سر تیتر خبرها

نامه ی یکی از محافظان رهبر

این نامه را یکی از محافظان رهبری برای من ارسال داشته است. بخش هایی از این نامه را که به حوزه های فردی و خصوصی افراد مربوط می شد، حذف کرده ام. بعنوان نمونه، معتقدم سیگارکشیدن رهبردرسالهای دور، هرگز ضعفی برای ایشان محسوب نمی شود. ما دوست داریم حوزه ی خصوصی افراد بر مسئولیت های آنان سایه نیندازد. به قول یکی: خوب باشند و خوب کاربکنند، خلوتشان مال خودشان. این بهادادن به خلوت و حریم حوزه های فردی مردم، نه تنها یک تأکید موکد اسلامی، که یک رویه ی درست انسانی است. درادامه نیز نام عده ای را که هم اکنون در مصدر امورند، حذف کرده ام. درمجموع، این نوشته تراوش قلم نویسنده است و بنا نیست من با همه ی نوشته ی وی موافق باشم.

محمد نوری زاد

اینجانب یکی از بازنشستگان سپاه ومحافظین بیت شما طی سالهای 71 تا 78 می باشم که در لبیک به فراخوان جهادگر صدیق محمد نوری زاد این نامه را خطاب به شما می نگارم.

در سالهای خدمت، من با تصور اینکه شما جانشین بر حق امام خمینی (ره) هستید با عشقی خاص به وظیفه محافظت از بیت شما می پرداختم وخدا می دانددر آن 8 سال چه شبها نخوابیدم تاشما آسوده بخوابید.

شما واعضای بیت شما هرگز ندانستید که در یکی از روزهای سال 71 هوشمندی وپایمردی من مانع ازترور شما در محوطه باغچه بیرونی کنار بیت شما در ضلع جنوبی حسینیه امام خمینی شد.

چه اینکه فردی حدود 2 ساعت پس از جایگزینی سربازان جدید حفاظت بیت، از نا آگاهی وعدم توجیه سربازان وخواب پاسداران حفاظت سو استفاده کرده بود و خود را وارد محوطه کاخ مرمر وبه فاصله نزدیکی از شمارسانده بود که من راسا توطئه را کشف کردم. اما از آنجا که افشای این توطئه باعث عزل ودادگاه نظامی مسئول ارشد وبسیاری از مسئولین تیم حفاظت شما می شد وضریب آسیب پذیری حفاظت را بر ملا می کرد، این موضوع هرگز فاش نشد ومقام ارشد من خود راسا بافرد خاطی برخورد کرد که نمی دانم چه بر سر او آمد؟

اکنون پس ازچند سال منفک شدن از بیت شما و اتصالم به اقشار مختلف جامعه ودنبال کردن مسائل سیاسی کشور به خصوص وقایع تلخ پس از انتخابات 88 و به ویژه پیگیری نامه های محمد نوری زاد بر خود فرض دانستم تا برایتان نامه ای بنویسم وامیدوارم به مطالب کسی که سالها جان فدای شما بوده توجه کنید:

1-به عنوان کسی که با تک تک اعضای بیت شما ارتباط دور ونزدیک داشته ام به شما اطمینان می دهم که جز تعدادی انگشت شمار، اکثر کسانی که با شما ارتباط دارند هرگز در شما ذوب نشده اند وفقط برای منافع مادی وجایگاه سیاسی خود ریاکارانه ومتملقانه به وظایف خود عمل می کنند.

2-برخی ازمحافظین شما در تمامی حلقه ها دچار فساد اخلاقی شدید هستند ودر روزها وساعات غیرشیفت با استفاده از موقعیت وجایگاهشان با برخی زنان که همسرشان دارای مشکلات اقتصادی ،اجتماعی ویا در بازداشت وزندان هستند ویا نیاز شدید مالی دارند روابط //// دارند.

در خصوص آقای //// که نزدیکترین فردبه شماست نه تنها این موضوع صادق است که وی همواره بامحافظان وحتی مردم عادی در خارج از بیت رفتاری خشن وهیستیریک دارد که من بارها شاهد درگیری فیزیکی وی با مردم بی دفاع در خیابانها بوده ام. بیش از همه رانندگان وی شاهد این رفتارها بوده اند.

او همچنین از اعتباری که پیش شما کسب کرده به نفع برخی افراد مساله دار سو استفاده می کند که یک نمونه اش ///// – که فردی فرصت طلب روان پریش و احتمالا دارای /// است -می باشد.//// در سایه این حمایت گوش بسیاری از مسئولین دستگاهها رامی برد.وی با سرقت اطلاعات محرمانه و مصاحبه اسرا ایرانی در قرنطینه بازگشت ازستاد آزادگان وقت به امنیت ملی کشور ضربه زده اما کسی موضوع را پیگیری نکرده است.

3-مسئولین وکارکنان دفتر نظامی شما برای خود نه تنها در نیروهای مسلح وسرداران وامیران، حکومتی راه انداخته اند که بی سر وصدا از موقعیت خود سو استفاده می کنند و ازارسال بسیاری از گزارشات طبقه بندی شده نیروهای مسلح وبه خصوص سپاه به دفتر شماخودداری می کنند.قرابت سردار //// وسردار /// و رفاقت آنان با سرداران سپاه درستادکل قوا ،ستاد کل سپاه وحوزه نمایندگی فقیه یکی از عوامل این سهل انگاری است که قطعا با این مسامحه امتیازات ویژه ای از سوی رده ها وسرداران متخلف دریافت میکنند.

4-شهوت به ثروت ورانت خواری حجت الاسلام //// ومراوداتی که وی با چهره های قتصادی چه در داخل و چه در خارج کشور دارد ومتاسفانه آوازه آن در سطوح مختلف جامعه پیچیده است ودامنه این اخبار تاآنجا پیش رفته که حتی مردم می دانند که ایشان //// دارد.

