سر تیتر خبرها

قطعنامه ۵۹۸: ۲۵ سال بعد، جام زهری دیگر؟

برنامه افق سه شنبه ۲٧ تیر ۱۷ ژوییه ١٣٩١ – مدت: یکساعت

Share This Post

 

درباره محمد نوری زاد

19 نظر

 1. هومنعزیز من هم با شما صد در صد موافقم ولی این مطالب زمانیدر جایگاه خود خواهد نشست که در یک دادگاه ازاد این هایی که بعد ازادی خرمشهربه جبهه رفتن را به یک دادگاه مردمی بیاوری و انجا سئوال کنی با صدام جنگداشتی یا با مردم اگربا مردم حالا چرا نه این مردم عراق همان مردمند ولی اگر با صدام جنگ داشتی چرا مردم را به جای صدام می کشتی همان مردمی که به زور سرنیزه به جبه امده بودند و خودشانهم کم دل خونیاز صدام نداشتند پس جنگ سر لحاف ملا بود منابع دو کشور صنعت دو کشور صنعت زیر بنایی کشور که وقتی ته کشید هر دو به صلحرضایت دادند از این برادران پاسدار بپرس ایا عراقی ها همه مردند که شما جنگ را رها کردید چه شد و چرا جنگ را رها کردید و چه نتیجه ای بعد از ازادی خرمشهر از این جنگ گرفتید

   
 2. من بعید میدانم جنگ نشود نظام و رعیت مدعی تشیع آن با توجه به بی آبرویی و بیکاری و خسران این چند سال اخیر و نداشتن هیچ دستاوردی باز دنبال کسب ابروی کاذب و خودزنی و شهادت طلبی ازین راه نباشند تا به زعم خود آبروی رفته شیعه دوباره باشهادت بازیابی کنند نظام و بدنه مردمی آن به شدت دچار نهیلیسم و بی آبرویی و بی دستاوردی هستند و میل به کشتار با بهانه شرایط جنگی شهریگران مخالف نظام لحظه ای آنها را رها نمیکند همانطور که دیدیم در رخداد های 88 با چه شهوتی دست به کشتار شهریگران زدند نظام و شهادت پیشگان و آبروریختگان به دنبال جنگی تمام عیار هستند تا به آرامش روحی برسند و تعزیه ای دیگر با مهمات جنگی کشتار جمعی در راه است در باغ شهادت برای آبرو باختگان بزودی باز میشود…

   
 3. هنوز می توان از تحمیل جنگ به ایران جلوگیریکرد

  آرش سلیم

  پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مستقلاز این که کدام نامزد انتخاب شود، می تواند شیپورهای جنگ را علیه ایران به صدادرآورد. بدیهی است وظیفه فرد فرد ایرانیان، با هر گرایش و برنامه سیاسی، تلاشحداکثری برای جلوگیری از جنگ می باشد. چند نکته که به نظر نگارنده یادآوری آن لازماست در زیر بیان شده است:

  1) نقش اصول گرایان- از آن جا که در سپهر سیاسی ایران، اصولگرایان به طور سنتی در موضع ضعف اندیشه سیاسی و در نتیجه همواره در حالت واکنش ودفاع بوده اند؛ شهامت و اراده سیاسی برای تصمیم گیری های اساسی عقلانی در آن ها بهحداقل رسیده است. مواضع خود را اغلب با تکیه بر مواضع دیگران و به قول خودشان علیه«دشمنان» داخلی و خارجی تبیین کرده اند؛ به طوری که در بیشتر موارد به تصمیماتکلنگی بی حاصل انجامیده است. در این مقطع حساس و تعیین کننده تاریخی، می باید بهآن ها کمک شود چند ماهی از این روحیه «دشمن» خرد و خمیر کن به درآیند. بلکه بتواناز خطر تحمیل جنگ به کشور کاست.

