سر تیتر خبرها
DETAINED IRANIAN FILMMAKER MOHAMMAD NOURIZAD RELEASES ACCOUNT OF TORTURE IN PRISON

DETAINED IRANIAN FILMMAKER MOHAMMAD NOURIZAD RELEASES ACCOUNT OF TORTURE IN PRISON

Detained Iranian Filmmaker Mohammid Nourazid [Source: Mehr]
Detained Iranian Filmmaker Mohammad Nourizad, Source: Mehr

By Elizabeth A. Conger
Impunity Watch Senior Desk Officer, Middle East

TEHRAN, Iran – Detained Iranian filmmaker and journalist Mohammad Nourizad has published an account of the torture which he claims that he and other detainees have be subjected to as political prisoners.  Nourizad said in a statement that was posted on several Iranian reformist websites, that he was cursed and severely beaten by intelligence officers, whose behavior he called “barbaric.”

Nourizad was arrested in 2009 after publishing several open letters on his blog which were deemed disrespectful to Khamenei and other senior Iranian officials.  He was sentenced to three years in prison and fifty lashes on unclear charges, but was released from prison on June 24, 2010. He was returned to prison on August 18, 2010 after publishing another public letter addressed to Khamenei on his blog.
Nourizad’s account stated that other political prisoners, including Mostafa Tajzade, Abdullah Momeni, Hamza Karimi, and Mohammad Reza Rajabi were also tortured while in detention. Momeni and Karimi have both previously written to the Supreme Leader Ayatollah Khamenei informing him of the torture and mental abuse they, and other prisoners, were subject to in detention.
Both physical and mental torture are forbidden in the Iranian Constitutions.
Khamenei said, in a public statement: “All those who have been affected by these matters in any way should that the government’s principles do not lie in tolerance. We believe in making a stand against those opposing us within the framework of the law.”
International Campaign for Human Rights in Iran executive director and spokesman, Hadi Ghaemi, told Radio Farda on November 10, 2010 that postpresidential election detainees are routinely tortured.  He said:
“The news of torture leaked during the initial period of the unrest when a huge number of people were arrested, and the Kehrizak detention center was the center of attention in this respect.”
Ghaemi hopes to prevent torture of detainees in Iran by publicizing it and drawing international attention to it.

Nourizad was arrested in 2009 after publishing several open letters on his blog which were deemed disrespectful to the Supreme Leader Ayatollah Khamenei and other senior Iranian officials.  He was sentenced to three years in prison and fifty lashes on unclear charges, but was released from prison on June 24, 2010. He was subsequently returned to prison on August 18, 2010 after publishing another public letter addressed to Khamenei on his blog.

Nourizad’s account stated that other political prisoners, including Mostafa Tajzade, Abdullah Momeni, Hamza Karimi, and Mohammad Reza Rajabi were also tortured while in detention. Momeni and Karimi have both previously written to Khamenei informing him of the torture and mental abuse that they, and other prisoners, were subject to in detention.

Both physical and mental torture are forbidden in the Iranian Constitution.

Karimi said, in a public statement:

“All those who have been affected by these matters in any way should know that the government’s principles do not lie in tolerance. We believe in making a stand against those opposing us within the framework of the law.”

International Campaign for Human Rights in Iran executive director and spokesman, Hadi Ghaemi, told Radio Farda on November 10, 2010 that postpresidential election detainees are routinely tortured.  He said:

“The news of torture leaked during the initial period of the unrest when a huge number of people were arrested, and the Kehrizak detention center was the center of attention in this respect.”

Ghaemi hopes to prevent torture of detainees in Iran by publicizing it and drawing international attention to it.

Source Website Link

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

با کمی فاصله از تهران، در روستای یوسف آباد صیرفی شهریار به دنیا آمدم. در تهران به تحصیل ادامه دادم. ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه. انقلاب فرهنگی که دانشگاهها را به تعطیلی کشاند، ابتدا به آموزش و پرورش رفتم و سپس در سال 1359 به جهاد سازندگی پیوستم. آشنایی من با شهید آوینی از همین سال شروع شد. علاوه بر فعالیت های اصلی ام در جهاد وزارت نیرو، شدم مجری برنامه های تلویزیونی جهاد سازندگی. که به مناطق محروم کشور سفر می کردم و برنامه های تلویزیونی تهیه می کردم. طوری که شدم متخصص استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان. در تابستان سال 1361 تهران را رها کردم و با خانواده ی کوچکم کوچیدم به منطقه ی محروم بشاگرد. به کوهستانی درهم فشرده و داغ و بی آب و علف در آنسوی بندرعباس و میناب. سال 1364 به تهران بازآمدم. درحالی که مجری برنامه های روایت فتح بودم به مناطق جنگی می رفتم و از مناطق عملیاتی گزارش تهیه می کردم. بعد از جنگ به مستند سازی روی بردم. و بعد به داستانی و سینمایی. از میان مستندهای متنوع آن سالهای دور، مجموعه ی “روی خط مرز” و از سریالهای داستانی: پروانه ها می نویسند، چهل سرباز، و از فیلمهای سینمایی: انتظار، شاهزاده ی ایرانی، پرچم های قلعه ی کاوه را می شود نام برد. پانزده جلدی نیز کتاب نوشته ام. عمدتاً داستان و نقد و مقاله های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. حوادث خونین سال 88 بساط فکری مرا درهم کوفت. در آذرماه همان سال بخاطر سه نامه ی انتقادی به رهبر و یک نامه ی انتقادی به رییس قوه ی قضاییه زندانی شدم. یک سال و نیم بعد از زندان آزاد شدم. اکنون ممنوع الخروجم. و نانوشته: برکنار از فعالیت حرفه ای ام.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

77 queries in 0836 seconds.