5-به شماتوصیه می کنم به نزدیکترین کسانتان در بیت با دیده تردید بنگرید.حتی به حجتالاسلام ////.

او گر چه به تحقیق از فساد مالی واخلاقی مبراست اما انسان پیچیده وباند گرایی است و بسیاری ازشخصیت های پشت پرده وبعضا منتقد به شما با او ارتباط مستقیم وغیر مستقیم دارند.آنچه من فهمیده ام اینست که برخی از شخصیت های قم که نمی خواهند یا نمی توانندارتباط مستقیم با شما داشته باشند، منویات خویش را از طریق اقربای وی در همدان به ایشان منتقل و/// آن موضوعات را با شما مطرح وبه تامین خواسته های آنان کمک میکند.

مساله دیگرارتباط عمیق آقای //// با شخصی به نام /// است.  فردی با شخصیت بسیارمرموز که علاوه بر داشتن ارتباطات مختلف در خارج کشور در داخل نیز با برخی تکنوکراتها واصلاح طلب ها ارتباط دارد.

6-برخی ازافرادی که به شما نزدیکند ویا از توجه وحمایت ویزه شما برخوردارند به خاطر عملکردوگفته های تند ونسنجیده نه فقط در جامعه که حتی در میان نیروهای وفادار به انقلاب یا منفورند و یابه آنها نگاه بشدت منفی وجود دارد که از آن جمله اند:

سردار رادان،سردار احمدی مقدم ،سردار نقدی ، حجت الاسلام طائب ،حجت الاسلام محسنی اژه ای ،دولت آبادی دادستان تهران قاضی، مرتضوی وقاضی صلواتی و….

ادعای آنهابه نزدیکی به شما و حمایت شما از آنان نه تنها برای شما اعتبار نمی آفریند که ازمحبوبیت شما در میان وفاداران به انقلاب بشدت کاسته است.

7- به نظرمن رویکرد شما در تضعیف تدریجی حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی واجازه تعرض وبرخورد سیاسی به ایشان وفرزندانش اشتباه استراتژیکی بوده است که مرتکب شده اید.البته می دانم که ایشان حتی قبل از پایان ریاست جمهوری اش رویاهایی در سر پرورانده بود اما به نظر من گزارشات دریافتی علیه وی اغراق آمیز بوده وذهن شما را نسبت به ایشان بدبین کرده است.مطمئنم کسانی که این گزارشات را ارائه کرده اند نه تنها دشمن شما که دشمن انقلاب اسلامی هستند.

به شماتوصیه می کنم روی تک تک عوامل وتک تک گزرارشات بررسی عمیق تری داشته باشید وتازمان نگذشته از ایشان دلجویی و به برخی از نظرات وپیشنهادات ایشان عمل کنید.یادتان باشد ایشان در رهبری شما نقشی کلیدی داشتند.

8-اشتباه دیگر شما طرد آقایان محسن رضایی کلیدی ترین فرمانده سپاه وعلی شمخانی مرد شماره 2سپاه است.بازی شما با با این 2 چهره که اتفاقا همچنان دارای شان ومحبوبیتی هم درمیان فرماندهان وسایر اعضا سپاه وهم محافل وجمعیت های دیگر می باشند، آنان را به شدت از شما رنجانده است واگر همچنان خود را سرباز شما می دانند اما در قلبشان کدورت وتردید موج می زند بالتبع این واگرایی ، بسیاری از سرداران سپاه ،افسران ارشد ،ایثارگران وآزادگان نیز نسبت به شما وضع مشابهی دارند وهمین بشدت از محبوبیت شما در دل آنها کاسته است. این حتی شامل عزیز جعفری هم می شود ودرک این موضوع فقط در محافل خصوصی ممکن است .متاسفانه دفتر نظامی روی این موضوع کار نکرده است واین مساله به اطلاع شما نرسیده است.

9- می دانم که شما دارای مشاوران مختلف و اتاق های فکر در خصوص مسائل راهبردی واستراتژیک هستید. به شما توصیه می کنم از مهره های تندرو و سوخته نظیر حسین شریعتمداری وتیم اش فاصله بگیرید. در سنوات قبل به حاشیه راندن علیرضا افشار ،محمد باقر ذوالقدرو…چه به تدبیر خودتان وچه به پیشنهاد دیگران کار بسیار درستی بود متاسفانه مقالات آقای شریعتمداری که به عنوان ترجمان دیدگاههای شما مطرح است بازتاب نا مطلوبی حتی درمیان وفاداران انقلاب دارد.مراودات پنهان وی با اشخاص تند رو چون روح الله حسینیان وحاجی محمد زاده وارتباط گذشته اش با سعید امامی وبرخی اشخاص که از افشای نامشان امتناع می کنم به هیچ وجه به نفع شما نیست.

10-واگذاری وکسب قدرت توسط برادران لاریجانی چهره ای نا مانوس ،غیر دموکراتیک و طایفه سالارانه به ساختار سیاسی ایران تحمیل کرده است . به شما توصیه می کنم که تغییراتی اساسی در این ترکیب پدید آورید.

11-حمایتهای بی حد وحصر شما از محمود احمدی نژاد از ابتدا وبه خصوص حمایت شدید توام باتهدید شما از وی در دور دوم ریاست جمهوری سوال بر انگیز ویک اشتباه بزرگ استراتژیک بود وشان ومقام شما را در افکار عمومی و اکثریت جامعه به شدت تنزل داد و شما از آن به بعد مدام تصمیماتی از سر خشم گرفته اید که وضع را بدتر کرده است.