  اگر چنینشرایطی فراهم گردد افراد و شخصیت های اصولگرا می توانند ابتکاری را در جهت گفتگویبی پرده با آقای علی خامنه ای و تیم تصمیم گیرنده دور و برش هر چه سریع تر شروع کنند.چند ماهی توهمات جانشین پیامبر و امام بودن علی خامنه ای و خطر احتمالی مورد غضب «ولایت»واقع شدن را کنار بگذارند و با او به گفتگوی بی پرده بنشینند. لازم به تاکید نیستکه گاهی حتی یک فرد با شهامت در درون سیستم که دغدغه جان انسان ها و کشور را داشتهباشد، می تواند سرنوشت ساز باشد. از آن جا که به نظر می رسد چند نفری از فرماندهانسپاه در تصمیمات مقابله جویانه خامنه ای در برابر غرب نقش تعیین کننده داشته باشند،با آن ها به گفتگو بنشینند و در نهایت خود این افراد مشکل آفرین را مبصر کلاس و درتیم اجرایی حل مساله قرار دهند. حتی طوری به مساله پرداخته شود که برای علی خامنهای جای مانور حیثیتی باز بماند.

  2) نقش اصلاح طلبان داخل کشور- همانطور که در این یادداشت [1] بیان شد، بهتر است اصلاح طلبانفشاری را در انتخابات پیش رو متوجه حاکمیت نکنند. اگر قرار باشد حاکمیت تن به«اصلاحات» بدهد، بهتر است به توهم توطئه اصلاح طلبان برای گرفتن قوه اجرایی و فشاربه خامنه ای دامن زده نشود. شانس استفاده از «فرصت» انتخابات برای به تحرک واداشتنجامعه بسیار اندک است.

  3) نقش احزاب وگروه های سیاسی خارج کشور- به گمان من اعلام موجودیت یک شورا به سبک کشورهایی کهبا حاکمیت آن درافتادند و به جنگ داخلی منجر شد، در این شرایط کمکی نخواهد کرد.همگرایی و تهیه نقشه راه و داشتن طرح و برنامه برای سناریوهای مختلف یک «باید»است. اما استراتژی باید اجتناب از جنگ باشد. پس تاکتیک ها بدون استثنا بر مبنای اجتناباز جنگ خواهد بود. هر سناریویی که خطر وقوع جنگ را زیاد کند به نفع هیچ طرف ایرانیو خارجی نخواهد بود.

  4) امیدواریم باتلاش اصول گرایان انسان دوست و متعهد و در شرایط روحی که هسته سخت درون حاکمیت در خشمسیلی سخت به دشمنان داخلی و خارجی نیست، در جهت منافع ملی و پرهیز از به قتل رسیدنهزاران انسان در ایران و منطقه، حاکمیت به یک تصمیم گیری عقلانی برسد. بهترین حالتمی تواند این باشد که حاکمیت با اعلام این که می خواهد اصلاحات اساسی در جهت نیلبه دمکراسی انجام دهد، برای مدتی معلوم غنی سازی را متوقف کند و با مردم خودش آشتیکند. دیگر زمان آن گذشته است که بتوان به بهانه جنگ بر مشکلات سرپوش گذاشت و مردمرا فریفت. از حالت «مشکل» عبور کرده ایم. در «بحران» بسر می بریم. امیدواریم اینرا شخصیت های اصولگرا به علی خامنه ای بفهمانند. امید است که با تلاش آن ها زنجیرهرخدادهای لعنتی که حتی تصورش دردناک است بر سر این ملک و ملت خراب نشود.

  5) کسانی ممکناست فکر کنند که این یادداشت در جهت نجات جمهوری اسلامی است. کمک فکری به جمهوری اسلامیدر پرهیز از جنگ خانمان برانداز، به نفع ایران و مردم ایران است. بحران های جمهوریاسلامی بدون پایان دادن به دیکتاتوری و تن دادن به تغییرات اساسی علاجی ندارد. بحرانهای جمهوری اسلامی به مشکل هسته ای محدود نمی شود. کوه یخی است که تازه نوک آنظاهر شده است!

