! نمونه اش اینکه به احتمال نزدیک به یقین بعد از کوتاه امدن از مسئله هسته ای این کار خویش را خوردن جام زهر دوم مینامد و ان را ماست مالی میکند. در صورتی که باید عذر بخواهد به خاطر اینکه در شرایطی نام هسته ای را برد که ذخایر کشور جواب گوی تحریم ها و عواقبش را نداشت و نتوانست اعتماد مردم جهان را جلب کند و ما را در دنیا بدنام کرد در صورتی که با شفاف سازی میتوانست حداقل تحریم ها را که نه ولی آبروی جهانی مارا حفظ کند…

   
 110. سلام جناب نوری زاد
  مفید ترین ،ساده ترین ،خالصانه ترین سخن و کم هزینه ترین روش را بیان فرمودین، منتظر هستیم تا ببینیم اولین بزرگ عاقل ایران زمین در حال حاضر کیست .قلم شما روان ،تن شما سلامت باد ،دعا گوی شما .

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

74 queries in 1170 seconds.