مطمئن هستم که بدبینی و برخورد شدید شما با رهبران اصلاح طلب بخصوص دستگیری و زندانی کردن آنان اشتباهی غیر قابل جبران است و بزرگترین اشتباه شما زندان خانگی 2 چهره انقلابی ،مطرح و نزدیک امام یعنی آقایان میرحسین موسویومهدی کروبی بود.به خصوص که خانواده امام خاصه سید حسن خمینی از این اقدام شما به شدت نا راضی اند واین را بارها در اجتماعات مختلف مطرح کرده اند.زندانی کردن موسوی که به تایید شورای نگهبان شما بیش از 13 میلیون رای آورده و به باور عمومی وحتی بسیاری از اصولگرایان وزارت کشور احمدی نژاد با تخلف وتقلب میلیونها رای وی را دزدیده اند، یعنی زندانی کردن میلیونها ایرانی، و خود را نه رهبر آنان که زندانبان آنان دانستن .

شاید ندانید که اکنون عمده سرداران سپاه ونیروهای تحت امر نه تنها به خاطر حمایت از احمدی نژاد نادمند که بی صبرانه منتظر چراغ سبز شما برای خلع ید از وی می باشند.

12- گفتمانی که برادر ارجمند محمد نوری زاد از نامه اول با شما آغاز کرد گفتمانی صادقانه وغیرجناحی بود.سخن ایشان چون از دل بر آمده بود لاجرم بردل های میلیونها ایرانی نشست ونمی دانم چرا بر دل شما ننشست! ومتاسفانه نظر نا صواب متملقان شما را به اشتباهات بزرگ کشانید. بارها در محافل خصوصی از زبان خیر خواهان شما شنیدم :کاش آقا به پیشنهادات نوری زاد عمل می کرد. من نیز به عنوان کسی که سالها جان فدای شما بودم ویک بار شما را از مرگ حتمی نجات دادم نیز همین پیشنهاد را دارم .

در این جو ارعابی که ساخته اید، کار محمد نوری زاد یگانه است. مطمئنم هزاران نفر خواسته اندچنین کنند اما جرات نکرده اند . چنانچه من جان فدا هم جرات افشای نام خود را ندارم.

13-از شمامی خواهم تا دیر نشده خرد ورزی کنید و با پالایشی جدی در بیت افراد تندرو ،افرادشیفته قدرت وثروت و افراد فاسد را از پیرامون خود برانید.

بیش از همه از اندیشه ها وافعال غیر قابل پیش بینی احمدی نژاد وتیمش بترسید و تمرکز خود رامعطوف به عزل آنان کنید.

با تشکیل شورای آشتی ملی و دعوت از آقایان هاشمی رفسنجانی ،ناطق نوری ، حسن خمینی ،سید محمد خاتمی،محسن رضایی وعلی شمخانی و….همچنین آزادی زندانیان سیاسی، سازو کاری برای آشتی ملی و تشکیل دولتی برآمده از آرا واقعی مردم فراهم آورید.

این هشدارمرا جدی بگیرید: کشور در سراشیبی سقوط اجتماعی سیاسی واقتصادی واحتمالا تهاجم نظامیاست. رکود وبحران اقتصادی در جهان وتنش میان قدرتهای بزرگ چون جنگ جهانی اول ودوم دیگر بار ناگزیز به جنگ دیگریست .مباد که کبریت این جنگ را بی تدبیری ما و شما در این سرزمین شعله ور کند.

وسلام بر آنکس که راه هدایت پیمود
سرهنگ پاسدار ………………… محافظ سابق شما

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

با کمی فاصله از تهران، در روستای یوسف آباد صیرفی شهریار به دنیا آمدم. در تهران به تحصیل ادامه دادم. ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه. انقلاب فرهنگی که دانشگاهها را به تعطیلی کشاند، ابتدا به آموزش و پرورش رفتم و سپس در سال 1359 به جهاد سازندگی پیوستم. آشنایی من با شهید آوینی از همین سال شروع شد. علاوه بر فعالیت های اصلی ام در جهاد وزارت نیرو، شدم مجری برنامه های تلویزیونی جهاد سازندگی. که به مناطق محروم کشور سفر می کردم و برنامه های تلویزیونی تهیه می کردم. طوری که شدم متخصص استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان. در تابستان سال 1361 تهران را رها کردم و با خانواده ی کوچکم کوچیدم به منطقه ی محروم بشاگرد. به کوهستانی درهم فشرده و داغ و بی آب و علف در آنسوی بندرعباس و میناب. سال 1364 به تهران بازآمدم. درحالی که مجری برنامه های روایت فتح بودم به مناطق جنگی می رفتم و از مناطق عملیاتی گزارش تهیه می کردم. بعد از جنگ به مستند سازی روی بردم. و بعد به داستانی و سینمایی. از میان مستندهای متنوع آن سالهای دور، مجموعه ی “روی خط مرز” و از سریالهای داستانی: پروانه ها می نویسند، چهل سرباز، و از فیلمهای سینمایی: انتظار، شاهزاده ی ایرانی، پرچم های قلعه ی کاوه را می شود نام برد. پانزده جلدی نیز کتاب نوشته ام. عمدتاً داستان و نقد و مقاله های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. حوادث خونین سال 88 بساط فکری مرا درهم کوفت. در آذرماه همان سال بخاطر سه نامه ی انتقادی به رهبر و یک نامه ی انتقادی به رییس قوه ی قضاییه زندانی شدم. یک سال و نیم بعد از زندان آزاد شدم. اکنون ممنوع الخروجم. و نانوشته: برکنار از فعالیت حرفه ای ام.