   
 4. معلم عزیزم آقای نوریزاد
  دعایی بهتر از آنچه در قرآن هست نیافتم تا بدرقه راه پرخطرتان کنم: شرح صدر طلب می کنم برای رنجی که میبرید و دغدغه های شریفی که دارید. دعا می کنم به زودی در انتهای این همه مصائب که تحمل کردید آسایش و راحت نصیبتان شود و زحماتتان به بار بنشیند. آرزو می کنم خدا بیان گویای شما تابندگی و روشنگری بیشتر ببخشد.
  احساس شرم می کنم که شما این حد آزاده اید و من این حد بیمناک و ترسو که حتی از نوشتن نام حقیقی ام در اینجا هم بیم دارم. من را هم دعا کنید

   
 5. سفله در کویر

  درود .
  لایق نبودم جواب سوالم رو بدید ؟

  …………………
  سلام دوست گرامی
  گاه ارزش یک پرسش به همان خود اوست. پاسخ گفتن به آن، آن پرسش را از رازگونگی فرومی کشد. دلیل این که من به برخی ازپرسش ها پاسخ نمی دهم گاه به همین باقی ماندن رازگونگی آنان مربوط است.

  با احترام: نوری زاد.

   
 6. خسته نباشید آقایان رزمنده مکتبی، ۳۳ سال است که خود را صاحب همه چیز مملکت می دانید و زمام امور همه چیز مملکت را در دست دارید یک آپارتاید درست کرده‌اید که در تاریخ نظیر نداشته در ذهن خود فکر می کنید با اتکا به یک جنگ خود خواسته و بی حاصل قهرمان شدید و منت بر سر بقیه می‌گذارید و به امثال هومن حتی اجازه اظهار نظر نمی دهید.

   
 7. محمد جان رفیق ممنون از اینکه خطر میکنی نظرات کسایی مثل من رو که ازین انحراف انقلاب و دین سالاری و جنگ سالاری آسیب دیدن و از حقوق اجتماعی شون محروم شدن منعکس میکنی بحث من اینه که نیاید ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و تقاضای عراق برای آتش بس و دادن غرامت رو تنها گردن خمینی هاشمی یا رضایی بندازیم مردم داوطلب و سپاهی هم که رفتن و بازیگران این تعزیه بزرگ با گلوله های جنگی بودن و باعث خسران عظیم اقتصادی شدن مسئولن بابت حتی گلوله کلاشی که توی خاک عراق شلیک کردن باید حساب پس بدن بعدا توی دادگاه اگر کشته شدن باز مانده هاشون باید غرامت بدن و تاوان عقب ماندگی بعد از انقلاب رو بدن و تبعیض هایی که رزیم برای جنگی ها قایل شد و مردم عادی بخاطر اون از کار و تحصیل محروم شدن و طبقه اشرافیت جنگسالار بوجود اومد که بخش بزرگ اشرافیت شیعه فعلی رو تشکیل میده از قدیم هم جنگ سلاران اشراف بخش بزرگ اشراف ایران رو تشکیل میدادن و الان هم اشرافیت شیعه صاحب بهترین و بیشترین زمین های ایرانه و املاک و ساختمان های تجاری کلا همیشه جنگ های این چنین برای بقای سرمایه داری هست و بزرگ کردن اشرافیت و گسترش بی عدالتی عصبی هستم وقتی میبینم دوبرادر جانباز در شهرمان ساختمان سازی میکنند و میلیاردر هستند و به شهادت مردم قبل از جنگ جز کلاهی نمدی چیزی نداشتند ولی من سالهاست حتی نتوانستم وامی یک میلیونی بگیرم خوب یک بسیجی با معرفت خرج جنگبازیش در خاک عراق روزی چقدر بود همان زمان گلوله ارپیجی با ارز دولتی 7 هزار تومان بود و این بسیجی تنها به عشق حسین و ابولفضل آنرا شلیک میکرد و الان این گلوله میاید خانه مرا هروز ویران میکند بخاطر لذت دینی آن بسیجی مست از باده عشق به حسین و خالی از هرگونه تعهد به منافع ملی و سوسیالیستی هنوز هم شما و دیگر بسیجی ها با سوسیالیسم و ملی گرایی دشمنید و ازسرمایه داری دینی تجاری دفاع میکنید و هرگونه تعهد ایدئولوزیک مدرن را بر نمیتابید انسان شهری باید ایدئولوزیک باشد تا خودخواهیش با جامعه و منافع ملی لطمه ای نزند دینداری بدون ایدئولوژی مدرن بزرگترین عامل فساد و بی بندو باری است