48 نظر

 1. واقغی هست؟

   
 2. اللهم العن ظلم ظالم به حق محمد و آل محمد
  خدا لعنت کند آنانی را که اولین ظلم را به حق پیامبر و اهل بیتش کردند و از همان ظالمین هم اکنون حاکمان به اسم اسلام حکومت می کنند و هر حکومتی بعد از حکومت امامان در زمان غیبت طاغوت بوده و باطل است. و خداوند لعنت کند بدعت گذار در دین اسلام و مشابه درست کننان برای ا‌ئمه اطهار

   
 3. آب از سرچشمه آلوده است .

   
 4. دورنباشه اون روزی که درسرای آخرت باعمروعاص شریح قاضی عمرسعد شمروخولی وسنان دریک جاباشی وصدای غلط کردنت گوش جهنمی هاروکر کنه

   
 5. بویی ازادب واسلام ناب محمدی ومعنویت نبرده ای وفقط باتراشیدن محاسنت زست باکلاس ها روگرفتی
  به خداهیچی نیستی

   
 6. سلام بروبه گذشته ات توجه کن
  لقمه حرام سرویس های جاسوسی امریکا وانگلیس دربدنت رسوخ کرده واز تویک ملحد به تماممعنادرست کرده
  اللهم العنک

   
 7. من به خود شما هم شك دارم اقاى نورى زاد

   
 8. همه فقط حرف میزنن ، یعنی واقعا تو ایران مردی که حرفش با عملش یکی باشه نداریم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   
 9. @علی, دمت گرم حرف دل 1 ملت رو زدی داداش

   
 10. اقای نوریزاده سلام علیکم
  اگرسانسور بعلت مزاحمت مامورین وزارت اطلاعات هست قبول دارم اما اگر شجاعت شما از ان مزاحمتها هم بالاتراست من سانسور شما را نمیپذیرم . شما مسوول نوشته های دیگران نیستید خداوند متعال هم شمارابازخواست نمیکند بگذارید بدانیم چ میگذرد من به شخصه هیچ مسیری جز شما برای اگاهی بااطمینان ندارم

   
 11. سیدمهدی موسوی

  جناب نوری زاد

  سلام علیکم بدون تعارف و تکلف های مرسوم وظیفه خود دانستم به فراخوان عمومی جنابعالی در نگارش مکتوبه های آمرانه بالمعروف و ناهیانه عن المنکر لبیک گفته کمی مصدع اوقات شریف شما و خوانندگان این وبگاه گردم.
  روی سخنم به مخاطب این نامه نگاری ها رهبر دیروز من و سیاستمدار امروز کشورم است چرا گفتم رهبر دیروز و سیاستمدار امروز شاید برای شما هم سوال باشد تا دیروز هماره ایشان را در مسیر نظام وآرمانهای حضرت امام می دیدم پدری دلسوز برای فرزندان امت مرد رنج کشیده انقلاب و برگزیده امام خلق و به فرمان همو بود که در تمام انتخابات شرکت کرده و در هر برهه ای که حس کردم نظام به حضور فکری و فیزیکی ام نیاز دارد بی تکلف و بی خواست و خواسته حاضر شدم اما فردای انتخابات چه دیدم و چه شنیدم نظامی که 30 سال از عمر آن گذشته در بلوغ سیاسی خود به تعالی و توسعه فردا می اندیشید به یک باره دیروزش را از دست داد و پل های طی شده و قله های فتح شده را تخریب کرد مردان و افتخارات دیروز به یک باره بدل به خائنین امروز و سران فتنه شدند 4 سال دوره میر حسین ملقب به نخست وزیر امام عزیز 8 سال دوره سردار سازندگی و یار نزدیک حضرتعالی و 8 سال دوره ریاست جمهور محبوب بله محبوب بنا به گفته و اظهار همیشگی رسانه حضرتعالی مجموعا به اندازه دو سوم حیات تاریخی و سیاسی نظام مملو از افتخارات و پیروزی های متعدد بدل به دوره مدیریت سران فتنه شده اصحاب و احباب دیروز تبدیل به دشمنان و سران فتنه شده اند چگونه من جوان باور کنم که بیش از دو سوم حیات این انقلاب طیبه را سران ملحد و گماشته های بیگانه مدیریت و زعامت کرده اند چه ضمانتی است که رئیس جمهور منصوب فعلی هم گماشته استکبار و اسرائیل نباشد چه این که عقاید و رفتار و اعمال ایشان به گماشته بودن بیشتر قرابت دارد تا دلسوز بودن به نظام شیعی ما بد نیست به کامنت های دوستان و خیل مردم در قبال اخبار منتشره ایدولوژی های نظام در سایت های منتسب به خود و جریانات نزدیک به شما نگاهی دیگر بیاندازید سایتهای نظیر فردا نیوز مشرق تابناک و …. مفهوم کامنت ها و پیام های مردمی چیست تمام مردم کسانی نیستند که پشت ماشین حضرتعالی یا رئیس نا جمهور به طمع اعانه ای می دوند بگذارید تاریخ دیروز را ورق بزنیم که این تاریخ تکرار مکرر اتفاقات همیشگی است دیروز برای نابودی حقیقت علوی قرآن بر سر نیزه زدند و ندای مظلومیت قرآن سر دادند و امروز هم عده ای سیاست مدار غائله اساعه ادب عاشورا را بر سر نیزه صدا و سیما علم کرده اند که ای مردم میرحسین و کروبی بازماندگان یزیدیان هستند و …اما ما نه دیروز و نه امروز از سپاه حق به طمع جمع آوری جیفه دنیوی ترک ماموریت نکرده همچنان حافظ حرم رسول الهی هستیم و اشتلم های منتصبان به حضرتعالی بر ما کارساز نیست
  اگر سردار سازندگی دیروز سردار دارندگی و براندازی امروز شده به زعم شما ما شما را از این گناه مبرا نمی دانیم که 2 بار حضرتعالی حکم ایشان را تنفیذ کرده اید و شریک جرم هستید اگر خاتمی محبوب امروز راس فتنه شده و ترسوی بین المللی به گفته منصوبین شما این شما بوده اید که ایشان را دو بار تنفیذ کرده اید و …
  بگذریم سطری پیش از مردم صحبت کردم فکر کنم من هم مثل شما کم کم دارم مردم را فراموش می کنم نه نمی توانم فراموش کنم مردم آنی نیستند که به هوای کیسه ای سیب زمینی یا 50 هزارتومان بیت المال بدنبال مرکب همایونی شما و محمود خان بدوند یا مردم ما فقط افراد خوش و زود باور 9 دی نیستند که بعد از روزها بمباران خبری بابت توهین به مقدسات و ملتهب کردن و جریحه دار کردن احساسات و عقایدشان به خیابان ها آورده شوند بخش عمده همین مردم 25 خرداد بدون کوچکترین رسانه و دعوتی خودجوش به خیابانها آمدند در کمال متانت خواسته های خود رابیان کردند و دیدند رفتاری از ماموران و گماشته های شما که باور نداشتند گفتم رفتار ماموران شما یاد رفتار سیاستمداران و دولتمردان آمریکای که بنابه عقاید شما و دوستان منتصب شما پایگاه شیطان و تزویر است راستی تا کنون نامی از مایکل مور شنیده اید همانی که مستند های افشاگرانه اش را سازمان عریض و طویل صدا و سیما بارها مورد کنکاش و پخش قرار داده و در رسای آن میزگردها گسترده دیدید ایشان در فضای خفقان ترسیم شده شما از آمریکا چگونه تا کنار صندلی نمایندگان کنگره و کاخ سفید رفته و بدون هیچ مزاحمتی تمام هیمنه و ارزشهای نداشته غربی را زیر سئوال برده و به قول ما ایرانی ها امر به معروف و نهی از منکر رسانه ای کرده هرچند که این کار اثری نداشته اما هنر این است که ایشان با آزادی این کا را کرده لیک وضعیت ما را که داعیه ازادی عقاید و … را داریم نگاه کنید چند روزنامه نگار و دگر اندیش ما در اوین هستند البته زندان اوین نه هتل اوین چند هنرمند ما با ضربه سیلی سیاست از عرصه هنر رانده شده و محدود شده و منکوب شده اند چند جوان و خانواده اشان آواره طبقان وزارت کشور و اطلاعات امروز هستند که رفتار ساواک گونه ایشان به بیرون نظام هم درز کرده
  نه رهبر عزیز از من نخواهید که باور کنم اینجا مدینه فاضله است و آنجا فاضلاب مدینه شنیده اید که سقوط فواره از اوج غرورش شروع می شود باور نمی کنید باشید تا این را ببینید که اگر نصیحت ناصحان کارگر افتد امید احیا و دوام این فواره برغم فرو نشستن ها بیشتر است ناصحانی که خواستار بقا این نظام شیعی هستند نه آنگونه که امثال احمد خاتمی و یزدی و جنتی و شریعتمداری آنرا به مثابه شیعه طالبانی منعکس کرده اند ما نظامی ولایت مدارانه مانند نظام علوی و حسنی و حسینی می خواهیم که رهبرش دستگیر مردم باشد نه در اندیشه دستگیری مردم
  این نوشته ها را مانند داروی تلخ از دست دوستا بگیرید هرچند تلخ است اما اثرش صحت و فربگی نظام علوی است که بقا آن امید مظلومین عالم است امروز شما خواسته یا ناخواسته ناخدای این کشتی بقا یافته از طوفانهای دیروز امت هستید نگذارید نابخردانی نزدیک به شما به میخ جهالت و خودرایی بدنه این سفینه را بخراشند و سیل حوادث را وارد این سرزمین کنندکه مطمئنا” اول آسیب به فرودستان و قعر نشینان این مرکب خواهد رسید دل رعیت را تیمار دارید که بقا شما و نظام در رضای خالق خلق و خلق خالق خواهد بود و سعادت و آرمش فردا و امروز در گرو آن است.
  زیاده اطاله کلام نمی کنم باشد در مجال و مقالی دیگر از اصلاح رویه ها و رفع کژی ها شکر گزار باشیم والسلام من التبع الهدی/سیدمهدی موسوی

   
 12. توجه کردین چه نیرویی اجیر کردن که کامنت های بی ربط بذارند و به لوث کردن مطالب بپردازند؟!
  این بزرگترین آیت است که راه را به درستی برگزیده اید و تیرتان به هدف نزدیک و برخورداش حتمیست
  یا حق

   
 13. مگه اقا توی کاخ مرمره؟

   
 14. سانسور کردید بهر بهانه و این مخالف آزادی است که در جستجوی اش هستیم

   
 15. من مطمن هستم که اين نامه دروغ بوده و تراوشات دهن خودتان است ولي از سانسور ان بسيار رنجيدم و کلا نظرم درباره شما تغيير کرد

   
 16. با سلام
  جناب آقای نوریزاد با تشکر از پشتکار شما و همچنین پایداری بر سر اصول انسانی من در مورد حکومت حرفی برای گفتن ندارم به خاطر اینکه از بیخ وبن قبولش ندارم اما نحوه بعضی از نگارشهای شما نگاه از بالا به پائین نسبت به مردم .
  موفق باشید

   
 17. این بنده خدا به توده مردم وصل شده یا اسناد وزارت اطلاعات یا موساد و سیا که تازه بعد از جدایی اطرافیات اقا رو بهتر از خودشون شناخته. بسی نشاط رفت ، بازم ازین کارا بکنین

   
 18. آقای نوریزاد عزیز کار شما قابل تحسین است فقط خواهش میکنم نامه این سپاهی با غیرت را دوباره بدون سانسور در سایت خود قرار دهید. مطبوعات ما سانسور، سینما و تلویزیون سانسور ، اینترنت سانسور ، چپ می رویم راست می رویم سانسور . آقای نوریزاد بهترین وجه برای این ملت شفاف سازی است و رعایت حال این ظالمان را که با پاهای آهنین مظلومان را له می کنند نکنید.