  ……………………………..
  سلام هومن گرامی
  سپاس که اراده ی قلم را دردست گرفتی. خودت قبول می کنی که این نوشته ات نسبت به سایرنوشته هایی که برای من فرستاده ای خواندنی تراست؟ درعین حال که با برخی ازمواضع تو مخالفم اما به تحلیل تو ونگاه ویژه ی تو احترام می گذارم. بسیاری چون من معتقدیم: ما ایرانیان پیش ازاین که مسلمان باشیم، یک انسانیم. واسلام نهایت کاری که بکند ما را که ازآن انسانیت دورافتاده ایم به همان جاده بازگرداند. درنگاه من، دوست داشتن وطن درشماردوست داشتن خود وخداست. کسی که خدا را دوست دارد نمی تواند وطنش را دوست نداشته باشد. پای ما پیش ازآنکه درآسمان باشد برزمین است. کدام زمین؟ من به مدرنیته، به انسان شهری، به ملی گرایان، به سوسیالیست ها، حتی به بی دینان احترام ویژه ای قائلم. وحقوقی برابرباهمه ی ایرانیان برای همه ی آنها قائلم.
  درباره ی بسیجیان، نگاه تلخ تورا نیز محترم می شمارم. اما به این مختصراشاره کنم که اگرهمان بسیجیان نبودند و ازجان مایه نمی گذاشتند، امروز بسیاری ازمناسبات ملی ما با خاک آمیخته بود. البته خاکی که باید به سرمی ریختیم و با هزارافسوس دست بردست می کوفتیم. اجازه می دهی این بحث را متوقف کنیم؟

  با احترام: نوری زاد.

   
 8. کار روستائیان کشاورزی است نه کشور داری، آبخیزداری است نه عزا داری ، دامپروری است نه شهید پروری،باغداری است نه برج داری،زراعت است نه وزارت،هرس کردن نه حرص داشتن،فلاحت است نه جنایت،کدخدایی است نه خدایی ….

   
 9. فیلم ها و گزارش ههای زمان جنگ هست همه بسیجی ها سپاهی ها تاکید دارن برای ادای تکلیف دینی و دستور خمینی به جبهه رفتن و تاکید میکنن برای مسائل ملی نرفتن ناموس شما خانواده شهدای بعد از ورد به خاک عراق توی بصره و فاو چکار میکرد ناموستون تو خاک عراق چکار میکرد یادتون رفته میخواستید کربلارو فتح کنید و تا قدس لشکر بکشید ناموست تو کربلا چیکار میکرد کسایی که تو جنگ تهاجمی تو خاک عراق کشته شدن مشتی آدم //// بودن که برای کسب ابروی کاذب و مرگ به اصطلاح باشرف گرفتن حقوق ماهی 2500 تومن اون زمان به جبهه ها رفتن. نه تاریخ میدونستن نه سیاست فقط عاشق امام بودن با ملی گرایی و سوسیالیسم و فرهنگ دشمن بودن و نماینده لومپنیسم در جامعه بودن. افرادی که از کار صنعتی و کشاورزی گریزان بودن و افسردگی داشتن و عقده خودکم بینی. اکثرا اخراجیهای روستاها بودن و فرهنگ شهری نداشتن. شمانوع لباس پوشیدنشون رو ببینید دقیقا مال یه ادم دهگریزه پیرهن رو شلوار صورت ناتراشیده شلوار چروک شده انگشتر و تسبیح …. در باب این طبقه و فرهنگشان در مجال بیشتر سخن خواهم گفت فحاشی هایتان هم مانند همان بد دهنی بستگان شهیدتان است که در دهه 60 در خیابان به مردان و زنان خوش پوش همین فحش ها را میدادند و در زندانه ها هم همین شهیدان شما به دختران چپ و ملی //// میکردند و هفته بعد در خاک عراق به /// واصل میشدند. صدام لومپن بود و روستا گریز. افرادی از جنس او نمیتوانستند دشمن او باشند.