  اول انقلاب را بیاد بیاورید که اینان تحت شعار اسلام افراد را دستگیر می کردند و بدون محاکمه اعدام می کردند و هیچ خوفی هم از خدا نداشتند همانگونه که الآن هم متاسفانه ندارند. بنابراین سانسور نباید در سایت شما جایی داشته و اگر فکر می کنید مصلحت است همان بهتر که این گونه نامه ها را به معرض دید نگذارید. ضمنا کسی که دستش تا مفرغ به خون جوانان این کشور فرو رفته چگونه می تواند مفهوم مفاهیم نامه های شما را درک کند؟

   
 19.   خوب فرض کنیم آرزوی شما بر آورده شود و آقای خامنه ای دوباره افرادی مانند “آقایان هاشمی رفسنجانی ،ناطق نوری ، حسن خمینی ،سید محمد خاتمی،محسن رضایی وعلی شمخانی”، شما و این برادر سرهنگ سپاهی را دوباره به قدرت برگرداند و همانطور که ایشان آرزو کردند و شما بر آن صحه می گذارید،”جانشین بر حق امام خمینی” شوند و دوباره ایران را آنچنان که شما، نگارنده این نامه و آنهایی که نام بردند خواهان آنید، به دوران طلایی “امام خمینی” برگردانند. اینها چه ارتباطی به مردم ایران دارد؟ این جابجاییها در قدرت چه فایده ای به حال ایران دارد؟ چرا برای بازی قدرت از گرده های خسته مردم بازی می گیرید؟ چند گوشت جلوی توپ دیگر می خواهید؟ شما چه فرقی با هم دارید؟

   
 20. نميدانم چرا ما هميشه بايد يك طرف قضايا را ببينيم چرا تا حالا تمام كسانيكه به شهدا و به رزمندگان اضحار مهر ومودت وارادت كردهاند كه واقعا وحتما حق بسيار بسيار بزرگي بر گردن همه ايرانيان دارند وهيچ كس هم منكر ان نيست (بجز يك نفر كه فرموده اند حيوانات نيز از لانه اشان دفاع مي كنند) هيچ كس از هيچ گروه وحزبي نگفت كه جنگ سرنوشت محتوم ما نبود ومثل تمام كشور هاي دنيا اگر هم دشمن خوني خوني خوني هم اگر داشتيم با سياست باز دارندگي وبا هزار روش ديگر مي شد جنگ نكرد وصدمه جاني ومالي نديد بنا بر اين هزاران برابر دين ما به شهداي عزيز وخانواده مكرمشان ما از بي سياستان واناني كه بهر دليل داخلي وخارجي مثل اتحاد موقتي وفراموشي موقتي خواست هاي مردم در جهت ايجاد جنگ يا حتي تاسر حد توان ومسيوليت جلوگيري نكردن از ان طلبكاريم واگر در حال حاضر ارشيو روزنامه ها وديگر موارد ياد اور ان فوق محرمانه حتي براي محققان شده بزودي خواهند پرسيد چرا خيل شهدا جرا اينهمه ويراني پس درحاليكه مديون فرد فرد شهدا هستيم هزاران برابر طلبكار انانيم.

   
 21. جناب نوری زاده کسی که فقط برای یکبار به بیت رفته باشد دروغ بودن این مطلب را با توجه به پاراگراف اول آن کاملا متوجه میشود چون تمام آن و نقاط حفاظت و ورود به باغ و … اشتباه است. به هر حال خیلی زحمت کشیدید این مطلب را آماده کردید. فقط ای کاش کمی بیشتر دقت میکردید تا دروغ بودن آن مشخص نشود… همه میگن سانسور نکنید خوب نکنید… اما کلی خندیدیم با دوستان موفق باشید

   
 22. آقای نوری زاد خواهشمند است از همین ابتدای راهتان سانسور را حذف کنید و گرنه من از همین الان میگم اگه قرار باشه اسم مجرمان بعد از آزادی همون حروف الفبا باشه از همین الان من با شما مخالفم در حالی که تا بحال نامه های شما من را روشن کرده

   
 23. با سلام به اقای نوری زاد عزیز.آقای نوریزاد چرا خانواده های شهدا را تافته جدا بافته قلمداد میکنید مگر همه ی خانواده های ایران هزینه این به اصطلاح انقلاب را ندادند یاهم زمانی در جبهه بودیم تقصیرمان چیست که نمردیم که ای کاش من میمردم(نه شهید میشدم)تا لا اقل خانواده من زنده تر میشدند .میلیونها ایرانی هزینه جنگ را پرداخت کرده اند یکی با جبهه رفتن ومردن دیگری با پول پرداخت کردن وآنیکی باتدارکات پشت جبهه وبسیار کسانی که هزینه هایی دادند که هیچ کس به حسابشان نمی آورد مثل کسانی که مخالف بودند ولی هزینه های رکود وخفقان وعدم امکانات انزمانرا به نوعی دیگر پرداخت نموده اند آقای نوریزاد البته تمامی شهدای ما قابل تقدیر واحترامند ولی بعضی از خانواده های انان از شهادت انان سوء استفاده میکنند وانهارا بی اعتبارتر.ماتا به کی باید تاوان سوء استفاده انها را بدهیم. البته خانواده های بسیار محترم ومکرم دیگر نیز هستند مانند باکریهاوهمتها که ایشان نیز الان روبروی این دولتند انشااله صحبتهای این حقیر را بدل نگیرند ولی من افرادی را میشناسم که یک پیر زن ویا پیر مرد ماهیانهچقدر حقوق دریافت میکنند در حالی که در خانواده نزدیک خودشان کسانی هستند که شب گرسنه میخوابند در حالیکه ایشان زمین وزمان وخدارا بدهکار خویش میداند که من شهید دادم تا جایی ادم را میبرند که بگوید دادی که دادی داری پولشرامیگیری تا به کی من باید بدهکار شما باشم.
  ناگفته نماند که من خودم جزو خانواده شهدا هستم

   
 24. در وطن خويش غريب

  روش خوب و جالبي براي بيان واقعيتها و تلنگر و شايد فشار بر آقاي خامنه اي برگزيديد. اما مواظب باشيد كسي به عنوان نفوذي وارد اين جريان صحيح نشود كه اين حركت ملي و ديني را لوث و اثر آن را كمرنگ كند.
  البته شما تجربه بيشتري داريد اما اعتماد شما از سر صداقت و خلوص نگرانمان مي كند.
  به اميد رهايي و آزادي ايران و اسلام

   
 25. آقای نوری زاد شما هم مانند رسانه های سانسور استفاده می کنید حداقل رسانه های ملی از حروف الفبا استفاده می کنند اگر می خواهید حرفتان تاثیر گذار باشد لطفا صریح ، روشن و بدون سانسور حرف بزنید به قول دوستمون انسان بگذارید با چشمان باز و از روی یک معادله روشن انتخاب و سبک و سنگین کردن راهمون رو انتخاب کنیم در ضمن به نظر بنده همه صحبتها اگر با مدارک باشد خیلی ارزشمند تر است چون اگر هرکسی به صرف اینکه از نظام بد می گویید با شما همگام شود باید انسان بی بصیرتی باشد پس نیاز به تحقیق می باشد که حتی قران با همه دلیل هایی که شمرده باز برای به یقین رسیدن دعوت به تحقیق کرده
  لطفا حرفاتون را با مدرک ارائه بدهید و سانسور نکنید با تشکر

   
 26. اسامی را منتشر کنید.

   
 27. آقای نوریزاد عزیز

  من همه نامه ها و مطالب شما را می خوانم و در ضمن همه مطالب صادره از حکومت را هم می خوانم بهتر بگویم دارم بصورت جامع و کامل تحقیق می کنم و دوست هم ندارم الکی جذب طرفی شوم و همرنگ جماعت شوم پس برای من که در حال جستن راهم می باشم برای اینده و حتی شاید روزی پا در جای پای شما بگذارم لطفا سانسور نکنید من و امثال من برای یافتن راه همه چیز را شفاف می خواهند وگرنه فقط یک دنباله روی کورکورانه اتفاق می افته که هیچ اعتمادی در لحظات سختی به اون نخواهد بود
  لطفا مثل حکومت سانسور نکنید
  سانسور نکنید تا حداقل با چشمان باز راهمون رو انتخاب کنیم

   
 28. سلام به اقاي نوريزاد

  اميدوارم كه تمام همدورههاي شما دراين امر تاريخي به شما ملحق شده وباعث تغيير تفكر اقاي خامنه اي نسبت به اداره كشور شود به اميد سربلندي كشور عزيز ايرانمان

   
 29. باسلام،
  به نظر من نشان دادن نقاط ضعف حکومت باعث اصلاح وضع مردم (روی مردم تاکید دارم) نمی شود و فقط باعث پوشانیدن بعضی از نقاط ضعف می گردد.

   
 30. جناب نوری زاد عزیز نامه این بنده خدا را که خودش پیه همه عواقب آن را به تنش مالیده بوده مثله کردید این چه مصلحت گرایی است ، اگر قرار باشد نامه سرگشاده هم پر از سانسور باشد پس چرا از همه خواسته اید نامه سرگشاده بنویسند؟

   
 31. نرود میخ اهنی در سنگ….امدوارم این نامه ها در تو (خامنه ای)تاثیر نکند…

   
 32. آقای نوریزاد گرامی. از شما که قصد شفاف سازی و حرکت به سوی عدالت را دارید، انتظار میرود که نامه این شخص را که بنا به وجدان بیدار مانند خود شما دست به افشاگری زده سانسور نکنید. شما که زندگی خود و خانواده محترم را برای عدالت به معرض نابودی گذاشته اید چرا میخواهید از نام افرادی در بیت رهبری که  تا خرخره غرق در فساد هستند، مراقبت کنید؟  

   
 33. فکر نمیکنم که تاثیر کند ولی بهرحال برای درج در حافظه تاریخ این نامه ها مفیدند …الان در شرف انتخابات اق جنتی داره میگه نیاید که اش تموم شده برید ….. ایشان اولین کسی که باعث شده مردم از او مکدر شوند همین جنتی است لطفا او را بردارد بقیه همه پیشکش … مانند گیوتین نظام عمل میکند .

   
 34. Aghaye shamkhaani aval sepaahi boodand. badan be dastoor bozorgaan nezaam be artesh Avardeh shodand.

   
 35. age esma ro hazf nakone ke ta farda sobh ham zende nemimoone 😉

   
 36. هرگونه سانسور اسمی و دست بردن و حذف در محتوی نامه ها خیانت وبی احترامی به نویسنده و مردمه. ما باید بفهمیم که کسی که میاد اینجا نامه هارو میخونه به امید فهم مطالب بیشتر و به خاطر شما می یاد و قطعا شعور تفکیک مطالب چه از لحاظ زمان چه اشخاص و چه محتوی رو داره. بیایم کم کم خودمون رو به احترام به شعور خواننده عادت بدیم که این موضوع اولین قدم در دموکراسی.