  ………………………………………….

  سلام هومن گرامی
  سراسرنوشته ی شما سرشاراز عصبیت و تندی است. همین حرف ها را می شد ملایم تر گفت و نتیجه ی بهتری گرفت. این افراد که شما اینگونه ترسیم و تصویرکردید، اگردرهرکجا بوده باشند، زیرآتش و ترکش خمپاره کمتر وکمتربوده اند. که اگر اهل یک چنین صفاتی بودند، خودشان را درمعرض حادترین لحظه هاوحادثه ها قرارنمی دادند. مثل سایرین می رفتند به جاهای مناسب. من اگربابخش کمی ازنوشته ی شما موافق باشم که درهرکجا آدم های ناخالص وجود دارند اما با بخش وسیعی از نوشته ی شما که این خصلت ها را بی کم وکاست به همه ی رزمندگان تعمیم داده اید موافق نیستم. من با اینها بوده ام. سالها. عزیزم، داماد یک شبه چه عقده ای دارد؟ عده ای ازاینها اگر جوگیرشده بودند، اغلبشان با معرفت بودند. من هم دراین خصوص حرفهای زیادی برای گفتن دارم.
  اما سخن پایانی من:
  مردمان ناخلف درهرجماعت یافت می شوند. اما منصفانه نیست همه ی یک جماعت را ناخلف بدانیم.
  که اگراین ملاک شما درست باشد، همین خصلت را می شود درباره ی خود شما نیز عمومیت داد. وسخن شما را تهی ازحقیقت و واقعیت دانست.
  عصبیت ما ازیک جماعت، نباید همگان آن جماعت را به آتش غضب ما بسوزاند.
  این را انصاف می گوید. والبته عقل نیز

  با احترام: محمد نوری زاد

  .

   
 10. جناب هومن ، آخ خ خ که از جهالت امثال تو قلب آدم آتیش میگیره.برادر ،من نه جبهه رفتم و نه بسیجی هستم،نه خانواده ی شهید هستم و نه کمتر از تو از اوضاع مملکت دلم خونه.به خداوندی خدا باید در برابر خانواده ی شهدا و عزیزان جانباز روزی هزار بار سر تعظیم فرو آوریم بلکه ذره ای از بدهیمونو بهشون بپردازیم.

   
 11. هومن عزیز لطفا” /// خوری نکن و بفهم داری در مورد کی صحبت میکنی و نظر میدی! قبل از اینکه در مورد خانواده های معظم شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان عزیز میخوای حرف بزنی اون دهن //// آب بکش! من خودم برادر دو شهید هستم دریغ از یک ریال که از جایی گرفته باشیم پس در مورد باز پس گیری اموال بیت المال با ما حرف نزن, این خانواده های عزیز اینقدر وجود داشتن که برای دفاع از خاک وناموس کشورمون پاره تنشون رو بدن, ولی شما و امثال شما چی؟ حاظر نیستید برای پس گرفتن ابتدایی ترین حقوق خودتون که مهار تورم هست کمترین تاوان یعنی نخوردن مرغ به مدت یک هفته رو متحمل بشید امثال شما توی این کشور زیادن دورو و ریاکار که توی خونه به این نظام ناسزا میگن ولی موقع انتخابات و راهپیماییها برای حفظ منافعشون توی صحنه حاظرن, پس لطفآ ببند در اون دهنتو وقیح!!!!