  ………………………………………

  سلام فرهود عزیز
  اینجا ایران است و این سایت هم یک سایت خبری یا یک سایت شخصی بیرون از ایران نیست. ما ناگزیزیم محدودیت هایی را به خاطر ” درایران بودنمان” رعایت کنیم. درعین حال که من خودم با شما موافقم. من شخصا معتقدم هیچ نوشته الا آنها که به زشتی و ناسزا آلوده اند نباید خط خطی شوند. اما دوست من، چه حیف که برما محدودیت هایی حائل است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. درعین حال که باید یک حساسیت هایی را نیز درنظرگرفت که ممکن است برای شما حساسیت نباشد. خلاصه منظورم این است که نمی توان چیزی نوشت که همگان راضی باشند. هرنوشته را که بیاورید سرانجام جماعتی از او خشنود و عده ای از او مکدرند. مگر آنکه نوشته ای علمی یا خبری یا دانستنیهاو از این گونه باشد. محدودیت ما را “باور” کنید. مثلا ما اینجا خانواده ی شهید داریم. نمی توان ناگهان ریسمانهای این خانواده ها را برید و همه را در هوا معلق نگاه داشت. باید به روزی اندیشید که اینان خود به مراتبی از علم و آگاهی برسند و بدانند: ما ایرانیان تا همیشه ممنون و مرهون فرزندان آنان که از میهنمان دفاع کردند هستیم و نقد ما به حاکمیت ربطی به ارادت ما به شهید آنان ندارد. اما تا رسیدن به آن روز باید صبور بود دوست من.

  محمد نوری زاد

  .

   
 37. نوریزاد جان چه کردی دیگه کم مونده رهبریم به خودش نامه بنویسه!!!!!!!!

   
 38. نوري زاد كه دم از آزادي مي زد سانسور كرد، بنا به كدامين مصلحت خدا عالم است. واي به حال منو امثال من
  اصل نامه كه نام مهره هاي كليدي است حذف شده! چرا آقاي نوري زاد؟؟؟ با كدام مجوز نامه ي سرگشاده ديگري را سانسور كرديد؟؟؟ از رضايت نويسنده ي آن در اين عمل مطمئنيد؟؟؟

   
 39. کاش اسامی را سانسور نمی فرمودید استاد در هر حال سپاسگزارم وهمچنان متحیر از خواندن بخشی و تنها بخشی از ماهیت اصلی این رژیم .واقعا چه بر سر ما آمد است در این سی و دو سال ؟کاش میشد از سال 57 به بعد تاریخ این سرزمین را پاک کرد و از نو نوشت. پس جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر که نویدش را می دادند این بود؟

   
 40. سلام.شما هم که با این سانسورتون دارین راه حاکمیت رو ادامه میدین.البته از نامه هاتون بی نهایت ممنونم……….

   
 41. آفای شمخانی که ارتشی هستند!!!

   
 42. يعني محافظ آقا مي دونه تكنوكرات چيه….بابا! سوادشون خيلي بالاست ……..

   
 43. پس کی ما می خوایم اسم ها رو بگیم تا کی باید سانسور کنیم اسم افراد؟؟ این بازی بگم بگم تا کی ادامه داره؟؟؟؟

   
 44. شما نباید سانسور میکردین. می تونستین نقدتون رو بهش بنویسید.
  خیلی دوستت تون دارم ولی همین کار انحرافه

  از اول جلوش رو بگیرید

  در ضمن بابت حضور در جشن تولد سید ضیا ممنون

   
 45. با سلام
  با اين موضوع که آنچه که در خلوت انسانها چه مي گذرد به ديگران مربوط نيست، موافقم ولي از افرادي که مدعي دينداري بوده اند انتظار بيشتري مي رفت و از اين نظر با شما مخالفم! ما که مومن بالله نيز نبوديم بخودمان اجازه چنين اموري را نمي داديم! من در زمان قبل از انقلاب کارمند دولت بودم و زندگي مرفهي هم داشتم اما بعد از آن چه؟ فساد را به عين در پشت توريهايي که حقيقت آنها از پشت به انظار هم سرايت کرده مي بينم. در قبل از انقلاب هم نه اهل با ر و کافه و کاباره بودم و نه بدنبال مال حرام. در قبل از انقلاب در سر سبز ترين نقطه خوزستان کاري را که جهاد پس از انقلاب به تقليد از ما انجام مي داد، براي روستائيان انجام مي دادم. من جمهوري اسلامي را پررو تر از ان مي بينم که ميخ آهني در سنگ کوفتن راحت تر از گفتگو با اينان است. براي آينده خود و فرزندانمان برنامه هاي بسياري داشتم که پس از انقلاب به پوچي گرائيد و مشکلات بسيار نيز گريبان ما در گذران زندگي گرفت و اگر مختصراندوخته اي از دوران طلايي قبل از انقلاب نبود ادامه اي نيز براي زندگي در زمان جنگ متصور نبوديم! /// چيزي جز دروغ و تزوير و نوعي دمکراسي من درآوردي و عذاب بما نرسيده است. پولهاي ان را ديگران بردند و عذاب آن را ما و امثال ما! البته دور و بريهاي اينان نيز در /// دست کمي از خودشان ندارند و من باب نمونه تصور مي کنيد احمدي نژاد نوعي اگر مورد تائيد خامنه اي نبود تير خلاص او را همانطور در مورد بني صدر پيشاپيش زد در مورد او هم چنين نمي کردو اينان همگي وسيله اند براي خواسته هاي مستقيم/// در وضع حال وگرنه رئيس جمهور که در جامعه ما کاره اي نيست! حرف اول و آخر را خامنه اي ميزند برخي از کارهاي مستقيم او را نيز در دخالت مستقيم در عزل و نصبها که مشاهده فرموده ايد!!

   

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

Optionally add an image (JPEG only)

80 queries in 0943 seconds.