  ………………………….
  سلام مهدی گرامی
  آرام باشد نازنین
  آرام
  آرام
  آرام
  باورکن من اگر ناسزاهای تو را ازنوشته ی تو پاک کنم سخن تو نافذترخواهد بود. هیچ نوشته ای با فحش وناسزا به دل مخاطبش داخل نشده. هیچ نوشته ای و هیچ سخنی.

  با احترام: نوری زاد

  .

   
 12. هومن عزیزم اینو باید بدونی که جوونای ما شهدا و جانبازان ما برای دفاع از ناموس تو رفتن ای //// بفهم چه /// میخوری

   
 13. نوری زاد عزیز بار عصری را به دوش می کشی. خدواند یاور تو باد.

   
 14. به نظرم همه کسایی که بعد از سال 61 به جنگ رفتن و به خاک عراق تجاوز کردن و مال مردم رو تو جبهه ها تلف کردن باید محاکمه بشن کل کسایی که داوطلب رفتن و یا عضو سپاه بودن باید محاکمه شن و غرامت بدن خانواده کشتهشده هام باید غرامت بدن به مردم و پول و امتیازاتی که گرفتن باید به مردم پس بدن و کشته های بعد از 61شهید حساب نشن وخانواده هاشون غرامت بدن تا بدهیشون تموم شه به مردم

   
 15. سفله در کویر

  درود
  به سختی فیلم را دیدم و گله دارم از شما
  این بار اگر خواستی خمینی را عزیز یاد کنی
  یادت باشد
  1-این عزیز در سلامت کامل دستور اعدام هزاران نفر را داد . باز هم عزیز است ؟!
  2- در بخش سوم حرفهایت گفتی از ابتدا خطا کردیم ! و در این ابتدا که رهبر بود ؟ این تناقض یعنی چه ؟!
  چرا به فهم ما توهین میکنید ؟
  3-هنوز دوستت دارم چرا که شجاع هستی اما یادت باشد که اگر به امثال من کمترین این نادانه در کویر اعتماد داری کاری نکن حرفی نزن که تو را دوست نداشته باشم
  4 – لطفا یک بار و روشن به ما بگو نظرت در باره امام عزیزت چیست ؟
  یک بام و دو هوا نمیشود پدر عزیز من . امثال من بر گردت نمیمانند
  به شعور ما توهین نکنید
  خدایمان نگهدار تو باشد .

   
 16. یکی نیست به این آقای نوری زاد بگه تو برای کی و برای چی هم خودتو هم خونواده تو داری به زحمت می ندازی. برای چی؟ برای وطنت؟ کدوم وطن؟ همون که ازشمال وجنوب وشرق و غرب دارن غارتش می کنند؟ برای دین و دیانتت؟ همون که به اسم خدا به اسم پیغمبردارن داروندار اعتقاد مردمو زیر زباله های مذهبی دفن می کنند؟ بهترنیست یه دین تازه یه وطن تازه اختراع کنیم؟

   
 17. با هرمکافاتی که بود این برنامه را دیدم. ازادب ونحوه صحبت کردن آقای نوری زاد خیلی لذت بردم. آدم می تواند دشمنش را با ادب به زانو درآورد. ونوری زاد دارد این کار را می کند. نه که بخواهد نقش بازی کند. این درذات اوست. تشکرمی کنم آقای نوری زاد

   
 18. جام زهری نوشیده نخواهد شد، چون این بار قطعنامه تضمین کننده ای وحود ندارد که خامنه ای روی آن حساب کند و غرب هم نشان داده حاضر نیست به راحتی از تحریم ها دست بکشد بنابراین جام زهر برای خامنه ای یک بازی دو سر باخت است. بهتر است به جای اینکه در مورد “خامنه ای چه خواهد کرد” تمرکز کنیم، بر روی اینکه مردم چه باید بکنند تامل کنیم و آنها را آگاه.

   
 19. باسلام اميدوارم موفق باشي

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

75 queries in 0867 seconds.